ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 ETU 7 Elevtilfredshedsundersøgelse ESB Netværket samlet anonymiseret version Svarprocent: % ( besvarelser ud af mulige)

2 Introduktion Indhold 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål (Planlægning og Organisering, Undervisere, Undervisning, Socialt Miljø, Fysisk miljø og Image) 5. Temaer: Vejledning og Undervisningsmiljøvurdering 6. Baggrundsvariable: resultater fordelt på demografi 7. Appendiks Indledning Fomål Denne rapport belyser elevers, lærlinges, kursisters og studerendes tilfredshed med skoledelen af deres uddannelse på de skoler, som medvirker i ESB netværket og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Initiativet til undersøgelsen er oprindeligt taget af ESB netværket i 4, for at arbejde sammen for forbedringer og proaktivt understøtte fælles lærings- og forbedringsforløb. (Læs mere om formålet med og arbejdet i netværket på Undersøgelsen dækker over både EUD, KVU/MVU, VUC og gymnasiale uddannelser. De overordnede formål med denne rapport er at støtte ESB netværket i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt på skolerne at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Et dialogværktøj Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper skolerne i dialogen omkring: - Early warning dvs. har vi et problem? - at identificere ændringer i elever, lærlinge, kursisters og studerendes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? - at identificere de faktorer, der BETYDER noget for elevers, lærlinges, kursisters og studerendes tilfredshed og loyalitet dvs. hvordan kommer vi videre? - at evaluere forbedringsinitiativer dvs. gjorde vi det rigtige? Spørgerammen nyt siden sidste måling! Datagrundlag Resultater i rapporten For at gøre resultaterne endnu mere målrettede mod de forskellige uddannelser indenfor ESB netværket, er der i år blevet brugt 3 spørgerammer en til EUD/KVU/MVUuddannelser, en til gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, HF, Alment Gym. og IB) og en til VUC-uddannelser. Dog er der stadigvæk mange spørgsmål, som muliggør sammenligninger på tværs af skoler og uddannelser grundlaget for læring indenfor og på tværs af skoler i netværket! Hvor spørgsmålene er uddannelsesspecifikke, er det markeret tydeligt i rapporten. Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 7. I alt erhvervsskole-, gymnasieelever og VUC kursister har deltaget i undersøgelsen fordelt på 22 institutioner og 129 uddannelser. I rapporten finder man følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? 5 og 6-målingens resultat. Har vi rykket os? Det samlede resultat uden de nye VUC'er (vises i []). Er gjort for at sikre erhvervsskolernes sammenligning tilbage i tid. Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Resultater for medvirkende skoler. Hvad er resultatet fra skole til skole? Projektledelse Ennova har varetaget analyse og rapportering, og for visse skoler også dataindsamlingen. God fornøjelse! ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [2]

3 Svarprocent for uddannelsesområder og uddannelsesretninger Antal Mulige Svar Antal Svar Svarprocent ESB Netværket samlet % Skoler Erhvervsskolen Nordsjælland % Aalborg Tekniske skole % Odense Tekniske Skole % CEU Kolding % Dalum Uddannelsescenter % EUC Vest % Selandia CEU % Randers Tekniske Skole % Aarhus Tekniske Skole % EUC Lillebælt % CEU Uddannelsescenter Herning % Københavns Tekniske Skole % Bornholms Erhvervsskole % CEUS % Skive Tekniske Skole % TEC % Holstebro TS % EUC Nordvestsjælland % VUC Holstebro-Lemvig-Struer % VUC Thy-Mors % VUC Vest % VUC Nordjylland % Uddannelsesretning EUD % HTX/HHX % VUC % KVU/MVU % ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [3]

4 Konklusion Tilfredshed og Loyalitet på erhvervsskolerne stiger! På de to overordnede resultater, Tilfredshed og Loyalitet, er niveauet i forhold til resultaterne fra 6 og 5 steget med 3 point til hhv. og 72 point (på en skala fra -1). Selv hvis man genberegner årets resultat uden de nye skoler i ESB Netværket (4 VUC er og en erhvervsskole), er stigningen stadig på 2 point. Et godt resultat, som vidner om at kvalitetsarbejdet på skolerne er ved at give afkast. 13 skoler oplever stigninger i tilfredsheden, mens kun 2 skoler oplever et fald. Den højeste score på Tilfredshed indenfor de overordnede uddannelsesretninger i ESB Netværket er på og tilhører VUC erne. Herefter følger HTX/HHX med point, EUD med point og slutteligt KVU/MVU-uddannelserne, hvor en score på 59 er mindre tilfredsstillende. Andel af Ambassadører er steget Fremgang i indsatsområdet Planlægning og organisering Det gode arbejde med Planlægning og organisering bør fortsættes Undervisere får igen et stort skulderklap fra elever, kursister, lærlinge og studerende Det betaler sig på Tilfredshed og Loyalitet at arbejde med Image Behov for uddybning af skolernes achilleshæl: spildtid Stigningerne i Tilfredshed og Loyalitet er også kommet til udtryk i segmenteringen af eleverne, hvor sidste års ambition om flere Ambassadører, samtidigt med uændret andel På-vej-væk elever er opfyldt. Der er nu 26% Ambassadører de tilfredse OG loyale elever - mens der fortsat er 14% På-vej-væk elever elever, som er hverken tilfredse eller giver udtryk for at ville vælge uddannelsen igen. ESB Netværket har for andet år i træk forbedret sig markant på de sidste 2 års anbefalede indsatsområde Planlægning og organisering. Dette er en meget flot stigning, og den forventede positive effekt på den overordnede tilfredshed og loyalitet, som var forventet sidste år, er nu for alvor slået igennem i undersøgelsens resultater. På trods af den flotte stigning i Planlægning og Organisering, er det stadig indenfor dette område, det anbefales, at indsatsen primært lægges. Området har fortsat stor betydning for elever, lærlinge, kursister og studerende, mens scoren stadig er lav sammenlignet med de øvrige faktorer, som skolerne kan arbejde med. Det er områderne Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen, Skemaplanlægning og Information om aflysninger og ændringer af undervisning, der med størst effekt vil hæve scoren på Planlægning og Organisering yderligere og dermed også forbedre tilfredsheden på uddannelserne. en af underviserne er igen steget i ESB Netværket, så den nu er helt oppe på 72 point ud af 1 mulige. Dette er en flot gennemsnitsscore, som underviserne på de medvirkende skoler bør være stolte af. Der, hvor underviserne i særlig grad får gode resultater, på over 7 point, er på deres evne til at være engagerede, at de er fagligt dygtige, at de opfattes som lette at snakke med, at der gives hjælp når der er brug for det og at de er seriøse og kommer forberedte til undervisningen. Undervisernes største udfordring er, trods en stigning på området, at blive bedre til at samarbejde på tværs af hold og opgaveafleveringer, så eleverne oplever en større sammenhæng og koordination i forhold til deadlines o. lign. Det må forventes, at en markant indsats her, også vil få en afsmittende effekt på den vigtige faktor Planlægning og organisering. Undersøgelsen viser også, at Image fortsat er et område som skolerne med fordel kan forbedre. Området har en betydelig effekt på elever, lærlinge, kursister og studerendes tilfredshed og loyalitet. Især det, at man opfatter skolen som et sted, hvor man lærer det, man har brug for er en vigtig del i vurderingen af skolens image. Det er derfor vigtigt, at man fortsat gør noget ud af at fortælle, at man lærer noget man kan bruge til noget på skolen det har direkte effekt på Image og dermed Tilfredsheden! I kølvandet på sidste års undersøgelse, hvor der fra eleverne blev givet udtryk for oplevet spildtid i undervisning med efterfølgende negativ presse på området, er der i år blevet gjort en decentral indsats for at få afdækket, hvad spildtid dækker over. De tilbagemeldinger, der er kommet på denne baggrund, tyder på, at spildtid er et område, som dækker over mange forskellige ting, som ikke entydigt kan afdækkes ved hjælp af et enkelt spørgsmål i nærværende undersøgelse. For at kunne arbejde konstruktivt fremadrettet med området vil der derfor i foråret 8 blive igangsat initiativer til at få området dækket yderligere. Man bør af samme grund afholde sig fra at tolke for hårdt på årsagerne, indtil disse er blevet belyst yderligere på skolerne. ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet [1] ESB Netværket samlet Tilfredshed og Loyalitet [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] [] 86 Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed fordelt på skoler 1 Tilfredshed ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Tilfredshed ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [5]

6 Tilfredshed og Loyalitet [2] ESB Netværket samlet Loyalitet fordelt på skoler 1 Loyalitet ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Loyalitet 72 7 ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [6]

7 Tilfredshed og Loyalitet [3] ESB Netværket samlet Tilfredshed Loyalitet ESB Netværket samlet 7 72 Skoler Skole Skole 72 Skole 61 Skole Skole Skole 58 Skole 7 Skole Skole 61 Skole 77 Skole 57 Skole 74 Skole Skole 72 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [7]

8 Tilfredshed og Loyalitet [4] ESB Netværket samlet Tilfredshed og Loyalitet for uddannelsesretninger 1 ESB Netværket samlet 7 EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU Tilfredshed Loyalitet EUD Tilfredshed fordelt på skoler med EUD uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de elever der går på EUD uddannelser på den enkelte skole 1 Tilfredshed EUD Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Tilfredshed EUD Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [8]

9 Tilfredshed og Loyalitet [5] ESB Netværket samlet HTX og HHX Tilfredshed fordelt på skoler med HTX og HHX uddannelser 1 Tilfredshed Resultaterne er baseret på besvarelser fra de elever der går på HTX og HHX uddannelser på den enkelte skole HTX/HHX Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Tilfredshed HTX/HHX Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole VUC Tilfredshed fordelt på skoler med VUC uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de kursister der går på VUC uddannelser på den enkelte skole Tilfredshed VUC Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [9]

10 Tilfredshed og Loyalitet [6] ESB Netværket samlet KVU og MVU Tilfredshed fordelt på skoler med KVU og MVU uddannelser 1 Tilfredshed Resultaterne er baseret på besvarelser fra de studerende der går på KVU og MVU uddannelser på den enkelte skole KVU/MVU Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [1]

11 Tilfredshed og Loyalitet [7] ESB Netværket samlet EUD Loyalitet fordelt på skoler med EUD uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de elever der går på EUD uddannelser på den enkelte skole Loyalitet 7 EUD Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Loyalitet 7 EUD Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole HTX og HHX Loyalitet fordelt på skoler med HTX og HHX uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de elever der går på HTX og HHX uddannelser på den enkelte skole Loyalitet 74 HTX/HHX Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [11]

12 Tilfredshed og Loyalitet [8] ESB Netværket samlet HTX og HHX Loyalitet fordelt på skoler med HTX og HHX uddannelser 1 Loyalitet Resultaterne er baseret på besvarelser fra de elever der går på HTX og HHX uddannelser på den enkelte skole 72 HTX/HHX Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole VUC Loyalitet fordelt på skoler med VUC uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de kursister der går på VUC uddannelser på den enkelte skole Loyalitet VUC Skole Skole Skole Skole KVU og MVU Loyalitet fordelt på skoler med KVU og MVU uddannelser Resultaterne er baseret på besvarelser fra de studerende der går på KVU og MVU uddannelser på den enkelte skole Loyalitet KVU/MVU Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [12]

13 Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af eleverne i ESB Netværket samlet. Lav Loyalitet Høj DE TROFASTE PÅ-VEJ-VÆK KERNEN AMBASSADØ- RER DE TROLØSE Lav Tilfredshed Høj AMBASSADØRER Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holding bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. KERNEN Kernen er positivt stemt over for skolen pg uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når de - trods den lave tilfredshed - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtlige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. DE TROLØSE De Troløse er meget kritiske og ikke afstrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Elevtyper i ESB Netværket samlet. [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket Ambassadører Kernen De Trofaste De Troløse På-vej-væk ESB Netværket samlet 7 26% [23%] 47% [48%] 1% [11%] 4% [4%] 14% [14%] ESB Netværket samlet 6 21% 47% 12% 4% 16% ESB Netværket samlet 5 21% 48% 1% 4% 17% EUD 23% 47% 11% 4% 15% HTX/HHX 25% 51% 8% 4% 12% VUC 48% 38% 6% 2% 6% KVU/MVU 21% 47% 12% 2% 18% ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [13]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes Tilfredshed og Loyalitet? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser elevernes vurdering af de seks overordnede områder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Alle områderne behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. 1 [] [] [] 85 [] 88 [] ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole 84 [] 84 [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Effekt på Tilfredshed og Loyalitet Når forbedringsarbejdet skal fastlægges, bør der tages hensyn til, at nogle områder i højere grad skaber Tilfredshed blandt eleverne end andre. I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for eleverne i ESB Netværket samlet. 23% Planlægning og organisering 15% Undervisere 17% Undervisning 11% Socialt miljø 8% Fysisk miljø 26% Image Overordnet prioriteringskort Det Overordnede Prioriteringskort viser elevernes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for elevernes Tilfredshed og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 74 TILPAS VEDLIGEHOLD Undervisere 72 7 Undervisning Socialt miljø Image Fysisk miljø Planlægning og organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Planlægning og organisering Image VEDLIGEHOLD Undervisning TILPAS Undervisere Socialt miljø OBSERVER Fysisk miljø ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [14]

15 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes Tilfredshed og Loyalitet? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser elevernes vurdering af de seks overordnede områder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Alle områderne behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. 1 ESB Netværket samlet 7 EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Overordnet prioriteringskort for EUD uddannelserne TILPAS VEDLIGEHOLD Overordnet prioriteringskort for HTX og HHX uddannelserne TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING 7 Socialt miljø Undervisere Undervisning VURDERING 7 Undervisning Fysisk miljø Socialt miljø Undervisere Image Fysisk miljø Image Planlægning og organisering Planlægning og organisering OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 55 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj Overordnet prioriteringskort for VUC uddannelserne 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Overordnet prioriteringskort for KVU og MVU uddannelserne TILPAS VEDLIGEHOLD 85 Undervisere 7 Undervisere Socialt miljø Undervisning VURDERING Socialt miljø Undervisning VURDERING Image Image Planlægning og organisering Fysisk miljø Planlægning og organisering Fysisk miljø 7 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 55 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [15]

16 Planlægning og Organisering Planlægning og Organisering Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og Organisering i ESB Netværket samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Planlægning og Organisering. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Planlægning og Organisering. [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket 1 [] Planlægning og organisering 59 [58] Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 61 [] Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [54] [54] 51 5 [61] Skemaplanlægningen 11. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 12. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [16]

17 Planlægning og Organisering Prioriteringen af det videre arbejde med Planlægning og Organisering Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og Organisering, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af virksomhedens Planlægning og Organisering. VURDERING 7 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 7. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 1. Skemaplanlægningen 11. Information om aflysninger og ændringer af undervisning VEDLIGEHOLD 8. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer TILPAS 9. Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter 12. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler OBSERVER [Ingen punkter] ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [17]

18 Planlægning og Organisering Planlægning og Organisering resultatet fordelt på skoler Planlægning og Organisering ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Planlægning og Organisering ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Planlægning og Organisering resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Planlægning og Organiserings resultat HTX og HHX uddannelser Planlægning og Organiserings resultat VUC uddannelser Planlægning og Organiserings resultat KVU og MVU Uddannelser Planlægning og Organiserings resultat Skole 7 Skole 72 Skole 82 Skole Skole Skole Skole 76 Skole Skole Skole 7 Skole 74 Skole Skole Skole Skole Skole 61 Skole Skole Skole Skole Skole Skole 53 Skole Skole Skole 52 Skole Skole Skole Skole Skole Skole 61 Skole Skole 61 Skole Skole 61 Skole Skole Skole Skole 56 Skole 61 Skole 55 Skole 61 Skole 53 Skole 59 Skole 53 Skole 57 ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [18]

19 Planlægning og Organisering Planlægning og Organisering resultater fordelt på skoler og uddannelsesretninger Planlægning og organiserin g 7. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelse n 8. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringe r 9. Muligheder for at få vejledning/ Vejledninge n er nyttig og støtter 1. Skemaplanl ægningen 11. Information om aflysninger og ændringer af undervisnin 12. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsregl erne/konse ESB Netværket samlet Skoler Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 76* Skole Skole Skole * * * 74 * * Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 74 Skole 82** ** ** 85** ** 86** 78** Skole Skole * Skole Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [19]

20 Undervisere Undervisere Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere i ESB Netværket samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisere [] [76] 76 9 [] ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole 76 [74] 91 [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket Undervisere 13. Fagligt dygtige 14. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 15. Engagerede 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] [] 7 [] [] 61 [59] Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] [] [] 58 [58] Løser konflikter, når det er nødvendigt 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 23. Lette at snakke med 24. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse []

21 Undervisere Prioriteringen af det videre arbejde med Undervisere Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af virksomhedens Undervisere. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 14. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 16. Forklarer emnerne, så de forstås. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 21. Løser konflikter, når det er nødvendigt VEDLIGEHOLD 15. Engagerede 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 23. Lette at snakke med TILPAS 13. Fagligt dygtige 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler OBSERVER 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 24. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [21]

22 Undervisere Undervisere resultatet fordelt på skoler 1 Undervisere ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Undervisere ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Undervisere resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Undervisere resultat HTX og HHX uddannelser Undervisere resultat VUC uddannelser Undervisere resultat KVU og MVU Uddannelser Undervisere resultat Skole 78 Skole Skole 89 Skole Skole Skole Skole 88 Skole 76 Skole Skole 74 Skole 85 Skole 76 Skole Skole 74 Skole Skole Skole 74 Skole 74 Skole 7 Skole 74 Skole Skole Skole Skole 72 Skole Skole Skole Skole 72 Skole 7 Skole 72 Skole 7 Skole 72 Skole Skole Skole Skole 7 Skole Skole 7 Skole Skole 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [22]

23 Undervisere Undervisere resultatet fordelt på skoler og uddannelsesretninger Underviser e 13. Fagligt dygtige 14. Forklarer emnerne, så de bliver interessant e 15. Engagered e 16. Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejd er godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskelligh ed (fagligt, personligt og socialt) 21. Løser konflikter, når det er nødvendigt 22. Konsekven s overfor useriøse elever/lærl inge/stude rende 23. Lette at snakke med 24. Giver tilbagemel ding på præstation er og arbejdsind sats ESB Netværket samlet Skoler Skole Skole 78 * Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 77* 82* 81* * * * * * 72* * 81* 74* Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 89** 9** 85** 91** 87** 85** 91** 93** 88** 85** 76** 91** 83** Skole Skole Skole Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [23]

24 Undervisning Undervisning Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning i ESB Netværket samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisning. [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket 1 85 [] [] [] [] Undervisning Undervisningen udfordrer fagligt Forhold mellem teori og praksis i undervisningen ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag NB: Vedrørende sammenligning Spørgsmålet EUD2 er kun stillet til elever på EUD samt videregående uddannelser. Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser (GYM2 er også stillet på VUC). 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole Spørgsmålene VUC1 og VUC2 er kun stillet til kursister på VUC uddannelser. [] [77] [] [] [52] Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 29. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 3. Det faglige samarbejde med holdkammerater 31. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD2. Opgaverne/Projekterne er spændende 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] [7] GYM1. De tværfaglige projektforløb er relevante GYM2. Bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver VUC1. IT inddrages tilstrækkeligt VUC2. First Class/Share Point/Fronter er nyttigt og støtter uddannelse/kursusforløb ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [24]

25 Undervisning Prioriteringen af det videre arbejde med Undervisning Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af Undervisning. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD NB: Spørgsmålet EUD1 er kun stillet til elever på EUD samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. NB: Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiele uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. NB: Spørgsmålene VUC1 og VUC2 er kun stillet til elever på VUC uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 26. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 27. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 29. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb VEDLIGEHOLD 25. Undervisningen udfordrer fagligt 28. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende TILPAS 3. Det faglige samarbejde med holdkammerater 31. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) OBSERVER [Ingen punkter] ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [25]

26 Undervisning Undervisning resultatet fordelt på skoler 1 Undervisning ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Undervisning ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Undervisning resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Undervisning resultat HTX og HHX uddannelser Undervisning resultat VUC uddannelser Undervisning resultat KVU og MVU Uddannelser Undervisning resultat Skole Skole 79 Skole 85 Skole Skole Skole 77 Skole 82 Skole 72 Skole 72 Skole 76 Skole 81 Skole Skole Skole 76 Skole 76 Skole Skole Skole Skole 7 Skole Skole 74 Skole Skole Skole 74 Skole Skole Skole Skole Skole 72 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [26]

27 Undervisning Undervisning resultater fordelt på skoler og uddannelsesretninger Undervisni ng 25. Undervisni ngen udfordrer fagligt 26. Forhold mellem teori og praksis i undervisni ngen 27. Lærer tilstrækkeli gt nyt hver dag 28. Arbejdsm ængden på uddannels en er passende 29. Oplever sjældent spildtid i undervisni ngen/proje ktforløb 3. Det faglige samarbejd e med holdkamm erater 31. Holdet/klas sen fungerer godt (tilstrækkel ig ro og orden) EUD2. Opgaverne /Projekter ne er spændend e GYM1. De tværfaglig e projektforl øb er relevante GYM2. Bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver VUC1. IT inddrages tilstrækkeli gt VUC2. First Class/Shar e Point/Front er er nyttigt og støtter ESB Netværket samlet Skoler Skole Skole * 72* 77* Skole Skole Skole ** 74 Skole Skole Skole Skole Skole 74* 78* 74* Skole 48 Skole Skole * * 59* 77 7** 7 Skole Skole Skole Skole ** Skole Skole 85** 85** 84** 86** 86** 78** 87** 87** 84** 81** Skole Skole Skole Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [27]

28 Socialt Miljø Socialt Miljø Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Socialt Miljø i ESB Netværket samlet. [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket NB: Vedrørende sammenligning Spørgsmålet GYM3 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser. 1 [] [76] [] [5] ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [52] 54 7 Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelsesstedet 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid Prioriteringen af det videre arbejde med Socialt Miljø Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Socialt Miljø, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af Socialt Miljø. NB: Spørgsmålet GYM3 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 38. Stemningen på uddannelsesstedet TILPAS 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen OBSERVER 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer 45 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [28]

29 Socialt Miljø Socialt Miljø resultatet fordelt på skoler 1 Socialt miljø ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Socialt miljø ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Socialt Miljø resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Socialt Miljø resultat HTX og HHX uddannelser Socialt Miljø resultat VUC uddannelser Socialt Miljø resultat KVU og MVU Uddannelser Socialt Miljø resultat Skole 74 Skole 78 Skole 88 Skole Skole Skole 78 Skole 82 Skole 72 Skole 7 Skole 77 Skole 79 Skole 72 Skole 7 Skole Skole Skole 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 74 Skole Skole Skole Skole Skole 7 Skole Skole 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [29]

30 Socialt Miljø Socialt Miljø resultater fordelt på skoler og uddannelsesretninger Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelse sstedet 39. Der afholdes tilstrækkelig t med fællesarran gementer GYM3. Der afholdes tilstrækkelig t med arrangemen ter efter skoletid ESB Netværket samlet Skoler Skole Skole ** Skole Skole Skole Skole Skole 74 * 56 Skole Skole Skole * 79* 81* 57 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 52 Skole 88** 88** 91** 84** Skole Skole Skole Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU 56 >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [3]

31 Fysisk Miljø Fysisk Miljø Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk Miljø i ESB Netværket samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk Miljø. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Fysisk Miljø. 1 [] 84 [] 83 [] ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [] 87 [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket Fysisk miljø 41. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende 42. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 43. Uddannelsesstedets lokaler er rene 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole 76 [76] 91 [] [] 59 7 [] God adgang til Pc ere/internet 45. Fysiske arbejdsforhold er gode 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 47. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [31]

32 Fysisk Miljø Prioriteringen af det videre arbejde med Fysisk Miljø Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk Miljø, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af Fysisk Miljø. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 46 PRIORITER Høj PRIORITER 42. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 45. Fysiske arbejdsforhold er gode 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i VEDLIGEHOLD 43. Uddannelsesstedets lokaler er rene TILPAS 44. God adgang til Pc ere/internet 47. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet OBSERVER 41. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [32]

33 Fysisk Miljø Fysisk Miljø resultatet fordelt på skoler 1 Fysisk miljø ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Fysisk miljø ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Fysisk Miljø resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Fysisk Miljø resultat HTX og HHX uddannelser Fysisk Miljø resultat VUC uddannelser Fysisk Miljø resultat KVU og MVU Uddannelser Fysisk Miljø resultat Skole Skole 78 Skole 84 Skole Skole 7 Skole 77 Skole 81 Skole Skole Skole 76 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 74 Skole Skole Skole 74 Skole 58 Skole Skole 74 Skole 48 Skole Skole 74 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 61 Skole Skole Skole 58 Skole Skole 49 Skole 57 ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [33]

34 Fysisk Miljø Fysisk Miljø resultater fordelt på skoler og uddannelsesretninger Fysisk miljø 41. Skole- /arbejdsuds tyr er tidssvarend e 42. Uddannelse sstedets lokaler har en god standard 43. Uddannelse sstedets lokaler er rene 44. God adgang til Pc ere/inte rnet 45. Fysiske arbejdsforh old er gode 46. Undervisnin gslokalerne er behagelige at være i 47. Nemt at komme til og fra uddannelse sstedet ESB Netværket samlet Skoler Skole 84* Skole Skole Skole Skole Skole Skole 72 Skole Skole 76 Skole 72* * Skole * Skole 72 * 76* 84 Skole Skole Skole * 74 * Skole Skole Skole Skole 84** 83** 81** 87** 91** 83** ** 88** Skole Skole Skole 78 Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [34]

35 Image Image Her ser du elevernes vurdering af de specifikke forhold under Image i ESB Netværket samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Image. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Image. [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket [] [] [] 61 [] 86 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole 82 NB: Vedrørende sammenligning Spørgsmålet EUD3 er kun stillet til elever på EUD samt videregående uddannelser. Image 48. Lærer det, man har brug for 49. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 5. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole 79 [78] [] Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD3. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Prioriteringen af det videre arbejde med Image Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på elevernes samlede vurdering af Image. NB: Spørgsmålet EUD3 er kun stillet til elever på EUD samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 5. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning VEDLIGEHOLD 48. Lærer det, man har brug for TILPAS 51. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter OBSERVER 49. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [35]

36 Image Image resultatet fordelt på skoler 1 Image ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 1 Image 59 ESB Netværket samlet 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Image resultatet fordelt på skolernes uddannelsesretninger EUD Uddannelser Image resultat HTX og HHX uddannelser Image resultat VUC uddannelser Image resultat KVU og MVU Uddannelser Image resultat Skole Skole 77 Skole 84 Skole 72 Skole 7 Skole 77 Skole Skole Skole Skole 76 Skole 76 Skole Skole Skole Skole 72 Skole Skole Skole Skole Skole Skole 72 Skole 61 Skole Skole Skole 57 Skole Skole 7 Skole Skole 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 61 Skole Skole Skole Skole Skole Skole 59 Skole Skole 59 ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [36]

37 Image Image resultater fordelt på skoler og uddannelsesretninger Image 48. Lærer det, man har brug for 49. Andre opfatter uddannelse sstedet som et godt sted at uddanne sig 5. Uddannelse sstedet er præget af nytænkning 51. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD3. Giver mulighed for at få spændende job bagefter ESB Netværket samlet Skoler Skole Skole Skole Skole Skole 7 78 Skole Skole 7 * Skole Skole Skole * * * 7 84* 84 Skole Skole Skole 7 83 Skole Skole Skole Skole Skole Skole 84** 85** 86** 82** 86** Skole Skole 81 85** Skole Uddannelsesretning EUD HTX/HHX VUC KVU/MVU >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [37]

38 Kontaktlærerordning og Uddannelsesplan en af spørgsmålene vedrørende kontaktlærerordning og uddannelsesplan 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole NB: Vedrørende sammenligning - Disse spørgsmål er ikke stillet til elever fra de gymnasiale uddannelser samt visse andre udvalgte uddannelser K1. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter K2. Det er nemt at få en aftale med en kontaktlærer K3. Kontaktlærerens vejledningen er nyttig og støtter Kontaktlærerordnings resultaterne fordelt på hver enkel skole K1. Uddannelsesplane K2. Det er nemt at n er nyttig og få en aftale med støtter en kontaktlærer K3. Kontaktlærerens vejledningen er nyttig og støtter ESB Netværket samlet 7 Skoler Skole 78** 72 Skole Skole 59 Skole 72 Skole 59 Skole 55 Skole ** Skole 59 7 Skole Skole 77 77** Skole 55 Skole Skole 7 Skole 7 7 Skole 58 7 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 58 >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [38]

39 Vejledning og støtte under uddannelse en af spørgsmålene vedrørende vejledning og støtte under uddannelsen [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket NB: Vedrørende sammenligning - Det er kun de tre første spørgsmål der er stillet på EUD og VUC, mens HTX og HHX har fået stillet alle spørgsmålene. ST5. Har du brugt Studieplan Ja 28% 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [74] [] [] [] 55 [54] Nej 72% ST1. Det er nemt at få en aftale med en vejleder ST2. Vejledningen er nyttig og støtter ST3. Der er et sted at gå hen ved personlige problemer ST4. Lektiecaféen er et godt tilbud ST6. Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen Vejledning og støtte spørgsmåls resultaterne fordelt på hver enkel skole ST1. Det er nemt at få en aftale med en vejleder ST2. Vejledningen er nyttig og støtter ST3. Der er et sted at gå hen ved personlige problemer ST4. Lektiecaféen er et godt tilbud ST6. Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen ESB Netværket samlet Skoler Skole 55 7 Skole 85* 79* Skole Skole 61 Skole Skole Skole 78 7* 78 93** Skole Skole 46 Skole Skole 5 7 Skole Skole Skole 56 81** Skole Skole Skole Skole Skole 86** 85** ** Skole Skole Skole >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice uden VUC ** Best Practice ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [39]

40 Undervisningsmiljøvurdering af det æstetiske, psykiske og fysiske miljø Æstetisk Miljø [ ] = resultat 7 uden de nye VUC'er i netværket 1 ESB Netværket samlet 7 ESB Netværket samlet 6 ESB Netværket samlet 5 Højeste resultat for en skole [44] [46] [45] [39] 39 [61] 61 AE1. Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende AE2. Fællesarealerne er spændende at opholde sig i AE3. Skolen er flot udsmykket AE4. Skolens udemiljø er spændende AE5. Skolen er generelt godt vedligeholdt Socialt Miljø 1 [] [76] [] [5] [52] 54 7 Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelsesstedet 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid Fysisk Miljø [] [] [] [] Fysisk miljø 41. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende 42. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 43. Uddannelsesstedets lokaler er rene 1 76 [76] 91 [] [] 59 7 [] God adgang til Pc ere/internet 45. Fysiske arbejdsforhold er gode 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 47. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse []

41 Optagelse på VUC Kendskab til VUC's fagtilbud Procentvis fordeling Hvor fik du kendskab til VUC's fagtilbud? Venner 33% Annoncer 32% Andet 21% Uddannelsesstedets hjemmeside 19% Lærer/Studievejledningen på tidlgere ungdomsuddannelse (Gymnasiet, HHX, Folkeskole osv.) 16% Nuværende/tidl. Studende fra VUC 13% Studievejledning på uddannelsesstedet 12% Forældre 11% Informationsmateriale fra uddannelsesstedet 11% Internettet generelt 1% Uddannelsesguiden.dk (ug.dk) 9% Tidligere arbejdskollega 9% Artikler om uddannelsesstedet 9% Kæreste/Ægtefælle 7% Søskende 5% Radio/TV 3% Erhvervsvejleder på AF 3% Åbent Hus på uddannelsesstedet 2% Studievalg Center 2% Uddannelsesmesser og lignede arrangementer 1% Biografreklamer 1% af tilmeldingsprocessen fordelt på VUC skoler 1 af tilmeldingsprocessen i forbindelse med optagelse på VUC ESB Netværket samlet Skole Skole Skole Skole ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [41]

42 Baggrundsanalyse: Køn og Årgang Fordeling af undersøgelsens deltagere efter køn og vurdering af de overordnede faktorer Kvinde 34% 1 Mand Kvinde Mand % Tilfredshed Loyalitet 1 Mand Kvinde 7 Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Fordeling af undersøgelsens deltagere efter årgang og vurdering af de overordnede faktorer (kun de gymnasiale uddannelser) 3.G 23% 1.G / 1. HF 43% G / 1. HF 2.G/ 2.HF 3.G 72 2.G/ 2.HF 34% Tilfredshed Loyalitet 1 1.G / 1. HF 2.G/ 2.HF 3.G Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [42]

43 Baggrundsanalyse: Alder og VUC alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter alder og vurdering af de overordnede faktorer (kun EUD/KVU/MVU) 26 år eller over % år 24% -18 år 33% år 19- år år 26 år eller over 19- år 23% Tilfredshed Loyalitet 1-18 år 19- år år 26 år eller over Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Fordeling af undersøgelsens deltagere efter alder og vurdering af de overordnede faktorer (VUC) år eller ældre 33% - år 14% -24 år 15% år -24 år år -59 år år eller ældre år 23% år 16% Tilfredshed Loyalitet 1 - år -24 år år -59 år år eller ældre Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [43]

44 Appendiks Hvordan skabes tilfredshed og loyalitet? Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervs- og gymnasieskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredshedsog loyalitetsskabelse på de mange danske uddannelsesintitutioner. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse er eleverne, lærlingene, kursisterne og de studerende? Hvilke faktorer har størst betydning for elevernes, lærlingenes og de studerendes tilfredshed og loyalitet Tolkning af modellen Modellen viser, at de 5 første faktorer i modellen påvirker, hvordan eleverne, lærlingene, kursisterne og de studerende oplever skolen - dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de 5 første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre elvernes, lærlingenes, kursisternes og de studerendes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de 6 faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse elever, lærlinge, kursister og studerende, som bliver på uddannelsesstedet. Indsatsparametre Resultatparametre Planlægning og Organisering Tilfredshed Loyalitet Undervisere Undervisning Image Socialt Miljø Fysisk Miljø ETU 7 - Elevtilfredshedsundersøgelse [44]

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Pædagogiske Svarprocent: 39% (31 besvarelser ud af 79 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nord Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 1.181 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Svarprocent: 93% (7 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Grundforløb Svarprocent: 44% (1 besvarelser ud af 362 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Strøm, styring og IT Svarprocent: 73% (44 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 7% (4 besvarelser ud af 291 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Træfagenes Svarprocent: 76% (69 besvarelser ud af 91 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nykøbing F Svarprocent: 58% (163 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (415 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 686 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Tina Richter (Tuborgvej) Svarprocent: 39% (35 besvarelser ud af 89 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: % (1.356 besvarelser ud af 2. mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 89% (247 besvarelser ud af 276 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Industriteknikuddannelsen Svarprocent: 88% (14 besvarelser ud af 16 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske HTX (Teknisk Gymnasium) Svarprocent: 85% (235 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 9% (18 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Julius Thomsens Gade Svarprocent: 79% (297 besvarelser ud af 376 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Frisør Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 41 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern Svarprocent: 57% (376 besvarelser ud af 665 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2.

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Tæbyvej og Herlev Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 438 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Tekniske Skole Svarprocent: % (2.713 besvarelser ud af 4.332 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Esbjerg Svarprocent: 97% (398 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3.

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.7 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere