EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND"

Transkript

1 EKSPORTGUIDE TIL TYSKLAND Danmarks Eksportråd i Tyskland

2 Denne eksportguide er tænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål om eksport til Tyskland carsten søndergaard Ambassadør 2 Velkommen Tyskland har altid været Danmarks vigtigste forretningsmæssige, politiske og kulturelle partner. Det vekslende og til tider konfliktprægede forhold mellem landene har ikke ændret på dette faktum, og Tyskland er fortsat Danmarks største og dermed vigtigste eksportmarked. Tyskland og Danmark er mere end blot nabolande de udgør tilsammen et bindeled mellem Nord- og Syd-, mellem Vest- og Østeuropa. Som ambassadør er det en af mine fornemste opgaver at pleje og opbygge tætte og gode forbindelser mellem Tyskland og Danmark, herunder, sammen med mine medarbejdere i Berlin, Hamburg og München, at stå til rådighed for danske virksomheder med interesse for det tyske marked. Denne eksportguide er tænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål om eksport til Tyskland. Skulle du efter endt læsning sidde tilbage med yderligere spørgsmål eller have behov for mere information, er du velkommen til at kontakte os personligt enten per , telefonisk eller besøge vores hjemmeside God læselyst. Carsten Søndergaard Ambassadør

3 3

4 4 Danmarks Eksportråd For mange danske virksomheder er der potentiale i Tyskland som et udvidet hjemmemarked. Den kulturelle lighed mellem Danmark og Tyskland og danske virksomheders gode ry betyder, at skridtet ind på det tyske marked i mange tilfælde kan være en naturlig del af en ekspansionsstrategi. Mange danske eksportører drager allerede nu nytte af, at Tyskland er verdensmester i eksport. Danske komponenter havner ikke alene i tyske virksomheder, men også i tyske systemer på verdensmarkedet. Hvem er vi Danmarks Eksportråd rådgiver danske virksomheder, der overvejer at eksportere eller internationalisere på anden vis. I Tyskland er vi i kraft af ambassaden i Berlin samt generalkonsulatet i Hamburg og konsulatet i München tilstede i marken. Ambassaden i Berlin koordinerer kontakten til Danmarks Eksportråd i København i alle generelle spørgsmål vedrørende eksportfremmeindsatsen i Tyskland. Vores team består af såvel danske som tyske medarbejdere med indgående sektorkendskab og et stort netværk blandt tyske beslutningstagere i såvel erhvervslivet som det politiske liv. Vores ydelser er underlagt Udenrigsministeriets betalingsordning, og vi beregner DKK 750,00 pr. påbegyndt time (2008). Vi vurderer på forhånd, hvor mange timer en given opgave vil kræve og afgiver på den baggrund et tilbud skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Vi tilbyder På de følgende sider kan du læse om mulighederne for din virksomhed indenfor en række sektorer på det tyske marked. Vores eksportrådgivere og sektoreksperter kan bidrage med analyser af konkurrenter, prisforhold, lovgivningsmæssige krav til produktudformning, vurdering af kundegrundlag, identifikation af afsætningskanaler og samarbejdspartnere samt markedsovervågning. Vi kan assistere med tilrettelæggelse af programmer for besøg hos tyske virksomheder samt ledsagelse og adgang til politiske beslutningstagere. Derudover kan vi hjælpe med rekruttering af tysk arbejdskraft til Danmark. Merete Juhl Vincents Svendsen Leder af handelsafdelingen, Berlin og eksportkoordinator for Tyskland

5 5 Mange danske eksportører drager allerede nu nytte af, at Tyskland er verdensmester i eksport. Danske komponenter havner ikke alene i tyske virksomheder, men også i tyske systemer på verdensmarkedet

6 Merete Juhl Vincents Svendsen Leder af handelsafdelingen, Berlin og eksportkoordinator for Tyskland Nina Frederiksen Hetke Medarbejder i handelsafdelingen, Berlin 6 Politisk rådgivning & rekruttering Danske virksomheder, der overvejer at få et fastere fodfæste i Tyskland, kan få råd og hjælp fra Danmarks Generalkonsulat i Hamborg Politisk rådgivning drejer sig om de politiske rammebetingelser, der har indflydelse på eller vil kunne få indflydelse på markedet. Dette er eksempelvis særligt relevant i situationer, hvor et givent regelsæt er under forandring og i situationer, hvor det handler om at følge og evt. påvirke en reformproces i et land. I et sådant tilfælde vil rådgivningen være koncentreret om at identificere politiske nøglebeslutningstagere både blandt politikere og på embedsmandsplan og skabe mulighed for, at virksomheden kan komme til orde direkte overfor dem. Politisk rådgivning kan også handle om systematisk overvågning af politik og lovgivning indenfor udvalgte sektorområder, som kan påvirke rammebetingelserne på et marked. Eller det kan dreje sig om varetagelse af særlige interesser hos myndigheder og politiske beslutningstagere. Danmarks Eksportråd kan tilbyde danske virksomheder skræddersyede løsninger indenfor politisk rådgivning, hvor der kan trækkes på såvel Udenrigsministeriet i København som på Udenrigstjenestens politiske netværk og lokalkendskab på relevante repræsentationer. På baggrund af udviklingen på det danske arbejdsmarked tilbyder ambassaden derudover også danske virksomheder assistance og rådgivning i forbindelse med rekruttering af tysk arbejdskraft til Danmark. Etablering af virksomhed Dan Larsen Generalkonsul og leder af handelsafdelingen, Hamborg Etablering af et datterselskab, salgskontor e.l. i Tyskland opfattes generelt meget positivt. Når man vælger at indsætte faste ressourcer på det tyske marked, signalerer det både seriøsitet og en aktiv tilstedeværelse på markedet. Det har ofte en positiv effekt både over for tyske kunder og samarbejdspartnere, ligesom mange praktiske forhold naturligt bliver lettere for den enkelte virksomhed. Godt i gang Danske virksomheder, der overvejer at få et fastere fodfæste i Tyskland, kan få råd og hjælp fra Danmarks Generalkonsulat i Hamborg. Generalkonsulatet har registreret over 400 danske virksomheder, der har etableret virksomhed i Tyskland, og selskabsformerne varierer fra decideret datterselskaber eller salgskontorer til ansættelse af tyske medarbejder, som eksempelvis sælgere. Til inspiration og start på overvejelserne har vi udgivet en publikation om at etablere virksomhed i Tyskland, der beskriver tyske selskabsformer og fremgangsmåder samt informerer om relevante myndigheder. Publikationen kan bestilles hos Danmarks Generalkonsulat i Hamborg. Endvidere rådgiver vi om oprettelse af tyske selskaber, etablering af salgskontor, ansættelse af tyske medarbejdere samt momsregistrering. Vi har desuden kontakt til et netværk af advokater, revisorer og notarer, som vi kan henvise til.

7 7

8 8 Tysklands højtudviklede industri og finanssektor kræver overblik samt planlægning og styring, og udviklingen af ERP-software etableredes hurtigt med succes IT og telekommunikation Såvel forbundsregeringen som de enkelte delstatsregeringer er meget aktive i udviklingen inden for IT og telekommunikation. I områder, der tidligere var præget af mere traditionelle industrier, herunder Ruhrområdet, har man forsøgt at målrette arbejdskraft og erhvervsudvikling mod højteknologier især IT og telekommunikation. Denne satsning er kommet hurtigt tilbage og gør nu disse regioner interessante for ethvert firma, der søger partnere og eksportmuligheder i Tyskland. Markedstrends og muligheder Tysklands højtudviklede industri og finanssektor kræver overblik samt planlægning og styring, og udviklingen af ERP-software etableredes hurtigt med succes. Markedet for disse ydelser er fortsat i stor vækst. Særligt implementering, drift og procesvurdering er områder, hvor leverandører med nye koncepter har gode muligheder for at markedsføre sig. Den tyske automobil-, appliance- og maskinindustri har for længst indstillet sig på, at embedded software er en væsentlig bestanddel i ethvert produkt. I disse brancher er kravene til nyudvikling og optimering af interfaces meget avancerede og enhver leverandør, der kan byde ind med nye løsninger, er altid velkommen i en ofte tidspresset udviklingsfase. Det være sig enten direkte eller indirekte som underleverandør til mærkeproducenten. Tyskland har taget internettet og mobiltjenesterne til sig. Fritids- og kulturlivet er blevet en drivende erhvervsfaktor, der i høj grad ventes at sætte aftryk i markedet for IKT-services, ligesom den tyske underholdningsindustri i disse år oplever en forandring med højere kvalitet og ændrede behov til følge. Udviklingen er kun lige begyndt og gevinstmulighederne er betydelige også for danske virksomheder. Vores ydelser Små danske IKT-virksomheder bør se Tyskland som et nøglemarked. Danmarks Eksportråd kan hjælpe med partnersøgning, markedsvurderinger, identificering af relevante messer og arrangere fællesstande, så også virksomheder med mindre markedsføringsbudgetter kan realisere et betydeligt salgsfremstød. Morten Frederiksen Konsul og leder af handelsafdelingen, München Reinhold Säckl Eksportrådgiver, München

9 9 Anemette Hansen Eksportrådgiver, Berlin fødevarer Med en omsætning på henholdsvis 128,9 mia. og 47 mia. (2006) rummer den tyske fødevaredetailhandel samt det tyske catering- og forplejningsmarked masser af potentiale for danske fødevareeksportører. Ifølge brancheforeningerne vil den positive udvikling på det tyske arbejdsmarked og stigende lønninger i 2008 medføre øget optimisme hos den tyske forbruger og stimulere konsumudviklingen. Made in Denmark og dansk gælder i såvel B2Bsom B2C-sammenhæng som kendte kvalitetsmærker, og de positive udsigter for 2008 giver danske fødevareeksportører al mulig grund til at realisere potentialet på markedet. Trends, udfordringer og muligheder Detail- og engrosbranchen, herunder særligt C&Cmarkedet, er karakteriseret ved gennemgående strukturforandringer. Det tyske fødevaredetailmarked er i en konsolideringsfase, hvor flere allerede store handelsgrupper gennem fusioner og overtagelser vokser sig endnu større. Det stiller i stadig højere grad danske fødevarevirksomheder overfor nye udfordringer, herunder stadig mere hierarkiske strukturer i de tyske handelsvirksomheders indkøbsorganisation. En voksende bevidsthed omkring sundhed og ernæring samt manglen på råstoffer og stigende energipriser har sat sine spor i produktudviklingen og markedsføringen af fødevarer i Tyskland. Miljøvenlighed og bæredygtighed er derfor blevet en naturlig del af handelsvirksomheders strategier og produktsortiment. Fair trade, økologi og regionalitet er således nøgleord på det tyske fødevaremarked. I disse trends og i kombination med begreber som wellness og convenience er der store vækstmuligheder for danske fødevareproducenter på det tyske marked. Danmarks Eksportråd i Tyskland tilbyder danske fødevarevirksomheder assistance på disse områder. Gennem vores brede netværk på det tyske marked kan vi formidle kontakt til tyske forhandlere, grossister, agenter etc., ligesom vi kan bistå i udvikling af markedsførings- og produktstrategier for det tyske marked. Nøgleelementer til succes Nøgleelementerne til succes på det tyske fødevaremarked handler typisk om: at trænge igennem til relevante beslutningstagere hos potentielle samarbejdspartnere at definere den korrekte strategi i relation til herskende markedsførings- og produkttrends inden for de respektive produktområder at agere i overensstemmelse med kulturelle forskelle mellem tyske og danske omgangsformer i erhvervslivet

10 10 Bygge og Anlæg Den tyske byggesektor er en af de største bidragsydere til den tyske samfundsøkonomi. Efter en række år med røde tal på bundlinjen har produktionen i sektoren siden sommeren 2005 været stigende i Tyskland. Dansk byggevareeksport nyder godt af denne positive udvikling og er derfor støt stigende. Eksportørernes muligheder Særligt erhvervsbyggeri og offentligt byggeri er i fremgang, men også offentlige investeringer i bygninger og moderniseringer af f.eks. skoler, børneinstitutioner, sports- og fritidsanlæg, vandrensningsanlæg og infrastruktur er i rivende udvikling. De offentlige budgetter er trængte. For at råde bod på det arbejdes der nu mod forstærket involvering af den private sektor via offentlig-privat samarbejde (Public Private Partnership). Ikke mindst mindre entreprenører håber på, at et gennembrud på denne front vil kunne puste mere liv i sektoren. Renovering af bygninger udgør også et område med muligheder. Der investeres store summer i at renovere den ældre boligmasse. I øst udgør sanering og renovering af beboelsesejendomme også en stor del af de samlede udgifter, da boligbestanden er gammel og dårligt vedligeholdt. Christiane Plischke Eksportrådgiver, Hamborg For danske virksomheder fungerer vi som partner med en bred viden og kontaktflade Danske virksomheder, ikke mindst inden for komponent- og elementområdet samt virksomheder med energi- og miljørigtige koncepter og løsninger, har gode muligheder på det tyske marked. Der er netop fra den tyske regerings side afsat et milliardbeløb i euro til støtte af energibesparende byggeri, hvad der også kan komme danske virksomheder til gode. Midlerne kan søges frem til år 2009 og forventes at påvirke efterspørgslen på miljø- og energirigtige byggematerialer og koncepter. Vi tilbyder Generalkonsulatet tilbyder individuel og skræddersyet eksportassistance, hvor vi eksempelvis hjælper med formidling af kontakt til tyske forhandlere, agenter og grossister. For danske virksomheder fungerer vi som partner med en bred viden og kontaktflade.

11 11

12 12 Miljø og Energi Tyskland indtager fortsat en position som foregangsland inden for miljø- og energiområdet. Det centrale mål med miljø- og energipolitikken er at prioritere strategier for helhedsløsninger, der bygger på en tilskudsfri, langtidsholdbar løsning uden kerneenergi. Tyskland er i dag det største vind- og solenergimarked i verden, det største første generations-biodieselmarked i Europa samt pioner inden for anvendelse af brint. Tysklands succesfulde energitilskudslov (EEG), der også forsøges anvendt i andre lande, har været i kraft i ca. otte år og foreløbig skabt mere end ekstra arbejdspladser. I de senere år er der vedtaget adskillige nye miljølove, hvilket fører til nye forretningsmuligheder. Markedstrends En væsentlig del af den traditionelle energiproduktion skal over de næste årtier erstattes af nye energikilder. Den vedvarende energisektor er derfor en af de mest interessante vækstbrancher i Tyskland de næste mange år. Tyskland satser på flere forskellige områder: sol, vind, vand, geotermi samt biomasse kombineret med såvel store som små kraft- og varmeproduktionsanlæg. Dertil kommer øget fokus på forbedret energiproduktivitet i bygningsmassen og industrien. Der er flere tiltag mht. udvikling af alternative drivmidler til delvis afløsning af benzin og diesel. Fra 1. januar 2007 fik Tyskland tvungen iblanding af biodiesel og bioethanol i fossile brændstoffer. BtLproduktion er i sin vorden, men der forskes stadig i anvendelse af forskellige råstofvarianter til både første og anden generation biobrændstof. Danske muligheder Danske virksomheder har været på verdensmarkedet med energi- og miljøprodukter i mange år og eksporterer i fortsat stor stil til det tyske marked. Men med den nye handlingsplan, som er vedtaget af den tyske Forbundsdag, er der skabt endnu flere muligheder for danske virksomheder i de kommende år. Ebbe Johansen Sektorekspert, Berlin Martina Eggers Eksportrådgiver, Berlin Lars cornett Rådgiver, Berlin

13 Christian Østergaard Sektorekspert, Berlin. Michael Scholze Eksportrådgiver, Berlin. Claus kirchner Eksportrådgiver, Berlin. 13 industri & maskiner Den tyske maskinbyggerindustri er den tredjestørste branche i Tyskland. Da branchen traditionelt leverer størstedelen af produktionen til eksport, oplever man i øjeblikket øget aktivitet. Man regner med en vækst på 14 % i 2008 til en omsætningsrekord på over 200 mia. euro. Den tyske maskinbyggerindustri ligger spredt over det meste af Tyskland, dog med den største koncentration i det vest- og sydvestlige Tyskland. nye kunder og samarbejdspartnere. Det kræver dog tålmodighed og vedholdenhed at komme ind på det tyske marked. Markedsbearbejdningen tager tid, og der går typisk en rum tid, fra en tysk virksomhed har vist interesse, til den første ordre er i hus. Derudover skal man som oftest vælte en eksisterende leverandør af pladsen først. Er man først inde og overholder sine aftaler, kan man dog også regne med en loyal kunde. Danske virksomheder vil med deres produkter kunne ramme bredt i den tyske industri. Det er dog som leverandører til den tyske maskinbyggerindustri, at den største afsætning for danske virksomheder ligger. Traditionelt har danske virksomheder størst succes indenfor metal, herunder støbning og bearbejdning, samt plast, herunder støbning og videreforædling og elektronikkomponenter generelt. Messer En fast tilbagevendende begivenhed er deltagelse på fællesstanden på Subcontracting på Hannover Messen hvert år i april. Fællesstanden, der er en møbleret og nøglefærdig stand, støttes af Danmarks Eksportråd. Små og mellemstore virksomheder vil kunne opnå støtte til deltagelse på fællesstanden. Markedstrends Den traditionelle tyske underleverandør er begunstiget af gode konjunkturer. Dette giver naturligvis de danske underleverandører en fordel, når der forhandles med tyske kunder. Dertil kommer, at danske virksomheder i kraft af højere produktivitet ofte er i stand til at producere til konkurrencedygtige priser i forhold til tilsvarende tyske underleverandører. På trods af stigende ordreindgang er tyske virksomheder tilbageholdende med at ansætte den fornødne arbejdskraft. Dette betyder, at en stor del af produktionen kan og vil kunne blive placeret hos danske virksomheder. Markedsevaluering Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af en stor del af produktionen kan og vil kunne blive placeret hos danske virksomheder

14 14 Sundhed, Medico og Biotech Med udgifter på 234 mia. euro i 2005 er Tyskland et Medicinteknologi i Tyskland af de lande i verden, der bruger flest penge på sund- Tyskland har en eksportandel af medicinteknologi i hedsområdet. Det nuværende sygesikringssystem er verden på 14,6 %, og sundhedsudgifterne inden for ikke skattefinansieret som i Danmark, og der eksiste- denne sektor lå i efteråret 2006 allerede over 20 mia. rer to forskellige måder at være forsikret på via den euro. Tendensen går i retning af en øget efterspørgsel lovpligtige sygekasse eller den private sygekasse. efter nye medicinteknologiske produkter. Dermed opstår der nye muligheder for danske virksomheder Sygehussektoren på det tyske marked. I 2005 var der sygehuse i Tyskland (Danmark: 62) med i alt sengepladser (Danmark: ), som drives af enten det offentlige, almennyttige organisationer eller private virksomheder. Den generelle sparekurs tvinger det offentlige til at sælge ud af sygehusene, hvilket giver muligheder for vækst Vores ydelser Det tyske sundhedssystem er komplekst og præget af mange forskelligartede aktører. Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af nye kunder og sam- Birgit Andersen Eksportrådgiver, München Judith Niehaus Eksportrådgiver, München blandt private sygehuskæder. Dette betyder, at der i arbejdspartnere. Endelig koordinerer vi den danske fremtiden vil være et stigende behov for innovative fællesstand på MEDICA-messen i Düsseldorf. løsninger, der kan reducere omkostningerne på syge- husområdet. Danmarks Eksportråd tilbyder skræddersyede markedsundersøgelser samt assistance med søgning af nye kunder og samarbejdspartnere

15 Katja Lambertsen Eksportrådgiver, Hamborg Heidi Kusch Eksportrådgiver, Hamborg 15 Beklædning og accessories Danmark og danske modefirmaer nyder omfattende og meget positiv omtale i den tyske fag- og dagspresse. København fremhæves ofte som modemetropol på linje med Paris og London. Denne meget positive omtale smitter af på hele den danske mode- og beklædningsbranche og styrker Danmarks image som en førende og innovativ modenation. Helle Lund Eksportrådgiver, Hamborg Sport og fritid Udendørsaktiviteter nyder stigende popularitet i Tysk- land, hvad der bl.a. afspejler sig i et stigende antal overnatninger på tyske campingpladser og stigende besøgs- og udstillerantal på den vigtige Spogamesse i Køln. På outdoor området findes endvidere et uudnyttet markedspotentiale for målgruppen 45 til 69 år. Salget af sports- og fritidsartikler forventes at stige markant i de kommende år, hvad der kan komme danske virksomheder til gode. Muligheder for dansk beklædning Det er dog ikke kun højt profilerede danske designerbrands, der vækker opmærksomhed. Tyskerne er også ved at få øjnene op for de spændende og anderledes kollektioner inden for f.eks. børnetøj. Samtidig er mange danske virksomheder i Tyskland kendte for at lave gode kommercielle kollektioner til konkurrencedygtige priser. Der er således store muligheder for dansk beklædning i Tyskland. Markedet er imidlertid også præget af betydelig konkurrence, og det kræver mange ressourcer at komme i gang samt at bevare positionen på det tyske marked på længere sigt. Den hurtigste og letteste vej til markedet er ofte via samarbejde med en lokal partner, f.eks. en handelsagent. Der spores således stigende interesse blandt udstillere og besøgende for messer, der henvender sig til sports- og fritidssegmentet. Relevante messer er bl.a. ISPO i München indenfor sportsudstyr og -beklædning, Jagd und Hund til jagt- og lystfiskeriområdet, Spielwarenmesse Nürnberg til legetøj, Golf Europe inden for golfbranchen og SpogaGafa inden for campingudstyr og udendørsindretning. Markedet for sport og fritid er i Tyskland samlet set i vækst, og for danske virksomheder er der gode muligheder for at profitere på denne vækst. Messer De vigtigste messer inden for modebranchen i Tyskland er CPD i Düsseldorf samt PREMIUM-messen i Berlin. De tyske messer tiltrækker mange udenlandske indkøbere, og messerne er ofte et godt kontaktforum til både det tyske og internationale publikum. Danmarks Eksportråds indgående kendskab til det tyske marked samt brede netværk af tyske agenter og distributører gør os i stand til at yde et væsentligt bidrag til danske virksomheders indgang på det tyske marked.

16 Den mest anvendte distributionform for nye eksportører er via handelsagenter, som enten bearbejder dele af Tyskland eller hele Tyskland via et udbygget agentnet. 16 Allan Lillebæk Nielsen Eksportrådgiver, München Heidi Kusch Eksportrådgiver, München Møbler Tyskland er Danmarks største eksportmarked for møbler. Således fragtes ca. 20 % af dansk møbeleksport syd for grænsen. Markedet har i de seneste år været præget af voksende polarisering. Dette har resulteret i stigende afsætning af produkter inden for både lavprissegmentet og segmentet for eksklusive designmøbler. Selvom smag og præferencer varierer regionalt, er der generelt stor interesse for den danske møbelstil især i Nordtyskland. Danske virksomheders muligheder Danske virksomheder har særlig gode muligheder med eksklusive møbler, men må påregne at skulle investere tid og ressourcer, før man kan få opbygget et kendt brand i Tyskland. Også inden for kontraktmarkedet er der gode muligheder for samarbejde med tyske bygherrer, arkitekter og entreprenører. Det kan være vanskeligt at gennemskue beslutningsprocessen, og hvem der er de relevante aktører på kontraktmarkedet. Med vores netværk og markedsnærhed kan vi bidrage aktivt til at identificere og skabe kontakt til de rette beslutningstagere. Interiør Det tyske marked for interiør og brugskunst omfatter et bredt produktsortiment, herunder bl.a. boligartikler og designvarer. Interiør betragtes af mange som luksusartikler, og den største efterspørgsel per husstand findes derfor i de regioner, hvor den disponible indkomst er højest, herunder ikke mindst de store metropolområder Hamborg, München, Frankfurt, Düsseldorf og Berlin. Markedet og muligheder Markedet for interiør har også vist tendens til at opdele sig i et discount- kontra et premiumsegment. Antallet af livsstilsbutikker er stigende, og tyske møbelbutikker begynder i højere grad at fokusere på boligtilbehør. Den mest anvendte distributionsform for nye eksportører er via handelsagenter, som enten bearbejder dele af Tyskland eller hele Tyskland via et udbygget agentnet. Messedeltagelse på f.eks. Hamburger Einkaufstage, TrendSet og Ambiente er også en vigtig markedsføringsaktivitet for mange danske virksomheder.

17 17 Events og arrangementer Events og arrangementer er gode indgangsvinkler til at skabe opmærksomhed omkring sine produkter og services. På den danske ambassade i Berlin kan foyeren med sin forrygende arkitektur og særdeles gode akustik udgøre rammen for en festlig reception, et selskabeligt netværksmøde eller en stemningsfyldt produktpræsentation. Ambassadens mødelokaler kan derudover benyttes til eksempelvis kundemøder, seminarer og konferencer. Den danske ambassade er placeret sammen med de øvrige nordiske landes ambassader i hjertet af Berlin. Det nordiske ambassadekompleks er i de seneste år blevet en væsentlig publikumsmagnet og gæstes årligt af ca besøgende, der kommer for at opleve nordisk kunst og kultur. Kompleksets fælleshus giver mulighed for arrangementer med benyttelse af foyer, udstillingsflade, tagterrasse, konferencelokale, auditorium og café. Ambassadens vinduesparti er desuden et attraktivt udstillingsvindue for danske virksomheder, der ønsker at præsentere deres produkter for den brede offentlighed på en ny og kreativ måde. Vinduespartiet vender ud mod gaden ved ambassadekompleksets hovedindgang og udgør et potentielt udstillingsareal på ca. 60 m2 i stueetagen og i alt ca. 30 m2 på de øvrige tre etager. Også i Hamburg og München er der mulighed for at benytte repræsentationernes faciliteter til receptioner, netværksmøder, produktpræsentationer, seminarer eller lignende. Vores erfaring er, at arrangementer, der afholdes på danske repræsentationer i udlandet, tiltrækker stor opmærksomhed og giver et positivt indtryk på forretningspartnere samt potentielle og eksisterende kunder. Izabela A. Osinka Eksportrådgiver, Berlin Helle Lund Eksportrådgiver, Hamborg

18 18

19 0versættelser Übersetzungen Raiffeisenweg 14 b D Schwedeneck Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Mobil:+49 (0) Birgit Jürgensen-Schumacher Ermächtigte Übersetzerin der dänischen Sprache für den Bezirk des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 19 Erhvervsret Arbejdsret Byggeret Lejeret Kurfürstendamm 61 (Olivaer Platz) Berlin Telefon Telefax

20 Berlin, Ambassade Königlich Dänische Botschaft Rauchstrasse 1 D Berlin Tlf.: +49 (0) Fax.: +49 (0) Hamborg, Generalkonsulat Königlich Dänisches Generalkonsulat Heimhuder Strasse 77 D Hamburg Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) München, Konsulat Königlich Dänisches Konsulat Sendlinger-Tor-Platz 10/IV D München Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0)

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked. v/ Eksportrådgiver Helle Lund

Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked. v/ Eksportrådgiver Helle Lund Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked v/ Eksportrådgiver Helle Lund Export Steps, Innovatorium Herning den 7. juni 2011 Tyskland Danmarks største eksportmarked Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet. Eksportrådet, Ambassaden i London

Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet. Eksportrådet, Ambassaden i London Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet Eksportrådet, Ambassaden i London UK Tak for at I bruger tid på at høre hvad vi har at fortælle om det britiske marked. Denne præsentation vil give jer et

Læs mere

Innovation Camp Medica

Innovation Camp Medica Innovation Camp Medica Velkommen! Konsortiet bag Innovation Camp MEDICA Succes kræver forberedelse MEDICA er en medtech jungle (uoverskuelig stor og multikulturel) Konsortiets vision; hjælpe deltagere

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Markedsmuligheder i Finland

Markedsmuligheder i Finland Markedsmuligheder i Finland + Sauna Sauna er en del af hverdagen I Finland er der anslået 2 millioner sauna Arbejde og fritid Danmarks eksport til Finland Dansk eksportfordeling, Norden 2010 Kilde:

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Sverige! Vores købedygtige nabo

Sverige! Vores købedygtige nabo Underoverskrift (MetaUM str. 16) Sverige! Vores købedygtige nabo kør over broen Mette Ehlers Mikkelsen, Handelschef, Danmarks Ambassade, Stockholm Veje Til Vækst, 15. November 2012 Svenske brands Svenske

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012

BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012 BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012 1 KORT OVER BENELUX 2 BEFOLKNING NL 16.715.000 Belgien 10.789.000 Flandern Ca. 6,1 Mio. Vallonien

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Marked i fokus Tyskland

Marked i fokus Tyskland Next: Tyskland Væksthus Hovedstadsregionen Ballerup Onsdag d. 12. oktober 2016 Marked i fokus Tyskland v/ Helle Meinertz, generalkonsul i München Økonomien helt kort Tyskland er kommet godt igennem finanskrisen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao.

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao. Invitation til at deltage på dansk fællesstand på Cumbre Industrial, en af Sydeuropas største messer for underleverandører og automatisering i Bilbao d. 27.-30. september 2011 Eksportrådet i Spanien arrangerer

Læs mere

Eksportrådet i London

Eksportrådet i London 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Danish Design House Munich. a kind of blue. 24FEB15 27FEB15

Danish Design House Munich. a kind of blue. 24FEB15 27FEB15 Danish Design House Munich a kind of blue. 24FEB15 27FEB15 Invitation Deltag i årets Design Event i München Danish Design House Munich med udstillingen a kind of blue 24. 27. februar 2015. Eksportrådet

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Naboer i vækst: Eksport til Norden markedsmuligheder i Sverige, 2014

Naboer i vækst: Eksport til Norden markedsmuligheder i Sverige, 2014 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Naboer i vækst: Eksport til Norden markedsmuligheder i Sverige, 2014 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Sverige

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off Velkommen til Informationsmøde og kick-off Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning -Mål at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i Kbh. og Herning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (byggeri & anlæg), Danmarks Ambassade i Oslo Tidligere arbejdet

Læs mere

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked EFTERÅR 2014 >>> >> > Eksportforeningens EKSPORT AKADEMI udbyder nu en attraktiv efteruddannelse til danske eksportvirksomheder som har det tyske marked i fokus. OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere