Arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse"

Transkript

1 Arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse Renovering og energirenovering Temamøde om Renovering, arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse Akademisk Arkitektforening, 31. januar 2012

2 Renovering > energirenovering Arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse Forslag til en formel standard for arkitektonisk kvalitet i byggeriet

3 I mange energirenoveringer tænkes der for meget i teknologi og for lidt i æstetik. Arkitekterne har en utrolig vigtig rolle at spille, når det gælder udvendig efterisolering, hvor der virkelig stilles krav til æstetikken. Torkild Ærø Direktør SBI, nov Albertslund Syd, WITRAZ, JJW arkitekter og Frederiksen & Knudsen,

4 Hvor ligger opgaven ved energirenoveringer?

5 Hvor ligger opgaven ved energirenoveringer? Kilde: Danske bygningers energibehov i 2050, SBi 2010:56, Forfattere Jesper Kragh, Kim B. Wittchen

6 Hvor ligger opgaven ved energirenoveringer? Kilde: Danske bygningers energibehov i 2050, SBi 2010:56, Forfattere Jesper Kragh, Kim B. Wittchen

7 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor PRINCIPEKSEMPLER Projektet er finansieret af: Landsbyggefondens Innovationsmidler Støtte til innovation i alment byggeri Påbegyndt i 2010 og afsluttet efteråret 2011 KubenMan er initiativtager og ansøger og KA er deltager sammen med Ingeniørfirmaet Esbensen og DAC Foto/tegninger Christoffer Pilgaard

8 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor

9 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Renoveringsprincipper Udv. Isolering Tilbygning Indv. Isolering Trombevæg Solceller/-fanger Dagslys Afskærmning Kuldebro/ventilering

10 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Udv. Isolering Sted: Brogården, Allingsås, SE Funktion: Boliger (300 lejligheder) Opført: Ændring: 2007 Arkitekt: Hans Eek Foto Christoffer Pilgaard

11 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Udv. Isolering Sted: Vestergade 7b, Horsens Vestby, DK Funktion: Beboerhus Ændring: Arkitekt: Vandkunsten og De Jyske Arkitekter Foto/tegninger Christoffer Pilgaard

12 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Tilbygning Sted: Borgbjergvej, København, DK Funktion: 20 boliger Opført: 1927 Ændring: 1994 Arkitekt: DOMUS Ingeniør: M&R Consult Foto/tegninger Christoffer Pilgaard

13 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Tilbygning Sted: Dannebrogsgade, 18 København, DK Funktion: 20 boliger Opført: 189? Ændring: 1992 Arkitekt: L&T Arkitekter Ingeniør: Dominia

14 Arkitektur og energirenovering Udfordringer og eksempler for muret byggeri fra i den almene sektor Kuldebro/ventilering Sted: Bispeparken, København, DK Funktion: boliger, 827 Opført: 1941 Ændring: Arkitekt: JJW arkitekter Ingeniør: Danakon a/s Foto/tegninger Christoffer Pilgaard

15 Arkitektur og energirenovering Social /miljømæssig ansvarlighed Økonomi

16 Kvalitet eller værdi?

17 I ISO 9000 og DS/1995 er Kvalitet defineret følgende: Et produkts eller serviceydelses egenskaber og karakteristiske træk set som en helhed som har noget at gøre med dets/dens evne til at opfylde specificerede eller underforståede behov Kvalitet eller værdi? Værdi ifølge Filosofisk ordbog 1994: Egenskab der tilkommer noget for så vidt som det er genstand for interesse, agtelse eller påskønnelse

18 I ISO 9000 og DS/1995 er Kvalitet defineret følgende: Et produkts eller serviceydelses egenskaber og karakteristiske træk set som en helhed som har noget at gøre med dets/dens evne til at opfylde specificerede eller underforståede behov Kvalitet eller værdi? Værdi ifølge Filosofisk ordbog 1994: Egenskab der tilkommer noget for så vidt som det er genstand for interesse, agtelse eller påskønnelse

19 Arkitektur er! Funktion Utilitas Brugbarhed Arkitektur er et civilisationsudtryk Teknik Firmitas Holdbarhed Æstetik Venustas Skønhed Arkitektur vedrører ikke-kvantificerbare størrelser så som: følelser, ideologier, visioner og tro Arkitektur resulterer i syntese Arkitektur forholder sig både til det konkrete og generelle Arkitektonisk formgivning er ikke problemløsende, men problemafklarende Arkitektur er ikke kunst da det har praktisk anvendelse Arkitektur er ikke videnskab, hvis arkitektur skal videnskabeligt bevisføres vil det føre til rigide og reducerede resultater Arkitektur kan bedst forstås ved synonymer som værktøj, bærer, instrument

20 Hvad er arkitektonisk kvalitet? Birgit Cold; Arkitekt, Professor, AHO har foreslået følgende hypoteser: Kvalitet opleves når værket: Har lang varighed i brug Ældes smukt Er enkelt og letfatteligt at bruge Glæder os ved udtryk eller blotte eksistens Virker gennemtænkt og gennemarbejdet Er originalt Har helhed i sit udtryk og indhold Mangel på kvalitet opleves når værket: Uventet går i stykker eller bryder sammen Ældes grimt Kræver en indsats i brug som vi ikke kan eller vil yde Ærgrer os ved sit udtryk eller blotte eksistens Virker tilfældigt udformet og lidt gennemtænkt Er en dårlig efterligning Er prætentiøst uden reelt indhold

21 Et arkitektursyn der vægter værdier som: Holdbarhed Ægthed Professionalitet Helhed Hertil kommer et funktionalistisk etisk syn med vægt på: Ærlighed Læsbarhed Brugbarhed Ydermere kommer kravet om: Originalitet Et udtryk for et krav om fornyelse og overskridelse

22 Æstetik og Filosofi - Seks Essays Høst & Søn, 2000 Favrholdts 10 parametre: David Faurholdt; professor i filosofi dr. phil Integration: at et værk er integreret betyder, at man ikke kan ændre på nogen del af det, uden at dette ændrer på helheden. Mangfoldighed: Et værk kan bestå af få eller mange elementer. Alt andet lige giver en integration af mange elementer større oplevelse end af få. Teknik: Kunstnerens intentioner fordrer en vis teknik. Nogle værker er teknisk bedre end andre. Æstetik: Alt andet lige foretrækker vi æstetisk skønne kvaliteter frem for æstetisk grimme. Personpræg: Et værk kan i lavere eller højere grad have et præg af at være set', oplevet', tænkt', følt' osv af den der har skabt det. Gentagelighed: Nogle værker kan man vende tilbage til gang på gang med lige stort (eller endda voksende) udbytte - andre ikke. Intellektuel appel: Værker kan have et idémæssigt indhold. Gælder især for litteratur, teater, film, men kan også gælde billedkunst, fx nogle af Magrittes billeder. Emotionel appel: Træk ved værker kan sætte følelser i gang hos beskueren, læseren, lytteren. Anden appel: Værker kan besidde uhyggelige, fascinerende kvaliteter, som er hinsides træk der fremkalder følelser i almindelig forstand. Uudsigelighed: Store kunstværker rummer ofte - noget uudsigeligt, - noget ubeskriveligt; - noget overmenneskeligt - eller en evighedskarakter.

23 Æstetik og Filosofi - Seks Essays Høst & Søn, 2000 David Faurholdt

24 SAVE (1987 DK) SAVE har to niveauer: Et holistisk niveau, hvor kulturmiljøer, landskabelige kvaliteter og landmarks kortlægges (kvalitativ bedømmelse) samt en vurdering af enkelte bygningers bevaringsværdier, typisk i bykerner (kvantitativ bedømmelse) Enkeltbygninger vurderes på fem områder: Arkitektonisk værdi, fx er den et godt eksempel på en bestemt byggestil, eller en egns- / tidstypisk byggemåde Kulturhistorisk værdi, fx har den været beboet af en kulturhistorisk personlighed, eller spillet en særlig historisk rolle Miljømæssig værdi, fx indgår bygningen i et særligt bymiljø Originalitet, dvs. fremstår bygningen som da det blev bygget Tilstand, dvs. er bygningen velholdt

25 SAVE (1987 DK) Bygningsobjekt ( < 1940 > ) Bevaringskategori Bygninger af fredningskarakter - Bygninger af høj bevaringsværdi 1-3 Bygninger af middel bevaringsværdi 4-6 Bygninger af lav bevaringsværdi 7-9

26 Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8, 2001, SBI

27 Synliggørelse af kvalitet i boligbyggeri En pilotundersøgelse af forskellige aktørers opfattelse af standard og kvalitet i boligbyggeriet, 2003, SBI 1000 udsagn Interviewgrupper Arkitekter 3 pers. Bygherrer 3 pers. Valuatorer 3 pers. Brugere 3 pers. Interviewrunde Tøndehvælv Eriksgade Indiakaj Udvalgte boliger EMNE OMFANG FUNKTION VELVÆRE ÆSTETIK DRIFT ARKITEKTONISKE KVALITETER Arealer (m²) Volumen (væghøjde) Funktionalitet Udstyr Fleksibilitet Indeklima Dagslys Uforstyrrethed Oplevelse Materialer Design Finish Pålidelighed Vedligehold Rengøring Ressourcevenlig

28 Evaluering af kvalitet i boligbebyggelser Vejledning for byggeriets parter 1. udgave, oktober 2000, SBI 17 boligbyggerier under PPB-programmet og forsøgspuljen

29 Evaluering af kvalitet i boligbebyggelser Vejledning for byggeriets parter 1. udgave, oktober 2000, SBI

30 Vurdering af arkitektonisk bæredygtighed Visioner i det industrialiseret boligbyggeri , CINARK

31 Vurdering af arkitektonisk bæredygtighed Visioner i det industrialiseret boligbyggeri , CINARK

32 CABE > DQI Design Quality Indicator Commission for Architecture and Built Environment, UK

33 Hvad hvis vi fik KRAM faktorer for arkitektur?

34 Funktion KRÆS Utilitas Brugbarhed Forslag til en formel standard for arkitektonisk kvalitet? Teknik Firmitas Holdbarhed Æstetik Venustas Skønhed Kontekst Program, sted, økonomi, organisation Ressourcer Miljø, materialer, energi, tid Æstetik Udtryk, kulturelt særkende, komfort, sansning.. Socialitet Brug, trivsel, fleksibilitet, samfundsmæssig værdi.

35 Konkluderende Spørgsmål? Hvordan vurderes arkitektonisk kvalitet op imod energibesparelse herunder hvilke værktøjer, metoder og kompetencer er brug for at udvikle? Hvordan udvikler vi (design)kriterier til evaluering og kritisk analyse af æstetiske træk historiske som nye i projektforslag og færdige renoveringsprojekter? Hvordan fastholdes og udvikles en righoldig detaljeringskultur? Hvilke nye materialer, produkter og byggeteknikker bør udvikles! Der er behov for en KRÆS indsats

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI Endelig afrapportering - 2015 INDHOLD FORORD 3 INTRODUKTION 4 Minianalysens baggrund

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

Analyse - energirenovering af etageejendomme

Analyse - energirenovering af etageejendomme Jeg synes faktisk det nogen gange er befriende og se en ejendom der står med et helt andet udtryk - hvis man skal gøre det så skal man bryde radikalt med det oprindelige. "Det er vigtigt at det oprindelige

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 SBi 2008:11 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Claus Bech-Danielsen SBi 2008:11 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Renoveringer

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere