PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole"

Transkript

1 PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med afsæt i mål og formål. 1

2 1. Indledning Vi står overfor en samfundsmæssig udfordring: Undersøgelser viser, at den danske befolkning bevæger sig for lidt og spiser for usundt. Lyngbjerghus og på Naur Sir Skole har i en årrække haft fokus på: Den sunde hverdag. Vi har arbejdet med, at børnene skulle lære bevidst at tage de sunde valg og at det usunde skulle erstattes af sunde alternativer - fordi det gav god mening for børnene. I formålet for Lyngbjerghus og Naur Sir Skole står bl.a.: Mens potentielle problemer endnu er små sætter vi støtteforanstaltninger i værk for at undgå, at de vokser sig store. I udviklingsprojektet PULS meget mere krop, sundhed og læring sætter vi fokus på, at kroppen skal være aktiv i læreprocessen og at børnene skal blive bevidste om at bruger kroppen, udvikle den og passe på den. Naur Sir Skole og Lyngbjerghus ligger i et område, der byder på alt fra landsby med aktivt lokalsamfund til varieret natur. Når vi træder ud af døren træder vi lige ud i nærmiljøet med mulighederne for at skabe udeundervisning og de fysiske rammer er ideelle til idræt og fysiske aktiviteter. Vi har adgang til udendørs idrætsfaciliteter med boldbaner, multibane og atletik, samt gymnastiksal og hal. Vores legeplads dækker et stort område varieret mellem græsplæner, boldbaner, Tarzan bane, skov, legeredskaber og sandkasser. Vi har legepatrulje og hver klasse råder over bl.a. bolde, sjippetove og der er mulighed for at låne hockeystave mm. Derudover har vi en skolehave med bålplads og en bålhytte. Kort sagt, der er rig mulighed for, leg og bevægelse På Naur Sir Skole og i Lyngbjerghus lægger vi vægt på sundhed og trivsel og vi vil gerne, for at opfylde vores formål, udnytte alle de muligheder, der er i vores nærmiljø. Vi har et tæt samarbejde mellem børnehaven, skolen og skolefritidshjemmet. Den grundlæggende tanke er, at der skal være sammenhæng i børnenes hverdag, og at de strukturer vi skaber, skal kunne overskues af børn og voksne. 2

3 En barndom et hus Fritter Skole Børnehave Vi har fokus på sundhed, krop og læring. Fundamentet for vores sundhed er trivsel. Børn og voksne skal trives for, at vi kan skabe et godt læringsmiljø og gode læreprocesser. Vi har en kostpolitik Den sunde hverdag og to dage om uge kan eleverne købe sundt skolemad. Vi har fokus på et højt fagligt niveau og vi ligger højt i de nationale tests. Formålet med udviklingsprojektet er at sætte yderligere fokus på krop, sundhed og læring på skolen, i fritteren og i børnehaven. Tesen er, at læringsbegrebet bliver éndimensionel, hvis den fysiske dimension ikke medtænkes i læreprocessen. Vi ønsker at udvikle og undersøge om: Vi kan styrke de sociale kompetencer og relationer, kundskabs og færdighedsområderne samt koncentrationsevnen, hvis vi medtænkes den fysiske dimension i hele barnets dag (børnehave, skole og fritter) Det styrker barnets dannelsesproces, når vores mål er selvstændige og myndige individer? 3

4 2. Formål og mål Udviklingsprojektet skal ses i sammenhæng med Lyngbjerghus og Naur Sir Skoles overordnede formål. 1 At fremme børnenes følelsesmæssige, sociale og faglige muligheder inden for fællesskabets rammer. At fremme læring og udviklingen af nysgerrige, aktive og livsduelige mennesker. På Naur Sir Skole og i Lyngbjerghus arbejder vi med den anerkendende pædagogik. Vi anerkender hinanden for det vi er som mennesker. Vi har noget på hjertet. Vi vil hinanden. o Vi viser anerkendelse ved at ville noget med hinanden og ved at vise tro og tillid til individets muligheder. o Vi viser, at vi ankerkender individet ved at stiller faglige og sociale krav på forskellige niveauer. Vi ønsker igennem vores pædagogik at fremme selvstændige og myndige individer, der kan handle og tage stilling i et samfund med medbestemmelse og demokrati. Anerkendelse må ikke reduceres til overholdelse af spilleregler vi danner til aktiv deltagelse i spillet. 1 Formålet for Lyngbjerghus og Naur Sir Skole doc 4

5 Udviklingsprojektet skal være med til at udvikle og styrke vores indsatsområder: LÆS - sprog og læsning. (Holstebro Kommunes politik samt husets egen målformulering på området) 2 Udeundervisning (Der er udarbejdet mål og formål) 3 PULS - meget mere krop, sundhed og læring. Udviklingsprojektet skal være med til at udvikle og styrke vores fokus områder: Trivsel (Der er udarbejdet to trivselsfoldere: Trivsel for børn og unge og Trivsel for personalet) 4 Den sunde hverdag (Bestyrelsen har udarbejdet en folder indeholdende husets kostpolitik) 5 Den praktisk musiske dimension. Et højt fagligt niveau på alle niveauer. 2 LÆS førskolegruppen og Naur Sir Skole.doc 3 Udeundervisning og udeskole 2012.doc 4 Trivsel for børn og unge.doc Trivsel for personalet.doc 5 Den sunde hverdag - kostpolitik.doc 5

6 Formål for udviklingsprojektet PULS: o At udfordre den stillesiddende livsstil. o At arbejde med en bred forståelse for bevægelse. o At skabe en kultur, hvor kroppen er en del af læreprocessen. o At få en større viden om hvordan vi igennem idræt kan opnå pædagogiske mål. o At får større viden om, de ekstra idrætstimer udvikler børnenes Sociale kompetencer og relationer. Kundskabs og færdighedsområder. Koncentrationsevne. o At være med til at styrke gode sundheds- og bevægelsesvaner At bevare glæde ved at være fysisk aktiv. o Alle skal være med. At tilrettelægge de fysiske aktiviteter, så de motivere og engagerer alle. Personalet: o At personalet udvikler kompetencer og pædagogisk indsigt i forhold til pædagogiskidræt. o At der udvikles en fælles kultur og et fælles sprog. o At øge arbejdsglæden og være sundhedsfremmende for personalet. o At personalet uddannes i aldersrelateret træning ATK. Forældre og lokaleidrætsforeninger Meget vigtigt for projektet er et tæt samarbejde med forældre og de lokale idrætsforeninger. Her kan vi finde hjælp og styrke til at realisere projektet. Mål: Målet er at blive en idrætsbørnehave, en idrætsskole og en idrætsfritter eller udvikle vores eget koncept nok nærmere det sidste. 6

7 3. Udviklingsplan I skoleåret 2011/2012 starter vi udviklingsprojektet Meget mere krop, sundhed og læring i Lyngbjerghus og på Naur Sir Skole. Et sundhedsfremmende projekt i Holstebro Kommune. 1. udviklings år: o Projektet beskrives. o Der etableres netværk og samarbejdspartnere. o Efter- og videreuddannelse af personalet. Opstart. Alle personaler skal på kursus sammen. Personalet i børnehaven certificeres. o Der skal findes ekstra midler ved bl.a. fundraising. o Opstart pilotprojekt o Formulering af de specifikke områder vi ønsker at undersøge. o Før undersøgelser: Spørgeskemaundersøgelser blandt børn. Spørgeskemaundersøgelse blandt personalet. o Etablering af motionsbånd klasse 20. min 4 dage om ugen. o Ekstra idrætstimer etableres i samarbejde med fritteren klasse. (0. 4. klasse idrætsklasser/idrætsskole) o Ekstra fokus på idræt i børnehaven og i fritteren. o Der arbejdes med aldersrelateret træning ATK. o Samarbejde med lokale idrætsforeninger. o ½ årlig evaluering o Hvordan går processen i forhold til formål og mål? o Justeringer i forhold til formål og mål. o Evt. opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen. 2. og 3. udviklings år o Evaluering af første projekt år o Nåede vi vores formål og mål? o Justeringer i forhold til mål og formål. o Efter undersøgelser: Spørgeskemaundersøgelser blandt børn. Spørgeskemaundersøgelser blandt personalet. o Efter- og videreuddannelse. o Der skal findes ekstra midler ved bl.a. fundraising. o Videreudvikling af pilotprojektet o To ekstra idrætstimer i klasse. Hele skolen idrætsskole. o Idrætsfritter. o Idrætsbørnehave. o Evaluering af formål og mål. Hvad har vi fået ud af projektet? o Målsætning for den kommende periode. 7

8 4. Økonomi Vi prioriterer meget højt, at vores udviklingsprojekt realiseres. Derfor afsættes der i børnehaven, skolen og i fritidsordningen midler: o Kursusmidler. Der afholdes løbende kurser for alle personaler. o Timer til beskrivelser og udvikling af projektet. o Indkøb af materialer. For at kunne realisere alle mål i udviklingsprojektet har Lyngbjerghus og Naur Sir Skole brug for økonomisk støtte. Indenfor given budgetramme er det muligt at etablere en del af projektet. Der søges fonde og midler. 8

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere