Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 524 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 524 Offentligt"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 524 Offentligt Fra: SØREN TØTTRUP Dato: 7. jul CEST Emne: Spørgsmål vedr. funktionelle lidelser Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Jeg har 10 spørgsmål vedrørende funktionelle lidelser som jeg hermed beder Sundhedsstyrelsen om at besvare. Jeg tillader mig at inkludere medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg i denne korrespondance, da dette udvalg har udvist en del interesse for funktionelle lidelser, og jeg antager derfor, at medlemmerne også er interesserede i Sundhedsstyrelsens svar. Jeg er klar over, at en grundig og seriøs besvarelse inden for et stort emne tager tid, derfor anmoder jeg Sundhedsstyrelsen om at kvittere for modtagelsen af denne med en omtrentlig angivelse af, hvornår jeg kan forvente det endelige svar. Jeg vil gerne indlede med et citat fra Sundhedsstyrelsens grundige notat fra 2014 vedrørende behandling med Cannabis i Danmark. Her kan man bla. læse følgende udsagn: De hollandske erfaringer med Cannabis til medicinsk brug kan endnu ikke anses for at være relevant medicinsk forskning, da der blandt andet endnu ikke foreligger dobbeltblindede placebokontrollerede studier. Om CCSVI behandling (chronic cerebrovascular venous insufficiency) kan man i anden sammenhæng erfare følgende Der foregår en række undersøgelser af sammenhængen mellem CCSVI og sklerose, og såfremt disse kan dokumentere en positiv effekt af behandling af CCSVI, vil behandlingen naturligvis også blive tilbudt danskere med sklerose. Af gode grunde er der imidlertid ikke tradition for, at tilbyde behandlinger uden sikker påviselig effekt, i det danske sundhedsvæsen. På baggrund af disse udsagn har jeg i juni 2014 spurgt Region Midtjylland om den tilgængelige evidens for behandlingen af funktionelle lidelser med kognitiv terapi og psykofarmaka. Svaret fra Region Midtjylland lyder sådan: Region Midtjylland har en lang række tilbud om udredning og behandling, som borgerne kan vælge at benytte sig af. Et af disse tilbud er Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Tilbuddet af oprettet, fordi vi mener, det er et godt tilbud til en gruppe af borgere. Borgeren vælger selv, om de vil tage imod et tilbud om undersøgelse og behandling på Forskningsenheden, ligesom de praktiserende læger selv beslutter, om de vil anbefale deres patienter at lade sig henvise dertil. Det samme gør sig gældende for regionens andre tilbud. På alle områder opbygges viden gradvist. Viden underbygges og udvides mere og mere inden for alle områder. Et præparat, man ved, virker på et område,

2 finder man måske ud af virker på et andet område også, eller man finder ud af, at det ikke virker på en bestemt type patienter. Hvilken behandling, der skal tilbydes vurderes fra patient til patient udfra den forskning, der findes, og ud fra patientens situation. Sådan gælder det på alle områder og dermed også for de tilbud, der gives af Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Med venlig hilsen Charlotte Toftgård Kontorchef Sundhedsplanlægning Region Midtjylland Da jeg ikke antager, at Sundhedsstyrelsen er i stand til at kaste et klarere lys over dette spørgsmål, er mine 10 spørgsmål derfor rettet mod andre aspekter omkring funktionelle lidelser. Et konkret eksempel fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL) er en patient med kronisk sinusitis som i forbindelse med sit arbejde engang rejste meget med fly. Derfor benyttede han en Otrivin næsespray, som kan købes i håndkøb. Patienten oplevede, at der forekom en del bivirkninger ved brugen, og han satte sig derfor grundigt ind i tingene. Otrivin indeholder det aktive stof xylometazoline, som er billigt at fremstille, men har en række kendte bivirkninger. Indlægssedlen oplyser følgende almindeligt forekommende bivirkninger hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede: hovedpine, svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, næsen løber på grund af øget sekret, brændende fornemmelse på påføringsstedet, kvalme. Patienten fandt ud af, at næsesprays der i stedet indeholder det aktive stof oxymetazoline, f.eks. produktet Afrin, ikke har de samme bivirkninger. Produkter med dette aktive stof kan ikke købes i Danmark, hvilket ikke var et problem for patienten, da han alligevel rejste en del. 10 år senere bliver patienten henvist til FFL i anden anledning, og her opfatter man symptomerne hovedpine, svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, næsen løber på grund af øget sekret, brændende fornemmelse på påføringsstedet, kvalme som et klart bevis for, at patienten lider af en funktionel lidelse. Søndag den 15. september 2013 kan man i et indslag i nyhederne på TV2 se Marianne Rosendahl give en forklaring på hvorfor bivirkningerne hos unge kvinder efter en HPV vaccine opstår. Hun udtaler følgende: Det er bare en udløsende faktor på noget der lissom ligger latent i forvejen, øh og så får man den her voldsomme reaktion hvor kroppen er i øh et vedvarende beredskab, laver mange symptomer og det hele slipper igennem op til hjernen, kan man sige, så man bliver meget påvirket af de her symptomer. Marianne Rosendal optræder 2 minutter og 34 sekunder inde i indslaget, der kan ses her:

3 På FFL har man ikke officielt forsket i en sammenhæng mellem bivirkninger fra medicin og funktionelle lidelser, men alligevel indregner man bivirkninger som et symptom på en funktionel lidelse og man benytter klinikkens filterteori til uden evidens at forklare ubehagelige bivirkninger ved en kontroversiel vaccine. Spørgsmål 1. Er Sundhedsstyrelsen af den opfattelse, at der er en sammenhæng mellem funktionelle lidelser og de kendte bivirkninger, der fremgår af en indlægsseddel godkendt af Lægemiddelstyrelsen? Spørgsmål 2. Er Sundhedsstyrelsen af den opfattelse, at alle ukendte bivirkninger ved en HPV vaccine eller andre medicinske produkter per automatik er et udtryk for, at patienten har en funktionel lidelse? Jeg har engang spurgt min praktiserende læge, hvorfor jeg bliver dårlig, når jeg drikker en Pepsi Max. Han svarede: Det ved jeg ikke, men jeg synes ikke du skal drikke Pepsi Max. Jeg har spurgt en amerikansk praktiserende læge om det samme, og han svarede: Vi ved ikke præcist hvorfor, men nogle mennesker kan bare ikke optage det kunstige sødestof NutraSweet. FDA (Food and Drug Administration) er af den opfattelse, at NutraSweet hos disse mennesker danner stoffet ethylen i leveren, og det er dette stof du bliver syg af. En slags forgiftning, og symptomerne er nogenlunde de samme som kraftige tømmermænd. Jeg synes du skal undgå fødevarer sødet med NutraSweet, inklusiv Pepsi Max. Hos begge læger fik jeg et velmenende råd om at undgå den pågældende læskedrik, men i de tilfælde, hvor patienten ikke selv er i stand til at se sammenhængen mellem et indtag af en helt almindelig læskedrik og hans/hendes ubehag, så er sandsynligheden for, at patienten i Danmark tildeles diagnosen funktionel lidelse meget stor. Den uønskede virkning af NutraSweet omfatter symptomer fra flere organer, bla. hoved og mave og på FFL vil man derfor forklare symptomerne med, at det filter der filtrerer smerteinformation til hjernen er gået i stykker, og man vil anbefale patienten 9 ugers kognitiv gruppeterapi. Hvis dette ikke hjælper, kan psykofarmaka komme på tale. Medicin som vil forværre patientens tilstand, da leveren i forvejen er overbelastet. Validiteten af filterteorien forklares ud fra amerikanske forsøg, hvor forskere har udsat en patient med en funktionel lidelse for stærke smerter under en PET scanning, og man kan konstatere anderledes signaler i hjernen hos denne patient sammenlignet med en patient, som ikke har en funktionel lidelse. Man har dog aldrig foretaget den samme PET scanning af en patient, som efter eget

4 udsagn har følt nytte af behandlingen på FFL, selv om det ville være yderst relevant, for at kunne skaffe evidens, for den behandling der tilbydes. Jeg ved af egen erfaring, at FFL også forklarer fødevareallergier ud fra filterteorien, selv om disse allergier kan konstateres ved en blodprøve (ELISA). Spørgsmål 3 Er det Sundhedsstyrelsens opfattelse, at allergiske reaktioner og fødevareintolerancer er et udtryk for en funktionel lidelse hos patienten? Per Fink, ledende professor på FFL, har på det seneste i medierne udtrykt tvivl om, hvor vidt en funktionel lidelse er en psykisk eller en somatisk lidelse, og han mener ikke, at det i øvrigt har nogen betydning. I Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for , publiceret 16. november 2011 kan man læse følgende: Sundhedsstyrelsen skriver i National strategi for psykiatri, at samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien i form af shared care-modeller, supervision, konsulent- og rådgivningsordninger mv. bør styrkes og udvikles for at udnytte kapaciteten i psykiatrien. Shared care er især relevant i forhold til personer med ikke-psykotiske lidelser som depression, angst og funktionelle lidelser. Det er lidelser, som kan være årsag til langtidssygemeldinger, tabt arbejdsevne og førtidspension. Omkring halvdelen af disse patienter behandles af den alment praktiserende læge. Hvis man klager til Patientombuddet over en behandling der er foretaget på FFL, så indhenter Patientombuddet en ekspertudtalelse fra en psykiater. Langt de fleste kommuner behandler patienter med en funktionel lidelse som psykiatriske patienter. Spørgsmål 4 Er det i 2014 stadig Sundhedsstyrelsens opfattelse, at patienter, som alene har en funktionel lidelse, er psykiatriske patienter? Funktionelle lidelser blev introduceret i Region Midtjylland (dengang Aarhus Amt) i 1998, og amtets formand for sundhedsudvalget, Knud Erik Særkjær (V) udtalte til Morgenavisen Jyllands-Posten, at amtspolitikerne i den anledning forventede meget store besparelser i løbet af få år. I projektbeskrivelsen fra dengang kan man læse, at en forudsætning for projektets succes var, at UNDER 2% af patienterne døde af den manglende behandling. Dengang var målet, at identificere hospitals-hypokondere. FFL har i de senere år opjusteret forventningerne til, hvor mange patienter med funktionelle lidelser, der findes i Danmark, og ud fra nogle udenlandske undersøgelser og lidt matematik, fundet frem til, at danskere med sikkerhed må have en funktionel lidelse.

5 Hvis jeg ganger og dividerer lidt, så kan jeg regne mig frem til, at når besparelserne på at identificere hospitals-hypokondere bliver meget store, så må de jo blive enorme, når der pludselig er af slagsen. Behandlingsstrategien for en funktionel lidelse er, at afskære patienten fra undersøgelse/behandling i sundhedssystemet, og udelukkende behandle med samtaleterapi. I svære tilfælde kan psykofarmaka komme på tale. Spørgsmål 5 Er det korrekt forstået, at en funktionel lidelse stadig er en forskningsdiagnose? Spørgsmål 6 Hvor store besparelser forventes i sundhedssystemet i Danmark, når danskere bliver diagnosticeret med en funktionel lidelse? Spørgsmål 7 Er succeskriteriet stadig gældende, at under 2% af patienterne dør af den manglende behandling? Under 2% er færre end patienter eller ca. 30 gange det antal mennesker, der årligt omkommer i trafikken i Danmark. hvis succeskriteriet på under 2% ikke længere er gældende, hvad er så succeskriteriet? Biomedicinske forskningsprojekter skal følge deklarerede etiske regler udførligt beskrevet i Helsinki deklarationen. Her nævnes bla. patienternes ret til at vide, at patienten deltager i et forsøg. Region Midtjylland kan i juni 2014 ikke redegøre for, hvilken evidens der findes, for at behandlingen, der tilbydes via FFL, har en effekt. Alligevel har man siden 2008 sikret, at alle regionens praktiserende læger er uddannet til at diagnosticere og behandle funktionelle lidelser, med det formål at spare store beløb i sundhedssektoren. Spørgsmål 8 Er Region Midtjylland ikke i konflikt med Helsinki deklarationen, når man, uden at fortælle patienterne, at de deltager i et forsøg, tilbyder diagnosticering og behandling for en funktionel lidelse i almindelig praksis? Alternativ behandling som f.eks. hypnose, akupunktur, kranio-sakral massage osv. er karakteriseret ved manglende videnskabelig evidens for behandlingens virkning. Ved en spørgeskemaundersøgelse af 80 særligt udvalgte patienter, svarede 25% af patienterne, at de oplevede en markant bedring af deres symptomer, af den behandling der tilbydes på FFL. Mange alternative behandlere kan opnå

6 langt højere tilfredshed blandt deres kunder. Og det er oven i købet kunder, der selv betaler for ydelsen. Spørgsmål 9 Vil Sundhedsstyrelsen venligst redegøre for forskellen på alternativ behandling sammenlignet med den behandling, der finder sted på FFL? Her tænkes i særdeleshed på mulighederne for at markedsføre og anprise behandlingen og naturligvis mulighederne for at opnå offentlige tilskud til behandlingerne. Spørgsmål 10 Debatten omkring funktionelle lidelser raser i Danmark, og selv læger betegner lidelsen som Kejserens Nye Klæder. Under et samrådet i Folketingets Sundhedsudvalg i maj 2014 var det næsten umuligt at få sammenhæng i Sundhedsministerens temmelig uklare tale. Var det ikke en ide, om Sundhedsstyrelsen udarbejdede et notat vedrørende funktionelle lidelser. Et troværdigt notat i samme sobre udførelse som styrelsens notat vedr. behandling med cannabis? Det er trods alt en diagnose der vil ramme en meget stor del af danskerne. Med venlig hilsen Søren Tøttrup Ellebrinken 168 B 8520 Lystrup

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med Medicinsk Uforklarede Symptomer Anne Moloney Kiropraktisk Klinik, Rødby Rapporten er en del af videnpilotprojekt 2005-2006 udført for Kiropraktisk

Læs mere

Befolkningens syn på funktionelle lidelser

Befolkningens syn på funktionelle lidelser Befolkningens syn på funktionelle lidelser Af Jacob Andersen 1 Forord Viden om befolkningens syn på funktionelle lidelser er væsentlig for at forstå den folkelige klangbund for udbredelse af behandling,

Læs mere

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene»jeg læser stort set ikke de mails, der kommer ind. Kun hvis jeg er tvunget. Jeg går heller ikke på nettet og læser

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr. 5-4411-1729/1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. Psykiatri på afveje Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. 60 myterne om psykofarma er skadelige for patienterne.

Læs mere

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening

Dansk Horton Hovedpineforening Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev maj 2011 Dansk Horton Hovedpineforening Referat af årsmøde 9.april 2011 ad 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Niels Bogø, som blev enstemmigt valgt. Ad 2.

Læs mere

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Fra: Term Modellen [mailto:termsyn@gmail.com] Sendt: 1. februar 2012 15:19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? ---------- Forwarded message ----------

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Søvn og angst. Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt. Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk

Søvn og angst. Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt. Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk Foto: pixelediting.com (flickr/cc) Tema: Søvn og angst Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt 4 7 8 16 Redaktion: Marie Särs Andersen

Læs mere

Tema: børn og unges angst. Angst hos børn og unge. Angstbehandling i Australien. angste barn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn.

Tema: børn og unges angst. Angst hos børn og unge. Angstbehandling i Australien. angste barn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn.dK Foto: Jamovenkilt (fl ickr/cc) Tema: børn og unges angst Angst hos børn og unge Hjælp til mit angste barn Angstbehandling i Australien Flyveangstkursus 4 6 8

Læs mere

TEMA: Når Kognitiv terapi og antidepressiva ikke virker

TEMA: Når Kognitiv terapi og antidepressiva ikke virker Nr. 20 april 2008 www.angstforeningen.dk TEMA: Når Kognitiv terapi og antidepressiva ikke virker Selvhjælpsgrupper giver mindre angst Nye selvhjælpsgrupper starter rundt om i landet - se opslagstavlen

Læs mere

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet Sjældne diagnoser og vanskelige behandlinger Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Regioner lader sjældne patienter vente i årevis Side 16-17 PRIS 1,5 mio KRONER En enkelt patient

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere