F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Mennesket bag de sociale afgørelser

2 Forord FOA sætter fokus på revalidering, fordi en god revalidering er en sikker vej tilbage til arbejdsmarkedet for de medlemmer, der har arbejdsskader, kronisk sygdom eller et højt sygefravær på grund af fysiske og psykiske belastninger i jobbet. Alt for få får tilbud om revalidering. Fra 1999 til 2005 er antallet af revalideringstilbud faldet fra til Det vil sige et fald på jf. Danmarks Statistik. Når man er ufaglært eller har en kort uddannelsesbaggrund er behovet for en uddannelse eller en længerevarende omskoling stor hvis man skal bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Et længerevarende uddannelsesforløb er umiddelbart kostbart for samfundet. Men når revalidenden igen bliver i stand til at tjene sin egen løn er det både en personlig sejr og en økonomisk gevinst for samfundet. I dag administrerer kommunerne reglerne meget stramt for revalidering. Ufaglærte får sjældent tilbudt revalidering. I stedet bliver de anbefalet selv at søge andet ikke fysisk arbejde på trods af, at arbejdspladserne råber på uddannet arbejdskraft. Vi ser ofte at de arbejdsskadede eller syge medlemmer falder mellem to stole de er for syge til arbejdsløshedsdagpenge og for raske til sygedagpenge. De mister deres forsørgelsesgrundlag med store konsekvenser for deres hverdag. Selvfølgelig skal vi følge loven med kortest mulige revalideringsforløb, men vi skal også sikre det nødvendige revalideringsforløb. Sådan foregår det ikke i dag. I denne casesamling og til konferencen den 24. januar står en række medlemmer frem og fortæller deres historie. Nogle få ender succesfuldt, men de fleste gør det ikke. Historierne viser samtidigt, at de behandles meget forskelligt i det sociale system, når der er behov for en revalideringsindsats for at få medlemmet tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at kommunerne bruger lovgivningen optimalt, samt at Folketinget sikrer, at de svageste får det revalideringstilbud, der kan sikre vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det er der både en menneskelig og en samfundsøkonomisk pointe i. Mona Striib Næstformand FOA Fag og Arbejde 2 FOA fag og arbejde

3 træning besluttede kommunen, at Najat kunne raskmeldes og sendes til a-kassen med henblik på arbejdsløshedsunderstøttelse. Men Najat havde stadig smerter og kunne ikke påtage sig et arbejde. Dermed var Najat uden forsørgelse. Efter mange breve og telefonsamtaler mellem FOA og kommunen, en revision af personprofilen og et møde, blev kommunen dog overbevist om, at Najat ikke kunne raskmeldes. Hun kom igen på sygedagpenge og med tilbagevirkende kraft. Tabt på gulvet Najat Saidi mobil: To operationer for diskusprolaps efter en arbejdsskade. Fire år med konstante smerter i ryggen, smertestillende medicin og ingen tilbud fra kommunen. Sådan ser virkeligheden ud for Najat. Det har været meget hårdt både økonomisk og psykisk, fortæller Najat. Hun har arbejdet siden hun var 14 år og gik i skole samtidigt. Najat 39 år, gift og har tre børn på 10., 13. og 17 år som har været en stor hjælp med bl.a. det huslige arbejde, som Najat ikke kan klare. Najat har intet ønske om at være hjemmegående. Man bliver skør af det, siger Najat. Den 16. januar 2003 greb Najat ud efter et barn, der var ved at falde ned fra en vindueskarm i daginstitutionen. Et smæld i ryggen var første tegne på en diskusprolaps, som sygemeldte Najat. En speciallægeerklæring fra november 2006 fortæller om fortsatte smerter i ryggen og kraftnedsættelser i venstre ben. Den kommunale sagsbehandler blev kontaktet allerede efter første rygoperation i april 2004, hvor Najat ønskede hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kommunen markerede med det samme, at hvis revalidering kom på tale, så blev det uden uddannelse, fordi Najat var ufaglært. Efter den anden rygoperation og genop- Najat har været gennem flere afklaringsforløb hos Contra, Plan og Handling, Jobcenter/Jobsøgning og Revacentret. Revacentret opfordrede i november 2006 til at støtte Najat til en boglig uddannelse med start i 9. og 10. klasse. På trods af det mener kommunen, at Najat måske kan få tildelt en kortvarig virksomhedspraktik. Uddannelse bliver der ikke tale om. Kommunen tror ikke på, at jeg har smerter. De ser ikke på mine papirer, som lægen har skrevet. Det er næsten det værste, at de ikke tror på mig, for jeg vil tjene mine egne penge til familien, ligesom jeg altid har gjort, siger Najat. Fordi Najats beskæftigelsessituation er uafklaret her efter fire år, har hun også netop fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne. FOA har krævet en afgørelse om revalidering fra kommunen. Nu skal der ske noget i sagen. Denne afgørelse venter Najat nu på. Fakta Januar 2003 arbejdsulykke i daginstitution April 2004 første rygoperation September 2005 anden rygoperation Februar 2006 beslutter kommunen at raskmelde Najat November 2006 afsluttes sidste afklaringsforløb på Revacentret Januar 2007 venter på kommunens afgørelse FOA fag og arbejde 3

4 37 timers job, men hun ved faktisk ikke hvilket job, hun kan klare med sin funktionsnedsættelse i ryggen. Det eneste tilbud kommunen har givet Bodil er støtte til at starte langsomt op igen, så hun efter 4 uger kan varetage en stilling på 37 timer om ugen. Tilbudet er givet, uden at det er afklaret, hvilke job Bodil fysisk kan klare. Det er det, der har været det værste i hele mit forløb. Jeg er blevet helt umyndiggjort og sat uden for indflydelse på mit eget liv. Kommunen har truffet alle beslutninger til et lukket møde uden mig på baggrund af lægerapporten. Jeg forstår det ikke, for lægerapporten fortæller, at jeg har en varig funktionsnedsættelse, som betyder, at jeg ikke kan klare et arbejde med rygbelastning og uden mulighed for varierede arbejdsstillinger. Alligevel har kommunen til deres lukkede møder bestemt, at jeg skal arbejde 37 timer om ugen fx med lettere butiksarbejde, fortæller Bodil. Et helt år af et liv er spildt Bodil Vibeke Adelheid Beske mobil: Tre døgn på arbejde som handicaphjælper sluttede om morgenen den 10. januar 2006 med, at Bodil hjalp den handicappede med at blive klædt på. Om aftenen var det Bodil, som måtte hjælpes med at blive klædt af. Bodil faldt ned af en trappe og slog sin ryg voldsomt og har været sygemeldt siden. I starten af forløbet regnede Bodil, lægen og fysioterapeuten med, at det nok var en alvorlig rygskade, men at hun snart kunne genoptage sit arbejde som handicaphjælper. Sådan skulle det ikke gå, for midt i juni måned vurderede en speciallæge, at Bodil havde fået en varig funktionsnedsættelse. Bodil kan fx ikke løfte eller gå med fyldte indkøbsposer i hånden. Desuden har Bodil store problemer med at sidde på almindelige stole. Min mand og mine børn på 8 og 12 år er blevet rigtigt dygtige til at handle og hjælpe til. I begyndelsen hjalp de mig også med at få både strømper og sko på. Det kan jeg godt selv nu, siger Bodil den 16. januar Siden januar 2006 har Bodil haft kontakt med den kommunale sagsbehandler 7 gange, uden at det har resulteret i en handlingsplan for Bodil eller den jobafprøvning, som Bodil gerne ville have. Efter første kontakt med den kommunale sagsbehandler, hentede Bodil en bisidder fra FOA til samtalerne i kommunen. Bodil vil gerne være aktiv i et Bodil har selv forsøgt at vende tilbage til sit job som handicaphjælper ved hjælp af skånevagter, uden at det lykkedes. Hun har selv søgt job som salgskonsulent af handicapartikler, telefon-servicearbejder, personalesekretær, socialformidler og it-medarbejder. Disse job får Bodil ikke på grund af manglende kompetencer. Som Bodil siger: Jeg føler mig mistænkeliggjort af kommunen. Det er som om, at sagsbehandleren tror, at jeg vil nasse på systemet. Tror systemets folk, at det er for sjov at jeg bare vil gå derhjemme? I hele forløbet har jeg følt, at kommunen har haft ønske om, at jeg bare blev træt af systemet og fandt på noget selv. Det ville jeg også gerne, hvis jeg bare vidste hvad, siger Bodil. Fakta Januar 2006 arbejdsskade og sygemeldt siden da Februar 2006 forsøger skånevagter Marts 2006 statusrapport hos egen læge og fysioterapeut April 2006 henvisning til speciallæge og første samtale med kommunen Juni 2006 besøg hos speciallæge og anden samtale med kommunen September 2006 tredje samtale med kommunen Oktober 2006 kommunen beslutter op til fire ugers støtte til langsom jobstart November 2006 til samtale om job December 2006 til samtale om job Bodil selv har søgt Januar 2007 officielt opsagt fra jobbet møde med kommunen 4 FOA fag og arbejde

5 Sjovt er det ikke at blive ramt af et handicap som 39 årig, og Bodils største ønske er, at de kommunale sagsbehandlere vil møde én som et menneske. Lytte med respekt for personen, blive taget med på råd. At de kommunale sagsbehandlere ser menneskerne som ressourcer frem for som problemer. Lige nu venter Bodil på en tilbagemelding fra kommunen om, hvad der videre skal ske. Forhåbentlig er afklaringen på plads tirsdag den 23. januar men med kommunen kan man aldrig vide. Tingene tager tid! Efter en langvarig genoptræning kan skulderen holdes smertefri, hvis Maj-Britt undgår belastninger af skulderen. Det vil sige undgå løft, gentagne bevægelser og belastninger af skulderen. Maj-Britt kan altså ikke vende tilbage til jobbet som social- og sundhedshjælper. Sagsbehandleren i FOA har hjulpet Maj-Britt med at udfylde mødepapirer til kommunen, skadespapirer mv. Det er også sagsbehandleren i FOA, der har hjulpet Maj-Britt med at se på mulige job. På vej i ny uddannelse efter arbejdsskade Maj-Britt Hagde mobil: Maj-Britt er 35 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er gift og har to børn. En svimmel klient i hjemmeplejen begyndte at falde bagover, og Maj-Britt greb pr. refleks ud efter ham i oktober Det gav et smæld i højre skulder og øjeblikkelige smerter ned i armen. Først troede både lægen og Maj-Britt, at der var tale om en fibersprængning. Derfor forsøgte Maj-Britt trods smerterne også at genoptage sit arbejde. Det gik dog ikke. Der var tale om en større skade i skulderen, som både blev behandlet med indsprøjtninger med binyrebarkhormon og operation og Maj-Britt blev sygemeldt fra sit arbejde i oktober 2004 og blev sagt op i marts Siden har hun ikke kunne holde til at arbejde som social- og sundhedshjælper. FOA foreslog mig at blive audiologiassistent. Det synes jeg var en god idé, for så kunne jeg bevare kontakten til ældre mennesker. Det har jeg erfaring med som social- og sundhedshjælper. Kommunen hjalp ikke med noget. Der fik jeg ingen støtte. Jeg bad om at få en arbejdsprøvning for at se, hvad skulderen kunne holde til, men det måtte jeg ikke få, siger Maj-Britt. Kommunen har sammen med Maj-Britt og FOA lagt en plan for, hvordan Maj-Britt kan vende tilbage i arbejde og blive fuldt selvforsørgende. Maj-Britt skulle starte uddannelsen til audiologiassistent under sin graviditet. Men hun blev desværre sygemeldt under graviditeten. Det betød, at hun først kunne starte uddannelsen efter barselsorloven. Da skolen ligger i Odense og Maj- Britt bor i Herning vil det blive for uoverskueligt for Maj-Britt at være så langt væk med et lille barn. Derfor tog hun initiativ til at søge Fakta Oktober 2003 arbejdsskade højre skulder September 2004 undersøgelse hos speciallæge Oktober 2004 sygemeldt Februar 2005 opereret i skulderen Marts 2005 sagt op fra sin stilling 2006 barselsorlov Januar 2007 startet på uddannelse FOA fag og arbejde 5

6 ind på handelsskolen og få grunduddannelsen for efterfølgende at få en elevplads som lægesekretær. Da jeg fortalte kommunens sagsbehandler om de ændrede planer, fik jeg besked på ikke at starte på den uddannelse, før kommunen havde godkendt det. Det forstår jeg slet ikke. Første gang jeg talte med kommunen, skulle jeg selv tage initiativ til at finde en uddannelse. Anden gang er det bare forbudt, fortæller Maj-Britt. Det er dejligt at komme i gang igen. Nu håber jeg bare, at jeg får lov til at fortsætte, siger Maj-Britt. Den kommunale afgørelse venter hun for øjeblikket på. Skaden på skulderen er meldt som en arbejdsskade og anerkendt som sådan. Hun har fået en ménskadeerstatning og i forbindelse med revalideringen skal man undersøge, om Maj-Britt kan få udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Maj-Britt er alligevel startet på handelsskolen, for hun ville ikke vente helt til august med at starte uddannelse. Rikke forsøgte selv at klare sig ved at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent og arbejde indenfor psykiatrien. Samtidig med at Rikke opdagede at arbejdet i psykiatrien alligevel var for hårdt for skulderen, oplevede hun trusler og spark fra patienterne. Det er blevet meget et hårdere miljø inden for psykiatrien. Patienterne er dårligere, og der er mange misbrugsproblemer og mere vold. Det gjorde mig rigtig ked af det, siger Rikke. Herefter klarede hun sig på bedste vis ved freelance arbejde, men måtte endelig sygemelde sig januar Rikke søgte hjælp hos sin egen læge til at blive revalideret. Da hun ingen hjælp fik, skiftede hun læge som bakkede op om revalideringen. Fakta Vandt et langt forløb op ad bakke Rikke Erbs Olsen mobil: Rikke er 31 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun fik en arbejdsskade i skulderen i 1998, da hun hjalp en tung ældre op at sidde. Den ældre faldt tilbage og rev hende med sig i faldet. Derved fik hun revet skulderen af led. Først i 2000 blev skulderen opereret, fordi Rikke var gravid og ikke måtte blive bedøvet på grund af barnet skulderen rives af led ved en arbejdsulykke 2000 skulderen opereres 2001 Rikke går i gang med at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent 2002 Rikke bliver færdig som social- og sundhedsassistent og får arbejde i psykiatrien 2004 Mange sygeperioder og arbejde som freelance 2006 i januar bliver Rikke sygemeldt 2006 Søger revalidering og bliver henvist til arbejde inden for psykiatrien 2006 Skriftlig partshøring som fører til kommunens accept af revalidering. Start på HF enkeltfagskursus 6 FOA fag og arbejde

7 Helt tilfældigt blev Rikke henvist til FOA, der arrangerede et møde i kommunen, hvor der blev udarbejdet ressourceprofil. Men sagen trak ud, og til sidst mente sagsbehandleren i kommunen, at hun blot kunne få en skåneerklæring hos sin egen læge. Herefter kunne Rikke så søge arbejde indenfor psykiatrien eller søge arbejdsløshedsdagpenge! Det forslag kunne Rikke naturligvis ikke bruge til noget. Det var allerede afprøvet, og hun var klar over, at hun ville blive syg igen. Med hjælp fra FOA afgav hun skriftlig partshøring på afgørelsen fra kommunen. Det fik kommunen til at ombestemte sig, og i sommeren 2006 accepterede kommunen at revalidere hende til en anden uddannelse. Jeg forstår det egentligt ikke, for der var ikke nye oplysninger i sagen, fortæller Rikke. Efterfølgende måtte Rikke selv finde ud af, hvilke uddannelser hun kunne blive optaget på, men sagsbehandleren foreslog uddannelsen til lægesekretær. På uddannelsesstedet, fik hun at vide, at det var meget svært at få arbejde som lægesekretær. Den besked gav hun videre til kommunen. Igen var det Rikkes eget problem at finde en anden uddannelse. Så besluttede Rikke sig for at blive uddannet til lærer i folkeskolen. Jeg har altid gået og leget lidt med tanken om at være skolelærer, siger Rikke. Hun opsøgte Jelling Seminarium, der vejledte hende om hvilke HF fag, hun først skulle bestå. Så den 17. august 2006 startede hun på Hf-forberedelses kursus mhp. optagelse på seminariet i august Rikke oplever at forløbet har været meget belastende både for hende selv, manden og børnene. Samtidig med mange smerter, søvnløse nætter og de store vanskeligheder med at sidde på en almindelig stol, har det været meget opslidende, at sagen trak ud i kommunen. Jeg blev ked af det, hver gang jeg skulle til møde i kommunen, for jeg fik ingen opbakning. Jeg følte mig meget overladt til mig selv, fortæller Rikke. Rikke synes, at kommunen skal have og vise en større forståelse for, hvad hendes sygdom har betydet for hele familien. Kommunen skal bakke hele familien op og sige, "vi skal gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig", frem for at hun selv skal tage initiativ til, at der skete noget i sagen. Hvis ikke Rikke sammen med FOA havde skrevet partshøring, tror hun ikke hun havde fået hjælp til revalidering. I så fald skulle hun klare sig selv på arbejdsmarkedet med forventeligt mange sygeperioder. Som sagen står nu, ser Rikke lyst på fremtiden. Men er dog lidt nervøs for, hvad der sker, hvis hun ikke som forventet bliver optaget på seminariet til sommer. FOA fag og arbejde 7

8 Kirsten ønskede at søge et flexjob og kom gennem kommunen i arbejdsprøvning i en skolefritidsordning (SFO) via Contra. Hensigten med arbejdsprøvningen var, at hun skulle skåne den venstre arm. Resultatet blev desværre, at hun under arbejdsprøvningen overbelastede den højre arm. Det gav Kirsten flere sygeperioder under den 3 mdr. lange arbejdsprøvning, som kommunen forlangte, at hun skulle arbejde 37 timer om ugen i. Ved arbejdsprøvningen afslutning blev der holdt en afsluttende samtale, hvor sygedagpengekontoret ikke deltog. Lederen i SFO?en fortalte, at de havde været glade for Kirsten, men at de ikke ville ansætte hende. Begrundelsen Fakta Arbejdssvækket efter operation for brystkræft svigtet af kommunen Kirsten Christiansen mobil: Kirsten Christiansen er 55 år og har været dagplejer siden I 2004 fik hun konstateret brystkræft i venstre bryst og blev opereret herfor. Operationen medførte dog en stor kraftnedsættelse af venstre arm, som stort set ikke kan bruges i dag. I begyndelsen klarede Kirsten sygeperioden godt, fordi hun forventede at kunne vende tilbage til sit arbejde som dagplejer. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. I dag er Kirstens situation meget dårlig, da hun har udsigt til at miste sit forsørgelsesgrundlag. Da Kirsten efter operationen var klar til at vende tilbage til arbejdet, gav sygedagpengekontoret hende den nødvendige tid til en langsom opstart. Kirsten startede med at have 1 og 2 børn i dagpleje, men da hun fik det 3. barn, måtte hun sygemelde sig på grund af overbelastning af den meget svækkede venstre arm Januar konstateret brystkræft og sygemeldt. Februar brystbevarende operation og kemoterapi startes August stråleterapi startes November raskmeldes og genoptager arbejdet med begrænset børnetal 2005 Maj på grund af træthed forlænges aftalen om begrænset børneantal til 5/ Efter sommerferien kommer jeg op på at passe 3 små børn, smerterne i min arm bliver mere konstante og jeg lider meget af træthed Februar sygemelding og kontakt til FOA og ansøgning om at komme på flexjob og dagplejen udfærdiger en aftale med lovning om, at jeg kan komme tilbage i en sådan stilling. Februar projekt Contra 3 ugers skoleforløb, derefter i virksomheds praktik, da jeg er god til børn bliver det på en SFO. Maj ansøgning om flexjob. August afslag på flexjob og aftale om at forsøge at komme tilbage i dagplejen November sygemeldes 2007 Januar brev fra Solrød kommune om at de ikke finder mig dagpengeberettiget, da min arbejdsprøvning viste, at jeg kan klare almindeligt job med skåne hensyn. Sådan kort ligger min sag nu. 8 FOA fag og arbejde

9 herfor var, at Kirstens havde for mange skånebehov til at kunne klare arbejdet. Samtalen er ikke blevet skriftligt refereret, og sagsbehandleren i kommunen som skal behandle sagen mener, at Kirsten godt kan arbejde 37 timer som pædagogmedhjælper. Hun anbefaler Kirsten at søge en i mindre institution, hvor der kan tages skånehensyn. Det nævnes dog, at det kan være svært at få arbejde uden uddannelsen som pædagog. Kommunen giver afslag på Fleksjob. I begyndelsen af sygeforløbet fik Kirsten stor forståelse fra sygedagpengekontoret, men da hun var i arbejdsprøvning, fik Kirsten fornemmelsen af ikke at blive troet på. Sagsbehandleren ville bare have Kirsten videre og spurgte aldrig, hvordan hun havde det. Sagsbehandleren hører ikke på Kirsten og vil bare have hende ud af systemet. Der har været 3 forskellige sagsbehandlere. Det er meget hårdt ikke at blive troet på, siger Kirsten. Det vil være relevant at give Kirsten dette revalideringstilbud. Men sygedagpengekontoret afviser nu al hjælp. FOA har vejledt Kirsten undervejs hjulpet med at anke afslaget på både revalidering og flexjob. Egen læge har også været en god støtte, især ved anke af afslag på Fleksjob. På baggrund af sagsbehandlerens afslag på revalidering og flexjob er der blevet lukket for sygedagpengene. Kirsten er også blevet sagt op pga. sygdom fra juni Hun næppe have nogen indtægt efter maj 2007, da det ikke er sandsynligt, at hun kan stå til rådighed i a-kassen. Kirstens mand er selvstændig. Derfor vil Kirsten ikke være berettiget til kontanthjælp. Familien bor i eget hus, og den fremtidige økonomiske situation er derfor meget utryk. Nu venter Kirsten på afgørelsen på anken og ser en meget usikker fremtid i møde. Måske kunne Karin have fortsat som social- og sundhedsassistent, hvis hun havde fået hjælp i tide års sagsbehandling ender med kontanthjælp Annalise Laugesen mobil: Annalise er i dag 55 år. Hun har været sygemeldt i år pga. nedslidning i højre skulder efter 17 års ansættelse som dagplejer. Skub og træk af tvillingebarnevogn gennem så mange år har sat sit præg, fortæller Annalise. 2 operationer, langvarig genoptræning, mange smerter, adskillige sagsbehandlerskift og utallige arbejdsprøvninger. Alligevel er der ikke fundet en holdbar løsning og Annalise modtager i dag kontanthjælp, hvilket hun ikke kan leve af, da hun bor alene i eget hus. Annalise arbejdede som dagplejer lige til den dag hun skulle opereres i skulderen den 3. juni Siden har hun ikke kunnet arbejde som dagplejer. Efter overstået operation og langvarig genoptræning blev hun arbejdsprøvet på Grundfos. Her udtalte man, at jeg havde nogle kvalifikationer, og at jeg burde tilbydes uddannelse, siger Annalise. Kommunen mente, at hun bare kunne melde sig ledig og modtage dagpenge. Derfor blev sygedagpengene standset. Fra a-kassen kunne jeg ikke få dagpenge, fordi jeg ikke kunne holde til at arbejde i 37 timer. Kommunens afgørelse blev senere anket. Sygedagpengene blev efterbetalt med tilbagevirkende kraft, og kommunen blev tvunget til at tilbyde revalidering. Faktaboks Juni 2002 Sygemeldt og opereret i højre skulder 3/4 år Genoptræning 2003 Afskediget efter 17 år i dagplejen, Bjerringbro kommune April 2003 Opereret igen i skulderen efterfulgt af genoptræning mdr. i arbejdsprøvning på Grundfos Kommunen stopper sygedagpengene afgørelsen ankes 2005 Det Sociale Nævn forlænger sygedagpenge mhp. revalidering 2005 Arbejdsprøvning via AF3 i Randers 2005 Arbejdsprøvning i skolefritidshjem 2005 Arbejdsprøvning i Ungdommens hus 2006 Arbejdsprøvning på Laboremus Kommunen standser revalideringsydelsen. Afgørelsen ankes Overgår til kontanthjælp December Kommunen henviser til et kursus i Silkeborg Januar 2007 Sagsbehandling sat i bero pga. kommunesammenlægning FOA fag og arbejde 9

10 Efter flere forgæves arbejdsprøvninger bliver Annalise henvist til et revalideringscenter Laboremus, der konkluderer, at arbejdsevnen er nedsat i så stort omfang, at der bør påbegyndes en sag om førtidspension. Kommunen er uenig heri og siden har Annalise været henvist til kontanthjælp. Sagen er anket. Annalise håber, at hun vil få ret i, at hun nu bør tilkendes førtidspension, da alle arbejdsprøvninger har vist, at hun desværre ikke kan magte et arbejde. Jeg har følt, at de i kommunen har trådt på både mine følelser og min person. Jeg har arbejdet for kommunen i så mange år. Jeg forstår ikke, at det kan tage så lang tid. FOA følger sagen tæt. Jeg har fået en god støtte fra FOA, siger Annalise og er glad for at FOA rejser problemstillingen. Farvel til vold i arbejdet og goddag til et helt nyt arbejdsliv Karin Kofoed mobil: Karin er 40 år, gift og har to børn og er uddannet socialog sundhedsassistent i Jeg tænkte bare, at det her fag, var bare lige mig, siger Karin. Og der var arbejdsglæde i Karins liv lige ind til hun blev overfaldet af en psykisk syg og dement beboer på plejehjemmet i maj Jeg skulle lige se, hvordan han havde det og bøjede mig ind over sengen. Så greb han pludselig fast i mit hår og slog og sparkede mig i maven og endte med at skubbe mig ind i væggen. Det var bare helt umotiveret, og jeg blev skræmt og rigtigt bange, fortæller Karin. Karin kunne ikke slippe fri fra beboeren. En elev så det og råbte om hjælp og i løbet af et øjeblik, var lederen på stuen og hjalp Karin fri. Det kostede mange tårer på sengen hjemme om aftenen. Karin var ret chokeret, men forventede helt klart, at det her bare skulle overstås. Sådan gik det desværre ikke. 10 FOA fag og arbejde

11 Efter en enkelt sygedag vendte Karin tilbage til arbejdet, og i et pat måneder forsøgte Karin at passe arbejdet. Det kunne hun dog ikke gøre tilfredsstillende for hende selv eller arbejdsgiveren. Men jeg var ikke i stand til at foretage mig noget, siger Karin. Karin fik det værre og værre, og det gik ned ad bakke med hendes faglighed. Det kunne hun selv se, og det kunne lederen også. Karin tog konsekvensen og sagde op. Der måtte bare et helt anderledes job til, derfor søgte og fik Karin et job som aftenvagt i døgnplejen. Et lægebesøg for noget med allergi, fik for alvor gang i hjælpen til Karin. Lægen sagde til mig, at jeg lignede noget, katten havde slæpt ind. Så begyndte jeg bare at tude, og hele historien om voldsepisoden kom frem. Så tog han over. Sørgede for at jeg fik psykologhjælp og sørgede for, at jeg kom hos ham hver anden dag til samtaler, fortæller Karin. Fakta 1998 uddannet social- og sundhedsassistent Maj 2004 overfaldet på psykiatrisk plejehjem Juni og juli måned 2004 perioder med sygemeldinger afsluttet med, at Karin opsagde sin stilling August 2004 nyt job i døgnplejen som aftenvagt i ca. et år Oktober/november 2005 opsagt på grund af sygdom November 2005 indsigelse mod opsigelsen og opsigelsen trukket tilbage December 2005 accepter selv at det ikke er muligt at komme tilbage accepterer opsigelse Januar 2006 møde med kommunens sagsbehandler Februar 2006 godkender kommunen revalidering Marts 2006 er Karin i gang med revalidering til læreruddannelse Der var ventetid på psykologhjælpen, og Karin fungerede ikke godt nok i døgnplejen. Derfor blev Karin sagt op. Det gjorde Karin indsigelse mod og fik lov til at fortsætte jobbet. I december måned var det helt klart for Karin at hun ikke kunne vende tilbage til jobbet. Der var ikke en gang tale om at sætte deadline på psykologhjælpen på dette tidspunkt. Det tog Karin konsekvensen af og henvendte sig selv til kommunen med henblik på afsked fra jobbet. Karin modtog sin afsked og var klar til det. Kommunens reaktion var hurtig og effektiv. Karin kom til samtale, udfyldte sin ressourceprofil og fik lyn hurtigt bevilliget revalidering. Få måneder efter startede Karin på et praktikforløb i en skole som lærer og nu er Karin i gang med læreruddannelsen på Københavns Dag og Aften Seminarium på Bornholm. Lige nu er Karin i gang med sin første praktik som lærer, og det fungerer bare så godt, fortæller Karin. FOA fag og arbejde 11

12 Nøgletal om revalidering og sygefravær Revalidering: På landsplan er antallet af revalideringstilbud faldet de senere år (fra i 1999 til i 2005 et fald på (Kilde: Danmarks Statistik)). Sygefravær: Set under ét har medlemmerne af FOA et højt sygefravær. Ifølge en ny fraværsstatistik for kommunalt ansatte er det gennemsnitlige sygefravær på 15,8 kalenderdage. For social- og sundhedspersonalet er tallet 21,6, for pædagogmedhjælpere 18,8, for husassistenter 22,7 og for rengøringsassistenter 21,5 kalenderdage. (Kilde FLD for 2005) Arbejdsskader: Medlemmerne af FOA får anerkendt dobbelt så mange arbejdsskader, som man skulle forvente ud fra deres andel af arbejdsstyrken (FOA's egen undersøgelse fra 2004) Førtidspension: Medlemmerne af FOA har en risiko for at komme på førtidspension, der er gange så stor som øvrige grupper på arbejdsmarkedet (FOA-undersøgelse, der blev publiceret i december 2002). Der er mange ansatte i flexjob i de faggrupper, hvor FOAs medlemmer arbejder ca (Kilde: FLD) Ledighed: Arbejdsløsheden er lav bl.a. på mange af FOAs områder dvs. gode muligheder for revalidering. Staunings Plads København V Tlf.:

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer A og B hold på arbejdspladserne Arbejdsmarkedspolitiske reformer Kate Sørensen Socialformidler og freelance underviser på LO skolen Til 1989 beskæftiget i Københavns kommune, senest som fuldmægtig Fra

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag.

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag. Pkt.nr. 3 Sygedagpenge lovgivning og handleplaner 466701 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne 1426 og 2739 uger tages

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

PRESSEOPRÅB. S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland

PRESSEOPRÅB. S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland PRESSEOPRÅB Sygemeldte borgere trædes under fode af kommunerne: Det er blevet sværere for sygemeldte borgere at få anstændig sagsbehandling i sygedagpengesystemet

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere