Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum Tidligere kaldet: Midt i Midt - vækst og udvikling for midtjyske fødevareproducenter Projektperiode: 1. januar 2013 til 4. december 2014 Journal nr Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Mail: Operatør: VIBORGegnens Erhvervsråd Skottenborg Viborg Kontaktperson: Svend Aage Møller Telefon Mail: CVR nr Resumé Tre midtjyske kommuner (Viborg, Silkeborg og Herning kommuner) ønsker sammen med lokale fødevarenetværk og de lokale erhvervsråd at arbejde for at geare fødevareproducenter og fødevarerelaterede virksomheder til at agere på og sælge til det lokale, det nationale og det internationale marked. Projektet ønsker at etablere eet fælles netværk på tværs af de 3 kommuner, samt at gennemføre lokale og regionale bruger/kunde-drevne udviklingsforløb fælles for både producenter og aftagere. Igennem arbejde med nye forretningsmodeller samt arbejde med en omvendt værdikæde, hvor produkt/koncept afspejler de præcise behov hos de potentielle kunder, er det målet, at professionalisere produkter og afsætning. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 1. Generel Status: Projektet startede sine aktiviteter med et fælles seminar den i Viborg, hvor alle aktører var samlet. På mødet blev projektet præsenteret, og samarbejde samt lokal /tværkommunal aktivitet blev drøftet. De tilknyttede eksterne aktører (erhvervsskoler og videninstitutioner) redegjorde for de planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter. I det efterfølgende projektforløb er der gennemført projektledermøder ca. 1 gang månedligt, hvor de lokale projektledere har diskuteret lokal praksis og den koordinerende ledelse har redegjort for projektets mere samlede og udadvendte aktiviteter. Overordnet er der i perioden gennemført aktiviteter på 2 niveauer: 1.1. Lokalt niveau Lokal synliggørelse af områdets fødevarevirksomheder via markeder og deltagelse i lokale kulturarrangementer. Lokal presseomtale - f. eks. har fødevarenetværket været tema i et husstandsomdelt lokalt erhvervsmagasin i Viborg, og netværket i Silkeborg har været omtalt både i TV og i lokal presse Tværkommunalt niveau Via arrangementer, fælles kompetenceudvikling, netværksture samt fælles messedeltagelse arbejdes med at skabe indbyrdes kendskab og engagement blandt fødevarevirksomheder på tværs af kommunegrænser- f. eks. har en virksomhed skabt kontakt til Ruths Hotel i Skagen, og en mulig samarbejdsaftale er lige om hjørnet. En virksomhed fra Viborg har etableret aftale om at forhandle deres kvalitetsprodukter også fra gårdbutik i Silkeborg, og en anden virksomhed har efter et projektseminar om forretningsudvikling udviklet et helt nyt forretningskoncept. Udadtil arbejdes der på opbygning af en fælles identitet og branding bl.a. via lancering af et nyt navn Smagen i centrum med logo og hjemmeside. Det har i projektperioden vist sig uventet vanskeligt at finde relevante tilbud, der matcher virksomhedernes udviklingstrin. Vi var fra starten af forberedt på, at en stor del af de lokale fødevareproducenter var små virksomheder med få ansatte og med begrænset vækst- og udviklingspotentiale. Alligevel har vi løbende måttet revidere projektets tilbud i retning af mere lokalt rettede kompetenceudviklings- og markedsføringstilbud for at skabe dialog med virksomhederne om emner, der også af dem blev oplevet som værdiskabende. Undervejs i forløbet er der derfor foretaget ændringer i projektets lokale aktiviteter samt gennemført en lokal screening af virksomheder for at identificere vækstpotentielle virksomheder. Der er derefter gennemført målrettede henvendelser til denne gruppe. Side 2

3 Projektet har i alle sine aktiviteter haft meget stort fokus på den dobbelte rekruttering - flytningen fra det lokale til det tværkommunale niveau. Der er hele tiden blevet arbejdet med udvikling af virksomhedernes viden om hinanden via fælles kurser og temaaftner, hvor der altid har været indlagt tid til erfaringsudveksling samt præsentation af projektmål. For 2014 forventer vi at styrke virksomhedernes ejerskab og den fælles organisering væsentligt igennem udarbejdelse af et samlet kursuskatalog, der har til formål at fremme kompetenceudvikling og skabe netværksdannelse. Perioden Den 26. maj blev der i Silkeborg gjort et forsøg på at etablere en formel følgegruppe til projektet. Selv om der var gjort en massiv indsats for at rekruttere virksomheder til mødet, kom der kun 2 virksomheder, og der var på mødet ingen som helst interesse i at indgå i et mere formelt partnerskab omkring projektet. Vi måtte derfor konkludere, at det - selv om vi var langt inde i projektperioden - stadig var for tidligt at skabe deltagerejerskab omkring fremtidig forankring. Fra projektledelsens side vil nu forsøge at skabe mest muligt engagement og fællesskab igennem arrangementer og studietur og så forsøge igen at tage diskussionen om netværkets fremtid op sidst i projektperioden. 2. Aktiviteter 2.1. Lokalt niveau 2.1.a Lokale aktiviteter Silkeborg Der er etableret samarbejde med det lokale fødevarenetværk Smag Silkeborg om kompetenceudvikling og fælles arrangementer. Koordinerende projektleder deltog i foreningens generalforsamling marts 13, hvor snitflader og fælles aktivitetsprogram blev fastlagt. I perioden er der etableret samarbejder med en række lokale organisationer, skoler og institutioner, herunder Erhvervsråd, Silkeborg Tekniske Skole og Turisme Silkeborg. Netværket har alene eller sammen med ovenstående parter gennemført en række lokale arrangementer som f. eks. deltagelse i Silkeborgs Riverboat Festival, høstmarked mv. Disse arrangementer har ført til en solid lokal synlighed bl.a. via pressen. Således indgik fødevarenetværket som en del af TV-dækningen af Riverboat Festival, ligesom det er en del af Turisme Silkeborg branding. Perioden Forårsmarkedet Oplev Silkeborg blev afholdt den 30.maj 2014 under overskriften Det gode liv. Her kom smagsindtryk og oplevelser helt til sin ret, da Smag Silkeborg uddelte smagsprøver og solgte delikatesser i et telt på Torvet. Det var fabelagtigt vejr, der var næsten sommerferie-stemning i luften, og udstillerne havde et helt forrygende salg. På Riverboat Jazz Festival, en årligt tilbagevendende begivenhed i Silkeborg, havde festivalledelsen længe ytret ønske om at have et kulinarisk alternativ til de Side 3

4 traditionelle pølser at tilbyde til festivalgæsterne. Smag Silkeborg greb udfordringen og sammensatte flere forskellige menuer med kvalitetsvarer til salg fra deres bod på festivalen. Yderligere info: indscannede artikler fra Midtjyllands Avis samt fra Ekstra Posten omkring PølseMageriets førsteplads ved DM i hotdog. Han var på forsiden. Vedhæftet er også artikel fra 31. maj med omtale af Oplev Silkeborg. 2.1.b Lokale aktiviteter Herning Organiseringen omkring fødevarevirksomhederne i Herning Kommune har fra start af projektperioden været lidt forskellig fra den i de øvrige kommuner. Hvor netværksdannelsen i Silkeborg og Viborg har kunnet tage afsæt i en eksisterede lokal organisering, har der ikke eksisteret et lokalt fødevarenetværk i Herning Kommune. Projektet måtte derfor gennemføre en helt grundlæggende afdækning af fødevareområdet i kommunen og har brugt megen tid på lokal oplysning og rekruttering. Dertil kommer, at en række af kommunens fødevarevirksomheder har været tilknyttet et andet tværkommunalt netværk, Regional Madkultur Vestjylland, som også er støttet via Grøn Vækst. Projektet har heldigvis allerede fra udviklingsperioden etableret et virkelig godt samarbejde med Regional Madkultur, der har hjulpet med ideudviklingen, og det er lykkedes at fortsætte det gode samarbejde i den lokale praksis. Konkret er der i samarbejde mellem projekt Smagen i Centrum og Herning Erhvervsråd igangsat en særligt målrettet indsats rettet mod kommunens fødevarevirksomheder, og der blev allerede tidligt i projektperioden indgået en samarbejdsaftale med Regional Madkultur Vestjylland. Lokalt i Herning har projektet haft en tæt forankring i Erhvervsrådets fødevareindsats, og der har derudover været samarbejde med lokale turistorganisationer og andre. Perioden Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande afholdt arrangement om forretningsmodeller med Professor Christian Nielsen. Endvidere vil lokal fødevarevirksomhed fortælle om deres erfaringer med Business Model Canvas modellen. Virksomhedens arbejde med forretningsmodeller startede på Smagen i Centrum arrangementet Gør drømmen til virkelighed Vores salgsarbejde er mærkbart forbedret efter min deltagelse på kurset Salg for ikke sælgere udtaler Anders Zink fra virksomheden Zink & Munday i Herning. I forbindelse med et turisme projekt i Herning Kommune er der gennemført besøg hos virksomheder, som tidligere har været besøgt i forbindelse med Smagen i Centrum Under gennemgang af Væksthjulet er der fremkommet flere ting, som har gjort det relevant at deltage i efterårets Sic arrangementer. 2.1.c Lokale aktiviteter Viborg I Viborg blev der som i Silkeborg allerede i projektets udviklingsfase etableret tæt samarbejde med den lokale fødevareorganisering Smag på Viborgegnen. Side 4

5 Den koordinerende projektleder præsenterede projektet på generalforsamling i februar 13, og den lokale projektledelse i Viborg har løbende deltaget i foreningens bestyrelsesmøder og aktiviteter. Lokalt er der etableret et tæt samarbejde med Hotel og Restaurantskolen Mercantec, der har ført til flere fælles arrangementer. Der er ligeledes etableret samarbejde med Visit Viborg omkring at inddrage fødevarevirksomheder i forbindelse med turist-markedsføringen af Hærvejen og Gudenåen. Der er gennemført en række lokale arrangementer, dels sammen med lokale foreninger, dels sammen med Viborg Handel og Viborg Kommunes Kulturforvaltning og kulturinstitutioner. Fødevarevirksomhederne er blevet stærkt synliggjort omkring messer og events som Høstmarked, Projekt Levende byrum mv. i efteråret 13. Samarbejdet med Viborg Kommune er i løbet af projektperioden udvidet, og fødevarer er inddraget i lokale kulturevents som Snapsting, Torvedag og Wicked Picninc. Der er i den forbindelse indledt konkrete samarbejder med Viborg Innovation Fond, Viborg Museum, teatergruppen Carte Blanche, Vestre Jazzværk, For enden af Gaden m.v Derudover er der indledt erhvervs-samarbejder med DI Viborg/Skive, Erhvervskvinder samt advokatfirmaet Dahl. Perioden Høstmarked Hjarbæk Fokus på hvad der findes af mad under overfladen i Hjarbæk Fjord - madoplevelsen med muslinger samt smagsprøver fra bl.a. Hjarbæk Kro. Deltagelse af 16 af netværkets virksomheder Torvedag: Nytorv i Viborg omdannet til fødevaretorv med stande med lokale fødevarer. Folkekøkken: 10 torvehandlere med alt fra honning og jordbær til mexicansk suppe. Elever fra Mercantec, Hotel- og Restaurantskolen samt elever fra Vestre Skole i Viborg uddelte smagsprøver. Wicked Picnic: folkelig picnic på Nytorv tilberedt af lokale råvarer fra Smagen i Centrum Yderligere info i vedhæftede avisartikler om projektets aktiviteter 2.2. Tværkommunalt niveau 2.2.a. Fælles netværksaktiviteter: Virksomhedsbesøg, Solhjulet 27. februar 2014 Solhjulet har bl.a. en alternativ grossistvirksomhed, og formålet med besøget var at vise nye muligheder for markedsadgang og distribution også for den mindre producent. Side 5

6 Salg for ikke-sælgere, 25. marts 2014 Seminar om salg og markedsføring. Food Festival, september 2014 De enkelte producenter OG selve netværket Smagen i Centrum markedsføres og synliggøres igennem en fælles stand på festivalen. Det lokale samarbejde med erhvervsskolerne synliggøres ved, at eleverne fra Hotel og Restaurationsskolerne udvikler og tilbyder smagsprøver med udgangspunkt i de råvarer, som producenterne har med på standen. Dansk og Nordisk Madkultur, 18. september 2014 Oplæg ved Hotel- og Restaurationsskolen i Silkeborg om Dansk og Nordisk Madkultur og hvordan det kan inddrages i de lokale fødevarevirksomheder. 2.2.b. Tværkommunale samarbejder - gode relationer, skabt af netværket i Smagen i Centrum: Sorring Bær, har fået skabt kontakt til Ruths Hotel i Skagen. Der er intet færdigforhandlet, men en mulig samarbejdsaftale er lige om hjørnet. Korshøjs Køkken (cateringfirma) har fundet leverandører af råvarer af høj kvalitet og som køkkenet kan stå inde for på Food Festival i Aarhus. Lowin, lokal delikatessehandel har etableret aftale om at forhandle deres kvalitetsprodukter også fra Gothenborgs gårdbutik en samhandelsaftale, der blev etableret på Food Festival i Aarhus. PølseMageriet vandt DM i hotdog på Food Festival hvilket genererede en del positiv omtale, og forhåbentlig giver omsætning på sigt Coffeezone deltog i CREBS seminariet - gør drømmen til virkelighed om forretningsudvikling i april Sept fortæller Tom Petersen, Indehaver af Coffeezone, at de efter seminaret og den individuelle rådgivning har et nyt forretningskoncept under udvikling, som adskiller dem fra de øvrige konkurrenter på markedet. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har hjulpet virksomheden Lowin ApS med at finde kundeemner i Herning. Virksomheden Sorring Bær (Silkeborg) bragt i kontakt med Jens & Co. ApS i Herning med henblik på fremstilling af privat label marmelade baseret på nye tendenser fra USA. 3. Samarbejde med øvrige programmer og -initiativer 3.1. Samarbejde med Region Midtjyllands fødevareprogrammer: Projektet har - fortrinsvis igennem den koordinerende projektledelse - i perioden indledt samarbejde med en række af region Midtjyllands fødevareinitiativer og programmer. Der har været afholdt samarbejdsmøder med Væksthus Midt programmet Fødevare Midt og der er konkret visiteret virksomheder til væksthusets programmer. Side 6

7 Der har været afholdt erfa-møder med Agro Business Center og der er gennemført flere samarbejdsmøder med regionens Midnet-projekt omkring fødevareeksport. Perioden Projektet har haft løbende samarbejde med Regionens Grøn Vækst-team og bl.a. deltaget i udviklingen af regionens nye fødevareindsatser Samarbejde med videninstitutioner: Der har været afholdt samarbejdsmøder med Agro Tech, med FFI, og der er også indledt samarbejde med Syddansk Universitets Center for Landdistriktsforskning Tværsektorielt samarbejde: Ud over samarbejdet med de lokale turistorganisationer har projektet gennemført flere samarbejdsmøder med Midtjysk Turisme bl.a. omkring deres Oplevelsespakker. Projektet deltager ligeledes i de indledende faser af samarbejde med Det europæiske Kulturbyprojekt Aarhus 2017, hvor der bl.a. har været drøftet at gennemføre lokale fødevareevents. Perioden Samarbejdet med turistorganisationer er fortsat, og i Viborg er der taget indledendes skridt til oprettelse af et tværsektorielt oplevelsesnetværk, der rummer både turist- og fødevarevirksomheder Øvrige fødevareinitiativer og -netværk: Der er drøftet samarbejde med Danish Food Cluster i Skejby, og projektet har deltaget i udviklingen af et samlet tværregionalt fødevarenetværk. Netværket dækker p.t. fødevareprojekter fra Jylland/Fyn området. Perioden Der er i perioden indledt samarbejde med Danish Food Cluster både via konferencedeltagelse og via møder med direktøren. Derudover har der i perioden fortsat været samarbejde med regionens øvrige Grøn Vækst-netværk omkring fælles initiativer som f eks et arrangement for kantineledere på Food-festival 3.5. Deltagelse i regionale events Projektet har drøftet samarbejde med Landsskuet i Herning og Food Expo Herning, og der er lagt en ganske særlig energi i at etablere et samarbejde med Food Festival i Aarhus. Samarbejdet med festivalen blev indledt allerede i foråret 13, hvor der blev udviklet et meget attraktivt tilbud om deltagelse i en fælles Smagen i Centrum stand men bl.a. på grund af en relativ kort tidsfrist for tilmelding lykkedes det desværre ikke at rekruttere et rimeligt antal virksomheder. Vi har siden haft flere møder med Food Festivalen og gentager forsøget i 2014 med en endnu mere attraktiv pakke til efteråret 14. Perioden Side 7

8 Smagen i Centrum deltog i september med en fælles stand på årets Food Festival i Århus. Belært af erfaringerne fra året før blev samarbejdet med festivalen indledt allerede i løbet af foråret, og i maj/juni blev der gennemført en massiv informationsindsats, og det lykkedes at samle et tilstrækkeligt antal medlemsvirksomheder omkring arrangementet. Samtidig blev der gennemført en række koordineringsmøder med Hotel- og Restaurationsskolerne i Silkeborg og Viborg, og i fællesskab blev der udviklet et koncept, hvor skolernes elever skulle arbejde med råvarer fra de deltagende virksomheder allerede fra skolestart i august for så at kunne tilberede smagsprøver med udgangspunkt i råvarer fra de udstillende virksomheder. Samarbejdet mellem skolerne og virksomhederne blev drøftet på flere fællesmøder, og i god tid inden festivalen var der indgået aftaler om, hvilke produkter der skulle anvendes til hvilke smagsprøver under festivalen. Hen over sommeren var der livlig mail-kontakt mellem de deltagende virksomheder, og fællesskabsfølelsen og viljen til samarbejde var meget tydelig - f. eks. i forhold til at dele kølecontainer og til at hjælpe hinanden med standene. Selve Food Festivalen blev gennemført med stor succes, og et efterfølgende eva- lueringsmøde viste da også overvejende tilfredshed blandt de deltagende virksomheder. Der er også skabt yderligere samhandel mellem aktørerne, hvor flere nu udvider deres samhandel. Der var meget stor ros til skolernes og især eleverne indsats, og der er klart skabt en række samarbejdsrelationer, som også vil kunne videreføres og udnyttes i andre sammenhænge. Mødet konkluderede klart, at alle betragter arrangementet som et rigtig godt initiativ, og vil gerne en fortsættelse næste år - dog under visse forudsætninger: Det må ikke være dyrere (Hver aktør har betalt kr for hele arrangementet!!) Der vil være et behov for en ekstern koordinering. Skolernes deltagelse er vigtig, og der er positive tilkendegivelser herfra Samarbejder udenfor regionen: Der er søgt inspiration og god praksis hos en række andre initiativer uden for regionen, bl.a. hos Madkulturen i Roskilde samt hos Vejen Kommunes fødevareinitiativ FødevareVejen. Der er etableret samarbejde med Fødevarenetværk i Region Syd Sønderjyske Fristelser - og der planægges bl.a. en fælles studietur til syddanske fødevarevirksomheder samt til Nordtyskland i efteråret 14. Perioden I regi af det tværsektorielle fødevarenetværk er der i perioden gennemført flere besøg og inspirationsture bl.a. til Vejen Kommunes fødevaresatsning. Side 8

9 4. Samarbejde med øvrige projekter under regionens Grøn Vækst-program På foranledning af Regionens Grøn Vækst Team blev der allerede i foråret 2013 indkaldt til det første af en række møder omkring projektsamarbejde, resultatkontrakt og konkret udmøntning af den fælles erfaringsspredning og -opsamling, som skulle gennemføres med støtte af en fælles facilitator tilknyttet alle projekter. Mødet blev begyndelsen til et samarbejde, der på samme tid blev meget godt - og noget frustrerende. Det gode var den meget store vilje til erfaringsdeling omkring fælles udfordringer som alle projekter delte. Konkret førte det til en fælles temadag ikke blot for projektlederne, men for samtlige projekttilknyttede. Dagen blev gennemført i Viborg den og blev en meget stor succes. Der var meget stor vilje til konkrete samarbejder, fælles arrangementer og erfaringsdeling etc. De gode viljer blev desværre ikke til så meget på grund af den anden - lidt frustrerende - del af samarbejdet. Af forskellige årsager trak det ud med at realisere de indgåede aftaler omkring økonomi til fælles erfaringsspredning mv. Der er således på nuværende tidspunkt endnu ikke taget noget konkret skridt i retning af ansættelse af den fælles facilitator, der skulle have samlet projekterfaringer undervejs. Perioden Der er i perioden blevet tilknyttet en fælles facilitator til netværksprojekterne. Efter en kort udbudsfase blev der rekrutteret et eksternt konsulenthus til opgaven, og der har i perioden været gennemført en række fælles/individuelle møder samt interviewsessioner med dem. 5. Status for projektet 5.1. Projektledelse/Administration: Projektledelsens løbende kommunikation med NaturErhvervsstyrelsen startede allerede kort efter bevillingstidspunkt. Den gennemførte projektleder et afklarende besøg i København hos Styrelsens nye programmedarbejder, hvilket gav en meget bedre fælles forståelse. I foråret 13 førte en række møder i Herning til en afklaring omkring samarbejde med Regional Madkultur Vestjylland, Herning Kommune og Erhvervsråd. Der blev udarbejdet en formel samarbejdsaftale omkring virksomhedshenvendelse og samarbejdet mellem den lokale projektledelse i Herning og projektkoordinator i Regional Madkultur Vestjylland. Side 9

10 Generel kommentar: 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Den skematiske opfølgning gælder for perioden fra den 1. januar 2013 og frem til 1. september 2014 Mål 1 effekter Projektet bidrager til at udvikle virksomhedernes kompetencer, professionalisering og evne til at udvikle nye markeder, produkter, processer og forretningsmodeller. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.0 Operatør sikrer, at der Det tværkommunale netværk Aktuelt har 57 virksomheder dannes en samlende Smagen i Centrum etableres med forening/netværk eller anden organisation på tværs af projektets fødevarevirksomheder og geografi, som forankrer projektets resultater. medlemmer fra de lokale netværk. Rekruttering til netværket sker igennem en dobbelt formidlingsproces, hvor viden spredes fra det tværkommunale til det lokale niveau og derved skaber motivation deltaget i Smagen i Centrums aktiviteter. Blandt dem har mellem 10 og 20 deltaget gentagne gange og en del har allerede tilmeldt sig til projektets samlede kursusprogram for at virksomheder flytter deres for Vi for- engagement fra lokal til tværkommunal venter derfor fortsat ved pro- netværksdeltagelse. jektslut at have de forventede deltagertal i vækstgruppe/lokale fødevaregrupperinger Operatøren sikrer, at der ved projektets afslutning er tilført samlet 15 betalende virksomheder i projektets tværkommunale vækstgruppe samt 40 virksomheder i de 3 kommuners lokale fødevaregrupperinger Projektets aktiviteter har i projektperioden nået yderligere 20 virksomheder, som ikke er medlemmer af foreningen. Operatør oplyser navn og type af nye virksomheder i de nævnte grupper. Operatør oplyser navne og typer af disse virksomheder. Se vedhæftede regneark kolonne 1 og 2 med detailoplysninger fra alle 3 kommuner. Der er i perioden gennemført en række både lokale og tværkommunale informationsarrangementer, og der er i den forbindelse på nuværende tidspunkt formidlet information til i alt 124 virksomheder se vedhæftede regneark kolonne 3 Resultatkrav 1.1 Operatøren sikrer, at minimum 9-12 virksom- Der er i perioden gennemført 8 kompetenceudvik- Side 10

11 heder årligt deltager i kompetence-, og virksomhedsudviklings forløb. Resultatkrav 1.3 Minimum 50 % af disse forløb har bidraget til og ændret virksomhedernes brug af redskaber indenfor markedsføring eller forretningsmodeller. Billeder, deltagerlister, udviklede salgskoncepter og evalueringer. lingsforløb med i alt 57 deltagende virksomheder Se kolonne 1 i vedhæftede regneark En virksomhed, der deltog i CREBS seminariet - gør drømmen til virkelighed om forretningsudvikling i april Sept fortæller at de efter seminaret og den individuelle rådgivning har et nyt forretningskoncept under udvikling som adskiller dem fra de øvrige konkurrenter på markedet Virksomhed fra Silkeborg valgte efter markedsføringsseminaret i 2013 at få nyt hjemmesidesystem, som var bedre optimeret i forhold til søgemaskineoptimering. Ligesom den igangsatte markedsføring via nyhedsmail og facebook. En anden virksomhed valgte efter workshop om forretningsplaner at igangsætte et samarbejde med Postdanmark med det formål at kunne sælge nationalt frem for alene lokalt (som hidtil). En Herning virksomhed har lavet omfattende model baseret på Business Model Canvas og arbejdet struktureret med modellen efterfølgende. Flere effekter vil formodentlig blive registreret på planlagt opfølgningsdag den 8.4. Efter seminar om forretningsudvikling og den efterfølgende individuelle rådgivning er Viborg virksomhed gået i gang med udvikling af et nyt forretningskoncept - en såkaldt forbrugs-betaling, der ad- Side 11

12 Viden og best practise spredes fra det tværkommunale netværk til det lokale niveau for at inspirere og motivere lokale virksomheder til samarbejde på tværs af kommunegrænser og at sikre løbende rekruttering til vækstgruppen. Tværkommunalt netværk Deltagerne samles omkring kompetenceudvikling/forretningsudvikling som tilbydes igennem et samlet tværkommunalt kursuskatalog der med stærkt reducerede priser for deltagelse i alle arrangementer ansporer til fast deltagelse i netværket. Programmet omfatter: - Heldags kursusforløb med individuel opfølgning. Samler deltagere fra alle 3 kommuner. - Fælles markedsdeltagelse f. eks. i Food-Festival - Fælles seminarer, ekskursioner og virksomhedsbesøg - Fælles hjemmeside med præsentation af fødevarevirksomheder fra alle 3 kommuner. - Inspirations- og undervisningsarrangementer - Lokale arrangementer, messer o.l. udbudt på tværs af de 3 kommuners netværk - Fælles branding og identitet igennem hjemmeside, presseinfo og markedsføring af brandet Smagen i Centrum Ved alle arrangementer præsenteres muligheder og perspektiver i Smagen i centrum som tværkommunalt netværk. Virksomhederne i det tværkommunale netværk vælger 3 repræsentanter til en følgegruppe, der arbejder sammen med projektgruppen omkring projektets realisering og den efterfølgende forankring. Deltagerrekruttering fra lokalt til tværregionalt niveau sker primært via relationsmarkedsføring hvor den gode oplevelse og det nye perspektiv formidles fra deltagere i de tværkommunale arrangementer til de øvrige lokale netværksdeltaskiller dem fra de øvrige konkurrenter på markedet. Projektet har i alle sine aktiviteter haft meget stort fokus på den dobbelte rekruttering - flytningen fra det lokale til det tværkommunale niveau. Der er hele tiden blevet arbejdet med udvikling af virksomhedernes viden om hinanden via fælles kurser og temaaftner, arrangementer, fælles kompetenceudvikling og netværksture hvor der altid har været indlagt tid til erfaringsudveksling samt gensidig præsentation. Aktuelt har 57 virksomheder deltaget i Smagen i Centrums aktiviteter. Blandt dem har mellem 10 og 20 deltaget gentagne gange og en del har allerede tilmeldt sig til projektets samlede kursusprogram for Se vedhæftede regneark kolonne 1 og 2 med detailoplysninger fra alle 3 kommuner. Side 12

13 gere. Konkret sker denne formidling igennem de lokale erhvervsråds samarbejde med de etablerede lokale fødevarenetværk i Silkeborg og Viborg samt igennem den direkte virksomhedskontakt. Desuden udsendes jævnligt informationer og tilbud fra Smagen i centrum til potentielle netværksdeltagere mhp. Rekruttering. Mål 2 - Samarbejdsaktiviteter Virksomhederne deler viden og udnytter andres ressourcer i udviklingssamarbejde. Virksomhederne samarbejder med videninstitutioner og nye brancher. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Projektet fokuserer på Ved alle projektets arrangementer aktiviteter, der lærer Operatør redegør for fremdrift. virksomhederne at samarbejde i netværk og skabe tillid. er det tvær- kommunale element blevet præsenteret. Arrangementerne er indledt Operatøren sikrer, at variationen af kompetencer og typer af virksomheder på tværs af værdikæder og projektets geografi udnyttes i disse samarbejder, så virksomhederne får tilført ny viden fra hinanden. Operatør redegør for fremdrift. med gensidig præsentation af de deltagende virksomheder, og efterfølgende er betydningen af og gode eksempler på netværksdannelse og internt samarbejde blevet pointeret. Konkrete resultater kan være svære at måle, men samarbejdet har allerede på nuværende tidspunkt ført til oprettelse af enkelte interne leverandør-kæder blandt de deltagende virksomheder. Resultatkrav 2.2 De deltagende virksomheder gennemfører en bruger/kundedrevet udviklingsproces, hvor de sammen med potentielle aftagere og distributører sætter fokus på afsætning inden for områder- Operatør redegør for netværks- og kompetenceudviklingsaktiviteter på tværkommunalt og lokalt niveau. Kundedrevet udvikling bliver del af tema for et større kompetenceudviklingsarrangement planlagt til oktober 14. Side 13

14 ne bespisning, sundhed og oplevelse. Mål 3 - Organisering Virksomhederne oplever sammenhæng i erhvervsfremmesystemet. De fire projekter har fælles udfordringer og udnytter hinanden til udvikling og læring. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Via samarbejdet med andre erhvervsfremmeaktører får projektet Projektet har på nuværende Operatør arbejder som en selvfølge sammen med og henviser til FFI, Væksthus Midtjylland, GTS, videninstitutioner, den lokale erhvervsservice og eksterne fødevareinitiativer, f.eks. Madkulturen, Food Festival m.fl., således at virksomhederne oplever det for Region Midtjylland aftalte no wrong door - princip imellem erhvervsfremmeparterne. mulighed for en bedre målretning for kompetenceudvikling, rådgivning og evt. finansieringsmuligheder til de deltagende virksomheder, som varierer meget i branche, størrelse og muligheder. Operatør giver status på samarbejderne med andre erhvervsfremmeaktører. tidspunkt etableret samarbejde med: Uddannelse: Silkeborg Tekniske Skole Mercantec Agro Tech, Århus Turisme: Turisme Silkeborg Visit Viborg Visit Herning Midtjysk Turisme Erhverv: Viborg Innovations Fond "Erhvervskvinder" Advokatfirmaet DAHL Dansk Industri Eksport: Eksportrådets eksportprogrammer og -initiativer Midnet Væksthus programmer: FødevareMidt Agro Business Center Foulum Danish Food Cluster Kultur: Aarhus 2017 kulturfestival Kulturforvaltninger i de 3 kommuner Teatergruppen Carte Blanche Viborg Museum "For enden af gaden" Vestre Jazzværk Side 14

15 Øvrige: Food Festival Aarhus Lokale landboorganisationer Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarehub/ fødevaresatsning FFI Uden for regionen: Region Syddanmarks fødevareklynge/sønderjyske fristelser FødevareVejen Madkulturen i Roskilde Det nordtyske fødevarenetværk Feinheimisch Operatør koordinerer med FFI, Væksthus Midtjylland, og den lokale erhvervsservice samt turistservice om gensidig rekruttering og henvisning af virksomheder til og fra netværket. Facilitator indkalder på vegne af koordinationsgruppen til et årligt koordinationsmøde for en bred aktørkreds med relation til Region Midtjyllands forskellige fødevareog turismeprojekter. Indgår i facilitators resultatkontrakt Minimum 9 virksomheder er blevet henvist til en af ovenstående aktører for at deltage i forløb i deres regi og har indgået samarbejde med en af ovenstående aktører. Resultatkrav 3.2 Operatør indgår i koordineringsarbejde med de fire projekter i regionen medfinansieret via Grøn Vækst. Operatør deltager i koordineringsmøder med de øvrige projekter. Operatør oplyser om henvisninger og status for forløbene hhv. samarbejder ud over dette projekt. Operatør giver status på samarbejdet i relation til, hvad projektets virksomheder får ud af dette. Mødereferater På nuværende tidspunkt henvist en enkelt virksomhed til CapNova mhp. investering, samt en virksomhed til væksthuset vedr. udvidelse af produktionslokalerne afventer status Operatør har gennemført en række koordineringsmøder med Region Midt, facilitator og de øvrige grøn Vækst projekter bl.a. omkring Food Festival samt andre mulige fælles initiativer. Side 15

16 Følgende koordineres: Datoer for og indhold af fælles kompetenceudviklingsforløb, fælles arrangementer, udviklingsprojekter, eksperimenter og brug af facilitator (se punkt 4 nedenfor). Her koordineres ligeledes med Food Festivallen og KUP-projektet Oplevelsesbaseret kystturisme herunder særligt demonstrationsprojektet Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser. Resultatkrav 3.3 Operatør skal i sin opsøgende indsats koordinere sine aktiviteter med de andre tre projekter medfinansieret af Grøn Vækst i regionen. I de tilfælde, hvor aktiviteterne rammer den samme målgruppe som i et af de andre projekter, sker der en tæt koordinering mellem koordinatorerne på de respektive aktiviteter. Operatør redegør for hvordan og på hvilke emner, der er sikret koordinering. Den lokale projektledelse i Herning Kommune indleder et praktisk samarbejde med Madlandet i Vest, Projektledelsen i Silkeborg indleder på samme måde et tæt samarbejde med Østjyllands Spisekammer. Del af faclilitators opgave. Gennemført en række koordineringsmøder på region Midtjylland på foranledning af Grøns Vækst teamet til diskussion af samarbejdsmuligheder og fælles facilitatorfunktion gennemført ERFA-møde med regionens øvrige grøn Vækst-projekter hvor der bl.a. var stor opbakning til koordinerede aktiviteter som f eks deltagelse i Food-festival el lign. og fælles gensidig markedsføring. Aktiviteten skulle koordineres med facilitator-indsatsen og er derfor til dato ikke realiseret. Igennem møderne er etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem projekterne. I Herning er der på fælles møde mellem de to projekter samt Herning Kommune og Erhvervsråd indgået samarbejdsaftale mellem den lokale projektledelse i Herning og Regional Madkultur Vestjylland. Der er etableret tæt samarbejde mellem de lokale projektledere og Herning virksomheder opfordres til medlemsskab. I Silkeborg er det aftalt med projektlederen af Østjyllands Spisekammer at rekruttering hertil koordineres med Smagen i Centrums projektleder i Silkeborg Projektet samarbejder generelt med Smag på Landskabet og andre fødevareinitiativer omkring kampagner og kompetenceudviklingsforløb og fælles aktiviteter Koordinering fungerer godt se pkt. 3.2 vedr. det mere generelle samarbejde Side 16

17 Resultatkrav 3.4 Operatør skal aftale koordinering med eventuelle turismeprojekter i projektområdet medfinansieret via Ny vækst i turismen under det midtjyske Grøn Vækst program ml Operatør gennemfører samarbejdsmøder for at undersøge mulighed for fælles kampagner og andre initiativer med turismeprojekterne omkring Gudenåen, Hærvejen og Turismefokuseret Erhvervsservice. Operatør redegør for hvordan og på hvilke emner, der er sikret koordinering. Der er lokalt i alle 3 kommuner etableret konkrete samarbejder med turistorganisationerne. Erhvervsrådene i Herning, Silkeborg og Viborg er alle del af projektet Turismefokuseret Erhvervsservice og koordinerer derfor naturligt indsatserne i de 2 projekter Mål 4 Viden, formidling og kommunikation Projektet synliggør sine karakteristika og deler sin viden og erfaringer om, hvordan det er muligt at opnå erhvervsudviklingsmæssige effekter for deltagervirksomhederne. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 For at fremme branding Ved projektopstart udarbejdes Udviklet kommunikationsplan en kommuni- kationsplan for alle aktiviteterne. af netværket er navnet Midt i Midt skiftet til Smagen i Centrum. Der er udarbejdet grafisk profil, hjemmeside for Resultatkrav 4.2 Operatør skal redegøre for, hvordan der arbejdes hen imod at sikre forankring af udviklingsaktiviteterne og videre overlevelse af netværket efter projektperiodens afslutning. Som et led i bestræbelserne på at sikre læring, den videre forankring og virke af udviklingsaktiviteter over i netværket Operatør redegør for fremdrift. Projektet arbejder tæt sammen med virksomhederne i følgegruppens mhp. at få det tværkommunale netværk videreført som selvstændig forening til branding og vækstfremme af midtjysk fødevareproduktion. projektet og der har været en del presseomtale af projektet både i TV og trykte medier. Kommunikationsplan er vedhæftet Det har indtil nu været vanskeligt at få de deltagende virksomheder til at tage selvstændigt ejerskab for den tværkommunale organisering, men vi håber på at fremme den mere formaliserede netværksdannelse som vi forventer at skabe via det samlede koordinerede kursuskatalog Som tidligere beskrevet er forsøget på at etablere en følgegruppe slået fejl, og det har hidtil været umuligt at få virksomheder til at tage med- Side 17

18 og virksomhederne, giver facilitator anbefalinger til projektets styregruppe med baggrund i de projektresultater, som facilitator har fundet via sin opfølgning på effekterne, jf. resultatkrav 4.3 nedenfor. ansvar for fortsættelse af aktiviteter og eventuel foreningsdannelse. Evalueringsmødet efter Foodfestival viste stor opbakning til samarbejde og fælles markedsføring, men viste samtidig også virksomhedernes klare erkendelse af behov for ekstern støtte til koordinering De lokale erhvervsråds samarbejde med det tværkommunale fødevarenetværk samt den direkte virksomhedskontakt søges udnyttet som ramme om en fortsat indsats rettet mod fødevare-området. De lokale samarbejder mellem Erhvervsråd, foreninger, organisationer og kulturinstitutioner har fungeret virkelig godt omkring lokale markeder og arrangementer. Det er projektets klare forventning, at dette samarbejde vil fortsætte også efter projektperioden. Resultatkrav 4.3 Facilitator laver en opfølgning på effekterne af det arbejde, der er pågået jf. Mål 1-4 ovenfor samt forventningerne til fremtiden. Operatøren står til rådighed for et indledende interview og leverer data til facilitator. Resultatkrav 4.4 Primo 2014 er der i Facilitator kommer med oplæg til styregruppe for projektet om effekter, resultater og konkrete anbefalinger med guidelines for fremadrettet at give udvikling hos netværkets hhv. projektets virksomheder på aktivitets-, organisatorisk samt formidlingsmæssigt niveau. Facilitator laver pba. data om projektet tilvejebragt af operatør telefoninterviews med udvalgte af projektets deltagere, herunder foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Telefoninterviews vil ligeledes omfatte eventuelt udmeldte virksomheder eller virksomheder, der ikke har valgt at melde sig ind i foreningen. Fokusområde er læring vedr.: Hvad har virket og hvorfor? Hvad har ikke virket og hvorfor? Facilitatorfunktionen ER nu pr september 14 etableret og arbejder sammen med projekterne på erfaringsopsamling og forankring Opfølgning pr. 1.9 Facilitator er gået i gang med arbejdet ud fra opgavebeskrivelsen Side 18

19 samarbejde med facilitator og de tre øvrige projekter en plan for, hvordan standard opsætning skal være for en formidling via pjece, artikel, videoindslag eller andet medium, som skal præsentere cases og eksempler på effekter jf. mål 1-4 ovenfor. På hvilke måder har virksomhedernes deltagelse givet effekter for virksomhederne? Ikke længere aktuelt, da facilitator er tilknyttet så sent i perioden. Facilitator arbejder sammen med de 4 netværk på en formidlingsstrategi 3. Opfølgning på Økonomi Som det ses af nedenstående budgetopfølgning, følges budgettet. Det forventes, at det resterende af budgettet forbruges, idet der er igangsat en del aktiviteter til at imødegå dette. Her kan bl.a. nævnes at der er indgået kontrakt med flere samarbejdspartnere til de forskellige arrangementer. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Netværksordningen Total / kr. Projektmedarbejdere, konsulenter ,21 Rejseomkostninger ,00 Revision 6.666,68 Erfaringsudveksling ,32 Møder og forplejning ,00 Total ,21 Finansieringsbudget Total Region Midtjylland , , ,44 EU Landdistriktsfond (Grøn Vækst) , , ,88 Kommuner , , ,44 Privat , , ,44 Andet Total , , ,21 Tallene i skemaerne er dækkende for perioden: 1. januar august TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 19

20 Udgiftsregnskab Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx Total Projektmedarbejdere, konsulenter Rejseomkostninger Revision - Erfaringsudveksling Møder og forplejning Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september Total Region Midtjylland EU Landdistriktsfond (Grøn Vækst) - Kommuner Privat Andet - Total , Anmodning om udbetaling Hermed anmodes om rate 2 i henhold til tilsagnet i alt kr Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Udbetalinger År 2013 År 2014 Total Projektmedarbejdere, konsulenter Rejseomkostninger Erfaringsudveksling Møder og forplejning Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland EU Landdistriktsfond (Grøn Vækst) Kommuner Privat Andet Total Side 20

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industri - image 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere