Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse"

Transkript

1 Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger 05 Tilbuddets ydelser 06 Handleplaner/Behandlingsplaner 07 Opfølgningsmøde 08 Hverdagen 09 Fest og gæster 10 Beboerindflydelse 11 Praktiske oplysninger 12 Henvisning og visitation 13 Kvalitet 14 Kontaktoplysninger 15

3 01. Lovgrundlag Toften er et døgntilbud for voksne med sindslidelse og etableret i henhold til Servicelovens 108. Lejlighederne er opført efter almen boliglov. 02. Beboergruppe Botilbudet TOFTEN er indrettet til 19 beboere. Botilbudets beboere har alle en sindslidelse, som på forskellig vis besværliggør deres hverdag, således at de har brug for social støtte og omsorg. Beboernes vanskeligheder og problemer er forskellige, og det er mennesker med meget forskellige psykiske problematikker, der kan bo på TOFTEN. Lejlighederne er ikke indrettet til personer med stort fysisk plejebehov. Aldersgruppen er fra 18 år og opefter, og der tilstræbes så vidt muligt en ligelig kønsfordeling. I forbindelse med Botilbudet Toften ligger Akuttilbud Faaborg-Midtfyn, som er et socialpsykiatrisk akuttilbud. Akuttilbud Faaborg-Midtfyn har åben hele døgnet, hvor der er mulighed for telefonisk og personlig henvendelse i tidsrummet kl samt telefonhenvendelse fra kl I akuttilbuddet tilbydes telefonrådgivning samt mulighed for enkelte overnatninger og planlagte ophold i op til 4 uger i et værelse. Der er 2 pladser i akuttilbuddet, som udelukkende henvender sig til borgere fra Faaborg-Midtfyn kommune. 03. Fysiske rammer Botilbudet TOFTEN består af en stor bygning fra 70 erne. Bygningen er totalt ombygget, og TOFTEN åbnede den 15. februar TOFTEN ligger i den sydlige del af Kværndrup i et parcelhusområde. Der er knap 1 km. til indkøbsmuligheder og gode bus- og togforbindelser til Odense, Svendborg, Faaborg og Nyborg. I Botilbudet TOFTEN er der 19 lejligheder. Lejlighederne er på m2. Lejlighederne består af stue med køkken, soveværelse og badeværelse. Der er desuden 3 køkkener med tilhørende fælles opholdsstuer. I sammenhængende bygning er der administrationskontorer, personalekontor, aktivitetslokaler og festsal. Lejlighederne ejes og udlejes af Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Boligerne udlejes efter lov om almen boligbebyggelse. Der skal betales indskud, husleje, el, vand og varme, og der kan søges boligydelse samt varmehjælp. I de tre fælleskøkkener er det muligt at tilmelde sig en kostordning. I aktivitetslokalerne er der mulighed for forskellige former for motion, spil, musik og kreativitet. Botilbudet har en bus, som benyttes efter særlige retningsliner til forskellige sociale og udviklende formål. Betaling for tilkøbsydelser afregnes månedsvis via PBS. Akuttilbud Faaborg Midtfyn er etableret i en 3 værelses lejlighed, hvor der er indrettet 2 værelser til enkelte overnatninger med fælles bad og toilet.

4 04. Personale Den samlede medarbejderstab er på ca. 24 personer. Personalegruppen er tværfagligt sammensat af følgende faggrupper: Ergoterapeuter, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, pedel, rengøringsassistent og sekretær. Ledelsen består af afdelingslederen og lederen af Psykiatri og Misbrug. Der er 3 5 social-psykiatriske medarbejdere på arbejde om dagen samt administrativt personale. Om aftenen og i weekender er der 2 4 social-psykiatriske medarbejdere til stede. Om natten er der 1 vågen social-psykiatrisk nattevagt samt 1 social-psykiatrisk medarbejder i rådighedstjeneste, som kan tilkaldes efter behov. Til Botilbudet er der tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, som kommer en gang hver måned. Personaleudvikling og supervision vægtes højt. Der tages udgangspunkt i relationsarbejde og en høj grad af dialog/kommunikation såvel i kontakten med beboere som i samarbejdet i personalegruppen. Beboerne er opdelt i team A B og C fordelt på køkken A B og C. Det social-psykiatriske personale er fordelt på de 3 teams, samtidigt med at samarbejde på tværs i hele huset prioriteres i dagligdagen. Vi lægger vægt på, at personalet støtter i de sociale processer, da beboerne ofte har svært ved at møde nye mennesker og skabe et socialt netværk. Alle beboere er tilknyttet min. 2 samarbejdspartnere fra deres team. I fællesskab laves aftaler med den enkelte beboer om benyttelse sig af botilbudets forskellige tilbud samt aftaler om, hvorledes personalet bedst muligt kan støtte beboeren i dennes ønsker og behov. Det social-psykiatriske personale varetager på skift også opgaver i akuttilbuddet.

5 05. Værdier og målsætninger TOFTEN er et botilbud for personer med en sindslidelse, hvor arbejdet med beboere og pårørende tager udgangspunkt i de politiske mål for det socialpsykiatriske bo-område. TOFTENS værdier bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive accepteret, som den man er. TOFTENS fælles værdier, udarbejdet af beboere og personale i fællesskab: At møde andre med gensidig respekt At kunne give og tage imod er livsglæde At bo i trygge rammer At kunne foretage valg i eget liv er frihed Vi lægger vægt på: At møde den enkelte beboer der, hvor vedkommende er. At se styrken hos den enkelte. Den enkeltes muligheder og begrænsninger respekteres. At mennesket har brug for at blive set, hørt, værdsat og forstået. At der altid findes muligheder selv der, hvor det er allersværest. At udvikling sker igennem samtale og i fællesskab med andre. At eget tempo og støtte fra andre beboere og ansatte er en vigtig forudsætning for at udvikle og bruge sig selv. At krav til den enkelte har en positiv betydning. At behandle hinanden i gensidig respekt. Vi lægger vægt på dialog og tværfaglig indsats med så høj grad af beboerinddragelse som muligt i det daglige arbejde. I botilbudet arbejdes med Recovery-processer. Recovery er som sådan ikke en metode men et udtryk for, at der altid arbejdes med udvikling og det at komme sig socialt. Beboeren støttes i at håndtere og mestre sine psykiske vanskeligheder ved en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor der er plads til forskellighed. Gennem dialog og samarbejde valideres beboernes erfaringer og mestringsstrategier og i samarbejde udvikles nye kompetencer. Der skabes mening og sammenhæng i beboernes liv med fokus på ressourcer samt nuværende og tidligere kompetencer.

6 06. Tilbudets ydelser Botilbudet TOFTEN tilbyder leje af en bolig udlejet igennem Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Der er personaledækning døgnet rundt. Den enkelte beboer tilbydes støtte og hjælp afpasset den enkeltes ønsker og behov, løsning af praktiske opgaver, vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder samt at indgå i dialog og socialt samvær med andre. Der er ikke direkte krav om deltagelse i de praktiske opgaver, men vi anser det som udviklende for den enkelte, at beboeren enten selvstændigt eller i samarbejde med personalet deltager i de praktiske opgaver i videst muligt omfang. Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp, både på det praktiske og det personlige plan. Vi ønsker igennem inddragelse af beboerne at fremme den enkeltes udvikling og evne til at mestre hverdagen og eget liv. De forskellige aktivitetsmuligheder ændres efter beboernes ønsker og behov. Aktiviteterne kan foregå i eller udenfor botilbudet. Der er egenbetaling for deltagelse i aktiviteter og ferieture. For deltagelse på ferieture betaler beboerne den fulde pris inkl. rejseomkostninger og forplejning for personaledeltagelse, dog betales der ikke for lønudgifter. Vi støtter beboerne i at komme uden for botilbudet og deltage i andre tilbud og i andre sammenhænge. I midt- og sydfynsområdet er der mulighed for at blive visiteret til beskyttet beskæftigelse på Montagen i Kværndrup. Der er også mulighed for at blive visiteret til specialundervisning for voksne. I botilbudet kan der tilbydes samtaler med psykiatrisk lægekonsulent, og ved behov er der mulighed for ledsagelse til læge, tandlæge osv. Personalet støtter og vejleder vedrørende den medicinske behandling. Samarbejdspartnerne tilbyder støttende/udviklende samtaler og hjælp til at lave sine egne handleplaner. 07. Handleplaner I forbindelse med visitation til Botilbudet TOFTEN udfærdiges et afgørelsesskema, som beskriver, hvilke områder beboeren har særlig behov for hjælp og støtte til. Desuden tilbydes hver enkelt beboer at få udarbejdet en handleplan. Handleplanen er beboerens personlige udviklingsplan, og kan variere meget, hvad angår emner og tidshorisont. Handleplaner udarbejdes i et ligeværdigt samarbejde mellem beboeren og kontaktperson. Formålet med handleplanerne er, at beboeren og personalet i fællesskab beskriver beboerens dagligdag, de sociale færdigheder, ønsker og drømme og i samarbejde prioriterer indsatsen omkring den enkelte. Handleplanen er dermed et fælles arbejdsredskab som kontinuerligt drøftes og evalueres.

7 08. Opfølgningsmøde Minimum en gang årligt afholdes et planlagt opfølgningsmøde med deltagelse af beboeren, samarbejdspartnere, afdelingslederen fra TOFTEN, sagsbehandler fra betalingskommunen og evt. pårørende. På opfølgningsmødet evalueres i fællesskab på, om botilbudet fortsat er det rigtige tilbud, om indsatsen er relevant, og om planerne skal justeres. Hvis beboeren også har et beskæftigelsestilbud på Montagen, anbefaler vi et fælles opfølgningsmøde for Montagen og Toften. 10. Hverdagen Døgnrytme: I samarbejde mellem beboere og personale planlægges en struktureret hverdag med mulighed for spontane ændringer. Vi ønsker en døgnrytme, hvor man står op om morgenen og efter lyst og evne deltager i det sociale samvær omkring madlavning, måltider, praktiske opgaver og aktiviteter. Måltider: Hvert team arbejder med deltagelse og ansvarlighed i forhold til tilberedning af og oprydning efter måltider. Maden tilberedes ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sund kost og Toftens kostpolitik. Hygiejnehåndtering af madvarer følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for private køkkener. Den enkelte beboer bestemmer selv, om man ønsker at deltage i fælles madordning eller ej. I hver lejlighed er der et lille køkken, så det er muligt helt eller delvist at sørge for sin egen kost. Maden koster: Fuld kostpakke kr. om måneden. Morgenmad 15 kr.pr. dag Frokost 20 kr. pr. dag Mellemmåltider 15 kr. pr. dag Aftensmad 28 kr. pr. dag Dagligdagen består af gøremål i egen bolig og i fællesområderne, tøjvask, indkøb, læge- /tandlægebesøg, diverse aktiviteter, samtaler og socialt samvær med andre beboere og personale. Desuden er der flere beboere, som arbejder på det socialpsykiatriske værksted Montagen i Kværndrup. Samarbejdspartner: Hver beboer har to samarbejdspartnere fra personalegruppen, som sammen med beboeren aftaler og planlægger i hvilket omfang den enkelte har brug for støtte og vejledning. Samarbejdspartnerne er med til at strukturere dagligdagen, arbejde med handleplan, aktiviteter, opfølgningsmøder, samtaler, samarbejde med pårørende osv. Aktiviteter: Såfremt beboeren kan deltage i beskæftigelse eller aktivitet udenfor TOFTEN, er dette at foretrække. Internt på TOFTEN prioriteres aktiviteter og fællesskab højt. Beboere og personale planlægger i fællesskab aktiviteter. I foråret 2013 er f.eks. følgende planlagt: Alle hverdage: Morgensamling for alle kl med planlægning af dagen samt morgensang, gåtur ognogle gange gymnastik. Tirsdag: Tur i svømmehallen

8 Fredag formiddag: Bank og indkøb i Ringe Fredag eftermiddag: Indkøbstur til Brugsen i Kværndrup Herudover planlægges individuelle aktiviteter, som understøtter den enkeltes handleplan Hensyn og retningslinjer: I Botilbudet TOFTEN skal 19 beboere dele hverdagen sammen. Der må derfor tages hensyn til fællesskabet. Botilbudet TOFTEN er et værdibaseret tilbud, men vi har dog nogle få fælles husregler som er: At man i fælleslokaler ikke er påvirket af stoffer eller alkohol eller indtager dem her, jf. vores fælles alkoholpolitik. At man udviser en samværsform, som tager hensyn til andre. Trusler og vold er uacceptabelt. Rygning er tilladt i egen lejlighed eller udenfor. 11. Fest og gæster Botilbudet TOFTEN er et forholdsvist nyt tilbud, men mange traditioner er allerede opstået. Hvert år holdes blandt andet: Husets fødselsdagsfest i februar, sommerfest med indbudte gæster, idrætsdag med indbudte fra andre socialpsykiatriske tilbud, sommerhusferie og rejser, danse- og musikaftener og pårørendearrangementer. I huset bliver der afholdt større og mindre fester, hvor højtiderne og beboernes fødselsdage bliver fejret. Beboerne er meget velkomne til at invitere gæster til at deltage i fødselsdage eller den almindelige fællesspisning i hverdagen. Mad til gæster koster: Lagkage eller boller 18 kr. Frokost 33 kr. Aftensmad 48 kr. 12. Beboerindflydelse Der afholdes beboermøde i de enkelte teams sammen med de tilknyttede samarbejdspartnere hver 14. dag. Hver 2. måned afholdes et fælles beboermøde, hvor også afdelingslederen deltager. Det er frivilligt at deltage, og alt vedrørende forhold på TOFTEN kan tages op på team- eller beboermødet. I nogle sammenhænge vælges der beboere til at repræsentere alle beboere. Det er f.eks. ved personaleansættelser eller udvalgsarbejde f.eks. vedr. rejser, arrangementer eller kostpolitik. Fra Faaborg-Midtfyns Boligselskab er der en valgt bestyrelse, som også TOFTENs beboere har mulighed for at deltage i. Hvert år holdes der et afdelingsmøde med boligselskabet. På afdelingsmødet besluttes en husorden i forhold til de lejede boliger.

9 Beboerne har fravalgt et pårørenderåd. Udgangspunktet er altid Intet om beboeren uden beboeren - hvilket betyder, at beboeren altid skal deltage eller give tilladelse til, at personalet informerer og taler med pårørende om beboerens personlige forhold. Vi inviterer naturligvis gerne til forskellige arrangementer og vil meget gerne inddrage pårørende mest muligt. 13. Praktiske oplysninger Husleje: Boligerne lejes af Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Huslejen bestemmes ud fra antal m2. Det er muligt at søge boligydelse samt varmehjælp igennem kommunen. Boligydelsen udregnes individuelt og er afhængig af indtægt og førtidspensionsordning. Priseksempel ved leje af bolig i Botilbudet TOFTEN. Leje af bolig på 54 m²/udgift pr. måned: Husleje 6.374,- Varmebidrag á conto 735,- Vandbidrag á conto 150,- Elbidrag á conto 400,- Mdt. Lejeudgift i alt 7.659,- Anslået boligydelse 3.600,- Anslået udgift til bolig, egenbetaling 4.059,- Ovenstående betalingseksempel dækker boligen samt brug af fælleslokaler. Derudover er der nogle valgfri ydelser. Valgfrie ydelser: Kost: Der betales en kostpris udregnet med baggrund i de faktiske udgifter til indkøb af råvarer. Der betales ikke for forarbejdning, som foregår i samarbejde med personale. Framelding af måltider skal ske med to døgns varsel af hensyn til planlægning. Prisen for kost varierer alt efter, hvor meget man ønsker at deltage i. Vask: For brug af botilbudets vaskeri betales 100,-kr pr. måned inkl. vaskepulver. Rengøring af fællesarealer: Til dækning af rengøringsmidler til fælleslokalerne betales 30,- kr. pr. måned. Der betales ikke til lønudgifter til rengøringsassistent. Det er ikke valgfrit at betale til rengøringsmidler til fællesarealer, da det er et fællesanliggende i forhold til at bo til leje i boligselskabet, at gange og fællesrum skal holdes rengjorte. Aktivitets- og kørselskonto: Det er muligt at lave en opsparing hos sekretæren til brug for afregning af kørsel, deltagelse i aktiviteter, ferier osv.

10 Gave-kasse: Efter eget ønske kan beboerne vælge at deltage i en gavekasse, hvortil der betales 50,- kr. pr. måned. Der købes så gaver til fødselsdage og jul. Forsikring: Beboerne betaler selv for individuelle forsikringer. Bus: Botilbudet TOFTEN har en bus. Der betales 4,- kr. pr. kørt km. Udgiften deles mellem beboere, der deltager i kørslen. Kilometer-pengene dækker hele driften af bussen. PBS-opkrævning: Betaling af tilkøbsydelserne foregår via PBS. Som beboer i Botilbudet TOFTEN forventes det, at man er ansvarlig overfor almindelig oprydning i det daglige. Der er rygeforbud i alle fælleslokaler (offentlige lokaler). Dvs. at der kun må ryges i egen lejlighed eller udenfor. 14. Henvisning og visitation Efter aftale er man velkommen til at komme på besøg, få en rundvisning og nogle informationer om Botilbudet TOFTEN. Henvisning og visitation foregår via Faaborg-Midtfyns Fagsekretariat for Sundhed & Handicap. Opfølgning: Der udarbejdes minimum en gang hvert år en status på om botilbudet stadig tilgodeser borgerens behov og ønsker. Den kommunale takstbetaling er i 2013: kr. pr. døgn. 15. Kvalitet: Botilbudet er værdibaseret, hvor værdierne er styrende for kvalitet og udvikling. Ved brug af forskellige faglige redskaber udvikles tilbuddets ydelser løbende, og blandt andet i botilbudets dialogbaserede aftale med kommunen opstilles forskellige faglige udviklingsmål. F.eks. arbejde med livshistorie, værdiarbejde og teamudvikling. Handleplaner: (Pkt. 07 i servicedeklarationen). Ved visitation og efterfølgende tilretning af ydelser skrives opfølgnings- og aftaleblanket (myndighedshandleplan / afgørelse). Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse samt pædagogisk handleplan. Minimum en gang om året afholdes opfølgningsmøde. Dokumentation: I botilbudet skriver personalet dokumentation i et edb-program Bosted systemet. Den enkelte beboer har altid mulighed for at læse og kommentere det, der er noteret i Bosted systemet.

11 Audit: er kvalitetssikring og -forbedring af den ydelse, som beboeren modtager i hverdagen fra Botilbudet TOFTEN og er samtidig en metode til at belyse problemstillinger og præcisere opgaverne i forbindelse med beboerens behov. På TOFTEN gennemføres audit 2 gange årligt og foregår ved enten tilfældig udvælgelse af 4-8 beboersager eller med fokus på en beboergruppe med en specifik problematik. I praksis gennemføres audit med deltagelse af lederen for Psykiatri og Misbrug, afdelingslederen og en samarbejdspartner tilknyttet beboeren. Auditgruppen kan ved behov suppleres med en intern eller ekstern fagperson. Ved behov for eksterne fagpersoner sikres beboeren anonymitet. Tilsyn: Der er lavet aftale med et eksternt konsulentfirma om at udføre anmeldte og uanmeldte tilsyn God Praksis: Ved indflytning og i de første måneders ophold anvendes en manual God praksis, som beskriver, hvad god praksis er, og hvordan den viser sig. 16. Kontaktoplysninger Botilbudet TOFTEN Toften Kværndrup Tlf Fax E mail: Afdelingsleder: Leder af psykiatri og Misbrug: Ellen Markvard Andersen, Tommy Neesgaard,

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A Præsentation: Foto Praktisk beskrivelse af tilbuddet og de fysiske rammer Overordnet beskrivelse af målgruppen Adresse, telefon, mail, hjemmeside, lokalleders navn Bofællesskabet Grønningen er fra 1998.

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbudet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 74 55 29 78, Fax: 74 55 33 09 Centerleder: Las Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 tlf. 45 82 70 90 2 Bofællesskab Birkerød Parkvej er et bofællesskab for voksne borgere med psykosociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Servicedeklaration for Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 2 Om Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på offentlige transportmidler. Huset er en toetages bygning, hvor der er 6 lejligheder på ca. 45 kvadratmeter.

Læs mere

Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63

Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63 Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63 Biskop Svanes Vej 63 Biskop Svanes Vej 63 er et bofællesskab organiseret under Psykiatri og Handicap, Rudersdal Aktivitets og Støttecenter. I Bofællesskabet bor fortrinsvis

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade VELKOMMEN til Bjerggårdshaven Denne pjece er til dig, som er bevilget et døgnrehabiliteringsforløb

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

CVR-nr Botilbudet Toften

CVR-nr Botilbudet Toften www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Botilbudet Toften Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Botilbudet Toften, Toften 1, 5772 Kværndrup blev udført af de eksterne konsulenter Ruth

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

SAXOGADE 65-67. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION

SAXOGADE 65-67. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION SAXOGADE 65-67 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION Saxogade 65-67, 1662 København V Personalet: 82 20 50 95 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81 49 www.centercity.dk/dannebrogsgade-saxogade

Læs mere

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N Kontaktoplysninger: Boenheden: Fastnet 4373 4539 Personale 4328 3922 Kisumparken 114 st. 2660 Brøndby Strand Områdeleder: Janni Høi 4328 2720 Ansvarshavende Assistent:

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Servicedeklaration for Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530666 Mail: egeparken64-boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere