Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk"

Transkript

1 Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter amternes nedlæggelse. Projektet Bedre Cykelruter præsenterer værktøjer, der kan hjælpe kommunerne hermed. Såvel tekniske som turistmæssige parametre indgår i planlægningsmetodikken. Danmark var det første land i verden til at åbne et officielt nationalt cykelrutenet. Det skete i 1993 på initiativ af Vejdirektoratet, Amterne, Miljøministeriet, De Frie Fugle m.fl. De nationale cykelruter går fra nord til syd og vest til øst og omfatter i dag 11 ruter på i alt km. Sammen med de regionale cykelruter (5.874 km) og lokale cykelruter (2.298 km), giver det km afmærkede cykelruter. Med vores i forvejen lange historisk tradition for cykling, er her et godt grundlag for udvikling af cykelturismen og danskeres egen cykling til hverdag og fritid. Men som det vil fremgå i det følgende, er der brug for en bedre koordinering for at nå dette mål. De nationale cykelruter døden nær! Hidtil har amterne været ansvarlige for planlægning og vedligeholdelse af de nationale og de regionale cykelruter. Her ved amternes ophør var det spændende, hvem som skulle træde til og i lang tid så det ud som om de nationale cykelruter ville dø i konfirmationsalderen! Dansk Cyklist Forbund og De Frie Fugle henvendte sig sammen til daværende Transport- og Energiminister Flemming Hansen for at få bevaret og videreført dette nationale unikke klenodie. Ministeren svarede, at der nok skulle blive lavet en aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Vejdirektoratet herom. Denne aftale blev indgået i starten af 2007 og indebærer at: de nationale cykelruter bevares kommunerne står for vedligeholdelse og afmærkning efter gældende vejregler kommunerne kan selv ændre forløbet af ruterne og oprette nye ruter sådanne ændringer skal indberettes til Vejdirektoratet, som ajourfører kort over ruterne. Det bliver så spændende om 98 kommuner vil kunne løfte og koordinere opgaven. Endvidere ligger der et historisk problem i koordinering mellem vejmyndighederne og turismens organisationer med hensyn til udvikling af cykelturismen. Ofte har turistorganisationer markedsført cykelruter uden at have viden om eller indflydelse på ruternes standard og afmærkning. Overhalet af udlandet Siden det gode initiativ med nationale ruter i 1993, er vi blevet overhalet af mange andre lande med hensyn til udvikling af cykelrutenettet og ikke mindst cykelturismen. Det gælder især lande som Tyskland, Østrig og Schweiz. Schweiz er foran de fleste lande med hensyn til systematisk information og afmærkning. I 1998 indviedes 9 nationale cykelruter på i alt 3300 km. Information, kortsalg, booking af overnatning m.v. er samlet i én organisation, Veloland Schweiz (www.cycling-in-switzerland.ch), hvilket gør det let at udvikle og vedligeholde cykelruter og for brugeren let at planlægge en cykelferie i landet. Organisationen omfatter alle 26 kantoner, SBB (Schweiz s DSB), turistorganisationer, cyklist- og diverse frilufts- og sportsorganisationer m.v. Allerede efter et år viste en undersøgelse, at de investerede midler var betalt tilbage i form af øgede turistindtægter. Seneste tal (2004) viste på årsbasis: Antal cykelrejser: 4,5 mio Cykelturisternes samlede forbrug: 130 mio SFR De samlede årlige udgifter til drift og markedsføring: 1 mio. SFR. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

2 Man kan simpelthen vælge om man bare skal købe et kort eller en guidebog, eller leje cykel og om cyklen skal hvile lidt undervejs i et tog - eller om man vil købe en total pakkeløsning med det hele med overnatning på Velotel. En vigtig ting i samarbejdet drejer sig om banedriften, idet fine nyere cykler (efter 2 år sælges de til private og nye indkøbes) udlejes på alle stationer og kan afleveres på en anden station. Andre cykler medtages uden snævre begrænsninger og stationernes kiosker sælger cykelkort- og guider. (www.sbb.ch). På vej mod bedre cykelruter i Danmark I projektet Bedre Cykelruter har vi undersøgt hvilke problemer, der foreligger, og søgt udarbejdet retningslinier for hvordan, cykelruter evalueres og vedligeholdes. Der findes tekniske vejledninger i, hvordan man eksempelvis laver afmærkning og stier langs veje (vejregler). Men der er ikke manualer til at lave cykelruter efter, herunder vurdering af hvilke veje, der er velegnede til at indgå i cykelruter m.h.t. trafiksikkerhed, komfort, oplevelsesværdi m.v. Eksempelvis har kommuner og amter haft frit slag til at benytte veje med en hel del biltrafik, som dele af en cykelrute, uden at etablere cykelstier langs disse veje. Fig. 1: Dæmningen mellem Bogø og Møn. Her går 1 international cykelrute (Berlin - København), 2 nationale cykelruter (8 og 9) og en regional (58). Der er en årsdøgntrafik på ca biler. Ikke trafiksikkert nok. Fig. 2: Cykelrute N 12 Limfjorden rundt ved Vitskøl Kloster - ikke særlig trygt for små cyklister. I manualen Bedre Cykelruter indgår et forsøg på en vurdering af de turist- og servicemæssige kriterier så som overnatning, proviantering, service, landskab og seværdigheder. Noget sådant har ikke Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

3 foreligget indtil i dag. Dog er CyclingDenmark (www.visitdenmark.com/cycling) begyndt at kvalitetsbedømme overnatningssteder ud fra cyklisters forventede behov, ligesom det har været tilfældet i nogle andre lande, så som Norge, Tyskland og Østrig. Fig. 3: Cykelrute i Flandern, hvor biler max må køre 20 km i timen samt Fahrradstrasse, Tyskland. I Danmark savnes afprøvning af værktøjer til ændring af veje til cykelruter. Men vejlukninger kunne koordineres med planlægning af sammenhængende cykelmuligheder. Fig. 4: I hollandske byområder kan man finde denne tavle, som betyder at biler ikke på overhale cyklister! Planlægningsparametre For at gøre en lang historie kort, så har vi på baggrund heraf og flere udførte ruteundersøgelser udvalgt følgende 9 parametre af betydning for en cykelrutes kvalitet: 1. Information inden turen 2. Adgangsforhold til ruten 3. Vejvisning incl. informationstavler 4. Trafiksikkerhed 5. Komfort/teknisk udformning 6. Proviantering 7. Overnatning 8. Anden service 9. Landskab og seværdigheder Alle punkter - undtagen 1 - måles på en enhed af ruten svarende til en dagsmarch (40-60 km bestemt konkret i forhold til mål så som byer/overnatningssteder) og så benyttes et gennemsnit af enhederne, som samlet værdi. Hver punkt kan max. få 5 point og min. 1. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

4 Test af cykelruter Nationalrute 9 mellem København og Gedser blev testet af 5 forskellige testpiloter, heraf en fra Norge, som har stor erfaring med sådanne cykelrutetest. Den udviklede metode er også inspireret af evalueringsmetoder fra Norge. Resultatet blev en samlet karakter for cykelruten på 4. Der var strækninger, hvor trafiksikkerheden var for lav (bl.a. dæmningen Bogø - Møn), og strækninger af særlig flot landskabsmæssig værdi, f.eks. sydøstlige Møn og de østfalsterske skove. Endvidere blev der via testkørslerne påpeget flere mangler og forbedringsforslag, som kunne sendes til de relevante kommuner efterfølgende. Planlægningsmodel Sammen med andre turistmæssige aspekter nåede projektet frem til en planlægningsmodel af form som et hus eller et tempel om man vil, hvor de enkelte bygningselementer (parametre) alle er nødvendige for at få et godt resultat. Udvikling af cykelturismen kommer således ikke af sig selv, fordi man har nogle cykelruter, der kræves flere servicemæssige elementer m.v. samt markedsføring. Omvendt hvis fundamentet og infrastrukturen ikke er i orden falder det hele også til jorden. Fig. 5: Samlet planlægningsmodel for cykelruter og cykelturisme: 1. Basis dvs. landets/områdets egnethed (eks. højdeforhold og klima) 2. Infrastruktur for cyklister incl. adgang og information. 3. Overnatning, proviantering og anden service 4. Landskab og attraktioner 5. Cykelturistproduktet (eks. temarute med tilhørende service) 6. Markedsføring. Forhåbentlig kan dette give et lille overblik til kommunerne om hvad det er for en opgave med videreudvikling af cykelruterne og turismen der ligger og venter. I selve projektrapporten og dens bilag kan man så finde mere detaljerede værktøjer til dette arbejde. Her findes også tjeklister til den detaljerede planlægning og inspiration til at gøre cykelruterne ekstra interessante. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

5 Fig. 6 :Trækfærgerne over Skjern Å giver ekstra oplevelser undervej. Rapporten Bedre Cykelruter kan findes på Ny vejvisning for cyklister Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. Vejvisningen er det kit, som binder stier i eget tracé, stier langs veje, skovveje og kommuneveje sammen til ruter for cyklister, ridende og vandrere. Derfor er vejreglerne for afmærkning heraf, noget af det vigtigste værktøj for vejmyndighederne i bestræbelserne på at skabe gode adgangsforhold for disse lette trafikanter. En nyrevideret vejregel er godkendt i Vejregelrådet den 19. juni Kommunerne har nu fået fornøjelsen af at overtage amternes arbejde med afmærkning af nationale og regionale cykelruter. Alene dette arbejde vil sikkert give nogle vanskeligheder i starten, og er da også en af grundende til, at den reviderede vejregel om vejvisning kommer nu. Samtidig giver det kommunerne mulighed for at starte på en frisk og rette op på mange af de problemer med sjusket vejvisning på cykelruterne, som man har set tidligere. Det gælder f.eks. opsætning af vejvisningstavler på andet udstyr. Det vil man gerne til livs nu. Tekniske finesser og fiduser For at undgå at symboler peger én vej og pil en anden vej og undgå at hovedtavle og undertavle drejes i forhold til hinanden, foreslås det at trykke hovedtavle og undertavle på samme metalplade, men visuelt adskilt med hvid ramme omkring begge. Endvidere er det blevet tilføjet i vejreglen at rutenummerkasser på rutetavler altid skal have samme højde, og at man derfor må forlænge tavlen, hvis der også skal være plads til et navn eller flere rutenumre. Endvidere er der indført en stinavnetavle, som kommunerne har savnet. Den benyttes, hvis en cykelrute gennemgående er skiltet med ét rutenummer, men på en delstrækning har et lokalt stinavn, som man gerne vil vise. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

6 Basis principper i vejvisningen Grundprincipperne i vejvisningen, misforstås ofte. Man ser f.eks. af og til en usynlige parallel skiltning og pile pegende opad. Derfor bliver det slået fast i den nye udgave af vejreglen, at : Vejvisningssystemet for cyklister, ridende og vandrere består af en langsgående afmærkning, hvorved menes, at vejvisningen kun ses, når man er på den pågældende rute. Er der ingen vejvisning skal man fortsætte ligeud. Rutetavler med venstrevendt symbol benyttes til bekræftelse af, at man er på ruten. Der anvendes ikke pile ved "ligeudvejvisning". Ved retningsændring af ruten anvendes pil på undertavle under rutetavle, pilvejviser, tabelvejviser eller diagramtavle. En fremtid for de nationale cykelruter Da kommunerne formentlig har svært ved at koordinere nationale cykelruter fra Skagen til Gedser, tager vejreglen hånd om fremtidig styring heraf: Nationale cykelruter kan omlægges og nye indføres såfremt: Ruten er af national betydning, dvs. den går gennem flere landsdele og er mindst 200 km. Der foreligger en indstilling fra Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning herom. Ruten skal være entydig uden blindtarme, sløjfer og forgreninger. Ruten skal være tydeligt afmærket - også i byer og ved færgehavne. Omlægning af ruter skal koordineres med udgivelser af kort og guider. Ruten bør ikke have dobbeltnummerering, dvs. overlap mellem flere ruter, bortset fra korte strækninger. Ligeledes bør overlap med Marguerite ruten undgås. Endvidere bør der laves midlertidig afmærkning ved ruteændringer, f.eks. grundet færgenedlæggelser og lignende. Endvidere er det nu bestemt, hvordan kommunerne skal tackle de regionale ruter, der defineres som: cykelruter, der forløber gennem flere kommuner, som typisk er lidt længere end beregnet til en dagstur, og som har tilhørende overnatningsfaciliteter, men som ikke er en national cykelrute. Europæiske cykelruter Som omtalt andetsteds er man nogen steder i Europa begyndt at afmærke EuroVelo ruterne med et særligt logo. Hidtil har det ikke været muligt at benytte logoer på nationale cykelruter i Danmark, men den reviderede vejregel åbner mulighed for at man kan sætte logo i farver på undertavle i forbindelse med at europæiske cykelruter forløber på nationale ruter. Logoer skal dog for hver enkel rute godkendes i Vejdirektoratet. Flere muligheder for servicevejvisning Endelig er der muligheder for at vejvise til turistattraktioner og service - noget der hidtil stort set ikke er sket på cykelruterne. Dels kan man bruge de eksisterende sort-hvide M-tavler med blå kant til seværdigheder, stationer, campingpladser, teltpladser, rastepladser m.v., dels kan man bruge den særlige servicevejvisning i sort-hvid f.eks. til indkøbsmuligheder og B&B, som ligger lidt væk fra ruten. De sidstnævnte skal dog i princippet betales af ejerne, men kommunen kan godt vælge at betale. Signaturer på rutekort Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

7 Vejreglen indeholder også et kapitel om rutekort og - brochurer, hvoraf fremgår forslag til brug af signaturer på kortene. Det ville være en stor fordel for cyklisterne om disse forslag blev brugt, så man altid kan genkende kortenes signaturer. Signaturfarverne er valgt, så de matcher med skiltene ude i virkeligheden, og det er som noget nyt slået fast i terminologien, at en rute er noget, som er afmærket, men en grøn streg på kortet, som viser noget, der ikke er afmærket, kaldes et turforslag! Vejregelforslaget Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter kan ses på NB. Der afholdes kursus i VEJ-EU om vejreglen april 2009 i Vejle sæt kryds i kalenderen og nærmere Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Bedre Cykelruter Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet

Læs mere

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter Bilagsrapport til projekt Bedre Cykelruter Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle på eget initiativ.

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter 10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter Afholdt på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens den 24. november 2003 Program Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/02-02-2010 1 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Cykelplan for Odsherred

Cykelplan for Odsherred Cyelplan for Odsherred Udarbejdet for Odsherred Turistråd og Odsherred ommune November 2006 af Jens Eri Larsen Indholdsfortegnelse 1. Esisterende infrastrutur 3 2. Trafiale og turistmæssige behov 5 3.

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Cykelruteplan Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. 1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 13/7403 2. status mål 2014 - MTU...

Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. 1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 13/7403 2. status mål 2014 - MTU... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 30. september 2014 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

DANMARK - EN DESTINATION FOR INTERNATIONAL CYKELTURISME. Anbefalinger baseret på erfaringerne fra projektet. Powered by Cycling: Panorama

DANMARK - EN DESTINATION FOR INTERNATIONAL CYKELTURISME. Anbefalinger baseret på erfaringerne fra projektet. Powered by Cycling: Panorama DANMARK - EN DESTINATION FOR INTERNATIONAL CYKELTURISME Anbefalinger baseret på erfaringerne fra projektet Powered by Cycling: Panorama 41 km DA Det flade sønderjyske marskland i Nationalpark Vadehavet

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Manual til cykelvenlige feriehuse

Manual til cykelvenlige feriehuse Manual til cykelvenlige feriehuse Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard Andrew Tøttrup Maddock Juli 2015 Copyright: Feriehusudlejernes Brancheforening Turisterne og cyklerne Projektet Powered by Cycling:

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere