.Brand TLD Designation Application

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Brand TLD Designation Application"

Transkript

1 .Brand TLD Designation Application Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, California Attention: New gtld Program Staff RE: Application for.brand TLD Designation FLSmidth A/S ("Registry Operator"), in connection with the execution of the Registry Agreement for the.flsmidth TLD (the "Registry Agreement"), hereby applies for the.flsmidth TLD to be qualified by I CANN as a.brand TLD. The FLSMIDTH brand FLSmidth A/Sis a leading supplier of equipment and services to the global cement and minerals industries since its founding in FLSmidth employs approximately 15,000 people and maintains offices in more than 40 countries, with revenue of EUR 3,610bn in The company has secured trademark registrations for the mark FLSMIDTH in over SO jurisdictions around the globe, in connection with its wide range of products and services in the cement and minerals industries. Registry Operator confirms and represents to I CANN that the TLD meets each of the criteria for the TLD to be qualified as a.brand TLD, as described in the.brand TLD Application Process and Specification 13 attached thereto, and that all supplemental material accompanying this application is accurate and not misleading in any respect. Registry Operator also represents that the trademark registration attached hereto as Exhibit A and the registration policies attached hereto as Exhibit B. and the SMD file ID number attached hereto as Exhibit Care complete and accurate copies of the official trademark registration, Registry Operator's registration policies for the TLD, and the SMD file ID for which this application is submitted, respectively.. FLSMIDTH qualifies as a.brand TLD The.FLSMIDTH TLD meets all requirements to be defined as a.brand TLD and with its registration policy, attached as appendix B below, qualifies for Specification 13 to the New gtld Registry Agreements as:

2 The.FLSMIDTH TLD string is identical to the textual elements protectable under applicable law, of the FLSMIDTH registered trademark valid under applicable law; The FLSMIDTH trademark is recorded with, and issued a signed mark data file by the Trademark Clearinghouse. The trademark is owned and used by Registry Operator in the ordinary course of its business in connection with the offering of goods and services claimed in the trademark registration. The trademark was issued to Registry Operator prior to the filing of its TLD registry application with ICANN. The trademark is used throughout the Term continuously in the ordinary course of business of Registry Operator in connection with the offering of goods and services identified in the trademark registration. The trademark does not begin with a period or a dot. The trademark is used by Registry Operator in the conduct of one or more of its businesses that are unrelated to the provision of TLD registry services Only Registry Operator is an eligible registrant of domain names in the TLD and controls the DNS records associated with domain names at any level in the TLD; The TLD is not a Generic String TLD (as defined in Specification 11); Registry Operator has provided I CANN with an accurate and complete copy of such trademark registration. See attachment A, Trademark Certificate below. Registry Operator agrees to conduct internal reviews at least once per calendar year to ensure that the TLD meets the requirements of the definition of a.brand TLD. Registry Operator will provide I CANN with the results of our internal review, along with a certification executed by one of our executive officers that the TLD meets the requirements of a.brand TLD. Registry Operator agrees that if Registry Operator makes any changes to its registration policies for the TLD (whether before or after this application has been approved) that may disqualify the TLD as a.brand TLD, it will promptly provide I CANN with a complete and accurate copy of the revised registration policies. In addition, if Registry Operator fails to maintain the trademark registration underlying its.brand TLD application, it shall promptly notify I CANN of such failure. Registry Operator also agrees to maintain the criteria required to qualify as a.brand TLD and to immediately notify I CANN of any changes in circumstances that could alter the statements made, and supporting materials provide with, this application. Registry Operator acknowledges and agrees that this letter is binding on Registry Operator and, if any of the foregoing representations and agreements becomes untrue or not complied with, it shall be deemed a breach of the Registry Agreement by Registry Operator, and I CANN may assert its rights under the Registry Agreement, including by determining that the TLD no longer qualifies as a.brand TLD pursuant to the terms of Specification 13.

3 Questions about this request should be directed to Submitted by Position: Dated: Group Executive Vice President 2 5 epfe/'1 W<r- 2d '1 Submitted by: Position: Dated: Group Executive Vice President I{) ~~~ 20/(,/

4 Exhibit A Trademark Registration [to be attached by Registry Operator]

5 Kongeriget Danmark VR Ovenncevnte varemrerke er registreret i det danske varemrerkeregister. Registreringens omfang fremgar af vedhreftede registerudskrift. Registreringen grelder i 10 ar fra reg istreringsd atoen. The above-mentioned trade mark is registered in the Danish Register of Trade Marks. The extent of the registration appears on the attached extract. The registration is valid for 10 years from the date of registration. 14. oktober 2008 Patent- og Varemaarkestyrelsen 0konomi- og Erhvervsministeriet Jesper Kongstad Direkt0r ---=- c:tl:.> PATENT- OG VAREMA:RKESTYRELSEN

6 Rekyirent: AJK Dato: 14. oktober 2008 Reference: VA Side 2af6 Registerudskrift (Extract of Register) (111) (210) VR VA (151) (220) 30. september maj 2008 (180) 30. september 2018 (730) FLSMIDTH A/S Vigerslev Alie Valby Dan mark (CVR) (7 40/750) : Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard K0benhavn V Dan mark (540) FLSmidth (511) Klasse 06: Ubearbejdede og delvist bearbejdede u89dle metaller og legeringer heraf, herunder legeringer til brug i cementproduktionsudstyr; metalrnr, stalkugler og andre af U89dle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder varer til brug som reservedele; byggematerialer af metal; bygninger af metal, herunder maskinhaller og bygninger til opbevaring af cement; siloer af metal; beholdere og containere af metal til brug for oplagring og/eller transport; tappe af metal; b89lter af metal til handtering af l89s; dele og tilbeh0r til alle de f0rn89vnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 07: Maskiner og motorer og dele deraf (ikke til befordringsmidler til brug pa land); gear og koblinger (ikke til befordringsmidler til brug pa land), herunder gear og koblinger til m011er, vindm0ller, pumper, kompressorer og generatorer samt gear og koblinger til brug i skibe; ventiler (maskindele); maskiner og apparater til cementproduktion; maskiner til brug i miner; transport- og trffikkeapparater til minedrift; mineralopberedningsanlffig, nemlig maskiner til anvendelse i mineralindustrien; maskiner og apparater til anvendelse i cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslffigtede industrier (ikke indeholdt i andre klasser); gravemaskiner og eskavatorer; ophuggere (maskiner); maskiner og apparater til brug for sedimentering; vadseparationsudstyr (maskiner); cykloner (maskiner), herunder centrifuger til brug for udskillelse af mineraler fra flydende masser; renseapparater til brug for rensning af maskiner i et procesanlffig; planeringsmaskiner; transport0rer (maskiner), herunder rulletransport0rer og elevatortransport0rer; transportanl89g; hejsevffirk til minedrift; laderamper (maskiner); elevatorplatforme (maskiner); transportband, herunder transportband til

7 Rekvirent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 3af6 brug for flydende materiale (maskiner); materialetransportanlcsg, nemlig maskiner til brug for mined rift og cementproduktion, herunder i form af transportband til horizontal transport, faste og mobile transportband, elevatorer til transport af ramaterialer, snegle-transportmaskiner og lufttryk-transportmaskiner, kraner (hejseog l0ftevcsrk), herunder kraner til lastning og losning af ski be, mekaniske og pneumatiske transport0rer, pendultransport0rer; kcsdef0deapparater (maskiner), f0deband, herunder lamelf0deband; sorterevcsrk (maskiner), sorteringsmaskiner til industriel brug; vibrerende sigte- og filtreringsanlcsg samt sigte- og filtreringsanlcsg monteret med valser eller tromler (maskiner); lejer (maskindele), fluid bed t0rreanlcsg, nemlig maskiner til brug for udt0rring af ramaterialer; udstyr (maskiner); pressere (maskiner); centrifuger (maskiner); separatorer; flotationsmaskiner; skcsremaskiner; knusemaskiner, formalingsmaskiner og -anlcsg; f0dere og udstyr til f0dning (maskindele); ventilatorer til motorer og maskiner; kraner (hejse- og l0ftevcsrk); pumper (maskiner), membraner (ikke indeholdt i and re klasser) til brug for pumper; st0vfjemingsinstallationer til reng0ringsformal; m01ler (maskiner), herunder ram0ller, malem0ller, kvcsme, kuglem0ller, semiautogenm01ler, slagm0ller og m0ller til brug i cement- og mineralproduktion; foringsr0r og afskcsrmningsrnr (maskindele) til brug for m0ller; rive- og slibeflanger (maskindele); 0ksehjul, skovlhjul, bcsltemonterede drivhjul (maskindele); skinner, sakse (maskindele); plader (maskindele) til brug for beskyttelse af maskiner; dele og tilbeh0r til alle f0mcsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter herunder udstyr, instrumenter og apparater til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder smeltedigler; geodcstiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; plottere (kurvetegnere ); processimulatorer; metaldetektorer til industrielle formal ; dosimetre; scannere (databehandlingsudstyr); databehandlingsudstyr i form af computerhardware og -software (optaget), herunder computersystemer til processtyring og automation, software til brug for kemisk analyse samt kontrol og justering af data for ramaterialer og fcsrdigmaterialer, analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektrofiltre; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i and re klasser). Klasse 11: Varmebehandlingsanlcsg og -udstyr, herunder roterovne og t0rreovne; industriovne og -brcsndere, forbrcsndingsovne; apparater til t0rring, nemlig apparater til brug for t0rlcsskning; dele og tilbeh0r (ikke indeholdt i andre klasser) til industriovne, herunder lejer, valser, ruller, tromler og tcstningsringe; t0rreapparater; risteapparater; k0leinstallationer og -maskiner, k01eapparater, herunder k01eapparater til brug for slagger og sten; k01econtainere; filtre (dele af industrielle installationer); renseapparater til alle former for em missioner, herunder r0grensningsapparater, gasrensningsapparater og st0vrensningsapparater; vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater; luft- og gasfiltreringsinstallationer, renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand; gassuspensionskalcinatorer, nemlig maskiner til brug for udskillelse og uskadeligg0relse af gasser; apparater til opvarmning i form af udstyr til ristning, kalcinering og udgl0dning, herunder kalkstenskalcineringsustyr, forvarmerudstyr og udsmeltningsudstyr; reaktorer; rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker og industrielle installationer; varmeregulerende apparater; varmevekslere (ikke indeholdt i andre

8 Re~virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 4 af 6 klasser); ventilationsinstallationer; konditioneringsanlcsg; blcssere (dele af luftkonditioneringsinstallationer); ioniseringsapparater til behandling af luft; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 12: Transportvogne til brug for cement- og mineralindustrien, herunder vogne med vippelad og udl0sningsmekanismer, selvlossevogne og bundt0mmervogne, vogne til brug for minedrift, tipvogne, afkastevogne; vogne til brug for vedligeholdelse af maskiner; rampelifte (dele af k0ret0jer til brug pa land); arbejdsvogne; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 24: Filtrermateriale af tekstil. Klasse 35: Forretningsunders0gelser; information vedrnrende forretningsvirksomhed; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; forretningsmcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter. Klasse 37: Entrepren0rvirksomhed, nemlig tilsyn med bygningskonstruktion og byggemcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter, udlejning af byggemateriel og -udstyr, reparation og vedligeholdelse af procesanlcsg med tilh0rende bygninger; reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; byggevirksomhed; bygning af fabrikker, herunder n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige fabrikker; bygning og reparation af pakhuse, maskinhaller og lagerfaciliteter til opbevaring af cement, mineraler og ramaterialer; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til cement- og mineralproduktion; bygning, installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til mined rift samt mineralopberedningsanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af industriovne og -brcsndere, k01einstallationer og - maskiner, filtre (dele af industrielle installationer), renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand, vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater, forbrcsndingsanlcsg, luft- og/eller gasfiltreringsinstallationer, rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker, industrielle installationer og ventilationsinstallationer; installation, vedligeholdelse og reparation af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af m011er, herunder ram0ller og cementm0ller til brug i cementproduktion; vedligeholdelse og reparation af maskiner; montage og igangscstning af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; genopbygning af slidte eller delvist 0delagte maskiner; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande herunder opslcsmning og udskillelse af faste staffer til brug for cement- og mineralproduktion samt produktion af kulbrinter fra olie- og gasfelter; forarbejdning, forbrcsnding, omdannelse, destruktion og genbrug af materialer, herunder affald; luftrensning; rensning for skadelige staffer i materialer. Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

9 Rek.virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 5 af 6 Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, forskning, udvikling og design; ingeni0rvirksomhed, herunder ingeni0rprojektledelse; afpr0vning og testning af mineralopberedningsanlcsg; teknisk informationsvirksomhed; professionel radgivningsvirksomhed (ikke forretningsmcsssig), nemlig teknologisk radgivning om tekniske l0sninger, materialevalg, tilsyn under udf0relse udvinding af ramaterialer, herunder ramaterialeanalyser til brug for valg af procesudstyr samt i form af forstudier; teknologisk radgivning om ledelse af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; udvikling og forskning i relation til cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslcsgtede industrier, herunder cementproduktion, minedrift og milj0beskyttelse; geologisk prospektering; geologiske unders0gelser; arkitektonisk planlcsgning og arkitektonisk radgivning i forbindelse med byggevirksomhed; entrepren0rvirksomhed, nemlig teknologisk projektering af anlcsgsarbejder, herunder planl0sninger, projektering af anlcsgs-, funderings- og konstruktionsarbejder, projektering af stal- og betonkonstruktioner, projektering af procesudstyr samt af montage af procesudstyr, projektering af fabriksbygninger, udf0relse af anlcsgs-, konstruktions-, montage-, test- og opstartsarbejder af procesanlcsg; teknologisk projektering og radgivning i forbindelse med levering af n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige cementfabrikker, produktionsanlcsg, fabriksafsnit, lagerfaciliteter, maskiner, reservedele samt i forbindelse med levering af kontrol- og styresystemer; inspektion af cementproduktionsanlcsg; design af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; design og udvikling af computerhardware og computersoftware, design af computersystemer, tilpasning, installation og opdatering af computersoftware; udvikling og forskning i relation ti! olie-, gas- og energiforsyningsindustrien; videnskabelig og teknologisk projektledelse i relation til byggeprojekter. Udskrift slut (End of Extract)

10 INID-koder Internationally agreed Numbers for the lnternationalt vedtagne Numre til Identification of Data (INID) ldentifikation af Data (INID) (100) Date of termination of the procedure regarding Dato for registreringsprocedurens afslutning. registration { 111) Registration number Regislreringsnummer (141) Date of termination of the registration of the Mark Dato for udslettelse af regislreringen (151) Registration date Registreringsdato ( 180) Date of expected expiration of the registration/renewal Dato for reglstrerings-/fomyelsesperiodens udl0b (210) Application number Ans0gningsnummer (220) Application filing date Ans0gningsdato (230) Exhibition filing data Udstillingsprioritetsoplysninger (300) Data relating to priority under the Paris Convention Prioritetsoplysninger (390) Data relating to the registration in the country of origin Hjemlandsregistrering (442 Date of publication of the application Bekendtg0relsesdato (450) Date of publication of the registration Offentligg0relsesdato (500) Various information Bemrerknlnger (511) Class or classes {and list of goods/services Vare eller tjenesteydelsesklasser {og lisle over varer/tjenesteydelser) (540) Reproduction of the mark Varemrerket (551) Indication of the effect that the mark is a collective Frellesmrerkeoplysninger mark, a certification mark or a quaranlee mark (580) Date of recording of amendmenvchange Dato for notering af tilf0rsel (591) Information concerning colors claimed Farvetekst (641) Number(s) and date{s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskille ans0gninger applications (646) Number{s) and date(s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskilte registreringer registrations (730) Name and address of the applicanvholder of the lndehaveroplysninger registration (740)/ Name and address of the Fuldmregtigoplysninger/korrespondanceadresse (750) representative/corresponding adress (791 )/ Data concerning license Licensoplysninger (793) Domestic Codes for the Identification of Data lnterne koder til identifikation af data {DC) {DP) {DU) {CVR) Date of shelving/withdrawal Data concerning pawning Data concerning garnishment Data of holders CVR-number Henlreggelses/tilbagetagelsesdalo Pantsretningsoplysninger Oplysninger vedrarende udlreg lndehavers CVR-nummer Where there is only an indication of the class number (511 ), the application or registration covers all goods or services within the class in question. Where the class number in the case of code (511 )/ (510) is followed by a ":", the application or registration covers only the goods or services specifically mentioned. Hvor der alene er angivet klassenummer (511 ), omfatter ans0gningen eller registreringen alle varer eller tjenesteydelser i den pagreldende klasse Hvor klassenummeret efter kode (511)(510) efterf0lges af et ":", omfatter ans0gningen eller registreringen kun de srerligt nrevnte varer eller tjenesteydelser Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<w>", followed by "<w>", the application or registration angar ans0gningen eller registreringen et concerns a word Mark. ordmrerke. Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<fig>", er followed by "<fig>", the trade mark involves non- der i varemrerket figurelementer og/eller standard letters and/or figurative elements. bogstaver med srerlig skrifttype.

11 Exhibit B TLD Registration Polices [to be attached by Registry Operator]

12 Domain Name Registration and Use Policy for ".FLSMIDTH" I. General principles 1. Purpose The ".FLSMIDTH" Top Level Domain ("TLD") is established by and for FLSmidth NS, the Registry Operator for the TLD space. FLSmidth NS will, with the advice and assistance of the Registry Service Provider, KSregistry GmbH, and relevant governmental bodies, develop, maintain and enforce effective TLD management strategies to manage the ".FLSMIDTH" space. This Policy is intended to be updated and revised regularly to reflect the needs of FLSmidth NS and its TLD. The registration of domain names within the ".FLSMIDTH" TLD shall be restricted to FLSmidth NS itself, thus following a single-registrant model. 2. Registration Policy As indicated above, the ".FLSMIDTH" space will follow a single-registrant model. Thus, FLSmidth NS shall be the only entity eligible to register domain names within the ".FLSMIDTH" TLD. II. Domain Allocation Rules 3. String Requirements Registry Operator, via Registry Service Provider, will not accept a Registration unless the appliedfor Domain Name meets the applicable requirements as defined under the Registry Agreement, Specifications 5 and 6, including the following technical and syntax requirements. The Domain Name Label must: if ASCII, consist exclusively of the letters A-Z, the numbers 0-9, and hyphens; if non-ascii (e.g., IDN), consist oflanguage scripts offered by the Registry; not exceed 63 characters; contains at least one character; and not contain hyphens in the third and fourth position, except if they represent valid internationalized domain names in their ASCII encoding, namely where two consecutive hyphens(-) are used in the 3rd and 4th positions, when preceded by "xn" and followed by a label that corresponds with an IDN containing characters referred to above. 4. Reserved Names Registry Operator may reserve, and not allow the Registration of any labels which appear or are referenced by the Schedule of Reserved Names set forth in Specification 5 of the Registry Agreement.

13 However, FLSmidth AIS may propose the release of any reservations, in compliance with applicable processes established by or in accordance with ICANN policies or procedures (if applicable). 5. Name Collisions If any ".FLSMIDTH" domain name is identified by ICANN as a potential name collision risk, pursuant to the Registry Operator's rights and responsibilities under the Registry Agreement, Specification 6, 6, the Registry Operator reserves the right to take all necessary and proper steps to resolve the conflict, including the blocking of any affected domain name. III. Registration Period and Renewals 6. Registration period and renewals A ".FLSMIDTH" domain name may be registered, and renewed at the end of each registration period, subject to the current terms and conditions offered by the concerned Registrar. IV. Acceptable Usage Guidelines for ".FLSMIDTH" Domain Names 7. Acceptable Use The ".FLSMIDTH" space is intended to function as the FLSmidth AIS' s online corporate branding platform, and as such the registrations therein should generally support the goals and mission of the organization. FLSmidth AIS intends that no domain name in the ".FLSMIDTH" space shall be used in a manner which: - infringes any other third parties rights - is in breach with any applicable laws, government rules or requirements or for the purposes of: - undertaking any illegal or fraudulent actions, including spam or phishing activities, or - defaming FLSmidth AIS or its businesses, parent company, affiliates, subsidiaries, employees, etc. The Legal Department of FLSmidth AIS will routinely monitor the use of all domain names registered in the ".FLSMIDTH" space to ensure that the content displayed thereon is in the best interests of the company and its business endeavors. Failure to comply with the terms and conditions set out in this Registration and Use Policy may result in the immediate cancellation, transfer, deletion or suspension of a registered ".FLSMIDTH" domain. The Registry Operator reserves the right to make any necessary changes to a domain name registration in the event of breach of the provisions herein established.

14 8. Dispute Resolution The Registry Operator for ".FLSMIDTH" will comply with all dispute resolution mechanisms as defined in the Registry Agreement Specification 7 article 2, and as revised from time to time by ICANN consensus policies and procedures. Registrants of".flsmidth" domain names hereby agree to be bound by all applicable domain name dispute policies, as outlined in this Registration and Use Policy. These dispute mechanisms include, but are not limited to: the Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure ("PDDRP"); the Uniform Rapid Suspension system ("URS"); and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"). Exhibit C Signed Mark Data File ID Number [to be provided by Registry Operator] smdld: Marks: FLSmidth

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 1998 119. årgang. 2001-06-07 Særtidende, Dansk Varemærketidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 10 Afslagsbegrundelse... 13 Oversigt over varemærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region.

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. Guidelines to tenderer Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. The tender is not supposed to fill in or complete this appendix. The aapendix, in its entirely, is a

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com Økonomiske udsigter Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk Agenda Den økonomiske krise: Det tabte er ved at være indhentet Status på krisen: Recessionsfrygten er tilbage De økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Dansk standard DS/ISO 16844-2 1. udgave 2011-04-08 Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Road vehicles Tachograph systems Part 2: Electrical interface with recording

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Program. 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder. 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale. 15:00 Pause

Program. 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder. 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale. 15:00 Pause Program 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale 15:00 Pause 15:30 Alm. Registratormøde - Orientering om igangværende projekter, herunder validering af data

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere