Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene igennem på mødet, og jeg synes at Regionen var meget imødekommende. Ærinder De gjorde os opmærksomme på, at det er deres holdning, at vi må lave alle de ærinder vi vil, så længe belastningen tillader det. Hvis de ved, hvor vi er henne, så de kan få fat i os, når de skal bruge os, så har de ikke noget problem med, at vi ikke er på vores base. Pauser I forbindelse med vores pauser blev vi lovet, at de ville bestræbe sig på at få sagt til, når vores pause starter, eller når de sender os hjem med henblik på at afholde frokost. Generelt kan man sige at, hvis vi er hjemme på dagvagterne kl. 11 og på nattevagterne kl. 23, så kan vi godt regne med at vores pause pr. automatik starter dér. De lovede dog stadig at bestræbe sig på at gøre os opmærksomme på pausestart. Vi vil imidlertid stadig opfordre til, at I selv ringer til Regionen, når tiden nærmer sig, enten for at få bekræftet at I skal have pause eller for selv at lave en aftale omkring pause med disponenten. Holdningen fra Regionen er at afholdelse af frokost selvfølgelig skal foregå i samarbejde imellem jer og den tekniske disponent. Besøg Vagtcentralen De gjorde også meget ud af at sige, at vi altid var meget velkomne til at komme forbi vagtcentralen på Herlev, hvis vi var i nærheden. Bårerum Regionen fortalte endvidere, at de havde fået en del henvendelser fra hospitalerne, hvor de var blevet gjort opmærksomme på, at vi i Stt. Ikke sidder i bårerummet sammen med patienterne. De sagde i den forbindelse at, hvis de blev ved med at få disse henvendelser, ville de være nødt til at tage stikprøver, og ingen vil stå særlig stærkt, hvis det kan dokumenteres, at patienterne har ligget alene i bårerummene. Vi opfordrer derfor til at I for jeres egen skyld altid sørger for, at der sidder én i bårerummet sammen med patienten. Møder med Regionen Vi aftalte med Regionen, at vi ville afholde disse møder ca. én gang i kvartalet, og derfor er det også vigtigt, at I bliver ved med at sende uhensigtsmæssigheder ind enten til os i klubben eller til Nils Lyng, så vi kan tage jeres ting med på disse møder. Ambulanceturnus Spørgeskema undersøgelsen omkring ambulanceturnus og ambulanceforhold er slut. Vi har fået rigtig mange spørgeskemaer retur, og det er vi rigtig glade for. Vi er lige nu i gang med at gennemgå dem alle sammen, så vi kan få et klart overblik over, hvad flertallet ønsker.

2 Når vi er helt klar med dette, tager vi det med til ledelsen, så vi i samarbejde kan få udarbejdet den bedste model for den fremtidige ambulancetjeneste. Vi sender mere ud om dette, så snart der er nyt at fortælle. Da vi sendte spørgeskemaet ud var der på daværende tidspunkt ingen udsigt til, at vi igen kunne komme på døgnvagt på ambulancerne. Vi spurgte om det i vores OK 11 skema, og her var der en klar tendens til at folk ønskede døgnvagten retur, hvis der kunne garanteres hvile i løbet af vagten. Vi er kommet dertil, at vi er begyndt at arbejde aktivt for at få døgnvagten tilbage på ambulancerne i en form, som vi ikke tidligere har set. Det vi forestiller os, er en døgnvagt med indlagte pauser og mulighed for at lukke ambulancen ned i nogle timer om natten, så man er garanteret nogle timers søvn uden forstyrrelser. Når man ser på hvordan belastningen tegner sig nu i forhold til de kaotiske måneder i slutningen af 2009, så ser vi det som en reel mulighed at lave en døgnvagt, hvor belastningen ikke bliver meget anderledes fra det, vi kendte før 1/9. Dog med den forskel at vi nu vil være garanteret pauser og hvile. Skulle alle disse gode intentioner vise sig at være realiserbare, vil vi selvfølgelig sikre os, at alle vores medlemmer bliver hørt, før vi tager beslutningen. Biopak Som bekendt er Biopak-handlen blevet annulleret, men det gør ikke at sagen er afsluttet. I øjeblikket arbejdes der på at kortlægge den præcise påvirkning, som den enkelte af de 86 registrerede brugere har været udsat for. Nogen har haft flere minutter end andre og nogle har brugt Biopak både før og efter at indmaden er blevet ændret. Al data samles og analyseres på arbejdsmedicinsk klinik, for på den måde at kunne drage en konklusion omkring apparatet og eventuelle eftervirkninger/skader. Vi kan ærgre os over, at brugernes skepsis ikke er blevet taget til efterretning tidligere i implementeringsforløbet. På den måde kunne det være undgået, at vores kollegaer i serviceafdelingen og kredsløbsbrugerne skulle plages af allergiske reaktioner mv. Hele Biopak sagen understreger vigtigheden af, at brugerne tages seriøst med på råd, og at tingene undersøges grundigt og ikke forceres igennem. Der informeres løbende om sagen på kbinfo. Ny brandmandsuddannelse Beredskabsstyrelsen begyndte sidste år at arbejde på en revidering af brandmandsuddannelsen. Analysearbejdet som skal ligge til grund for den nye uddannelse er afsluttet, og arbejdsgruppen er gået i gang med at lave den nye uddannelse. Vi og de øvrige kommunale brandfolk er repræsenteret på medarbejdersiden gennem fagligt udvalg. Ser man på arbejdsgiversiden kan man finde bl.a. Falck, Odense og Århus brandvæsen. Man kan undre sig over at Københavns Brandvæsen, som landets største kommunale, ikke er at finde, hvor tingene sker. Uddannelsen forventes på plads i slutningen af året og vil starte op fra 2011.

3 Løntræk af FOA-kontingent Vi har med stor glæde kunnet konstatere, at der i de sidste måneder har været mange, der har meldt sig ind i FOA igen og derigennem også støtter op om klubben og dens arbejde. I den forbindelse har vi fået mange henvendelser omkring betalingen til FOA. Rigtig mange er røget af løntrækket, da de i første omgang blev meldt ud og rigtig mange vil gerne tilbage på løntræk, så betalingen sker automatisk via lønnen. Vi har derfor aftalt med FOA, at alle der er medlemmer vil komme på løntræk fra den 1/8. Er der stadig nogle af jer, der ønsker at betale via giro eller netbank, skal vi bare vide det senest den 1/7. I skal da enten ringe direkte til A-kassen i FOA og meddele det til Mette Drewsen eller skrive en mail til og gøre opmærksom på, at I ikke vil på løntræk. Organisering Vi har nu rundet 230 medlemmer i basisgruppen, og det stiger støt. I ambulancetjenesten nærmer vi os 80 % organisering og vi arbejder på at få de sidste 20 % med. Også på ildløssiden kommer nye medlemmer dagligt til, også her er målet at få samlet alle i den eneste organisation med forhandlings- og aftaleret. Vi vil kraftigt opfordre alle til at melde sig ind i disse tider. Regionen spiller med musklerne, og alle kan havne i en situation hvor man for brug for faglig støtte. Er du endnu ikke medlem så send en mail til med navn og personnummer eller en sms til , så klarer vi resten. Supvagter En stor del af os har i den senere tid oplevet at få breve ind af døren, hvor vi er blevet sat ud til Supvagter med meget kort varsel. Dette finder vi i klubben meget uhensigtsmæssigt, og det er også noget vi har drøftet med udrykningsafdelingen. Vi har endvidere gjort udrykningsafdelingen opmærksom på, at vi ikke fremadrettet kan leve med at blive sat ud til Sup-vagter på denne måde Vi har desuden gjort Brandvæsenet opmærksomme på problemerne med at få sine ferie/fridage. Vi vil i samarbejde med mellemlederklubben lave en arbejdsgruppe, der skal komme med vores forslag til en måde at løse disse problemer på. Der skal ikke være tvivl om, at Brandvæsenet har ledelses retten, men der skal sandelig heller ikke være tvivl om, at hovedaftalerne beskriver, at medarbejderne skal inddrages i alle forhold, der vedrører arbejdspladsen, og vi forventer selvfølgelig at Brandvæsenet lever op til dette, også i fremtiden. OK 11 Som tidligere nævnt har vi allerede været samlet flere gange til forberedelse af OK 11 i FOA-regi. Senest til en to-dages aktivistcamp med tillidsfolk fra hele landet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er nye i OK-sammenhæng, men der er stor opbakning i baglandet, så vi skal nok nå sikkert i mål.

4 Vi har fået rigtigt mange af vores OK-skemaer retur, og vi er i gang med at strukturere alle kravene. Det er helt klart de specifikke krav, altså dem der berører vores lokale overenskomst, der fylder mest. Et af de generelle temaer der dog fylder rigtigt meget i hele sektoren er vores Pension, så det bliver en udfordring, at se om vi kan få rykket noget der. Frederiksberg Brandvæsen har fået en del FOA-medlemmer, og vi forventer at arbejde tæt sammen i hele overenskomstfasen. FOA-politik FOA har, gennem længere tid sammen med de tillidsvalgte fra hele landet, arbejdet på en officiel faggruppepolitik på området brand-ambulance og redning. Man har bl.a. sendt det vedhæftede brev til Folketingets respektive beredskabsordførere. De officielle FOA-politikker for vores område kan endvidere læses på vores hjemmeside samt i De 3 Bonnen-rapporter som FOA også har fået lavet. Rapporterne kan lånes i Klubben og vil også blive lagt på vores hjemmeside under punktet FOA. Fagblad Vores fagblad er blevet utroligt godt modtaget i hele landet også uden for vores egne rækker. Det er en af fagbladet Brandpunkt s officielle målsætninger at fungere som en seriøs anerkendt informationskilde på området brand-ambulance og redning, og vi er godt på vej. Husk det er jeres blad, så hvis I har en god historie eller en god ide, så hører vi meget gerne fra jer.. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev ved at sende en mail til P.K.V. Peter Ørnbo Formand Til Beredskabsordførerne i Folketingets partier. FOA s bud på nye tiltag og ændringer i den kommende aftale om redningsberedskabet Nævnte forslag er udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde, som organiserer fastansatte brandfolk i flere af de større byer: København, Frederiksberg, Roskilde, Næstved, Vordingborg, Hørsholm, Odense, Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Viborg, Århus, Aalborg m.v. Det er alle indsats-områder med en vis befolkningstæthed.

5 Nøgleordene i vores forslag er: Borgeren i centrum, fleksibilitet og øget tværfagligt samarbejde. FOA foreslår, at det kommende beredskabsforlig tager udgangspunkt i følgende overordnede mål: At man fastholder de tre niveauer i beredskabet, men at man sammentænker det samlede danske beredskab som en helhed, således at der opnås et fleksibelt enstrenget beredskab, der er i tråd med udviklingstendenserne i det danske samfund. At borgeren, i forbindelse med forebyggelse og indsats, sættes i centrum. At der opnås mest muligt beredskab for de i forvejen tildelte ressourcer lokalt, nationalt og internationalt. Vi håber med vores forslag, at man vil finde inspiration til at opbygge et beredskab, der kan imødekomme fremtidens udfordringer. Vi har i vores oplæg forsøgt at beskrive, hvordan man, indenfor de eksisterende økonomiske rammer, kan skabe et væsentligt beredskabsmæssigt løft, som kan være med til at sikre borgere og samfund overfor kendte og ukendte hændelser. Det ligger fast, at intet redningsberedskab på egen hånd kan løfte unormale, større og længerevarende indsatsopgaver, der kræver speciel uddannelse, materiel og træning. Alene de økonomiske perspektiver gør det urealistisk at opbygge hvert eneste redningsberedskab til at imødegå alle tænkelige opgaver. Til gengæld bør det være en ambition, at det samlede danske beredskab, langt hen ad vejen, kan løfte opgaverne. Ulempen ved at bygge et beredskab, som kun er beregnet til meget sjældne hændelser er, at hændelsen på sigt vil komme til at virke urealistisk, hvorfor de faglige kompetencer og bevidstheden omkring hændelsen, gradvist svækkes. Dette vil i praksis betyde, at hændelsen kommer som en overraskelse, når beredskabet skal aktiveres. Det vil med andre ord betyde, at en opbygning af et beredskab, der kun benyttes med års mellemrum, ikke vil være i stand til at leve op til de udpegede faglige mål. Beredskabet skal ikke øve når hændelsen indtræffer, men være forberedt forud for hændelsen. Historisk set, ruster man sig ofte først til en beredskabsopgave efter en enkeltstående hændelse, som krævede særlige løsninger. Med tiden glider bevidstheden herom - og dermed evnen til særlige løsninger - over i historien. Når nogen spørger mig hvordan jeg vil beskrive min erfaring efter 40 år til søs, svarer jeg slet og ret ubegivenhedsfuld. Selvfølgelig har der været vinter storme, orkaner, tæt tåge og den slags, men i hele min karriere, har jeg aldrig været involveret i et uheld der på nogen måder er værd at tale om. Jeg har kun set `et fartøj i nød i alle mine år på søen, Jeg har aldrig set et forlis og har aldrig selv forlist, ej heller været i en knibe der har truet med at ende i en katastrofe af nogen art. E.J.Smith 1907, (blev senere kaptajn på Titanic) Det eneste vi med sikkerhed ved i dag er, at situationer, som sætter det samlede beredskab på uvante og uforudsete opgaver, indtræder regelmæssigt. Med et fleksibelt enstrenget beredskab må det anses for realistisk, at nuværende og fremtidige udfordringer kan løses indenfor allerede eksisterende økonomiske rammer. FOA foreslår følgende initiativer, som understøtter ovennævnte mål: 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra Den frivillige

6 indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabsmandskab Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur. 6. Decentralisering af niveau 3- beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne. I det følgende uddyber vi disse 6 initiatier. 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. En række aktører på det beredskabsfaglige område udfører allerede i dag et godt og flot stykke arbejde indenfor forebyggelse og oplysning rettet mod den brede befolkning, ligesom der udføres byggeteknisk sagsbehandling, lovpligtige brandsyn m.m. Den byggetekniske sagsbehandling har sigte mod at forebygge uønskede hændelser samt minimere evt. konsekvenser af sådanne hændelse. Den byggetekniske sagsbehandling er en af hjørnestenene i risikodimensioneringen af de daglige beredskaber. Det fornemmes alligevel i branchen, at udefrakommende ændringer ofte har stor gennemslagskraft på typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser. Som eksempel på dette kan nævnes det øgede fokus på rygningens sundhedsmæssige ulemper og dertilhørende rygestop-kampagner. Det vurderes at have en betydning i forekomsten af ildløs forårsaget af rygning. Et andet eksempel, på en sammenhæng mellem udefrakommende ændringer og ændringer i typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser er, overgangen fra TV med billedrør til nye modeller (fladskærme), hvilket vurderes at have haft en lignende effekt. Ser man på det øgede fokus på miljø og anvendelse af fossile ressourcer, ses en stigning i anvendelse af stadigt mindre energi krævende installationer m.m. Ligesom øget isolering og anvendelse af termoruder har gjort bygningerne tættere og dermed gjort brandspredning sværere, da ildløs, som en følge heraf, ofte bliver inden for hjemmets fire vægge, hvis vinduer og døre er lukkede. Desværre afspejler forekomsten af alarmer en social slagside i det danske samfund, ligesom angreb på indsatsmandskabet er et stigende problem, hvorfor der er behov for en målrettet indsats imod særlige befolkningsgrupper, boligområder, sociale problemer, integration m.m. Flere steder har man haft succes med en målrettet indsats imod særligt udsatte grupper. Det ses bl.a. i: Aalborg: Taktisk forebyggelse projekt Ild i røven, som henvender sig til børn ud fra en

7 betragtning om, at brandsikre børn bliver brandsikre voksne. Dertil kommer, at erfaringerne rent faktisk viser, at børnene tilsyneladende kan ændre de voksnes adfærd, da de små lettere trænger igennem til de voksnes dårlige samvittighed m.m. Vejle: med projektet Igennem ild og vand har man med EU-tilskud målrettet indsatsen mod udsatte grupper og haft stor succes med at trænge igennem med de ønskede budskaber. Greve: med projektet Brandkadet har man efter Manchester modellen haft stor succes med en målrettet indsats mod deltagere der er år gamle, som er visiteret via gadeteam og boligselskab i et belastet boligområde. Problemstillingerne er mange, men heldigvis er ideer og kreativiteten ligeså. Dertil kommer det internationale netværk mellem de daglige rednings-beredskaber og tradition for studieture og vidensdeling. Det forslås derfor, at det prioriteres meget højt, at sikre at den målrettede forebyggende indsats integreres mere i de daglige beredskaber. Fuldtidsberedskaberne kan bidrage væsentligt til at sikre utilpassede børn og unge en god voksenkontakt og dermed bl.a. skabe respekt omkring beredskabspersonalets job og ansvar. Her ved opnås, som en sidegevindst, at beredskaberne sikres adgang til skadesteder uden politibeskyttelse, samt indflydelse på holdninger til og viden om beredskabet. Taktisk forebyggelse af ildløs og anden risikobetonet adfærd foreslås lovbestemt. Man kan ikke sige det tydeligere end i Manchester: Havde vi startet der, hvor I er i dag, så havde vi ikke været, hvor vi er i dag. I Manchester er der 360 graders videodækning af ildløskøretøjerne, hvor der er eksempler på, at der opsættes fælder for indsatsmandskabet m.m. Eksemplerne fra de britiske beredskaber er mange. Beredskaberne besøges jævnligt af spejdere, skoler, børnehaver m.m. Kombineres besøgene med viden og læring i øjenhøjde, med en mere udfarende indsats på skoler, i ungdomsklubber og på forsamlingspladser m.m., kan køretøjernes blikfang med stor fordel bruges som trækplaster og som reklamesøjler for træning af befolkningen i redningsteknikker og sikker adfærd. Det er FOAs overbevisning, at en sådan indsats vil kunne påvirke befolkningens viden, affærd og holdninger i en positiv retning, ved hjælp af de personaleressourser som de lokale beredskaber allerede i dag besidder. I andre EU-lande er det med stor succes, man gør brug af beredskabs-personalet som aktive i SSPsamarbejdet, både på vagt og i fritiden. Ungdomsbrandvæsener og lignende tiltag er også muligt og har en klar forebyggende effekt og gavner rekruttering af nye beredskabselever. Ovennævnte tiltag er i tråd med de udmeldinger som partierne bag forsvarsforliget lægger op til, i forbindelse med nye tiltag og forandrings-processer i de kommunale beredskaber. Omkostningerne til en sådan forebyggende indsats bør til gengæld være en samfundsopgave. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra den frivillige indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabs-mandskab

8 Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. Hermed skabes der mulighed for, at mandskab over hele landet, som gerne vil yde en indsats uden for egen kommune, kan indsættes i et reelt enstrenget beredskab. Derved kan kompetencer og materiel indsættes lokalt, regionalt, nationalt og internationalt på tværs af diverse grænser mellem kommuner, regioner, nationer og interesseorganisationer. Det vurderes, at man med en fælles indsatspulje gør det muligt, indenfor ganske kort tid, at samle særligt materiel, særlige kompetencer, et større antal indsatspersonel og materiel på skadesteder af større eller uvant karakter. En fælles indsatspulje ville ligeledes kunne fungere som en ressourcebase, hvorfra en international styrke med kort varsel kan sammensættes og indsættes ud fra melding og behov. Indsatspuljen bør etableres ved støttepunkterne, beredskabskorpset samt ved udvalgte redningsberedskaber. De kommunale fuldtidsberedskaber råder i dag over redningsmandskab med praktisk erfaring fra diverse skadesteder, med uddannelse og kompetencer, der vedligeholdes og løbende udvikles på baggrund af hverdagens små, store og katastrofelignende indsatsopgaver. Det er her værd at bemærke, at det daglige beredskab løser 99,9 % af de forekomne indsatsopgaver. Det daglige lokale beredskab, vil som udgangspunkt allerede være på skadestedet og i gang med en egentlig opgaveløsningen, når assistancen ankommer. Det daglige beredskab er vant til at løse mange typer af opgaver Herunder diverse pioneropgaver, eftersøgning af druknede eller savnede under vand, røgdykning i forbindelse med ildløs, specialrøgdykkere til indsættelse i forbindelse med tunnelbrand m.m., kemikaliedykkere overfor farlige stoffer med fare for direkte kontakt, skibsbrande til søs, opgaver der kræver særlige teknikker el. teknologier, nødbehandling i forbindelse med hjertestop, diverse præhospitale opgaver (ambulancebehandlere, paramediciner m.m.), diverse redningsopgaver (frigørelse ved trafikuheld, højderedning m.m.) Dertil kommer, at en stor del af redningsberedskabet, udover den beredskabsfaglige baggrund, har andre faglige kompetencer end de beredskabsfaglige. At denne store brede af viden, erfaring og særlige faglige kompetencer ikke allerede er inddraget i en fælles national beredskabsplan, for større nationale og internationale hændelser, må anses for at være ressourcespild. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. Der har gennem de senere år været en særlig fokus på indsatsleder uddannelsen ligesom (brandmands) funktionsuddannelsen indsats er fornyet. Vi mener nu at tiden må være inde til, at man går ind og reviderer holdlederuddannelsen, således at holdledere, som teknisk leder, bliver en integreret del af holdlederuddannelsen, og at kompetencerne styrkes i forhold til personredning, førsteindsatsen og taktisk forberedelse til skadestedets opbygning. Det kan jo direkte ses, ud af de risikobaserede dimensioneringer der er lavet rundt i landet, at der er blevet længere køreafstande for indsatsledere. Som konsekvens heraf, er der ikke længere en garanti for at de er de første fremme på skadestedet, men ofte er det holdlederen der står med ansvaret i de første hektiske minutter. Ligeledes er det holdlederne der står for den løbende uddannelse af brandmandskabet, og det er holdlederen der er ansvarlig for mandskabets sikkerhed i indsatsen. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen

9 Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne, således at såvel de frivillige som de fastansatte brandfolk hver får en obligatorisk plads. I henhold til lovgivningen er kommunernes beredskabskommissioner bl.a. sammensat med en repræsentant for de frivillige organisationer med minimum observatørstatus i kommissionen. Det virker hensigtsmæssigt, at også de fastansatte brand- og redningsfolk er repræsenteret i beredskabskommissionerne, ikke mindst af hensyn til den risikobaserede dimensionering og brandfolkenes sikkerhedsmæssige forhold. Anbefalingen er derfor, at brand- og redningspersonellet repræsenteres i kommissionerne med en repræsentant, uanset om denne er fuldtids- eller deltidsansat. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur, da der kan forekomme hændelser af et sådant omfang, at den mellemkommunale bistand ikke er tilstrækkelig til at imødegå sådanne hændelser. Den nuværende støttepunktsstruktur bør fastholdes, ligesom det, ud fra en risikodimensionering, bør overvejes etablering af flere støttepunkter, hvor materiel og kompetencer er tilpasset reelle behov i lokalområdet. Det gør det muligt at tilpasse støttepunkterne til indsatsområderne ud fra: Infrastrukturen, risikoidentifikation, sårbarhedsanalyse, særlige objekter m.m. Støttepunkternes materiel bør i højere grad være tilpasset de enkelte områder og behov. Der bør i de enkelte nærområder være fagligt personale med en speciel viden indenfor fastlagte områder for at sikre en forsvarlig og faglig korrekt første indsats. Ideen med de ekstra støttepunktsberedskaber er at sikre, at specialmateriel og særlige kompetencer kan være hurtigt fremme, overalt i landet. Ud fra antal af alarmer og type bør det overvejes at omlægge beredskabscentrene i Haderslev og Thisted til egentlige støttepunkter, dimensioneret til det nuværende aktivitetsniveau i nærområdet omkring Thisted og Haderslev. Ved at integrere personel med specialviden og materiel indenfor fastlagte områder med kort fremkørsel til skadestedet, sikres en forsvarlig og faglig korrekt førsteindsats. Som oftest må det vurderes at være tilstrækkelig, når der er tale om at redde menneskeliv. Assisterende mandskab, materiel og kompetencer i nærområdet sikrer endvidere hurtig hjælp, samt et bredt rekrutteringsgrundlag af frivillige, deltids- og fastansatte. Det daglige beredskab afvikler allerede i dag større og mindre skadesteder med flere tilskadekomne/nødstedte indenfor den første time. Det bør derfor prioriteres at få den nødvendige hjælp hurtigt frem til skadestedet. Der sikres en velfungerende og billig overbygning på det eksisterende beredskab, som er forankret i lokalområdet. Det er til glæde og gavn for borger og samfund, samt diverse beredskabsfaglige interesseorganisationer. Der opnås, med en kombineret løsning af de daglige beredskaber, støttepunkterne og beredskabsstyrelsens centre i en samlet indsats, en blanding af praktisk skadestedserfaring, specialviden, tungt materiel og man power, samt en effektiv erfaringsopsamling fra specielle indsatsopgaver, da ansættelsesforløbet for deltids- og fuldtidsansatte, indenfor de lokale redningsberedskaber, typisk er et årelangt forløb, ligesom et vist lokalkendskab må forventes.

10 Supplerer man beredskaberne med hinanden, opnås samlede fordele i stedet for at koncentrere sig om egne mangler. En styrkelse af støttepunktsstrukturen vil bl.a. være med til at give de kommunale frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte flere opgave- og uddannelsesmuligheder, hvilket kan være medvirkende til at skabe større tværfaglig forståelse, samt øget motivation til at blive frivillig eller deltidsansat brandmand Udrykningscentrene i Thisted og Haderslev har relativt få alarmer, som ofte ligger i nærområdet, ligesom typen af alarmer har karakter af støttepunktsberedskab. 6. Decentralisering af niveau 3-beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne, således at bevidstheden om materiel og muligheder bliver synliggjort. Derudover kan noget af materiellet givetvis, ved at stå til rådighed for hele det danske samfund, medvirke til løsning af almindelig forekommende hændelser såsom drikkevandsforurening, strømafbrydelser, oversvømmelser m.m. Beredskabet råder over udstyr beregnet på vandrensning i katastrofeområder. At sikre et område i Danmark mod en drikkevandsforurening, rent vand fra vandrensningsanlæg, bør derfor være en mulighed i nærområdet. Andre eksempler kunne være: I særlig udsatte områder kunne der udstationeres kraftige dykpumper. Skumtrailer i Haderslev kunne placeres i Fredericia, tæt på olieraffinaderiet. Med mere i forhold til en risikobaseret vurdering. FOA håber, med dette oplæg, at være med til at sætte fokus på nogle områder som vi mener har behov for et løft og samtidig kan bidrage til et bedre og mere ressource bevidst beredskab. Vi står gerne til disposition for yderligere dialog og uddybning af emnerne. Kontakt opnås gennem: FOA Fag og Arbejde att.: Reiner Burgwald, København tlf.: Per Fejrskov, Vejle tlf.: Tommy Johannesen, Aalborg tlf.: Steen Dubert, København tlf.:

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere