F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. Mennesket bag. de sociale afgørelser"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Mennesket bag de sociale afgørelser

2 Forord FOA sætter fokus på revalidering, fordi en god revalidering er en sikker vej tilbage til arbejdsmarkedet for de medlemmer, der har arbejdsskader, kronisk sygdom eller et højt sygefravær på grund af fysiske og psykiske belastninger i jobbet. Alt for få får tilbud om revalidering. Fra 1999 til 2005 er antallet af revalideringstilbud faldet fra til Det vil sige et fald på jf. Danmarks Statistik. Når man er ufaglært eller har en kort uddannelsesbaggrund er behovet for en uddannelse eller en længerevarende omskoling stor hvis man skal bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Et længerevarende uddannelsesforløb er umiddelbart kostbart for samfundet. Men når revalidenden igen bliver i stand til at tjene sin egen løn er det både en personlig sejr og en økonomisk gevinst for samfundet. I dag administrerer kommunerne reglerne meget stramt for revalidering. Ufaglærte får sjældent tilbudt revalidering. I stedet bliver de anbefalet selv at søge andet ikke fysisk arbejde på trods af, at arbejdspladserne råber på uddannet arbejdskraft. Vi ser ofte at de arbejdsskadede eller syge medlemmer falder mellem to stole de er for syge til arbejdsløshedsdagpenge og for raske til sygedagpenge. De mister deres forsørgelsesgrundlag med store konsekvenser for deres hverdag. Selvfølgelig skal vi følge loven med kortest mulige revalideringsforløb, men vi skal også sikre det nødvendige revalideringsforløb. Sådan foregår det ikke i dag. I denne casesamling og til konferencen den 24. januar står en række medlemmer frem og fortæller deres historie. Nogle få ender succesfuldt, men de fleste gør det ikke. Historierne viser samtidigt, at de behandles meget forskelligt i det sociale system, når der er behov for en revalideringsindsats for at få medlemmet tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at kommunerne bruger lovgivningen optimalt, samt at Folketinget sikrer, at de svageste får det revalideringstilbud, der kan sikre vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det er der både en menneskelig og en samfundsøkonomisk pointe i. Mona Striib Næstformand FOA Fag og Arbejde 2 FOA fag og arbejde

3 træning besluttede kommunen, at Najat kunne raskmeldes og sendes til a-kassen med henblik på arbejdsløshedsunderstøttelse. Men Najat havde stadig smerter og kunne ikke påtage sig et arbejde. Dermed var Najat uden forsørgelse. Efter mange breve og telefonsamtaler mellem FOA og kommunen, en revision af personprofilen og et møde, blev kommunen dog overbevist om, at Najat ikke kunne raskmeldes. Hun kom igen på sygedagpenge og med tilbagevirkende kraft. Tabt på gulvet Najat Saidi mobil: To operationer for diskusprolaps efter en arbejdsskade. Fire år med konstante smerter i ryggen, smertestillende medicin og ingen tilbud fra kommunen. Sådan ser virkeligheden ud for Najat. Det har været meget hårdt både økonomisk og psykisk, fortæller Najat. Hun har arbejdet siden hun var 14 år og gik i skole samtidigt. Najat 39 år, gift og har tre børn på 10., 13. og 17 år som har været en stor hjælp med bl.a. det huslige arbejde, som Najat ikke kan klare. Najat har intet ønske om at være hjemmegående. Man bliver skør af det, siger Najat. Den 16. januar 2003 greb Najat ud efter et barn, der var ved at falde ned fra en vindueskarm i daginstitutionen. Et smæld i ryggen var første tegne på en diskusprolaps, som sygemeldte Najat. En speciallægeerklæring fra november 2006 fortæller om fortsatte smerter i ryggen og kraftnedsættelser i venstre ben. Den kommunale sagsbehandler blev kontaktet allerede efter første rygoperation i april 2004, hvor Najat ønskede hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kommunen markerede med det samme, at hvis revalidering kom på tale, så blev det uden uddannelse, fordi Najat var ufaglært. Efter den anden rygoperation og genop- Najat har været gennem flere afklaringsforløb hos Contra, Plan og Handling, Jobcenter/Jobsøgning og Revacentret. Revacentret opfordrede i november 2006 til at støtte Najat til en boglig uddannelse med start i 9. og 10. klasse. På trods af det mener kommunen, at Najat måske kan få tildelt en kortvarig virksomhedspraktik. Uddannelse bliver der ikke tale om. Kommunen tror ikke på, at jeg har smerter. De ser ikke på mine papirer, som lægen har skrevet. Det er næsten det værste, at de ikke tror på mig, for jeg vil tjene mine egne penge til familien, ligesom jeg altid har gjort, siger Najat. Fordi Najats beskæftigelsessituation er uafklaret her efter fire år, har hun også netop fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne. FOA har krævet en afgørelse om revalidering fra kommunen. Nu skal der ske noget i sagen. Denne afgørelse venter Najat nu på. Fakta Januar 2003 arbejdsulykke i daginstitution April 2004 første rygoperation September 2005 anden rygoperation Februar 2006 beslutter kommunen at raskmelde Najat November 2006 afsluttes sidste afklaringsforløb på Revacentret Januar 2007 venter på kommunens afgørelse FOA fag og arbejde 3

4 37 timers job, men hun ved faktisk ikke hvilket job, hun kan klare med sin funktionsnedsættelse i ryggen. Det eneste tilbud kommunen har givet Bodil er støtte til at starte langsomt op igen, så hun efter 4 uger kan varetage en stilling på 37 timer om ugen. Tilbudet er givet, uden at det er afklaret, hvilke job Bodil fysisk kan klare. Det er det, der har været det værste i hele mit forløb. Jeg er blevet helt umyndiggjort og sat uden for indflydelse på mit eget liv. Kommunen har truffet alle beslutninger til et lukket møde uden mig på baggrund af lægerapporten. Jeg forstår det ikke, for lægerapporten fortæller, at jeg har en varig funktionsnedsættelse, som betyder, at jeg ikke kan klare et arbejde med rygbelastning og uden mulighed for varierede arbejdsstillinger. Alligevel har kommunen til deres lukkede møder bestemt, at jeg skal arbejde 37 timer om ugen fx med lettere butiksarbejde, fortæller Bodil. Et helt år af et liv er spildt Bodil Vibeke Adelheid Beske mobil: Tre døgn på arbejde som handicaphjælper sluttede om morgenen den 10. januar 2006 med, at Bodil hjalp den handicappede med at blive klædt på. Om aftenen var det Bodil, som måtte hjælpes med at blive klædt af. Bodil faldt ned af en trappe og slog sin ryg voldsomt og har været sygemeldt siden. I starten af forløbet regnede Bodil, lægen og fysioterapeuten med, at det nok var en alvorlig rygskade, men at hun snart kunne genoptage sit arbejde som handicaphjælper. Sådan skulle det ikke gå, for midt i juni måned vurderede en speciallæge, at Bodil havde fået en varig funktionsnedsættelse. Bodil kan fx ikke løfte eller gå med fyldte indkøbsposer i hånden. Desuden har Bodil store problemer med at sidde på almindelige stole. Min mand og mine børn på 8 og 12 år er blevet rigtigt dygtige til at handle og hjælpe til. I begyndelsen hjalp de mig også med at få både strømper og sko på. Det kan jeg godt selv nu, siger Bodil den 16. januar Siden januar 2006 har Bodil haft kontakt med den kommunale sagsbehandler 7 gange, uden at det har resulteret i en handlingsplan for Bodil eller den jobafprøvning, som Bodil gerne ville have. Efter første kontakt med den kommunale sagsbehandler, hentede Bodil en bisidder fra FOA til samtalerne i kommunen. Bodil vil gerne være aktiv i et Bodil har selv forsøgt at vende tilbage til sit job som handicaphjælper ved hjælp af skånevagter, uden at det lykkedes. Hun har selv søgt job som salgskonsulent af handicapartikler, telefon-servicearbejder, personalesekretær, socialformidler og it-medarbejder. Disse job får Bodil ikke på grund af manglende kompetencer. Som Bodil siger: Jeg føler mig mistænkeliggjort af kommunen. Det er som om, at sagsbehandleren tror, at jeg vil nasse på systemet. Tror systemets folk, at det er for sjov at jeg bare vil gå derhjemme? I hele forløbet har jeg følt, at kommunen har haft ønske om, at jeg bare blev træt af systemet og fandt på noget selv. Det ville jeg også gerne, hvis jeg bare vidste hvad, siger Bodil. Fakta Januar 2006 arbejdsskade og sygemeldt siden da Februar 2006 forsøger skånevagter Marts 2006 statusrapport hos egen læge og fysioterapeut April 2006 henvisning til speciallæge og første samtale med kommunen Juni 2006 besøg hos speciallæge og anden samtale med kommunen September 2006 tredje samtale med kommunen Oktober 2006 kommunen beslutter op til fire ugers støtte til langsom jobstart November 2006 til samtale om job December 2006 til samtale om job Bodil selv har søgt Januar 2007 officielt opsagt fra jobbet møde med kommunen 4 FOA fag og arbejde

5 Sjovt er det ikke at blive ramt af et handicap som 39 årig, og Bodils største ønske er, at de kommunale sagsbehandlere vil møde én som et menneske. Lytte med respekt for personen, blive taget med på råd. At de kommunale sagsbehandlere ser menneskerne som ressourcer frem for som problemer. Lige nu venter Bodil på en tilbagemelding fra kommunen om, hvad der videre skal ske. Forhåbentlig er afklaringen på plads tirsdag den 23. januar men med kommunen kan man aldrig vide. Tingene tager tid! Efter en langvarig genoptræning kan skulderen holdes smertefri, hvis Maj-Britt undgår belastninger af skulderen. Det vil sige undgå løft, gentagne bevægelser og belastninger af skulderen. Maj-Britt kan altså ikke vende tilbage til jobbet som social- og sundhedshjælper. Sagsbehandleren i FOA har hjulpet Maj-Britt med at udfylde mødepapirer til kommunen, skadespapirer mv. Det er også sagsbehandleren i FOA, der har hjulpet Maj-Britt med at se på mulige job. På vej i ny uddannelse efter arbejdsskade Maj-Britt Hagde mobil: Maj-Britt er 35 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er gift og har to børn. En svimmel klient i hjemmeplejen begyndte at falde bagover, og Maj-Britt greb pr. refleks ud efter ham i oktober Det gav et smæld i højre skulder og øjeblikkelige smerter ned i armen. Først troede både lægen og Maj-Britt, at der var tale om en fibersprængning. Derfor forsøgte Maj-Britt trods smerterne også at genoptage sit arbejde. Det gik dog ikke. Der var tale om en større skade i skulderen, som både blev behandlet med indsprøjtninger med binyrebarkhormon og operation og Maj-Britt blev sygemeldt fra sit arbejde i oktober 2004 og blev sagt op i marts Siden har hun ikke kunne holde til at arbejde som social- og sundhedshjælper. FOA foreslog mig at blive audiologiassistent. Det synes jeg var en god idé, for så kunne jeg bevare kontakten til ældre mennesker. Det har jeg erfaring med som social- og sundhedshjælper. Kommunen hjalp ikke med noget. Der fik jeg ingen støtte. Jeg bad om at få en arbejdsprøvning for at se, hvad skulderen kunne holde til, men det måtte jeg ikke få, siger Maj-Britt. Kommunen har sammen med Maj-Britt og FOA lagt en plan for, hvordan Maj-Britt kan vende tilbage i arbejde og blive fuldt selvforsørgende. Maj-Britt skulle starte uddannelsen til audiologiassistent under sin graviditet. Men hun blev desværre sygemeldt under graviditeten. Det betød, at hun først kunne starte uddannelsen efter barselsorloven. Da skolen ligger i Odense og Maj- Britt bor i Herning vil det blive for uoverskueligt for Maj-Britt at være så langt væk med et lille barn. Derfor tog hun initiativ til at søge Fakta Oktober 2003 arbejdsskade højre skulder September 2004 undersøgelse hos speciallæge Oktober 2004 sygemeldt Februar 2005 opereret i skulderen Marts 2005 sagt op fra sin stilling 2006 barselsorlov Januar 2007 startet på uddannelse FOA fag og arbejde 5

6 ind på handelsskolen og få grunduddannelsen for efterfølgende at få en elevplads som lægesekretær. Da jeg fortalte kommunens sagsbehandler om de ændrede planer, fik jeg besked på ikke at starte på den uddannelse, før kommunen havde godkendt det. Det forstår jeg slet ikke. Første gang jeg talte med kommunen, skulle jeg selv tage initiativ til at finde en uddannelse. Anden gang er det bare forbudt, fortæller Maj-Britt. Det er dejligt at komme i gang igen. Nu håber jeg bare, at jeg får lov til at fortsætte, siger Maj-Britt. Den kommunale afgørelse venter hun for øjeblikket på. Skaden på skulderen er meldt som en arbejdsskade og anerkendt som sådan. Hun har fået en ménskadeerstatning og i forbindelse med revalideringen skal man undersøge, om Maj-Britt kan få udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Maj-Britt er alligevel startet på handelsskolen, for hun ville ikke vente helt til august med at starte uddannelse. Rikke forsøgte selv at klare sig ved at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent og arbejde indenfor psykiatrien. Samtidig med at Rikke opdagede at arbejdet i psykiatrien alligevel var for hårdt for skulderen, oplevede hun trusler og spark fra patienterne. Det er blevet meget et hårdere miljø inden for psykiatrien. Patienterne er dårligere, og der er mange misbrugsproblemer og mere vold. Det gjorde mig rigtig ked af det, siger Rikke. Herefter klarede hun sig på bedste vis ved freelance arbejde, men måtte endelig sygemelde sig januar Rikke søgte hjælp hos sin egen læge til at blive revalideret. Da hun ingen hjælp fik, skiftede hun læge som bakkede op om revalideringen. Fakta Vandt et langt forløb op ad bakke Rikke Erbs Olsen mobil: Rikke er 31 år og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun fik en arbejdsskade i skulderen i 1998, da hun hjalp en tung ældre op at sidde. Den ældre faldt tilbage og rev hende med sig i faldet. Derved fik hun revet skulderen af led. Først i 2000 blev skulderen opereret, fordi Rikke var gravid og ikke måtte blive bedøvet på grund af barnet skulderen rives af led ved en arbejdsulykke 2000 skulderen opereres 2001 Rikke går i gang med at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent 2002 Rikke bliver færdig som social- og sundhedsassistent og får arbejde i psykiatrien 2004 Mange sygeperioder og arbejde som freelance 2006 i januar bliver Rikke sygemeldt 2006 Søger revalidering og bliver henvist til arbejde inden for psykiatrien 2006 Skriftlig partshøring som fører til kommunens accept af revalidering. Start på HF enkeltfagskursus 6 FOA fag og arbejde

7 Helt tilfældigt blev Rikke henvist til FOA, der arrangerede et møde i kommunen, hvor der blev udarbejdet ressourceprofil. Men sagen trak ud, og til sidst mente sagsbehandleren i kommunen, at hun blot kunne få en skåneerklæring hos sin egen læge. Herefter kunne Rikke så søge arbejde indenfor psykiatrien eller søge arbejdsløshedsdagpenge! Det forslag kunne Rikke naturligvis ikke bruge til noget. Det var allerede afprøvet, og hun var klar over, at hun ville blive syg igen. Med hjælp fra FOA afgav hun skriftlig partshøring på afgørelsen fra kommunen. Det fik kommunen til at ombestemte sig, og i sommeren 2006 accepterede kommunen at revalidere hende til en anden uddannelse. Jeg forstår det egentligt ikke, for der var ikke nye oplysninger i sagen, fortæller Rikke. Efterfølgende måtte Rikke selv finde ud af, hvilke uddannelser hun kunne blive optaget på, men sagsbehandleren foreslog uddannelsen til lægesekretær. På uddannelsesstedet, fik hun at vide, at det var meget svært at få arbejde som lægesekretær. Den besked gav hun videre til kommunen. Igen var det Rikkes eget problem at finde en anden uddannelse. Så besluttede Rikke sig for at blive uddannet til lærer i folkeskolen. Jeg har altid gået og leget lidt med tanken om at være skolelærer, siger Rikke. Hun opsøgte Jelling Seminarium, der vejledte hende om hvilke HF fag, hun først skulle bestå. Så den 17. august 2006 startede hun på Hf-forberedelses kursus mhp. optagelse på seminariet i august Rikke oplever at forløbet har været meget belastende både for hende selv, manden og børnene. Samtidig med mange smerter, søvnløse nætter og de store vanskeligheder med at sidde på en almindelig stol, har det været meget opslidende, at sagen trak ud i kommunen. Jeg blev ked af det, hver gang jeg skulle til møde i kommunen, for jeg fik ingen opbakning. Jeg følte mig meget overladt til mig selv, fortæller Rikke. Rikke synes, at kommunen skal have og vise en større forståelse for, hvad hendes sygdom har betydet for hele familien. Kommunen skal bakke hele familien op og sige, "vi skal gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig", frem for at hun selv skal tage initiativ til, at der skete noget i sagen. Hvis ikke Rikke sammen med FOA havde skrevet partshøring, tror hun ikke hun havde fået hjælp til revalidering. I så fald skulle hun klare sig selv på arbejdsmarkedet med forventeligt mange sygeperioder. Som sagen står nu, ser Rikke lyst på fremtiden. Men er dog lidt nervøs for, hvad der sker, hvis hun ikke som forventet bliver optaget på seminariet til sommer. FOA fag og arbejde 7

8 Kirsten ønskede at søge et flexjob og kom gennem kommunen i arbejdsprøvning i en skolefritidsordning (SFO) via Contra. Hensigten med arbejdsprøvningen var, at hun skulle skåne den venstre arm. Resultatet blev desværre, at hun under arbejdsprøvningen overbelastede den højre arm. Det gav Kirsten flere sygeperioder under den 3 mdr. lange arbejdsprøvning, som kommunen forlangte, at hun skulle arbejde 37 timer om ugen i. Ved arbejdsprøvningen afslutning blev der holdt en afsluttende samtale, hvor sygedagpengekontoret ikke deltog. Lederen i SFO?en fortalte, at de havde været glade for Kirsten, men at de ikke ville ansætte hende. Begrundelsen Fakta Arbejdssvækket efter operation for brystkræft svigtet af kommunen Kirsten Christiansen mobil: Kirsten Christiansen er 55 år og har været dagplejer siden I 2004 fik hun konstateret brystkræft i venstre bryst og blev opereret herfor. Operationen medførte dog en stor kraftnedsættelse af venstre arm, som stort set ikke kan bruges i dag. I begyndelsen klarede Kirsten sygeperioden godt, fordi hun forventede at kunne vende tilbage til sit arbejde som dagplejer. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. I dag er Kirstens situation meget dårlig, da hun har udsigt til at miste sit forsørgelsesgrundlag. Da Kirsten efter operationen var klar til at vende tilbage til arbejdet, gav sygedagpengekontoret hende den nødvendige tid til en langsom opstart. Kirsten startede med at have 1 og 2 børn i dagpleje, men da hun fik det 3. barn, måtte hun sygemelde sig på grund af overbelastning af den meget svækkede venstre arm Januar konstateret brystkræft og sygemeldt. Februar brystbevarende operation og kemoterapi startes August stråleterapi startes November raskmeldes og genoptager arbejdet med begrænset børnetal 2005 Maj på grund af træthed forlænges aftalen om begrænset børneantal til 5/ Efter sommerferien kommer jeg op på at passe 3 små børn, smerterne i min arm bliver mere konstante og jeg lider meget af træthed Februar sygemelding og kontakt til FOA og ansøgning om at komme på flexjob og dagplejen udfærdiger en aftale med lovning om, at jeg kan komme tilbage i en sådan stilling. Februar projekt Contra 3 ugers skoleforløb, derefter i virksomheds praktik, da jeg er god til børn bliver det på en SFO. Maj ansøgning om flexjob. August afslag på flexjob og aftale om at forsøge at komme tilbage i dagplejen November sygemeldes 2007 Januar brev fra Solrød kommune om at de ikke finder mig dagpengeberettiget, da min arbejdsprøvning viste, at jeg kan klare almindeligt job med skåne hensyn. Sådan kort ligger min sag nu. 8 FOA fag og arbejde

9 herfor var, at Kirstens havde for mange skånebehov til at kunne klare arbejdet. Samtalen er ikke blevet skriftligt refereret, og sagsbehandleren i kommunen som skal behandle sagen mener, at Kirsten godt kan arbejde 37 timer som pædagogmedhjælper. Hun anbefaler Kirsten at søge en i mindre institution, hvor der kan tages skånehensyn. Det nævnes dog, at det kan være svært at få arbejde uden uddannelsen som pædagog. Kommunen giver afslag på Fleksjob. I begyndelsen af sygeforløbet fik Kirsten stor forståelse fra sygedagpengekontoret, men da hun var i arbejdsprøvning, fik Kirsten fornemmelsen af ikke at blive troet på. Sagsbehandleren ville bare have Kirsten videre og spurgte aldrig, hvordan hun havde det. Sagsbehandleren hører ikke på Kirsten og vil bare have hende ud af systemet. Der har været 3 forskellige sagsbehandlere. Det er meget hårdt ikke at blive troet på, siger Kirsten. Det vil være relevant at give Kirsten dette revalideringstilbud. Men sygedagpengekontoret afviser nu al hjælp. FOA har vejledt Kirsten undervejs hjulpet med at anke afslaget på både revalidering og flexjob. Egen læge har også været en god støtte, især ved anke af afslag på Fleksjob. På baggrund af sagsbehandlerens afslag på revalidering og flexjob er der blevet lukket for sygedagpengene. Kirsten er også blevet sagt op pga. sygdom fra juni Hun næppe have nogen indtægt efter maj 2007, da det ikke er sandsynligt, at hun kan stå til rådighed i a-kassen. Kirstens mand er selvstændig. Derfor vil Kirsten ikke være berettiget til kontanthjælp. Familien bor i eget hus, og den fremtidige økonomiske situation er derfor meget utryk. Nu venter Kirsten på afgørelsen på anken og ser en meget usikker fremtid i møde. Måske kunne Karin have fortsat som social- og sundhedsassistent, hvis hun havde fået hjælp i tide års sagsbehandling ender med kontanthjælp Annalise Laugesen mobil: Annalise er i dag 55 år. Hun har været sygemeldt i år pga. nedslidning i højre skulder efter 17 års ansættelse som dagplejer. Skub og træk af tvillingebarnevogn gennem så mange år har sat sit præg, fortæller Annalise. 2 operationer, langvarig genoptræning, mange smerter, adskillige sagsbehandlerskift og utallige arbejdsprøvninger. Alligevel er der ikke fundet en holdbar løsning og Annalise modtager i dag kontanthjælp, hvilket hun ikke kan leve af, da hun bor alene i eget hus. Annalise arbejdede som dagplejer lige til den dag hun skulle opereres i skulderen den 3. juni Siden har hun ikke kunnet arbejde som dagplejer. Efter overstået operation og langvarig genoptræning blev hun arbejdsprøvet på Grundfos. Her udtalte man, at jeg havde nogle kvalifikationer, og at jeg burde tilbydes uddannelse, siger Annalise. Kommunen mente, at hun bare kunne melde sig ledig og modtage dagpenge. Derfor blev sygedagpengene standset. Fra a-kassen kunne jeg ikke få dagpenge, fordi jeg ikke kunne holde til at arbejde i 37 timer. Kommunens afgørelse blev senere anket. Sygedagpengene blev efterbetalt med tilbagevirkende kraft, og kommunen blev tvunget til at tilbyde revalidering. Faktaboks Juni 2002 Sygemeldt og opereret i højre skulder 3/4 år Genoptræning 2003 Afskediget efter 17 år i dagplejen, Bjerringbro kommune April 2003 Opereret igen i skulderen efterfulgt af genoptræning mdr. i arbejdsprøvning på Grundfos Kommunen stopper sygedagpengene afgørelsen ankes 2005 Det Sociale Nævn forlænger sygedagpenge mhp. revalidering 2005 Arbejdsprøvning via AF3 i Randers 2005 Arbejdsprøvning i skolefritidshjem 2005 Arbejdsprøvning i Ungdommens hus 2006 Arbejdsprøvning på Laboremus Kommunen standser revalideringsydelsen. Afgørelsen ankes Overgår til kontanthjælp December Kommunen henviser til et kursus i Silkeborg Januar 2007 Sagsbehandling sat i bero pga. kommunesammenlægning FOA fag og arbejde 9

10 Efter flere forgæves arbejdsprøvninger bliver Annalise henvist til et revalideringscenter Laboremus, der konkluderer, at arbejdsevnen er nedsat i så stort omfang, at der bør påbegyndes en sag om førtidspension. Kommunen er uenig heri og siden har Annalise været henvist til kontanthjælp. Sagen er anket. Annalise håber, at hun vil få ret i, at hun nu bør tilkendes førtidspension, da alle arbejdsprøvninger har vist, at hun desværre ikke kan magte et arbejde. Jeg har følt, at de i kommunen har trådt på både mine følelser og min person. Jeg har arbejdet for kommunen i så mange år. Jeg forstår ikke, at det kan tage så lang tid. FOA følger sagen tæt. Jeg har fået en god støtte fra FOA, siger Annalise og er glad for at FOA rejser problemstillingen. Farvel til vold i arbejdet og goddag til et helt nyt arbejdsliv Karin Kofoed mobil: Karin er 40 år, gift og har to børn og er uddannet socialog sundhedsassistent i Jeg tænkte bare, at det her fag, var bare lige mig, siger Karin. Og der var arbejdsglæde i Karins liv lige ind til hun blev overfaldet af en psykisk syg og dement beboer på plejehjemmet i maj Jeg skulle lige se, hvordan han havde det og bøjede mig ind over sengen. Så greb han pludselig fast i mit hår og slog og sparkede mig i maven og endte med at skubbe mig ind i væggen. Det var bare helt umotiveret, og jeg blev skræmt og rigtigt bange, fortæller Karin. Karin kunne ikke slippe fri fra beboeren. En elev så det og råbte om hjælp og i løbet af et øjeblik, var lederen på stuen og hjalp Karin fri. Det kostede mange tårer på sengen hjemme om aftenen. Karin var ret chokeret, men forventede helt klart, at det her bare skulle overstås. Sådan gik det desværre ikke. 10 FOA fag og arbejde

11 Efter en enkelt sygedag vendte Karin tilbage til arbejdet, og i et pat måneder forsøgte Karin at passe arbejdet. Det kunne hun dog ikke gøre tilfredsstillende for hende selv eller arbejdsgiveren. Men jeg var ikke i stand til at foretage mig noget, siger Karin. Karin fik det værre og værre, og det gik ned ad bakke med hendes faglighed. Det kunne hun selv se, og det kunne lederen også. Karin tog konsekvensen og sagde op. Der måtte bare et helt anderledes job til, derfor søgte og fik Karin et job som aftenvagt i døgnplejen. Et lægebesøg for noget med allergi, fik for alvor gang i hjælpen til Karin. Lægen sagde til mig, at jeg lignede noget, katten havde slæpt ind. Så begyndte jeg bare at tude, og hele historien om voldsepisoden kom frem. Så tog han over. Sørgede for at jeg fik psykologhjælp og sørgede for, at jeg kom hos ham hver anden dag til samtaler, fortæller Karin. Fakta 1998 uddannet social- og sundhedsassistent Maj 2004 overfaldet på psykiatrisk plejehjem Juni og juli måned 2004 perioder med sygemeldinger afsluttet med, at Karin opsagde sin stilling August 2004 nyt job i døgnplejen som aftenvagt i ca. et år Oktober/november 2005 opsagt på grund af sygdom November 2005 indsigelse mod opsigelsen og opsigelsen trukket tilbage December 2005 accepter selv at det ikke er muligt at komme tilbage accepterer opsigelse Januar 2006 møde med kommunens sagsbehandler Februar 2006 godkender kommunen revalidering Marts 2006 er Karin i gang med revalidering til læreruddannelse Der var ventetid på psykologhjælpen, og Karin fungerede ikke godt nok i døgnplejen. Derfor blev Karin sagt op. Det gjorde Karin indsigelse mod og fik lov til at fortsætte jobbet. I december måned var det helt klart for Karin at hun ikke kunne vende tilbage til jobbet. Der var ikke en gang tale om at sætte deadline på psykologhjælpen på dette tidspunkt. Det tog Karin konsekvensen af og henvendte sig selv til kommunen med henblik på afsked fra jobbet. Karin modtog sin afsked og var klar til det. Kommunens reaktion var hurtig og effektiv. Karin kom til samtale, udfyldte sin ressourceprofil og fik lyn hurtigt bevilliget revalidering. Få måneder efter startede Karin på et praktikforløb i en skole som lærer og nu er Karin i gang med læreruddannelsen på Københavns Dag og Aften Seminarium på Bornholm. Lige nu er Karin i gang med sin første praktik som lærer, og det fungerer bare så godt, fortæller Karin. FOA fag og arbejde 11

12 Nøgletal om revalidering og sygefravær Revalidering: På landsplan er antallet af revalideringstilbud faldet de senere år (fra i 1999 til i 2005 et fald på (Kilde: Danmarks Statistik)). Sygefravær: Set under ét har medlemmerne af FOA et højt sygefravær. Ifølge en ny fraværsstatistik for kommunalt ansatte er det gennemsnitlige sygefravær på 15,8 kalenderdage. For social- og sundhedspersonalet er tallet 21,6, for pædagogmedhjælpere 18,8, for husassistenter 22,7 og for rengøringsassistenter 21,5 kalenderdage. (Kilde FLD for 2005) Arbejdsskader: Medlemmerne af FOA får anerkendt dobbelt så mange arbejdsskader, som man skulle forvente ud fra deres andel af arbejdsstyrken (FOA's egen undersøgelse fra 2004) Førtidspension: Medlemmerne af FOA har en risiko for at komme på førtidspension, der er gange så stor som øvrige grupper på arbejdsmarkedet (FOA-undersøgelse, der blev publiceret i december 2002). Der er mange ansatte i flexjob i de faggrupper, hvor FOAs medlemmer arbejder ca (Kilde: FLD) Ledighed: Arbejdsløsheden er lav bl.a. på mange af FOAs områder dvs. gode muligheder for revalidering. Staunings Plads København V Tlf.:

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger?

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Oplæg ved Fællesmøde for Fagligt forum for Arbejdsmiljø og Fagligt forum for Personsagsbehandlere i BUPL 17. November 2010 Claus D. Hansen, sociolog

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere