.Brand TLD Designation Application

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Brand TLD Designation Application"

Transkript

1 .Brand TLD Designation Application Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, California Attention: New gtld Program Staff RE: Application for.brand TLD Designation FLSmidth A/S ("Registry Operator"), in connection with the execution of the Registry Agreement for the.flsmidth TLD (the "Registry Agreement"), hereby applies for the.flsmidth TLD to be qualified by I CANN as a.brand TLD. The FLSMIDTH brand FLSmidth A/Sis a leading supplier of equipment and services to the global cement and minerals industries since its founding in FLSmidth employs approximately 15,000 people and maintains offices in more than 40 countries, with revenue of EUR 3,610bn in The company has secured trademark registrations for the mark FLSMIDTH in over SO jurisdictions around the globe, in connection with its wide range of products and services in the cement and minerals industries. Registry Operator confirms and represents to I CANN that the TLD meets each of the criteria for the TLD to be qualified as a.brand TLD, as described in the.brand TLD Application Process and Specification 13 attached thereto, and that all supplemental material accompanying this application is accurate and not misleading in any respect. Registry Operator also represents that the trademark registration attached hereto as Exhibit A and the registration policies attached hereto as Exhibit B. and the SMD file ID number attached hereto as Exhibit Care complete and accurate copies of the official trademark registration, Registry Operator's registration policies for the TLD, and the SMD file ID for which this application is submitted, respectively.. FLSMIDTH qualifies as a.brand TLD The.FLSMIDTH TLD meets all requirements to be defined as a.brand TLD and with its registration policy, attached as appendix B below, qualifies for Specification 13 to the New gtld Registry Agreements as:

2 The.FLSMIDTH TLD string is identical to the textual elements protectable under applicable law, of the FLSMIDTH registered trademark valid under applicable law; The FLSMIDTH trademark is recorded with, and issued a signed mark data file by the Trademark Clearinghouse. The trademark is owned and used by Registry Operator in the ordinary course of its business in connection with the offering of goods and services claimed in the trademark registration. The trademark was issued to Registry Operator prior to the filing of its TLD registry application with ICANN. The trademark is used throughout the Term continuously in the ordinary course of business of Registry Operator in connection with the offering of goods and services identified in the trademark registration. The trademark does not begin with a period or a dot. The trademark is used by Registry Operator in the conduct of one or more of its businesses that are unrelated to the provision of TLD registry services Only Registry Operator is an eligible registrant of domain names in the TLD and controls the DNS records associated with domain names at any level in the TLD; The TLD is not a Generic String TLD (as defined in Specification 11); Registry Operator has provided I CANN with an accurate and complete copy of such trademark registration. See attachment A, Trademark Certificate below. Registry Operator agrees to conduct internal reviews at least once per calendar year to ensure that the TLD meets the requirements of the definition of a.brand TLD. Registry Operator will provide I CANN with the results of our internal review, along with a certification executed by one of our executive officers that the TLD meets the requirements of a.brand TLD. Registry Operator agrees that if Registry Operator makes any changes to its registration policies for the TLD (whether before or after this application has been approved) that may disqualify the TLD as a.brand TLD, it will promptly provide I CANN with a complete and accurate copy of the revised registration policies. In addition, if Registry Operator fails to maintain the trademark registration underlying its.brand TLD application, it shall promptly notify I CANN of such failure. Registry Operator also agrees to maintain the criteria required to qualify as a.brand TLD and to immediately notify I CANN of any changes in circumstances that could alter the statements made, and supporting materials provide with, this application. Registry Operator acknowledges and agrees that this letter is binding on Registry Operator and, if any of the foregoing representations and agreements becomes untrue or not complied with, it shall be deemed a breach of the Registry Agreement by Registry Operator, and I CANN may assert its rights under the Registry Agreement, including by determining that the TLD no longer qualifies as a.brand TLD pursuant to the terms of Specification 13.

3 Questions about this request should be directed to Submitted by Position: Dated: Group Executive Vice President 2 5 epfe/'1 W<r- 2d '1 Submitted by: Position: Dated: Group Executive Vice President I{) ~~~ 20/(,/

4 Exhibit A Trademark Registration [to be attached by Registry Operator]

5 Kongeriget Danmark VR Ovenncevnte varemrerke er registreret i det danske varemrerkeregister. Registreringens omfang fremgar af vedhreftede registerudskrift. Registreringen grelder i 10 ar fra reg istreringsd atoen. The above-mentioned trade mark is registered in the Danish Register of Trade Marks. The extent of the registration appears on the attached extract. The registration is valid for 10 years from the date of registration. 14. oktober 2008 Patent- og Varemaarkestyrelsen 0konomi- og Erhvervsministeriet Jesper Kongstad Direkt0r ---=- c:tl:.> PATENT- OG VAREMA:RKESTYRELSEN

6 Rekyirent: AJK Dato: 14. oktober 2008 Reference: VA Side 2af6 Registerudskrift (Extract of Register) (111) (210) VR VA (151) (220) 30. september maj 2008 (180) 30. september 2018 (730) FLSMIDTH A/S Vigerslev Alie Valby Dan mark (CVR) (7 40/750) : Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard K0benhavn V Dan mark (540) FLSmidth (511) Klasse 06: Ubearbejdede og delvist bearbejdede u89dle metaller og legeringer heraf, herunder legeringer til brug i cementproduktionsudstyr; metalrnr, stalkugler og andre af U89dle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder varer til brug som reservedele; byggematerialer af metal; bygninger af metal, herunder maskinhaller og bygninger til opbevaring af cement; siloer af metal; beholdere og containere af metal til brug for oplagring og/eller transport; tappe af metal; b89lter af metal til handtering af l89s; dele og tilbeh0r til alle de f0rn89vnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 07: Maskiner og motorer og dele deraf (ikke til befordringsmidler til brug pa land); gear og koblinger (ikke til befordringsmidler til brug pa land), herunder gear og koblinger til m011er, vindm0ller, pumper, kompressorer og generatorer samt gear og koblinger til brug i skibe; ventiler (maskindele); maskiner og apparater til cementproduktion; maskiner til brug i miner; transport- og trffikkeapparater til minedrift; mineralopberedningsanlffig, nemlig maskiner til anvendelse i mineralindustrien; maskiner og apparater til anvendelse i cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslffigtede industrier (ikke indeholdt i andre klasser); gravemaskiner og eskavatorer; ophuggere (maskiner); maskiner og apparater til brug for sedimentering; vadseparationsudstyr (maskiner); cykloner (maskiner), herunder centrifuger til brug for udskillelse af mineraler fra flydende masser; renseapparater til brug for rensning af maskiner i et procesanlffig; planeringsmaskiner; transport0rer (maskiner), herunder rulletransport0rer og elevatortransport0rer; transportanl89g; hejsevffirk til minedrift; laderamper (maskiner); elevatorplatforme (maskiner); transportband, herunder transportband til

7 Rekvirent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 3af6 brug for flydende materiale (maskiner); materialetransportanlcsg, nemlig maskiner til brug for mined rift og cementproduktion, herunder i form af transportband til horizontal transport, faste og mobile transportband, elevatorer til transport af ramaterialer, snegle-transportmaskiner og lufttryk-transportmaskiner, kraner (hejseog l0ftevcsrk), herunder kraner til lastning og losning af ski be, mekaniske og pneumatiske transport0rer, pendultransport0rer; kcsdef0deapparater (maskiner), f0deband, herunder lamelf0deband; sorterevcsrk (maskiner), sorteringsmaskiner til industriel brug; vibrerende sigte- og filtreringsanlcsg samt sigte- og filtreringsanlcsg monteret med valser eller tromler (maskiner); lejer (maskindele), fluid bed t0rreanlcsg, nemlig maskiner til brug for udt0rring af ramaterialer; udstyr (maskiner); pressere (maskiner); centrifuger (maskiner); separatorer; flotationsmaskiner; skcsremaskiner; knusemaskiner, formalingsmaskiner og -anlcsg; f0dere og udstyr til f0dning (maskindele); ventilatorer til motorer og maskiner; kraner (hejse- og l0ftevcsrk); pumper (maskiner), membraner (ikke indeholdt i and re klasser) til brug for pumper; st0vfjemingsinstallationer til reng0ringsformal; m01ler (maskiner), herunder ram0ller, malem0ller, kvcsme, kuglem0ller, semiautogenm01ler, slagm0ller og m0ller til brug i cement- og mineralproduktion; foringsr0r og afskcsrmningsrnr (maskindele) til brug for m0ller; rive- og slibeflanger (maskindele); 0ksehjul, skovlhjul, bcsltemonterede drivhjul (maskindele); skinner, sakse (maskindele); plader (maskindele) til brug for beskyttelse af maskiner; dele og tilbeh0r til alle f0mcsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter herunder udstyr, instrumenter og apparater til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder smeltedigler; geodcstiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; plottere (kurvetegnere ); processimulatorer; metaldetektorer til industrielle formal ; dosimetre; scannere (databehandlingsudstyr); databehandlingsudstyr i form af computerhardware og -software (optaget), herunder computersystemer til processtyring og automation, software til brug for kemisk analyse samt kontrol og justering af data for ramaterialer og fcsrdigmaterialer, analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektrofiltre; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i and re klasser). Klasse 11: Varmebehandlingsanlcsg og -udstyr, herunder roterovne og t0rreovne; industriovne og -brcsndere, forbrcsndingsovne; apparater til t0rring, nemlig apparater til brug for t0rlcsskning; dele og tilbeh0r (ikke indeholdt i andre klasser) til industriovne, herunder lejer, valser, ruller, tromler og tcstningsringe; t0rreapparater; risteapparater; k0leinstallationer og -maskiner, k01eapparater, herunder k01eapparater til brug for slagger og sten; k01econtainere; filtre (dele af industrielle installationer); renseapparater til alle former for em missioner, herunder r0grensningsapparater, gasrensningsapparater og st0vrensningsapparater; vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater; luft- og gasfiltreringsinstallationer, renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand; gassuspensionskalcinatorer, nemlig maskiner til brug for udskillelse og uskadeligg0relse af gasser; apparater til opvarmning i form af udstyr til ristning, kalcinering og udgl0dning, herunder kalkstenskalcineringsustyr, forvarmerudstyr og udsmeltningsudstyr; reaktorer; rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker og industrielle installationer; varmeregulerende apparater; varmevekslere (ikke indeholdt i andre

8 Re~virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 4 af 6 klasser); ventilationsinstallationer; konditioneringsanlcsg; blcssere (dele af luftkonditioneringsinstallationer); ioniseringsapparater til behandling af luft; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 12: Transportvogne til brug for cement- og mineralindustrien, herunder vogne med vippelad og udl0sningsmekanismer, selvlossevogne og bundt0mmervogne, vogne til brug for minedrift, tipvogne, afkastevogne; vogne til brug for vedligeholdelse af maskiner; rampelifte (dele af k0ret0jer til brug pa land); arbejdsvogne; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 24: Filtrermateriale af tekstil. Klasse 35: Forretningsunders0gelser; information vedrnrende forretningsvirksomhed; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; forretningsmcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter. Klasse 37: Entrepren0rvirksomhed, nemlig tilsyn med bygningskonstruktion og byggemcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter, udlejning af byggemateriel og -udstyr, reparation og vedligeholdelse af procesanlcsg med tilh0rende bygninger; reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; byggevirksomhed; bygning af fabrikker, herunder n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige fabrikker; bygning og reparation af pakhuse, maskinhaller og lagerfaciliteter til opbevaring af cement, mineraler og ramaterialer; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til cement- og mineralproduktion; bygning, installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til mined rift samt mineralopberedningsanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af industriovne og -brcsndere, k01einstallationer og - maskiner, filtre (dele af industrielle installationer), renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand, vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater, forbrcsndingsanlcsg, luft- og/eller gasfiltreringsinstallationer, rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker, industrielle installationer og ventilationsinstallationer; installation, vedligeholdelse og reparation af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af m011er, herunder ram0ller og cementm0ller til brug i cementproduktion; vedligeholdelse og reparation af maskiner; montage og igangscstning af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; genopbygning af slidte eller delvist 0delagte maskiner; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande herunder opslcsmning og udskillelse af faste staffer til brug for cement- og mineralproduktion samt produktion af kulbrinter fra olie- og gasfelter; forarbejdning, forbrcsnding, omdannelse, destruktion og genbrug af materialer, herunder affald; luftrensning; rensning for skadelige staffer i materialer. Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

9 Rek.virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 5 af 6 Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, forskning, udvikling og design; ingeni0rvirksomhed, herunder ingeni0rprojektledelse; afpr0vning og testning af mineralopberedningsanlcsg; teknisk informationsvirksomhed; professionel radgivningsvirksomhed (ikke forretningsmcsssig), nemlig teknologisk radgivning om tekniske l0sninger, materialevalg, tilsyn under udf0relse udvinding af ramaterialer, herunder ramaterialeanalyser til brug for valg af procesudstyr samt i form af forstudier; teknologisk radgivning om ledelse af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; udvikling og forskning i relation til cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslcsgtede industrier, herunder cementproduktion, minedrift og milj0beskyttelse; geologisk prospektering; geologiske unders0gelser; arkitektonisk planlcsgning og arkitektonisk radgivning i forbindelse med byggevirksomhed; entrepren0rvirksomhed, nemlig teknologisk projektering af anlcsgsarbejder, herunder planl0sninger, projektering af anlcsgs-, funderings- og konstruktionsarbejder, projektering af stal- og betonkonstruktioner, projektering af procesudstyr samt af montage af procesudstyr, projektering af fabriksbygninger, udf0relse af anlcsgs-, konstruktions-, montage-, test- og opstartsarbejder af procesanlcsg; teknologisk projektering og radgivning i forbindelse med levering af n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige cementfabrikker, produktionsanlcsg, fabriksafsnit, lagerfaciliteter, maskiner, reservedele samt i forbindelse med levering af kontrol- og styresystemer; inspektion af cementproduktionsanlcsg; design af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; design og udvikling af computerhardware og computersoftware, design af computersystemer, tilpasning, installation og opdatering af computersoftware; udvikling og forskning i relation ti! olie-, gas- og energiforsyningsindustrien; videnskabelig og teknologisk projektledelse i relation til byggeprojekter. Udskrift slut (End of Extract)

10 INID-koder Internationally agreed Numbers for the lnternationalt vedtagne Numre til Identification of Data (INID) ldentifikation af Data (INID) (100) Date of termination of the procedure regarding Dato for registreringsprocedurens afslutning. registration { 111) Registration number Regislreringsnummer (141) Date of termination of the registration of the Mark Dato for udslettelse af regislreringen (151) Registration date Registreringsdato ( 180) Date of expected expiration of the registration/renewal Dato for reglstrerings-/fomyelsesperiodens udl0b (210) Application number Ans0gningsnummer (220) Application filing date Ans0gningsdato (230) Exhibition filing data Udstillingsprioritetsoplysninger (300) Data relating to priority under the Paris Convention Prioritetsoplysninger (390) Data relating to the registration in the country of origin Hjemlandsregistrering (442 Date of publication of the application Bekendtg0relsesdato (450) Date of publication of the registration Offentligg0relsesdato (500) Various information Bemrerknlnger (511) Class or classes {and list of goods/services Vare eller tjenesteydelsesklasser {og lisle over varer/tjenesteydelser) (540) Reproduction of the mark Varemrerket (551) Indication of the effect that the mark is a collective Frellesmrerkeoplysninger mark, a certification mark or a quaranlee mark (580) Date of recording of amendmenvchange Dato for notering af tilf0rsel (591) Information concerning colors claimed Farvetekst (641) Number(s) and date{s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskille ans0gninger applications (646) Number{s) and date(s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskilte registreringer registrations (730) Name and address of the applicanvholder of the lndehaveroplysninger registration (740)/ Name and address of the Fuldmregtigoplysninger/korrespondanceadresse (750) representative/corresponding adress (791 )/ Data concerning license Licensoplysninger (793) Domestic Codes for the Identification of Data lnterne koder til identifikation af data {DC) {DP) {DU) {CVR) Date of shelving/withdrawal Data concerning pawning Data concerning garnishment Data of holders CVR-number Henlreggelses/tilbagetagelsesdalo Pantsretningsoplysninger Oplysninger vedrarende udlreg lndehavers CVR-nummer Where there is only an indication of the class number (511 ), the application or registration covers all goods or services within the class in question. Where the class number in the case of code (511 )/ (510) is followed by a ":", the application or registration covers only the goods or services specifically mentioned. Hvor der alene er angivet klassenummer (511 ), omfatter ans0gningen eller registreringen alle varer eller tjenesteydelser i den pagreldende klasse Hvor klassenummeret efter kode (511)(510) efterf0lges af et ":", omfatter ans0gningen eller registreringen kun de srerligt nrevnte varer eller tjenesteydelser Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<w>", followed by "<w>", the application or registration angar ans0gningen eller registreringen et concerns a word Mark. ordmrerke. Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<fig>", er followed by "<fig>", the trade mark involves non- der i varemrerket figurelementer og/eller standard letters and/or figurative elements. bogstaver med srerlig skrifttype.

11 Exhibit B TLD Registration Polices [to be attached by Registry Operator]

12 Domain Name Registration and Use Policy for ".FLSMIDTH" I. General principles 1. Purpose The ".FLSMIDTH" Top Level Domain ("TLD") is established by and for FLSmidth NS, the Registry Operator for the TLD space. FLSmidth NS will, with the advice and assistance of the Registry Service Provider, KSregistry GmbH, and relevant governmental bodies, develop, maintain and enforce effective TLD management strategies to manage the ".FLSMIDTH" space. This Policy is intended to be updated and revised regularly to reflect the needs of FLSmidth NS and its TLD. The registration of domain names within the ".FLSMIDTH" TLD shall be restricted to FLSmidth NS itself, thus following a single-registrant model. 2. Registration Policy As indicated above, the ".FLSMIDTH" space will follow a single-registrant model. Thus, FLSmidth NS shall be the only entity eligible to register domain names within the ".FLSMIDTH" TLD. II. Domain Allocation Rules 3. String Requirements Registry Operator, via Registry Service Provider, will not accept a Registration unless the appliedfor Domain Name meets the applicable requirements as defined under the Registry Agreement, Specifications 5 and 6, including the following technical and syntax requirements. The Domain Name Label must: if ASCII, consist exclusively of the letters A-Z, the numbers 0-9, and hyphens; if non-ascii (e.g., IDN), consist oflanguage scripts offered by the Registry; not exceed 63 characters; contains at least one character; and not contain hyphens in the third and fourth position, except if they represent valid internationalized domain names in their ASCII encoding, namely where two consecutive hyphens(-) are used in the 3rd and 4th positions, when preceded by "xn" and followed by a label that corresponds with an IDN containing characters referred to above. 4. Reserved Names Registry Operator may reserve, and not allow the Registration of any labels which appear or are referenced by the Schedule of Reserved Names set forth in Specification 5 of the Registry Agreement.

13 However, FLSmidth AIS may propose the release of any reservations, in compliance with applicable processes established by or in accordance with ICANN policies or procedures (if applicable). 5. Name Collisions If any ".FLSMIDTH" domain name is identified by ICANN as a potential name collision risk, pursuant to the Registry Operator's rights and responsibilities under the Registry Agreement, Specification 6, 6, the Registry Operator reserves the right to take all necessary and proper steps to resolve the conflict, including the blocking of any affected domain name. III. Registration Period and Renewals 6. Registration period and renewals A ".FLSMIDTH" domain name may be registered, and renewed at the end of each registration period, subject to the current terms and conditions offered by the concerned Registrar. IV. Acceptable Usage Guidelines for ".FLSMIDTH" Domain Names 7. Acceptable Use The ".FLSMIDTH" space is intended to function as the FLSmidth AIS' s online corporate branding platform, and as such the registrations therein should generally support the goals and mission of the organization. FLSmidth AIS intends that no domain name in the ".FLSMIDTH" space shall be used in a manner which: - infringes any other third parties rights - is in breach with any applicable laws, government rules or requirements or for the purposes of: - undertaking any illegal or fraudulent actions, including spam or phishing activities, or - defaming FLSmidth AIS or its businesses, parent company, affiliates, subsidiaries, employees, etc. The Legal Department of FLSmidth AIS will routinely monitor the use of all domain names registered in the ".FLSMIDTH" space to ensure that the content displayed thereon is in the best interests of the company and its business endeavors. Failure to comply with the terms and conditions set out in this Registration and Use Policy may result in the immediate cancellation, transfer, deletion or suspension of a registered ".FLSMIDTH" domain. The Registry Operator reserves the right to make any necessary changes to a domain name registration in the event of breach of the provisions herein established.

14 8. Dispute Resolution The Registry Operator for ".FLSMIDTH" will comply with all dispute resolution mechanisms as defined in the Registry Agreement Specification 7 article 2, and as revised from time to time by ICANN consensus policies and procedures. Registrants of".flsmidth" domain names hereby agree to be bound by all applicable domain name dispute policies, as outlined in this Registration and Use Policy. These dispute mechanisms include, but are not limited to: the Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure ("PDDRP"); the Uniform Rapid Suspension system ("URS"); and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"). Exhibit C Signed Mark Data File ID Number [to be provided by Registry Operator] smdld: Marks: FLSmidth

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister.

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. VR 2011 02147 Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. Registreringens omfang fremgår af vedhæftede registerudskrift. Registreringen gælder i 10 år fra registreringsdatoen. -

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 1998 119. årgang. 2001-06-07 Særtidende, Dansk Varemærketidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 10 Afslagsbegrundelse... 13 Oversigt over varemærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 80 Ændringer til design... 86

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 07. 11. årgang. 2011-04-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 64 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 12 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 302 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 22. 10. årgang. 2010-11-19 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 22. 10. årgang. 2010-11-19 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 22. 10. årgang. 2010-11-19 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 312 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 154 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 288 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 1999 120. årgang. 2001-06-08 Særtidende, Dansk Varemærketidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 13 Afslagsbegrundelse... 18 Oversigt over varemærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 18. 07. årgang. 2008-09-19 Dansk Designtidende Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 356 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 11. 12. årgang. 2012-06-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 220 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 188 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 07. årgang. 2007-03-02 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 07. årgang. 2007-03-02 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 05. 07. årgang. 2007-03-02 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 102 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 449 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 3. 11. årgang. 2011-02-04 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 36 Ændringer til design... 39

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 03. 12. årgang. 2012-02-03 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 18 Ændringer til design... 20

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 142 Ændringer til design... 145

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 11. 10. årgang. 2010-06-04 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 11. 10. årgang. 2010-06-04 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 11. 10. årgang. 2010-06-04 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 172 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 11. 09. årgang. 2009-06-08 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 4 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 09. årgang. 2009-01-16 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 22 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 08. 11. årgang. 2011-04-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentligt tilgængelige designansøgninger... 72 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 78 Ændringer til design... 86

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 08. årgang. 2008-07-18 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 270 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Prisliste Pr. 1. juli 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Skorstensmærker og kontorflag Kommunevåbener og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 08. 07. årgang. 2007-04-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 08. 07. årgang. 2007-04-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 08. 07. årgang. 2007-04-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 182 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 11. 11. årgang. 2011-06-06 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 100 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 07. 12. årgang. 2012-04-10 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 102 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 11. årgang. 2011-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 128 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 1. 04. årgang. 2004-01-02 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 1. 04. årgang. 2004-01-02 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 1. 04. årgang. 2004-01-02 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager... 3 Offentliggørelse af designregistreringer... 4 Mønstersager... 15 Ændringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 04. 09. årgang. 2009-02-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 62 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 24. 06. årgang. 2006-12-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 467 Ændringer til design... 471

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 12. 11. årgang. 2011-06-17 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 108 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 2000 121. årgang. 2001-06-14, Dansk Varemærkrtidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 13 Afslagsbegrundelse... 18 Oversigt over varemærker, der i 2000

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 17. 10. årgang. 2010-09-03 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 260 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 03. 06. årgang. 2006-02-03 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 44 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 19. 07. årgang. 2007-10-05 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 428 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 08. årgang. 2008-06-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 08. årgang. 2008-06-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 12. 08. årgang. 2008-06-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 224 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 06. årgang. 2006-01-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 06. årgang. 2006-01-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 06. årgang. 2006-01-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 28 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det ser lysere ud globalt (G3-landene) 2 De finansielle markeder i klar bedring 3 Politikerne er blevet mere enige Men fortsat politisk

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 05. årgang. 2005-09-16 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 18. 05. årgang. 2005-09-16 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 18. 05. årgang. 2005-09-16 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 1340 Offentligt tilgængelige

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 22. 09. årgang. 2009-11-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 318 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Dansk Standard DS/ISO 128-50 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Technical drawings General principles

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 08. årgang. 2008-01-18 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 16 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere