Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: magellangps.com for at finde alternative monteringsløsninger. En klæbedisk er leveret med din Magellan Maestro som en alternativ løsning til montering på instrumentpanelet. Under kørslen er behovet for at se på skærmbilledet minimalt. Ved hjælp af stemmemeddelelser får du kørselsvejledning til destinationen. Føreren bør kun indtaste data eller programmere Magellan Maestro, når køretøjet holder stille. Kun passagerer i vognen bør indlæse data eller programmere Magellan Maestro, mens bilen kører. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Databasen indeholder ikke, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler ingen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger; brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; områdets art eller sikkerhed; tilgængelighed eller nærhed af politi, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, område med vejarbejde eller risici; vej- eller kørebanespærringer; vejens, trafikkens eller trafikanlæggenes sikkerhed eller funktion; vejrforhold; vejbelægningens egenskaber eller tilstande, særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Beskyt Magellan Maestro mod ekstreme temperaturforhold. For eksempel bør apparatet ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen. Uanset, om man vælger montagerammen til vindspejlet eller anden montageramme eller tilbehør, skal der ved montage af enheden tages hensyn til, at den ikke må hindre chaufførens udsyn til vejen eller funktionen af vognens sikkerhedsudstyr, fx airbags, eller udgøre en risiko for personer, der opholder sig i vognen, hvis enheden skulle løsne sig under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på køretøjet eller dets passagerer som et resultat af dit valg af montering af Magellan Maestro. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontroller venligst de relevante love for landet, du kører i. Vær forsigtig, når du lytter til musik i længere tid ad gangen med hovedtelefoner, da det kan forårsage høreskader. Batteriet i Magellan Maestro er genopladeligt og bør ikke fjernes. Hvis det skal udskiftes, kontakt da venligst Magellans tekniske support. Om opladning af Magellan Maestro Anvend kun AC-adapteren (Phihong: PSC2200R-050), der er godkendt til din Magellan Maestro. Brug af en anden slags AC-adapter kan resultere i funktionsfejl og/eller mulig brandfare pga. overophedning af batteriet. Anvend kun bilens lader, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan Maestro. Anvendelse af en anden billader vil resultere i funktionssvigt og/eller kan være farligt. Magellan Maestro er beregnet til levering sammen med en LISTED Power Unit mærket "LPS", "Limited Power Source" og "output rated + 5 V dc / 2,0 A". Anvend USB-kablet, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan Maestro. Af sikkerhedsårsager vil batteriet i din Magellan Maestro ophøre med at lade, når den omgivende temperatur er under 0 C (32 F) eller over 45 C (113 F). i VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Om AC-adapteren Anvend ikke adapteren i et miljø med høj fugtighed. Rør aldrig ved adapteren, når dine hænder eller fødder er våde. Sørg for passende ventilation omkring adapteren, når du anvender den til betjening af anordningen eller opladning af batteriet. Dæk ikke AC-adapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen. Anvend ikke AC-adapteren, mens den er i en bæretaske. Slut adapteren til en passende strømkilde. Krav til spænding og jordforbindelse findes i produktkassen og/eller emballagen. Anvend ikke adapteren, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere Magellan Maestro. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres. Udskift din Magellan Maestro, hvis den er beskadiget eller har været udsat for høj fugtighed. Om batteriet Forsøg ikke at udskifte batteriet. Kontakt venligst Magellans tekniske support for spørgsmål vedrørende batteriet. Anvend laderen, der er godkendt til din Magellan Maestro. ii VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Erklæring om forstyrrelser fra den Føderale Kommunikationskomite. Dette udstyr er blevet testet og fundet overensstemmende med grænserne for en klasse B digital anordning ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen ved hjælp af ét eller flere af følgende trin: Ændr retningen eller anbring modtageantennen på et andet sted. Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til et stik på en anden kreds, end den hvortil udstyret er tilkoblet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp. Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. FCC advarsel: Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra FCC: Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø.

3 Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender. For at opfylde FCC-reglerne skal der anvendes afskærmede kabler sammen med dette udstyr. Anvendes der ikke-godkendt udstyr eller uafskærmede kabler, er det sandsynligt, at der vil opstå interferens i forhold til radio- og fjernsynsmodtagelse. Brugeren advares om, at ændringer og modifikationer foretaget på udstyret uden fabrikantens godkendelse annullerer brugernes tilladelse til at betjene udstyret. Magellan Maestro skal være installeret og anvendes ved en distance mindst 8 tommer (20 cm) fra brugeren. Dette klasse B digitale apparatur opfylder alle krav fra de canadiske reguleringer vedrørende interferensskabende udstyr. iii VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER IC erklæring Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: Denne anordning må ikke skabe interferens og denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra IC: Dette udstyr er i overensstemmelse med IC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Magellan-logoet, Magellan, Magellan Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemærker, der tilhører Magellan Navigation, Inc. Det er ikke tilladt under nogen form eller på nogen måde at reproducere eller overføre nogen del af denne brugerhåndbog, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, til andre formål end til købers personlige brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Magellan Navigation, Inc A iv Magellan Maestro Magellan Maestro er et navigationsprodukt til køretøjer, som anvender GPS-signaler fra satellitter til at beregne end nøjagtige placering og detaljer om rejser. Når et køretøjs position og bevægelse kendes, kan disse oplysninger overlejres på detaljerede kort tilvejebragt af NAVTEQ for at vise en visuel fremstilling af ens position. Med Magellan Maestro kan du: Gem din hjemadresse og få hurtigt rutedetaljer til dit hjem. Skab og gem adresser i din adressebog, som kan læses til enhver tid, og få ruteinformation til pågældende adresser. Beregn rute til en adresse, du indtaster med tastaturet og Magellans QuickSpell-funktion for enkel, fejlfri indtastning. Beregn rute til alle interessepunkter (POI), som er indlæst i din Magellan Maestro. (Brugerdefinerede POI'er kan også skabes og indlæses ved hjælp af POI Managerprogrammet, som følger med på cd-rom'en.) Beregn rute til et POI, som vises på kortet, mens du kører, ved ganske enkelt at trykke på POI-ikonen. Få straks en liste over alle reparationsværksteder i nærheden. Brug turplanlæggeren til at skabe en tur med flere destinationer. Praktisk for forretningsfolk, som har brug for ruteinformation om mange destinationer. Brug POI'er Nær afkørsel-redskabet, som giver dig en liste over tankstationer, restauranter, hoteller og reparationsværksteder i nærheden af frakørsler, som du nærmer dig, og som du kan beregne ruter til, mens du kører på en motorvej. Tilpas din Magellan Maestro til dine behov. Grænsefladen til Magellan Maestro er let og enkel at forstå, når man har forstået grundprincipperne. Du får måske aldrig brug for denne håndbog, men hvis du gør, har vi forsøgt at præsentere den således, at du kan få adgang til den funktion, du prøver at anvende, og følge de angivne skridt. Magellan Maestro har et indbygget batteri, så i de fleste tilfælde vil du kunne følge disse instrukser, mens du læser dem på din computerskærm uden at skulle tilslutte netstrøm. Du bør være opmærksom på, at du muligvis ikke kan modtage satellitsignaler indendørs, så dine positionsinformationer bliver ikke opdateret. Men SiRFstarIIITM-chipsettet i Magellan Maestro kan modtage satellitsignaler på nogle meget sv&ai nogle køretøjer er der kun strøm i cigartænder-stikket, når tændingen er slået til.) Sikkerhed Af hensyn til tyveri anbefales det, at Magellan Maestro ikke efterlades synlig uden opsyn. Den letteste måde at fjerne Magellan Maestro på, når den er monteret, er at fjerne den fra vuggen ved at trykke på fligen øverst på vuggen. Opsætningsprocedure 4 Grundlæggende oplysninger Tilslutning af strøm til Magellan Maestro Strømknappen er den sølvfarvede knap på venstre side af Magellan Maestroen som vist i oversigtskapitlet. Sådan tændes Magellan Maestro Tryk på strømknappen og hold den nede i 1-2 sekunder. Læs Advarslerne og tryk OK. Sådan slukkes Magellan Maestro 1. Tryk på strømknappen og hold den nede i 1-2 sekunder. Valg af Tidsindstillet Automatisk Slukning Magellan Maestro kan indstilles til at slukke automatisk efter et brugerdefineret tidsrum. Modtageren slukker efter det valgte tidsrums udløb, når: A) positionen er uændret og B) der ikke er trykket på berøringsskærmen Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Afbryder. Vælg tidsrum for Auto afbrydelse; Aldrig, 10 minutter, 20 minuttereller 30 minutter. Tryk på Gem. Tryk på Tilbage pilen for at vende tilbage til Hovedmenuen. Volumen Der er to måder at få adgang til volumenreguleringen på; en er at trykke på højttaler-ikonen på Kort skærmen, og den anden er ved hjælp af Brugerindstillinger. Ændring af Volumen fra Kortskærmen Tryk på højttaler-ikonen. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke.

4 Tryk på Gem. 3. Hvis volumen er dæmpet, fremstår højttaler-ikonen med en streg igennem for at angive, at lyden er dæmpet. Tryk på højttaler-ikonen igen for at hæve dæmpningen. Grundlæggende oplysninger 5 Ændring af Volumen ved hjælp af Brugerindstillinger Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Volume. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke. Tryk på Gem. Lysstyrke Adgang til Regulering af Lysstyrke Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Lysstyrke. Tryk inde i bjælken til regulering af lysstyrke for at indstille til den ønskede lysstyrke. Tryk på Gem. På Lysstyrke-skærmen er der et afkrydsningsfelt for "Batteridæmpning (75%)" Når det afkrydses, dæmpes Magellan Maestro til 75 % af lysstyrken, når den udelukkende drives af batteristrøm. Dette vil forlænge batterilivet mellem opladninger. Der kan slukkes ved at trykke på afkrydsningsfeltet. Hovedmenuen Hovedmenu-skærmen er centrum for alle tilgængelige funktioner i Magellan Maestro. Hovedmenuen består af to sider med store, let tilgængelige ikoner. Adgang til Hovedmenuen Fra kortskærmen, vælg Menu -tasten. Fra de andre skærme, tryk på Tilbage-knappen. Grundlæggende oplysninger 6 Hovedmenu - Side 1 Vis Kort: Viser kortet med Din nuværende position (hvis positionen beregnes ud fra GPS-signalerne), hvor den blå trekant viser positionen. Se kapitlet om Kortskærmen for detaljer. Indtast Adresse: Viser Indtast adresse-menuen. Adresser kan indtastes ved først at indtaste byen, postnummeret, eller ved at vælge en by fra en liste byer, De allerede har brugt som destinationer. Der gives også adgang til Din adressebog (mine adresser) eller til at oprette en rute til et bycenter. Se kapitlet om Beregning af rute til en Adresse for detaljer. Interessepunkter-POI: Viser Søg POI'er-menuen. Søg efter POI'er ved indtastning af navnet eller ved at vælge fra en liste over tilgængelige kategorier. Der er adgang til Marco Polo POI'er og POI'er, som er oprettet og installeret med POI Editorprogrammet (findes på cd-rom'en) fra denne menu. For flere oplysninger om Søg POI'er-menuen, se kapitlet om Interessepunkter - POI. Hjem: Hvis De har oprettet en Hjemadresse, tryk på Hjem-knappen for hurtig adgang til ruten til dit hjem. Hvis der ikke er oprettet en Hjemadresse, vises der en påmindelse om at gøre det. Se kapitlet om Hjem-knappen for yderligere oplysninger. Vejhjælp: Viser Auto-service og Vedligeholdelse-skærmen. For flere oplysninger om denne funktion henvises til kapitlet om Vejhjælp. Bluetooth: Viser Bluetooth Hovedmenu-skærmen. For yderligere oplysninger om forbindelse til en mobiltelefon henvises til kapitlet om Bluetooth. Grundlæggende oplysninger 7 Hovedmenu - Side 2 Turplanlægger: Åbner Turplanlægger-menuen, hvor De kan oprette, redigere, slette, omdøbe eller aktivere en tur. POI'er Nær afkørsel: (Kun tilgængelig på motorveje.) Giver en liste over spisesteder, tankstationer, bilværksteder eller hoteller i nærheden af kommende motorvejsafkørsler. De kan vælge et af de viste POI'er og oprette en rute til det. Brugerindstillinger: Giver dig adgang til Brugerindstillingermenuen. Denne menu kan bruges for at få adgang til funktioner, som anvendes ved tilpasning af Magellan Maestro til dine personlige behov. Hjem: Hvis De har oprettet en Hjemadresse, tryk på Hjem-knappen for hurtig adgang til ruten til dit hjem. Hvis der ikke er oprettet en Hjemadresse, vises der en påmindelse om at gøre det. Se kapitlet om Hjem-knappen for yderligere oplysninger. Vejhjælp: Viser Auto-service og Vedligeholdelse-skærmen. For flere oplysninger om denne funktion henvises til kapitlet om Vejhjælp. Bluetooth: Viser Bluetooth Hovedmenu-skærmen. For yderligere oplysninger om forbindelse til en mobiltelefon henvises til kapitlet om Bluetooth. Grundlæggende oplysninger 8 Tastaturet At forstå tastaturet, mens man indtaster en adresse, er en vigtig del af brugen af din Magellan Maestro. Tastaturet er den mest almindelige metode til indkodning af data i Magellan Maestro, og med funktioner som QuickSpell er det hurtigt og let at indkode data. Overblik over Tastaturet Særlige Taster Alfabetisk Tastatur Tastatur med Accentuerede Bogstaver Returtast Accepter Annuller Numerisk Tastatur Mellemrumstast Valg fra Liste Efter at have trykket på "OK" for at acceptere dit input, kan du se en liste poster fundet i databasen. Dette eksempel viser resultatet af at have tastet "OK" efter indtastning af "KOBE". Brug rullebaren til at gå op og ned af listen og tryk på den ønskede post på listen for at fortsætte. Grundlæggende oplysninger 9 QuickSpellTM QuickSpell bruger information fra databasen til at begrænse de taster, som der kan trykkes på for kun at vise dem, som kan få adgang til oplysninger i databasen. Hvis du for eksempel leder efter KOBENHAVN. Mens du 'skriver' stednavnet København, vises der kun taster, som er del af en by i databasen. På skærmen til højre er der indtastet 'KOB'. Taster, som ikke fortsat er del af et stednavn i databasen er inaktiverede. Dette er for at muliggøre hurtig og fejlfri indtastning af by- og gadenavne uden slåfejl. Bemærkninger om Indkodning af Data Hvis du har problemer med at få forventede resultater, er der nogle nyttige tip her. Sørg for, at navnet er stavet korrekt. Hvis du ikke er sikker på stavemåden, så indtast blot nogle få bogstaver og tryk på "OK". Der vil blive vist en lang liste navne, men du kan gå gennem listen og sandsynligvis finde den korrekte stavemåde. Når byen har en forstavelse som 'Saint', 'The', 'Le', 'La' osv., skal du indtaste forstavelsen for at få det forventede resultat. Når du indtaster et gadenavn, kan du som regel kun indtaste et af de væsentlige ord i gadenavnet for at hente det fra databasen. Men hvis du har besvær med at finde gaden, du leder efter, anbefaler vi, at du indtaster det fulde navn.

5 Jo flere bogstaver du indtaster, desto mindre bliver listen over fundne poster. Grundlæggende oplysninger 10 Kortskærm Den hyppigst anvendte skærm bliver Kort-skærmen. Hvad enten man kører ad en rute eller kører rundt i byen, er det sandsynligt, at Kort-skærmen vil blive vist. Der er to unikke måder, hvorpå Kortskærmen kan blive vist - normal tilstand og ruteberegning. I normaltilstanden vises din position på kortet sammen med tiden og din hastighed. Mens du kører, bliver din position opdateret, hvilket giver dig klart overblik over din position og de omgivende gader. A B K C J D I E F G Kortskærm i normaltilstand H A B C D Navn på aktuel gade. Retningsindikator. Tryk for at vise Aktuel position-skærmen, hvor du kan gemme din position i din adressebog. Zoom ud POI-ikon. Tryk på POI-ikonen for at skabe en rute til det POI. Bemærk: Hvis der er flere POI'er i samme område, vil der blive vist en liste over POI'erne. Tryk på navnet på listen for at få adgang til rutefunktionen. Ikon for aktuel position Tidspunkt på dagen Hovedmenu-knappen. Tryk for at vise Hovedmenu. Aktuel hastighed Volumenkontrol. Tryk for at vise Volumenjustering-skærmen, hvor lydstyrken kan justeres eller dæmpes. (Hvis lydstyrken er dæmpet, afdæmper tryk på denne knap lydstyrken uden at vise Volumenjustering-skærmen.) Zoom ind Satellitstatus. Når alle fire bjælker viser grønt, er tilstanden optimal. Tryk for at vælge GPSstatusskærmen. OG F G T I J K Kortskærm 11 Ved rutefunktion vises yderligere oplysninger med detaljer om den valgte rute.. A B N C M D L E K J F G H Kortskærm i Rutemåde I A B C D Navn på aktuel gade. Retningsindikator. Tryk for at vise Aktuel position-skærmen, hvor du kan gemme din position i din adressebog. Zoom ud POI-ikon. Tryk på POI-ikonen for at skabe en rute til det POI. Bemærk: Hvis der er flere POI'er i samme område, vil der blive vist en liste over POI'erne. Tryk på navnet på listen for at få adgang til rutefunktionen. Ikon for aktuel position Næste manøvre-ikon. Tryk på ikonen for at vise Manøvrelisteskærmen. Afstand til næste manøvre. Tryk for at gentage sidste talte meddelelse. Hovedmenu-knappen. Tryk for at gå til Hovedmenu-skærmen. Bemærk, at Hovedmenuskærmen er anderledes, når der er en aktiv rute. Se kapitlet om Ruteberegning for detaljer. Tryk for at skifte mellem afstand til destination og anslået ankomsttid til destinationen. Gadenavn for næste manøvre. Grafisk fremstilling af ruten Volumenkontrol. Tryk for at vise Volumenjustering-skærmen, hvor lydstyrken kan justeres eller dæmpes. (Hvis lydstyrken er dæmpet, afdæmper tryk på denne knap lydstyrken uden at vise Volumenjustering-skærmen.) Zoom ind Satellitstatus. Når alle fire bjælker viser grønt, er tilstanden optimal. Tryk for at vælge GPSstatusskærmen. OG F G T I J K L M N Kortskærm 12 Læser Kortskærmen 1. På hovedmenuen, tryk Vis kort. 2D-funktion Kortet vises som regel i 3D, men du kan indstille kortet til 2D-funktion, hvis du ønsker det. Vælg den funktion, der passer dig bedst. I 2D-funktionen kan du panorere over kortet i søgning efter en position at beregne rute til eller at gemme i din adressebog. Indstilling af kortfunktioner (2D eller 3D) Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten. Tryk på Næste-pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på Kortfunktioner. Tryk på 3D-kort eller 2D-kort. Tryk på Gem. Kortskærmen i 2D-kortvisningsfunktionen. Panorering på kortet Træk din finger eller skrivestiften over Kort-skærmen, mens du ser korte i 2D-funktion. Positionsikonen skifter til på din nuværende position.. (Cirklen er trådkorset for en position, og den røde pil peger 3. For at forlade panorering, skal du trykke på ESC, så vender kortet tilbage til din aktuelle position. Lagring af position under panorering Panorer kortet, indtil trådkors-ikonen er over det sted, du vil gemme i din adressebog. (Det skal være en position, som ikke har et POI-ikon vist.) Tryk midt i ikon-cirklen. (Hvis der intet sker, har du ikke zoomet nær nok ind. Tryk på zoom i ikonen og prøv igen.) Tryk på Gem på Beregn rute til denne adresse?-skærmen. Rediger oplysninger: Tryk på Rediger på Rediger navn-linien for at skabe et navn for denne position. Tryk på enhver af de tre (arbejde, hjem, mobil) telefonknapper for at indtaste et telefonnummer. Tryk på Rediger på Rediger Information-linien for at tilføjer yderligere oplysninger. (Der kan indtastes op til 35 tegn) Kortskærm Hvis du vil markere denne position som en af dine foretrukne, så tryk på "Foretrukne"afkrydsningsfeltet. Tryk på Gem, når detaljerne for denne adresse er acceptable. Tryk på Route, hvis du nu vil beregne en rute til denne adresse, eller tryk på Annuller, hvis du er færdig. Tryk på ESC for at forlade panorering, og ikonet vender tilbage til din aktuelle position. Rute til en panoreret position Panorer markøren langs kortet, indtil trådkorset når den position, du vil til. Tryk midt i ikon-cirklen. (Hvis der intet sker, har du ikke zoomet nær nok ind. Tryk på zoom i ikonen og prøv igen.) Tryk på Rute på Beregn rute til denne adresse?-skærmen. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på Beregn rute -knappen. Læser aktuel position-skærm Skærmen læses fra Kort-skærmen, hvad enten man kører ad en rute eller normal kørsel. Aktuel adresse-skærmen viser omtrentlig adresseinformation, næste og forrige gadekryds såvel som breddegrad/længdegrad. Til højre vises et kompas, som peger i kørselsretningen, den beregnede højde og hastighed. Bundbjælken viser det aktuelle klokkeslæt og dato. Læser skærmbilledet Aktuel adresse 1. Tryk på retningsikonen i øvre venstre hjørne af Kort-skærmen. Gemmer din aktuelle adresse i din adressebog Læs Aktuel adresse-skærmen. Tryk på Gem. Rediger oplysninger: Tryk på Rediger på Rediger navn-linien for at skabe et navn for denne position. Tryk på enhver af de tre (arbejde, hjem, mobil) telefonknapper for at indtaste et telefonnummer.

6 Tryk på Rediger på Rediger Information-linien for at tilføjer yderligere oplysninger. (Der kan indtastes op til 35 tegn) Hvis du vil markere denne position som en af dine foretrukne, så tryk på "Foretrukne"-afkrydsningsfeltet. Tryk på Gem, når detaljerne for denne adresse er acceptable. 14 Gemmer aktuel position Kortskærm Manøvreringsliste-skærmen Der er adgang til denne skærm fra Kortskærmen, men kun under ruteberegning. (Bemærk: Manøvreringsliste-skærmen er ikke tilgængelig, før du begynder at rejse ad ruten.) Hver linie manøvrelisten giver detaljer om manøvrerne i den rækkefølge, de skal udføres i, med den næste manøvre øverst. Manøvreliste-skærmens bundbjælke angiver afstand og tid til næste manøvre såvel som samlet afstand beregnet for ruten. Manøvreliste Manøvrelisten kan ændres, hvis du vil udelukke en af manøvrerne, i fald du vil undgå at benytte en af de anførte gader. Instrukser til udelukkelse af en af manøvrerne beskrives i dette kapitel. Adgang til Manøvreliste-skærmen 1. Tryk på manøvre-ikonen i det nederste venstre hjørne af kortskærmen. Ikonen vises kun, mens man er på en aktiv rute. Udelukker en manøvre Det anvendes til at ændre ruten, muligvis for at undgå rutelægning ad en bestemt gade Adgang til Manøvrelisten Tryk på posteringen på listen med den gade, du vil prøve at undgå. Bekræft udelukkelsen ved at trykke på Udeluk. (Tryk på Tilbage-pilen for at annullere. ) Magellan Maestro genberegner ruten og viser Manøvrelisten med de nyligt beregnede manøvrer. Den fremhævede del af ruten skal udelukkes fra ruten. 4. Manøvrelisten viser den nye rute. Kortskærm 15 Skærmbilledet GPS-status 1. Der er også adgang til GPS-status-skærmen fra Kort-skærmen, som viser GPSsatellitternes status i grafisk format. (Der kan findes flere tekniske oplysninger om GPS-status under Brugerinstillingermenuen: Hovedmenu Side 2 > Brugerindstillinger > GPS muligheder > GPS-status.) Grønne bjælker angiver, at Magellan Maestro bruger disse satellitter til at beregne positionen; orange Skærmbilledet GPS-status bjælker angiver, at Magellan Maestro prøver at låse fast på satellitsignalet; er der ingen bjælke, angiver det, at der ikke spores nogen satellit. Jo længere bjælkerne er, desto bedre er signalet. Læser skærmbilledet GPS-status 1. Tryk på GPS-signalstyrke ikonen i øverste højre hjørne af Kort-skærmen. Tryk på Tilbage-pilen for at vende tilbage til kortskærmen. Zoom-niveauer Der er 23 zoom-niveauer in Magellan Maestro, som spænder fra 30 meter til 2000 kilometer. Vælg det zoom-niveau, som bedst modsvarer dine behov. Indstiller zoom-niveauer 1. Tryk på (zoom ind) eller (zoom ud) under visning af Kort-skærmen. Volumen Volumen kan også justeres gennemkort-skærmen. (Volumen kan også justeres fra Brugerindstillinger > System Indstillinger > Volume.) Ændring af Volumen fra Kortskærmen Tryk på højttaler-ikonen. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke. Tryk på Gem. Hvis volumen er dæmpet, fremstår højttaler-ikonen med en streg igennem for at angive, at lyden er dæmpet. Tryk på højttaler-ikonen igen for at hæve dæmpningen. Kortskærm 16 Hjemadresse Din hjemadresse kan indkodes og gemmes i Magellan Maestro for hurtig og nem adgang, når du skal skabe en rute hjem. Opretter hjemadresse Disse anvisninger gælder kun, hvis du aldrig har indkodet en hjemadresse, eller hvis den er blevet slettet Tryk på Hjemadresse-ikonen på Hovedmenu-skærmen. Bekræft: "Vil du taste din HJEM-adresse?" Tryk Ja. Følg anvisningerne for at indtaste adressen, som skal bruges som din HJEMadresse. Rediger oplysningerne og tryk på Gem for at fortsætte, når Adresse-skærmen vises. Positionen gemmes i din adressebog, og du går tilbage til Hovedmenu-skærmen. Skab en Rute til hjemadressen Tryk på Hjemadresse-ikonen Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap. på Hovedmenu-skærmen. Hjemadresse 17 Ændr hjemadressen Tryk på Hjemadresse-ikonen Tryk på Ret. Bekræft: "Ønsker du at erstatte din HJEM-adresse med en ny?" Tryk Ja. Følg anvisningerne for at indtaste adressen, som skal bruges som din nye HJEMadresse. Rediger oplysningerne og tryk på Gem for at fortsætte, når Adresse-skærmen vises. Positionen gemmes i din adressebog, og du går tilbage til Hovedmenu-skærmen. på Hovedmenu-skærmen. Adgang til hjemadressen fra adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Adressebog. Tryk på List alle. Adresselisten i din adressebog vises med hjemikonen på linien med din HJEMadresse. Tryk på hjem-posteringen på listen for at skabe en rute, redigere eller slette HJEMadressen. Hjemadresse 18 Indtast Adresse Indtast Adresse-funktionen bruges til at oprette en rute til en nyindtastet adresse eller en adresse, som er lagret i din adressebog. Indtastning af en Adresse Hvis din Maestro har et kort indlæst over flere lande (Maestro 4040 og Maestro 4050), skal du først sørge for, at det korrekte destinationsland er valgt. Valg af destinationsland Fra Hovedmenu, tryk på Brugerindstillinger-ikonen. Vælg Destinationsland-funktionen. Der vises en liste over alle lande, som allerede er indlæst i din Maestro. Afhængigt af hvilken enhed du bruger, vises nogle af landene med en lås ved siden af navnet. Låsen betyder, at det land er låst, og at der ikke er adgang til det. Besøg com for yderligere oplysninger om køb af åbningskoder til disse landekort. Liste over Lande 3. Tryk på dit destinationsland på den viste liste. Landet er nu valgt, og du behøver ikke gentage processen, før du beslutter dig for at rejse til et andet land. Når du har valgt det rette destinationsland, er det første skridt ved oprettelsen af en adresse at angive, hvilken by adressen er i. Det kan gøres ved at indtaste byens navn, postnummeret eller ved at vælge en by, som tidligere er blevet brugt.

7 Skab en Rute til en Ny Adresse Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Vælg metode til indtastning af byen: Indtast By, Indtast Postnummer eller Tidligere By. Indtast By: Anvend tastaturet med QuickSpell til at indtaste de første få tegn i byens navn. Tryk på OK eller fortsæt med at indtaste bogstaver, indtil skærmen automatisk skifter til listen over fundne byer. Indtast Adresse 19 Bemærk: Husk at Indtaste hele byens navns, INKLUSIVE forstavelser eller kendeord. Tryk på den ønskede by på listen. Liste over Byer Indtast postnummer: Brug tastaturet til at indtaste postnummeret for destinationadressen. Tryk på OK, når postnummeret er udfyldt. Tryk på den ønskede by eller område på listen. Byer der modsvarer det indtastede postnummer Tidligere by: Tryk på den ønskede by fra den viste liste med tidligere valgte byer. Liste over tidligere valgte byer 3. Når byen er valgt, vil tastaturet blive vist og bede om et gadenavn. Brug tastaturet med QuickSpell for at indtaste gadenavnet. Indtast de første bogstaver i et væsentligt ord i gadenavnet og tryk på OK, eller fortsæt med at indtaste bogstaver, indtil listen over gader vises. Eksempler fra byen Paris, Frankrig. Du kan lede efter Boulevard du Général de Gaulle ved at indtaste enten `Gaulle' for at vise en liste over gadenavne, som indeholder `Gaulle'...: Indtastning af "Gaulle" fører til: Indtast Adresse 20 eller `Général' for at vise en liste over gadenavne, som indeholder `Général'. Indtastning af "Général' fører til: Det er de to væsentligste dele af gadenavnet. Indtastning af `Boulevard' eller `Du' ville ikke have ført til det formålstjenlige resultat Brug rullebaren til højre om nødvendigt for at se navnet på den ønskede gade. Tryk på gadenavnet for at fortsætte. Anvend tastaturet til indtastning af husnummer for adressen. I øverste venstre hjørne vises intervallet af acceptable husnumre i gaden. Tryk på Udført, når adressen er fuldstændig. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at påbegynde beregning af rute Mine Adresser Mine Adresser er, hvor du lagrer adresser, du vil beholde som fremtidige destinationer, såvel som adresser, du har besøgt for nylig, som måske ikke er i din adressebog. Adressebogen kan gemme op til 200 adresser (50 af dem kan markeres som Favoritter). Adgang til Mine Adresser-menuen 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Skærmen Mine Adresser-menuen vises. Indtast Adresse 21 Tidligere destinationer Beregning af Rute til en Tidligere Destination 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap. Lagring af en Tidligere Destination i Adressebogen. 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Rediger. Indfør de ønskede ændringer på destinationen, før de gemmes. Afkryds Favorit, hvis du vil lagre denne adresse som foretrukken i din adressebog. Tryk på Gem for at gemme adressen. Skærmen Tidligere destinationer vises. Tryk Rute for at beregne ruten til denne destination eller Tilbage for at vende tilbage til listen over tidligere destinationer. Indtast Adresse 22 Sletning af en Tidligere Destination 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Slet. Bekræft Sletning. Tryk Ja. Indtast adresse-menuen vises. Det er muligt at slette alle destinationer i listen over Tidligere Destinationer gennem Brugerindstillinger > Valg for adressebog > Slet Forrige. Adressebog Adgang til en Adresse i din Adressebog 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Vis adresser Tryk på List alle for at se hele adressebogens indhold, eller tryk Søg i adressebog for at søge efter poster ved søgning på navnet. Tryk på den ønskede adresse på listen over adresser. Beregning af Rute til en Adresse i Din Adressebog Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at fortsætte. Indtast Adresse 23 Rediger en Adresse i Adressebogen Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Rediger. Brug Rediger adressebog-skærmen for at ændre navn, oplysninger eller telefonnumre. Adressen kan ikke ændres. Tryk Gem, når du er færdig. Slet en Adresse fra Adressebogen Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Slet. Bekræft sletning. Tryk Ja. Du kommer tilbage til listen over adresser i din adressebog. Hvis listen er tom nu, kommer du tilbage til den forrige skærm. Foretrukne Foretrukne adresser fungerer på samme vis som andre adresser i adressebogen. Adresser i din adressebog kan markeres som foretrukne for at fremskynde søgningen efter ofte brugte adresser. Adgang til en Adresser fra Foretrukne 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Foretrukne Tryk på den ønskede adresse på listen over adresser. Beregning af Rute til en Adresse fra dine Foretrukne Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at fortsætte. Indtast Adresse 24 Redigering af en Adresse fra Listen over Foretrukne Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Rediger. Brug Rediger adressebog-skærmen for at ændre navn, oplysninger eller telefonnumre. Adressen kan ikke ændres. Tryk Gem, når du er færdig. Slet en Adresse fra Listen over Foretrukne 1.

8 2. 3. Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Slet. Bekræft sletning. Tryk Ja. Ny indtastning Dette bruges til at oprette en ny adresse og gemme den i din adressebog. Du kan oprette en post ved at vælge den på kortet, indtaste adressen, vælge en adresse fra listen over POI'er eller vælge et gadekryds. Opret en Ny indtastning i din Adressebog ved Valg på Kortet 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Vælg på kort. Kortskærmen vises i 2D-kortvisningsfunktionen. Brug din finger eller skrivestiften til panorere rundt på kortet. Når trådkors-ikonen er over det sted, du vil tilføje til din adressebog, så tryk midt på trådkorset. (Bemærk: (Du skal muligvis zoome ind til et lavere zoom-niveau, hvis Rediger Adressebog-skærmen ikke vises.) Rediger navn, oplysninger og telefonnumre for den valgte position på kortet. Tryk på Foretrukne-afkrydsningsfeltet, hvis du vil gemme denne adresse som Foretrukken. Tryk på Gem Indtast Adresse 25 Opret en Ny indtastning i din Adressebog ved Indtastning af Adresse 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Indtast adresse. Indtast adressen i følge instrukserne. Detaljer om indtastning af adresse findes i dette kapitels afsnit om Indtastning af Adresse. Rediger navn, oplysninger og telefonnumre for den valgte position på kortet. Tryk på Foretrukneafkrydsningsfeltet, hvis du vil gemme denne adresse som Foretrukken. Tryk på Gem. Opret en Ny indtastning i din Adressebog fra Mine POI'er 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Interessepunkter-POI. Vælg kategorien fra listen over POI-kategorier. Hvis der vises en liste over underkategorier, vælg ALLE Underkategorier eller en fra listen. Vælg søgekriterier: Nær nuværende position Viser POI'er i den valgte kategori, som er nærmest din nuværende position. Tryk på det ønskede POI-navn fra listen. Brug Forrige og Næsteknapperne til at rulle ned ad listen. Rediger navn, oplysninger og telefonnummer for det valgte POI. Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Bycenter. vises bycentrene nærmest den indtastede adresse Tryk på det ønskede bycenter fra listen. Brug Forrige og Næste-knapperne til at rulle ned ad listen. 3. Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Søg efter kategori. på POI-navnet for at fortsætte. 3. Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Søg efter navn. Skriv navnet på POI'et, der skal bruges som destination. Eksempel på Søgning ved Indtastning af Navn at søgning efter navn vil vise alle POI'er, som opfylder navnekriteriet, uanset kategori. Bruge Forrige og Næsteknapperne til at bevæge dig op og ned af listen over fundne POI'er. Tryk på POInavnet for at fortsætte. Søgeresultat for FISK nær position 6. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at begynde. Forbedrede POI'er Forbedrede POI'er er interessepunkter, som kan hentes fra Internettet eller oprettes af brugeren ved hjælp af POI Editor-programmet, som findes på den cd-rom, der følger med din Maestro. Hjælpefilerne i POI Editor-programmet beskriver, hvordan man kan redigere POI'er og overføre en POI-fil fra din pc til din Magellan Maestro. Efter indlæsning af en POI-fil til Maestroen (eller til et SD-kort indsat i Magellan Maestro) kan du hurtigt beregne ruter til de POI'er. Indlæsning af POI-fil fra pc Tænd for din Magellan Maestro og slut den til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Start POI Editorprogrammet (programmet skal først installeres på din pc). Sørg for, at POIfilen er gemt i Magellan mgln-format og bruge overfør-knappen til at overføre POIfilen til din Magellan Maestro. Alle POI-filer (inklusive fartfælde-filer) skal først gemmes i.mgln-format med det medfølgende POI Editor-program, før de kan overføres og bruges i Magellan Maestro. Interessepunkter 29 BEMÆRK: Som grundindstilling overføres alle POI-filer til Maestroen i en mappe, der hedder CPOI. Hvis du overfører en fartfælde-fil hentet fra Internettet, er det vigtigt, at filen kopieres til undermappen SPEEDTRAPS Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Vælg a en POI fil. Vælg den POI-fil, der skal indlæses fra listen over tilgængelige POI-filer ved at trykke på filnavnet.. POI-filliste Vælger kategorier til visning på kortet For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Vis Kategorier. Brug afkrydsningsfeltet til venstre for kategorinavnet til at vælge eller fravælge kategorien. (Afkrydsning viser, at denne kategoris ikon vil blive vist på kortet.) Tryk på Alle for at afkrydse alle kategorier eller Ingen for at fjerne afkrydsning fra alle kategorier. 6. Tryk Gem, når du er færdig. Forbedret POI Kategoriliste Interessepunkter 30 Indstil Alarmer Der skal indlæses en POI-fil (se Indlæsning af POI-fil) for at anvende denne funktion. En forbedret POI kan have en alarm, som vil advare dig, når du er inden for et område defineret i "advarselsparametre." Bemærk, at alle POI'er i de valgte kategorier vil have advarselsfunktionen slået til. For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Indstil alarmer. Brug afkrydsningsfeltet til venstre for kategorinavnet til at vælge eller fravælge kategorien. (Afkrydsning viser, at denne kategoris alarmer vil være slået til.) Tryk på Alle for at afkrydse alle kategorier eller Ingen for at fjerne afkrydsning fra alle kategorier.

9 6. Tryk Gem, når du er færdig. Indstil Advarselsparametre En forbedret POI kan have en alarm, som vil advare dig, når du er inden for et område defineret i "advarselsparametre." Bemærk, at alle POI'er i de valgte kategorier vil have advarselsfunktionen slået til. For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Advarselsparametre. Vælg den kategori fra kategorilisten, hvis advarselsparametre skal ændres. Indstil opdagelsesvinkel, første og sidste advarsel ved at trykke på knappen med aktuel indstilling. Brug tastaturet til at indtaste de nye værdier og tryk på OK. Tryk Gem, når du er færdig. Interessepunkter 31 Rute til et forbedret interessepunkt For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Vælg kategori. Vælg kategorien med den POI, du vil beregne en rute til, fra listen over kategorier. Vælg Nærmeste (nær din aktuelle position) eller Stav til POI navn (kræver indtastning af POInavn). Vælg den POI, der skal skabes en rute til, fra "Vælg POI"-listen. Tryk på Rute. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn rute-knap for at fortsætte. Gemmer et forbedret POI i din adressebog For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Vælg kategori. Vælg kategorien med den POI, du vil beregne en rute til, fra listen over kategorier. Vælg Nærmeste (nær din aktuelle position) eller Stav til POI navn (kræver indtastning af POInavn). Vælg den POI, der skal skabes en rute til, fra "Vælg POI"-listen. Tryk på Gem. Indtast POI-information og tryk på Gem. Skærmen Beregn rute til dette POI vises igen. Tryk på Rute for at skabe en rute eller Annuller for at afslutte. Marco Polo Marco Polo Tour Guide er en særlig funktion i Magellan Maestro, som giver brugerne adgang til et særligt sæt detaljerede POI'er fra Marco Polos rejsebøger. Magellan giver med glæde gratis adgang til Sightseeing-kategorien for hovedstæder med detaljerede oplysninger om museer, monumenter osv. Andre kategorier er fastlåste, og der kræves abonnement for at se dem. Besøg venligst for detaljerede oplysninger om abonnement på Marco Polos interessepunkter. Interessepunkter 32 Rejser ad en rute Kortskærm Når en rute er blevet beregnet, vil den blive vist påkort-skærmen i grønt med blå pile til angivelse af kørselsretningen. Navnet på gaden, hvor du befinder dig, vises øverst på skærmen. Forneden gives oplysninger om den næste manøvre. I takt med at ruten følges vil stemmemeddelelser gøre dig opmærksom på kommende manøvrer. Hvis du går glip af en meddelelse eller vil have den gentaget, så tryk på feltet, det angiver distancen til næste manøvre (nederst til venstre på skærmen) Der er også en klokke, som vil advare dig, når der skal udføres en manøvre. (Tonen kan ændres i Brugerindstillinger > Lydfunktioner.) Kor-skærm med visning af rute Delt skærm Når en manøvre nærmer sig, vil Magellan Maestro vise en delt skærm, der advarer dig om den kommende manøvre. Skærmen lukker automatisk, når manøvren nærmer sig, ellers kan du trykke på ESC for at lukke skærmen og vende tilbage til Kortskærmen. (Denne skærm kan indstilles til ikke at vises i Brugerindstillinger > Kortfunktioner.) Delt skærm Manøvreringsliste Manøvreringslisten viser alle påkrævede manøvrer for at fuldende ruten og ankomme til destinationen. Tryk på manøvre-ikonen i nederste venstre hjørne af Kort-skærmen for at se Manøvreringslisten. (Manøvreringslisten beskrives nærmere i denne håndbogs kapitel om Kort.) Manøvreliste Rejser ad en rute 33 Du er ankommet Til sidst giver Magellan Maestro en visuel advarsel, når du er ankommet til destinationen. Tryk på Tilbage-pilen for at vende tilbage til kort-skærmen. (Magellan Maestro vil automatisk vende tilbage til Kort-skærmen efter et fastlagt tidsrum, hvis ikke du trykker på Tilbage-pilen.) Du er ankommet. Rutetyper Der er en lang rækker måder at skabe ruter på, og de beskrives hver i sær i det kapitel, de er forbundet med. Nogle af de mere almindelige metoder og kapitlet, der beskriver dem, er: En rute til en ny adresse En rute til en ny adresse i din adressebog En rute til et på forhånd indlæst POI i Magellan Maestro En rute til et Brugerdefineret POI eller Marco Polo POI En rute (en rute med flere destinationer) En rute til din hjemadresse Skab en rute til et bycenter Rutemetode Uafhængigt af hvilken type rute, der blev skabt, skal Magellan Maestro vide, hvordan ruten skal beregnes. Ruter kan beregnes efter Korteste tid, Korteste distance, Mindst anvendelse af motorveje eller Mest brug af motorveje. Tryk på knappen for den ønskede metode for at vælge rutemetode. Magellan Maestro kan indstilles til at undgå betalingsveje så vidt som muligt ved at trykke på Undgå betalingsveje-afkrydsningsfeltet. Kort -knappen viser Kortskærmen med visning af destinationen. Tryk på ESC for at vende tilbage til skærmbilledet med Rutemetode. Tryk på Beregn rute-knappen, når rutemetoden er valgt, og du er klar til at begynde at beregne ruten. Beregn Rute-knappen Rutemetode Rejser ad en rute 34 Særlige rutefunktioner Når en rute er aktiv, vil Hovedmenuen ændres og tilbyde funktioner, der vedrører ruten. Beregning af rute til et POI Nær en kommende Motorvejsfrakørsel Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på motorveje. Når du skaber en rute til et POI nær en frakørsel, vil den oprindelige rute blive annulleret. Du skal nulstille den oprindelige rute, når du er klar til at fortsætte. 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på POI'er Nær afkørsel-ikonen.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tryk på POI-ikonen (restaurant, tankstation, reparationsværksted eller hotel) for den ønskede frakørsel. Der vil blive vist en liste over POI'er i den valgte kategori, som er nær den valgte frakørsel. Tryk på POI'en fra listen, som du vil have ruteangivelser til. Vælg rutemetode og tryk på den orange Beregner Rute-knap. Liste over POI'er Nær afkørsel Annullering af en rute 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på Annuller Rute-ikonen. Bekræft annullering af rute. Tryk Ja. Afvigelse fra en rute 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på Omvej-ikonen. Vælg distancen at undgå, som vil blive anvendt til at beregne ruten og få dig tilbage på den oprindelige rute. Tryk på Rute. Omvejen vil blive beregnet med samme rutemetode, som anvendes til at skabe ruten. Rejser ad en rute 35 Ændring af ruteberegningsmetode Hvis du fraviger fra den beregnede rute, vil Magellan Maestro automatisk genberegne ruteinformationen, så du når til din oprindelige destination, ved hjælp af den rutemetode, du valgte, da du skabte ruten. Men hvis du vil ændre rutemetode (mens du er på ruten eller ej), skal du anvende omdirigeringsfunktionen. 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på ReRoute-ikonen. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn rute-knap. Rejser ad en rute 36 Vejhjælp Oversigt Tryk på slæbebil-ikonen viser listen over alle Interessepunkter anført i kategorien Bilservice og Vedligeholdelse, som er i nærheden af din nuværende position. Læser Vejhjælp 1 Fra Hovedmenuen, tryk på Slæbebil-ikonen. Tryk på slæbebilen for adgang til Vejhjælp. 2 Listen over værksteder i nærheden af din nuværende position vises sammen med kontaktoplysningerne. Hvis du har parret en Bluetooth-mobiltelefon med din Maestro (se kapitlet om Bluetooth), så rør blot ved telefonnummeret for at ringe. Tryk på telefonnummeret for at ringe med din Bluetooth-mobiltelefon. At vide, hvad din nuværende position er Hvis du har brug for hjælp, mens du er undervejs, er det sandsynligt, at du skal kende din nøjagtige position for at føre hjælpe- eller udrykningstjenesten derhen. For at gøre det skal du trykke på øverste venstre hjørne af Kortskærmen. Lokaliseringsskærmen vises sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position, inklusive det næste og forrige vejkryds. Bemærk, at du kan gemme din nuværende position i adressebogen (se kapitlet om Kortskærmen for flere oplysninger om Lokaliseringsskærmen). Tryk på Gem-knappen for at gemme din nuværende position adressebogen. Vejhjælp 37 Turplanlægger Turplanlæggeren anvendes til at skabe en rute med flere destinationer. I dette dokument omtaler vi en rute med flere destinationer som en "tur". Skaber en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Ny fra Turplanlægger-menuen. Anvend tastaturet til at indtaste et navn for rejsen. Tryk på OK. Indtast et turnavn Begynd med at tilføje turens første destination. Tryk Tilføj. Vælg hvilken metode der skal anvendes til at finde eller skabe destinationsikonen: Indtast adresse, Adressebog, POI Interessepunkten, eller Bycenter. Følg instrukserne for den valgte metode til valg af destination. Se kapitlerne om Indtast Adresse og POI for hjælp med at vælge destinationer. Tryk på Tilføj for at begynde Når destinationen er fundet, vises Tilføj Adresse til tur-skærmen. Tryk på Gem. Tryk Gem for at gemme adressen Turplanlægger Listen med turdestinationer vises. Første Destination tilføjet 10. Tryk på destinationens navn for at vise menuen. 11. Gentag skridt 5 til 9, indtil turen har alle de ønskede destinationer. Tryk på destinationen for at åbne menuen. 12. Tryk på Gem for at gemme turen, som den er, eller tryk på Optimer for at lade Maestro sortere destinationerne, så turen bliver så kort som muligt. Gemmer færdig tur. Turplanlægger 39 Begynder en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Vis vej fra Turplanlægger-menuen. Vælg den ønskede tur fra listen over gemte ture. Tryk på den destination på listen, der skal bruges som turens første destination. I det viste eksempel vil tryk på 'Kongens Enghave' aktivere en tur fra 'Kongens Enghave' til 'Kvidovre' og til sidst til 'Aars'. 5. Vælg hvilken rutemetode, der skal anvendes og tryk på den orange Bergen rute-knap. Vælg første destination. Redigerer en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Rediger fra Turplanlægger-menuen. Vælg turen, der skal redigeres, fra listen over gemte ture. Tryk på den destination, der skal redigeres. Du kan: Tilføje en destination efter den valgte. Flytte destinationen højere op på listen. Flytte/ søge/ browse ned gennem listen. Slette den valgte destination fra rejselisten. Lad Maestro optimere din tur. 5. Når turen er redigeret, tryk på Gem. Redigere tur Turplanlægger 40 Sletter en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Slet, Omdøb fra Turplanlægger-menuen. Tryk på Slet. Vælg turen, der skal slettes, fra listen over gemte ture. Bekræft sletning af turen. Tryk Ja. Omdøber en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Slet, Omdøb fra Turplanlægger-menuen. Tryk på Omdøb. Vælg den ønskede tur fra listen over gemte ture. Anvend tastaturet til at indtaste et navn for turen. Tryk på OK. Turplanlægger 41 POI'er Nær afkørsel Funktionen POI ved afkørsel er en måde at få adgang til hyppigt brugte POI'er, som er i nærheden af en afkørsel, du nærmer dig, mens du kører på en motorvej. POI'er Nær afkørsel omfatter spisesteder, tankstationer, bilværksteder og hoteller. Der er adgang til POI'er Nær afkørsel, mens man er på en rute eller kører, så længe man er på en motorvej. Beregning af rute til en POI Nær kommende Motorvejsfrakørsel Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på motorveje.

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200T http://da.yourpdfguides.com/dref/1297396

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200T http://da.yourpdfguides.com/dref/1297396 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200T i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere