DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1864 - DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning- faget dansk DEN HISTORISKE ROMAN FOR BØRN OG UNGE Idékatalog til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig V. Tina Joost, Skolekonsulent for faget dansk

2 IDEKATALOG til arbejdet med den historiske roman 1864 med brug af skønlitterære klassesæt fra CfU Sydslesvig Genre: Den historiske roman Den historiske romans handling foregår i en faktisk historisk periode (her tiden omkring 1864) med en fiktiv person som hovedperson, gennem hvis øjne vi oplever begivenhederne. Anna Karlskov Skyggebjerg giver i sin bog Den historiske roman for børn bl.a. en oversigt over genren: (Bogen Den historiske roman for børn kan lånes på Centralbiblioteket) Genrens fulde potentiale udfoldes i et tværfagligt samarbejde med historie, således at historiefaget kontekstualiserer de historiske vilkår og værdier, der findes i romanen, og danskfaget i højere grad forholder sig til de litterære fremstillingsformer.

3 Historiske romaner om 1864 i klassesæt på CfU Sydslesvig 1 Bogforside Indhold Målgruppe Noter I kugle-regn og granat-ild Kirsten Hare klasse Lix 22 Som indkaldt soldat i 1864 oplever Anders gruen og rædslerne under kampene ved Dybbøl, men også hjælpsomheden fra civilbefolkningen, da han flygter fra tysk krigsfangenskab. Illustrationer af Svend Otto S. Den lange vinter Erik Jacobsen klasse Lix 24 Sønderjylland Da de tyske besættelsestropper kommer til egnen, får 13-årige Klaus og hans familie problemer. De hjælper en såret, dansk soldat, og godsejeren, som faderen arbejder for, er tyskvenlig Den sidste kamp Erik Jacobsen klasse Lix 26 Kristian bliver marinesoldat på fregatten Jylland og deltager i slaget ved Helgoland i Bag i bogen ordforklaringer, kort og oversigter over krigsskibene. 1 Februar 2014

4 Maries krig Claes Johansen klasse Maries krig handler om den 14-årige Marie fra Sønderborg, hvis far i 1864 er reserveofficer i krigen om Slesvig. Hun ser ham komme tilbage fra Dybbøl Skanser, når hans afdeling har hvil, og hun følger ham på vej til nye slag mod den østrigsk-preussiske overmagt. Da Sønderborg bombes i april samme år, må Marie flygte med sin mor og lillebror ud til en onkels gård nær Kjær by. Her indkvarteres snart også en deling soldater, og Marie stifter bekendtskab med hornblæseren Lille Søren, der har samme alder som hende selv. Efter preussernes invasion af Als hører Marie, at den lille hornblæser ligger såret et sted, og hun beslutter sig for at tage ud for at finde ham. Nu er det længe siden Hanne Reintoft En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet klasse eller frilæsning for stærke læsere (384 sider) I udvalget og arbejdet med den historiske roman er det vigtigt at holde sig for øje, hvor nuanceret den historiske situation bliver beskrevet. Det er typisk, at den nyere litteratur arbejder med et mere nuanceret billede af den kendte fortælling, dvs. at der gives stemme til krigens ofre på begge sider (Fx i Maries krig ), hvorimod den fx lidt ældre historiske roman, som I kugleregn og granatild er mere enstrenget i sin fortælling om krigen og dens persongalleri. Her vil det være oplagt, at man som underviser arbejder med synsvinkel, og hvad valget af synsvinkel betyder for læserens fortolkning, dvs. uddyber den kendte fortælling med flere nuancer. I Udlåns- og Informationssamlingen findes desuden en del faglitterære titler og film om 1864, som vil være oplagte at inddrage i undervisningen i et tværfagligt samarbejde med historie.

5 Læse- og litteraturpædagogisk tilgang Følgende forslag bør rettes til og differentieres efter klassetrin og danskfaglige mål for den pågældende elevgruppe. Kunne fx se således ud: Opsætning af faglige mål Målet med arbejdet med romanen bogens titel er, at eleven/du kan 1. Forstå og benytte litterære begreber, som: - Tid (fortalt tid, tidslinje ) - Miljø - Personkarakteristik - Genre - Synsvinkel - Fortæller - Motiv - Tema - Perspektivering Ovenstående begreber skal være indlært i en sådan grad, at eleverne/du selv kan benytte dem i kommende tekstanalyser.

6 2. Forstå og anvende følgende læseforståelsesstrategier og litteraturpædagogiske arbejdsformer: o Før læsning - Gæt handling ud fra titel - Ordkort til kommende kapitel - Viden om genren o Under læsning - Stikord - Skyg en person - Finde genretræk - Finde sanseudtryk/billedsprog - Lave spændingskurve og tidslinje - Benytte dobbeltnotat / kolonnenotat - Føre kort - Tilføje oplysninger til persongalleri o Efter læsning - resumé og referat - meddigtning - 5 spørgsmål - Find et vigtigt sted - Besvare spørgsmål - Omskriv til anden genre (brev, dagbog, øjenvidneberetning, læserbrev) - Synsvinkelskift (samt gøre barn til voksen og voksen til barn) - Bøje ordklasser - Øve tegnsætning 3. Kunne gengive genretræk for den historiske roman 4. Få en fælles læseoplevelse 5. elevens individuelle mål

7 Forslag til opstart Hver elev skal have en mappe og linjeret papir til en logbog. Forforståelsen aktiveres: der tales om bøgernes paratekster, dvs. fx romanens egne faktatekster om 1864 og kort over området, som er kopieret til elevernes mappe. Derudover skal eleverne have et hvidt ark hver til persongalleri. Forrest i mappen sættes kendetegn for genren og oplysninger om logbogsskrivning. Genrekendetegn Logbogsoplysninger Linjeret papir til logbogen Kortudsnit Persongalleri Indledningsvis gennemgås planen for logbogsskrivning, herunder også brug af persongalleri. Herefter gennemgås genretrækkene sammen. Forforståelse: Mindmap om bogens forside titel og forsideillustration Kapitel 1 læses højt for klassen, således at alle kommer godt i gang, og stemningen fæstnes Eksempel på oversigt over læsning (udleveres til eleverne) Dato, lek. kapitler Svære ord Mandag d. x/x Have læst kap. 1-5 forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Tirsdag d. x/x Have læst kap. 6-8 Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Torsdag d. x/x - - Osv. Osv. Osv.

8 Eksempel på opgavetype: I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 1-5 Før læsning 1. Hurtigskrivning 5 minutter: Bogens titel og forsidebillede hvad tror du, bogen handler om? 2. Ordkendskab: forpost, humpel, feltflaske, regiment, søle, Mors, livrem, tilsølet, halm, fæstningsby, vold, knippe, tællelys, tørv, snes, løjtnant, kompagni, få kærligheden at føle, skrumplende, trav Under læsning 3. Hvordan kan vi se, at det er en historisk roman (genretræk)? Skriv med sideangivelse i logbogen, når du støder på dem. Efter læsning 4. Hvor befinder vi os på kortet? Skriv stikord til miljø 5. Notér informationer (stikord) om hovedpersonen til persongalleriet

9 I kugleregn og granatild af Kirsten Hare kapitel 6-8 Før læsning 1. Ordkendskab: Eng, kugleregn, mose, ose sig frem, vogntog, bælgmørkt, polisk, skravl, ræling, kaj Under læsning 2. Notér byer og steder. Efter læsning 3. Hvor befinder vi os? Notér Anders rejse på dit kort. 4. Da Anders ankommer til Sønderborg, synger folk Den tapre landsoldat. Hør sangen på og syng med! Tal med din læsemakker/gruppe: hvad handler sangen om?

10 Kolonnenotatet Kolonnenotatet kan bruges i mange læsesituationer og er en metode, eleverne meget hurtigt tager til sig. Den giver god overskuelighed, er enkel og ligetil at lave. Kolonnenotatet er altså et redskab, der skal hjælpe eleven med at få styr på begivenhederne i teksten i den rækkefølge, de finder sted. Kolonnenotatet kan naturligvis varieres efter behov, som for eksempel med flere kolonner eller lignende. Eksempel fra Maries krig : Hvornår? Hvad? Hvor? Sted i bogen? Fredag morgen i december 1863 Jul, december 1863 Nytår, december 1863 Marie og Hans Frederik på gården, faren indkaldes til krig. Far skriver breve hjem til familien, kommer ikke hjem til gården til jul. Vindue smadres om natten til 1. januar 1864 Sønderborg Kapitel 1 Marie i Sønderborg, far i Kapitel 4 Slesvig, Dannevirke I butikken, Sønderborg Kapitel 6

11 Yderligere undervisningsidéer til arbejdet med den historiske roman Med udgangspunkt i bogen I kugleregn og granatild gives her nogle ideer til arbejdet med andre historiske romaner (markeret med fed). - Vælg et billede i bogen og skriv ud fra en persons synsvinkel, hvad vedkommende oplever og føler. Brug beskrivende adjektiver. Fx Jeg står her med min tunge kurv over min trætte arm (Konen s ) - (s. 31) Skriv Anders brev til Hanne. Hvad har han oplevet, og hvad tænker og føler han? Skriv smukt med din flotteste håndskrift og måske med blæk og fyldepen? - (s ) Tal i grupper/pa klassen om Himmelbrevet. Hvad er det noget, og hvad betød det for folk? Perspektivér til i dag: Hvad tænker du om himmelbrevet i dag? Kom med jeres egen mening. - Vælg et sted i bogen, og skriv Anders dagbog. - (S. 54) Tal i grupper eller på klassen om følgende: Anders taler med en mand, som siger Gud give, at vi gør gavn ved at ligge her. Hvad tror I, at det betyder? Hvad er jeres fortolkning af tekststykket? Hvorfor nævnes Gud? - (62-63) Skriv en øjenvidneberetning. Forestil dig, at du står og kigger på hændelsen med de to kammerater. (Øjenvidneberetning: Mange fakta, men stadig ud fra personens oplevelse, beskrivende, adjektiver, sanseligt, i jeg-form) - Find ud af, hvilken mølle, der er skudt sammen på side 67. Brug fagbøger og internettet til at opspore den historiske begivenhed. - Tegn Anders færden på et kort, og skriv også tid/datoer. Hvad er romanens fortalte tid? Tegn en tidlinje.

12 - (S. 120) Forestil dig, at Anders skriver et læserbrev til avisen. Skriv brevet (S. 132) Skriv Anders brev til Hanne. - Læs side 147 inden kapitel 4. Tal om dette tekststykke i klassen. Kom med jeres opfattelse/fortolkning. Hvordan mon de tyske soldater har oplevet krigen? - Skriv et resume eller referat af bogen. - Lav en billedfrise af bogen illustrationer. Skriv forklarende tekster under billederne. - Skriv en anmeldelse på computer - Lav en bogtrailer, fx med programmet Moviemaker - brug af tekstens højdepunkter, arbejd med personkarakteristik, - to- og trekolonnenotat, storyboardet som planlægningsværktøj, - filmiske virkemidler og med traileren som genre. - Gruppearbejde: Dramatiser et sted i bogen, som har gjort indtryk på jer. Film det, eller opfør det live i klassen. - Optag et hørespil med fx programmet Audacity ud fra et sted i bogen, som du/gruppen synes, er spændende. - Syng og arbejd med Den tapre landsoldat hvad handler den om? Lav en lyrikanalyse af sangen. - Anders i den varme stol som en levende personkarakteristik. Lad en elev være Anders, klassen spørger Anders om forundringer, tanker, følelser, begivenheder. (Tilsvarende Hanne i den varme stol ). - Elevgenerede spørgsmål til romanen: o Faktuelle spørgsmål: hvem, hvad, hvor? o Uddybende spørgsmål: hvorfor og hvordan skete? o Reflekterende spørgsmål: hvad tror du? Hvordan kan det være, at...?

13 Dengang jeg drog af sted (Den tapre landsoldat) Denne sang udkom i særtryk den 10. april Dagen før havde de danske tropper besejret den slesvig-holstenske styrke i slaget ved Bov, treårskrigens første militære træfning. Dengang jeg drog af sted Tekst: Peter Faber, 1848 Melodi: E. Horneman, 1848 Dengang jeg drog af sted, dengang jeg drog af sted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Min fader og min mor, min fader og min mor, de sagde disse ord, ja, de sagde disse ord: "Når dem, vi stole på, i krigen monne gå, hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå?" Ja, det er netop derfor, vi alle må af sted, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

14 Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg enhver, ja, beklager jeg enhver. Til Peder og til Povl han siger: "Du bist faul", og skælder man ham ud på dansk, så siger han: "Hols maul!" For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt, men Fanden heller inte for den, som kun har ét. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Om Dannebrog jeg ved, om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned, ja, det faldt fra himlen ned. Det flagrer i vor havn og fra soldatens favn, og ingen anden fane har som den sit eget navn. Og den har tysken hånet og trådt den under fod. Nej, dertil er vor fane for gammel og for god! Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Vi byde fjende trods, vi byde fjenden trods, når kongen er med os, ja, når kongen er med os. Med draget sværd han står, han snakker ej, men slår, så dansk som han var ingen konge her i mange år. De lader, som de tror, at han inte mer er fri, og selv vil de dog ha' ham i det tyske slaveri. Se, derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!

15 For pigen og vort land, for pigen og vort land vi kæmper alle mand, ja, vi kæmper, alle mand. Og vé det usle drog, der elsker ej sit sprog og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog! Men kommer jeg ej hjem til min gamle far og mor, Kong Frederik vil trøste dem med disse hersens ord: "Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat". Hurra, hurra, hurra! Hør melodien her: Supplerende forslag til aktiviteter om links Via dette link finder du ideer fra Børn i historien Dybbøl og Dannevirke : %20kom%20videre.pdf Her findes filmklip og sange fra relateret til Bagrundviden til Den tapre landsoldat : Historiecenter Dybbøl Banke: På Rute 1864 kan du genopleve krigens begivenheder, mens du lytter til øjenvidnernes beretninger. Her findes også interaktivt kort.

16 Arbejdet med ordkendskab/ordforråd Ordkort Det er vigtigt at arbejde med ordkendskab og -forståelse i et historisk emne som 1864, så eleverne udvider ordforrådet og får en større forståelse for tekstens indhold. Ordkortene kan med fordel lamineres og bruges til fx quiz og byt i klassen/ i grupper. Desuden kan kortene bruges gennem hele forløbet: til opstart/forforståelse og til en repetition/ evaluering af ordforrådet i slutningen af forløbet. Forklaringerne på ordkortene vil sikkert give anledning til flere spørgsmål og behov for ordforklaringer, der kan tages op i en samtale på klassen. Man kan evt. lave en stak tomme kort, hvor eleverne skriver deres ønsker om ordforklaringer på, så man får sin egen klasseordkortssamling. Man kan fx lade eleverne arbejde med ordkortene på en af følgende måder: som et led i forforståelsen inden romanen læses: som quiz og byt i klassen eller i grupper lade eleverne illustrere ordene visuelt via billeder fra nettet eller tegne ordet ud fra den sammenhæng, dvs. den roman eller det materiale, der arbejdes med. bruge dem i en quiz og byt, hvor eleverne staver ordene på ordkortene lade eleverne i grupper sortere ordkortene i ordklasser og lade dem bøje ordene. sige en sætning med ordet for at arbejde med forståelsen finde synonymer til ordet NB: Stednavne er ikke medtaget på ordkortene. Disse bør der arbejdes med i sammenhæng med geografiske oversigtskort.

17 Bajonet lang, spids (og skarptsleben) klinge til at montere på et gevær, så dette kan anvendes i nærkamp At storme rette et angreb mod en fjendtlig stilling med et stort antal soldater, med magt trænge ind i, som regel hurtigt og overraskende Barak enkel (træ)bygning opført til midlertidig brug Batteri sted, fx på skanse eller vold, hvor artilleri er opstillet også om samlingen af skyts på stedet Dragon let bevæbnet soldat i kavaleriet Brændevin alkoholisk drik fremstillet ved destillation af en væske, som har gæret på fx korn, kartofler, druer, ris, frugter eller bær Civil uden tilknytning til militæret, som ikke er (en del af) en uniform; almindelig om tøj, sko m.m. Drøn voldsom lyd fremkaldt af fx et tungt fald, et slag eller et stød Deling Militær enhed på mand, indgår organisatorisk i et kompagni eller en eskadron Diligence stor, firehjulet, lukket hestevogn til transport af mennesker og post

18 Ebbe den del af tidevandsbevægelsen, hvor vandstanden er faldende, eller hvor den er lavest Flintelås geværlås, hvor gnister fra en flintesten der hamrer mod en stålbøjle, antænder krudtet Eksercere udføre militære træningsøvelser under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Pikkelhuer militær (læder)hjelm med et kort, spidst metalspyd på toppen til at sætte en svejf eller fjerbusk på især kendt fra den preussiske hær Eksercits militær træningsøvelse under en overordnets kommando, fx i våbenbrug, march og fysisk udholdenhed Feltflaske flaske af stødsikkert materiale og med tætsluttende låg, beregnet til at have drikkevarer i på marcher, vandreture el.lign. Forfatning grundlæggende regler for en stats styreform og organisation oftest nedskrevet i en forfatningstekst (grundlov) Forpost mindre troppestyrke eller militærlejr placeret i nogen afstand fra hovedhæren for at observere og hindre overraskelsesangreb Forræder person, som begår forræderi, brud på eller oprør mod nogle (uskrevne) regler, en idé el.lign. Forskanse sig opholde sig på et sted, mens man forsvarer sig mod en forfølger, angriber el.lign., typisk bag volde eller barrikader

19 Forsvarslinje tænkt linje gennem et område eller linjeformet landskabsformation, som et militært forsvar bygges op om Fæstningsby bygningsanlæg eller by opført med voldgrave, høje mure eller andre foranstaltninger for at sikre mod militære angreb Granat stort projektil af form som en tilspidset cylinder, med en ladning af sprængstof Halm tørrede kornstrå brugt som strøelse, foder eller energikilde Herred område som udgjorde en retskreds, med en herredsfoged som øverste myndighed Herredsfoged øverste juridiske myndighed og dommer i et herred Husere optræde eller være til stede på en voldsom, skadelig eller afskrækkende måde Indbo samling af ejendele der findes i en bolig fx møbler, køkkenudstyr, bøger Invalid person med helt eller delvis tabt førlighed og arbejdsevne pga. et handicap Isslag (vejr med) regn i form af underafkølede vanddråber der fryser til et meget glat lag af is i samme øjeblik, de rammer jorden

20 Kaj fladt areal, der ligger langs et havnebassin el.lign., og ved hvis kant skibe kan lægge til Kansler regeringsleder for forbundsrepublikken i henholdsvis Tyskland og Østrig Kavaleri militær enhed, der kæmper til hest Knippe ensartede, aflange genstande, der er samlet tæt og fæstnet med en snor el.lign. fx halm eller grene Kompagni militær enhed på mand, indgår organisatorisk i en bataljon Korporal (person med) laveste militære befalingsmandsgrad: mellem overkonstabel og sergent Kærre enkel, tohjulet vogn Ladestok stok til at lade et gevær Lazaret midlertidigt behandlingssted for syge og sårede, typisk oprettet i en krigszone Livrem bælte (til herrer), ofte af læder

21 Løbegrav gravet rende, ad hvilken soldater ubemærket og beskyttet kan flytte sig fra et sted til et andet under en belejring Løjtnant (person med) militær grad mellem chefsergent og premierløjtnant (fra 1986) laveste officersgrad Mose sumpet, evt. oversvømmet, stykke jord, hvis øverste lag består af tørv typisk opstået, hvor planter vokser ved eller i stillestående ferskvand Palisader kraftig pæl, der er tilspidset foroven og slået ned i jorden, og som sammen med en række tilsvarende pæle danner et forsvarsværk Regiment administrativ militær enhed med ansvar for uddannelse af værnepligtige og for opstilling af enheder til felthæren, taktisk feltenhed på mand Ræling en skibssides øverste kant, som regel forlænget op over dækket for at forhindre, at personer eller ting falder over bord Sergent (person med) militær befalingsmandsgrad mellem korporal og oversergent Skanse (jord)vold, der er indrettet til militært forsvar til alle sider Slagmark Sted, hvor der udkæmpes eller er udkæmpet et militært slag Snes mængde på 20 stk. ofte ved omtrentlige mængdeangivelser

22 Stab gruppe af personer, der assisterer og rådgiver ledelsen af fx en hær eller en virksomhed Stemmeret ret til at stemme ved et valg eller en afstemning Sund smalt farvand, som forbinder to større farvande, der ligger mellem fastlandet og en ø eller mellem to øer Til spot og spe for at blive spottet; således at nogen bliver hånet Tornyster stiv, firkantet rygsæk, især om skolebørns og soldaters rygsæk Tugthus opdragelses- og arbejdsanstalt for kriminelle, løsgængere, vanartede børn m. fl. Tællelys Talg, som er formet til en stang og forsynet med en væge, der giver lys, når den tændes Tørv brunt, porøst materiale der er opstået ved delvis nedbrydning af døde plantedele i moser, og som bl.a. bruges til jordforbedring og som brændsel Udkigspost Sted, hvorfra man kan overvåge et område Vandpost udendørs pumpe, hvormed man med håndkraft henter vand op af en brønd

23 Vogntog kolonne af (heste)vogne, især prærievogne Vold aflang forhøjning af opdynget jord, ofte forstærket med sten eller murværk og brugt som del af et fæstningsanlæg omkring en by eller en borg Skyts skydevåben med stor kaliber; tunge skydevåben. genstand som bruges til at kaste med, især for at skade nogen eller noget Artilleri én eller flere militære enheder med tunge skydevåben, fx kanoner Eskadron militær enhed inden for pansertropperne på typisk kampvogne eller mand Belejre at omringe en by, fæstning el.lign. med en hær og isolere den fra omgivelserne for at fremtvinge en overgivelse Projektil metalgenstand (med eller uden sprængladning) som skydes, kastes eller slynges ud af et skydevåben især om kugle eller granat Bataljon militær enhed inden for fodfolket eller pansertropperne på typisk mand inddelt i kompagnier eller eskadroner

24

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL?

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

ARTLOVERS.DK Lærervejledning

ARTLOVERS.DK Lærervejledning Hvad er ARTLOVERS.dk?...2 Web-adresse...2 Målgruppe...2 Formål...2 Hvorfor dating?...2 Stævnemøde...3 Hvordan fungerer ARTLOVERS.dk?...3 Om værkudvalget...4 Kunstprofilen...5 Opgaver...6 Spil...9 Hot/Not...9

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

scrapbog for dig eller jer, som har en soldat i familien, der er pa international mission

scrapbog for dig eller jer, som har en soldat i familien, der er pa international mission Få ideer til at dyste med hinanden Hvad kan man gøre, når man savner hinanden? Hvordan ser soldatens seng mon ud? Hvad kan man gøre, hvis man tit får ondt i maven? Sørg for at sætte et godt hold både ude

Læs mere

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law Lærervejledning når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser d+ En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser DEN INTERNATIONALE RØDE KORS KOMITÉ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere