Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. Topdanmarks virksomhedsblad nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09."

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på kr. Jordskælvet i Haiti den 12. januar i år fik Topdanmarks medarbejdere til lommerne. Gennem en ekstraordinær indsats i vinter samlede medarbejderne kr. ind til nødhjælpsarbejdet. Bidraget svarer rundt regnet til alle omkostninger forbundet med at have fire læger udsendt i Haiti i en måned. Ved årsskiftet forventer Læger uden Grænser at have brugt 663 mio. kr. i Haiti alene. Jordskælvet i Haiti har været en af de største katastrofer i nyere tid, og der har været brug for hver en krone, vi har fået ind. Haiti er et skrøbeligt samfund og var det også inden jordskælvet. Vores opgave er at tage del i genopbygningen og forbedringen af Haitis sundhedsvæsen, så vi sikrer, at så mange som muligt har adgang til lægehjælp også på længere sigt, siger fundraisingchef i Læger uden Grænser, Anne Larsen. Topdanmark har samarbejdet med Læger uden Grænser i 13 år. Medarbejderne giver hver måned et bidrag via lønnen, som ved årets udgang fordobles af Topdanmark. Hjælp også på længere sigt Seks måneder efter jordskælvet har Læger uden Grænser behandlet flere end patienter og gennemført over operationer. Mere end har modtaget psykologhjælp. Og selvom den akutte hjælp ikke længere er nødvendig, er der stadig brug for Læger uden Grænser i Haiti. Vi er der stadig, og vi bliver der så længe, det er nødvendigt. Det er vigtigt, at Der har været brug for hver en krone, som Læger uden Grænser har fået til nødhjælpsarbejdet i Haiti. vi får opbygget et sundhedsvæsen, så der er relevant behandling til så mange som muligt. Vi har arbejdet i Haiti siden 1991, og det kommer vi til at fortsætte med i mange år fremover, siger Anne Larsen. Et hjertesponsorat Topdanmarks marketingchef Bjørn Verwohlt er slet ikke i tvivl om, at Læger uden Grænser er den rette organisation at støtte. Jeg ser det lidt som et hjertesponsorat. Vi giver til Læger uden Grænser, fordi vores medarbejdere selv synes det er en god sag ikke for at udnytte sponsoratet i vores markedsføring. Det er medarbejderne selv, der vælger at bidrage Topdanmark fordobler blot beløbet, siger han. Medarbejderne donerer hver måned ca kr. til Læger uden Grænser, og ved årets udgang forventer Bjørn Verwohlt at kunne overrække dem et beløb på ca kr. Læger uden Grænser yder hjælp mange steder i verden, herunder i Haiti, Pakistan, Congo, Sydsudan og Afghanistan. Foto: Francoise Bocken/MSF Vil du støtte Læger uden Grænser? Hvis du ønsker at støtte Læger uden Grænser med et månedligt bidrag via lønnen, skal du skrive til lønfagkonsulent i HR, Wicki Ejby (WEP), og oplyse dit personalenummer samt det månedlige beløb, du ønsker at støtte med. Hvis du indbetaler mere end 500 kr. om året, bliver beløbet indberettet til Skat via Læger uden Grænser. Liv og Industri sætter spot på sygefravær på kundeseminar side 4 Jesper kæmper videre mod vægten side 5 Succes med nye mål for kundeservice side 7

2 Mød direktionen til vinter Gåhjemmøde: Når de grønne blade på træerne skiftes ud med en palet af gule og orange farver, plejer det at betyde, at det er tid til årets gåhjemmøder med direktionen. Men denne gang falder møderne først, når træerne har tabt deres blade Indretning for fremtiden Lys og Luft, som skal føre installationer og indeklima i det store kontorlandskab up to date, er nu i gang. Projektet betyder, at langt de fleste medarbejdere i Ballerup midlertidigt skal flytte mindst én gang i løbet af byggeperioden, der forventes afsluttet primo Det er et stort puslespil, der skal gå op når moderniseringen skal gennemføres med færrest mulige gener for det daglige arbejde, så vi som altid kan hjælpe vores kunder godt og effektivt. Projektet er også en anledning til at analysere, hvordan vi indretter os mest hensigtsmæssigt for fremtiden. Men projektet er også en anledning til at analysere, hvordan vi indretter os mest hensigtsmæssigt for fremtiden. Ikke bare i kontorlandskabet, men i hele Borupvang. Den måde vi sidder på i dag er skabt af organisationsændringer, knopskydninger og andre behov, der er opstået siden Nu er der en naturlig lejlighed til at hæve sig op i helikopteren og se på, om vi egentlig sidder optimalt i forhold til effektivitet, samarbejde, videndeling, uddelegering og udvikling Disse er vigtige nøgleord for Retning på fremtiden, som jo er vores model for, hvordan vi konkret skaber værdi, glade kunder og tilfredse medarbejdere. Og i den sammenhæng spiller det også ind, hvordan man indretter sig. Derfor har en styregruppe fået til opgave at se på Indretning for fremtiden, så vi i 2013 ikke bare har et moderniseret kontorlandskab, men også anvender vores arealer på den mest værdiskabende måde. Vi skal ikke per refleks sige, at det mest optimale er, at alle afdelinger og forretningsområder lander på den gamle plads, når Lys og Luft er tilendebragt. Når vi skal indrette os på fremtiden, skal vi indrette os sådan, at det skaber mest mulig værdi for medarbejdere, kunder og aktionærer. Christian Sagild Efterårets gåhjemmøder flyttes til januar og februar i Direktionen har typisk et meget stramt program i løbet af efteråret. Ved at flytte møderne til januar får vi mere tid og ro til lave et ordentligt stykke forarbejde, siger adm. direktør Christian Sagild, som også fremhæver en anden væsentlig sidegevinst ved at rykke møderne. Januar er et oplagt tidspunkt at gøre status over året, der gik, og se fremad på årene der kommer. Vi håber, at medarbejderne vil bakke op om denne beslutning. Så må vi bagefter se om vi på længere sigt skal afholde gåhjemmøderne i begyndelsen af året, siger Christian Sagild. En lejlighed til dialog Sidste år deltog medarbejdere på et gåhjemmøde et rekordhøjt antal. Christian Sagild håber, at mindst lige så mange dukker op i januar. Møderne er en god lejlighed til dialog. Vi vil meget gerne besvare medarbejdernes spørgsmål og lytter gerne til både negative og positive tilkendegivelser, siger Christian Sagild. Gåhjemmøderne foregår efter normal arbejdstid, men bliver lige som sidste år en del af arbejdstiden forstået på den måde, at Foto: Klaus Holsting De tre direktører tager igen på turné for at møde medarbejdere i hele landet. Denne gang afholdes møderne først i januar og starten af februar. deltager man i et gåhjemmøde, tæller det som to timers arbejde. Har du input allerede nu Hvis du allerede nu vil inspirere direktionen til at tage et emne eller et spørgsmål op på gåhjemmøderne, kan du maile det til postkommunikation. Her kan du møde direktionen i 2011 Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 11. januar: Aarhus 12. januar: Kolding 18. januar: Aalborg 19. januar: Herning 24. januar: Ballerup 27. januar: Ballerup 01. februar: Ballerup 02. februar: Næstved Mere information følger sammen med invitationen senere på året. 2

3 Vigtigere end vigtigt Solvens II: For Europas forsikringsselskaber er der lige nu intet vigtigere end at styre mod det EUdirektiv, som skal gælde fra I Topdanmark arbejder 50 medarbejdere på sagen, og om kort tid er det antal fordoblet I Topdanmark er der altid masser af projekter i gang. På et eller andet plan er de alle sammen vigtige. Lige nu står et projekt øverst på listen i forsikringsselskaber over hele Europa. Solvens II er vigtigere end vigtigt. Solvens II-programmet i Topdanmark virker fjernt og uforståeligt for de fleste, men flere og flere medarbejdere vil blive involveret i det. Også i Topdanmark. Solvens II handler om forsikringsselskabers risikostyring, kapitalkrav og rapportering om risici. EU har opstillet en række nye krav om disse emner. Kravet til forsikringsselskabernes kapital bliver gjort op efter den risiko, selskabet løber. Det hele skal træde i kraft 1. januar 2013, men direktivets endelige ordlyd, og dermed EU s endelige krav, er stadig ukendte for Europas forsikringsselskaber. Rammer både Liv og Skade Man kan sige, at vi i lovgivningen går fra at være regelbaseret til at være risikobaseret. Vores primære mål er at blive endnu bedre til at styre risici, og på den måde få fordel af de mange ting vi ser på nu, siger Anders Engelbredt, der har en baggrund med store projekter i Danske Bank og nu er programchef på Topdanmarks Solvens IIprogram. Det er komplekst. Det rammer både Liv og Skade, og det rammer bredt inden for risikorapportering, administrative processer og datakvalitet. På nogle områder er det rigtigt godt og giver visse fordele på lang sigt. Der er dog også ting, vi har svært ved at se en voldsom værdi i, så der må vi etablere, det vi kalder 'acceptable minimumsløsninger', fortsætter Anders Engelbredt. Snart 100 medarbejdere involveret De første tanker om projektet blev tænkt for halvandet år siden. Anders Engelbredt overtog ledelsen af projektet i foråret, hvor det gik et gear op, og der blev etableret projektgrupper. Nu har han og hans nærmeste medarbejdere etableret otte spor, som arbejder videre inden for hver deres område. 50 medarbejdere, svarende til 26 fuldtidsstillinger, arbejder lige nu løbende på projektet. I løbet af fjerde kvartal får projektet brug for langt flere ressourcer op mod det dobbelte. I Topdanmark er vi allerede gode til risikostyring, men vi skal blive endnu bedre, og det skal bredes ud til en bredere kreds af medarbejdere. Så får vi en øget viden og flere kvalifikationer tilbage til hele forretningen, siger Anders Engelbredt. Projektet har brug for stor fleksibilitet i Topdanmarks organisation. Derfor er der etableret en ressourcekomité udelukkende med repræsentanter fra Topdanmarks og Livs direktion samt Fredagskredsen. Det er Lars Thykier, Kim Bruhn-Petersen, Foto: Tommy Verting 3 Brian Rothemejer, Søren Stevnsborg, Sten Mejdahl og Søren Pahl. Solvens II er abstrakt og svært at forholde sig til, så Anders Engelbredt og hans kolleger har nok at se til. Alt er oppe til debat og fortolkninger indtil 1. januar Anders Engelbredt blev programchef på Solvens II i foråret. Han står i spidsen for en programledelse på i alt fire medarbejdere.

4 Foto: Topdanmark Sundhedsøkonom ved Lunds Universitet, Stefan Lundström, og de øvrige oplægsholdere deltog i en afsluttende seminardebat, hvor især de økonomiske gevinster ved at investere i lavere sygefravær blev drøftet. Til venstre Industridirektør Pia Laub von Gottberg. Lederne sidder med nøglen Liv/Industri: Ledere og beslutningstagere fra 20 danske virksomheder fik især ét godt råd med hjem fra Industris og Livs årlige kundeseminar: Deres ledere skal tale mere med medarbejderne, hvis sygefraværet skal ned Hver dag er omkring danskere sygemeldt. Private virksomheder betaler årligt over 50 mia. kr. i løn til sygemeldte medarbejdere. Hvis sygefraværet kan forebygges og nedbringes med blot få procent er der store besparelser i udsigt. Spørgsmålet er hvordan? Det gav eksperter bud på, da Industri og Liv tidligere på måneden havde inviteret kunder til et seminar om sygefravær og forebyggelse. I Topdanmark har vi i en årrække haft gode erfaringer med trivsel og forebyggelse. Vi har en lang række gode produkter til kunderne, der hjælper med forebyggelse, behandling og skadebegrænsning. Det har vi brugt som afsæt til seminaret, fordi vi ved, at sygefravær fylder rigtig meget hos kunderne, siger industridirektør Pia Laub von Gottberg. Det bedste råd Oplægsholdere fra bl.a. Dansk Erhverv, Berlins Tekniske Universitet og Postdanmark fortalte om forskning og erfaringer med forsøg på at reducere et højt sygefravær. Skal jeg nøjes med at give jer ét godt råd, så handler det om, at lederne skal tale med sine medarbejdere. Omkring en tredjedel af sygefraværet skyldes forhold på arbejdspladsen, og det kan I gøre noget ved. Det er lederens opgave at være synlig og opmærksom på de ting, som risikerer at gøre medarbejderne syge, understregede adm. direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov. Tillid er den bedste forebygger Ph.d og ekspert i organisationsudvikling, sikkerhed og helbred, Dr. Bertolt Stein fra Berlin fortalte hvordan tillid til medarbejderne kan reducere sygefravær. Tillid gør os sunde og holder os sunde. En virksomhed og en leder opnår tillid ved, at sikre, at medarbejderne forstår, hvad der sker omkring dem og har viden og redskaber til at løse opgaverne. Det, at vide og føle, at man er med til at gøre en forskel, er utroligt vigtigt, forklarede Bertolt Stein. Med i sin præsentation havde Bertolt Stein et diagram, som han kaldte Pyramiden af sikkerhed og risiko på arbejdspladsen. Kort fortalt viser statistikkerne, at der for hver arbejdsulykke med dødelig udgang sker alvorlige arbejdsskader, mindre alvorlige arbejdsskader, tingskader og såkaldte forstyrrelser af arbejdsgangen, som ikke medfører arbejdsskade eller tingskade. Reduceres antallet af forstyrrelser bliver risikoen for, at der sker skader naturligvis mindre. Det er medarbejderne i en virksomhed, som ved, hvor der er risiko for skader, fordi de kender arbejdspladsen, maskinerne og rutinerne. Hvis der ikke er tillid til lederen kan denne vigtige viden gå tabt, hvorved risikoen for skader ikke mindskes, men tværtimod øges, pointerede Bertolt Stein. Har seminaret haft en effekt på kunderne? Focus spurgte et par af deltagerne på seminaret, om der er noget, de vil gøre anderledes, når de er kommet hjem igen. Birgit Rasmussen, Interdan A/S. Emnet i år var meget spændende, men umiddelbart var det ikke specielt relevant for os, fordi vi har et ret lille sygefravær. Men eksemplerne, som vi har hørt på seminaret, har vist, at det kan betale sig at måle på fraværet, og det vil jeg tage hjem og bede vores HR-funktion om at sætte i gang. Så det kan da godt være, at der viser sig et behov. Tom Amby, R82 A/S. Jeg kan godt lide at høre, hvordan andre har grebet en udfordring an samtidig med, at vi ser statistikkerne. Det giver nogle gode perspektiver at vurdere ud fra. Det med at tale med medarbejderne kan jeg straks se, er et indsatsområde i enkelte af vores afdelinger, hvor sygefraværet er højere end gennemsnittet. Det vil jeg tage op med resten af ledelsen. 4

5 Jesper er fortsat på cyklen Trivsel: 20 overflødige kilo har IT-supportmedarbejder Jesper Søeborg smidt på 12 måneder. Effekten kan også læses sort på hvidt i resultatet af hans nye sundhedstjek, selvom kiloene er blevet sværere at komme af med Badevægten lyver som bekendt ikke. Da Focus i april interviewede ITsupportmedarbejder Jesper Søeborg, vejede han 89,9 kilo og havde tabt over 20 kilo siden september Her fire måneder senere er vægten omtrent den samme. Det er jeg sgu en anelse utilfreds med. Jeg har faktisk kun været halvandet kilo fra målet om at veje 85 kilo, men jeg tillod mig selv at holde sommerferie på den gode måde. Det har kostet lidt på sidebenene, siger Jesper Søeborg, som dog føler meget mere velvære og har mere energi på grund af vægttabet. Hans seneste sundhedstjek fra maj dokumenterer det. BMI en er under 30, fedtprocenten under 20, der er taget 10 cm af livvidden, og konditallet er steget fra 28 til 40,8. Det viser, hvad jeg også føler, nemlig at jeg er kommet i meget bedre form. Det er vigtigt for mig, fordi jeg har nået en alder, hvor der er større risiko for kedelige følgesygdomme på grund af forkert livsstil. Delmål og cykelløb For et år siden vejede Jesper Søeborg næsten 107 kilo. Det blev en øjenåbner. Han satte sig som mål at tabe sig 22 kilo, inden han i august 2011 fylder 40 år. For at presse sig selv oprettede han en hjemmeside. Samtidig satte han en række delmål, der løbende kunne holde ham til ilden heriblandt at gennemføre større cykelløb. Delmålene når han, og cykelløbene gennemføres i fin stil. Han cykler stadig på arbejde næsten dagligt og har prøvet kræfter med forskellige cykelløb. 300 kilometer i Sverige i juni og 120 kilometer i Danmark i august. Løbet i Sverige klarede jeg på under ti timer. En fed oplevelse. Og i Ritter Classic kom jeg i mål som nr Den slags er med til at gøre mit projekt nemmere, siger Jesper Søeborg, der skrev om cykelløbet på sin blog: Jeg kom ind over stregen før Rolf Sørensen (tidl. prof. cykelrytter). Det kan jeg leve højt og længe på! Er positivt overrasket over at kunne køre så stærkt i lyset af feriens konsekvenser. Det er da også helt klart med til at motivere mig til igen at tage tingene seriøst. Jesper Søeborg har endnu 11 måneder til at komme under de 85 kilo og blive der. Det mål skal jeg meget gerne forbi, inden julen lokker med and og flæskesteg. Derefter er næste mål at komme ned på 80 kilo. Det er deromkring, min vægt helst skal ligge. God vind videre. Foto: Claus Boesen/MediaPress Jesper Søeborg holder vægten ved lige ved at cykle på arbejde og deltage i cykelløb. Siden sit første sundhedstjek i september sidste år er han tæt på at nå sit mål. Du kan følge med i Jespers kamp mod kiloene på hans blog: Ca medarbejdere er blevet sundhedstjekket Trivsel: medarbejdere valgte i år at få et sundhedstjek. Af disse fik ca. 700 også et tjek i 2009, mens 400 blev sundhedstjekket for første gang. Dermed har ca medarbejdere fået et sundhedstjek En succes. Sådan bedømmer adm. direktør i HealthGroup, Tim Herbst, tilmeldingen til et sundhedstjek i Topdanmark. I alt medarbejdere har i år valgt at få et sundhedstjek foretaget af HealthGroup. Det er cirka 600 færre end de sundhedstjek, der blev foretaget i efteråret Færre end ventet valgte at få en opfølgning på det sundhedstjek, de fik i Til gengæld valgte 400 medarbejdere at få deres første sundhedstjek i 2. omgang. Dermed har flere end medarbejdere fået mindst ét sundhedstjek, og det er bestemt i den gode ende, siger Tim Herbst. Ifølge HealthGroup er der stor tilfredshed med sundhedstjekkene og de konsulenter, der udfører dem. Der har været en utrolig god opbakning fra Topdanmarks medarbejdere. Dels får vi meget positive meldinger på mail, hvor vores konsulenter i snit fik karakteren 3,83 på en 4-skala. Det er meget højt. Dels fortæller vores konsulenter, at de er glade for at komme hos jer. Der er en positiv aura omkring det at få et sundhedstjek, siger Tim Herbst. Det er Topdanmarks Pensionsudvalg, der beslutter, om der på et senere tidspunkt skal gennemføres et nyt tilbud om sundhedstjek. Kort nyt Topdanmark er flyttet ind på Tjenestetorvet.dk Kunder på udkig efter nye forsikringer kan skyde genvej ved at taste oplysninger ind på hjemmesiden Fordelen er, at kunder, som er på udkig efter et bedre eller billigere forsikringstilbud, slipper for at gentage deres oplysninger ved telefoniske henvendelser til forsikringsselskaberne. Topdanmark er pt. et af fire firmaer, som giver kunderne tilbud om forsikringer på baggrund af de informationer, kunderne lægger ind på tjenestetorvet.dk. 5 Taksatorer bliver i feltkontoret i Hørsholm måneden ud Det midlertidige feltkontor, som Skade oprettede i Hørsholm efter de voldsomme skybrud i Nordsjælland, holder åbent resten af september. Derefter er det planen at lukke kontoret. Det har givet stor værdi for taksatorerne, at de har opholdt sig i området og derfor hurtigt har kunnet besigtige skader, hvor kunder eller håndværkere har haft behov for at drøfte en skadereparation. De kunder, der har henvendt sig på kontoret, har også været rigtig glade for, at der var én i nærheden. Men nu er behovet for vores tilstedeværelse blevet mindre, siger cheftaksator Verner Bech.

6 Vi vil være grønne hele tiden Liv: Medarbejderne i afdelingen troede ikke helt på, at det var muligt. Men Liv Kundeservice, Konceptaftaler, har i det meste af 2010 levet op til sine egne ambitiøse mål om dag-til-dag-service På hovedkontoret i Liv er der på anden sal en afdeling uden bunker. Kundeservice, Konceptaftaler hedder den. Afdelingen behandler og administrerer alle firmaaftaler, hvor dækninger og priser er faste inden for en bestemt gruppe af medarbejdere. Med Trim involveret flere steder, er det måske efterhånden ikke noget særsyn i Topdanmark, at sagsbunker og ventetider er afskaffet. Men alligevel. Trimtavlen hænger i afdelingen og er overvejende grøn. Driftsledelsen kører på skinner, og det samme gør målsætningen om at kunne behandle sager fra dag-til-dag. Sådan har det været siden december 2009, hvor teamleder Helle Bringe sammen med sine i alt 15 medarbejdere tog fat med Trim, driftsledelse og alt, hvad det indebærer. Vi var vant til at have bunker, og vi troede ikke, at vi kunne lave om på det, for vi løb jo så hurtigt, vi kunne allerede, fortæller Helle Bringe. Bunkerne havde også det kendetegn, at de ikke voksede synderligt, så med nogle lange dage og lidt weekendarbejde var bunkerne arbejdet ned og væk. Klarer det hele Og bunkerne kommer ikke tilbage. Bunkerne havde også det kendetegn, at de ikke voksede synderligt, så med nogle lange dage og lidt weekendarbejde, var bunkerne arbejdet ned og væk, og nu kommer de ikke tilbage. Medarbejderne lever op til at behandle sagerne fra dag til dag, men det er slet ikke det eneste. Vi går meget op i, at vi skal være grønne altså at vi når vores mål om at klare mindst 80 % af sagerne samme dag som de kommer ind. Klokken 13 går en af medarbejderne rundt og spørger til status hos de øvrige medarbejdere, og så er det altid spændende at få at vide, hvor langt vi har igen til, at vi er grønne den dag. Vi når også alt det andet arbejde ved siden af. De daglige opfølgningslister med fx kunder, der er fratrådt deres stillinger, kunne tidligere ligge flere dage, og alle kender sikkert, at man skubber problemfyldte sager foran sig. Nu klarer vi det hele med det samme også de svære sager, som ofte slet ikke når at blive et problem, fortsætter Helle Bringe. Fuldstændigt overblik Hun forsikrer, at afdelingens mål er sat højt, og at ressourcerne er som de skal være. Nu bliver tiden bare udnyttet bedre, og der er plads og overskud til også at se fremad og klare andre ting. Fx har afdelingen senest haft tid til at ændre formuleringerne i sine standardbreve. Som leder har jeg nu fået et fuldstændigt overblik over afdelingen. Dagen er planlagt og jeg ved hele tiden, hvad der ligger. Det betyder også, at når nogen spørger, hvor meget arbejde vi har liggende, kan jeg svare med det samme, fortæller Helle Bringe. På lidt længere sigt forventer Helle Bringe, at forskellige afdelinger i Liv kan hjælpe hinanden, hvis medarbejdere i den ene afdeling er foran sit mål, mens medarbejdere i andre afdelinger er bagud. Indtil videre sker arbejdsdelingen primært i egen afdeling. Planlægning og overblik er det nye sort i Liv Kundeservice, Konceptaftaler. Men medarbejderne kan nu især godt lide at være grønne. For grøn betyder, at de er i mål med dagens opgaver. Foto: Tommy Verting Ferie, flex og sygedage i samme værktøj MinPuls er navnet på et nyt værktøj til alle i Topdanmark. Med MinPuls kan man på ét sted se sin egen flexkonto, restferie, sygedage og lønseddel. Det er også på MinPuls, at man skal registrere sin flextid og anmode om ferie Hvad er mere naturligt, end at HR selv bliver testpilot for MinPuls, som bliver det nye system, hvor man skal registrere flextid, sygedage og anmode om ferie? Det er sundt, at det er HR selv, der starter med at bruge MinPuls. Så prøver vi vores egen medicin, inden MinPuls rulles ud i hele Topdanmark, siger Flemming Christensen fra HR, der oplister en lang række nye fordele med MinPuls. Uanset om man skal registrere flextid, ferie eller sygedage, sker det med MinPuls på et og samme sted. MinPuls har en god brugervenlighed, og det er opdateret. Man kan fx til enhver tid få et nu-og-her overblik over, hvor meget ferie, man har tilbage. Og man kan se sin lønseddel på MinPuls, fortæller Flemming Christensen. TPX er forældet Investeringen i MinPuls skyldes dels, at det nuværende TPX-system til at registrere flextid, med Flemming Christensens ord er forældet og utidssvarende og 6

7 Der er gang i projekt Lys og Luft. Aktuelt flytter de fleste medarbejdere fra modul 1 til modul 7 (på billedet), hvor TopPro har haft til huse. TopPro er i stedet blevet genhuset i EnergiNet-bygningen. Klip Foto: Topdanmark Nu letter Lys og Luft Renovering: Primo oktober rykker håndværkere ind i modul 1 i det store kontorlandskab på Borupvang for at skifte lyskasser og installationer De fleste IT-medarbejdere i Modul 1 har allerede pakket deres ting i kasser og fået sig en anden plads i kontorlandskabet. Ved indgangen til oktober rykker håndværkere nemlig ind i modul 1 og etablerer som noget af det første en støvvæg mellem modul 1 og 2, så moderniseringen af modul 1 skaber færrest mulige gener i det øvrige kontorlandskab. Jeg kan ikke udelukke at der vil være lidt støj ind i mellem. Men håndværkerne skal naturligvis vise hensyn, siger Søren Kempf Holm, der har ansvaret for Lys og Luft. Mødefløj bliver til kontor fra december Når håndværkerne går i gang bag støvvæggen, er det ikke tilgængeligt for andre før til marts, hvor arbejdet i modul 1 er færdigt. Straks herefter går håndværkerne i gang med modul 2 og 3. Når man fra marts tager fat på to moduler ad gangen, kræver det flere arealer til genhusning, og det bliver blandt andet i mødefløjen, som til december står færdigombygget til at rumme 76 arbejdspladser. Det er et stort puslespil med mange brikker, der skal falde på plads for, at Lys og Luft giver færrest mulige gener. Derfor skal alle, der arbejder i kontorlandskabet, mindst én gang flytte midlertidigt i byggeperioden, siger Søren Kempf Holm. Det bliver dyrt at give kage Funktionel designer Mette Schmidt fra ebusiness er en af dem, der er genhuset i modul 7. I modul 1 sad hun med skillevægge omkring sig, men i modul 7 er der ingen skillevægge. Flytningen er gået meget effektivt, og jeg er positivt overrasket over, at kunne se ud på noget grønt. Det bliver spændende at arbejde i et miljø uden skillevægge og med mange grupper, der sidder sammen. Fordelen er i hvert fald, at jeg er meget tættere på andre grupper, siger Mette Schmidt og tilføjer med et smil, at det til gengæld bliver lidt dyrt at give kage, når man sidder så mange sammen. Huset skal helst se beboet ud, og noget af det bedste, man kan gøre, er at lave aftaler med naboer om at tømme postkassen, bruge affaldsspanden og tørrestativet, og måske skal du også få naboen til at flytte rundt på dine cykler eller trillebøren en gang i mellem. Jenny Hausted Hein fra Topdanmarks butik i Esbjerg giver gode råd mod indbrudstyve til ugeavisen.dk. Processen går jo ud på at sikre medarbejderne mod arbejdsskader, som først og fremmest er en belastning for den enkelte, men som også er en økonomisk belastning for os. Derfor vil vi selvfølgelig gerne honorere, at der gøres en særlig og systematisk indsats for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Salgschef i Erhverv, Lars Gam, til Dansk vvs om at arbejdsmiljøcertificering kan give rabat på arbejdsskadeforsikringen i Topdanmark. Rigtigt mange danskere bliver taget på sengen af de kraftige regnskyl, som ofte rammer meget lokalt. Regnen kan få vandstanden i kloakkerne til at stige, og det betyder, at kloakvandet kan trænge op gennem gulvafløb i kældre. Og vi venter flere anmeldelser om vandskader i den kommende måned. Jette Johannesen fra Topdanmarks butik i Viborg til Vesthimmerlands Avis om risikoen for vandskader. Der er ingen tvivl om, at det giver mere fokus på, at man skal være ordentligt forsikret. For eksempel kan man få udvidet sin forsikring, så den også gælder for indsivende vand. Og der er det klart, der kommer mere fokus på den slags ting, når der er skybrudsskader. dels, at MinPuls giver både Topdanmark og den enkelte medarbejder et samlet registreringssystem, som altid er opdateret online. HR starter med MinPuls i uge 39. I uge 40 tager omkring 150 medarbejdere i Privat Kundecenter, Ballerup, det i brug, og efter efterårsferien skal alle i Topdanmark bruge MinPuls. Både i Focus, på Topnet og via egen leder vil der komme mere information, og der vil også blive lavet en lille pixibog, som man kan støtte sig til den første dag, man skal anvende MinPuls. Og jeg tør godt love, at MinPuls alt i alt er et bedre system end TPX, selvom det kan blive lidt nostalgisk at skulle vinke farvel til en gammel kending, siger Flemming Christensen. Taksatorer og store dele af Forvaltningen skal dog ikke bruge MinPuls. Mere viden om MinPuls Der informeres løbende på TopNet og på , før MinPuls rulles ud på alle skærme. En kort vejledning (pixibog) bliver omdelt med intern post i uge 41 før efterårsferien. Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard til Børsen om forsikring mod vandskader. Det er klart, at hvis der ikke bliver investeret i infrastrukturen, så kan der komme et punkt, hvor man siger: Er det nu rimeligt, at de der bor et sted, hvor der er blevet betalt skat til at få ordnet kloakkerne godt, skal betale for, at der er mange skader et sted, hvor kloakkerne ikke er tidssvarende. Kommunikationschef Jens Langergaard om sammenhængen mellem kommunale kloakforhold og vandskader til DR. 7

8 Nyt job i Top Job i Top Forsikringssælger, Hjørring og Thisted Kontakt Gunnar Steffensen, telefon Foto: Topdanmark Ny dommer i IT-drift Topdanmarks nytiltrådte chef for ITdrift, John Stubkjær, sammenligner sit job med en fodbolddommers og glæder sig over den velkomst, han har fået. John Stubkjær tiltrådte 1. september og er ansvarlig for, at alle medarbejdere har en pc, der virker, og har adgang til de programmer, som vi bruger i løbet af arbejdsdagen. Derudover skal han i høj grad medvirke til at sikre, at nye tiltag og idéer fra forretningen gennemføres til glæde for kunderne. Jeg sammenligner driftafdelingen med en fodbolddommer. Det er dommerens fineste opgave at være til stede og udstikke rammerne, men helst uden at gøre for meget væsen af sig. Det gælder om at kridte banen af, levere en ordentlig bold at spille med, sikre ordentlige relationer mellem spillerne og ellers give plads til, at spillet kan udvikle sig til fordel for vores medarbejdere og forsikringskunderne, siger John Stubkjær. It for kundernes skyld John Stubkjær har 25 års erfaring fra store it-virksomheder, der med hans egne ord arbejdede med og udviklede it for it s skyld. I disse virksomheder arbejder man med it for it s skyld uden at tænke ret meget på kundernes behov. I Topdanmark er det anderledes. Itafdelingen skal være en kompetent og fleksibel samarbejdspartner, og det er en meget spændende udfordring for mig, siger John Stubkjær, der blev glædeligt overrasket over den velkomst, han fik på sin første arbejdsdag. Selvom jeg som sagt har arbejdet i flere store it-virksomheder, har jeg ikke tidligere oplevet, at der var en arbejds-pc klar til brug på mit skrivebord. Det hele virkede upåklageligt, og jeg kunne straks kaste mig over det væsentlige, nemlig at sætte mig ind i min nye afdeling og lære medarbejderne at kende. Oven i købet er jeg heldig med, at min forgænger Erik Olsen ikke er stoppet endnu. Han er med til at gøre det lettere at komme ind i sagerne, siger John Stubkjær, der kommer fra itvirksomheden CSC, hvor han ligeledes var ansvarlig for it-drift. Pensionering Pensionering den 29. september Lene Bro Toft, Skadehjælp Auto 2 - Team 10 Reception den 29. september kl i Tietgenhus, Lautruphøj 8-10, Ballerup Pensionering den 8. oktober Erik Olsen, IT drift ledelse Reception den 8. oktober kl i TopCentret, Borupvang 4, Ballerup Testleder med fokus på kvalitet og driftsstabilitet Kontakt Helle Carstensen, telefon Forretningsarkitekter Kontakt Helle Carstensen, telefon Forretningsudviklere med stort kendskab til Liv og Pension Kontakt Helle Carstensen, telefon PHP seniorudviklere Kontakt Troels Kjær Rasmussen, telefon Salgsmedarbejder, Fredericia Kontakt Sofie Holst, telefon Tekstforfatter til Marketingkommunikation Kontakt Christian Gabriel, telefon Skadebehandler Kontakt Camilla Nelin, telefon Kunderådgiver til Erhvervservice Kontakt Peter Frisk, telefon Barselvikar til Erhverv Support Vest, Viby Kontakt Lene Richter Lund, telefon Topdanmark søger projektleder/ konsulent til trimning af forretningen Kontakt Hanne Hoeck, telefon Skadebehandler til Skadehjælp Erhverv/ Landbrug Kontakt Rikke Gry Petersen, telefon Skadebehandler Kontakt Århus: Bettina Møller Jensen, telefon Ballerup: Anette Strømgaard Ravn, telefon Navnlig navne 25 års jubilæum den 1. oktober Finn Svendsen, Landbrug Salgsområde 35 Reception den 1. oktober kl på Uslev Markvej 171, Bjergby, 9800 Hjørring REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kom mu ni ka tions afdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrette læg gelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kilde angivelse.

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 24.09.2009 Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? 50 40 30 20 10 Kilde: Forsikring

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

God. behandling AV MIN RYG! temasider. Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring

God. behandling AV MIN RYG! temasider. Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 25.09.2008 AV MIN RYG! Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring dækker arbejdsbetingede problemer

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Overblik over vidensniveau skaber målrettet indsats Oplægsholdere: Ole Ryssel Rasmussen, seniorkonsulent Alectia A/S Tove Andersen, arbejdsmiljøkonsulent Carlsberg

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Industri i samarbejde med Allianz

Industri i samarbejde med Allianz F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 09.10.2008 Industri i samarbejde med Allianz Industri: Når Allianz, der er blandt verdens største forsikringsselskaber, går ud til de allerstørste danske virksomheder

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Flere ledige job skal besættes internt

Flere ledige job skal besættes internt F o c u s Focus holder sommerferie og ønsker alle en god sommer. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 11. 25.06.2009 Foto: Claus Bjørn Larsen Morten Boye søgte nye udfordringer og fandt dem i et internt jobskifte.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Brug systemet til at forklare jeres kunder om de forringelser der følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK BEVAR KUNDERNE

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bilvrag bliver til indtægtskilde

Bilvrag bliver til indtægtskilde F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21. 16.12.2010 Topdanmark sælger resterne af erstattede biler til højestbydende og henter på den måde noget af de udbetalte erstatninger hjem igen. Foto: Colourbox.com

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

Liv tilbyder testamente

Liv tilbyder testamente F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 11.09.2008 Læs mere om DHLstafetten på side 7 Til den årlige DHL-stafet i Fælledparken løb Topdanmarks medarbejdere i alt 1.400 km, svarende til afstanden

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 1. november 2013 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Medlemmer: Byrådssalen Lars Svenningsen, Erik Christensen (A), Søren Møllegård, Ole H. Schmidt, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Fra bedst til næstbedst

Fra bedst til næstbedst F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 14.08.2008 Fra bedst til næstbedst Liv: Kunderne er ikke så tilfredse med Topdanmark Livsforsikring, som de har været. Topdanmark er faldet fra en sikker nummer

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere