Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn"

Transkript

1 Tegnestuen SÀKS - JR, ÀT, SC, KM. Bygningsdelsjournal Udført af Simon Jynke Ravn Simon Jynke Ravn

2 Indhold Indhold... 2 (10) Bygningsbasis terræn... 4 (12) Fundamenter... 4 Fundament størrelser... 4 Opbygning af fundamenter... 5 (13) Terrændæk... 6 (13.1) Kældre... 6 (13.2) Terrænniveau... 6 (21) Ydervægge... 7 (21.1) Kælderydervægge... 7 (21.3) Ydervægge... 7 (22) Indervægge Bærende: Ikke bærende: (24) Trapper og ramper (27) Tage (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge (31.4) Vinduer (32) Indervægge komplettering (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve (34) Trapper og ramper komplettering (35) Lofter Brand (37) Tage komplettering (40) Belægninger terrænfølgende (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge (41.4) Ydervægge (45) Lofter overflader Side 2 af 25

3 (51) Affald (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Spildevand (52.2) Omfangsdræn (52.4) Tagvand, Regnvand (53) Vand (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation Lyd Brand (115.43) Belægninger i vådrum (115.84) Vejbelægning Side 3 af 25

4 (10) Bygningsbasis terræn Indkørsel og parkeringsareal: Mål til udgravningen, skal tages fra M4 og M3. Se tegning nr. XXX_9(10)001_3 Situationsplan udgravning. Dybden tages fra MA linjen KOTE 2.65 og der graves til 1450 fra MA eller til KOTE som kan ses på tegningerne nr. XXX_6(10)001_3-Tværsnit vej etape 1 udgravning. & XXX_(10)021_3 Længdesnit Etape 1. Tolerancer for jordentreprisen følger normal standard. Dog med udgangspunkt i Normer og vejledning for Anlægsgartnere (12) Fundamenter Bygningens funderingen udføres på 7 forskellige måder, alt efter belastningen fundamentet skal optage fra bygningen i sammenhæng med jordbundsforholdene under fundamenterne. Størrelser og ref. nr. på fundamenterne er som følger: F1: 500 x 500 F2: 1100 x 500 F3: 700 x 500 F4: 500 x 500 F5: 1000 x 500 F6: 700 x 500 F7: 1100 x 500 Fundament størrelser Den fik vi af Jacob Strunge udleveret via mail fundamentbredder som vi skulle bruge. Jacob Strunge som virker som ingeniør i dette projekt, har regnet sig frem til: F1-001_7(21)001 Fundamenter under vægge elevator B*H 500*500 F2-001_7(12)001 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. F3-001_7(12)002 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F4-001_7(12)003 Ikke bærende indv. vægge i kælderen B*H 500*500, Side vederlag. Side 4 af 25

5 F5-001_7(12)004 Punktfundamenter under søjler L*B*H 1000*1000*500 F6-001_7(12)005 Bærende fundamenter under gavle, i kælderen, B*H 700*500, dækvederlag fra en side. F7-001_7(12)006 Bærende fundamenter i kælderen B*H 1100*500, dækvederlag fra begge sider. Opbygning af fundamenter Der støbes et 50 mm renselag, dette renselag benyttes til at stille forme på som man så kan stille forskalling på til fundamenterne. Efter den ene side af forskallingen til fundamentet er opsat vil man armere. Armeringen i fundaments klodsen består af armeringsbøjler (BJL) som bliver bundet samen. Skaftet bliver armeret med U bøjler (UBJL). Efter armering og færdiggørelse af forskalling bliver fundamenterne støbt med beton 5N32. Side 5 af 25

6 (13) Terrændæk (13.1) Kældre Terrændæk i kælder udføres med en 100 mm. betonplade. Støbt i beton 25. Sikres ved brug af Y-8 svindarmeringsjern. Der indlægges ikke isolering imellem terrændæk og fundamenter i kælderdækket af hensyn til den statiske fordeling af kræfter igennem bygningen. Isoleres med 100 mm mm. trykfast isolering som Polystyren. Med λ 0,031. Herunder udlægges kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. (13.2) Terrænniveau Terrændæk udføres med Expan dækelement i en tykkelse af 240 mm. Dette med udstøbning i samlingerne. Armering udføres med en 12 mm. kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Dækelementet lægges af på kældervægs element med vederlag på 65 mm. og 35 mm. ved side vedlerlag. Dæk i resten af bygningen udføres på lignende måde med Expan dæk i en tykkelse af 240 mm. der lægges af på underliggende vægelementer. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over inevægge. Ved ydervægge udføres udstøbningen og armeringen som ved sokkelsamling. Side 6 af 25

7 I baderum udeføres dækelementer som 180 mm. Expan lyddæk. Samlinger udføres som ved andre dæk. For udførelse bruges en forskalling for at sikre mulighed for udpodning under ovenstående vægelement. Derefter udføres opbygning af gulv som beskrevet i (115.43) Belægninger i vådrum. (21) Ydervægge (21.1) Kælderydervægge Kældervægge udføres med 200 mm. elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm. afsluttet i en 45 o vinkel. Der brændes fugtspærre i form af pap på elementet, hvorefter 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. Konstruktionen afsluttes med 100 mm. drænplade i trykfast isolering, afsluttet 110 mm. over konsol. Udvendige kældervægge færdiggøres ved sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. Letklinkeblokke udføres med murbindere til kældervægs element for at binde konstruktionen sammen. (21.3) Ydervægge Ydervægge fra sokkel til 2. sal udføres med tung formur i teglsten. 108 mm. Muren isoleres med 190 mm. trykfast isolering med en værdi: λ 0,021. U- værdi 0,12 m 2 K Ydervæggen har som bagmur et armeret betonelement i 120 mm. på bygningens Nord, Øst og Sydside. Komplementeres med opspartling og malerarbejde. Elementer udføres med 4 mm. murbindere fra produktionen passende til hvert 3. skift i murværket. Side 7 af 25

8 På bygningens vest side udføres væggen med en 180 mm. bagmur, af hensyn til lyd og bæreevne af trappegangen og denne elementer. Isoleres med 300 mm. trykfast isolering med værdi: λ 0,021. Hvorpå elementet pudses og males i hvid farve. Alle elementer klodses op ved montering og underpodes med speciel mørtel SikaGrout (4). Side 8 af 25

9 I penthouse etagen udføres facademuren med let beklædning i form af C- profiler med påskruede Cembrit plader. C- profiler fastgøres til 120 mm. bagmurs element. Skinnerne fastgøres til elementet pr. 800 mm. U-værdi i facedevægge udføres på samme måde som i resten af ydervægskonstruktionerne med 190 mm. isolering λ 0,021. Side 9 af 25

10 U-værdi på konstruktionen når derved 0,12. (22) Indervægge Bærende: Bærende vægge udføres i 180 mm. betonelementer. Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. I hjørne samlinger sikres lydtætning med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Ikke bærende: Ikkebærende skille vægge udføres i U- profiler med 2 x 12,5 mm. gips. Udføres efter forskrifter fra producent af profiler. Krav til profiler skal dog overholde brandkrav: K1 1D Bs1, d0. Side 10 af 25

11 (24) Trapper og ramper Bygningen har et åbent trapperum. Trapperum udføres som selvstændig brandcelle, med loft mod tagrum udført med 3 x 12,5 mm. gips for brandsikring. Gelændere udføres med en højde på 900 mm. Balustre placeret i en afstand af 250 mm. Trapperum ikke nærmere projekteret. (27) Tage Tagkonstruktionen er udført saddeltag som gitterspær. Efter aftale med ingeniør dimensioneres spær midlertidigt efter skøn, da der i TRÆ59 ikke er anbefalinger ved spænd i længden af mm. Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade. Krydsfinérpladen fungerer på spærene som stabilisering og sammenbinding af tagskiven, til optagelse af statiske kræfter. Spær placeres i en afstand af 813 mm. Projekteres og udføres efter vejledning af ingeniør. Udsparing omkring ventilationsrum projekteres af spær fabrikanten. Tagbeklædning udføres i tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Let beklædning på gavl består af 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, hvorpå en vandfast limet krydsfinér påskrues. Herpå placeres C profiler i en afstand af 800 mm. udført som Gyproc system. Forskalling på 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Side 11 af 25

12 Udførelse af Cembrit plader og opsætning udføres i henhold til produktmonterings beskrivelse fra producent. Udhæng Tagbeklædning føres til kant af tag. Afsluttes med drypnæse. 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. (31) Ydervægge komplettering (31.2) Døre, ydervægge. Fordøre udføres i størrelse 912 x U-værdi på 0,92, som Rationel Aura Plus RAL Terrasse- og altandøre udføres i størrelse 912 x 2145 mm. med u-værdi på 0,88, som Rationel Auraplus. Lydkrav til døre skal mindst opretholde lydkrav om R w 32 db. Monteres efter fabrikkens monteringsforskrift. Brandkrav til døre skal opfyldes ved døre i klasse: EI2 30 (BD30). (31.4) Vinduer Vinduer i ydervægge udføres som Rationel Aura Plus, med U-værdi på 0,82 og lydkrav på R w 32 db, hvilket opretholdet BR10 krav. Vinduer i hele byggeriet skal udføres ud fra ovenstående krav. Alle vinduer i bygningen udføres i en bredde på 1992 mm. for at danne æstetisk lighed rent arkitektonisk. Side 12 af 25

13 (32) Indervægge komplettering Indervægge komplementeres med filt og maling. Fodlister i standardstørrelse. Ca. 72 x 16 mm. Fuger der er større end 4 mm. ved udstøbning af elementer eller montage af vægelementer udbedres af betonentreprenøren. Fuger under 4 mm. spartles eller glattes med fugemasse, men dette skal være beskrevet særskilt. Hjørnearmering på elementer udføres under malerentreprisen. Entrepriser med forarbejde til malerarbejdet sørger for at alle skruer, søm og bølgesøm undersænkes med 3 mm. Eventuelle skår, huller og utilstrækkelig limfugefinish eftergås med egnet sandspartelmasse. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Samlinger skal være udjævnet, og der må ikke forekomme spring mellem pladerne. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med carborundumsten nr. 80 I forbindelse med vådrum skal der anvendes cementbaseret spartelmasse. 1 Malerarbejde udføres med hvidmaling glans. 12. Lofter udføres i maling glans 6. Alt udførsel skal ske med grund i tolerancer for malerfaget. 1 Hvor går grænsen? - Malerfaget 4.3. Side 13 af 25

14 Godkendelse vil ske på baggrund af visuel tjek. EL- dåser og stikkontakter er ikke projekteret. Udsparinger i elementer projekteres af element fabrikanten efter standarder for el installationer i alment etagebyggeri. Side 14 af 25

15 (33) Dæk komplettering (33.2) Svømmende gulve Gulvopbygning oven på dækkonstruktionen udføres med en opklodsning på 70 x 100 mm. hvorpå en 45 x 45 lægte placeres. Herover placeres en 19 mm. spånplade, hvorpå et 22 mm. flydende gulv udlægges som færdig komplettering af dæk/ gulv konstruktionen (34) Trapper og ramper komplettering Trapper ikke nærmere projekteret. Se (24) Trappe og ramper. (35) Lofter Udsparing i spær konstruktionen til ventilationsrum beregnes af spær fabrikanten. Dækflades på loftet udføres med 240 mm. lyddæk hvorover der placeres 50 mm. trykfast isolering, λ 0,55. Herover placeres 70 mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) Derunder udføres nedhængt loft som beskrevet under (45) Lofteroverflader. På vægge i ventilationsrummet på loftet påsættes 45x 45 forskalling med isolering. Derefter påskrues 2 x 12,5 mm. gipsplader på, for at gøres rummet til en selvstændig brandcelle med K1- beklædning. Spær hoved udføres i 220 mm. spær træ hvor der ligger 220 mm. isolering. Loft i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. Ved gennemboring af vægge af ventilationskanaler udføres brandtætning efter beskrivelse i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, og BR10. Alle materialer til brug af tætning og brandcellen skal have gældende MK- godkendelse. Side 15 af 25

16 På udvendig side af ventilationsrummets vægge, påsættes der 355 mm. isolering. ( mm.) Dette for at opveje for varmetab i energirammen. Lydkrav om max. 55 db opfyldes ved brug af beskrevet og tegnet materiale- Brand Ventilationsrum udføres efter BR10 som selvstændig brandcelle. Brandklasse EI60 A2-s1- d0. Ved løsning som ses på tegn: 001_6(99)002 lever brandcellen op til lovkrav. I udsparinger omkring ventilationsrør sikres der mod brandspredning med en 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Alle materialer til brug af tætning o.l. skal have dokumenteret MK- godkendelse. (37) Tage komplettering Tage kompletteres med 120 mm. tagrende med en dybde af 60 mm. Dette føres til nedløbsrør for tagvand. Videre information vedr. tagvand findes ved kloakplan og dennes udtoning. (40) Belægninger terrænfølgende Belægninger omkring bygninger udføres med 500 x 500 mm. fliser. I tykkelse af 60 mm. Afretningslag 30 mm. 0-8 mm rød sand. Bærelag 140 mm mm. stabilgrus. Begge lag stampes 3 gange før næste lag placeres. Se analyse af jord, samt udtoning for nærmere bestemmelse af bundsikring af områder omkring bygninger. Der fuges op på befæstelserne med 0-4 mm. strandsand. Belægningerne afsluttes uden bort, men med armering mod jord, for at holde belægningen for skred. Der stilles ingen krav til vibrering af belægningsfliser efter lægning. Side 16 af 25

17 (41) Udvendige vægoverflader (41.1) Kældervægge Sokkel færdiggøres med 20 mm. puds. Som Weber multi 280 grå. (41.4) Ydervægge Mursten forventes røde, blødstrøgne som RT 435 Randers tegl. Mørtel udføres 28/80/ 550. Som Weber muremørtel KC 20/80/550. (45) Lofter overflader Alle beboelesesrum i lejligheder i bygningerne udføres med nedhængte gipsloft fastgjort på skinnesystem, som Gyproc Ved nævnte system kan man desuden drage fordel af at kunne trække el- og kabler i skinnerne. Ophæng til skinnesystemet fastgøres i overliggende dækelement. Yderliggere montering og løsningsbeskrivelse findes hos producenten for skinnesystemet. Komplementeringen af lofterne er 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse bliver ved denne konstruktion B- s1, d0. (51) Affald Affaldsskakt føres i sammenhæng med trappeopgangen i selvstændig skakt. Ikke nærmere projekteret. Side 17 af 25

18 (52) Afløb og sanitet (52.1) Afløb fra kælder Målene til placering af rør måles fra mållinjen. Først graves der til Ca. 50mm under koten Det skal så komprimeres med pladevibratoer, så afløbsrøret ligger stabilt. Derefter skal der fyldes sand ved siden af røret, der SKAL der bruges en 8 kg håndstamper. Derefter til fyldes der med sand, og komprimering iht. Nedenstående tabel. Spildevand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 0.95, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Spildevandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på komprimeret sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (52.2) Omfangsdræn Målene til placering af drænrøret måles fra mållinjen. Der graves til koten derefter skal der fyldes minimum 100mm Leca nødder Coated eller tilsvarende og derefter komprimeres. Der skal som minimum være 100mm granulat omkring røret. Der efter skal det opgravede sand, anvendes som til fyldnings sand. (52.4) Tagvand, Regnvand Målene til placering af udgravning, skal tages fra mållinjen, som er tegnet på 001_9(52)010_04 - Kloakplan. Der graves til kote 1.40, der påfyldes sand, når sandet er komprimeret, skal koten hedde Side 18 af 25

19 Regnvandsrøret på 160mm skal derefter ligges ned på det komprimerede sand. Sand rundt om røret skal komprimeres med en 8 kg håndstamper, der efter påfyldes der sand. Der skal komprimeres Pr 300mm. Skråningsanlægget skal Ca. være 51 grader og påbegyndes 750mm fra bunden af udgravningen. Der påfyldes sand op til koten 2.22 (53) Vand Brugsvand føres i 168 mm. rør i skakt, til fordelings manifold ved lejligheder, hvorfra der føres 28 mm. Pexrør til blandingsbatteri, og HV/ KV. Som Uponor. Vand og fordeling af samme er ikke nærmere projekteret. (55) Køling Køling af lejligheder foregår via ventilationsanlæg og manuel nedsætning af varme fra radiatorer. (56) Varme Varme i beboelsesrum med rumnumre sluttende på: 1,2,4-5, udføres med varmetilføring igennem radiatorer. Ventilation er yderligere med til at skabe varme fordeling. Ellers ikke nærmere projekteret. Side 19 af 25

20 Badeværelse udføres med gulvvarme. Gulvvarme slanger i tykkelse 20 mm. fastspændes til Y8 svindarmeringsnet. Disse nedlægges ikke mere end 100 mm. under færdig gulvhøjde. I henhold til Bygerfa , bør man ikke sætte gulvvarmen til tidligere end 3 uger efter gulvbelægningen er lagt. Da dette kan forsage skader på konstruktionen på trods af ret valgt fliseklæb. Fliseklæben 8 mm. tandsspartel - som en LIP Multi fliseklæb. LIP udregning herunder viser mængde og fliseantal der skal benyttes. Side 20 af 25

21 (57) Ventilation Al ventilationsudregning og dimensionering er vejledende, og bør kontrolleres af ingeniør før udførelse. Al midlertidig beregning og projektering er basseret på ventilationsanlæg fra Exhausto af typen: EBV04, med roterende veksler. Ventilationsplan gældende for Kælder etage _K(57)001 Ventilationsplan gældende for Stueetage til Penthouse etage _1(57)001 Ventilationsplan gældende for Tagetage _5(57) _6(99)002 Snit B-B, hvorpå ventilationskanaler fremgår. Røgventilator sidder ligeledes i tagkonstruktionen i forlængelse af ventilationsanlægget. Denne benytter hovedkanalerne i tilfælde af brand og røgventilering. Dette betyder at begge hovedkanaler og alle stikkanaler er projekteret til at kunne anvendes til sug. Værelser med rumnumre sluttende på: 1,4 og 5 udføres med lufttilførsel med grundluftskifte på 3 l/s. Rumnumre sluttende på: 02 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 20 l/s. Derudover er der grundluftskifte i rummet på 3 l/s. Rumnumre sluttede på: 03 udføres med udsug/ luftskifte i rummet på 15 l/s. Der tilføres ikke luft direkte til rummet. Lufttilførsel sikres ved at sikre revne under døren til rummet på min. 100 cm 2. Krav skal opfyldes for at sikre overholdelse af Bygningsreglement Kanalrør fra anlæg til skaktrør udføres i størrelsen 315mm. dette er størrelse frem til 1. sal. Hvor størrelsen på kanalrør udføres i 250mm. frem mod kælder. Rørføring i lejligheder udføres som 125mm. med 40-50mm. mineralulds isolering. Kanalføring i lejligheder udføres som beskrives på tegn. nr. 001_1(57)001 i en højde af 2680mm. over etagemodul c/c. Dette gældende for alle etager med undtagelse af kælder og tagetage. Kanalsystemet brandsikres ved indbygning af et tryktab på min. 50 Pa ved nominel luftmængde over armaturer og emhætte, som skal være udført af metal med smeltepunkt over 850ºC. Side 21 af 25

22 Lyd Ved brug af Exhausto anlæg vil man normalt i kanalerne ikke opleve lydniveauer over 30dB i lejlighederne. (Exhausto.dk) Lydniveau fra ventilationsanlæg nedbringes ved brug af lyddæmper på stikkanaler der føres ind i lejlighederne fra hovedkanaler. Forventet størrelse på lyddæmper er dog 600mm. i længden og 200mm. diameter. Lyddæmpere fremgår ikke af tegningsmaterialet, da disse ikke er færdigdimensioneret. Udregning af kanalstørrelser foretages af ingeniør for nærmere projektering. Brand Anlægget udføres som mekanisk røgventileret system hvilket betyder at der ikke er krav til røgspjæld. Anlægget udføres med RV- røgventilator som sikrer mod spredning af røg, dog uden at fjerne al røg i rummet der sikres. Side 22 af 25

23 (115.42) Vægge i vådrum Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tætningsark/ armering inden membran udlægges. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. uden for brusekabinen med bagmur hvis denne står fri. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræset i bundstykket fra produktionen. (115.43) Belægninger i vådrum Belægninger i vådrum udføres ovenpå Expan lyddæk. Se (13.2) Terrænniveau. 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket for at optage lyd. Ved udsparinger føres dette filt med igennem dæk. Derudover føres filt op til afretningslaget under belægningsfliser i vådrummet. Over filtlaget udlægges 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55. Heri nedlægges vandrør efter udskæring. En 120 mm. betonplade i beton 25 udstøbes over isoleringslaget. Deri ligges varmerør til gulvarme ud på Y8 svindarmeringsnet. Disse fastspændes og føres til installationsskakt hvor den tilsluttes varmefordelingsnettet. Over betonlaget laves aftrækslag i beton i tykkelse på 30 mm. med mulighed for dannelse af fald mod brusekabine. Side 23 af 25

24 Herover komplementeres gulvet med 8 mm. 150 x 150 mm. flise. Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. Side 24 af 25

25 (115.84) Vejbelægning Lag i befæstelse under kørevej er: 80 mm. Belægningssten, som UNI-lock (IBF) 30 mm. Afretningslag 140 mm. Stabilgrus 0-32 mm. 450 mm. Bundsikringsgrus 0-64 mm. Kanter sikres med kantstensbelægning i form af en Albertslund kantsten/ element, afsat i 100 mm. beton (35) Kanter mod både græs og bed arealer løses på denne måde. Mod flise belægning udføres overgangen som flydende overgang uden overhøjde på belægninger. Side 25 af 25

26 I 9 N H G F E D 001_6(99)002 B 001_6(99)002 C B L/S Soveværelse m² Køkken/ Alrum 43 m² 001_6(115) Værelse 9.79 m² Entré 6.65 m² 001_6(115) Badeværelse 6.76 m² R 15 L/S 3 L/S 3 L/S _6(57) L/S F EI2 30 BD Entré 6.95 m² Badeværelse 5.04 m² Soveværelse m² F Y.X.01 - Elevator 2.19 m² 3 L/S EI2 30 BD30 15 L/S 1050 T.X.01 - Trappeopgang m² Køkken/ Alrum m² 15 L/S 20 L/S EI2 30 BD30 F Entré 6.4 m² Badeværelse 6.76 m² L/S Værelse 9.79 m² L/S Køkken/ Alrum m² Soveværelse m² L/S L/S 20 L/S R H G F E D C B RUMSKEMA STUEETAGE T.X.01 Y.X Trappeopgang Elevatorskakt Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Entré Køkken/ Alrum Badeværelse Soveværelse Værelse Forklaring af nr. betydning Y - Skakt X - Fællesområde T- Trapperum 1. tal: Etage 2. tal: Lejlighed 3. tal: Rum nr. 19,2 2,19 6,4 43 6,76 15,18 9,79 6,87 41,19 5,04 18,31 6,1 43,01 6,77 15,18 0,79 Eks: Entré 6,4 Ydervægselement/ murværk 429 mm. Ydervægselement/ isolering 480 mm. Betonelement 150 mm. Betonelement 100 mm. Gipsvæg 120 mm. Belægningsgrænse 001_01(99) Ventilationskanal Kørestolscirkel 1500 mm. A R A Ventilation IND Ventilation UD Redningsåbning Flugtvej Røgalarm R F mm I 9 001_07(99)001 1 : 50 VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Stueplan MÅL: As indicated 001_01(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS43

27 Loftrum/ Ventilationsrum: Spærkonstruktion: Spærfod: 45 x 220. Spærhoved: 45 x 220. Stænger: 45 x 90. Spær placeres i en afstand af 813 mm. På spær placeres 21 mm. vandfast limet krydsfinérplade 2350 Dækflades 240 mm. lyddæk mm. trykfast isolering, λ 0, mm. udstøbt betonplade i beton 25. Under dækelementet udføres forskalling i 22x95 mm. forskalling, hvorpå en gipsplade påskrues. (K1- beklædning) På vægge på loft påsættes 45x 45 mm. forskalling med isolering. 2 x 12,5 mm. gipsplader. (Selvstændig brandcelle med K1- beklædning.) Udhæng 2 * 25 x 220 mm Imp. Sternbræt. Underside af udhæng Beklædes med 25 x 70 mm Imp. bræt. Tagbeklædning 1,5 mm. tagfolie som Sikaplan 15 VGWT. Loftflade i ventilationsrum udføres i 2 x 12,5 mm. gipsplade. På udvendig side af ventilationsrum: 355 mm. isolering. ( mm.) Herunder placeres 2 mm. Filt, som Sarnafelt underlag. Brandklasse EI60 A2-s1-d0. Udsparinger omkring ventilationsrør: 20 mm. brandfuge udført efter Brandteknisk vejledning 31. Let beklædning på gavl Lyd: R'w 55 Brand: REI 30 A2, s1, d0 38 x 73 mm. lægter fastgjort til spær, 21 mm. vandfast limet krydsfinér. C profiler C/C 800 mm. som Gyproc system. Forskalling 22 x 95 mm. fastgøres til C- profilerne hvorpå Cembrit plader påskrues. Ved betonelementsbagmur fastgøres C- profiler i bagmur Badeværelse Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. filt nedlægges direkte på lyddækket. 50 mm. trykfast isolering med λ 0,55 En 120 mm. betonplade i beton 25. Varmeslanger 20 mm. udlægges 70 mm. under færdig gulv. Y8 svindarmeringsnet. 30 mm. aftrækslag i beton mm. 150 x 150 mm. flise. Lofter Nedstoppede lofter på U- profiler. Udføres efter produkt monterings beskrivelse. 2 x 12,5 mm. gips. Brandklasse B- s1, d Ydervæg Lyd: R'w 55 db Brand: REI 60 A2, s1, d0 BS60 Skal mur 108 mm. blødstrøgen mursten. 190 mm. trykfast isolering λ 0,021. U- værdi 0,12 m2k 001_6(115)002 Bagmur et armeret betonelement i 120 mm. 4 mm. murbindere pr. 3. skift. Ydervægge Terrændæk Lyddæk 240 mm. 12 mm. armering kamstålsdorn og 2 stk. Y8 rundjern ved samling med sokkel. Hjørnesamling væg/ dæk Lyd 55 db overholdes imellem lejligheder. Hjørne lydtætnes med elastisk fuge/ lydfuge på min. 6 mm. Formur i blødstrøgen 108 mm. teglsten. 190 mm. isolering. λ 0, mm. murbindere hvert 3. skift i murværket. For hver etage vil udstøbning imellem elementer udføres med 2 x Y8 rundjerns armering over indevægge Gulv L'w 17 db R'w 0 db Lyddæk 240 mm _6(99)002 Opklodsning 70 x 100 mm. 45 x 45 strøer. 19 mm. spånplade. 22 mm. flydende gulv. TK Ventilationskanal Kældervægge: mm. Kælderelementer REI 60 A2 s1, d Bærende væg 150 mm betonelement 40 mm understøbning Bærende væg 180 mm betonelement 40 mm understøbning Sokkel 3 bestående af 3 x 150 x 190 mm. letklinkeblokke. 125 mm. trykfast isolering placeres bagved ind mod kældervægs element mod konsol. 200 mm. væg elementer, med 250 mm. konsol, nedsænket 155 mm Fugtspærre i form af pap påbrændes elementet Fundament Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Terrændæk 100 mm. betonplade. Beton 25. Y-8 svindarmeringsjern. 100 mm mm. trykfast isolering λ 0,031. Kapillarbrydende lag i dybde af 350 mm. Fundament (180 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundamentsklods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm Fundament (150 mm. væg) Skaft 180 x 200 mm 1.5 mm radonspære 500 mm. overlæg. Fundaments klods 500 x 1100 mm Renselag 50 x 1400 mm 200 mm. trykfast isolering klæbes på elementerne. 100 mm. drænplade i trykfast isolering (99)002 1 : 20 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: VIA University College DK- Horsens EMNE: SNIT - B-B MÅL: As indicated 001_6(99) UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

28 001_6(115) _6(115) _6(115)001 D D _6(57) _6(115) Badeværelse 6.76 m² L/S _6(115)002 1 : 10 D 001_6(115)001 1 : Nedhængte lofter i badevælse er sat i en højde af 2300 mm. (BR10) Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)002 udføres i tykkelse 100 mm. Ventilation føring i badeværelse fra instalationsskakt til nedhængt loft, hvor rør fordeles. Efter krav udføres gulvet med vådrumstætning i anbefalet tykkelse af membran fra producent. Ca. 1 mm. Denne føres 100 mm. op ad vægge. (By og Byg Anvisning 200) Alle samling omkring udsparinger og installationer tætnes med tæningsark/ armering inden membran udlægges. Udsug foregår via hætte i loft over brusekabine. Krav til luftskifte i baderum er 15 L/S. Vægge i badeværelset på snit: 001_&(115)001 udføres i skel mod nabolejlighed i 180 mm. betonelement af hensyn til lyd. Bærende væg mod køkken/ alrum udføres som 150 mm. betonelement. I vådzonen (brusekabinen) udføres vådrumstætningen 180 mm. op ad væggene og 500 mm. udenfor brusekabingen med bagmur hvis denne står fri. Adgang til installationsskakt forgår via badeværelse. Skakt mv. er ikke nærmere projekteret. Vandrør føres i isoleringslaget under betondækket som udstøber i beton 25. Gulvbelægning i badeværelse udføres med 150 x 150 mm. fliser i mat hvid farve. 8 mm. fuger. C C 001_6(115)001 Imellem lyddæk nedlægges 2 stk. Y8 armeringsjern og udstøbes derefter. Håndvask sidder i en højde af 900 mm. med 125 mm. fra overkant håndvask til spejl Badeværelse udføres med 150 x 150 fliser 8 mm. fuge. Inventar i rummet er: Bruseamatur, knagerække, spejl, håndvask, toilet. Overgang til tilstødende rum Flisebelægning plaeres 20 mm. under underkant bundstykke dør. Gulvafløb Flisebelægning 150 x 150 x 8 mm. 2% fald mod gulvafløb Rummet udformes med mulighed for at opstille egen vaskemaskine. 001_1(115)001 1 : Anslagsliste i dør udføres påskruet, med mulighed for at tage denne af og indsætte rampe til kørestolsbruger. Udsparingen i vægelementet døren sidder i, udstøbes der med beton 25. Vådrumsmembranen føres ind under døren. 0,5 mm. filt føres fra dækelement op langs udstøbningen under døren og stopper ved dørs bundstykke. Ved udlægning af samling i hjørner udlægges tætningsark/ armering for at sikre vådrummet. Rist på gulvafløb 145 x 145 mm. Opbygningspricinp som Blücher Lyddæk 180 mm. (Expan) 0,5 mm. Filt, for at absorbere lyd. Nedføres med gulvafløb i udsparing i konstruktionerne. 50 mm. Trykfast isolering. 120 mm. Betonplade (Beton 25) 6 mm. svinarmeringsnet, med påbundne varmeslanger. 1 mm.vandtætningspasta. (som LIP Vandtætningsbinder.) Gulvafløbet dækkes af tætningsark/ armering, inden vandtætningsmembran udlægges. Ventilation UD Ventilationskanal Bundstykke i dør udføres med 25 mm. kant med drypnæse fræst i bundstykket fra produktionen. 30 mm. afretningslag giver mulighed for at skabe fald mod brusekabine/ vådzone. Flisebelægning sættes i fliseklæb med fugeafstand på 8 mm. Flisebelægning afsluttes med drypnæse mod gulvafløb. mm. D VIA University College DK- Horsens 001.7(115.43)001 1 : 5 001_/(115_43)001 1 : 2 BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS EMNE: Badeværelse snit Æ-Æ DATO: MÅL: As indicated 001_6(115)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

29 001_8(99)001 H G F E D C B A TK TK 9, TK 6, TK 3,4 TK H G F E D C B A VIA University College DK- Horsens BYGGESAG: SØNDERGADE 34-48, 8700 HORSENS DATO: EMNE: Facade Vest MÅL: 1 : _8(99)001 UDFØRT AF: JR KLASSE: BKHS41

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Det digitale byggeri. Del 2: praksis og udførelse

Det digitale byggeri. Del 2: praksis og udførelse Det digitale byggeri Del 2: praksis og udførelse Undervisningsmateriale til Tekniske Designere udarbejdet af Selandia-CEU, Odense Tekniske Skole og Roskilde Tekniske Skole, Juni 2007 - April 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76.

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76. 81 N 80.5 Gåsebakken 44, Ugelbølle, 8 Rønde 80 Matrikel: 10cr Grund 773 m² Kælder (ekskl. trapperum 5m²) 84 m² Heraf garage 43 m² 78.94 79.13 79.22 79.5 Stueetage 103 m² 1. sal 90 m² 77.68 Adgang til entré

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

H318-62-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården

H318-62-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården H318-62-RX-701 Indholdsfortegnelse Side Tekst Revision Note: lle ubenævnte mål er i mm. 00 Forside og indholdsfortegnelse 2014-02-20 01 Bygningsdelsbeskrivelse 2014-02-20 02 Kælderplan - Fremtidige forhold

Læs mere

SKITSEPROJEKT Lubker Allé, Nimtofte

SKITSEPROJEKT Lubker Allé, Nimtofte SKISPOJK Lubker llé, Nimtofte Lasse Larsen yggefirma /S SIGNUFOKLING sh ga 100 SF INKLIM ILFØSL F ULUF ade- og wc rum: undstyer i dør udelades - 100 cm² hhv. opluelig vindue. Opholds- og beboelsesrum:

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere