ICOPAL NYTNr. 11 Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOPAL NYTNr. 11 Marts 2011"

Transkript

1 FRA ICOPAL NYTNr. 11 Marts 2011 SIDEN SIDST VM i Håndbold: Så du også Icopal i TV? Icopal sponsor ved DM i Tagdækning Få Icopal-nyheder på mail vær med fra starten! TEMA BR10 - Det nye bygningsreglement Hvilke krav gælder for tage? INDBLIK Bliv sikret når ekstreme vejrforhold rammer taget Fastlock kan løse problemet med utætte tage VIND Fodboldrejse til London Læs mere på bagsiden... PROduktnyt DECRA Snefang løser problemer med is og sne Sikker gennembrydning af taget med ny konsol DECRA : Nye skæreskiver fuldender totalleverancen 1

2 Leder TAGPAP PÅ YachtklubBEN... Af Søren Drewsen, adm. direktør Foråret er på vej, og det vil medføre mildere vinde over landet. Det smitter uundgåeligt af på humøret og giver optimistiske tanker om en byggebranche, der har overstået den værste nedkøling i mange år. Vi tror på en større efterspørgsel efter kvalitetsløsninger, ikke mindst da mange af de nuværende bygninger har behov for renovering. Det nye bygningsreglement underbygger de større krav og giver mulighed for en påtrængt opgradering af den danske bygningsmasse. Her i bladet har vi samlet de væsentligste ændringer fra BR10, når det gælder tage. Som en del af ønsket om at kunne tilbyde vores kunder alt til taget, er Optilite Ovenlys for nylig blevet medlem af Icopal-familien. I dette nummer kan du få et overblik over produkterne og stifte bekendtskab med de ansatte, du vil møde hos Optilite. Vores kunder er vores førsteprioritet. Vores ønske er, at produktnyheder, gode råd samt tips og vejledning kommer hurtigt frem til kunderne. Vi introducerer derfor Icopal Nyhedsmail, hvor man løbende får informationer fra Icopal. Fremover vil Nyt fra Icopal derfor kun udkomme halvårligt. Jeg vil opfordre til at så mange som muligt tilmelder sig nyhedsmailen. Gør det allerede i dag på icopal.dk. Det varer en rum tid før nybyggeriet tager fart igen, men indtil da har vi en stor opgave foran os: Lad os tage fat på den store mængde renoveringsopgaver, hvor vi vil få masser af muligheder for at demonstrere værdien af kvalitetsprodukter og solidt dansk håndværk! Søren Drewsen Yachtklubben i Hellerup er placeret som et centralt element i Tuborg Havn med en unik udsigt over hele havnen. Klubhusets altdominerende karakteristika er det store tagpaptag fra Icopal, som nærmest pakker bygningen ind. Bygningen er fra 2005 og er tegnet af arkitekten Thomas Scheel fra Vilhelm Lauritzen Architects. Læs mere om tagpap på: icopal.dk/produkter 2

3 Siden sidst VM i Håndbold: Så du også Icopal i TV? Ved det nyligt overståede VM vandt Danmark en flot sølvmedalje, og Icopal var med på sidelinjen i form af et sponsorat på en række bandereklamer. Budskaberne var enkle og klare og bestod af brandnavnene: DECRA, FASTLOCK og ICOPAL Tagpap. Vi har hos Icopal set nogle oplagte muligheder for såvel virksomheds- som produktbranding via håndbold, og samtidig gør det jo heller ikke spor, at vi støtter en god sag og sportens verden, siger markedschef fra Icopal Danmark a/s, Flemming Adolfsen. Vær med fra starten! Icopal sponsor ved DM i Tagdækning I februar viste 200 unge deres færdigheder inden for 36 discipliner til DM i Skills i Odense. For første gang bliver tagdækkerfaget repræsenteret med deltagelse fra både EUD Audebo på Sjælland og fra VIA Erhvervsuddannelser i Horsens. Deltagerne fra de to skoler dystede om hvem, der kunne lave den bedste listedækning, og Icopal sponserede de tagpapprodukter, tagdækkerne anvendte i dysten. Sejren gik til det jyske, og vinderen blev Henrik Bloch Lauritsen fra K.B. Tagservice Aps og VIA Erhvervsuddannelser. Vi ønsker Henrik tillykke! Få Icopal-nyheder på mail Tilmeld dig hurtigt og nemt på icopal.dk du er ikke forpligtet på nogen måde, og du kan frit framelde dig igen. Icopal vil fra marts udsende mails hver måned med produktnyheder, relevante tips og god rådgivning. Nyt fra Icopal - Nr. 11 Marts 2011: Nyt fra Icopal er nyhedsbladet til Icopals kunder. Bladet udkommer 2 gange årligt og udgives af Icopal Danmark a/s, Lyskær 5, 2730 Herlev, telefon , mail Ansvarshavende / Adm. direktør: Søren Drewsen Redaktion: Monica L. Stocholm, Bjarne Pedersen, Sofie Leth, Klaus Røder, Flemming Adolfsen, Jacob Friderichsen, Karsten Kristiansen Layout og produktion: Cool Gray A/S Tryk: Cool Gray A/S Oplag:

4 TEMA BR10 BR10 Hvilke krav gælder for tage? Det nye bygningsreglement, BR10, trådte i kraft den 1. december Vi har samlet nogle af de væsent ligste ændringer i BR10 til dig, så du kan danne dig et overblik. Bygningsreglementet kan af og til være en lidt svær størrelse at få overblik over hvad er relevant, og hvad er mindre relevant? Vi har her samlet de vigtigste ændringer, når det gælder tage. Generelle betragtninger Helt overordnet kan man sige, at isoleringskravene for alt nybyggeri er blevet yderligere skærpet i BR10. Typisk betyder det, at isoleringstykkelserne øges %. Ved alle former for indgreb i eksisterende bygninger skal der som hovedregel udføres de energibesparende foranstaltninger, der er rentable. En undtagelse fra bestemmelsen om rentabilitet findes dog ved udskiftning Isoleringskravene for alt nybyggeri er blevet yderligere skærpet i BR10. af en tagkonstruktion. Her skal der ske en opgradering af isoleringen i forhold til bygningsreglementets krav uden hensyn til rentabilitet. Renovering af taget I BR08 var udlægning af ny tagdækning direkte ovenpå en gammel tagdækning ikke omfattet af kravet om samtidig rentabel isolering. Det er tilfældet i BR10. Formuleringen i noterne til BR10 lyder: Der skal foretages rentabel isolering ved lægning af ny tag(pap)dækning eller nyt ståltag på eksisterende tag. Her skal der eksempelvis vurderes om efterisolering er rentabel: Lægning af ny tagpap på eksisterende tag Lægning af nyt Decra-tag ovenpå gammelt tag af fx tagpap eller fibercementplader Hvornår er energi reno veringer rentable? Ved beregning af rentabilitet for efterisolering af bygningsdele er der i BR10 fastsat en levetid på 40 år mod tidligere år. Rentabilitet er i BR10 defineret som værdien af energibesparelsen fx 40 år divideret med omkostningerne til den givne foranstaltning. Begge kan regnes pr. m 2 eller ud fra arealet af den bygningsdel, hvor foranstaltningen foretages. Grænsen for fornøden rentabilitet er uændret 1,33, hvilket svarer til, at foranstaltningen vil være tilbagebetalt indenfor 75 % af den forventede levetid. Energibesparelse x levetid Investering 1,33 Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten: Energibesparende tiltag År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og 30 armaturer inklusiv isolering Varmeproducerende anlæg mv., fx kedler, varmepumper, 20 solvarmeanlæg, ventilationsaggregater Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder 10 Kilde: BR10, bilag 6, ebst.dk 4

5 TEMA BR10 Få overblik over de vigtigste ændringer for tage Øgede krav til isolering af tage Varmeisoleringskravet er blevet skærpet med 25 % både for nybyggeri og for renovering. For nybyggede tage betyder det, at der typisk skal vælges en U-værdi og et linjetab på 0,1 W/mK (ved renovering er tallet lidt anderledes). Ved renovering af eksempelvis tagpaptage med ny tagdækning, skal der foretages en rentabel isolering, hvilket er et nyt krav. Levetiden for isoleringen i rentabilitetsberegningen er nu fastsat til 40 år. Andre vigtige ændringer For nybyggeri er der fastsat en grænse for radonindholdet på 100 Bq/m 3. BR10 har skærpet kravene til u- vær dien i rum med ovenlysvinduer og kupler. Nu må u-værdien i opvarmede rum ikke være højere end 1,70. Hvad er håndværkerens ansvar? Kan en håndværksvirksomhed blive draget til ansvar som følge af manglende rådgivning om andre rentable arbejder, der skulle have været gennemført? Svar: Et eventuelt erstatningsansvar vil være et domstolsanliggende. Erhvervs- og Byggestyrelsen finder derfor, at et firma, der udfører arbejder omfattet af kap , stk. 2, der overstiger 25 % af bygningens værdi eller vedrører mere end 25 % af klimaskærmen, enten bør oplyse ejeren om, at der kan være yderligere arbejder, som ejeren er forpligtet til at gennemføre eller selv rådgive ejeren herom. Beslutningen om gennemførelse af arbejdet er imidlertid ejerens. Kilde: ebst.dk Tagkollaps som følge af de hårde vintre Som følge af den seneste vinters tagkollaps foretages der to ændringer i BR10, så risikoen for kollaps af tagkonstruktioner fremover mindskes. Ændring Bestemmelsen, om at snelast kan reduceres med 65 % for væksthuse ved gartnerier, er ændret, så den fremover kun omfatter opvarmede væksthuse. Kilder: Erhvers- og Byggestyrelsen, ebst.dk Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR, TOR-Nyt 01/ /2008 Videnscenter for energibesparelser i bygninger Følgende bestemmelse er blevet ophævet: Ved jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger kan mindre tilbygninger på indtil 200 m 2 etageareal til bestående avls- og driftsbygninger udføres i samme konstruktion som den bestående bygning. 5

6 INDBLIK Fastlock kan løse problemet med utætte tage Vinter, regn og rusk giver ofte problemer med ældre plasttagplader med tværsamlinger og synlige skruer. Fastlock er et stærkt og robust tag, der kan lægge ryg til selv orkanagtige storme. Kan du genkende denne situation? En kunde spørger: Mit plasttag på terrassen er utæt i samlingerne, hvad kan jeg anvende til at tætne det med? Desuden er nogen af skruehullerne utætte, selvom jeg har anvendt tagskruer med pakning, hvad kan jeg anvende til at tætne disse huller med? Fastlock Uni er et 1-lags plasttag i polycarbonat, der især er velegnet til carporte, terrasser og åbne overdækninger. Det er så stærkt og robust, at det kan holde mange år frem i tiden. Fastlock kan lægge ryg til selv orkanagtige storme, voldsomme regnskyl og tung sne. Læs mere på icopal.dk/produkter 100 % vandtæt tag Fastlock er nemt og hurtigt at montere, da tagpladerne blot skal klikkes sammen. Du behøver heller ikke at bore et eneste hul for at montere systemet. Resultatet er et 100 % vandtæt tag. Farverne fås standard i klar og hvid, og nu også i nye spændende farver. Svar: Med Fastlocks geniale vandtætte vulstsamlinger undgår du skruehuller i taget. Fastlock pladerne kan desuden leveres i lange længder, som betyder at taget forbliver ubrudt på tværs og derfor er 100 % vandtæt. 6

7 Indblik ICOPAL Fastgørelse: Bliv sikret når ekstreme vejrforhold rammer taget Icopal Fastgørelse er et opti meret og unikt fastgørelsessystem, som passer til alle Icopals tagpaptage og den underliggende tagisolering. Med Fastgørelse er du sikret, når fremtidens mere ekstreme vejrforhold rammer dit tag. Icopal Fastgørelse består af polypropylen teleskop-skiver og skruer til fastgørelse i underlag af stål, beton og træ. Skiverne har en diameter på 50 mm, og dette medvirker til optimale styrkeværdier ved overlæg i tagpappen på 100 mm. Med Icopal Fastgørelse er du sikret, når fremtidens mere ekstreme vejrforhold rammer dit tag. Tests har vist, at kombinationen af Icopals tagpap og fastgørelsessystemet opnår større udtræksstyrker, end hvad man normalt ser. Få en totalløsning med beregninger, trækprøver og kontrol Med fastgørelsessystemet kan man fastgøre taget forsvarligt til den underliggende konstruktion af træ, stål eller beton, selvom der ligger op til 700 mm isolering. Icopal foretager gerne beregninger af, hvor mange beslag der skal bruges til det enkelte tag, og hvor de skal placeres, således at dimensioneringen er i orden. Læs mere på icopal.dk/produkter Månedens Tip Nyt krav i BR 10 RADONSIkring: Fra vejledning til krav BR10 har hævet kravet til radonsikring i byggeriet. Kravet er, at radonniveauet ikke må overstige 100 Bq/m³. Dette krav er en kraftig skærpelse i forhold til det gamle bygningsreglement fra 2008, hvor radonniveauet vejledende ikke måtte overstige 200 Bq/m³. Icopals produkter til radonsikring omfatter flere membrantyper fx RMB 400, Blackline og tagpap. SBi-anvisning 233, radonsikring af nye bygninger, beskriver, hvordan radonsikring kan udføres. Læs mere på icopal.dk/produkter 7

8 PRODUKTNYT DECRA Snefang løser PRO BLE MER med is og Sne Vinteren har været streng, og der været en del sneskred fra tage. Store mængder sne og nutidens glatte tage kan sætte større sneskred i gang. Det kan være ubehageligt og farligt, hvis man bliver ramt af sne og is. Icopal har kendskab til disse problemer og introducerer nu Decra Snefang, som kan eftermonteres på Decra tage. Det er et produkt, som anvendes i vid udstrækning i de øvrige skandinaviske lande, hvor man altid får store mængder sne på tagene. Læs mere på icopal.dk/produkter ICOPAL Konsolsystem: Sikker gennembrydning af taget Icopal Konsolsystem er et nyt og unikt system til montage af venti lations- og solcelleanlæg på taget. Det patenterede monteringssystem giver en sikker gennembrydning af taget, og fugtskader undgås. Konsollen er samtidig nem og hurtig at montere. Konsollen er velegnet til installation af solcellepaneler, men den kan også anvendes i mange andre sammenhænge. DECRA : Nye skæreskiver fuldender TOTALLEVERANcen Skæreskiver af fibermateriale har vist sig meget effektive til at skære Decra-plader med. Det er 1 mm tynde skiver, som er særligt velegnet til skæring af Decra Elegance. Icopal udvider nu sortimentet og sælger disse skiver. Derved kan man få leveret hele projektet ud til byggepladsen. Dimension 150x1,0 hul 22 mm. Vind! Deltag nu på icopal.dk/konkurrencer Vind en fodboldrejse for 2 til LONDON Udlev drømmen om en weekend i fodboldens tegn for dig og en kammerat, for nu kan du vinde en fodboldrejse for 2 til London. 8

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009 Nr. 7 Oktober 2009 Produktnyt Grønt tag introduceres Ny, forbedret kvalitet på vores trekantlister TEMA: KLIMA, MILJØ OG GRØNNE LØSNINGER TEMA: Icopal Prisover rækkelsen finder sted den 5. november Siden

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

Decra. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed. Elegance. Vi beskytter din bygning

Decra. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed. Elegance. Vi beskytter din bygning Decra Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed Elegance Vi beskytter din bygning 2 Danmarks stærke tagløsning Decra er ikke alene et smukt tag, men også et af de stærkeste tage, man kan vælge. Pladerne

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed DECRA Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed 2 DECRA Danmarks stærke tagløsning Decra er ikke alene et smukt tag, men også et af de stærkeste tage, man kan vælge. Pladerne er bygget op omkring en

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt 20.800 mennesker

Læs mere

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti DECRA Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Lad Decra Tageksperten rådgive dig Decra Tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over hele landet. Få et tageftersyn

Læs mere

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro FASTLOCK Flere muligheder end du drømmer om Leverandør af den indre ro 2 Terrasser og carporte behøver ikke være en flad fornemmelse Med Fastlock får du mulighed for en spændende og utraditionel terrasse,

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere