DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1864 - DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning- faget dansk DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE Idékatalog til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig V. Tina Joost, Skolekonsulent for faget dansk

2 IDEKATALOG til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig Genre: Den historiske roman Den historiske romans handling foregår i en faktisk historisk periode (her tiden omkring 1864) med en fiktiv person som hovedperson, gennem hvis øjne vi oplever begivenhederne. Anna Karlskov Skyggebjerg giver i sin bog Den historiske roman for børn bl.a. en oversigt over genren: (Bogen Den historiske roman for børn kan lånes på Centralbiblioteket) Genrens fulde potentiale udfoldes i et tværfagligt samarbejde med historie, således at historiefaget kontekstualiserer de historiske vilkår og værdier, der findes i romanen, og danskfaget i højere grad forholder sig til de litterære fremstillingsformer.

3 Historiske romaner om 1864 i klassesæt på CfU Sydslesvig 1 Bogforside Indhold Målgruppe Noter I kugle-regn og granat-ild Kirsten Hare klasse Lix 22 Som indkaldt soldat i 1864 oplever Anders gruen og rædslerne under kampene ved Dybbøl, men også hjælpsomheden fra civilbefolkningen, da han flygter fra tysk krigsfangenskab. Illustrationer af Svend Otto S. Den lange vinter Erik Jacobsen klasse Lix 24 Sønderjylland Da de tyske besættelsestropper kommer til egnen, får 13-årige Klaus og hans familie problemer. De hjælper en såret, dansk soldat, og godsejeren, som faderen arbejder for, er tyskvenlig Den sidste kamp Erik Jacobsen klasse Lix 26 Kristian bliver marinesoldat på fregatten Jylland og deltager i slaget ved Helgoland i Bag i bogen ordforklaringer, kort og oversigter over krigsskibene. 1 Februar 2014

4 Maries krig Claes Johansen klasse Maries krig handler om den 14-årige Marie fra Sønderborg, hvis far i 1864 er reserveofficer i krigen om Slesvig. Hun ser ham komme tilbage fra Dybbøl Skanser, når hans afdeling har hvil, og hun følger ham på vej til nye slag mod den østrigsk-preussiske overmagt. Da Sønderborg bombes i april samme år, må Marie flygte med sin mor og lillebror ud til en onkels gård nær Kjær by. Her indkvarteres snart også en deling soldater, og Marie stifter bekendtskab med hornblæseren Lille Søren, der har samme alder som hende selv. Efter preussernes invasion af Als hører Marie, at den lille hornblæser ligger såret et sted, og hun beslutter sig for at tage ud for at finde ham. Nu er det længe siden Hanne Reintoft En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet klasse eller frilæsning for stærke læsere (384 sider) I udvalget og arbejdet med den historiske roman er det vigtigt at holde sig for øje, hvor nuanceret den historiske situation bliver beskrevet. Det er typisk, at den nyere litteratur arbejder med et mere nuanceret billede af den kendte fortælling, dvs. at der gives stemme til krigens ofre på begge sider (Fx i Maries krig ), hvorimod den fx lidt ældre historiske roman, som I kugleregn og granatild er mere enstrenget i sin fortælling om krigen og dens persongalleri. Her vil det være oplagt, at man som underviser arbejder med synsvinkel, og hvad valget af synsvinkel betyder for læserens fortolkning, dvs. uddyber den kendte fortælling med flere nuancer. I Udlåns- og Informationssamlingen findes desuden en del faglitterære titler og film om 1864, som vil være oplagte at inddrage i undervisningen i et tværfagligt samarbejde med historie.

5 Læse- og litteraturpædagogisk tilgang Følgende forslag bør rettes til og differentieres efter klassetrin og danskfaglige mål for den pågældende elevgruppe. Kunne fx se således ud: Opsætning af faglige mål Målet med arbejdet med romanen bogens titel er, at eleven/du kan 1. Forstå og benytte litterære begreber, som: - Tid (fortalt tid, tidslinje ) - Miljø - Personkarakteristik - Genre - Synsvinkel - Fortæller - Motiv - Tema - Perspektivering Ovenstående begreber skal være indlært i en sådan grad, at eleverne/du selv kan benytte dem i kommende tekstanalyser.

6 2. Forstå og anvende følgende læseforståelsesstrategier og litteraturpædagogiske arbejdsformer: o Før læsning - Gæt handling ud fra titel - Ordkort til kommende kapitel - Viden om genren o Under læsning - Stikord - Skyg en person - Finde genretræk - Finde sanseudtryk/billedsprog - Lave spændingskurve og tidslinje - Benytte dobbeltnotat / kolonnenotat - Føre kort - Tilføje oplysninger til persongalleri o Efter læsning - resumé og referat - meddigtning - 5 spørgsmål - Find et vigtigt sted - Besvare spørgsmål - Omskriv til anden genre (brev, dagbog, øjenvidneberetning, læserbrev) - Synsvinkelskift (samt gøre barn til voksen og voksen til barn) - Bøje ordklasser - Øve tegnsætning 3. Kunne gengive genretræk for den historiske roman 4. Få en fælles læseoplevelse 5. elevens individuelle mål

7 Forslag til opstart Hver elev skal have en mappe og linjeret papir til en logbog. Forforståelsen aktiveres: der tales om bøgernes paratekster, dvs. fx romanens egne faktatekster om 1864 og kort over området, som er kopieret til elevernes mappe. Derudover skal eleverne have et hvidt ark hver til persongalleri. Forrest i mappen sættes kendetegn for genren og oplysninger om logbogsskrivning. Genrekendetegn Logbogsoplysninger Linjeret papir til logbogen Kortudsnit Persongalleri Indledningsvis gennemgås planen for logbogsskrivning, herunder også brug af persongalleri. Herefter gennemgås genretrækkene sammen. Forforståelse: Mindmap om bogens forside titel og forsideillustration Kapitel 1 læses højt for klassen, således at alle kommer godt i gang, og stemningen fæstnes Eksempel på oversigt over læsning (udleveres til eleverne) Dato, lek. kapitler Svære ord Mandag d. x/x Have læst kap. 1-5 forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Tirsdag d. x/x Have læst kap. 6-8 Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Torsdag d. x/x - - Osv. Osv. Osv.

8 Eksempel på opgavetype: I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 1-5 Før læsning 1. Hurtigskrivning 5 minutter: Bogens titel og forsidebillede hvad tror du, bogen handler om? 2. Ordkendskab: forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Under læsning 3. Hvordan kan vi se, at det er en historisk roman (genretræk)? Skriv med sideangivelse i logbogen, når du støder på dem. Efter læsning 4. Hvor befinder vi os på kortet? Skriv stikord til miljø 5. Notér informationer (stikord) om hovedpersonen til persongalleriet

9 I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 6-8 Før læsning 1. Ordkendskab: Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Under læsning 2. Notér byer og steder. Efter læsning 3. Hvor befinder vi os? Notér Anders rejse på dit kort. 4. Da Anders ankommer til Sønderborg, synger folk Den tapre landsoldat. Hør sangen på og syng med! Tal med din læsemakker/gruppe: hvad handler sangen om?

10 Kolonnenotatet Kolonnenotatet kan bruges i mange læsesituationer og er en metode, eleverne meget hurtigt tager til sig. Den giver god overskuelighed, er enkel og ligetil at lave. Kolonnenotatet er altså et redskab, der skal hjælpe eleven med at få styr på begivenhederne i teksten i den rækkefølge, de finder sted. Kolonnenotatet kan naturligvis varieres efter behov, som for eksempel med flere kolonner eller lignende. Eksempel fra Maries krig : Hvornår? Hvad? Hvor? Sted i bogen? Fredag morgen i december 1863 Jul, december 1863 Nytår, december 1863 Marie og Hans Frederik på gården, faren indkaldes til krig. Far skriver breve hjem til familien, kommer ikke hjem til gården til jul. Vindue smadres om natten til 1. januar 1864 Sønderborg Kapitel 1 Marie i Sønderborg, far i Kapitel 4 Slesvig, Dannevirke I butikken, Sønderborg Kapitel 6

11 Yderligere undervisningsidéer til arbejdet med den historiske roman Med udgangspunkt i bogen I kugleregn og granatild gives her nogle ideer til arbejdet med andre historiske romaner (markeret med fed). - Vælg et billede i bogen og skriv ud fra en persons synsvinkel, hvad vedkommende oplever og føler. Brug beskrivende adjektiver. Fx Jeg står her med min tunge kurv over min trætte arm (Konen s ) - (s. 31) Skriv Anders brev til Hanne. Hvad har han oplevet, og hvad tænker og føler han? Skriv smukt med din flotteste håndskrift og måske med blæk og fyldepen? - (s ) Tal i grupper/pa klassen om Himmelbrevet. Hvad er det noget, og hvad betød det for folk? Perspektivér til i dag: Hvad tænker du om himmelbrevet i dag? Kom med jeres egen mening. - Vælg et sted i bogen, og skriv Anders dagbog. - (S. 54) Tal i grupper eller på klassen om følgende: Anders taler med en mand, som siger Gud give, at vi gør gavn ved at ligge her. Hvad tror I, at det betyder? Hvad er jeres fortolkning af tekststykket? Hvorfor nævnes Gud? - (62-63) Skriv en øjenvidneberetning. Forestil dig, at du står og kigger på hændelsen med de to kammerater. (Øjenvidneberetning: Mange fakta, men stadig ud fra personens oplevelse, beskrivende, adjektiver, sanseligt, i jeg-form) - Find ud af, hvilken mølle, der er skudt sammen på side 67. Brug fagbøger og internettet til at opspore den historiske begivenhed. - Tegn Anders færden på et kort, og skriv også tid/datoer. Hvad er romanens fortalte tid? Tegn en tidlinje.

12 - (S. 120) Forestil dig, at Anders skriver et læserbrev til avisen. Skriv brevet (S. 132) Skriv Anders brev til Hanne. - Læs side 147 inden kapitel 4. Tal om dette tekststykke i klassen. Kom med jeres opfattelse/fortolkning. Hvordan mon de tyske soldater har oplevet krigen? - Skriv et resume eller referat af bogen. - Lav en billedfrise af bogen illustrationer. Skriv forklarende tekster under billederne. - Skriv en anmeldelse på computer - Lav en bogtrailer, fx med programmet Moviemaker - brug af tekstens højdepunkter, arbejd med personkarakteristik, - to- og trekolonnenotat, storyboardet som planlægningsværktøj, - filmiske virkemidler og med traileren som genre. - Gruppearbejde: Dramatiser et sted i bogen, som har gjort indtryk på jer. Film det, eller opfør det live i klassen. - Optag et hørespil med fx programmet Audacity ud fra et sted i bogen, som du/gruppen synes, er spændende. - Syng og arbejd med Den tapre landsoldat hvad handler den om? Lav en lyrikanalyse af sangen. - Anders i den varme stol som en levende personkarakteristik. Lad en elev være Anders, klassen spørger Anders om forundringer, tanker, følelser, begivenheder. (Tilsvarende Hanne i den varme stol ). - Elevgenerede spørgsmål til romanen: o Faktuelle spørgsmål: hvem, hvad, hvor? o Uddybende spørgsmål: hvorfor og hvordan skete? o Reflekterende spørgsmål: hvad tror du? Hvordan kan det være, at...?

13 Dengang jeg drog af sted (Den tapre landsoldat) Denne sang udkom i særtryk den 10. april Dagen før havde de danske tropper besejret den slesvig-holstenske styrke i slaget ved Bov, treårskrigens første militære træfning. Dengang jeg drog af sted Tekst: Peter Faber, 1848 Melodi: E. Horneman, 1848 Dengang jeg drog af sted, dengang jeg drog af sted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Min fader og min mor, min fader og min mor, de sagde disse ord, ja, de sagde disse ord: "Når dem, vi stole på, i krigen monne gå, hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå?" Ja, det er netop derfor, vi alle må af sted, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

14 Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg enhver, ja, beklager jeg enhver. Til Peder og til Povl han siger: "Du bist faul", og skælder man ham ud på dansk, så siger han: "Hols maul!" For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt, men Fanden heller inte for den, som kun har ét. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Om Dannebrog jeg ved, om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned, ja, det faldt fra himlen ned. Det flagrer i vor havn og fra soldatens favn, og ingen anden fane har som den sit eget navn. Og den har tysken hånet og trådt den under fod. Nej, dertil er vor fane for gammel og for god! Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Vi byde fjende trods, vi byde fjenden trods, når kongen er med os, ja, når kongen er med os. Med draget sværd han står, han snakker ej, men slår, så dansk som han var ingen konge her i mange år. De lader, som de tror, at han inte mer er fri, og selv vil de dog ha' ham i det tyske slaveri. Se, derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

15 For pigen og vort land, for pigen og vort land vi kæmper alle mand, ja, vi kæmper, alle mand. Og vé det usle drog, der elsker ej sit sprog og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog! Men kommer jeg ej hjem til min gamle far og mor, Kong Frederik vil trøste dem med disse hersens ord: "Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat". Hurra, hurra, hurra! Hør melodien her: Supplerende forslag til aktiviteter om links Via dette link finder du ideer fra Børn i historien Dybbøl og Dannevirke : %20kom%20videre.pdf Her findes filmklip og sange fra relateret til Bagrundviden til Den tapre landsoldat : Historiecenter Dybbøl Banke: På Rute 1864 kan du genopleve krigens begivenheder, mens du lytter til øjenvidnernes beretninger. Her findes også interaktivt kort.

16 Arbejdet med ordkendskab/ordforråd Ordkort Det er vigtigt at arbejde med ordkendskab og -forståelse i et historisk emne som 1864, så eleverne udvider ordforrådet og får en større forståelse for tekstens indhold. Ordkortene kan med fordel lamineres og bruges til fx quiz og byt i klassen/ i grupper. Desuden kan kortene bruges gennem hele forløbet: til opstart/forforståelse og til en repetition/ evaluering af ordforrådet i slutningen af forløbet. Forklaringerne på ordkortene vil sikkert give anledning til flere spørgsmål og behov for ordforklaringer, der kan tages op i en samtale på klassen. Man kan evt. lave en stak tomme kort, hvor eleverne skriver deres ønsker om ordforklaringer på, så man får sin egen klasseordkortssamling. Man kan fx lade eleverne arbejde med ordkortene på en af følgende måder: som et led i forforståelsen inden romanen læses: som quiz og byt i klassen eller i grupper lade eleverne illustrere ordene visuelt via billeder fra nettet eller tegne ordet ud fra den sammenhæng, dvs. den roman eller det materiale, der arbejdes med. bruge dem i en quiz og byt, hvor eleverne staver ordene på ordkortene lade eleverne i grupper sortere ordkortene i ordklasser og lade dem bøje ordene. sige en sætning med ordet for at arbejde med forståelsen finde synonymer til ordet NB: Stednavne er ikke medtaget på ordkortene. Disse bør der arbejdes med i sammenhæng med geografiske oversigtskort.

17 Bajonet lang, spids (og skarptsleben) klinge til at montere på et gevær, så dette kan anvendes i nærkamp At storme rette et angreb mod en fjendtlig stilling med et stort antal soldater, med magt trænge ind i, som regel hurtigt og overraskende Barak enkel (træ)bygning opført til midlertidig brug Batteri sted, fx på skanse eller vold, hvor artilleri er opstillet også om samlingen af skyts på stedet Dragon let bevæbnet soldat i kavaleriet Brændevin alkoholisk drik fremstillet ved destillation af en væske, som har gæret på fx korn, kartofler, druer, ris, frugter eller bær Civil uden tilknytning til militæret, som ikke er (en del af) en uniform; almindelig om tøj, sko m.m. Drøn voldsom lyd fremkaldt af fx et tungt fald, et slag eller et stød Deling Militær enhed på mand, indgår organisatorisk i et kompagni eller en eskadron Diligence stor, firehjulet, lukket hestevogn til transport af mennesker og post

18 Ebbe den del af tidevandsbevægelsen, hvor vandstanden er faldende, eller hvor den er lavest Flintelås geværlås, hvor gnister fra en flintesten der hamrer mod en stålbøjle, antænder krudtet Eksercere udføre militære træningsøvelser under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Pikkelhuer militær (læder)hjelm med et kort, spidst metalspyd på toppen til at sætte en svejf eller fjerbusk på især kendt fra den preussiske hær Eksercits militær træningsøvelse under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Feltflaske flaske af stødsikkert materiale og med tætsluttende låg, beregnet til at have drikkevarer i på marcher, vandreture el.lign. Forfatning grundlæggende regler for en stats styreform og organisation oftest nedskrevet i en forfatningstekst (grundlov) Forpost mindre troppestyrke eller militærlejr placeret i nogen afstand fra hovedhæren for at observere og hindre overraskelsesangreb Forræder person, som begår forræderi, brud på eller oprør mod nogle (uskrevne) regler, en idé el.lign. Forskanse sig opholde sig på et sted, mens man forsvarer sig mod en forfølger, angriber el.lign., typisk bag volde eller barrikader

19 Forsvarslinje tænkt linje gennem et område eller linjeformet landskabsformation, som et militært forsvar bygges op om Fæstningsby bygningsanlæg eller by opført med voldgrave, høje mure eller andre foranstaltninger for at sikre mod militære angreb Granat stort projektil af form som en tilspidset cylinder, med en ladning af sprængstof Halm tørrede kornstrå brugt som strøelse, foder eller energikilde Herred område som udgjorde en retskreds, med en herredsfoged som øverste myndighed Herredsfoged øverste juridiske myndighed og dommer i et herred Husere optræde eller være til stede på en voldsom, skadelig eller afskrækkende måde Indbo samling af ejendele der findes i en bolig fx møbler, køkkenudstyr, bøger Invalid person med helt eller delvis tabt førlighed og arbejdsevne pga. et handicap Isslag (vejr med) regn i form af underafkølede vanddråber der fryser til et meget glat lag af is i samme øjeblik, de rammer jorden

20 Kaj fladt areal, der ligger langs et havnebassin el.lign., og ved hvis kant skibe kan lægge til Kansler regeringsleder for forbundsrepublikken i henholdsvis Tyskland og Østrig Kavaleri militær enhed, der kæmper til hest Knippe ensartede, aflange genstande, der er samlet tæt og fæstnet med en snor el.lign. fx halm eller grene Kompagni militær enhed på mand, indgår organisatorisk i en bataljon Korporal (person med) laveste militære befalingsmandsgrad: mellem overkonstabel og sergent Kærre enkel, tohjulet vogn Ladestok stok til at lade et gevær Lazaret midlertidigt behandlingssted for syge og sårede, typisk oprettet i en krigszone Livrem bælte (til herrer), ofte af læder

21 Løbegrav gravet rende, ad hvilken soldater ubemærket og beskyttet kan flytte sig fra et sted til et andet under en belejring Løjtnant (person med) militær grad mellem chefsergent og premierløjtnant (fra 1986) laveste officersgrad Mose sumpet, evt. oversvømmet, stykke jord, hvis øverste lag består af tørv typisk opstået, hvor planter vokser ved eller i stillestående ferskvand Palisader kraftig pæl, der er tilspidset foroven og slået ned i jorden, og som sammen med en række tilsvarende pæle danner et forsvarsværk Regiment administrativ militær enhed med ansvar for uddannelse af værnepligtige og for opstilling af enheder til felthæren, taktisk feltenhed på mand Ræling en skibssides øverste kant, som regel forlænget op over dækket for at forhindre, at personer eller ting falder over bord Sergent (person med) militær befalingsmandsgrad mellem korporal og oversergent Skanse (jord)vold, der er indrettet til militært forsvar til alle sider Slagmark Sted, hvor der udkæmpes eller er udkæmpet et militært slag Snes mængde på 20 stk. ofte ved omtrentlige mængdeangivelser

22 Stab gruppe af personer, der assisterer og rådgiver ledelsen af fx en hær eller en virksomhed Stemmeret ret til at stemme ved et valg eller en afstemning Sund smalt farvand, som forbinder to større farvande, der ligger mellem fastlandet og en ø eller mellem to øer Til spot og spe for at blive spottet; således at nogen bliver hånet Tornyster stiv, firkantet rygsæk, især om skolebørns og soldaters rygsæk Tugthus opdragelses- og arbejdsanstalt for kriminelle, løsgængere, vanartede børn m. fl. Tællelys Talg, som er formet til en stang og forsynet med en væge, der giver lys, når den tændes Tørv brunt, porøst materiale der er opstået ved delvis nedbrydning af døde plantedele i moser, og som bl.a. bruges til jordforbedring og som brændsel Udkigspost Sted, hvorfra man kan overvåge et område Vandpost udendørs pumpe, hvormed man med håndkraft henter vand op af en brønd

23 Vogntog kolonne af (heste)vogne, især prærievogne Vold aflang forhøjning af opdynget jord, ofte forstærket med sten eller murværk og brugt som del af et fæstningsanlæg omkring en by eller en borg Skyts skydevåben med stor kaliber; tunge skydevåben. genstand som bruges til at kaste med, især for at skade nogen eller noget Artilleri én eller flere militære enheder med tunge skydevåben, fx kanoner Eskadron militær enhed inden for pansertropperne på typisk kampvogne eller mand Belejre at omringe en by, fæstning el.lign. med en hær og isolere den fra omgivelserne for at fremtvinge en overgivelse Projektil metalgenstand (med eller uden sprængladning) som skydes, kastes eller slynges ud af et skydevåben især om kugle eller granat Bataljon militær enhed inden for fodfolket eller pansertropperne på typisk mand inddelt i kompagnier eller eskadroner

24

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser Tema: Fag: Målgruppe: Sprog og talemåder Dansk Indskoling DR1, 2010, 20 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Cirkus kommer til byen og den store tiger bryder ud for at besøge den lille kat Findus, som

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Sådan gik det for sig

Sådan gik det for sig 1864 Sådan gik det for sig 1864 2007 (96.6) En glimrende oversigtsbog. Krigens forhistorie, de politiske rænkespil, de mange kampe og den katastrofale afslutning er genstand for fortællingen. Mange gode

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen Side 1 Af Jette Løntoft Dansklærerforeningen Side 2 Læsefidusen på Amalienborg Læsefidusen på Himmelbjerget Læsefidusen på Kronborg Læsefidusen i Skagen Læsefidusen i H.C. Andersens Hus Bøgerne er beregnet

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere