Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: magellangps.com for at finde alternative monteringsløsninger. En klæbedisk er leveret med din Magellan Maestro som en alternativ løsning til montering på instrumentpanelet. Under kørslen er behovet for at se på skærmbilledet minimalt. Ved hjælp af stemmemeddelelser får du kørselsvejledning til destinationen. Føreren bør kun indtaste data eller programmere Magellan Maestro, når køretøjet holder stille. Kun passagerer i vognen bør indlæse data eller programmere Magellan Maestro, mens bilen kører. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Databasen indeholder ikke, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler ingen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger; brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; områdets art eller sikkerhed; tilgængelighed eller nærhed af politi, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, område med vejarbejde eller risici; vej- eller kørebanespærringer; vejens, trafikkens eller trafikanlæggenes sikkerhed eller funktion; vejrforhold; vejbelægningens egenskaber eller tilstande, særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Beskyt Magellan Maestro mod ekstreme temperaturforhold. For eksempel bør apparatet ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen. Uanset, om man vælger montagerammen til vindspejlet eller anden montageramme eller tilbehør, skal der ved montage af enheden tages hensyn til, at den ikke må hindre chaufførens udsyn til vejen eller funktionen af vognens sikkerhedsudstyr, fx airbags, eller udgøre en risiko for personer, der opholder sig i vognen, hvis enheden skulle løsne sig under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på køretøjet eller dets passagerer som et resultat af dit valg af montering af Magellan Maestro. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontroller venligst de relevante love for landet, du kører i. Vær forsigtig, når du lytter til musik i længere tid ad gangen med hovedtelefoner, da det kan forårsage høreskader. Batteriet i Magellan Maestro er genopladeligt og bør ikke fjernes. Hvis det skal udskiftes, kontakt da venligst Magellans tekniske support. Om opladning af Magellan Maestro Anvend kun AC-adapteren (Phihong: PSC2200R-050), der er godkendt til din Magellan Maestro. Brug af en anden slags AC-adapter kan resultere i funktionsfejl og/eller mulig brandfare pga. overophedning af batteriet. Anvend kun bilens lader, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan Maestro. Anvendelse af en anden billader vil resultere i funktionssvigt og/eller kan være farligt. Magellan Maestro er beregnet til levering sammen med en LISTED Power Unit mærket "LPS", "Limited Power Source" og "output rated + 5 V dc / 2,0 A". Anvend USB-kablet, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan Maestro. Af sikkerhedsårsager vil batteriet i din Magellan Maestro ophøre med at lade, når den omgivende temperatur er under 0 C (32 F) eller over 45 C (113 F). i VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Om AC-adapteren Anvend ikke adapteren i et miljø med høj fugtighed. Rør aldrig ved adapteren, når dine hænder eller fødder er våde. Sørg for passende ventilation omkring adapteren, når du anvender den til betjening af anordningen eller opladning af batteriet. Dæk ikke AC-adapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen. Anvend ikke AC-adapteren, mens den er i en bæretaske. Slut adapteren til en passende strømkilde. Krav til spænding og jordforbindelse findes i produktkassen og/eller emballagen. Anvend ikke adapteren, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere Magellan Maestro. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres. Udskift din Magellan Maestro, hvis den er beskadiget eller har været udsat for høj fugtighed. Om batteriet Forsøg ikke at udskifte batteriet. Kontakt venligst Magellans tekniske support for spørgsmål vedrørende batteriet. Anvend laderen, der er godkendt til din Magellan Maestro. ii VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Erklæring om forstyrrelser fra den Føderale Kommunikationskomite. Dette udstyr er blevet testet og fundet overensstemmende med grænserne for en klasse B digital anordning ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen ved hjælp af ét eller flere af følgende trin: Ændr retningen eller anbring modtageantennen på et andet sted. Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til et stik på en anden kreds, end den hvortil udstyret er tilkoblet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp. Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. FCC advarsel: Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra FCC: Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø.

3 Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender. For at opfylde FCC-reglerne skal der anvendes afskærmede kabler sammen med dette udstyr. Anvendes der ikke-godkendt udstyr eller uafskærmede kabler, er det sandsynligt, at der vil opstå interferens i forhold til radio- og fjernsynsmodtagelse. Brugeren advares om, at ændringer og modifikationer foretaget på udstyret uden fabrikantens godkendelse annullerer brugernes tilladelse til at betjene udstyret. Magellan Maestro skal være installeret og anvendes ved en distance mindst 8 tommer (20 cm) fra brugeren. Dette klasse B digitale apparatur opfylder alle krav fra de canadiske reguleringer vedrørende interferensskabende udstyr. iii VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER IC erklæring Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: Denne anordning må ikke skabe interferens og denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra IC: Dette udstyr er i overensstemmelse med IC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Magellan-logoet, Magellan, Magellan Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemærker, der tilhører Magellan Navigation, Inc. Det er ikke tilladt under nogen form eller på nogen måde at reproducere eller overføre nogen del af denne brugerhåndbog, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, til andre formål end til købers personlige brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Magellan Navigation, Inc A iv Magellan Maestro Magellan Maestro er et navigationsprodukt til køretøjer, som anvender GPS-signaler fra satellitter til at beregne end nøjagtige placering og detaljer om rejser. Når et køretøjs position og bevægelse kendes, kan disse oplysninger overlejres på detaljerede kort tilvejebragt af NAVTEQ for at vise en visuel fremstilling af ens position. Med Magellan Maestro kan du: Gem din hjemadresse og få hurtigt rutedetaljer til dit hjem. Skab og gem adresser i din adressebog, som kan læses til enhver tid, og få ruteinformation til pågældende adresser. Beregn rute til en adresse, du indtaster med tastaturet og Magellans QuickSpell-funktion for enkel, fejlfri indtastning. Beregn rute til alle interessepunkter (POI), som er indlæst i din Magellan Maestro. (Brugerdefinerede POI'er kan også skabes og indlæses ved hjælp af POI Managerprogrammet, som følger med på cd-rom'en.) Beregn rute til et POI, som vises på kortet, mens du kører, ved ganske enkelt at trykke på POI-ikonen. Få straks en liste over alle reparationsværksteder i nærheden. Brug turplanlæggeren til at skabe en tur med flere destinationer. Praktisk for forretningsfolk, som har brug for ruteinformation om mange destinationer. Brug POI'er Nær afkørsel-redskabet, som giver dig en liste over tankstationer, restauranter, hoteller og reparationsværksteder i nærheden af frakørsler, som du nærmer dig, og som du kan beregne ruter til, mens du kører på en motorvej. Tilpas din Magellan Maestro til dine behov. Grænsefladen til Magellan Maestro er let og enkel at forstå, når man har forstået grundprincipperne. Du får måske aldrig brug for denne håndbog, men hvis du gør, har vi forsøgt at præsentere den således, at du kan få adgang til den funktion, du prøver at anvende, og følge de angivne skridt. Magellan Maestro har et indbygget batteri, så i de fleste tilfælde vil du kunne følge disse instrukser, mens du læser dem på din computerskærm uden at skulle tilslutte netstrøm. Du bør være opmærksom på, at du muligvis ikke kan modtage satellitsignaler indendørs, så dine positionsinformationer bliver ikke opdateret. Men SiRFstarIIITM-chipsettet i Magellan Maestro kan modtage satellitsignaler på nogle meget sv&ai nogle køretøjer er der kun strøm i cigartænder-stikket, når tændingen er slået til.) Sikkerhed Af hensyn til tyveri anbefales det, at Magellan Maestro ikke efterlades synlig uden opsyn. Den letteste måde at fjerne Magellan Maestro på, når den er monteret, er at fjerne den fra vuggen ved at trykke på fligen øverst på vuggen. Opsætningsprocedure 4 Grundlæggende oplysninger Tilslutning af strøm til Magellan Maestro Strømknappen er den sølvfarvede knap på venstre side af Magellan Maestroen som vist i oversigtskapitlet. Sådan tændes Magellan Maestro Tryk på strømknappen og hold den nede i 1-2 sekunder. Læs Advarslerne og tryk OK. Sådan slukkes Magellan Maestro 1. Tryk på strømknappen og hold den nede i 1-2 sekunder. Valg af Tidsindstillet Automatisk Slukning Magellan Maestro kan indstilles til at slukke automatisk efter et brugerdefineret tidsrum. Modtageren slukker efter det valgte tidsrums udløb, når: A) positionen er uændret og B) der ikke er trykket på berøringsskærmen Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Afbryder. Vælg tidsrum for Auto afbrydelse; Aldrig, 10 minutter, 20 minuttereller 30 minutter. Tryk på Gem. Tryk på Tilbage pilen for at vende tilbage til Hovedmenuen. Volumen Der er to måder at få adgang til volumenreguleringen på; en er at trykke på højttaler-ikonen på Kort skærmen, og den anden er ved hjælp af Brugerindstillinger. Ændring af Volumen fra Kortskærmen Tryk på højttaler-ikonen. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke.

4 Tryk på Gem. 3. Hvis volumen er dæmpet, fremstår højttaler-ikonen med en streg igennem for at angive, at lyden er dæmpet. Tryk på højttaler-ikonen igen for at hæve dæmpningen. Grundlæggende oplysninger 5 Ændring af Volumen ved hjælp af Brugerindstillinger Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Volume. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke. Tryk på Gem. Lysstyrke Adgang til Regulering af Lysstyrke Gå til Hovedmenuen. Tryk på Næste pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på System Indstillinger. Tryk på Lysstyrke. Tryk inde i bjælken til regulering af lysstyrke for at indstille til den ønskede lysstyrke. Tryk på Gem. På Lysstyrke-skærmen er der et afkrydsningsfelt for "Batteridæmpning (75%)" Når det afkrydses, dæmpes Magellan Maestro til 75 % af lysstyrken, når den udelukkende drives af batteristrøm. Dette vil forlænge batterilivet mellem opladninger. Der kan slukkes ved at trykke på afkrydsningsfeltet. Hovedmenuen Hovedmenu-skærmen er centrum for alle tilgængelige funktioner i Magellan Maestro. Hovedmenuen består af to sider med store, let tilgængelige ikoner. Adgang til Hovedmenuen Fra kortskærmen, vælg Menu -tasten. Fra de andre skærme, tryk på Tilbage-knappen. Grundlæggende oplysninger 6 Hovedmenu - Side 1 Vis Kort: Viser kortet med Din nuværende position (hvis positionen beregnes ud fra GPS-signalerne), hvor den blå trekant viser positionen. Se kapitlet om Kortskærmen for detaljer. Indtast Adresse: Viser Indtast adresse-menuen. Adresser kan indtastes ved først at indtaste byen, postnummeret, eller ved at vælge en by fra en liste byer, De allerede har brugt som destinationer. Der gives også adgang til Din adressebog (mine adresser) eller til at oprette en rute til et bycenter. Se kapitlet om Beregning af rute til en Adresse for detaljer. Interessepunkter-POI: Viser Søg POI'er-menuen. Søg efter POI'er ved indtastning af navnet eller ved at vælge fra en liste over tilgængelige kategorier. Der er adgang til Marco Polo POI'er og POI'er, som er oprettet og installeret med POI Editorprogrammet (findes på cd-rom'en) fra denne menu. For flere oplysninger om Søg POI'er-menuen, se kapitlet om Interessepunkter - POI. Hjem: Hvis De har oprettet en Hjemadresse, tryk på Hjem-knappen for hurtig adgang til ruten til dit hjem. Hvis der ikke er oprettet en Hjemadresse, vises der en påmindelse om at gøre det. Se kapitlet om Hjem-knappen for yderligere oplysninger. Vejhjælp: Viser Auto-service og Vedligeholdelse-skærmen. For flere oplysninger om denne funktion henvises til kapitlet om Vejhjælp. Bluetooth: Viser Bluetooth Hovedmenu-skærmen. For yderligere oplysninger om forbindelse til en mobiltelefon henvises til kapitlet om Bluetooth. Grundlæggende oplysninger 7 Hovedmenu - Side 2 Turplanlægger: Åbner Turplanlægger-menuen, hvor De kan oprette, redigere, slette, omdøbe eller aktivere en tur. POI'er Nær afkørsel: (Kun tilgængelig på motorveje.) Giver en liste over spisesteder, tankstationer, bilværksteder eller hoteller i nærheden af kommende motorvejsafkørsler. De kan vælge et af de viste POI'er og oprette en rute til det. Brugerindstillinger: Giver dig adgang til Brugerindstillingermenuen. Denne menu kan bruges for at få adgang til funktioner, som anvendes ved tilpasning af Magellan Maestro til dine personlige behov. Hjem: Hvis De har oprettet en Hjemadresse, tryk på Hjem-knappen for hurtig adgang til ruten til dit hjem. Hvis der ikke er oprettet en Hjemadresse, vises der en påmindelse om at gøre det. Se kapitlet om Hjem-knappen for yderligere oplysninger. Vejhjælp: Viser Auto-service og Vedligeholdelse-skærmen. For flere oplysninger om denne funktion henvises til kapitlet om Vejhjælp. Bluetooth: Viser Bluetooth Hovedmenu-skærmen. For yderligere oplysninger om forbindelse til en mobiltelefon henvises til kapitlet om Bluetooth. Grundlæggende oplysninger 8 Tastaturet At forstå tastaturet, mens man indtaster en adresse, er en vigtig del af brugen af din Magellan Maestro. Tastaturet er den mest almindelige metode til indkodning af data i Magellan Maestro, og med funktioner som QuickSpell er det hurtigt og let at indkode data. Overblik over Tastaturet Særlige Taster Alfabetisk Tastatur Tastatur med Accentuerede Bogstaver Returtast Accepter Annuller Numerisk Tastatur Mellemrumstast Valg fra Liste Efter at have trykket på "OK" for at acceptere dit input, kan du se en liste poster fundet i databasen. Dette eksempel viser resultatet af at have tastet "OK" efter indtastning af "KOBE". Brug rullebaren til at gå op og ned af listen og tryk på den ønskede post på listen for at fortsætte. Grundlæggende oplysninger 9 QuickSpellTM QuickSpell bruger information fra databasen til at begrænse de taster, som der kan trykkes på for kun at vise dem, som kan få adgang til oplysninger i databasen. Hvis du for eksempel leder efter KOBENHAVN. Mens du 'skriver' stednavnet København, vises der kun taster, som er del af en by i databasen. På skærmen til højre er der indtastet 'KOB'. Taster, som ikke fortsat er del af et stednavn i databasen er inaktiverede. Dette er for at muliggøre hurtig og fejlfri indtastning af by- og gadenavne uden slåfejl. Bemærkninger om Indkodning af Data Hvis du har problemer med at få forventede resultater, er der nogle nyttige tip her. Sørg for, at navnet er stavet korrekt. Hvis du ikke er sikker på stavemåden, så indtast blot nogle få bogstaver og tryk på "OK". Der vil blive vist en lang liste navne, men du kan gå gennem listen og sandsynligvis finde den korrekte stavemåde. Når byen har en forstavelse som 'Saint', 'The', 'Le', 'La' osv., skal du indtaste forstavelsen for at få det forventede resultat. Når du indtaster et gadenavn, kan du som regel kun indtaste et af de væsentlige ord i gadenavnet for at hente det fra databasen. Men hvis du har besvær med at finde gaden, du leder efter, anbefaler vi, at du indtaster det fulde navn.

5 Jo flere bogstaver du indtaster, desto mindre bliver listen over fundne poster. Grundlæggende oplysninger 10 Kortskærm Den hyppigst anvendte skærm bliver Kort-skærmen. Hvad enten man kører ad en rute eller kører rundt i byen, er det sandsynligt, at Kort-skærmen vil blive vist. Der er to unikke måder, hvorpå Kortskærmen kan blive vist - normal tilstand og ruteberegning. I normaltilstanden vises din position på kortet sammen med tiden og din hastighed. Mens du kører, bliver din position opdateret, hvilket giver dig klart overblik over din position og de omgivende gader. A B K C J D I E F G Kortskærm i normaltilstand H A B C D Navn på aktuel gade. Retningsindikator. Tryk for at vise Aktuel position-skærmen, hvor du kan gemme din position i din adressebog. Zoom ud POI-ikon. Tryk på POI-ikonen for at skabe en rute til det POI. Bemærk: Hvis der er flere POI'er i samme område, vil der blive vist en liste over POI'erne. Tryk på navnet på listen for at få adgang til rutefunktionen. Ikon for aktuel position Tidspunkt på dagen Hovedmenu-knappen. Tryk for at vise Hovedmenu. Aktuel hastighed Volumenkontrol. Tryk for at vise Volumenjustering-skærmen, hvor lydstyrken kan justeres eller dæmpes. (Hvis lydstyrken er dæmpet, afdæmper tryk på denne knap lydstyrken uden at vise Volumenjustering-skærmen.) Zoom ind Satellitstatus. Når alle fire bjælker viser grønt, er tilstanden optimal. Tryk for at vælge GPSstatusskærmen. OG F G T I J K Kortskærm 11 Ved rutefunktion vises yderligere oplysninger med detaljer om den valgte rute.. A B N C M D L E K J F G H Kortskærm i Rutemåde I A B C D Navn på aktuel gade. Retningsindikator. Tryk for at vise Aktuel position-skærmen, hvor du kan gemme din position i din adressebog. Zoom ud POI-ikon. Tryk på POI-ikonen for at skabe en rute til det POI. Bemærk: Hvis der er flere POI'er i samme område, vil der blive vist en liste over POI'erne. Tryk på navnet på listen for at få adgang til rutefunktionen. Ikon for aktuel position Næste manøvre-ikon. Tryk på ikonen for at vise Manøvrelisteskærmen. Afstand til næste manøvre. Tryk for at gentage sidste talte meddelelse. Hovedmenu-knappen. Tryk for at gå til Hovedmenu-skærmen. Bemærk, at Hovedmenuskærmen er anderledes, når der er en aktiv rute. Se kapitlet om Ruteberegning for detaljer. Tryk for at skifte mellem afstand til destination og anslået ankomsttid til destinationen. Gadenavn for næste manøvre. Grafisk fremstilling af ruten Volumenkontrol. Tryk for at vise Volumenjustering-skærmen, hvor lydstyrken kan justeres eller dæmpes. (Hvis lydstyrken er dæmpet, afdæmper tryk på denne knap lydstyrken uden at vise Volumenjustering-skærmen.) Zoom ind Satellitstatus. Når alle fire bjælker viser grønt, er tilstanden optimal. Tryk for at vælge GPSstatusskærmen. OG F G T I J K L M N Kortskærm 12 Læser Kortskærmen 1. På hovedmenuen, tryk Vis kort. 2D-funktion Kortet vises som regel i 3D, men du kan indstille kortet til 2D-funktion, hvis du ønsker det. Vælg den funktion, der passer dig bedst. I 2D-funktionen kan du panorere over kortet i søgning efter en position at beregne rute til eller at gemme i din adressebog. Indstilling af kortfunktioner (2D eller 3D) Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten. Tryk på Næste-pilen for at få adgang til Hovedmenuens Side 2. Tryk på Brugerindstillinger. Tryk på Kortfunktioner. Tryk på 3D-kort eller 2D-kort. Tryk på Gem. Kortskærmen i 2D-kortvisningsfunktionen. Panorering på kortet Træk din finger eller skrivestiften over Kort-skærmen, mens du ser korte i 2D-funktion. Positionsikonen skifter til på din nuværende position.. (Cirklen er trådkorset for en position, og den røde pil peger 3. For at forlade panorering, skal du trykke på ESC, så vender kortet tilbage til din aktuelle position. Lagring af position under panorering Panorer kortet, indtil trådkors-ikonen er over det sted, du vil gemme i din adressebog. (Det skal være en position, som ikke har et POI-ikon vist.) Tryk midt i ikon-cirklen. (Hvis der intet sker, har du ikke zoomet nær nok ind. Tryk på zoom i ikonen og prøv igen.) Tryk på Gem på Beregn rute til denne adresse?-skærmen. Rediger oplysninger: Tryk på Rediger på Rediger navn-linien for at skabe et navn for denne position. Tryk på enhver af de tre (arbejde, hjem, mobil) telefonknapper for at indtaste et telefonnummer. Tryk på Rediger på Rediger Information-linien for at tilføjer yderligere oplysninger. (Der kan indtastes op til 35 tegn) Kortskærm Hvis du vil markere denne position som en af dine foretrukne, så tryk på "Foretrukne"afkrydsningsfeltet. Tryk på Gem, når detaljerne for denne adresse er acceptable. Tryk på Route, hvis du nu vil beregne en rute til denne adresse, eller tryk på Annuller, hvis du er færdig. Tryk på ESC for at forlade panorering, og ikonet vender tilbage til din aktuelle position. Rute til en panoreret position Panorer markøren langs kortet, indtil trådkorset når den position, du vil til. Tryk midt i ikon-cirklen. (Hvis der intet sker, har du ikke zoomet nær nok ind. Tryk på zoom i ikonen og prøv igen.) Tryk på Rute på Beregn rute til denne adresse?-skærmen. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på Beregn rute -knappen. Læser aktuel position-skærm Skærmen læses fra Kort-skærmen, hvad enten man kører ad en rute eller normal kørsel. Aktuel adresse-skærmen viser omtrentlig adresseinformation, næste og forrige gadekryds såvel som breddegrad/længdegrad. Til højre vises et kompas, som peger i kørselsretningen, den beregnede højde og hastighed. Bundbjælken viser det aktuelle klokkeslæt og dato. Læser skærmbilledet Aktuel adresse 1. Tryk på retningsikonen i øvre venstre hjørne af Kort-skærmen. Gemmer din aktuelle adresse i din adressebog Læs Aktuel adresse-skærmen. Tryk på Gem. Rediger oplysninger: Tryk på Rediger på Rediger navn-linien for at skabe et navn for denne position. Tryk på enhver af de tre (arbejde, hjem, mobil) telefonknapper for at indtaste et telefonnummer.

6 Tryk på Rediger på Rediger Information-linien for at tilføjer yderligere oplysninger. (Der kan indtastes op til 35 tegn) Hvis du vil markere denne position som en af dine foretrukne, så tryk på "Foretrukne"-afkrydsningsfeltet. Tryk på Gem, når detaljerne for denne adresse er acceptable. 14 Gemmer aktuel position Kortskærm Manøvreringsliste-skærmen Der er adgang til denne skærm fra Kortskærmen, men kun under ruteberegning. (Bemærk: Manøvreringsliste-skærmen er ikke tilgængelig, før du begynder at rejse ad ruten.) Hver linie manøvrelisten giver detaljer om manøvrerne i den rækkefølge, de skal udføres i, med den næste manøvre øverst. Manøvreliste-skærmens bundbjælke angiver afstand og tid til næste manøvre såvel som samlet afstand beregnet for ruten. Manøvreliste Manøvrelisten kan ændres, hvis du vil udelukke en af manøvrerne, i fald du vil undgå at benytte en af de anførte gader. Instrukser til udelukkelse af en af manøvrerne beskrives i dette kapitel. Adgang til Manøvreliste-skærmen 1. Tryk på manøvre-ikonen i det nederste venstre hjørne af kortskærmen. Ikonen vises kun, mens man er på en aktiv rute. Udelukker en manøvre Det anvendes til at ændre ruten, muligvis for at undgå rutelægning ad en bestemt gade Adgang til Manøvrelisten Tryk på posteringen på listen med den gade, du vil prøve at undgå. Bekræft udelukkelsen ved at trykke på Udeluk. (Tryk på Tilbage-pilen for at annullere. ) Magellan Maestro genberegner ruten og viser Manøvrelisten med de nyligt beregnede manøvrer. Den fremhævede del af ruten skal udelukkes fra ruten. 4. Manøvrelisten viser den nye rute. Kortskærm 15 Skærmbilledet GPS-status 1. Der er også adgang til GPS-status-skærmen fra Kort-skærmen, som viser GPSsatellitternes status i grafisk format. (Der kan findes flere tekniske oplysninger om GPS-status under Brugerinstillingermenuen: Hovedmenu Side 2 > Brugerindstillinger > GPS muligheder > GPS-status.) Grønne bjælker angiver, at Magellan Maestro bruger disse satellitter til at beregne positionen; orange Skærmbilledet GPS-status bjælker angiver, at Magellan Maestro prøver at låse fast på satellitsignalet; er der ingen bjælke, angiver det, at der ikke spores nogen satellit. Jo længere bjælkerne er, desto bedre er signalet. Læser skærmbilledet GPS-status 1. Tryk på GPS-signalstyrke ikonen i øverste højre hjørne af Kort-skærmen. Tryk på Tilbage-pilen for at vende tilbage til kortskærmen. Zoom-niveauer Der er 23 zoom-niveauer in Magellan Maestro, som spænder fra 30 meter til 2000 kilometer. Vælg det zoom-niveau, som bedst modsvarer dine behov. Indstiller zoom-niveauer 1. Tryk på (zoom ind) eller (zoom ud) under visning af Kort-skærmen. Volumen Volumen kan også justeres gennemkort-skærmen. (Volumen kan også justeres fra Brugerindstillinger > System Indstillinger > Volume.) Ændring af Volumen fra Kortskærmen Tryk på højttaler-ikonen. Tryk på Mute-knappen for at dæmpe volumen eller tryk inden i volumenjusteringsbjælken under Mute-knappen for at ændre lydstyrke. Tryk på Gem. Hvis volumen er dæmpet, fremstår højttaler-ikonen med en streg igennem for at angive, at lyden er dæmpet. Tryk på højttaler-ikonen igen for at hæve dæmpningen. Kortskærm 16 Hjemadresse Din hjemadresse kan indkodes og gemmes i Magellan Maestro for hurtig og nem adgang, når du skal skabe en rute hjem. Opretter hjemadresse Disse anvisninger gælder kun, hvis du aldrig har indkodet en hjemadresse, eller hvis den er blevet slettet Tryk på Hjemadresse-ikonen på Hovedmenu-skærmen. Bekræft: "Vil du taste din HJEM-adresse?" Tryk Ja. Følg anvisningerne for at indtaste adressen, som skal bruges som din HJEMadresse. Rediger oplysningerne og tryk på Gem for at fortsætte, når Adresse-skærmen vises. Positionen gemmes i din adressebog, og du går tilbage til Hovedmenu-skærmen. Skab en Rute til hjemadressen Tryk på Hjemadresse-ikonen Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap. på Hovedmenu-skærmen. Hjemadresse 17 Ændr hjemadressen Tryk på Hjemadresse-ikonen Tryk på Ret. Bekræft: "Ønsker du at erstatte din HJEM-adresse med en ny?" Tryk Ja. Følg anvisningerne for at indtaste adressen, som skal bruges som din nye HJEMadresse. Rediger oplysningerne og tryk på Gem for at fortsætte, når Adresse-skærmen vises. Positionen gemmes i din adressebog, og du går tilbage til Hovedmenu-skærmen. på Hovedmenu-skærmen. Adgang til hjemadressen fra adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Adressebog. Tryk på List alle. Adresselisten i din adressebog vises med hjemikonen på linien med din HJEMadresse. Tryk på hjem-posteringen på listen for at skabe en rute, redigere eller slette HJEMadressen. Hjemadresse 18 Indtast Adresse Indtast Adresse-funktionen bruges til at oprette en rute til en nyindtastet adresse eller en adresse, som er lagret i din adressebog. Indtastning af en Adresse Hvis din Maestro har et kort indlæst over flere lande (Maestro 4040 og Maestro 4050), skal du først sørge for, at det korrekte destinationsland er valgt. Valg af destinationsland Fra Hovedmenu, tryk på Brugerindstillinger-ikonen. Vælg Destinationsland-funktionen. Der vises en liste over alle lande, som allerede er indlæst i din Maestro. Afhængigt af hvilken enhed du bruger, vises nogle af landene med en lås ved siden af navnet. Låsen betyder, at det land er låst, og at der ikke er adgang til det. Besøg com for yderligere oplysninger om køb af åbningskoder til disse landekort. Liste over Lande 3. Tryk på dit destinationsland på den viste liste. Landet er nu valgt, og du behøver ikke gentage processen, før du beslutter dig for at rejse til et andet land. Når du har valgt det rette destinationsland, er det første skridt ved oprettelsen af en adresse at angive, hvilken by adressen er i. Det kan gøres ved at indtaste byens navn, postnummeret eller ved at vælge en by, som tidligere er blevet brugt.

7 Skab en Rute til en Ny Adresse Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Vælg metode til indtastning af byen: Indtast By, Indtast Postnummer eller Tidligere By. Indtast By: Anvend tastaturet med QuickSpell til at indtaste de første få tegn i byens navn. Tryk på OK eller fortsæt med at indtaste bogstaver, indtil skærmen automatisk skifter til listen over fundne byer. Indtast Adresse 19 Bemærk: Husk at Indtaste hele byens navns, INKLUSIVE forstavelser eller kendeord. Tryk på den ønskede by på listen. Liste over Byer Indtast postnummer: Brug tastaturet til at indtaste postnummeret for destinationadressen. Tryk på OK, når postnummeret er udfyldt. Tryk på den ønskede by eller område på listen. Byer der modsvarer det indtastede postnummer Tidligere by: Tryk på den ønskede by fra den viste liste med tidligere valgte byer. Liste over tidligere valgte byer 3. Når byen er valgt, vil tastaturet blive vist og bede om et gadenavn. Brug tastaturet med QuickSpell for at indtaste gadenavnet. Indtast de første bogstaver i et væsentligt ord i gadenavnet og tryk på OK, eller fortsæt med at indtaste bogstaver, indtil listen over gader vises. Eksempler fra byen Paris, Frankrig. Du kan lede efter Boulevard du Général de Gaulle ved at indtaste enten `Gaulle' for at vise en liste over gadenavne, som indeholder `Gaulle'...: Indtastning af "Gaulle" fører til: Indtast Adresse 20 eller `Général' for at vise en liste over gadenavne, som indeholder `Général'. Indtastning af "Général' fører til: Det er de to væsentligste dele af gadenavnet. Indtastning af `Boulevard' eller `Du' ville ikke have ført til det formålstjenlige resultat Brug rullebaren til højre om nødvendigt for at se navnet på den ønskede gade. Tryk på gadenavnet for at fortsætte. Anvend tastaturet til indtastning af husnummer for adressen. I øverste venstre hjørne vises intervallet af acceptable husnumre i gaden. Tryk på Udført, når adressen er fuldstændig. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at påbegynde beregning af rute Mine Adresser Mine Adresser er, hvor du lagrer adresser, du vil beholde som fremtidige destinationer, såvel som adresser, du har besøgt for nylig, som måske ikke er i din adressebog. Adressebogen kan gemme op til 200 adresser (50 af dem kan markeres som Favoritter). Adgang til Mine Adresser-menuen 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Skærmen Mine Adresser-menuen vises. Indtast Adresse 21 Tidligere destinationer Beregning af Rute til en Tidligere Destination 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap. Lagring af en Tidligere Destination i Adressebogen. 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Rediger. Indfør de ønskede ændringer på destinationen, før de gemmes. Afkryds Favorit, hvis du vil lagre denne adresse som foretrukken i din adressebog. Tryk på Gem for at gemme adressen. Skærmen Tidligere destinationer vises. Tryk Rute for at beregne ruten til denne destination eller Tilbage for at vende tilbage til listen over tidligere destinationer. Indtast Adresse 22 Sletning af en Tidligere Destination 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Tidligere destinationer. Vælg destinationen fra listen over tidligere destinationer. Tryk på Slet. Bekræft Sletning. Tryk Ja. Indtast adresse-menuen vises. Det er muligt at slette alle destinationer i listen over Tidligere Destinationer gennem Brugerindstillinger > Valg for adressebog > Slet Forrige. Adressebog Adgang til en Adresse i din Adressebog 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Vis adresser Tryk på List alle for at se hele adressebogens indhold, eller tryk Søg i adressebog for at søge efter poster ved søgning på navnet. Tryk på den ønskede adresse på listen over adresser. Beregning af Rute til en Adresse i Din Adressebog Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at fortsætte. Indtast Adresse 23 Rediger en Adresse i Adressebogen Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Rediger. Brug Rediger adressebog-skærmen for at ændre navn, oplysninger eller telefonnumre. Adressen kan ikke ændres. Tryk Gem, når du er færdig. Slet en Adresse fra Adressebogen Gå til adresseposten fra din adressebog, som beskrevet i Adgang til en Adresse i Din Adressebog. Tryk på Slet. Bekræft sletning. Tryk Ja. Du kommer tilbage til listen over adresser i din adressebog. Hvis listen er tom nu, kommer du tilbage til den forrige skærm. Foretrukne Foretrukne adresser fungerer på samme vis som andre adresser i adressebogen. Adresser i din adressebog kan markeres som foretrukne for at fremskynde søgningen efter ofte brugte adresser. Adgang til en Adresser fra Foretrukne 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Foretrukne Tryk på den ønskede adresse på listen over adresser. Beregning af Rute til en Adresse fra dine Foretrukne Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Rute. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at fortsætte. Indtast Adresse 24 Redigering af en Adresse fra Listen over Foretrukne Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Rediger. Brug Rediger adressebog-skærmen for at ændre navn, oplysninger eller telefonnumre. Adressen kan ikke ændres. Tryk Gem, når du er færdig. Slet en Adresse fra Listen over Foretrukne 1.

8 2. 3. Åbn adresseposten fra Foretrukne som beskrevet i Adgang til en Adresse fra Foretrukne. Tryk på Slet. Bekræft sletning. Tryk Ja. Ny indtastning Dette bruges til at oprette en ny adresse og gemme den i din adressebog. Du kan oprette en post ved at vælge den på kortet, indtaste adressen, vælge en adresse fra listen over POI'er eller vælge et gadekryds. Opret en Ny indtastning i din Adressebog ved Valg på Kortet 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Vælg på kort. Kortskærmen vises i 2D-kortvisningsfunktionen. Brug din finger eller skrivestiften til panorere rundt på kortet. Når trådkors-ikonen er over det sted, du vil tilføje til din adressebog, så tryk midt på trådkorset. (Bemærk: (Du skal muligvis zoome ind til et lavere zoom-niveau, hvis Rediger Adressebog-skærmen ikke vises.) Rediger navn, oplysninger og telefonnumre for den valgte position på kortet. Tryk på Foretrukne-afkrydsningsfeltet, hvis du vil gemme denne adresse som Foretrukken. Tryk på Gem Indtast Adresse 25 Opret en Ny indtastning i din Adressebog ved Indtastning af Adresse 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Indtast adresse. Indtast adressen i følge instrukserne. Detaljer om indtastning af adresse findes i dette kapitels afsnit om Indtastning af Adresse. Rediger navn, oplysninger og telefonnumre for den valgte position på kortet. Tryk på Foretrukneafkrydsningsfeltet, hvis du vil gemme denne adresse som Foretrukken. Tryk på Gem. Opret en Ny indtastning i din Adressebog fra Mine POI'er 1. Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Interessepunkter-POI. Vælg kategorien fra listen over POI-kategorier. Hvis der vises en liste over underkategorier, vælg ALLE Underkategorier eller en fra listen. Vælg søgekriterier: Nær nuværende position Viser POI'er i den valgte kategori, som er nærmest din nuværende position. Tryk på det ønskede POI-navn fra listen. Brug Forrige og Næsteknapperne til at rulle ned ad listen. Rediger navn, oplysninger og telefonnummer for det valgte POI. Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen Tryk på Mine adresser-ikonen. Tryk på Ny indtastning. Tryk på Bycenter. vises bycentrene nærmest den indtastede adresse Tryk på det ønskede bycenter fra listen. Brug Forrige og Næste-knapperne til at rulle ned ad listen. 3. Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Søg efter kategori. på POI-navnet for at fortsætte. 3. Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Søg efter navn. Skriv navnet på POI'et, der skal bruges som destination. Eksempel på Søgning ved Indtastning af Navn at søgning efter navn vil vise alle POI'er, som opfylder navnekriteriet, uanset kategori. Bruge Forrige og Næsteknapperne til at bevæge dig op og ned af listen over fundne POI'er. Tryk på POInavnet for at fortsætte. Søgeresultat for FISK nær position 6. Vælg Rutemetode og tryk på den orange Beregn Rute-knap for at begynde. Forbedrede POI'er Forbedrede POI'er er interessepunkter, som kan hentes fra Internettet eller oprettes af brugeren ved hjælp af POI Editor-programmet, som findes på den cd-rom, der følger med din Maestro. Hjælpefilerne i POI Editor-programmet beskriver, hvordan man kan redigere POI'er og overføre en POI-fil fra din pc til din Magellan Maestro. Efter indlæsning af en POI-fil til Maestroen (eller til et SD-kort indsat i Magellan Maestro) kan du hurtigt beregne ruter til de POI'er. Indlæsning af POI-fil fra pc Tænd for din Magellan Maestro og slut den til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Start POI Editorprogrammet (programmet skal først installeres på din pc). Sørg for, at POIfilen er gemt i Magellan mgln-format og bruge overfør-knappen til at overføre POIfilen til din Magellan Maestro. Alle POI-filer (inklusive fartfælde-filer) skal først gemmes i.mgln-format med det medfølgende POI Editor-program, før de kan overføres og bruges i Magellan Maestro. Interessepunkter 29 BEMÆRK: Som grundindstilling overføres alle POI-filer til Maestroen i en mappe, der hedder CPOI. Hvis du overfører en fartfælde-fil hentet fra Internettet, er det vigtigt, at filen kopieres til undermappen SPEEDTRAPS Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Vælg a en POI fil. Vælg den POI-fil, der skal indlæses fra listen over tilgængelige POI-filer ved at trykke på filnavnet.. POI-filliste Vælger kategorier til visning på kortet For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Vis Kategorier. Brug afkrydsningsfeltet til venstre for kategorinavnet til at vælge eller fravælge kategorien. (Afkrydsning viser, at denne kategoris ikon vil blive vist på kortet.) Tryk på Alle for at afkrydse alle kategorier eller Ingen for at fjerne afkrydsning fra alle kategorier. 6. Tryk Gem, når du er færdig. Forbedret POI Kategoriliste Interessepunkter 30 Indstil Alarmer Der skal indlæses en POI-fil (se Indlæsning af POI-fil) for at anvende denne funktion. En forbedret POI kan have en alarm, som vil advare dig, når du er inden for et område defineret i "advarselsparametre." Bemærk, at alle POI'er i de valgte kategorier vil have advarselsfunktionen slået til. For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Indstil alarmer. Brug afkrydsningsfeltet til venstre for kategorinavnet til at vælge eller fravælge kategorien. (Afkrydsning viser, at denne kategoris alarmer vil være slået til.) Tryk på Alle for at afkrydse alle kategorier eller Ingen for at fjerne afkrydsning fra alle kategorier.

9 6. Tryk Gem, når du er færdig. Indstil Advarselsparametre En forbedret POI kan have en alarm, som vil advare dig, når du er inden for et område defineret i "advarselsparametre." Bemærk, at alle POI'er i de valgte kategorier vil have advarselsfunktionen slået til. For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Ret POI-fil. Vælg Advarselsparametre. Vælg den kategori fra kategorilisten, hvis advarselsparametre skal ændres. Indstil opdagelsesvinkel, første og sidste advarsel ved at trykke på knappen med aktuel indstilling. Brug tastaturet til at indtaste de nye værdier og tryk på OK. Tryk Gem, når du er færdig. Interessepunkter 31 Rute til et forbedret interessepunkt For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Interessepunkter-POI-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Vælg kategori. Vælg kategorien med den POI, du vil beregne en rute til, fra listen over kategorier. Vælg Nærmeste (nær din aktuelle position) eller Stav til POI navn (kræver indtastning af POInavn). Vælg den POI, der skal skabes en rute til, fra "Vælg POI"-listen. Tryk på Rute. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn rute-knap for at fortsætte. Gemmer et forbedret POI i din adressebog For at anvende denne funktion skal en POI-fil være indlæst (se Indlæsning af POI-fil) Fra Hovedmenuen, tryk på Indtast adresse-ikonen. Vælg Forbedrede. Vælg Vælg kategori. Vælg kategorien med den POI, du vil beregne en rute til, fra listen over kategorier. Vælg Nærmeste (nær din aktuelle position) eller Stav til POI navn (kræver indtastning af POInavn). Vælg den POI, der skal skabes en rute til, fra "Vælg POI"-listen. Tryk på Gem. Indtast POI-information og tryk på Gem. Skærmen Beregn rute til dette POI vises igen. Tryk på Rute for at skabe en rute eller Annuller for at afslutte. Marco Polo Marco Polo Tour Guide er en særlig funktion i Magellan Maestro, som giver brugerne adgang til et særligt sæt detaljerede POI'er fra Marco Polos rejsebøger. Magellan giver med glæde gratis adgang til Sightseeing-kategorien for hovedstæder med detaljerede oplysninger om museer, monumenter osv. Andre kategorier er fastlåste, og der kræves abonnement for at se dem. Besøg venligst for detaljerede oplysninger om abonnement på Marco Polos interessepunkter. Interessepunkter 32 Rejser ad en rute Kortskærm Når en rute er blevet beregnet, vil den blive vist påkort-skærmen i grønt med blå pile til angivelse af kørselsretningen. Navnet på gaden, hvor du befinder dig, vises øverst på skærmen. Forneden gives oplysninger om den næste manøvre. I takt med at ruten følges vil stemmemeddelelser gøre dig opmærksom på kommende manøvrer. Hvis du går glip af en meddelelse eller vil have den gentaget, så tryk på feltet, det angiver distancen til næste manøvre (nederst til venstre på skærmen) Der er også en klokke, som vil advare dig, når der skal udføres en manøvre. (Tonen kan ændres i Brugerindstillinger > Lydfunktioner.) Kor-skærm med visning af rute Delt skærm Når en manøvre nærmer sig, vil Magellan Maestro vise en delt skærm, der advarer dig om den kommende manøvre. Skærmen lukker automatisk, når manøvren nærmer sig, ellers kan du trykke på ESC for at lukke skærmen og vende tilbage til Kortskærmen. (Denne skærm kan indstilles til ikke at vises i Brugerindstillinger > Kortfunktioner.) Delt skærm Manøvreringsliste Manøvreringslisten viser alle påkrævede manøvrer for at fuldende ruten og ankomme til destinationen. Tryk på manøvre-ikonen i nederste venstre hjørne af Kort-skærmen for at se Manøvreringslisten. (Manøvreringslisten beskrives nærmere i denne håndbogs kapitel om Kort.) Manøvreliste Rejser ad en rute 33 Du er ankommet Til sidst giver Magellan Maestro en visuel advarsel, når du er ankommet til destinationen. Tryk på Tilbage-pilen for at vende tilbage til kort-skærmen. (Magellan Maestro vil automatisk vende tilbage til Kort-skærmen efter et fastlagt tidsrum, hvis ikke du trykker på Tilbage-pilen.) Du er ankommet. Rutetyper Der er en lang rækker måder at skabe ruter på, og de beskrives hver i sær i det kapitel, de er forbundet med. Nogle af de mere almindelige metoder og kapitlet, der beskriver dem, er: En rute til en ny adresse En rute til en ny adresse i din adressebog En rute til et på forhånd indlæst POI i Magellan Maestro En rute til et Brugerdefineret POI eller Marco Polo POI En rute (en rute med flere destinationer) En rute til din hjemadresse Skab en rute til et bycenter Rutemetode Uafhængigt af hvilken type rute, der blev skabt, skal Magellan Maestro vide, hvordan ruten skal beregnes. Ruter kan beregnes efter Korteste tid, Korteste distance, Mindst anvendelse af motorveje eller Mest brug af motorveje. Tryk på knappen for den ønskede metode for at vælge rutemetode. Magellan Maestro kan indstilles til at undgå betalingsveje så vidt som muligt ved at trykke på Undgå betalingsveje-afkrydsningsfeltet. Kort -knappen viser Kortskærmen med visning af destinationen. Tryk på ESC for at vende tilbage til skærmbilledet med Rutemetode. Tryk på Beregn rute-knappen, når rutemetoden er valgt, og du er klar til at begynde at beregne ruten. Beregn Rute-knappen Rutemetode Rejser ad en rute 34 Særlige rutefunktioner Når en rute er aktiv, vil Hovedmenuen ændres og tilbyde funktioner, der vedrører ruten. Beregning af rute til et POI Nær en kommende Motorvejsfrakørsel Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på motorveje. Når du skaber en rute til et POI nær en frakørsel, vil den oprindelige rute blive annulleret. Du skal nulstille den oprindelige rute, når du er klar til at fortsætte. 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på POI'er Nær afkørsel-ikonen.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tryk på POI-ikonen (restaurant, tankstation, reparationsværksted eller hotel) for den ønskede frakørsel. Der vil blive vist en liste over POI'er i den valgte kategori, som er nær den valgte frakørsel. Tryk på POI'en fra listen, som du vil have ruteangivelser til. Vælg rutemetode og tryk på den orange Beregner Rute-knap. Liste over POI'er Nær afkørsel Annullering af en rute 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på Annuller Rute-ikonen. Bekræft annullering af rute. Tryk Ja. Afvigelse fra en rute 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på Omvej-ikonen. Vælg distancen at undgå, som vil blive anvendt til at beregne ruten og få dig tilbage på den oprindelige rute. Tryk på Rute. Omvejen vil blive beregnet med samme rutemetode, som anvendes til at skabe ruten. Rejser ad en rute 35 Ændring af ruteberegningsmetode Hvis du fraviger fra den beregnede rute, vil Magellan Maestro automatisk genberegne ruteinformationen, så du når til din oprindelige destination, ved hjælp af den rutemetode, du valgte, da du skabte ruten. Men hvis du vil ændre rutemetode (mens du er på ruten eller ej), skal du anvende omdirigeringsfunktionen. 1. Fra kortskærmen, vælg MENU-tasten Tryk på ReRoute-ikonen. Vælg den ønskede rutemetode og tryk på den orange Beregn rute-knap. Rejser ad en rute 36 Vejhjælp Oversigt Tryk på slæbebil-ikonen viser listen over alle Interessepunkter anført i kategorien Bilservice og Vedligeholdelse, som er i nærheden af din nuværende position. Læser Vejhjælp 1 Fra Hovedmenuen, tryk på Slæbebil-ikonen. Tryk på slæbebilen for adgang til Vejhjælp. 2 Listen over værksteder i nærheden af din nuværende position vises sammen med kontaktoplysningerne. Hvis du har parret en Bluetooth-mobiltelefon med din Maestro (se kapitlet om Bluetooth), så rør blot ved telefonnummeret for at ringe. Tryk på telefonnummeret for at ringe med din Bluetooth-mobiltelefon. At vide, hvad din nuværende position er Hvis du har brug for hjælp, mens du er undervejs, er det sandsynligt, at du skal kende din nøjagtige position for at føre hjælpe- eller udrykningstjenesten derhen. For at gøre det skal du trykke på øverste venstre hjørne af Kortskærmen. Lokaliseringsskærmen vises sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position, inklusive det næste og forrige vejkryds. Bemærk, at du kan gemme din nuværende position i adressebogen (se kapitlet om Kortskærmen for flere oplysninger om Lokaliseringsskærmen). Tryk på Gem-knappen for at gemme din nuværende position adressebogen. Vejhjælp 37 Turplanlægger Turplanlæggeren anvendes til at skabe en rute med flere destinationer. I dette dokument omtaler vi en rute med flere destinationer som en "tur". Skaber en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Ny fra Turplanlægger-menuen. Anvend tastaturet til at indtaste et navn for rejsen. Tryk på OK. Indtast et turnavn Begynd med at tilføje turens første destination. Tryk Tilføj. Vælg hvilken metode der skal anvendes til at finde eller skabe destinationsikonen: Indtast adresse, Adressebog, POI Interessepunkten, eller Bycenter. Følg instrukserne for den valgte metode til valg af destination. Se kapitlerne om Indtast Adresse og POI for hjælp med at vælge destinationer. Tryk på Tilføj for at begynde Når destinationen er fundet, vises Tilføj Adresse til tur-skærmen. Tryk på Gem. Tryk Gem for at gemme adressen Turplanlægger Listen med turdestinationer vises. Første Destination tilføjet 10. Tryk på destinationens navn for at vise menuen. 11. Gentag skridt 5 til 9, indtil turen har alle de ønskede destinationer. Tryk på destinationen for at åbne menuen. 12. Tryk på Gem for at gemme turen, som den er, eller tryk på Optimer for at lade Maestro sortere destinationerne, så turen bliver så kort som muligt. Gemmer færdig tur. Turplanlægger 39 Begynder en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Vis vej fra Turplanlægger-menuen. Vælg den ønskede tur fra listen over gemte ture. Tryk på den destination på listen, der skal bruges som turens første destination. I det viste eksempel vil tryk på 'Kongens Enghave' aktivere en tur fra 'Kongens Enghave' til 'Kvidovre' og til sidst til 'Aars'. 5. Vælg hvilken rutemetode, der skal anvendes og tryk på den orange Bergen rute-knap. Vælg første destination. Redigerer en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Rediger fra Turplanlægger-menuen. Vælg turen, der skal redigeres, fra listen over gemte ture. Tryk på den destination, der skal redigeres. Du kan: Tilføje en destination efter den valgte. Flytte destinationen højere op på listen. Flytte/ søge/ browse ned gennem listen. Slette den valgte destination fra rejselisten. Lad Maestro optimere din tur. 5. Når turen er redigeret, tryk på Gem. Redigere tur Turplanlægger 40 Sletter en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Slet, Omdøb fra Turplanlægger-menuen. Tryk på Slet. Vælg turen, der skal slettes, fra listen over gemte ture. Bekræft sletning af turen. Tryk Ja. Omdøber en tur Tryk på Turplanlægger-ikonen fra Hovedmenuens side 2. Vælg Slet, Omdøb fra Turplanlægger-menuen. Tryk på Omdøb. Vælg den ønskede tur fra listen over gemte ture. Anvend tastaturet til at indtaste et navn for turen. Tryk på OK. Turplanlægger 41 POI'er Nær afkørsel Funktionen POI ved afkørsel er en måde at få adgang til hyppigt brugte POI'er, som er i nærheden af en afkørsel, du nærmer dig, mens du kører på en motorvej. POI'er Nær afkørsel omfatter spisesteder, tankstationer, bilværksteder og hoteller. Der er adgang til POI'er Nær afkørsel, mens man er på en rute eller kører, så længe man er på en motorvej. Beregning af rute til en POI Nær kommende Motorvejsfrakørsel Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på motorveje.

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Brugervejledning Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Version 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav Førervejledning Garanti Oplysninger i dette dokument, der udelukkende er udarbejdet til orientering, kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse for Better Place. Bortset fra, hvad

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere