Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk"

Transkript

1

2 2 af 32

3 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Klub: Frederiksvej 10, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Bestyrelse: Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: , Ledelse: Skoleleder, Casper Madsen, tlf , Viceskoleleder, Afdelingsleder mellemtrin, Lene Topshøj, tlf , Afdelingsleder kompetencecentret, Kirsten S. Vad, tlf.: , Afdelingsleder indskoling, SFO/Klub, Anne-Marie Judson, tlf.: , Afdelingsleder udskoling, Nanna Kofoed Øhrgaard, tlf.: , Afdelingsleder Musikskolen, Tórður á Brúnni, tlf.: , Administration: Sekretær, Janne Collin Rasmussen, tlf: , Regnskabsfører, Anne Larsen, tlf: , Kommunikation og presse, Morten Bay Knudsen, tlf: , Teknisk service: Jens Strøyer Christophersen, tlf.: , Bibliotek: Gitte Vænggaard, Mie Højland-Nielsen, 3 af 32

4 Bestyrelsen Øverste myndighed Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært en gang årligt. Mellem generalforsamlingerne varetages den øverste myndighed af skolebestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen. Bestyrelsesformand Bestyrelsesformanden er Steen Hahn Andersen. Steen kan kontaktes på tlf eller Du kan finde yderligere kontaktinformation på den øvrige del af skolebestyrelsen på under Kontakt og Bestyrelsen. De vigtigste år Værdier Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft, og modet og nysgerrigheden på livet styrkes. Elevens evner og interesser skal styrkes og udvikles. På vej Skolen skal ruste eleven til mere uddannelse og en livslang læring. Eleven skal have gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Hver enkelt elev skal udfordres til det yderste af sit potentiale. En del af fælleskabet Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de skal nyde godt af de store og små fælleskaber, der udgør deres dagligdag. De skal med tryghed og engagement indgå i relationer med andre. Fælleskabet på skolen og i klassen skal være båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger. Eleven skal udvikle sig både individuelt og som en del af fælleskabet. Motiveret og engageret Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb. Motivation er udviklingens og læringens drivkraft. Eleven skal igennem forskellige læringsmiljøer udvikle sine kreative og innovative evner. De voksne går forrest Eleven skal møde anerkendende og professionelle voksne i skolen. Alle medarbejdere omkring eleverne skal arbejde sammen for at give eleven det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleven skal opleve, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer. 4 af 32

5 Politiker Fraværspolitik På Sorø Privatskole synes vi, at fællesskab og faglighed er vigtigt. At være en del af fællesskabet, og for at få fuldt udbytte af fagligheden, kræver det, at man er til stede. Derfor er det vigtigt, at man er i skole hver dag. Derfor forventer skolen, at vores elever har et lavt fravær. Når eleven alligevel bliver ramt af sygdom, er det vigtigt, at forældrene skriver dette til klasselæreren i kontaktbogen på Intra og ved længerevarende sygdomsforløb medsender en lægeerklæring. Skolen er af den holdning, at planlagt ekstraordinært fravær så vidt muligt skal undgås. Når forældre alligevel, tvunget af omstændigheder som f.eks. arbejdspladsens ferieplanlægning, beder om et barns fritagelse, påhviler der forældrene et undervisningsmæssigt ansvar og forpligtelse i den pågældende periode. Meddelelse om ekstraordinært fravær skal ske til klasselæreren via kontaktbogen på Intra og ved længere fritagelse (mere en 1 dag) til både klasselærer og viceskoleleder. Lektiepolitik Lektier tager altid afsæt i kendt stof eller metode. Der skal med andre ord ikke indlæreres nyt stof i lektiesituationen. De skal give eleverne mulighed for at arbejde med de redskaber, som de lærer i undervisningen. Derudover skal de sikre, at eleverne er i stand til at opnå en sikkerhed i brugen af det faglige stof, termer og metoder, som der kræves af elever i grundskolen. Skolen har fokus på følgende 4 lektieformer: Træningslektier: Lektien skal træne eleven indenfor faglige områder, som eleven er bekendt med og som har været præsenteret i klassen. Eksempel: Regnemetoder som er gennemgået i klassen på et tidligere tidspunkt. 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning kan eleverne vælge mellem tre opgaveark med hver deres sværhedsgrad. Forberedelseslektier: Lektien skal motivere og forberede eleven på viden og færdigheder, som de skal lære at mestre i en fremtidig undervisning. Eksempel: Eleverne læser en novelle derhjemme, som de skal analysere og fortolke i klassen. Udbygningslektier: Lektien skal styrke og udvikle elevens viden og færdigheder, ved at arbejde med stoffet på en anderledes måde. Eksempel: Eleverne formidler et allerede kendt stof ved brug af andre medier. Integrerede lektier: Lektien, der involverer eleven i mange fagområder, og som eleven igennem fordybende arbejde videreudvikler. Eksempel: Projektarbejde. Øvrige politikker På skolens hjemmeside under Skolen og Politiker findes Antimobbe-politik og Sorg og kriseplan. 5 af 32

6 I kan hjælpe jeres barn til en god skoledag ved: Forventninger At jeres barn møder til tiden og på bedste vis passer sin skole. At skoletasken indeholder, hvad der skal bruges til dagens undervisning. At jeres barn medbringer madpakke hver dag eller har mulighed for at købe mad i Spisestuen. At jeres barn laver lektier, hvis det er påkrævet. At jeres barn ved, at man behandler hinanden pænt. At I forældre holder jer orienteret om barnets aktiviteter på skolen. At I forældre bakker skolen op. Forældrenævn Forældrenævnet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse på skolen. Nævnet har ikke selvstændig kompetence, men kan, som kontaktled mellem skole og forældre, være rådgivende og inspirerende for forældrekredsen, bestyrelsen, ledelsen og lærerne. Valg til forældrenævn finder sted ved første forældremøde ved skoleårets begyndelse. Forældrenævnet mødes med skolens ledelse tre gange årligt og drøfter emner, der alle har betydning for skolen og elevernes hverdag. Skole Forældrebetaling Der betales et indmeldelsesgebyr på kr , når eleven tilbydes en plads fra ventelisten. Skolepenge betales 11 måneder om året i perioden 1/8-30/6. Skolen har Betalingsservice. Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne er pr. 1. august 2015: årgang kr x 11 mdr. 10. årgang.kr x 11 mdr. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. Udover skolepenge er der følgende udgifter til ekskursioner og lejrskoler. Lejrskolebetalingen for 2. årgang opkræves d. 1/8. Lejrskolebetalingen for 5., 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. Lejrskolebetalingen er: 2. årgang kr (Bildsøskov) 5. årgang kr (Skagen) 8. årgang kr (Tjekkiet) 9. årgang kr (Berlin) 6 af 32

7 7 af 32

8 SFO Er barnet indmeldt i SFO koster det for O.-3. årgang: kr pr. mdr. I sommerferien er der lukket i uge 28 og 29, og uge 27 er særskilt betalingsuge. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. Klub Er barnet indmeldt i Juniorklub koster det for elever i årgang: kr. 560,- pr. mdr. I sommerferien er der lukket, bortset fra uge 26 og 31, hvor klubben er på koloni. Der gives ikke søskenderabat i klubben. Musikskolen SpireKor og SkoleKor er gratis. MusikSFO er gratis for børn, der er tilmeldt SFO. Værksted med håndarbejde, sløjd eller billedkunst er gratis for børn, der er tilmeldt Klub. Værksteder, MusikSamspil og MusikHold koster kr. 900,- pr. halvår. SoloSang og SoloInstrument koster kr pr. halvår. Buskort Der kan ansøges om buskort (skolekort) for barnet til befordring mellem skole og hjem. Betaling for skolekortet opkræves sammen med skolepenge for september måned. Buskort-zonepriserne er: VT ZONER: 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr STS ZONER: (syd) 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr Der skal minimum betales for 2 zoner. Ved en VT- og en STS-zone er prisen kr Skolen refunderer 50% af udgiften. Skolebod Går barnet i klasse kan der købes sund og frisklavet mad i skoleboden (Spisestuen), som er tilberedt af skolens kok. Betaling sker kontant eller for elever i årgang med MobilePay (nr ). Et godt supplement til madpakken eller hvis man har glemt den derhjemme. Mælk/skolefrugt Der er mulighed for tilmelding af mælkeordning eller skolefrugtordning, hvis barnet ønsker at få leveret frisk mælk eller frugt alle hverdage på skolen. Tilmelding og betaling sker på eller Skolefest Der kan købes billetter i håndkøb op til skolefesten d. 27. februar Skolefestpriserne er (med forbehold for ændringer): Mad Barn under 12 år kr. 085 Barn over 12 år kr. 135 Voksen kr. 135 Drama+Musik Elev.kr. 00 Barn.kr. 60 Voksen kr af 32

9 10. klasse Vælger barnet at modtage undervisning i et af skolens Cambridgefag (IGCSE-fag) i 10. klasse, koster det et prøvegebyr sidst på skoleåret på kr. 600 for hver IGCSE-prøve. Bankoplysninger Skolens bank er Nordea med følgende registrerings- og kontonummer: Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en almindelig familieansvars- og ulykkesforsikring. Skolens forsikringer Skolen har en række forsikringer. Deriblandt en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker fx tandskader. Skolens ipad er også omfattet af en forsikring. Forsætlige skader dækkes dog ikke. Derudover har skolen en rejseforsikring i forbindelse med rejser til udlandet. Bygninger Bygninger & lokaler Skolen består af følgende 9 forskellige bygninger (se evt. efterfølgende oversigtskort): Frederiksvej 1: Kommende lokaler for klub. Frederiksvej 2 (Teknisk skole): Fysik/kemi, klasselokaler for 4. årgang og 5. årgang. Frederiksvej 4: Bibliotek, klasselokaler for 5. årgang Frederiksvej 5 (Frøhuset): SFO, klasselokaler for 0. årgang. Frederiksvej 6: Klasselokaler for 3. årgang og 2. årgang, lærerarbejdspladser. Frederiksvej 7: (Kærnehuset) - SFO, klasselokaler for, 1. årgang og 2. årgang. Frederiksvej 8: Administration, personalerum og lærerarbejdspladser. Frederiksvej 10: Spisestuen, klasselokaler for 8. og 9. årgang. Nybygning: Kunst & håndværk, klasselokaler for 6. og 7. årgang. Salen: Gymnastiksal, Scene, Musiklokale. Oversigten er med forbehold for ændringer, da skolen planlægger byggeri i skoleåret Lokaler Alle vores klasselokaler og faglokaler har numre. De(t) første ciffer indikerer bygningens nummer. Det andet ciffer indikerer etagen. Det tredje og sidste ciffer indikerer nummeret på lokalet. Et eksempel: Lokale 1014 betyder bygningen Frederiksvej 10, 1. sal, nr af 32

10 Lokaleoversigt 10 af 32

11 Ringetider Børnehaveklasserne: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 10:35-11:20 lektion 11:20-12:20 pause 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion klasse: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 10:35-11:20 lektion 11:30-12:00 pause klasse: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 12:00-12:20 læsebånd 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion 13:50-13:55 pause 13:55-14:40 lektion 10:35-11:20 lektion 11:20-12:20 pause 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion 13:50-14:20 læsebånd 11 af 32

12 Ferieplan 2015 Antal skoledage Antal fridage August Første skoledag mandag den 10. august September 22 8 Oktober Efterårsferie fra lørdag den 10/10 til søndag den 18/10 (incl.) November 21 9 December Juleferie fra lørdag den 19/12 (incl.) Antal skoledage Antal fridage Januar Juleferie til søndag den 3/ (incl.) Februar Marts April Maj Vinterferie fra lørdag den 13/2 til søndag den 21/2 (incl.) Påskeferie fra lørdag den 19/3 til mandag den 28/3(incl.) St. Bededag fredag den 22/4 (incl.) Kr. Himmelfartsferie fra torsdag den 5/5 til søndag den 8/5(incl.) Pinseferie fra lørdag den 14/5 til mandag den 16/5(incl.) Juni Sommerferie fra lørdag den 25/6(incl.) Juli Sommerferie 0 31 Samlede antal skole- og fridage af 32

13 Vigtige datoer Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på opslagstavlen og i aktivitetskalenderen på ElevIntra og ForældreIntra. Månedsoversigt Nedenstående oversigt er kun vejledende, da der kan ske forskellige ændringer i løbet af skoleåret August: Sommerferie; Nye børn i SFO; Juniorklub-koloni Bornholm; Skolestart; Udmelding skole-hjem-samtaler; Overnatning på skolen 10.X; 1. projektdag 7. årg.; Musikskolen starter; Fællessamlinger sommer starter; 2. projektdag 7. årg.; 1. projektdag årg. September: Skolefoto; Praktik 9. årg.; Høstgudstjeneste; Lejrskole Bildsø skov; Lejrskole Skagen; Lejrskole Tjekkiet; Projektuge 7. årg; F-uge; Skolefoto omfoto; Aktiv rundt i Danmark. Oktober: Aktiv rundt i Danmark; 2. projektdag årg.; Overnatning på skolen 6. årg.; Motionsdag; Efterårsferie; Brobygning 10.X; Karakterer udleveres årgang; B-møde. November: Uddannelsesdag årg; Karakterer udleveres 10. årg.; 3. projektdag årg.; F-uge; Terminsprøver årg.; Fejring af Børnerettighedsdag; Infomøde kommende 0. årg. December: Projektuge årg.; Projektfremlæggelser årg.; Juleafslutning i kirken. SFO åben dec.; Juleferie Januar: Skolestart; Karakterer udleveres årg.; Fællessamlinger vinter starter; Forældresamtale årg. Februar: Fastelavn; Skoletime kommende 0. årg.; Vinterferie; F-uge; Trivselsdag; Skolefest. Marts: Sprogskole 10.X; Karakterer udleveres årg.; Studietur Berlin; Studiepraktik 8. årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Påskeferie. April: Skoletime kommende 0. årg.; St. Bededag; Generalforsamling. Maj: Skriftlige prøver årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Kr. Himmelfartsdag; Pinseferie; Karakterer udleveres årg; F-uge; Festival; Terminsprøver 8. årg; Sidste skoledag. Juni: Mundtlige prøver årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Besøgsdag nye elever; Dimission; Klasselærerdag; Bogaflevering; Sommerafslutning og OL; Sommerferie. Juli: Særskilt betalingsuge SFO; Juniorklub Vilde Vulkaner; Sommerferie. 13 af 32

14 14 af 32

15 Første skoledag Alle elever starter samme dag i august måned. Vi mødes i skolegården ved Kastanjetræet kl. 9, hvor vi byder hinanden velkommen til det nye skoleår. Efter fællessamlingen følger klasselærerne klasserne ud i deres respektive klasselokaler, hvor der er klasselærerdag indtil kl. 11:30. SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Skoleskemaet træder i kraft efter første skoledag. Musikskolen begynder i skoleårets 2. skoleuge. Første skoledag er mandag d. 10. august Skolefotografering Alle elever fotograferes en gang årligt - henholdsvis klassevis og enkeltvis. Hvorefter der er mulighed for at købe billederne direkte hos fotograf Kim Lundsgaard, Datoerne for fotografering er fra den september. Omfotografering finder sted den 21. september. Alle elever fotograferes, da billederne anvendes i skolens interne elevadministration. Skolen tager desuden løbende billeder af skolens elever i forskellige situationer. Der tages fx billeder af elever, som modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i skolegården og lignende. Disse billeder lægges på skolens hjemmeside, ElevIntra, ForældreIntra eller sociale medieplatforme, ligesom de kan bruges i relevante brochurer og foldere. Fællessamlinger Der er fællessamlinger for indskolingen (0.-3. årgang), mellemtrinnet (4.-6. årgang) og for overbygningen ( årgang). Indskolingen to ugentlige fællessamlinger og mellemtrinet og overbygningen har en ugentlig fællessamling. Forældre er meget velkomne til at deltage. De aktuelle tidspunkter fremgår af skemaet på ElevIntra og ForældreIntra. Fællessamlingerne er aflyst i fordybelsesugerne (F-uge) og på skoledage med specielle aktiviteter. Høstgudstjeneste Eleverne i indskolingen tager til Høstgudstjeneste i Sorø Klosterkirke tirsdag d. 8. september, hvor de medbringer forskellige høstgenstande som korn, frugt eller lignende. Der er normal undervisning før og efter Høstgudstjenesten. 15 af 32

16 Lejrskoler Der er planlagt følgende lejerskoler i skoleåret 2015/16: 2. årgang, Bildsø skov den september årgang, Skagen, den september årgang, Kongsøre Næbbe, september årgang, Tjekkiet den september årgang, Berlin, den marts årgang, Sprogskole i Manchester, den marts 2016 Motionsdag Der er motionsdag fredagen før efterårsferien (fredag i uge 41). Eleverne møder på skolen kl. 8:00, og går samlet ned til Flommen, hvor der er løbe og vandreruter på hhv. 2,5 km og 4,5 km. Alle elever deltager i motionsdagen, der ofte laves som et sponsorløb, hvor forældre er velkomne til at sponsorere fx med 1 kr. pr. løbet kilometer. Dagen afsluttes kl SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Børnerettighedsdag Torsdag d. 20. nov. fejrer vi, som Red Barnet Ambassadørskole, FN s børnerettighedsdag på skolen. Ved at holde en festlig og lærerig dag, giver vi eleverne mulighed for at lære deres rettigheder at kende. Juleafslutning Fredag før juleferien holder vi juleafslutning i Sorø Klosterkirke. Alle elever møder på skolen kl. 8:00 til klasselærerdag. Kl. ca. 10:30-12:00 går vi i kirke og afslutter året med salmesang og juleevangeliet. Forældre er meget velkomne til at deltage i festlighederne i kirken (OBS ståpladser pga. pladsmangel). SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. 16 af 32

17 Fastelavn I februar fejrer vi fastelavn på skolen. Eleverne i indskolingen og mellemtrinnet møder udklædte om morgenen, hvorefter vi slår katten af tønden i skolegården. I den lille skolegård slår 0. og 1. klasserne katten af tønden fra kl. 8-9:30. Efterfølgende slår 2. og 3. klasserne katten af tønden fra kl. 9:50-11:20. I den store skolegård slår klasse katten af tønden fra kl. 8.-9:30. Bagefter er der fastelavnsboller og juice til alle eleverne. Eleverne på mellemtrinnet afslutter i salen, hvor de kårer kattekonger og kattedronninger og bedste udklædning fra hver klasse samt synger og danser. Trivselsdag Skolernes Trivselsdag afholdes typisk den første fredag i marts eller i forbindelse med en af skolens fordybelsesuger. Sorø Privatskole bruger trivselsdagen til at synliggøre vores trivselsarbejde i klasserne og markere, at vi arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørigheden på skolen. Skolefest Lørdag d. 27. februar 2016 er der skolefest i Sorø Hallen. Skolefesten er årets helt store festdag for elever og familier på tværs af klasser og årgange. Der er mulighed for at købe mad og drikke og vi underholder med drama+musik. Det er muligt at købe billetter i håndkøb med mad, hvis der ønskes bespisning forud for resten af skolefesten. Der kan også købes biletter med drama+musik, hvor skolens dramahold og dramaband opfører årets dramastykke og der er livemusik og diskotek. Generalforsamling I henhold til vedtægterne indkalder skolen forældrekredsen til ordinær generalforsamling i april. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne varetages den øverste myndighed af skolebestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen. 17 af 32

18 Festival I forbindelse med årets sidste fordybelsesuge (F-uge) i maj er der festival på skolen. Festivalen er en anderledes skoledag for børn og voksne. Det betyder, at eleverne, som afslutning på fordybelsesugen, er her fra kl. 8:00-19:00. Om formiddagen forbereder vi os på at tage imod alle de voksne, så vi kan holde officiel åbning kl. 14. Kl. 17 er der fællesspisning i skolegården. Festivalen slutter kl. 19. Sidste skoledag Sidste skoledag fejres med et OL, hvor alle elever dyster i diverse konkurrencer. Eleverne er delt op i hold og er i skole fra kl. 8:00 til ca. 12:00. Dagen afsluttes i skolens Amfiteater, hvor vi ønsker hinanden god sommerferie. Forældre er altid velkomne til at være med i afslutningen. Sidste skoledag er fredag d. 24. juni SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Fordybelsesuger/dage I skoleåret 2015/16 har vi 3 fordybelsesuger (F-uger) samt 3 fordybelsesdage (F-dage). I fordybelsesugerne erstattes elevernes normale skema med undervisningstid fra kl. 8:00-13:05. Formålet med fordybelsesugerne er, at eleverne fordyber sig med ét enkelt fag/emne i en hel skoledag eller flere. Fordybelsesugerne giver mulighed for samarbejde på tværs af klasser, årgange og afdelinger, og der skabes mulighed for emnearbejder og projektarbejder. I fordybelsesuger/på fordybelsesdage er fællessamlingerne aflyst, og der er ingen undervisning i Musikskolen. Projektuger/dage Der arbejdes med informationssøgning, disponering af tid, samarbejde i gruppen/med lærer og vejleder, opstilling og opfyldelse af problemstilling, fremlæggelsesform med mere. Dette sker i en progressiv proces hen over de tre år i udskolingen, hvor kravene gradvist øges. Slutmålet er, at eleverne kan leve op til de officielle krav, der er for projektopgaven i 9. klasse. På 7. årgang er der to enkeltstående projektdage samt en sammenhængende projektuge (fire dage) og en dag til fremlæggelser. Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-13:05. For 8. årgang er der tre projektdage samt en projektuge (fem dage), hvor grupperne til sidst afleverer deres projekt mellem kl Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-13:05. På 9. årgang er der tre projektdage samt en projektuge (fem dage), hvor grupperne på femtedagen afleverer deres projekt mellem kl Eleverne er i skole hver dag fra kl. 8:00-13:05. Der afsættes to dage til fremlæggelser. 18 af 32

19 19 af 32

20 Studietid Formålet med studietid er at indarbejde rutiner og arbejdsmønstre, der kan gavne den enkelte elevs faglige kompetencer og læringsstrategier. Studietid sigter mod at opøve sociale og relationelle kompetencer, der kan gavne i såvel nuværende som senere uddannelsesforløb. Studietiden giver desuden mulighed for at støtte eleverne i gruppearbejdet, i lektiesituationen og ved at planlægge korte fagkurser. På alle årgange er der afsat 3 lektioner om ugen til lektielæsning. I studietiden vil der være lærere tilstede, som kan give faglig støtte i lektiesituationen. Læsebånd Formålet med læsebåndet er, at styrke læseforståelse og -hastighed. Der er i kommende skoleår afsat tid hver dag til læsning. Helt konkret er der afsat minutter til daglig læsning. Læsebåndet planlægges af dansklærerne på årgangen i tæt samarbejde med vores læsevejledere. Faglærerne står også for planlægningen af kortere forløb for at understøtte den faglige læsning. Idræt/svømning årgang har idræt i skolens egen gymnastiksal årgang har idrætsundervisning i Sorø Hallen. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Elever i 3. klasse vil blive fulgt til og fra Sorø Hallerne. Fra skoleårets start, og frem til efterårsferien, foregår idrætsundervisningen udendørs. Fra efterårsferien og frem til påskeferien foregår idrætsundervisningen indendørs. Såfremt vejret tillader det, rykker idrætsundervisningen igen udendørs efter påskeferien. Sorø Helsebad udgør rammerne for svømmeundervisningen i 5. klasse. Alle elever klæder om og bader i forbindelse med idræts- og svømmeundervisningen. Konfirmationsforberedelse I skoleåret 2015/16 er der reserveret 2 lektioner konfirmationsforberedelse om onsdagen i skoleskemaet på 7. årgang. Konfirmationsforberedelsen finder sted i den valgte kirke/sognegård og på skolen. På Sorø Sogns hjemmeside ligger informationer om de kommende års konfirmationer i Sorø Sogn. Her kan I bl.a. finde datoer med mere. Ellers er I velkomne til at kontakte præsten i jeres sogn/kirke eller kirkekontoret. 20 af 32

21 Linjefag Fra skoleåret 2014/15 oprettede vi linjefag i udskolingen. Linjefagene fortsætter i skoleåret 2015/16. Formålet med linjefagene er, at styrke elevernes forståelse af verden omkring os, samt at arbejde med tillærte kompetencer i konkrete opgave- og problemløsningsforløb. Det bærende princip er at eleverne i dialog med deres lærere og forældre vælger linje efter interesse og kompetencer. Eleverne vælger linjefag for det kommende skoleår i juni måned. Eleverne kan skifte linje efter hvert skoleår, men kan også vælge at følge linjen i alle tre år. Eleverne kan vælge mellem følgende linjefag: International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Drama & musik Kommunikation & medier Linjefagslektionerne ligger som to sammenhængende lektioner om ugen fælles for udskolingen, så alle elever har linjefag på samme tid. Frikvarterer Skolen har forlænget pauserne, for at give bedre plads til leg og spisning i mellem lektionerne. På den måde er der både tid til at spise sin mad og stadig nå at spille bold eller lege. Formiddagspausen er på 20. min. Det skulle give god tid til både at spise en bolle og få leget eller spillet bold årgang har spisepause i 60 min årgang har pause i 40 min. de første 15 min. er i klassen til spisning og de sidste 25 min. er i gården/klassen. Umiddelbart efter pausen har de 20 min. læsebånd. Spisestuen har åbent for eleverne på årgang alle hverdage kl. 9:20-10:00 og igen kl. 11:00-12:00. Det er ikke tilladt at tage skolens ipads med ud i frikvarterne. Vores legebod, legepatrulje og asfaltbal vil fortsat være af stor betydning for aktiviteterne i pauserne. ipads i undervisningen Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af undervisningen på skolen. I foråret 2015 fik eleverne i klasse udleveret skolens ipads. I Efteråret 2015 udleveres skolens ipads til eleverne i klasse. Skolens ipads må ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en ipad. I forbindelse med udleveringen af ipads har skolen udarbejdet en række mål, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet samt retningslinjer for brug af skolens ipads. Læs mere om dette på skolens hjemmeside under ipads i undervisningen. 21 af 32

22 Dukseordning Eleverne i årgang er klassens dukse på skift. Fx fejer de gulv, rengør tavle og borde, tømmer papirkurv og åbner vinduer for udluftning ved skoledagens afslutning dette gælder også i faglokaler. Rengøringen, der tager min., foregår umiddelbart efter sidste lektion. Læreren har ansvaret for, at det bliver gennemført, samt at de øvrige elever forlader lokalet, så oprydningen kan gå i gang. Testning Skolen benytter læsevejledere i dansk og matematikvejledere i matematik. Vejlederne samler alle resultater fra de diagnostiske test, som faglærerne tager i klasserne. Herefter afholdes der klassekonferencer i de respektive fag. Disse klassekonferencer har til hensigt at sætte fokus på lærernes undervisning med henblik på at højne den enkelte elev fagligt. Skolens eget testprogram har vist en solid faglighed i dansk og matematik på alle årgange. Skolen har derudover et testprogram med test i både natur/teknologi og i engelsk. De nationale test kan kun tages i prøveperioden. Skolen har i november og december 2014 deltaget i nationale test i følgende fag og årgange: Dansk læsning 2., 4., 6. og 8. årgang, engelsk 7. årgang, matematik 3. og 6. årgang, geografi og biologi 8. årgang. Dette forventes afholdt på samme måde i dette skoleår. CHIPS-test CHIPS-testning anvendes i forbindelse med optagelse på skolen. Testen er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin. Det vil sige, hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. Bibliotek Lige i skolens hjerte er biblioteket placeret. Her kan alle elever og lærere hente inspiration til projekter, undervisning og opgaveskrivning. Biblioteket fungerer som det forlængede klasseværelse, der er med til at understøtte en god og aktiv læseudvikling og en faglig fordybelse. Derudover er det eventyrets holdeplads. Bibliotekaren læser den gode historie sammen med de yngste årgange og deler deres glæde ved litteraturen med de ældste. I frikvartererne fungerer skolebiblioteket som stedet, hvor man kan hygge sig med en god bog, quizze med kammeraterne eller tjekke sin mail. Her er plads til både fordybelse og hygge. Biblioteket har også en multiprinter og andet IT til rådighed for elever på mellemtrinnet samt i udskolingen. E-bøger Biblioteket tilbyder e-bøger for årgang fra forlaget Tellerup. E-bøgerne kan downloades fra Du skal blot logge ind med dit UNI Login. Derefter kan du downloade bogen til ibooks eller Adobe Digital Editions alt efter, hvilken enhed du har. 22 af 32

23 23 af 32

24 Kontakt Skolebibliotekarerne er Gitte Vænggård og Mie Højland-Nielsen. Kontakt: tlf , Se åbningstiderne på skolens hjemmeside under Om skolen og Bibliotek. SFO Skolens SFO kan benyttes af årgang alle skoledage mandag-torsdag kl. 6:30-17:00 og fredag kl. 6:30-16:30, hvis barnet er indmeldt. SFO en har lokaler i Frederiksvej 5 og Frederiksvej 7, men benytter sig i øvrigt af alle skolens faglokaler som salen, musik eller kunst og håndværk. Er barnet indmeldt i SFO koster det: kr pr. mdr. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. SFO en er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt i sommerferien i uge 28 og 29. Uge 27 er særskilt betalingsuge, hvis I ønsker at benytte SFO en i denne uge. Klub Skolens Juniorklub kan benyttes af 4.-6.årgang alle skoledage mandag-torsdag kl. 14:30-17:00 og fredag kl. 14:30-16:30. Klubben befinder sig i egne lokaler i Frederiksvej 1, hvor der er trådløst netværk, interaktiv tavle, elevskabe og gode muligheder for leg og fordybelse. Derudover er der en dejlig grøn have med de muligheder, som det indebærer. Klubben benytter sig også af skolens øvrige lokaler. Som udgangspunkt har klubben lukket på skolefridage der vil dog være særlige arrangementer, hvor klubben har åbent. I sommerferien holder klubben lukket i uge I uge 26 og 30 tager klubben på koloni. Er barnet indmeldt i Juniorklub koster det: kr. 560,- pr. mdr. Der kan i forbindelse med aftenarrangementer eller turdage være en mindre betaling (fx entre på museum). Der gives ikke søskenderabat. Frivillige undervisningstilbud Musikskolen Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud. Undervisningen har en brugerbetaling og foregår efter den normale skoletid. Eleverne kan vælge mellem værksteder med henholdsvis billedkunst, håndarbejde, sløjd og musikalsk samspil. Derudover er der instrumental undervisning på musikhold eller soloinstrument samt sangundervisning i kor eller solo. 24 af 32

25 SpireKor og SkoleKor er gratis. MusikSFO er gratis for børn, der er tilmeldt SFO. Værksted med Håndarbejde, Sløjd eller Billedkunst er gratis for børn, der er tilmeldt Klub. Værksteder, MusikSamspil og MusikHold koster kr. 900,- pr. halvår. SoloSang og SoloInstrument koster kr pr. halvår. De frivillige undervisningstilbud vælges for et år ad gangen, og tilmeldingen til undervisningen er bindende for hele sæsonen (med undtagelse af MusikSFO). Undervisningen følger skolen med de aflysninger det indebærer. Der er ikke undervisning i fordybelsesuger/dage. Læs mere i Musikskolen sæson 16, som findes på ElevIntra og ForældreIntra under Nyt fra og Musikskolen. Elevråd Elevrådet er en betydelig del af skolen, hvor eleverne gennem en frivillig indsats varetager elevernes interesser. Elevrådsarbejdet er i mange tilfælde første gang, at eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokrati. Dermed giver det et indblik i, hvordan holdninger fremføres under demokratisk forhold. Elevrådet tager også initiativ til, eller igangsætter, forskellige aktiviteter eller projekter på skolen til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen. Fx MGstoreP og MGlilleP, hvor hver klasse fra hhv. udskolingen og mellemtrinnet deltager med et musiknummer under et bestemt hovedtema. En elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver af klasserne på årgang udgør skolens ambitiøse elevråd. I slutningen af skoleåret er der valg i hver klasse. I september måned mødes elevrådsrepræsentanterne til en årlig elevrådsdag. Her brainstormer de og vælger emner til det kommende års arbejde. Legebod/legepatrulje Legeboden/legepatruljen er en central del af frikvarterne på skolen, når eleverne gennem en frivillig indsats sætter gang i legen. Eleverne står også for udlån af bolde, sjippetorve, stylter osv. På den måde er de med til at sikre, at alle har mulighed for at bruge frikvarterene aktivt. Skolepatrulje Skolepatruljen er en vigtig del af skolen, når eleverne gennem en frivillig indsats hjælper de andre elever sikkert i skole. Det er eleverne på 6. og 7. årgang, som kan melde sig til skolepatruljen. Belønningen er en heldagstur til Hansspark sidst på skoleåret. 25 af 32

26 Skolen beder alle respektere skolepatruljens anvisninger, og huske på, at standsning og parkering kun er tilladt i de afmærkede båse på p-pladsen (bagved Frederiksvej 5). Skolepatruljen står om morgenen i fodgængerfeltet på Frederiksvej i tidsrummet mellem kl. 7:50 og 8:05. Læs mere om skolepatruljen på Uddannelsesvejledning Ifølge loven skal al uddannelsesvejledning varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. For skolens vedkommende er det i området Vestsjælland. Skolen er således tilknyttet uddannelsesvejleder Mette Andersen. Kontakt tlf , Læs mere om UU på eller kontakt dem på: Sundhedspleje Skolen er tilknyttet sundhedsplejersken Sine Rex. Kontakt: tlf , Skolens sundhedsplejerske tilbyder følgende på skolen: Indskolingsundersøgelse. Formål: Barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed vurderes. Det er vigtigt, at forældrene er til stede sammen med barnet. Udskolingsundersøgelse. Formål: En vurdering af helbred og sundhed ved skolegangens afslutning. Unge over 15 år kan selv give samtykke til undersøgelsen. Sundhedspædagogiske aktiviteter på 4. og 8. klassetrin. Temaer kan f.eks. være pubertet, kammeratskab, mobning, prævention og seksuelt overførte sygdomme. Individuel samtale/undersøgelse i 6. og 9. klasse. Behovssamtale og undersøgelse på alle klassetrin. Elever og forældre kan altid få rådgivning og vejledning hos sundhedsplejersken, når behovet opstår. Skoletandpleje Sorø Kommunale Tandpleje tilbyder alle kommunens børn og unge fra 0 til 18 år gratis tandpleje. Tandplejen omfatter foruden regelmæssige undersøgelser af tænder, alle former for nødvendig behandling. Ved undersøgelserne kontrolleres desuden, hvordan tandstillingen udvikler sig, og bliver der behov for tandregulering, udføres den også i den kommunale tandpleje. De regelmæssige undersøgelser foregår ca. hver 18. måned eller oftere, hvis der er behov for det. 26 af 32

27 Eleverne i de yngste klasser får tilsendt individuelle tider til undersøgelse sammen med deres forældre. De ældre elever får også individuelle tider, og nogle kommer med deres forældre, medens andre selv kommer til klinikken. Ingen børn og unge får foretaget større behandlinger før der er truffet aftale herom med forældrene. Kontakt Borgerskolens Tandklinik, Rådhusvej 15, 4180 Sorø. Tlf.: , Åbningstider: man. & ons. kl , tir. & tor. kl , fre. kl Tandplejen har åbent hver dag for Quick- konsultationer imellem kl og Tilsyn Skolerne skal har tilknyttet en ekstern tilsynsførende, der er certificeret til at gennemføre evaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Skolens tilsynsførende har været positiv overfor kvaliteten af skolens faglighed og vi har ved flere møder haft mulighed for at drøfte undervisningsopgaver, efteruddannelse af lærere, it strategi mv. Læs alle tilsynsrapporterne på skolens hjemmeside under evaluering og tilsyn. Skolebod Spisestuen I skoleboden (Spisestuen) sælges sund og frisklavet mad fra skolens eget køkken til eleverne fra årgang. Betaling sker kontant eller for elever i årgang med MobilePay (nr ). Spisestuen har åbent dagligt kl. 9:20 til kl. 10:00 og igen kl. 11:00 til kl. 12:00. Kontakt: Skolemælk & skolefrugt Der er en mælkeordning eller skolefrugtordning, hvis barnet ønsker at få leveret frisk mælk eller frugt alle hverdage på skolen. Tilmelding sker på eller Buskort Der kan ansøges om buskort (skolekort) for barnet til befordring mellem skole og hjem. Læs mere om reglerne for buskort med 50% egenbetaling på skolens hjemmeside under Om skolen og Buskort. 27 af 32

28 28 af 32

29 Aflevering/afhentning af børn Mange af vores elever ankommer til skolen i bil. Skolen vil i den forbindelse bede bilisterne om at vise hensyn generelt og i myldretiden specielt uanset om det regner eller sner. Stands og parker kun i de afmærkede båse på p-pladsen (bagved Frederiksvej 5). Vis ekstra hensyn til fodgængere og cyklister. Respekter altid skolepatruljens anvisninger. Dette gælder også ved Sorø Hallen, Sorø Husholdningsskole og Sorø Helsebad, hvor eleverne har hhv. idræts-, madkundskabs- og svømmeundervisning. Skole-hjem-samtaler Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandage, onsdage, fredage kl og tirsdage og torsdage kl Forældremøder ligger fra kl Skolehjemsamtaler ligger fra kl. 15 og frem. Forældre og elever vil 2 gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales. Ved skolehjemsamtalerne, fra årgang, er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om hele elevens skolegang, fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer. I indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale. For elever på årgang vil forældre og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed for at tale med klassens øvrige lærere. Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage I skolehjemsamtalerne. Så hvis man føler, at det hele bare kører og der ikke er noget der skal tages op, behøver man ikke at skrive sig på en samtaletid. ElevIntra/ForældreIntra Skolen har eget ElevIntra og ForældreIntra samt SFO - Tabulex, som elever og forældre får tildelt et personligt login/adgangskode til. Sidstnævnte er dog kun, hvis barnet er indmeldt i SFO. På Intra vil der løbende være relevant information fra skolen. Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på opslagstavlen og i aktivitetskalenderen på ElevIntra og ForældreIntra. Det er muligt at modtage , når der er nye opslag på Intra. Ved mistet adgangskode kan ny adgangskode skaffes ved at trykke på linjen glemt adgangskoden?. Ved andre udfordringer kontaktes kontoret. 29 af 32

30 Sociale medier Skolen bruger aktivt de sociale medier i forskellige sammenhænge. Det kan være deling af hverdagsmomenter, events, informationer, presseklip, stillingsopslag eller lignende. Det er også på de sociale medier, at der deles forskellige situationsbilleder af eleverne. Der tages fx billeder af elever, som modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i skolegården eller lignende. Skolen har profiler på følgende sociale medier: Facebook YouTube Instagram LinkedIn 30 af 32

31 31 af 32

32 32 af 32

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Velkommen til fælles forældremøde Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Fællessang Orientering om reformens væsentlige ændringer og hvordan, vi har planlagt kommende skoleår på Tommerup Skole

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Årsplan for 9. klasse

Årsplan for 9. klasse Årsplan for 9. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 35 Fre.24.aug Skolefoto 8,15-12,45 Man.d.27.aug. Fælles forældremøde i udskolingen kl.19,00-21,00.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2014-2015

Årsplan for 6.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 6.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 To. 21.aug. Forældremøde i 6.kl. 35. To. 28. aug. Ryste-sammen-tur 4.- 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen til udskolingen (7.-9. kl.) på Christiansfeld Skole

Velkommen til udskolingen (7.-9. kl.) på Christiansfeld Skole Velkommen til udskolingen (7.-9. kl.) på Christiansfeld Skole Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole 1 Kære forældre i udskolingen Vi ønsker fortløbende

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere