Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn"

Transkript

1 Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn 1

2 Resumé Odense Bys Museer arbejder i disse år på at udvikle et samlet, moderne kulturhistorisk museum i det historiske bygningskompleks Møntergården midt i Odense. En vision, der skal åbne museet for både borgere og turister, og placere Møntergården som en aktiv del af byen med et bredt spektrum af aktiviteter og kulturtilbud. I denne proces ønsker vi at etablere Børnenes By på Møntergården et helt særligt formidlingsområde, der skaber optimale rammer for en involverende museumsformidling, byder på indholdsrige, kulturhistoriske oplevelser, og virker appellerende for børn i alderen 4-11 år. Nøgleordene er indlevelse, interaktivitet og nysgerrighed. Projektet består af to dele: Alle Tiders Hus udstilling og kreativt historielaboratorium og Børnenes Baggård et iscenesat historisk bymiljø. Med Børnenes By ønsker vi at afprøve nye veje inden for den museale børneformidling. Udstillingen i Alle Tiders Hus vil for eksempel blive nyskabende inden for sin genre og få en særposition i det nuværende danske, børnemuseale landskab. Evaluering og vidensdeling skal sikre, at andre danske museumsformidlere får glæde af vores erfaringer med projektet. En ting, der gør projektet særligt, er, at vi tager udgangspunkt i mere abstrakte temaer som for eksempel tro, krop og tid noget man ikke møder på andre børnemuseer. Desuden lægger vi vægt på en eksperimenterende tilgang, hvor børnene er detektiver, der med nysgerrigheden som drivkraft opdager fortidens historier og genstande gennem aktivitet og leg. Projektet tager afsæt i en høj faglighed, moderne virkemidler samt gedigne kvalitetsmaterialer. Børnenes By vil være med til at skabe liv i byen og på grund af sin atmosfære og autentiske ramme blive en oase, hvor byens børnefamilier får gode oplevelser og indholdsrigt samvær. Med Børnenes By på Møntergården vil Odense Bys Museer således bidrage med et vigtigt element til den byudvikling, som i disse år finder sted i Odense ikke mindst i kvarteret omkring Møntergården, hvor der i løbet af få år bliver dannet et nyt kulturelt kvarter. 2

3 Indhold Projekt Børnenes By på Møntergården 4 Vision 4 Indhold 5 Målgruppe 6 Succeskriterier 7 Evaluering og vidensdeling 8 Uddybende beskrivelse af delprojekterne 9 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie 9 2. Børnenes Baggård - et iscenesat, levendegjort bymiljø 14 Børnenes By en del af en helhed 19 Odenses nye kulturkvarter 19 Møntergården Alle Tiders Museum 20 En smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden 21 Odense Bys Museer 22 3

4 Projekt Børnenes By på Møntergården Vision Med Børnenes By på Møntergården vil Odense Bys Museer skabe et i dansk sammenhæng nytænkende bud på den kulturhistoriske museumsformidling til børn, der skal fungere som et tilbud til institutioner og børnefamilier. Formidlingsområdet skal sikre, at museet tilbyder de yngste gæster oplevelser, der er målrettet dem og kommer deres behov i møde både udviklings- og forståelsesmæssigt. Formålet er at give børn en introduktion til kulturhistorien på en eksperimenterende og legende måde, der har fokus på originale, kulturhistoriske genstande og topmoderne virkemidler. Gennem en interaktiv tilgang ønsker vi at skabe indholdsrige, nærværende oplevelser, der pirrer den kulturhistoriske nysgerrighed hos børnene og skaber grobund for historisk interesse og kulturel forståelse videre frem i livet. Med Børnenes By vil vi bygge bro mellem fortid og nutid ved hjælp af indlevelse. Rekonstruerede miljøer og rolleleg skal hjælpe børnene med mentalt at rejse til en anden tid. Formidling, der fokuserer på emner, som optager børn i deres nutidige hverdag også de komplicerede aspekter i livet skal gøre fortiden vedkommende. Børnenes By bygger på opfattelsen af museet som et socialt rum. Vi ønsker at skabe et rum for byens børnefamilier både lokale og turister hvor de sammen kan få gode og lærerige oplevelser. 4

5 Indhold Børnenes By består af to delprojekter, der har forskellige didaktiske tilgange til formidlingen. Tilsammen giver de en sjov, inspirerende og sanselig historisk oplevelse for børn og deres familier. Nysgerrighed og indlevelse er nøglebegreber i arbejdet med Børnenes By. 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie. I et gammelt, autentisk bindingsværkshus fra 1800-tallet indrettes en moderne udstilling for børn, som med inspirerende scenografi i kvalitetsmaterialer, skiftende temaer, interaktivitet og en legende tilgang bredt formidler historie og arkæologi i børnehøjde under hovedtemaet Alle Tiders Børneliv. Udstillingen giver børnene mulighed for at spejle deres egen nutid i historien og være små detektiver på jagt efter en forståelse af fortiden. I det kreative historielaboratorie arbejder børnene med eksperimenter og hands-on-aktiviteter. 2. Børnenes Baggård iscenesat, historisk bymiljø. Børnenes Baggård består af et værksted, en lejlighed og en baggård. Ved hjælp af kopigenstande og rekvisitter, levende formidling og prøv-selv-aktiviteter bliver børn og voksne inddraget i livet i købstaden i slutningen af 1800-tallet. Baggården skal samtidig fremstå som et datidens legeværelse, hvor børn og forældre kan prøve kræfter med forskellige historiske lege. I denne ramme bruger børnene alle sanser til at leve sig ind i historien og kan med hele kroppen opleve, hvordan vilkårene var for byens børn for 150 år siden. 5

6 Målgruppe Børnenes By henvender sig til børn i alderen 4-11 år. Hele området, og i særdeleshed udstillingen i Alle Tiders Hus, skal tage hensyn til børns forskellige behov både aldersmæssigt, forståelsesmæssigt og interessemæssigt. Formidlingen skal også virke appellerende for voksne, så vi opfordrer til dialog mellem generationerne. Vi ønsker både at tiltrække lokale borgere og byens turister, der søger indholdsrige oplevelser. Formidling og indhold i Børnenes By vil være af almengyldig karakter, der appellerer til børn, uanset hvor de kommer fra. Børnenes By er i første omgang henvendt til de frie børn det vil sige børn, som kommer til museet i fritiden sammen med deres forældre, bedsteforældre, SFO og børnehave. Børnenes By skal være et attraktivt sted at tage hen, når familier og institutioner skal finde på noget at lave. Vi ønsker at skabe sjove fritidsoplevelser, der er med til at styrke børnenes generelle historiske og kulturelle forståelse og interesse. Skoleklasser i et læringsforløb er ikke den primære målgruppe, og indhold og formidling tager derfor ikke direkte udgangspunkt i skolernes læringsmål. Undervisningsforløb for skoler vil i dog blive tænkt ind i en større sammenhæng for hele Møntergården og dens forskellige udstillinger og områder inkl. Børnenes By. 6

7 Succeskriterier Børnenes By skal medvirke til, at flere folk får positivt kendskab til Møntergården som et sted, der er værd at besøge, fordi man får lærerige og sjove oplevelser, man ikke får andre steder, fordi der løbende sker nye tiltag, og fordi Møntergården skaber rammen om godt samvær. Det er vores mål, at børn i alderen 4-11 år efter et besøg i Børnenes By har fået ny viden om kulturhistorien og fået lyst til at lære mere samtidig med, at de har følt sig godt underholdt. Med Børnenes By regner vi generelt med at kunne øge antallet af børn, der besøger Møntergården. I dag besøger ca børn under 18 år i gennemsnit Møntergården hver måned skønnet er ca. halvdelen af dem 4-11 år. Med Børnenes By ønsker vi at fordoble besøgstallet for netop denne målgruppe, ved at tilbyde dem en endnu bedre kvalitativ oplevelse, når de besøger Møntergården, end den de får i dag. Endelig regner vi med, at Børnenes By vil blive så populær, at ca. 25 % af børnene kommer igen inden for et år. Målet er også at blive et yndet udflugtsmål for lokale børneinstitutioner, og vi satser på, at samtlige førskolebørn og SFO er i Odense besøger Børnenes By mindst én gang inden for de første to år efter åbningen. Desuden regner vi med, at halvdelen af disse institutioner kommer igen indenfor de første tre år. Børnenes By vil også øge antallet af turister på Møntergården. Alt i alt håber vi, at Børnenes By vil være medvirkende til at øge Møntergårdens samlede besøgstal med ca. 25 % inden for de første par år - fra om året, som er besøgstallet for i dag, til ca om året. Gennem en målrettet markedsføringsstrategi sikrer vi, at vi når vores mål om antal og sammensætning af besøgende samt genbesøg. 7

8 Evaluering og vidensdeling For at finde ud af, om vi når vores mål, er det vigtigt for os, at foretage en grundig evaluering af projektet. Hertil ønsker vi at benytte os af eksterne konsulenter, der kan levere en professionel analyse. Der vil, allerede mens projektet forberedes, blive taget kontakt til et professionelt firma, der kan lægge en plan for en brugbar evaluering. Evalueringen skal fremadrettet bruges til at justere projekt og markedsføring, men skal også bruges som grundlag i en vidensdeling af projektets resultater med andre museer og kolleger i Danmark. Da vi med Børnenes By ønsker at afprøve nye veje inden for den museale børneformidling, mener vi det er oplagt, at andre også kan få glæde af det koncept, vi afprøver. Vi forestiller os vidensdeling i form af artikler i relevante fagblade, men ønsker også at afholde et netværksmøde på Møntergården, hvor vi sammen med kolleger fra andre museer får mulighed for at diskutere erfaringen med brugen af børnemuseer og børneudstillinger med udgangspunkt i de erfaringer gode som mindre gode - vi gør os gennem projekt Børnenes By. 8

9 Uddybende beskrivelse af delprojekterne I det følgende beskrives de delprojekter, der tilsammen udgør projekt Børnenes By, i detaljer. 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie Udstillingen i Alle Tiders Hus vil få en særposition i det danske museumslandskab. Den vil med sin meget interaktive og eksperimenterende tilgang til kulturhistorien i kombination med originale genstande skille sig ud og byde på en videreudvikling og i dansk sammenhæng nytænkning af den kulturhistoriske udstillingsform til børn. Til projektet har vi indtil videre søgt inspiration ved inden- og udenlandske børnemuseer med kulturhistorisk indhold, blandt andet Børnenes Museum på Nationalmuseet, Børnenes Museum på Arbejdermuseet, Post og Telemuseets legeland, Barndommens Historie på Kvindemuseet, MachMit i Berlin og Musée des enfants i Bruxelles. Dertil kommer research af børneformidling på en lang række danske og udenlandske museer, der ikke er deciderede børnemuseer. Udstillingen i Alle Tiders Hus bliver i forhold til de danske børnemuseer noget særligt. Blandt andet anlægger vi en langt mere eksperimentel og interaktiv tilgang, og tager udgangspunkt i, at børnene er detektiver, der løser fortidens gåder. Derudover vil vi i langt højere grad lade genstandene få en aktiv rolle, og vi vil fokuserer på abstrakte og komplekse temaer snarere end dagligdags emner, som man ser det på andre børnemuseer. En legende tilgang, som man ser på næsten alle børnemuseer, er dog også essentiel for Alle Tiders Hus. Det er vigtigt for os, at det til enhver tid er en ekstraordinær oplevelse at besøge Alle Tiders Hus. 9

10 Rammer og vilkår Alle Tiders Hus indrettes i et ældre bindingsværkshus på tre etager fra 1800-tallet. Huset har blandt andet tidligere rummet værksted, stalde og lejligheder. I dag eksisterer kun lejlighedsstrukturerne, der består af mange små rum en struktur vi ønsker at bevare. Udstillingen skal primært etableres på 1. og 2. sal og om muligt i trappeområdet. Øverst på 3. sal vil et stort loftrum kunne bruges som historisk fortælle- og legehule, hvor børn kan få skærpet deres historiske nysgerrighed gennem historiefortælling, historiske børnebøger og tegneserier samt legetøj med historiske temaer. Stueetagen indrettes med et værksted eller historielaboratorium, hvor børnene kan arbejde med kreative, kulturhistoriske prøv-selv-aktiviteter og eksperimenter. Underetagen skal desuden huse et velkomstområde med garderobe og toiletter. Alle Tider Hus ligger placeret lige overfor museets nye hovedindgang og ankomstplads og får således en fremtrædende placering i det samlede museumskompleks. 10

11 Indhold Det overordnede tema for udstillingen i Alle Tiders Hus er Alle Tiders Børneliv. Udstillingen skal gøre det muligt for børnene at spejle deres egen tilværelse i det liv, der har været levet i Danmark i forskellige historiske perioder. Udstillingen tager tidsmæssigt udgangspunkt i hele menneskets historie dvs. både arkæologi og historie. Som undertemaer vil vi prøve kræfter med emner, der har kant, og som tager udgangspunkt i mere komplicerede begreber, der betyder noget for nutidens børn og udfordre dem intellektuelt. Børn er ofte meget optagede af livets store spørgsmål og som museum ønsker vi at give vores bidrag til en dialog om fundamentale aspekter i livet. Denne tilgang har ikke før været prøvet på danske børnemuseer. Vi forestiller os emner som for eksempel tid, tro, miljø, liv og død, familieforhold, opfindelser, krop, underholdning og lignende og ikke kun dagligliv, der ofte er omdrejningspunktet for danske børnemuseer. Alle emner kan vi belyse i et historisk perspektiv. Udstillingen skal indrettes med en vis fleksibilitet. Idéen er, at vi inden for de overordnede temaer kan udskifte genstande og underemner, så vi i Alle Tiders Hus til stadighed formidler nye, aktuelle sider af kulturhistorien til børn. På det punkt adskiller vi os også fra andre børnemuseer, der har en mere statisk karakter. Eksempel på temaet Tid Temaet tager fat på filosofiske spørgsmål som for eksempel hvad er tid?, hvad er gamle dage?, og hvad sker der, når tiden går? Med temaet Tid får børn og voksne også en historisk knagerække at hænge tingene i udstillingen op på og en basal viden om tidernes skiften og udviklingen gennem historien. 11

12 Scenografi Det er vores ønske i videst muligt omfang at bibeholde husets nuværende udtryk med mange små rum. Når man befinder sig i huset, skal det være klart, at man er i et gammelt hus, og børnene får en unik oplevelse ved at gå på opdagelse i et labyrintisk hus med skæve vinkler. Som en kontrast til den gamle bygning, skal udstillingens indretning og design stå som et indbydende og supermoderne univers. Farverig scenografi i moderne kvalitetsdesign inviterer de besøgende til at gå på opdagelse i udstillingen og signalerer, at børnene tages alvorligt. Kontrasten mellem gammelt og nyt vil være med til at understrege udstillingens tema - det moderne børneliv i en historisk kontekst. Scenografi, struktur og formsprog skal variere fra rum til rum, så oplevelsen er ny, når man drejer om det næste hjørne. Udstillingselementerne skal danne labyrinter og smalle gange, som børnene kan kravle rundt i, og der vil være små rum og huler, hvor man kan gemme sig. 12

13 Formidling Udstillingen i Alle Tiders Hus skal have interaktive installationer, der gør det nødvendigt at bruge hele kroppen for at gå på opdagelse i kulturhistorien, uden at det bliver et legeland for eksempel montrer man kan kravle på eller ind i, låger der skal åbnes, huler med montrer i, installationer i gulv eller loft og interaktive, kulturhistoriske spil. Det er vigtigt for os, at udstillingen kan tilbyde lege- og oplevelseselementer, som børnene ikke selv har derhjemme. Det er dog også vigtigt for os at holde fast i, at vi er på et museum. Originale museumsgenstande skal i fokus. De gør museet til noget specielt og er med til at give fortællingerne autencitet og troværdighed. Børn synes ofte, det er helt særligt, når noget er ægte og gammelt et rigtigt skelet slår ét i plastic! Det er dog meget vigtigt for os, at genstandsmontrerne bygges ind i udstillingselementerne, så de bliver en integreret del af legen. En gennemgående formidlingsform skal bygge på opgaveløsning, så børnene bliver detektiver, der søger svar på fortidens gåder. Personlige historier gøres også til et bærende element, hvor det kan lade sig gøre, da identifikationen med virkelige personer gør det lettere at forstå historien. Formidlingen skal hele tiden forholde sig til sin målgruppe. For eksempel skal udstillingen kun indeholde forklarende tekst til forældre eller læs-let-tekster, da målgruppen ikke er gearet til lange tekster. I den moderne udstillingsverden er der et hav af nyere, digitale virkemidler f.eks. 3D-scenografi, talende malerier eller projektioner som er oplagte at tage i brug i stedet. Brugen af lyd skal dog være begrænset eller kapslet inde, da børn ofte selv skaber et højt lydniveau. 13

14 2. Børnenes Baggård - et iscenesat, levendegjort bymiljø ALLE TIDERS HUS VÆRKSTED OG LEJLIGHED Den fynske landsby og Den gamle by i Århus er naturlige inspirationskilder for Børnenes Baggård. Bymiljøet på Møntergården skiller sig dog klart ud fra disse ved fra starten at være funderet udelukkende på rekonstruktioner og rekvisitter i stedet for museumsgenstande. Det gør, at de besøgende må røre alt og kan inddrages direkte i aktiviteterne. Her vil børnene kunne foretage en mental rejse tilbage i tiden og lege sig ind i historien, og alle sanser vil blive sat i spil ved hjælp af lyde og lugte. En vigtig inspirationskilde til denne formidlingsform har vi hentet fra steder som f.eks. Sagnlandet Lejre ved Roskilde, der har et lignende rekonstrueret 1800-talsmiljø, blot i landbohistorisk kontekst, samt overnattende fortidsfamilier. Møntergården vil med Børnenes Baggård udvikle en byhistorisk pendant til denne rekonstruerede og levendegørende formidlingsform. På grund af sin relativt lille størrelse, vil vi i Børnenes Baggård lettere kunne skabe en autentisk stemning, end hvis vi skulle tage hensyn til indretningen af en hel landsby eller by. Her bliver der tale om et historisk by-koncentrat. Med sin autentiske ramme og spændende aktiviteter vil Børnenes Baggård være med til at skabe liv i byen og bliver et åndehul, hvor byens børnefamilier kan få gode oplevelser, der skaber grobund for indholdsrigt samvær. 14

15 Rammer og vilkår Det rekonstruerede bymiljø skal indrettes i og omkring en original, atmosfæremættet baggård, der ligger i umiddelbar forbindelse til Alle Tiders Hus. Den velbevarede baggård med tilhørende bygninger er stort set intakt og repræsentativ for et baggårds- og bymiljø fra 1800-tallet. Oprindeligt var der en række funktioner på ejendommen: Beboelse, værksteder, stalde, lokummer, lagerrum mm. Baggård og bygninger fremstår som en lukket enhed, hvor vi på en inddragende måde vil skabe et urbant mini-frilandsmuseum og vise forskellige facetter af livet i Odense for 150 år siden. Både lejlighed og værksted indrettes i en sidebygning langs det originale, brolagte Møntestræde. Det er desuden et ønske, at lejligheden kan bruges til overnatning for en familie eller mindre gruppe, der ønsker at bo i miljøet og indgå som en del af det rekonstruerede miljø i deres ferie. 15

16 Indhold Det rekonstruerede bymiljø består af tre enheder, der giver mulighed for at opleve, hvordan man boede, hvordan man arbejdede, og hvordan baggården var rammen om mange hverdagsaktiviteter ikke mindst for børnene. For alle tre enheder tager vi udgangspunkt i købstaden i anden halvdel af 1800-tallet. Formidlingen fokuserer på en fortælleramme bygget op omkring en navngiven håndværkerfamilie fra middelklassen en håndværksmester, dennes hustru og 5-6 børn samt en enkelt svend og lærling. Her formidles børnenes livsvilkår og dagligliv inden for temaerne arbejde, håndværk, familie, mad, leg og fritid i en byhistorisk kontekst. 1. Lejligheden indrettes med 1800-tals møbler og interiør og danner rammen om tidstypiske aktiviteter som f.eks. madlavning, husflid, forberedelse til højtider, rengøring mm. Her giver den besøgende husmoderen en hånd med og bliver inddraget i alle familiens gøremål og dagligliv. Gennem aktiv deltagelse og dialog får man øjnene op for datidens livsførelse. Hvordan var det eksempelvis at bo mange børn på alt for lidt plads, at tage bad i en balje på gulvet og slæbe koks til kakkelovnen? Hvordan smagte maden, og hvor mørkt var der om aftenen, før elektriciteten kom? 2. Snedkerværkstedet indrettes med tidstypisk værktøj og interiør, som danner rammen om formidlingen af byhåndværk. Ved hjælp af brugerinddragende aktiviteter og dialog med museets håndværkere formidles historien om de mange små værksteder, som i slutningen af 1800-tallet ofte lå i baggårde, og sjældent havde mere end en lille håndfuld ansatte deriblandt børn. I værkstedet tager gæsterne del i arbejdet og laver selv mindre produkter, de kan tage med hjem. Som besøgende får man indblik i arbejdsvilkårene for datidens håndværkere og arbejdere. 16

17 3. Baggården indrettes med materialer, skrammel og redskaber, der hører til værksted og lejlighed, samt lokummer, vasketøj, vandpumpe og hønsegård. Gården vil fremstå utrolig stemningsskabende, men har samtidig en vigtig formidlingsfunktion. Lejlighederne var i 1800-tallet meget små i forhold til, hvor mange mennesker, der boede i dem, og meget af livet foregik uden for huset. Det er netop dette liv med alle dets gøremål, vi ønsker at genskabe, så man som besøgende kan opleve det mørke lokum, selv hugge brænde, ordne vasketøj, hente vand fra vandpumpen og køre med den store trillebør på de toppede brosten med træsko på! En vigtig aktivitet i baggården vil være de historiske lege. Gården var datidens legeværelse og stylter, tøndebånd og lignende legeredskaber skal være til stede i rigelige mængder, ligesom letforståelige instruktioner på gamle lege skal være tilgængelige. På udvalgte tidspunkter står museumsformidleren klar til leg! De historiske lege tænkes også ind i museets kommende udvikling af firmaarrangementer. Et mere koncentreret arbejde med de historiske lege har ifølge Gerlev Legepark endnu ikke været til stede på Fyn. Visionen er derfor, at Møntergården kan blive et ankerpunkt for videreudvikling og formidling af de traditionelle, historiske lege i denne del af Danmark. 17

18 Scenografi For Børnenes Baggård gælder, at alt skal opbygges af genstande og interiør, som museets gæster må røre ved, prøve og bruge. Hele miljøet skal fremstå som et optimalt formidlingsrum, hvor gæsterne fysisk kan interagere med den urbane kulturhistorie ikke en tidsmaskine, hvor gæsterne er passive beskuere. Scenografien skal være fagligt velfunderet og skabe en formidlingsramme, der kan rumme brugerinddragende aktiviteter. Den skal appellerer til indlevelsesevne og fantasi og tale til alle sanser. Lyd- og lugtkulisser, kan for eksempel medvirke til at sætte fantasien i gang og gøre oplevelsen mere realistisk. Dertil kommer, at museets gæster ikke mindst børnene tilbydes udklædningstøj, som gør dem til en del af det rekonstruerede miljø og gør det let for dem at leve sig ind i historien. Nøglebegrebet er indlevelse og interaktion med hist Formidling Som omdrejningspunkt for formidlingen i Børnenes Baggård fuldtidsansættes en museumsformidler. Museumsformidleren har direkte publikumskontakt og udvikle undervisnings- og formidlingsforløb, så alle aktiviteter er både sjove og har et relevant pædagogisk og historiefagligt indhold. Samtidig bliver museumsformidleren ansvarlig for at etablere og håndtere en gruppe af studentermedhjælpere og frivillige formidlere, som i tidstypiske, rekonstruerede dragter levendegør miljøet og igangsætter aktiviteter for museets gæster. Formidlerne skal kunne træde ind i funktionen som 1800-tals håndværkersvend, husmor, gadedreng eller lignende. De vil tage imod vores gæster i lejligheden og på værkstedet og igangsætte de daglige gøremål i hjemmet, i gården og på værkstedet og på den måde medvirke til at gøre området levende. Desuden er det intentionen, at overnattende historiefamilier skal befolke det rekonstruerede miljø. 18

19 Børnenes By en del af en helhed Odenses nye kulturkvarter Under overskriften Fra Gade til By er en omfattende omlægning af Odense i gang. En stor firesporet vej vil fra juni 2014 blive nedlagt og omdannet til rekreative pladser og bebyggelse. Omlægningen af Thomas B. Thriges Gade vil sammen med opførelsen af nye kulturbygninger opgradere hele det centrale byområde, sammenbinde bymidten og skabe et nyt kulturelt kvarter, hvor Møntergården ligger. Det består af følgende tre områder: 1. Et H.C. Andersen-område med bl.a. Børnekulturhuset Fyrtøjet og H.C. Andersens Hus, hvor der netop er gennemført en international idékonkurrence om opførelsen af et helt nyt og unikt Eventyrhus, der åbner i Et musisk kvarter bestående af Odense Koncerthus, Carl Nielsen Museet og inden for få år et nyt musikkonservatorium samt det nye Musik- og teaterhus Odeon. 3. En historisk bydel centreret om Sortebrødre Torv og det kulturhistoriske museum Møntergården. Med Børnenes By vil Møntergården bidrage med et vigtigt element til denne byudvikling. 19

20 Møntergården Alle Tiders Museum Den samlede vision for Møntergården er at aktivere hele komplekset over de næste 5-6 år, så museet bliver en integreret del af lokalmiljøet med et bredt spektrum af aktiviteter og kulturtilbud. Det vil samtidig åbne museet op for både nationale og internationale turister. Første skridt på vejen mod at udvikle et samlet og moderne kulturhistorisk museum var opførelse af en ny udstillingsbygning med den topmoderne og permanente udstilling Fyn midt i verden. Den åbnede i august 2013 og blev finansieret af bevillinger fra Odense Byråd, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden. I den nye udstillingsbygning er der skabt tidssvarende, fleksible rammer for modtagelse af museets gæster, udstillinger, møder og konferencer. Bygningen er med sin spændende arkitektur blevet rost af flere arkitekturanmeldere. Udstillingen, som allerede i sin korte levetid har tiltrukket og begejstret ca besøgende fra både ind- og udland, giver et tankevækkende blik på Fyn med udgangspunkt i ca unikke genstande fra museets samlinger. Ved hjælp af avanceret design, lyd, film og interaktive installationer fortæller den om, hvordan begivenheder, kan sætte deres præg på lokal identitet, og hvordan det lokale omvendt også kan sætte sit aftryk på verdenskortet. 20

21 En smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden En række arkitekter har udarbejdet en samlet plan for udviklingen af Møntergården til en sammenhængende, kulturel oase - en smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden. Her vil man i fremtiden kunne slå sig ned i et af de hyggelige historiske gårdrum, drikke en kop kaffe i den planlagte café i hjertet af komplekset, opleve optrædende kunstnere på det centralt beliggende sceneområde og sammen med sine børn blive klogere på historien i Børnenes By. Møntergårdskarréens bygningerne er opført på stedet eller flyttet dertil og spænder fra tallet til i dag. De historiske gårdrum på museet skaber en helt særlig atmosfære, der tiltrækker mange gæster til forskellige events og arrangementer. Både kulturnat, børneteater og kunsthåndværkermarked trækker et stort publikum, og det tilbagevendende Historiske Julemarked på Møntergården besøges hvert år af ca gæster. Med Børnenes By ønsker vi at bygge videre på denne positive udvikling. 21

22 Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum jævnfør museumslovens 16. Museet beskæftiger ca. 150 medarbejder inden for det kulturhistoriske fagområde og driver seks museer, herunder Møntergården. Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Formidlingsstrategi Odense Bys Museers formidling hviler på et fagvidenskabeligt grundlag, som udmøntes i en trebenet formidlingsstrategi: Formidling på museer i faste udstillinger og særudstillinger. Formidling i byrummet og kulturlandskabet. Formidling i elektroniske og trykte medier. Børnenes By er et projekt, der som en fast udstilling knytter sig til formidlingsstrategiens første ben. Baggårdsmiljøet, der danner rammen om Børnenes By, er dog i sig selv et vigtigt byrum, hvis historie er typisk for mange af byens tidligere baggårde, og projektet støtter således op om formidlingen i byrum og kulturlandskab. Det er også intensionen, at man i fremtiden kan møde Børnenes By på museets hjemmeside, så universet bliver formidlet via elektroniske medier. 22

23 23

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL KUNDEPRÆSENTATION OKSBØL KREATIV BRIEF Her ses idegrundlaget for projektet, hvor alle vigtige faktorer som spiller ind, kort vil bliver beskrevet. Situation Brandbil- og panserkøretøjs museet ligger i

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Oplevelser for hele familien i vinterferien

Oplevelser for hele familien i vinterferien Find alle oplevelser på oplev.odense.dk Oplevelser for hele familien i vinterferien Side 2 Besøg Vandkongens Dukkeværksted Side 3 Eventyrligt mange tog Side 4 Kamelen kom til sidst Side 5 Voksenfri Zone

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skattekisten. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Copyright Legeskibet 2017

Skattekisten. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Copyright Legeskibet 2017 Skattekisten Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden Copyright Legeskibet 2017 Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden Legeskibets Skattekiste Legeskibet tilbyder i forbindelse med årets sommertogt et

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

KOM og få en inspirerende aften med masser af kulturhistorie. niveau!

KOM og få en inspirerende aften med masser af kulturhistorie. niveau! 2016 Program Alle arrangementer er GRATIS for dig og en ledsager, når du er medlem af Museumsklubben KOM og få en inspirerende aften med masser af kulturhistorie på højt niveau! Museet byder på en lille

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Studietur til Firenze april

Studietur til Firenze april 2014 Studietur til Firenze 13.-17. april At være pædagog i Firenze Alle, der er ansatte i institutionerne er uddannede pædagoger. For at blive ansat, skal man indsende eksamenspapirer og dokumentere ens

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset PRESSEMEDDELELSE Jul i Skovarbejderhuset Der er julestemning i det lille Skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup i hele december måned. I adventsweekenden d. 11.-13. december bliver huset beboet af

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere