SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har"

Transkript

1 OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner og synsprofessionelle. 1

2 SANNE Sanne er 45 år og arbejder som lærer, selv om hun for to år siden fik en blodprop, en mindre hjerneskade og mistede en del af synet. Men det er hårdt at klare både elever, forældre og kolleger, så nu har hun fået et års orlov. Sanne kommer via sin kommune til Instituttet og en specialiseret udredning, der fører til et synshjerneskadeforløb. Hun lærer hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har samtaler med IBOS neuropsykolog. I samtalerne går det op for hende, hvor mange udfordringer hun har, og Sannes umiddelbare reaktion er at forlade arbejdsmarkedet. IBOS opfordrer hende til at se tiden an, og langsomt får Sanne mere overskud. Hun lærer at færdes sikkert, læse og skrive med digitale hjælpemidler og begynder at væve og synge. Sannes mand og børn får også hjælp til at forstå hendes situation. Tre måneder før orloven slutter, regner IBOS socialrådgiver ud, at familien må sælge huset, hvis Sanne siger op. IBOS foreslår, at hun vender tilbage til sin arbejds plads i en ny funktion, og skolen siger ja. I dag har Sanne flere timer i håndarbejde, der kræver mindre koordination end klasse undervisning, og al forældrekontakt er overladt til kollegerne. 2

3 GARANTI FOR EKSPERTISE Udredning, rådgivning, undervisning og uddannelse af unge og voksne med særlige og komplekse synsproblematikker er kerneopgaverne for Instituttets mere end 100 højt specialiserede fagmedarbejdere. Instituttet for Blinde og Svagsynede er det sted i Danmark, der altid kan hjælpe, når en blind eller svagsynet står i en situation, man ikke kan håndtere lokalt, eller som kræver helt særlig viden. Cirka halvdelen af landets 6000 voksne under 65 år med nedsat syn eller blindhed har flere funktionsnedsættelser og ofte så komplekse og individuelle problematikker, at der er brug for højt specialiseret fagkundskab. Det er netop Instituttets styrke. Mere end 100 medarbejdere har tilsammen solid teoretisk viden og praktisk erfaring med alt fra specialiseret udredning, rådgivning og rehabilitering til specialtilrettelagte erhvervsuddannelser og undervisning i hjælpemidler og metoder, der kompenserer for synstab. Alle arbejder tværfagligt, koordineret og ICF-baseret med fokus på den enkeltes behov og metoder. Desuden samarbejder IBOS med Kennedy Centret om øjenlægelige og optiske undersøgelser. SPECIALISERET UDREDNING Når en øjensygdom eller øjenskade pludselig eller gradvist ødelægger synet, forandres tilværelsen. Hvordan skal man nu læse avis, skrive mails, tage bussen og lave mad? Og kan man arbejde og klare en uddannelse? Svarene kræver typisk en grundig og specialiseret udredning af den enkeltes situation, og hvad der skal til for at leve så normalt som muligt. Det kan Instituttets socialrådgivere, læsekonsulenter, ergoterapeuter, IKT-konsulenter og jobkonsulent hjælpe med. De undersøger f.eks. hvilke hjælpemidler, der er nødvendige for at kunne kommunikere med omverdenen, passe sit hjem og et job. De kan også hjælpe med at få bevilget den nødvendige hjælp, installere relevante IT-programmer og undervise i kompenserende teknikker. Instituttets Specialrådgivning tæller bl.a. Læsesynsklinikken, Erhvervsservice og Akuttjenesten, der tager ud til mennesker, som lige har mistet synet. Alle kommuner kan frit 3

4 henvise borgere i den erhvervsaktive alder til specialudredning på IBOS. KOMPLEKSE PROBLEMATIKKER Samtaler og kortvarig rådgivning er sjældent nok, når man er nyblind, har en hjerneskade, er udviklings hæmmet eller en baggrund som indvandrer eller flygtning. Så er der brug for en mere kompleks indsats, der trækker på flere specialiserede kapaciteter. Instituttets individuelle forløb tilrettelægges altid efter den enkeltes behov, men de fleste har gavn af at være sammen med andre i samme situation, og at lære mobility, ADL og IKT-hjælpemidler. Mobility er træning i teknikker til at færdes ude og inde, gå med den hvide stok og få hjælp af en ledsager. ADL handler om metoder og hjælpemidler til at lave mad, spise, gøre rent, vaske og stryge, 4 når man har begrænset syn. Og i IKT-undervisningen lærer man at bruge f.eks kompenserende IT-programmer, forstørrelsesapparat og mobile lydafspillere. Instituttets forløb for nyblinde fokuserer desuden særligt på støtte til psykologisk at acceptere sit nye vilkår, genoprette tilliden til sig selv og turde tro på, at man igen kan få et aktivt og meningsfyldt liv. Forløbet for synshjerneskadede giver også mulighed for at få neurologiske test, lære den særlige NVT-teknik og blive bevidst om sine egne ressourcer og muligheder. Mens forløbet SynSprogKultur specifikt handler om at lære dansk, få indsigt i dansk kultur og blive integreret i både det danske samfund og de seendes verden. Derudover har Instituttet en Aktivitetsgruppe og beskyttet beskæftigelse til voksne med flere

5 funktionsnedsættelser, der også kan bo permanent på IBOS. ERHVERVSUDDANNELSER To ud af tre blinde eller stærkt svagsynede under 40 år er på førtidspension eller kontanthjælp. Men sådan behøver det ikke være. Instituttet har Danmarks eneste erhvervsuddannelser, der er særligt tilrettelagte for mennesker med synsnedsættelse. Man kan bl.a. uddanne sig til massør, organist og kirkesanger eller inden for telemarketing og telefonisk kundeservice, og flere undersøgelser dokumenterer, at uddannelserne fører til beskæftigelse. Så det betaler sig økonomisk for samfundet på lang sigt, når der er vilje til at investere på kort sigt. Alle Instituttets uddannelser er individuelt tilrettelagte. Man inddrager de nødvendige hjælpemidler, veksler mellem eneundervisning og holdtimer, og kommer i praktik i realistiske arbejdssituationer. Uddannelserne tager desuden højde for, at erhvervskompetencer også kræver personlig udvikling og socialt fællesskab med andre. Uddannelserne er for alle uanset, om man aldrig har været på arbejdsmarkedet, har brug for at skifte spor eller få hjælp til at blive i et eksisterede job. 5

6 TILBUD TIL ALLE UNGE Mange unge med nedsat syn slutter deres skolegang i folkeskolen. Social isolation, mangelfuld specialpædagogisk støtte og huller i fagligheden er nogle af forklaringerne på, at de bliver tabt i overgangen til en ungdomsuddannelse. På Instituttet kan de mest velfungerende unge få studievejledning, hjælpemidler og gode råd om bl.a. studieteknik, så de umiddelbart kan klare en ordinær uddannelse. Andre har brug for en komprimeret indsats for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt og lære f.eks mobility eller kompenserende IT-programmer, før de kan begynde en almindelig uddannelse. Unge med særlige behov kan tage hele eller dele af en STU i et trygt miljø med andre unge med nedsat syn. STU en kombinerer almindelige skolefag med synskompenserende undervisning og lægger vægt på, at man udvikler sig socialt og personligt, lærer at acceptere sit synshandicap og får venner, så man bliver i stand til at leve et meningsfuldt og selvstændigt voksenliv. Alle unge med nedsat syn og psykosociale problemer kan desuden få samtaler med Instituttets psykologer, neuropsykolog og psykiater, og det samme kan pårørende og professionelle som UU-vejledere, SPS-vejledere og PPR-medarbejdere. VIDEN TIL SYNSPROFESSIONELLE Supervision, konsulenthjælp, korte kurser og undervisning på diplomniveau. Fagpersoner fra hele landet kan gøre brug af Instituttets højtspecialiserede praktiske og teoretiske viden for at blive bedre rustet til et job, hvor man møder mennesker med nedsat syn og blindhed. Instituttet underviser hvert år synsprofessionelle fra hele landet i emner som mobility, ADL, optik og oftalmologi, aldring og synsnedsættelse, belysning, rehabilitering og krisepsykologi. Derudover kan alt fra kommuner, skoler og kommunikationscentre til museer og virksomheder få faglig vejledning af Instituttets medarbejdere på specifikke områder. Instituttet arrangerer også konferencer og seminarer med førende forskere og praktikere, som Instituttet har kontakt med via sit omfattende samarbejde med danske og internationale kapaciteter. 6

7 CHRISTIAN Christian er 35 år og fyret fra sit job som leder i Netto. Hans syn er gradvist forværret siden en gammel nethindeløsning for 15 år siden, og nu er han næsten blind på venstre øje og ser dårligt på det højre. Christians kommune henviser ham til erhvervsrådgivning og udredning på IBOS. Det bærer dog ikke frugt, for han er begyndt at drikke, siden han mistede kon takten med arbejdsmarkedet og kollegerne. En samtale med IBOS psykiater peger dog på at Christian har en depression, som han dulmer med alkohol. Depressionen skyldes bl.a. modvilje mod at acceptere, at han kan mindre end tidligere på grund af synet. Psykiateren sætter Christian i medicinsk behandling og IBOS holder kontakt med ham. Han erkender langsomt, at han ikke kan passe et fuldtidsjob på ordinære vilkår men alligevel har brug for noget at stå op til. IBOS hjælper med at beskrive Christians nye arbejdsevne, så han bliver godkendt til fleksjob. Cirka et år efter sit første møde med IBOS, er Christian tilbage i et nyt job i Netto. 7

8 VIDSTE DU AT Foto: Anders Clausen, Simon Klein. Design: Lower East. Trykt maj 2013 Alle kommuner i Danmark frit kan henvise borgere i den erhvervsaktive alder til specialudredning på Instituttet? Det sker allerede gange hvert år. Nogle af Instituttets ydelser er takstbaserede, mens andre er gratis, fordi de dækkes af objektiv finansiering? Hjerneskadede med halvsidigt syn kan lære at færdes sikkert på egen hånd efter cirka 20 timers træning på IBOS NVT-klinik? De specialtilrettelagte uddannelser på IBOS ofte fører til, at en person med nedsat syn får et ordinært eller støttet job? STU IBOS både er en 3-årig ungdomsuddannelse og kortere moduler for unge med nedsat syn i kombination med f.eks. autisme, ADHD eller hjerneskade? Et intensivt rehabiliteringsforløb med undervisning i bl.a. mobility, ADL og IKT er afgørende for, at man kan klare sig selv efter et synstab? Instituttets Hjælpemiddeludstilling gerne deler sin viden om praktiske og elektroniske hjælpemidler på synsområdet? Medarbejdere fra hele landet kan få specialviden på Instituttets uddannelser for synsprofessionelle? Instituttet har ansat 29 forskellige faggrupper, som samarbejder om at sikre helhedsorienteret rehabilitering? Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup tlf

OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER

OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER Fagspecialister i øjenmedicin, specialoptik, tilgængelighed og undervisning er samlet på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS. Det sikrer borgere, kommuner, arbejdsgivere

Læs mere

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret NYE ØJNE PÅ JOB Nedsat syn er ikke en hindring for at komme i arbejde. Få faglige kompetencer og find motivationen på Instituttets specialtilrettelagte erhvervsuddannelser og afklaringsforløb. Det er både

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 At leve med RP gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 Udgivet af Dansk Blindesamfund Blekinge Boulevard

Læs mere

UNG UDEN SYN. Der lyder fornøjet kvidren og

UNG UDEN SYN. Der lyder fornøjet kvidren og ibos ændrer form og tykkelse, snor sig og laver loop som en anden rutchebane. Desuden er der reliefagtige udsmykninger af træ på væggen, nogle med indbygget lys, andre med små løse klodser, som man kan

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Evaluering af Klinkehuset

Evaluering af Klinkehuset SØNDERBORG KOMMUNE 2013 Evaluering af Klinkehuset 95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv Anna-Maj Stride Geyti Forskning og Innovation University College Lillebælt Indhold Læsevejledning...

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg.

Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg. Netværksforum Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg. 1 Synscentralen i Vordingborg etablerede i 2011 og 2012 et projekt med støtte fra Trygfonden med henblik på at screene

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere