Lærerkonference Ud af Boksen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerkonference Ud af Boksen 2010"

Transkript

1 Lærerkonference Ud af Boksen 2010 Ud af boksen 2010: Energi Horsens inviterer alle lærere inden for de teknisk og naturvidenskabelige fag til inspirationskonference under temaet: Samarbejde mellem uddannelse og erhverv. Det sker den 14. og den 15. september i Horsens.

2 Invitation til konference: Energi Horsens følger op på sidste års succes og inviterer alle lærere på tværs af folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til konference under temaet: Samarbejde mellem uddannelse og erhverv! Som deltager vil du få konkrete idéer til at samarbejde med virksomheder i undervisningen, og målet er at gøre undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag spændende, relevant og ikke mindst virkelighedsnær for eleverne. Programmet for dagene indeholder både inspirationsindsprøjtninger (oplæg), workshops og virksomhedsbesøg. Vælg selv mellem en række workshops og virksomhedsbesøg (se de næste sider). Som deltager kan du nå igennem i alt fire workshops og tre virksomheds-/institutionsbesøg. Program: Praktiske oplysninger: Tid: Tirsdag den 14. og onsdag den 15. september, begge dage kl Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Pris for deltagelse er kr. 500 for lærere i Horsens-området og 1000 kr. for alle andre. Tilmelding sker på Senest den 1. september. Yderligere oplysninger fås hos arrangørerne: Hans Jørn Hansen, uddannelseschef, Energi Horsens: , Laura Møller, projektleder på konferencen, VIA: Læs mere på

3 Inspirationsoplæg: To spændende foredragsholdere vil komme med hver deres indspark til, hvordan man får undervisningen i de naturvidenskabelige fag Ud af Boksen : Tirsdag den 14. september kl : Henrik Jacobsen, Universe Research Lab Henrik Jacobsen har fokus på, hvad der engagerer den enkelte elev/studerende, og hvilken læring, der sker i de uformelle læringsmiljøer Hvordan fremmer vi elevens engagement og faglige udbytte i fremtidens koblinger mellem formel og uformel læring? Fremtidens skole må gøre radikalt op med industrialderens forgangne principper om at gemme læringsprocesserne af vejen i isolerede skoler. Vi skal have skolen åbnet ud i samfundet igen. Og give læringsprocesserne de rette stimuli tilbage for at kunne øge trivsel, engagement og motivation hos eleverne. Koblingen mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer har længe været et potentiel trumfkort at sætte ind i spillet om fremtidens skole. Men der foreligger kun meget begrænset konkret viden om, hvorfor og hvordan de uformelle læringsmiljøer gør en konkret forskel. Nye tiltag skal på forskningsmæssig baggrund skabe konkret viden fra hundrede tusinder af elevers årlige besøg på landets muséer, science centre, zoologiske haver o.lign s undervisningsmæssige tilbud. For at afgøre på evident grundlag, hvad der gør en læringsmæssig forskel hos eleverne. Og hvordan dette kan udnyttes langt bedre i fremtidens koblinger mellem formel og uformel læring. Onsdag den 15. september kl : Dorte Toft, freelancejournalist Dorte Toft er freelancejournalist for blandt andet Berlingske og er nok mest kendt for sin medvirken i afsløringen af Stein Bagger. Lige nu er hun aktuel med bogen Lykkelig i nørdland. Dorte Toft har stor ekspertise i spørgsmålet: Hvorfor fravælger piger matematik, fysik, datalogi og ingeniørfag med videre? Og hvad skal der til for at få flere piger til at vælge fagene? Dorte Toft påpeger blandt andet, at der skal andet og mere til end blot charmekampagner og bedre undervisere (selvom disse vil kunne gøre en enorm forskel). Problemet er ifølge Dorte Toft, at der blandt opinionsdannere/i tidsånden/i medierne næsten ingen interesse er for naturvidenskab og teknik, hvorfor børnene heller ikke får alle de små bække af inspiration, der tilsammen kan gøre en forskel. Dorte tror på, at hele udviklingen omkring hjælperobotter og lignende kan blive starten på en ny fascination - ligesom da familien Danmark tændte på rumfart.

4 Workshops: Workshop 1: Isolerer træfiber ligeså godt som traditionel isolering? V/VIA Videncenter for bæredygtigt byggeri Fag: Matematik, fysik og kemi Klassetrin: Udskoling, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser Tid: Tirsdag d.14/9 kl og På workshoppen vil vi måle, veje, regne og udlægge træfiberisolering med en kendt densitet. Isoleringsevnen af denne isolering vil blive sammenlignet med et andet kendt isoleringsmateriale med et termokamera. Vi vil fortælle lidt om forskellige isoleringsmaterialer, og hvordan et termokamera virker. Vi vil også beregne U-værdien (isoleringsevnen) af en konstruktion med alternative isoleringsmaterialer. Der vil være mulighed for at se forskellige typer af alternative isoleringsmaterialer. Workshopholder: Henrik Blyth, Søren Nayberg og Hans Dollerup. Workshop 2: Solskin på lager V/VIA Geoteknik og miljø Fag: Geologi, fysik og matematik Klassetrin: Gymnasieniveau Tid: Tirsdag d.14/9 kl Solen tilfører jorden enorme mængder energi. Vi udnytter en meget lille del af den i form af varme til solfangeranlæg. Og det virker rigtig godt. Desværre er effektiviteten af solfangeranlægget størst, når behovet for opvarmning af boliger er mindst. Det forsøges der nu at gøre noget ved. I Brædstrup etablerer fjernvarmeværket et varmelager i jorden med henblik på at gemme varmen fra op til kvadratmeter solfangere. I et stort antal boringer monteres der slanger, der overfører varmen fra solfangeranlægget til jorden. Om vinteren vendes processen, og varmen trækkes ud igen. I processen er det nødvendigt med viden om både geologi, materialers varmekapacitet, varmeledningsevne, hydraulik og væskers strømning. Workshopholder: Henrik Bjørn Workshop 3: Grøn energi fra sort jord V/VIA Geoteknik og miljø Fag: Fysik fra folkeskoleniveau og geologi fra gymnasieniveau. Klassetrin: 8-9. klasse, gymnasieniveau Tid: Onsdag d.15/9 kl Workshoppen vil bestå af et besøg på VIA s testanlæg for jordvarme, hvor vi gennemgår strømning og temperaturforhold i de tre kredsløb, der indgår i et jordvarmesystem. Det er kredsløbet fra boringerne (to 30 meter dybe boringer) det er varmepumpens kredsløb og endelig huskredsløbet, hvor jordvarmen bruges til opvarmning. Vi aflæser måleresultater og regner på energimængder. Workshopholder: Inga Sørensen Workshop 4: Radon den skjulte samfundsfjende V/VIA Geoteknik og miljø Fag: kemi, fysik, evt. også biologi og samfundsfag Klassetrin: på alle klassetrin fra 8-9. naturfag og opefter. Tid: Onsdag kl.15/9 kl Radon er en radioaktiv luftart, der hverken kan ses, lugtes eller smages. Men selv om radon er usynlig, findes den overalt, hvor vi befinder os, fordi den kommer fra jorden. På workshoppen vil der blive vist, hvordan radon kan måles med forskellige typer af instrumenter. De sundhedsmæssige aspekter vil blive diskuteret sammen med de tiltag, der kan gøres for at mindske indtrængning af radon i boliger. Workshopholder: Inga Sørensen Workshop 5: First Lego League og anden brug af robotter i undervisningen V/VIA-IT ingeniøruddannelsen Fag: Matematik Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling, Ungdomsuddannelserne og Videregående uddannelser Tid: tirsdag d.14/9 kl og onsdag d.15/9 kl og For 12 år siden sendte LEGO sin første rigtige programmerbare robot: RCX en på markedet, og den blev hurtigt en stor succes. Den var i første omgang tiltænkt store børn og teenagere, men det viste sig hurtigt, at den også kan bruges i undervisningen af mindre børn, og at voksne entusiaster og universitetsansatte også er meget interesserede i den. I workshoppen vil der blive vist eksempler på, hvordan RCX en og dens efterfølger NXT en bliver brugt i undervisning; lige fra elever i grundskolen til universitetsstuderende. Vi vil sætte fokus på, hvordan robotter kan bruges til at formidle naturvidenskabelige færdigheder på de forskellige niveauer og diskutere, hvordan aspekterne af robotteknologi kan indgå i undervisningen. Workshop 6: Afprøvning af forskellige klassesæt og eksperimentkasser til brug i undervisningen V/NRGi Undervisningsinitiativer Fag: Natur-teknik, fysik, geografisamfundsfag Klassetrin: Folkeskolen (1-10 klasse) Tid: Tirsdag d.14/9 kl og onsdag d.15/9 kl

5 På NRGi s workshop vil du få mulighed for at få fingrene i fadet. Vi stiller et bredt udvalg af vores klassesæt og materialer frem til afprøvning, så efter en kort præsentation af NRGi og Skolekontakten går vi over til at eksperimentere: Start et kraftværk, leg lidt med lyn, test klassesæt til el-eksperimenter, afprøv byggematerialer til vedvarende energi, leg med boligens elinstallationer og meget andet. Workshop 7: LEGO i undervisningen og Energi med fokus på vedvarende energi V/Mikroværkstedet Fag: Natur-teknik, fysik og kemi Klassetrin: 4-8 klasse Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Workshoppen er hands-on og viser, hvordan man med LEGO Education kan sætte fokus på vedvarende energikilder. Deltagerne vil lave små forsøg med opsamling af energi fra sol vind og vand og omsætte denne energi til potential og kinetisk energi. Der vil blive demonstreret, hvordan brugen af udstyret kan kombineres med LEGO Mindstorms. Workshopholder: Robert Rasmussen Workshop 10: Nanoshow: Aktuel forskning gjort sjovt og lærerigt V/iNANO Århus Universitet Fag: Fysik, kemi og (biologi) Klassetrin: (Udskoling), Ungdomsuddannelserne og (Videregående uddannelser) Workshop: Onsdag d.15/9 kl og Nanoshow forsøger på en illustrativ måde at give eleverne indtryk af nanoskalaen og forklare eleverne at "småt er anderledes". Dette gøres ved hjælp af små forsøg på klassen, der illustrerer de fysiske og kemiske principper bag nanoteknologien. Vi vil komme ind på bl.a. overfladespænding, ferro fluid, katalyse og DNA origami. Alt sammen gjort nemmere at forstå vha. illustrative powerpoints og underholdende forsøg. Lær om begreber som katalyse-trekanter" og "DNA-delfiner" og om, hvordan et stykke enkelt-strenget DNA kan åbne en kasse. Alt sammen forklaret af ivrige studerende fra inano, Aarhus Universitet. Workshop 11: Cloud computing hvad, hvorfor, hvordan? V/Hedensted Kommune Fag: Natur-teknik og matematik. Desuden dansk, historie, kristendom og engelsk Klassetrin: (Indskoling), Mellemtrin og (Udskoling) Tid: Onsdag d.15/9 kl og Workshop 8: Matematik med LEGO Mindstorms V/Mikroværkstedet Fag: Matematik Klassetrin: 3-5 klasse Tid: Onsdag d.15/9 kl og Workshoppen er hands-on og viser, hvordan bygning og programmering af LEGO Mindstorms robotter kan bruges til at introducere matematiske emner såsom decimaltal og grafiske afbildninger. Workshop 9: Der er masser af naturvidenskab tæt på din skole bruger du mulighederne? V/Naturvidenskabernes hus og NTS-Centret Fag: Matematik, fysik, kemi, biologi, geografi Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag kl.9.50 og På workshoppen får du først præsenteret en række konkrete eksempler på udbytterigt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Derefter arbejder vi med, hvad der konkret skal til for at sætte gang i samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Hvilke muligheder findes der lokalt? Hvilke typer af samarbejde er relevant? Hvad kan man lære af andre? Hvordan udnyttes ressourcerne optimalt, og hvad er de største udfordringer? Kom og hør om andres erfaringer og få inspiration til selv at komme i gang. På denne workshop kan deltagerne høre om sidste nyt fra forskningen om fremtidens læringsmiljø. Derudover kan de få lejlighed til selv at prøve og opleve elever og undervisere fra Hedensted Kommune arbejde i et sådant miljø, hvor hver elev har sin egen notebook og adgang til online digitale ressourcer. Som de første i landet har eleverne arbejdet i et helt skoleår med cloud computing på 6. trin på Glud Skole, og forløbet er blevet fulgt at Bent B. Andresen fra DPU/Århus Universitet. Workshop 12: Innovative processer med IT i undervisningen V/Innovation Lab Fag: Alle, hvor IT ønskes integreret Klassetrin: Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Wiki, blog, social booksmarks, lifecst og mange andre begreber er på rekordtid blevet en integreret del af internettet. Workshoppen lærer dig, hvad det går ud på, og hvordan du bruger de nye værktøjer. Det handler om digitale kompetencer, som er eftertragtede i erhvervslivet, og workshoppens fokus er at sætte disse kompetencer i spil. Workshop 13: Klog på den fede måde Geocashing med smartcodes V/Horsens bibliotek Fag: Natur-teknik, tværsektorielt samarbejde og uformelt læringsrum Klassetrin: Mellemtrin Tid: Onsdag d.15/9 kl

6 Kom og hør om, hvordan Hatting-skolen og Horsens Kommunes Biblioteker samarbejder om nye læringsrum - med bl.a. brug af smartcodes og GPS. Vi fortæller om erfaringerne fra projekt "Klog på den Fede Måde" og vores planer for fortsat samarbejde mellem skole og folkebibliotek. I får lejlighed til at afprøve smartcodes og GPS - til at få mere at vide om projektet og det tværgående samarbejde - og til at bidrage med nye idéer! Workshop 14: Nyttige samarbejdsrelationer ifm. Undervisning og Kobling mellem erhverv og uddannelse. Yes! V/ Økolariet Fag: Strategisk udvikling/ledelse og Naturvidenskab Målgruppe: Skoleledere eller faglige ledere/koordinatorer Tid: Tirsdag d.14/9 kl Gennemgang af nogle erfaringer gjort af Økolariet i forbindelse med udvikling af samarbejder og udvikling samt gennemførelse af særlige undervisningstilbud. Overordnet gennemgang af erfaringer og løbende dialog. Workshop 15: Byg en FixObot V/Økolariet Fag: Natur-teknik, fysik, kemi, biologi, geografi, matematik samt tværfagligt med dansk, sløjd, samfundsfag og historie Klassetrin: Mellemtrin og Udskoling Tid: Onsdag d.15/9 kl og Indhold og brug af materialet om maskiner og robotter på sitet samt Økolariets udstilling "Robotter og Andre Mennesker". Oplæg og praktisk arbejde. Workshop 16: Intuitive brugergrænseflader/ Man Machine Interface vha. kraftforstærkning V/VIA IT ingeniøruddannelsen: Fag: Matematik, fysik og natur-teknik Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling, Ungdomsuddannelser og Videregående uddannelser Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og samt onsdag d.15/9 kl og Workshop 17: Museet som undervisningsrum V/ Industrimuseet Fag: Engelsk, fysik og museologi og museet Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling og Ungdomsuddannelserne Tid: Tirsdag d.14/9 kl.9.50 og Museerne ligger inde med mange ressourcer, som kan være relevante at inddrage i undervisningen. Workshoppen vil tage udgangspunkt i Intrface, som er et samarbejde mellem museer og ungdomsuddannelser. Efter at deltagerne har fået en kort gennemgang af allerede gennemførte undervisningsforløb med Industrimuseet i Horsens, vil de selv få mulighed for at overveje, hvordan en udstilling eller en museumsgenstand kan inddrages i et undervisningsforløb. Virksomheds-/institutionsbesøg: Som en del af dette års konference har vi i år arrangeret en besøgsrunde, hvor I som deltagere kommer rundt og besøger tre forskellige virksomheder/ institutioner i lokalområdet. Virksomhederne er valgt ud fra at være aktuelle i forhold til at gøre undervisningen sjov, anderledes og virkelighedsnær. Bråskovgård Efterskole Er du nysgerrig og opfindsom? Går du måske med en lille forsker i maven. Vil du arbejde målrettet med spændende design og innovative projekter. Så er Supernørd noget for dig! Du bliver trænet i at reflektere, tænke kreativt, tænke i udvikling og hvordan tingene kan forbedres til en lettere hverdag. Vi vil skabe nysgerrige, undrende elever, - kommende iværksættere! Sådan lyder beskrivelsen af faget Supernørd. Vores idé er at blande den legende tilgang til det naturfaglige, som vi kender det fra natur og teknik i de små klasser, med det strukturerede projektarbejde, som anvendes senere i uddannelsessystemet. Vi har opbygget et unikt værkstedsmiljø, hvor der er kortest mulig vej fra idé til praksis, og hvor forskellige teknologier giver mulighed for udforskning, afprøvning og udvikling. For at sikre den optimale undervisning, vil vi gerne samarbejde med både grundskole og ungdomsuddannelser. Vi tænker også på muligheder for små undervisningsforløb for de små klasser, mentorordninger med f.eks. HTX elever, temadage og meget andet. Kom forbi vores værksteder og få en snak om, hvordan vi kan bruge og inspirere hinanden. Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum huser i øjeblikket kunstneren Maj-Britt Boas udstilling Vand. I udstillingen vil man blandt andet kunne opleve hastigt drivende skyer, rungende tomhed, fossende vandfald og måske våde - fødder. Udstillingen består af to store ruminstallationer: En kæmpe swimmingpool uden vand og et rum med meget vand - både på gulvet og i de 45 fjernsynsapparater, der tårner sig op fra gulvets vandspejl i en skrøbelig konstruktion. I begge installationer er der mulighed for at involvere sig på flere niveauer, og den kropslige oplevelse er central. Rummene hænger sammen i en dialektisk helhed. Rummet med swimmingpoolen peger på fraværet af vand, hvor der burde være vand, mens rummet med fjernsynsapparaterne peger på tilstedeværelsen af vand, hvor det burde være fraværende. Denne dobbelthed er gennemgående og kommer til udtryk ved sammenstillingen af modsætninger som lys/mørke, kulde/varme, bevægelse/stilstand og kultur/natur.

7 Dan Hill Plast A/S Hos Dan Hill Plast A/S produceres plast i rotationsstøbninger. Virksomheden har et omfattende produktionsanlæg med alt i moderne teknologi. I takt med den industrielle udvikling i Danmark og Europa har produkterne udviklet sig fra at være simple og enkle til at integrere andre teknologier og processer i produkterne. Dan Hill Plast A/S leverer stort set alle former for rotationsstøbte emner til ethvert formål i mange brancher. Mere end 50 års erfaring med plasstøbning betyder, at Dan Hill Plast A/S er markedsledende, når det handler om at udnytte metoder, teknologi og materialer optimalt, til at udvikle og producere de emner og produkter, der efterspørges. Horsens Kunstmuseum er med sine lyse lokaler og smukke beliggenhed en perle i det danske museumslandskab. Museet er især kendt for sin store samling af nyere dansk kunst, hvor kunstnere som Michael Kvium, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Kirsten Ortwed, Nina Sten-Knudsen og Bjørn Nørgaard dominerer. Foruden den danske samtidskunst råder Horsens Kunstmuseum over en lille eksklusiv guldaldersamling med kunsthistoriske hovednavne som P.C. Skovgaard, J. Th. Lundbye og C. W. Eckersberg. TAGARNO fælles fokus på naturfagene TAGARNO A/S er en international virksomhed med mere end 30 års erfaring i at udvikle kamerabaserede forstørrelsesløsninger. Essensen i produkterne er, at du lægger noget under et HD-kamera og forstørrer det op på en skærm, et lærred eller et Smartboard. Idéen har været at lave et alternativ til traditionelle forstørrelsesværktøjer og give elever og lærere mulighed for at dele oplevelserne i naturfagstimerne. Palsgaard Hos Palsgaard er de specialister i at udvikle og producere emulgatorer, stabilisatorer og andre specialingredienser til fødevareindustrien. Den viden og erfaring, som findes i virksomheden, er dybt og internationalt funderet, og som underviser er du velkommen til at benytte dig af den. Palsgaard virksomhederne omfatter en lang række topmoderne produktionsanlæg. Emulgatorerne fremstilles under en streng kvalitetskontrol efter HACCPprincipperne og IS systemet. Der arbejdes i alle tilfælde med at fintune produktet, teste virkningen i vores pilotanlæg og gøre produktet klar til egentlig storproduktion. TAGARNO arbejder mod flere forskellige forretningsområder ud over UNDERVISNING. SYN er virksomhedens kerneområde, hvor der laves HD-forstørrelsesløsninger til svagtseende over hele verden. INSPEKTION og MEDICO er relativt nye forretningsområder, hvor TAGARNO har oversat viden om kamerateknologi, ergonomi og brugervenlighed til nye markeder og nye kunder. Virksomhedens kerneværdier omfatter innovation, læring og samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere på tværs af fagområder. Disse værdier har skabt en kreativ forretningskultur med fokus på at udvikle de mest intelligente og nyskabende kameraløsninger til kunder og brugere. Nissens A/S Nissens har siden 1921 udviklet, fremstillet og leveret autokølere, klimaprodukter og termiske løsninger til en lang række virksomheder verden over, herunder også vindmølleindustrien. Nexus A/S er Palsgaards separate forskningscenter, hvor produkterne og deres funktioner kvalitetstestes. Forskningen i Nexus A/S udbygges til stadighed, så virksomhedens kunder kan udnytte deres energi, råvarer, idéer og produktionsanlæg bedst muligt. Fælles for Nissens produkter og ydelser er, at de udspringer af et ønske om at levere den optimale løsning til ethvert behov. For at kunne gøre det, kræves ikke kun en solid viden om teknologi, muligheder og markeder, men også en vedvarende nysgerrighed. Nysgerrigheden gør nemlig, at man ikke nøjes, men hele tiden stræber efter at gå nye veje, udvikle effektive løsninger og optimere eksisterende produkter. Nysgerrighed medfører viden, og denne viden omsættes løbende til vækst, både for Nissens og for kunderne over hele verden.

8 Udstillinger: I frokostpauserne vil det være muligt at møde en række virksomheder og blive inspireret til undervisning på en anderledes måde. Der er mulighed for at møde: Mikro Værkstedet (www.mikrov.dk/) Økolariet (www.okolariet.dk/) Tool-Tribe (inspiration til digital undervisning) (www.tool-tribe.dk) Gyldendal (www.gyldendal-uddannelse.dk)(tirsdag) Her finder du os: Velkommen i Vitus Bering Innovation Park:

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole Oplev Mercantec! Tilbud til vejledere og undervisere på folkeskolerne i Viborg Kommune Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole - kom og prøv at arbejde i de praktiske værksteder, eller

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE LEGO Education WeDo Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Aktiv læring Aktiv læring Forestil dig et læringsmiljø, som udfordrer dine elever til at eksperimentere,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere