Lærerkonference Ud af Boksen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerkonference Ud af Boksen 2010"

Transkript

1 Lærerkonference Ud af Boksen 2010 Ud af boksen 2010: Energi Horsens inviterer alle lærere inden for de teknisk og naturvidenskabelige fag til inspirationskonference under temaet: Samarbejde mellem uddannelse og erhverv. Det sker den 14. og den 15. september i Horsens.

2 Invitation til konference: Energi Horsens følger op på sidste års succes og inviterer alle lærere på tværs af folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til konference under temaet: Samarbejde mellem uddannelse og erhverv! Som deltager vil du få konkrete idéer til at samarbejde med virksomheder i undervisningen, og målet er at gøre undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag spændende, relevant og ikke mindst virkelighedsnær for eleverne. Programmet for dagene indeholder både inspirationsindsprøjtninger (oplæg), workshops og virksomhedsbesøg. Vælg selv mellem en række workshops og virksomhedsbesøg (se de næste sider). Som deltager kan du nå igennem i alt fire workshops og tre virksomheds-/institutionsbesøg. Program: Praktiske oplysninger: Tid: Tirsdag den 14. og onsdag den 15. september, begge dage kl Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Pris for deltagelse er kr. 500 for lærere i Horsens-området og 1000 kr. for alle andre. Tilmelding sker på Senest den 1. september. Yderligere oplysninger fås hos arrangørerne: Hans Jørn Hansen, uddannelseschef, Energi Horsens: , Laura Møller, projektleder på konferencen, VIA: Læs mere på

3 Inspirationsoplæg: To spændende foredragsholdere vil komme med hver deres indspark til, hvordan man får undervisningen i de naturvidenskabelige fag Ud af Boksen : Tirsdag den 14. september kl : Henrik Jacobsen, Universe Research Lab Henrik Jacobsen har fokus på, hvad der engagerer den enkelte elev/studerende, og hvilken læring, der sker i de uformelle læringsmiljøer Hvordan fremmer vi elevens engagement og faglige udbytte i fremtidens koblinger mellem formel og uformel læring? Fremtidens skole må gøre radikalt op med industrialderens forgangne principper om at gemme læringsprocesserne af vejen i isolerede skoler. Vi skal have skolen åbnet ud i samfundet igen. Og give læringsprocesserne de rette stimuli tilbage for at kunne øge trivsel, engagement og motivation hos eleverne. Koblingen mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer har længe været et potentiel trumfkort at sætte ind i spillet om fremtidens skole. Men der foreligger kun meget begrænset konkret viden om, hvorfor og hvordan de uformelle læringsmiljøer gør en konkret forskel. Nye tiltag skal på forskningsmæssig baggrund skabe konkret viden fra hundrede tusinder af elevers årlige besøg på landets muséer, science centre, zoologiske haver o.lign s undervisningsmæssige tilbud. For at afgøre på evident grundlag, hvad der gør en læringsmæssig forskel hos eleverne. Og hvordan dette kan udnyttes langt bedre i fremtidens koblinger mellem formel og uformel læring. Onsdag den 15. september kl : Dorte Toft, freelancejournalist Dorte Toft er freelancejournalist for blandt andet Berlingske og er nok mest kendt for sin medvirken i afsløringen af Stein Bagger. Lige nu er hun aktuel med bogen Lykkelig i nørdland. Dorte Toft har stor ekspertise i spørgsmålet: Hvorfor fravælger piger matematik, fysik, datalogi og ingeniørfag med videre? Og hvad skal der til for at få flere piger til at vælge fagene? Dorte Toft påpeger blandt andet, at der skal andet og mere til end blot charmekampagner og bedre undervisere (selvom disse vil kunne gøre en enorm forskel). Problemet er ifølge Dorte Toft, at der blandt opinionsdannere/i tidsånden/i medierne næsten ingen interesse er for naturvidenskab og teknik, hvorfor børnene heller ikke får alle de små bække af inspiration, der tilsammen kan gøre en forskel. Dorte tror på, at hele udviklingen omkring hjælperobotter og lignende kan blive starten på en ny fascination - ligesom da familien Danmark tændte på rumfart.

4 Workshops: Workshop 1: Isolerer træfiber ligeså godt som traditionel isolering? V/VIA Videncenter for bæredygtigt byggeri Fag: Matematik, fysik og kemi Klassetrin: Udskoling, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser Tid: Tirsdag d.14/9 kl og På workshoppen vil vi måle, veje, regne og udlægge træfiberisolering med en kendt densitet. Isoleringsevnen af denne isolering vil blive sammenlignet med et andet kendt isoleringsmateriale med et termokamera. Vi vil fortælle lidt om forskellige isoleringsmaterialer, og hvordan et termokamera virker. Vi vil også beregne U-værdien (isoleringsevnen) af en konstruktion med alternative isoleringsmaterialer. Der vil være mulighed for at se forskellige typer af alternative isoleringsmaterialer. Workshopholder: Henrik Blyth, Søren Nayberg og Hans Dollerup. Workshop 2: Solskin på lager V/VIA Geoteknik og miljø Fag: Geologi, fysik og matematik Klassetrin: Gymnasieniveau Tid: Tirsdag d.14/9 kl Solen tilfører jorden enorme mængder energi. Vi udnytter en meget lille del af den i form af varme til solfangeranlæg. Og det virker rigtig godt. Desværre er effektiviteten af solfangeranlægget størst, når behovet for opvarmning af boliger er mindst. Det forsøges der nu at gøre noget ved. I Brædstrup etablerer fjernvarmeværket et varmelager i jorden med henblik på at gemme varmen fra op til kvadratmeter solfangere. I et stort antal boringer monteres der slanger, der overfører varmen fra solfangeranlægget til jorden. Om vinteren vendes processen, og varmen trækkes ud igen. I processen er det nødvendigt med viden om både geologi, materialers varmekapacitet, varmeledningsevne, hydraulik og væskers strømning. Workshopholder: Henrik Bjørn Workshop 3: Grøn energi fra sort jord V/VIA Geoteknik og miljø Fag: Fysik fra folkeskoleniveau og geologi fra gymnasieniveau. Klassetrin: 8-9. klasse, gymnasieniveau Tid: Onsdag d.15/9 kl Workshoppen vil bestå af et besøg på VIA s testanlæg for jordvarme, hvor vi gennemgår strømning og temperaturforhold i de tre kredsløb, der indgår i et jordvarmesystem. Det er kredsløbet fra boringerne (to 30 meter dybe boringer) det er varmepumpens kredsløb og endelig huskredsløbet, hvor jordvarmen bruges til opvarmning. Vi aflæser måleresultater og regner på energimængder. Workshopholder: Inga Sørensen Workshop 4: Radon den skjulte samfundsfjende V/VIA Geoteknik og miljø Fag: kemi, fysik, evt. også biologi og samfundsfag Klassetrin: på alle klassetrin fra 8-9. naturfag og opefter. Tid: Onsdag kl.15/9 kl Radon er en radioaktiv luftart, der hverken kan ses, lugtes eller smages. Men selv om radon er usynlig, findes den overalt, hvor vi befinder os, fordi den kommer fra jorden. På workshoppen vil der blive vist, hvordan radon kan måles med forskellige typer af instrumenter. De sundhedsmæssige aspekter vil blive diskuteret sammen med de tiltag, der kan gøres for at mindske indtrængning af radon i boliger. Workshopholder: Inga Sørensen Workshop 5: First Lego League og anden brug af robotter i undervisningen V/VIA-IT ingeniøruddannelsen Fag: Matematik Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling, Ungdomsuddannelserne og Videregående uddannelser Tid: tirsdag d.14/9 kl og onsdag d.15/9 kl og For 12 år siden sendte LEGO sin første rigtige programmerbare robot: RCX en på markedet, og den blev hurtigt en stor succes. Den var i første omgang tiltænkt store børn og teenagere, men det viste sig hurtigt, at den også kan bruges i undervisningen af mindre børn, og at voksne entusiaster og universitetsansatte også er meget interesserede i den. I workshoppen vil der blive vist eksempler på, hvordan RCX en og dens efterfølger NXT en bliver brugt i undervisning; lige fra elever i grundskolen til universitetsstuderende. Vi vil sætte fokus på, hvordan robotter kan bruges til at formidle naturvidenskabelige færdigheder på de forskellige niveauer og diskutere, hvordan aspekterne af robotteknologi kan indgå i undervisningen. Workshop 6: Afprøvning af forskellige klassesæt og eksperimentkasser til brug i undervisningen V/NRGi Undervisningsinitiativer Fag: Natur-teknik, fysik, geografisamfundsfag Klassetrin: Folkeskolen (1-10 klasse) Tid: Tirsdag d.14/9 kl og onsdag d.15/9 kl

5 På NRGi s workshop vil du få mulighed for at få fingrene i fadet. Vi stiller et bredt udvalg af vores klassesæt og materialer frem til afprøvning, så efter en kort præsentation af NRGi og Skolekontakten går vi over til at eksperimentere: Start et kraftværk, leg lidt med lyn, test klassesæt til el-eksperimenter, afprøv byggematerialer til vedvarende energi, leg med boligens elinstallationer og meget andet. Workshop 7: LEGO i undervisningen og Energi med fokus på vedvarende energi V/Mikroværkstedet Fag: Natur-teknik, fysik og kemi Klassetrin: 4-8 klasse Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Workshoppen er hands-on og viser, hvordan man med LEGO Education kan sætte fokus på vedvarende energikilder. Deltagerne vil lave små forsøg med opsamling af energi fra sol vind og vand og omsætte denne energi til potential og kinetisk energi. Der vil blive demonstreret, hvordan brugen af udstyret kan kombineres med LEGO Mindstorms. Workshopholder: Robert Rasmussen Workshop 10: Nanoshow: Aktuel forskning gjort sjovt og lærerigt V/iNANO Århus Universitet Fag: Fysik, kemi og (biologi) Klassetrin: (Udskoling), Ungdomsuddannelserne og (Videregående uddannelser) Workshop: Onsdag d.15/9 kl og Nanoshow forsøger på en illustrativ måde at give eleverne indtryk af nanoskalaen og forklare eleverne at "småt er anderledes". Dette gøres ved hjælp af små forsøg på klassen, der illustrerer de fysiske og kemiske principper bag nanoteknologien. Vi vil komme ind på bl.a. overfladespænding, ferro fluid, katalyse og DNA origami. Alt sammen gjort nemmere at forstå vha. illustrative powerpoints og underholdende forsøg. Lær om begreber som katalyse-trekanter" og "DNA-delfiner" og om, hvordan et stykke enkelt-strenget DNA kan åbne en kasse. Alt sammen forklaret af ivrige studerende fra inano, Aarhus Universitet. Workshop 11: Cloud computing hvad, hvorfor, hvordan? V/Hedensted Kommune Fag: Natur-teknik og matematik. Desuden dansk, historie, kristendom og engelsk Klassetrin: (Indskoling), Mellemtrin og (Udskoling) Tid: Onsdag d.15/9 kl og Workshop 8: Matematik med LEGO Mindstorms V/Mikroværkstedet Fag: Matematik Klassetrin: 3-5 klasse Tid: Onsdag d.15/9 kl og Workshoppen er hands-on og viser, hvordan bygning og programmering af LEGO Mindstorms robotter kan bruges til at introducere matematiske emner såsom decimaltal og grafiske afbildninger. Workshop 9: Der er masser af naturvidenskab tæt på din skole bruger du mulighederne? V/Naturvidenskabernes hus og NTS-Centret Fag: Matematik, fysik, kemi, biologi, geografi Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag kl.9.50 og På workshoppen får du først præsenteret en række konkrete eksempler på udbytterigt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Derefter arbejder vi med, hvad der konkret skal til for at sætte gang i samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Hvilke muligheder findes der lokalt? Hvilke typer af samarbejde er relevant? Hvad kan man lære af andre? Hvordan udnyttes ressourcerne optimalt, og hvad er de største udfordringer? Kom og hør om andres erfaringer og få inspiration til selv at komme i gang. På denne workshop kan deltagerne høre om sidste nyt fra forskningen om fremtidens læringsmiljø. Derudover kan de få lejlighed til selv at prøve og opleve elever og undervisere fra Hedensted Kommune arbejde i et sådant miljø, hvor hver elev har sin egen notebook og adgang til online digitale ressourcer. Som de første i landet har eleverne arbejdet i et helt skoleår med cloud computing på 6. trin på Glud Skole, og forløbet er blevet fulgt at Bent B. Andresen fra DPU/Århus Universitet. Workshop 12: Innovative processer med IT i undervisningen V/Innovation Lab Fag: Alle, hvor IT ønskes integreret Klassetrin: Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Wiki, blog, social booksmarks, lifecst og mange andre begreber er på rekordtid blevet en integreret del af internettet. Workshoppen lærer dig, hvad det går ud på, og hvordan du bruger de nye værktøjer. Det handler om digitale kompetencer, som er eftertragtede i erhvervslivet, og workshoppens fokus er at sætte disse kompetencer i spil. Workshop 13: Klog på den fede måde Geocashing med smartcodes V/Horsens bibliotek Fag: Natur-teknik, tværsektorielt samarbejde og uformelt læringsrum Klassetrin: Mellemtrin Tid: Onsdag d.15/9 kl

6 Kom og hør om, hvordan Hatting-skolen og Horsens Kommunes Biblioteker samarbejder om nye læringsrum - med bl.a. brug af smartcodes og GPS. Vi fortæller om erfaringerne fra projekt "Klog på den Fede Måde" og vores planer for fortsat samarbejde mellem skole og folkebibliotek. I får lejlighed til at afprøve smartcodes og GPS - til at få mere at vide om projektet og det tværgående samarbejde - og til at bidrage med nye idéer! Workshop 14: Nyttige samarbejdsrelationer ifm. Undervisning og Kobling mellem erhverv og uddannelse. Yes! V/ Økolariet Fag: Strategisk udvikling/ledelse og Naturvidenskab Målgruppe: Skoleledere eller faglige ledere/koordinatorer Tid: Tirsdag d.14/9 kl Gennemgang af nogle erfaringer gjort af Økolariet i forbindelse med udvikling af samarbejder og udvikling samt gennemførelse af særlige undervisningstilbud. Overordnet gennemgang af erfaringer og løbende dialog. Workshop 15: Byg en FixObot V/Økolariet Fag: Natur-teknik, fysik, kemi, biologi, geografi, matematik samt tværfagligt med dansk, sløjd, samfundsfag og historie Klassetrin: Mellemtrin og Udskoling Tid: Onsdag d.15/9 kl og Indhold og brug af materialet om maskiner og robotter på sitet samt Økolariets udstilling "Robotter og Andre Mennesker". Oplæg og praktisk arbejde. Workshop 16: Intuitive brugergrænseflader/ Man Machine Interface vha. kraftforstærkning V/VIA IT ingeniøruddannelsen: Fag: Matematik, fysik og natur-teknik Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling, Ungdomsuddannelser og Videregående uddannelser Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og samt onsdag d.15/9 kl og Workshop 17: Museet som undervisningsrum V/ Industrimuseet Fag: Engelsk, fysik og museologi og museet Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Museerne ligger inde med mange ressourcer, som kan være relevante at inddrage i undervisningen. Workshoppen vil tage udgangspunkt i Intrface, som er et samarbejde mellem museer og ungdomsuddannelser. Efter at deltagerne har fået en kort gennemgang af allerede gennemførte undervisningsforløb med Industrimuseet i Horsens, vil de selv få mulighed for at overveje, hvordan en udstilling eller en museumsgenstand kan inddrages i et undervisningsforløb. Virksomheds-/institutionsbesøg: Som en del af dette års konference har vi i år arrangeret en besøgsrunde, hvor I som deltagere kommer rundt og besøger tre forskellige virksomheder/ institutioner i lokalområdet. Virksomhederne er valgt ud fra at være aktuelle i forhold til at gøre undervisningen sjov, anderledes og virkelighedsnær. Bråskovgård Efterskole Er du nysgerrig og opfindsom? Går du måske med en lille forsker i maven. Vil du arbejde målrettet med spændende design og innovative projekter. Så er Supernørd noget for dig! Du bliver trænet i at reflektere, tænke kreativt, tænke i udvikling og hvordan tingene kan forbedres til en lettere hverdag. Vi vil skabe nysgerrige, undrende elever, - kommende iværksættere! Sådan lyder beskrivelsen af faget Supernørd. Vores idé er at blande den legende tilgang til det naturfaglige, som vi kender det fra natur og teknik i de små klasser, med det strukturerede projektarbejde, som anvendes senere i uddannelsessystemet. Vi har opbygget et unikt værkstedsmiljø, hvor der er kortest mulig vej fra idé til praksis, og hvor forskellige teknologier giver mulighed for udforskning, afprøvning og udvikling. For at sikre den optimale undervisning, vil vi gerne samarbejde med både grundskole og ungdomsuddannelser. Vi tænker også på muligheder for små undervisningsforløb for de små klasser, mentorordninger med f.eks. HTX elever, temadage og meget andet. Kom forbi vores værksteder og få en snak om, hvordan vi kan bruge og inspirere hinanden. Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum huser i øjeblikket kunstneren Maj-Britt Boas udstilling Vand. I udstillingen vil man blandt andet kunne opleve hastigt drivende skyer, rungende tomhed, fossende vandfald og måske våde - fødder. Udstillingen består af to store ruminstallationer: En kæmpe swimmingpool uden vand og et rum med meget vand - både på gulvet og i de 45 fjernsynsapparater, der tårner sig op fra gulvets vandspejl i en skrøbelig konstruktion. I begge installationer er der mulighed for at involvere sig på flere niveauer, og den kropslige oplevelse er central. Rummene hænger sammen i en dialektisk helhed. Rummet med swimmingpoolen peger på fraværet af vand, hvor der burde være vand, mens rummet med fjernsynsapparaterne peger på tilstedeværelsen af vand, hvor det burde være fraværende. Denne dobbelthed er gennemgående og kommer til udtryk ved sammenstillingen af modsætninger som lys/mørke, kulde/varme, bevægelse/stilstand og kultur/natur.

7 Dan Hill Plast A/S Hos Dan Hill Plast A/S produceres plast i rotationsstøbninger. Virksomheden har et omfattende produktionsanlæg med alt i moderne teknologi. I takt med den industrielle udvikling i Danmark og Europa har produkterne udviklet sig fra at være simple og enkle til at integrere andre teknologier og processer i produkterne. Dan Hill Plast A/S leverer stort set alle former for rotationsstøbte emner til ethvert formål i mange brancher. Mere end 50 års erfaring med plasstøbning betyder, at Dan Hill Plast A/S er markedsledende, når det handler om at udnytte metoder, teknologi og materialer optimalt, til at udvikle og producere de emner og produkter, der efterspørges. Horsens Kunstmuseum er med sine lyse lokaler og smukke beliggenhed en perle i det danske museumslandskab. Museet er især kendt for sin store samling af nyere dansk kunst, hvor kunstnere som Michael Kvium, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Kirsten Ortwed, Nina Sten-Knudsen og Bjørn Nørgaard dominerer. Foruden den danske samtidskunst råder Horsens Kunstmuseum over en lille eksklusiv guldaldersamling med kunsthistoriske hovednavne som P.C. Skovgaard, J. Th. Lundbye og C. W. Eckersberg. TAGARNO fælles fokus på naturfagene TAGARNO A/S er en international virksomhed med mere end 30 års erfaring i at udvikle kamerabaserede forstørrelsesløsninger. Essensen i produkterne er, at du lægger noget under et HD-kamera og forstørrer det op på en skærm, et lærred eller et Smartboard. Idéen har været at lave et alternativ til traditionelle forstørrelsesværktøjer og give elever og lærere mulighed for at dele oplevelserne i naturfagstimerne. Palsgaard Hos Palsgaard er de specialister i at udvikle og producere emulgatorer, stabilisatorer og andre specialingredienser til fødevareindustrien. Den viden og erfaring, som findes i virksomheden, er dybt og internationalt funderet, og som underviser er du velkommen til at benytte dig af den. Palsgaard virksomhederne omfatter en lang række topmoderne produktionsanlæg. Emulgatorerne fremstilles under en streng kvalitetskontrol efter HACCPprincipperne og IS systemet. Der arbejdes i alle tilfælde med at fintune produktet, teste virkningen i vores pilotanlæg og gøre produktet klar til egentlig storproduktion. TAGARNO arbejder mod flere forskellige forretningsområder ud over UNDERVISNING. SYN er virksomhedens kerneområde, hvor der laves HD-forstørrelsesløsninger til svagtseende over hele verden. INSPEKTION og MEDICO er relativt nye forretningsområder, hvor TAGARNO har oversat viden om kamerateknologi, ergonomi og brugervenlighed til nye markeder og nye kunder. Virksomhedens kerneværdier omfatter innovation, læring og samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere på tværs af fagområder. Disse værdier har skabt en kreativ forretningskultur med fokus på at udvikle de mest intelligente og nyskabende kameraløsninger til kunder og brugere. Nissens A/S Nissens har siden 1921 udviklet, fremstillet og leveret autokølere, klimaprodukter og termiske løsninger til en lang række virksomheder verden over, herunder også vindmølleindustrien. Nexus A/S er Palsgaards separate forskningscenter, hvor produkterne og deres funktioner kvalitetstestes. Forskningen i Nexus A/S udbygges til stadighed, så virksomhedens kunder kan udnytte deres energi, råvarer, idéer og produktionsanlæg bedst muligt. Fælles for Nissens produkter og ydelser er, at de udspringer af et ønske om at levere den optimale løsning til ethvert behov. For at kunne gøre det, kræves ikke kun en solid viden om teknologi, muligheder og markeder, men også en vedvarende nysgerrighed. Nysgerrigheden gør nemlig, at man ikke nøjes, men hele tiden stræber efter at gå nye veje, udvikle effektive løsninger og optimere eksisterende produkter. Nysgerrighed medfører viden, og denne viden omsættes løbende til vækst, både for Nissens og for kunderne over hele verden.

8 Udstillinger: I frokostpauserne vil det være muligt at møde en række virksomheder og blive inspireret til undervisning på en anderledes måde. Der er mulighed for at møde: Mikro Værkstedet (www.mikrov.dk/) Økolariet (www.okolariet.dk/) Tool-Tribe (inspiration til digital undervisning) (www.tool-tribe.dk) Gyldendal (www.gyldendal-uddannelse.dk)(tirsdag) Her finder du os: Velkommen i Vitus Bering Innovation Park:

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

Naturvidenskabelig nytænkning

Naturvidenskabelig nytænkning Naturvidenskabelig nytænkning Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksensvej 1 8850 Bjerringbro kontakt@nvhus.dk www.nvhus.dk Visionen og Baggrunden Visionen : Vi vil skabe et attraktivt fysisk innovationsmiljø,

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

Fakta om Energi Horsens Fonden

Fakta om Energi Horsens Fonden Årsberetning 2010 Fakta om Energi Horsens Fonden E45 Kort fortalt om Energi Horsens Fonden I Energi Horsens Fonden investerer vi i innovative projekter, virksomheder og iværksættere inden for energi og

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium 2011 2012 Teknisk Gymnasium Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium Har du lyst til at skabe nye relationer? Vil du være en del af et stort fagligt netværk? VELKOMMEN TIL TRE ÅR MED HØJ

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne NEXT EUD - en forberedelse på fremtiden Af Josephine Eliasen - Next EUD elev - TEC Elektriker Next EUD er et nyt grundforløbskoncept på tværs af tre skoler med

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere