IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse"

Transkript

1 IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen stiller pc-arbejdsplads til rådighed. Arbejdspladsen skal indeholde 17" fladskærm, tastatur og mus. Det opstillede udstyr skal være fabriksnyt pr. første arbejdsdag. For at tilgå de statslige systemer kræves Citrix. Staten udarbejder en MSI installationspakke, der også indeholder Premitech (PerformanceGuard) til måling af svartider og netværksbelastning. Installationspakkerne udarbejdes af BIT og stilles omkostningsfrit til rådighed for kommunen. Installationspakkerne implementeres af kommunerne i forbindelse med den generelle konfiguration af arbejdspladserne. Kommunens driftsydelser til pc-arbejdspladser (Windows baserede) omfatter både tekniske ydelser relateret til maskinerne og funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Ligeledes ydes driftssupport på alle tilkoblede enheder samt tilhørende infrastruktur. Det er kommunens ansvar at brugeradgang til kommunens netværk til enhver tid overholder kommunens gældende IT-sikkerhedspolitik. Kommunen skal varetage drift af fil-, print- og primære/sekundære domain servere, samt oprettelse, tilretning og sletning af brugere på kommunens domain. Der må som udgangspunkt ikke være forskel på kommunale og statslige brugere. Krav Forslag til konfiguration Styresystem Windows 2000 eller nyere Post- og kalendersystem Exchange 2000 eller nyere Tekstbehandling Antivirus Adobe Acrobat Reader Filkomprimering Internet browser ESDH Office 2000 eller nyere Anerkendt markedsstandard, nyeste version Version 7.0 eller nyere Anerkendt markedsstandard, nyeste version Internet Explorer 6.0 eller nyere Se afsnit 2.2 i Drfitsaftalen PremiTech Leveres af BIT, se afsnit Citrix klient Leveres af BIT, se afsnit MS CAL Leveres af BIT, se afsnit Alle produkter leveres på dansk i det omfang det er muligt Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 1

2 Det skal være muligt at tilkøbe yderligere pc-software, såfremt det lokalt vurderes at være relevant. Aftale om sådant tilkøb indgås lokalt og kan ske i hele aftaleperioden. 1.1 Netværksprintere Kommunens driftsydelser for systemprintere omfatter tekniske ydelser samt funktionelle ydelser relateret til systemsoftware for dedikerede printere. Udgifter relateret til almen brug afholdes ligeledes af kommunen. Systemprintere defineres ved at printeren/printcenteret er tilsluttet netværket med IP-adresse. Kopi/print er derved også omfattet af aftalen, mens traditionelle kopimaskiner ikke er omfattet af denne aftale. Der stilles ikke krav om personlige printere samt bestemt hardwaretype til netværksprintere. Printerens fysiske placering aftales mellem den statslige og den kommunale jobcenterchef og kommunens IT-ansvarlige. Som udgangspunkt anslås det at cirka 10 medarbejdere deler en netværks-printer. Konkret layout og indretning af de enkelte Jobcentre aftales i forbindelse med huslejekontraktindgåelse. Alle løbende udgifter til printere/printcentre afholdes af kommunen. 1.2 Internetadgang med tilhørende sikkerhed Kommunens driftsydelser til Internet med tilhørende sikkerhed omfatter både tekniske ydelser relateret til fysiske enheder, fysiske linier (interne og eksterne), kontakt til eksterne operatører/leverandører samt funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Således forestår kommunen driften af kommunens firewall(s), router(e), sikkerheds- og scanningssoftware samt overvågning af linier og liniebelastning. Kommunen sikrer at al adgang fra kommunens netværk til Internettet til enhver tid overholder kommunens gældende IT-sikkerhedspolitik. Kommunen sikrer at relevante porte er konfigureret og funktionsdygtige Internetadgang til de statslige systemer Internetadgang til statens forretningssystemer stilles til rådighed via Citrix og almen browseradgang. På alle pc-arbejdspladser, såvel stationære som bærbare, skal der installeres en standard Citrix Webklient. Hvis brugeren har administrative rettigheder til lokal-maskinen, vil webklienten automatisk blive downloadet og installeret første gang maskinen tændes og efterfølgende opdateret automatisk. Hvis brugeren ikke har administrative rettigheder, skal installation og opdatering fortages af kommunens supportorganisation. Citrix Webklient er en standard Citrix klient og må gerne benyttes til at koble op mod andre Citrix løsninger. Såfremt brugerne i forvejen har en fuld Citrix klient installeret, kan denne benyttes. Det er kommunens ansvar at sikre at deres Citrix klient er opdateret til samme version som webklienten. Opdateringen skal følge Citrix s standard opdateringshastighed. Når en ny webklient udgives, vil den blive testet af BIT Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 2

3 indenfor 45 dage og i fald testen falder positivt ud, frigives klienten via webinterface. Citrix Webklient kan ikke anvendes sammen med modificerede Citrix klienter. Til print anvendes Citrix Universal Printing. Der skal som minimum være installeret en funktionel printer. Det er et krav, at printerdriver(ne) er WHQL certificerede og udviklet af producenten til det pågældende operativsystem. Yderligere information om WHQL certificering kan findes på For at tilgå de statslige systemer skal brugerne benytte Internet Explorer 5.5 eller højere. Såfremt brugerne sidder bag en firewall, skal der være åben for port 443 SSL i udadgående retning. Til løsningen benyttes en token af anerkendt fabrikatet. Udlevering og administration af medarbejder-tokens varetages af den statslige brugeradministration. Udgiften afholdes af BIT. For at kunne tilgå det statslige Citrixfarm, skal der desuden installeres en MS CAL for hver af de statslige brugere. Denne licens skal iht. Microsofts licensbetingelser indkøbes af BM. Udgiften hertil afholdes af BIT. På det fælles informationswebsite findes en selvstændig vejledning i installation af Citrix Webklient Performance overvågning For at måle performance og tilgængelighed for jobcentrets statslige medarbejdere installeres Performance Guard fra Premitech på alle basis pc-arbejdspladser. Det er en software agent der måler den service der leveres fra udvalgte servere og videregiver disse data til en central server. Den centrale server opstilles af BIT og KL i fællesskab hos en hostingpartner. Performance Guard leveres til kommunerne fra BIT som en MSI-installationspakke og en batfil. Når der dobbeltklikkes på batfilen installeres agenten automatisk. PC en kontakter derefter den centrale server og begynder at opsamle svartidsdata fra den konkrete pc til den statslige Citrix-farm samt performance på de fil-, post-, DNS- og domain-servere som pc en benytter lokalt. Al konfiguration af Performance Guard agenten foretages via den centrale server efter at Performance Guards agent ID-nr er indtastet. Der er ingen konfiguration på den enkelte pc. For at agenten kan aflevere data til den centrale server skal port 4001 åbnes for udgående datatrafik på eventuelle firewalls imellem pc erne og den centrale server. Performance Guard agenten kan sameksistere med allerede eksisterende Performance Guard installationer samt eventuelt nytilkomne. Opdateringer af agenten kan forekomme i aftaleperioden. Disse varsles jævnfør denne aftale og udføres centralt. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 3

4 Såfremt det har relevans for kommunen, er det muligt at lade Performance Guard overvåge øvrige servere, som de statslige pc er tilgår. Kommunen får egen indgang til grafer i Performance Guard, der viser hvorvidt der er performance problemer på bestemte applikationer eller bestemte tidspunkter. Målingerne vil også vise om, og hvor, der er problemer i netværket imellem kommunen og den statslige Citrix-farm. Eksempler kan ses på 1.3 Basisnetværk med tilhørende infrastruktur, internt og eksternt Kommunens driftsydelser for basisnetværk omfatter både tekniske ydelser relateret til fysiske enheder, fysiske linier samt funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Kommunen overvåger og sikrer den daglige drift af kommunens netværk. Kommunen sikrer proaktivt den fornødne båndbredde til de enkelte applikationer i kommunens netværk. 1.4 Elektronisk post og kalendersystem Kommunens driftsydelser for postsystemet omfatter både tekniske ydelser relateret til postservere, fysiske linier (interne og eksterne), kontakt til eksterne operatører samt funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Kommunen forestår vedligeholdelse af brugerlister i postsystemet samt kommunens og jobcenterets distributionslister. Postsystemet skal overholde gældende markedsstandard og det skal være teknisk muligt at tilgå det via win32-klient og webklient. 1.5 Intranet Kommunens driftsydelser for Intranet omfatter både tekniske ydelser relateret til fysiske servere, fysiske linier (interne og eksterne), webserver, kontakt til eksterne operatører/leverandører samt funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Der stilles ikke krav om tilgang til Intranet, men hvis det tilbydes, har kommunen det driftsmæssige ansvar. 1.6 Software og softwaredistribution Det er kommunens ansvar at sikre at der er en entydig forretningsgang ved distribution af software, herunder også statsligt software. 1.7 Udvikling og distribution af kommunens standardskabeloner Kommunen er ansvarlig for distribution af standardskabeloner til Word, Excel eller tilsvarende. Efterfølgende tilretning til enhedernes journalsystemer varetages af de enkelte enheder. Opgaven koordineres af kommunens supportorganisation. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 4

5 1.8 Support og performance Support Den generelle support sikres via en superbrugerfunktion, et statsligt supportcenter og en kommunal supportfunktion. Specifikationer vedr. support fremgår af bilag Tilgængelighed Se bilag 3, afsnit Svartider Se bilag 3, afsnit Undtagelser Hjemmearbejdspladser er ikke omfattet af krav til performance. Det samme gør sig gældende for basis pc-arbejdspladser, der ikke er tilsluttet jobcenterets netværk. 1.9 Levering og opstilling af IT udstyr Initiel levering Det aftalte IT-udstyr skal være klar til ibrugtagning senest 14 dage før jobcenterets første arbejdsdag. Dette inkluderer test og eventuel tilretning. Den udarbejdede leverance-tjekliste benyttes i forbindelse med initiel installation. Tjekliste og afrapportering findes på info websitet Løbende drift For leverancetype A, B, C og D gælder det, at etablering skal ske senest 14 dage efter ordreafgivelse og at de aftalte overtagelsestests gennemføres. Tjekliste og afrapportering findes på info websitet. Ved specielle leverancer (E og F) og ved leverancesvigt fra underleverandør aftales leveringstider eksplicit. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 5

6 2. B: BÆRBARE PC-ARBEJDSPLADSER Kommunens driftsydelse for bærbare arbejdspladser omfatter både tekniske ydelser relateret til maskinerne og funktionelle ydelser relateret til systemsoftware. Ligeledes ydes driftssupport på alle tilkoblede enheder samt tilhørende infrastruktur. 2.1 Basiskrav Den bærbare arbejdsplads skal opfylde samme funktionsspecifikationer som en almindelig basis pc-arbejdsplads. Punktet er optionelt og er ikke en forudsætning for indgåelse af denne SLA. 2.2 Yderligere funktioner Såfremt kommunen tilbyder opkoblinger fra det åbne Internet, skal den bærbare pc-arbejdsplads have mulighed for at tilgå kommunens netværk eller dele heraf, når den anvendes uden for jobcenteret. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 6

7 3. C: HJEMMEARBEJDSPLADSER Kommune varetager opsætning, vedligehold, konfiguration samt tilpasning af hjemmearbejdspladser. Ansvaret for hjemmearbejdspladsen i forhold til drift, sikkerhed, licensstyring m.v. er gældende som pkt. 3. Hjemmearbejdspladser skal tilbydes såfremt kommunen generelt tilbyder dette til ansatte. Max. leveringstid på en fuld fungerende arbejdsplads er otte uger med forbehold for leveringstid på bredbåndsinstallation. Punktet er optionelt og er ikke en forudsætning for indgåelse af denne SLA. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 7

8 4. D: KUNDE-PC Kommune varetager opsætning, vedligehold, konfiguration samt tilpasning af jobcenterets kundevendte udstyr. 4.1 Funktionalitet Kunde-pc ere anvendes primært til jobsøgning via Internettet, indlæggelse/ godkendelse af CV i forbindelse CV-samtaler samt tekstbehandling ved udarbejdelse af ansøgninger. Der stilles ikke krav om , da antages at foregå via kundernes egne adresser, men der skal være browseradgang til eksterne services. 4.2 Standard-pc til kunde-pc Grænsefladen vil afhænge af kommunens infrastruktur og sikkerhedspolitik med følgende minimumskrav: - Windows 2000 (Dansk) - Internet Explorer med adgang til Jobnet, SE-pakke, webmail etc. - MS Word 2000 (Dansk) - Adobe Acrobat Reader 7.0 (Dansk) - Deepfreeze eller lign. produkt - Antivirus - Filkomprimering (optionelt) - USB-porte til memorykey eller 3½ disk adgang. Der må efter reboot ikke forefindes personfølsomme data på kunde-pc ere. Ansvaret for kunde-pc i forhold til drift, sikkerhed, licensstyring m.v. er gældende som pkt Print Der er skal være udprintningsmuligheder i forbindelse med kunde-pc erne. 4.3 Sikring af kunde-pc udstyr Kommunen forestår den fysiske sikring af al kunderettet IT-udstyr. Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 8

9 5. E: KIOSK-PC / SELVBETJENING Leverance, opstilling og drift af kiosk-pc ere og tilmeldingsstandere forhandles individuelt med de enkelte jobcentre og kommuner. Kiosk-pc ere og tilmeldingsstandere skal følge kommunens generelle løsning på dette område. Punktet er optionelt og er ikke en forudsætning for indgåelse af denne SLA Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 9

10 6. F: STORSKÆRME OG ANDET UDSTYR Storskærme og andet udstyr overføres fra den nuværende infrastruktur til de nye jobcentre. Tildeling af storskærme og/eller andet udstyr sker efter individuel forhandling baseret på jobcenterets størrelse, kundegrundlag og fysiske forhold, men generelt tilstræbes det, at alt eksisterende anvendeligt udstyr overføres og bringes til anvendelse i kommunen. Ved overførsel af storskærme og/eller andet udstyr til et jobcenter overtager kommunen ejerskabet og dermed supportforpligtelsen inklusiv opsætning, vedligehold, konfiguration samt tilpasning. Såfremt et jobcenter har modtaget storskærm eller andet udstyr, kan det i forbindelse med den individuelle forhandling aftales i hvilket omfang dette udstyr indgår i den årlige regulering. Punktet er optionelt og er ikke en forudsætning for indgåelse af denne SLA Aftale om IT-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen BILAG 1 10

IT driftsaftale Bilag 5: Økonomiske rammer for etablering og drift af statslige funktioner og arbejdspladser i de kommunale jobcentre

IT driftsaftale Bilag 5: Økonomiske rammer for etablering og drift af statslige funktioner og arbejdspladser i de kommunale jobcentre IT driftsaftale Bilag 5: Økonomiske rammer for etablering og drift af statslige funktioner og arbejdspladser i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADS (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Den personlige arbejdsplads

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Gribvand Kravspecifikation

Gribvand Kravspecifikation Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund og vision

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 It-miljøbeskrivelse Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 Indledning... 4 København Kommunes IT-miljø... 4 Arbejdspladser... 4 PC-arbejdspladser... 4 Citrix-arbejdspladser... 5 Mobile

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST

IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 03 ROLLER OG ANSVAR... 04 SERVICEDESKEN... 06 STATIONÆRE OG BÆRBARE PC ER... 11 PRINTERE OG KOPIMASKINER... 12 HJEMMEARBEJDSPLADS...

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version 1.0 10. maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Hjemmearbejdspladser

Hjemmearbejdspladser Hjemmearbejdspladser Vejledning om it-sikkerhed på pc-hjemmearbejdspladser September 2007 ITEK og Dansk Industri Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN: 87-7353-662-8

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere