Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn"

Transkript

1 Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn Simon Jynke Ravn

2 Indhold Indhold... 2 (10) Bygningsbasis terræn... 4 (12) Fundamenter... 4 Fundament størrelser... 4 Opbygning af fundamenter... 5 (13) Terrændæk... 6 (13.1) Kældre... 6 (13.2) Terrænniveau... 6 (21) Ydervægge... 7 (21.1) Kælderydervægge... 7 (21.3) Ydervægge... 7 (22) Indervægge Bærende: Ikke bærende: (24) Trapper og ramper (27) Tage (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge (31.4) Vinduer (32) Indervægge komplettering (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve (34) Trapper og ramper komplettering (35) Lofter Brand (37) Tage komplettering (40) Belægninger terrænfølgende (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge (41.4) Ydervægge (45) Lofter overflader Side 2 af 25

3 (51) Affald (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Spildevand (52.2) Omfangsdræn (52.4) Tagvand, Regnvand (53) Vand (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation Lyd Brand (115.43) Belægninger i vådrum (115.84) Vejbelægning Side 3 af 25

4 (10) Bygningsbasis terræn Indkørsel og parkeringsareal: Mål til udgravningen, skal tages fra M4 og M3. Se tegning nr. XXX_9(10)001_3 Situationsplan udgravning. Dybden tages fra MA linjen KOTE 2.65 og der graves til 1450 fra MA eller til KOTE som kan ses på tegningerne nr. XXX_6(10)001_3-Tværsnit vej etape 1 udgravning. & XXX_(10)021_3 Længdesnit Etape 1. Tolerancer for jordentreprisen følger normal standard. Dog med udgangspunkt i Normer og vejledning for Anlægsgartnere (12) Fundamenter Bygningens funderingen udføres på 7 forskellige måder, alt efter belastningen fundamentet skal optage fra bygningen i sammenhæng med jordbundsforholdene under fundamenterne. Størrelser og ref. nr. på fundamenterne er som følger: F1: 500 x 500 F2: 1100 x 500 F3: 700 x 500 F4: 500 x 500 F5: 1000 x 500 F6: 700 x 500 F7: 1100 x 500 Fundament størrelser Den fik vi af Jacob Strunge udleveret via mail fundamentbredder som vi skulle bruge. Jacob Strunge som virker som ingeniør i dette projekt, har regnet sig frem til: F1-001_7(21)001 Fundamenter under vægge elevator B*H 500*500 F2-001_7(12)001 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. F3-001_7(12)002 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F4-001_7(12)003 Ikke bærende indv. vægge i kælderen B*H 500*500, Side vederlag. Side 4 af 25

5 F5-001_7(12)004 Punktfundamenter under søjler L*B*H 1000*1000*500 F6-001_7(12)005 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F7-001_7(12)006 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. Opbygning af fundamenter Der støbes et 50 mm renselag, dette renselag benyttes til at stille forme på som man så kan stille forskalling på til fundamenterne. Efter den ene side af forskallingen til fundamentet er opsat vil man armere. Armeringen i fundaments klodsen består af armeringsbøjler (BJL) som bliver bundet samen. Skaftet bliver armeret med U bøjler (UBJL). Efter armering og færdiggørelse af forskalling bliver fundamenterne støbt med beton 5N32. Side 5 af 25

6 (13) Terrændæk (13.1) Kældre Terrændæk i kælder udføres med en 100 mm. betonplade. Støbt i beton 25. Sikres ved brug af Y-8 svindarmeringsjern. Der indlægges ikke isolering imellem terrændæk og fundamenter i kælderdækket af hensyn til den statiske fordeling af kræfter igennem bygningen. Isoleres med 100 mm mm. trykfast isolering som Polystyren. Med λ 0,031. Herunder udlægges kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. (13.2) Terrænniveau Terrændæk udføres med Expan dækelement i en tykkelse af 240 mm. Dette med udstøbning i samlingerne. Armering udføres med en 12 mm. kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Dækelementet lægges af på kældervægs element med vederlag på 65 mm. og 35 mm. ved side vedlerlag. Dæk i resten af bygningen udføres på lignende måde med Expan dæk i en tykkelse af 240 mm. der lægges af på underliggende vægelementer. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over inevægge. Ved ydervægge udføres udstøbningen og armeringen som ved sokkelsamling. Side 6 af 25

7 I baderum udeføres dækelementer som 180 mm. Expan lyddæk. Samlinger udføres som ved andre dæk. For udførelse bruges en forskalling for at sikre mulighed for udpodning under ovenstående vægelement. Derefter udføres opbygning af gulv som beskrevet i (115.43) Belægninger i vådrum. (21) Ydervægge (21.1) Kælderydervægge Kældervægge udføres med 200 mm. elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm. afsluttet i en 45 o vinkel. Der brændes fugtspærre i form af pap på elementet, hvorefter 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. Konstruktionen afsluttes med 100 mm. drænplade i trykfast isolering, afsluttet 110 mm. over konsol. Udvendige kældervægge færdiggøres ved sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. Letklinkeblokke udføres med murbindere til kældervægs element for at binde konstruktionen sammen. (21.3) Ydervægge Ydervægge fra sokkel til 2. sal udføres med tung formur i teglsten. 108 mm. Muren isoleres med 190 mm. trykfast isolering med en værdi: λ 0,021. U- værdi 0,12 m 2 K Ydervæggen har som bagmur et armeret betonelement i 120 mm. på bygningens Nord, Øst og Sydside. Komplementeres med opspartling og malerarbejde. Elementer udføres med 4 mm. murbindere fra produktionen passende til hvert 3. skift i murværket. Side 7 af 25

8 På bygningens vest side udføres væggen med en 180 mm. bagmur, af hensyn til lyd og bæreevne af trappegangen og denne elementer. Isoleres med 300 mm. trykfast isolering med værdi: λ 0,021. Hvorpå elementet pudses og males i hvid farve. Alle elementer klodses op ved montering og underpodes med speciel mørtel SikaGrout (4). Side 8 af 25

9 I penthouse etagen udføres facademuren med let beklædning i form af C- profiler med påskruede Cembrit plader. C- profiler fastgøres til 120 mm. bagmurs element. Skinnerne fastgøres til elementet pr. 800 mm. U-værdi i facedevægge udføres på samme måde som i resten af ydervægskonstruktionerne med 190 mm. isolering λ 0,021. Side 9 af 25

10 U-værdi på konstruktionen når derved 0,12. (22) Indervægge Bærende: Bærende vægge udføres i 180 mm. betonelementer. Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. I hjørne samlinger sikres lydtætning med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Ikke bærende: Ikkebærende skille vægge udføres i U- profiler med 2 x 12,5 mm. gips. Udføres efter forskrifter fra producent af profiler. Krav til profiler skal dog overholde brandkrav: K1 1D Bs1, d0. Side 10 af 25

11 (24) Trapper og ramper Bygningen har et åbent trapperum. Trapperum udføres som selvstændig brandcelle, med loft mod tagrum udført med 3 x 12,5 mm. gips for brandsikring. Gelændere udføres med en højde på 900 mm. Balustre placeret i en afstand af 250 mm. Trapperum ikke nærmere projekteret. (27) Tage Tagkonstruktionen er udført saddeltag som gitterspær. Efter aftale med ingeniør dimensioneres spær midlertidigt efter skøn, da der i TRÆ59 ikke er anbefalinger ved spænd i længden af mm. Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade. Krydsfinérpladen fungerer på spærene som stabilisering og sammenbinding af tagskiven, til optagelse af statiske kræfter. Spær placeres i en afstand af 813 mm. Projekteres og udføres efter vejledning af ingeniør. Udsparing omkring ventilationsrum projekteres af spær fabrikanten. Tagbeklædning udføres i tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Let beklædning på gavl består af 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, hvorpå en vandfast limet krydsfinér påskrues. Herpå placeres C profiler i en afstand af 800 mm. udført som Gyproc system. Forskalling på 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Side 11 af 25

12 Udførelse af Cembrit plader og opsætning udføres i henhold til produktmonterings beskrivelse fra producent. Udhæng Tagbeklædning føres til kant af tag. Afsluttes med drypnæse. 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge. Fordøre udføres i størrelse 912 x U-værdi på 0,92, som Rationel Aura Plus RAL Terrasse- og altandøre udføres i størrelse 912 x 2145 mm. med u-værdi på 0,88, som Rationel Auraplus. Lydkrav til døre skal mindst opretholde lydkrav om R w 32 db. Monteres efter fabrikkens monteringsforskrift. Brandkrav til døre skal opfyldes ved døre i klasse: EI2 30 (BD30). (31.4) Vinduer Vinduer i ydervægge udføres som Rationel Aura Plus, med U-værdi på 0,82 og lydkrav på R w 32 db, hvilket opretholdet BR10 krav. Vinduer i hele byggeriet skal udføres ud fra ovenstående krav. Alle vinduer i bygningen udføres i en bredde på 1992 mm. for at danne æstetisk lighed rent arkitektonisk. Side 12 af 25

13 (32) Indervægge komplettering Indervægge komplementeres med filt og maling. Fodlister i standardstørrelse. Ca. 72 x 16 mm. Fuger der er større end 4 mm. ved udstøbning af elementer eller montage af vægelementer udbedres af betonentreprenøren. Fuger under 4 mm. spartles eller glattes med fugemasse, men dette skal være beskrevet særskilt. Hjørnearmering på elementer udføres under malerentreprisen. Entrepriser med forarbejde til malerarbejdet sørger for at alle skruer, søm og bølgesøm undersænkes med 3 mm. Eventuelle skår, huller og utilstrækkelig limfugefinish eftergås med egnet sandspartelmasse. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Samlinger skal være udjævnet, og der må ikke forekomme spring mellem pladerne. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med carborundumsten nr. 80 I forbindelse med vådrum skal der anvendes cementbaseret spartelmasse. 1 Malerarbejde udføres med hvidmaling glans. 12. Lofter udføres i maling glans 6. Alt udførsel skal ske med grund i tolerancer for malerfaget. 1 Hvor går grænsen? - Malerfaget 4.3. Side 13 af 25

14 Godkendelse vil ske på baggrund af visuel tjek. EL- dåser og stikkontakter er ikke projekteret. Udsparinger i elementer projekteres af element fabrikanten efter standarder for el installationer i alment etagebyggeri. Side 14 af 25

15 (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve Gulvopbygning oven på dækkonstruktionen udføres med en opklodsning på 70 x 100 mm. hvorpå en 45 x 45 lægte placeres. Herover placeres en 19 mm. spånplade, hvorpå et 22 mm. flydende gulv udlægges som færdig komplettering af dæk/ gulv konstruktionen (34) Trapper og ramper komplettering Trapper ikke nærmere projekteret. Se (24) Trappe og ramper. (35) Lofter Udsparing i spær konstruktionen til ventilationsrum beregnes af spær fabrikanten. Dækflades på loftet udføres med 240 mm. lyddæk hvorover der placeres 50 mm. trykfast isolering, λ 0,55. Herover placeres 70 mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) Derunder udføres nedhængt loft som beskrevet under (45) Lofteroverflader. På vægge i ventilationsrummet på loftet påsættes 45x 45 forskalling med isolering. Derefter påskrues 2 x 12,5 mm. gipsplader på, for at gøres rummet til en selvstændig brandcelle med K1- beklædning. Spær hoved udføres i 220 mm. spær træ hvor der ligger 220 mm. isolering. Loft i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. Ved gennemboring af vægge af ventilationskanaler udføres brandtætning efter beskrivelse i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, og BR10. Alle materialer til brug af tætning og brandcellen skal have gældende MK- godkendelse. Side 15 af 25

16 På udvendig side af ventilationsrummets vægge, påsættes der 355 mm. isolering. ( mm.) Dette for at opveje for varmetab i energirammen. Lydkrav om max. 55 db opfyldes ved brug af beskrevet og tegnet materiale- Brand Ventilationsrum udføres efter BR10 som selvstændig brandcelle. Brandklasse EI60 A2-s1- d0. Ved løsning som ses på tegn: 001_6(99)002 lever brandcellen op til lovkrav. I udsparinger omkring ventilationsrør sikres der mod brandspredning med en 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Alle materialer til brug af tætning o.l. skal have dokumenteret MK- godkendelse. (37) Tage komplettering Tage kompletteres med 120 mm. tagrende med en dybde af 60 mm. Dette føres til nedløbsrør for tagvand. Videre information vedr. tagvand findes ved kloakplan og dennes udtoning. (40) Belægninger terrænfølgende Belægninger omkring bygninger udføres med 500 x 500 mm. fliser. I tykkelse af 60 mm. Afretningslag 30 mm. 0-8 mm rød sand. Bærelag 140 mm mm. stabilgrus. Begge lag stampes 3 gange før næste lag placeres. Se analyse af jord, samt udtoning for nærmere bestemmelse af bundsikring af områder omkring bygninger. Der fuges op på befæstelserne med 0-4 mm. strandsand. Belægningerne afsluttes uden bort, men med armering mod jord, for at holde belægningen for skred. Der stilles ingen krav til vibrering af belægningsfliser efter lægning. Side 16 af 25

17 (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge Sokkel færdiggøres med 20 mm. puds. Som Weber multi 280 grå. (41.4) Ydervægge Mursten forventes røde, blødstrøgne som RT 435 Randers tegl. Mørtel udføres 28/80/ 550. Som Weber muremørtel KC 20/80/550. (45) Lofter overflader Alle beboelesesrum i lejligheder i bygningerne udføres med nedhængte gipsloft fastgjort på skinnesystem, som Gyproc Ved nævnte system kan man desuden drage fordel af at kunne trække el- og kabler i skinnerne. Ophæng til skinnesystemet fastgøres i overliggende dækelement. Yderliggere montering og løsningsbeskrivelse findes hos producenten for skinnesystemet. Komplementeringen af lofterne er 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse bliver ved denne konstruktion B- s1, d0. (51) Affald Affaldsskakt føres i sammenhæng med trappeopgangen i selvstændig skakt. Ikke nærmere projekteret. Side 17 af 25

18 (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Målene til placering af rør måles fra mållinjen. Først graves der til Ca. 50mm under koten Det skal så komprimeres med pladevibratoer, så afløbsrøret ligger stabilt. Derefter skal der fyldes sand ved siden af røret, der SKAL der bruges en 8 kg håndstamper. Derefter til fyldes der med sand, og komprimering iht. Nedenstående tabel. Spildevand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 0.95, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Spildevandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på komprimeret sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (52.2) Omfangsdræn Målene til placering af drænrøret måles fra mållinjen. Der graves til koten derefter skal der fyldes minimum 100mm Leca nødder Coated eller tilsvarende og derefter komprimeres. Der skal som minimum være 100mm granulat omkring røret. Der efter skal det opgravede sand, anvendes som til fyldnings sand. (52.4) Tagvand, Regnvand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 1.40, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Side 18 af 25

19 Regnvandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på det komprimerede sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (53) Vand Brugsvand føres i 168 mm. rør i skakt, til fordelings manifold ved lejligheder, hvorfra der føres 28 mm. Pexrør til blandingsbatteri, og HV/ KV. Som Uponor. Vand og fordeling af samme er ikke nærmere projekteret. (55) Køling Køling af lejligheder foregår via ventilationsanlæg og manuel nedsætning af varme fra radiatorer. (56) Varme Varme i beboelsesrum med rumnumre sluttende på: 1,2,4-5, udføres med varmetilføring igennem radiatorer. Ventilation er yderligere med til at skabe varme fordeling. Ellers ikke nærmere projekteret. Side 19 af 25

20 Badeværelse udføres med gulvvarme. Gulvvarme slanger i tykkelse 20 mm. fastspændes til Y8 svindarmeringsnet. Disse nedlægges ikke mere end 100 mm. under færdig gulvhøjde. I henhold til Bygerfa , bør man ikke sætte gulvvarmen til tidligere end 3 uger efter gulvbelægningen er lagt. Da dette kan forsage skader på konstruktionen på trods af ret valgt fliseklæb. Fliseklæben 8 mm. tandsspartel - som en LIP Multi fliseklæb. LIP udregning herunder viser mængde og fliseantal der skal benyttes. Side 20 af 25

21 (57) Ventilation Al ventilationsudregning og dimensionering er vejledende, og bør kontrolleres af ingeniør før udførelse. Al midlertidig beregning og projektering er basseret på ventilationsanlæg fra Exhausto af typen: EBV04, med roterende veksler. Ventilationsplan gældende for Kælder etage _K(57)001 Ventilationsplan gældende for Stueetage til Penthouse etage _1(57)001 Ventilationsplan gældende for Tagetage _5(57) _6(99)002 Snit B-B, hvorpå ventilationskanaler fremgår. Røgventilator sidder ligeledes i tagkonstruktionen i forlængelse af ventilationsanlægget. Denne benytter hovedkanalerne i tilfælde af brand og røgventilering. Dette betyder at begge hovedkanaler og alle stikkanaler er projekteret til at kunne anvendes til sug. Værelser med rumnumre sluttende på: 1,4 og 5 udføres med lufttilførsel med grundluftskifte på 3 l/s. Rumnumre sluttende på: 02 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 20 l/s. Derudover er der grundluftskifte i rummet på 3 l/s. Rumnumre sluttede på: 03 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 15 l/s. Der tilføres ikke luft direkte til rummet. Lufttilførsel sikres ved at sikre revne under døren til rummet på min. 100 cm 2. Krav skal opfyldes for at sikre overholdelse af Bygningsreglement Kanalrør fra anlæg til skaktrør udføres i størrelsen 315mm. dette er størrelse frem til 1. sal. Hvor størrelsen på kanalrør udføres i 250mm. frem mod kælder. Rørføring i lejligheder udføres som 125mm. med 40-50mm. mineralulds isolering. Kanalføring i lejligheder udføres som beskrives på tegn. nr. 001_1(57)001 i en højde af 2680mm. over etagemodul c/c. Dette gældende for alle etager med undtagelse af kælder og tagetage. Kanalsystemet brandsikres ved indbygning af et tryktab på min. 50 Pa ved nominel luftmængde over armaturer og emhætte, som skal være udført af metal med smeltepunkt over 850ºC. Side 21 af 25

22 Lyd Ved brug af Exhausto anlæg vil man normalt i kanalerne ikke opleve lydniveauer over 30dB i lejlighederne. (Exhausto.dk) Lydniveau fra ventilationsanlæg nedbringes ved brug af lyddæmper på stikkanaler der føres ind i lejlighederne fra hovedkanaler. Forventet størrelse på lyddæmper er dog 600mm. i længden og 200mm. diameter. Lyddæmpere fremgår ikke af tegningsmaterialet, da disse ikke er færdigdimensioneret. Udregning af kanalstørrelser foretages af ingeniør for nærmere projektering. Brand Anlægget udføres som mekanisk røgventileret system hvilket betyder at der ikke er krav til røgspjæld. Anlægget udføres med RV- røgventilator som sikrer mod spredning af røg, dog uden at fjerne al røg i rummet der sikres. Side 22 af 25

23 (115.42) Vægge i vådrum Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tætningsark/ armering inden membran udlægges. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. uden for brusekabinen med bagmur hvis denne står fri. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræset i bundstykket fra produktionen. (115.43) Belægninger i vådrum Belægninger i vådrum udføres ovenpå Expan lyddæk. Se (13.2) Terrænniveau. 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket for at optage lyd. Ved udsparinger føres dette filt med igennem dæk. Derudover føres filt op til afretningslaget under belægningsfliser i vådrummet. Over filtlaget udlægges 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55. Heri nedlægges vandrør efter udskæring. En 120 mm. betonplade i beton 25 udstøbes over isoleringslaget. Deri ligges varmerør til gulvarme ud på Y8 svindarmeringsnet. Disse fastspændes og føres til installationsskakt hvor den tilsluttes varmefordelingsnettet. Over betonlaget laves aftrækslag i beton i tykkelse på 30 mm. med mulighed for dannelse af fald mod brusekabine. Side 23 af 25

24 Herover komplementeres gulvet med 8 mm. 150 x 150 mm. flise. Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. Side 24 af 25

25 (115.84) Vejbelægning Lag i befæstelse under kørevej er: 80 mm. Belægningssten, som UNI-lock (IBF) 30 mm. Afretningslag 140 mm. Stabilgrus 0-32 mm. 450 mm. Bundsikringsgrus 0-64 mm. Kanter sikres med kantstensbelægning i form af en Albertslund kantsten/ element, afsat i 100 mm. beton (35) Kanter mod både græs og bed arealer løses på denne måde. Mod flise belægning udføres overgangen som flydende overgang uden overhøjde på belægninger. Side 25 af 25

26 I 9 N H G F E D 001_6(99)002 B 001_6(99)002 C B L/S Soveværelse m² Køkken/ Alrum 43 m² 001_6(115) Værelse 9.79 m² Entré 6.65 m² 001_6(115) Badeværelse 6.76 m² R 15 L/S 3 L/S 3 L/S _6(57) L/S F EI2 30 BD Entré 6.95 m² Badeværelse 5.04 m² Soveværelse m² F Y.X.01 - Elevator 2.19 m² 3 L/S EI2 30 BD30 15 L/S 1050 T.X.01 - Trappeopgang m² Køkken/ Alrum m² 15 L/S 20 L/S EI2 30 BD30 F Entré 6.4 m² Badeværelse 6.76 m² L/S Værelse 9.79 m² L/S Køkken/ Alrum m² Soveværelse m² L/S L/S 20 L/S R H G F E D C B RUMSKEMA STUEETAGE T.X.01 Y.X Trappeopgang Elevatorskakt Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Forklaring af nr. betydning Y - Skakt X - Fællesområde T- Trapperum 1. tal: Etage 2. tal: Lejlighed 3. tal: Rum nr. 19,2 2,19 6,4 43 6,76 15,18 9,79 6,87 41,19 5,04 18,31 6,1 43,01 6,77 15,18 0,79 Eks: Entré 6,4 Ydervægselement/ murværk 429 mm. Ydervægselement/ isolering 480 mm. Betonelement 150 mm. Betonelement 100 mm. Gipsvæg 120 mm. Belægningsgrænse 001_01(99) Ventilationskanal Kørestolscirkel 1500 mm. A R A Ventilation IND Ventilation UD Redningsåbning Flugtvej Røgalarm R F mm I 9 001_07(99)001 1 : 50 VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Stueplan MÅL: As indicated 001_01(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS43

27 Loftrum/ Ventilationsrum: Spærkonstruktion: Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. Spær placeres i en afstand af 813 mm. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade 2350 Dækflades 240 mm. lyddæk mm. trykfast isolering, λ 0, mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) På vægge på loft påsættes 45x 45 mm. forskalling med isolering. 2 x 12,5 mm. gipsplader. (Selvstændig brandcelle med K1- beklædning.) Udhæng 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng Beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. Tagbeklædning 1,5 mm. tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Loftflade i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. På udvendig side af ventilationsrum: 355 mm. isolering. ( mm.) Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Brandklasse EI60 A2-s1-d0. Udsparinger omkring ventilationsrør: 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Let beklædning på gavl Lyd: R'w 55 Brand: REI 30 A2, s1, d0 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, 21 mm. vandfast limet krydsfinér. C profiler C/C 800 mm. som Gyproc system. Forskalling 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Ved betonelementsbagmur fastgøres C- profiler i bagmur Badeværelse Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket. 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55 En 120 mm. betonplade i beton 25. Varmeslanger 20 mm. udlægges 70 mm. under færdig gulv. Y8 svindarmeringsnet. 30 mm. aftrækslag i beton mm. 150 x 150 mm. flise. Lofter Nedstoppede lofter på U- profiler. Udføres efter produkt monterings beskrivelse. 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse B- s1, d Ydervæg Lyd: R'w 55 db Brand: REI 60 A2, s1, d0 BS60 Skal mur 108 mm. blødstrøgen mursten. 190 mm. trykfast isolering λ 0,021. U- værdi 0,12 m2k 001_6(115)002 Bagmur et armeret betonelement i 120 mm. 4 mm. murbindere pr. 3. skift. Ydervægge Terrændæk Lyddæk 240 mm. 12 mm. armering kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Hjørnesamling væg/ dæk Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. Hjørne lydtætnes med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Formur i blødstrøgen 108 mm. teglsten. 190 mm. isolering. λ 0, mm. murbindere hvert 3. skift i murværket. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over indevægge Gulv L'w 17 db R'w 0 db Lyddæk 240 mm _6(99)002 Opklodsning 70 x 100 mm. 45 x 45 strøer. 19 mm. spånplade. 22 mm. flydende gulv. TK Ventilationskanal Kældervægge: mm. Kælderelementer REI 60 A2 s1, d Bærende væg 150 mm betonelement 40 mm understøbning Bærende væg 180 mm betonelement 40 mm understøbning Sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. 200 mm. væg elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm Fugtspærre i form af pap påbrændes elementet Fundament Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Terrændæk 100 mm. betonplade. Beton 25. Y-8 svindarmeringsjern. 100 mm mm. trykfast isolering λ 0,031. Kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. Fundament (180 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundamentsklods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Fundament (150 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. 100 mm. drænplade i trykfast isolering (99)002 1 : 20 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: VIA University College DK- Horsens EMNE: SNIT - B-B MÅL: As indicated 001_6(99) UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

28 001_6(115) _6(115) _6(115)001 D D _6(57) _6(115) Badeværelse 6.76 m² L/S _6(115)002 1 : 10 D 001_6(115)001 1 : Nedhængte lofter i badevælse er sat i en højde af 2300 mm. (BR10) Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Ventilation føring i badeværelse fra instalationsskakt til nedhængt loft, hvor rør fordeles. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tæningsark/ armering inden membran udlægges. Udsug foregår via hætte i loft over brusekabine. Krav til luftskifte i baderum er 15 L/S. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. udenfor brusekabingen med bagmur hvis denne står fri. Adgang til installationsskakt forgår via badeværelse. Skakt mv. er ikke nærmere projekteret. Vandrør føres i isoleringslaget under betondækket som udstøber i beton 25. Gulvbelægning i badeværelse udføres med 150 x 150 mm. fliser i mat hvid farve. 8 mm. fuger. C C 001_6(115)001 Imellem lyddæk nedlægges 2 stk. Y8 armeringsjern og udstøbes derefter. Håndvask sidder i en højde af 900 mm. med 125 mm. fra overkant håndvask til spejl Badeværelse udføres med 150 x 150 fliser 8 mm. fuge. Inventar i rummet er: Bruseamatur, knagerække, spejl, håndvask, toilet. Overgang til tilstødende rum Flisebelægning plaeres 20 mm. under underkant bundstykke dør. Gulvafløb Flisebelægning 150 x 150 x 8 mm. 2% fald mod gulvafløb Rummet udformes med mulighed for at opstille egen vaskemaskine. 001_1(115)001 1 : Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Rist på gulvafløb 145 x 145 mm. Opbygningspricinp som Blücher Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. Filt, for at absorbere lyd. Nedføres med gulvafløb i udsparing i konstruktionerne. 50 mm. Trykfast isolering. 120 mm. Betonplade (Beton 25) 6 mm. svinarmeringsnet, med påbundne varmeslanger. 1 mm.vandtætningspasta. (som LIP Vandtætningsbinder.) Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. Ventilation UD Ventilationskanal Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræst i bundstykket fra produktionen. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. mm. D VIA University College DK- Horsens 001.7(115.43)001 1 : 5 001_/(115_43)001 1 : 2 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS EMNE: Badeværelse snit Æ-Æ DATO: MÅL: As indicated 001_6(115)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

29 001_8(99)001 H G F E D C B A TK TK 9, TK 6, TK 3,4 TK H G F E D C B A VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Facade Vest MÅL: 1 : _8(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Bygningskonstruktøruddannelsen BKHS 71P - S14 Lars Rosenlund CV Lars Samarbejdskontrakt Skabeloner Dokumentliste 7. Sem bachelor

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej 3A Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891555 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

H318K300. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads Vandskade. Sjællandsgade 54A Planer, snit samt bygningsdelsbeskrivelse.

H318K300. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads Vandskade. Sjællandsgade 54A Planer, snit samt bygningsdelsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse Tekst Revision Note: Alle ubenævnte mål er i mm. 00 Forside og indholdsfortegnelse 01 Bygningsdelsbeskrivelse 02 Kælderplan - Fremtidige forhold 03 plan - Fremtidige forhold 04 1. Salsplan

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Materialelisten. August Olsen and the Village by FactoryHouse. Udvidet Materialeliste / v1.1 / 03.06.2015 Side 1 af 16

Materialelisten. August Olsen and the Village by FactoryHouse. Udvidet Materialeliste / v1.1 / 03.06.2015 Side 1 af 16 Materialelisten August Olsen and the Village by FactoryHouse Side 1 af 16 Vore vigtigste designvalg Vi har valgt et køkken fra Multiform. Typen er Form 7. Multiform er et af Danmarks mest eksklusive køkkener.

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade 10-12 Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr.

Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade 10-12 Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr. Danmarksgade North: 6468. (UTM3) East: 476486.65 Højde: 0,6m North: 6467.3 (UTM3) East: 47658.7 Højde:,m North: 64600.46 m (UTM3) East: 47655.99 m Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: bygrunde

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere