Historisk Samling fra Besættelsestiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Samling fra Besættelsestiden"

Transkript

1 Historisk Samling fra Besættelsestiden Småtryk-registrant Denne fortegnelse omfatter primært legale småtryk og småskrifter om tiden under og omkring besættelsen. Der findes i HSB s arkiv yderligere mængder af pjecer og småtryk. Se arkivregistranten. Illegalt materiale indgår generelt ikke i småtrykregistranten. Tilsvarende er tysk, nazistisk og kollaborationistisk propaganda med visse undtagelser ikke omfattet, men registreres i arkivregistranten. Til gengæld indgår der i småtryk-registranten enkelte bøger, der pga. skrøbelighed mm. er trukket ud af HSB s håndbogsbibliotek (Se SDU s katalog Odin). Søg i småtrykregistranten ved hjælp af kikkert-knappen i værktøjslinien. Fortegnelsen er udarbejdet af stud. mag. Knud Andreasen, HSB. Opbygning: A. Hjælpemidler mm. A.1. Håndbøger, bibliografier, kildeudg. A.2. Udstillinger og museer A.3. Billed- og fotoudgivelser samt film B. Politik og politiske partier omkring og under besættelsen C. Politi, værn, ministerier og myndigheder D. Hverdag omkring og under besættelsen E. Kronologi E april E. 2. Kommunistinterneringerne 1941ff E. 3. Augustoprøret 1943 E.4. Jødeaktion og flugt, okt E.5. Folkestrejken i Kbh. og strejker 1944 E.6. Politiets arrestation E.7. Befrielsen E.8. Retsopgøret og efterkrigstiden. F. Modstand organisationer og modstandsformer. F.1. Modstanden generelt F.2. Frihedsrådet. F.3. Frit Danmark. F.4. Ringen. F.5. Tyske antinazister i Danmark. F.6. Andre organisationer F.7. Sabotage F.8. Likvideringer F.9. Illegal transport. F.10. Våben, nedkastninger, våbenfordeling, armbind mm. F. 11. Illegal presse F.12. Genoptryk af illegale blade, satire, humor mm. G. Enkelte lokaliteter G.1. København G.2. Sjælland, sydhavsøerne og Bornholm G.3. Fyn G.4. Jylland. G.5. Sønderjylland og Sydslesvig H. Søfolk. I. De Allierede og Danmark. J. Brigaden i Sverige K. DNSAP og nazisme L. Kollaboration & propaganda M. Tysk besættelsespolitik, politi, terror, fængsler, kz-lejre, henrettelser. N. Tyske flygtninge 1945 O. Skønlitteratur (herunder digte) P. Nazisme, krig og modstand uden for Danmark. P.1. Norge

2 - 2 - P.2 Øvrige Q. Diverse A. Hjælpemidler mm. A.1. Håndbøger, bibliografier, kildeudgivelser 1000 Ord fra Hitler-Krigen Abitz, Oluf: Besættelsestiden på tryk Bryld, Claus: Danmark Faglitteratur om besættelsen Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes: Katalog Nr. 9. Periodica Untergrund-Exil-Alliierte. Wien Elberling, C.G.: Danmark under Besættelsen. Læs med Plan Nr. 25, Fangel, Henrik: Litteratur om den 9. april Sønderjysk Månedsskrift Hansen, Niels og Jacob Wolsing (red.): Journalistisk Stat omfattende Medlemmerne af Provins- Journalistforeningen Hovedstadens Forlag: 1000 Ord fra Hitler-Krigen. (Ordbog) Kildeskrifter m.m. til Besættelsestiden. [u.å.] Køhler, Flemming: Danmarks Besættelse og Befrielse Liebe, P.I. og E. Borgstrøm: Litteraturfortegnelse over Frivillige Danske Korps, Danske tropper i udenlandsk tjeneste, Danske Kolonitropper, Faner og Militærmusik Lund, Søren: Fem forbandede Aar og Verdenskrig II. Katalog nr Lundbak, Henrik: Overskuddet går til nationale formål. Besættelsestidens illegale bøger. [u.å.] Nielsen, K.V.: Tyske Styrker i Danmark Rigsarkivet: Besættelsestidens Arkiv ( ). Registrant vedr. Forsvaret Sundhedsstyrelsen: Krigsdødsfald i Danmark under den anden verdenskrig Tiedje, A., Jørgen Hæstrup og Aage Trommer: Danmark under besættelsen. Bibliotekscentralen Verband deutscher Soldaten: Wenn Beweispapiere fehlen. Handbuch der bisher erfassten Personalunterlagen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht A.2. Udstillinger og museer 20-årsdagen for befrielsen i Frøslevlejren. 5. maj Festprogram med lejrens historie. Barfod, Jørgen H.: Frøslevlejrens museum. En kort vejledning Danish Freedom Counsils Exhibition: Fighting Denmark Danmarks Grafiske Museum: Det kæmpende Danmark Udstillingskatalog Danske befæstningsguide: Fæstningsbyggeri Museumsfortegnelse. [u.å.] Den tyske Kapitulation 4. maj Udstilling i rigsarkivet maj Exposition Crimes Hitleriens. Le Grand Palais.u.å. Flugblattpropaganda im II. Weltkrieg. Historisches Museum am Hohen Ufer, Hannover 1980 Flyveudstilling arrangeret af den amerikanske hærs luftstyrker september Katalog. Frihedsraadets Udstilling: Det kæmpende Danmark Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 9. årgang nr. 4. Marts Frihedsraadets Udstilling: Det kæmpende Danmark Udstillingspjece. Himmelstrup, Kaj: Museet for Danmarks Frihedskamp i Vi går på Museum, Imperial War Museum: Handbook and Visitor s Guide Jyske Modstandsmuseum: Fra idé til realitet. Museumsfolder Kjeldbaek, Esben: Post-Modernism and the Three Generations of Museums in Nordisk Museologi Kjeldbæk, Esben (red.): Frihedsmuseet Besættelsen hverdag. Jubilæumsskrift ved Frihedsmuseets 25 års dag Larsen, Martin: Forrædere. Een Front mod Parlamentarismens Plyndringer. En udstilling på Hals Museum om de danske nazister

3 - 3 - Mindelunden. Henrettelsespladsen Særtryk af danske koncentrationslejrfangers blad Pigtråd, nr. 6, december Museum of the Slovak National Uprising: Exposition Catalogue. [u.å.] Mågård, Jørgen: Frøslevlejren. Nationalmuseet Mørch, L.M. og B.C. Juul: Fortællinger fra flødeskumsfronten. Hillerød 2010 Nordslesvigske Museer. Årbog for museerne i Sønderjyllands Amt Politihistorisk Museum: Om besættelsestid. Museumsbeskrivelse, s Roussell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp Kort vejledning. Nationalmuseet Roussell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp Kort vejledning. Nationalmuseet Roussell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp Kort vejledning. Nationalmuseet Roussell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp Kort vejledning. Nationalmuseet Roussell, Aage: The Museum of The Danish Resistance Movement A short Guide Rousssell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp Oprindelse og Historie. Nationalmuseet Samrådet for frihedskampens veteraner: Mindelunden. (Illustreret beskrivelse) [u.å.] State Jewish Museum in Prague: Children s Drawings from the Concentration Camp of Terezín. [u.å.] Tuchel, Johannes: Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ausstellung Widerstand gegen den Nationalsozialismus Udstillingen i Rådhushallen i København til fordel for Dødebogen fra Neuengamme marts Udstillingskatalog. Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht. Program m.m. vedrørende udstilling i Kiel fra 8. januar 14. februar A.3. Billed- og fotoudgivelser samt film Bengtsen, Henrik A.: Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer Brik til en mosaik om det illegale Dansk Samling. Nationalmuseets arbejdsmark Billeder fra besættelsen: Danmark under Den anden Verdenskrig. Bilag til Verden i Krig i Det Bedste Christensen, Jakob: Verden er vaad og lys. Festaften på Det Kongelige Teater 1994/95 Constantin Films: Nürnberg Processen. Filmprogram. Dansk Film Co. A/S: Danmark I Lænker. Autentisk film. Filmprogram. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik: Amaliegade i Befrielsens Tegn. Maj Juni Den farlige Leg der var Alvor. Jane Horneys Likvidering. Billedbladet 19. Oktober Flugt, Tommy og Gelius Lund: Barbarossa og den danske grundlov - en film om grundlovsbruddet den 22. juni Mentze, Ernst (red.): 5 Aar - Besættelsen i Billeder Monggaard, Christian: Flammen & Citronen bag kameraet på Ole Christian Madsens besættelsesdrama Nerlov, Leif og Finn Løkkegaard: Besættelsestidens hverdag i samtidige filmooptagelser Radio-TV udsendelse: Mosaik til et mønster. Politiet om politiet. Modstandsfolk om politiet. Clarté 1969/3. Rygård, Elisabeth og Morten Thing: Veras historie en film om modstandskamp. Filmkatalog. Skoleradioen: Fascismens Billeder. Danmarks Radio 1980 Statens Filmcentral: Jobtilbud i nazismens Tyskland. Pjece fra Tranströmer, Gösta (red.): Ett fritt Norden. Minnesalbum över Norges och Danmarks frihetskamp Vestre Fængsel, Ryvangen m.m. Illegalt optagne fotos. Billedbladet 8. Maj 1945.

4 - 4 - B. Politik og politiske partier omkring og under besættelsen Andersen, Knud Hee (red.): Danmarks kommende Dage Andersen, Vilhelm: efter bedste evne Arbejderbevægelsens Informations-Central: Kommunisternes politiske Karrusel. En Dokumentation Arbejdernes Oplysningsforbund: Vejen til Demokrati og Socialisme. En Redegørelse om Fremtidens politiske og økonomiske Problemer Berlin, Knud: Folketingsparlamentarismens Afløsning. Landsregering ikke Partiregering Blædel, Nic.: Er vor Sydgrænse truet Berlingske Forlag Blædel, Nic.: Storpolitik Berlingske Forlag Bruun, Sv.Aa.: Efterkrigstidens Beskæftigelses-Politik og dansk Udenrigshandel. Særtryk af Berlingske Morgenavis 9. September Buhl, Ole et al.: Byggeriet i Gang! Tiden [u.å.] Dall, M.: Danmarks Skæbne. Hvorfor? Fordi Særtryk af 2 Kronikker i Nationaltidende den Marts 1938 og en Efterskrift. Dall, M.: Det brændende Spørgsmaal. Danmarks Forsvar. Med 2 Breve fra Kaj Munk Danmarks Kommunistiske Parti Helsingør: de tændte et lys for freden årsdagen for Danmarks befrielse Danmarks Skoleradio: Den tyske Besættelse udsendelser for gymnasiet Det frie Nord s Møde i Slagelse. Den 19. Februar Referat af Sorø Amtstidende for 20. Februar Dimitroff, G. et al.: Socialismens Førstemand Stalin Døssing, Th.: Af Aandsfrihedens Historie. Radioforedrag, holdt i Efteraaret Døssing. Th.: Sovjetunionen paa Fredens Tærskel. Foredrag holdt i den danske Radio Onsdag den 20. Juni Eigaard, Søren: Hvad dælen nøler I efter? Grundlovssagen i Kopi fra Siden Saxo nr Eksamensopgaver i skriftlig dansk: Kaj Munk m.fl. Digte og andre tekster med emne: besættelsen Fog, Mogens: Kommunismen og Demokratiet. Taler, foredrag og artikler Folkeviljen. Nr. 2, 7. September (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Folkeviljen. Nr. 3, 21. September (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Fra 23. Marts til 29. August. Dansk Samlings Ordførertaler paa Rigsdagen under Scavenius- Politikkens Sidste Maaneder. [u.å.] Gammelgård Jacobsen, S.: Demokratiet og dets Fremtid. En Studie i Folkestyrets Idé Hansen, Poul: Danmark under besættelsen. Faglig læsning Hatting, Jørgen, (red.): Studenterforeningens Konservative Hatting, Jørgen: Dansk Politik. Fra Forliget i 1894 til den anden Verdenskrig Hee, P.L.: Planer om Frivillige danske Arbejdslejre i Polen Hemmer Gudme, Peter de: Danmarks skæbne under Europas nyordning Henningsen, Bernhard: Saadan lever Sovjetborgeren. Danmarks Kommunistiske Parti Hermann, Alf Bent: Kommunisme og Demokrati. Det konservative Folkeparti 1948 Hjeresen, Axel: Hvad vilde Kaj Munk Holstein, Bent: Departementschef og Minister. Embedsforseelse og Ministervilkaarlighed Holstein, Bent: Strejflys over Dansk radikal Udenrigs- og Afrustningspolitik Holt, Paul: Et samlet Fok. Udgivet af Dansk Samling Houmann, Børge: De holdt hvad de lovede Houmann, Børge: Kremls klokker Højgaard, Knud: Dansk Forsvars- og Udenrigspolitik. Hvad drejer det sig om? Hørup, Ellen: Hvordan Freden reddes

5 - 5 - Jensen, Alfred: Kommunisterne under Besættelsen. Beretning på Kommunistisk Partis første legale Centralkomitémøde efter Befrielsen afholdt den 27. og 28. Maj Jensen, Alfred: Kommunisterne under Besættelsen. Beretning på Kommunistisk Partis første legale Centralkomitémøde efter Befrielsen afholdt den 27. og 28. Maj (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Kaper, dr. Ernst: De Fremmede i Landet Kaper, dr. Ernst: Seks Artikler om Aandernes Kamp mellem Dansk og Tysk sydfor Skelbækken Kirchhoff, Hans: Fire kronikker om Telegramkrisen. Særtryk af Politikens Kronik 21. og , 9. og Kirk, Hans: Kulturelle Kommentarer Kjersgaard, Paul O.: Staunings hemmelige 1940-møde. Kopi fra Siden Saxo nr Knudsen, Th.: England og Danmark. En historisk Betragtning Knudsen, Th.: Nordens Kamp for Havenes Frihed Koch, Hal: Vandene skilles Koch, Jørgen: Hvad er det, som knytter Menneskene sammen til et Folk? Koefoed, Oleg: Opdragelse til Kommunisme. Særtryk af Politikens kronik 26. og 29. august Konservative Folkeparti: Danmark og Korea-Konflikten, en Tale af Ole Bjørn Kraft Konservative Folkeparti: Den hemmelige Rigsdag Træk af Besættelsesaarenes politiske Indsats. [u.å.] Konservative folkeparti: Knud Thestrup. En moderne konservativ politiker. Uddrag af artikler og taler Kraft, Ole Bjørn: Fascismen. Historie Lære Lov Kristensen, Knud: Set fra mine vinduer. Kommentarer til fremstillingen af begivenhederne under og efter besættelsen Kultur og Politik. Nummer 10. Studentersamfundet marts Kultur og Politik. Nummer 11. Studentersamfundet april-maj Kultur og Politik. Nummer 12. Studentersamfundet juni Lancet: ABC i politisk Økonomi. Tiden [u.å.] Larsen, Aksel: Efter Seks Aars Tvang Larsen, Aksel: Situationen og Arbejderbevægelsen. Pjece fra maj Larsen, Aksel: Sådan sagde Aksel Larsen. Tale på Kommunistisk Partis centralkomitémøde den 18. september Larsen, Aksel: Tvangsloven mod Slagteriarbejderne Lauesen, A.L.: Som vi saaede Dansk Dom over den 9. April Linder, Greta: Thomas Døssing. Svensk mindeskrift Lund, Adler: Nordens Folk. En folkelig Betragtning Løgstrup, K.E.: Folkeliv og Udenrigspolitik Madsen, Etlar: Noget af mit liv Munck, Ebbe og Ove Martin: Danmark under Ockupationen. Stockholm Munk, Kaj: Kaj Munks sidste Præædiken i København, holdt i Domkirken Søndag den 5. December Munk, Kaj: Tre Prædikener Møller, A.P.: En Opfordring til Folkeafstemning om Forsvaret Møller, A.P.: Vore to Hære. Et Arbejdsløshedsproblem Nielsen, Carl Joh. et al.: Mod en ny April Nielsen, Karl: Dansk at være. 7 Kronikker Nielsen, Karl: Tragedie og Tro Nordentoft, Inger Merete: Opdragelse til Demokrati Norup, P.M..: Hæren der ikke måtte kæmpe Nytrup, Per: Genrids af Danmarks besættelse Nørlund, Ib: Tysk militarisme en trussel mod Danmark Olsen, Poul (red.): Seks artikler fra diverse afsnit af besættelsestiden. Siden Saxo Nr. 1, Petander, Karl et al.: Svenske Udtalelser om Nordens Forenede Stater

6 - 6 - Poulsen, Henning: Danmark i krig? Besættelsens eftermæle. Foredrag holdt på den internationale historikerkonference, Stockholm Poulsen, Henning: Danmark i krig? Besættelsens eftermæle. Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 11. årgang nr. 4. Marts Pürschel, Victor: Ord til rolig Eftertanke Raft, Carsten: Arbejdspligten. Udgivet af Konservativ Ungdom Revsgård Andersen, Tage: Sovjet beklager Munch-Petersens død. Eget tryk Ross, Alf: Kommunismen og Demokratiet Socialdemokrati, Det danske: Dansk Sovjet-Nazisme. Kommunistiske Standpunkter og nogle Kommentarer hertil. [u.å.] Soya, Carl Erik: Dansk Retfærdighed når Tyskerne er i Landet. En Pjece Strong, Anna Louise: Den nye Vej. Skildringer af Litauen på Tærskelen til Socialismen Stærmose, Rob.: Om Øvrighed og Ret Stærmose, Rob.: Om Øvrighed og Ret. Særtryk af Støvring Højskoles Aarsskrift, December Sørensen, Arne: Dansk og nordisk Samling Sørensen, Arne: Frihed. Sandhed. Ret Sørensen, Arne: Hvad skal vi gøre ved Tyskerne bagefter? Sørensen, Arne: Staten stærk og Folket frit Toft Hansen, Søren: Mellem demokrati og diktatur. Jyllands-Posten i 1930 erne i Historie 1997,2. Varnaae, A.: Nordisk Broderskab. Danmark Varnaae, Adolf: Fremtidens Løsen. Proklamation til det danske Folk Vinding Kruses kommende Samfund. En Diskussion mellem Hartvig Frisch og Vinding Kruse Vogel-Jørgensen, T.: Ord om Krig og Fred. Udvalg af Tanker og Tale igennem 2500 Aar Wirtanen, Atos: Et forenet Norden. Morgendagens nødvendighed With, Erik: Frie Ord om dansk-nordisk Forsvarsvilje. Særtryk af Det frie Nord With, Erik: Nordens Fremtid. Tale holdt i København den 19. November Wium Olesen, Niels: Jens Otto Krag og Fremtidens Danmark i Historie. Jyske Samlinger Ny række 19, Woel Cai M.: Dagen før Helligtrekonger Kaj Munk Woel, Cai M.: Nu kræver Danmark En Minderune over Kaj Munk C. Politi, værn, ministerier og myndigheder Bergh, Ole: Stabskompagniet i Aalborg. Sådan begyndte Hjemmeværnet. 199? Bjerre, Niels: Kortfattet Oversigt over 1. Feltartilleriregiments Historie fra 1917 til Forchhammer, Olaf: Jeg nægter Forsvarsministerens Foredragsudvalg m.fl.: Spørgsmål og Svar vedrørende Værn og Værnevilje Franch Petersen, E.: Artilleriskibet Niels Juel Gamborg, Leif: Den retlige Udvikling. Særtryk af Danmark under Besættelsen Bind Gram-Andersen, J.: Livgarden under 2. Verdenskrig Hjalf, Viggo: Hæren under besættelsens kår Indtegningsbevis om Optagelse i Lægdsrullen. Iversen, Svend: Politibetjent under den tyske besættelse men samtidig aktiv i modstandsbevægelsen Særtryk fra Politihistorisk Selskabs Årsskrift Janson, Knud: Luftbårne tropper og kampen mod dem Johansen, Jens (red.): Militært Tidsskrift Tidsskrift for Det krigsvidenskabelige Selskab. Klint, Helge: Efterretningstjenesten og hærens illegale transporttjeneste Kragh, Gustav: Artilleriskibet Niels Juel. Vikingen 1945 Nr. 6, s Marineministeriet: Kundgørelser for Søværnet B Kjøbenhavn 1946.

7 - 7 - Nationalmuseet: Faksimile tryk af det illegale skrift: Den danske flådes kamp og sænkning 29. august Portrætter og korte biografier: Mindeskrift om de som Følge af den tyske Besættelse af Danmark omkomne danske Grænsegendarmer Redlich, Carl Aage: I Lovens navn (Uddrag) Revsgård Andersen, Tage (red.): Beretninger om Forsvarets Efterretningstjeneste Glimt fra Hjalf-sagen Revsgård Andersen, Tage (red.): Beretninger om Forsvarets Efterretningstjeneste Diverse indberetninger fra forskellige officerer m.m Revsgård Andersen, Tage (red.): Beretninger om Forsvarets Efterretningstjeneste Fyn-Sydjylland: Rodtwitt-Nielsen Revsgård Andersen, Tage (red.): Beretninger om Forsvarets Efterretningstjeneste Sjælland: P.V. Hammershøj. Hovedkontor: O. Blixenkrone-Møller. Nordjylland: T. Bruhn- Petersen. Midtjylland: F.G. Tillisch Revsgård Andersen, Tage (red.): Fortroligt til Generalkomandoen. Tre redegørelser Schou, J.P.: Politiet under besættelsen. Særtryk af Anden Verdenskrig. [u.å.] Skjærlund, Peder: CBU Avisen. 13 Maaneder som CBU Smith, Jørgen: Dansk politi i Sverige i besættelsestiden. Politi og diplomati. [u.å.] Statens Civile Luftværn: Hvis Krigen rykker nærmere Statens Civile Luftværn: Hvis Krigen rykker nærmere. En vejledning Taanum,Kaj: Politiet i Vendsyssel under Besættelsen [u.å.] Thune Jacobsen: Et Tilbageblik. Lovgivning og Justitsvæsen Thune Jacobsen: Et Tilbageblik. Lovgivning og Justitsvæsen Toussieng, E. og Johs. Hansen: Tanker om det danske Værns Fremtid D. Hverdag omkring og under besættelsen Arboe-Rasmussen, Per (red.): Korsbæk Tidende B.T. Boye, Mogens (red.): Da vi fuppede Tyskerne Boye, Mogens (red.): Vi lo af dem bagefter. i Læs og le Nr Brøcker, H.R.: Dagspressens Anmeldere Buchreitz, Georg: Skolen under Besættelsen. Særtryk af De fem lange Aar. [u.å.] Bundgaard, Kirsten: Eventyret om To smaa Prinsesser og deres Fædreland (Besættelsestidens historie for børn). Dansk Luftværnsforening: Lærebog i Luftbeskyttelse. Maj Dansk-Nordisk Ungdomsforbund: Saa langt vor Livskraft bryder Vej Aarbog Dresler, Steffen (red.): Jernbanemuseets venner. Årsskrift Flere artikler fra besættelsestiden. Esbjerg By og Havn. Udgivet af Esbjerg Erhvervsraad og Esbjerg Havneraad Glenthøj, Jørgen: Kirkelige dokumenter fra besættelsestiden Hartmann, Grethe: Fraterniseringen mellem danske Piger og tyske Soldater i Danmark Menneske og Miljø. Hefte 3. Juni 1946 Jensen, Bernhard: Hvad beskytter os? Om Gasfare, Gasmasker og Redning fra Krigens Massemord. [u.å.] Jensen, Erik: Den 10. April Luftværnschefen: Offentlige tilflugtsrum og dækningsgrave i Storkøbenhavn Mortensen (Lunn), Vibeke: Glimt af en families historie [u.å.] Mosegaard, Hans: Grænsebarnet. En arbejders erindringer Neiiendam, Robert: Den danske Nationalscene under Besættelsen Stürup, G.K. og K.M. Simonsen: Sindshygiejnens Omraade. Børnepsykiatrien og Skolen Teknologisk Institut: Fyring med Tørv, Brunkul og Brænde i Centralvarmekedler Tolderlund-Hansen, P. (red.): Flyverangreb paa Danmark. Billedalbum Wedel Andersen, Erik (red.): Tidsskrift for Dansk Røde Kors J.H. Schultz 1944.

8 - 8 - Westerhoff, Eduard: Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst i Historisk årbog 2010 Æventyret om Isolering. Fortalt ved Jubilæet 13. Februar E. Kronologi E april April 1940 i Ny Kritisk Belysning. Informations Artikelserie april Artikler Øjenvidneskildringer Litteraturliste om 9. april. Sønderjysk Månedsskrift. Nummer 4, april Bahnsen, K. og J.V. Løvgreeen: 9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad Bennike, Helge: Referat af Beretning om 4. Regiment den 9. April [u.å.] Bjerg, Hans Chr.: 9. april - og den næste generation Brodersen, Paul: Vort aandelige Beredskab. Radiotale trykt som kronik i Berlingske Tidende den 8. og 9. April Brüel, Erik: Militær Besættelse. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Nr Brøndsted, Johannes: Hvad skete der 9. April? Et Radioforedrag Christoffersen, C.J. og Th. Christensen: Den 9. April i Billeder Clausen, S.E.: Begivenheder i Sønderjylland april Hefte Dall, M.: Danmarks Skæbne. Hvorfor? Fordi Dane, Leo: 9. april og Dansk Ungdom Ekeroth, Tom (red.): Tillæg om Besættelsen (flere artikler). ugemagasinet Søndag, 9. april Essemann, F.C.: Vore Soldater den 9. April Nordisk Revue, Juni Fangel, Henrik: Litteratur om den 9. april 1940 i Sønderjylland. Bibliografi. Feilberg, Kjeld: De flygtede - til kamp. En beretning om 4. regiments overgang til Sverige den 9. april Årsskrift for Frihedsmuseets venner Fog, Mogens: Kommunisterne og de andre. Tiden 1947 Folke-Udgave af Sønderjylland 9. April Fotografier Freudenthal, Poul: Efter 9. April - Danmarks Tarv Galster, Jon: Forsvarstale, delvis holdt, delvis undertrykt ved Retten i Holstebro den 5. juli Galster, Jon: Jeg anklager Buhl og Alsing Andersen for Højforræderi Guldberg, Ove Leif: Det danske folk ført bag lyset i 10 aar! Rostock-mødet opklaret Hallas, E: 9. April Ipsen, Paul: Den 9. april og Danmarks Flåde. Nordisk Revue, August Jessen, Halvor: Hvorfor har Forsvarsviljen forladt det danske Folk? Jørgensen, Carl: De militære begivenheder den 9. april Kjølsen, F.H.: Optakten til den 9. april Knudsen, Helge: Advarslen om 9. april. Forudsætninger og motiver Krantz, Kristian Østergaard: 9. april Kanonen der ikke skød. En beretning fra besættelsestiden Larsen, S.A.: Tiden forud for den 9. april Den 9. april Tiden der fulgte. Særtryk af Krigshistorisk Tidsskrift, juni Lauesen, A.L. (red.): Som vi saaede Dansk Dom over den 9. April Af en Kreds af Officerer af Hær og Flaade Olesen, A.: Forspillet til Danmarks kampløse Besættelse 9. April Olsen, Chr.: Et dansk Svar til General Kaupisch. 5. maj Outze, Børge: Danmarks Dommedag. Et par sider af Danmarkshistorien for de højere klasser, saaledes som de maaske egentlig burde være. Information. Lørdag søndag april Petersen, Niels (red.): Danmarks militære Besættelse. Tidsdokumenter 2. Folkung forlaget Schmidt-Gorsblock, Hans: Der neunte April Stevns, Arne: Vore Soldater og 9. April. Nordisk Revue, November 1940.

9 - 9 - Sønderjylland 9. April Billedværk Tholle, Johannes: Hvide og sorte Fugle. Et allegorisk Tidsbillede fra Wenck, Preben: Den fulde sandhed om landsforræderiet og mordene på E.2. Kommunistinterneringerne 1941ff Heigaard, David (red.): Sammenslutningen af erhvervshæmmede fra Frihedskampen. SEF Jensen, Jørgen et al.: Grundlovsbruddet 22. juni Danmarks kommunistiske Parti forbudt. Clarté, nr. 6, Pedersen, Knud: Da vi flygtede fra Horserød. Frihedens og skændselens morgen Revsgård Andersen, Tage og Leif Larsen: Orientering om baggrund for protesten mod doktorafhandlingen af Kurt Jacobsen om Aksel Larsen. Lille doktor: Hvad nu? Eget tryk Revsgård Andersen, Tage og Leif Larsen: Orientering om baggrund for protesten mod doktorafhandlingen af Kurt Jacobsen om Aksel Larsen. Håbet er lysegrønt! Eget tryk Revsgård Andersen, Tage: Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen november 1942 / februar Eget tryk Revsgård Andersen, Tage: Kildekritiske bemærkninger. Eget tryk Revsgård Andersen, Tage: Tilfældet Aksel Larsen. Eget tryk E.3. Augustoprøret 1943 Barfoed, Jørgen. H. (red.): Artikler om 29. august Marinehistorisk Tidsskrift. Nr. 3 august BOPA sabotage-organisation et al.: 50 år 29. august hvordan oplevede du besættelsestiden og frihedskampen Liste over danske, der kan besvare disse spørgsmål Damm, Aage: 29. august 1943 og hvad så? Frøling, Troels (red.): 50 år 29. august. Handsken tages op. Syv danskeres refleksioner over modstandskampen Marineforeningen: Sådan oplevede jeg 29. august øjenvidneberetninger Menig ved 4. Bataillon 145/43 A.P. Christensen faldet i Odense den 29. august Mindeskrift Nielsen, Harald: 29. August og 5 Aar efter Nielsen, Kay S.: 29. august Tøjhusmuseet Rasmussen, O. og J.C. Andreassen. 29. august 1943 en skæbnedag for den danske hær. Krigshistorisk Tidsskrift. Nr. 2. August Simonsen, Magnus: Begivenheder i ind- og udland fra 15. august til den 27. september [u.å.] Sørensen, Bent et. al: Da Danmark sagde nej. 50 år 29. august. ForsvarsBroderen Temapakke: 50 år 29. august. Da Danmark sagde nej Tønnesen, Helge: 29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v E.4. Jødeaktion og flugt, okt Boesen, Anna: Mine jøder. Interviews omkring besættelsen Dose, Johannes: Georg Ferdinand Duckwitz in Dänemark Dose, Johannes: Georg Ferdinand Duckwitz Duckwitz, G. F.: Erindringer om et hus i Lyngby i Lyngby-Bogen 1966, 7. Bind, Hefte Fuglsang-Damgaard, H. et al.: Hyrdebrev fra Danmarks Biskopper til den danske Menighed. Februar Gilleleje Oktober Gilleleje Museum Kampmann, Viggo og Chr. V. Madsen: Georg Ferdinand von Duckwitz i Lyngby-Bogen 1966, 7. Bind, Hefte Koppel, Vald.: Flugten til Sverige Melchior, Marcus: De danske jøders redning. Tale i synagogen den 29. september 1968 i anledning af 25-året for flugten over Øresund.

10 E.5. Folkestrejken i Kbh. og øvrige strejker 1944 Kirk, Hans: De blodige Dage Kjeldsen, Michael: Da Københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli E.6. Politiets arrestation Andersen, H.C.: Politiet efter 19. September Særtryk af Danmark under Besættelsen Bind II Karlsson, Aage og Ole Degn Nissen: Livet på politigården efter 19. september Dansk politi i Sverige. [u.å.] Munch, Flemming Steen et al. (red.): 19. september september Særtryk til Dansk Politi nr. 9, E.7. Befrielsen Baadsgaard Bruun, Gerda og Knud: Vegenhus Sangbogen. I anledning af Frihedskæmperfesten paa Vegenhus den 28. Juli Fogtmann, Chr.P.: Min private invasion i X-hauptquartier. Nors-nyt. Nr. 22, december 1992 Jeppesen, Lene og Bjørn Matsen (red.): Seks artikler. Noter nr. 122, december 1994 Jessen, Franz v.: Ved Danmarks Grænse femte Maj Jørgensen, Niels: Frihedsbevægelsen efter 5. maj Meister, Knud (red.): Danmarks lykkeligste Uge. Et Mindealbum Meister, Knud (red.): Denmarks happiest Week. (Engelsksproget udgave) Salmer fra Bisættelse af Hvidsten Spentrup Gruppen Tirsdag den 10. Juli Tved, Jørgen og Nikolaj Mortensen: Lorenzen bandens flugt til sommerhuset i Asserbo. Artikel i Prøven Nr. 14 juni Trommer, Aage: Hvis lille kat var Danmark? Forudsætningerne for Danmarks udenrigspolitiske situation E.8. Retsopgøret og efterkrigstiden Adeltoft, A.I.: Borgmester Alfred Bindslev Andenæs, Johs.: Rettsopphjøret etter besettelsen i Juristen oktober Berlingske Tidende: 5. Maj Takkeskrivelse. Blüdnikow, Bent og Steen Ousager: Opgør med retsopgøret. Interview med Ditlev Tamm i Siden Saxo Nr Frit Danmark: Om Principperne for Fuldbyrdelse af Frihedsstraf for Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed Jacobsen, Lis: Polemik med Christmas Møller. Hagerup Jakobsen, Frode: En redegørelse Jespersen, E. Krag: Af en Brigades Dagbog. [u.å.] Justesen, P.Th.: Retslægeraadet i Muddergrøften Justesen, P.Th.: Aabent Brev til Excellencerne: Vilh. Buhl, Busch-Jensen, Aage Elmquist, Mogens Fog, Frode Jacobsen, Hans Hedtoft og Knud Kristensen Jørgensen, Troels G.: To Skæbner, E. Thune Jacobsen og P. Knutzen Lovtekster: I. Lov nr. 242 af 10. juni 1960 om fordeling af en fra Forbundsrepublikken Tyskland modtaget ydelse. II. Tilhørende Folketingsbeslutning af 12. maj Lund-Andersen, Svend: Retsproblemer efter 5. Maj. Forsøg paa en kritisk, etisk-juridisk Vurdering Lundgren, Kjeld: Lov om Tillæg til borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landskadelig Virksomhed. Af 1. Juni Lundgren, Kjeld: Lov om Tillæg til Rettens Pleje angaaende Forræderi ag anden landskadelig Virksomhed. Af 1. Juni Løkkegaard: Om Modstandsbevægelsens Videreførelse. Modstandsbevægelsen i Roskilde Amt Pagh-Schou, Ole Alex: Den danske Brigade i Tyskland Plum, Niels M.: Frihedskampen fremover Socialpolitisk Forening: Landssvigernes sociale Genindpasning

11 Statistiske Departement: Retsopgøret med Landssvigerne. Beretning til Justitsministeriet Tved, Jørgen: En tur i Frøslev. Om Egon Grau. Artikel i Prøven Nr. 27 maj Vigen, Anders: En huskeseddel. Erik Scavenius. Frode Jakobsen F. Modstand organisationer og modstandsformer F.1. Modstanden generelt Aktive Modstandsfolk: Modstand - Oprør. Særtryk i Håndslag Chievitz, Ole: Modstandsbevægelsen under Danmarks Besættelse Dansk Terrainsport Forbund: Vejledning i Terrainsport. 1. Del. Den første Uddannelse Den militære værdi af modstandsbevægelsen. Artikel om Aage Trommers udtalelser. Pigtråd 27:8, Holm-Christensen, Marianne: Frihedskampen og dens betydning for Danmarks fremtid Hæstrup, Jørgen: Le Mouvement de la Résistance Danoise Hæstrup, Jørgen: Panorama Denmark. From occupied to ally: Danish Resistance Movement Modstands- og fangeforeningernes koordineringsudvalg: Frihedens lys over Danmark hvordan oplevede du besættelsestiden og frihedskampen Liste over danske, der kan besvare disse spørgsmål Mortensen, Bruno: Modstandsbevægelsen Hjemmeværnet. [u.å.) Møller, Mogens: Dänishe Studenten kämpften gegen den Facismus im zweiten Weltkrieg. Artikel [u.å.] Staffe, Aage: Besættelsestidens Historie IV i Fred - Terror Krig i det 20. århundrede. Tema F.2. Frihedsrådet Berg Madsen, Kai: Danmarks Frihedsraad. Biografi Vedel, Jon: Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 i Historisk Tidsskrift. Bind F.3. Frit Danmark F.4. Ringen Ringens Herning-Afdeling: Fra Prøvelsens Aar F.5. Tyske antinazister i Danmark Kirchhoff, Hans et al.: Tyskere imod Hitler. Fem diplomater i København (Duckwitz, von Haeften, von Hassel, Raloff, Rowolt). F.6. Andre organisationer Fog, Mogens (red.): BOPA, Mindebogen samlet af kammeraterne. Biografi Jacobsen, J. (red.): Gruppe Lange. Dagbogsoptegnelser Kruszewski, Eugeniusz S.: Felicia. Det skandinaviske brudstykke af Kontinental Aktion Nellemann, G.: For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark F.7. Sabotage Alkil, Niels (red.): Besættelsestidens Fakta. Sabotage og lignende tyskfjendtlige Aktioner Kjeldbæk, Esben: Sabotørens hverdag. Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark Overgaard Nielsen, Poul: men aldrig kan et Folk forgaa Anmeldelser af PONs bog

12 F.8. Likvideringer Anonym: Sandheden om Mesterspionen Jane Horney Granberg. Denne Krigs Mata Hari. [u.å.] F.9. Illegal transport Bertelsen, Agnes og Børge: Huleboerne. Deres Historie en del af vor historie. [u.å.] Bogø, Dines: Villa Pax i centrum. Artikelserie fra Dragør Nyt om Gestapo og Modstandsbevægelsen Dallmann, Gerhard: Flugtrute Storebælt. En tysk desertørs tilflugt på Omø Dethlefsen, Henrik: Øernes hjælpetjeneste et søstykke fra besættelsesårene Henriksen, Ernst: En gammel modstandsmand fortæller. Månedsbladet Glemmer du. Nr. 2 februar Henriksen, Ernst: En gammel modstandsmand fortæller. Månedsbladet Glemmer du. Nr. 3 marts Jensen, Verner: En stump Livlinie. Dansk hjælpetjeneste Jensen, Verner: Tre spor krydser i Sæby Privattryk: Den aabne Dør til den frie Verden. Dansk-Svensk Flygtningetjeneste s Virksomhed fra Malmø 9. Oktober Maj Speditøren: Rapport. Illegal trafik over Øresund [u.å] Stærmose, Erik C.: Dansk-svensk Flygtningetjeneste Nors-nyt.Nr. 26. December 1996 F.10. Våben, nedkastninger, våbenfordeling, armbind mm. Anonym: 9 mm Maskinpistol M/ Barfod, Jørgen H.: Den danske Panservogn V Barfod, Jørgen: V-3 og modstandshæren i majdagene Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark Birkelund, Peter og Henrik Detlefsen: Fox, Tiger og Lion om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen. Nationalmuseets arbejdsmark Blankensteiner, C.W.D.: Hjalf-Sagen den usle Sandhed om den skæve Vaabenfordeling. 1960? Christensen, Svend Erik: Hilsen til Borghild Fonager, Carl: Et våben mange våben. Holstebro Museum. Årsskrift Holck, Erik A.R.: Århus-armbindet. Årsskrift for Besættelsesmuseets Venner Løvschall, Frans og Lars Zachariassen: Om frihedskæmperarmbindet. Dets oprindelse og varianter Nielsen, N.P.: Frihedskæmperarmbindene. Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark Nielsen, Peter A.A.: En forespørgsel vedr. de glemte maskinpistoler Truelsen, Elith: Hilsen til Finn og Johanne. En beretning om våbennedkastningerne i Nordsjælland i foråret F.11. Illegal presse Barke, Gunnar: Tysk censur svensk neutralitet. Den danske motståndsrörelsens nyhetsförmedling till Sverige under andra världskriget Buschardt, Leo og Helge Tønnesen: Falske illegale tryk under besættelsen. Særtryk af Fund og Forskning i det kongelige Biblioteks samlinger XII Buschardt, Leo og Helge Tønnesen: The Illegal Press in Denmark during the German Occupation Fabritius, Albert: Besættelsestidens illegale Bøger. Et bibliografisk Forsøg Fabritius, Albert: La Littérature clandestine du Danemark occupé Folk og Frihed. Slutnummer af illegalt blad. Nr December Hong, Nathaniel: Down With the Murderer Hitler! Illegal Communication Strategies During the First Period of the German Occupation of Denmark Lundbak, Henrik: Overskuddet går til nationale formål. Besættelsestidens illegale bøger. Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark Nielsen, Niels Aage: Den illegale presse. Særtryk. [u.å.] Ombryderen: Illegal Bogtrykdrift under Besættelsen i De Grafiske Fag Nr. 6 Juni 1945.

13 Sørensen, Bent: De legale og illegale medier under besættelsen Vang Hansen, Jesper: Illegale blade på Fyn. Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark F.12. Genoptryk af illegale blade, satire, humor m.m. Andersen, Bent (red.): Vintergækker. Glimt af Besættelsens Humor Andersen, Bent (red.): Vintergækker. Muntre Minder fra en mørk Tid Anonym: Hitler-Skæg. Et Udpluk af morsomme Nazi-Anekdoter At tænke sig Den illegale Carlo Cartophelmoos Samling. Barfoed, Viggo: Ærbødigst. Viser og Vers. 23. Samling 1944 Ekstra-bladet: Bekæmp Kønssygdommene. Ud med Smittesprederne. Forbudt Plakat Nu fri! [u.å.] Fire Ærbødigst fra Befrielesesdagene. Privattryk fra Berlingske Tidende Hitler-skæg. Et Udpluk af morsomme Nazi-Anekdoter. Juli Houmann, Børge: Danske Toner. 16 danske Sange med Musik. Kommunisternes svar på Lov om forbud mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed La Cour, Paul: Mørklagt Land. Skildring af aktion i marts 1943 mod Holbæk Kaserne Møller, Aksel: Illegale Artikler Sangko: 30 illegale Sange. Selskabs-Sangbogen. [u.å.] Sangkort-Centralen: Besættelsestidens bedste illegale Sange og Anekdoter. Ca G. Enkelte lokaliteter G.1. København Andersen, N.P.: Søndermarkskolen i Besættelses- og Beslaglæggelsestiden Bomhoff, Elisabeth: Flammen og Citronen. Nors-Nyt. Nr. 25. December Brøndsted; Gustav: Derfor blev han Frihedskæmper. Til Minde om Karl Gustav Stricker Brøndsted Dansk Arbejde: Har Danmark Gavn af København? Demer, Bent: Een ud af Flokken. En Bog om Tom Søndergaard Heister, Hans: Modstandsbevægelsen Afsnit II. Særtryk af Gentofte Kommune under Besættelsen Hurtigkarl, Kathrine: Breve til Dødsriget. Til Ejler Hurtigkarl Jacobsen, Carl: Bombeattentatet på Tuborg Jacobsen, Carl: Tuborg under Besættelsen. [u.å.] Juelstorp, Axel (red.): NESA en illegal rede. Modstandskampen under den tyske besættelse Lyngby-Taarbæk Kommunes Vagtværn 26. Oktober Maj Olsen, Gunnar: Elers Collegium under Besættelsen Udenrigsministeriet: A Gateway to the Free World. Asiatisk Plads during the Occupation, G.2. Sjælland, sydhavsøerne og Bornholm Andersen, Robert et. al: Da Tølløse var besat. Et hæfte om steder med en historie fra besættelsestiden [u.å.] Basov, A.: Landgangen på Bornholm. Baggrunden for landgangen set med sovjetrussiske øjne Bomber over Bornholm. [u.å.] Dansk Røde Kors, Roskilde Afdeling Februar Jubilæumsskrift Frihedsbevægelsen paa Bornholm: Bornholm. Besat Bombet - Befriet. Rønne Frihedsstævnet for Maribo Amt i Vesterskov ved Nykøbing F. Søndag den 17. juni kl Hansen, Edmund og Johannes Thoms: Bornholm Byer bombet og genopbygget Hansen, Volmer og Frits Andersen: Vordingborg under 5 Aars Mørklægning Hjorth Jensen, Søren og Henrik Mogensen: Brosagen i Korsør

14 Høgh, Børge: Russerne og Bornholm. Bornholm besat, bombet, befriet 2. Del. Rønne Jensen, William: Russerne på Bornholm. Indtryk og Samtaler Mortensen, Nikolaj: Fra Frederiksværk til Neungamme i Særnummer af Prøven Nr. 18 Maj Mørk Hansen, Aa. Chr.: Hjælpen til Rønne og Neksø i anledning af Bombardementerne den 7. og 8. Maj Rasmussen, N.H.: Minder fra og omkring Beslaglæggelsen af Haslev Seminarium 18. Marts-17. Maj Vordingborg frivillige Borgervagt 26. Sept Maj G.3. Fyn Anonym fra Pigtråd : Modstandskampen på Fyn. Tidsskriftsartikler. [u.å.] Hansen, Carlo V.: Hektiske Augustdage. Oplevelser under Folkestrejken i Odense August Initiativgruppen vedrørende Odenses historie : Odense under besættelsen Initiativgruppen vedrørende Odenses historie : Odense under den tyske besættelse [u.å.] Kirchhoff, Hans: Oprøret i Svendborg august Nørlund, Ib: Folkestrejken i Odense august Tre artikler fra Trods Alt august Orloff, Svend: Store Dage på Langeland. En Mindebog fra Tiden omkring Maj Unnerup, Oluf Chr.: Et hjørne af Folkestrejken i Odense August G.4. Jylland Andersen, Anker: Mandø under besættelsen Anonym fra Pigtråd : Modstandskampen i Vendsyssel. Tidsskriftsartikler. [u.å.] Anthonisen, Bent B.: Træk af besættelsestiden fra området Søndervig-Houvig-Lodbjerg Hede. [u.å.] Bak, Olaf et al.: Besættelsen i Bramminge Kommune Bergh, Ole: Træfningen ved Hollandshus. Rold Skov 18. august Christensen, Knud: - their finest hour! Fragmenter fra frihedskampen. [u.å.] Dieckmann Rasmussen, Jørgen: Besættelsestiden i erindring. Historisk Samfund for Ribe Amt Esbjerg Kommune: På sporet af besættelsesmagten. Rute [u.å.] Esbjerg Museum & Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Esbjerg og 2. Verdenskrig Federspiel, Søren: FO- Arbejdernes Fællesorganisation Esbjerg Frederiksen, Inger:...og der skal jeg love for, at Leif stod ret! Gammelby Skole [u.å.] Hansen, Ella: Besættelsestidens hverdag i Skads. Historisk Samfund for Ribe Amt Helldén, S.B. et al.: Fra Luftwaffe til Aerotech. Verdenshistorien i Karup Honoré, Pierre: Mine oplevelser i Fredericia i Fredericiabogen s Hornbak, Axel: Episoder fra Holstebro under besættelsen og i tiden derefter Høyer-Nielsen, L. et al.: Esbjerg. By- og Erhvervsøkonomiske Oversigter. Nr. 2. Juni I Mindet om de faldne i Region III. Mindegudstjenesten i Ribe Domkirke Søndag den 10. juni Jacobsen, Ejvind: Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers i Særtryk af Historisk Aarbog fra Randers Amt Jensen, Carl P.: Fra arbejdet i modstandsbevægelsen i midtjyske distrikt. Tidsskriftartikel. [u.å.] Jensen, Carl P.: Som jeg husker det. Beretning om modstandsbevægelsen i en vestjydsk egn Jensen, Fredy og William Rosenkilde: Interviews omkring besættelsen VI. Holger Jensen: Sabotør i Vejle sabotageleder i Kolding Kristensen, Kenneth: m/s Pioniers forlis. Bangsbo Museum og Arkiv. [u.å.]

15 Kristensen, Kenneth: Norman Powel krydser sine spor. Bangsbo Museum og Arkiv. [u.å.] Lundorf, Ellen Bøgh: Historisk oversigt over modstandsbevægelsens arbejde i Varde Mortensen, N.K.: Mindeblade Minde sat af venner i Grindsteds frihedsbevægelse Munk Pedersen, Hans og Erik S. Christensen (red.): Da befrielsen kom til Frederikshavn. Bangsbo Årbog 2004 Müller, Sigurd: Dansk Røde Kors. Hjælpekontor. Aalborg. Rapport om Arbejdet 1944 og Møller, A.S.: Beretning om Generalkommandoens Efterretningstjeneste Nordjyske Afsnit 1944/45. Bangsbomuseet, Neergaard Jacobsen, Erik: Modstandsbevægelsen i Ribe Amt i Danmarks Frihedskamp. Hefte 2 [u.å.] Pedersen, Alfred: Med de hvide busser i Fra Bjerringbro Kommune IX. Meddelelser fra Lokalhistorisk Arkiv Pedersen, Lars Schreiber: Med tjenestemandsdomstolen i Frederikshavn Bangsbo Museum og Arkiv. [u.å.] Pedersen, Walther: Nu kan det fortælles. Nogle facts bag våbenmodtagning og jernbanesabotage. [u.å.] Poulsen, Else-Marie og Niels Vium Olesen: Esbjerg besat og befriet Rasmussen, Johannes fra Pigtråd : Da det gik hårdt til på Randers-egnen. Tidsskriftartikel. [u.å.] Rée, Knud: Nogle Artikler og Taler fra Rendboe, John: Besættelsen i Grindsted Sparekassen Sydjylland, Ribe: Ribe Sørensen, Lars Peter: Radiogruppernes arbejde ved den jyske nedkastningstjeneste marts 1944 maj [u.å.] Toldstrup: Det nordjydske hovedkvarter. Særtryk af Danmark under Besættelsen Bind III Toldstrup: Et Haandtryk til: En Præsentation af det nordjydske Hovedkvarter. [u.å.] Trommer, Aage: Folkestrejken i Esbjerg Besættelsens første folkestrejke G.5. Sønderjylland og Sydslesvig Andersen, Poul: Mine 9 år i Højer. Særtryk af Sønderjyske Årbøger Anonym fra Pigtråd : Modstandskampen i Sønderjylland. Tidsskriftsartikler. [u.å.] Anonym: Klokkestabelen på Skamling. Rejst i mindet om modstandsbevægelsens faldne i region III, Syd- og Sønderjylland [u.å.] Bajer, Frederik: Da det danske Slesvig gik tabt Christreu, Frantz Bogtrykkeri, København: Mellem Flensborg Fjord og Ejderen. [u.å.] Dansk Skoleforening Flensborg Aarsberetning Nr. 22. Danske Samfund (Fællesorganisationen for...): Aarsskrift 1942 Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig. NSDAP-Nordschleswig Egebjerg, L.: Dannebrog på Dannevirke. Særtryk af Jyllands-Posten Ejerslev, M.P.: Landet er lidet Digte fra Sydslesvig Eskildsen, Claus: Grænsebyen Rudbøl Eskildsen, Claus: Den nationale Stilling Særtryk af Sønderjysk Månedsskrift Eskildsen, Claus: Oplysning om Sydslesvig Eskildsen, Claus: Oplysning om Sydslesvig Eskildsen, Claus: Schleswigs Boden und Volkstum Gotthardsen, N.J. og Gudm. Schütte (red.): Sydslesvigske Aarbøger. 1. Hefte. November Gotthardsen, N.J. og Gudm. Schütte (red.): Sydslesvigske Aarbøger. 2. Hefte Gotthardsen, N.J.: Hjemmetyskere. Sydslesvigske Flyveskrifter Guldhornet. Medlemsblad for Tønder Statsskoles Elevforening. Vinteren 1944 Hansen-Nørremølle, H.P.: Sønderjyderne under Fremmedherredømmet

16 Hjorth Christiansen, K. (red.): Slesvigeren, Fredag den 18. Januar Dagblad. Hunger, Hermann: Paa Vej mod Nord. Sydslesvigske Flyveskrifter Iversen, Peter Kr., G. Japsen og Knud Fanø: Sønderjyske årbøger Jacobsen, Lis: Danmarks Risiko i det sydslesvigske spørgsmål Jordt Jørgensen, K.E.: Tolv år i Sydslesvig Kamphövener, Morten: Det nationale portrætgalleri på Folkehjem Kjær, Holger: Hjemmetyskerne og Mindretalsretten Kretzschmer, Knud: Sønderjydske Noter. Grænseforeningen Kylling, Th.M.: I Danmarks Kløer. En Skildring af dansk Vanstyre, dansk Voldsstyre og dansk Finanssvindel i Nordslesvig fra 1918 til La Cour, Vilh.: Et dansk Fredsmaal La Cour, Vilh.: Med Lov skal Land bygges La Cour, Vilh.: Ord til os i Dag Larsen Kai Edvard: Vort Grænseland Larsen, Kai Edvard: Dansk og tysk i Nordslesvig Larsen, Kai Edvard: Han vedblev at tale Dansk Larsen, L. Hansen (red.):af Sydslesvig-diskussionen Nogle referater og artikler samlet af L. Hansen Larsen Lyck, Bente: Kampen for friheden i Sønderjylland i FV-bladet, juni Magle, Hans og Sigfred Riishøjgaard: Danmarks Fremtid. To Foredrag Magle, Hans: South-Slesvig Quiz. The Diplomatic Press and Publishing Co., London Mogensen, A.: Sydslesvigske Soldaterbreve fra den anden Verdenskrig Nørgaard, Kristen: Sydslesvigske Soldaterbreve Olesen, O.M.: Sydslesvig i Dag og i Morgen Petersen, Niels: Tysk grænsepolitik efter krigen Petersen, Thade (red.): Julehilsen til Soldaterne fra nordslesvigske Hjem Pontoppidan, Erik: Det danske Sprogs Skiæbne udi Sønderjylland. Genudgivet Propaganda og realiteter. Grænseomraadets danske Samfund Rasmussen, René: Flensborg Avis : Eine mißlungene Gleichschaltung? i Sonderdruck aus Zwischen Hoffnung, Anpassung und Bedrängnis Schmidt, Jørg. (red.): Fortegnelse over Veteraner og gamle sønderjydske danske Soldater ved Genforeningsfesten paa Dybbel [u.å.] Simonsen, F. og A. Wetzig: Rechenbuch für Volksschulen. Schleswig-Holstein Stubkjær, Jens (red.): Kendsgerninger om Sydslesvig Sturlason, Leif m.fl.: Viser i Udvalg. Glimt fra 1/1 B.s Grænsevagtsdage ved Padborg. [u.å.] Syvspring, Per: Sønderjysk Lune Thomsen, Alexander: Et anslag mod Danmarks sydgrænse og et led i dets afværgelse Trommer, Aage: Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn. Særtryk af Sønderjyske Årbøger Tybjerg, Bjarne: Da krigen stod for døren. Artikel om pansergrave. [u.å.] Videant: Udenrigsminister Scavenius og Genforeningen. Bidrag til en Studie Vinding Kruse, Fr.: Sydslesvigs Skæbne H. Søfolk. Borg, Svend: Hvem torpederede Hilma Lau Hjemmesejlere Privat Den kæmpende Handelsflaade. Den Engelsk Amerikanske Informationstjeneste. [u.å.] (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Hansen, Jørgen: Svitzer-Aktiionen i Evakueringen af de danske bjergnings- og bugserbåde til Sverige under sidste fase af den tyske besættelse af Danmark Henningsen, J.P.: Min Skæbne som Sømand under Verdenskrigen. [u.å.] Jensen, Anders Guldbæk: Under otte forenede Nationers Flag sejlede jeg i Krigen

17 Marineministeriet og Ministeriet for Handel, Industri og Søfart: Skibsfartens Betryggelse under Krigsforhold. Vejledning for Handelsflaadens Befalingsmænd National America Denmark Association: Glædelig Jul fra danske i Amerika til danske Sømænd, der sejler for England Raahauge, A.: Krigsoplevelser til Søs. Lohses Forlag 1946 Røder, H.C.: De kæmpede for Danmark. De danske Søfolks Indsats i Frihedskampen Underbjerg, Niels L.: Ungdom og galskab. Privattryk I. De Allierede og Danmark Allieredes Danske Vaabenfæller, De: Danske frivillige i allieret tjeneste ved monumentafsløringen den 5. maj Bang-Jensen, Poul: Den frie danske Bevægelse i Amerika. Særtryk af De fem lange Aar. [u.å.] Bertram Larsen, Hans Henrik: Den canadiske flyver Keith W. Rainford British Air Ministry: Hjælpen fra R.A.F. Særtryk af Danmark under Besættelsen. Bind III Chapman, Terence: I Mosquito-Bomber over Danmark og Norge Fuller, Frank: Nedskudte engelske krigsflyvere. Fra Ribe Amt Gubbins, Colin: Danish Resistance Tale i Oxford Halck, Jørgen: En dansk Soldat. Major Anders Lassen In Memory of the British Airmen who are buried in Denmark and who gave their Lives in the Fight for our Freedom. Published by the Danish-British Society Jensen, Poul Westergaard: Lancaster ND420 skudt ned den 10. april Kristensen, Erling: London kalder Danmark. Forfatteren Erling Kristensens Radiotakketale paa danske Lytteres Vegne Kvist, John: Nedskudte engelske krigsflyvere ved Plovslund. Fra Ribe Amt La Cour, Vilhelm. John Christmas Möller i Tidskriften OBS! Nr. 7 5/4-45. Scharff-Olsen, Lilian: Husker du Minder fra Jeanne d Arc Skolen Schmidt, Palle (red.): Nedkastede Flyveblade. Fortegnelse med kopier. Marts Special Operations Executive: The Special Forces Club. Brochure, Table of Rules samt to numre af Special Forces Club Newsletter Thomsen, Leif Gr.: No news after Take-off. Failed To Return. The story of R5702, a British bomber, its crew and their fate J. Brigaden i Sverige Danske Brigadeforening, Den: Den Danske Brigade i Sverige Danforce Danske Brigadeforening, Den: Den Danske Brigade i Sverige Kompagni af 3. Bataljon Grunnet, Niels og Bent Demer (red.): Den danske Brigade. Omtale af deres bog Krag Jespersen, E.: Af en Brigade-Dagbog. [u.å.] Nissen, Ole Degn: Feltpolitidetachementet 31. juli juni En dansk politienhed i Sverige og Danmark Torell, Ulf: Studier i Sveriges förhållande till Danmark Förhandlingar och planer rörande Den danske Brigade samt interventionsfrågan K. DNSAP og nazisme Brix, Knud og Erik Hansen: Dansk Nazisme under Besættelsen

18 Clausen, Frits: Mod Demokratiet. To Taler af Partifører Frits Clausen ved Landsstævnet i Slagelse den 11. og 12. Juni (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Deutsches Haus Kopenhagen. Gæstebog fra den Lauridsen, John T.: Nu gjalder luren Fortiden i DNSAP s tjeneste. Særtryk af Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. Bind Lauridsen, John T.: De danske nazister En forskningsoversigt Lauridsen, John T.: Ellum og Barvid Syssel En studie i DNSAP s lokalhistorie. Særtryk af Sønderjyske Årbøger L. Kollaboration & propaganda (se i øvrigt arkivregistrant) Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren Krenchel, Ejnar: Sabotage og Snigmord. 5te Tale i den danske Radio Søndag den 7. Nov (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Krenchel, Ejnar: Sabotage. 4 Taler holdt i den danske Radio den 12., 19., 26. September og 3. Oktober Krenchel, Ejnar: Sabotage. 4 Taler holdt i den danske Radio den 12., 19., 26. September og 3. Oktober (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Moll, Martin: Die deutsche Propaganda in den besetzten germanischen Staaten Norwegen, Dänemark und Niederlande Sonderdruck aus Die deutsche Herrschaft in den germanischen Ländern Ny europæisk Litteratur. Nr. 2 Oktober Rædslernes Aar. Hvordan Letland oplevede Bolschevikherredømmet i [u.å.] (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ). M. Tysk besættelsespolitik, politi, terror, fængsler, kz-lejre, henrettelser Allied War crime commision: Bag Nazisternes Pigtraad. Billeddokumentation i Sandheden Nr Andersen, Hans (red.): Bogen om Buchenwaldklubben. Træk af de fire klubbers historie Andersen, Helvig Åge: Erindringer fra besættelsestiden. Vendsyssel Årbog Andersen, Ragnhild og Helge Larsen: Vi blev reddet denne Gang Bag Nazisternes Pigtraad. Sandheden Nr (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Barfod, Jørgen H.: Homo Invictus. [u.å.] Bonné, Oluf: Vi var Nazisternes Fanger Brøndsel, Viggo: Fange Nr Busch, Georg: Barak-Poesi. Sange og Ugerevyer m.m. fra Frøslev-Lejren Carpentier, Didier (Ed.): Auschwitz. Union des Déportés d Auschwitz. [u.å.] Carpentier, Didier (Ed.): Drancy, l antichambre d Auschwitz Union des Déportés d Auschwitz. [u.å.] Den engelske Parlamentsdelegation: Buchenwald-Lejren. Indberetning fra Parlamentets udsendte Delegation die Hölle Dieckmann, Götz og Peter Hochmuth: Produktionsstätte des Todes. KZ Dora Mittelbau. [u.å.] Fange nr : Frihed er det bedste guld m.fl Fleron, Kate: Københavns Rådhus den 5. maj Tale til de danske fanger m.fl. fra frihedskampen Frandsen, Poul A.: Gestapofange 355. En rystende Skildring af Journalist Poul A. Frandsen s Ophold i Vestre Fængsel

19 Frihedskampens Veteraner: Mindelunden med plan over Mindelunden i Ryvangen og tabstal fra besættelsen. [u.å.] Frøslev Underskrifter og tegninger fra Frøslevlejren. Genoptryk december Fuglsang-Damgaard, H. et al.: Mindehøjtiden i Ryvangen 29. August Fuglsang-Damgaard, H. et al.: Pro Patria. Sørgehøjtiden i Københavns Domkirke 9. Juli Hansen, Poul: Kaj Munks sidste Rejse. Fra Silkeborg til Vedersø Hermann, Knud og Poul Thygesen: KZ-Syndromet. Hungerdystrofiens Følgetilstand 8 Aar efter. Særtryk af Ugeskrift for Læger Høeg, Carsten: Gestapo og dets danske Hjælpere Holm, Karl J.: Da Tyskerne lukkede Horsens Avis. Særtryk af Artikelserie i Horsens Avis Ibh, C.L.E.N.: Invasionen i Danmark. En gennemgang af de tyske planer for forsvaret af dansk område under besættelsen i Krigshistorisk Tidsskrift Nr. 3. December Imperial War Museum: The Relief of Belsen April Eye witness Accounts Internationale Föderation der Widerstandskämpfer: Die SS-Henker und ihre Opfer. Auschwitz Frankfurt/Main Jensen, Arnold: Udekommandoen Hannover-Stöcken Jensen, Jens Marinus: Folke Benadotte Jørgensen, P.H.: Hvilke følger har Auschwitz for jøder og kristne? Auschwitz Endlösung som jødisk og kristeligt problem Kieler, Jørgen: Deportationen den 15. september Nors-Nyt. Nr. 24. December 1994 Kofoed-Jensen, Eugène: Fire Maaneder i Kældercelle. Sandheden om de tyske Lazaretlæger paa Nyelandsvej. Konnild, Jonas: Glædelig Jul og godt Nytaar eller Betænkning angaaende Vandrørene i Vestre Fængsel Kristensen, Henrik Skov: Ladelund-koncentrationslejren. Nationalmuseets arbejdsmark Landsforeningen af Sachsenhausenfanger i Danmark: Sachsenhausen Liepman, A.J.: Westerbork en Theresiënstadt. Hollandsk. [u.å.] Marx, Ellen: Husker I? Frøslev- og Vestre-Minder Mertens, Félicie: Dagbogblade fra en Fangelejr Miethe, Annadora (red.): Buchenwald. Udstillingsskrift Mikkelsen, Børge: Frøslevhumør. Illustrationer: Bjørn Johan Svendsen Mørk Jensen, Villy: Man blev aldrig den samme! Muchitsch, Asger: Frøslev-Lejren. Med tegninger af Asger Muchitsch. [u.å.] Museums Stutthof in Sztutowo: Stutthof, engelsksproget brochure for museet. [u.å.] Neuhäusler, Johann: So war es in Dachau? Nielsen, B.J.: De sendte et Barn til Dachau Nørgaard, N.K. et al.: Tre artikler om danske fængsler. Nors-Nyt. Nr. 18. December Pedersen, Jørgen: En illegal dagbog. Fra Vestre Fængsel og Frøslev Lejren Poloncarz, Marek: Das Internierungslager für die Deutsche Bevölkerung. Die kleine Festung Theresienstadt Quistgaard, Georg: Fængselsdagbog og Breve Rasmussen, L.: Sikken et liv at byde danske politimænd. Dagbogsoptegnelser fra et ophold i koncentrationslejr (1. del). Særtryk af Odensebogen Riis, Poul: Husum-Schwesing og Ladelund. To tidligere koncentrationslejre på gammel dansk grund. [u.å.] Sandheden om Irma Greese i Sandheden Nr Sandheden om Irma Greese i Sandheden Nr (Indbundet i Opbevarede Hæfter fra Krigens Dage ) Sandholdt, H.K.: Danmark blev atter frit. Fortælling for ungdommen fra besættelsestiden Sarp, Gerda Ploug: Kvinder i bur. Løse Blade fra et fast Opholdssted Skolehæfte: Mindelunden i Ryvangen. [u.å.] Skov Kristensen, Henrik og Matthias Schartl: Harrislee-Bahnhof eine Station auf dem Weg in Skov Kristensen, Henrik: Udekommando Versen Jens Martin Sørensens KZ-billeder i

20 Stærfelt, Viktor: Fange nr i Oranienburg Stærmose, Robert: Afrejsen fra Støvring Højskole Stutthof. Along the Trail of Extermination. Flersproget postkortsamling med tekster Ulrich, Per: Tegninger fra Tyske Koncentrationslejre. Tegnet på Stedet Weiser, Helene: Mine erindringer fra fem koncentrationslejre under 2. Verdenskrig. [u.å.] Zipfel, Friedrich og Eberhard Aleff: Gedenkstätte Plötzensee. Neuauflage N. Tyske flygtninge 1945 Bogø, Dines: Kastebolde. Tyske flygtninge på Sydamager Dänischen Flüchtlingsverwaltung: Liederbuch für die deutschen Flüchtlinge in Dänemark. [u.å.] Flygtningelejren i Oksbøl, feb 1945 dec (Statistisk set) Flygtningelejren i Oksbøl, februar 1945 ~ december Artikler Flygtningelejrene i Esbjerg og omegn. By- og Erhvervsøkonomiske Oversigter. Nr. 2. Juli Ipsen, L.G.: Flygtninge i Holsted og Aastrup. [u.å.] Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945, II. [u.å.] Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter [u.å.] Jensen, C.P.: De baltiske flygtninges tilværelse og barske oplevelser under 2. verdenskrig. [u.å.] Lauritzen, Kirsten: Weshalb sind die Dänen so unfreundlich? Ein Brief an die deutschen Flüchtlinge in Dänemark. [u.å.] O. Skønlitteratur (herunder digte) Anonym: Sanghefte for Foreningen Frøslev. [u.å.] Billberry, Jack: Krigstidens Strofer. Tilegnet Frihedskæmperne. [u.å.] Bjerregaard, Gunner og Jens (red.): Det unge Forum. 1. Aarg. Nr. 2 Munksgaard [u.å.] Buschardt, Leo (red.): Paa Vesterbro en Tysker gik. Folkelige Digte og Viser fra Danmarks Besættelse Gelsted, Otto: Frihedens Aar. Digte Hansen, Martin. A.: Kirkebakken. Et Udkast Hemmigsen, Georg og Carlo Wognsen: Historien om to af de mange. 4. Maj Kollegiet i Aalborg Hovedstadens Forlag: Intriger i Hitler-Kliken. En dramatisk Novelle, bygget over de faktiske Begivenheder, med de øverste Nazispidser som Hovedpersoner Jas: Ka du huske den rigtige 4. Maj. Festsang. [u.å.] Kirk, Hans: Skipper Klemmen. Tre artikler skrevet til Arbejderbladet Krebs, Aage F.: Anno Diaboli Digte om Krig og Synd. Privattryk Krebs, Aage F.: Tre Juleaftener. Digtcyklus Kønig, Carl Aa.: Landet i Vaade. Digte fra den 9 de April Land og Folk: Sange. [u.å.] Marcussen, Ove: Kaj Munks Bøger. Smaaskrifter for Bogvenner Munk, Kaj: 8 nye Digte. Januar Munk, Kaj: Før Cannae. Særtryk af Bogrevyen December Munk, Kaj: Kaj Munk s sidste Digte. Den Skæbne ej til os Munk, Kaj: Navigare Necesse. Tolv Digte om Danmark Munk, Kaj: Sangen til vor Ø i Nakskov Samfundet Neerbek, Hans: Prinsen. Skuespil Pedersen, Knud Erik: Besættelsestiden i Skønlitteraturen. Læs med plan nr Petersen, Jens A.: Sæd og Høst. Digte, femte Samling Roger-Henrichsen, Gudmund: To slags tysk litteratur. Gyldendal Rosling, Gunnar: De tunge Støvler. Digte fra Frihedskampens Aar

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere