Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn"

Transkript

1 Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn Simon Jynke Ravn

2 Indhold Indhold... 2 (10) Bygningsbasis terræn... 4 (12) Fundamenter... 4 Fundament størrelser... 4 Opbygning af fundamenter... 5 (13) Terrændæk... 6 (13.1) Kældre... 6 (13.2) Terrænniveau... 6 (21) Ydervægge... 7 (21.1) Kælderydervægge... 7 (21.3) Ydervægge... 7 (22) Indervægge Bærende: Ikke bærende: (24) Trapper og ramper (27) Tage (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge (31.4) Vinduer (32) Indervægge komplettering (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve (34) Trapper og ramper komplettering (35) Lofter Brand (37) Tage komplettering (40) Belægninger terrænfølgende (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge (41.4) Ydervægge (45) Lofter overflader Side 2 af 25

3 (51) Affald (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Spildevand (52.2) Omfangsdræn (52.4) Tagvand, Regnvand (53) Vand (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation Lyd Brand (115.43) Belægninger i vådrum (115.84) Vejbelægning Side 3 af 25

4 (10) Bygningsbasis terræn Indkørsel og parkeringsareal: Mål til udgravningen, skal tages fra M4 og M3. Se tegning nr. XXX_9(10)001_3 Situationsplan udgravning. Dybden tages fra MA linjen KOTE 2.65 og der graves til 1450 fra MA eller til KOTE som kan ses på tegningerne nr. XXX_6(10)001_3-Tværsnit vej etape 1 udgravning. & XXX_(10)021_3 Længdesnit Etape 1. Tolerancer for jordentreprisen følger normal standard. Dog med udgangspunkt i Normer og vejledning for Anlægsgartnere (12) Fundamenter Bygningens funderingen udføres på 7 forskellige måder, alt efter belastningen fundamentet skal optage fra bygningen i sammenhæng med jordbundsforholdene under fundamenterne. Størrelser og ref. nr. på fundamenterne er som følger: F1: 500 x 500 F2: 1100 x 500 F3: 700 x 500 F4: 500 x 500 F5: 1000 x 500 F6: 700 x 500 F7: 1100 x 500 Fundament størrelser Den fik vi af Jacob Strunge udleveret via mail fundamentbredder som vi skulle bruge. Jacob Strunge som virker som ingeniør i dette projekt, har regnet sig frem til: F1-001_7(21)001 Fundamenter under vægge elevator B*H 500*500 F2-001_7(12)001 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. F3-001_7(12)002 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F4-001_7(12)003 Ikke bærende indv. vægge i kælderen B*H 500*500, Side vederlag. Side 4 af 25

5 F5-001_7(12)004 Punktfundamenter under søjler L*B*H 1000*1000*500 F6-001_7(12)005 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F7-001_7(12)006 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. Opbygning af fundamenter Der støbes et 50 mm renselag, dette renselag benyttes til at stille forme på som man så kan stille forskalling på til fundamenterne. Efter den ene side af forskallingen til fundamentet er opsat vil man armere. Armeringen i fundaments klodsen består af armeringsbøjler (BJL) som bliver bundet samen. Skaftet bliver armeret med U bøjler (UBJL). Efter armering og færdiggørelse af forskalling bliver fundamenterne støbt med beton 5N32. Side 5 af 25

6 (13) Terrændæk (13.1) Kældre Terrændæk i kælder udføres med en 100 mm. betonplade. Støbt i beton 25. Sikres ved brug af Y-8 svindarmeringsjern. Der indlægges ikke isolering imellem terrændæk og fundamenter i kælderdækket af hensyn til den statiske fordeling af kræfter igennem bygningen. Isoleres med 100 mm mm. trykfast isolering som Polystyren. Med λ 0,031. Herunder udlægges kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. (13.2) Terrænniveau Terrændæk udføres med Expan dækelement i en tykkelse af 240 mm. Dette med udstøbning i samlingerne. Armering udføres med en 12 mm. kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Dækelementet lægges af på kældervægs element med vederlag på 65 mm. og 35 mm. ved side vedlerlag. Dæk i resten af bygningen udføres på lignende måde med Expan dæk i en tykkelse af 240 mm. der lægges af på underliggende vægelementer. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over inevægge. Ved ydervægge udføres udstøbningen og armeringen som ved sokkelsamling. Side 6 af 25

7 I baderum udeføres dækelementer som 180 mm. Expan lyddæk. Samlinger udføres som ved andre dæk. For udførelse bruges en forskalling for at sikre mulighed for udpodning under ovenstående vægelement. Derefter udføres opbygning af gulv som beskrevet i (115.43) Belægninger i vådrum. (21) Ydervægge (21.1) Kælderydervægge Kældervægge udføres med 200 mm. elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm. afsluttet i en 45 o vinkel. Der brændes fugtspærre i form af pap på elementet, hvorefter 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. Konstruktionen afsluttes med 100 mm. drænplade i trykfast isolering, afsluttet 110 mm. over konsol. Udvendige kældervægge færdiggøres ved sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. Letklinkeblokke udføres med murbindere til kældervægs element for at binde konstruktionen sammen. (21.3) Ydervægge Ydervægge fra sokkel til 2. sal udføres med tung formur i teglsten. 108 mm. Muren isoleres med 190 mm. trykfast isolering med en værdi: λ 0,021. U- værdi 0,12 m 2 K Ydervæggen har som bagmur et armeret betonelement i 120 mm. på bygningens Nord, Øst og Sydside. Komplementeres med opspartling og malerarbejde. Elementer udføres med 4 mm. murbindere fra produktionen passende til hvert 3. skift i murværket. Side 7 af 25

8 På bygningens vest side udføres væggen med en 180 mm. bagmur, af hensyn til lyd og bæreevne af trappegangen og denne elementer. Isoleres med 300 mm. trykfast isolering med værdi: λ 0,021. Hvorpå elementet pudses og males i hvid farve. Alle elementer klodses op ved montering og underpodes med speciel mørtel SikaGrout (4). Side 8 af 25

9 I penthouse etagen udføres facademuren med let beklædning i form af C- profiler med påskruede Cembrit plader. C- profiler fastgøres til 120 mm. bagmurs element. Skinnerne fastgøres til elementet pr. 800 mm. U-værdi i facedevægge udføres på samme måde som i resten af ydervægskonstruktionerne med 190 mm. isolering λ 0,021. Side 9 af 25

10 U-værdi på konstruktionen når derved 0,12. (22) Indervægge Bærende: Bærende vægge udføres i 180 mm. betonelementer. Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. I hjørne samlinger sikres lydtætning med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Ikke bærende: Ikkebærende skille vægge udføres i U- profiler med 2 x 12,5 mm. gips. Udføres efter forskrifter fra producent af profiler. Krav til profiler skal dog overholde brandkrav: K1 1D Bs1, d0. Side 10 af 25

11 (24) Trapper og ramper Bygningen har et åbent trapperum. Trapperum udføres som selvstændig brandcelle, med loft mod tagrum udført med 3 x 12,5 mm. gips for brandsikring. Gelændere udføres med en højde på 900 mm. Balustre placeret i en afstand af 250 mm. Trapperum ikke nærmere projekteret. (27) Tage Tagkonstruktionen er udført saddeltag som gitterspær. Efter aftale med ingeniør dimensioneres spær midlertidigt efter skøn, da der i TRÆ59 ikke er anbefalinger ved spænd i længden af mm. Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade. Krydsfinérpladen fungerer på spærene som stabilisering og sammenbinding af tagskiven, til optagelse af statiske kræfter. Spær placeres i en afstand af 813 mm. Projekteres og udføres efter vejledning af ingeniør. Udsparing omkring ventilationsrum projekteres af spær fabrikanten. Tagbeklædning udføres i tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Let beklædning på gavl består af 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, hvorpå en vandfast limet krydsfinér påskrues. Herpå placeres C profiler i en afstand af 800 mm. udført som Gyproc system. Forskalling på 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Side 11 af 25

12 Udførelse af Cembrit plader og opsætning udføres i henhold til produktmonterings beskrivelse fra producent. Udhæng Tagbeklædning føres til kant af tag. Afsluttes med drypnæse. 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge. Fordøre udføres i størrelse 912 x U-værdi på 0,92, som Rationel Aura Plus RAL Terrasse- og altandøre udføres i størrelse 912 x 2145 mm. med u-værdi på 0,88, som Rationel Auraplus. Lydkrav til døre skal mindst opretholde lydkrav om R w 32 db. Monteres efter fabrikkens monteringsforskrift. Brandkrav til døre skal opfyldes ved døre i klasse: EI2 30 (BD30). (31.4) Vinduer Vinduer i ydervægge udføres som Rationel Aura Plus, med U-værdi på 0,82 og lydkrav på R w 32 db, hvilket opretholdet BR10 krav. Vinduer i hele byggeriet skal udføres ud fra ovenstående krav. Alle vinduer i bygningen udføres i en bredde på 1992 mm. for at danne æstetisk lighed rent arkitektonisk. Side 12 af 25

13 (32) Indervægge komplettering Indervægge komplementeres med filt og maling. Fodlister i standardstørrelse. Ca. 72 x 16 mm. Fuger der er større end 4 mm. ved udstøbning af elementer eller montage af vægelementer udbedres af betonentreprenøren. Fuger under 4 mm. spartles eller glattes med fugemasse, men dette skal være beskrevet særskilt. Hjørnearmering på elementer udføres under malerentreprisen. Entrepriser med forarbejde til malerarbejdet sørger for at alle skruer, søm og bølgesøm undersænkes med 3 mm. Eventuelle skår, huller og utilstrækkelig limfugefinish eftergås med egnet sandspartelmasse. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Samlinger skal være udjævnet, og der må ikke forekomme spring mellem pladerne. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med carborundumsten nr. 80 I forbindelse med vådrum skal der anvendes cementbaseret spartelmasse. 1 Malerarbejde udføres med hvidmaling glans. 12. Lofter udføres i maling glans 6. Alt udførsel skal ske med grund i tolerancer for malerfaget. 1 Hvor går grænsen? - Malerfaget 4.3. Side 13 af 25

14 Godkendelse vil ske på baggrund af visuel tjek. EL- dåser og stikkontakter er ikke projekteret. Udsparinger i elementer projekteres af element fabrikanten efter standarder for el installationer i alment etagebyggeri. Side 14 af 25

15 (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve Gulvopbygning oven på dækkonstruktionen udføres med en opklodsning på 70 x 100 mm. hvorpå en 45 x 45 lægte placeres. Herover placeres en 19 mm. spånplade, hvorpå et 22 mm. flydende gulv udlægges som færdig komplettering af dæk/ gulv konstruktionen (34) Trapper og ramper komplettering Trapper ikke nærmere projekteret. Se (24) Trappe og ramper. (35) Lofter Udsparing i spær konstruktionen til ventilationsrum beregnes af spær fabrikanten. Dækflades på loftet udføres med 240 mm. lyddæk hvorover der placeres 50 mm. trykfast isolering, λ 0,55. Herover placeres 70 mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) Derunder udføres nedhængt loft som beskrevet under (45) Lofteroverflader. På vægge i ventilationsrummet på loftet påsættes 45x 45 forskalling med isolering. Derefter påskrues 2 x 12,5 mm. gipsplader på, for at gøres rummet til en selvstændig brandcelle med K1- beklædning. Spær hoved udføres i 220 mm. spær træ hvor der ligger 220 mm. isolering. Loft i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. Ved gennemboring af vægge af ventilationskanaler udføres brandtætning efter beskrivelse i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, og BR10. Alle materialer til brug af tætning og brandcellen skal have gældende MK- godkendelse. Side 15 af 25

16 På udvendig side af ventilationsrummets vægge, påsættes der 355 mm. isolering. ( mm.) Dette for at opveje for varmetab i energirammen. Lydkrav om max. 55 db opfyldes ved brug af beskrevet og tegnet materiale- Brand Ventilationsrum udføres efter BR10 som selvstændig brandcelle. Brandklasse EI60 A2-s1- d0. Ved løsning som ses på tegn: 001_6(99)002 lever brandcellen op til lovkrav. I udsparinger omkring ventilationsrør sikres der mod brandspredning med en 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Alle materialer til brug af tætning o.l. skal have dokumenteret MK- godkendelse. (37) Tage komplettering Tage kompletteres med 120 mm. tagrende med en dybde af 60 mm. Dette føres til nedløbsrør for tagvand. Videre information vedr. tagvand findes ved kloakplan og dennes udtoning. (40) Belægninger terrænfølgende Belægninger omkring bygninger udføres med 500 x 500 mm. fliser. I tykkelse af 60 mm. Afretningslag 30 mm. 0-8 mm rød sand. Bærelag 140 mm mm. stabilgrus. Begge lag stampes 3 gange før næste lag placeres. Se analyse af jord, samt udtoning for nærmere bestemmelse af bundsikring af områder omkring bygninger. Der fuges op på befæstelserne med 0-4 mm. strandsand. Belægningerne afsluttes uden bort, men med armering mod jord, for at holde belægningen for skred. Der stilles ingen krav til vibrering af belægningsfliser efter lægning. Side 16 af 25

17 (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge Sokkel færdiggøres med 20 mm. puds. Som Weber multi 280 grå. (41.4) Ydervægge Mursten forventes røde, blødstrøgne som RT 435 Randers tegl. Mørtel udføres 28/80/ 550. Som Weber muremørtel KC 20/80/550. (45) Lofter overflader Alle beboelesesrum i lejligheder i bygningerne udføres med nedhængte gipsloft fastgjort på skinnesystem, som Gyproc Ved nævnte system kan man desuden drage fordel af at kunne trække el- og kabler i skinnerne. Ophæng til skinnesystemet fastgøres i overliggende dækelement. Yderliggere montering og løsningsbeskrivelse findes hos producenten for skinnesystemet. Komplementeringen af lofterne er 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse bliver ved denne konstruktion B- s1, d0. (51) Affald Affaldsskakt føres i sammenhæng med trappeopgangen i selvstændig skakt. Ikke nærmere projekteret. Side 17 af 25

18 (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Målene til placering af rør måles fra mållinjen. Først graves der til Ca. 50mm under koten Det skal så komprimeres med pladevibratoer, så afløbsrøret ligger stabilt. Derefter skal der fyldes sand ved siden af røret, der SKAL der bruges en 8 kg håndstamper. Derefter til fyldes der med sand, og komprimering iht. Nedenstående tabel. Spildevand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 0.95, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Spildevandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på komprimeret sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (52.2) Omfangsdræn Målene til placering af drænrøret måles fra mållinjen. Der graves til koten derefter skal der fyldes minimum 100mm Leca nødder Coated eller tilsvarende og derefter komprimeres. Der skal som minimum være 100mm granulat omkring røret. Der efter skal det opgravede sand, anvendes som til fyldnings sand. (52.4) Tagvand, Regnvand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 1.40, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Side 18 af 25

19 Regnvandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på det komprimerede sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (53) Vand Brugsvand føres i 168 mm. rør i skakt, til fordelings manifold ved lejligheder, hvorfra der føres 28 mm. Pexrør til blandingsbatteri, og HV/ KV. Som Uponor. Vand og fordeling af samme er ikke nærmere projekteret. (55) Køling Køling af lejligheder foregår via ventilationsanlæg og manuel nedsætning af varme fra radiatorer. (56) Varme Varme i beboelsesrum med rumnumre sluttende på: 1,2,4-5, udføres med varmetilføring igennem radiatorer. Ventilation er yderligere med til at skabe varme fordeling. Ellers ikke nærmere projekteret. Side 19 af 25

20 Badeværelse udføres med gulvvarme. Gulvvarme slanger i tykkelse 20 mm. fastspændes til Y8 svindarmeringsnet. Disse nedlægges ikke mere end 100 mm. under færdig gulvhøjde. I henhold til Bygerfa , bør man ikke sætte gulvvarmen til tidligere end 3 uger efter gulvbelægningen er lagt. Da dette kan forsage skader på konstruktionen på trods af ret valgt fliseklæb. Fliseklæben 8 mm. tandsspartel - som en LIP Multi fliseklæb. LIP udregning herunder viser mængde og fliseantal der skal benyttes. Side 20 af 25

21 (57) Ventilation Al ventilationsudregning og dimensionering er vejledende, og bør kontrolleres af ingeniør før udførelse. Al midlertidig beregning og projektering er basseret på ventilationsanlæg fra Exhausto af typen: EBV04, med roterende veksler. Ventilationsplan gældende for Kælder etage _K(57)001 Ventilationsplan gældende for Stueetage til Penthouse etage _1(57)001 Ventilationsplan gældende for Tagetage _5(57) _6(99)002 Snit B-B, hvorpå ventilationskanaler fremgår. Røgventilator sidder ligeledes i tagkonstruktionen i forlængelse af ventilationsanlægget. Denne benytter hovedkanalerne i tilfælde af brand og røgventilering. Dette betyder at begge hovedkanaler og alle stikkanaler er projekteret til at kunne anvendes til sug. Værelser med rumnumre sluttende på: 1,4 og 5 udføres med lufttilførsel med grundluftskifte på 3 l/s. Rumnumre sluttende på: 02 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 20 l/s. Derudover er der grundluftskifte i rummet på 3 l/s. Rumnumre sluttede på: 03 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 15 l/s. Der tilføres ikke luft direkte til rummet. Lufttilførsel sikres ved at sikre revne under døren til rummet på min. 100 cm 2. Krav skal opfyldes for at sikre overholdelse af Bygningsreglement Kanalrør fra anlæg til skaktrør udføres i størrelsen 315mm. dette er størrelse frem til 1. sal. Hvor størrelsen på kanalrør udføres i 250mm. frem mod kælder. Rørføring i lejligheder udføres som 125mm. med 40-50mm. mineralulds isolering. Kanalføring i lejligheder udføres som beskrives på tegn. nr. 001_1(57)001 i en højde af 2680mm. over etagemodul c/c. Dette gældende for alle etager med undtagelse af kælder og tagetage. Kanalsystemet brandsikres ved indbygning af et tryktab på min. 50 Pa ved nominel luftmængde over armaturer og emhætte, som skal være udført af metal med smeltepunkt over 850ºC. Side 21 af 25

22 Lyd Ved brug af Exhausto anlæg vil man normalt i kanalerne ikke opleve lydniveauer over 30dB i lejlighederne. (Exhausto.dk) Lydniveau fra ventilationsanlæg nedbringes ved brug af lyddæmper på stikkanaler der føres ind i lejlighederne fra hovedkanaler. Forventet størrelse på lyddæmper er dog 600mm. i længden og 200mm. diameter. Lyddæmpere fremgår ikke af tegningsmaterialet, da disse ikke er færdigdimensioneret. Udregning af kanalstørrelser foretages af ingeniør for nærmere projektering. Brand Anlægget udføres som mekanisk røgventileret system hvilket betyder at der ikke er krav til røgspjæld. Anlægget udføres med RV- røgventilator som sikrer mod spredning af røg, dog uden at fjerne al røg i rummet der sikres. Side 22 af 25

23 (115.42) Vægge i vådrum Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tætningsark/ armering inden membran udlægges. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. uden for brusekabinen med bagmur hvis denne står fri. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræset i bundstykket fra produktionen. (115.43) Belægninger i vådrum Belægninger i vådrum udføres ovenpå Expan lyddæk. Se (13.2) Terrænniveau. 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket for at optage lyd. Ved udsparinger føres dette filt med igennem dæk. Derudover føres filt op til afretningslaget under belægningsfliser i vådrummet. Over filtlaget udlægges 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55. Heri nedlægges vandrør efter udskæring. En 120 mm. betonplade i beton 25 udstøbes over isoleringslaget. Deri ligges varmerør til gulvarme ud på Y8 svindarmeringsnet. Disse fastspændes og føres til installationsskakt hvor den tilsluttes varmefordelingsnettet. Over betonlaget laves aftrækslag i beton i tykkelse på 30 mm. med mulighed for dannelse af fald mod brusekabine. Side 23 af 25

24 Herover komplementeres gulvet med 8 mm. 150 x 150 mm. flise. Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. Side 24 af 25

25 (115.84) Vejbelægning Lag i befæstelse under kørevej er: 80 mm. Belægningssten, som UNI-lock (IBF) 30 mm. Afretningslag 140 mm. Stabilgrus 0-32 mm. 450 mm. Bundsikringsgrus 0-64 mm. Kanter sikres med kantstensbelægning i form af en Albertslund kantsten/ element, afsat i 100 mm. beton (35) Kanter mod både græs og bed arealer løses på denne måde. Mod flise belægning udføres overgangen som flydende overgang uden overhøjde på belægninger. Side 25 af 25

26 I 9 N H G F E D 001_6(99)002 B 001_6(99)002 C B L/S Soveværelse m² Køkken/ Alrum 43 m² 001_6(115) Værelse 9.79 m² Entré 6.65 m² 001_6(115) Badeværelse 6.76 m² R 15 L/S 3 L/S 3 L/S _6(57) L/S F EI2 30 BD Entré 6.95 m² Badeværelse 5.04 m² Soveværelse m² F Y.X.01 - Elevator 2.19 m² 3 L/S EI2 30 BD30 15 L/S 1050 T.X.01 - Trappeopgang m² Køkken/ Alrum m² 15 L/S 20 L/S EI2 30 BD30 F Entré 6.4 m² Badeværelse 6.76 m² L/S Værelse 9.79 m² L/S Køkken/ Alrum m² Soveværelse m² L/S L/S 20 L/S R H G F E D C B RUMSKEMA STUEETAGE T.X.01 Y.X Trappeopgang Elevatorskakt Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Forklaring af nr. betydning Y - Skakt X - Fællesområde T- Trapperum 1. tal: Etage 2. tal: Lejlighed 3. tal: Rum nr. 19,2 2,19 6,4 43 6,76 15,18 9,79 6,87 41,19 5,04 18,31 6,1 43,01 6,77 15,18 0,79 Eks: Entré 6,4 Ydervægselement/ murværk 429 mm. Ydervægselement/ isolering 480 mm. Betonelement 150 mm. Betonelement 100 mm. Gipsvæg 120 mm. Belægningsgrænse 001_01(99) Ventilationskanal Kørestolscirkel 1500 mm. A R A Ventilation IND Ventilation UD Redningsåbning Flugtvej Røgalarm R F mm I 9 001_07(99)001 1 : 50 VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Stueplan MÅL: As indicated 001_01(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS43

27 Loftrum/ Ventilationsrum: Spærkonstruktion: Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. Spær placeres i en afstand af 813 mm. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade 2350 Dækflades 240 mm. lyddæk mm. trykfast isolering, λ 0, mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) På vægge på loft påsættes 45x 45 mm. forskalling med isolering. 2 x 12,5 mm. gipsplader. (Selvstændig brandcelle med K1- beklædning.) Udhæng 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng Beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. Tagbeklædning 1,5 mm. tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Loftflade i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. På udvendig side af ventilationsrum: 355 mm. isolering. ( mm.) Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Brandklasse EI60 A2-s1-d0. Udsparinger omkring ventilationsrør: 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Let beklædning på gavl Lyd: R'w 55 Brand: REI 30 A2, s1, d0 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, 21 mm. vandfast limet krydsfinér. C profiler C/C 800 mm. som Gyproc system. Forskalling 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Ved betonelementsbagmur fastgøres C- profiler i bagmur Badeværelse Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket. 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55 En 120 mm. betonplade i beton 25. Varmeslanger 20 mm. udlægges 70 mm. under færdig gulv. Y8 svindarmeringsnet. 30 mm. aftrækslag i beton mm. 150 x 150 mm. flise. Lofter Nedstoppede lofter på U- profiler. Udføres efter produkt monterings beskrivelse. 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse B- s1, d Ydervæg Lyd: R'w 55 db Brand: REI 60 A2, s1, d0 BS60 Skal mur 108 mm. blødstrøgen mursten. 190 mm. trykfast isolering λ 0,021. U- værdi 0,12 m2k 001_6(115)002 Bagmur et armeret betonelement i 120 mm. 4 mm. murbindere pr. 3. skift. Ydervægge Terrændæk Lyddæk 240 mm. 12 mm. armering kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Hjørnesamling væg/ dæk Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. Hjørne lydtætnes med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Formur i blødstrøgen 108 mm. teglsten. 190 mm. isolering. λ 0, mm. murbindere hvert 3. skift i murværket. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over indevægge Gulv L'w 17 db R'w 0 db Lyddæk 240 mm _6(99)002 Opklodsning 70 x 100 mm. 45 x 45 strøer. 19 mm. spånplade. 22 mm. flydende gulv. TK Ventilationskanal Kældervægge: mm. Kælderelementer REI 60 A2 s1, d Bærende væg 150 mm betonelement 40 mm understøbning Bærende væg 180 mm betonelement 40 mm understøbning Sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. 200 mm. væg elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm Fugtspærre i form af pap påbrændes elementet Fundament Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Terrændæk 100 mm. betonplade. Beton 25. Y-8 svindarmeringsjern. 100 mm mm. trykfast isolering λ 0,031. Kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. Fundament (180 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundamentsklods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Fundament (150 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. 100 mm. drænplade i trykfast isolering (99)002 1 : 20 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: VIA University College DK- Horsens EMNE: SNIT - B-B MÅL: As indicated 001_6(99) UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

28 001_6(115) _6(115) _6(115)001 D D _6(57) _6(115) Badeværelse 6.76 m² L/S _6(115)002 1 : 10 D 001_6(115)001 1 : Nedhængte lofter i badevælse er sat i en højde af 2300 mm. (BR10) Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Ventilation føring i badeværelse fra instalationsskakt til nedhængt loft, hvor rør fordeles. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tæningsark/ armering inden membran udlægges. Udsug foregår via hætte i loft over brusekabine. Krav til luftskifte i baderum er 15 L/S. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. udenfor brusekabingen med bagmur hvis denne står fri. Adgang til installationsskakt forgår via badeværelse. Skakt mv. er ikke nærmere projekteret. Vandrør føres i isoleringslaget under betondækket som udstøber i beton 25. Gulvbelægning i badeværelse udføres med 150 x 150 mm. fliser i mat hvid farve. 8 mm. fuger. C C 001_6(115)001 Imellem lyddæk nedlægges 2 stk. Y8 armeringsjern og udstøbes derefter. Håndvask sidder i en højde af 900 mm. med 125 mm. fra overkant håndvask til spejl Badeværelse udføres med 150 x 150 fliser 8 mm. fuge. Inventar i rummet er: Bruseamatur, knagerække, spejl, håndvask, toilet. Overgang til tilstødende rum Flisebelægning plaeres 20 mm. under underkant bundstykke dør. Gulvafløb Flisebelægning 150 x 150 x 8 mm. 2% fald mod gulvafløb Rummet udformes med mulighed for at opstille egen vaskemaskine. 001_1(115)001 1 : Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Rist på gulvafløb 145 x 145 mm. Opbygningspricinp som Blücher Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. Filt, for at absorbere lyd. Nedføres med gulvafløb i udsparing i konstruktionerne. 50 mm. Trykfast isolering. 120 mm. Betonplade (Beton 25) 6 mm. svinarmeringsnet, med påbundne varmeslanger. 1 mm.vandtætningspasta. (som LIP Vandtætningsbinder.) Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. Ventilation UD Ventilationskanal Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræst i bundstykket fra produktionen. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. mm. D VIA University College DK- Horsens 001.7(115.43)001 1 : 5 001_/(115_43)001 1 : 2 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS EMNE: Badeværelse snit Æ-Æ DATO: MÅL: As indicated 001_6(115)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

29 001_8(99)001 H G F E D C B A TK TK 9, TK 6, TK 3,4 TK H G F E D C B A VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Facade Vest MÅL: 1 : _8(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser Kap. 5 Ståbi Ny udgave Fundamenter / Sokler Side 1-2 1 Kældre / Krybeklædre / Terrændæk Side 1-11 2 Yder- og indervægge Side 1-8 3 Vinduer og døre Side 1-3 4 Lofter / Etageadskillelser Side 1-7 5 Gulvkonstruktion

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C. 1254 KØBENHAVN K VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv - med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter............ side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere