Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen Hans Peter Nielsen Jens Wenzel Andreasen Jimmi Fjord Bilal Turan Daniel Majgren Iris Gausbo Flemming Løvenhardt Steffen Morild Jan Kjello Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B Anders Brøgger og Henrik Borre var ikke til stede, da billedet blev taget. 3B er en forening. En forening, der består af både medlemmer og medarbejdere. Og ved at betone det lille ord»med«kan vi spore os ind på fremtiden. Fokus er fortsat lokalt På bestyrelsens seminar i september var der en intern drøftelse af, hvad vi vil sætte fokus på det kommende år. Og her var der ingen slinger: Vi ønsker fortsat at fremme tilfredsheden hos beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Vi er også enige om, at det lokale fortsat skal være i fokus - og hvordan. Afdelingsbestyrelser og driftens personale skal være mere end»med«. Vi skal mere end at samarbejde. Vi skal mere end at løse udfordringerne lokalt. Organisationsbestyrelsen mener, vi er klar til at gå skridtet videre og betragte hinanden som partnere i egentlige lokale partnerskaber. Men lad os lige træde et skridt tilbage og se på de formelle kompetencer i foreningen. Hvem kan beslutte hvad? Kompetencerne ligger fast - både på foreningsniveau og på afdelingsniveau. På foreningsniveau er det repræsentantskabet, der lægger rammerne ved at godkende bestyrelsens beretning, herunder hvad der skal arbejdes med det kommende år. Organisationsbestyrelsen har ansvaret for at fylde disse rammer ud og ansætter som et led heri en direktion, der så har ansvaret for at nå det aftalte. I afdelingen lægger beboerne rammerne ved på det årlige afdelingsmøde at godkende afdelingsbestyrelsens budget og beretning. Den bestyrelse, afdelingsmødet vælger, skal samarbejde med driftsledelsen om, hvordan målene nås - blandt andet via en serviceaftale og ved at definere, hvilke ydelser der ønskes i hvilken kvalitet. Driftsledelsen tager så de daglige praktiske beslutninger, ansætter de nødvendige medarbejdere, forhandler og underskriver kontrakter. På den måde er der ingen tvivl om, hvem der har hvilke roller og hvilke kompetencer. Og med en klar forventningsafstemning, har vi det bedste udgangspunkt for at gå skridtet videre: Til lokale partnerskaber. Lokale partnere - hvad betyder det? I en demokratisk forening, er der ikke et egentligt kunde-leverandør forhold mellem 3B som virksomhed og beboerdemokratiet. Der er ikke nogen, der skal tjene penge på forholdet. Indtægter og udgifter skal balancere. Og for mig er demokrati ikke bare det med at tage beslutninger. Det er også at deltage i aktiviteter og at tage et medansvar. I den forbindelse er der mange fordele ved se hinanden som partnere. Partnere er ligeværdige. Partnere respekterer hinanden. Partnere har - og tager - ansvar. Og partnere bidrager hver med deres roller og ressourcer, deres viden og kunnen til at opnå et fælles mål. Her-og-nu er vores mål, at det føles rart at komme hjem - og hilse på naboerne. For der er trygt og pænt vedligeholdt og styr på tingene i 3B s boligafdelinger. Med lokal samdrift og lokale partnerskaber tror vi på, vi er endnu et skridt nærmere vores mål: At fremme tilfredsheden hos beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Vi tror nemlig på, at denne tilfredshed rykker tættere på, når så mange som muligt bidrager til fællesskabet med det, de hver især kan og har lyst til og dermed ser sig selv som en del af fællesskabet. Derfor vil vi i det kommende år arbejde på, at små og store lokale partnerskaber bliver til virkelighed - og på at finde 3B-ånden.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 22. oktober Af Anette Hertz, kommunikationschef Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på 3b.dk under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt et enkelt bestyrelsesmøde, efterfulgt af et seminar med temadrøftelser. Mødet den 6. september 2013 På mødet den 6. september behandlede bestyrelsen blandt meget andet dokumentationspakken, der skal bruges til styringsdialogmøderne med kommunerne. Der var stor ros til afdelingsbestyrelserne for at melde tilbage på spørgeskemaerne, og fokus vil blandt andet være de boligsociale udfordringer, der er fælles for en del af 3B s afdelinger. Det er primært administrationen, der deltager i møderne, men organisationsbestyrelsen har også valgt, at repræsentanter fra organisationsbestyrelsen deltager i de enkelte kommuner. Afdelingsmøderne Organisationsbestyrelsen drøftede kort tilbagemeldingerne fra årets afdelingsmøder. Til næste organisationsmøde vil administrationen have udarbejdet et notat, som samler op på temaer, udfordringer, mødeprocenter og lignende. I maj godkendte organisationsbestyrelsen alle afdelingers regnskaber under forudsætning af, at afdelingerne selv godkendte. To af 3B s afdelinger har ikke godkendt deres regnskaber, nemlig Vestergården 1 og Stubmøllevej/Damagervej. Bestyrelsen godkendte regnskaberne, og på grund af uenigheden indbringer administrationen nu de to regnskaber for tilsynsmyndigheden. isyn - digitale synsrapporter Driften i 3B har arbejdet med, hvordan det at syne boligerne kan gøres digitalt. Valget er faldet på isyn, hvor synsrapporten og rekvirering af de nødvendige håndværkere sker automatisk. Det sparer medarbejderne flere timer pr. flyttesag, og der skal ikke bruges penge på hverken porto eller tid og plads til arkivering af papirer etc. Fordelen for beboeren er, at vedkommende straks får synsrapporten på mail, og at risikoen for fejl minimeres, fordi alle synsdata straks er opdaterede og tilgængelige. Bestyrelsen godkendte direktionens disposition, som indebærer, at investeringen finansieres af foreningen og medfører en årlig udgift på ca kr. pr. lejemål. Strategi for finansiering af solceller i afdelingerne Solceller er på vej i rigtig mange af 3B s afdelinger, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse om - og i så fald hvordan - 3B vil støtte investeringerne. I tildelingskriterierne for egen trækningsret er nævnt miljøforbedringer m.m., og det må derfor forventes, at en del afdelinger søger om trækningsret til at installere solceller. Bestyrelsen drøftede kort mulighederne og blev enig om, at Klima- og miljøudvalget, Byggeudvalget samt Driftsog serviceudvalget skal udarbejde et oplæg, som skal behandles på et kommende organisationsbestyrelsesmøde. Udlejningsaftale om Taastrup Torv Bestyrelsen godkendte udkast til kommende udlejningsaftale for Taastrup Torv. Det indebærer, at 25 % af de ledige boliger går til kommunal anvisning, 75 % til 3B s venteliste. De 75 % tildeles ligeligt mellem den interne og den eksterne venteliste. Genhusning Peder Lykke Centret Bestyrelsen godkendte, at 3B kan deltage i genhusningen af Domeas beboere fra Peder Lykkes Vej 61. Aftalen betyder, at boligorganisationerne i BL s 1. kreds stiller boliger til rådighed for genhusning inden for den nuværende udlejningsaftale. Det får primært betydning for den kommunale anvisning i Københavns Kommune - og det vil ikke påvirke 3B s almindelige venteliste. Skulle der opstå huslejetab i den forbindelse, er det Domea, der betaler. Det samme gælder, hvis der bliver tab på fraflyttere i op til 5 år efter indflytning. Orienteringer Kommunikationsstrategi 3B har indledt et samarbejde med bureauet Jøp, Ove og Myrthu om en generel kommunikationsstrategi og et beredskab i forbindelse med pressehåndtering. Ny afdeling i Ballerup hedder Midgård 3B s nye afdeling i Ballerup, der ligger lige ved siden af Østerhøj, kommer til at hedde Midgård, som var navnet på den institution, der tidligere lå på området. Midgård er ifølge den nordiske mytologi den del af verden, hvor menneskene bor. Toftegård Tag Toftegård Tag er nu færdig og er - som navnet antyder - en ny afdeling oven på afdeling Toftegård. Det stiller særlige krav til samarbejdet mellem de to afdelinger, og bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte principperne bag et sådan samarbejde. 2

3 Nybyggeri i Københavns Kommune Bestyrelsen godkendte, at 3B byder på retten til at bygge på tre grunde i Københavns Kommune, der tilsammen udgør i alt 138 nye familieboliger. Egedalsvænge Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har indklaget organisationsbestyrelsens beslutning om, at vandmålere fortsat skal være en del af det store renoveringsprojekt, til beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet tager stilling til, om organisaionsbestyrelsen har lovhjemmel til at fastholde beslutningen. Forsikringer 3B s forsikringsselskab Alka har varslet en stigning på 20 %, og 3B s forsikringsmægler Willis anbefaler derfor, at 3B går i udbud med forsikringerne. Sagen bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. Det nye hovedkontor på Havneholmen Arbejdet skrider planmæssigt frem, og 3B overtager sammen med BDK bygningen den 28. februar. Sidste arbejdsdag for medarbejderne i Kronprinsessegade er den 27. marts - og den 31. marts møder alle så ind på Havneholmen. Der er planlagt indvielse og reception den 9. maj 2014 om eftermiddagen med efterfølgende fest for de medarbejdere, der skal have kontor på Havneholmen. Gebyr for at håndtere afregning af vand Et punkt om gebyr for udarbejdelse af vandfordelingsregnskaber blev på grund af tidsnød udsat til næste bestyrelsesmøde. Øvrige orienteringspunkter Øvrige faste orienteringspunkter kan ses på under Beboerdemokrati, organisationsbestyrelsen. Det drejer sig om blandt andet udlejningssituationen, antallet af udsættelser, trækningsretssager, aktivitetspuljen og investeringsopfølgning. Afdelingsbestyrelsens forretningsorden 3B har en standardforretningsorden, der gælder for afdelingsbestyrelsens møder, med mindre en anden besluttes. Standardforretningsordenen ligger på X3B.3b.dk under fanen»generelt«i venstre spalte. Indvielsen af Toftegård Tag - foto er taget af Jesper Blæsild. 3

4 Akademi for organisationsbestyrelser Af Iris Gausbo, medlem af organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget Organisationsbestyrelsen har besluttet, at Anders Brøgger og jeg som medlemmer af forretningsudvalget deltager i den allerførste uddannelse på et helt nyt bestyrelsesakademi. 3B er nemlig med blandt fem af de store boligorganisationer, som er gået sammen om at udvikle en 1-årig uddannelse med det formål at styrke bestyrelsesmedlemmerne og deres personlige forudsætninger. Det er altid spændende at være de første, der afprøver noget nyt, og vi glæder os til at deltage og være med til at skabe en spændende uddannelse, som rigtig mange kan få glæde af. Strategi, image og tiltrækning Det første modul var i juni måned. Det var absolut både interessant og spæn- dende. Det er samtidig en rigtig god måde at lære bestyrelsesmedlemmer fra andre organisationer at kende og høre om, hvordan de arbejder. For selvom vi alle er almene boligorganisationer, så er der store forskelle, og netværk og erfaringsudveksling bliver jo netop spændende, når man kommer fra hver sin kultur. Vi kommer rundt om mange ting, herunder strategi, brand og hvordan vi tiltrækker nye medlemmer af bestyrelsen. Vi skal selvfølgelig være dygtige og kompetente, men vi er også nødt til at være på forkant med udviklingen i samfundet for at kunne spille en rolle i politikernes bevidsthed som meget mere end»udlejere af boliger til socialt udsatte«. Uddannelsen varer et års tid og er bygget op, så der undervises i moduler Bestyrelsesakademiet Danmarks fem største boligorganisationer har i fællesskab stiftet en forening, der skal arbejde for at udvikle kompetencen på topniveau i landets største almene boligorganisationer. af to dages varighed og med netværksmøder ind imellem modulerne. Vi håber på den måde at være med til at forme en uddannelse, der kan være med til at klæde fremtidens bestyrelsesmedlemmer på. Og vi glæder os allerede til næste undervisningsmodul til oktober. Regeringen vil lave ældreboliger til studieboliger Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder I sit finanslovsforslag for 2014 vil regeringen bruge 30 millioner kroner på at lave tomme ældreboliger om til studieboliger. År efter år hører vi den samme sang om, at der mangler boliger til landets studerende. Problemet bliver nu også en del af næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Den vil bruge 30 millioner kroner på at lave tomme ældreboliger om til fremtidige hjem for de bolighungrende studerende. - Vi står i en ekstraordinær situation i år med rekordhøjt optag på de videregående uddannelser. Det er godt, men det giver nogle udfordringer i forhold til de unges boligsituation. Regeringens svar er at sætte ind med initiativer, der både skaffer boliger her og nu, og som også sikrer opførsel af flere ungdoms- og stu- 4 Boligminister Carsten Hansen og regeringen vil have liv i tomme ældreboliger. Foto: PR dieboliger, siger boligminister Carsten Hansen til ministeriets hjemmeside. 150 billige boliger Pengene fordeles jævnt ud over og skal bruges til at nedsætte huslejen, så studerende har råd til at flytte ind. Ifølge regeringen vil de 30 millioner kroner give 150 billige boliger om året de næste tre år. I finanslovsforslaget vil regeringen også bruge 11 millioner til forsøgsprojekter, der kan reducere driftsudgifterne i blandt andet ungdoms- og studieboliger.

5 København skal have nye almene boliger Inden længe kan 3B måske igen byde inden for i flotte boliger, når Københavns Kommune skal have nye almene boliger. Foto: Jesper Blæsild Et flertal på Københavns Rådhus er blevet enige om budgettet for Et af resultaterne blev 200 millioner kroner til nye almene boliger. Så skal der gang i gravemaskinerne og murerskeen. Politikerne på Københavns Rådhus vil i 2014 sætte gang i byggeriet af mere end nye almene boliger. Det er et af resultaterne i budgetforliget for 2014, der blev vedtaget torsdag den 12. september. Her har et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blandt andet afsat 200 millioner kroner til nye almene boliger. - Jeg lægger vægt på, at vi får bygget mere end nye boliger, som almindelige lønmodtagere har råd til i København, siger overborgmester Frank Jensen (S). Familier og unge får De mange nye almene boliger bliver delt næsten lige over i familieboliger og ungdomsboliger. De 200 millioner kroner skal resultere i 640 nye almene familieboliger og 605 nye ungdomsboliger. Det er endnu ikke besluttet, om den populære boform AlmenBolig+ skal udgøre nogle af de nye almene familieboliger. - I London og Paris er det nærmest umuligt for almindelige lønmodtagere at bo i byen. Sådan skal det ikke være i København. Vi skal have en by, hvor der er plads til alle uanset indkomst, sagde Frank Jensen inden budgetforhandlingerne. /jst 3B får flere AlmenBolig+-boliger Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Vinderprojektets skitse for de nye AlmenBolig+-boliger, der kan blive et såkaldt 0-energi byggeri med 50 kvm. solceller på hver bygning. Illustration: ONV Arkitekter En ny runde af de populære boliger er i støbeskeen. 3B skal forhåbentlig opføre 80 af de i alt 300 nye AlmenBolig+boliger i hovedstadsområdet. AlmenBolig+ er blevet en populær boform, og nu får det hungrende almene boligmarked cirka 300 flere at vælge imellem. Boligforeningen 3B står til at skulle bygge 80 af dem, og de skal ligge i Valby og i Ørestad Syd. Vinderne af rammeaftalen om de nye AlmenBolig+-boliger blev Team Scandi Byg a/s, ONV Arkitekter, Jaja architects og Bascon a/s. Bæredygtigt byggeri Forskellige teams havde budt ind i konkurrencen om at bygge de nye AlmenBolig+-boliger, og da vinderne skulle findes, lagde dommerne især vægt på bæredygtighed. Vinderprojektet var så bæredygtigt, at det bliver et såkaldt 0-energi byggeri, hvis man installerer 50 kvm solceller på hver bygning. - Det samlede boligprogram er præget af en rationel tilgang, der sikrer, at tingene fungerer, og at ressourcerne udnyttes optimalt. Boligerne er planlagt med gennemlyste rum, og som nævnt er der gode muligheder for ruminddelinger med gode og anvendelige rum, lød det blandt andet fra dommerkomitéen. Københavns Kommune skal godkende projektet, men håbet er, at gravemaskinerne er i gang i efteråret

6 Glade indflyttere i ny, moderne boligoase i København Af Maj Sørensen, kommunikationsmedarbejder Torsdag den 1. august var der indflytning på programmet, da den nye Mange beboere i afdelingen har allerede Demokrati længe før indflytning AlmenBolig+-afdeling på Dortheavej inden indflytningen deltaget aktivt på blev indtaget af de spændte tilflyttere. Dortheavejs Facebook-gruppe, hvor alt Vejret var flot og humøret højt, mens fra indretning til grillfester er blevet diskuteret livligt. Når afdelingen har holdt sit der blev udleveret nøgler og slæbt møbler fra kl første afdelingsmøde, kan aktiviteterne Allerede en time før dørene åbnede for alvor gå i gang, og det ser beboerne begyndte fællesarealerne på Dortheavej frem til. at summe af liv, og flere og flere stod parate med biler, cykler og hænder læsset til randen, klar til at flytte ind. Driftscheferne Bent Nielsen og Arne Lund stod sammen med områdesekretær Pia Cramer Hansson for udlevering af nøgler og velkomstblomster i løbet af dagen. Begejstringen var stor fra beboernes side ikke bare over blomsten, men også over hele forløbet op til indflytningen, der»bare havde været helt igennem professionelt«, som flere udtrykte det. De nye beboere på Dortheavej blev mødt med smil og blomster fra 3B på den store indflytningsdag. Nøgler og blomster til de første beboere på Lampestedet Af Maj Sørensen, kommunikationsmedarbejder Fredag den 27. september bød 3B velkommen til de første af mange nye beboere i endnu en ny afdeling denne gang var det Lampestedet i Herlev. Klokken 9.00 lå nøgler, blomster og indflytningspapirer klar på disken til de første indflyttere. Driftssekretær Camilla Nielsen og varmemester Allan Jensen stod klar med et smil på ejendomskontoret på Herlev Hovedgade, ikke langt fra de 100 nye boliger, der nu står indflytningsklar på den gamle Glødelampegrund. Efteråret blæste køligt ind af døren sammen med den første beboer, der fik udleveret nøgler, og som glædede sig til at besigtige sit nye rækkehus i tre plan indvendigt for første gang på egen hånd og til at flytte ind med sin familie. - Vi har været forbi for at kigge på byggeriet og gå tur i området en milliard gange allerede, så børnene har vænnet sig lidt til området, fortalte han. En spændende sammensætning Lampestedet er en lidt særlig afdeling, fordi den består af tre helt forskellige bygninger, tegnet af tre forskellige arkitekter. Men ikke nok med det for byggeprojektet er et samarbejde med Herlev almennyttige Boligselskab v/dab og Herlev Boligselskab v/kab, som også hver har bygget ca. 100 nye boliger på Glødelampegrunden. Det bliver spændende at følge med i demokratiet i afdelingen, når det først får ben at stå på. Det kunne fx være interessant, hvis de tre forskellige afdelinger i fremtiden kommer til at skabe et fælles rum for aktiviteter på tværs af boligorganisationerne. Det lader vi tiden vise. 6

7 Velkommen til nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne Af Anette Hertz, kommunikationschef - 3B byder dig velkommen som medlem af en af 3B s afdelingsbestyrelser. Vi er glade for, at du har påtaget dig det tillidshverv, det er at skulle repræsentere alle beboerne i afdelingen. Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig. X3B det lukkede net for afdelingsbestyrelser I 3B har alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne fx adgang til et lukket sted på nettet, X3B. Du finder det på dk.x3b. Hvis du ikke allerede har fået din kode, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Maj Sørensen på På X3B finder du nyheder, fælles kalender og ikke mindst en masse gode råd om de mange regler, almene boligafdelinger er underlagt. Men det er også her, du kan følge med i, hvordan det går med økonomien i afdelingen. Klik på afdelinger, find din egen afdeling og log dig ind i Unik med den kode, der står. Før årsskiftet opdaterer vi vores system, så du får et personligt login og i øvrigt får mange flere muligheder. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsens møder Det er en god ide at have en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde. I den er præciseret, hvordan afdelingsbestyrelsens arbejde skal foregå. Vedtager I ikke jeres egen forretningsorden, er det 3B s standard, der gælder. Den finder du på X3B. Dagsordener og referater Til alle møder i afdelingsbestyrelsen skal der være en dagsorden i god tid inden mødet. Dagsordenen skal samtidig offentliggøres for afdelingens beboere. Efter mødet skrives et referat, som også skal offentliggøres for afdelingens beboere. Referatet skal som minimum indeholde de beslutninger, afdelingsbestyrelsen har truffet. Det må dog ikke indeholde personfølsomme oplysninger. 3B tilbyder at offentliggøre referaterne på som er 3B s officielle hjemmeside. På den måde kan afdelingsbestyrelsen være sikker på, at den lever op til lovens krav om offentliggørelse. Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Afdelingsbestyrelsen har et mindre beløb til rådighed til fx forplejning til møderne. Derudover sættes der penge af på budgettet til aktiviteter. Det er afdelingsbestyrelsen, der på det årlige afdelingsmøde, fortæller beboerne, hvad de har brugt aktivitetsmidler til og hvad de har sat af på næste års budget til aktiviteter. Afdelingens egen hjemmeside 3B tilbyder at hoste afdelingens egen hjemmeside for 500 kr. om året. For det får I en skabelon, kursus i at sætte siden op og vedligeholde den. Men uanset om 3B hoster jeres side, eller I har valgt at have en anden udbyder, tilbyder 3B at linke til jeres side på 3b.dk. Send blot en mail til afd. Godt at vide: Sådan er 3B organiseret Repræsentantskabet 3B s øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentanterne vælges på afdelingsmødet, som dog også kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeger. Det årlige repræsentantskabsmøde ligger sidst i maj måned, og her vælges formand, næstformand og 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen. Medarbejderne har derudover to repræsentanter. Repræsentantskabet godkender årsregnskabet og får næste års budget til orientering. Repræsentantskabet godkender også det fokus, organisationsbestyrelsen præsenterer for det kommende år i sin beretning. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen ansætter en direktion, som skal føre organisationsbestyrelsens visioner ud i livet. Det er altså organisationsbestyrelsen, der bestemmer retning og rammer, mens direktionen sørger for, at arbejdet bliver udført. Afdelingsmødet/afdelingsbestyrelsen På samme vis er det afdelingsmødet, der ved at godkende afdelingsbestyrelsens beretning beslutter, hvad der skal ske i afdelingen. Afdelingsmødet vælger en formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen, som sørger for, at beboernes ønsker føres ud i livet. Afdelingsbestyrelsen indgår en serviceaftale med den lokale driftsledelse, og det er så driftsledelsen, der sørger for, at arbejdet bliver udført, herunder at indgå kontrakter etc. Afdelingsbestyrelsen har intet økomisk eller juridisk ansvar og kan derfor ikke indgå kontrakter med fx leverandører. Men afdelingsbestyrelsen ser til, at det aftalte fra afdelingsmødet bliver ført ud i livet. Og sørger for god ro og orden i afdelingen. Vil du vide mere? Vi inviterer alle nyvalgte til to aftener (21. og 27. november i Kronprinsessegade) med fokus på budget og regnskab, roller og ansvar, udlejningsregler m.m. På 3b.dk under beboerdemokrati finder du 3B s vedtægter, men også en masse nyttige brochurer om fremleje, delfremleje, husorden m.m. Endnu en gang velkommen og god fornøjelse med at gøre dit boligområde til et endnu bedre sted at bo. 7

8 Efterårets netværksmøder for afdelingsbestyrelserne Målet med netværksmøderne er at skabe en god kontakt mellem medlemmerne af 3B s afdelingsbestyrelser. Organisationsbestyrelsen har til det formål nedsat tre netværksudvalg, der skal sørge for at skabe rammerne for, at netværkene kan gro. Det er med andre ord udvalgene, der inviterer til indledende møder, og håbet er så, at afdelingsbestyrelserne bagefter aftaler at mødes enten lokalt eller om særlige emner. Det første netværksmøde er allerede holdt den 9. oktober om solceller. To andre netværksmøder er planlagt her i efteråret. Netværksmøde om antennesignaler den 21. oktober Mandag den 21. oktober 2013 kl inviterer Demokrati- og kommunikationsudvalget til møde om antennesignaler. På mødet vil en af 3B s rådgivere komme med sit bud på, hvordan jeres»gamle«tv-anlæg kan bruges i fremtiden. Men også hvad det nye Bolignet kan bruges til, hvordan priserne på tv-internet-telefoni er skruet sammen, hvor mange ressourcer I skal forvente at bruge, hvis I vil have ny løsning - og så kommer vi også lidt ind på, hvordan man selv kan fjerne den støj, som nogle oplever på deres eksisterende anlæg. Tidspunkt: Mandag den 21. oktober 2013 kl Sted: Selskabslokalet i Danalund, Bavnevej 5 i Hvidovre. Undervejs holder vi en kaffe-og-kage-pause og runder af ca. kl Tilmelding senest onsdag den 16. oktober kl. 12 på Se hele invitationen på X3B. Netværksmøde om helhedsplaner den 4. november Mandag den 4. november 2013 kl holder 3B s Demokratiog kommunikationsudvalg netværksmøde om byggesager. Vi inviterer interesserede afdelingsbestyrelser til en aften, hvor det blandt andet handler om, hvilken rolle afdelingsbestyrelsen har i en byggeproces. Der vil særligt være fokus på faldgruber og opmærksomhedspunkter som forventningsafstemning, roller, ansvar og kommunikation mellem afdelingsbestyrelse og bygs projektleder. Der vil som altid være god tid til at udveksle viden og erfaring - og måske etablere et mere fast netværk. Tidspunkt: Mandag den 4. november 2013 kl Sted: Selskabslokalet Hjortehuset, Dildhaven 11B, 2730 Herlev. Vi starter med sandwich kl , holder en kaffe-og-kage-pause og runder af ca. kl. 21. Tilmelding senest mandag den 28. oktober kl. 12 på Se hele invitationen på X3B. 8

9 Energibesparelser i Remisevænget Nord Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent Afdeling 3041 Remisevænget Nord har gjort en stor indsats for at spare på afdelingens energi- og vandforbrug. Afdelingen har siden den omfattende facaderenovering, der blev afsluttet i 2010, sparet 29 % på deres fælles elforbrug og 12 % på afdelingens samlede vandforbrug. Ud over at afdelingen har opnået en energibesparelse svarende til ca kr. i perioden, har afdelingen også fået tilskud til deres energioptimerende tiltag på kr. pr. år til dato. Afdelingen har opnået de store besparelser ved nedenstående projekter. Vaskeri I midten af 2012 fik Remisevænget Nord foretaget udskiftning og optimering af vaskeriet. Afdelingen har et stort fællesvaskeri med 14 vaskemaskiner, 6 tørretumblere og 2 strygeruller. Afdelingen skiftede alle maskinerne til nye energi- og vandbesparende maskiner fra Nortex, og samtidig fik de indlagt gastilslutning til vaskeriet, som forsyner tørretumblere og strygeruller. Den optimering har givet afdelingen en vandbesparelse på m 3 /år, svarende til kr. (2013 priser) og en el besparelse på kwh/år, svarende til kr., kontra et nuværende gasforbrug på m 3 /år, svarende til kr. (2013 priser). Sammenlagt har optimeringen af vaskeriet givet afdelingen en årlig driftsbesparelse på ca kr./år ud fra 2013 priser. Vandforanstaltninger I 2011 begyndte afdelingen udskiftning af brusere med spare funktion og udskiftning af perlatorer i alle lejemål. Det tiltag har givet afdelingen en samlet varmt-vands-besparelse på ca m 3, svarende til 11 %, siden tiltaget blev sat i værk. Afdelingen har derfor samtidig sparet på varmen til opvarmning af det varme brugsvand. Ventilatorer og belysning Remisevænget Nords resterende energibesparelser skyldes blandt andet, at de inden for det seneste år har fået skiftet 3 ventilationsanlæg, 2 parkeringsprojektører, optimeret udendørsbelysningen løbende og udskiftet enkelte pumper samt styring i varmecentral. Fremtidige ønsker og planer Afdeling 3041 Remisevænget Nord har fortsat fokus på deres energiforbrug. Afdelingen ønsker konstant at optimere og følge med udviklingen. Der er fortsat fokus på ventilationen, terrænbelysning og vandforbrug. Afdelingen er i gang med at undersøge besparelsesmulighederne ved et solcelleanlæg- og tagvindmølle-projekt og har også ønske om et LAR-projekt, hvor der bruges opsamlingstank til regnvand, som i første omgang bruges til vaskeriet, men senere hen kan udvides og bruges til f.eks. toiletskyl. Derudover har afdelingen netop vedtaget at efterisolere deres m 2 flade tag. Det vil give en forventet varmebesparelse på kwh/år samt et energitilskud på ca kr. Afdelingen bruger deres opnåede tilskud fra energibesparelser til at i gangsætte nye tiltag, hvilket gør, at de kommer hurtigere i gang med projekterne. 9

10 3B s egne muligheder for tilskud til afdelingerne Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Ligesom alle andre boligorganisationer så har 3B også sin egen konto hos Landsbyggefonden. Det er en slags opsparingskonto, som 3B kan søge penge fra for at begrænse huslejestigninger efter store projekter i en boligafdeling. Alle almene boligorganisationer betaler bidrag til Landbyggefonden, og af de penge går en del til 3B s konto hos Landsbyggefonden med egen trækningsret en slags opsparingskonto. Egen trækningsret betyder, at 3B selv kan bruge de penge til delvist at betale for visse projekter i boligafdelingerne. Det skal være med til, at huslejen kun stiger en smule efter store projekter. Vi må dog kun bruge pengene på forbedringer ikke vedligeholdelse. 3B kan for eksempel bruge pengene til at: forbedre omgivelserne (legepladser) opsætte nye køkkener isolere bygninger styrke det sociale miljø lave energibesparelser sætte bredbånd op Kontoen med egen trækningsret kan kun bruges til at betale for 1/3 af projektets pris dog ikke mere end kroner pr. bolig i hvert enkelt projekt. Hårdt ramte boligafdelinger Nogle boligafdelinger kan have så store økonomiske problemer, at de også kan få penge fra kontoen til at: renovere og udskifte facader og altaner forbedre tage renovere rørinstallationer I de tilfælde kan 3B bruge kontoen med egen trækningsret til at betale for halvdelen af projektet dog ikke mere end kroner pr. bolig i hvert enkelt projekt. Det går huslejen til Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Ved almene boliger må boligforeningen ikke tjene penge på huslejen. Beboernes husleje må altså ikke være højere end de udgifter, som 3B har ved at drive boligafdelingen det kaldes balanceleje. Men hvad består udgifterne af? Ved huslejen i almene boliger skal indtægter og udgifter være lige store. Det siger loven. Det er nemt nok at se på sin bankkonto, at der hver måned går penge til husleje, men det er ikke så nemt at finde ud af, hvad huslejen bliver brugt til at betale. Derfor giver vi dig her et generelt overblik over de udgifter, som din husleje går til. Nettokapitaludgifter/lån: Afbetaling på det lån, som blev brugt til at bygge boligafdelingen. (Når lånet til at bygge boligafdelingen er betalt efter mange år gennem huslejen, så bliver huslejen ikke lavere. I stedet går det samme beløb til Landsbyggefonden og 3B s egen dispositionsfond. Landsbyggefonden får 2/3 af pengene, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden. På den måde sparer 3B op til bygge- og renoveringsprojekter i fremtiden.) evt. afbetaling på lån, som er brugt til ombygning eller renovering af boligafdelingen. Offentlige og andre faste udgifter: Ejendomsskat til det offentlige Skraldeordninger El-, vand- og varmeudgifter til fællesarealer Forsikringer Administrationsbidrag, m.m. Variable udgifter: Pasning af grønne områder Løn til ejendomsfunktionærer og varmemester Akut vedligeholdelse af bygningerne (fx efter hærværk og andre skader) Fælleslokaler, vaskeri, andet Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Henlæggelser: Til planlagt vedligeholdelse Til normal istandsættelse ved fraflytning Udgifter, du skal betale ved siden af huslejen, er varme, vand, antennebidrag og Copydan. 10

11 Landsbyggefonden og 3B s dispositionsfond Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Dispositionsfonden er blandt andet brugt til at modernisere tagboliger og facader i Valbyejendommene. Det er hverken gratis at lave nye helhedsplaner eller drive en boligforening. Landsbyggefonden og dispositionsfonden kan imidlertid hjælpe med at betale. Men hvordan fungerer de to fonde, og hvad bruges pengene til? Vi giver en forklaring. Der er mange penge i Landsbyggefonden og i 3B s dispositionsfond, og det er der en god grund til. Det er dog ikke altid helt nemt at finde ud af, hvad de mange penge bruges til kun hvor de kommer fra, nemlig beboernes husleje. Det er til gengæld også beboerne, der får glæde af dem. Landsbyggefonden Landsbyggefonden er grundlagt af almene boligorganisationer tilbage i 1960 erne, og alle almene boligorganisationer i Danmark betaler til den. Derfor kan alle almene boligorganisationer også låne af fonden, når de skal lave nye helhedsplaner, forbedre eksisterende afdelinger eller lave boligsociale helhedsplaner. På den måde hjælper vi hinanden, for der er ikke no- gen almene boligorganisationer, der har så mange millioner på kistebunden, så de selv kan betale, hvad det for eksempel koster at bygge en ny afdeling. Det var dog ikke nok for 3B at række hånden ud og bede om penge, da vi for eksempel skulle renovere Urbanplanen. 3B skal skrive en omfattende ansøgning og lave en helhedsplan til Landsbyggefonden, der så vurderer ansøgningen sammen med ansøgningerne fra alle andre boligorganisationer i Danmark. Landsbyggefonden betaler ikke det hele, så boligafdelingen skal også betale noget, og dermed stiger huslejen en smule. Dispositionsfonden Dispositionsfonden er 3B s egen fond og fungerer som en buffer for 3B. Pengene i dispositionsfonden kan bruges, hvis 3B eller nogle af boligafdelingerne i 3B render ind i økonomiske problemer, der truer driften. Den kan eksempelvis dække økonomiske tab, hvis der er nogle boliger, som 3B ikke kan få lejet ud. Pengene i dispositionsfonden kan også bruges til modernisering og forbedringer i afdelingerne. Fra den 1. januar 2014 kan fonden også dække noget af afdelingernes tab, hvis en beboer er flyttet fra en bolig uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. En del af huslejen går til de to fonde Det er beboerne, der betaler til Landsbyggefonden og dispositionsfonden. Det sker igennem huslejen ved siden af bl.a. ejendomsskat og løn til varmemester. Når lånene til at bygge en ny boligafdeling er betalt efter mange år gennem huslejen, så betaler beboerne stadig det samme i husleje. Nu går pengene bare til Landsbyggefonden, der får 2/3, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden. 3B og dispositionsfonden 3B har blandt andet givet tilskud fra dispositionsfonden til at renovere Egedalsvænge og til fremtidssikring af Vestergårdsvej. Det er organisationsbestyrelsen, der bestyrer dispositionsfonden. 11

12 Boligsociale helhedsplaner med resultater Af Ulla Smitt Vanges, Mikkel Nørgaard Pedersen, og Stephane Parize, boligsociale konsulenter 3B s boligsociale helhedsplaner er godt i gang, og konsulenter og medarbejdere arbejder hårdt på at gennemføre boligsociale projekter. Her får du en oversigt over 3B s nuværende helhedsplaner. Høje Gladsaxe i samarbejde med AAB, AB Gladsaxe, Lejerbo og FSB (i Gladsaxe Kommune) Fem afdelinger fordelt på de fem boligorganisationer med beboere i alt. I 3B s afdeling i Høje Gladsaxe er der ca. 50 % med anden etnisk baggrund end dansk. Afdelingerne, specielt 3B og Lejerbos, er præget af lav indkomst sammenlignet med kommunens tal for gennemsnitlig husstandsindkomst, bandekriminalitet og utryghed. Området mangler tilbud, butikker og kulturelle traditioner på tværs af beboergrupper. Temaer og særlige indsatser 1. Børn og unge 2. Uddannelse og beskæftigelse 3. Udsatte beboere Status: Projektet skaffer mange fritidsjobs, laver beboerblad med de unge, kører stort værested for særligt udsatte voksne, laver cirkusfestival mm. Urbanplanen - Partnerskabet (i Københavns Kommune) Fem afdelinger med ca beboere. Ca. 50 % med anden etnisk baggrund. Stor overvægt af unge med anden etnisk baggrund. Over 70 % under 29 år har kun taget folkeskole. Der er stor arbejdsløshed, udfordringer med unge og utryghed, manglende kulturelle og sociale tilbud, manglende forretningsliv. Temaer og særlige indsatser: 1. Sundhed og grønt miljø 2. Kultur og Image 3. Uddannelse og beskæftigelse 4. Børn og unge 12 Egedalsvænges uddannede Bydelsmødre fik hver et diplom af Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen. Projektet har lavet beboerhaver, honning, har jobrådgivning, kulturfestival, beboerblad, sundhedstilbud, ungetilbud mm. Status: Ny helhedsplan begynder i Her skal projektet samarbejde med den nye helhedsplan som en del af en samlet indsats for hele Amager. Egedalsvænge i samarbejde med Boligkontoret Danmark (i Fredensborg Kommune) En 3B-afdeling og tre BDK-afdelinger med ca beboere i alt. 61 % med anden etnisk baggrund end dansk. Dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere som i resten af kommunen. Udfordringer med bandekriminalitet, utryghed, racisme mellem beboergrupper, manglende kulturliv og dårligt image. Temaer og særlige indsatser: 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Kultur og fritid 4. Image og kommunikation Status: Aktiviteter for unge, Kokkedal Byfest, teaterfestival, jobrådgivning, integrationsprojekter. Bydelsmødre blev uddannet i foråret. Vigerslev/Valby i samarbejde med PAB (i Københavns Kommune) 3B s afdelinger Folehaven og Valbyejendommene samt PAB s Hornemanns Vænge i alt beboere. I Folehaven er 35 % af beboerne under 24 år. 55 % af børnene kommer fra et hjem med enlig forsørger. I Folehaven har beboersammensætningen ændret sig i løbet af de sidste 5 år fra ca. 23 % beboere over 65 år til nu kun 18 % beboere over 65 år. Området er desuden præget af utryghed pga. grupper af unge. Temaer og særlige indsatser: 1. Børn, unge og familier 2. Netværk, beboerinddragelse og demokrati 3. Image og kommunikation Projektet skal bl.a. brobygge familier og børn til diverse tilbud i Valby og styrke familiernes engagement i området Status: Teamet har i 2013 især arbejdet med lommepengejobs til unge, forbedret naboskabet, indrettet netværkshuse i alle tre boligafdelinger og rekrutteret frivillige.

13 Naboskabsfesten i Valbyejendommene samlede store som små på tværs af familier. Den boligsociale helhedsplan har med succes forbedret naboskabet og styrket beboernes engagement i området. Sydhavnen i samarbejde med AKB (i Københavns Kommune) 3B s afdelinger Grønrisvej, Händelsvej, Stubmøllevej, Damagervej, Hammelstruphus, Ved Rosenhaven og Tranehavegård og 15 AKB-afdelinger i alt beboere. Der er i 3B s afdelinger ca. 60 % beboere med anden etnisk baggrund og heraf er mange børnefamilier. Udfordringer med mange fraflytninger og uroskabende børn og unge i gårdene. Temaer og særlige indsatser: 1. Udsatte grupper 2. Børn, unge og familier 3. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 4. Sundhed Status: Siden den 15. august er der ansat en familiemedarbejder i 3B s afdelinger, som skal arbejde med udsatte familier og naboskab i tæt samarbejde med driften. Fuglekvarteret i København NV i samarbejde med AAB og SAB (i Københavns Kommune() 3B s afdelinger Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2 og fire afdelinger fordelt på de andre boligorganisationer i alt ca beboere. Temaer og særlige indsatser: 1. Ejerskab og engagement 2. Børn og unge Fra 2014 kommer helhedsplanen desuden til at arbejde med sundhed. Status: Eksisterende projekt udløber december Sangergården og Vestergårdsvej har netop på afdelingsmøder godkendt deltagelse i ny periode for Rådmandsbo i samarbejde med VIBO (i Københavns Kommune) 3B s afdeling Rådmandsbo og fire VIBOafdelinger. Temaer og særlige indsatser: 1. Børn, unge og familier 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Udsatte grupper 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Status: Det eksisterende projekt udløber i december Rådmandsbo har netop godkendt deltagelse i en ny helhedsplan for Vanløse i samarbejde med VIBO (Københavns Kommune) 326 boliger i 3B s afdelinger Lønstrupgård og Hvidbjergvej samt en VIBO-afdeling. Ca. 40 % af beboerne har indvandrerbaggrund mod 20 % i Københavns Kommune. 25 % af beboerne er under 18 år mod 17 % i resten af kommunen. Inden helhedsplanen startede, var der meget hærværk, knallertkørsel og generelt negativ adfærd hos de unge, især unge mænd. Temaer og særlige indsatser: Arbejder primært med projekter relateret til børn, unge og familier med henblik på at modvirke hærværk og fremme tryghed i området. Har lavet klubber for børn, lommepengejobs, indsats med mødre i samarbejde med sundhedsplejersker, bistået beboerne med at gennemføre sociale arrangementer som fx gadefest om sommeren, Eid fest, fastelavn, juletræ osv. Status: Helhedsplanen er næsten færdig, og alle mål er nået. Det er lykkedes at danne gode lokale netværk blandt beboerne og med kommunen. Mange unge er kommet i fritidsjobs eller andre fritidsaktiviteter, og hærværk er bragt drastisk ned. Der er søgt om en 2-årig forlængelse af helhedsplanen med henblik på at forankre aktiviteterne og eventuelt give afdelingerne mulighed for senere at ansætte en social vicevært. 13

14 En dag på ejendomskontoret Måløv Park Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder 3B har mange forskellige boligafdelinger. På rundturen til 3B s afdelinger havnede vi denne gang på ejendomskontoret i Måløv Park, der blandt andet har tre seniorbofællesskaber Solsikken, Valmuen og Kløvermarken. Der er heftig aktivitet forude, da vi nærmer os Måløv Park. Røde maskiner kører frem og tilbage, mens små skyer letter fra jorden. Måløv Park får lagt ny asfalt, og de store maskiner efterlader et spor af koncentreret damp fra den nye blanksorte overflade. Vi parkerer bilen og begiver os ned til ejendomskontoret. En pige med skoletaske på ryggen siger hej. Det samme gør en mand, der er ude for at lufte hund. Vi kender ingen af dem. Gave til varmemesteren På ejendomskontoret er de glade for den nye asfalt, men der er ikke tid til at dvæle for meget ved de nye omgivelser. Klok- ken 8.00 åbner varmemester Flemming Christensen døren for beboerne, og få minutter senere træder den første ind på ejendomskontoret med en flaske vin i hånden. - Tillykke med dagen. Jeg kunne desværre ikke komme i går, men du skal jo stadig have en gave, siger beboeren og rækker flasken til Flemming Christensen. Varmemesteren fyldte 50 år dagen forinden, og han holdt receptionen i Måløv Parks fælleshus. - Jeg blev overrasket over, at der kom så mange beboere. Jamen selvfølgelig kommer vi, I er jo så søde nede på ejendomskontoret, var der flere, der sagde. Det tager vi som et tegn på succes i forhold til vores service, siger Flemming Christensen, der har arbejdet i Måløv Park i ni år. Brand i bolig Efteråret er knap begyndt, solen hersker stadig alene på himlen, og dørene står vidt åbne. Klokken 9.15 stikker forsikringsmanden hovedet ind af døren. Der har været brand i en bolig på 1. sal, efter en computer selvantændte. - Vi skal have sat alt i gang og få skaderne udbedret. Jeg vil helst have vores faste håndværkere på sagen, for dem har vi et godt forhold til i forvejen. Vi skal også orientere beboerne hele tiden i sådan en sag de skal mærke, at der sker noget, siger Flemming Christensen efter besøget i det brændte værelse. - Vi skal i gang med det samme, så de kan komme tilbage til en normal hverdag. Jeg regner med, at vi er færdige inden for en uge. 4,5 kilometer hæk Tilbage på kontoret er ejendomsfunktionær Mie Frandsen ved at planlægge efterårets opgaver. Hun har været ansat i 3B i fem år, og hun ordner for det meste de grønne områder. - Jeg servicerer blandt andet beboere med maling til deres skure og træhegn, Gartner Michael Buhl Jensen er altid klar med et havetip, når beboerne har brug for det. 14

15 Når frokosttallerkenen er på plads, skal der tyndes ud i Måløv Parks mange buskadser. og hvis de skal af med storskrald, kommer jeg også med traktoren, siger Mie Frandsen. Efteråret betyder dog samtidig et bestemt fokus. - Lige nu skal vi rydde buskadser for selvsåede træer, så vi skal i gang med grensaksen, for vi kan ikke komme ind i buskadserne med store redskaber, siger Mie Frandsen, der netop har målt op, at hun og Michael Buhl Jensen hvert år klipper 4,5 kilometer hæk imellem Måløv Parks godt 240 boliger. I fremtiden kan det blive til endnu mere, for indtil videre har de to ikke klippet hæk i de tre seniorbofællesskaber, som også hører til ejendomskontoret i Måløv Park. - Det er begrænset, hvor meget vi kommer derovre. Beboerne er meget selvkørende og laver enormt meget selv. Vi deler kun sedler og blade ud en gang imellem. Men nu er beboerne ved at blive ældre, og så vil de måske gerne have Måløv-området Måløv Park 239 boliger Kløvermarken 19 boliger Solsikken 20 boliger Valmuen 20 boliger os til at klippe hækken og slå græsset, siger Michael Buhl Jensen, der har haft Måløv Park som arbejdsplads de seneste syv år. - Vi har ingen aftaler om takt og tone, men der er bare den stemning her. Vi går ikke op i, om folk er lyseblå eller mørkeblå, eller om fru Jensen har et pænt hjem. Alle bliver behandlet ens, og når Den gode stemning beboerne har det godt, så har vi andre Uret viser 9.56, og budgetfolderne til det også godt, siger Flemming Christensen. seniorbofællesskabet Solsikken er netop kommet ind af døren. De får ikke lov til at ligge i kassen ret længe, inden Michael Buhl Jensen er på vej til Solsikken. Hej, siger en pige på løbehjul, og Michael Buhl Jensen hilser igen. Vi sætter os ind i bilen og kører mod Solsikken. - Se, de holder altså deres græsplæne og små haver pænt, siger gartneren, efter de første budgetfoldere er dumpet i postkasserne. Formanden for Solsikken kommer ud og hilser på Michael Buhl Jensen. - Lige netop den type buske kan du roligt klippe godt ind, fortæller han formanden og får et smilende nik tilbage som tak for havetippet. Tilbage på ejendomskontoret spørger vi ind til de mange beboere, der har hilst på os i løbet af Flemming Christensen og taksator inspicerer dagen. brandskaderne. 15

16 Kundechef Solvejg von Barms 25 års jubilæum fejret Kundechef Solvejg von Barm kunne 1. august se tilbage på 25 år i 3B s tjeneste. Smilet har sikkert været det samme de seneste 25 år, og i lige så lang tid har 3B og 3B s medarbejdere nydt godt af det sammen med Solvejg von Barms energi og drivkraft. Det fejrede kollegaer, venner og samarbejdspartnerne den 30. august ved en reception i Kronprinsessegade 14. /jst 3B s formand, Steffen Morild, takkede Solvejg von Barm for den mangeårige tro tjeneste i 3B år i samme virksomhed er ikke hverdagskost nu om dage. Det er en uddøende race, men du er en af dem og tillykke med det. Din gejst er stadig til stede her 25 år efter, og du engagerer dig i stort set alt, sagde 3B s adm. direktør, Bent Frederiksen, i sin tale. Bispeparkens bænke fortæller en god historie Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Byggeprocessen med de historiefortællende bænke blev fulgt tæt af områdets børn. Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen (ansv.), Steffen Morild, Iris Gausbo, Anders Brøgger, Anette Hertz (DJ), Maj Sørensen, Jakob Østergaard Nøhr Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, samarbejdspartnere og alle ansatte Oplag 750 eget tryk. Næste nummer er november NB: Deadline er den 22. oktober 2013 Boligorganisationen FSB har fået to historiefortællende bænke i afdelingerne Gravervænget og Bispeparken. Alle mennesker har en historie at fortælle. Nu har to bænke i boligorganisationen FSB også noget at fortælle. De kan hver især fortælle 134 historier fra forskellige beboere i FSBs boligafdelinger Gravervænget og Bispeparken, hvor bænkene er stillet op. - Bispeparken og Gravervænget er områder med mange sociale udfordringer, og ønsket var, at man skabte noget, der kunne gøre beboerne stolte af og trygge ved»deres sted«og føle ejerskab for det, siger Liselott Stenfeldt, interaktionsdesigner ved Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab, der har udviklet de historiefortællende bænke. Historierne rummer fortællinger om alt lige fra eventyret om prinsessen i Bispeparken til flugten fra krig og rædsler. FSB skifter løbende historierne ud med nye, så bænkene hele tiden kan fungere som et naturligt samlingspunkt for beboerne. 16

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (Ref.), Mette Thiberg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2016 FællesBo hvem er vi? FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 INDHOLD Efterårets tilbud 2017...3 Ny i afdelingsbestyrelsen...4 Fra konflikt til dialog - del 1 Adfærd i konfliktsituationer...5 Jura

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015 Morten Boye, direktør Solvejg von Barm, kundechef Thomas Lund, områdechef Iris Gausbo, næstformand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Boligforeningen 3B Ulla Palm Larsen Kim Pasternak Center for

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere