Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010"

Transkript

1 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder 1.1a Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder indenfor normal arbejdstid 1.1b Arbejdsløn ved snerydning, Tørring med gasbrænder udenfor normal arbejdstid 1.1c Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.2 Fjernelse og genudlægning af ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms presenning 1.3 Støvsugning og svabring af vand ekskl. moms 1.4 Støvsugning og svabring af vand udenfor normal arbejdstid 1.5a Anslået transport (se tilbuds skema *) Timer udover disse ekskl. moms ekskl. moms Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 410,00 Kr. 210,00 Kr. 350,00 Kr. 450,00 Kr. 350,00 fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april fra d. 1. oktober til d. 1. april 1.5b Snerydning med rendegraver, (som type Ford D 675): inkl. fører og driftmidler udenfor normal arbejdstid 1.6a Leje af fejekost til snerydning kr./måned Som Nibbi-kost 1.6b Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost indenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.6c Arbejdsløn ved kørsel med fejekost Som Nibbi-kost

2 udenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler. 1.7a Læsning af sne med rendegraver (som type Ford D 675) inkl. fører og driftmidler 1.7b Kørsel med 3 akslet lastbil inkl. fører 1.8 Læsning, bortkørsel og deponering af sne med 3 akslet kran/grabbil inkl. fører og driftmidler El-tracing 1.9 El-tracing af vand og afløb til skure kr./lb. m (bygherrens installationer) inklusiv tilslutning, vedligeholdelse og senere bortskaffelse Afdækning og frostsikring 1.10 Arbejdsløn ved afdækninger af materialeoplag (bygherreleverancer) 1.11a Levering og afhentning af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.11b Leje af presenninger, x m (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) 1.12 Levering og bortskaffelse af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) 1.13 Levering og bortskaffelse af 15 mm tykke skumplastmåtter 1.14 Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter Vandlænsning og afvanding /kale nderdag kr./m 2 Medgåede afdækningsmaterialer afregnes under pkt. 1.9 og 1.10 Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter indkøb af disse kan afregnes. Som dowmåtte

3 1.15a Levering og afhentning af lysnetspumpe (230V), 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.15b Leje af lysnetspumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.15c Drift og vedligeholdelse af lysnetspumpe, 50 mm. 1.15d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm lysnetspumpe 1.15e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm lysnetspumpe 1.16a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.16b Leje af kraftpumpe, 50 mm incl. 15 m slange og el-kabel. 1.16c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 50 mm. 1.16d Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm kraftpumpe 1.16e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 50 mm kraftpumpe 1.17a Vandlænsning: Levering og afhentning af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange, 15 m el-kabel og eventuel filteranordning. Til depot på byggepladsen. 1.17b Leje af kraftpumpe, 75 mm incl. 15 m slange og el-kabel kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge /kale nderdag kr./lb. m kr./uge Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel

4 1.17c Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 75 mm. 1.17d Leje af ekstra meter slange og ledning til 75mm kraftpumpe 1.17e Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af 75 mm pumpe 1.18 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 315 mm PVC rør, med min. 200 mm nøddesten 1.19 Etablering og fjernelse af pumpesump, som 1000 mm BT brøndring (h = 500 mm), med min. 200 mm nøddesten 1.20 Gravning af afløbsrende som trugelement 1.21 Gravning af drænrende, b x h = 300 x 600 mm med ø80 PVC drænledning, rende fyldt med nøddesten Orienteringsbelysning 1.22a Orienteringsbelysning- ude: Levering, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og bortkørsel af antal m høje master med antal 400 W højtryksnatriumlamper i perioden til. Incl. nødvendige fundamenter 1.22b Tilslutning af lamper på master frem til eltavle incl. kabler og dåser 1.22c Flytning af lysmaster incl. fundamenter og installationer indenfor byggepladsarealet /kale nderdag kr./lb. m kr./lb. m kr./lb. m Fast pris Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: inkl. drivmiddel kr./ lb.m. Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten Hvis lampernes placering fremgår af byggepladstegning, kan enheden være fast pris Evt. brug af liftvogn skal være indeholdt i posten

5 1.23a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 1.23b Flytning af lyskæder inkl. nedtagning, ophængning og tilslutning Vintersikring af interimsarealer 1.24a Køreplader: Levering, udlægning og afhentning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24b Flytning og genudlægning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader 1.24c Leje af køreplader, 2 x 3 m 15 mm tykke Forstærkning af køreveje med singels: levering, indbygning, regulering og komprimering samt at bortskaffe Isolering af container 1.26 Merpris for leje af isoleret container inkl. el-varmeovn eller -panel 2. Foranstaltninger ved jord-, kloak- og belægningsarbejde Afdækning og frostsikring 2.1a Udlægning af x m presenning (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot. 2.1b Fjernelse og genudlægning af presenning (kraftig model: nylonvæv kr./lb. m kr./lb. m /gang /kale nderdag kr./m 3 Kr./stk./mån ed Hvis kørepladerne skal flyttes over længere afstande f.eks. i forbindelse med et anlægsprojekt, skal dette fremgå af udbudsmaterialet

6 belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.2a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) inkl. transport fra og til depot 2.2b Fjernelse og genudlægning af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på arbejdsstedet 2.3a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter inkl. transport fra og til depot 2.3b Fjernelse og genudlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på arbejdsstedet 2.4a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter inkl. transport fra og til depot 2.4b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på arbejdsstedet 2.5 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 2.6 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer Udskiftning af uegnet jord 2.7 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen sandfyld Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt kr./ m 2 kr./ m 2 /gang kr./ m kr./ lb. m kr./m 3 Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Fast mål

7 2.8 Læsning og bortskaffelse af opblødt jord (på gr. af vintervæde) samt udskiftning med tilsvarende volumen råjord med vandindhold på max. % 2.9a Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (minigraver; 2,5 tons) 2.9b Opbrydning af frostskorpe med gravemaskine med hammer inkl. arbejdsløn og driftmidler (gravemaskine; 20 tons) 2.9c Læsning og bortskaffelse af opbrudt frostskorpe inkl. arbejdsløn, driftmidler og deponeringsafgift 2.10 Levering og indbygning af erstatningssandfyld (afregnes i fast mål) Udlægning af geotekstil 2.11 Geotekstil, som type F2B, 150 g/m2, at levere og udlægge på bundsikring kr./m 3 kr./ time kr./ time kr./m 3 kr./m 2 Fast mål I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning Fast mål Der er kun tale om en vinterforanstaltning, hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejrliget 3. Foranstaltninger v/ in-situ støbning af beton Afisning og afrimning 3.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 3.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 3.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 3.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vinterbeton 3.5 Merpris for levering af varm beton kr./m Betonleverandørernes faste vintertillæg kr./m 3 Mange men ikke alle betonleverandører

8 på beton leveret i perioden 16/11-15/3 3.7 Merpris for levering af alternativt proportioneret beton Afdækning og frostsikring 3.8a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.8b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model) kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på vandrette overflader 3.9a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot kr./m 3 /gang pålægger dette tillæg i den nævnte periode F.eks. tilsætning af luft, granittilslag, ændring af cementindhold, tilsætning af accellerator m.v. I det konkrete projekt angives hvilken alternativ der er tale om Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. 3.9b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette overflader 3.10a Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport til og fra depot /gang kr./m 2 Som dowmåtte 3.10b Fjernelse og genudlægning af 15 mm kr./m 2 /gang Som dowmåtte

9 tykke skumplastmåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.11a Udlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.11b Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet 3.12 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter 3.13 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter med 100 x 100 m tømmer 3.14a Ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.14b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) på lodrette flader 3.15a Ophængning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.15b Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på lodrette flader /gang kr./ m kr./ lb. m /gang /gang 3.16a Ophængning af 15 mm tykke kr./m 2 /gang Som Dowmåtte Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt

10 skumplastmåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.16b Fjernelse og genopsætning af 15 mm tykke skumplastmåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.17a Ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot 3.17b Fjernelse og genopsætning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet 3.18 Indkøb af 45 x 95 mm rigler til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.19 Indkøb af forskallingsbrædder til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter 3.20 Arbejdsløn til etablering af bindingsværk til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter inkl. fastgørelse til betonoverflade Opvarmning 3.21a Indkøb og levering af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter 3.21b Udlægning, tilslutning og fjernelse af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter på vandrette overflader inkl. transport til og fra depot 3.21c Fjernelse, genudlægning og tilslutning af 1 x 3 m 900 W / 220V eltermomåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet kr./m 2 /gang /gang /gang kr./ m kr./ m kr./ lb. m /gang Omfang af overlæg skal aftales på det enkelte projekt Hvis der skal etableres et underliggende træskelet, skal dette beskrives på det enkelte projekt Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt 3.22 Levering og montering af kr./100 lb. Hvis elforbruget afregnes selvstændigt

11 modstandstråd/varmekabler inkl. nødvendigt antal termostater 3.23a Levering og returnering af 9kW termostatstyret elvarmeovn. 3.23b Leje af termostatstyret elvarmeovn, kapacitet 9 kw, inklusiv m elkabel 3.23c Opstilling, tilslutning og nedtagning af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. transport fra og til depot 3.23d Drift af 9kW termostatstyret elvarmeovn inkl. tilsyn og pasning 3.24a Levering og returnering af termostatstyret varmeovn, kapacitet kw 3.24b Opvarmning. Leje af termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel, henstillet i depot på byggepladsen 3.24c Opstilling, tilslutning og nedtagning af termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 3.24d Drift af termostatstyret varmeovn. forbrug. Inkl. tilsyn og pasning m /mån ed /gang /kale nderdag /kale nderdag /gang kr./enhed skal der tilføjes en post hvorefter elforbruget inkl. bimåler kan afregnes Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie Det angives om der er tale om gas eller olie. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris 3.25a Levering, opstilling, tilslutning og returnering af l olietank 3.25b Leje af l olietank kr./måned 3.26a Levering og returnering af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker 3.26b Leje af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker /mån ed 3.26c Opstilling og tilslutning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker inkl. transport fra /gang

12 og til depot. 3.26d Flytning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker indenfor byggepladsen 3.27 Leje af forsyningsledninger til gasvarmeovne Isolering af forme 3.28 Isolering af forme: Fastgørelse af 50 mm polystyrenplader på forskalling. Inkl. arbejdsløn, materialer, afmontering og bortskaffelse. Telt 3.29a Arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m levering og afhentning 3.29b Montering og demontering af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29c Flytning af arbejdstelt størrelse x m med minimum sidehøjde m på byggepladsen 3.29d Leje af arbejdstelt størrelse x kr./ gang kr./m./måne d kr./m 2 /gang kr./gang kr./måned m med minimum sidehøjde m Forskalling og stillads 3.30 Ekstraleje af forskalling kr./m 2 /kalen derdag Entreprenøren skal i sit tilbud have medregnet tilstrækkeligt forskalling tilpasset afhærdningstider op til 2 x den tid den tilsvarende konstruktion ville afhærde på i sommerperioden. Ydelser der skyldes afhærdningstider over 2 x sommertid er at betragte som vinterforanstaltninger og kan afregnes som sådan. Det angives om der er tale om søjle-, bjælke-, væg- eller

13 3.31 Ekstraleje af stillads kr./m 2 /kalen derdag dækforskalling. Det angives om der er tale om murer-, rulle-, montage-, støbestillads m.v. 4. Foranstaltninger ved betonelementmontage Afisning og afrimning Afisning og afrimning afregnes efter pos. 3.1 til 3.4 Levering af vinterbeton Merpris for levering af varm beton kr./m 3 afregnes efter pos a Merpris for levering, blanding, kr./m 3 transport og udstøbning med kuldebeton (ned til - C) 4.1b Leje af silo til kuldebeton /mån ed 4.1c Levering, opstilling, tilslutning og returnering af silo til kuldebeton Afdækning og frostsikring Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på vandrette overflader afregnes jf. pos. 3.8 til 3.13 Håndtering af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter på lodrette overflader afregnes jf. pos til 3.20 Opvarmning Indkøb og håndtering af el-termomåtter afregnes jf. pos Levering og håndtering af modstandstråd til opvarmning af fuger afregnes jf. pos. 3.22

14 4.2a Opvarmning af betonkonstruktion forud for tilstødende udstøbning. Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Inklusiv tilslutningsmateriel og transport til og fra byggepladsen. 4.2b Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepanel med effektydelse kw inkl. transport fra og til depot. 4.2c Drift af type strålevarmepanel med effektydelse kw. Gasforbrug 4.2d Pasning og tilsyn af type strålevarmepanel med effektydelse kw Vandafledning 4.3 Etablering af vandret membran. Indkøb og udlægning af membran. 4.4 Lukning af x m huller i dæk med inkl. etablering af opkanter. Arbejdsløn og materialer 4.5 Dræning af huldæk ved boring af huller. Arbejdsløn og leje af materiel og forbrugsgods /mån ed kr./gang kr./kg kr./m 2 4.6a Leje af vandstøvsuger, kapacitet. kr./måned 4.6b Arbejdsløn ved fjernelse af vand på etagedæk 4.7 Etablering af midlertidige huller, dimension, i etagedæk for vandafledning. Inklusiv arbejdsløn, leje af materiel og forbrugsgods. 4.8 Etablering af midlertidigt afløb. Inkl. kr./m. Denne ydelse kan kun betragtes som en vinterforanstaltning i den udstrækning det indtrængende vand skyldes nedbør. Dræning af konstruktionsfugt er ikke en vinterforanstaltning

15 arbejdsløn, leje af materiel (inkl. evt. lift, stige eller lignende), tilslutning fastgørelse og forbrugsgods. Leje af rørstøtter 4.9 Ekstra leje af rørstøtter længde kr./ stk. /dag Ekstra leje af rørstøtter kan komme på tale i forbindelse med så lave temperaturer, at afhærdningen af beton tager mere end dobbelt så lang tid som om sommeren 5. Foranstaltninger ved murerarbejde Afisning og afrimning 5.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 5.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time 5.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 5.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg Levering af vintermørtel 5.5a Foranstaltninger til temperatursikring af mørtel: Levering og returnering af kw elvandvarmer. 5.5b Opstilling og nedtagning af kw /gang elvandvarmer. 5.5c Leje af kw elvandvarmer kr./arbejdsd ag 5.5d Tilsyn og pasning af kw elvandvarmer. 5.6 Merpris for levering af varm mørtel i små partier på anvendelsesstedet i takt med opmuring 5.7 Isolering af mørtelblander med 50 mm vintermåtter inkl. arbejdsløn og materialer kr./1000 sten kr./blander 5.8 Frostsikring af mørteldepot ved kr./vintermå Hvis murerarbejdet foregår over en

16 pålægning af vintermåtter. Pålægning og aftagning inkl. håndtering af belastning/fastholdelse tte/gang 5.9 Iblanding af sprit i mørtel materialer kr./l Afdækning og frostsikring Levering af vintermåtter, inkl. bortskaffelse, afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på udført murværk. Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse 5.10b Midlertidig aftagning af 1 x 3 m 50 mm /gang tykke vintermåtter, anbringelse umiddelbart ved arbejdsstedet og efterfølgende pålægning/ophængning. Inkl. belastning/fastholdelse. Levering, afhentning og leje af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) afregnes jf. pos a Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse b Midlertidig aftagning af x m /gang presenninger kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), anbringelse umiddelbart ved længere periode, kan det være en fordel at etablere en egentlig mørtelplads/- kasse. I så fald skal denne ydelse beskrives på separat position. Pålægning og aftagning er lig èn gang tilsammen Ved fastgørelse af presenning på bagvedliggende betonelement skal denne fastgørelse beskrives, så den kan prissættes. Endvidere skal skråvridning af det nyopførte murværk forhindres.

17 arbejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. belastning/fastholdelse. Opvarmning 5.12a Levering og returnering af kw termostatstyret varmeovn. 5.12b Leje af kw termostatstyret varmeovn inklusiv m elkabel 5.12c Opstilling, tilslutning og nedtagning af kw termostatstyret varmeovn inkl. transport fra og til depot. 5.12d Drift af w termostatstyret varmeovn. forbrug 5.12e Tilsyn og pasning af w termostatstyret varmeovn Levering, returnering og anvendelse af olietank eller gasbatteri afregnes jf. pos til a Levering og returnering af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. 5.13b Leje af type strålevarmepaneler med effektydelse kw inklusiv tilslutningsmateriel. 5.13c Opstilling, tilslutning og nedtagning af type strålevarmepaneler med effektydelse kw 5.13d Drift af type strålevarmepaneler med effektydelse kw. Gasforbrug 5.13e Pasning og tilsyn af type strålevarmepaneler med effektydelse kw Levering af telt /kale nderdag /gang kr./enhed /mån ed kr./gang kr./kg Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn. Evt. angives hvor varmeovnen skal leveres, men det kan være at gå i urimelig detalje Det angives om der er tale om olie eller gas. El leveres oftest af bygherren

18 5.14a Levering og afhentning af x m telt med minimum sidehøjde m. 5.14b Montering og demontering af x kr./gang m telt med minimum sidehøjde m 5.14c Leje af x m telt med minimum kr./måned sidehøjde m 5.14d Flytning af telt størrelse x m kr./gang med minimum sidehøjde m på byggeplads 5.14e Leje af arbejdstelt størrelse x kr./måned m med minimum sidehøjde m Inddækning af stillads 5.15 Inddækning af murerstillads med armeret plastfolie (tykkelse 0,25 mm) kr./ m Inddækning af murerstillads med net kr./ m 2 (netmaske 9 x 12 cm, trådens tykkelse: 1500 denier) 5.17 Ekstraleje af murerstillads kr./m 2 /kalen derdag Evt. krav om brudstyrke i forbindelse med stærkt vind skal angives 6. Foranstaltninger ved indvendige arbejder Afisning og tørring 6.1a Afisning og tørring af flader m.m.: Arbejdsløn incl. leje af gasbrænder. 6.1b Gasforbrug ved anvendelse af gasbrænder 6.2 Svabring af nedbør. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og materiel Opvarmning og udtørring 6.3a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt kr./kg Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør

19 25 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange 6.3b Leje af kaloriferblæser, 25 kw effekt kr./ 6.4a Opvarmning og udtørring: levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 50 kw. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange kalenderdag Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør 6.4b Leje af kaloriferblæser, 50 kw effekt kr./ kalenderdag 6.5a Arbejdsløn ved vedligeholdelse, flytning og tilsyn af kaloriferinstallation Medgåede materialer afregnes i regning 6.5b Drift af kaloriferanlæg olieforbrug kr./t Hvis det er el-kaloriferer leverer bygherren ofte el. Driftmidlerne afregnes evt. til dagspris Orienteringsbelysning 6.6a Orienteringsbelysning inde: Levering, ophængning, tilslutning, og nedtagning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. anbragt på væg eller i loft, max. loftshøjde 3,50 m. 6.6b Nedtagning, flytning, ophængning og tilslutning af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. på arbejdsstedet 6.6c Arbejdsløn ved vedligeholdelse af lyskæder m. 1 stk. afskærmet 15 W energisparepære pr. 5 m. Interimslukninger kr./lb. m kr./lb. m Medgåede materialer afregnes i regning

20 6.7a Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 2,30 x 3,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.7b Interimslukning af facadeåbninger: levering og montering af faste rammer af træ i max. 3,30 x 5,00 m påmonteret armeret plastfolie, inkl. fjernelse af samme. 6.8a Interimsdøre: levering og montering af krydsfinersdør med dørbeslag, max. b x h = 1,20 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.8b Interimsdøre: levering og montering af 2 fløjede krydsfinersdøre med dørbeslag, max. b x h = 2,40 x 2,40 m, inkl. fjernelse af samme. 6.9 Arbejdsløn ved vedligeholdelse af interimslukninger af døre og vinduer samt midlertidig udtagning og genmontering af lukninger i forbindelse med eksempelvis materialelevering kr./lb. m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 kr./ m 2 Medgåede materialer afregnes i regning 7. Foranstaltninger ved tagarbejde Snerydning Snerydning på tagflader: afregnes jf. pos. 1.1 Afisning, afrimning og tørring 7.1 Arbejdsløn ved afisning og afrimning kr./ time 7.2 Leje af lille gasbrænder (1 hoved) kr./ time

21 7.3 Leje af stor gasbrænder (4 hoveder) kr./ time 7.4 Drift af gasbrænder. Gasforbrug. kr./kg 7.5 Brug af vandstøvsuger. Arbejdsløn inkl. forbrugsgods og leje af materiel Afdækning og frostsikring Levering af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ) inkl. leje og bortskaffelse, afregnes jf. pos a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot. 7.6b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). 7.7a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på vandrette flader (0 15 ). Inklusiv transport fra og til depot 7.7b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ) på vandrette flader (0-15 ) 7.8 Indkøb af 100x 100 mm tømmer til belastning og fastholdelse af presenninger /gang Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. /gang kr./ m

22 7.9 Arbejdsløn for belastning og fastholdelse af presenninger, med 100 x 100 m tømmer 7.10a Udlægning af x m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. kr./ lb. m Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. 7.10b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse a Udlægning af x m letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. 7.11b Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger (vægt omkring g/m 2 ), på skrå flader (16 45 ). Inklusiv belastning/fastholdelse.. /gang /gang Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position. Hvis der ønskes anvendt de helt lette presenninger såkaldte Harald Nyborg presenninger (vægt ca. 80 g/m 2 ) skal der udarbejdes en post, hvorefter anvendelse af disse kan

23 afregnes. Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Det anbefales at der afregnes pr. løbende meter i forbindelse med udlægning og aftagning. Indkøb af materialer afregnes på separat position.

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts 1. Indledning Kapitel 1 Generelle bemærkninger Ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6.

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

BILAG 3. ELLEKILDEHAVE Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde TILBUDSLISTE 2015.08.24

BILAG 3. ELLEKILDEHAVE Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde TILBUDSLISTE 2015.08.24 BILAG 3 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde TILBUDSLISTE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade 4,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere