Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene igennem på mødet, og jeg synes at Regionen var meget imødekommende. Ærinder De gjorde os opmærksomme på, at det er deres holdning, at vi må lave alle de ærinder vi vil, så længe belastningen tillader det. Hvis de ved, hvor vi er henne, så de kan få fat i os, når de skal bruge os, så har de ikke noget problem med, at vi ikke er på vores base. Pauser I forbindelse med vores pauser blev vi lovet, at de ville bestræbe sig på at få sagt til, når vores pause starter, eller når de sender os hjem med henblik på at afholde frokost. Generelt kan man sige at, hvis vi er hjemme på dagvagterne kl. 11 og på nattevagterne kl. 23, så kan vi godt regne med at vores pause pr. automatik starter dér. De lovede dog stadig at bestræbe sig på at gøre os opmærksomme på pausestart. Vi vil imidlertid stadig opfordre til, at I selv ringer til Regionen, når tiden nærmer sig, enten for at få bekræftet at I skal have pause eller for selv at lave en aftale omkring pause med disponenten. Holdningen fra Regionen er at afholdelse af frokost selvfølgelig skal foregå i samarbejde imellem jer og den tekniske disponent. Besøg Vagtcentralen De gjorde også meget ud af at sige, at vi altid var meget velkomne til at komme forbi vagtcentralen på Herlev, hvis vi var i nærheden. Bårerum Regionen fortalte endvidere, at de havde fået en del henvendelser fra hospitalerne, hvor de var blevet gjort opmærksomme på, at vi i Stt. Ikke sidder i bårerummet sammen med patienterne. De sagde i den forbindelse at, hvis de blev ved med at få disse henvendelser, ville de være nødt til at tage stikprøver, og ingen vil stå særlig stærkt, hvis det kan dokumenteres, at patienterne har ligget alene i bårerummene. Vi opfordrer derfor til at I for jeres egen skyld altid sørger for, at der sidder én i bårerummet sammen med patienten. Møder med Regionen Vi aftalte med Regionen, at vi ville afholde disse møder ca. én gang i kvartalet, og derfor er det også vigtigt, at I bliver ved med at sende uhensigtsmæssigheder ind enten til os i klubben eller til Nils Lyng, så vi kan tage jeres ting med på disse møder. Ambulanceturnus Spørgeskema undersøgelsen omkring ambulanceturnus og ambulanceforhold er slut. Vi har fået rigtig mange spørgeskemaer retur, og det er vi rigtig glade for. Vi er lige nu i gang med at gennemgå dem alle sammen, så vi kan få et klart overblik over, hvad flertallet ønsker.

2 Når vi er helt klar med dette, tager vi det med til ledelsen, så vi i samarbejde kan få udarbejdet den bedste model for den fremtidige ambulancetjeneste. Vi sender mere ud om dette, så snart der er nyt at fortælle. Da vi sendte spørgeskemaet ud var der på daværende tidspunkt ingen udsigt til, at vi igen kunne komme på døgnvagt på ambulancerne. Vi spurgte om det i vores OK 11 skema, og her var der en klar tendens til at folk ønskede døgnvagten retur, hvis der kunne garanteres hvile i løbet af vagten. Vi er kommet dertil, at vi er begyndt at arbejde aktivt for at få døgnvagten tilbage på ambulancerne i en form, som vi ikke tidligere har set. Det vi forestiller os, er en døgnvagt med indlagte pauser og mulighed for at lukke ambulancen ned i nogle timer om natten, så man er garanteret nogle timers søvn uden forstyrrelser. Når man ser på hvordan belastningen tegner sig nu i forhold til de kaotiske måneder i slutningen af 2009, så ser vi det som en reel mulighed at lave en døgnvagt, hvor belastningen ikke bliver meget anderledes fra det, vi kendte før 1/9. Dog med den forskel at vi nu vil være garanteret pauser og hvile. Skulle alle disse gode intentioner vise sig at være realiserbare, vil vi selvfølgelig sikre os, at alle vores medlemmer bliver hørt, før vi tager beslutningen. Biopak Som bekendt er Biopak-handlen blevet annulleret, men det gør ikke at sagen er afsluttet. I øjeblikket arbejdes der på at kortlægge den præcise påvirkning, som den enkelte af de 86 registrerede brugere har været udsat for. Nogen har haft flere minutter end andre og nogle har brugt Biopak både før og efter at indmaden er blevet ændret. Al data samles og analyseres på arbejdsmedicinsk klinik, for på den måde at kunne drage en konklusion omkring apparatet og eventuelle eftervirkninger/skader. Vi kan ærgre os over, at brugernes skepsis ikke er blevet taget til efterretning tidligere i implementeringsforløbet. På den måde kunne det være undgået, at vores kollegaer i serviceafdelingen og kredsløbsbrugerne skulle plages af allergiske reaktioner mv. Hele Biopak sagen understreger vigtigheden af, at brugerne tages seriøst med på råd, og at tingene undersøges grundigt og ikke forceres igennem. Der informeres løbende om sagen på kbinfo. Ny brandmandsuddannelse Beredskabsstyrelsen begyndte sidste år at arbejde på en revidering af brandmandsuddannelsen. Analysearbejdet som skal ligge til grund for den nye uddannelse er afsluttet, og arbejdsgruppen er gået i gang med at lave den nye uddannelse. Vi og de øvrige kommunale brandfolk er repræsenteret på medarbejdersiden gennem fagligt udvalg. Ser man på arbejdsgiversiden kan man finde bl.a. Falck, Odense og Århus brandvæsen. Man kan undre sig over at Københavns Brandvæsen, som landets største kommunale, ikke er at finde, hvor tingene sker. Uddannelsen forventes på plads i slutningen af året og vil starte op fra 2011.

3 Løntræk af FOA-kontingent Vi har med stor glæde kunnet konstatere, at der i de sidste måneder har været mange, der har meldt sig ind i FOA igen og derigennem også støtter op om klubben og dens arbejde. I den forbindelse har vi fået mange henvendelser omkring betalingen til FOA. Rigtig mange er røget af løntrækket, da de i første omgang blev meldt ud og rigtig mange vil gerne tilbage på løntræk, så betalingen sker automatisk via lønnen. Vi har derfor aftalt med FOA, at alle der er medlemmer vil komme på løntræk fra den 1/8. Er der stadig nogle af jer, der ønsker at betale via giro eller netbank, skal vi bare vide det senest den 1/7. I skal da enten ringe direkte til A-kassen i FOA og meddele det til Mette Drewsen eller skrive en mail til og gøre opmærksom på, at I ikke vil på løntræk. Organisering Vi har nu rundet 230 medlemmer i basisgruppen, og det stiger støt. I ambulancetjenesten nærmer vi os 80 % organisering og vi arbejder på at få de sidste 20 % med. Også på ildløssiden kommer nye medlemmer dagligt til, også her er målet at få samlet alle i den eneste organisation med forhandlings- og aftaleret. Vi vil kraftigt opfordre alle til at melde sig ind i disse tider. Regionen spiller med musklerne, og alle kan havne i en situation hvor man for brug for faglig støtte. Er du endnu ikke medlem så send en mail til med navn og personnummer eller en sms til , så klarer vi resten. Supvagter En stor del af os har i den senere tid oplevet at få breve ind af døren, hvor vi er blevet sat ud til Supvagter med meget kort varsel. Dette finder vi i klubben meget uhensigtsmæssigt, og det er også noget vi har drøftet med udrykningsafdelingen. Vi har endvidere gjort udrykningsafdelingen opmærksom på, at vi ikke fremadrettet kan leve med at blive sat ud til Sup-vagter på denne måde Vi har desuden gjort Brandvæsenet opmærksomme på problemerne med at få sine ferie/fridage. Vi vil i samarbejde med mellemlederklubben lave en arbejdsgruppe, der skal komme med vores forslag til en måde at løse disse problemer på. Der skal ikke være tvivl om, at Brandvæsenet har ledelses retten, men der skal sandelig heller ikke være tvivl om, at hovedaftalerne beskriver, at medarbejderne skal inddrages i alle forhold, der vedrører arbejdspladsen, og vi forventer selvfølgelig at Brandvæsenet lever op til dette, også i fremtiden. OK 11 Som tidligere nævnt har vi allerede været samlet flere gange til forberedelse af OK 11 i FOA-regi. Senest til en to-dages aktivistcamp med tillidsfolk fra hele landet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er nye i OK-sammenhæng, men der er stor opbakning i baglandet, så vi skal nok nå sikkert i mål.

4 Vi har fået rigtigt mange af vores OK-skemaer retur, og vi er i gang med at strukturere alle kravene. Det er helt klart de specifikke krav, altså dem der berører vores lokale overenskomst, der fylder mest. Et af de generelle temaer der dog fylder rigtigt meget i hele sektoren er vores Pension, så det bliver en udfordring, at se om vi kan få rykket noget der. Frederiksberg Brandvæsen har fået en del FOA-medlemmer, og vi forventer at arbejde tæt sammen i hele overenskomstfasen. FOA-politik FOA har, gennem længere tid sammen med de tillidsvalgte fra hele landet, arbejdet på en officiel faggruppepolitik på området brand-ambulance og redning. Man har bl.a. sendt det vedhæftede brev til Folketingets respektive beredskabsordførere. De officielle FOA-politikker for vores område kan endvidere læses på vores hjemmeside samt i De 3 Bonnen-rapporter som FOA også har fået lavet. Rapporterne kan lånes i Klubben og vil også blive lagt på vores hjemmeside under punktet FOA. Fagblad Vores fagblad er blevet utroligt godt modtaget i hele landet også uden for vores egne rækker. Det er en af fagbladet Brandpunkt s officielle målsætninger at fungere som en seriøs anerkendt informationskilde på området brand-ambulance og redning, og vi er godt på vej. Husk det er jeres blad, så hvis I har en god historie eller en god ide, så hører vi meget gerne fra jer.. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev ved at sende en mail til P.K.V. Peter Ørnbo Formand Til Beredskabsordførerne i Folketingets partier. FOA s bud på nye tiltag og ændringer i den kommende aftale om redningsberedskabet Nævnte forslag er udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde, som organiserer fastansatte brandfolk i flere af de større byer: København, Frederiksberg, Roskilde, Næstved, Vordingborg, Hørsholm, Odense, Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Viborg, Århus, Aalborg m.v. Det er alle indsats-områder med en vis befolkningstæthed.

5 Nøgleordene i vores forslag er: Borgeren i centrum, fleksibilitet og øget tværfagligt samarbejde. FOA foreslår, at det kommende beredskabsforlig tager udgangspunkt i følgende overordnede mål: At man fastholder de tre niveauer i beredskabet, men at man sammentænker det samlede danske beredskab som en helhed, således at der opnås et fleksibelt enstrenget beredskab, der er i tråd med udviklingstendenserne i det danske samfund. At borgeren, i forbindelse med forebyggelse og indsats, sættes i centrum. At der opnås mest muligt beredskab for de i forvejen tildelte ressourcer lokalt, nationalt og internationalt. Vi håber med vores forslag, at man vil finde inspiration til at opbygge et beredskab, der kan imødekomme fremtidens udfordringer. Vi har i vores oplæg forsøgt at beskrive, hvordan man, indenfor de eksisterende økonomiske rammer, kan skabe et væsentligt beredskabsmæssigt løft, som kan være med til at sikre borgere og samfund overfor kendte og ukendte hændelser. Det ligger fast, at intet redningsberedskab på egen hånd kan løfte unormale, større og længerevarende indsatsopgaver, der kræver speciel uddannelse, materiel og træning. Alene de økonomiske perspektiver gør det urealistisk at opbygge hvert eneste redningsberedskab til at imødegå alle tænkelige opgaver. Til gengæld bør det være en ambition, at det samlede danske beredskab, langt hen ad vejen, kan løfte opgaverne. Ulempen ved at bygge et beredskab, som kun er beregnet til meget sjældne hændelser er, at hændelsen på sigt vil komme til at virke urealistisk, hvorfor de faglige kompetencer og bevidstheden omkring hændelsen, gradvist svækkes. Dette vil i praksis betyde, at hændelsen kommer som en overraskelse, når beredskabet skal aktiveres. Det vil med andre ord betyde, at en opbygning af et beredskab, der kun benyttes med års mellemrum, ikke vil være i stand til at leve op til de udpegede faglige mål. Beredskabet skal ikke øve når hændelsen indtræffer, men være forberedt forud for hændelsen. Historisk set, ruster man sig ofte først til en beredskabsopgave efter en enkeltstående hændelse, som krævede særlige løsninger. Med tiden glider bevidstheden herom - og dermed evnen til særlige løsninger - over i historien. Når nogen spørger mig hvordan jeg vil beskrive min erfaring efter 40 år til søs, svarer jeg slet og ret ubegivenhedsfuld. Selvfølgelig har der været vinter storme, orkaner, tæt tåge og den slags, men i hele min karriere, har jeg aldrig været involveret i et uheld der på nogen måder er værd at tale om. Jeg har kun set `et fartøj i nød i alle mine år på søen, Jeg har aldrig set et forlis og har aldrig selv forlist, ej heller været i en knibe der har truet med at ende i en katastrofe af nogen art. E.J.Smith 1907, (blev senere kaptajn på Titanic) Det eneste vi med sikkerhed ved i dag er, at situationer, som sætter det samlede beredskab på uvante og uforudsete opgaver, indtræder regelmæssigt. Med et fleksibelt enstrenget beredskab må det anses for realistisk, at nuværende og fremtidige udfordringer kan løses indenfor allerede eksisterende økonomiske rammer. FOA foreslår følgende initiativer, som understøtter ovennævnte mål: 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra Den frivillige

6 indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabsmandskab Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur. 6. Decentralisering af niveau 3- beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne. I det følgende uddyber vi disse 6 initiatier. 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. En række aktører på det beredskabsfaglige område udfører allerede i dag et godt og flot stykke arbejde indenfor forebyggelse og oplysning rettet mod den brede befolkning, ligesom der udføres byggeteknisk sagsbehandling, lovpligtige brandsyn m.m. Den byggetekniske sagsbehandling har sigte mod at forebygge uønskede hændelser samt minimere evt. konsekvenser af sådanne hændelse. Den byggetekniske sagsbehandling er en af hjørnestenene i risikodimensioneringen af de daglige beredskaber. Det fornemmes alligevel i branchen, at udefrakommende ændringer ofte har stor gennemslagskraft på typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser. Som eksempel på dette kan nævnes det øgede fokus på rygningens sundhedsmæssige ulemper og dertilhørende rygestop-kampagner. Det vurderes at have en betydning i forekomsten af ildløs forårsaget af rygning. Et andet eksempel, på en sammenhæng mellem udefrakommende ændringer og ændringer i typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser er, overgangen fra TV med billedrør til nye modeller (fladskærme), hvilket vurderes at have haft en lignende effekt. Ser man på det øgede fokus på miljø og anvendelse af fossile ressourcer, ses en stigning i anvendelse af stadigt mindre energi krævende installationer m.m. Ligesom øget isolering og anvendelse af termoruder har gjort bygningerne tættere og dermed gjort brandspredning sværere, da ildløs, som en følge heraf, ofte bliver inden for hjemmets fire vægge, hvis vinduer og døre er lukkede. Desværre afspejler forekomsten af alarmer en social slagside i det danske samfund, ligesom angreb på indsatsmandskabet er et stigende problem, hvorfor der er behov for en målrettet indsats imod særlige befolkningsgrupper, boligområder, sociale problemer, integration m.m. Flere steder har man haft succes med en målrettet indsats imod særligt udsatte grupper. Det ses bl.a. i: Aalborg: Taktisk forebyggelse projekt Ild i røven, som henvender sig til børn ud fra en

7 betragtning om, at brandsikre børn bliver brandsikre voksne. Dertil kommer, at erfaringerne rent faktisk viser, at børnene tilsyneladende kan ændre de voksnes adfærd, da de små lettere trænger igennem til de voksnes dårlige samvittighed m.m. Vejle: med projektet Igennem ild og vand har man med EU-tilskud målrettet indsatsen mod udsatte grupper og haft stor succes med at trænge igennem med de ønskede budskaber. Greve: med projektet Brandkadet har man efter Manchester modellen haft stor succes med en målrettet indsats mod deltagere der er år gamle, som er visiteret via gadeteam og boligselskab i et belastet boligområde. Problemstillingerne er mange, men heldigvis er ideer og kreativiteten ligeså. Dertil kommer det internationale netværk mellem de daglige rednings-beredskaber og tradition for studieture og vidensdeling. Det forslås derfor, at det prioriteres meget højt, at sikre at den målrettede forebyggende indsats integreres mere i de daglige beredskaber. Fuldtidsberedskaberne kan bidrage væsentligt til at sikre utilpassede børn og unge en god voksenkontakt og dermed bl.a. skabe respekt omkring beredskabspersonalets job og ansvar. Her ved opnås, som en sidegevindst, at beredskaberne sikres adgang til skadesteder uden politibeskyttelse, samt indflydelse på holdninger til og viden om beredskabet. Taktisk forebyggelse af ildløs og anden risikobetonet adfærd foreslås lovbestemt. Man kan ikke sige det tydeligere end i Manchester: Havde vi startet der, hvor I er i dag, så havde vi ikke været, hvor vi er i dag. I Manchester er der 360 graders videodækning af ildløskøretøjerne, hvor der er eksempler på, at der opsættes fælder for indsatsmandskabet m.m. Eksemplerne fra de britiske beredskaber er mange. Beredskaberne besøges jævnligt af spejdere, skoler, børnehaver m.m. Kombineres besøgene med viden og læring i øjenhøjde, med en mere udfarende indsats på skoler, i ungdomsklubber og på forsamlingspladser m.m., kan køretøjernes blikfang med stor fordel bruges som trækplaster og som reklamesøjler for træning af befolkningen i redningsteknikker og sikker adfærd. Det er FOAs overbevisning, at en sådan indsats vil kunne påvirke befolkningens viden, affærd og holdninger i en positiv retning, ved hjælp af de personaleressourser som de lokale beredskaber allerede i dag besidder. I andre EU-lande er det med stor succes, man gør brug af beredskabs-personalet som aktive i SSPsamarbejdet, både på vagt og i fritiden. Ungdomsbrandvæsener og lignende tiltag er også muligt og har en klar forebyggende effekt og gavner rekruttering af nye beredskabselever. Ovennævnte tiltag er i tråd med de udmeldinger som partierne bag forsvarsforliget lægger op til, i forbindelse med nye tiltag og forandrings-processer i de kommunale beredskaber. Omkostningerne til en sådan forebyggende indsats bør til gengæld være en samfundsopgave. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra den frivillige indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabs-mandskab

8 Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. Hermed skabes der mulighed for, at mandskab over hele landet, som gerne vil yde en indsats uden for egen kommune, kan indsættes i et reelt enstrenget beredskab. Derved kan kompetencer og materiel indsættes lokalt, regionalt, nationalt og internationalt på tværs af diverse grænser mellem kommuner, regioner, nationer og interesseorganisationer. Det vurderes, at man med en fælles indsatspulje gør det muligt, indenfor ganske kort tid, at samle særligt materiel, særlige kompetencer, et større antal indsatspersonel og materiel på skadesteder af større eller uvant karakter. En fælles indsatspulje ville ligeledes kunne fungere som en ressourcebase, hvorfra en international styrke med kort varsel kan sammensættes og indsættes ud fra melding og behov. Indsatspuljen bør etableres ved støttepunkterne, beredskabskorpset samt ved udvalgte redningsberedskaber. De kommunale fuldtidsberedskaber råder i dag over redningsmandskab med praktisk erfaring fra diverse skadesteder, med uddannelse og kompetencer, der vedligeholdes og løbende udvikles på baggrund af hverdagens små, store og katastrofelignende indsatsopgaver. Det er her værd at bemærke, at det daglige beredskab løser 99,9 % af de forekomne indsatsopgaver. Det daglige lokale beredskab, vil som udgangspunkt allerede være på skadestedet og i gang med en egentlig opgaveløsningen, når assistancen ankommer. Det daglige beredskab er vant til at løse mange typer af opgaver Herunder diverse pioneropgaver, eftersøgning af druknede eller savnede under vand, røgdykning i forbindelse med ildløs, specialrøgdykkere til indsættelse i forbindelse med tunnelbrand m.m., kemikaliedykkere overfor farlige stoffer med fare for direkte kontakt, skibsbrande til søs, opgaver der kræver særlige teknikker el. teknologier, nødbehandling i forbindelse med hjertestop, diverse præhospitale opgaver (ambulancebehandlere, paramediciner m.m.), diverse redningsopgaver (frigørelse ved trafikuheld, højderedning m.m.) Dertil kommer, at en stor del af redningsberedskabet, udover den beredskabsfaglige baggrund, har andre faglige kompetencer end de beredskabsfaglige. At denne store brede af viden, erfaring og særlige faglige kompetencer ikke allerede er inddraget i en fælles national beredskabsplan, for større nationale og internationale hændelser, må anses for at være ressourcespild. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. Der har gennem de senere år været en særlig fokus på indsatsleder uddannelsen ligesom (brandmands) funktionsuddannelsen indsats er fornyet. Vi mener nu at tiden må være inde til, at man går ind og reviderer holdlederuddannelsen, således at holdledere, som teknisk leder, bliver en integreret del af holdlederuddannelsen, og at kompetencerne styrkes i forhold til personredning, førsteindsatsen og taktisk forberedelse til skadestedets opbygning. Det kan jo direkte ses, ud af de risikobaserede dimensioneringer der er lavet rundt i landet, at der er blevet længere køreafstande for indsatsledere. Som konsekvens heraf, er der ikke længere en garanti for at de er de første fremme på skadestedet, men ofte er det holdlederen der står med ansvaret i de første hektiske minutter. Ligeledes er det holdlederne der står for den løbende uddannelse af brandmandskabet, og det er holdlederen der er ansvarlig for mandskabets sikkerhed i indsatsen. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen

9 Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne, således at såvel de frivillige som de fastansatte brandfolk hver får en obligatorisk plads. I henhold til lovgivningen er kommunernes beredskabskommissioner bl.a. sammensat med en repræsentant for de frivillige organisationer med minimum observatørstatus i kommissionen. Det virker hensigtsmæssigt, at også de fastansatte brand- og redningsfolk er repræsenteret i beredskabskommissionerne, ikke mindst af hensyn til den risikobaserede dimensionering og brandfolkenes sikkerhedsmæssige forhold. Anbefalingen er derfor, at brand- og redningspersonellet repræsenteres i kommissionerne med en repræsentant, uanset om denne er fuldtids- eller deltidsansat. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur, da der kan forekomme hændelser af et sådant omfang, at den mellemkommunale bistand ikke er tilstrækkelig til at imødegå sådanne hændelser. Den nuværende støttepunktsstruktur bør fastholdes, ligesom det, ud fra en risikodimensionering, bør overvejes etablering af flere støttepunkter, hvor materiel og kompetencer er tilpasset reelle behov i lokalområdet. Det gør det muligt at tilpasse støttepunkterne til indsatsområderne ud fra: Infrastrukturen, risikoidentifikation, sårbarhedsanalyse, særlige objekter m.m. Støttepunkternes materiel bør i højere grad være tilpasset de enkelte områder og behov. Der bør i de enkelte nærområder være fagligt personale med en speciel viden indenfor fastlagte områder for at sikre en forsvarlig og faglig korrekt første indsats. Ideen med de ekstra støttepunktsberedskaber er at sikre, at specialmateriel og særlige kompetencer kan være hurtigt fremme, overalt i landet. Ud fra antal af alarmer og type bør det overvejes at omlægge beredskabscentrene i Haderslev og Thisted til egentlige støttepunkter, dimensioneret til det nuværende aktivitetsniveau i nærområdet omkring Thisted og Haderslev. Ved at integrere personel med specialviden og materiel indenfor fastlagte områder med kort fremkørsel til skadestedet, sikres en forsvarlig og faglig korrekt førsteindsats. Som oftest må det vurderes at være tilstrækkelig, når der er tale om at redde menneskeliv. Assisterende mandskab, materiel og kompetencer i nærområdet sikrer endvidere hurtig hjælp, samt et bredt rekrutteringsgrundlag af frivillige, deltids- og fastansatte. Det daglige beredskab afvikler allerede i dag større og mindre skadesteder med flere tilskadekomne/nødstedte indenfor den første time. Det bør derfor prioriteres at få den nødvendige hjælp hurtigt frem til skadestedet. Der sikres en velfungerende og billig overbygning på det eksisterende beredskab, som er forankret i lokalområdet. Det er til glæde og gavn for borger og samfund, samt diverse beredskabsfaglige interesseorganisationer. Der opnås, med en kombineret løsning af de daglige beredskaber, støttepunkterne og beredskabsstyrelsens centre i en samlet indsats, en blanding af praktisk skadestedserfaring, specialviden, tungt materiel og man power, samt en effektiv erfaringsopsamling fra specielle indsatsopgaver, da ansættelsesforløbet for deltids- og fuldtidsansatte, indenfor de lokale redningsberedskaber, typisk er et årelangt forløb, ligesom et vist lokalkendskab må forventes.

10 Supplerer man beredskaberne med hinanden, opnås samlede fordele i stedet for at koncentrere sig om egne mangler. En styrkelse af støttepunktsstrukturen vil bl.a. være med til at give de kommunale frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte flere opgave- og uddannelsesmuligheder, hvilket kan være medvirkende til at skabe større tværfaglig forståelse, samt øget motivation til at blive frivillig eller deltidsansat brandmand Udrykningscentrene i Thisted og Haderslev har relativt få alarmer, som ofte ligger i nærområdet, ligesom typen af alarmer har karakter af støttepunktsberedskab. 6. Decentralisering af niveau 3-beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne, således at bevidstheden om materiel og muligheder bliver synliggjort. Derudover kan noget af materiellet givetvis, ved at stå til rådighed for hele det danske samfund, medvirke til løsning af almindelig forekommende hændelser såsom drikkevandsforurening, strømafbrydelser, oversvømmelser m.m. Beredskabet råder over udstyr beregnet på vandrensning i katastrofeområder. At sikre et område i Danmark mod en drikkevandsforurening, rent vand fra vandrensningsanlæg, bør derfor være en mulighed i nærområdet. Andre eksempler kunne være: I særlig udsatte områder kunne der udstationeres kraftige dykpumper. Skumtrailer i Haderslev kunne placeres i Fredericia, tæt på olieraffinaderiet. Med mere i forhold til en risikobaseret vurdering. FOA håber, med dette oplæg, at være med til at sætte fokus på nogle områder som vi mener har behov for et løft og samtidig kan bidrage til et bedre og mere ressource bevidst beredskab. Vi står gerne til disposition for yderligere dialog og uddybning af emnerne. Kontakt opnås gennem: FOA Fag og Arbejde att.: Reiner Burgwald, København tlf.: Per Fejrskov, Vejle tlf.: Tommy Johannesen, Aalborg tlf.: Steen Dubert, København tlf.:

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Brandpunkt. På vej mod en fælles sejr for pensionsområder

Brandpunkt. På vej mod en fælles sejr for pensionsområder Brandpunkt Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 5/2010 Working Conditions and Health Safety Issues for Firefigthers Der er under EPSO ved at blive u darbejdet en 50 siders brochure om Health

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk Indholdsfortegnelse forord: Bliv brandmand nu 4 Indledning 5 fratrædelsesgrunde 6 Løn- og ansættelsesvilkår 7 LEDIGHED OG DAGPENGEREGLER 9 brandmænd

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet

BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet NR. 4 april 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Klar til flere indsatser på vandet Sikkerhed og redning på søer, i åer og ved kyster ja selv i svømmehaller er i fokus, og samtidig

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte NR. 6 juni 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse af fastklemte Ved denne trafikulykke i Kirke Hyllinge blev fire fastklemte befriet af redningsmandskab fra de to brandstationer

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere