Konserveringscentret i Vejle Maribovej Vejle Tlf Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013"

Transkript

1 Kon

2 Konserveringscentret i Vejle Maribovej Vejle Tlf Hjemmeside: Fælles mailadresse: Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen Bestyrelse i 2013 Årsberetning 2013 Indvielsen af nye Konserveringscentrets og Fællesmagasinets nye bygninger D. 31. maj var der officiel indvielse og de mange fremmødte fik syn for sagen, da de overværede at flere museumsgenstande og arkivalier blev kørt på magasin: Nederst er det f.eks. dokumenter fra Vejle Stadsarkiv, som Uffe Thyssen præsenterer nederst på siden. Efterfølgende var der mulighed for at se Konserveringscentret og magasinerne. Øverst til venstre: Bent Bechmann, formand for både Fælles Museumsmagasiner og for Konserveringscentret i Vejle, indvier bygningerne. Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark og byrådet i Kolding Bent Bechmann Næstformand, kulturchef i Fredericia, Bodil Schelde Jensen; suppleant leder af museerne i Fredericia Johan Møhlenfeldt Jensen Kulturudvalgsformand i Vejle Kommune, Dan Arnløv Jørgensen Medlem af byrådet i Horsens Kommune, Jørgen Korshøj Museumsleder, VejleMuseerne, Ove Sørensen Museumschef,, Anne Bjerrekær Museumsdirektør, Museet på Koldinghus, Poul Dedenroth-Schou Museumsleder, Glud Museum, Rasmus Kreth Medarbejder repræsentant konservator, Louis Lange Wollesen Bestyrelsesmøder afholdt 21 marts, 31. maj, 20. september og 22. november. Fotos forside fra venstre øverst: Louis og tandlæge Susanne Wittorff undersøger Dr. Gunhilds tænder Ditte, Marieluise og Anette laver opklæbning af en tapetbane fra Røde Mølle Bygningsbesigtigelse på Glud Museum Anne-Kathrine renser altertavle, Aulum Kirke Louis monterer mønter til Skibet er ladet med, VejleMuseerne Satiness renser maleri til Danmarks Manchester, VejleMuseerne Lise byder velkommen til åbningen af de nye bygninger i Fællesmagasinet, 31. maj 2

3 Årsberetning Årsberetning 2013 Året 2013 var for Konserveringscentret et nyt spændende og udfordrende år, hvor blandt andet Fællesmagasinet åbnede de nye magasiner, Konserveringscentret blev udvidet med nye lokaler, VejleMuseerne åbnede deres nye museum i Spinderihallerne og nye juridiske/økonomiske udfordringer åbnede igen for overvejelser over Konserveringscentrets fremtid. Konserveringscentret i medierne Bestyrelsen afholdt i 2013 bestyrelsesmøder 21 marts, 31. maj, 20. september og 22. november, foruden en temadag vedrørende bestyrelsens visioner, målsætning og ønsker til centrets fremtidige udvikling. Bestyrelsen følger nøje økonomien, og der er til hvert møde forberedt: budgetopfølgning, timeopgørelse over, hvor mange timers arbejde, der er leveret til museer, igangværende indtægtsdækkede opgaver og opgaver, hvorpå der er givet tilbud, men som endnu afventer svar. Bestyrelsen drøftede på årets første møde samarbejdet med konserveringscenter Vest i Ølgod, og bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til at forhandle en aftale på plads, som ser overordnet på Konserveringscentrets arbejde, hvor museerne er i fokus og det indtægtsdækkede arbejde er en vej til at yde en bedre indsats for museerne. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle indkalde til en generel temadag i forlængelse af bestyrelsesmøde i september om målsætning. På temadagen blev det diskuteret, hvordan man skal arbejde fremover, når konserveringscentrets driftsmidler overføres til museernes statstilskud. Desuden var der enighed om at undersøge muligheden for at etablere en fælles bevarings- og indsamlingsstrategi med Konserveringscentret som udgangspunkt. Igen i år var Konserveringcentret i vejrudsigten, denne gang Vores Vejr, i TV-avisen på DR1 den 15. feb Fokus var fugtskader og optagelserne er fra Aulum kirke, hvor Anne-Kathrine og praktikant Emma Briese assisterede malerikonservator Satiness. Lise og Anne-Kathrine fortalte om vigtigheden af korrekt indeklima og fremviste typiske skader forårsaget af svingende luftfugtighed i kirken. Opgaverne for museerne i 2013 var som altid meget forskelligartede. Takket være vores brede faglige ekspertise, kan vi udføre næsten alle slags konserveringsopgaver. I det efterfølgende kommer der et udpluk af spændende opgaver, som blev løst af Konserveringscentrets medarbejdere i I starten af året blev der lagt sidste hånd på VejleMuseernes store nye udstilling i Spinderihallerne. Det var nu det skulle vise sig, om alle vores forberedelser i 2012 med konservering af museumsgenstande, klargøring af udstillingsbeslag m.m. ville gøre den afsluttende udstillingsopbygning overskuelig og let at få i mål til tiden. Alt gik som planlagt og selvom der var travlhed til sidst, blev udstillingen åbnet til tiden og med et rigtigt godt resultat. En at de store genstande, der var under konservering dette år, var Fredericias 3

4 vartegn, nemlig Den Tapre Landsoldat. Louis Lange Wollesen har været koordinator på opgaven for Museernes i Fredericia og Fredericia Kommune. Landsoldaten er opstillet i 1858 og vi havde konstateret, at statuen stod løst på soklen og at der var omfattende rustflager under den, hvilket betød, at de jernbolte, som den var fastgjort med indvendigt, var yderst nedbrudte. Man kunne således risikere, at den væltede ned fra sin sokkel. Derfor var omfattende konservering nødvendig. Udskiftning af alle indvendige jernbolte, hvor der var samlinger, samt udskiftning af et jernbeslag, der holdt sammen på statuens gevær, som var samlet af flere dele omkring hånden, foruden et større arbejde med at åbne og lukke statuens såkaldte mandehul, for at gøre det muligt at udskifte de omkring 100 indvendige jernbolte. Arbejdet med at restaurere bronzestatuen er blevet udført i samarbejde med klokkefirmaet Thubalka A/S, som havde pladsen til at opbevare en statue af denne størrelse og ekspertisen til at indgå i arbejdet med forsigtigt, og med stor tålmodighed, at skille den store tunge bronzestatue ad, uden at ødelægge den originale patina. Restaureringsarbejdet blev veludført ved årets afslutning, men statuen bliver først opstillet til foråret 2014, når vejret tillader det, og der kan planlægges et velkomstarrangement for modtagelsen af Landsoldaten i nogenlunde godt vejr. Til udstillinger var brug for vores viden om, hvordan kostumer fra forskellige perioder kan monteres på giner, så de tager sig godt og tidstypisk ud, samtidig med, at der skal være så lidt slid på dragterne som muligt. Anne-Kathrine Kjerulff hjalp med at koordinere denne indsats til udstillingen Klæder skaber film på Koldinghus. Kostumerne var for de flestes vedkomne filmkostumer, og altså ikke indregistrerede museumsgenstande. Det var derfor muligt at påklæde mange filmkostumer på kort tid, fordi der ikke var så mange museale og bevaringsmæssige hensyn at tage. På blev der for mere end 10 år siden indrettet et sølvkammer. Alle museets meget fine sølvgenstande blev udstillet i nye dertil indrettede montrer med filtre, som hjælper med at holde sølvet fri for anløbning. Genstandene i sølvkammeret havde dog alligevel i et stykke tid trængt til at blive renset for anløbning. Konserveringscentrets medarbejdere benyttede sig derfor af, at museet havde lukket om mandagen, og lavede her en længerevarende kampagne med rensning af sølvgenstande, idet det var muligt at have montrerne åbne, uden at der var risiko for, at de fine og kostbare sølvgenstande kunne blive stjålet. Samtidigt blev filtrene udskiftet og optimeret, så sølvgenstandene forhåbentligt fremover kan være i udstilling i mange år, uden at skulle renses for anløbninger. Der blev i 2013 udarbejdet bevaringsplaner VejleMuseerne og Glud Museum. Et stort arbejde, som dels bruges i forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museerne, dels er et redskab, som museet kan bruge til at prioritere og planlægge bevaringsarbejdet på museet. På Konserveringscentret i Vejle har vi udarbejdet en model fremstilling af bevaringsplaner, som konserveringscentre i andre dele af landet er begyndt at anvende. VejleMuseerne åbner nyt museum i Spinderihallerne Fra stort til småt - fra skib til mønt: Konserveringscentret har arbejdet intensivt med monteringsløsninger og konservering af de mange, mange genstade, som i januar skulle på plads i de nye udstillingslokaler. Øverst arbejder Louis med at placere Hafnia-skibet, i midten er det opsættelsen af 142 sølvmønter se også Årsberetningens forside, og nederst monterer Ole Damgaard og Michael Bjerregaard 36 søkort i en af de specialfremstillede montrer. 4

5 For at kunne optimere det enkelte museums bevaringsopgave blev der afholdt planlægningsmøder med hvert enkelt brugermuseum i løbet af efteråret 2013 og derefter indkaldt til fælles brugermøde i starten af Formålet med møderne, som skal være årlige, er naturligvis også at konserveringscentret er bedst muligt forberedt til at imødekomme brugernes ønsker, til gavn for alle. Vi har mange gæster på Konserveringscentret del I Maleriafdelingen har haft flere kirkeopgaver, bl.a. for Herslev Kirke og Højen Kirke, og har udarbejdet en del tilbud på rekvireret arbejde, især tilbud på konservering af kirkeinventar, men har selvfølgelig også haft flere forskellige større og mindre malerier til konservering. Blandt andet et meget stort billede af Mikael Kvium, som kom sammenrullet til konserveringscentret, men hvor opgaven gik ud på, at sætte lærred på ramme igen og efterfølgende retouchere de skader, der var opstået under transporten fra salgsstedet til køber. Af andre malerier kan nævnes konservering af flere større malerier heriblandt flere af den lokale kunstner Albert Bertelsen. Økonomi RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2013 Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kr. Kr. Kr. INDTÆGTER Udført arbejde Renter Statstilskud INDTÆGTER I ALT Alt fra lokalhistoriske foreninger til udenlandske forskere og universitetsstuderende og politiske repræsentanter og gymnasieklasser har fået rundvisning og introduktion til konservering, og det er altid et meget lydhør publikum. På billedet herover fortæller Anette besøgende fra Vejle Stadsarkiv om farvelaget på et Albert Berthelsen maleri. Mange af gæsterne kommer for at høre om Fællesmagasinet og dets klimastyring, men bliver oftest lige så optagede af de genstande og materialer og arbejdsmetoder, som de hører om i værkstedet. På den måde når budskabet om vigtigheden af bevaringsindsatsen ud til en endnu større gruppe. Nedenfor: I mikroskop får gæsterne mulighed for at komme tæt på og se detaljerne på en bronzefibel. UDGIFTER Personale Lokaler, ejendomme og friarealer Konservering Administration Afskrivninger UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

6 2013 var et udfordrende år økonomisk set. Det var fra årets start forventet, at der ikke ville indkomme så meget indtægtsdækket arkæologisk konservering som tidligere år, da der kun var planlagt få arkæologiske udgravninger. Derimod havde maleriafdelingen afgivet store tilbud på bl.a. kirkekonservering, og arbejdsopgaverne i huset blev omprioriteret, så maleriafdelingen kunne få hjælp af de arkæologiske konservatorer. Samtidig var der 4 af de faste medarbejdere på barselsorlov i kortere eller længere perioder, og for at styrke økonomien blev det besluttet ikke at ansætte barselsvikarer i alle stillinger. I august var det klart at der var kommet væsentligt mindre rekvireret arbejde ind i første del af året end budgetteret, hvilket nødvendigjorde at skære i de faste lønudgifter, og én af Konserveringscentres tre kulturhistoriske konservatorer blev varslet opsigelse. Desuden fik en malerikonservator orlov i nov.-dec., så der blev sparet lønmidler og sidst på året kom der flere større uventede indtægtsdækkede opgaver ind. Dermed lykkedes at oprette økonomien med et lille overskud til følge. Revisionen havde ikke anmærkninger til årsregnskabet. Vi har mange gæster på Konserveringscentret del II Konserveringscentrets målsætning Overordnet mål Formålet er at bistå de tilknyttede museer med bevaring af samlingerne og rådgivning vedrørende konservering, magasinering- og udstillingsforhold på et højt fagligt niveau. Konserveringscentret arbejder på at gøre det lettere for museerne at prioritere bevaringsmæssigt gode løsninger til magasiner og udstillinger. Hvert 3. år er der optag på Konservatorskolen i København og igen i år holdt vi på Konserveringscentret i Vejle åbent-hus-arrangement for kommende kollegaer. Andre end studerende in spe benyttede chancen til at høre om konservering og besøge værkstedet og alle husets konserveringsspecialer blev præsenteret. På side 19 findes en samlet liste over rundvisninger i 2013 Øverst: Lise fortæller om og viser arkæologisk tekstil. Nedenfor: Plakaten studeres nøje og i bagrunden viser Luba tekstilkonservering. Delmål Hvad tilbydes: Målet er at give museerne konservering og rådgivning af høj kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Der tilbydes konservering indenfor følgende områder: Arkæologisk- og nyere tids kulturhistorisk konservering Farvelags- og malerikonservering Grafisk konservering Tekstilkonservering Samlingsvaretagelse Vi arbejder tværfagligt og trækker på medarbejdernes akkumulerede viden. Hvis 6

7 ekspertisen ikke er i huset, skaffes så vidt muligt adgang til øvrige konserveringsspecialer evt. via samarbejdsaftaler. Til hvem: Konserveringscentret i Vejle arbejder primært for de tilknyttede museer. Der tages indtægtsdækket arbejde ind, når det bidrager til at opretholde et bredt beredskab for museerne. Hvordan gøres det: Brugerne kan forvente at: Vi arbejder med langsigtet perspektiv og tager ansvar for helheden. Vi har indsigt i museernes behov og tilegner os indsigt i andre brugeres behov. Vi samarbejder, koordinerer, akkumulerer og deler viden, så alle fagligheder er i spil. Vi værdsætter planlægning, men er fleksible, når der er behov for det. Vi værdsætter nye udfordringer, undersøger problemet til bunds og arbejder på at finde den bedste løsning. Vi samarbejder nationalt og internationalt. Medarbejderen kan forvente: At have størst mulig frihed i sit arbejde med deraf følgende ansvar. At blive mødt med ligeværd. At blive informeret om og have indflydelse på sin arbejdssituation. At blive støttet i sin personlige udvikling gennem videreuddannelse/ efteruddannelse og kurser. At arbejdspladsen indrettes så sundhedsskadelige påvirkninger undgås og så medarbejderen har korrekte ergonomiske forhold. Konserveringscentret i Vejle har samarbejdsaftaler med flere andre konserveringscentre, om at udveksle specialer (se mere side 11.) Her er der bygningsgennemgang på Glud Museum, hvor vi benyttede lederen af Konserveringscenter Vest Michael Højlund Rasmussen, som konsulent. Michael har specialiseret sig i bygningsbevaring og specielt bindingsværkshuse, og er her på bygningsgennemgang med museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen. Michael kunne konstatere, at Glud Museum er nået langt med at opsøge best practice og indføre hensigtsmæssige bevaringstiltag både for bygninger og samlingerne i frilandsmuseets huse. Det forventes af medarbejderne: At man samarbejder mod fælles mål. At man holder sig fagligt opdateret. At man er interesseret i at offentliggøre sine resultater ved relevante og specielle arbejdsopgaver. Museernes brug af Konserveringscentret De 7 statsanerkendte kulturhistoriske museer i det gamle Vejle Amt kan benytte Konserveringscentret vederlagsfrit. Det er: Koldinghus, VejleMuseerne, Museerne i Fredericia, Give-Egnens Museum, Industrimuseet, og Glud Museum. Vejle Amt har oprindeligt givet en normering på 4 stillinger til konservering for museerne. 7

8 Når museerne har hastesager, f.eks. ved udgravninger, udstillinger, ved anvendelse af genstande til publikationer, ved hastesager vedrørende rapporter eller rådgivning; eller, når genstandenes bevaringstilstand vil blive væsentligt forringet ved at vente, så kommer opgaven først i køen og bliver klaret så hurtigt som muligt. Kransekage i guldramme Hvis genstande skal konserveres og opgaven ikke haster, så kan der gå lang tid før opgaven bliver løst. Der har ikke hidtil været en timefordelingsordning, hvilket har gjort, at der var mulighed for at arbejde med større fælles projekter, f.eks. etableringen af Fællesmuseumsmagasiner. I de senere år er der blevet arbejdet ud fra en overordnet timefordelingsplan, men denne har vist sig ikke at kunne holde til de store udsving, der er mellem årene og mellem museernes behov for at bruge timer fra konserveringscentret. Derfor fordeles timerne efter behov og efter aftaler i bestyrelsen. Hvad kan Konserveringscentret? - Konservering af tekstil, grafik, maleri, papirmaterialer, sten, arkæologiske- og kulturhistoriske genstande. - Udarbejdelse af bevaringsplaner - Rådgivning i sikringsspørgsmål - Rådgivning i forbindelse med etablering af magasiner i eksisterende eller nyt byggeri. - Monteringer til udstillinger Til indvielsen af Fællesmagasinets nye haller den 31. maj blev logoet (se nederst til højre) bagt i kransekage og kom i guldramme. Satiness, Luba og Anne- Kathrine bagte og Carl projekterede motivet ned gennem fotohullet (til venstre) til Satiness, der stod neden under i Fotorummet og tegnede op (nederst til venstre). Godt der er kreative folk i huset! - Rådgivning vedr. materialevalg i udstillinger og magasiner - Kurér arbejde, hvor genstande skal pakkes, hentes og afleveres og/ eller tilstandsvurderes. - Optagning af genstande ved arkæologiske udgravningsarbejder. - Bistand ved indsamlingsopgaver - det bevaringsmæssige aspekt kan medtages ved overvejelserne om, hvorvidt en genstand skal indlemmes i samlingen eller ej. - Bistand ved auktioner. Bevaringstilstand, håndværksmæssige detaljer, bearbejdsningsspor, materialekendskab, forfalskning. - Konserveringsarbejde i udstillingen, f.eks. af nyligt fundne arkæologiske gen- 8

9 stande, eller i forbindelse med aftenarrangementer og vurderinger af folks egne genstande. Vi kan beskrive, hvordan genstande er lavet, og hvordan man selv kan bevare dem bedst muligt. - Arrangement af emnedage om bevaring for museerne. - Rådgivning i forbindelse med ombygninger eller omflytninger på museet, hvor bevaringen af samlingen bør indtænkes. Samlingsrevision Den 14. feb. var der samlingsrevision på Museerne På Vestfyn, og dermed også for Fællesmagasinet, for de udtrukne genstande, der var på Lysholt, skulle findes og fotograferes sammen med dagens avis, se nedenfor, og billedet mailes til museet. Det var en test af kaos-lagring, og det gik godt Knud og Lise klarede at finde de 4 genstande frem på ½ time! - Ompakninger eller andre ændringer på magasinerne, hvor en bevaringsmæssig indsats kunne være ønskelig. - Praktikophold for nye ansatte på museerne, som skal have viden om håndtering af museumsgenstande. - Analyse og konservering af arkæologiske tekstiler - Katastrofehjælp ved vand-, brand- eller andre pludseligt opståede problemer. - Afstøbning af museumsgenstande - Fremstilling af kopier af museumsgenstande eller f.eks. madvarer til udstillinger Og meget andet! Konserveringscentrets historie Vejle Amts Konserveringsværksted, var en institution under Vejle Amts Undervisnings- og Kulturforvaltning indtil , og overgik herefter til selveje under navnet: Konserveringscentret i Vejle. Rens af facade Det har været en stor aflastning at Fællesmagasinet har fået ansat en forvalter, som også tager sig Konserveringscentrets bygninger: Knud er et fund, og pludselig sker der ting og sager endelig blev muren renset for algebegroning! Værkstedet blev oprettet 15.maj 1975 som fælles konserveringscenter for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i amtet. Driften af konserveringsværkstedet var Vejle Amts primære tilskud til de kulturhistoriske museer. Siden blev det muligt også at arbejde for private og andre, der har brug for konserveringsbistand. I maj 2000 flyttede Vejle Amts Konserveringsværksted fra Staldgården ved Koldinghus til lokaler i den gamle centralinstitution for udviklingshæmmede i Brejning. Kort efter blev amtets bygninger i Brejning solgt til et ejendomsudviklingsselskab, og konserveringscentret stod igen for at flytte. Vejle Amts Undervisnings- og Kulturudvalg så udviklingsmuligheden i at bygge et nyt konserveringscenter sammen med det planlagte fællesmagasin for mu- 9

10 seernes samlinger, og efter grundigt politisk forarbejde lykkedes det at sikre økonomien. I februar 2004 blev et nybygget Konserveringscenter kombineret med fællesmagasin for museerne/arkiverne beliggende på Maribovej i den nordlige del af Vejle indviet af Kulturminister Brian Mikkelsen. I 2012 blev en tilbygning på ca kvadratmeter bygget færdigt. Bygningen indeholder magasinplads til museerne og arkiver og en afdeling, hvor der er med maskinværksted, depot og garage til Konserveringscentret. I 2013 besluttede bestyrelsen for Fællesmagasinet at arbejde frem mod at udskiftet de stationære pallereoler i magasinhallerne fra 2004 med kompaktreoler, hvilket vil øge pladsen betydeligt. Konserveringscentrets fremtidige organisation Flere store tiltag og beslutninger har betydning for Konserveringscentrets fremtid, især implementeringen af den nye Museumslov betyder strukturelle ændringer på Konserveringscentret. Kulturstyrelsen kom på besøg i maj og ud over at de roste konserveringscentret for at være et fyrtårnet indenfor bevaringscentre, så redegjorde de for museumsloven indhold. Loven betyder, at de midler, der hidtil har udgjort Konserveringscentrets driftsbevilling fra 2016 skal overføres direkte til museerne. Kulturstyrelsen har ikke nogen mening om, hvordan midlerne skal fordeles mellem museerne. Det er op til muserne selv at blive enige om, og et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen i 2013 var derfor hvordan muserne forpligter hinanden på længere sigt. Den nedsatte arbejdsgruppe var egentlig nået frem til at ville anbefale, at konserveringscentrets tilskud fra 2016 blev ligeligt fordelt mellem museerne med fuldstændig solidaritet i forhold til konserveringstimer, hvis alle ville forpligte sig til at sende tilskuddet direkte videre til konserveringscentret. Men dette viste sig at være yderst problematisk, fordi museer, der kun aftager få timers konservering et år, ville betale en meget høj timepris og det ville ikke blive accepteret af museets revision. Desuden skal museerne betale moms af beløbet, hvilket ville betyde 1/5 færre kroner til konservering. Bl.a. på grund af momskravet har de 7 konserveringscentre i Danmark slået sig sammen og har lavet en arbejdsgruppe, og der med økonomisk hjælp fra Kulturstyrelsen, har igangsat en advokatundersøgelse vedr. forskellige usikkerhedspunkter i forhold til, at konserveringscentrenes driftsmidler og organisationsmæssige struktur efter Der forventes først resultat af undersøgelsen i juli 2014, og hvilket betyder at spørgsmålet om Øverst: Vejle Amts Konserveringsværksted lå fra sin oprettelse i 1975 på Staldgården ved Koldinghus. Til venstre: Vejle Amts Konserveringsværksted flyttede i år 2000 til nyindrettede lokaler i Kellers Gård i Brejning. I dag er der 5- stjernet konference og spahotel i bygningen. Til venstre og nedenfor: I 2004 flyttede Konserveringscentret til et nybygget bevaringscenter på Maribovej i Vejles nordlige del, hvor fællesmagasin for museerne og konserveringscenter ligger sammen. I 2012 blev centret udvidet med ca. 400 kvadratmeter service rum og 2100 kvadratmeter med kompaktmagasin. 10

11 fordeling af midler igen er sat i venteposition, indtil der kommer svar herfra. Bestyrelsen for både Konserveringscentret i Vejle og for De Fælles Museumsmagasiner har længe arbejdet på at sammenlægge de to institutioner, men der har gennem årene været flere bureaukratiske hindringer. Med det uafklarede spørgsmål om driftsmidler til konserveringscentret og tanker om mulige fremtidig fusion med andre konserveringscentre/konserveringsafdelinger er sammenlægningen endnu en gang sat i bero. Instruktion af museernes medarbejder Bygninger og faciliteter Konserveringscentrets bygning er opført i år Det er et to-etages hus med en forbindelsesbygning til Fællesmuseumsmagasiner. Konserveringscentrets del af byggeriet er på i alt 1171 kvadratmeter. Konserveringscentret har faciliteter til arkæologisk-, grafisk-, tekstil-, maleri- og nyere tids konservering. I 2012 er konserveringscentrets areal udbygget med 162 kvadratmeter. Dette indbefatter et maskinværksted, et depotrum, en garage og en andel af magasinrum til særudstillinger. Udvidelsen betyder, at maskinværkstedet er flyttet til nybygningen, og at det rum, der før indeholdt maskinværksted og er klimatiseret, nu anvendes til konserveringsarbejde. Vi anvender nu igen vores vådrum i stueetagen til rengøring af genstande det var før tilbygningen inddraget til depotrum. Desuden har centret nu en egentlig garage til værkstedsbilen. Samarbejde med kolleger og udveksling af specialer Konservering af museumsgenstande er et mangeartet og vidt forgrenet felt. På Konserveringscentret i Vejle råder vi over de fleste specialer indenfor uddannelsen, der er dog specialer, det ikke er rationalt at have alle steder, for eksempel er konservering af vådt, arkæologisk træ, et speciale, som kræver stort og vedligeholdelsestungt udstyr, samt en person, som primært arbejder med dette område. Vi har desuden ikke ansat en møbelsnedker, hvilket findes på Konserveringscenter Vest i Ølgod. Vi har valgt, at vi får en kvalitetsmæssig og ressourcemæssig rigtig god løsning på disse opgaver ved at samarbejde med kollegerne ved Øhavsmuseet og Konserveringscenter Vest. Samtidig har vi konserveringsspecialer i huset, som de mangler, og vi kan således bytte specialer. Konserveringscentret i Vejle har samarbejdsaftaler med Nationalmuseet, Museum Sønderjylland, Bevaringscenter Fyn v/øhavsmuseet, Konserveringscenter Vest og med Vejle Stadsarkiv. Vi hjælper meget gerne museerne med at optimere deres egen bevaringsindsats. F.eks. ved at fortælle om gode metoder til mærkning af genstande: Gitte fra VejleMuseerne er på Konserveringscentret, hvor Anne-Kathrine viser eksempler på indirekte mærkning, øverst. Eller vi er ude på museet, som nederst, hvor Anette instruerer Mette og Nellie på Give-egnens Museum i gode pakningsmetoder og rutiner. Bemærk: Rent bord, opdelt i arbejdsplads og værktøj, brugen af handsker, indpakning i syrefri materialer og tjek af dokumentation og registrering. 11

12 Vurdering af resultaterne af Konserveringscentrets arbejde i 2013 Også i 2013 har Konserveringscentret kunnet imødekomme lagt den overvejende del af museernes akutte behov for bevaringsarbejde både med enkeltgenstande, med udstillingsarbejde og med rapporter og lignende. Der var i starten af året ekstraordinært meget arbejde i forbindelse med opbygningen af VejleMuseernes nye udstilling, men også klargøring af genstande til udstillinger på Fængselsmuseet og Koldinghus har været store opgaver. Der er arbejdet på konservering af genstande, som ikke hastede, og der er ydet et stort arbejde Timeopgørelse for 2013 I alt udført Årets minimum % af årets minimum Fællesmagasinet + andet fælles for museerne % Give-Egnens Museum % Glud Museum % % Industrimuseet % Museet på Koldinghus % Museerne i Fredericia % Vejle Museum % Museer i alt % Eksempel på en anderledes opgave På Tønballegaard i Snaptun har Naturstyrelsen et naturcenter, hvor enkelte gæster havde været lidt for tæt på fortiden, og derved skadet et profilaftræk, se øverst. Efter retouchering nederst. Indtægtsdækket arbejde for museerne 606 Indtægtsdækket arbejde for andre Administration, uddannelse og udvikling Antal norm timer i alt Antal årsværk 7,65 Antal timer pr. årsværk Kulturstyrelsens normtimetal pr. medarbejder

13 med at følge op på udbygningen af Fællesmagasinet både hvad angår økonomi, planlægning af indflytning, kontakt til brugere og selve åbningen. Desuden har medarbejderne ydet en stor indsats i forbindelse med det indtægtsdækkede arbejde. Igen i år er der lavet flere timers arbejde for museerne end forventet i BDOrevisions notat fra 2010, som beskriver arbejdsmængden, som museerne kan forvente i løbet af et år, nemlig arbejdstimer. Konserveringscentret leverede i timer i Hvilket må siges at være ekstra godt, når man kunne forvente at målet ikke blev nået netop i år, da det ekstraordinære arbejde med udstillingsåbningerne i 2012 betød at meget ferie og afspadsering var blevet udskudt fra 2012 til 2013, og selvom 4 medarbejdere har været på barselsorlov og der ikke har været ansat vikarer i hele perioden. Det er vigtigt at bemærke, at det er rene konserveringstimer, som måles. Så her var det også mere positivt end forventet. Konserveringscentret har i 2013 leveret et resultat, som er tilfredsstillende. Ansatte 2013 Anette Aalling 37 timer/uge Carl Brädde 37 timer/uge Ida Lindstrøm Hansen 32 timer/uge: fra d. 1. jan jan. (Barselsvikar) Signe Skriver Hedegaard 37 timer/uge: fra d. 1. jan jan. Katrine Brøndlund Jensen - 37 timer/uge (Barsel fra d. 1. jan. 28. jan.) Anne-Kathrine Kjerulff 37 timer/uge indtil 1. oktober., derefter 35 timer/uge. Lise Ræder Knudsen - 37 timer/uge Marieluise Nordahl 15/timer/uge: fra 1. jan marts (Barselsvikar) Luba Dovgan Nurse 37/uge: 1.jan. -1. aug. (Barselsvikar) Christina Ritschel - 37 timer/uge (Barsel fra d. 1.jan.-16. dec.) Maja Forsom Sandahl 37 timer/uge (Barsel fra d. 1.jan dec.) Satiness Schwindt 37 timer/uge (Orlov fra d.1.nov.-31.dec.) Louis Lange Wollesen - 37 timer/uge I alt 7,65 årsværk Monitering i Kølemagasinet I Fællesmagasinets kølemagasin, hvor museer og arkiver først og fremmest opbevarer film- og fotomateriale monitorerer vi løbende for eddikesyreskader. Eddikesyreskader eller vineddikesyndrom kan kun optræde i filmmaterialer på acetatbasis (den såkaldte Safety Film ). Det er typisk negativer fra 1950 erne der angribes af dette fænomen, som skyldes dels den pågældende acetatbases opbygning og dels uhensigtsmæssige opbevaringsforhold i fortiden. Nedbrydningen viser sig ved en udpræget eddikelugt i emballagen eller omgivelserne, og hvis angrebet er godt i gang, tillige ved tydelig krympning af selve negativbasen, som det ses på billedet til højre. Så grelle tilfælde ser vi ikke i vores kølemagasin, for ved at opbevare foto- og filmmaterialet koldt og tørt, 6 C og 30 %, så reduceres hastigheden af den kemiske nedbrydning markant. Men nedbrydningen kan være i gang inden det kom ind i kølemagasinet, og da eddikesyren optræder på dampform, kan den spredes og igangsætte nedbrydning på andre negativer med andre ord det smitter. Det gælder i så flad om at isolere de skadede negativer og få dem placeret et andet sted. Ud over vores lugtesans anvender vi A-D strips ( Acid-detecting ), som er syrebaseret indikatorpapir, der går fra blåt over grønne nuancer til gult ved tilstedeværelsen af eddikesyre i luften. Øverst ses en blå, uændret strip, som har ligget på hylden, og en mere grønlig, som har målt på eddikesyreniveauet af det enkelte negativ i posen. I dette tilfælde er syreindholdet og farveændringen dog så lille, ikke en gang 1 på skalaen, så der er ingen grund til bekymring, da disse fotos nu er opbevaret under særdeles gode forhold i kølemagasinet. Der er altså ikke behov for at udskille materiale i denne omgang, og vi monitorer netop løbende for at det skal vedblive at være sådan. 13

14 Volontører Emma Briese, 1. g.: d feb., jul., 29. jul.-2. aug. og okt. Kirsten Kjær, Museologi, Århus Universitet: apr. Arbejdsprøvning Cate Birch 20timer/uge: fra den 25. maj 29. jul. Gennemgang af 128 værker af Sandman på Trapholt Personalets kurser 2013 Anette Alling: : Organisationen af Danske Museers årsmøde Konservatorernes Efteruddannelses Pulje - emnedag Carl Brädde: Lyskursus Media og Kulturpolitik, Göteborg Katrine Brøndlund Jensen: PR-kursus Anne-Kathrine Kjerulff: CEN TG6-møde, Delft Integrated Pest Management-konference, Wien CEN TG6-møde, London Lise Ræder Knudsen: Thinking About Things Oganisationen af Danske Museers årsmøde Chefnetværksmøde Satiness Schwindt Fail Better, Hamburg Louis Lange Wollesen Profart Inspirationsmøde Forvalternetværksmøde Samlingen er meget kompleks med stor variation af bemalede materialer: Træ, acrylplade, støbejernstandhjul, mellemlægspapir, tekstil, spånplade, messingrør, spejle, glas, lysstofrør, 220 v motor, elledninger, gummi m.m af kunstværkerne indeholder el-installationer, som i dag ikke er lovlige. Andre værker indeholder en 220 v motor til de mobile/bevægelige genstande. Det slider hård på værkerne, når de udstilles og aktiveres. Der er desuden genstande med lys, højtalere, batterier, spole- og kassettebånd samt videobånd. Materialetyper, som også findes på kulturhistoriske museer. Tidligere magasinering har desuden skadet genstandene, f.eks. ses mærker efter bobleplast på lak og farvelag (øverst), da plasten har været anvendt som primær indpakning og andre genstande er trykket flade, som gummimasken til venstre. Anette og Louis gennemgik værkernes skader og mangler og rådgav om magasinering, og påpegede, hvad der bør overvejes, når genstandene skal udstilles. Bl.a. vigtigheden af at el-arbejdet udføres i samarbejde mellem konservator og elektriker, så man kan finde en måde, hvorpå genstanden både lovliggøres og bevares. 14

15 Foredrag holdt af ansatte ved Konserveringscentret i 2013 Lise Ræder Knudsen 0-energi hus til museernes samlinger. Konservatorskolen, København, d. 23. januar. Præventiv konservering Nye resultater om jernalderens brikvævning. Landsmødet i dragtpuljen, Den Gamle by, Aarhus, september. Se, Du gør sådan her! Læringsprocesser identificeret på tekstiler med brikvævede kanter fra ældre jernalder. Seminar: Smedens rum VII, Københavns Universitet, København, 10. oktober. Orientering om Rigsrevisionen undersøgelse af danske museers magasinforhold, ODM's chefnetværksmøde, Fredericia, 4-5. december. Anne-Kathrine Kjerulff Investigation of the effect of repeated freezing of 5 different surface treatments brushed on wood and glass slides. International Conference on IPM in museums, archives and historic houses, Wien, d juni. Konserveringsarbejde i udstillinger, fremvisning og demonstrationer Uge 7: Anette arbejder i udstillingen på Museet på Koldinghus med en gotisk alterfrise udskåret i træ. Præventiv konservering er den bedste konservering, hellere forebygge end helbrede. Derfor bruges der på Konserveringscentret mange resurser på at lave tekniske bevaringsplaner, hvor udstillings og magasinforhold gennemgås og hvor samlingerne tilstandsvurderes. I år blev der fremstillet bevaringsplaner for Glud Museum og VejleMuseerne vurderet: Bl.a. lysmængden på Vejle Kunstmuseum, se øverst. Nederst inspicerer Louis for skadedyr på Vandel Museum. 14. juni: Anette og Anne-Kathrine, KUBEN på gågaden i Horsens Publikationer udkommet i 2013 Anne-Kathrine Kjerulff & Pascal Querner: Non-chemical methods to control pests in museums: An owerview, Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, ed. Rogerio- Candelera, Lazzari & Cano, side , Taylor & Francis Group, 2013 Ulla Mannering & Lise Ræder Knudsen: Hammerum, The Find of the Century. In: Johanna Banck-Burgess and Carla Nübold, NESAT XI, The North European Symposium for Archaeological Textiles XI. Leidorf

16 Susan Möller-Wiering & Lise Ræder Knudsen: The Vehnemoor Cloak and its Colleagues: A Unique Find in Relation to its Parallels. In: Johanna Banck-Burgess and Carla Nübold, NESAT XI, The North European Symposium for Archaeological Textiles XI. Leidorf Annemarie Stauffer & Lise Ræder Knudsen: Kleidung als Botschaft: Die Mäntel aus den vorrömischen Fürstengräbern von Hochdorf. In: Michael Tellenbach, Regine Schulz and Alfried Wieczorek, Die Macht Der Toga - Dress Code im Römischen Weltreich. Mannheim Medarbejdernes tillidsposter og deltagelse i netværk Lise Ræder Knudsen Næstformand i Organisationen Danske Museer (ODM) indtil 23. april. Bestyrelsesmedlem Fælles Museumsmagasiner i Vejle Bestyrelsesmedlem Wormianum/ Skalk Samlingsrevisor, Nationalmuseet Bevaringsnetværket under ODM Styregruppen for Samlingsnetværket under ODM Medlem af den danske spejlkomité under Dansk Standard for udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarv. Bestyrelsesmedlem Dansk ICOM Louis Lange Wollesen Bestyrelsesmedlem Konserveringscentret i Vejle Arkæologisk netværk under Nordisk konservatorforbund (NKF) Konservering ude af huset Vi er ofte ude af huset for at fortælle om konservering og vise hvad det er en konservator laver. Målgruppen kan være f.eks. museumsgæster eller vitterligt manden på gaden, som det er tilfældet her, hvor Anette og Anne-Kathrine i juni holdt åbent værksted i KUBEN på Horsens gågade. Anne-Kathrine fremviste udgravning af en urne med bronzegenstande fra Tyrsted ved Horsens (nederst). Hos Anette handlede det om gipsafstøbninger af rammeornamentik, og man kunne selv prøve at restaurere (øverst). Anette Aalling Maja Forsom D. Sandahl ODM samlingsnetværkets etikgruppe ICOM, International Council of Museums IADA, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren ICOM, International Council of Museums Grafisk Gruppe under NKF Netværk for Komm. og formidl. under NKF 16

17 Anne-Kathrine Kjerulff Årsberetning 2013 Dansk repræsentant i europæisk arbejde for at oprette vejledende standarder for arbejde med kulturarv, CEN/TC 346 WG4. Protection of Collections. WI , Integrated Pest Management Arkæologisk Netværk under NKF Dragtpujlen Restaurering af altertavle i Herslev Kirke Carl Brädde Netværket for skulpturkonservering under NKF Arkæologisk Netværk under NKF Katrine Brøndlund Jensen ODM s netværk for administrativt personale Christina Ritschel Dragtpujlen Tekstilgruppen under NKF AIC, American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Satiness Swindt Forskning og projekter ICOM, International Council of Museums De fleste større projekter er finansieret eksternt. For enkelte projekter har vi valgt at lægge arbejdstimer i det uden at have sikkerhed for, om det blev til noget. Andre projekter en del af de mindre tekstilprojekter er for størstedelen udført i de ansattes fritid og for egne midler, med håbet om at det med tiden kan blive til egentlige, finansierede projekter. Og nogle projekter er udviklet for museernes fælles timer, f.eks. udviklingen af en skabelon til udførelse af tekniske bevaringsplaner. Kvindeliv omkring Kristi fødsel Formålet med projektet er at gøre en periode af vores forhistorie - ældre jernalder - nærværende for museumsgæsten uanset køn, alder og nationalitet gennem en personificering af tre personer, som har levet for 2000 år siden: Ellingkvinden (Silkeborg Kulturhistoriske Museum), Lønne pigen (Museet for Varde By og Omegn) og Hammerum-pigen (Museum Midtjylland - Herning Museum). Med udgangspunkt i den nyeste forskning skal udstillingskonceptet forbedres gennem digitale medier, rekonstruktioner og hands-on udstillinger. Projektet er ledet af museumsleder, arkæolog, ph.d. Tinna Møbjerg, Midtjyllands Museum. Konserveringscentrets andel vedrører oversættelse af forsk- Kirkens altertavle havde store partier med løst farve- og grunderingslag, som ved den mindste berøring ville skalle af. Problemet var mest udtalt på midtskabets store figurer, se detalje. Anette arbejdede derfor med denne del af altertavlen i kirken: Løst farvelag fastlægges med størlim og varmespartel (nederst). To engelfigurer og ni af apostel-figurerne blev bragt til Konserveringscentret i Vejle til behandling, men alteret kom ikke til at stå tomt imens: Herslevs skoles 3. klasse fremstillede vikarer for de manglende figurer, se øverst, og det blev et tilløbstykke. 17

18 ningsresultaterne ved publiceringen af Hammerumpigens dragt til arbejdsvejledning for museernes frivillige tekstilgrupper. Desuden er der arbejdet med at hjælpe de frivillige med at planlægge rekonstruktion af skindkapper og vejlede omkring brikvævede bånd fra Lønne Hede. Link til nyhed: Kvindeliv omkring Kristi Fødsel CEN standarder Videre arbejde i de 4 workgroups vedr. retningslinier for håndtering og konservering af kulturarv på europæisk plan. Se: kategorier/byggeri-og-anlaeg/bevaring-af-kulturarven/ Konserveringscentret i Vejle deltager bl.a. med Anne- Kathrine Kjerulff, som er Danmark repræsentant i det internationale standardiseringsarbejde på området bekæmpelse af skadedyr i museumssamlinger. Kampen mod skadedyr på museerne: Nye strategier for detektion og bekæmpelse Deltagere i projektet: Århus Universitet, Institut for Agroøkologi; Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling og Konserveringscentret i Vejle. Et omfattende projekt er beskrevet og i øjeblikket afventes behandling af fondsansøgninger. Tekstilarkæologsik studie af Lønne Hede gravene Analyse af frisure og brikvævninger fra Lønne Hede. Projektleder: Prof. Ulla Lund Hansen, Københavns Universitet. Finansiering: Kulturstyrelsens Rådighedssum. Arkæologiske tekstiler dateret omkring år 700 f. Kr. fra Verucchio, Italien. Analyse af etruskiske arkæologiske tekstiler fra Verucchio. Del af EU-projektet Dress in the Roman Empire. Kontaktperson Dr. Annemarie Stauffer, University of Applied Science, Cologne. Projektet er meget omfattende og har stået på siden 1996 med skiftende sponsorer. Tekstilerne fra Verucchio er dateret omkring år 700 f.kr. og de er uden sammenligning de bedst bevarede etruskiske dragtdele, der er fundet. Arbejdet består af et puslespil med at samle i hundredevis af fragmenter og få dem delt op på de forskellige dragtdele, de har tilhørt. Desuden analyseres alle dele, og oprindeligt udseende og arbejdsmetode for fremstilling af dragterne bestemmes så vidt muligt. Én af kapperne fra Verucchio udstilles fra 20. april 2013 i Hildesheim på Roemer- und Pelizaeus- Museum Hildesheim, hvor der også udgives en større publikation. Kvindeliv omkring Kristi fødsel et samarbejde finansieret af Kulturstyrelsen mellem Varde Museum, Silkeborg Museum og med Museum Midtjylland i Herning som koordinator. Konserveringscentrets andel af projektet var at oversætte videnskabelige analyser af dragt og skindfragmenter til væve og materiale vejledninger for de frivillige. Frivillige udfører et stort arbejde med at fremstille rekonstruktioner af de arkæologiske fund. Dragter skal anvendes i museernes skoletjenester. Tinna Møbjerg, Museum Midtjylland og Karen Margrethe Boe, Silkeborg Museum beundrer de dygtige frivilliges arbejde, øverst. Lone Rosenkvist væver stof til rekonstruktion af Hammerumpigens sjal, midt. Rekonstruktion af Hammerumpigen kjole og sjal, nederst. 18

19 Analyse af arkæologiske tekstiler fra Vorbasse. Del af større projekt ledet af professor, Ulla Lund Hansen, Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. Finansieret af Humanistisk Forskningsråd. Arbejdet med tekstilerne er afsluttet i 2010, men arbejde med publikationen pågår. Montering af tapeterne fra Røde Mølle Rundvisninger februar: Museologi fra Aarhus Universitet, 38 personer 25. februar: Åbent hus for Ansøgere til Konservatorskolen i KBH 15. maj: Frivillige fra Skrædderværkstedet, Museet på Koldinghus 23. maj: Kulturstyrelsen, 2 personer 12. juni: Tjekkisk Museum, 5 personer 17. juni, LEGO, 10 personer 18. juni: María Karen Sigurðardóttir 17. juli: Department of Culture Delegation Province of Antwerp, Belgien, 2 personer 2. september: De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, 45 perosner 24. september: Vejle Kommunes Seniorklub, 30 personer 24. september: 6 gæster fra Friesland, Holland 24. oktober: Jørgen Erik Christensen og Tomas Pauli fra DTU 28. oktober: Frivillige fra Herning Museum, 10 personer 8. november: Vejle Stadsarkiv, 12 personer 2. december: Simon Botfeldt, Køge Konserveringscenter og 3 gæster Genstande indkommet til konservering i 2013 Mange genstande er fundet ved arkæologiske udgravninger og en stor del af disse viser sig at være søm eller andet med mindre betydning. Når genstande kommer op er de imidlertid så dækkede af rust, at det ikke er muligt at se, om det er søm eller om det f.eks. er et smykke i form af en thorshammer. Derfor røntgenfotograferes alle arkæologiske jerngenstande og arkæologen får så billederne tilsendt og kan afgøre, hvilke genstande, det er vigtigt at konservere og hvilke, der umiddelbart kan kasseres. Genstandsnumrene herunder dækker således over meget forskellig arbejdsindsats i konserveringen, nogle har taget ganske få minutter, medens andre kan tage op til f.eks. 800 timer for kirkeinventar, med bl.a. altertavle og prædikestol. Tapeterne fra Røde Mølle gøres klar til udstillingen Blot til Lyst på VejleMuseerne. Efter fastlægningen af farvelaget skulle tapetbanernes huller udfyldes, tapeterne skulle planeres og påklæbes to lag papir. Første papirlag påklæbes tapetets bagside øverst til venstre. På forsiden af årsberetningen ses anden påklæbning. For at sammenføje tapeterne måtte de påklæbes et lærred, som blev forberedt med afspænding, forlimning, og påklæbning af to lag papir, øverst til højre. Tapetbanerne blev sammenført ved at kun kanterne på tapetet blev påklæbet lærredet, næst øverst til højre. Tapeterne med lærred blev herefter monteret på en aluminiumsramme, næst nederst til højre. Nederst: Tapetet før nedtagning fra væggen i Røde Mølle i 2004 (venstre), og klar til ophængning i 2013 (højre). 19

20 Kons.nr./mus.nr. Beskrivelse Ejer Koldinghus, Museet 1/2013/MKH 1800 X110 Ravperle på 3 søm. 2 komplette et uden hoved 2/2013/HOM 2912 X9 2/2013/HOM 2912 X17 Spids jerngenstand. 10,8 cm Halvcirkulær båndformet jerngenstand 9 cm lang 2/2013/HOM 2912 X16 2/2013/HOM 2912 X15 Hestesko 2/2013/HOM 2912 X14 Hestesko 2/2013/HOM 2912 X13 Hestesko 2/2013/HOM 2912 X12 Jerngenstand 7,8 cm Fragment af bånformet jerngenstand 2/2013/HOM 2912 X18 2/2013/HOM 2912 X10 Rektangulær jerngenstand 2/2013/HOM 2912 X8 D- formet spænde 6,4 cm højt Stjerneformet jerngenstand 2/2013/HOM 2912 X19 5,5cm i diameter 2/2013/HOM 2912 X7 Jerngenstand 7,8 cm 2/2013/u.nr. Fejl 2/2013/HOM 2912 X20 Hammerhoved længde 8,6 cm 2/2013/HOM 2912 X21 Stabel 6,6 cm lang 2/2013/HOM 2912 X11 Jerngenstand 6,5 cm 3/2013/--- Rapport til kvalitetsvurdering Koldinghus Koldinghus, Museet på 4/2013/pt. uklar Reol Give-Egnens Museum 5/2013/HOM 1788 X398 Kvart sølvmønt 5/2013/HOM 1788 X399 Jerngenstand 5/2013/HOM 1788 X400 Jerngenstand 5/2013/HOM 1788 X401 Jerngenstand 6/2013/ Lysedug Give-Egnens Museum 8/2013/VKH Kaffekande fajance med blå motiver, knækket tud Vejle Museum Koldinghus, Museet 14/2013/MKH 9102 topstykke af en altertavle på 16/2013/Uden Nr, Moniteringsrap. Fængselsmuseet 18/2013/MKH 185a Maria fra korsfæstelsesgruppe Koldinghus, Museet på 19/2013/MKH 185b Johannes fra korsfæstelsesgruppe på Koldinghus, Museet 20/2013/MKH 9136 Kristusfigur fra krucifiks Koldinghus, Museet på 21/2013/Uden nr. Monteringer til grafiske genstande på Fængselsmus. Moniteringsrapport Fængselsmuseets magasin 22/2013/Uden Nr. 25/2013/u.nr. Bevaringsplan 2013 Glud Museum 27/2013/HOMF 9 X8 Flyveblad 27/2013/HOMF 3 X2 Foto 27/2013/HOMF 9 X1 Flyveblad 27/2013/HOMF 9 X2 Flyveblad 27/2013/HOMF 9 X3 Flyveblad 27/2013/HOMF 9 X4 Flyveblad 27/2013/HOMF 9 X5 Flyveblad 27/2013/HOMF 7 X3 Foto Kons.nr./mus.nr. Beskrivelse Ejer 27/2013/HOMF 9 X7 Flyveblad 27/2013/HOMF 6 X1 Foto 27/2013/HOMF 7 X2 Foto 27/2013/HOMF 7 X1 Foto 27/2013/HOMF 7 X134 Foto 27/2013/HOMF 7 X133 Foto 27/2013/HOMF 122 X17 Foto 27/2013/HOMF 9 X6 Flyveblad 27/2013/HOMF 94 X10 Foto 27/2013/HOMF 94 X11 Foto 27/2013/HOMF 122 X19 Foto 27/2013/HOMF 6 X2 Foto 27/2013/Dublet til HOMF 7 X1 Foto 27/2013/HOMF 122 X45 Foto 27/2013/HOMF 122 X3 Foto 27/2013/HOMF 92 X11 Foto 27/2013/HOMF 92 X9 Foto 27/2013/HOMF 92 X13 Foto 27/2013/HOMF 92 X12 Foto 27/2013/HOMF 122 X1101 Foto 27/2013/HOMF 122 X1102 Foto 27/2013/Dublet til HOMF 7 X2 Foto 27/2013/HOMF 92 X10 Foto 28/2013/U/nr. Rapport ifb. Rotteangreb i arkivmateriale. Museerne i Fredericia 30/2013/HOM 2978 X3 2 fragmenter af bronzering 30/2013/HOM 2978 X30 Bronzegenstand fra præp. 30/2013/HOM 2978 X29 Hel spiral fra præp. 30/2013/HOM 2978 X28 Bronzerør fra præp. 30/2013/HOM 2978 X27 Spiral fragmenteret. Fra præp. 30/2013/HOM 2978 X26 Jerngenstand fra præp. 30/2013/HOM 2978 X10 Muligvis bikar til X9 30/2013/HOM 2978 X32 Bronzering 30/2013/HOM 2978 X6 Præparat med urne 30/2013/HOM 2978 X31 Formodentlig jernfibel 30/2013/HOM 2978 X9 Urne i papkasse 31/2013/u.nr Granat og dertil hørende tændsats Museerne i Fredericia 32/2013/u.nr. Palisade arkæologisk træ, Jelling Vejle Museum 33/2013/VKH Del til kartemaskine Vejle Museum 36/2013/uden nr. papir bag glas indpakket i bobleplast på Koldinghus, Museet 36/2013/MKH 1665 x 1 maleri på lærred Koldinghus, Museet på 36/2013/MKH 1665 x2 maleri på lærred Koldinghus, Museet på 40/2013/u. nr. konsv. arbejde på gågaden Kuben 46/2013/HOM 1 X3887 Rejsekuffert af træ betrukke med læder. 20

21 Kons.nr./mus.nr. Beskrivelse Ejer Kons.nr./mus.nr. Beskrivelse Ejer 48/2013/HOMF 121 X4 Fotoalbum 50/2013/01235X00005 Undertrøje, lysgrøn Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00006 Undetrøje, laksefarvet Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00009 Strømper, 1 par Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00007 Tørklæde, trekantet Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00003 Kjole, bordeauxfarvet Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00004 Kjole, blå med røde og gule blomster Koldinghus, Museet på 50/2013/01235X00008 Tørklæde, uldent og løstvævet Koldinghus, Museet på 51/2013/GEM 995 X1997 Sæk med uld Give-Egnens Museum 52/2013/MKH 6777 Banner Koldinghus, Museet på 53/2013/07361x00001 Skyttekreds flag Vejle Museum Udstilling: kunstforeningen og biblioteket 57/2013/udn. Nr Koldinghus, Museet på 60/2013/HOM 2936 X1021 Jerngenstand 60/2013/HOM 2936 X1010 Præparat med kniv eller lansespids 60/2013/HOM 2936 X1014 Keramik i præparat sammen med X /2013/HOM 2936 X1013 Jerngenstand 60/2013/HOM 2936 X1015 Jerngenstand 60/2013/HOM 2936 X1016 Jerngenstand 60/2013/HOM 2936 X1020 Måske jernsøm 60/2013/HOM 2936 X1028 Halv rød glasperle Keramik i præparat sammen med 60/2013/HOM 2936 X1012 X /2013/HOM 2936 X1022 Metalgenstand 60/2013/HOM 2936 X1023 Bronzegenstand 60/2013/HOM 2936 X1026 Jerngenstand i præparat 60/2013/HOM 2936 X1017 Jerngenstand 61/2013/u.nr. Fjernelse af tape på kalkede overflader 65/2013/u.nr. Stearin lys i kirken 67/2013/Rapport over klima i udstillingen. Fængselsmuseet, klimadata fra udstilling. 68/2013/HOM 1 X 4187 Sølvbæger m. indvendig forgyldning 68/2013/HOM sølvknap 68/2013/HOM sølvknap 68/2013/HOM sølvknapper 68/2013/HOM 2727 Fiskekniv af sølv og elfenben Borddekoration, sølv R.Jensen, Horsens, 68/2013/HOM 7319 Paris /2013/HOM 3796 Sølvske m. mus.nr. for forsiden. 68/2013/u. nr. Rensning af sølvkammer 68/2013/HOM 1 X 1101 Sølvpokal med laugskilte 68/2013/HOM sølvknapper 70/2013/u.nr lyseholdere med stearin 71/2013/HOM 7333 Saltkar i sølv og glas 73/2013/HOM 3090 X35 Præparat med sølvmønter. 20 cm højt. 74/2013/GEM0321x005 maleri opskallet farvelag Give-Egnens Museum 75/2013/uden nr. Æggekasse i træ Give-Egnens Museum 75/2013/0312*005 Maleri "Skovhuse Mineapolis" Give-Egnens Museum 75/2013/GEM Kørepose Give-Egnens Museum 75/2013/GEM Kørepose Give-Egnens Museum 77/2013/ Silketørklæde Give-Egnens Museum 78/2013/GEM0033x002 maleri på lærred Give-Egnens Museum 79/2013/u. nr maleri på lærred 80/2013/HOMF63x1 maleri på lærred med stænk 81/2013/HOM 2834 X18 5 knive 81/2013/HOM 2834 X11 Mønt? 81/2013/HOM 2834 X19 15 st. jerngenstande 81/2013/HOM 2834 X16 2 beslag 81/2013/HOM 2834 X15 Lås i jern og kobberlegering 81/2013/HOM 2834 X20 32 jernsøm 81/2013/HOM 2834 X14 Knap? 81/2013/HOM 2834 X13 Øreske 81/2013/HOM 2834 X12 Pyntebeslag 81/2013/HOM 2834 X10 Mønt? 81/2013/HOM 2834 X17 Bæltesspænde 82/2013/HOM 3008 X121 Støberest i kobberlegering 82/2013/HOM 3008 X76 Jernkniv 83/2013/HOM 3069 X1 Jernhammer 83/2013/HOM 3069 X2 Jernhammer 84/2013/HOMF 90x11 pastel portræt 87/2013/u.nr. kirkerum 88/2013/u.nr fjerne numrer over døre 89/2013/u.nr Løst kalk i trappeopgang 90/2013/u.nr Saltudblomstringer på væg 92/2013/u.nr. 94/2013/224 94/2013/8606 Lampeglas til udendørs petroleumslampe Sivkurv med låg fra køkken Rasmus Thomesøns hus Terrin med låg fra fin stue Rasmus Thomesøns hus Museerne i Fredericia Glud Museum Glud Museum 94/2013/5861 Skæppemål fra træskomager Rød hal Glud Museum 94/2013/5445 Læderspand fra brandsprøjte Rød hal Glud Museum 95/2013/MKH1200x1 skab udlånt fra Middelfart museum Koldinghus, Museet på 98/2013/Uden nr. Rengøring og pakning ifb. fltning til Fællesmag. Give-Egnens Museum 99/2013/u. nr. pakning af malerier til magasinering Give-Egnens Museum 101/2013/HOM 7419 "Panorama" dukkehus i glaskasse 21

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014

Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014 Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Årsberetning... s. 3 Økonomi... s.6 Konserveringscentrets

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER

DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER s.2 Intro Seks fynske museer har i foråret 2013 igangsat en forundersøgelse, der skal skabe det rette beslutningsgrundlag for etableringen af et nyt fællesmagasin og konserveringsværksted

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet.

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet. UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Statens Museum for Kunst udlåner kun til museer og institutioner, hvor sikkerhedsforanstaltningerne på enhver måde opfylder vore krav, og hvor den fornødne

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Et større konserveringsprojekt

Et større konserveringsprojekt Et større konserveringsprojekt På Roskilde Museum i Sankt Ols Gade og på Restaurant Håndværkeren i Hersegade er ophængt og udstillet fuglekongeskiver helt tilbage fra 1787 og til vores tid. I årene omkring

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SFKU 1 60 Biblioteket Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr/udlånsmaskiner

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere