Navision Stat Featurepack

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.02 Featurepack"

Transkript

1 Side 1 af 48 Navision Stat Featurepack ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Baggrund Featurepack NS frigives med det primære formål at forberede Navision Stat for integration med INDFAK2, hvor Navision Stat både skal udveksle flere stamdata med INDFAK2 end med INDFAK 1, og hvor Navision Stat skal modtage E-bilag fra INDFAK 2 indeholdende nye oplysninger fra INDFAK2. De væsentligste funktionalitetsændringer NS vil understøtte en modtagelse af E-bilag fra INDFAK 2, baseret på fuld kontostreng udfoldet på INDFAK 2. NS vil således sikre, at der både vil kunne integrereres til INDFAK 1 og 2, frem til det tidspunkt, hvor den enkelte institution skifter fra INDFAK1 til INDFAK 2. Eftersom både virksomheder og borgere pr. 1. november 2014 skal kunne modtage digitalpost fra det offentlige, vil NS ligeledes blive lanceret med første generation af integration til Digitalpost, således at det bliver muligt, fra Navision Stat at fremsende salgsbilag via Digital Post i forbindelse med bogføring eller udstedelse af salgsbilag. Derudover indeholder NS rettelser, der samlet set reducerer oplevede låsninger for institutioner med mange samtidige brugere og store datamængder.

2 Frigivelse 1. november Side 2 af 48 Installationsfrist Forud for skift til INDFAK 2, og ultimativt inden opgradering til NS 7.0, der netop forudsætter, at NS er installeret. Forudsætninger for indlæsning NS skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx IndFak1 under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data via GIS en under Navision Stat databasens opgradering! Eventuelt opsat systemkodefilter på aliaskonteringstabellen bør omlægges til udeladelsesfilter efter implementering af NS og inden opgradering til NS 7.0. (IN02247) Teknik Featurepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen (funktionalitet) 2. Nye rettighedsfiler 3. Nye datafiler 4. Ny Digital Post Invoker Specielt om integration til Digital Post For opsætning af Digital Post integration henvises til vejledningerne: Digital Post tilslutning Trin for trin Digital Post Invoker installationsvejledningen Begge vejledninger kan hentes på: Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-5402

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 48 Overblik... 1 Introduktion... 1 Baggrund... 1 De væsentligste funktionalitetsændringer... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Specielt om integration til Digital Post... 2 Målgruppe... 5 Hvorfor er det vigtigt?... 5 Seneste ændring... 5 Introduktion... 6 Komponent og filoversigt... 7 Installation Trin for Trin... 8 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab... 8 Forberedelse af Navision Stat databasen... 8 Indlæsning via VMS... 9 Opsætning for INDFAK2 integration Konvertering af bruger-id er Skift fra systemkodefilter til udeladelsesfilter Opsætning af integration til Digital Post (efter aftale) ØS-LDV Strammet ekstern adgang til originale E-Bilag Beskrivelse af ny funktionalitet Administration / Brugeradministration IN02236 Forbedring af brugerkontrollisterne Digital indrapportering til ØSC et, DDI IN02219 Godkendelsesflow på redigering af data via DDI Elektronisk fakturering IN01967 E-bilag, af typen Salgsfaktura, udvides med flere oplysninger IN02174 Ekstern visning af Originale E-bilag IN02204 U-sendte E-bilag, med afvigende faktureringsdebitor IN02238 Check stamdata opsætning uden advarsler IN02240 Visning af Indgående dokument nr. på manuelle købsbilag IN Åbning af indbakkerne uden tunge databehandlinger IN Filtrering ved massebehandling IndFak2 integration N02171 Aflevering af data til IndFak IN02202 Modtagelse af E-bilag med nye data fra IndFak IN02311 Kreditordublet og matchhåndtering IN02312 Tværgående bilagsidentifikation IN02339 Ophævelse af tjek for forskellig budgetnavne Finans... 24

4 IN Indlæsning af lønfinansposter (SLS) med færre låsninger IN02033 Kontoskemaændringer jf kontoplanen IN02263 Ændring til momslov Generelt IN Konflikt mellem prioritering af forslags- og aliasdimensioner.. 26 IN02283 Versionsmarkering af NS løsningen IN02302 Strammet adgang til sletninger i ændringsloggen Generisk integrationssnitflade, GIS IN02188 Opdatering af DDI records/kreditorer via rejseafregninger IN02239 GIS-enabling af lønnummertabellen IN02247 Udeladelse af GIS data indenfor et filter IN02346 Indsættelse af fejltekst i GIS automatiseringslog ved fejl Køb PM/NKS IN02221 Diverse mindre rettelser til betalingskontrolrapporterne IN02257 Åbning for bilagstype Faktura ved betalingskontrol af GIS-bilag 32 IN02258 Advarsler vist på betalingskontrolrapporterne IN02281 Betalingsvalideringen på FIK betalinger udvides med valutatjek Personale IN02284 Filtrering på fysisk medarbejder ifm. 'Opret Medarb. som Deb/Kred' Salg & Marketing Bogfør og integration IN02190 Mulighed for selv at angive afsender adresse Salg & Marketing Digital Post integrationen IN02057 Digital Post IN02337 Opdatering af rettigheder Sager og Ressourcer IN02256 Fejl i Bogføring af overhead ved nul-saldi Skærpet sikkerhed NS WEB REG TOOL IN02160 Opgradering af værktøjet for en understøttelse af PoRS IN02218 Tilpasning af værktøjet for understøttelse af IndFak Bilag A Opdaterede vejledninger Bilag B Tilladte kompileringsfejl Bilag C NS Objektliste Bilag D Indlejret konvertering Før-konvertering Efter-konvertering IN02240 Fejlagtig visning af indgående dok. nr. på manuelle Købsbilag IN02236 Forbedring til brugerkontrollisterne IN02312 Tværgående bilagsidentifikation Bilag E Oversigt over pilottest Side 4 af 48

5 Målgruppe Side 5 af 48 SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre (KMD og SIT) og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfoen gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

6 Introduktion Side 6 af 48 Opgradering fra Navision Stat til Navision Stat afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat , men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK 1 Disponent og Bogholder Kræver indsigt i data. regnskab Forberedelse af Navision Stat databasen 2-19 Superbruger, Intern IT, Hosting Afhænger af eventuel hostingaftale. Indlæsning via VMS partner Opsætning for generel INDFAK integration Opsætning for INDFAK2 integration Superbruger, Intern IT, Hosting partner Konvertering af Bruger ID er Skift fra systemkodefilter til udeladelsesfilter 25 Institutionen Anbefales håndteret men er valgfrit frem til opgradering til NS 7.0 Opsætning af integration til Digital Post 26 Selve Digital Post tilslutningen Afhænger af eventuel hostingaftale. skal udføres af institutionen, mens installation af Digital Post invokeren bør udføres af Intern IT eller Hosting partneren ØS-LDV 27 Superbruger, Intern IT, Hosting Afhænger af eventuel hostingaftale partner Strammet ekstern adgang til originale E-Bilag 28 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af eventuel hostingaftale Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat , og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK 1 MODST Disponent (kunde) og bogholder (ØSC). regnskab Forberedelse af Navision Stat databasen Indlæsning via VMS 2-19 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering og datakonvertering. Opsætning for generel INDFAK integration MODST KMD og SIT står for opsætningen. Opsætning for INDFAK2 integration Konvertering af Bruger ID er Skift fra systemkodefilter til udeladelsesfilter 25 Institutionen Institutionen Opsætning af integration til Digital Post 26 Institutionen KMD og SIT står for installation af Digital Post invokeren (og den afledte Navision Stat opsætning pr. regnskab). ØS-LDV 27 Institutionen Institutionen Strammet ekstern adgang til originale E-Bilag 28 MODST KMD står for opsætningen.

7 Komponent og filoversigt Side 7 af 48 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra Stat-5402 for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat til Navision Stat Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS5402_STAT_ zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. NS5402_SELVEJE_ zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Digital Post invoker_ zip Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil (INF): generel indlæsning Informationsfil (TXT): data indlæsning Rettighedsopsætning Kontoskema Momsangivelsesliste XMLBRO opsætning Bankopsætningsfil Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil (INF): generel indlæsning Informationsfil (TXT): data indlæsning Rettighedsopsætning Kontoskema Momsangivelsesliste XMLBRO opsætning Bankopsætningsfil Installationsfil for installation af Digital Post invoker (webservice) 5402.fob 5402.INF 5402.TXT Rettigheder_stat_5402_ txt Kontoskema_5402_ txt Momsangivelse_5402_ txt XMLBRO_5402_ txt DBTS_2.0513_2.xml fob 5402.INF 5402.TXT Rettigheder_selveje_5402_ txt Kontoskema_5402_ txt Momsangivelse_5402_ txt XMLBRO_5402_ txt DBTS_2.0513_2.xml 2 Digital Post invoker_ msi 1 Bemærk at den gamle NKS-fil fra NS5.4 ligeledes genindlæses af konsistensmæssige hensyn. 2 Bemærk at den gamle NKS-fil fra NS5.4 ligeledes genindlæses af konsistensmæssige hensyn.

8 Installation Trin for Trin Side 8 af 48 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab 1. Sørg for at de sidste kritiske bilag i INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem er godkendte og overført til Navision Stat. Luk herefter for yderligere godkendelser/overførelser fra indkøbssystemet til Navision Stat. Forberedelse af Navision Stat databasen 2. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 3. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 4. Download og unzip filen NS5402_STAT_ zip, eller NS5402_SELVEJE_ zip 3, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 5. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 6. Det tjekkes, at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen i Bilag B. 3 Bruges udelukkende af selvejende institutioner under UVM.

9 Side 9 af 48 Indlæsning via VMS 4 7. Åbn Navision Stat og vælg Administration/ IT-administration/ Versionsstyring (VMS)/ VMS Objektpakke. 8. Opret henvisning til en pakke via F3 - åben filen 5402.fob. Hvis meddelelsen: Der er konflikt mellem de objekter der skal indlæses og de objekter der er i databasen. Konflikterne skal løses før indlæsning kan fortsættes vises, klikkes der blot OK. 9. Vælg faneblad Status. Udfør Opr. Objektliste udskrevet og udskriv listen. 10. Udfør Objektkonflikter løst og svar JA til meddelelsen: Et eller flere objekter er i konflikt med allerede installerede objekter. Disse konflikter skal løses evt. med hjælp fra forhandler. Er konflikterne løst, således at en alternativ objektfil kan indlæses? Indlæs objektfilen fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 5402.fob. Ved ingen konflikter; Klik Nej for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK Udfør Objektpakke indlæst. Svar Ja til, at alternativ objektfil er indlæst. 13. Udfør Datakonverteret (part 2) 8. Vent på at Navision Stat kvitterer for afsluttet konvertering. 14. Udfør Ny Objektliste udskrevet og udskriv listen. 4 Se også brugervejledning til VMS på: Stat/Vejledninger-NS-5X 5 Hvis ingen objektkonfliktadvarsel fortsættes blot direkte til punkt Indeholdende i alt 160 objekter. 7 Hvis databasen IKKE er 100 % standardiseret, skal der eventuelt anvendes alternativ objektfil. 8 Se bilag D for en beskrivelse af efter-konverteringen.

10 15. Udfør Datafiler importeret. Hvis du har flere regnskaber på databasen, skal du skifte regnskabet og gentage punktet for hvert regnskab. I forbindelse med indlæsningen af de 2 bankopsætningsfiler til hhv. DBTS og NKS fås 2 advarsler pr. regnskab: Side 10 af 48 Til disse svares blot Opdater og efterfølgende Ja. Bemærk at denne del kan være tidskrævende Du kan se en samlet oversigt over automatisk indlæste filer og deres status på Pakke/ Datafiler. 16. Udfør Kvitteringsfil udlæst. 17. Udfør Kvitteringsfil sendt til ØS (MODST) Luk og genåbn regnskabet Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fortsat fremgå af listen i Bilag B. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. 9 Kvitteringsfilen sendes til Moderniseringsstyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde skal kvitteringsfilen overføres til en PC med Outlook, hvorfra den skal fremsendes som vedhæftet mail til 10 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.

11 Opsætning for generel INDFAK integration Side 11 af For Navision Stat regnskaber med INDFAK 1/INDFAK2 integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS TS Integration/Dokumenttyper. Opsætning for INDFAK2 integration Navision Stat kan forberedes for integration med INDFAK2 samtidigt med, at der problemfrit udveksles med INDFAK1. I den forbindelse skal der fortages 3 typer af opsætningsændringer, nemlig via E-Bilagsstyringsopsætningen, E-Bilag afsenderopsætningen og GIS-integrationsopsætningen. 21. I E-bilagsstyringsopsætningen skal du sikre, at: Artskonto ID kode INDFAK2 sættes til 15 Sagsnr.ID kode sættes til 06 Sagsopgavenr.ID sættes til 07 Indfak 2 ID kode sættes til 90 Se også eksemplet herunder: Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS_TS Integration/E-Bilag/Styringsopsætning.

12 22. I den nye tabel E-bilag Afsenderopsætningen opsættes der automatisk, i forbindelse med opgraderingen, følgende rækker, for at kunne håndtere de aftalte forskelle i håndtering af tværgående identifikatorer og accept/afvisningssvar fra Navision Stat til hhv. INDFAK1 og INDFAK2. Side 12 af 48 Kontroller at denne opsætning ser ud som ovenstående for alle regnskaber. Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS_TS Integration/E-Bilag/Afsenderopsætning. 23. For en opsætning af de nødvendige GIS datastrømme for udveksling af masterdata- og transaktionsdata henvises til vejledningen 'GIS Installationsvejledning INDFAK2 integration'. Konvertering af bruger-id er 24. For en visning af bruger-id er, der er eventuelt er ændret fra små til store bogstaver ifm. punkt 13, kan man, efter endt konvertering, afvikle rapporten Changed User Settings fra objekt designeren. Her angives Start tid = dato og tid for begyndelsen af konverteringen. Slut tid = dato og tid for afslutningen af konverteringen. Skift fra systemkodefilter til udeladelsesfilter 25. Bemærk at der jvf. IN02247 Udeladelse af GIS data indenfor et filter skal ske en flytning af eventuelt eksisterende opsætning af systemkodefiltret på aliaskonteringstabellen til GIS Udeladelsesfiltret. Denne flytning varetages mest hensigtsmæssigt af institutionen selv.

13 Opsætning af integration til Digital Post (efter aftale) Side 13 af For opsætning af Digital Post integration henvises til vejledningerne: ØS-LDV Digital Post tilslutning Trin for trin 11 Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning 12 Begge vejledninger kan hentes på: Bemærk at NS regnskabsopsætningen kun kan foretages af brugere med rollen NS_OPS_DIGITAL_POST tildelt. 27. Navision Stat er understøttet af ØS LDV Såfremt man har denne version, skal man ikke fortage sig yderligere. Hvis man derimod har en tidligere version, skal man opgradere til version ØS LDV Anvendes af NS institutionsbruger. 12 Anvendes af hostingleverandøren/intern IT og NS institutionsbruger med forretningsansvar for Digital Post.

14 Strammet ekstern adgang til originale E-Bilag Side 14 af For en sikring af, at kun Navision Stat og ØS-LDV brugere, med adgang til Navision Stat-data, har adgang til originale E-bilag placeret i elektronisk arkiv 13, uanset om elektronisk arkiv tilgås via eller udenom Navision Stat, anbefales en konfiguration af elektronisk arkivs webservice tilsvarende nedenstående beskrivelse, i de tilfælde hvor elektronisk arkiv er placeret uden for firewall en. Authentication Name Status Normal NS 5.4 opsætning Anomymous Disabled Ændret Authentication ASP.NET Impersonation Enabled Uændret Basic Authentication Disabled Uændret Forms Authentication Disabled Uændret Windows Authentication Enabled Uændret Authorization Rules Mode Users Roles Verbs Entry Type Allow [Domain]\[AD-group_N1] Local Alow [Domain]\[AD-group_N2] Local Alow [Domain]\[AD-group_N ] Local NB! Husk at fjern All users, Inherited. Konfigurationsændringerne kan ses i elektronisk arkivs web.config. Herefter vil kun de brugere, der gives adgang til programfolderen, for den givne instans af sitet for elektronisk arkiv, få adgang til originale E-bilag, gemt i den tilhørende Logging databasen. 13 Loggingdatabasen.

15 Beskrivelse af ny funktionalitet Side 15 af 48 Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat og Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN02236 Forbedring af brugerkontrollisterne Alle referencer til bruger-id i brugerkontrollisterne er nu ændret, så de altid forekommer med store bogstaver. Dette for at eliminere risikoen for ukorrekt match internt imellem de tabeller, der udgør brugerkontrolfunktionaliteten. Foruden ændret funktionalitet, er der udviklet en konverteringskørsel, der reetablerer eksisterende brugerkontrollister, med store bogstaver. Denne kørsel skal afvikles fra objektdesigneren via codeunit Reestablish User Control List. Bemærk: For alle ØSC institutioner under Moderniseringsstyrelsens systemansvar 14, er denne kørsel afviklet. Sti: Administration/Brugeradministration/Brugerkontrol Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder til at indberette data til ØSC et for viderehandling. IN02219 Godkendelsesflow på redigering af data via DDI I forbindelse med oprettelse af data gennem DDI, har det været muligt at foretage oprettelsen via et godkendelsesforløb. Der er nu i forbindelse med redigering af kreditor- og debitordata gennem DDI muligt tilsvarende at gennemføre redigeringen af data via et godkendelsesflow. Der er endvidere i forbindelse med oprettelsen af kreditor-bestilling og en redigering af et eksisterende kreditorkort indsat flere felter på bestillingskortene, således at det, udover bankoplysninger, også er muligt at angive betalingsoplysninger for kreditoren, hvorved sidstnævnte ikke skal foretages direkte på kreditorkortet. 14 Og for IKK-ØSC institutioner med databaser, hvor findes objekter med IN02236 i Objektversionslisten

16 Der er i forbindelse med indtastning af bank- og betalingsoplysninger også indlagt valideringer på de forskellige felter, og på selve bestillingskortet. Side 16 af 48 Det er en forudsætning, at der er opsat godkendelse, inden der kan redigeres i bank- og betalingsoplysninger via DDI. Sti: Indrapportering til ØSC/Opret Bestilling Sti: Indrapportering til ØSC/Rediger Data Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsfaktura, købskreditnota, købsrykker og købskontoudtog samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog. For ændringer vedrørende elektronisk fakturering, der er specielt relateret til IndFak2 henvises til afsnittet IndFak2 integration. IN01967 E-bilag, af typen Salgsfaktura, udvides med flere oplysninger Til brug for fakturamodtagerens dokumentbehandling inkluderes nu flere oplysninger i det afsendte E-bilag. Dette betyder, at der på basis af det bogførte salgsbilag i Navision Stat nu leveres adresse oplysninger for både debitor(køber) og faktureringsdebitor, i modsætning til tidligere, hvor der udelukkende blev inkluderet adressedata for faktureringsdebitoren. De nye oplysninger medtages, så snart den nye XMLBRO opsætningsfil er indlæst, hvilket sker som en integreret del af opgraderingen. IN02174 Ekstern visning af Originale E-bilag Som bekendt er det muligt ikke blot at se det originale E-bilag via Navision Stat, det er også muligt at se det tilsvarende originale E-bilag direkte fra rapporterne i ØS-LDV. For at lave denne løsning, er det nødvendigt at holde adgangen til de originale E- bilag delvist åben, hvilket betød, at hvis man kunne gætte sporingsid'er til et originalt bilag af typen 'f fa77-480f-972f-1cc43d0d3d3d', og derefter kombinerede med resten af den adgangsgivende url, var det muligt at tilgå original E-bilaget udenom Navision Stat og dermed uafhængigt af rettighederne opsat i Navision Stat. Institutioner med følsomme E-bilag har derfor efterspurgt en mulighed for at begrænse adgangen. I et tæt samarbejde mellem ØS-LDV enheden, Infrastruktur og serviceenheden og NS udviklingsenheden er der nu defineret en opsætning, der gør det muligt at sikre, at kun brugere der aktivt har fået tildelt adgang til programfolderen for Elektronisk Arkiv, kan få adgang til denne visning, og det uanset om brugeren

17 forsøger at få adgang: uden om Navision Stat og ØS-LDV, via ØS-LDV eller via Navision Stat. Side 17 af 48 Dette betyder at brugere, der tidligere har haft adgang igennem Navision Stat til at se originale E-Bilag via elektronisk arkiv, fortsat kan se disse data som de plejer, men at de samme brugere vil blive promptet for et password, hvis det samme opslag forsøges foretaget uden om Navision Stat (direkte i en webbrowser). I dette tilfælde skal brugeren blot huske for Navision Stat installationer hostet hos KMD at Brugernavnet skal foranstilles STAT\. Bemærk at denne opsætning kun er relevant i særlige tilfælde. Se også afsnittet Skærpet sikkerhed IN02204 U-sendte E-bilag, med afvigende faktureringsdebitor Med denne ændring vil en masseafsendelse af bogførte E-bilag på salgssiden, hvor faktureringsdebitor afviger fra debitor (køber), nu ske til faktureringsdebitoren. Dette i modsætning til tidligere, hvor masseafsendelsen sendte E-bilagene til debitor (køberen). Sti: Salg og Marketing / Bogførte fakturaer / Menuknap Funktion, Menupunkt Send Usendte E-bilag IN02225 Beskeder ved ændring af faktureringsleverandør ved accept af E-bilag Ved modtagelse og accept af et E-bilag, hvor Faktureringsleverandøren i E-bilaget er en anden end Leverandør nr., eller hvor Kreditorkortet er opsat med en anden Faktureringsleverandør end kreditor selv, og hvor oplysningerne på E-bilaget og Kreditorkortet er forskellige, er de meddelelser, der modtages ved accept, udvidet på følgende måde: Vælges Ja, anvendes Faktureringsleverandøren fra E-bilaget og Kreditorkortets Faktureringsleverandør opdateres samtidig. Vælges Nej, anvendes Faktureringsleverandøren fra Kreditorkortet. Ved modtagelse og accept af et E-bilag, hvor Faktureringsleverandøren har et CVR nr. som ingen kreditorer har tilknyttet, vises:

18 Side 18 af 48 For at kunne acceptere E-bilaget skal der ske enten ske en manuel rettelse på Kreditorkortets Faktureringsleverandør, eller oprettes en ny kreditor som tilknyttes Kreditorkortet som Faktureringsleverandør. Derefter kan E-bilaget accepteres på ny. Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående Købsdokumenter IN02238 Check stamdata opsætning uden advarsler Rapporten Check stamdata opsætning er udvidet med mulighed for at markere Udelad Kreditor advarsel. Herved udelades alle advarslerne forårsaget af opsatte kreditor CVR nummer-værdier, der afviger fra dansk CVR nummer syntaks, og som ikke nødvendigvis udgør et problem i udvekslingen. Bemærk at rapporten både kan bruges for kontrol af stamdata udvekslet med IndFak1 og IndFak2, men at rapporten giver mest mening for IndFak1, da der tillades langt flere data udvekslet med IndFak2 end med IndFak1. Sti: Administration/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/ E-Bilag/Check Stamdata Opsætning. IN02240 Visning af Indgående dokument nr. på manuelle købsbilag Tidligere blev manuelt oprettede, og efterfølgende bogførte, købsdokumenter stemplet med et tilfældigt uvedkommende Indgående dokument nr. Dette er nu rettet, både ved dannelse af nye manuelle købsbilag og for allerede dannede bilag via en konverteringskørsel, der afvikles ifm. opgraderingen. Sti: Køb/Ordrebehandling/Fakturaer/Fanen E-bilag Sti: Køb/Oversigt/Bogførte fakturaer/fanen E-bilag

19 IN Åbning af indbakkerne uden tunge databehandlinger Med denne rettelse bliver det muligt at flytte og minimere databehandling af nye E-bilagsdokumenter, og dermed sikre at åbning af E-bilagsindbakkerne kan ske nærmest øjeblikkeligt. Side 19 af 48 Hvis du ønsker denne ændring, skal du via Økonomistyring/Opsætning/NS TS integration/e-bilag/styringsopsætning, vælge for hver indbakketype, hvad der skal ske ved åbning. Her har du mulighed for at vælge mellem følgende optioner: 1. Kun åbning: hvorved åbningen kun åbner kladden og viser de allerede hentede og behandlede dokumenter 2. Åbning og Behandling: hvorved åbning foretages som hidtil, inklusiv indlæsning af nye dokumenter og forsøg på behandling af tidligere dokumenter, der endnu ikke kunne færdigbehandles ved sidste åbning. Eftersom indlæsning og behandling kan vælges løftet fri af selve åbningen, kan den nu afvikles via nyt menupunkt på: Indgående Købsdokumenter\Dokument\Hent nye bilag til behandling. Indgående Rykkere\Dokument\Hent nye bilag til behandling. Betalingsjournaler\Funktion\Indlæs alle NKS retursvar Her er det muligt at starte en datofiltreret kørsel til afhentning og behandling af nyeste dokumenter, hvor det er muligt at undgå at gentage behandling på gamle dokumenter som endnu ikke er klar til behandling. Anvender man indstillingen Kun åbning på E-bilagsstyringsopsætningen, anbefales det, at man har opsat en supplerende NAS og batchjob, der en gang i døgnet sørger for at åbne, hente og behandle ALLE indgående dokumenter, således, at man altid har sine indbakker opdateret.

20 IN Filtrering ved massebehandling Hidtil har massebehandlingskørslerne til accept, afvisning etc. for de forskellige typer indgående E-bilag, bearbejdet de dokumenter i kladden, som var markeret med Valgt dokument. Den måde hvorpå kørslen til massemarkering arbejdede, har givet unødig risiko for brugere, der arbejdede samtidig i kladden kunne komme til at behandle hinandens dokumenter. Side 20 af 48 Dette er nu ændret således, at kørslerne til massebehandling, altid arbejder inden for de filtre der er sat i kladden. Derudover har kørslerne fået en filteranfordring, hvor man kan filtrere yderligere. Eneste undtagelse er Massekørslen Accept og samtidig bogføring, som ikke giver brugeren mulighed for at foretage egen filtrering udover tvunget valg af importstatus.

21 IndFak2 integration Side 21 af 48 N02171 Aflevering af data til IndFak2 Som bekendt beregnede og afsendte Navision Stat tidligere 2 typer af data til IndFak1, nemlig: 1. Stamdata: finanskonti, kreditorer, anlæg, dimensioner etc. 2. Transaktionsdata: information om betalingsstatus for modtaget fakturaer og rykkere (gebyr og rentetilskrivning) Ifm. IndFak2 ændres udvekslingen på følgende måde: Stamdata udvides markant for en inkludering af: Aliaskontering (udfoldelse af aliaskoden), sager, sagsopgaver og momsproduktbogføringsgrupper. Udvekslingen omlægges, så det i stedet er Indfak2, der beregner og afhenter data fra Navision Stat via en standard GIS-integration. Sidstnævnte betyder blandt andet, at det bliver muligt for den enkelte institution, via det nye GIS udeladelsesfilter (se også IN02247), selv at styre hvilke stamdata data der skal udveksles med Indfak2 15, og dermed udelukkende oversende de nødvendige og tilstrækkelige data. IN02202 Modtagelse af E-bilag med nye data fra IndFak2 Navision Stat er nu forberedt for en modtagelse af E-bilag fra IndFak2 med flere data, end det var muligt at modtage fra IndFak1. Dette betyder, at Navision Stat nu kan modtage E-bilag indeholdende en komplet dimensionskontostreng, baseret på en udfoldning af alias foretaget på IndFak2. Alias oversendes således IKKE fra IndFak2, ligesom der kan modtages E-bilag med en angivelse af: Internt varenummer Momsproduktbogføringsgruppe Sagsnr. Sagsopgave Samtidigt gælder det, at E-bilagsafvisninger foretaget i Navision Stat nu resulterer i afsendelse af en negativ forretnings applikationsmeddelelses retur til INDFAK2, hvor det er muligt at gen-åbne dokumentet for fx rettelse af kontering og genfremsendelse til Navision Stat. Et E-Bilag afvist i Navision Stat vil således ikke længere kunne accepteres efterfølgende i Navision Stat. 15 GIS udeladelsesfiltret kan opsættes differentieret pr. datastrøm, og er således ikke begrænset til en anvendelse ifm. IndFak2.

22 Side 22 af 48 Modtagelsen af de nye oplysninger, samt sikring af det nye godkendelsesflow er betinget af en udvidet opsætning af E-bilagsopsætningen. Udvidelsen finder sted, som en integreret del af opgraderingen. IN02311 Kreditordublet og matchhåndtering Ifm. den nuværende oversendelse af kreditorer til Indfak1, har det ikke været muligt at oversende mere end en kreditor med det samme CVR-nummer, da CVR-nummeret fungerer som den styrende identifikator på IndFak1 (primær nøgle). På Indfak2 er det imidlertid kreditornummeret i Navision Stat, der fungerer som den primære identifikator. Dette betyder, at alle kreditorer oprettet i Navision Stat vil kunne anvendes i Indfak2 uanset om man har flere kreditorer med samme CVR-nummer eller ej. Indfak2 vil dog udelukkende hente de kreditorer, hvor der findes en E- bilagsopsætning i Navision Stat. Ved match i Indfak2 mellem E-bilag og kreditorer med fx samme CVR-nummer, vil Indfak2 præsenterer brugeren for de mest oplagte valgmuligheder. Ved modtagelse af det konterede og godkendte E-bilag i Navision Stat, vil Navision Stat på uændret vis afdække eventuelle mulige match i de tilfælde, der i Navision Stat findes flere kreditorer med fx samme CVR-nummer, og dermed gentage matchprocessen. Navision Stat vil således se bort fra Navision Stat kreditornummer anvendt på IndFak2. Dette sker af hensyn til en opretholdelse af den eksisterende sammenhæng mellem sælger(leverandør) og betalingskreditor (faktureringsleverandør) i Navision Stat. IN02312 Tværgående bilagsidentifikation For robust afstemning mellem Indfak2 og Navision Stat i Indfak2 introduceres et nyt felt til indeholdelse af bilagsidentifikation for: Faktura, kreditnota og rykkere, der følger E-bilaget fra godkendelse i Indfak2, til modtagelse og accept i Navision Stat, ved returnering af applikationsmeddelelse til IndFak2, ved bogføring i Navision Stat og i forbindelse med endelig returnering af betalingsstatus til Indfak2 via transaktionsdata. Feltet er navngivet IndFak2 ID og kan indeholde op til 150 tegn. Med den tidligere afstemningsmetodik imellem Indfak1 og Navision Stat, kunne der ikke afstemmes for de bilag, hvor fakturanummeret (det eksterne bilagsnummer) blev ændret i Navision Stat forud for bogføring, fx fordi leverandøren var kommet til at genanvende et tidligere anvendt fakturanummer, fx ifm. indtastning af fakturanummer på Virk.dk. Med den nye tværgående bilagsidentifikation, er dette ikke længere et problem.

23 IN02339 Ophævelse af tjek for forskellig budgetnavne Tjekket, der har sikret mod angivelse af forskellige budgetnavne, på tværs af hoved og linjekontering, i Indgående købsdokuments dimensionskontostreng, for bilag leveret via IndFak, er generelt ophævet for både IndFak1 og IndFak2, da IndFak2 udelukkende overfører budgetoplysninger på linjeniveau. Side 23 af 48 Budgetoplysninger fra IndFak2 skal imidlertid ikke anvendes i Navision Stat. Da der endvidere ikke overføres ordre/dispositionsdata fra IndFak2 til Navision Stat, vil al fremtidig visning af disponeringsdata ske baseret på en kombination af forbrugs- og budgetdata fra Navision Stat OG disponeringsdata fra IndFak2, fx via ØS-LDV. For kunder der integrerer mellem NS og IndFak2 betyder det, at disponeringskolonnen på Forbrug og budgetrapporterne ikke kan garanteres at vise retvisende tal. I forbindelse med opgradering til NS 7.0, udgår disponeringskolonnen fra rapporterne.

24 Side 24 af 48 Finans Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN Indlæsning af lønfinansposter (SLS) med færre låsninger Med udgangspunkt i indmeldinger om låsningsproblemer i forbindelse med afvikling af kørslen Indlæs lønposteringer, er kørslen optimeret ved at udskifte langsomme beregningsfunktioner med hurtigere. Den forbedrede indlæsning kan umiddelbart anvendes uden ændrede opsætninger på regnskabet via: Økonomistyring/Finans/Periodiske aktiviteter/sls/indlæs lønposteringer IN02033 Kontoskemaændringer jf kontoplanen Navision Stats officielle kontoskemaer er opdateret jf. Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2013 kontoplanen udgivet af Statsregnskab, Moderniseringsstyrelsen. Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 17. februar 2014 og udgives nu generelt. Indlæsning foretages automatisk i forbindelse med opgradering til NS IN02263 Ændring til momslov Den 1. juli 2014 er nye regler om omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel trådt i kraft. Reglerne betyder, at der ikke længere må faktureres med moms mellem to danske momsregistrerede virksomheder i forbindelse med handel med mobiltelefoner, bærbare computere, tablets, chips og mikroprocessorer samt spillekonsoller. Der skal oplyses gyldigt momsnummer ved handel, som skal fremgå af fakturering, der sker uden moms. Køber afregner salgsmomsen på vegne af sælger, idet køber har overtaget momsforpligtelsen fra leverandøren. Reglerne ved omvendt betalingspligt fungerer derfor i princippet på samme måde som ved handel mellem to momsregistrerede virksomheder indenfor EU. Reglerne omfatter ikke statsinstitutioner, der kun har refusionsmoms og dermed ikke er momsregistreret hos SKAT. De vil fortsat kunne modtage faktura med moms fra leverandøren. Den momsregistrerede institution skal som konsekvens af ændret lov oplyse leverandøren om korrekt momshåndtering ift. om købet vedrører offentlig forvaltning (med moms) eller indtægtsdækket virksomhed (omvendt betalingspligt/reverse charge) samt oprette nye momskoder, hvor Moderniseringsstyrelsen anbefaler derfor følgende opsætning:

25 Med udgangspunkt i denne anbefaling er momsangivelsen med koden OES_MOMS ændret for en inkludering af Rubriknr og 1235, der medtager beløb bogført med ny Momsproduktbogf.gruppe TOLDMOMSMO under hhv. udgående og indgående moms OG Rubriknr for en medtagelse af beløb bogført med ny Momsproduktbogf.gruppe KORTOLDMO under indgående moms. Momsangivelsen opdateres automatisk via indlæsning af opdateret tekstfil ifm. NS opgraderingen. Side 25 af 48

26 Generelt Side 26 af 48 Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere samtidige moduler på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser uden afledt konsekvens for den daglige bruger. IN Konflikt mellem prioritering af forslags- og aliasdimensioner Med udgangspunkt i indmeldinger om låsningsproblemer i forbindelse med afvikling af diverse kørsler, som danner kladdelinjer eller finansposter, er det afdækket, at specielt ét område, nemlig standarddimensionstabellen, blev uhensigtsmæssigt låst, når der blev anvendt sagsopgavedimensioner. Dette forhold skyldes primært, at sagsopgavedimensioner prioriteres på samme niveau som sagsdimensioner i den aktuelle løsning. Derfor er der introduceret en ny mulighed for at arbejde med sagsopgavedimensioner, som det enten øverste eller laveste styrende sæt af forslagsdimensioner. Den nye opsætning aktiveres for hele regnskabet under Sager\Opsætning og Sagsopsætning, hvor den virker som herunder beskrevet. Anvend egen prioritering af Sagsopgavedimensioner Hvis du markerer feltet, vil sagsopgavedimensioner ikke længere blive prioriteret på niveau med standarddimensioner på sagen. I stedet anvendes den prioritering der er valgt i feltet Handling for Sagsopgavedimensioner. Hvis der anvendes egen prioritering, vil systemet ikke foretage låsninger på visse tabeller. Dette kan være en fordel, hvis der er mange brugere på systemet samtidig. Handling for Sagsopgavedimensioner I dette felt angiver du, hvordan du ønsker at prioritere dimensioner på sagsopgaver, når forslagsdimensioner på konteringslinjer beregnes. Feltet kan kun redigeres, hvis der er markering i feltet Anvend egen prioritering af Sagsopgavedimensioner. Der er følgende valgmuligheder: Erstat og suppler: Vælges denne option, vil dimensioner fra sagsopgaven ALTID overskrive andre forslagsdimensioner, hvis der er konflikt. Kun suppler: Vælges denne option, vil dimensioner fra sagsopgaven ALDRIG overskrive andre forslagsdimensioner, hvis der er konflikt. Men dimensioner fra sagsopgaven, som ikke findes i andre forsalgsdimensioner vil blive tilføjet konteringslinjen.

27 Nedenstående viser eksempler for en manuelt indtastet konteringslinje med Finanskonto, Sagsnummer og Sagsopgavenummer: Side 27 af 48 Finans har højeste prioritet Sag har højeste prioritet Ingen prioritering Ingen markering (som nu) Ved konflikt vinder dimensioner fra Finanskontoen Ved konflikt vinder dimensioner fra Sagsopgaven Ved konflikt vinder dimensioner fra sidst indtastede værdi, som i de fleste tilfælde vil være Sagsopgave Erstat og suppler Ved konflikt vinder dimensioner fra Sagsopgaven Ved konflikt vinder dimensioner fra Finanskontoen Ved konflikt vinder dimensioner fra Sagsopgaven Ved konflikt vinder dimensioner fra Sagen Ved konflikt vinder dimensioner fra Sagsopgaven Kun suppler Ved konflikt vinder dimensioner fra sidst indtastede værdi, som i de fleste tilfælde vil være Sagen. Særligt om Alias Alias vil først beregne standardforslagsdimensioner svarende til, at Finanskonto, Sag og Sagsopgave var tastet manuelt. Herefter vil alle aliasdimensioner (de dimensioner der er opsat direkte på Aliaskoden), overskrive, såfremt de beregnede standardforslagsdimensioner konflikter. Den nye løsning ændrer ikke ved den aktuelle håndtering af Alias fra hhv. INDFAK og REJSUD. Særligt om GIS Data fra GIS vil følge samme forretningslogik som manuelt indtastede data jf ovenstående skema. Er det yderligere direkte dimensionskontering i GIS batchen, vil disse dimensioner altid overskrive, såfremt de beregnede standardforslagsdimensioner konflikter. Disse vil også overskrive evt. konfliktende Aliasdimensioner, såfremt Alias er anvendt. Særligt om DDI Ændringerne i håndtering af standarddimensioner på sagsopgaver, har afledt en rettelse af håndtering af Alias i DDI en. I , blev sag og sagsopgave påført EFTER aliasdimensionerne, dette er ændret således at aliasdimensionerne ALTID påføres til sidst, og derfor overstyrer ved konflikt. IN02283 Versionsmarkering af NS løsningen Ved klik på Hjælp og Om Microsoft Dynamics samt i versionslistetabellen, vil løsningen efter indlæsning af rettelsespakken til enhver tid kunne identificeres på nyeste version af både brugere og eksterne systemer. Sti: Administration\ IT-administration\ Opsætning generelt\versionskort.

28 IN02302 Strammet adgang til sletninger i ændringsloggen Som bekendt er det muligt at opsætte på tabel og feltniveau i hvilket omfang en datamæssig ændring for regnskabet ønskes logget. Som udgangspunkt er det kun en bruger med rollen SUPER tilknyttet, der kan foretage denne opsætning, ligesom det kun er en bruger med tilsvarende rettigheder, der kan slette loggen over de foretagne ændringer. Side 28 af 48 Løsningen strammes yderligere ifm. NS5.4.02, således at kun en bruger med rollen SUPER, forskellig fra den bruger med rolle SUPER, der har foretaget ændringen, kan slette loggen efter ændringen. Eller med andre ord: Det er ikke længere muligt for en SUPER bruger at slette sporerne efter egne ændringer! Sti: Administration\IT-administration\Opsætning generelt\opsætning af ændringslog

29 Generisk integrationssnitflade, GIS Side 29 af 48 Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, samt mellem Navision Stat og REJS-UD Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. IN02188 Opdatering af DDI records/kreditorer via rejseafregninger Det er nu muligt at opdatere personalekreditorer oprettet via DDI'en med en GIS-integration tilhørende rejseafregningssystemet, hvor fagsystemet i Navision Stat enten er navngivet med STRUHS, REJSUD eller RAY. Dette gør det muligt at udføre en effektiv kontrol ved udbetalinger til personalekreditorer ifbm. en rejseafregning. IN02239 GIS-enabling af lønnummertabellen Det er nu muligt at indlæse data til Lønnummertabellen via GIS. Vælges det at indlæse data til lønnummertabellen via GIS, må der under INGEN omstændigheder indlæses PAI-data i Navision Stat via SLS. Integrationen er således målrettet institutioner, der IKKE opdaterer medarbejderdata i Navision Stat via dataleverancer modtaget direkte fra SLS. IN02247 Udeladelse af GIS data indenfor et filter Siden GIS-løsningen blev introduceret, har det været efterspurgt at data udtrukket fra et fagsystem via GIS, kunne begrænses fra Navision Stat regnskabet side, og dermed ikke fra fagsystemet, således at det var muligt fra Navision Stat brugere at undtage data, der blev afsendt til et fagsystem, afhængigt af hvilke fagsystem, der spurgte på data. Dette er oprindeligt blevet imødekommet på aliaskonteringstabellen, hvor der har været størst behov for at differentiere data, via det såkaldte Systemkodefilter. Via Systemkodefiltret var det muligt, at indsætte et en værdi, som blev aftalt bilateralt med hvert enkelt fagsystem, for enten en medtagelse eller en udeladelse af et alias.

30 Med NS tænkes denne løsning større, forstået således at der kan opsættes udeladelsesfiltre for alle tabeller, og felter uafhængigt at aftaler med fagsystemet, således at der for regnskabet blot foretages en udeladelsesopsætning pr. datastrøm kan opsættes et udeladelsesfilter som fx nedenstående: Side 30 af 48 Hvor det er valgt, at der ikke skal kunne hentes finanskonti af typen balance, ligesom der er indsat begrænsninger på både dimensioner og dimensionsværdier. Sti: Økonomistyring/Generel Integration/NS Lokal integration/ Import/Datastrømme/ Datastrøm/Udeladelsesfilter. Bemærk, at der på NS både kan anvendes systemkodefilter og udeladelsesfilter, men at systemkodefiltret udgår på NS 7.0. Bemærk endvidere at RejsUd aktuelt benytter sig af opsætningen i Systemkodefiltret for 6 institutioner. IN02346 Indsættelse af fejltekst i GIS automatiseringslog ved fejl Det er i dag muligt at indlæse GIS-filer vha. et automatiseret job. Når jobbet afvikles, er det muligt via automatiseringsloggen at se, om det er kørt med succes eller fejlet. Ved fejl har det dog tidligere ikke været muligt at se fejlårsagen i loggen. GIS-automatiseringsfunktionaliteten er nu udvidet således, at en fejlårsag vil fremgå af automatiseringsloggen i tilfælde af fejl. Sti: Administration\Programopsætning\Generel Integration\NS Lokal Integration\Import\Datastrømme\Menuknap Datastrøm\Menupkt. Automatiseringslog

31 Køb PM/NKS Side 31 af 48 Nedenstående afsnit beskriver den integration der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS). IN02221 Diverse mindre rettelser til betalingskontrolrapporterne Følgende rettelser gældende for begge betalingskontrolrapporter, dvs. både Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag (før betaling) og Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag (efter betaling): Oplysninger fra E-bilags vises nu i rapporten selv om Ekstern bilagsnr. ændres ifm. bogføring af fakturaen, efter accept af dokumentet. Indeholder et E-bilag en anden Faktureringsleverandør end Kreditor, tjekker rapporterne nu både på Kreditornr. og Faktureringsleverandør, sammen med det Indgående dokumentnr., og derved vises oplysningerne fra E-bilaget korrekt. Bestillinger der er kommet fra DDI indeholdende IBAN nr., der er længere end 30 karakter, vises nu i rapporterne uden fejl. Rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag (før betaling) er endvidere rettet som følger: På anfordringsbilledet under Indstillinger er der nu tilføjet punkt Sortering hvor det er muligt, at sortere mellem følgende indstillinger: Kreditornr.: Sorterer efter kreditornr., ved markering i feltet Udligningsbilagsnr., sortere efter fakturanr. eller bilagsnr. Hvis der således både vælges Sortering = Kreditornr og Opdel efter type bilag = ja, er det muligt at sortere efter kreditornumre indenfor bilagstypen. Rapporten Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag (efter betaling) er endvidere rettet, så det nu er muligt at filtrere på Afsendersystem, hvorved rapporten udelukkende viser poster for det angivne fagsystem. Bemærk at den nu forældede rapport Sammenlign udbetalingskladde med kreditoroplysninger via GIS, der tidligere kunne tilgås fra: Økonomistyring/ Gæld/ Udbetalingskladder PM, knappen Bogføring, nu er fjernet fra løsningen.

32 IN02257 Åbning for bilagstype Faktura ved betalingskontrol af GIS-bilag Den eksisterende model er udvidet med ny model, hvor fagsystemet kan vælge enten at opfylde den gamle eller den nye model 100 %, hvor sidstnævnte tillader fagsystemet at levere bilagstype=faktura på købslinjen under nye forudsætninger. Side 32 af 48 Dette afleder en ændring i kontrolrapporterne Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag og Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag. Kontrolrapporterne tjekker i dag på at flg. betingelser er opfyldt: 1. Kreditor er oprettet af fagsystemet. 2. Kreditor er uden E-Bilagspartner. 3. Der findes max. et bankkort pr. kreditor. 4. Der er opsat editeringsbegrænsninger på tabel 23, 81, 288, og Der er ikke opsat mapning på tabel 288, , og tabel Der leveres med bilagstype blank 7. Der leveres kreditorposter til købskladden. For at flere kreditorposteringer leveret via GIS-integrationer kan blive medtaget i den automatiserede kontrol i udbetalingskladden, er der åbnet op ift. krav 6 vedrørende bilagstypen. Dvs. at det nu bliver tilladt for fagsystemer at levere kreditorposteringer med bilagstype=faktura, men dette vil kræve, at fagsystemet samtidig leverer data til tabel Køb./betalingsoplysning, og at denne skal være opsat med editeringsbegrænsning. Hvis ikke dette er tilfældet for dataleverancen, så vil købsbilaget blive betragtet som manuelt, og dermed skal kontrollen af betalingsoplysninger i udbetalingskladden for de pågældende bilag ske manuelt. Herudover vil en påføring af bilagstype=faktura på kreditorposteringer aflede en korrekt advisering på betalingsposterne i form af modtagerreference. Sti: Køb\Ordrebehandling\Udbetalingskladder PM\menuknap Bogføring\menupkt. Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag Sti: Økonomistyring\Gæld\Rapporter\ Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag.

33 IN02258 Advarsler vist på betalingskontrolrapporterne De 2 primære betalingskontrolrapporter i Navision Stat er givet ved: Side 33 af 48 Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag (før betaling) Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag (efter betaling) Disse rapporter er nu udvidet med en ny option, så man kan vælge enten at få vist alle advarsler, eller kun de advarsler, der er relevante for den anvendte betalingsmetode. Formålet med denne rettelse er at sikre, at de brugere der er ansvarlige for afvikling af betalingskontrollen, kan nøjes med at fokusere på de fejl, der har betydning for den betalingsmetode, der er anvendt ved effektuering af betalingen. Fx er det ikke interessant i betalingskontrolsituationen, at der er differencer på CVR-nummeret, når der er sket en ren konto-til-konto udbetaling. Denne difference kan til gengæld være interessant i andre sammenhænge, men altså sjældent på tidspunkt for betalingskontrollen. IN02281 Betalingsvalideringen på FIK betalinger udvides med valutatjek Der har tidligere været muligt at opsætte en valutakode på indenlandske kreditorer, der er tilknyttet en FIK/GIK betalingsmetode, selv om der ikke kan anvises FIK/GIK betalinger til udlandet. Dette er nu ændret, så der tjekkes på, om feltet Valutakode i Valideringstabellen er markeret som inaktiv på betalingsmetoderne Ændringen slår automatisk igennem ved når DBTS-filen opdateres som en del af opgraderingen til NS5.4.02

34 Personale Nedenstående afsnit beskriver rettelser udarbejdet til Personalemodulet i Navision Stat, som primært består af data overført fra SLS og eventuelt efterfølgende beriget direkte i Navision Stat. Side 34 af 48 IN02284 Filtrering på fysisk medarbejder ifm. 'Opret Medarb. som Deb/Kred' Når kørslen 'Opret Medarb. som Deb/Kred' afvikles, er det i dag muligt at filtrere på lønnummertabellen alene. Det er nu med NS også muligt at filtrere på medarbejder-tabellen i forbindelse med afvikling af kørslen. Dette betyder, at hvis der eksempelvis sættes et filter som vist for neden, så vil systemet ikke skulle løbe samtlige medarbejdere igennem men udelukkende de medarbejdere, som ikke allerede er blevet oprettet som kreditorer og debitorer. Dette vil reducere kørslens afviklingstid. Sti: Personale/Periodiske aktiviteter/'opret Medarb. som Deb/Kred'. Salg & Marketing Bogfør og integration Afsnittet herunder beskriver rettelser, der er udarbejdet som en understøttelse af den funktionalitet, hvor det er muligt i forbindelse med bogføring af enten en salgsfaktura eller en salgskreditnota at afsende salgsbilaget direkte til en specifik e- mail adresse. IN02190 Mulighed for selv at angive afsender adresse Tidligere blev afsender adressen på alle fakturaer, afsendt som vedhæftede pdf filer i , automatisk sat til Dette er nu ændret, så man i det enkelte regnskab selv kan opsætte en adresse som afsender adresse. Den adresse man opsætter her, vil stå i Fra-feltet i modtagerens . Dvs. modtageren vil kunne sende svar retur på denne mail. Dette giver også mulighed for, at evt. autosvar fra modtageren vil kunne ses, i den postkasse afsender adressen tilhører. Sti: Salg & Marketing/Opsætning/Salgsopsætning/fanebladet .

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr. 04.05.15 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 13. maj 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere