Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene igennem på mødet, og jeg synes at Regionen var meget imødekommende. Ærinder De gjorde os opmærksomme på, at det er deres holdning, at vi må lave alle de ærinder vi vil, så længe belastningen tillader det. Hvis de ved, hvor vi er henne, så de kan få fat i os, når de skal bruge os, så har de ikke noget problem med, at vi ikke er på vores base. Pauser I forbindelse med vores pauser blev vi lovet, at de ville bestræbe sig på at få sagt til, når vores pause starter, eller når de sender os hjem med henblik på at afholde frokost. Generelt kan man sige at, hvis vi er hjemme på dagvagterne kl. 11 og på nattevagterne kl. 23, så kan vi godt regne med at vores pause pr. automatik starter dér. De lovede dog stadig at bestræbe sig på at gøre os opmærksomme på pausestart. Vi vil imidlertid stadig opfordre til, at I selv ringer til Regionen, når tiden nærmer sig, enten for at få bekræftet at I skal have pause eller for selv at lave en aftale omkring pause med disponenten. Holdningen fra Regionen er at afholdelse af frokost selvfølgelig skal foregå i samarbejde imellem jer og den tekniske disponent. Besøg Vagtcentralen De gjorde også meget ud af at sige, at vi altid var meget velkomne til at komme forbi vagtcentralen på Herlev, hvis vi var i nærheden. Bårerum Regionen fortalte endvidere, at de havde fået en del henvendelser fra hospitalerne, hvor de var blevet gjort opmærksomme på, at vi i Stt. Ikke sidder i bårerummet sammen med patienterne. De sagde i den forbindelse at, hvis de blev ved med at få disse henvendelser, ville de være nødt til at tage stikprøver, og ingen vil stå særlig stærkt, hvis det kan dokumenteres, at patienterne har ligget alene i bårerummene. Vi opfordrer derfor til at I for jeres egen skyld altid sørger for, at der sidder én i bårerummet sammen med patienten. Møder med Regionen Vi aftalte med Regionen, at vi ville afholde disse møder ca. én gang i kvartalet, og derfor er det også vigtigt, at I bliver ved med at sende uhensigtsmæssigheder ind enten til os i klubben eller til Nils Lyng, så vi kan tage jeres ting med på disse møder. Ambulanceturnus Spørgeskema undersøgelsen omkring ambulanceturnus og ambulanceforhold er slut. Vi har fået rigtig mange spørgeskemaer retur, og det er vi rigtig glade for. Vi er lige nu i gang med at gennemgå dem alle sammen, så vi kan få et klart overblik over, hvad flertallet ønsker.

2 Når vi er helt klar med dette, tager vi det med til ledelsen, så vi i samarbejde kan få udarbejdet den bedste model for den fremtidige ambulancetjeneste. Vi sender mere ud om dette, så snart der er nyt at fortælle. Da vi sendte spørgeskemaet ud var der på daværende tidspunkt ingen udsigt til, at vi igen kunne komme på døgnvagt på ambulancerne. Vi spurgte om det i vores OK 11 skema, og her var der en klar tendens til at folk ønskede døgnvagten retur, hvis der kunne garanteres hvile i løbet af vagten. Vi er kommet dertil, at vi er begyndt at arbejde aktivt for at få døgnvagten tilbage på ambulancerne i en form, som vi ikke tidligere har set. Det vi forestiller os, er en døgnvagt med indlagte pauser og mulighed for at lukke ambulancen ned i nogle timer om natten, så man er garanteret nogle timers søvn uden forstyrrelser. Når man ser på hvordan belastningen tegner sig nu i forhold til de kaotiske måneder i slutningen af 2009, så ser vi det som en reel mulighed at lave en døgnvagt, hvor belastningen ikke bliver meget anderledes fra det, vi kendte før 1/9. Dog med den forskel at vi nu vil være garanteret pauser og hvile. Skulle alle disse gode intentioner vise sig at være realiserbare, vil vi selvfølgelig sikre os, at alle vores medlemmer bliver hørt, før vi tager beslutningen. Biopak Som bekendt er Biopak-handlen blevet annulleret, men det gør ikke at sagen er afsluttet. I øjeblikket arbejdes der på at kortlægge den præcise påvirkning, som den enkelte af de 86 registrerede brugere har været udsat for. Nogen har haft flere minutter end andre og nogle har brugt Biopak både før og efter at indmaden er blevet ændret. Al data samles og analyseres på arbejdsmedicinsk klinik, for på den måde at kunne drage en konklusion omkring apparatet og eventuelle eftervirkninger/skader. Vi kan ærgre os over, at brugernes skepsis ikke er blevet taget til efterretning tidligere i implementeringsforløbet. På den måde kunne det være undgået, at vores kollegaer i serviceafdelingen og kredsløbsbrugerne skulle plages af allergiske reaktioner mv. Hele Biopak sagen understreger vigtigheden af, at brugerne tages seriøst med på råd, og at tingene undersøges grundigt og ikke forceres igennem. Der informeres løbende om sagen på kbinfo. Ny brandmandsuddannelse Beredskabsstyrelsen begyndte sidste år at arbejde på en revidering af brandmandsuddannelsen. Analysearbejdet som skal ligge til grund for den nye uddannelse er afsluttet, og arbejdsgruppen er gået i gang med at lave den nye uddannelse. Vi og de øvrige kommunale brandfolk er repræsenteret på medarbejdersiden gennem fagligt udvalg. Ser man på arbejdsgiversiden kan man finde bl.a. Falck, Odense og Århus brandvæsen. Man kan undre sig over at Københavns Brandvæsen, som landets største kommunale, ikke er at finde, hvor tingene sker. Uddannelsen forventes på plads i slutningen af året og vil starte op fra 2011.

3 Løntræk af FOA-kontingent Vi har med stor glæde kunnet konstatere, at der i de sidste måneder har været mange, der har meldt sig ind i FOA igen og derigennem også støtter op om klubben og dens arbejde. I den forbindelse har vi fået mange henvendelser omkring betalingen til FOA. Rigtig mange er røget af løntrækket, da de i første omgang blev meldt ud og rigtig mange vil gerne tilbage på løntræk, så betalingen sker automatisk via lønnen. Vi har derfor aftalt med FOA, at alle der er medlemmer vil komme på løntræk fra den 1/8. Er der stadig nogle af jer, der ønsker at betale via giro eller netbank, skal vi bare vide det senest den 1/7. I skal da enten ringe direkte til A-kassen i FOA og meddele det til Mette Drewsen eller skrive en mail til og gøre opmærksom på, at I ikke vil på løntræk. Organisering Vi har nu rundet 230 medlemmer i basisgruppen, og det stiger støt. I ambulancetjenesten nærmer vi os 80 % organisering og vi arbejder på at få de sidste 20 % med. Også på ildløssiden kommer nye medlemmer dagligt til, også her er målet at få samlet alle i den eneste organisation med forhandlings- og aftaleret. Vi vil kraftigt opfordre alle til at melde sig ind i disse tider. Regionen spiller med musklerne, og alle kan havne i en situation hvor man for brug for faglig støtte. Er du endnu ikke medlem så send en mail til med navn og personnummer eller en sms til , så klarer vi resten. Supvagter En stor del af os har i den senere tid oplevet at få breve ind af døren, hvor vi er blevet sat ud til Supvagter med meget kort varsel. Dette finder vi i klubben meget uhensigtsmæssigt, og det er også noget vi har drøftet med udrykningsafdelingen. Vi har endvidere gjort udrykningsafdelingen opmærksom på, at vi ikke fremadrettet kan leve med at blive sat ud til Sup-vagter på denne måde Vi har desuden gjort Brandvæsenet opmærksomme på problemerne med at få sine ferie/fridage. Vi vil i samarbejde med mellemlederklubben lave en arbejdsgruppe, der skal komme med vores forslag til en måde at løse disse problemer på. Der skal ikke være tvivl om, at Brandvæsenet har ledelses retten, men der skal sandelig heller ikke være tvivl om, at hovedaftalerne beskriver, at medarbejderne skal inddrages i alle forhold, der vedrører arbejdspladsen, og vi forventer selvfølgelig at Brandvæsenet lever op til dette, også i fremtiden. OK 11 Som tidligere nævnt har vi allerede været samlet flere gange til forberedelse af OK 11 i FOA-regi. Senest til en to-dages aktivistcamp med tillidsfolk fra hele landet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er nye i OK-sammenhæng, men der er stor opbakning i baglandet, så vi skal nok nå sikkert i mål.

4 Vi har fået rigtigt mange af vores OK-skemaer retur, og vi er i gang med at strukturere alle kravene. Det er helt klart de specifikke krav, altså dem der berører vores lokale overenskomst, der fylder mest. Et af de generelle temaer der dog fylder rigtigt meget i hele sektoren er vores Pension, så det bliver en udfordring, at se om vi kan få rykket noget der. Frederiksberg Brandvæsen har fået en del FOA-medlemmer, og vi forventer at arbejde tæt sammen i hele overenskomstfasen. FOA-politik FOA har, gennem længere tid sammen med de tillidsvalgte fra hele landet, arbejdet på en officiel faggruppepolitik på området brand-ambulance og redning. Man har bl.a. sendt det vedhæftede brev til Folketingets respektive beredskabsordførere. De officielle FOA-politikker for vores område kan endvidere læses på vores hjemmeside samt i De 3 Bonnen-rapporter som FOA også har fået lavet. Rapporterne kan lånes i Klubben og vil også blive lagt på vores hjemmeside under punktet FOA. Fagblad Vores fagblad er blevet utroligt godt modtaget i hele landet også uden for vores egne rækker. Det er en af fagbladet Brandpunkt s officielle målsætninger at fungere som en seriøs anerkendt informationskilde på området brand-ambulance og redning, og vi er godt på vej. Husk det er jeres blad, så hvis I har en god historie eller en god ide, så hører vi meget gerne fra jer.. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev ved at sende en mail til P.K.V. Peter Ørnbo Formand Til Beredskabsordførerne i Folketingets partier. FOA s bud på nye tiltag og ændringer i den kommende aftale om redningsberedskabet Nævnte forslag er udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde, som organiserer fastansatte brandfolk i flere af de større byer: København, Frederiksberg, Roskilde, Næstved, Vordingborg, Hørsholm, Odense, Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Viborg, Århus, Aalborg m.v. Det er alle indsats-områder med en vis befolkningstæthed.

5 Nøgleordene i vores forslag er: Borgeren i centrum, fleksibilitet og øget tværfagligt samarbejde. FOA foreslår, at det kommende beredskabsforlig tager udgangspunkt i følgende overordnede mål: At man fastholder de tre niveauer i beredskabet, men at man sammentænker det samlede danske beredskab som en helhed, således at der opnås et fleksibelt enstrenget beredskab, der er i tråd med udviklingstendenserne i det danske samfund. At borgeren, i forbindelse med forebyggelse og indsats, sættes i centrum. At der opnås mest muligt beredskab for de i forvejen tildelte ressourcer lokalt, nationalt og internationalt. Vi håber med vores forslag, at man vil finde inspiration til at opbygge et beredskab, der kan imødekomme fremtidens udfordringer. Vi har i vores oplæg forsøgt at beskrive, hvordan man, indenfor de eksisterende økonomiske rammer, kan skabe et væsentligt beredskabsmæssigt løft, som kan være med til at sikre borgere og samfund overfor kendte og ukendte hændelser. Det ligger fast, at intet redningsberedskab på egen hånd kan løfte unormale, større og længerevarende indsatsopgaver, der kræver speciel uddannelse, materiel og træning. Alene de økonomiske perspektiver gør det urealistisk at opbygge hvert eneste redningsberedskab til at imødegå alle tænkelige opgaver. Til gengæld bør det være en ambition, at det samlede danske beredskab, langt hen ad vejen, kan løfte opgaverne. Ulempen ved at bygge et beredskab, som kun er beregnet til meget sjældne hændelser er, at hændelsen på sigt vil komme til at virke urealistisk, hvorfor de faglige kompetencer og bevidstheden omkring hændelsen, gradvist svækkes. Dette vil i praksis betyde, at hændelsen kommer som en overraskelse, når beredskabet skal aktiveres. Det vil med andre ord betyde, at en opbygning af et beredskab, der kun benyttes med års mellemrum, ikke vil være i stand til at leve op til de udpegede faglige mål. Beredskabet skal ikke øve når hændelsen indtræffer, men være forberedt forud for hændelsen. Historisk set, ruster man sig ofte først til en beredskabsopgave efter en enkeltstående hændelse, som krævede særlige løsninger. Med tiden glider bevidstheden herom - og dermed evnen til særlige løsninger - over i historien. Når nogen spørger mig hvordan jeg vil beskrive min erfaring efter 40 år til søs, svarer jeg slet og ret ubegivenhedsfuld. Selvfølgelig har der været vinter storme, orkaner, tæt tåge og den slags, men i hele min karriere, har jeg aldrig været involveret i et uheld der på nogen måder er værd at tale om. Jeg har kun set `et fartøj i nød i alle mine år på søen, Jeg har aldrig set et forlis og har aldrig selv forlist, ej heller været i en knibe der har truet med at ende i en katastrofe af nogen art. E.J.Smith 1907, (blev senere kaptajn på Titanic) Det eneste vi med sikkerhed ved i dag er, at situationer, som sætter det samlede beredskab på uvante og uforudsete opgaver, indtræder regelmæssigt. Med et fleksibelt enstrenget beredskab må det anses for realistisk, at nuværende og fremtidige udfordringer kan løses indenfor allerede eksisterende økonomiske rammer. FOA foreslår følgende initiativer, som understøtter ovennævnte mål: 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra Den frivillige

6 indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabsmandskab Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur. 6. Decentralisering af niveau 3- beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne. I det følgende uddyber vi disse 6 initiatier. 1. Borgeren i centrum: Sikker og tryg by (forebyggelse, SSP-samarbejde m.m.) Det foreslås, at en målrettet forbyggende indsats overfor utilpassede børn og unge og udsatte i det danske samfund, prioriteres høj. En række aktører på det beredskabsfaglige område udfører allerede i dag et godt og flot stykke arbejde indenfor forebyggelse og oplysning rettet mod den brede befolkning, ligesom der udføres byggeteknisk sagsbehandling, lovpligtige brandsyn m.m. Den byggetekniske sagsbehandling har sigte mod at forebygge uønskede hændelser samt minimere evt. konsekvenser af sådanne hændelse. Den byggetekniske sagsbehandling er en af hjørnestenene i risikodimensioneringen af de daglige beredskaber. Det fornemmes alligevel i branchen, at udefrakommende ændringer ofte har stor gennemslagskraft på typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser. Som eksempel på dette kan nævnes det øgede fokus på rygningens sundhedsmæssige ulemper og dertilhørende rygestop-kampagner. Det vurderes at have en betydning i forekomsten af ildløs forårsaget af rygning. Et andet eksempel, på en sammenhæng mellem udefrakommende ændringer og ændringer i typen af alarmer, hyppighed og konsekvenser er, overgangen fra TV med billedrør til nye modeller (fladskærme), hvilket vurderes at have haft en lignende effekt. Ser man på det øgede fokus på miljø og anvendelse af fossile ressourcer, ses en stigning i anvendelse af stadigt mindre energi krævende installationer m.m. Ligesom øget isolering og anvendelse af termoruder har gjort bygningerne tættere og dermed gjort brandspredning sværere, da ildløs, som en følge heraf, ofte bliver inden for hjemmets fire vægge, hvis vinduer og døre er lukkede. Desværre afspejler forekomsten af alarmer en social slagside i det danske samfund, ligesom angreb på indsatsmandskabet er et stigende problem, hvorfor der er behov for en målrettet indsats imod særlige befolkningsgrupper, boligområder, sociale problemer, integration m.m. Flere steder har man haft succes med en målrettet indsats imod særligt udsatte grupper. Det ses bl.a. i: Aalborg: Taktisk forebyggelse projekt Ild i røven, som henvender sig til børn ud fra en

7 betragtning om, at brandsikre børn bliver brandsikre voksne. Dertil kommer, at erfaringerne rent faktisk viser, at børnene tilsyneladende kan ændre de voksnes adfærd, da de små lettere trænger igennem til de voksnes dårlige samvittighed m.m. Vejle: med projektet Igennem ild og vand har man med EU-tilskud målrettet indsatsen mod udsatte grupper og haft stor succes med at trænge igennem med de ønskede budskaber. Greve: med projektet Brandkadet har man efter Manchester modellen haft stor succes med en målrettet indsats mod deltagere der er år gamle, som er visiteret via gadeteam og boligselskab i et belastet boligområde. Problemstillingerne er mange, men heldigvis er ideer og kreativiteten ligeså. Dertil kommer det internationale netværk mellem de daglige rednings-beredskaber og tradition for studieture og vidensdeling. Det forslås derfor, at det prioriteres meget højt, at sikre at den målrettede forebyggende indsats integreres mere i de daglige beredskaber. Fuldtidsberedskaberne kan bidrage væsentligt til at sikre utilpassede børn og unge en god voksenkontakt og dermed bl.a. skabe respekt omkring beredskabspersonalets job og ansvar. Her ved opnås, som en sidegevindst, at beredskaberne sikres adgang til skadesteder uden politibeskyttelse, samt indflydelse på holdninger til og viden om beredskabet. Taktisk forebyggelse af ildløs og anden risikobetonet adfærd foreslås lovbestemt. Man kan ikke sige det tydeligere end i Manchester: Havde vi startet der, hvor I er i dag, så havde vi ikke været, hvor vi er i dag. I Manchester er der 360 graders videodækning af ildløskøretøjerne, hvor der er eksempler på, at der opsættes fælder for indsatsmandskabet m.m. Eksemplerne fra de britiske beredskaber er mange. Beredskaberne besøges jævnligt af spejdere, skoler, børnehaver m.m. Kombineres besøgene med viden og læring i øjenhøjde, med en mere udfarende indsats på skoler, i ungdomsklubber og på forsamlingspladser m.m., kan køretøjernes blikfang med stor fordel bruges som trækplaster og som reklamesøjler for træning af befolkningen i redningsteknikker og sikker adfærd. Det er FOAs overbevisning, at en sådan indsats vil kunne påvirke befolkningens viden, affærd og holdninger i en positiv retning, ved hjælp af de personaleressourser som de lokale beredskaber allerede i dag besidder. I andre EU-lande er det med stor succes, man gør brug af beredskabs-personalet som aktive i SSPsamarbejdet, både på vagt og i fritiden. Ungdomsbrandvæsener og lignende tiltag er også muligt og har en klar forebyggende effekt og gavner rekruttering af nye beredskabselever. Ovennævnte tiltag er i tråd med de udmeldinger som partierne bag forsvarsforliget lægger op til, i forbindelse med nye tiltag og forandrings-processer i de kommunale beredskaber. Omkostningerne til en sådan forebyggende indsats bør til gengæld være en samfundsopgave. 2. Helhed på tværs af beredskabsniveauer: Fra den frivillige indsatspulje til en indsatspulje, der omfatter alt redningsberedskabs-mandskab

8 Det anbefales, at DFI (Den Frivillige Indsatspulje) ændres til en indsatspulje omfattende alt redningsberedskabsmandskab I Danmark. Hermed skabes der mulighed for, at mandskab over hele landet, som gerne vil yde en indsats uden for egen kommune, kan indsættes i et reelt enstrenget beredskab. Derved kan kompetencer og materiel indsættes lokalt, regionalt, nationalt og internationalt på tværs af diverse grænser mellem kommuner, regioner, nationer og interesseorganisationer. Det vurderes, at man med en fælles indsatspulje gør det muligt, indenfor ganske kort tid, at samle særligt materiel, særlige kompetencer, et større antal indsatspersonel og materiel på skadesteder af større eller uvant karakter. En fælles indsatspulje ville ligeledes kunne fungere som en ressourcebase, hvorfra en international styrke med kort varsel kan sammensættes og indsættes ud fra melding og behov. Indsatspuljen bør etableres ved støttepunkterne, beredskabskorpset samt ved udvalgte redningsberedskaber. De kommunale fuldtidsberedskaber råder i dag over redningsmandskab med praktisk erfaring fra diverse skadesteder, med uddannelse og kompetencer, der vedligeholdes og løbende udvikles på baggrund af hverdagens små, store og katastrofelignende indsatsopgaver. Det er her værd at bemærke, at det daglige beredskab løser 99,9 % af de forekomne indsatsopgaver. Det daglige lokale beredskab, vil som udgangspunkt allerede være på skadestedet og i gang med en egentlig opgaveløsningen, når assistancen ankommer. Det daglige beredskab er vant til at løse mange typer af opgaver Herunder diverse pioneropgaver, eftersøgning af druknede eller savnede under vand, røgdykning i forbindelse med ildløs, specialrøgdykkere til indsættelse i forbindelse med tunnelbrand m.m., kemikaliedykkere overfor farlige stoffer med fare for direkte kontakt, skibsbrande til søs, opgaver der kræver særlige teknikker el. teknologier, nødbehandling i forbindelse med hjertestop, diverse præhospitale opgaver (ambulancebehandlere, paramediciner m.m.), diverse redningsopgaver (frigørelse ved trafikuheld, højderedning m.m.) Dertil kommer, at en stor del af redningsberedskabet, udover den beredskabsfaglige baggrund, har andre faglige kompetencer end de beredskabsfaglige. At denne store brede af viden, erfaring og særlige faglige kompetencer ikke allerede er inddraget i en fælles national beredskabsplan, for større nationale og internationale hændelser, må anses for at være ressourcespild. 3. Mere fokus på holdleder uddannelsen. Det foreslås at holdlederuddannelsen får et tiltrængt eftersyn og kompetenceløft. Der har gennem de senere år været en særlig fokus på indsatsleder uddannelsen ligesom (brandmands) funktionsuddannelsen indsats er fornyet. Vi mener nu at tiden må være inde til, at man går ind og reviderer holdlederuddannelsen, således at holdledere, som teknisk leder, bliver en integreret del af holdlederuddannelsen, og at kompetencerne styrkes i forhold til personredning, førsteindsatsen og taktisk forberedelse til skadestedets opbygning. Det kan jo direkte ses, ud af de risikobaserede dimensioneringer der er lavet rundt i landet, at der er blevet længere køreafstande for indsatsledere. Som konsekvens heraf, er der ikke længere en garanti for at de er de første fremme på skadestedet, men ofte er det holdlederen der står med ansvaret i de første hektiske minutter. Ligeledes er det holdlederne der står for den løbende uddannelse af brandmandskabet, og det er holdlederen der er ansvarlig for mandskabets sikkerhed i indsatsen. 4. Redningsberedskabsmandskab får plads i beredskabskommissionen

9 Det anbefales, at det gøres lovpligtigt at ansatte brandfolk sikres en observatørplads i beredskabskommissionerne, således at såvel de frivillige som de fastansatte brandfolk hver får en obligatorisk plads. I henhold til lovgivningen er kommunernes beredskabskommissioner bl.a. sammensat med en repræsentant for de frivillige organisationer med minimum observatørstatus i kommissionen. Det virker hensigtsmæssigt, at også de fastansatte brand- og redningsfolk er repræsenteret i beredskabskommissionerne, ikke mindst af hensyn til den risikobaserede dimensionering og brandfolkenes sikkerhedsmæssige forhold. Anbefalingen er derfor, at brand- og redningspersonellet repræsenteres i kommissionerne med en repræsentant, uanset om denne er fuldtids- eller deltidsansat. 5. Risikodimensioneret ændring af støttepunktsstrukturen Det foreslås, at en række beredskabsopgaver, af sjældent forekommende karakter, styrkes ved at samle ressourcer og kompetencer i de enkelte nærområder i en ændret støttepunktsstruktur, da der kan forekomme hændelser af et sådant omfang, at den mellemkommunale bistand ikke er tilstrækkelig til at imødegå sådanne hændelser. Den nuværende støttepunktsstruktur bør fastholdes, ligesom det, ud fra en risikodimensionering, bør overvejes etablering af flere støttepunkter, hvor materiel og kompetencer er tilpasset reelle behov i lokalområdet. Det gør det muligt at tilpasse støttepunkterne til indsatsområderne ud fra: Infrastrukturen, risikoidentifikation, sårbarhedsanalyse, særlige objekter m.m. Støttepunkternes materiel bør i højere grad være tilpasset de enkelte områder og behov. Der bør i de enkelte nærområder være fagligt personale med en speciel viden indenfor fastlagte områder for at sikre en forsvarlig og faglig korrekt første indsats. Ideen med de ekstra støttepunktsberedskaber er at sikre, at specialmateriel og særlige kompetencer kan være hurtigt fremme, overalt i landet. Ud fra antal af alarmer og type bør det overvejes at omlægge beredskabscentrene i Haderslev og Thisted til egentlige støttepunkter, dimensioneret til det nuværende aktivitetsniveau i nærområdet omkring Thisted og Haderslev. Ved at integrere personel med specialviden og materiel indenfor fastlagte områder med kort fremkørsel til skadestedet, sikres en forsvarlig og faglig korrekt førsteindsats. Som oftest må det vurderes at være tilstrækkelig, når der er tale om at redde menneskeliv. Assisterende mandskab, materiel og kompetencer i nærområdet sikrer endvidere hurtig hjælp, samt et bredt rekrutteringsgrundlag af frivillige, deltids- og fastansatte. Det daglige beredskab afvikler allerede i dag større og mindre skadesteder med flere tilskadekomne/nødstedte indenfor den første time. Det bør derfor prioriteres at få den nødvendige hjælp hurtigt frem til skadestedet. Der sikres en velfungerende og billig overbygning på det eksisterende beredskab, som er forankret i lokalområdet. Det er til glæde og gavn for borger og samfund, samt diverse beredskabsfaglige interesseorganisationer. Der opnås, med en kombineret løsning af de daglige beredskaber, støttepunkterne og beredskabsstyrelsens centre i en samlet indsats, en blanding af praktisk skadestedserfaring, specialviden, tungt materiel og man power, samt en effektiv erfaringsopsamling fra specielle indsatsopgaver, da ansættelsesforløbet for deltids- og fuldtidsansatte, indenfor de lokale redningsberedskaber, typisk er et årelangt forløb, ligesom et vist lokalkendskab må forventes.

10 Supplerer man beredskaberne med hinanden, opnås samlede fordele i stedet for at koncentrere sig om egne mangler. En styrkelse af støttepunktsstrukturen vil bl.a. være med til at give de kommunale frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte flere opgave- og uddannelsesmuligheder, hvilket kan være medvirkende til at skabe større tværfaglig forståelse, samt øget motivation til at blive frivillig eller deltidsansat brandmand Udrykningscentrene i Thisted og Haderslev har relativt få alarmer, som ofte ligger i nærområdet, ligesom typen af alarmer har karakter af støttepunktsberedskab. 6. Decentralisering af niveau 3-beredskabets materiel Det foreslås, at materiel i beredskabets niveau 3 i en vis grad decentraliseres ud til støttepunkterne, således at bevidstheden om materiel og muligheder bliver synliggjort. Derudover kan noget af materiellet givetvis, ved at stå til rådighed for hele det danske samfund, medvirke til løsning af almindelig forekommende hændelser såsom drikkevandsforurening, strømafbrydelser, oversvømmelser m.m. Beredskabet råder over udstyr beregnet på vandrensning i katastrofeområder. At sikre et område i Danmark mod en drikkevandsforurening, rent vand fra vandrensningsanlæg, bør derfor være en mulighed i nærområdet. Andre eksempler kunne være: I særlig udsatte områder kunne der udstationeres kraftige dykpumper. Skumtrailer i Haderslev kunne placeres i Fredericia, tæt på olieraffinaderiet. Med mere i forhold til en risikobaseret vurdering. FOA håber, med dette oplæg, at være med til at sætte fokus på nogle områder som vi mener har behov for et løft og samtidig kan bidrage til et bedre og mere ressource bevidst beredskab. Vi står gerne til disposition for yderligere dialog og uddybning af emnerne. Kontakt opnås gennem: FOA Fag og Arbejde att.: Reiner Burgwald, København tlf.: Per Fejrskov, Vejle tlf.: Tommy Johannesen, Aalborg tlf.: Steen Dubert, København tlf.:

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde 5. april 2016 Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Thomas Brücker Larsen bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 1. INDLEDNING OG FORMÅL Nærværende oplæg er udarbejdet med det formål at angive de forslag som: - Beredskabsforbundet (BF) - Landsklubben For

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere