F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Mennesket bag de sociale afgørelser

2 Forord FOA sætter fokus på revalidering, fordi en god revalidering er en sikker vej tilbage til arbejdsmarkedet for de medlemmer, der har arbejdsskader, kronisk sygdom eller et højt sygefravær på grund af fysiske og psykiske belastninger i jobbet. Alt for få får tilbud om revalidering. Fra 1999 til 2005 er antallet af revalideringstilbud faldet fra til Det vil sige et fald på jf. Danmarks Statistik. Når man er ufaglært eller har en kort uddannelsesbaggrund er behovet for en uddannelse eller en længerevarende omskoling stor hvis man skal bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Et længerevarende uddannelsesforløb er umiddelbart kostbart for samfundet. Men når revalidenden igen bliver i stand til at tjene sin egen løn er det både en personlig sejr og en økonomisk gevinst for samfundet. I dag administrerer kommunerne reglerne meget stramt for revalidering. Ufaglærte får sjældent tilbudt revalidering. I stedet bliver de anbefalet selv at søge andet ikke fysisk arbejde på trods af, at arbejdspladserne råber på uddannet arbejdskraft. Vi ser ofte at de arbejdsskadede eller syge medlemmer falder mellem to stole de er for syge til arbejdsløshedsdagpenge og for raske til sygedagpenge. De mister deres forsørgelsesgrundlag med store konsekvenser for deres hverdag. Selvfølgelig skal vi følge loven med kortest mulige revalideringsforløb, men vi skal også sikre det nødvendige revalideringsforløb. Sådan foregår det ikke i dag. I denne casesamling og til konferencen den 24. januar står en række medlemmer frem og fortæller deres historie. Nogle få ender succesfuldt, men de fleste gør det ikke. Historierne viser samtidigt, at de behandles meget forskelligt i det sociale system, når der er behov for en revalideringsindsats for at få medlemmet tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at kommunerne bruger lovgivningen optimalt, samt at Folketinget sikrer, at de svageste får det revalideringstilbud, der kan sikre vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det er der både en menneskelig og en samfundsøkonomisk pointe i. Mona Striib Næstformand FOA Fag og Arbejde 2 FOA fag og arbejde

3 træning besluttede kommunen, at Najat kunne raskmeldes og sendes til a-kassen med henblik på arbejdsløshedsunderstøttelse. Men Najat havde stadig smerter og kunne ikke påtage sig et arbejde. Dermed var Najat uden forsørgelse. Efter mange breve og telefonsamtaler mellem FOA og kommunen, en revision af personprofilen og et møde, blev kommunen dog overbevist om, at Najat ikke kunne raskmeldes. Hun kom igen på sygedagpenge og med tilbagevirkende kraft. Tabt på gulvet Najat Saidi mobil: To operationer for diskusprolaps efter en arbejdsskade. Fire år med konstante smerter i ryggen, smertestillende medicin og ingen tilbud fra kommunen. Sådan ser virkeligheden ud for Najat. Det har været meget hårdt både økonomisk og psykisk, fortæller Najat. Hun har arbejdet siden hun var 14 år og gik i skole samtidigt. Najat 39 år, gift og har tre børn på 10., 13. og 17 år som har været en stor hjælp med bl.a. det huslige arbejde, som Najat ikke kan klare. Najat har intet ønske om at være hjemmegående. Man bliver skør af det, siger Najat. Den 16. januar 2003 greb Najat ud efter et barn, der var ved at falde ned fra en vindueskarm i daginstitutionen. Et smæld i ryggen var første tegne på en diskusprolaps, som sygemeldte Najat. En speciallægeerklæring fra november 2006 fortæller om fortsatte smerter i ryggen og kraftnedsættelser i venstre ben. Den kommunale sagsbehandler blev kontaktet allerede efter første rygoperation i april 2004, hvor Najat ønskede hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kommunen markerede med det samme, at hvis revalidering kom på tale, så blev det uden uddannelse, fordi Najat var ufaglært. Efter den anden rygoperation og genop- Najat har været gennem flere afklaringsforløb hos Contra, Plan og Handling, Jobcenter/Jobsøgning og Revacentret. Revacentret opfordrede i november 2006 til at støtte Najat til en boglig uddannelse med start i 9. og 10. klasse. På trods af det mener kommunen, at Najat måske kan få tildelt en kortvarig virksomhedspraktik. Uddannelse bliver der ikke tale om. Kommunen tror ikke på, at jeg har smerter. De ser ikke på mine papirer, som lægen har skrevet. Det er næsten det værste, at de ikke tror på mig, for jeg vil tjene mine egne penge til familien, ligesom jeg altid har gjort, siger Najat. Fordi Najats beskæftigelsessituation er uafklaret her efter fire år, har hun også netop fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne. FOA har krævet en afgørelse om revalidering fra kommunen. Nu skal der ske noget i sagen. Denne afgørelse venter Najat nu på. Fakta Januar 2003 arbejdsulykke i daginstitution April 2004 første rygoperation September 2005 anden rygoperation Februar 2006 beslutter kommunen at raskmelde Najat November 2006 afsluttes sidste afklaringsforløb på Revacentret Januar 2007 venter på kommunens afgørelse FOA fag og arbejde 3

4 37 timers job, men hun ved faktisk ikke hvilket job, hun kan klare med sin funktionsnedsættelse i ryggen. Det eneste tilbud kommunen har givet Bodil er støtte til at starte langsomt op igen, så hun efter 4 uger kan varetage en stilling på 37 timer om ugen. Tilbudet er givet, uden at det er afklaret, hvilke job Bodil fysisk kan klare. Det er det, der har været det værste i hele mit forløb. Jeg er blevet helt umyndiggjort og sat uden for indflydelse på mit eget liv. Kommunen har truffet alle beslutninger til et lukket møde uden mig på baggrund af lægerapporten. Jeg forstår det ikke, for lægerapporten fortæller, at jeg har en varig funktionsnedsættelse, som betyder, at jeg ikke kan klare et arbejde med rygbelastning og uden mulighed for varierede arbejdsstillinger. Alligevel har kommunen til deres lukkede møder bestemt, at jeg skal arbejde 37 timer om ugen fx med lettere butiksarbejde, fortæller Bodil. Et helt år af et liv er spildt Bodil Vibeke Adelheid Beske mobil: Tre døgn på arbejde som handicaphjælper sluttede om morgenen den 10. januar 2006 med, at Bodil hjalp den handicappede med at blive klædt på. Om aftenen var det Bodil, som måtte hjælpes med at blive klædt af. Bodil faldt ned af en trappe og slog sin ryg voldsomt og har været sygemeldt siden. I starten af forløbet regnede Bodil, lægen og fysioterapeuten med, at det nok var en alvorlig rygskade, men at hun snart kunne genoptage sit arbejde som handicaphjælper. Sådan skulle det ikke gå, for midt i juni måned vurderede en speciallæge, at Bodil havde fået en varig funktionsnedsættelse. Bodil kan fx ikke løfte eller gå med fyldte indkøbsposer i hånden. Desuden har Bodil store problemer med at sidde på almindelige stole. Min mand og mine børn på 8 og 12 år er blevet rigtigt dygtige til at handle og hjælpe til. I begyndelsen hjalp de mig også med at få både strømper og sko på. Det kan jeg godt selv nu, siger Bodil den 16. januar Siden januar 2006 har Bodil haft kontakt med den kommunale sagsbehandler 7 gange, uden at det har resulteret i en handlingsplan for Bodil eller den jobafprøvning, som Bodil gerne ville have. Efter første kontakt med den kommunale sagsbehandler, hentede Bodil en bisidder fra FOA til samtalerne i kommunen. Bodil vil gerne være aktiv i et Bodil har selv forsøgt at vende tilbage til sit job som handicaphjælper ved hjælp af skånevagter, uden at det lykkedes. Hun har selv søgt job som salgskonsulent af handicapartikler, telefon-servicearbejder, personalesekretær, socialformidler og it-medarbejder. Disse job får Bodil ikke på grund af manglende kompetencer. Som Bodil siger: Jeg føler mig mistænkeliggjort af kommunen. Det er som om, at sagsbehandleren tror, at jeg vil nasse på systemet. Tror systemets folk, at det er for sjov at jeg bare vil gå derhjemme? I hele forløbet har jeg følt, at kommunen har haft ønske om, at jeg bare blev træt af systemet og fandt på noget selv. Det ville jeg også gerne, hvis jeg bare vidste hvad, siger Bodil. Fakta Januar 2006 arbejdsskade og sygemeldt siden da Februar 2006 forsøger skånevagter Marts 2006 statusrapport hos egen læge og fysioterapeut April 2006 henvisning til speciallæge og første samtale med kommunen Juni 2006 besøg hos speciallæge og anden samtale med kommunen September 2006 tredje samtale med kommunen Oktober 2006 kommunen beslutter op til fire ugers støtte til langsom jobstart November 2006 til samtale om job December 2006 til samtale om job Bodil selv har søgt Januar 2007 officielt opsagt fra jobbet møde med kommunen 4 FOA fag og arbejde

5 Sjovt er det ikke at blive ramt af et handicap som 39 årig, og Bodils største ønske er, at de kommunale sagsbehandlere vil møde én som et menneske. Lytte med respekt for personen, blive taget med på råd. At de kommunale sagsbehandlere ser menneskerne som ressourcer frem for som problemer. Lige nu venter Bodil på en tilbagemelding fra kommunen om, hvad der videre skal ske. Forhåbentlig er afklaringen på plads tirsdag den 23. januar men med kommunen kan man aldrig vide. Tingene tager tid! Efter en langvarig genoptræning kan skulderen holdes smertefri, hvis Maj-Britt undgår belastninger af skulderen. Det vil sige undgå løft, gentagne bevægelser og belastninger af skulderen. Maj-Britt kan altså ikke vende tilbage til jobbet som social- og sundhedshjælper. Sagsbehandleren i FOA har hjulpet Maj-Britt med at udfylde mødepapirer til kommunen, skadespapirer mv. Det er også sagsbehandleren i FOA, der har hjulpet Maj-Britt med at se på mulige job. På vej i ny uddannelse efter arbejdsskade Maj-Britt Hagde mobil: Maj-Britt er 35 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er gift og har to børn. En svimmel klient i hjemmeplejen begyndte at falde bagover, og Maj-Britt greb pr. refleks ud efter ham i oktober Det gav et smæld i højre skulder og øjeblikkelige smerter ned i armen. Først troede både lægen og Maj-Britt, at der var tale om en fibersprængning. Derfor forsøgte Maj-Britt trods smerterne også at genoptage sit arbejde. Det gik dog ikke. Der var tale om en større skade i skulderen, som både blev behandlet med indsprøjtninger med binyrebarkhormon og operation og Maj-Britt blev sygemeldt fra sit arbejde i oktober 2004 og blev sagt op i marts Siden har hun ikke kunne holde til at arbejde som social- og sundhedshjælper. FOA foreslog mig at blive audiologiassistent. Det synes jeg var en god idé, for så kunne jeg bevare kontakten til ældre mennesker. Det har jeg erfaring med som social- og sundhedshjælper. Kommunen hjalp ikke med noget. Der fik jeg ingen støtte. Jeg bad om at få en arbejdsprøvning for at se, hvad skulderen kunne holde til, men det måtte jeg ikke få, siger Maj-Britt. Kommunen har sammen med Maj-Britt og FOA lagt en plan for, hvordan Maj-Britt kan vende tilbage i arbejde og blive fuldt selvforsørgende. Maj-Britt skulle starte uddannelsen til audiologiassistent under sin graviditet. Men hun blev desværre sygemeldt under graviditeten. Det betød, at hun først kunne starte uddannelsen efter barselsorloven. Da skolen ligger i Odense og Maj- Britt bor i Herning vil det blive for uoverskueligt for Maj-Britt at være så langt væk med et lille barn. Derfor tog hun initiativ til at søge Fakta Oktober 2003 arbejdsskade højre skulder September 2004 undersøgelse hos speciallæge Oktober 2004 sygemeldt Februar 2005 opereret i skulderen Marts 2005 sagt op fra sin stilling 2006 barselsorlov Januar 2007 startet på uddannelse FOA fag og arbejde 5

6 ind på handelsskolen og få grunduddannelsen for efterfølgende at få en elevplads som lægesekretær. Da jeg fortalte kommunens sagsbehandler om de ændrede planer, fik jeg besked på ikke at starte på den uddannelse, før kommunen havde godkendt det. Det forstår jeg slet ikke. Første gang jeg talte med kommunen, skulle jeg selv tage initiativ til at finde en uddannelse. Anden gang er det bare forbudt, fortæller Maj-Britt. Det er dejligt at komme i gang igen. Nu håber jeg bare, at jeg får lov til at fortsætte, siger Maj-Britt. Den kommunale afgørelse venter hun for øjeblikket på. Skaden på skulderen er meldt som en arbejdsskade og anerkendt som sådan. Hun har fået en ménskadeerstatning og i forbindelse med revalideringen skal man undersøge, om Maj-Britt kan få udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Maj-Britt er alligevel startet på handelsskolen, for hun ville ikke vente helt til august med at starte uddannelse. Rikke forsøgte selv at klare sig ved at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent og arbejde indenfor psykiatrien. Samtidig med at Rikke opdagede at arbejdet i psykiatrien alligevel var for hårdt for skulderen, oplevede hun trusler og spark fra patienterne. Det er blevet meget et hårdere miljø inden for psykiatrien. Patienterne er dårligere, og der er mange misbrugsproblemer og mere vold. Det gjorde mig rigtig ked af det, siger Rikke. Herefter klarede hun sig på bedste vis ved freelance arbejde, men måtte endelig sygemelde sig januar Rikke søgte hjælp hos sin egen læge til at blive revalideret. Da hun ingen hjælp fik, skiftede hun læge som bakkede op om revalideringen. Fakta Vandt et langt forløb op ad bakke Rikke Erbs Olsen mobil: Rikke er 31 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun fik en arbejdsskade i skulderen i 1998, da hun hjalp en tung ældre op at sidde. Den ældre faldt tilbage og rev hende med sig i faldet. Derved fik hun revet skulderen af led. Først i 2000 blev skulderen opereret, fordi Rikke var gravid og ikke måtte blive bedøvet på grund af barnet skulderen rives af led ved en arbejdsulykke 2000 skulderen opereres 2001 Rikke går i gang med at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent 2002 Rikke bliver færdig som social- og sundhedsassistent og får arbejde i psykiatrien 2004 Mange sygeperioder og arbejde som freelance 2006 i januar bliver Rikke sygemeldt 2006 Søger revalidering og bliver henvist til arbejde inden for psykiatrien 2006 Skriftlig partshøring som fører til kommunens accept af revalidering. Start på HF enkeltfagskursus 6 FOA fag og arbejde

7 Helt tilfældigt blev Rikke henvist til FOA, der arrangerede et møde i kommunen, hvor der blev udarbejdet ressourceprofil. Men sagen trak ud, og til sidst mente sagsbehandleren i kommunen, at hun blot kunne få en skåneerklæring hos sin egen læge. Herefter kunne Rikke så søge arbejde indenfor psykiatrien eller søge arbejdsløshedsdagpenge! Det forslag kunne Rikke naturligvis ikke bruge til noget. Det var allerede afprøvet, og hun var klar over, at hun ville blive syg igen. Med hjælp fra FOA afgav hun skriftlig partshøring på afgørelsen fra kommunen. Det fik kommunen til at ombestemte sig, og i sommeren 2006 accepterede kommunen at revalidere hende til en anden uddannelse. Jeg forstår det egentligt ikke, for der var ikke nye oplysninger i sagen, fortæller Rikke. Efterfølgende måtte Rikke selv finde ud af, hvilke uddannelser hun kunne blive optaget på, men sagsbehandleren foreslog uddannelsen til lægesekretær. På uddannelsesstedet, fik hun at vide, at det var meget svært at få arbejde som lægesekretær. Den besked gav hun videre til kommunen. Igen var det Rikkes eget problem at finde en anden uddannelse. Så besluttede Rikke sig for at blive uddannet til lærer i folkeskolen. Jeg har altid gået og leget lidt med tanken om at være skolelærer, siger Rikke. Hun opsøgte Jelling Seminarium, der vejledte hende om hvilke HF fag, hun først skulle bestå. Så den 17. august 2006 startede hun på Hf-forberedelses kursus mhp. optagelse på seminariet i august Rikke oplever at forløbet har været meget belastende både for hende selv, manden og børnene. Samtidig med mange smerter, søvnløse nætter og de store vanskeligheder med at sidde på en almindelig stol, har det været meget opslidende, at sagen trak ud i kommunen. Jeg blev ked af det, hver gang jeg skulle til møde i kommunen, for jeg fik ingen opbakning. Jeg følte mig meget overladt til mig selv, fortæller Rikke. Rikke synes, at kommunen skal have og vise en større forståelse for, hvad hendes sygdom har betydet for hele familien. Kommunen skal bakke hele familien op og sige, "vi skal gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig", frem for at hun selv skal tage initiativ til, at der skete noget i sagen. Hvis ikke Rikke sammen med FOA havde skrevet partshøring, tror hun ikke hun havde fået hjælp til revalidering. I så fald skulle hun klare sig selv på arbejdsmarkedet med forventeligt mange sygeperioder. Som sagen står nu, ser Rikke lyst på fremtiden. Men er dog lidt nervøs for, hvad der sker, hvis hun ikke som forventet bliver optaget på seminariet til sommer. FOA fag og arbejde 7

8 Kirsten ønskede at søge et flexjob og kom gennem kommunen i arbejdsprøvning i en skolefritidsordning (SFO) via Contra. Hensigten med arbejdsprøvningen var, at hun skulle skåne den venstre arm. Resultatet blev desværre, at hun under arbejdsprøvningen overbelastede den højre arm. Det gav Kirsten flere sygeperioder under den 3 mdr. lange arbejdsprøvning, som kommunen forlangte, at hun skulle arbejde 37 timer om ugen i. Ved arbejdsprøvningen afslutning blev der holdt en afsluttende samtale, hvor sygedagpengekontoret ikke deltog. Lederen i SFO?en fortalte, at de havde været glade for Kirsten, men at de ikke ville ansætte hende. Begrundelsen Fakta Arbejdssvækket efter operation for brystkræft svigtet af kommunen Kirsten Christiansen mobil: Kirsten Christiansen er 55 år og har været dagplejer siden I 2004 fik hun konstateret brystkræft i venstre bryst og blev opereret herfor. Operationen medførte dog en stor kraftnedsættelse af venstre arm, som stort set ikke kan bruges i dag. I begyndelsen klarede Kirsten sygeperioden godt, fordi hun forventede at kunne vende tilbage til sit arbejde som dagplejer. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. I dag er Kirstens situation meget dårlig, da hun har udsigt til at miste sit forsørgelsesgrundlag. Da Kirsten efter operationen var klar til at vende tilbage til arbejdet, gav sygedagpengekontoret hende den nødvendige tid til en langsom opstart. Kirsten startede med at have 1 og 2 børn i dagpleje, men da hun fik det 3. barn, måtte hun sygemelde sig på grund af overbelastning af den meget svækkede venstre arm Januar konstateret brystkræft og sygemeldt. Februar brystbevarende operation og kemoterapi startes August stråleterapi startes November raskmeldes og genoptager arbejdet med begrænset børnetal 2005 Maj på grund af træthed forlænges aftalen om begrænset børneantal til 5/ Efter sommerferien kommer jeg op på at passe 3 små børn, smerterne i min arm bliver mere konstante og jeg lider meget af træthed Februar sygemelding og kontakt til FOA og ansøgning om at komme på flexjob og dagplejen udfærdiger en aftale med lovning om, at jeg kan komme tilbage i en sådan stilling. Februar projekt Contra 3 ugers skoleforløb, derefter i virksomheds praktik, da jeg er god til børn bliver det på en SFO. Maj ansøgning om flexjob. August afslag på flexjob og aftale om at forsøge at komme tilbage i dagplejen November sygemeldes 2007 Januar brev fra Solrød kommune om at de ikke finder mig dagpengeberettiget, da min arbejdsprøvning viste, at jeg kan klare almindeligt job med skåne hensyn. Sådan kort ligger min sag nu. 8 FOA fag og arbejde

9 herfor var, at Kirstens havde for mange skånebehov til at kunne klare arbejdet. Samtalen er ikke blevet skriftligt refereret, og sagsbehandleren i kommunen som skal behandle sagen mener, at Kirsten godt kan arbejde 37 timer som pædagogmedhjælper. Hun anbefaler Kirsten at søge en i mindre institution, hvor der kan tages skånehensyn. Det nævnes dog, at det kan være svært at få arbejde uden uddannelsen som pædagog. Kommunen giver afslag på Fleksjob. I begyndelsen af sygeforløbet fik Kirsten stor forståelse fra sygedagpengekontoret, men da hun var i arbejdsprøvning, fik Kirsten fornemmelsen af ikke at blive troet på. Sagsbehandleren ville bare have Kirsten videre og spurgte aldrig, hvordan hun havde det. Sagsbehandleren hører ikke på Kirsten og vil bare have hende ud af systemet. Der har været 3 forskellige sagsbehandlere. Det er meget hårdt ikke at blive troet på, siger Kirsten. Det vil være relevant at give Kirsten dette revalideringstilbud. Men sygedagpengekontoret afviser nu al hjælp. FOA har vejledt Kirsten undervejs hjulpet med at anke afslaget på både revalidering og flexjob. Egen læge har også været en god støtte, især ved anke af afslag på Fleksjob. På baggrund af sagsbehandlerens afslag på revalidering og flexjob er der blevet lukket for sygedagpengene. Kirsten er også blevet sagt op pga. sygdom fra juni Hun næppe have nogen indtægt efter maj 2007, da det ikke er sandsynligt, at hun kan stå til rådighed i a-kassen. Kirstens mand er selvstændig. Derfor vil Kirsten ikke være berettiget til kontanthjælp. Familien bor i eget hus, og den fremtidige økonomiske situation er derfor meget utryk. Nu venter Kirsten på afgørelsen på anken og ser en meget usikker fremtid i møde. Måske kunne Karin have fortsat som social- og sundhedsassistent, hvis hun havde fået hjælp i tide års sagsbehandling ender med kontanthjælp Annalise Laugesen mobil: Annalise er i dag 55 år. Hun har været sygemeldt i år pga. nedslidning i højre skulder efter 17 års ansættelse som dagplejer. Skub og træk af tvillingebarnevogn gennem så mange år har sat sit præg, fortæller Annalise. 2 operationer, langvarig genoptræning, mange smerter, adskillige sagsbehandlerskift og utallige arbejdsprøvninger. Alligevel er der ikke fundet en holdbar løsning og Annalise modtager i dag kontanthjælp, hvilket hun ikke kan leve af, da hun bor alene i eget hus. Annalise arbejdede som dagplejer lige til den dag hun skulle opereres i skulderen den 3. juni Siden har hun ikke kunnet arbejde som dagplejer. Efter overstået operation og langvarig genoptræning blev hun arbejdsprøvet på Grundfos. Her udtalte man, at jeg havde nogle kvalifikationer, og at jeg burde tilbydes uddannelse, siger Annalise. Kommunen mente, at hun bare kunne melde sig ledig og modtage dagpenge. Derfor blev sygedagpengene standset. Fra a-kassen kunne jeg ikke få dagpenge, fordi jeg ikke kunne holde til at arbejde i 37 timer. Kommunens afgørelse blev senere anket. Sygedagpengene blev efterbetalt med tilbagevirkende kraft, og kommunen blev tvunget til at tilbyde revalidering. Faktaboks Juni 2002 Sygemeldt og opereret i højre skulder 3/4 år Genoptræning 2003 Afskediget efter 17 år i dagplejen, Bjerringbro kommune April 2003 Opereret igen i skulderen efterfulgt af genoptræning mdr. i arbejdsprøvning på Grundfos Kommunen stopper sygedagpengene afgørelsen ankes 2005 Det Sociale Nævn forlænger sygedagpenge mhp. revalidering 2005 Arbejdsprøvning via AF3 i Randers 2005 Arbejdsprøvning i skolefritidshjem 2005 Arbejdsprøvning i Ungdommens hus 2006 Arbejdsprøvning på Laboremus Kommunen standser revalideringsydelsen. Afgørelsen ankes Overgår til kontanthjælp December Kommunen henviser til et kursus i Silkeborg Januar 2007 Sagsbehandling sat i bero pga. kommunesammenlægning FOA fag og arbejde 9

10 Efter flere forgæves arbejdsprøvninger bliver Annalise henvist til et revalideringscenter Laboremus, der konkluderer, at arbejdsevnen er nedsat i så stort omfang, at der bør påbegyndes en sag om førtidspension. Kommunen er uenig heri og siden har Annalise været henvist til kontanthjælp. Sagen er anket. Annalise håber, at hun vil få ret i, at hun nu bør tilkendes førtidspension, da alle arbejdsprøvninger har vist, at hun desværre ikke kan magte et arbejde. Jeg har følt, at de i kommunen har trådt på både mine følelser og min person. Jeg har arbejdet for kommunen i så mange år. Jeg forstår ikke, at det kan tage så lang tid. FOA følger sagen tæt. Jeg har fået en god støtte fra FOA, siger Annalise og er glad for at FOA rejser problemstillingen. Farvel til vold i arbejdet og goddag til et helt nyt arbejdsliv Karin Kofoed mobil: Karin er 40 år, gift og har to børn og er uddannet socialog sundhedsassistent i Jeg tænkte bare, at det her fag, var bare lige mig, siger Karin. Og der var arbejdsglæde i Karins liv lige ind til hun blev overfaldet af en psykisk syg og dement beboer på plejehjemmet i maj Jeg skulle lige se, hvordan han havde det og bøjede mig ind over sengen. Så greb han pludselig fast i mit hår og slog og sparkede mig i maven og endte med at skubbe mig ind i væggen. Det var bare helt umotiveret, og jeg blev skræmt og rigtigt bange, fortæller Karin. Karin kunne ikke slippe fri fra beboeren. En elev så det og råbte om hjælp og i løbet af et øjeblik, var lederen på stuen og hjalp Karin fri. Det kostede mange tårer på sengen hjemme om aftenen. Karin var ret chokeret, men forventede helt klart, at det her bare skulle overstås. Sådan gik det desværre ikke. 10 FOA fag og arbejde

11 Efter en enkelt sygedag vendte Karin tilbage til arbejdet, og i et pat måneder forsøgte Karin at passe arbejdet. Det kunne hun dog ikke gøre tilfredsstillende for hende selv eller arbejdsgiveren. Men jeg var ikke i stand til at foretage mig noget, siger Karin. Karin fik det værre og værre, og det gik ned ad bakke med hendes faglighed. Det kunne hun selv se, og det kunne lederen også. Karin tog konsekvensen og sagde op. Der måtte bare et helt anderledes job til, derfor søgte og fik Karin et job som aftenvagt i døgnplejen. Et lægebesøg for noget med allergi, fik for alvor gang i hjælpen til Karin. Lægen sagde til mig, at jeg lignede noget, katten havde slæpt ind. Så begyndte jeg bare at tude, og hele historien om voldsepisoden kom frem. Så tog han over. Sørgede for at jeg fik psykologhjælp og sørgede for, at jeg kom hos ham hver anden dag til samtaler, fortæller Karin. Fakta 1998 uddannet social- og sundhedsassistent Maj 2004 overfaldet på psykiatrisk plejehjem Juni og juli måned 2004 perioder med sygemeldinger afsluttet med, at Karin opsagde sin stilling August 2004 nyt job i døgnplejen som aftenvagt i ca. et år Oktober/november 2005 opsagt på grund af sygdom November 2005 indsigelse mod opsigelsen og opsigelsen trukket tilbage December 2005 accepter selv at det ikke er muligt at komme tilbage accepterer opsigelse Januar 2006 møde med kommunens sagsbehandler Februar 2006 godkender kommunen revalidering Marts 2006 er Karin i gang med revalidering til læreruddannelse Der var ventetid på psykologhjælpen, og Karin fungerede ikke godt nok i døgnplejen. Derfor blev Karin sagt op. Det gjorde Karin indsigelse mod og fik lov til at fortsætte jobbet. I december måned var det helt klart for Karin at hun ikke kunne vende tilbage til jobbet. Der var ikke en gang tale om at sætte deadline på psykologhjælpen på dette tidspunkt. Det tog Karin konsekvensen af og henvendte sig selv til kommunen med henblik på afsked fra jobbet. Karin modtog sin afsked og var klar til det. Kommunens reaktion var hurtig og effektiv. Karin kom til samtale, udfyldte sin ressourceprofil og fik lyn hurtigt bevilliget revalidering. Få måneder efter startede Karin på et praktikforløb i en skole som lærer og nu er Karin i gang med læreruddannelsen på Københavns Dag og Aften Seminarium på Bornholm. Lige nu er Karin i gang med sin første praktik som lærer, og det fungerer bare så godt, fortæller Karin. FOA fag og arbejde 11

12 Nøgletal om revalidering og sygefravær Revalidering: På landsplan er antallet af revalideringstilbud faldet de senere år (fra i 1999 til i 2005 et fald på (Kilde: Danmarks Statistik)). Sygefravær: Set under ét har medlemmerne af FOA et højt sygefravær. Ifølge en ny fraværsstatistik for kommunalt ansatte er det gennemsnitlige sygefravær på 15,8 kalenderdage. For social- og sundhedspersonalet er tallet 21,6, for pædagogmedhjælpere 18,8, for husassistenter 22,7 og for rengøringsassistenter 21,5 kalenderdage. (Kilde FLD for 2005) Arbejdsskader: Medlemmerne af FOA får anerkendt dobbelt så mange arbejdsskader, som man skulle forvente ud fra deres andel af arbejdsstyrken (FOA's egen undersøgelse fra 2004) Førtidspension: Medlemmerne af FOA har en risiko for at komme på førtidspension, der er gange så stor som øvrige grupper på arbejdsmarkedet (FOA-undersøgelse, der blev publiceret i december 2002). Der er mange ansatte i flexjob i de faggrupper, hvor FOAs medlemmer arbejder ca (Kilde: FLD) Ledighed: Arbejdsløsheden er lav bl.a. på mange af FOAs områder dvs. gode muligheder for revalidering. Staunings Plads København V Tlf.:

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget:

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget: Nr. 1. 2013 Jonathan Richter efter lynnedslaget: - Tag fokus væk fra det, du har mistet Bilulykke stoppede succesfuld karriere side 10 Når arbejdet stjæler din søvn side 15 Klædt på til lønforhandling

Læs mere

Arbejde eller pension

Arbejde eller pension Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Jeg arbejder. min leddegigt på afstand. At fungere på en arbejdsplads får mig til at føle mig som et normalt menneske

Jeg arbejder. min leddegigt på afstand. At fungere på en arbejdsplads får mig til at føle mig som et normalt menneske Jeg arbejder min leddegigt på afstand Poul 64 år Leddegigt i 30 år Fuldtidsarbejde Bruger enkelte hjælpemidler Poul er 64 år, men en tilværelse som pensionist trækker endnu ikke i ham. Siden han som 7-årig

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger

Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger Forord - plads til rummelighed Redaktion: Carsten Kjærgaard Anette Hansen Bente Nissen Jakob Rom Johansen Grafisk tilrettelæggelse Cameleon Reklamebureau

Læs mere

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Nr. 4, November 2004, 2. årgang tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET I FORSKNINGENS TJENESTE 30 BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Gud mod kræft 16 Unge mod kræft

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt.... side 4 Jeg har et fleksjob som pedelmedhjælper

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Syv historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Syv historier om at finde sit eget fleksjob 1 / 2 / 3 skridt til fleksjob Syv historier om at finde sit eget fleksjob 2 Syv historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt side 4 Jeg har et

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

, skal betale 360.600,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober 2012. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4.

, skal betale 360.600,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober 2012. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4. Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. november 2013 i sag nr. BS R3-44/2013: HK/Danmark s.m.f. A mod X Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 Februar 2007 Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 og løsningsforslag til den fremtidige indsats i Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og læsevejledning 3 SAMMENFATNING 5 Profilanalyse...

Læs mere