Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010"

Transkript

1 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder 1.1a Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder indenfor normal arbejdstid 1.1b Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder udenfor normal arbejdstid 1.1c Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.2 Fjernelse og genudlægning af ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms presenning 1.3 Støvsugning og svabring af vand ekskl. moms 1.4 Støvsugning og svabring af vand udenfor normal arbejdstid 1.5a Anslået transport (se tilbuds skema *) Timer udover disse ekskl. moms ekskl. moms Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 410,00 Kr. 210,00 Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 350,00 fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april 1.5b Snerydning med rendegraver, (som type Ford D 675): inkl. fører og driftmidler udenfor normal arbejdstid 1.6a Leje af fejekost til snerydning kr./måned Som Nibbi-kost 1.6b Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost indenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.6c Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost

2 udenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.7a Læsning af sne med rendegraver (som type Ford D 675) inkl. fører og driftmidler 1.7b Kørsel med 3 akslet lastbil inkl. fører 1.8 Læsning, bortkørsel og deponering af sne med 3 akslet kran/grabbil inkl. fører og driftmidler El-tracing 1.9 El-tracing af vand og afløb til skure kr./lb. m (bygherrens installationer) inklusiv tilslutning, vedligeholdelse og senere bortskaffelse Afdækning og frostsikring 1.10 Arbejdsløn ved afdækninger af materialeoplag (bygherreleverancer) 1.11a Levering og afhentning af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.11b Leje af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.12 Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.13 Levering og bortskaffelse af 15 mm tykke skumplastmåtter 1.14 Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter Vandlænsning og afvanding /kale nderdag kr./m 2 Medgåede afdækningsmaterialer afregnes under pkt. 1.9 og 1.10 Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter indkøb af disse kan afregnes. Som dowmåtte

3 1.15a Levering og afhentning af lysnetspumpe (230V), 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.15b Leje af lysnetspumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.15c Drift og vedligeholdelse af lysnetspumpe, 50 mm. 1.15d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm lysnetspumpe 1.15e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm lysnetspumpe 1.16a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.16b Leje af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.16c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 50 mm. 1.16d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm kraftpumpe 1.16e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm kraftpumpe 1.17a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.17b Leje af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange og el-kabel kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel

4 1.17c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 75 mm. 1.17d Leje af ekstra meter slange og ledning til 75mm kraftpumpe 1.17e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 75 mm pumpe 1.18 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 315 mm PVC rør, med min. 200 mm nøddesten 1.19 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 1000 mm BT brøndring (h = 500 mm), med min. 200 mm nøddesten 1.20 Gravning af afløbsrende som trugelement 1.21 Gravning af drænrende, b x h = 300 x 600 mm med ø80 PVC drænledning, rende fyldt med nøddesten Orienteringsbelysning 1.22a Orienteringsbelysning- ude: Levering, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og bortkørsel af antal m høje master med antal 400 W højtryksnatriumlamper i perioden til. Incl. nødvendige fundamenter 1.22b Tilslutning af lamper på master frem til eltavle incl. kabler og dåser 1.22c Flytning af lysmaster incl. fundamenter og installationer indenfor byggepladsarealet /kale nderdag kr./lb. m kr./lb. m kr./lb. m Fast pris Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel kr./ lb.m. Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten Hvis lampernes placering fremgår af byggepladstegning, kan enheden være fast pris Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten

5 1.23a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 1.23b Flytning af lyskæder inkl. nedtagning, ophængning og tilslutning Vintersikring af interimsarealer 1.24a Køreplader: Levering, udlægning og afhentning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24b Flytning og genudlægning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24c Leje af køreplader, 2 x 3 m 15 mm tykke Forstærkning af køreveje med singels: levering, indbygning, regulering og komprimering samt at bortskaffe Isolering af container 1.26 Merpris for leje af isoleret container inkl. el-varmeovn eller -panel 2. Foranstaltninger ved jord-, kloak- og belægningsarbejde Afdækning og frostsikring 2.1a Udlægning af x m presenning (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot. 2.1b Fjernelse og genudlægning af presenning (kraftig model: nylonvæv kr./lb. m kr./lb. m /gang /kale nderdag kr./m 3 Kr./stk./mån ed Hvis kørepladerne skal flyttes over længere afstande f.eks. i forbindelse med et anlægsprojekt, skal dette fremgå af udbudsmaterialet

6 belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.2a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot 2.2b Fjernelse og genudlægning af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.3a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter inkl. transport fra og til depot 2.3b Fjernelse og genudlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på arbejdsstedet 2.4a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter inkl. transport fra og til depot 2.4b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på arbejdsstedet 2.5 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 2.6 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer Udskiftning af uegnet jord 2.7 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen sandfyld Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt kr./ m 2 kr./ m 2 /gang kr./ m kr./ lb. m kr./m 3 Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Fast mål

7 2.8 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen råjord med vandindhold på max. % 2.9a Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (minigraver; 2,5 tons) 2.9b Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (gravemaskine; 20 tons) 2.9c Læsning og bortskaffelse af opbrudt frostskorpe inkl. arbejdsløn, driftmidler og deponeringsafgift 2.10 Levering og indbygning af erstatningssandfyld (afregnes i fast mål) Udlægning af geotekstil 2.11 Geotekstil, som type F2B, 150 g/m2, at levere og udlægge på bundsikring kr./m 3 kr./ time kr./ time kr./m 3 kr./m 2 Fast mål I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning Fast mål Der er kun tale om en vinterforanstaltning, hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejrliget 3. Foranstaltninger v/ in-situ støbning af beton Afisning og afrimning 3.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 3.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 3.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 3.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vinterbeton 3.5 Merpris for levering af varm beton kr./m Betonleverandørernes faste vintertillæg kr./m 3 Mange men ikke alle betonleverandører

8 på beton leveret i perioden 16/11-15/3 3.7 Merpris for levering af alternativt proportioneret beton Afdækning og frostsikring 3.8a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.8b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model) kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader 3.9a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot kr./m 3 /gang pålægger dette tillæg i den nævnte periode F.eks. tilsætning af luft, granittilslag, ændring af cementindhold, tilsætning af accellerator m.v. I det konkrete projekt angives hvilken alternativ der er tale om Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. 3.9b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader 3.10a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport til og fra depot /gang kr./m 2 Som dowmåtte 3.10b Fjernelse og genudlægning af 15 mm kr./m 2 /gang Som dowmåtte

9 tykke skumplastmåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.11a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.11b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.12 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 3.13 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer 3.14a Ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.14b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette flader 3.15a Ophængning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.15b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette flader /gang kr./ m kr./ lb. m /gang /gang 3.16a Ophængning af 15 mm tykke kr./m 2 /gang Som Dowmåtte Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt

10 skumplastmåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.16b Fjernelse og genopsætning af 15 mm tykke skumplastmåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.17a Ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.17b Fjernelse og genopsætning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.18 Indkøb af 45 x 95 mm rigler til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.19 Indkøb af forskallingsbrædder til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.20 Arbejdsløn til etablering af bindingsværk til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter inkl. fastgørelse til betonoverflade Opvarmning 3.21a Indkøb og levering af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter 3.21b Udlægning, tilslutning og fjernelse af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter på vandrette overflader inkl. transport til og fra depot 3.21c Fjernelse, genudlægning og tilslutning af 1 x 3 m 900 W / 220V eltermomåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet kr./m 2 /gang /gang /gang kr./ m kr./ m kr./ lb. m /gang Omfang af overlæg skal aftales på det enkelte projekt Hvis der skal etableres et underliggende træskelet, skal dette beskrives på det enkelte projekt Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt 3.22 Levering og montering af kr./100 lb. Hvis elforbruget afregnes selvstændigt

11 modstandstråd/varmekabler inkl. nødvendigt antal termostater 3.23a Levering og returnering af 9kW termostatstyret elvarmeovn. 3.23b Leje af termostatstyret elvarmeovn, kapacitet 9 kw, inklusiv m elkabel 3.23c Opstilling, tilslutning og nedtagning af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. transport fra og til depot 3.23d Drift af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. tilsyn og pasning 3.24a Levering og returnering af termostatstyret varmeovn, kapacitet kw 3.24b Opvarmning. Leje af termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel, henstillet i depot på byggepladsen 3.24c Opstilling, tilslutning og nedtagning af termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 3.24d Drift af termostatstyret varmeovn. forbrug. Inkl. tilsyn og pasning m /mån ed /gang /kale nderdag /kale nderdag /gang kr./enhed skal der tilføjes en post hvorefter elforbruget inkl. bimåler kan afregnes Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris 3.25a Levering, opstilling, tilslutning og returnering af l olietank 3.25b Leje af l olietank kr./måned 3.26a Levering og returnering af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker 3.26b Leje af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker /mån ed 3.26c Opstilling og tilslutning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker inkl. transport fra /gang

12 og til depot. 3.26d Flytning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker indenfor byggepladsen 3.27 Leje af forsyningsledninger til gasvarmeovne Isolering af forme 3.28 Isolering af forme: Fastgørelse af 50 mm polystyrenplader på forskalling. Inkl. arbejdsløn, materialer, afmontering og bortskaffelse. Telt 3.29a Arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m levering og afhentning 3.29b Montering og demontering af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29c Flytning af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29d Leje af arbejdstelt størrelse x kr./ gang kr./m./måne d kr./m 2 /gang kr./gang kr./måned m med minimum sidehøjde m Forskalling og stillads 3.30 Ekstraleje af forskalling kr./m 2 /kalen derdag Entreprenøren skal i sit tilbud have medregnet tilstrækkeligt forskalling tilpasset afhærdningstider op til 2 x den tid den tilsvarende konstruktion ville afhærde på i sommerperioden. Ydelser der skyldes afhærdningstider over 2 x sommertid er at betragte som vinterforanstaltninger og kan afregnes som sådan. Det angives om der er tale om søjle-, bjælke-, væg- eller

13 3.31 Ekstraleje af stillads kr./m 2 /kalen derdag dækforskalling. Det angives om der er tale om murer-, rulle-, montage-, støbestillads m.v. 4. Foranstaltninger ved betonelementmontage Afisning og afrimning Afisning og afrimning afregnes efter pos. 3.1 til 3.4 Levering af vinterbeton Merpris for levering af varm beton kr./m 3 afregnes efter pos a Merpris for levering, blanding, kr./m 3 transport og udstøbning med kuldebeton (ned til - C) 4.1b Leje af silo til kuldebeton /mån ed 4.1c Levering, opstilling, tilslutning og returnering af silo til kuldebeton Afdækning og frostsikring Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på vandrette overflader afregnes jf. pos. 3.8 til 3.13 Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på lodrette overflader afregnes jf. pos til 3.20 Opvarmning Indkøb og håndtering af el-termomåtter afregnes jf. pos Levering og håndtering af modstandstråd til opvarmning af fuger afregnes jf. pos. 3.22

14 4.2a Opvarmning af betonkonstruktion forud for tilstødende udstøbning. Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Inklusiv tilslutningsmateriel og transport til og fra byggepladsen. 4.2b Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepanel med effektydelse kw inkl. transport fra og til depot. 4.2c Drift af type strålevarmepanel med effektydelse kw. Gasforbrug 4.2d Pasning og tilsyn af type strålevarmepanel med effektydelse kw Vandafledning 4.3 Etablering af vandret membran. Indkøb og udlægning af membran. 4.4 Lukning af x m huller i dæk med inkl. etablering af opkanter. Arbejdsløn og materialer 4.5 Dræning af huldæk ved boring af huller. Arbejdsløn og leje af materiel og forbrugsgods /mån ed kr./gang kr./kg kr./m 2 4.6a Leje af vandstøvsuger, kapacitet. kr./måned 4.6b Arbejdsløn ved fjernelse af vand på etagedæk 4.7 Etablering af midlertidige huller, dimension, i etagedæk for vandafledning. Inklusiv arbejdsløn, leje af materiel og forbrugsgods. 4.8 Etablering af midlertidigt afløb. Inkl. kr./m. Denne ydelse kan kun betragtes som en vinterforanstaltning i den udstrækning det indtrængende vand skyldes nedbør. Dræning af konstruktionsfugt er ikke en vinterforanstaltning

15 arbejdsløn, leje af materiel (inkl. evt. lift, stige eller lignende), tilslutning fastgørelse og forbrugsgods. Leje af rørstøtter 4.9 Ekstra leje af rørstøtter længde kr./ stk. /dag Ekstra leje af rørstøtter kan komme på tale i forbindelse med så lave temperaturer, at afhærdningen af beton tager mere end dobbelt så lang tid som om sommeren 5. Foranstaltninger ved murerarbejde Afisning og afrimning 5.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 5.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 5.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 5.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vintermørtel 5.5a Foranstaltninger til temperatursikring af mørtel: Levering og returnering af kw elvandvarmer. 5.5b Opstilling og nedtagning af kw /gang elvandvarmer. 5.5c Leje af kw elvandvarmer kr./arbejdsd ag 5.5d Tilsyn og pasning af kw elvandvarmer. 5.6 Merpris for levering af varm mørtel i små partier på anvendelsesstedet i takt med opmuring 5.7 Isolering af mørtelblander med 50 mm vintermåtter inkl. arbejdsløn og materialer kr./1000 sten kr./blander 5.8 Frostsikring af mørteldepot ved kr./vintermå Hvis murerarbejdet foregår over en

16 pålægning af vintermåtter. Pålægning og aftagning inkl. håndtering af belastning/fastholdelse tte/gang 5.9 Iblanding af sprit i mørtel materialer kr./l Afdækning og frostsikring Levering af vintermåtter, inkl. bortskaffelse, afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på udført murværk. Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse 5.10b Midlertidig aftagning af 1 x 3 m 50 mm /gang tykke vintermåtter, anbringelse umiddelbart ved arbejdsstedet og efterfølgende pålægning/ophængning. Inkl. belastning/fastholdelse. Levering, afhentning og leje af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse b Midlertidig aftagning af x m /gang presenninger kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), anbringelse umiddelbart ved længere periode, kan det være en fordel at etablere en egentlig mørtelplads/- kasse. I så fald skal denne ydelse beskrives på separat position. Pålægning og aftagning er lig èn gang tilsammen Ved fastgørelse af presenning på bagvedliggende betonelement skal denne fastgørelse beskrives, så den kan prissættes. Endvidere skal skråvridning af det nyopførte murværk forhindres.

17 arbejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. belastning/fastholdelse. Opvarmning 5.12a Levering og returnering af kw termostatstyret varmeovn. 5.12b Leje af kw termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel 5.12c Opstilling, tilslutning og nedtagning af kw termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 5.12d Drift af w termostatstyret varmeovn. forbrug 5.12e Tilsyn og pasning af w termostatstyret varmeovn Levering, returnering og anvendelse af olietank eller gasbatteri afregnes jf. pos til a Levering og returnering af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. 5.13b Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw inklusiv tilslutningsmateriel. 5.13c Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepaneler med effektydelse kw 5.13d Drift af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Gasforbrug 5.13e Pasning og tilsyn af type strålevarmepaneler med effektydelse kw Levering af telt /kale nderdag /gang kr./enhed /mån ed kr./gang kr./kg Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn. Evt. angives hvor varmeovnen skal leveres, men det kan være at gå i urimelig detalje Det angives om der er tale om olie eller gas. El leveres oftest af bygherren

18 5.14a Levering og afhentning af x m telt med minimum sidehøjde m. 5.14b Montering og demontering af x kr./gang m telt med minimum sidehøjde m 5.14c Leje af x m telt med minimum kr./måned sidehøjde m 5.14d Flytning af telt størrelse x m kr./gang med minimum sidehøjde m på byggeplads 5.14e Leje af arbejdstelt størrelse x kr./måned m med minimum sidehøjde m Inddækning af stillads 5.15 Inddækning af murerstillads med armeret plastfolie (tykkelse 0,25 mm) kr./ m Inddækning af murerstillads med net kr./ m 2 (netmaske 9 x 12 cm, trådens tykkelse: 1500 denier) 5.17 Ekstraleje af murerstillads kr./m 2 /kalen derdag Evt. krav om brudstyrke i forbindelse med stærkt vind skal angives 6. Foranstaltninger ved indvendige arbejder Afisning og tørring 6.1a Afisning og tørring af flader m.m.: Arbejdsløn incl. leje af gasbrænder. 6.1b Gasforbrug ved anvendelse af gasbrænder 6.2 Svabring af nedbør. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og materiel Opvarmning og udtørring 6.3a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt kr./kg Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør

19 25 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange 6.3b Leje af kaloriferblæser, 25 kw effekt kr./ 6.4a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 50 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange kalenderdag Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør 6.4b Leje af kaloriferblæser, 50 kw effekt kr./ kalenderdag 6.5a Arbejdsløn ved vedligeholdelse, flytning og tilsyn af kaloriferinstallation Medgåede materialer afregnes i regning 6.5b Drift af kaloriferanlæg olieforbrug kr./t Hvis det er el-kaloriferer leverer bygherren ofte el. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris Orienteringsbelysning 6.6a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 6.6b Nedtagning, flytning, ophængning og tilslutning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. på arbejdsstedet 6.6c Arbejdsløn ved vedligeholdelse af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. Interimslukninger kr./lb. m kr./lb. m Medgåede materialer afregnes i regning

20 6.7a Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 2,30 x 3,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.7b Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 3,30 x 5,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.8a Interimsdøre: levering og montering af krydsfinersdør med dørbeslag, max. b x h = 1,20 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.8b Interimsdøre: levering og montering af 2 fløjede krydsfinersdøre med dørbeslag, max. b x h = 2,40 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.9 Arbejdsløn ved vedligeholdelse af interimslukninger af døre og vinduer samt midlertidig udtagning og genmontering af lukninger i forbindelse med eksempelvis materialelevering kr./lb. m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 Medgåede materialer afregnes i regning 7. Foranstaltninger ved tagarbejde Snerydning Snerydning på tagflader: afregnes jf. pos. 1.1 Afisning, afrimning og tørring 7.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 7.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time

21 7.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 7.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg 7.5 Brug af vandstøvsuger. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og leje af materiel Afdækning og frostsikring Levering af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. leje og bortskaffelse, afregnes jf. pos a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot. 7.6b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). 7.7a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot 7.7b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette flader (0-15 ) 7.8 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til belastning og fastholdelse af presenninger /gang Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. /gang kr./ m

22 7.9 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, med 100 x 100 m tømmer 7.10a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. kr./ lb. m Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. 7.10b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. 7.11b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse.. /gang /gang Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan

23 afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position.

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 22 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig murerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig murerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen

Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen ansvar og pligter af byggeleder Lise Haugaard Jensen og projektleder Jens Mejer Frederiksen, ALECTIA, 2011-01-18 De seneste to vintre, har givet en del private,

Læs mere

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1.

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1. A. Tilbudsoverslag Til beregning af en overslagpris anvendes V&S Prisbøgerne. Enhedspriserne, der benyttes til at beregne den samlede pris på bygværket, er nettopriser. Dette betyder, at der til byggeriets

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund (3F) Gældende for hele landet

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

I alt forberedelse 3.150.000. Detailprojektering 1.800.000 rensningsanlæg 1.000.000 Øvrige anlæg 800.000

I alt forberedelse 3.150.000. Detailprojektering 1.800.000 rensningsanlæg 1.000.000 Øvrige anlæg 800.000 Høfde 42 Prisoverslag for oprensing med basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning Aktivtet Grundlag Enhedspris Overslag Delsum for aktiviteter Forberedelse Supplerende undersøgelser 1.200.000 Grundvandsmodel

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Bygherre Dato Rev A Qaasuitsup Kommunia 20.08.2012 Undertegnede tilbyder vedrørende: Atuarfik Mathias Storch T I L B U D S L I S T E N R. 2 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

VINTER FORANSTALTNINGER

VINTER FORANSTALTNINGER HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 SIDE 01 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 ISOLERINGSMÅTTER SNESEJL TERMOMÅTTE SNESEJL Isoleringsmåtte som

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 E-mail oj@oj-r.dk NOTAT Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Generelle oplysninger:

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Idéoplæg. Sikring af gammaceller. Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA)

Idéoplæg. Sikring af gammaceller. Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) Idéoplæg Sikring af gammaceller Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) Revision : C Revisionsdato : 2014-10-29 Dato : 2014-09-18 IDÉOPLÆG Sikring af gammaceller Odense Universitetshospital

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Sag: Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Rettelsesblad nr. 1 Alle entreprenører skal gennemlæse samtlige punkter i rettelsesbladet, da de kan have indflydelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side W03 Jordarbejder, Pæle B2.221 43.719.500 4.01 Funderingspæle Kvadratisk funderingspæle 350*350 %AA2604 1.x 5.525 stk 7.900 43.647.500 Anstilling og afrigning %AA2630 1.x 4 stk 18.000 72.000 W03 Jordarbejder,

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, Alle deltagere

11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, Alle deltagere Sag 11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse Emne Byggemøde Tid og sted Mandag den 2012.09.11, kl. 8.30 På byggepladsen Møde nr. 4 Referent (JJ) Afbud UJ, Kopi til Alle deltagere Næste møde Tirsdag den

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts 1. Indledning Kapitel 1 Generelle bemærkninger Ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6.

Læs mere

HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER SIDE 01

HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER SIDE 01 HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 SIDE 01 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 ISOLERINGSMÅTTER SNESEJL TERMOMÅTTE SNESEJL Isoleringsmåtte som

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere