DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1864 - DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning- faget dansk DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE Idékatalog til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig V. Tina Joost, Skolekonsulent for faget dansk

2 IDEKATALOG til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig Genre: Den historiske roman Den historiske romans handling foregår i en faktisk historisk periode (her tiden omkring 1864) med en fiktiv person som hovedperson, gennem hvis øjne vi oplever begivenhederne. Anna Karlskov Skyggebjerg giver i sin bog Den historiske roman for børn bl.a. en oversigt over genren: (Bogen Den historiske roman for børn kan lånes på Centralbiblioteket) Genrens fulde potentiale udfoldes i et tværfagligt samarbejde med historie, således at historiefaget kontekstualiserer de historiske vilkår og værdier, der findes i romanen, og danskfaget i højere grad forholder sig til de litterære fremstillingsformer.

3 Historiske romaner om 1864 i klassesæt på CfU Sydslesvig 1 Bogforside Indhold Målgruppe Noter I kugle-regn og granat-ild Kirsten Hare klasse Lix 22 Som indkaldt soldat i 1864 oplever Anders gruen og rædslerne under kampene ved Dybbøl, men også hjælpsomheden fra civilbefolkningen, da han flygter fra tysk krigsfangenskab. Illustrationer af Svend Otto S. Den lange vinter Erik Jacobsen klasse Lix 24 Sønderjylland Da de tyske besættelsestropper kommer til egnen, får 13-årige Klaus og hans familie problemer. De hjælper en såret, dansk soldat, og godsejeren, som faderen arbejder for, er tyskvenlig Den sidste kamp Erik Jacobsen klasse Lix 26 Kristian bliver marinesoldat på fregatten Jylland og deltager i slaget ved Helgoland i Bag i bogen ordforklaringer, kort og oversigter over krigsskibene. 1 Februar 2014

4 Maries krig Claes Johansen klasse Maries krig handler om den 14-årige Marie fra Sønderborg, hvis far i 1864 er reserveofficer i krigen om Slesvig. Hun ser ham komme tilbage fra Dybbøl Skanser, når hans afdeling har hvil, og hun følger ham på vej til nye slag mod den østrigsk-preussiske overmagt. Da Sønderborg bombes i april samme år, må Marie flygte med sin mor og lillebror ud til en onkels gård nær Kjær by. Her indkvarteres snart også en deling soldater, og Marie stifter bekendtskab med hornblæseren Lille Søren, der har samme alder som hende selv. Efter preussernes invasion af Als hører Marie, at den lille hornblæser ligger såret et sted, og hun beslutter sig for at tage ud for at finde ham. Nu er det længe siden Hanne Reintoft En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet klasse eller frilæsning for stærke læsere (384 sider) I udvalget og arbejdet med den historiske roman er det vigtigt at holde sig for øje, hvor nuanceret den historiske situation bliver beskrevet. Det er typisk, at den nyere litteratur arbejder med et mere nuanceret billede af den kendte fortælling, dvs. at der gives stemme til krigens ofre på begge sider (Fx i Maries krig ), hvorimod den fx lidt ældre historiske roman, som I kugleregn og granatild er mere enstrenget i sin fortælling om krigen og dens persongalleri. Her vil det være oplagt, at man som underviser arbejder med synsvinkel, og hvad valget af synsvinkel betyder for læserens fortolkning, dvs. uddyber den kendte fortælling med flere nuancer. I Udlåns- og Informationssamlingen findes desuden en del faglitterære titler og film om 1864, som vil være oplagte at inddrage i undervisningen i et tværfagligt samarbejde med historie.

5 Læse- og litteraturpædagogisk tilgang Følgende forslag bør rettes til og differentieres efter klassetrin og danskfaglige mål for den pågældende elevgruppe. Kunne fx se således ud: Opsætning af faglige mål Målet med arbejdet med romanen bogens titel er, at eleven/du kan 1. Forstå og benytte litterære begreber, som: - Tid (fortalt tid, tidslinje ) - Miljø - Personkarakteristik - Genre - Synsvinkel - Fortæller - Motiv - Tema - Perspektivering Ovenstående begreber skal være indlært i en sådan grad, at eleverne/du selv kan benytte dem i kommende tekstanalyser.

6 2. Forstå og anvende følgende læseforståelsesstrategier og litteraturpædagogiske arbejdsformer: o Før læsning - Gæt handling ud fra titel - Ordkort til kommende kapitel - Viden om genren o Under læsning - Stikord - Skyg en person - Finde genretræk - Finde sanseudtryk/billedsprog - Lave spændingskurve og tidslinje - Benytte dobbeltnotat / kolonnenotat - Føre kort - Tilføje oplysninger til persongalleri o Efter læsning - resumé og referat - meddigtning - 5 spørgsmål - Find et vigtigt sted - Besvare spørgsmål - Omskriv til anden genre (brev, dagbog, øjenvidneberetning, læserbrev) - Synsvinkelskift (samt gøre barn til voksen og voksen til barn) - Bøje ordklasser - Øve tegnsætning 3. Kunne gengive genretræk for den historiske roman 4. Få en fælles læseoplevelse 5. elevens individuelle mål

7 Forslag til opstart Hver elev skal have en mappe og linjeret papir til en logbog. Forforståelsen aktiveres: der tales om bøgernes paratekster, dvs. fx romanens egne faktatekster om 1864 og kort over området, som er kopieret til elevernes mappe. Derudover skal eleverne have et hvidt ark hver til persongalleri. Forrest i mappen sættes kendetegn for genren og oplysninger om logbogsskrivning. Genrekendetegn Logbogsoplysninger Linjeret papir til logbogen Kortudsnit Persongalleri Indledningsvis gennemgås planen for logbogsskrivning, herunder også brug af persongalleri. Herefter gennemgås genretrækkene sammen. Forforståelse: Mindmap om bogens forside titel og forsideillustration Kapitel 1 læses højt for klassen, således at alle kommer godt i gang, og stemningen fæstnes Eksempel på oversigt over læsning (udleveres til eleverne) Dato, lek. kapitler Svære ord Mandag d. x/x Have læst kap. 1-5 forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Tirsdag d. x/x Have læst kap. 6-8 Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Torsdag d. x/x - - Osv. Osv. Osv.

8 Eksempel på opgavetype: I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 1-5 Før læsning 1. Hurtigskrivning 5 minutter: Bogens titel og forsidebillede hvad tror du, bogen handler om? 2. Ordkendskab: forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Under læsning 3. Hvordan kan vi se, at det er en historisk roman (genretræk)? Skriv med sideangivelse i logbogen, når du støder på dem. Efter læsning 4. Hvor befinder vi os på kortet? Skriv stikord til miljø 5. Notér informationer (stikord) om hovedpersonen til persongalleriet

9 I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 6-8 Før læsning 1. Ordkendskab: Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Under læsning 2. Notér byer og steder. Efter læsning 3. Hvor befinder vi os? Notér Anders rejse på dit kort. 4. Da Anders ankommer til Sønderborg, synger folk Den tapre landsoldat. Hør sangen på og syng med! Tal med din læsemakker/gruppe: hvad handler sangen om?

10 Kolonnenotatet Kolonnenotatet kan bruges i mange læsesituationer og er en metode, eleverne meget hurtigt tager til sig. Den giver god overskuelighed, er enkel og ligetil at lave. Kolonnenotatet er altså et redskab, der skal hjælpe eleven med at få styr på begivenhederne i teksten i den rækkefølge, de finder sted. Kolonnenotatet kan naturligvis varieres efter behov, som for eksempel med flere kolonner eller lignende. Eksempel fra Maries krig : Hvornår? Hvad? Hvor? Sted i bogen? Fredag morgen i december 1863 Jul, december 1863 Nytår, december 1863 Marie og Hans Frederik på gården, faren indkaldes til krig. Far skriver breve hjem til familien, kommer ikke hjem til gården til jul. Vindue smadres om natten til 1. januar 1864 Sønderborg Kapitel 1 Marie i Sønderborg, far i Kapitel 4 Slesvig, Dannevirke I butikken, Sønderborg Kapitel 6

11 Yderligere undervisningsidéer til arbejdet med den historiske roman Med udgangspunkt i bogen I kugleregn og granatild gives her nogle ideer til arbejdet med andre historiske romaner (markeret med fed). - Vælg et billede i bogen og skriv ud fra en persons synsvinkel, hvad vedkommende oplever og føler. Brug beskrivende adjektiver. Fx Jeg står her med min tunge kurv over min trætte arm (Konen s ) - (s. 31) Skriv Anders brev til Hanne. Hvad har han oplevet, og hvad tænker og føler han? Skriv smukt med din flotteste håndskrift og måske med blæk og fyldepen? - (s ) Tal i grupper/pa klassen om Himmelbrevet. Hvad er det noget, og hvad betød det for folk? Perspektivér til i dag: Hvad tænker du om himmelbrevet i dag? Kom med jeres egen mening. - Vælg et sted i bogen, og skriv Anders dagbog. - (S. 54) Tal i grupper eller på klassen om følgende: Anders taler med en mand, som siger Gud give, at vi gør gavn ved at ligge her. Hvad tror I, at det betyder? Hvad er jeres fortolkning af tekststykket? Hvorfor nævnes Gud? - (62-63) Skriv en øjenvidneberetning. Forestil dig, at du står og kigger på hændelsen med de to kammerater. (Øjenvidneberetning: Mange fakta, men stadig ud fra personens oplevelse, beskrivende, adjektiver, sanseligt, i jeg-form) - Find ud af, hvilken mølle, der er skudt sammen på side 67. Brug fagbøger og internettet til at opspore den historiske begivenhed. - Tegn Anders færden på et kort, og skriv også tid/datoer. Hvad er romanens fortalte tid? Tegn en tidlinje.

12 - (S. 120) Forestil dig, at Anders skriver et læserbrev til avisen. Skriv brevet (S. 132) Skriv Anders brev til Hanne. - Læs side 147 inden kapitel 4. Tal om dette tekststykke i klassen. Kom med jeres opfattelse/fortolkning. Hvordan mon de tyske soldater har oplevet krigen? - Skriv et resume eller referat af bogen. - Lav en billedfrise af bogen illustrationer. Skriv forklarende tekster under billederne. - Skriv en anmeldelse på computer - Lav en bogtrailer, fx med programmet Moviemaker - brug af tekstens højdepunkter, arbejd med personkarakteristik, - to- og trekolonnenotat, storyboardet som planlægningsværktøj, - filmiske virkemidler og med traileren som genre. - Gruppearbejde: Dramatiser et sted i bogen, som har gjort indtryk på jer. Film det, eller opfør det live i klassen. - Optag et hørespil med fx programmet Audacity ud fra et sted i bogen, som du/gruppen synes, er spændende. - Syng og arbejd med Den tapre landsoldat hvad handler den om? Lav en lyrikanalyse af sangen. - Anders i den varme stol som en levende personkarakteristik. Lad en elev være Anders, klassen spørger Anders om forundringer, tanker, følelser, begivenheder. (Tilsvarende Hanne i den varme stol ). - Elevgenerede spørgsmål til romanen: o Faktuelle spørgsmål: hvem, hvad, hvor? o Uddybende spørgsmål: hvorfor og hvordan skete? o Reflekterende spørgsmål: hvad tror du? Hvordan kan det være, at...?

13 Dengang jeg drog af sted (Den tapre landsoldat) Denne sang udkom i særtryk den 10. april Dagen før havde de danske tropper besejret den slesvig-holstenske styrke i slaget ved Bov, treårskrigens første militære træfning. Dengang jeg drog af sted Tekst: Peter Faber, 1848 Melodi: E. Horneman, 1848 Dengang jeg drog af sted, dengang jeg drog af sted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Min fader og min mor, min fader og min mor, de sagde disse ord, ja, de sagde disse ord: "Når dem, vi stole på, i krigen monne gå, hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå?" Ja, det er netop derfor, vi alle må af sted, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

14 Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg enhver, ja, beklager jeg enhver. Til Peder og til Povl han siger: "Du bist faul", og skælder man ham ud på dansk, så siger han: "Hols maul!" For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt, men Fanden heller inte for den, som kun har ét. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Om Dannebrog jeg ved, om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned, ja, det faldt fra himlen ned. Det flagrer i vor havn og fra soldatens favn, og ingen anden fane har som den sit eget navn. Og den har tysken hånet og trådt den under fod. Nej, dertil er vor fane for gammel og for god! Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Vi byde fjende trods, vi byde fjenden trods, når kongen er med os, ja, når kongen er med os. Med draget sværd han står, han snakker ej, men slår, så dansk som han var ingen konge her i mange år. De lader, som de tror, at han inte mer er fri, og selv vil de dog ha' ham i det tyske slaveri. Se, derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

15 For pigen og vort land, for pigen og vort land vi kæmper alle mand, ja, vi kæmper, alle mand. Og vé det usle drog, der elsker ej sit sprog og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog! Men kommer jeg ej hjem til min gamle far og mor, Kong Frederik vil trøste dem med disse hersens ord: "Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat". Hurra, hurra, hurra! Hør melodien her: Supplerende forslag til aktiviteter om links Via dette link finder du ideer fra Børn i historien Dybbøl og Dannevirke : %20kom%20videre.pdf Her findes filmklip og sange fra relateret til Bagrundviden til Den tapre landsoldat : Historiecenter Dybbøl Banke: På Rute 1864 kan du genopleve krigens begivenheder, mens du lytter til øjenvidnernes beretninger. Her findes også interaktivt kort.

16 Arbejdet med ordkendskab/ordforråd Ordkort Det er vigtigt at arbejde med ordkendskab og -forståelse i et historisk emne som 1864, så eleverne udvider ordforrådet og får en større forståelse for tekstens indhold. Ordkortene kan med fordel lamineres og bruges til fx quiz og byt i klassen/ i grupper. Desuden kan kortene bruges gennem hele forløbet: til opstart/forforståelse og til en repetition/ evaluering af ordforrådet i slutningen af forløbet. Forklaringerne på ordkortene vil sikkert give anledning til flere spørgsmål og behov for ordforklaringer, der kan tages op i en samtale på klassen. Man kan evt. lave en stak tomme kort, hvor eleverne skriver deres ønsker om ordforklaringer på, så man får sin egen klasseordkortssamling. Man kan fx lade eleverne arbejde med ordkortene på en af følgende måder: som et led i forforståelsen inden romanen læses: som quiz og byt i klassen eller i grupper lade eleverne illustrere ordene visuelt via billeder fra nettet eller tegne ordet ud fra den sammenhæng, dvs. den roman eller det materiale, der arbejdes med. bruge dem i en quiz og byt, hvor eleverne staver ordene på ordkortene lade eleverne i grupper sortere ordkortene i ordklasser og lade dem bøje ordene. sige en sætning med ordet for at arbejde med forståelsen finde synonymer til ordet NB: Stednavne er ikke medtaget på ordkortene. Disse bør der arbejdes med i sammenhæng med geografiske oversigtskort.

17 Bajonet lang, spids (og skarptsleben) klinge til at montere på et gevær, så dette kan anvendes i nærkamp At storme rette et angreb mod en fjendtlig stilling med et stort antal soldater, med magt trænge ind i, som regel hurtigt og overraskende Barak enkel (træ)bygning opført til midlertidig brug Batteri sted, fx på skanse eller vold, hvor artilleri er opstillet også om samlingen af skyts på stedet Dragon let bevæbnet soldat i kavaleriet Brændevin alkoholisk drik fremstillet ved destillation af en væske, som har gæret på fx korn, kartofler, druer, ris, frugter eller bær Civil uden tilknytning til militæret, som ikke er (en del af) en uniform; almindelig om tøj, sko m.m. Drøn voldsom lyd fremkaldt af fx et tungt fald, et slag eller et stød Deling Militær enhed på mand, indgår organisatorisk i et kompagni eller en eskadron Diligence stor, firehjulet, lukket hestevogn til transport af mennesker og post

18 Ebbe den del af tidevandsbevægelsen, hvor vandstanden er faldende, eller hvor den er lavest Flintelås geværlås, hvor gnister fra en flintesten der hamrer mod en stålbøjle, antænder krudtet Eksercere udføre militære træningsøvelser under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Pikkelhuer militær (læder)hjelm med et kort, spidst metalspyd på toppen til at sætte en svejf eller fjerbusk på især kendt fra den preussiske hær Eksercits militær træningsøvelse under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Feltflaske flaske af stødsikkert materiale og med tætsluttende låg, beregnet til at have drikkevarer i på marcher, vandreture el.lign. Forfatning grundlæggende regler for en stats styreform og organisation oftest nedskrevet i en forfatningstekst (grundlov) Forpost mindre troppestyrke eller militærlejr placeret i nogen afstand fra hovedhæren for at observere og hindre overraskelsesangreb Forræder person, som begår forræderi, brud på eller oprør mod nogle (uskrevne) regler, en idé el.lign. Forskanse sig opholde sig på et sted, mens man forsvarer sig mod en forfølger, angriber el.lign., typisk bag volde eller barrikader

19 Forsvarslinje tænkt linje gennem et område eller linjeformet landskabsformation, som et militært forsvar bygges op om Fæstningsby bygningsanlæg eller by opført med voldgrave, høje mure eller andre foranstaltninger for at sikre mod militære angreb Granat stort projektil af form som en tilspidset cylinder, med en ladning af sprængstof Halm tørrede kornstrå brugt som strøelse, foder eller energikilde Herred område som udgjorde en retskreds, med en herredsfoged som øverste myndighed Herredsfoged øverste juridiske myndighed og dommer i et herred Husere optræde eller være til stede på en voldsom, skadelig eller afskrækkende måde Indbo samling af ejendele der findes i en bolig fx møbler, køkkenudstyr, bøger Invalid person med helt eller delvis tabt førlighed og arbejdsevne pga. et handicap Isslag (vejr med) regn i form af underafkølede vanddråber der fryser til et meget glat lag af is i samme øjeblik, de rammer jorden

20 Kaj fladt areal, der ligger langs et havnebassin el.lign., og ved hvis kant skibe kan lægge til Kansler regeringsleder for forbundsrepublikken i henholdsvis Tyskland og Østrig Kavaleri militær enhed, der kæmper til hest Knippe ensartede, aflange genstande, der er samlet tæt og fæstnet med en snor el.lign. fx halm eller grene Kompagni militær enhed på mand, indgår organisatorisk i en bataljon Korporal (person med) laveste militære befalingsmandsgrad: mellem overkonstabel og sergent Kærre enkel, tohjulet vogn Ladestok stok til at lade et gevær Lazaret midlertidigt behandlingssted for syge og sårede, typisk oprettet i en krigszone Livrem bælte (til herrer), ofte af læder

21 Løbegrav gravet rende, ad hvilken soldater ubemærket og beskyttet kan flytte sig fra et sted til et andet under en belejring Løjtnant (person med) militær grad mellem chefsergent og premierløjtnant (fra 1986) laveste officersgrad Mose sumpet, evt. oversvømmet, stykke jord, hvis øverste lag består af tørv typisk opstået, hvor planter vokser ved eller i stillestående ferskvand Palisader kraftig pæl, der er tilspidset foroven og slået ned i jorden, og som sammen med en række tilsvarende pæle danner et forsvarsværk Regiment administrativ militær enhed med ansvar for uddannelse af værnepligtige og for opstilling af enheder til felthæren, taktisk feltenhed på mand Ræling en skibssides øverste kant, som regel forlænget op over dækket for at forhindre, at personer eller ting falder over bord Sergent (person med) militær befalingsmandsgrad mellem korporal og oversergent Skanse (jord)vold, der er indrettet til militært forsvar til alle sider Slagmark Sted, hvor der udkæmpes eller er udkæmpet et militært slag Snes mængde på 20 stk. ofte ved omtrentlige mængdeangivelser

22 Stab gruppe af personer, der assisterer og rådgiver ledelsen af fx en hær eller en virksomhed Stemmeret ret til at stemme ved et valg eller en afstemning Sund smalt farvand, som forbinder to større farvande, der ligger mellem fastlandet og en ø eller mellem to øer Til spot og spe for at blive spottet; således at nogen bliver hånet Tornyster stiv, firkantet rygsæk, især om skolebørns og soldaters rygsæk Tugthus opdragelses- og arbejdsanstalt for kriminelle, løsgængere, vanartede børn m. fl. Tællelys Talg, som er formet til en stang og forsynet med en væge, der giver lys, når den tændes Tørv brunt, porøst materiale der er opstået ved delvis nedbrydning af døde plantedele i moser, og som bl.a. bruges til jordforbedring og som brændsel Udkigspost Sted, hvorfra man kan overvåge et område Vandpost udendørs pumpe, hvormed man med håndkraft henter vand op af en brønd

23 Vogntog kolonne af (heste)vogne, især prærievogne Vold aflang forhøjning af opdynget jord, ofte forstærket med sten eller murværk og brugt som del af et fæstningsanlæg omkring en by eller en borg Skyts skydevåben med stor kaliber; tunge skydevåben. genstand som bruges til at kaste med, især for at skade nogen eller noget Artilleri én eller flere militære enheder med tunge skydevåben, fx kanoner Eskadron militær enhed inden for pansertropperne på typisk kampvogne eller mand Belejre at omringe en by, fæstning el.lign. med en hær og isolere den fra omgivelserne for at fremtvinge en overgivelse Projektil metalgenstand (med eller uden sprængladning) som skydes, kastes eller slynges ud af et skydevåben især om kugle eller granat Bataljon militær enhed inden for fodfolket eller pansertropperne på typisk mand inddelt i kompagnier eller eskadroner

24

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

H.C. Andersens virkelige verden

H.C. Andersens virkelige verden A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

På skolebænken. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

På skolebænken. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator

Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator Litteraturarbejde og Logbog 3. klasse Pelle Pamfilius Rejsen mod landet i Øst, 20 uger (her kun et udsnit), INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3: Billeder

Læs mere

Giv din erindring en ny titel.

Giv din erindring en ny titel. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Skammerens datter. 1. del, side 9-33

Skammerens datter. 1. del, side 9-33 1. del, side 9-33 1. Skyg Dina. Noter alt, hvad du får at vide om hende. Husk sidetal. 2. Hvornår tror du, fortællingen foregår? Hvorfor tror du det? 3. Hvad er Cilla for en pige? Hvad ville du sige til

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder , Bjørn Ousland Fag: Dansk Målgruppe: 2.-4. klasse Billedbog:, Bjørn Ousland, Cappelen Damm AS, 2012 Faglig relevans/kompetenceområder Titlen kan opfylde mål inden for kompetenceområderne kommunikation,

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Demokrati og folketing

Demokrati og folketing A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tim og Fillip på skatteøen

Tim og Fillip på skatteøen En historie i 13 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Inspirationsmappe til undervisningen med. lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår

Inspirationsmappe til undervisningen med. lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår Inspirationsmappe til undervisningen med De fire krokodillebøger handler om lille krokodille lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår og efterår. Dyrene har fået menneskelige egenskaber og relaterer

Læs mere

Den historiske roman

Den historiske roman Den historiske roman Til læreren Den historiske roman for børn er en populær genre, hvis man ser på antallet af udgivelser og den opmærksomhed, som bøgerne får fra børnelitteraturens formidlere. Hvert

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Tim og piratmærket. 1. Læsefasen og elevernes forforståelse

Tim og piratmærket. 1. Læsefasen og elevernes forforståelse En historie i 13 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden OPGAVER TIL En anden verden NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på billedet på bogens forside. Beskriv billedet. Hvordan er stemningen på billedet? OPGAVE 2 Instruktion: Læs teksten på bagsiden

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Ridder Ras og det farlige vandfald

Ridder Ras og det farlige vandfald Ridder Ras og det farlige vandfald En historie i 13 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Jul FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Jul FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering Noras ark, Anders Johansen, Modtryk 2015 Resumé: Krigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras morfar

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

Lulu og det mystiske armbånd

Lulu og det mystiske armbånd Lulu og det mystiske armbånd En historie i 13 kapitler Af Tove Krebs Lange Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Opgaver til Jagten på guldkruset Bind 1 af serien De magiske lys

Opgaver til Jagten på guldkruset Bind 1 af serien De magiske lys Opgaver til Jagten på guldkruset Bind 1 af serien De magiske lys 1 Jagten på guldkruset af Jørn Jensen Før du læser 1. Kig på bogens forside og bagside. 2. Hvornår tror du historien foregår: (I fortiden,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere