Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn"

Transkript

1 Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn 1

2 Resumé Odense Bys Museer arbejder i disse år på at udvikle et samlet, moderne kulturhistorisk museum i det historiske bygningskompleks Møntergården midt i Odense. En vision, der skal åbne museet for både borgere og turister, og placere Møntergården som en aktiv del af byen med et bredt spektrum af aktiviteter og kulturtilbud. I denne proces ønsker vi at etablere Børnenes By på Møntergården et helt særligt formidlingsområde, der skaber optimale rammer for en involverende museumsformidling, byder på indholdsrige, kulturhistoriske oplevelser, og virker appellerende for børn i alderen 4-11 år. Nøgleordene er indlevelse, interaktivitet og nysgerrighed. Projektet består af to dele: Alle Tiders Hus udstilling og kreativt historielaboratorium og Børnenes Baggård et iscenesat historisk bymiljø. Med Børnenes By ønsker vi at afprøve nye veje inden for den museale børneformidling. Udstillingen i Alle Tiders Hus vil for eksempel blive nyskabende inden for sin genre og få en særposition i det nuværende danske, børnemuseale landskab. Evaluering og vidensdeling skal sikre, at andre danske museumsformidlere får glæde af vores erfaringer med projektet. En ting, der gør projektet særligt, er, at vi tager udgangspunkt i mere abstrakte temaer som for eksempel tro, krop og tid noget man ikke møder på andre børnemuseer. Desuden lægger vi vægt på en eksperimenterende tilgang, hvor børnene er detektiver, der med nysgerrigheden som drivkraft opdager fortidens historier og genstande gennem aktivitet og leg. Projektet tager afsæt i en høj faglighed, moderne virkemidler samt gedigne kvalitetsmaterialer. Børnenes By vil være med til at skabe liv i byen og på grund af sin atmosfære og autentiske ramme blive en oase, hvor byens børnefamilier får gode oplevelser og indholdsrigt samvær. Med Børnenes By på Møntergården vil Odense Bys Museer således bidrage med et vigtigt element til den byudvikling, som i disse år finder sted i Odense ikke mindst i kvarteret omkring Møntergården, hvor der i løbet af få år bliver dannet et nyt kulturelt kvarter. 2

3 Indhold Projekt Børnenes By på Møntergården 4 Vision 4 Indhold 5 Målgruppe 6 Succeskriterier 7 Evaluering og vidensdeling 8 Uddybende beskrivelse af delprojekterne 9 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie 9 2. Børnenes Baggård - et iscenesat, levendegjort bymiljø 14 Børnenes By en del af en helhed 19 Odenses nye kulturkvarter 19 Møntergården Alle Tiders Museum 20 En smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden 21 Odense Bys Museer 22 3

4 Projekt Børnenes By på Møntergården Vision Med Børnenes By på Møntergården vil Odense Bys Museer skabe et i dansk sammenhæng nytænkende bud på den kulturhistoriske museumsformidling til børn, der skal fungere som et tilbud til institutioner og børnefamilier. Formidlingsområdet skal sikre, at museet tilbyder de yngste gæster oplevelser, der er målrettet dem og kommer deres behov i møde både udviklings- og forståelsesmæssigt. Formålet er at give børn en introduktion til kulturhistorien på en eksperimenterende og legende måde, der har fokus på originale, kulturhistoriske genstande og topmoderne virkemidler. Gennem en interaktiv tilgang ønsker vi at skabe indholdsrige, nærværende oplevelser, der pirrer den kulturhistoriske nysgerrighed hos børnene og skaber grobund for historisk interesse og kulturel forståelse videre frem i livet. Med Børnenes By vil vi bygge bro mellem fortid og nutid ved hjælp af indlevelse. Rekonstruerede miljøer og rolleleg skal hjælpe børnene med mentalt at rejse til en anden tid. Formidling, der fokuserer på emner, som optager børn i deres nutidige hverdag også de komplicerede aspekter i livet skal gøre fortiden vedkommende. Børnenes By bygger på opfattelsen af museet som et socialt rum. Vi ønsker at skabe et rum for byens børnefamilier både lokale og turister hvor de sammen kan få gode og lærerige oplevelser. 4

5 Indhold Børnenes By består af to delprojekter, der har forskellige didaktiske tilgange til formidlingen. Tilsammen giver de en sjov, inspirerende og sanselig historisk oplevelse for børn og deres familier. Nysgerrighed og indlevelse er nøglebegreber i arbejdet med Børnenes By. 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie. I et gammelt, autentisk bindingsværkshus fra 1800-tallet indrettes en moderne udstilling for børn, som med inspirerende scenografi i kvalitetsmaterialer, skiftende temaer, interaktivitet og en legende tilgang bredt formidler historie og arkæologi i børnehøjde under hovedtemaet Alle Tiders Børneliv. Udstillingen giver børnene mulighed for at spejle deres egen nutid i historien og være små detektiver på jagt efter en forståelse af fortiden. I det kreative historielaboratorie arbejder børnene med eksperimenter og hands-on-aktiviteter. 2. Børnenes Baggård iscenesat, historisk bymiljø. Børnenes Baggård består af et værksted, en lejlighed og en baggård. Ved hjælp af kopigenstande og rekvisitter, levende formidling og prøv-selv-aktiviteter bliver børn og voksne inddraget i livet i købstaden i slutningen af 1800-tallet. Baggården skal samtidig fremstå som et datidens legeværelse, hvor børn og forældre kan prøve kræfter med forskellige historiske lege. I denne ramme bruger børnene alle sanser til at leve sig ind i historien og kan med hele kroppen opleve, hvordan vilkårene var for byens børn for 150 år siden. 5

6 Målgruppe Børnenes By henvender sig til børn i alderen 4-11 år. Hele området, og i særdeleshed udstillingen i Alle Tiders Hus, skal tage hensyn til børns forskellige behov både aldersmæssigt, forståelsesmæssigt og interessemæssigt. Formidlingen skal også virke appellerende for voksne, så vi opfordrer til dialog mellem generationerne. Vi ønsker både at tiltrække lokale borgere og byens turister, der søger indholdsrige oplevelser. Formidling og indhold i Børnenes By vil være af almengyldig karakter, der appellerer til børn, uanset hvor de kommer fra. Børnenes By er i første omgang henvendt til de frie børn det vil sige børn, som kommer til museet i fritiden sammen med deres forældre, bedsteforældre, SFO og børnehave. Børnenes By skal være et attraktivt sted at tage hen, når familier og institutioner skal finde på noget at lave. Vi ønsker at skabe sjove fritidsoplevelser, der er med til at styrke børnenes generelle historiske og kulturelle forståelse og interesse. Skoleklasser i et læringsforløb er ikke den primære målgruppe, og indhold og formidling tager derfor ikke direkte udgangspunkt i skolernes læringsmål. Undervisningsforløb for skoler vil i dog blive tænkt ind i en større sammenhæng for hele Møntergården og dens forskellige udstillinger og områder inkl. Børnenes By. 6

7 Succeskriterier Børnenes By skal medvirke til, at flere folk får positivt kendskab til Møntergården som et sted, der er værd at besøge, fordi man får lærerige og sjove oplevelser, man ikke får andre steder, fordi der løbende sker nye tiltag, og fordi Møntergården skaber rammen om godt samvær. Det er vores mål, at børn i alderen 4-11 år efter et besøg i Børnenes By har fået ny viden om kulturhistorien og fået lyst til at lære mere samtidig med, at de har følt sig godt underholdt. Med Børnenes By regner vi generelt med at kunne øge antallet af børn, der besøger Møntergården. I dag besøger ca børn under 18 år i gennemsnit Møntergården hver måned skønnet er ca. halvdelen af dem 4-11 år. Med Børnenes By ønsker vi at fordoble besøgstallet for netop denne målgruppe, ved at tilbyde dem en endnu bedre kvalitativ oplevelse, når de besøger Møntergården, end den de får i dag. Endelig regner vi med, at Børnenes By vil blive så populær, at ca. 25 % af børnene kommer igen inden for et år. Målet er også at blive et yndet udflugtsmål for lokale børneinstitutioner, og vi satser på, at samtlige førskolebørn og SFO er i Odense besøger Børnenes By mindst én gang inden for de første to år efter åbningen. Desuden regner vi med, at halvdelen af disse institutioner kommer igen indenfor de første tre år. Børnenes By vil også øge antallet af turister på Møntergården. Alt i alt håber vi, at Børnenes By vil være medvirkende til at øge Møntergårdens samlede besøgstal med ca. 25 % inden for de første par år - fra om året, som er besøgstallet for i dag, til ca om året. Gennem en målrettet markedsføringsstrategi sikrer vi, at vi når vores mål om antal og sammensætning af besøgende samt genbesøg. 7

8 Evaluering og vidensdeling For at finde ud af, om vi når vores mål, er det vigtigt for os, at foretage en grundig evaluering af projektet. Hertil ønsker vi at benytte os af eksterne konsulenter, der kan levere en professionel analyse. Der vil, allerede mens projektet forberedes, blive taget kontakt til et professionelt firma, der kan lægge en plan for en brugbar evaluering. Evalueringen skal fremadrettet bruges til at justere projekt og markedsføring, men skal også bruges som grundlag i en vidensdeling af projektets resultater med andre museer og kolleger i Danmark. Da vi med Børnenes By ønsker at afprøve nye veje inden for den museale børneformidling, mener vi det er oplagt, at andre også kan få glæde af det koncept, vi afprøver. Vi forestiller os vidensdeling i form af artikler i relevante fagblade, men ønsker også at afholde et netværksmøde på Møntergården, hvor vi sammen med kolleger fra andre museer får mulighed for at diskutere erfaringen med brugen af børnemuseer og børneudstillinger med udgangspunkt i de erfaringer gode som mindre gode - vi gør os gennem projekt Børnenes By. 8

9 Uddybende beskrivelse af delprojekterne I det følgende beskrives de delprojekter, der tilsammen udgør projekt Børnenes By, i detaljer. 1. Alle Tiders Hus - udstilling og kreativt historielaboratorie Udstillingen i Alle Tiders Hus vil få en særposition i det danske museumslandskab. Den vil med sin meget interaktive og eksperimenterende tilgang til kulturhistorien i kombination med originale genstande skille sig ud og byde på en videreudvikling og i dansk sammenhæng nytænkning af den kulturhistoriske udstillingsform til børn. Til projektet har vi indtil videre søgt inspiration ved inden- og udenlandske børnemuseer med kulturhistorisk indhold, blandt andet Børnenes Museum på Nationalmuseet, Børnenes Museum på Arbejdermuseet, Post og Telemuseets legeland, Barndommens Historie på Kvindemuseet, MachMit i Berlin og Musée des enfants i Bruxelles. Dertil kommer research af børneformidling på en lang række danske og udenlandske museer, der ikke er deciderede børnemuseer. Udstillingen i Alle Tiders Hus bliver i forhold til de danske børnemuseer noget særligt. Blandt andet anlægger vi en langt mere eksperimentel og interaktiv tilgang, og tager udgangspunkt i, at børnene er detektiver, der løser fortidens gåder. Derudover vil vi i langt højere grad lade genstandene få en aktiv rolle, og vi vil fokuserer på abstrakte og komplekse temaer snarere end dagligdags emner, som man ser det på andre børnemuseer. En legende tilgang, som man ser på næsten alle børnemuseer, er dog også essentiel for Alle Tiders Hus. Det er vigtigt for os, at det til enhver tid er en ekstraordinær oplevelse at besøge Alle Tiders Hus. 9

10 Rammer og vilkår Alle Tiders Hus indrettes i et ældre bindingsværkshus på tre etager fra 1800-tallet. Huset har blandt andet tidligere rummet værksted, stalde og lejligheder. I dag eksisterer kun lejlighedsstrukturerne, der består af mange små rum en struktur vi ønsker at bevare. Udstillingen skal primært etableres på 1. og 2. sal og om muligt i trappeområdet. Øverst på 3. sal vil et stort loftrum kunne bruges som historisk fortælle- og legehule, hvor børn kan få skærpet deres historiske nysgerrighed gennem historiefortælling, historiske børnebøger og tegneserier samt legetøj med historiske temaer. Stueetagen indrettes med et værksted eller historielaboratorium, hvor børnene kan arbejde med kreative, kulturhistoriske prøv-selv-aktiviteter og eksperimenter. Underetagen skal desuden huse et velkomstområde med garderobe og toiletter. Alle Tider Hus ligger placeret lige overfor museets nye hovedindgang og ankomstplads og får således en fremtrædende placering i det samlede museumskompleks. 10

11 Indhold Det overordnede tema for udstillingen i Alle Tiders Hus er Alle Tiders Børneliv. Udstillingen skal gøre det muligt for børnene at spejle deres egen tilværelse i det liv, der har været levet i Danmark i forskellige historiske perioder. Udstillingen tager tidsmæssigt udgangspunkt i hele menneskets historie dvs. både arkæologi og historie. Som undertemaer vil vi prøve kræfter med emner, der har kant, og som tager udgangspunkt i mere komplicerede begreber, der betyder noget for nutidens børn og udfordre dem intellektuelt. Børn er ofte meget optagede af livets store spørgsmål og som museum ønsker vi at give vores bidrag til en dialog om fundamentale aspekter i livet. Denne tilgang har ikke før været prøvet på danske børnemuseer. Vi forestiller os emner som for eksempel tid, tro, miljø, liv og død, familieforhold, opfindelser, krop, underholdning og lignende og ikke kun dagligliv, der ofte er omdrejningspunktet for danske børnemuseer. Alle emner kan vi belyse i et historisk perspektiv. Udstillingen skal indrettes med en vis fleksibilitet. Idéen er, at vi inden for de overordnede temaer kan udskifte genstande og underemner, så vi i Alle Tiders Hus til stadighed formidler nye, aktuelle sider af kulturhistorien til børn. På det punkt adskiller vi os også fra andre børnemuseer, der har en mere statisk karakter. Eksempel på temaet Tid Temaet tager fat på filosofiske spørgsmål som for eksempel hvad er tid?, hvad er gamle dage?, og hvad sker der, når tiden går? Med temaet Tid får børn og voksne også en historisk knagerække at hænge tingene i udstillingen op på og en basal viden om tidernes skiften og udviklingen gennem historien. 11

12 Scenografi Det er vores ønske i videst muligt omfang at bibeholde husets nuværende udtryk med mange små rum. Når man befinder sig i huset, skal det være klart, at man er i et gammelt hus, og børnene får en unik oplevelse ved at gå på opdagelse i et labyrintisk hus med skæve vinkler. Som en kontrast til den gamle bygning, skal udstillingens indretning og design stå som et indbydende og supermoderne univers. Farverig scenografi i moderne kvalitetsdesign inviterer de besøgende til at gå på opdagelse i udstillingen og signalerer, at børnene tages alvorligt. Kontrasten mellem gammelt og nyt vil være med til at understrege udstillingens tema - det moderne børneliv i en historisk kontekst. Scenografi, struktur og formsprog skal variere fra rum til rum, så oplevelsen er ny, når man drejer om det næste hjørne. Udstillingselementerne skal danne labyrinter og smalle gange, som børnene kan kravle rundt i, og der vil være små rum og huler, hvor man kan gemme sig. 12

13 Formidling Udstillingen i Alle Tiders Hus skal have interaktive installationer, der gør det nødvendigt at bruge hele kroppen for at gå på opdagelse i kulturhistorien, uden at det bliver et legeland for eksempel montrer man kan kravle på eller ind i, låger der skal åbnes, huler med montrer i, installationer i gulv eller loft og interaktive, kulturhistoriske spil. Det er vigtigt for os, at udstillingen kan tilbyde lege- og oplevelseselementer, som børnene ikke selv har derhjemme. Det er dog også vigtigt for os at holde fast i, at vi er på et museum. Originale museumsgenstande skal i fokus. De gør museet til noget specielt og er med til at give fortællingerne autencitet og troværdighed. Børn synes ofte, det er helt særligt, når noget er ægte og gammelt et rigtigt skelet slår ét i plastic! Det er dog meget vigtigt for os, at genstandsmontrerne bygges ind i udstillingselementerne, så de bliver en integreret del af legen. En gennemgående formidlingsform skal bygge på opgaveløsning, så børnene bliver detektiver, der søger svar på fortidens gåder. Personlige historier gøres også til et bærende element, hvor det kan lade sig gøre, da identifikationen med virkelige personer gør det lettere at forstå historien. Formidlingen skal hele tiden forholde sig til sin målgruppe. For eksempel skal udstillingen kun indeholde forklarende tekst til forældre eller læs-let-tekster, da målgruppen ikke er gearet til lange tekster. I den moderne udstillingsverden er der et hav af nyere, digitale virkemidler f.eks. 3D-scenografi, talende malerier eller projektioner som er oplagte at tage i brug i stedet. Brugen af lyd skal dog være begrænset eller kapslet inde, da børn ofte selv skaber et højt lydniveau. 13

14 2. Børnenes Baggård - et iscenesat, levendegjort bymiljø ALLE TIDERS HUS VÆRKSTED OG LEJLIGHED Den fynske landsby og Den gamle by i Århus er naturlige inspirationskilder for Børnenes Baggård. Bymiljøet på Møntergården skiller sig dog klart ud fra disse ved fra starten at være funderet udelukkende på rekonstruktioner og rekvisitter i stedet for museumsgenstande. Det gør, at de besøgende må røre alt og kan inddrages direkte i aktiviteterne. Her vil børnene kunne foretage en mental rejse tilbage i tiden og lege sig ind i historien, og alle sanser vil blive sat i spil ved hjælp af lyde og lugte. En vigtig inspirationskilde til denne formidlingsform har vi hentet fra steder som f.eks. Sagnlandet Lejre ved Roskilde, der har et lignende rekonstrueret 1800-talsmiljø, blot i landbohistorisk kontekst, samt overnattende fortidsfamilier. Møntergården vil med Børnenes Baggård udvikle en byhistorisk pendant til denne rekonstruerede og levendegørende formidlingsform. På grund af sin relativt lille størrelse, vil vi i Børnenes Baggård lettere kunne skabe en autentisk stemning, end hvis vi skulle tage hensyn til indretningen af en hel landsby eller by. Her bliver der tale om et historisk by-koncentrat. Med sin autentiske ramme og spændende aktiviteter vil Børnenes Baggård være med til at skabe liv i byen og bliver et åndehul, hvor byens børnefamilier kan få gode oplevelser, der skaber grobund for indholdsrigt samvær. 14

15 Rammer og vilkår Det rekonstruerede bymiljø skal indrettes i og omkring en original, atmosfæremættet baggård, der ligger i umiddelbar forbindelse til Alle Tiders Hus. Den velbevarede baggård med tilhørende bygninger er stort set intakt og repræsentativ for et baggårds- og bymiljø fra 1800-tallet. Oprindeligt var der en række funktioner på ejendommen: Beboelse, værksteder, stalde, lokummer, lagerrum mm. Baggård og bygninger fremstår som en lukket enhed, hvor vi på en inddragende måde vil skabe et urbant mini-frilandsmuseum og vise forskellige facetter af livet i Odense for 150 år siden. Både lejlighed og værksted indrettes i en sidebygning langs det originale, brolagte Møntestræde. Det er desuden et ønske, at lejligheden kan bruges til overnatning for en familie eller mindre gruppe, der ønsker at bo i miljøet og indgå som en del af det rekonstruerede miljø i deres ferie. 15

16 Indhold Det rekonstruerede bymiljø består af tre enheder, der giver mulighed for at opleve, hvordan man boede, hvordan man arbejdede, og hvordan baggården var rammen om mange hverdagsaktiviteter ikke mindst for børnene. For alle tre enheder tager vi udgangspunkt i købstaden i anden halvdel af 1800-tallet. Formidlingen fokuserer på en fortælleramme bygget op omkring en navngiven håndværkerfamilie fra middelklassen en håndværksmester, dennes hustru og 5-6 børn samt en enkelt svend og lærling. Her formidles børnenes livsvilkår og dagligliv inden for temaerne arbejde, håndværk, familie, mad, leg og fritid i en byhistorisk kontekst. 1. Lejligheden indrettes med 1800-tals møbler og interiør og danner rammen om tidstypiske aktiviteter som f.eks. madlavning, husflid, forberedelse til højtider, rengøring mm. Her giver den besøgende husmoderen en hånd med og bliver inddraget i alle familiens gøremål og dagligliv. Gennem aktiv deltagelse og dialog får man øjnene op for datidens livsførelse. Hvordan var det eksempelvis at bo mange børn på alt for lidt plads, at tage bad i en balje på gulvet og slæbe koks til kakkelovnen? Hvordan smagte maden, og hvor mørkt var der om aftenen, før elektriciteten kom? 2. Snedkerværkstedet indrettes med tidstypisk værktøj og interiør, som danner rammen om formidlingen af byhåndværk. Ved hjælp af brugerinddragende aktiviteter og dialog med museets håndværkere formidles historien om de mange små værksteder, som i slutningen af 1800-tallet ofte lå i baggårde, og sjældent havde mere end en lille håndfuld ansatte deriblandt børn. I værkstedet tager gæsterne del i arbejdet og laver selv mindre produkter, de kan tage med hjem. Som besøgende får man indblik i arbejdsvilkårene for datidens håndværkere og arbejdere. 16

17 3. Baggården indrettes med materialer, skrammel og redskaber, der hører til værksted og lejlighed, samt lokummer, vasketøj, vandpumpe og hønsegård. Gården vil fremstå utrolig stemningsskabende, men har samtidig en vigtig formidlingsfunktion. Lejlighederne var i 1800-tallet meget små i forhold til, hvor mange mennesker, der boede i dem, og meget af livet foregik uden for huset. Det er netop dette liv med alle dets gøremål, vi ønsker at genskabe, så man som besøgende kan opleve det mørke lokum, selv hugge brænde, ordne vasketøj, hente vand fra vandpumpen og køre med den store trillebør på de toppede brosten med træsko på! En vigtig aktivitet i baggården vil være de historiske lege. Gården var datidens legeværelse og stylter, tøndebånd og lignende legeredskaber skal være til stede i rigelige mængder, ligesom letforståelige instruktioner på gamle lege skal være tilgængelige. På udvalgte tidspunkter står museumsformidleren klar til leg! De historiske lege tænkes også ind i museets kommende udvikling af firmaarrangementer. Et mere koncentreret arbejde med de historiske lege har ifølge Gerlev Legepark endnu ikke været til stede på Fyn. Visionen er derfor, at Møntergården kan blive et ankerpunkt for videreudvikling og formidling af de traditionelle, historiske lege i denne del af Danmark. 17

18 Scenografi For Børnenes Baggård gælder, at alt skal opbygges af genstande og interiør, som museets gæster må røre ved, prøve og bruge. Hele miljøet skal fremstå som et optimalt formidlingsrum, hvor gæsterne fysisk kan interagere med den urbane kulturhistorie ikke en tidsmaskine, hvor gæsterne er passive beskuere. Scenografien skal være fagligt velfunderet og skabe en formidlingsramme, der kan rumme brugerinddragende aktiviteter. Den skal appellerer til indlevelsesevne og fantasi og tale til alle sanser. Lyd- og lugtkulisser, kan for eksempel medvirke til at sætte fantasien i gang og gøre oplevelsen mere realistisk. Dertil kommer, at museets gæster ikke mindst børnene tilbydes udklædningstøj, som gør dem til en del af det rekonstruerede miljø og gør det let for dem at leve sig ind i historien. Nøglebegrebet er indlevelse og interaktion med hist Formidling Som omdrejningspunkt for formidlingen i Børnenes Baggård fuldtidsansættes en museumsformidler. Museumsformidleren har direkte publikumskontakt og udvikle undervisnings- og formidlingsforløb, så alle aktiviteter er både sjove og har et relevant pædagogisk og historiefagligt indhold. Samtidig bliver museumsformidleren ansvarlig for at etablere og håndtere en gruppe af studentermedhjælpere og frivillige formidlere, som i tidstypiske, rekonstruerede dragter levendegør miljøet og igangsætter aktiviteter for museets gæster. Formidlerne skal kunne træde ind i funktionen som 1800-tals håndværkersvend, husmor, gadedreng eller lignende. De vil tage imod vores gæster i lejligheden og på værkstedet og igangsætte de daglige gøremål i hjemmet, i gården og på værkstedet og på den måde medvirke til at gøre området levende. Desuden er det intentionen, at overnattende historiefamilier skal befolke det rekonstruerede miljø. 18

19 Børnenes By en del af en helhed Odenses nye kulturkvarter Under overskriften Fra Gade til By er en omfattende omlægning af Odense i gang. En stor firesporet vej vil fra juni 2014 blive nedlagt og omdannet til rekreative pladser og bebyggelse. Omlægningen af Thomas B. Thriges Gade vil sammen med opførelsen af nye kulturbygninger opgradere hele det centrale byområde, sammenbinde bymidten og skabe et nyt kulturelt kvarter, hvor Møntergården ligger. Det består af følgende tre områder: 1. Et H.C. Andersen-område med bl.a. Børnekulturhuset Fyrtøjet og H.C. Andersens Hus, hvor der netop er gennemført en international idékonkurrence om opførelsen af et helt nyt og unikt Eventyrhus, der åbner i Et musisk kvarter bestående af Odense Koncerthus, Carl Nielsen Museet og inden for få år et nyt musikkonservatorium samt det nye Musik- og teaterhus Odeon. 3. En historisk bydel centreret om Sortebrødre Torv og det kulturhistoriske museum Møntergården. Med Børnenes By vil Møntergården bidrage med et vigtigt element til denne byudvikling. 19

20 Møntergården Alle Tiders Museum Den samlede vision for Møntergården er at aktivere hele komplekset over de næste 5-6 år, så museet bliver en integreret del af lokalmiljøet med et bredt spektrum af aktiviteter og kulturtilbud. Det vil samtidig åbne museet op for både nationale og internationale turister. Første skridt på vejen mod at udvikle et samlet og moderne kulturhistorisk museum var opførelse af en ny udstillingsbygning med den topmoderne og permanente udstilling Fyn midt i verden. Den åbnede i august 2013 og blev finansieret af bevillinger fra Odense Byråd, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden. I den nye udstillingsbygning er der skabt tidssvarende, fleksible rammer for modtagelse af museets gæster, udstillinger, møder og konferencer. Bygningen er med sin spændende arkitektur blevet rost af flere arkitekturanmeldere. Udstillingen, som allerede i sin korte levetid har tiltrukket og begejstret ca besøgende fra både ind- og udland, giver et tankevækkende blik på Fyn med udgangspunkt i ca unikke genstande fra museets samlinger. Ved hjælp af avanceret design, lyd, film og interaktive installationer fortæller den om, hvordan begivenheder, kan sætte deres præg på lokal identitet, og hvordan det lokale omvendt også kan sætte sit aftryk på verdenskortet. 20

21 En smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden En række arkitekter har udarbejdet en samlet plan for udviklingen af Møntergården til en sammenhængende, kulturel oase - en smeltedigel for kreativitet, oplevelser og viden. Her vil man i fremtiden kunne slå sig ned i et af de hyggelige historiske gårdrum, drikke en kop kaffe i den planlagte café i hjertet af komplekset, opleve optrædende kunstnere på det centralt beliggende sceneområde og sammen med sine børn blive klogere på historien i Børnenes By. Møntergårdskarréens bygningerne er opført på stedet eller flyttet dertil og spænder fra tallet til i dag. De historiske gårdrum på museet skaber en helt særlig atmosfære, der tiltrækker mange gæster til forskellige events og arrangementer. Både kulturnat, børneteater og kunsthåndværkermarked trækker et stort publikum, og det tilbagevendende Historiske Julemarked på Møntergården besøges hvert år af ca gæster. Med Børnenes By ønsker vi at bygge videre på denne positive udvikling. 21

22 Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum jævnfør museumslovens 16. Museet beskæftiger ca. 150 medarbejder inden for det kulturhistoriske fagområde og driver seks museer, herunder Møntergården. Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Formidlingsstrategi Odense Bys Museers formidling hviler på et fagvidenskabeligt grundlag, som udmøntes i en trebenet formidlingsstrategi: Formidling på museer i faste udstillinger og særudstillinger. Formidling i byrummet og kulturlandskabet. Formidling i elektroniske og trykte medier. Børnenes By er et projekt, der som en fast udstilling knytter sig til formidlingsstrategiens første ben. Baggårdsmiljøet, der danner rammen om Børnenes By, er dog i sig selv et vigtigt byrum, hvis historie er typisk for mange af byens tidligere baggårde, og projektet støtter således op om formidlingen i byrum og kulturlandskab. Det er også intensionen, at man i fremtiden kan møde Børnenes By på museets hjemmeside, så universet bliver formidlet via elektroniske medier. 22

23 23

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Pigers og drenges brug af udstillingsrum Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum

Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum Kontaktperson: Projektleder og museumsformidler Mette Bjerrum Jensen, mbj@vardemuseum.dk Projektets titel: Udvikling af Kulturhistorisk Laboratorium.

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere