Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse"

Transkript

1 Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger 05 Tilbuddets ydelser 06 Handleplaner/Behandlingsplaner 07 Opfølgningsmøde 08 Hverdagen 09 Fest og gæster 10 Beboerindflydelse 11 Praktiske oplysninger 12 Henvisning og visitation 13 Kvalitet 14 Kontaktoplysninger 15

3 01. Lovgrundlag Toften er et døgntilbud for voksne med sindslidelse og etableret i henhold til Servicelovens 108. Lejlighederne er opført efter almen boliglov. 02. Beboergruppe Botilbudet TOFTEN er indrettet til 19 beboere. Botilbudets beboere har alle en sindslidelse, som på forskellig vis besværliggør deres hverdag, således at de har brug for social støtte og omsorg. Beboernes vanskeligheder og problemer er forskellige, og det er mennesker med meget forskellige psykiske problematikker, der kan bo på TOFTEN. Lejlighederne er ikke indrettet til personer med stort fysisk plejebehov. Aldersgruppen er fra 18 år og opefter, og der tilstræbes så vidt muligt en ligelig kønsfordeling. I forbindelse med Botilbudet Toften ligger Akuttilbud Faaborg-Midtfyn, som er et socialpsykiatrisk akuttilbud. Akuttilbud Faaborg-Midtfyn har åben hele døgnet, hvor der er mulighed for telefonisk og personlig henvendelse i tidsrummet kl samt telefonhenvendelse fra kl I akuttilbuddet tilbydes telefonrådgivning samt mulighed for enkelte overnatninger og planlagte ophold i op til 4 uger i et værelse. Der er 2 pladser i akuttilbuddet, som udelukkende henvender sig til borgere fra Faaborg-Midtfyn kommune. 03. Fysiske rammer Botilbudet TOFTEN består af en stor bygning fra 70 erne. Bygningen er totalt ombygget, og TOFTEN åbnede den 15. februar TOFTEN ligger i den sydlige del af Kværndrup i et parcelhusområde. Der er knap 1 km. til indkøbsmuligheder og gode bus- og togforbindelser til Odense, Svendborg, Faaborg og Nyborg. I Botilbudet TOFTEN er der 19 lejligheder. Lejlighederne er på m2. Lejlighederne består af stue med køkken, soveværelse og badeværelse. Der er desuden 3 køkkener med tilhørende fælles opholdsstuer. I sammenhængende bygning er der administrationskontorer, personalekontor, aktivitetslokaler og festsal. Lejlighederne ejes og udlejes af Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Boligerne udlejes efter lov om almen boligbebyggelse. Der skal betales indskud, husleje, el, vand og varme, og der kan søges boligydelse samt varmehjælp. I de tre fælleskøkkener er det muligt at tilmelde sig en kostordning. I aktivitetslokalerne er der mulighed for forskellige former for motion, spil, musik og kreativitet. Botilbudet har en bus, som benyttes efter særlige retningsliner til forskellige sociale og udviklende formål. Betaling for tilkøbsydelser afregnes månedsvis via PBS. Akuttilbud Faaborg Midtfyn er etableret i en 3 værelses lejlighed, hvor der er indrettet 2 værelser til enkelte overnatninger med fælles bad og toilet.

4 04. Personale Den samlede medarbejderstab er på ca. 24 personer. Personalegruppen er tværfagligt sammensat af følgende faggrupper: Ergoterapeuter, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, pedel, rengøringsassistent og sekretær. Ledelsen består af afdelingslederen og lederen af Psykiatri og Misbrug. Der er 3 5 social-psykiatriske medarbejdere på arbejde om dagen samt administrativt personale. Om aftenen og i weekender er der 2 4 social-psykiatriske medarbejdere til stede. Om natten er der 1 vågen social-psykiatrisk nattevagt samt 1 social-psykiatrisk medarbejder i rådighedstjeneste, som kan tilkaldes efter behov. Til Botilbudet er der tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, som kommer en gang hver måned. Personaleudvikling og supervision vægtes højt. Der tages udgangspunkt i relationsarbejde og en høj grad af dialog/kommunikation såvel i kontakten med beboere som i samarbejdet i personalegruppen. Beboerne er opdelt i team A B og C fordelt på køkken A B og C. Det social-psykiatriske personale er fordelt på de 3 teams, samtidigt med at samarbejde på tværs i hele huset prioriteres i dagligdagen. Vi lægger vægt på, at personalet støtter i de sociale processer, da beboerne ofte har svært ved at møde nye mennesker og skabe et socialt netværk. Alle beboere er tilknyttet min. 2 samarbejdspartnere fra deres team. I fællesskab laves aftaler med den enkelte beboer om benyttelse sig af botilbudets forskellige tilbud samt aftaler om, hvorledes personalet bedst muligt kan støtte beboeren i dennes ønsker og behov. Det social-psykiatriske personale varetager på skift også opgaver i akuttilbuddet.

5 05. Værdier og målsætninger TOFTEN er et botilbud for personer med en sindslidelse, hvor arbejdet med beboere og pårørende tager udgangspunkt i de politiske mål for det socialpsykiatriske bo-område. TOFTENS værdier bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive accepteret, som den man er. TOFTENS fælles værdier, udarbejdet af beboere og personale i fællesskab: At møde andre med gensidig respekt At kunne give og tage imod er livsglæde At bo i trygge rammer At kunne foretage valg i eget liv er frihed Vi lægger vægt på: At møde den enkelte beboer der, hvor vedkommende er. At se styrken hos den enkelte. Den enkeltes muligheder og begrænsninger respekteres. At mennesket har brug for at blive set, hørt, værdsat og forstået. At der altid findes muligheder selv der, hvor det er allersværest. At udvikling sker igennem samtale og i fællesskab med andre. At eget tempo og støtte fra andre beboere og ansatte er en vigtig forudsætning for at udvikle og bruge sig selv. At krav til den enkelte har en positiv betydning. At behandle hinanden i gensidig respekt. Vi lægger vægt på dialog og tværfaglig indsats med så høj grad af beboerinddragelse som muligt i det daglige arbejde. I botilbudet arbejdes med Recovery-processer. Recovery er som sådan ikke en metode men et udtryk for, at der altid arbejdes med udvikling og det at komme sig socialt. Beboeren støttes i at håndtere og mestre sine psykiske vanskeligheder ved en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor der er plads til forskellighed. Gennem dialog og samarbejde valideres beboernes erfaringer og mestringsstrategier og i samarbejde udvikles nye kompetencer. Der skabes mening og sammenhæng i beboernes liv med fokus på ressourcer samt nuværende og tidligere kompetencer.

6 06. Tilbudets ydelser Botilbudet TOFTEN tilbyder leje af en bolig udlejet igennem Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Der er personaledækning døgnet rundt. Den enkelte beboer tilbydes støtte og hjælp afpasset den enkeltes ønsker og behov, løsning af praktiske opgaver, vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder samt at indgå i dialog og socialt samvær med andre. Der er ikke direkte krav om deltagelse i de praktiske opgaver, men vi anser det som udviklende for den enkelte, at beboeren enten selvstændigt eller i samarbejde med personalet deltager i de praktiske opgaver i videst muligt omfang. Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp, både på det praktiske og det personlige plan. Vi ønsker igennem inddragelse af beboerne at fremme den enkeltes udvikling og evne til at mestre hverdagen og eget liv. De forskellige aktivitetsmuligheder ændres efter beboernes ønsker og behov. Aktiviteterne kan foregå i eller udenfor botilbudet. Der er egenbetaling for deltagelse i aktiviteter og ferieture. For deltagelse på ferieture betaler beboerne den fulde pris inkl. rejseomkostninger og forplejning for personaledeltagelse, dog betales der ikke for lønudgifter. Vi støtter beboerne i at komme uden for botilbudet og deltage i andre tilbud og i andre sammenhænge. I midt- og sydfynsområdet er der mulighed for at blive visiteret til beskyttet beskæftigelse på Montagen i Kværndrup. Der er også mulighed for at blive visiteret til specialundervisning for voksne. I botilbudet kan der tilbydes samtaler med psykiatrisk lægekonsulent, og ved behov er der mulighed for ledsagelse til læge, tandlæge osv. Personalet støtter og vejleder vedrørende den medicinske behandling. Samarbejdspartnerne tilbyder støttende/udviklende samtaler og hjælp til at lave sine egne handleplaner. 07. Handleplaner I forbindelse med visitation til Botilbudet TOFTEN udfærdiges et afgørelsesskema, som beskriver, hvilke områder beboeren har særlig behov for hjælp og støtte til. Desuden tilbydes hver enkelt beboer at få udarbejdet en handleplan. Handleplanen er beboerens personlige udviklingsplan, og kan variere meget, hvad angår emner og tidshorisont. Handleplaner udarbejdes i et ligeværdigt samarbejde mellem beboeren og kontaktperson. Formålet med handleplanerne er, at beboeren og personalet i fællesskab beskriver beboerens dagligdag, de sociale færdigheder, ønsker og drømme og i samarbejde prioriterer indsatsen omkring den enkelte. Handleplanen er dermed et fælles arbejdsredskab som kontinuerligt drøftes og evalueres.

7 08. Opfølgningsmøde Minimum en gang årligt afholdes et planlagt opfølgningsmøde med deltagelse af beboeren, samarbejdspartnere, afdelingslederen fra TOFTEN, sagsbehandler fra betalingskommunen og evt. pårørende. På opfølgningsmødet evalueres i fællesskab på, om botilbudet fortsat er det rigtige tilbud, om indsatsen er relevant, og om planerne skal justeres. Hvis beboeren også har et beskæftigelsestilbud på Montagen, anbefaler vi et fælles opfølgningsmøde for Montagen og Toften. 10. Hverdagen Døgnrytme: I samarbejde mellem beboere og personale planlægges en struktureret hverdag med mulighed for spontane ændringer. Vi ønsker en døgnrytme, hvor man står op om morgenen og efter lyst og evne deltager i det sociale samvær omkring madlavning, måltider, praktiske opgaver og aktiviteter. Måltider: Hvert team arbejder med deltagelse og ansvarlighed i forhold til tilberedning af og oprydning efter måltider. Maden tilberedes ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sund kost og Toftens kostpolitik. Hygiejnehåndtering af madvarer følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for private køkkener. Den enkelte beboer bestemmer selv, om man ønsker at deltage i fælles madordning eller ej. I hver lejlighed er der et lille køkken, så det er muligt helt eller delvist at sørge for sin egen kost. Maden koster: Fuld kostpakke kr. om måneden. Morgenmad 15 kr.pr. dag Frokost 20 kr. pr. dag Mellemmåltider 15 kr. pr. dag Aftensmad 28 kr. pr. dag Dagligdagen består af gøremål i egen bolig og i fællesområderne, tøjvask, indkøb, læge- /tandlægebesøg, diverse aktiviteter, samtaler og socialt samvær med andre beboere og personale. Desuden er der flere beboere, som arbejder på det socialpsykiatriske værksted Montagen i Kværndrup. Samarbejdspartner: Hver beboer har to samarbejdspartnere fra personalegruppen, som sammen med beboeren aftaler og planlægger i hvilket omfang den enkelte har brug for støtte og vejledning. Samarbejdspartnerne er med til at strukturere dagligdagen, arbejde med handleplan, aktiviteter, opfølgningsmøder, samtaler, samarbejde med pårørende osv. Aktiviteter: Såfremt beboeren kan deltage i beskæftigelse eller aktivitet udenfor TOFTEN, er dette at foretrække. Internt på TOFTEN prioriteres aktiviteter og fællesskab højt. Beboere og personale planlægger i fællesskab aktiviteter. I foråret 2013 er f.eks. følgende planlagt: Alle hverdage: Morgensamling for alle kl med planlægning af dagen samt morgensang, gåtur ognogle gange gymnastik. Tirsdag: Tur i svømmehallen

8 Fredag formiddag: Bank og indkøb i Ringe Fredag eftermiddag: Indkøbstur til Brugsen i Kværndrup Herudover planlægges individuelle aktiviteter, som understøtter den enkeltes handleplan Hensyn og retningslinjer: I Botilbudet TOFTEN skal 19 beboere dele hverdagen sammen. Der må derfor tages hensyn til fællesskabet. Botilbudet TOFTEN er et værdibaseret tilbud, men vi har dog nogle få fælles husregler som er: At man i fælleslokaler ikke er påvirket af stoffer eller alkohol eller indtager dem her, jf. vores fælles alkoholpolitik. At man udviser en samværsform, som tager hensyn til andre. Trusler og vold er uacceptabelt. Rygning er tilladt i egen lejlighed eller udenfor. 11. Fest og gæster Botilbudet TOFTEN er et forholdsvist nyt tilbud, men mange traditioner er allerede opstået. Hvert år holdes blandt andet: Husets fødselsdagsfest i februar, sommerfest med indbudte gæster, idrætsdag med indbudte fra andre socialpsykiatriske tilbud, sommerhusferie og rejser, danse- og musikaftener og pårørendearrangementer. I huset bliver der afholdt større og mindre fester, hvor højtiderne og beboernes fødselsdage bliver fejret. Beboerne er meget velkomne til at invitere gæster til at deltage i fødselsdage eller den almindelige fællesspisning i hverdagen. Mad til gæster koster: Lagkage eller boller 18 kr. Frokost 33 kr. Aftensmad 48 kr. 12. Beboerindflydelse Der afholdes beboermøde i de enkelte teams sammen med de tilknyttede samarbejdspartnere hver 14. dag. Hver 2. måned afholdes et fælles beboermøde, hvor også afdelingslederen deltager. Det er frivilligt at deltage, og alt vedrørende forhold på TOFTEN kan tages op på team- eller beboermødet. I nogle sammenhænge vælges der beboere til at repræsentere alle beboere. Det er f.eks. ved personaleansættelser eller udvalgsarbejde f.eks. vedr. rejser, arrangementer eller kostpolitik. Fra Faaborg-Midtfyns Boligselskab er der en valgt bestyrelse, som også TOFTENs beboere har mulighed for at deltage i. Hvert år holdes der et afdelingsmøde med boligselskabet. På afdelingsmødet besluttes en husorden i forhold til de lejede boliger.

9 Beboerne har fravalgt et pårørenderåd. Udgangspunktet er altid Intet om beboeren uden beboeren - hvilket betyder, at beboeren altid skal deltage eller give tilladelse til, at personalet informerer og taler med pårørende om beboerens personlige forhold. Vi inviterer naturligvis gerne til forskellige arrangementer og vil meget gerne inddrage pårørende mest muligt. 13. Praktiske oplysninger Husleje: Boligerne lejes af Faaborg-Midtfyns Boligselskab. Huslejen bestemmes ud fra antal m2. Det er muligt at søge boligydelse samt varmehjælp igennem kommunen. Boligydelsen udregnes individuelt og er afhængig af indtægt og førtidspensionsordning. Priseksempel ved leje af bolig i Botilbudet TOFTEN. Leje af bolig på 54 m²/udgift pr. måned: Husleje 6.374,- Varmebidrag á conto 735,- Vandbidrag á conto 150,- Elbidrag á conto 400,- Mdt. Lejeudgift i alt 7.659,- Anslået boligydelse 3.600,- Anslået udgift til bolig, egenbetaling 4.059,- Ovenstående betalingseksempel dækker boligen samt brug af fælleslokaler. Derudover er der nogle valgfri ydelser. Valgfrie ydelser: Kost: Der betales en kostpris udregnet med baggrund i de faktiske udgifter til indkøb af råvarer. Der betales ikke for forarbejdning, som foregår i samarbejde med personale. Framelding af måltider skal ske med to døgns varsel af hensyn til planlægning. Prisen for kost varierer alt efter, hvor meget man ønsker at deltage i. Vask: For brug af botilbudets vaskeri betales 100,-kr pr. måned inkl. vaskepulver. Rengøring af fællesarealer: Til dækning af rengøringsmidler til fælleslokalerne betales 30,- kr. pr. måned. Der betales ikke til lønudgifter til rengøringsassistent. Det er ikke valgfrit at betale til rengøringsmidler til fællesarealer, da det er et fællesanliggende i forhold til at bo til leje i boligselskabet, at gange og fællesrum skal holdes rengjorte. Aktivitets- og kørselskonto: Det er muligt at lave en opsparing hos sekretæren til brug for afregning af kørsel, deltagelse i aktiviteter, ferier osv.

10 Gave-kasse: Efter eget ønske kan beboerne vælge at deltage i en gavekasse, hvortil der betales 50,- kr. pr. måned. Der købes så gaver til fødselsdage og jul. Forsikring: Beboerne betaler selv for individuelle forsikringer. Bus: Botilbudet TOFTEN har en bus. Der betales 4,- kr. pr. kørt km. Udgiften deles mellem beboere, der deltager i kørslen. Kilometer-pengene dækker hele driften af bussen. PBS-opkrævning: Betaling af tilkøbsydelserne foregår via PBS. Som beboer i Botilbudet TOFTEN forventes det, at man er ansvarlig overfor almindelig oprydning i det daglige. Der er rygeforbud i alle fælleslokaler (offentlige lokaler). Dvs. at der kun må ryges i egen lejlighed eller udenfor. 14. Henvisning og visitation Efter aftale er man velkommen til at komme på besøg, få en rundvisning og nogle informationer om Botilbudet TOFTEN. Henvisning og visitation foregår via Faaborg-Midtfyns Fagsekretariat for Sundhed & Handicap. Opfølgning: Der udarbejdes minimum en gang hvert år en status på om botilbudet stadig tilgodeser borgerens behov og ønsker. Den kommunale takstbetaling er i 2013: kr. pr. døgn. 15. Kvalitet: Botilbudet er værdibaseret, hvor værdierne er styrende for kvalitet og udvikling. Ved brug af forskellige faglige redskaber udvikles tilbuddets ydelser løbende, og blandt andet i botilbudets dialogbaserede aftale med kommunen opstilles forskellige faglige udviklingsmål. F.eks. arbejde med livshistorie, værdiarbejde og teamudvikling. Handleplaner: (Pkt. 07 i servicedeklarationen). Ved visitation og efterfølgende tilretning af ydelser skrives opfølgnings- og aftaleblanket (myndighedshandleplan / afgørelse). Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse samt pædagogisk handleplan. Minimum en gang om året afholdes opfølgningsmøde. Dokumentation: I botilbudet skriver personalet dokumentation i et edb-program Bosted systemet. Den enkelte beboer har altid mulighed for at læse og kommentere det, der er noteret i Bosted systemet.

11 Audit: er kvalitetssikring og -forbedring af den ydelse, som beboeren modtager i hverdagen fra Botilbudet TOFTEN og er samtidig en metode til at belyse problemstillinger og præcisere opgaverne i forbindelse med beboerens behov. På TOFTEN gennemføres audit 2 gange årligt og foregår ved enten tilfældig udvælgelse af 4-8 beboersager eller med fokus på en beboergruppe med en specifik problematik. I praksis gennemføres audit med deltagelse af lederen for Psykiatri og Misbrug, afdelingslederen og en samarbejdspartner tilknyttet beboeren. Auditgruppen kan ved behov suppleres med en intern eller ekstern fagperson. Ved behov for eksterne fagpersoner sikres beboeren anonymitet. Tilsyn: Der er lavet aftale med et eksternt konsulentfirma om at udføre anmeldte og uanmeldte tilsyn God Praksis: Ved indflytning og i de første måneders ophold anvendes en manual God praksis, som beskriver, hvad god praksis er, og hvordan den viser sig. 16. Kontaktoplysninger Botilbudet TOFTEN Toften Kværndrup Tlf Fax E mail: Afdelingsleder: Leder af psykiatri og Misbrug: Ellen Markvard Andersen, Tommy Neesgaard,

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Generelt om Pilekrogen...3 3. Bygningsmæssige forhold mv...4 3.1. Lejligheder...5 3.2. Opholdsstuer...6 3.3. Køkkener...6 3.4. Pejsestue...7

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere