EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND"

Transkript

1 EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND Danmarks Eksportråd i Tyskland

2 Denne eksportguide er tænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål om eksport til Tyskland carsten søndergaard Ambassadør 2 Velkommen Tyskland har altid været Danmarks vigtigste forretningsmæssige, politiske og kulturelle partner. Det vekslende og til tider konfliktprægede forhold mellem landene har ikke ændret på dette faktum, og Tyskland er fortsat Danmarks største og dermed vigtigste eksportmarked. Tyskland og Danmark er mere end blot nabolande de udgør tilsammen et bindeled mellem Nord- og Syd-, mellem Vest- og Østeuropa. Som ambassadør er det en af mine fornemste opgaver at pleje og opbygge tætte og gode forbindelser mellem Tyskland og Danmark, herunder, sammen med mine medarbejdere i Berlin, Hamburg og München, at stå til rådighed for danske virksomheder med interesse for det tyske marked. Denne eksportguide er tænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål om eksport til Tyskland. Skulle du efter endt læsning sidde tilbage med yderligere spørgsmål eller have behov for mere information, er du velkommen til at kontakte os personligt enten per , telefonisk eller besøge vores hjemmeside God læselyst. Carsten Søndergaard Ambassadør

3 3

4 4 Danmarks Eksportråd For mange danske virksomheder er der potentiale i Tyskland som et udvidet hjemmemarked. Den kulturelle lighed mellem Danmark og Tyskland og danske virksomheders gode ry betyder, at skridtet ind på det tyske marked i mange tilfælde kan være en naturlig del af en ekspansionsstrategi. Mange danske eksportører drager allerede nu nytte af, at Tyskland er verdensmester i eksport. Danske komponenter havner ikke alene i tyske virksomheder, men også i tyske systemer på verdensmarkedet. Hvem er vi Danmarks Eksportråd rådgiver danske virksomheder, der overvejer at eksportere eller internationalisere på anden vis. I Tyskland er vi i kraft af ambassaden i Berlin samt generalkonsulatet i Hamburg og konsulatet i München tilstede i marken. Ambassaden i Berlin koordinerer kontakten til Danmarks Eksportråd i København i alle generelle spørgsmål vedrørende eksportfremmeindsatsen i Tyskland. Vores team består af såvel danske som tyske medarbejdere med indgående sektorkendskab og et stort netværk blandt tyske beslutningstagere i såvel erhvervslivet som det politiske liv. Vores ydelser er underlagt Udenrigsministeriets betalingsordning, og vi beregner DKK 750,00 pr. påbegyndt time (2008). Vi vurderer på forhånd, hvor mange timer en given opgave vil kræve og afgiver på den baggrund et tilbud skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Vi tilbyder På de følgende sider kan du læse om mulighederne for din virksomhed indenfor en række sektorer på det tyske marked. Vores eksportrådgivere og sektoreksperter kan bidrage med analyser af konkurrenter, prisforhold, lovgivningsmæssige krav til produktudformning, vurdering af kundegrundlag, identifikation af afsætningskanaler og samarbejdspartnere samt markedsovervågning. Vi kan assistere med tilrettelæggelse af programmer for besøg hos tyske virksomheder samt ledsagelse og adgang til politiske beslutningstagere. Derudover kan vi hjælpe med rekruttering af tysk arbejdskraft til Danmark. Merete Juhl Vincents Svendsen Leder af handelsafdelingen, Berlin og eksportkoordinator for Tyskland

5 5 Mange danske eksportører drager allerede nu nytte af, at Tyskland er verdensmester i eksport. Danske komponenter havner ikke alene i tyske virksomheder, men også i tyske systemer på verdensmarkedet

6 Merete Juhl Vincents Svendsen Leder af handelsafdelingen, Berlin og eksportkoordinator for Tyskland Nina Frederiksen Hetke Medarbejder i handelsafdelingen, Berlin 6 Politisk rådgivning & rekruttering Danske virksomheder, der overvejer at få et fastere fodfæste i Tyskland, kan få råd og hjælp fra Danmarks Generalkonsulat i Hamborg Politisk rådgivning drejer sig om de politiske rammebetingelser, der har indflydelse på eller vil kunne få indflydelse på markedet. Dette er eksempelvis særligt relevant i situationer, hvor et givent regelsæt er under forandring og i situationer, hvor det handler om at følge og evt. påvirke en reformproces i et land. I et sådant tilfælde vil rådgivningen være koncentreret om at identificere politiske nøglebeslutningstagere både blandt politikere og på embedsmandsplan og skabe mulighed for, at virksomheden kan komme til orde direkte overfor dem. Politisk rådgivning kan også handle om systematisk overvågning af politik og lovgivning indenfor udvalgte sektorområder, som kan påvirke rammebetingelserne på et marked. Eller det kan dreje sig om varetagelse af særlige interesser hos myndigheder og politiske beslutningstagere. Danmarks Eksportråd kan tilbyde danske virksomheder skræddersyede løsninger indenfor politisk rådgivning, hvor der kan trækkes på såvel Udenrigsministeriet i København som på Udenrigstjenestens politiske netværk og lokalkendskab på relevante repræsentationer. På baggrund af udviklingen på det danske arbejdsmarked tilbyder ambassaden derudover også danske virksomheder assistance og rådgivning i forbindelse med rekruttering af tysk arbejdskraft til Danmark. Etablering af virksomhed Dan Larsen Generalkonsul og leder af handelsafdelingen, Hamborg Etablering af et datterselskab, salgskontor e.l. i Tyskland opfattes generelt meget positivt. Når man vælger at indsætte faste ressourcer på det tyske marked, signalerer det både seriøsitet og en aktiv tilstedeværelse på markedet. Det har ofte en positiv effekt både over for tyske kunder og samarbejdspartnere, ligesom mange praktiske forhold naturligt bliver lettere for den enkelte virksomhed. Godt i gang Danske virksomheder, der overvejer at få et fastere fodfæste i Tyskland, kan få råd og hjælp fra Danmarks Generalkonsulat i Hamborg. Generalkonsulatet har registreret over 400 danske virksomheder, der har etableret virksomhed i Tyskland, og selskabsformerne varierer fra decideret datterselskaber eller salgskontorer til ansættelse af tyske medarbejder, som eksempelvis sælgere. Til inspiration og start på overvejelserne har vi udgivet en publikation om at etablere virksomhed i Tyskland, der beskriver tyske selskabsformer og fremgangsmåder samt informerer om relevante myndigheder. Publikationen kan bestilles hos Danmarks Generalkonsulat i Hamborg. Endvidere rådgiver vi om oprettelse af tyske selskaber, etablering af salgskontor, ansættelse af tyske medarbejdere samt momsregistrering. Vi har desuden kontakt til et netværk af advokater, revisorer og notarer, som vi kan henvise til.

7 7

8 8 Tysklands højtudviklede industri og finanssektor kræver overblik samt planlægning og styring, og udviklingen af ERP-software etableredes hurtigt med succes IT og telekommunikation Såvel forbundsregeringen som de enkelte delstatsregeringer er meget aktive i udviklingen inden for IT og telekommunikation. I områder, der tidligere var præget af mere traditionelle industrier, herunder Ruhrområdet, har man forsøgt at målrette arbejdskraft og erhvervsudvikling mod højteknologier især IT og telekommunikation. Denne satsning er kommet hurtigt tilbage og gør nu disse regioner interessante for ethvert firma, der søger partnere og eksportmuligheder i Tyskland. Markedstrends og muligheder Tysklands højtudviklede industri og finanssektor kræver overblik samt planlægning og styring, og udviklingen af ERP-software etableredes hurtigt med succes. Markedet for disse ydelser er fortsat i stor vækst. Særligt implementering, drift og procesvurdering er områder, hvor leverandører med nye koncepter har gode muligheder for at markedsføre sig. Den tyske automobil-, appliance- og maskinindustri har for længst indstillet sig på, at embedded software er en væsentlig bestanddel i ethvert produkt. I disse brancher er kravene til nyudvikling og optimering af interfaces meget avancerede og enhver leverandør, der kan byde ind med nye løsninger, er altid velkommen i en ofte tidspresset udviklingsfase. Det være sig enten direkte eller indirekte som underleverandør til mærkeproducenten. Tyskland har taget internettet og mobiltjenesterne til sig. Fritids- og kulturlivet er blevet en drivende erhvervsfaktor, der i høj grad ventes at sætte aftryk i markedet for IKT-services, ligesom den tyske underholdningsindustri i disse år oplever en forandring med højere kvalitet og ændrede behov til følge. Udviklingen er kun lige begyndt og gevinstmulighederne er betydelige også for danske virksomheder. Vores ydelser Små danske IKT-virksomheder bør se Tyskland som et nøglemarked. Danmarks Eksportråd kan hjælpe med partnersøgning, markedsvurderinger, identificering af relevante messer og arrangere fællesstande, så også virksomheder med mindre markedsføringsbudgetter kan realisere et betydeligt salgsfremstød. Morten Frederiksen Konsul og leder af handelsafdelingen, München Reinhold Säckl Eksportrådgiver, München

9 9 Anemette Hansen Eksportrådgiver, Berlin fødevarer Med en omsætning på henholdsvis 128,9 mia. og 47 mia. (2006) rummer den tyske fødevaredetailhandel samt det tyske catering- og forplejningsmarked masser af potentiale for danske fødevareeksportører. Ifølge brancheforeningerne vil den positive udvikling på det tyske arbejdsmarked og stigende lønninger i 2008 medføre øget optimisme hos den tyske forbruger og stimulere konsumudviklingen. Made in Denmark og dansk gælder i såvel B2Bsom B2C-sammenhæng som kendte kvalitetsmærker, og de positive udsigter for 2008 giver danske fødevareeksportører al mulig grund til at realisere potentialet på markedet. Trends, udfordringer og muligheder Detail- og engrosbranchen, herunder særligt C&Cmarkedet, er karakteriseret ved gennemgående strukturforandringer. Det tyske fødevaredetailmarked er i en konsolideringsfase, hvor flere allerede store handelsgrupper gennem fusioner og overtagelser vokser sig endnu større. Det stiller i stadig højere grad danske fødevarevirksomheder overfor nye udfordringer, herunder stadig mere hierarkiske strukturer i de tyske handelsvirksomheders indkøbsorganisation. En voksende bevidsthed omkring sundhed og ernæring samt manglen på råstoffer og stigende energipriser har sat sine spor i produktudviklingen og markedsføringen af fødevarer i Tyskland. Miljøvenlighed og bæredygtighed er derfor blevet en naturlig del af handelsvirksomheders strategier og produktsortiment. Fair trade, økologi og regionalitet er således nøgleord på det tyske fødevaremarked. I disse trends og i kombination med begreber som wellness og convenience er der store vækstmuligheder for danske fødevareproducenter på det tyske marked. Danmarks Eksportråd i Tyskland tilbyder danske fødevarevirksomheder assistance på disse områder. Gennem vores brede netværk på det tyske marked kan vi formidle kontakt til tyske forhandlere, grossister, agenter etc., ligesom vi kan bistå i udvikling af markedsførings- og produktstrategier for det tyske marked. Nøgleelementer til succes Nøgleelementerne til succes på det tyske fødevaremarked handler typisk om: at trænge igennem til relevante beslutningstagere hos potentielle samarbejdspartnere at definere den korrekte strategi i relation til herskende markedsførings- og produkttrends inden for de respektive produktområder at agere i overensstemmelse med kulturelle forskelle mellem tyske og danske omgangsformer i erhvervslivet

10 10 Bygge og Anlæg Den tyske byggesektor er en af de største bidragsydere til den tyske samfundsøkonomi. Efter en række år med røde tal på bundlinjen har produktionen i sektoren siden sommeren 2005 været stigende i Tyskland. Dansk byggevareeksport nyder godt af denne positive udvikling og er derfor støt stigende. Eksportørernes muligheder Særligt erhvervsbyggeri og offentligt byggeri er i fremgang, men også offentlige investeringer i bygninger og moderniseringer af f.eks. skoler, børneinstitutioner, sports- og fritidsanlæg, vandrensningsanlæg og infrastruktur er i rivende udvikling. De offentlige budgetter er trængte. For at råde bod på det arbejdes der nu mod forstærket involvering af den private sektor via offentlig-privat samarbejde (Public Private Partnership). Ikke mindst mindre entreprenører håber på, at et gennembrud på denne front vil kunne puste mere liv i sektoren. Renovering af bygninger udgør også et område med muligheder. Der investeres store summer i at renovere den ældre boligmasse. I øst udgør sanering og renovering af beboelsesejendomme også en stor del af de samlede udgifter, da boligbestanden er gammel og dårligt vedligeholdt. Christiane Plischke Eksportrådgiver, Hamborg For danske virksomheder fungerer vi som partner med en bred viden og kontaktflade Danske virksomheder, ikke mindst inden for komponent- og elementområdet samt virksomheder med energi- og miljørigtige koncepter og løsninger, har gode muligheder på det tyske marked. Der er netop fra den tyske regerings side afsat et milliardbeløb i euro til støtte af energibesparende byggeri, hvad der også kan komme danske virksomheder til gode. Midlerne kan søges frem til år 2009 og forventes at påvirke efterspørgslen på miljø- og energirigtige byggematerialer og koncepter. Vi tilbyder Generalkonsulatet tilbyder individuel og skræddersyet eksportassistance, hvor vi eksempelvis hjælper med formidling af kontakt til tyske forhandlere, agenter og grossister. For danske virksomheder fungerer vi som partner med en bred viden og kontaktflade.

11 11

12 12 Miljø og Energi Tyskland indtager fortsat en position som foregangsland inden for miljø- og energiområdet. Det centrale mål med miljø- og energipolitikken er at prioritere strategier for helhedsløsninger, der bygger på en tilskudsfri, langtidsholdbar løsning uden kerneenergi. Tyskland er i dag det største vind- og solenergimarked i verden, det største første generations-biodieselmarked i Europa samt pioner inden for anvendelse af brint. Tysklands succesfulde energitilskudslov (EEG), der også forsøges anvendt i andre lande, har været i kraft i ca. otte år og foreløbig skabt mere end ekstra arbejdspladser. I de senere år er der vedtaget adskillige nye miljølove, hvilket fører til nye forretningsmuligheder. Markedstrends En væsentlig del af den traditionelle energiproduktion skal over de næste årtier erstattes af nye energikilder. Den vedvarende energisektor er derfor en af de mest interessante vækstbrancher i Tyskland de næste mange år. Tyskland satser på flere forskellige områder: sol, vind, vand, geotermi samt biomasse kombineret med såvel store som små kraft- og varmeproduktionsanlæg. Dertil kommer øget fokus på forbedret energiproduktivitet i bygningsmassen og industrien. Der er flere tiltag mht. udvikling af alternative drivmidler til delvis afløsning af benzin og diesel. Fra 1. januar 2007 fik Tyskland tvungen iblanding af biodiesel og bioethanol i fossile brændstoffer. BtLproduktion er i sin vorden, men der forskes stadig i anvendelse af forskellige råstofvarianter til både første og anden generation biobrændstof. Danske muligheder Danske virksomheder har været på verdensmarkedet med energi- og miljøprodukter i mange år og eksporterer i fortsat stor stil til det tyske marked. Men med den nye handlingsplan, som er vedtaget af den tyske Forbundsdag, er der skabt endnu flere muligheder for danske virksomheder i de kommende år. Ebbe Johansen Sektorekspert, Berlin Martina Eggers Eksportrådgiver, Berlin Lars cornett Rådgiver, Berlin

13 Christian Østergaard Sektorekspert, Berlin. Michael Scholze Eksportrådgiver, Berlin. Claus kirchner Eksportrådgiver, Berlin. 13 industri & maskiner Den tyske maskinbyggerindustri er den tredjestørste branche i Tyskland. Da branchen traditionelt leverer størstedelen af produktionen til eksport, oplever man i øjeblikket øget aktivitet. Man regner med en vækst på 14 % i 2008 til en omsætningsrekord på over 200 mia. euro. Den tyske maskinbyggerindustri ligger spredt over det meste af Tyskland, dog med den største koncentration i det vest- og sydvestlige Tyskland. nye kunder og samarbejdspartnere. Det kræver dog tålmodighed og vedholdenhed at komme ind på det tyske marked. Markedsbearbejdningen tager tid, og der går typisk en rum tid, fra en tysk virksomhed har vist interesse, til den første ordre er i hus. Derudover skal man som oftest vælte en eksisterende leverandør af pladsen først. Er man først inde og overholder sine aftaler, kan man dog også regne med en loyal kunde. Danske virksomheder vil med deres produkter kunne ramme bredt i den tyske industri. Det er dog som leverandører til den tyske maskinbyggerindustri, at den største afsætning for danske virksomheder ligger. Traditionelt har danske virksomheder størst succes indenfor metal, herunder støbning og bearbejdning, samt plast, herunder støbning og videreforædling og elektronikkomponenter generelt. Messer En fast tilbagevendende begivenhed er deltagelse på fællesstanden på Subcontracting på Hannover Messen hvert år i april. Fællesstanden, der er en møbleret og nøglefærdig stand, støttes af Danmarks Eksportråd. Små og mellemstore virksomheder vil kunne opnå støtte til deltagelse på fællesstanden. Markedstrends Den traditionelle tyske underleverandør er begunstiget af gode konjunkturer. Dette giver naturligvis de danske underleverandører en fordel, når der forhandles med tyske kunder. Dertil kommer, at danske virksomheder i kraft af højere produktivitet ofte er i stand til at producere til konkurrencedygtige priser i forhold til tilsvarende tyske underleverandører. På trods af stigende ordreindgang er tyske virksomheder tilbageholdende med at ansætte den fornødne arbejdskraft. Dette betyder, at en stor del af produktionen kan og vil kunne blive placeret hos danske virksomheder. Markedsevaluering Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af en stor del af produktionen kan og vil kunne blive placeret hos danske virksomheder

14 14 Sundhed, Medico og Biotech Med udgifter på 234 mia. euro i 2005 er Tyskland et Medicinteknologi i Tyskland af de lande i verden, der bruger flest penge på sund- Tyskland har en eksportandel af medicinteknologi i hedsområdet. Det nuværende sygesikringssystem er verden på 14,6 %, og sundhedsudgifterne inden for ikke skattefinansieret som i Danmark, og der eksiste- denne sektor lå i efteråret 2006 allerede over 20 mia. rer to forskellige måder at være forsikret på via den euro. Tendensen går i retning af en øget efterspørgsel lovpligtige sygekasse eller den private sygekasse. efter nye medicinteknologiske produkter. Dermed opstår der nye muligheder for danske virksomheder Sygehussektoren på det tyske marked. I 2005 var der sygehuse i Tyskland (Danmark: 62) med i alt sengepladser (Danmark: ), som drives af enten det offentlige, almennyttige organisationer eller private virksomheder. Den generelle sparekurs tvinger det offentlige til at sælge ud af sygehusene, hvilket giver muligheder for vækst Vores ydelser Det tyske sundhedssystem er komplekst og præget af mange forskelligartede aktører. Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af nye kunder og sam- Birgit Andersen Eksportrådgiver, München Judith Niehaus Eksportrådgiver, München blandt private sygehuskæder. Dette betyder, at der i arbejdspartnere. Endelig koordinerer vi den danske fremtiden vil være et stigende behov for innovative fællesstand på MEDICA-messen i Düsseldorf. løsninger, der kan reducere omkostningerne på syge- husområdet. Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af nye kunder og samarbejdspartnere

15 Katja Lambertsen Eksportrådgiver, Hamborg Heidi Kusch Eksportrådgiver, Hamborg 15 Beklædning og accessories Danmark og danske modefirmaer nyder omfattende og meget positiv omtale i den tyske fag- og dagspresse. København fremhæves ofte som modemetropol på linje med Paris og London. Denne meget positive omtale smitter af på hele den danske mode- og beklædningsbranche og styrker Danmarks image som en førende og innovativ modenation. Helle Lund Eksportrådgiver, Hamborg Sport og fritid Udendørsaktiviteter nyder stigende popularitet i Tysk- land, hvad der bl.a. afspejler sig i et stigende antal overnatninger på tyske campingpladser og stigende besøgs- og udstillerantal på den vigtige Spogamesse i Køln. På outdoor området findes endvidere et uudnyttet markedspotentiale for målgruppen 45 til 69 år. Salget af sports- og fritidsartikler forventes at stige markant i de kommende år, hvad der kan komme danske virksomheder til gode. Muligheder for dansk beklædning Det er dog ikke kun højt profilerede danske designerbrands, der vækker opmærksomhed. Tyskerne er også ved at få øjnene op for de spændende og anderledes kollektioner inden for f.eks. børnetøj. Samtidig er mange danske virksomheder i Tyskland kendte for at lave gode kommercielle kollektioner til konkurrencedygtige priser. Der er således store muligheder for dansk beklædning i Tyskland. Markedet er imidlertid også præget af betydelig konkurrence, og det kræver mange ressourcer at komme i gang samt at bevare positionen på det tyske marked på længere sigt. Den hurtigste og letteste vej til markedet er ofte via samarbejde med en lokal partner, f.eks. en handelsagent. Der spores således stigende interesse blandt udstillere og besøgende for messer, der henvender sig til sports- og fritidssegmentet. Relevante messer er bl.a. ISPO i München indenfor sportsudstyr og -beklædning, Jagd und Hund til jagt- og lystfiskeriområdet, Spielwarenmesse Nürnberg til legetøj, Golf Europe inden for golfbranchen og SpogaGafa inden for campingudstyr og udendørsindretning. Markedet for sport og fritid er i Tyskland samlet set i vækst, og for danske virksomheder er der gode muligheder for at profitere på denne vækst. Messer De vigtigste messer inden for modebranchen i Tyskland er CPD i Düsseldorf samt PREMIUM-messen i Berlin. De tyske messer tiltrækker mange udenlandske indkøbere, og messerne er ofte et godt kontaktforum til både det tyske og internationale publikum. Danmarks Eksportråds indgående kendskab til det tyske marked samt brede netværk af tyske agenter og distributører gør os i stand til at yde et væsentligt bidrag til danske virksomheders indgang på det tyske marked.

16 Den mest anvendte distributionform for nye eksportører er via handelsagenter, som enten bearbejder dele af Tyskland eller hele Tyskland via et udbygget agentnet. 16 Allan Lillebæk Nielsen Eksportrådgiver, München Heidi Kusch Eksportrådgiver, München Møbler Tyskland er Danmarks største eksportmarked for møbler. Således fragtes ca. 20 % af dansk møbeleksport syd for grænsen. Markedet har i de seneste år været præget af voksende polarisering. Dette har resulteret i stigende afsætning af produkter inden for både lavprissegmentet og segmentet for eksklusive designmøbler. Selvom smag og præferencer varierer regionalt, er der generelt stor interesse for den danske møbelstil især i Nordtyskland. Danske virksomheders muligheder Danske virksomheder har særlig gode muligheder med eksklusive møbler, men må påregne at skulle investere tid og ressourcer, før man kan få opbygget et kendt brand i Tyskland. Også inden for kontraktmarkedet er der gode muligheder for samarbejde med tyske bygherrer, arkitekter og entreprenører. Det kan være vanskeligt at gennemskue beslutningsprocessen, og hvem der er de relevante aktører på kontraktmarkedet. Med vores netværk og markedsnærhed kan vi bidrage aktivt til at identificere og skabe kontakt til de rette beslutningstagere. Interiør Det tyske marked for interiør og brugskunst omfatter et bredt produktsortiment, herunder bl.a. boligartikler og designvarer. Interiør betragtes af mange som luksusartikler, og den største efterspørgsel per husstand findes derfor i de regioner, hvor den disponible indkomst er højest, herunder ikke mindst de store metropolområder Hamborg, München, Frankfurt, Düsseldorf og Berlin. Markedet og muligheder Markedet for interiør har også vist tendens til at opdele sig i et discount- kontra et premiumsegment. Antallet af livsstilsbutikker er stigende, og tyske møbelbutikker begynder i højere grad at fokusere på boligtilbehør. Den mest anvendte distributionsform for nye eksportører er via handelsagenter, som enten bearbejder dele af Tyskland eller hele Tyskland via et udbygget agentnet. Messedeltagelse på f.eks. Hamburger Einkaufstage, TrendSet og Ambiente er også en vigtig markedsføringsaktivitet for mange danske virksomheder.

17 17 Events og arrangementer Events og arrangementer er gode indgangsvinkler til at skabe opmærksomhed omkring sine produkter og services. På den danske ambassade i Berlin kan foyeren med sin forrygende arkitektur og særdeles gode akustik udgøre rammen for en festlig reception, et selskabeligt netværksmøde eller en stemningsfyldt produktpræsentation. Ambassadens mødelokaler kan derudover benyttes til eksempelvis kundemøder, seminarer og konferencer. Den danske ambassade er placeret sammen med de øvrige nordiske landes ambassader i hjertet af Berlin. Det nordiske ambassadekompleks er i de seneste år blevet en væsentlig publikumsmagnet og gæstes årligt af ca besøgende, der kommer for at opleve nordisk kunst og kultur. Kompleksets fælleshus giver mulighed for arrangementer med benyttelse af foyer, udstillingsflade, tagterrasse, konferencelokale, auditorium og café. Ambassadens vinduesparti er desuden et attraktivt udstillingsvindue for danske virksomheder, der ønsker at præsentere deres produkter for den brede offentlighed på en ny og kreativ måde. Vinduespartiet vender ud mod gaden ved ambassadekompleksets hovedindgang og udgør et potentielt udstillingsareal på ca. 60 m2 i stueetagen og i alt ca. 30 m2 på de øvrige tre etager. Også i Hamburg og München er der mulighed for at benytte repræsentationernes faciliteter til receptioner, netværksmøder, produktpræsentationer, seminarer eller lignende. Vores erfaring er, at arrangementer, der afholdes på danske repræsentationer i udlandet, tiltrækker stor opmærksomhed og giver et positivt indtryk på forretningspartnere samt potentielle og eksisterende kunder. Izabela A. Osinka Eksportrådgiver, Berlin Helle Lund Eksportrådgiver, Hamborg

18 18

19 0versættelser Übersetzungen Raiffeisenweg 14 b D Schwedeneck Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Mobil:+49 (0) Birgit Jürgensen-Schumacher Ermächtigte Übersetzerin der dänischen Sprache für den Bezirk des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 19 Erhvervsret Arbejdsret Byggeret Lejeret Kurfürstendamm 61 (Olivaer Platz) Berlin Telefon Telefax

20 Berlin, Ambassade Königlich Dänische Botschaft Rauchstrasse 1 D Berlin Tlf.: +49 (0) Fax.: +49 (0) Hamborg, Generalkonsulat Königlich Dänisches Generalkonsulat Heimhuder Strasse 77 D Hamburg Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) München, Konsulat Königlich Dänisches Konsulat Sendlinger-Tor-Platz 10/IV D München Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0)

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Tyskland: FØDEVARER. Dato 21-05-2014 Journal nr. 66 DAN. Tyskland. Hamhkt

Tyskland: FØDEVARER. Dato 21-05-2014 Journal nr. 66 DAN. Tyskland. Hamhkt Tyskland: FØDEVARER Dato 21-05-2014 Journal nr. 66 DAN. Tyskland. Hamhkt Vor ref. HELLUN 1. Nøgleord... 3 2. Resumé... 3 3. Introduktion... 3 4. Eksport til tyskland... 3 5. Markedsoverblik... 4 6. geografiske

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold

Læs mere

eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40

eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40 eksportfokus det eventyrlige arabien De enorme olierigdomme kombineret med en overordentlig stor investeringslyst gør markederne på den arabiske halvø interessante for danske virksomheder. Dette nummer

Læs mere

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11 eksportfokus den store bjørn er vågnet Ruslands økonomi er i stærk vækst og efter nogle turbulente år er landet i dag præget af økonomisk stabilitet. Rusland tjener store penge på olie- og gasindustrien

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

eksportfokus SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT STOCKHOLM NEW DELHI NEW YORK ATLANTA PARIS HANOI ANKARA VERDEN VENTER

eksportfokus SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT STOCKHOLM NEW DELHI NEW YORK ATLANTA PARIS HANOI ANKARA VERDEN VENTER eksportfokus 0610 december SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT Mens stort set alle lande i Europa kæmper med krisens efterdønninger, ventes væksten i Sverige at blive fire procent i år. Antallet af byggeprojekter

Læs mere

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER eksportfokus 0310 AFRIKAS STØRSTE SPILLER Solen skinner på Sydafrikas vækstrater. Det skaber muligheder for ambitiøse, danske eksportvirksomheder. Side 14-21 SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID

Læs mere

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side 10-12 ud i verden

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

eksportfokus Morgengry i staterne

eksportfokus Morgengry i staterne eksportfokus Morgengry i staterne 0213 Juni Optimismen er tilbage i de amerikanske konjunkturer efter den største krise i nyere tid. Det mærkes på dansk USA-eksport, som sidste år steg med 25 procent.

Læs mere

UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder

UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder UDVID DIT MARKED Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder INDHOLD Udvid dit marked Tekst Sussi Heimburger og Jannie Rosenberg Bendsen, DAC Design og layout Fie Sahl Kreutzfeldt,

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42 eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Nyt jobcenter på den danske ambassade i New Delhi, Indien, skal hjælpe danske virksomheder med rekruttering af indisk arbejdskraft. Tema om rekruttering

Læs mere

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden

Læs mere

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA En række lande i Central- og Østeuropa rummer, trods finanskrise, stadig muligheder for danske virksomheder. Tema om Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. På

Læs mere