Jeg vil gerne sende en rigtig varm tak til de følgende, hvis hjælp på de mest forskellige måder har været uvurderlig for mit specialeforløb:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil gerne sende en rigtig varm tak til de følgende, hvis hjælp på de mest forskellige måder har været uvurderlig for mit specialeforløb:"

Transkript

1

2

3

4 Jeg vil gerne sende en rigtig varm tak til de følgende, hvis hjælp på de mest forskellige måder har været uvurderlig for mit specialeforløb: Mine to vejledere, Michael Harbsmeier og Klaus Schulte, for deres vedvarende interesse og opmuntring, selv på trods af lange stilhedsperioder fra min side. Indlånet på Roskilde Universitetsbibliotek, med bibliotekaren Hanne Pedersen i spidsen, som både kunne og ville skaffe også de mest umulige bøger fra bibliotekerne verden rundt. Min ven og gammel studiekammerat, cand.mag. Christoph Klinger, for den utrættelige input med faglige inspirationer og kritiske feedback på mine udkast. Nattevagten og Teknisk Drift på RUC med Sussi Kampman i spidsen, som på trods af de skærpede regler mht. overnatning i offentlige bygninger, gav mig lov til at bo her på RUC de sidste par uger af forløbet. Og endelig min kære forlovede, lærerstuderende Tine Hørup, for både titelbladet og forståelsen for mit specialebetingede fravær gennem de allersidste uger. Tilo Krause Roskilde Universitet(scenter) 30. januar 2009, kl Billede på titelbladet: Alfred Wegener på Nunatak Scheideck (Vestgrønland), Fra: Alfred Wegener: Mit Motorboot und Schlitten in Grönland, 1930, s

5 0. Indholdsfortegnelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING DISPOSITION FORSKNINGSOVERSIGT KILDEGRUNDLAG OG AFGRÆNSNING METODE A) OVERSIGT OVER TYSKE GROENLANDICA B) ANALYSE AF GRØNLANDSBILLEDER GRØNLANDSBILLEDER I DET TREDJE RIGES GROENLANDICA LITTERATURPRODUKTIONEN FRA TYSKE GRØNLANDSEKSPEDITIONER Deutsche Grönland-Expedition Alfred Wegener (1929, 1930/31) Wolfgang von Gronaus overflyvninger af Grønland (1930, 1931 og 1932) Paul Burkert på Grønlandsekspeditioner (1933 og 1937) Herdemerten-Expedition der Hermann-Göring-Stiftung (1938) Tyske deltagere i 3 udenlandske ekspeditioner: August Stolberg (1912/13), Joachim Gerstenberg (1936), Erich Etienne (1938) Tyskere på østkysten: Alwin Pedersen ( ), Opmålingsskibet Meteor ( ), Vitalis Pantenburg (1937), Wilhelm Bierther (1937/38) ANTJE HOCH OBEN. DEN ENESTE FIKTIONSTEKST OPSAMLING OG KONKLUSION PERSPEKTIVERING OVERSIGT OVER TYSKSPROGEDE GROENLANDICA (KILDEFORTEGNELSE) LITTERATURLISTE FORMIDLINGSOVERVEJELSER ZUSAMMENFASSUNG STUDIEFORLØBSBESKRIVELSE

6 1. Indledning Den 11. marts 1943 opdagede tre medlemmer af den Nordøstgrønlandske Slædepatrulje et fremmed fodspor i sneen, da de på forårets første inspektionstur nordpå langs kysten var nået frem til Claveringstrædet. Fra fangsthytten ved Germaniahavn på strædets anden bredde steg en tynd røgfane op. Fangsthytten havde de tre mænd bekendt ikke været i brug i nærmest et år, men da de så inspicerede den, fandt de pejsen opvarmet og en tysk uniformjakke hængende på indgangsdøres inderside. Det gik kun langsomt op for dem, at de nu stod over for netop den situation, som i de sidste atten måneders løb havde været patruljens hovedopgave at forhindre: Tyskerne var kommet til Grønland, og der var nu lagt op til militære sammenstød. 1 Grønland havde i løbet af de forgangne godt 250 år kun været udsat for ganske få krigeriske handlinger. Siden 1770 erne var øens vestkyst koloniseret af Danmark; den svært tilgængelige østkyst var fulgt i årtierne omkring Som koloniherre havde Danmark handelsmonopolet over øen og holdt den aflukket for al udenlandsk skibstrafik. Disse bestræbelser havde ganske vist i koloniseringens første årtier resulteret i enkelte mindre søslag med vesteuropæiske hvalfangere, der fortsat gik i land ved landets vestkyst, men bortset derfra fandt der hele denne såkaldte kolonitid igennem ingen militære sammenstød sted i Grønland. Grønlænderne førte således en isoleret tilværelse under kolonitiden, hvor det eneste de kendte fra verden udenfor var danske handels- og kolonifolk. Øen var tilmed så afsides liggende, at der under Imperialismens territoriale magtkampe i 1800-tallet og starten af 1900-tallet heller ingen fremmede militære interesser opstod. I 1931 drog dette ellers så fjerne land imidlertid for første gang den internationale opmærksomhed på sig, da den norske regering officielt erklærede den del af den nordøstgrønlandske kyststrækning, hvor norske fangstmænd i årevis holdt til, som et norsk territorium. Dette blev i Danmark opfattet som en krænkelse af den indtil da ubestridte danske overhøjhed på øen. Sagen blev i 1933 afgjort foran den Internationale Domstol i Haag, hvor Danmark fik tilkendt højhedsretten over hele Grønland. Den internationale 1 Selinger, Von Nanok bis Eismitte, s. 145 ff. og 160 ff.; Odsbjerg, Nordøstgrønlands Slædepatrulje, s ; Howarth, Sledge Patrol, s

7 politiske offentlighed havde herigennem for første gang fået øjnene op for Grønlands store økonomiske betydning, som for de involverede parter endda var en international retssag værd. I 1940 rne opstod der endelig også militære interesser i Grønland, primært ud af tre grunde. For det første havde udviklingen i flyveteknikken gjort så store fremskridt siden 1. Verdenskrig, at overflyvningen af Atlanterhavet nu var blevet muligt. Dermed rykkede Grønland fra verdens periferi i dens strategiske center, da øen ligger nøjagtig midtvejs mellem Europa og Amerika og således kunne fungere som en trædesten på flyveruten over Atlanten. For det andet blev denne strategiske nøglestilling efter udbruddet af 2. Verdenskrig hurtigt vakant, da Danmark efter den tyske besættelse i april 1940 ikke længere kunne varetage forsyningen og forsvaret af Grønland. Denne akutte sårbarhed af landet var for det tredje ansvarlig for, at der nu straks kom fremmede militære interesser på banen og at det i første led var USA, der anmeldte dem. Under henvisning til Monroedoktrinen fra 1823 ville USA nemlig ikke tolerere, at lande i den vestlige hemisfære overgik fra en europæisk magt til en anden og i Washington henregnedes Grønland altså under denne hemisfære. USA s selvpålagte opgave bestod således i at udfylde magtvakuummet i Grønland og at forhindre andre europæiske magter i at sætte sig fast på øen. 2 Konsekvensen af disse tre faktorer blev den overenskomst om Grønlands forsvar, som den danske gesandt i Washington, Henrik Kauffmann, på egen hånd sluttede med USA på årsdagen af Danmarks besættelse, den 9. april Heri forpligtede USA sig til at forsyne og forsvare Grønland, og fik samtidig lov til at opføre flyvebaser og vejrstationer på øen. 3 Baserne kom til at spille en vigtig rolle i USA s krigsførelse i de følgende år, idet de fungerede som mellemlandingsbaser for deres krigsfly på vej til de europæiske slagmarker. De to største af dem, Narsarsuaq i Sydgrønland og Kangerlussuaq i bunden af Søndre Strømfjord på vestkysten, er i dag civile lufthavne og hovedindfaldsportene til landet, mens det amerikanske luftvåben stadigvæk holder til i Grønland på den, først under den Kolde Krig anlagte, Thule Air Base i Qaanaaq-distriktet. 2 Løkkegaard, Det danske gesandtskab, s Løkkegaard, Det danske gesandtskab, s Forsvarsoverenskomstens tekst trykt bl.a. i: Bro, Grønland, s

8 De amerikanske militærfolk og de to danske landsfogeder, der som øverste kolonimyndighed var blevet tilbage i Grønland efter at Danmark var besat, var imidlertid klare over, at visse dele af Grønland ville være vanskeligere at forsvare end andre. Hele den nordøstlige kyststrækning nord for kolonien Scoresbysund den nutidige by Ittoqqortoormiit var således nærmest ubeboet og tilmed svært tilgængelig, da den er aflukket af pakis det meste af året. Her var der en reel fare for, at fjendtlige magter, der var ligeså klare over Grønlands strategiske betydning som deres modstandere, slog sig ned og opførte hemmelige militæranlæg, i værste fald uden at blive opdaget i årevis. Således var der f.eks. en udbredt frygt for, at det tyske luftvåben ville opføre flyvebaser dér ligesom amerikanerne gjorde ved vestkysten, hvilket havde sat tyskerne i stand til at angribe det amerikanske kontinent fra luften. 4 Ud fra disse overvejelser blev der i oktober 1941 oprettet den Nordøstgrønlandske Slædepatrulje forløberen til koldkrigstidens kendte Siriuspatrulje. Gruppens opgave under 2. Verdenskrig bestod i at afpatruljere den nævnte kyststrækning og at afrapportere alle udefrakommende landgangsforsøg, således at det amerikanske kystvagt og luftværn ved målrettede aktioner kunne slå disse tilbage. 5 Røgen over fangsthytten ved Germaniahavn den 11. marts 1943 viste så, at frygten for tyske installationer var velbegrundet: Patruljen havde afsløret vejrstationen Holzauge af det tyske søværns vejrtjeneste (Marinewetterdienst). Stationen var allerede oprettet i august 1942 og havde vinteren over sendt vejrobservationer til Tyskland, som et led i den tyske ubådskrig i Atlanterhavet. I ugerne efter at slædepatruljen og vejrstationens besætning den 11. marts var kommet i berøring, kom det til et antal sammenstød og kamphandlinger, hvorunder krigens eneste offer i Grønland, fangstmand og patruljemedlem Eli Knudsen, blev dræbt. Begivenhederne endte med, at amerikanerne den 25. maj bombede stationen fra luften, hvorefter den blev opgivet af tyskerne tre uger senere. 6 I løbet af de følgende to krigsår kom det til afsløringen af endnu en tysk vejrstation, som ubemærket havde overvintret, 7 og to videre tyske landgangsforsøg blev forhindret. 8 4 Vibe, Ene ligger Grønland, s. 106; Balchen et al, War below Zero, s. 5; Bro, Grønland, s Patruljens ordre citeres bl.a. i Odsbjerg, Nordøstgrønlands slædepatrulje, s Selinger, Von Nanok bis Eismitte, s Bassgeiger på Shannon-Øen, forår Selinger, Von Nanok bis Eismitte, s og

9 1.1. Problemfelt og problemformulering Når man slår ovenstående episode op i de danske standardfremstillinger af Grønlands historie, så er der ligeså stor enighed om selve hændelsesforløbet, som der er om dens historiske fortolkning: Her var det lykkedes, ved en fælles indsats af danske, grønlandske og norske patruljefolk i tæt samarbejde med den amerikanske kystvagt og luftværn, at forsvare demokratiet og holde repræsentanterne af en diktatorisk og fjendtlig magt væk fra det fredelige Grønland. De pågældende kapitler i disse referenceværker støtter sig til størstedelen på beretninger fra personer, som var direkte involveret i hændelserne, og som har udgivet deres erindringer i bogform. 9 Disse erindringsbøger om krigen i Grønland er næsten udelukkende af dansk, norsk eller amerikansk ophav, og har lige siden krigens afslutning nydt en stor popularitet og udbredelse i Danmark. Deres dominans af emnefeltet på det danske bogmarked kan illustreres ved et blik i de danske folke- og forskningsbibliotekers fællesdatabase: Ud af de 33 titler med begge emneord Grønland og Anden Verdenskrig, er de 25 af enten dansk, norsk, amerikansk eller engelsk oprindelse. 10 Næsten en tredjedel heraf er beretninger skrevet af direkte involverede personer. I kraft af deres store udbredelse har disse bøger formået at sætte deres præg på den i Danmark fremherskende populære fortælling om hændelserne i Nordøstgrønland. Dette opfatter jeg som problematisk, da fortællingen kun gengiver én sides fortolkning af begivenhederne, nemlig sejrssidens, og gør denne til almindelig folkeeje. Desuden gør fortællingen det efter mit synspunkt alt for nemt for sine danske recipienter at finde sig til rette i og få bekræftet deres historiske selvbillede som en lille skandinavisk nation, der i starten af krigen uforskyldt blev overrumplet af sine aggressive tyske naboer, men endelig til sidst tog kampen op og sluttede sig til den rigtige side. Den rummer således megen beundring for slædepatruljens deltagere, på grund af både deres indtræden for den retfærdige sag i krigen og deres personlige udholdelsesevne i de barske arktiske 8 Edelweiss og Edelweiss II ved Store Koldewey-Øen, efterår Selinger, Von Nanok bis Eismitte, s Umiddelbart efter krigen: Balchen et al, War below Zero, 1944 (1945 på norsk Bernt Balchen og flygerne på Grønland, 1947 på dansk Kampen om Grønland ); Gad, Grønland under krigen, 1945; Vibe, Ene ligger Grønland, Senere: Carlson, Lifelines through the Arctic, 1962 (1987 på dansk Luftbro over indlandsisen 1987); Olsen, Et hundeliv, Akre, Heltene i kald krig, 1983; Hansen, Greenland s icy fury, Søgning på bibliotek.dk d. 31. marts Emneord: Grønland og Anden Verdenskrig. Antal hits: 33. 7

10 omgivelser. Den gør det nemt at overse, at slædepatruljens tyske modstandere i Nordøstgrønland var udsat for nøjagtig de samme vilkår som de senere hen så populære patruljefolk, og må have lagt en mindst ligeså stor overlevelsesevne for dagen. Ganske vist bliver der i enkelte af patruljefolkenes beretninger givet udtryk for en anerkendelse af de tyske vejrfolks bedrifter endda på en kollegial og til tider ligefrem venskabelig måde 11 men dette ændrer ikke noget ved, at det til syvende og sidst stadigvæk er fortællinger centreret omkring danskeres oplevelser, rettet til en fortrinsvis dansk læserkreds, der primært er interesseret i danske heltegerninger og et klart tysk fjendebillede. I naturlig forlængelse af disse overvejelser opstod så min interesse for den underrepræsenterede fjendtlige, altså den tyske side af fortællingen om krigen i Nordøstgrønland, og spørgsmålet trængte sig på: Var de tyskere, der blev afsløret af slædepatruljen i Nordøstgrønland, virkelig ligeså fjendtlige, som den danske historiefortolkning siden hen har taget for givet? Hensigten blev så, ved en belysning af denne problemstilling at bryde det dansk-norsk-amerikanske fortolkningsmonopol af Grønlands historie under krigen, og sætte denne fortælling i perspektiv. I første omgang forsøgte jeg at besvare spørgsmålet på det overordnede politiske plan, nemlig ved en undersøgelse af, hvorvidt den føromtalte fælles amerikansk-danske frygt for en tysk invasion af den nordøstgrønlandske kyst holdt i realiteten. De udførlige referenceværker, som dækker den vestlige side af denne sag, er for længst skrevet; der findes endda en omfattende historie om de tyske arktiske vejrstationer under krigen. Førstnævnte tager den tyske trussel for givet, mens den sidstnævnte i det mindste for vejrstationernes vedkommende i Grønland konstaterer en ikke-invasionsorienteret karakter. 12 Mit spørgsmål lød derfor: Passede det, at tyskerne havde planer om at oprette militære baser i Nordøstgrønland og hvilken rolle spillede øen for øvrigt i deres overordnede militære strategi i krigen? Det viste sig dog, at kildegrundlaget til besvarelsen af dette spørgsmål var alt for spinkelt og ikke tillod en analyse i rammen af en specialeafhandling. Jeg præsenterede derfor mine foreløbige resultater i en videnskabelig tidsskriftsartikel, 13 og ovenstående problemstilling måtte søges besvaret på et andet trin. 11 fx Olsen, Et Hundeliv, s. 12 og Grønland og USA under krigen: Løkkegaard, Det danske gesandtskab; Lidegaard, I kongens navn. De tyske vejrstationer: Selinger, Von Nanok bis Eismitte. 13 Krause, Tyskernes Grønlandsplaner. 8

11 Fra det overordnede politiske plan bevægede jeg mig så videre til det litterære: Når den danske populære fortælling om begivenhederne hovedsageligt var konstitueret af beretninger fra involverede personer, kunne der måske tegnes et tysk spejlbillede af disse såfremt også de tyske vejrfolk havde udgivet deres erindringer i bogform. Men der er faktisk kun én af de tyske deltagere, som har publiceret sine erindringer, 14 således at også denne modvægt ville have taget sig alt for spinkelt ud for en givende komparativ analyse. Det var således nødvendigt at besvare problemstillingen på et område stadigvæk på det litterære plan hvor man kunne støtte sig på et bredere empirisk grundlag. Så fandt jeg endelig frem til et felt, som slet ikke var blevet dyrket før, nemlig den tyske litteratur om Grønland fra perioden i det hele taget. Dermed bevægede jeg mig ganske vist væk fra efterkrigstiden, hvor den danske fortælling blev til, og tilbage til selve krigs- og mellemkrigstiden, hvilket samtidig lukkede af for en komparativ tilgang. Ikke desto mindre anser jeg denne litteratur som relevant for problemstillingen, da den er blevet til under det nazistiske Tyskland, altså netop det land og den statsform, som i rammen af en aggressiv europæisk erobringspolitik havde sendt sine vejrobservatører til Nordøstgrønland, hvor de blev til slædepatruljens direkte modstandere. Forventningen til den tyske Grønlandslitteratur fra perioden er, at den giver os et indblik i, hvilke forestillinger om Grønland der var udbredte derhjemme i Tyskland under det nazistiske styre, og dermed også indirekte, hvilke forestillinger vejrobservatørerne må antages at have haft med i bagagen, da de endelig selv kom til landet. Hensigten med denne afhandling er derfor for det første at udarbejde en oversigt over denne litteratur, og at præsentere de mest fremtrædende publikationer og forfattere nærmere. Især med dette sidstnævnte punkt håber jeg at give den underrepræsenterede tyske side af fortællingen lidt mere ansigt og karakter, ligesom sejrssiden i kraft af sine personlighedsprægede oplevelsesberetninger har haft den lige fra starten af. På grundlaget af den nævnte oversigt skal denne litteratur så for det andet analyseres med henblik på de tyske Grønlandsforestillinger i perioden. Analysen skal tage sit udgangspunkt i en ganske vist polemisk, men efter min opfattelse fortsat meget udbredt populær forventningsholdning til tyske forestillinger om fremmede lande generelt under det Tredje Rige. Denne forventningsholdning er baseret på den følgende treleddede 14 Weiß, Das arktische Jahr. 9

12 argumentationskæde. At Tyskland for det første, som bekendt, i denne tid havde et diktatorisk styre, som var bygget på en umenneskelig ideologi, og som havde installeret sindelagskontrol på næsten alle samfundslag, herunder medierne. At der for det andet i Tyskland i perioden naturligvis fandtes populære forestillinger om fremmede lande, og at disse må have fundet deres udtryk gennem medierne, da de ellers ikke kan kaldes for populære. At det endelig kan formodes, alene i kraft af den statslige mediekontrols tilstedeværelse, at disse forestillinger om fremmede lande i større eller mindre grad er blevet gennemsyret af nazistisk tankegods. Her bør det indskydes, at det selvsagt ikke er et uproblematisk valg at lade analysen af kildematerialet styre af en så commonsense-præget og uvidenskabelig forventningsholdning, ikke mindst fordi den tilsyneladende ignorerer al den seriøse forskning, der siden hen har forsøgt at differentiere vores syn på det Tredje Riges kulturpolitik. 15 Når jeg på dette punkt alligevel tager skridtet tilbage til denne mere instinktstyrede holdning over for den nazistiske kulturpolitik og litteraturproduktion, og lader denne være styrende for analysen, så sker det primært ud fra den følgende overvejelse: Da afhandlingen begiver sig på et uopdyrket terræn inden for den tyske litteratur fra denne periode, anses det som mere hensigtsmæssigt at nærme sig materialet med en lidt forenklet tilgang end med en fra starten problematiserende. Overfører vi nu den skitserede forventningsholdning (til tyske forestillinger om fremmede lande i almindelighed) til de tyske forestillinger om Grønland i særdeleshed, som vi skal fremanalysere fra materialet, så finder vi frem til analysens konstituerende spørgsmål: Hvorledes og på hvilke punkter kunne nazistisk tankegods danne symbiose med forestillinger om netop Grønland? Jeg vil her opstille tre punkter, hvor der efter min mening er stor sandsynlighed for en berøring disse to imellem. For det første er det forestillinger om selve landets beboere, grønlænderne, set i relation til tyskerne selv, da der her indgår forestillinger om fremmede racer i forhold til ens egen. For det andet er det forestillinger om danskerne som Grønlands koloniherrer, igen set i relation til tyskerne selv, da der her indgår forestillinger om håndtering af magt over fremmede lande og folk. Og for det tredje er det forestillinger om tyskernes egen rolle i Grønland. Disse tre sæt af forestillinger vil jeg her fatte sammen under begrebet Grønlandsbillede. Grønlandsbilledet er dermed defineret 15 se Barbian, Literaturpolitik, s

13 som et sæt af forestillinger om Grønland, og det anvendes som analyseredskab for en systematisk filtrering af disse forestillinger fra kildematerialet. 16 Selvom Grønlandsbilledet med vilje er konstitueret af forestillinger, som potentielt kunne indeholde nazistisk tankegods, så skal det endelig fastslås, at analysens formål ikke består i at påvise dette tankegods i materialet. Formålet med analysen er, på grundlag af kildematerialet at tegne et billede af de tyske Grønlandsforestillinger i perioden, og kategorien nazistisk tankegods tjener i dette sammenhæng kun som et redskab til konstitueringen af de passende analyseværktøjer hertil. Det empiriske grundlag for afhandlingen er de tysksprogede monografier, der i perioden i Tyskland er udgivet om Grønland, og som her vil blive betegnet som tyske groenlandica. Denne publikationsform er valgt frem for tidsskrifter, aviser og andre medier, og der vil blive nærmere redegjort for dette valg i kapitel 3. Problemformuleringen lyder altså: 1) Der skal gives en oversigt over de tysksprogede monografier om Grønland (tyske groenlandica), der er udgivet under det Tredje Rige ( ). 2) På baggrund af oversigten ønskes det undersøgt, hvilke Grønlandsbilleder der bliver tegnet i denne litteratur. I Grønlandsbilledet indgår de tre elementer: a) Portrætteringen af grønlændere i relation til tyskere, b) Portrætteringen af danskere som koloniherrer i Grønland, i relation til tyskere, c) Portrætteringen af tyskernes egen rolle i Grønland. 16 Både begrebet og dets anvendelse i analysen følger forbilledet af: Pedersen/Petersen, Qullissat, s

14 1.2. Disposition I det efterfølgende kapitel 2 skal afhandlingens egen position i forskningskonteksten kort bestemmes. Opgavens kildegrundlag bliver beskrevet og afgrænset i kapitel 3. I kapitel 4 følger en beskrivelse af selve analysemetoden. Kapitel 5 indeholder præsentationen af de vigtigste kildetekster samt deres analyse i henhold til de tre i problemformuleringen skitserede analysekategorier (a), (b) og (c). Analyseresultaterne bliver endelig samlet op i kapitel 6, hvor jeg vil prøve at give et samlet bud på de tyske forfatteres Grønlandsbillede som en del af de populære Grønlandsforestillinger i Tyskland i perioden. Endelig bliver der i kapitel 7 givet et udblik på yderligere problemstillinger på feltet. Selve oversigten over de tyske groenlandica fra perioden, som kræves i problemformuleringens pkt. 1), er samtidig afhandlingens kildefortegnelse, og indgår som en integreret del af opgaven som kapitel 8. De fire afsluttende kapitler 9-12 indeholder litteraturlisten samt indfrielsen af de tre formelle studieordningskrav fra begge fag, nemlig Formidlingsovervejelser, et resumé på tysk og en Studieforløbsbeskrivelse. 12

15 2. Forskningsoversigt Når vi nu i det følgende skal positionere den ovennævnte problemstilling i en bredere forskningskontekst, så kan det som udgangspunkt fastslås, at vores tilgang er rent kildebaseret og hverken teori- eller forskningsdiskuterende. I medfør af dette kan den ikke umiddelbart placeres i en bestemt forskningstradition medmindre at en lignende kildebaseret forskning med omtrent samme genstand og fokus som vores egen, er blevet bedrevet før. Jeg har gennemsøgt tre forskningskomplekser, hvor man kan forvente et sådant emnemæssigt sammenfald, og som tilmed korresponderer løst med problemformuleringens enkelte delspørgsmål. Det er for det første forskningen inden for den tyske litteratur i det Tredje Rige generelt (1), for det andet den kulturhistoriske gren inden for Nordeuropaforskningen med særlig hensyn til tyske forestillinger om Norden og Arktis (2a+b) og endelig publikationer om den tyske polarforskning og herunder specielt tyske aktiviteter i Grønland (2c). Et gennemsyn af forskningslitteratur fra disse tre komplekser viste imidlertid hurtigt, at vores problemstilling ganske vist kan placeres i deres krydsfelt, men at virkelige berøringspunkter derimod kun fandtes i den yderste periferi af begge dele. Derfor har jeg i det følgende valgt en forholdsvis kort gennemgang af de tre forskningskomplekser, hvor alle nævnte afhandlinger kun må anses som eksemplariske. Standardafhandlingerne om den tyske litteratur i det Tredje Rige, fra Hildegard Brenners tidlige studie i 1963 og frem til Jan-Pieter Barbians omfattende afhandling i 1995, beskriver og analyserer de institutionelle rammebetingelser for kunst- og litteraturmarkedet i det Tredje Rige. 17 Deres tilgang er for bredt til også at kunne dække de mere specielle litteraturgrene, herunder den etniske litteratur, som vi beskæftiger os med. Tilsvarende forholder det sig med de kommenterede dokumentationer og antologier over den tyske litteratur fra perioden: Hverken i de tidlige, i dag på grund af deres farvede udvalg og kommentarer med fuld ret problematiserede, dokumentationer af Joseph Wulf og Ernst Loewy, eller i den forholdsvis nye antologi af Sebastian Graeb-Könneker, kommer talen nogensinde på de Grønlandsforfattere, som vi skal møde i vores afhandling. 18 Det kan 17 Brenner, Die Kunstpolitik; Barbian, Literaturpolitik. Barbian giver et udførligt og kritisk overblik over forskningen inden for feltet, sst., s Wulf, Literatur und Dichtung; Loewy, Literatur unterm Hakenkreuz; Graeb-Könneker, Literatur im Dritten Reich. Kritik af de to første i Barbian, Literaturpolitik, s

16 konkluderes, at vores emne i de generelle afhandlinger om tysk litteratur i det Tredje Rige, ganske enkelt falder gennem risten. Ikke meget anderledes forholder det sig, når vi leder efter kulturhistoriske afhandlinger inden for Nordeuropaforskningen, og herunder specielt om tyske forestillinger om Norden og Arktis: Her støder vi på afhandlinger, som nok strejfer vores emne, dog langt ude i periferien. Til at starte med, så foreligger der fra de to mest fremtrædende skandinavistiske institutter i Tyskland, på universiteterne i hhv. Greifswald og Kiel, hver en publiceret overbliksberetning om deres Nordeuropaforskning, bedrevet mellem 1945 og To ting er påfaldende i disse beretninger: Nordeuropa bliver lokalt afgrænset til de fem hovedlande, hvorved Danmarks bilande i Atlanterhavet falder ud af betragtningen, og de fleste af de nævnte historiske afhandlinger har politisk frem for kulturhistorisk fokus. Tættere på sagen kommer vi imidlertid, når vi netop ser på nogle afhandlinger med erklæret kulturhistorisk fokus, såsom fx de publicerede resultater af en forskergruppe igen på universitetet i Kiel men nu efter året 1996 med navnet Imaginatio Borealis. Perzeption, Rezeption und Konstruktion des Nordens. 20 Her kaster fx Silke Göttsch-Elten lys på udbredte populære forestillinger om Norden i og 1900-tallet i Europa (dog igen indskrænket på de skandinaviske hovedlande), og kommer derved også ind på den tyske begejstring for det nordlige og dens lange traditioner. 21 Nogle kulturhistoriske forskere vender blikket direkte til polaregnene, såsom amerikanske Joscelyn Godwin, som i sin bog Arktos sætter sig på sporet efter den, specielt i det Tredje Rige populære, esoteriske tanke om den ariske races oprindelse i polaregnene, eller Bettine Menke, igen fra førnævnte forskergruppe i Kiel, som forelægger en meget avanceret, litteraturteoretisk funderet analyse af gennemgående motiver i polarlitteraturen generelt. 22 Konklusionen må være, at den kulturhistoriske Nordeuropaforskning, når den endelig strejfer vores emne, gør dette på en så sofistikeret og afgrænset måde, at dens resultater i vores egen kontekst kun er anvendelige som orienterende baggrundsviden. Afslutningsvis for dette forskningskompleks skal der nævnes en antologi over (primært tyske) polare fiktionstekster, og hvordan disse i øvrigt afspejler den reelle polarforsknings udvikling gennem tiden, udgivet af Friedhelm Marx i Denne ellers udmærkede og fint 19 Petrick, Forschungen zur Zeitgeschichte Nordeuropas; Weih, Die Nordeuropaforschung. 20 Haye, Imaginatio Borealis. 21 Göttsch-Elten, Populäre Bilder vom Norden. 22 Godwin, Arktos; Menke, Polarfahrt als Bibliotheksphänomen. 23 Marx, Wege ins Eis. 14

17 kommenterede lille samling omfatter tyske tekster fra 1700-tallet og frem til 1989 dog er der ingen tekster fra 1933 til 1945 med. Endnu engang falder vores emne gennem risten og denne gang ikke kun forfatterne, men hele tidsperioden. Som virkelig brugbart i bearbejdelsen af vores problemstilling har endelig kun det tredje forskningskompleks vist sig, nemlig publikationer om den tyske polarforskning i almindelighed og tyske aktiviteter i Grønland i særdeleshed, ikke mindst fordi størstedelen af kildematerialet, som vi skal se i kapitel 4, netop udgøres af ekspeditionsberetninger. Standardværket om den tyske polarforsknings historie er uden tvivl journalisten Christine Reinke-Kunzes omfattende fremstilling Aufbruch in die weiße Wildnis fra 1992, efterfulgt et år senere af et rigt illustreret udstillingskatalog 125 Jahre deutsche Polarforschung udgivet af det tyske Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung i Bremerhaven. 24 Begge publikationer giver et godt overblik over den tyske polarforsknings historie og kan bruges som opslagsværker om enkelte ekspeditioner. Lidt mere analytisk går David Thomas Murphy i sin bog German Exploration of the Polar World fra 2002 til værks. 25 Han behandler kun syv udvalgte tyske polarekspeditioner, men kobler disse til gengæld sammen med deres tilsvarende reception derhjemme i det tyske samfund. I løbet af sin gennemgang forelægger han desuden en beskrivelse af de mest udbredte tyske forestillinger om Arktis i tidsrummet 1870 til 1940 noget som vi netop har måttet savne i det foregående forskningskompleks, og som rykker hans afhandling så tæt på vores egen som ingen anden. Afslutningsvis et kort blik på publikationer om tyske aktiviteter i Grønland, hvor selvsagt kun aktiviteter op til året 1945 er relevante for os. Når vi ser bort fra de grønlandsrelaterede kapitler i de lige nævnte oversigtsværker, og også fra afhandlingerne om de indledningsvis nævnte tyske vejraktioner i Grønland under 2. Verdenskrig, som ganske vist tidsmæssigt ligger i vores periode, men afspillede sig skjult fra den daværende litterære offentlighed, 26 så står vi igen på forholdsvis bar bund. Således er en på ubehjælpsomt dansk affattet brochure Tyskland og Grønland 900 års samarbejde gennem missionærer, fiskere og forskere, udgivet efter 1983 af den tyske ambassade i Danmark, så vidt jeg kan se det eneste forsøg på at skrive et samlet oversigtsværk om tyske aktiviteter i Grønland til dato. 27 Ud over dette har jeg kun fundet 24 Reinke-Kunze, Aufbruch; AWI, 125 Jahre. 25 Murphy, German Exploration. 26 Referenceværk: Selinger, Von Nanok bis Eismitte. 27 Borchardt, Tyskland og Grønland. 15

18 afhandlinger om enkelte eksponerede aktører i den tyske grønlandsforskning, og af dem som tegner ansvarlig for vores kildemateriale, er kun én omfattet heraf, nemlig Alfred Wegener. Om ham bliver der til gengæld til den dag i dag skrevet artikler, endda diskuterende og problematiserende, som i enkelte tilfælde også kan give perspektiv til vores egen analyse af hans tekster. 28 Alle andre aktører inden for vores kildemateriale er imidlertid åbenbart gledet ud af forskningsverdenens bevidsthed. Det kan konkluderes, at dette tredje og sidste forskningsområde, primært i kraft af de historiske overbliksværker om tysk polarforskning og Murphys kulturhistoriske tilgang, kan bidrage med informativt og relevant baggrundsviden specielt i analysen af ekspeditionsberetningerne i vores kildemateriale. En oversigt over og analytisk gennemgang af den i Tyskland mellem 1933 og 1945 publicerede grønlandslitteratur, er imidlertid inden for de her nævnte tre forskningsområder, ikke blevet givet før. 28 Eksemplarisk for en forholdsvis aktuel og problematiserende artikel, også indeholdende en del aktuelle litteraturhenvisninger: Andersen, Alfred Wegener en ilisimatoorsuaq. Perspektiverende til analysen: Flügel, Alfred Wegeners vertraulicher Bericht. 16

19 3. Kildegrundlag og afgrænsning Es mag Aberglaube sein, aber in meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an; sie sollten alle eingestampft werden. Thomas Mann i et brev til forfatteren Walter von Molo, 7. september Thomas Manns etiske blanko-forbehold over for samtlige bøger, der er udgivet i Tyskland i den nævnte periode, kan læses som en indirekte bekræftelse af den stadigvæk fremherskende, mere eller mindre instinktive populære forventningsholdning til denne litteratur, som blev skitseret indledningsvis, og som dannede udgangspunkt for opstillingen af vores tre analysepunkter. Når der nu i det følgende skal redegøres for afhandlingens kildegrundlag og afgrænsningskriterierne for dette, så har Thomas Mann allerede givet os et bud på de to første af disse kriterier, nemlig kildeteksternes udgivelsessted og tidsperioden. I henhold til Problemformuleringen består afhandlingens kildegrundlag af tysksprogede monografier om Grønland, udgivet under det Tredje Rige ( ). Dermed er der i alt fastlagt fire afgrænsningskriterier for kildeudvalget, nemlig kildesproget og publikationsformen, og endelig de to førnævnte, udgivelsesstedet og tidsperioden. Der indgår udelukkende tysksprogede publikationer i kildematerialet, da det forventes, at kun disse i modsætning til fremmedsprogede, hvis recipientkreds hovedsageligt var indskrænket til videnskabsfolk kan have haft en bred indflydelse på det populære Grønlandsbillede i Tyskland. Da den samme brede indflydelse som udgangspunkt også må tilskrives fremmedsprogede tekster, som blev udgivet i populære tyske oversættelser, bør også denne klasse af publikationer inddrages. Ved monografier om Grønland forstås for det første publikationer, hvis hovedsagelige fokus er på Grønland. Det betyder, at publikationer med fokus på beslægtede emner, der 29 Mann, Thomas Mann. Briefe, S

20 kun i enkelte kapitler behandler Grønland, ikke er medtaget i kildematerialet, da deres inddragelse ville føre for langt væk fra det egentlige problemfelt. Et eksempel herfor er de talrige historiske monografier om vikingetiden fra perioden, som godt nok er gennemsyret med nazistisk tankegods, men hvis fokus ligger på de europæiske vikinger og ikke på Grønland. For det andet opfattes monografier som selvstændigt udgivne publikationer, dvs. bøger. Enkelte artikler fra samleværker, tidsskrifter eller aviser indgår således ikke. Dette fravalg er primært truffet for at holde kildegrundlaget overskuelig; desuden vurderes selvstændigt udgivne publikationer som tilladende en større fordybelse på recipientens side, og de tilskrives derfor en mere eftertrykkelig indflydelse på Grønlandsbilledet end artikler. En undtagelse er dog tekster om aktuelle politiske emner: Den aktuelle politik, som anses som relevant for problemfeltet, er netop i kraft af sin aktualitet kun i begrænset omfang afdækket af selvstændigt udgivne publikationer. Derfor udvides kildegrundlaget her med artikler, der anses som relevante i forhold til problemfeltet. Under henvisning til Thomas Manns ovenstående udsagn, medtages kun bøger, som er udkommet i Tyskland. Ved Tyskland forstås her det tyske rige i grænserne fra 1937, altså mellemkrigstidens grænser, før nazisternes okkupationer, besættelser og erobringer gik i gang. Dermed er f.eks. tysksprogede publikationer udkommet i både Østrig, Schweiz og de besatte nordiske lande udelukket fra kildegrundlaget, deslige al tysk eksillitteratur. Udslaggivende er byen, hvor bogens udgivende forlag sidder. Denne afgrænsning er truffet, fordi vi med baggrund i vores problemfelt er interesseret i den litteratur, der blev produceret og reciperet i det land, som i vores periode har taget aggressorrollen, og netop ikke i de lande, som frivilligt eller ufrivilligt er blevet ofre for denne aggression. Hvad afgrænsningen af perioden angår, så er årene 1933 og 1945 af både samtidens og eftertidens Tyskland blevet betragtet som skelsættende, hvilket Thomas Manns brev er et tidligt bevis på. Vi bør imidlertid være klar over, at vores genstand, nemlig den tyske interesse i polaregnene i almindelighed og i Grønland i særdeleshed, ikke er et nyt fænomen i denne periode, men at dens traditionslinjer går helt tilbage til 1800-tallet. Ikke desto mindre, da vores afhandling med udarbejdelsen af en oversigt over den tyske Grønlandslitteratur åbner et problemfelt op, som ikke er blevet behandlet før, kan vi med god samvittighed indtil videre holde os inden for de traditionelle periodiseringsgrænser i vores kildeudvalg, og overlader en til enhver tid oplagt problematisering af disse til senere, mere diskuterende afhandlinger. 18

21 Til selve søgningen af kildematerialet blev seks forskellige søgestrategier taget i brug, for således at garantere den størst mulige afdækning af emnet. Størstedelen af de relevante kildetekster blev fundet i online-kataloget på det tyske forlagsvæsens centrale arkivbibliotek, Deutsche Nationalbibliothek, som samler alle publikationer udgivet i Tyskland siden året En supplerende parallel søgning blev foretaget i de danske folke- og forskningsbibliotekers fællesdatabase, bibliotek.dk. 31 Da de tyske forlag først fra året 1955 per lov er blevet forpligtet til at aflevere et såkaldt pligteksemplar af hver udgiven publikation til Deutsche Nationalbibliothek, 32 måtte det påregnes, at også det ene eller andet tyske regional- eller folkebibliotek havde publikationer fra perioden stående, som ikke var registreret på Nationalbiblioteket. Derfor blev søgningen for det tredje udvidet til metakataloget Karlsruher Virtueller Katalog (KVK), som dækker bibliotekskataloger i hele verden. 33 Endvidere faldt jeg over en løbende bibliografi om europæiske lande med navnet Europa- Bibliographie, udgivet af Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut (Berlin) i selve perioden, nærmere bestemt i det forholdsvis korte tidsrum Jeg har ikke kunnet finde leveringer af bibliografien fra før eller efter disse fem år. Der må således være tale om et udpræget krigsprodukt, som i sig selv kan anses som en primærkilde. Den består af 8 rækker, som dækker hver et europæisk område. Række 1 dækker således publikationer om Nordischer Raum fra årene , og her har Grønland fået en egen afdeling. Værdien af denne samtidige bibliografi er, at den med jævne mellemrum har oplistet de dengang nyeste publikationer om Grønland, som en tysk biblioteksbruger under krigen kunne få adgang til. Udover at bekræfte udbredelsen og dermed relevansen af en del af 30 Søgning: Trunkeret søgeord <grönl*>, År < >. Antal hits: 150, hvoraf de 51 lå inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. (URL: 8. februar 2007) 31 Søgning: Emne <Grønland>, Sprog <Tysk>, Året <før 1947>. Antal hits: 88, hvoraf de 2 (plus 8 gengangere fra første søgning) lå inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. (URL: bibliotek.dk, 9. april 2007) 32 Mundtlig oplysning fra bibliografisk afdeling på Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig, marts Søgning: Trunkeret søgeord <grönl*>, År <1933> til <1945> (enkeltvis), foretaget i de tilgængelige kataloger fra Tyskland (undtagen DFG Aufsätze, DFG ebooks, VD 16, VD 17, ZDB), Østrig (undtagen Österreichische Nationalbibliothek , ditto 1992-, ditto Musiksammlung) og Schweiz. Udover talrige gengangere fra de første to søgninger, blev der fundet 14 nye relevante titler inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. (URL: februar 2008) 34 Prinzhorn, Europa-Bibliographie. 19

22 de allerede fremfundne titler fra de tre foregående søgninger, kunne den til vores problemfelt primært bidrage med perspektiverende artikler om aktuelle politiske emner. 35 Endelig gennemførte jeg to afsluttende supplerende søgninger, for at få de sidste eventuelle huller i kildegrundlaget stoppet til, og dermed at opfylde det i Problemformuleringen opstillede krav om en første, om muligt endda fyldestgørende, oversigt over den tyske Grønlandslitteratur i perioden. Det måtte nemlig påregnes, at der stadigvæk fandtes flere relevante titler, hvor ordet Grönland slet ikke indgik i titlen, og som derfor ikke var blevet dækket af de fire foregående søgninger. Den femte var således en søgning i Nationalbibliotekets emnekatalog på stedet i Leipzig. Her viste det sig imidlertid hurtigt, at alle registrerede titler i de katalogafdelinger med overskriften Grönland, for længst var blevet afdækket allerede af den allerførste søgning. 36 En gennemgang af andre katalogafdelinger, hvor flere relevante titler om Grønland kunne formodes, såsom fx Abenteuer, Eisberg eller Kolonien, blev afbrudt på grund af manglende resultater. 37 Den sjette og sidste var en søgning i Nationalbibliotekets onlinekatalog efter det såkaldte autopsi-princip. Dette princip går ud på at lede efter associative titelstikord, som formodes at forekomme i bogtitler om emnet. Resultatet blev en lang liste med titler om naboområder, hvoraf kun nogle enkelte viste sig at have Grønland som emne. 38 Jeg ser værdien af disse to sidste, enormt tidskrævende med ikke desto mindre lidet succesrige søgningsstrategier i, at de førte frem til emnets naturlige ydergrænser. Dermed gav de en vis sikkerhed for, at den oversigt over tyske Grønlandstekster fra perioden, der ligger denne afhandling til grunde, nu kan betragtes som repræsentativt. 35 Antal titler om Grønland i tidsrummet : 107, hvoraf de 15 (plus 14 gengangere fra de første tre søgninger) lå inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. Alle 15 er imidlertid tidsskrifts- eller avisartikler om aktuelle politiske emner, og indgår derfor kun i det førnævnte, begrænsede omfang i kildeudvalget. (Prinzhorn, Europa-Bibliographie, 1. Abteilung, bd. 1, s. 20, og 110; bd. 2, s og 89-90; bd. 3, s ) 36 Søgning d. 20. marts 2007 i katalogafdelingerne Li (Sprachen und Literatur) og Ge (Geschichte, Erd- und Völkerkunde). I førstnævnte blev afdelingen Deutsche schöne Literatur der neueren Zeit / C Erzählende Prosa / Länder und Orte / Grönland gennemsøgt, som kun indeholder én titel (en genganger fra første søgning). I sidstnævnte gennemsøgtes afdelingen Länder/Ortschaften: Grönland med et lignende resultat: Den indeholder 24 titler, som alle sammen var gengangere fra første søgning. 37 Søgning d. 20. marts 2007 i katalogafdelingen Ge (Geschichte, Erd- und Völkerkunde). Afdelingen gennemsøgtes fra bogstaverne A- til Kri-, herefter afbrudt. Udover 2 gengangere fra første søgning, blev der kun fundet én ny relevant titel inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. 38 Søgning efter følgende 11 trunkerede søgeord: <robbe*>, <seehund*>, <eisb*>, <eskimo*>, <wiking*>, <nor/d/mann*>, <nordlicht*>, <walf*/walj*/wale*>, <inlandeis*>, <gletscher*>, <thule*>; År Antal hits i alt: 1214, heraf 144 stk. vurderet som relevant. Heraf igen taget 28 stikprøver, hvoraf der blev fundet 4 nye relevante titler inden for de førnævnte afgrænsningskriterier. (URL: februar 2008) 20

23 4. Metode I Problemformuleringen kræves en oversigt over de tyske groenlandica, der er udgivet under det Tredje Rige. Der spørges endvidere efter de Grønlandsbilleder, der bliver tegnet heri, og der fastlægges samtidig de tre kategorier (a)-(c), som disse er konstituerede af. I det følgende skal der redegøres for fremgangsmåden, hvorved disse to komplekser skal bearbejdes. a) Oversigt over tyske groenlandica I Tyskland er der i perioden udkommet i alt 73 titler om Grønland, som opfylder de i det foregående kapitel skitserede afgrænsningskriterier. For at skabe et overblik over disse tekster, og for at gøre dem klar til vores analyse, skal de sammenfattes til klasser. Der er fire klasser af tekster. Klasse 1 er narrative tekster, som handler i samtiden, dvs. at teksterne er af en fortællende karakter, og at de beretter om en begivenhed, der tidsmæssigt er placeret indenfor forfatterens personlige oplevelseshorisont. Denne klasse kan opdeles i de tre undergrupper Førstehånds-Rejseskildringer (R), skønlitterære bearbejdninger heraf (BA) og Fiktionslitteratur (F). I gruppe R er alle tekster samlet, hvor tyske ekspeditionsdeltagere eller Grønlandsrejsende beretter om deres egne oplevelser. Gruppe BA er dannet af tekster, hvor disse autentiske rejseskildringer er lavet om til halvautentiske populære fortællinger. Gruppe F omfatter populære fortællinger, der ikke kan knyttes til autentiske Grønlandsrejser, og som derfor må anses som opfundet. Klasse 2 er historiske og politiske tekster. Historiske tekster opfattes her som tekster, der omhandler begivenheder, som tidsmæssigt er placeret udenfor (konkret: før) forfatterens personlige oplevelseshorisont. Udover faglige/fortolkende tekster om historiske begivenheder, tælles herunder også skønlitterære tekster med historisk sujet. Klassen kan, efter de i teksterne behandlede historiske perioder, opdeles i de følgende tre undergrupper, svarende til den traditionelle periodisering af Grønlandshistorien: Nordbotiden (N) om skandinaviske vikingers bosættelse i Grønland (ca ), Grønlandsfærden (GF) om den europæiske hvalfangsts tidsalder (ca ) og Missions- og Kolonitiden (M) om Grønlands lange periode som dansk koloni, der begyndte med landets missionering (1721 ff.). Med baggrund i moderne historisk videnskabsteori 21

24 påregnes det imidlertid, at disse historiske tekster har en mere eller mindre åbenlys politisk dagsorden, 39 og derfor anses det som oplagt også at placere en fjerde tekstgruppe med aktuelle politiske emner (P) i denne klasse. Gruppe P kan dermed anses som en naturlig forlængelse til samtiden af de første tre gruppers optrukne tidslinje selvom kriteriet om at omhandle begivenheder udenfor forfatterens personlige oplevelseshorisont her er gennembrudt. Teksterne i P-gruppen har det til fælles med de historiske tekster, at de beskriver og fortolker begivenheder politisk. Klasse 3 dannes af naturvidenskabelige tekster, der beskæftiger sig med problemstillinger uden for humaniora, såsom meteorologiske, glaciologiske, geologiske og geodætiske. Denne sidste tekstklasse er således ikke umiddelbart relevant for vores problemfelt. Størstedelen af disse naturvidenskabelige tekster er imidlertid direkte knyttet til netop de tyske Grønlandsekspeditioner, som er genstand for rejseskildringerne i tekstklasse 1, ved fx at præsentere deres forløb og resultater eller viderebearbejde disse. Til dels er de endda skrevet af de samme ekspeditionsdeltagere. De kan derfor inddrages i begrænset omfang og derved opfylde en perspektiverende back-up -funktion for de fortællende rejseskildringer. I Klasse 4 endelig er alle oversættelser fra fremmedsprog samlet. Teksterne i denne sidste klasse underopdeles i Klasserne 1 til 3 efter de samme kriterier, som er forklaret ovenfor. Af Tavle 1 fremgår det, hvordan de 73 titler om Grønland, som opfylder vores afgrænsningskriterier, fordeler sig på de her opstillede Tekstklasser og undergrupper. En udførlig fortegnelse over disse titler, som følger klasseinddelingen og indeholder alle indsamlede bibliografiske oplysninger om hver titel, følger i slutningen af denne afhandling som kapitel 8. Med dette opslagsværk kan Problemformuleringens første del på dette punkt anses som besvaret: En oversigt over de tysksprogede monografier om Grønland (tyske groenlandica), der er udgivet under det Tredje Rige ( ), foreligger. 39 se f.eks. Kjeldstadli, Fortiden er ikke hvad den har været, s

25 1) Narrative tekster, handlende i samtiden (24 tekster) RFørstehånds-Rejseskildringer (18) BA Skønlitterære bearbejdninger heraf (5) F Fiktionslitteratur (1) 2) Historiske og politiske tekster (14 tekster) (herunder skønlitterære med historisk sujet) NNordbotiden (ca ) (1) GF Grønlandsfærden (Hvalfangsttiden, ca ) (6) M Missions- og Kolonitiden (1721 ff.) (2) Paktuelle politiske emner (samtiden) (5) 3) Naturvidenskabelige tekster (16 tekster) ingen videre opdeling 4) Oversættelser fra fremmedsprog (19 tekster) 4.1) Narrative tekster, handlende i samtiden RFørstehånds-Rejseskildringer (9) F Fiktionslitteratur (3) 4.2) Historiske og politiske tekster (herunder skønlitterære med historisk sujet) N Nordbotiden (ca ) (4) P aktuelle politiske emner (samtiden) (3) Tavle 1. Oversigt over tekstklasserne og deres undergrupper. Antallet af tekster i hver klasse og gruppe fremgår. 23

26 b) Analyse af Grønlandsbilleder Det siger sig selv, at en gennemgang af dette store kildemateriale på 73 titler i sin helhed, og under samtidig indfrielse af de opgaver stillet i Problemfeltet, ville sprænge rammen af denne afhandling. Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage selve analysen på et kildegrundlag, som er forsvarligt reduceret i størrelsen, altså et udvalg fra vores store kildemateriale. Til dette udvalg er tekstklasserne 1 og 3 de bedst egnede. To grunde er bestemmende for dette valg. I forhold til vores Problemfelt, som jo bl.a. ønsker at udjævne en uligevægt mellem dansk/norsk/amerikanske fremstillinger på den ene side og tyske på den anden, fremstår en analyse af de kun lidet kendte tyske førstehånds-rejseskildringer til Grønland, som Klasse 1 indeholder, som en del mere givende end eksempelvis rejseskildringer eller fiktionslitteratur oversat fra netop de samme fremmedsprog dansk, norsk og engelsk, som Klasse 4 består af (se i øvrigt kap. 8). Og en anden ting er, som vi antydede før og lige skal til at forklare nærmere, indbyrdes relationer mellem tekstklasserne 1 og 3, som lægger op til en analyse af disse to i sammenhæng og da teksterne fra de to klasser sammenlagt i øvrigt overgår de to andre klasser antalsmæssigt, dækker dette tekstkompleks rent statistisk set allerede lidt mere end halvdelen af hele materialet. Når Klasserne 1 og 3 nu skal analyseres i henhold til vores tre analysekategorier (a)-(c), så er det hensigtsmæssigt at gruppere teksterne i henhold til deres førnævnte indbyrdes relationer. Samtlige skønlitterære bearbejdninger af rejseskildringer (BA-gruppen) og størstedelen af de naturvidenskabelige afhandlinger (Klasse 3), kan direkte relateres til førstehånds-rejseskildringerne (R-gruppen), idet alle tre tekstgrupper er baseret på autentiske ekspeditionsrejser til Grønland. Derfor foretages analysen af disse tre tekstgrupper samlet, hvor ordningsprincippet er de ekspeditioner, som teksterne er relateret til, i rejsernes kronologiske rækkefølge. Analysen af de tre grupper foregår således ekspeditions-vis, og følger fire skridt: Indledningsvis bliver der givet en kort beskrivelse af den autentiske ekspeditions formål og forløb. Herefter følger en præsentation af de førstehånds-rejseskildringer (R-tekster), der er udgivet om ekspeditionen, samt biografiske oplysninger om deres forfattere. Præsentationen af forfatterne forventes til at kunne bidrage til en mere kvalificeret analyse. På dette led i præsentationen vil de pågældende naturvidenskabelige tekster (Klasse 3) blive inddraget, 24

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Indledning Med henblik på en kortfattet omtale af historiske baggrundsfaktorer, som er vigtige for at forstå udviklingen i Grønlandsspørgsmålet i årene 1945-54, gennemgår

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

I krig for Danmarks fred

I krig for Danmarks fred Jeppe Trautner Kromann: I krig for Danmarks Fred 1 Stud.scient.pol. 27. august 1998 Jeppe Plenge Trautner [Kromann] Speciale I krig for Danmarks fred Kontakt: Jeppe Plenge Trautner jeppe.trautner@get2net.dk

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Klima, Kold Krig og Iskerner

Klima, Kold Krig og Iskerner Klima, Kold Krig og Iskerner En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland Forfatter: Vejleder: Maiken Lolck Henry Nielsen Vestre Ringgade 222,

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Roskilde Universitet 2009 1 Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden

Læs mere

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Magtudredningen. Lise Togeby (formand)

Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Den danske elite Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet, der forventes

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. Ei blot til Lyst Af Emil Skautrup Jacobsen Bachelor Computerspil i historieundervisningen "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Historieundervisningens udfordringer...

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé Abstract Dette projekt søger en forståelse af censurrestriktionernes indflydelse på revyens virke som samfundskritisk kommentator under besættelsen af Danmark (1940-45). Vi har i første del af projektet

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere