.Brand TLD Designation Application

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Brand TLD Designation Application"

Transkript

1 .Brand TLD Designation Application Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, California Attention: New gtld Program Staff RE: Application for.brand TLD Designation FLSmidth A/S ("Registry Operator"), in connection with the execution of the Registry Agreement for the.flsmidth TLD (the "Registry Agreement"), hereby applies for the.flsmidth TLD to be qualified by I CANN as a.brand TLD. The FLSMIDTH brand FLSmidth A/Sis a leading supplier of equipment and services to the global cement and minerals industries since its founding in FLSmidth employs approximately 15,000 people and maintains offices in more than 40 countries, with revenue of EUR 3,610bn in The company has secured trademark registrations for the mark FLSMIDTH in over SO jurisdictions around the globe, in connection with its wide range of products and services in the cement and minerals industries. Registry Operator confirms and represents to I CANN that the TLD meets each of the criteria for the TLD to be qualified as a.brand TLD, as described in the.brand TLD Application Process and Specification 13 attached thereto, and that all supplemental material accompanying this application is accurate and not misleading in any respect. Registry Operator also represents that the trademark registration attached hereto as Exhibit A and the registration policies attached hereto as Exhibit B. and the SMD file ID number attached hereto as Exhibit Care complete and accurate copies of the official trademark registration, Registry Operator's registration policies for the TLD, and the SMD file ID for which this application is submitted, respectively.. FLSMIDTH qualifies as a.brand TLD The.FLSMIDTH TLD meets all requirements to be defined as a.brand TLD and with its registration policy, attached as appendix B below, qualifies for Specification 13 to the New gtld Registry Agreements as:

2 The.FLSMIDTH TLD string is identical to the textual elements protectable under applicable law, of the FLSMIDTH registered trademark valid under applicable law; The FLSMIDTH trademark is recorded with, and issued a signed mark data file by the Trademark Clearinghouse. The trademark is owned and used by Registry Operator in the ordinary course of its business in connection with the offering of goods and services claimed in the trademark registration. The trademark was issued to Registry Operator prior to the filing of its TLD registry application with ICANN. The trademark is used throughout the Term continuously in the ordinary course of business of Registry Operator in connection with the offering of goods and services identified in the trademark registration. The trademark does not begin with a period or a dot. The trademark is used by Registry Operator in the conduct of one or more of its businesses that are unrelated to the provision of TLD registry services Only Registry Operator is an eligible registrant of domain names in the TLD and controls the DNS records associated with domain names at any level in the TLD; The TLD is not a Generic String TLD (as defined in Specification 11); Registry Operator has provided I CANN with an accurate and complete copy of such trademark registration. See attachment A, Trademark Certificate below. Registry Operator agrees to conduct internal reviews at least once per calendar year to ensure that the TLD meets the requirements of the definition of a.brand TLD. Registry Operator will provide I CANN with the results of our internal review, along with a certification executed by one of our executive officers that the TLD meets the requirements of a.brand TLD. Registry Operator agrees that if Registry Operator makes any changes to its registration policies for the TLD (whether before or after this application has been approved) that may disqualify the TLD as a.brand TLD, it will promptly provide I CANN with a complete and accurate copy of the revised registration policies. In addition, if Registry Operator fails to maintain the trademark registration underlying its.brand TLD application, it shall promptly notify I CANN of such failure. Registry Operator also agrees to maintain the criteria required to qualify as a.brand TLD and to immediately notify I CANN of any changes in circumstances that could alter the statements made, and supporting materials provide with, this application. Registry Operator acknowledges and agrees that this letter is binding on Registry Operator and, if any of the foregoing representations and agreements becomes untrue or not complied with, it shall be deemed a breach of the Registry Agreement by Registry Operator, and I CANN may assert its rights under the Registry Agreement, including by determining that the TLD no longer qualifies as a.brand TLD pursuant to the terms of Specification 13.

3 Questions about this request should be directed to Submitted by Position: Dated: Group Executive Vice President 2 5 epfe/'1 W<r- 2d '1 Submitted by: Position: Dated: Group Executive Vice President I{) ~~~ 20/(,/

4 Exhibit A Trademark Registration [to be attached by Registry Operator]

5 Kongeriget Danmark VR Ovenncevnte varemrerke er registreret i det danske varemrerkeregister. Registreringens omfang fremgar af vedhreftede registerudskrift. Registreringen grelder i 10 ar fra reg istreringsd atoen. The above-mentioned trade mark is registered in the Danish Register of Trade Marks. The extent of the registration appears on the attached extract. The registration is valid for 10 years from the date of registration. 14. oktober 2008 Patent- og Varemaarkestyrelsen 0konomi- og Erhvervsministeriet Jesper Kongstad Direkt0r ---=- c:tl:.> PATENT- OG VAREMA:RKESTYRELSEN

6 Rekyirent: AJK Dato: 14. oktober 2008 Reference: VA Side 2af6 Registerudskrift (Extract of Register) (111) (210) VR VA (151) (220) 30. september maj 2008 (180) 30. september 2018 (730) FLSMIDTH A/S Vigerslev Alie Valby Dan mark (CVR) (7 40/750) : Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard K0benhavn V Dan mark (540) FLSmidth (511) Klasse 06: Ubearbejdede og delvist bearbejdede u89dle metaller og legeringer heraf, herunder legeringer til brug i cementproduktionsudstyr; metalrnr, stalkugler og andre af U89dle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder varer til brug som reservedele; byggematerialer af metal; bygninger af metal, herunder maskinhaller og bygninger til opbevaring af cement; siloer af metal; beholdere og containere af metal til brug for oplagring og/eller transport; tappe af metal; b89lter af metal til handtering af l89s; dele og tilbeh0r til alle de f0rn89vnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 07: Maskiner og motorer og dele deraf (ikke til befordringsmidler til brug pa land); gear og koblinger (ikke til befordringsmidler til brug pa land), herunder gear og koblinger til m011er, vindm0ller, pumper, kompressorer og generatorer samt gear og koblinger til brug i skibe; ventiler (maskindele); maskiner og apparater til cementproduktion; maskiner til brug i miner; transport- og trffikkeapparater til minedrift; mineralopberedningsanlffig, nemlig maskiner til anvendelse i mineralindustrien; maskiner og apparater til anvendelse i cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslffigtede industrier (ikke indeholdt i andre klasser); gravemaskiner og eskavatorer; ophuggere (maskiner); maskiner og apparater til brug for sedimentering; vadseparationsudstyr (maskiner); cykloner (maskiner), herunder centrifuger til brug for udskillelse af mineraler fra flydende masser; renseapparater til brug for rensning af maskiner i et procesanlffig; planeringsmaskiner; transport0rer (maskiner), herunder rulletransport0rer og elevatortransport0rer; transportanl89g; hejsevffirk til minedrift; laderamper (maskiner); elevatorplatforme (maskiner); transportband, herunder transportband til

7 Rekvirent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 3af6 brug for flydende materiale (maskiner); materialetransportanlcsg, nemlig maskiner til brug for mined rift og cementproduktion, herunder i form af transportband til horizontal transport, faste og mobile transportband, elevatorer til transport af ramaterialer, snegle-transportmaskiner og lufttryk-transportmaskiner, kraner (hejseog l0ftevcsrk), herunder kraner til lastning og losning af ski be, mekaniske og pneumatiske transport0rer, pendultransport0rer; kcsdef0deapparater (maskiner), f0deband, herunder lamelf0deband; sorterevcsrk (maskiner), sorteringsmaskiner til industriel brug; vibrerende sigte- og filtreringsanlcsg samt sigte- og filtreringsanlcsg monteret med valser eller tromler (maskiner); lejer (maskindele), fluid bed t0rreanlcsg, nemlig maskiner til brug for udt0rring af ramaterialer; udstyr (maskiner); pressere (maskiner); centrifuger (maskiner); separatorer; flotationsmaskiner; skcsremaskiner; knusemaskiner, formalingsmaskiner og -anlcsg; f0dere og udstyr til f0dning (maskindele); ventilatorer til motorer og maskiner; kraner (hejse- og l0ftevcsrk); pumper (maskiner), membraner (ikke indeholdt i and re klasser) til brug for pumper; st0vfjemingsinstallationer til reng0ringsformal; m01ler (maskiner), herunder ram0ller, malem0ller, kvcsme, kuglem0ller, semiautogenm01ler, slagm0ller og m0ller til brug i cement- og mineralproduktion; foringsr0r og afskcsrmningsrnr (maskindele) til brug for m0ller; rive- og slibeflanger (maskindele); 0ksehjul, skovlhjul, bcsltemonterede drivhjul (maskindele); skinner, sakse (maskindele); plader (maskindele) til brug for beskyttelse af maskiner; dele og tilbeh0r til alle f0mcsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter herunder udstyr, instrumenter og apparater til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder smeltedigler; geodcstiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; plottere (kurvetegnere ); processimulatorer; metaldetektorer til industrielle formal ; dosimetre; scannere (databehandlingsudstyr); databehandlingsudstyr i form af computerhardware og -software (optaget), herunder computersystemer til processtyring og automation, software til brug for kemisk analyse samt kontrol og justering af data for ramaterialer og fcsrdigmaterialer, analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektrofiltre; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i and re klasser). Klasse 11: Varmebehandlingsanlcsg og -udstyr, herunder roterovne og t0rreovne; industriovne og -brcsndere, forbrcsndingsovne; apparater til t0rring, nemlig apparater til brug for t0rlcsskning; dele og tilbeh0r (ikke indeholdt i andre klasser) til industriovne, herunder lejer, valser, ruller, tromler og tcstningsringe; t0rreapparater; risteapparater; k0leinstallationer og -maskiner, k01eapparater, herunder k01eapparater til brug for slagger og sten; k01econtainere; filtre (dele af industrielle installationer); renseapparater til alle former for em missioner, herunder r0grensningsapparater, gasrensningsapparater og st0vrensningsapparater; vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater; luft- og gasfiltreringsinstallationer, renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand; gassuspensionskalcinatorer, nemlig maskiner til brug for udskillelse og uskadeligg0relse af gasser; apparater til opvarmning i form af udstyr til ristning, kalcinering og udgl0dning, herunder kalkstenskalcineringsustyr, forvarmerudstyr og udsmeltningsudstyr; reaktorer; rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker og industrielle installationer; varmeregulerende apparater; varmevekslere (ikke indeholdt i andre

8 Re~virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 4 af 6 klasser); ventilationsinstallationer; konditioneringsanlcsg; blcssere (dele af luftkonditioneringsinstallationer); ioniseringsapparater til behandling af luft; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 12: Transportvogne til brug for cement- og mineralindustrien, herunder vogne med vippelad og udl0sningsmekanismer, selvlossevogne og bundt0mmervogne, vogne til brug for minedrift, tipvogne, afkastevogne; vogne til brug for vedligeholdelse af maskiner; rampelifte (dele af k0ret0jer til brug pa land); arbejdsvogne; dele og tilbeh0r til alle f0rncsvnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 24: Filtrermateriale af tekstil. Klasse 35: Forretningsunders0gelser; information vedrnrende forretningsvirksomhed; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; forretningsmcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter. Klasse 37: Entrepren0rvirksomhed, nemlig tilsyn med bygningskonstruktion og byggemcsssig projektledelse i relation til byggeprojekter, udlejning af byggemateriel og -udstyr, reparation og vedligeholdelse af procesanlcsg med tilh0rende bygninger; reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; byggevirksomhed; bygning af fabrikker, herunder n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige fabrikker; bygning og reparation af pakhuse, maskinhaller og lagerfaciliteter til opbevaring af cement, mineraler og ramaterialer; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til cement- og mineralproduktion; bygning, installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til mined rift samt mineralopberedningsanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af industriovne og -brcsndere, k01einstallationer og - maskiner, filtre (dele af industrielle installationer), renseanlcsg til kloakinstallationer og renseanlcsg til spildevand, vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater, forbrcsndingsanlcsg, luft- og/eller gasfiltreringsinstallationer, rnggasrensningsanlcsg til kraftvcsrker, industrielle installationer og ventilationsinstallationer; installation, vedligeholdelse og reparation af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; installation, vedligeholdelse og reparation af m011er, herunder ram0ller og cementm0ller til brug i cementproduktion; vedligeholdelse og reparation af maskiner; montage og igangscstning af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; genopbygning af slidte eller delvist 0delagte maskiner; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til vejning, maling, signalering og kontrol samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande herunder opslcsmning og udskillelse af faste staffer til brug for cement- og mineralproduktion samt produktion af kulbrinter fra olie- og gasfelter; forarbejdning, forbrcsnding, omdannelse, destruktion og genbrug af materialer, herunder affald; luftrensning; rensning for skadelige staffer i materialer. Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

9 Rek.virent: AJK Reference: VA Dato: 14. oktober 2008 Side 5 af 6 Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, forskning, udvikling og design; ingeni0rvirksomhed, herunder ingeni0rprojektledelse; afpr0vning og testning af mineralopberedningsanlcsg; teknisk informationsvirksomhed; professionel radgivningsvirksomhed (ikke forretningsmcsssig), nemlig teknologisk radgivning om tekniske l0sninger, materialevalg, tilsyn under udf0relse udvinding af ramaterialer, herunder ramaterialeanalyser til brug for valg af procesudstyr samt i form af forstudier; teknologisk radgivning om ledelse af n0glefcsrdige fabrikker og procesanlcsg; udvikling og forskning i relation til cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslcsgtede industrier, herunder cementproduktion, minedrift og milj0beskyttelse; geologisk prospektering; geologiske unders0gelser; arkitektonisk planlcsgning og arkitektonisk radgivning i forbindelse med byggevirksomhed; entrepren0rvirksomhed, nemlig teknologisk projektering af anlcsgsarbejder, herunder planl0sninger, projektering af anlcsgs-, funderings- og konstruktionsarbejder, projektering af stal- og betonkonstruktioner, projektering af procesudstyr samt af montage af procesudstyr, projektering af fabriksbygninger, udf0relse af anlcsgs-, konstruktions-, montage-, test- og opstartsarbejder af procesanlcsg; teknologisk projektering og radgivning i forbindelse med levering af n0glefcsrdige og semin0glefcsrdige cementfabrikker, produktionsanlcsg, fabriksafsnit, lagerfaciliteter, maskiner, reservedele samt i forbindelse med levering af kontrol- og styresystemer; inspektion af cementproduktionsanlcsg; design af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlcsg; design og udvikling af computerhardware og computersoftware, design af computersystemer, tilpasning, installation og opdatering af computersoftware; udvikling og forskning i relation ti! olie-, gas- og energiforsyningsindustrien; videnskabelig og teknologisk projektledelse i relation til byggeprojekter. Udskrift slut (End of Extract)

10 INID-koder Internationally agreed Numbers for the lnternationalt vedtagne Numre til Identification of Data (INID) ldentifikation af Data (INID) (100) Date of termination of the procedure regarding Dato for registreringsprocedurens afslutning. registration { 111) Registration number Regislreringsnummer (141) Date of termination of the registration of the Mark Dato for udslettelse af regislreringen (151) Registration date Registreringsdato ( 180) Date of expected expiration of the registration/renewal Dato for reglstrerings-/fomyelsesperiodens udl0b (210) Application number Ans0gningsnummer (220) Application filing date Ans0gningsdato (230) Exhibition filing data Udstillingsprioritetsoplysninger (300) Data relating to priority under the Paris Convention Prioritetsoplysninger (390) Data relating to the registration in the country of origin Hjemlandsregistrering (442 Date of publication of the application Bekendtg0relsesdato (450) Date of publication of the registration Offentligg0relsesdato (500) Various information Bemrerknlnger (511) Class or classes {and list of goods/services Vare eller tjenesteydelsesklasser {og lisle over varer/tjenesteydelser) (540) Reproduction of the mark Varemrerket (551) Indication of the effect that the mark is a collective Frellesmrerkeoplysninger mark, a certification mark or a quaranlee mark (580) Date of recording of amendmenvchange Dato for notering af tilf0rsel (591) Information concerning colors claimed Farvetekst (641) Number(s) and date{s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskille ans0gninger applications (646) Number{s) and date(s) of other legally related Data vedn.:irende delle/udskilte registreringer registrations (730) Name and address of the applicanvholder of the lndehaveroplysninger registration (740)/ Name and address of the Fuldmregtigoplysninger/korrespondanceadresse (750) representative/corresponding adress (791 )/ Data concerning license Licensoplysninger (793) Domestic Codes for the Identification of Data lnterne koder til identifikation af data {DC) {DP) {DU) {CVR) Date of shelving/withdrawal Data concerning pawning Data concerning garnishment Data of holders CVR-number Henlreggelses/tilbagetagelsesdalo Pantsretningsoplysninger Oplysninger vedrarende udlreg lndehavers CVR-nummer Where there is only an indication of the class number (511 ), the application or registration covers all goods or services within the class in question. Where the class number in the case of code (511 )/ (510) is followed by a ":", the application or registration covers only the goods or services specifically mentioned. Hvor der alene er angivet klassenummer (511 ), omfatter ans0gningen eller registreringen alle varer eller tjenesteydelser i den pagreldende klasse Hvor klassenummeret efter kode (511)(510) efterf0lges af et ":", omfatter ans0gningen eller registreringen kun de srerligt nrevnte varer eller tjenesteydelser Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<w>", followed by "<w>", the application or registration angar ans0gningen eller registreringen et concerns a word Mark. ordmrerke. Where (540) the "Reproduction of the Mark" is Hvor (540) "Varemrerket" efterf0lges af "<fig>", er followed by "<fig>", the trade mark involves non- der i varemrerket figurelementer og/eller standard letters and/or figurative elements. bogstaver med srerlig skrifttype.

11 Exhibit B TLD Registration Polices [to be attached by Registry Operator]

12 Domain Name Registration and Use Policy for ".FLSMIDTH" I. General principles 1. Purpose The ".FLSMIDTH" Top Level Domain ("TLD") is established by and for FLSmidth NS, the Registry Operator for the TLD space. FLSmidth NS will, with the advice and assistance of the Registry Service Provider, KSregistry GmbH, and relevant governmental bodies, develop, maintain and enforce effective TLD management strategies to manage the ".FLSMIDTH" space. This Policy is intended to be updated and revised regularly to reflect the needs of FLSmidth NS and its TLD. The registration of domain names within the ".FLSMIDTH" TLD shall be restricted to FLSmidth NS itself, thus following a single-registrant model. 2. Registration Policy As indicated above, the ".FLSMIDTH" space will follow a single-registrant model. Thus, FLSmidth NS shall be the only entity eligible to register domain names within the ".FLSMIDTH" TLD. II. Domain Allocation Rules 3. String Requirements Registry Operator, via Registry Service Provider, will not accept a Registration unless the appliedfor Domain Name meets the applicable requirements as defined under the Registry Agreement, Specifications 5 and 6, including the following technical and syntax requirements. The Domain Name Label must: if ASCII, consist exclusively of the letters A-Z, the numbers 0-9, and hyphens; if non-ascii (e.g., IDN), consist oflanguage scripts offered by the Registry; not exceed 63 characters; contains at least one character; and not contain hyphens in the third and fourth position, except if they represent valid internationalized domain names in their ASCII encoding, namely where two consecutive hyphens(-) are used in the 3rd and 4th positions, when preceded by "xn" and followed by a label that corresponds with an IDN containing characters referred to above. 4. Reserved Names Registry Operator may reserve, and not allow the Registration of any labels which appear or are referenced by the Schedule of Reserved Names set forth in Specification 5 of the Registry Agreement.

13 However, FLSmidth AIS may propose the release of any reservations, in compliance with applicable processes established by or in accordance with ICANN policies or procedures (if applicable). 5. Name Collisions If any ".FLSMIDTH" domain name is identified by ICANN as a potential name collision risk, pursuant to the Registry Operator's rights and responsibilities under the Registry Agreement, Specification 6, 6, the Registry Operator reserves the right to take all necessary and proper steps to resolve the conflict, including the blocking of any affected domain name. III. Registration Period and Renewals 6. Registration period and renewals A ".FLSMIDTH" domain name may be registered, and renewed at the end of each registration period, subject to the current terms and conditions offered by the concerned Registrar. IV. Acceptable Usage Guidelines for ".FLSMIDTH" Domain Names 7. Acceptable Use The ".FLSMIDTH" space is intended to function as the FLSmidth AIS' s online corporate branding platform, and as such the registrations therein should generally support the goals and mission of the organization. FLSmidth AIS intends that no domain name in the ".FLSMIDTH" space shall be used in a manner which: - infringes any other third parties rights - is in breach with any applicable laws, government rules or requirements or for the purposes of: - undertaking any illegal or fraudulent actions, including spam or phishing activities, or - defaming FLSmidth AIS or its businesses, parent company, affiliates, subsidiaries, employees, etc. The Legal Department of FLSmidth AIS will routinely monitor the use of all domain names registered in the ".FLSMIDTH" space to ensure that the content displayed thereon is in the best interests of the company and its business endeavors. Failure to comply with the terms and conditions set out in this Registration and Use Policy may result in the immediate cancellation, transfer, deletion or suspension of a registered ".FLSMIDTH" domain. The Registry Operator reserves the right to make any necessary changes to a domain name registration in the event of breach of the provisions herein established.

14 8. Dispute Resolution The Registry Operator for ".FLSMIDTH" will comply with all dispute resolution mechanisms as defined in the Registry Agreement Specification 7 article 2, and as revised from time to time by ICANN consensus policies and procedures. Registrants of".flsmidth" domain names hereby agree to be bound by all applicable domain name dispute policies, as outlined in this Registration and Use Policy. These dispute mechanisms include, but are not limited to: the Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure ("PDDRP"); the Uniform Rapid Suspension system ("URS"); and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"). Exhibit C Signed Mark Data File ID Number [to be provided by Registry Operator] smdld: Marks: FLSmidth

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Asetek A/S. Investing in the Company's shares, including the Offer Shares involves certain risks. See section 2 Risk Factors.

Asetek A/S. Investing in the Company's shares, including the Offer Shares involves certain risks. See section 2 Risk Factors. Asetek A/S Subsequent Offering of up to 2,000,000 Offer Shares Subscription Price: NOK 10 per Offer Share Subscription Period: From 25 March 2015 to 10 April 2015 at 16:30 CET Listing of 10,000,000 New

Læs mere

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of

LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of SEK 425,000,000 Senior Secured Callable Floating Rate Bonds Due June 17, 2019 ISIN SE0005999521 Table of contents IMPORTANT INFORMATION... 1 RESPONSIBILITY

Læs mere

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Læs mere

Dansk standard DS/ISO 28004-3

Dansk standard DS/ISO 28004-3 Dansk standard DS/ISO 28004-3 1. udgave 2014-02-12 Sikkerhedsledelsessystemer i forsyningskæden Retningslinjer for implementering af ISO 28000 Del 3: Yderligere specifik vejledning om indførelse af ISO

Læs mere

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK of Directive 2009/110/EC DENMARK Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99 info@tipik.eu

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook)

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Processor Intel Core i5-5200u Processor (3MB Cache, up to 2.70GHz) Skærm 12.5" HD (1366x768) IPS Display 270nit, Multi-touch, HD kamera Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering DS-information DS/ISO/TS 14072:2015 1. udgave 2015-02-03 Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering Environmental management Life cycle

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 8. oktober 2013 K E N D E L S E Ansaldo STS S.p.A. (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Banedanmark

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012 K E N D E L S E Bombardier Transportation Denmark A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Banedanmark (Kammeradvokaten

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Dansk Standard DS/ISO 10015 1. udgave 2000-08-30 Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Quality Management Guidelines for training DS/ISO 10015 København DS Projekt: 29829 ICS: 03.120.10 Deskriptorer:

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Informationsteknologi IT-styring i organisationer

Informationsteknologi IT-styring i organisationer Dansk standard DS/ISO/IEC 38500:2015 2. udgave 2015-02-18 Informationsteknologi IT-styring i organisationer Information technology Governance of IT for the organization DS/ISO/IEC 38500:2015 København

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere