Nordisk rapport fra september 2010 til april Ved Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund (DHF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk rapport fra september 2010 til april 2011. Ved Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund (DHF)"

Transkript

1 København, 5. april 2011 / SO/jsk/br NHF s styrelsesmøde Onsdag den 6. april 2011 Nordisk rapport fra september 2010 til april 2011 Ved Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund (DHF) Ny direktør Dansk Handicap Forbund befinder sig midt i en presset tid. Det gælder både i forhold til forbundets økonomi og i forhold til vores medlemmer, som oplever et stigende pres på de kompensationsydelser, de modtager fra statens side. De svære udfordringer kræver fokus på vores hovedformål og kerneværdier. Derfor er det en glæde, at vi har ansat en ny direktør, som netop har dette område som sit speciale. Den 1. april tiltrådte Thomas Dahlberg som direktør. Thomas har flere års erfaring som leder i politisk styrede organisationer. Efter en musikuddannelse på Københavns Universitet var Thomas i 12 år studievært og redaktør i Danmarks Radios TV. Senere fulgte en uddannelse i forandringsledelse og fem år som chef for DR TV's pressekontakt og præsentation. Efter 19 år i DR TV blev han i 2000 kommunikationschef i Dansk Røde Kors og senere i Business Danmark. De seneste år har Thomas haft egen konsulentvirksomhed med speciale i værdibaseret ledelse og strategisk kommunikation. Flytning til Handicaporganisationernes Hus verdens mest tilgængelige kontorhus Hovedbestyrelsen har med 2/3 flertal besluttet, at Dansk Handicap Forbund i udgangen af 2012 flytter med ind i verdens mest tilgængelige kontorhus sammen med en række andre handicaporganisationer og diagnoseforeninger. Handicaporganisationernes Hus opføres i Høje Taastrup, og skal vise hele verden, hvordan man bygger tilgængeligt (universelt design), så alle handicapgrupper kan fungere i samme hus. Ikke alene bliver huset et flot symbol på, hvordan man bygger tilgængeligt huset vil også give mulighed for en stor synergieffekt blandt organisationerne noget som vil styrke den samlede kamp for handicapsagen.

2 Netværk for forældre med handicap Selvom krisen presser sig på, er det vigtigt at fortælle, at der også sker nye spændende tiltag i Dansk Handicap Forbund. For nylig har en ny landsdækkende netværksgruppe for forældre med handicap set dagens lys. Forbundet har igennem længere tid konstateret, at mange forældre med handicap fortæller om, at det ofte er forbundet med store udfordringer, og at det kan svært at få hverdagen til at hænge sammen. Det handler både om udfordringer i forhold til samspillet med kommunen, men også mindre praktiske problemstillinger, hvor man kan have brug for at dele hinandens erfaringer. Endelig er der de følelsesmæssige aspekter, som ofte kan være meget svære at håndtere på egen hånd. Vi har fået bevilget midler fra Vanførefonden til at starte projektet op. Forældregruppen mødtes den 12. marts til et opstartsmøde. Til vores store glæde tog forældrene lynhurtigt ejerskab i forhold til projektet, og de er nu ved at arrangere det første store møde, som gerne skulle samle forældre fra hele landet. Som noget nyt har vi ved etableringen af netværket for forældre med handicap eksperimenteret med en ny og mere uformel struktur. Det er vores erfaring, at traditionel foreningsstruktur med generalforsamling, bestyrelser og valg kan virke afskrækkende på mange. Derfor har vi valgt en uformel form, hvor de interesserede forældre har kunnet melde sig til en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har dog en tovholder, som sørger for, at det hele bevæger sig i den rigtige retning. Det ser ud som om, at denne mere løse struktur åbner op for, at flere vil være med til at arbejde for sagen. Handicappolitisk Generelt Økonomidiskussion præger fortsat debatten og hænger mennesker med handicap ud. Dyre enkeltsager bruges som argument for at gøre op med kompensationsprincippet. Der foretages her-og-nu-besparelser, som på længere sigt kan blive dyre for samfundet. Som et dugfriskt eksempel kan nævnes, at Kommunernes Landsforening netop har meldt ud, at man agter at spare 1 milliard kr. på handicapområdet allerede i Besparelsesmanøvren anføres af formanden for KL, Jan Trøjborg, som flankeres af Ikast- Brande Kommunes borgmester Carsten Kissmeyer, som offentligt kommer med udtalelser som: Hvorfor skal mennesker med handicap have bil stillet til rådighed, når den enlige mor ikke skal? og er det rimeligt, at vi må skære på udgifterne til skolerne og de ældre blot for at betale til handicapområdet? Det er udtalelser, som vider om, at vores område i den grad er under pres, og at det er blevet acceptabelt offentligt at hænge handicapgruppen ud. Den decentraliserede danske model betyder desværre lige nu, at kommunerne, som ofte mangler specialviden om det meget specialiserede og komplicerede område, skærer så meget på handicapområdet, at vi bliver bombet årtier tilbage. Tendensen er, at kun borgere, som er i arbejde, har værdi. Borgere, som ikke er i stand til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, er dem, som først og fremmest får skåret i deres ydelser. Disse borgere bindes til deres hjem og risikerer i længden at blive en endnu større udgift for det offentlige. 2

3 Beskæftigelsesområdet Som jeg nævnte i afsnittet generelt, er kompensationsprincippet godt i gang med at blive afmonteret. Regeringen har nemlig varslet en omlægning af den danske fleksjobmodel, hvilket efter Dansk Handicap Forbund vil have meget negative konsekvenser for vores medlemmers mulighed for beskæftigelse. I dag har vi en model, hvor virksomheden betaler fuld løn, samtidig med, at de modtager kompensation fra det offentlige afhængigt af hvor meget arbejdsevnen er nedsat. For eksempel får mange lønkompensation af 2/3 af lønnen. Tilskuddet beregnes ud fra laveste overenskomstmæssige løn, og virksomheden kan frit vælge at lægge en større løn oveni. Regeringens forslag går ud på at indføre et system, hvor tilskuddet udfases, jo højere løn man oppebærer. Det betyder reelt, at jo højere uddannelse og stilling man har jo mindre bliver tilskuddet, og jo større andel af lønnen skal virksomheden betale. Der er bare et problem, og det er, at de ansatte på fleksjob har en nedsat arbejdsevne, hvilket betyder, at de arbejder færre timer og samtidig har særlige skånebehov. Hvis ikke virksomhederne kompenseres for disse følger af funktionsnedsættelsen, så frygter vi, at virksomhederne vil fravælge mennesker med handicap, når de ansætter. Handicaporganisationerne afventer med spænding forhandlingerne om blandt andet fleksjob, og vi vil i den forbindelse protestere kraftigt over denne forringelse af kompensationen, som er paradoksal set i lyset af, at Danmark jo for kort tid siden har ratificeret FN s Handicapkonvention. Betalings- og handlekommuner I efteråret vedtog Folketinget en ny lov om betalings- og handlekommuner. I de tilfælde, hvor en kommune hjælper en borger med handicap til at tage ophold i et botilbud i en anden kommune, har det hidtil været sådan, at den nye kommune blev handlekommune, mens den oprindelige bopælskommune forblev betalingskommune. Dette har fungeret uden problemer i mange år, men i kommunernes spareiver, har man fået presset regeringen til at vedtage en lov, der betyder, at betalingskommunerne nu fremover også skal være handlekommuner. Rigtig mange borgere er derfor blevet hjemtaget til deres gamle kommuner. Argumentet er, at den kommune, som betaler, også skal være den, som vurderer sagerne (den, der bestiller musikken, skal også betale for den). Desværre betyder det nu, at en række medlemmer, som oprindeligt fik hjælp til at flytte i et botilbud i den anden ende af landet, og som senere flyttede i egen bolig, da de fik en hjælpeordning, nu skal serviceres af en kommune, som de ikke har boet i måske 20 år en kommune, hvis serviceniveau de ikke kan påvirke, da de jo har stemmeret i deres bopælskommune og ikke i deres oprindelseskommune. Loven udgør efter vores vurdering et bureaukratisk mareridt og ressourcespild, og vi mener, at dette kun kan være en fordyrelse. Det er et eksempel på her-og-nu-besparelser, som ender med at blive fordyrelser i sidste ende. Endnu mere kritisk er det, når vi tale mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Disse grupper oplever at blive fysisk hjemtaget til den anden ende af landet (for så har kommunerne økonomisk styr på dem). Denne manøvre er uetisk og dybt betænkelig, men intet er tilsyneladende helligt, hvis der kan spares penge. 3

4 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) I januar måned gik der chokbølger gennem handicapbevægelsen i Danmark. TV2- programmet Operation X afslørede, hvordan det private BPA-arbejdsgiverfirma HandiHelp angiveligt i stor stil havde svindlet med midler til BPA-området. Svindlen var sket gennem overfaktureringer af vikartimer og ydelser, som borgerne aldrig havde modtaget, og desværre har flere kommuner ikke ført tilstrækkelig kontrol med, hvad de udbetalte midler anvendtes til. Der var mange flere detaljer i programmet for eksempel svindel med ordninger, hvor folk fik udbetalt løn, selvom de reelt ikke fungerede som hjælpere. Programmet har afsløret, at der er faldgruber i det system, som blev indført med lovændringen om BPA i Programmet medførte, at flere kommuner øjeblikkeligt stoppede samarbejdet med firmaet (hvilket er svært, da borgeren jo har et lovmæssigt krav på at vælge en privat aktør som arbejdsgiver). Samtidig lød der et krav fra flere sider om øget kontrol, og endda begrænsninger af BPA-ordningen. Fra arbejdsgiverorganisationer og firmaer (herunder LOBPA) stillede man straks med forslag til forbedringer. Branchen har nemlig kun interesse i, at der er gennemsigtighed på området. Andre reaktioner kom fra den brede offentlighed, som reagerede med vrede, og mange havde svært ved at skelne imellem enkle brodne kar og de mange hæderlige aktører i branchen. Fra handicaporganisationernes side rykkede vi også med det samme ud og tog kraftigt afstand fra svindlen, og vi manede til besindelse, fordi vi frygtede for, at forhastede beslutninger ville kunne skade en unik ordning. I handicaporganisationerne føler vi faktisk også, at vi har gjort meget for at skabe et sobert alternativ nemlig ved at etablere en borgerstyret forening, som er nonprofit. Umiddelbart efter programmet blev socialministeren kaldt i åbent samråd om problemerne, og til organisationernes store glæde, var socialministeren meget klar i sine udmeldinger: BPA-ordningen må under ingen omstændigheder forringes, hvilket de øvrige partier kunne bakke op om. Efterfølgende igangsatte man en proces, hvor organisationer og aktører kunne komme med forslag til, hvordan man kunne undgå en lignende situation fremover. Fra Dansk Handicap Forbunds side har vi foreslået, at man arbejder for større gennemsigtighed, så borgerne har et helt klart og sammenligneligt billede af, hvad de forskellige aktører kan tilbyde. Vi håber, at svindelsagen først og fremmest vil rydde ud i de useriøse aktører i branchen, og afsløringen er et godt eksempel på, at svindlere vil blive afsløret også uden indførelse af dyre og bureaukratiske kontrolsystemer. Pengene skal bruges der, hvor der er brug for dem nemlig ude hos de plejekrævende borgere. Vi oplever fortsat startvanskeligheder i forhold til BPA-området. Det har vist sig meget svært at få kommunerne til at acceptere den handicaphjælperoverenskomst, som blev vedtaget i enighed mellem de relevante fagforbund og organisationerne. Samtidig ser vi fortsat, at kommunerne udmåler urealistisk lave administrationsbeløb i de forskellige ordninger. Dette er et alvorligt problem, for hvis ikke administrationsbeløbet følger med, så er den lovmæssige ret til at afgive sit arbejdsgiveransvar illusorisk. Mange kommuner fastholder, at administrationsopgaven kan udføres for 3 kr. pr. hjælpetime. I praksis betyder det, at den borgerstyrede organisation LOBPA, i dag reelt kun kan operere i 10 af landets 98 kommuner. I efteråret beskrev vi, hvordan en kommune meget pludseligt havde valgt at ændre tilskuddet til BPA-ordningerne fra handicaphjælperoverenskomsten til en billigere overenskomst. Resultatet er katastrofalt for mange borgere med BPA, fordi de jo er 4

5 arbejdsgivere, og dermed er bundet af den overenskomst, som deres hjælpere er ansat under. De kunne blive nødsaget til at fyre samtlige hjælpere og genansætte dem på nye og ringere vilkår, men det ville, ifølge de advokater vi har rådført os med, være en klar omgåelse af virksomhedsoverdragelsesloven. Som tidligere beskrevet kører vi derfor 22 prøvesager, som nu er optaget som principsager ved den højeste ankeinstans Den Sociale Ankestyrelsen. Men der er også lyspunkter på BPA-området. Problemerne med at få kommunerne til at acceptere handicaphjælperoverenskomsten har nu ført til, at der er vedtaget en ny overenskomst i samarbejde mellem alle de relevante parter. Den ny overenskomst er tilrettet i forhold til den overenskomst, kommunerne har valgt at lægge sig op af. Det kan forhåbentlig skabe ro på området og sikre mere ensartede ansættelsesforhold for hjælperne, hvilket var intentionen med lovændringen i Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Som beskrevet i efterårets rapport, så gennemførte regeringen trods store protester et loft over dækningen af tabt arbejdsfortjeneste for forældre, som vælger at gå hjemme og passe deres barn med handicap. Loftet ligger på kr. pr. måned, hvilket er langt mindre, end det den gennemsnitlige forældre tjener ved at gå på arbejde. Som vores Forældrekreds selv har påpeget, så er forældrene i forvejen en meget billig omsorgsleverandør. De bliver kun kompenseret for pasningen i dagtimerne, hvor de ellers vil have været på arbejde. Alternativet er en anbringelse på et døgntilbud, hvilket koster i omegnen af 1 million kr. på årsbasis. Argumentet for at gennemføre denne hastebesparelse har været, at nogle enkelte forældre (mere præcist 264 ud af har modtaget en kompensation, som er større end kr. på årsbasis). Som vi har påpeget i foretræde for Folketingets socialudvalg, i høringssvar og i medierne, så er der en reel risiko for, at lovændringen kan risikere at blive en fordyrelse. Hvis forældrene ikke er tilstrækkeligt kompenseret, bliver det nemlig svært at få hverdagen til at hænge sammen, og risikoen for, at en dyr anbringelse uden for hjemmet bliver nødvendig, stiger. Vi opfatter denne manøvre, som en ugennemtænkt hovsaløsning, som igen er med til at afmontere kompensationsprincippet, og det forekommer paradoksal, når vi har tiltrådt handicapkonventionen. Man kan stille sig selv det spørgsmål, om afvikling / forringelser af niveauet ikke er et brud på konventionens principper om, at der skal være progression i processen med at sikre vilkårene. Hjælpemidler Vi oplever fortsat et stort pres på hjælpemiddelområdet, hvor storindkøbsaftaler og udliciteringer i mange kommuner betyder, at flere meget vigtige fagprofessioner er presset. For eksempel oplever vi i Dansk Handicap Forbund, at vi får henvendelser fra både bandagistfirmaer og ortopædiske skomagere om, at prisniveauet efterhånden er så lavt, at de ikke længere er i stand til at tilbyde den service, som de har gjort igennem mange år. 5

6 Når vi taler bandagister, så er det helt afgørende, at der findes kompetente fagfolk tæt på borgerne, som kan foretage løbende tilpasninger på proteserne. Desværre er tendensen lige nu, at mange produkter købes hjem fra udlandet, og at de danske bandagistvirksomheder efterhånden får svært ved at blive på markedet. I forhold til ortopædiske skomagere, så ser vi en lignende tendens. Igennem mange år har branchen udviklet sig, og man er blevet meget dygtig til at sy sko med perfekt pasform af høj kvalitet, som samtidig ligner almindelige moderigtige sko. Men lave priser betyder også på dette område, at de specialiserede skomagere efterhånden må give op, da de simpelthen ikke længere kan leve af det. I stedet må vores medlemmer leve med standardiserede og justerbare metervarer, som har dårlig pasform og ikke er pæne at se på. Det er en meget kedelig udvikling, når specialviden, som er opbygget igennem mange år, går tabt. Når de nævnte branchers dygtige fagfolk er væk, så bliver det meget svært at genopbygge denne specialviden. Tendensen hænger naturligvis sammen med voldsomme besparelsesprogrammer. Man bruger store summer på administration af udbudsrunder, mens kvaliteten ude blandt dem, der skal leve med deres funktionsnedsættelse skrues helt i bund. Der er dybt beklageligt. Biler bevilget på et trivselsgrundlag Som tidligere beskrevet er der også på området for handicapbiler, bevilget på et trivselsgrundlag, et skred i negativ retning. Vi står nu i en situation, hvor biler fortrinsvis bevilges til personer, som er under uddannelse eller i arbejde. Biler bevilget på et trivselsgrundlag er ved at være en saga blot. Årsagen er igen økonomi. Adgangen til bil på et trivselsgrundlag er en mulighed i serviceloven. Bil bevilges, hvis ikke kørselsbehovet kan dækkes mere hensigtsmæssigt gennem andre bestemmelser. Det er kommunen, som suverænt foretager denne skønsmæssige vurdering af, om kørselsbehovet kan dækkes på anden vis. Og har kommunen foretaget et konkret og individuelt skøn, så er det så godt som umuligt, at få ankeinstanserne til at ændre noget i disse sager. Kommunerne henviser til, at man i stedet kan anvende kommunal kørselsordning, handicapservice i toget samt lokalkørsel med el-køretøjer. Medlemmerne står ofte magtesløse, når de forsøger at argumentere imod dette. For selv om kørselsbehovet som oftest ikke i praksis kan løses ved disse ordninger, kan det lade sig gøre i teorien, og så er der tilsyneladende ikke meget at komme efter. Men hvorfor er det rimeligt at kæmpe for, at biler fortsat kan bevilges på et trivselsgrundlag? Det er det, fordi mange borgere uden en bil bindes til deres hjem, og her taler vi særligt de allersvageste, som ikke har økonomiske ressourcer til at anskaffe sig bil. Det bliver uden bil meget svært at opretholde et aktivt liv præget af spontanitet og frihed. Endeligt er der det økonomiske argument. Kørselsordningerne er meget dyre (omkring kr. om året pr. borger), mens støtte til køb af bil udgør en udgift for det offentlige på cirka kr. om året. 6

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Nordisk rapport fra april til september 2011

Nordisk rapport fra april til september 2011 København, 13. september 2011 / SO/TD/jsk/br NHF s styrelsesmøde Fredag den 16. september 2011 Nordisk rapport fra april til september 2011 Handicappolitik Foråret 2011 var præget af den fortsat meget

Læs mere

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap?

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap? 4. juni 2015 SO/jsk/br Folketingsvalget 18. juni 2015 Valgspørgsmål og baggrund Overordnede principper Danmark har tiltrådt FN s handicapkonvention. Dermed har vi forpligtet os til at sikre en fortsat

Læs mere

Nordisk Handicapforbunds styrelsesmøde

Nordisk Handicapforbunds styrelsesmøde Taastrup, 16. marts 2014 SO/jsk Nordisk Handicapforbunds styrelsesmøde Mandag 17. marts 2014 Landerapport fra oktober 2013 til marts 2014 Siden sidst er Dansk Handicap Forbund (DHF) blevet udfordret på

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Socialforvaltningen Anledning Tale holdes den Informationsmøde for BPA brugere 26. november kl. 15 i Turbinehallen Sagsnummer: Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering:

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering: Navn Pia Pedersen Adresse Boltingevej 7 By 5750 Ringe E-mail piabpedersen@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Telefon 3524 6000 Fax 3524 6300 E-mail lo@lo.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Centerrådsmøde, Handicapcenter København

Centerrådsmøde, Handicapcenter København Socialforvaltningen Handicapcenter København REFERAT Centerrådsmøde, Handicapcenter København Onsdag d. 9. juni 2010 kl. 12:30-15:00 28-05-2010 /KAN Til stede: Janne Sander, Frank Steffensen, Thorkil Frandsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Opfølgning på hjemtagelser

Opfølgning på hjemtagelser Hedensted den 6. august 2014 Opfølgning på hjemtagelser Anders Kirkedal Nielsen Løsningvej 30 8722 Hedensted T: 79755000 1 Resumé Siden kommunesammenlægningen har Hedensted Kommune hjemtaget borgere på

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn

VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn Som en del af regeringens Genopretningspakke med Dansk Folkeparti lægges der fra 1. januar 2011 loft over, hvor meget forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

København 10. september 2010. Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Tina Hansen

København 10. september 2010. Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Tina Hansen København 10. september 2010 Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Tina Hansen Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service ABA-foreningen har ikke

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark.

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. 20. januar 2014 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. Indledning 1 Om Olivia Danmark 1 Lovforslaget generelt 1 Kommentar til elementerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Handicapfaggruppens konference 2016

Handicapfaggruppens konference 2016 Handicapfaggruppens konference 2016 Voksenreformen Regeringen har igangsat en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Det gennemgøres i samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk BPA er til dig, der har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,

Læs mere

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 15.10 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 153 kl. 15.30 - Janne Odgaard vedr. punkt

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Punkt 6. Vedtagelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 2009-48299. Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere