At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE"

Transkript

1 FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens eget netværk, såvel som det offentlige netværks engagement heri. At bygge et hus I Psykologisk Rådgivning arbejder vi med en ny måde at samarbejde med familier på, især en ny måde at etablere samarbejdet på. Vi kalder den Family Dynamics og har nu i et års tid brugt metoden i bl.a. København og Birkerød. Udviklingen af Family Dynamics skal ses i sammenhæng med, at kommunerne landet over afprøver forskellige modeller for familiebehandling for at sikre børnenes trivsel og udvikling i familien. Som faggruppe har vi umiddelbart gode muligheder for at spille en central rolle i denne udvikling, men vi skal kunne tilbyde viden og færdigheder, der umiddelbart kan bruges i det forebyggende familiearbejde. Og vi skal have sans for at bringe os i samspil med kommunens øvrige aktører på området. 8 PSYKOLOG NYT

2 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN PSYKOLOG NYT 9

3 Family Dynamics er et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens eget netværk, såvel som det offentlige netværks engagement heri. Projektet lægger vægt på netværkets aktive involvering i familiens udvikling, herunder at de forebyggende tiltag i kommunen afstemmes og understøtter hinanden. Projektet kan skitseres gennem denne model: Temperaturen Huset Kontrakten Invitationen Udviklingsforløbet Effektmålingen. I denne model spiller psykologerne en central rolle på tre områder: Psykologerne står for temperaturtagningen, hvor familiens ressourcer og problemområder afdækkes gennem interviews, samspilsobservationer og test med Parents Preference Test, PPT, et nyt test- og dialogværktøj på familieområdet. Sammen med familien bygger psykologerne familiens hus, dvs. beskrivelsen af samspilsdynamikken i familien, herunder forældrenes omsorgsstil, som den afdækkes i PPT, og børnenes tilknytningsmønstre og me stringsstrategier, som de ses i samspillet. Sammen med familien formuleres relevante udviklingsmål og udviklingsstrategier i en kontrakt, som bliver familiens handleplan og det netværket inviteres med til at samarbejde om. I det videre udviklingsforløb vil der dels være en psykolog med i den videre familierådgivning og behandling, dels en psykolog med til at yde de forskellige i netværket supervision i forhold til deres opgaver i projektet. Family Dynamics er således helhedssøgende i sit perspektiv, idet det søger at komme hele vejen rundt om familien og de arenaer, børnene skal ud og agere på hver dag. Med familietesten PPT er det blevet muligt for psykologerne at være meget målrettet effektive i afdækningen og formuleringen af familiens problemer og udviklingsmål. Som dialogværktøj er PPT også i sin form og metode (familiebilleder) med til at sikre familiens forståelse og medejerskab til det billede, der tegner sig af dem. Familiens hus Familiens hus som gerne får et sigende navn - bygges op over de tre centrale aspekter i familiens samspil: Opmærksomhedssamspillet, indlevelse samspillet og det regulerende samspil. Hvilket svarer til de tre foki i PPT. I forhold til hvert af de tre aspekter af samspillet beskrives forældrenes ressourcer, problemer og udviklings- eller kompensationsbehov for at kunne støtte deres børn bedst muligt. Endvidere tegnes et billede af hvert barns tilknytningsmønster og me stringsstrategier i samspillet. Dette billede af det enkelte barn danner tillige basis for, hvad netværket skal støtte familien med, og er udgangspunktet for den supervision, netværket tilbydes. Har fx Camilla på fem år udviklet sig til en flagrende sommerfugl, hvis opmærksomhed er svær at fange, hvad kan så hendes forældre såvel som pædagogerne i hendes børnehave gøre for at hjælpe hende med at få ro på sig, så hun bedre kan få fat i, hvad der sker omkring hende? Hansens Rumstation Familien Hansen er en ordentlig og pæn familie, hvor mor Karen og far John holder af hinanden. Deres ønske er at kunne give deres børn, Betina på fem år og Kim på ti år, et godt og trygt hjem og så ønsker de i øvrigt at passe sig selv. Men børnene er meget uregerlige hjemme såvel som i børnehave og skole, 10 PSYKOLOG NYT

4 hvad der udløser mange bekymringer i systemet. Karen og John frygter at blive stemplet som dårlige forældre og har derfor ikke lyst til at snakke med nogen fra systemet. Deres sagsbehandler får dem alligevel i troen med at prøve et Family Dynamics-projekt, og de bliver efterhånden engagerede heri, også selv om temperaturtagningen viser, at de er fanget i nogle svære dilemmaer i deres forældreskab. Karen vil således gerne være en aktiv, opmærksom mor for sine børn, men støder i sin morrolle på nogle konfliktfyldte indre arbejdsmodeller. Hun overvældes derfor let af børnenes krav på hendes opmærksomhed og regulerende omsorg og reagerer med at blive irritabel og ender med at indtage en afventende position i forsøget på at overleve. Det gør det svært for børnene at forstå, hvad hun mener og om hun mener det, hun siger. John vil gerne give sine børn en god opdragelse, så de kan begå sig. Han har gode indre arbejdsmodeller for dette, men i ønsket om at sikre familien økonomisk er han meget lidt hjemme. Han er ikke opmærksom nok på og har heller ikke tid nok til at medinddrage børnene i det, han vil med dem. Han bliver derfor let en overregulerende bussemand, hvor børnene ikke er loyale over for hans regelsætning. I husbyggeriet er målet, at Karen og John finder en sammenhæng mellem deres forældrestil, altså måde at være forældre på, og børnenes adfærd. Mellem deres ønsker og det, de kommer til at gøre og hvad det gør ved deres børn. Forældrestilen sættes således sammen med børnenes tilknytning og mestringsstrategier, som også gerne søges fanget ind i et billede: Betina er som en lille museunge, PSYKOLOG NYT 11

5 der leder efter sin mor. Hun udviser en ængstelig og usikker tilknytning. Hendes mestringsstrategier er, at hun søger andres opmærksomhed for at sikre sig, at nogen ser hende og vil tage sig af hende. Men hun er svær at fastholde i kontakten. Kim har sat sig i et rumskib, hvorfra han dog prøver at få kontakt med sine forældre. Han har et afvisende tilknytningsmønster. Hans mestringsstrategier er at passe på sig selv. Han kæmper for at få overblik for den tryghed, det giver. I kontakten prøver han at få overtaget og manipulerer om nødvendigt med sandheden. Erfaringerne til dato viser, at husbyggeriet skal være et fællesprojekt med familien. Hvis psykologen ikke i udgangspunktet forstår forældrenes måde at forstå familiens problemerne på, så hjælper psykologens merviden dem ikke jf. Kierkegaards tanker om hjælpekunst. Råmaterialet til husbyggeriet finder psykologen sammen med forældrene under temperaturtagningen, og i den fælles opgave at tegne familiens hus lægges grunden til den fælles forståelse og det fælles sprog; samt ikke mindst til den terapeutiske alliance, der skal bære hele projektet igennem. Kontrakten På baggrund af det hus, som familien har tegnet sammen med psykologen, formulerer familien en kontrakt. Dvs. at de sammen med deres sagsbehandler enes om relevante udviklingsmål og udviklingsstrategier for deres familie. Kontrakten med familien Hansen fokuserer på, at Karen og John finde en balance i samarbejdet om børnene, så de står mere lige i kontakten. Karen skal endvidere finde en balance i forhold til, hvornår hun er på i samspillet med børnene, og hvornår hun har helle og har lov til at være i fred. De skal begge blive bedre til at læse børnenes behov for følelsesmæssig kontakt og stimulering, og komme dem i møde på dette område (fx gennem godnatritualer). Samt blive enige om nogle få, enkle regler, som de begge vil fastholde loyalt, så John kommer ud af sin rolle som bussemand. Derudover skal Karen og John gå i dialog med børnene om regelsætningen i deres familie, så de åbner op for, at børnene kan være med til at præge omgangsformen og -tonen i hjemmet Invitationen Invitationen til netværket består i, at forældrene sammen med psykologen og familiens sagsbehandler (der er koordinator på projektet) inviterer det offentlige netværk til et samarbejde om udviklingsplanen. Netværket præsenteres for familiens hus og udviklingskontrakt, og hvert enkelt medlem i netværket inviteres til at støtte familiens udviklingsprojekt med hver deres specifikke muligheder. Derefter er det den koordinerende sagsbehandlers rolle at fastholde det offentlige netværk omkring familien og gennem supervisor støtte netværket (samlet og enkeltvis) i at nå de opstille mål for deres opgaver. I forhold til børnene i familien Hansen formuleres udfordringen til familien og netværket således i forhold til Betina: At repræsentere trygheden og ikke skælde ud. At være tydelig og troværdig og nem at efterligne. At repræsentere regler på en forudsigelig måde. At give ro, så Betina kan få samling på sig selv. I forhold til Kim er udfordringen: At give ham tillid til fælles normer og regler ved at være retfærdig og troværdig. At give han så megen selvbestemmelse, at han kan nå at beslutte sig for det, han skal. At give ham mulighed for at forklare sig. At lære ham samarbejdets kunst. I den del af processen, som udviklingsforløbet er, går én psykolog med i den videre familierådgivning, mens en anden psykolog yder de forskellige i netværket supervision i forhold til deres opgaver i projektet. Baggrund Artiklens ene forfatter Finn Westh har udviklet den omtalte test Parents Preference Test. Se nærmere omtale heraf i P-Nyt 11/2003. Sammen med psykologerne Anna Vestergaard, Pernille Alsløw, Ruth Hald og Søren Kronberg har han udviklet Family Dynamics-modellen. Kirsten Diernisse har heri udviklet sagsbehandlerens koordinerende rolle. Interesserede kan få flere oplysninger om Family Dynamics på De foreløbige erfaringer I de projekter vi er inde i, er vi nået til udviklingsforløbet og har endnu ikke afsluttet et forløb. Så der udestår at udvikle nogle konkrete effektmål på projekterne. Det er håbet, at retestning med PPT vil vise sig at kunne bruges som en del af den samlede effektmåling på projekterne. Hvad der umiddelbart kan konstateres, er, at der i alle projekter er udviklet en bæredygtig kontakt med familierne. I projekternes offentlige netværk er der endvidere skabt kontakt mellem de enkelte og en fælles forståelse for familiens problematik og udviklingsprojekt samt en konkretisering af, hvad den enkelte i netværket kan støtte med. Endvidere er det meget centralt, at familiens sagsbehandler er medaktør i alle faser af projektet, og at denne som sin hovedopgave har, at fungere som koordinator og»rammebygger«omkring arbejdet i familien og i netværket. De samlede erfaringer efter mere end et års arbejde med Family Dynamics vil blive fremlagt på Nordisk Psykologkongres i København i august i år. Her vil også erfaringerne med at bruge og tolke resultaterne fra Parents Preference Test blive fremlagt. Finn Westh, aut. psykolog, indehaver af Psykologisk Rådgivning. Kirsten Diernisse, socialrådgiver, Birkerød Kommune. 12 PSYKOLOG NYT

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger og bistand i forbindelse med introduktion til at etablere Partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt implementering af brugen af resultatsystemet

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Professionel kærlighed

Professionel kærlighed Professionel kærlighed Med fokus på relationen mellem pædagog og anbragte børn og unge Bachelorrapport, 2013 Kvalitet i anbringelse med fokus på pædagogisk kærlighed Vejleder: Hanne Værum Sørensen Pædagoguddannelsen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Rettidig omsorg 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn 1 Redaktion af tekst Hans Bülow (Batavia Media ApS) og Søren Gade Hansen (Børnerådet). Filminstruktion

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere