Brugerinddragelse i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerinddragelse i praksis"

Transkript

1 Brugerinddragelse i praksis Muligheder og barrierer når brugerinddragelse skal komme fra ord til handling Torsdag den 30. oktober 2014 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program Konferencens ordstyrer: Cecilie Beck, journalist og studievært, TV Registrering, kaffe & morgenbrød Velkomst v/lars Engberg, formand, Danske Patienter og Else Smith, administrerende direktør, Sundhedsstyrelsen Key learning points from implementing Shared Decision Making overcoming barriers and finding solutions v/adrian Edwards, Professor in General Practice, Institute for Primary Care & Public Health, Cardiff University and part-time general practitioner in Wales, UK Brugerens perspektiv: Hvornår fungerer inddragelse? v/louise Rasmussen, borger med spiseforstyrrelse, Marie Lenstrup, pårørende til en parkinsonramt og Lene Romer Halby, stomi-opereret Pause

2 Sessioner (se beskrivelse sidst i programmet) A Hvordan sikrer vi, at borgeren har indflydelse og er i centrum, når kommunen arbejder? B Pårørende som del af et patientforløb hvordan? C Brug brugernes ressourcer gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri. D Telesundhed som håndtag til øget brugerinddragelse? E Kan beslutningsstøtteværktøjer understøtte bedre kvalitet og behandlingsresultater for patienter? F Måling af brugerinddragelse. G Brugerinddragelse i stuegang og journal H Inddragelse af borgere og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje Frokost Hvordan styrker vi inddragelsen af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet i fremtiden v/nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse Er de sundhedsprofessionelle en barriere for brugerinddragelse? v/morten Freil, direktør, Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) Brugerinddragelse: Borgere og professionelles nye ansvar og roller i mødet med hinanden v/nanna Mik-Meyer, antropolog, ph.d. i sociologi, professor v. Institut for Organisation, CBS Pause Strategisk brugerinddragelse hvordan gør vi det? v/eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, cand. merc. i organisation og ledelse og ph.d. i afhandling om sygehusledelse Afslutning v/ulla Astman, formand for sundhedsudvalget, Danske Regioner og Ninna Thomsen, medlem af social- og sundhedsudvalget, KL

3 Sessioner (kl ) A Hvordan sikrer vi, at borgeren har indflydelse og er i centrum, når kommunen arbejder? Kommunale politikere, ledere og sundhedsfaglige aktører har i flere årtier sagt og skrevet, at borgeren skal være i centrum for og have indflydelse på kommunens sundhedsindsats. Men hvad kræver det reelt at realisere denne vision på alle niveauer, således at alle ansatte i kommunen arbejder efter samme mindset politisk, administrativt, økonomisk og fagligt? Sessionen sætter spot på muligheder og udfordringer med afsæt i to kommuners erfaringer med at implementere denne vision. Hvordan og hvornår inddrages borgeren bedst? Kan det dokumenteres, at borgeren oplever sig inddraget og opnår bedre sundhed? Hvordan sikres de faglige standarder? Moderator: Birgitte Holm Andersen, sundhedschef, Favrskov Kommune Slå automatpiloten fra v/susanne Terkelsen, leder af Esbjerg Sundhedscenter, Esbjerg Kommune og Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune Det gode patientforløb v/mai-britt Hagbarth, centerchef for Sundhed og Omsorg, Guldborgsund Kommune, Karen Daverkosen, leder af Sundhed og Omsorg distrikt vest, Guldborgsund Kommune og Marianne Søgaard Hansen, fysioterapeut og forløbskoordinator, Guldborgsund Kommune Borgerens oplevelser med kommunens indsats v/lise Landgren, formand for Danmarks Lungeforening, Guldborgsund B Pårørende som del af et patientforløb hvordan? Pårørende er en vigtig støtte for patienten, men det er ikke altid lige let systematisk at inddrage de pårørende i praksis, så de både har de nødvendige ressourcer til at støtte patienten, men også selv får den nødvendige støtte. Sessionen sætter fokus på, hvordan man kan inddrage de pårørende i praksis, hvilke udfordringer der kan opstå, og hvordan disse udfordringer kan løses. Udover at få viden om, hvordan pårørende kan inddrages i praksis, får deltagerne også selv mulighed for at debattere, hvordan inddragelse af pårørende kan styrkes. Hvad kræver inddragelse af de pårørende? v/katrine Tilma, pårørende og næstformand i Landsforeningen for BEDRE PSYKIATRI Erfaringer med pårørendeinddragelse individuelt og i grupper v/lars Siert, ledende neuropsykolog, Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, Glostrup Hospital, udefunktion Hvidovre Hospital Åben Dialog en metode til at inddrage pårørende og netværket v/anna-louise Sollann Sørensen, udviklingsansvarlig sygeplejerske, Regionspsykiatrien Silkeborg og Majbrit Lundgaard Andresen, ergoterapeut, Socialpsykiatrien Silkeborg

4 C Brug brugernes ressourcer gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri En nylig vidensopsamling i regi af Socialstyrelsen viser, at der internationalt og nationalt kan opnås væsentlige gevinster ved at arbejde med peer-to-peer i den offentlige sektor, men det har begrænset udbredelse i en dansk kontekst. I denne session præsenteres, hvilke gevinster og hvilken læring, der kan opnås ved at inddrage medarbejdere med brugerkompetencer i såvel den regionale som kommunale psykiatri. v/agnete Neidel, kontoret for psykosociale indsatser, Socialstyrelsen, Christina Ytzen, Enhed for Brugerstyret Psykiatri, Region Sjælland og Tonie Rasmussen, faglig konsulent, Rudersdal Kommune D Telesundhed som håndtag til øget brugerinddragelse? Teknologi understøtter i dag, at behandling og kontrol, der tidligere blev varetaget på hospital eller hos praktiserende læge, kan ske i borgerens eget hjem og nærmiljø. Gennem teknologien kan borgeren få større indsigt i og kontrol over egen somatiske sygdom eller psykiatriske lidelse. På sessionen vil vi med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra kommuner og regioner drøfte, hvad telesundhed betyder for brugerinddragelse. Ændrer det grundlæggende ved relationen mellem sundhedsperson og borger? Bliver borgeren reelt en aktiv part i beslutninger om egen sygdom/lidelse, fordi borgeren er klædt bedre på, eller er telesundhed/telemedicin bare ny vin på gamle flasker? Brugerinddragelse og telesundhed v/finn Olesen, lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Telecare Nord v/tina Archard Heide, Projektchef, Region Nordjylland Min vej - et recovery understøttende hverdagsværktøj til mennesker med sindslidelser v/marie Høgh Thøgersen, chefkonsulent, Københavns Kommune E Kan beslutningsstøtteværktøjer understøtte bedre kvalitet og behandlingsresultater for patienter? Hvordan understøtter sundhedsvæsenet, at patienter og pårørende bedst muligt rustes til at tage kvalificerede beslutninger i forhold til de behandlingstilbud, de tilbydes. Sessionen sætter fokus på, hvordan beslutningsstøtteværktøjer kan understøtte beslutningsprocessen mellem sundhedsprofessionelle og patienten. Konkret tages der afsæt i erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer, der udarbejdes i sammenhæng med kliniske retningslinjer. I sessionen illustrerer og diskuterer patienter, forskere og sundhedsprofessionelle muligheder og barrierer ved brug af beslutningsværktøjer. Understøtter beslutningsværktøjer reelt, at patienter træffer bedre beslutninger omkring deres behandling? Og opnår patienter bedre behandlingsresultater ved brug af beslutningsstøtteværktøjer? Hvad er kvaliteten af disse redskaber og hvordan skal de bruges? Moderator: Charlotte Bredahl Jacobsen, Projektchef, Danske Patienter Beslutningsstøtteværktøjer, som del af de kliniske retningslinjer? v/anja Heen, læge, phd-stipendiat, Indre medisinsk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Norge Lægens erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer fra klinisk praksis v/thomas Greibe, praktiserende læge, Skødstrup Lægepraksis

5 F Måling af brugerinddragelse Ud fra devisen man får det, man måler på, tager denne session hul på debatten om, hvordan man kan anvende målinger til at styrke brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Er det ved at måle brugerinddragelsen eller er det ved at måle effekten af brugerinddragelse? Er de eksisterende mål om patienttilfredshed og oplevelse af inddragelse fra for eksempel De Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser dækkende redskaber? Skal der udvikles nye mål? Mere patientnære mål, eller mål der er rettet mere på, at brugerinddragelse er en cirkulær proces, der involverer de sundhedsprofessionelle? Hvordan kan sådanne målinger indgå i ledelse og styring af sundhedsvæsenet? Sessionen sætter gang i en debat om måling af brugerinddragelse og perspektiver for, om og hvordan monitorering og måling af brugerinddragelse kan styrke sundhedsvæsenet og sundheden i fremtiden. Moderator: Bobby Zachariae, professor, dr.med., cand.psych., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital Måling af brugerinddragelse refleksioner fra storskalaprojekt på AUH v/helle Max Martin, senior projektleder i Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) Måling af brugerinddragelse i et sundhedsøkonomisk perspektiv v/eva Draborg, lektor, Ph.D., Institut for Sundhedstjenesteforskning og COHERE, SDU Hvordan kan ledelsen understøtte, monitorere og måle brugerinddragelse? v/anja Hertz, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri Måling af effekt af patientinvolvering v/susanne Skaaning, diabetiker og Lone Schou, sektionsleder, Sektion for Global Oral Sundhedsfremme, KU og Ayse Basak Cinar, adjunkt, Sektion for Paradontologi og Samfundsodontologi, KU G Brugerinddragelse i stuegang og journal Flere steder i udlandet har borgeren tidstro adgang til deres sundhedsjournal og deres svar på prøver. I Danmark er informationerne synlige for de sundhedsfaglige, før de er det for patienterne. Mange steder i udlandet har patienterne tilsvarende mulighed for at skrive i egen journal, fordi det kan understøtte mere viden og bedre dialog mellem patient og de sundhedsfaglige. I Danmark har man voksende erfaringer med, at udredning, behandling m.v. foregår i dialog og samarbejde med patienter og pårørende. Hvad kræver det at ændre tilgang og organisation på en afdeling, så afdækning og planlægning i højere grad foregår i partnerskaber? Kan sådanne erfaringer tilsvarende bruges til at tænke sundhedsjournalen som et partnerskab mellem sundhedsfaglig og patient? Sessionen diskuterer fordele og ulemper, hvor er modstanden og hvorfor og hvad er effekterne? Moderator: Morten Elbæk, direktør, sundhed.dk Den involverende stuegang v/helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, Apopleksienheden Glostrup Hospital og klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet Journal som et partnerskabsprojekt v/lisa Korsbek, seniorforsker, projektleder på Momentum en app til fælles beslutningstagning i psykiatrien, kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri og Esben sandvik Tønder, projektmedarbejder, Region hovedstadens psykiatri Patienternes vinkel v/morten Hesse, psykolog, Ph.d., lektor på Aarhus Universitet og borger, der har haft en blødning i hjernen (apopleksi) og Mortens hustru Kirsten Hesse. v/connie Ziegler, projektleder, cand. mag, social- og sundhedspolitisk afdeling, Gigtforeningen samt gigtpatient

6 H Inddragelse af borgere og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Patienter og pårørende har ofte et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Samarbejde med patienter og pårørende er derfor en vigtig del af arbejdet med patientsikkerhed. Fem kommuner deltager i projekt I sikre hænder, som er et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet har til formål at reducere tryksår, medicinfejl, infektioner og fald i den kommunale ældrepleje. På sessionen vil kommunale frontlinjemedarbejdere, som har den direkte kontakt med borgerne, fortælle om, hvordan de inddrager borgere og deres pårørende i arbejdet med at forebygge tryksår. Fokus vil primært være på patient- og pårørendesamarbejde inden for tre overordnede områder: Indsatser, der fremmer patienters og pårørendes bidrag i forbedringsarbejdet Indsatser, der fremmer samarbejde med patienter og pårørende om patientsikkerhed i dagligdagen Indsatser, der fremmer åbenhed og gennemsigtighed om forbedringsarbejdet v/vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dorthe Trier Andersen, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Bjerringbro, Viborg Kommune, Gitte Kirkegaard Pedersen, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Bjerringbro, Viborg Kommune, Lene Korsgård, Distriktsleder for hjemmeplejen Distrikt Fjord, Sønderborg Kommune og Tina Helene Jensen, daglig leder for sygeplejen, Distrikt Fjord, Sønderborg Kommune Praktiske oplysninger Tid og sted: Deltagergebyr: Tilmelding: Afbud: Plancher: Yderligere information: Torsdag den 30. oktober 2014 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Kr ,- ekskl. moms. Faktura fremsendes efter konferenceafholdelse. Tilmelding er bindende og foretages via Danske Regioners hjemmeside. Der lukkes for tilmelding mandag d. 20. oktober kl , eller når alle pladser er besat. Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte Rasmus Grønborg, Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på respektive parters hjemmesider. Konferencens faglige del: Trine Petersen, Annette Wandel, Britta Bjerrum Mortensen, Jacob Meller Jacobsen, Konferencens praktiske del: Rasmus Grønborg,

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært?

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? Den 21. januar 2014 på Hotel Comwell Kolding Program: Teatersalen 09.15 09.45 Morgenkaffe/te

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar 2015 11.00-16.00 Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv.

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Tidspunkt: Torsdag, 06. marts, 2014-13:30 til 16:00 Sted: Gentofte Hospital, det lille auditorium,

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere