Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010"

Transkript

1 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder 1.1a Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder indenfor normal arbejdstid 1.1b Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder udenfor normal arbejdstid 1.1c Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.2 Fjernelse og genudlægning af ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms presenning 1.3 Støvsugning og svabring af vand ekskl. moms 1.4 Støvsugning og svabring af vand udenfor normal arbejdstid 1.5a Anslået transport (se tilbuds skema *) Timer udover disse ekskl. moms ekskl. moms Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 410,00 Kr. 210,00 Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 350,00 fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april 1.5b Snerydning med rendegraver, (som type Ford D 675): inkl. fører og driftmidler udenfor normal arbejdstid 1.6a Leje af fejekost til snerydning kr./måned Som Nibbi-kost 1.6b Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost indenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.6c Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost

2 udenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.7a Læsning af sne med rendegraver (som type Ford D 675) inkl. fører og driftmidler 1.7b Kørsel med 3 akslet lastbil inkl. fører 1.8 Læsning, bortkørsel og deponering af sne med 3 akslet kran/grabbil inkl. fører og driftmidler El-tracing 1.9 El-tracing af vand og afløb til skure kr./lb. m (bygherrens installationer) inklusiv tilslutning, vedligeholdelse og senere bortskaffelse Afdækning og frostsikring 1.10 Arbejdsløn ved afdækninger af materialeoplag (bygherreleverancer) 1.11a Levering og afhentning af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.11b Leje af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.12 Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.13 Levering og bortskaffelse af 15 mm tykke skumplastmåtter 1.14 Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter Vandlænsning og afvanding /kale nderdag kr./m 2 Medgåede afdækningsmaterialer afregnes under pkt. 1.9 og 1.10 Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter indkøb af disse kan afregnes. Som dowmåtte

3 1.15a Levering og afhentning af lysnetspumpe (230V), 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.15b Leje af lysnetspumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.15c Drift og vedligeholdelse af lysnetspumpe, 50 mm. 1.15d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm lysnetspumpe 1.15e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm lysnetspumpe 1.16a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.16b Leje af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.16c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 50 mm. 1.16d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm kraftpumpe 1.16e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm kraftpumpe 1.17a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.17b Leje af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange og el-kabel kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel

4 1.17c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 75 mm. 1.17d Leje af ekstra meter slange og ledning til 75mm kraftpumpe 1.17e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 75 mm pumpe 1.18 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 315 mm PVC rør, med min. 200 mm nøddesten 1.19 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 1000 mm BT brøndring (h = 500 mm), med min. 200 mm nøddesten 1.20 Gravning af afløbsrende som trugelement 1.21 Gravning af drænrende, b x h = 300 x 600 mm med ø80 PVC drænledning, rende fyldt med nøddesten Orienteringsbelysning 1.22a Orienteringsbelysning- ude: Levering, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og bortkørsel af antal m høje master med antal 400 W højtryksnatriumlamper i perioden til. Incl. nødvendige fundamenter 1.22b Tilslutning af lamper på master frem til eltavle incl. kabler og dåser 1.22c Flytning af lysmaster incl. fundamenter og installationer indenfor byggepladsarealet /kale nderdag kr./lb. m kr./lb. m kr./lb. m Fast pris Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel kr./ lb.m. Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten Hvis lampernes placering fremgår af byggepladstegning, kan enheden være fast pris Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten

5 1.23a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 1.23b Flytning af lyskæder inkl. nedtagning, ophængning og tilslutning Vintersikring af interimsarealer 1.24a Køreplader: Levering, udlægning og afhentning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24b Flytning og genudlægning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24c Leje af køreplader, 2 x 3 m 15 mm tykke Forstærkning af køreveje med singels: levering, indbygning, regulering og komprimering samt at bortskaffe Isolering af container 1.26 Merpris for leje af isoleret container inkl. el-varmeovn eller -panel 2. Foranstaltninger ved jord-, kloak- og belægningsarbejde Afdækning og frostsikring 2.1a Udlægning af x m presenning (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot. 2.1b Fjernelse og genudlægning af presenning (kraftig model: nylonvæv kr./lb. m kr./lb. m /gang /kale nderdag kr./m 3 Kr./stk./mån ed Hvis kørepladerne skal flyttes over længere afstande f.eks. i forbindelse med et anlægsprojekt, skal dette fremgå af udbudsmaterialet

6 belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.2a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot 2.2b Fjernelse og genudlægning af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.3a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter inkl. transport fra og til depot 2.3b Fjernelse og genudlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på arbejdsstedet 2.4a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter inkl. transport fra og til depot 2.4b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på arbejdsstedet 2.5 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 2.6 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer Udskiftning af uegnet jord 2.7 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen sandfyld Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt kr./ m 2 kr./ m 2 /gang kr./ m kr./ lb. m kr./m 3 Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Fast mål

7 2.8 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen råjord med vandindhold på max. % 2.9a Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (minigraver; 2,5 tons) 2.9b Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (gravemaskine; 20 tons) 2.9c Læsning og bortskaffelse af opbrudt frostskorpe inkl. arbejdsløn, driftmidler og deponeringsafgift 2.10 Levering og indbygning af erstatningssandfyld (afregnes i fast mål) Udlægning af geotekstil 2.11 Geotekstil, som type F2B, 150 g/m2, at levere og udlægge på bundsikring kr./m 3 kr./ time kr./ time kr./m 3 kr./m 2 Fast mål I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning Fast mål Der er kun tale om en vinterforanstaltning, hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejrliget 3. Foranstaltninger v/ in-situ støbning af beton Afisning og afrimning 3.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 3.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 3.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 3.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vinterbeton 3.5 Merpris for levering af varm beton kr./m Betonleverandørernes faste vintertillæg kr./m 3 Mange men ikke alle betonleverandører

8 på beton leveret i perioden 16/11-15/3 3.7 Merpris for levering af alternativt proportioneret beton Afdækning og frostsikring 3.8a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.8b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model) kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader 3.9a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot kr./m 3 /gang pålægger dette tillæg i den nævnte periode F.eks. tilsætning af luft, granittilslag, ændring af cementindhold, tilsætning af accellerator m.v. I det konkrete projekt angives hvilken alternativ der er tale om Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. 3.9b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader 3.10a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport til og fra depot /gang kr./m 2 Som dowmåtte 3.10b Fjernelse og genudlægning af 15 mm kr./m 2 /gang Som dowmåtte

9 tykke skumplastmåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.11a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.11b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.12 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 3.13 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer 3.14a Ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.14b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette flader 3.15a Ophængning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.15b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette flader /gang kr./ m kr./ lb. m /gang /gang 3.16a Ophængning af 15 mm tykke kr./m 2 /gang Som Dowmåtte Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt

10 skumplastmåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.16b Fjernelse og genopsætning af 15 mm tykke skumplastmåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.17a Ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.17b Fjernelse og genopsætning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.18 Indkøb af 45 x 95 mm rigler til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.19 Indkøb af forskallingsbrædder til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.20 Arbejdsløn til etablering af bindingsværk til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter inkl. fastgørelse til betonoverflade Opvarmning 3.21a Indkøb og levering af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter 3.21b Udlægning, tilslutning og fjernelse af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter på vandrette overflader inkl. transport til og fra depot 3.21c Fjernelse, genudlægning og tilslutning af 1 x 3 m 900 W / 220V eltermomåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet kr./m 2 /gang /gang /gang kr./ m kr./ m kr./ lb. m /gang Omfang af overlæg skal aftales på det enkelte projekt Hvis der skal etableres et underliggende træskelet, skal dette beskrives på det enkelte projekt Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt 3.22 Levering og montering af kr./100 lb. Hvis elforbruget afregnes selvstændigt

11 modstandstråd/varmekabler inkl. nødvendigt antal termostater 3.23a Levering og returnering af 9kW termostatstyret elvarmeovn. 3.23b Leje af termostatstyret elvarmeovn, kapacitet 9 kw, inklusiv m elkabel 3.23c Opstilling, tilslutning og nedtagning af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. transport fra og til depot 3.23d Drift af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. tilsyn og pasning 3.24a Levering og returnering af termostatstyret varmeovn, kapacitet kw 3.24b Opvarmning. Leje af termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel, henstillet i depot på byggepladsen 3.24c Opstilling, tilslutning og nedtagning af termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 3.24d Drift af termostatstyret varmeovn. forbrug. Inkl. tilsyn og pasning m /mån ed /gang /kale nderdag /kale nderdag /gang kr./enhed skal der tilføjes en post hvorefter elforbruget inkl. bimåler kan afregnes Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris 3.25a Levering, opstilling, tilslutning og returnering af l olietank 3.25b Leje af l olietank kr./måned 3.26a Levering og returnering af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker 3.26b Leje af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker /mån ed 3.26c Opstilling og tilslutning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker inkl. transport fra /gang

12 og til depot. 3.26d Flytning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker indenfor byggepladsen 3.27 Leje af forsyningsledninger til gasvarmeovne Isolering af forme 3.28 Isolering af forme: Fastgørelse af 50 mm polystyrenplader på forskalling. Inkl. arbejdsløn, materialer, afmontering og bortskaffelse. Telt 3.29a Arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m levering og afhentning 3.29b Montering og demontering af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29c Flytning af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29d Leje af arbejdstelt størrelse x kr./ gang kr./m./måne d kr./m 2 /gang kr./gang kr./måned m med minimum sidehøjde m Forskalling og stillads 3.30 Ekstraleje af forskalling kr./m 2 /kalen derdag Entreprenøren skal i sit tilbud have medregnet tilstrækkeligt forskalling tilpasset afhærdningstider op til 2 x den tid den tilsvarende konstruktion ville afhærde på i sommerperioden. Ydelser der skyldes afhærdningstider over 2 x sommertid er at betragte som vinterforanstaltninger og kan afregnes som sådan. Det angives om der er tale om søjle-, bjælke-, væg- eller

13 3.31 Ekstraleje af stillads kr./m 2 /kalen derdag dækforskalling. Det angives om der er tale om murer-, rulle-, montage-, støbestillads m.v. 4. Foranstaltninger ved betonelementmontage Afisning og afrimning Afisning og afrimning afregnes efter pos. 3.1 til 3.4 Levering af vinterbeton Merpris for levering af varm beton kr./m 3 afregnes efter pos a Merpris for levering, blanding, kr./m 3 transport og udstøbning med kuldebeton (ned til - C) 4.1b Leje af silo til kuldebeton /mån ed 4.1c Levering, opstilling, tilslutning og returnering af silo til kuldebeton Afdækning og frostsikring Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på vandrette overflader afregnes jf. pos. 3.8 til 3.13 Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på lodrette overflader afregnes jf. pos til 3.20 Opvarmning Indkøb og håndtering af el-termomåtter afregnes jf. pos Levering og håndtering af modstandstråd til opvarmning af fuger afregnes jf. pos. 3.22

14 4.2a Opvarmning af betonkonstruktion forud for tilstødende udstøbning. Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Inklusiv tilslutningsmateriel og transport til og fra byggepladsen. 4.2b Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepanel med effektydelse kw inkl. transport fra og til depot. 4.2c Drift af type strålevarmepanel med effektydelse kw. Gasforbrug 4.2d Pasning og tilsyn af type strålevarmepanel med effektydelse kw Vandafledning 4.3 Etablering af vandret membran. Indkøb og udlægning af membran. 4.4 Lukning af x m huller i dæk med inkl. etablering af opkanter. Arbejdsløn og materialer 4.5 Dræning af huldæk ved boring af huller. Arbejdsløn og leje af materiel og forbrugsgods /mån ed kr./gang kr./kg kr./m 2 4.6a Leje af vandstøvsuger, kapacitet. kr./måned 4.6b Arbejdsløn ved fjernelse af vand på etagedæk 4.7 Etablering af midlertidige huller, dimension, i etagedæk for vandafledning. Inklusiv arbejdsløn, leje af materiel og forbrugsgods. 4.8 Etablering af midlertidigt afløb. Inkl. kr./m. Denne ydelse kan kun betragtes som en vinterforanstaltning i den udstrækning det indtrængende vand skyldes nedbør. Dræning af konstruktionsfugt er ikke en vinterforanstaltning

15 arbejdsløn, leje af materiel (inkl. evt. lift, stige eller lignende), tilslutning fastgørelse og forbrugsgods. Leje af rørstøtter 4.9 Ekstra leje af rørstøtter længde kr./ stk. /dag Ekstra leje af rørstøtter kan komme på tale i forbindelse med så lave temperaturer, at afhærdningen af beton tager mere end dobbelt så lang tid som om sommeren 5. Foranstaltninger ved murerarbejde Afisning og afrimning 5.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 5.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 5.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 5.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vintermørtel 5.5a Foranstaltninger til temperatursikring af mørtel: Levering og returnering af kw elvandvarmer. 5.5b Opstilling og nedtagning af kw /gang elvandvarmer. 5.5c Leje af kw elvandvarmer kr./arbejdsd ag 5.5d Tilsyn og pasning af kw elvandvarmer. 5.6 Merpris for levering af varm mørtel i små partier på anvendelsesstedet i takt med opmuring 5.7 Isolering af mørtelblander med 50 mm vintermåtter inkl. arbejdsløn og materialer kr./1000 sten kr./blander 5.8 Frostsikring af mørteldepot ved kr./vintermå Hvis murerarbejdet foregår over en

16 pålægning af vintermåtter. Pålægning og aftagning inkl. håndtering af belastning/fastholdelse tte/gang 5.9 Iblanding af sprit i mørtel materialer kr./l Afdækning og frostsikring Levering af vintermåtter, inkl. bortskaffelse, afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på udført murværk. Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse 5.10b Midlertidig aftagning af 1 x 3 m 50 mm /gang tykke vintermåtter, anbringelse umiddelbart ved arbejdsstedet og efterfølgende pålægning/ophængning. Inkl. belastning/fastholdelse. Levering, afhentning og leje af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse b Midlertidig aftagning af x m /gang presenninger kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), anbringelse umiddelbart ved længere periode, kan det være en fordel at etablere en egentlig mørtelplads/- kasse. I så fald skal denne ydelse beskrives på separat position. Pålægning og aftagning er lig èn gang tilsammen Ved fastgørelse af presenning på bagvedliggende betonelement skal denne fastgørelse beskrives, så den kan prissættes. Endvidere skal skråvridning af det nyopførte murværk forhindres.

17 arbejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. belastning/fastholdelse. Opvarmning 5.12a Levering og returnering af kw termostatstyret varmeovn. 5.12b Leje af kw termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel 5.12c Opstilling, tilslutning og nedtagning af kw termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 5.12d Drift af w termostatstyret varmeovn. forbrug 5.12e Tilsyn og pasning af w termostatstyret varmeovn Levering, returnering og anvendelse af olietank eller gasbatteri afregnes jf. pos til a Levering og returnering af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. 5.13b Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw inklusiv tilslutningsmateriel. 5.13c Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepaneler med effektydelse kw 5.13d Drift af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Gasforbrug 5.13e Pasning og tilsyn af type strålevarmepaneler med effektydelse kw Levering af telt /kale nderdag /gang kr./enhed /mån ed kr./gang kr./kg Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn. Evt. angives hvor varmeovnen skal leveres, men det kan være at gå i urimelig detalje Det angives om der er tale om olie eller gas. El leveres oftest af bygherren

18 5.14a Levering og afhentning af x m telt med minimum sidehøjde m. 5.14b Montering og demontering af x kr./gang m telt med minimum sidehøjde m 5.14c Leje af x m telt med minimum kr./måned sidehøjde m 5.14d Flytning af telt størrelse x m kr./gang med minimum sidehøjde m på byggeplads 5.14e Leje af arbejdstelt størrelse x kr./måned m med minimum sidehøjde m Inddækning af stillads 5.15 Inddækning af murerstillads med armeret plastfolie (tykkelse 0,25 mm) kr./ m Inddækning af murerstillads med net kr./ m 2 (netmaske 9 x 12 cm, trådens tykkelse: 1500 denier) 5.17 Ekstraleje af murerstillads kr./m 2 /kalen derdag Evt. krav om brudstyrke i forbindelse med stærkt vind skal angives 6. Foranstaltninger ved indvendige arbejder Afisning og tørring 6.1a Afisning og tørring af flader m.m.: Arbejdsløn incl. leje af gasbrænder. 6.1b Gasforbrug ved anvendelse af gasbrænder 6.2 Svabring af nedbør. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og materiel Opvarmning og udtørring 6.3a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt kr./kg Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør

19 25 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange 6.3b Leje af kaloriferblæser, 25 kw effekt kr./ 6.4a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 50 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange kalenderdag Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør 6.4b Leje af kaloriferblæser, 50 kw effekt kr./ kalenderdag 6.5a Arbejdsløn ved vedligeholdelse, flytning og tilsyn af kaloriferinstallation Medgåede materialer afregnes i regning 6.5b Drift af kaloriferanlæg olieforbrug kr./t Hvis det er el-kaloriferer leverer bygherren ofte el. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris Orienteringsbelysning 6.6a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 6.6b Nedtagning, flytning, ophængning og tilslutning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. på arbejdsstedet 6.6c Arbejdsløn ved vedligeholdelse af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. Interimslukninger kr./lb. m kr./lb. m Medgåede materialer afregnes i regning

20 6.7a Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 2,30 x 3,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.7b Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 3,30 x 5,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.8a Interimsdøre: levering og montering af krydsfinersdør med dørbeslag, max. b x h = 1,20 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.8b Interimsdøre: levering og montering af 2 fløjede krydsfinersdøre med dørbeslag, max. b x h = 2,40 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.9 Arbejdsløn ved vedligeholdelse af interimslukninger af døre og vinduer samt midlertidig udtagning og genmontering af lukninger i forbindelse med eksempelvis materialelevering kr./lb. m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 Medgåede materialer afregnes i regning 7. Foranstaltninger ved tagarbejde Snerydning Snerydning på tagflader: afregnes jf. pos. 1.1 Afisning, afrimning og tørring 7.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 7.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time

21 7.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 7.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg 7.5 Brug af vandstøvsuger. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og leje af materiel Afdækning og frostsikring Levering af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. leje og bortskaffelse, afregnes jf. pos a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot. 7.6b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). 7.7a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot 7.7b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette flader (0-15 ) 7.8 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til belastning og fastholdelse af presenninger /gang Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. /gang kr./ m

22 7.9 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, med 100 x 100 m tømmer 7.10a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. kr./ lb. m Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. 7.10b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. 7.11b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse.. /gang /gang Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan

23 afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position.

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Side 1 af 12 VEJ nr 9458 af 28/09/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-09-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S 146-252942 Februar 2014 18. november 2013 Side 1 Lbn.

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere