Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk"

Transkript

1

2 2 af 32

3 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Klub: Frederiksvej 10, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: Bestyrelse: Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: , Ledelse: Skoleleder, Casper Madsen, tlf , Viceskoleleder, Afdelingsleder mellemtrin, Lene Topshøj, tlf , Afdelingsleder kompetencecentret, Kirsten S. Vad, tlf.: , Afdelingsleder indskoling, SFO/Klub, Anne-Marie Judson, tlf.: , Afdelingsleder udskoling, Nanna Kofoed Øhrgaard, tlf.: , Afdelingsleder Musikskolen, Tórður á Brúnni, tlf.: , Administration: Sekretær, Janne Collin Rasmussen, tlf: , Regnskabsfører, Anne Larsen, tlf: , Kommunikation og presse, Morten Bay Knudsen, tlf: , Teknisk service: Jens Strøyer Christophersen, tlf.: , Bibliotek: Gitte Vænggaard, Mie Højland-Nielsen, 3 af 32

4 Bestyrelsen Øverste myndighed Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært en gang årligt. Mellem generalforsamlingerne varetages den øverste myndighed af skolebestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen. Bestyrelsesformand Bestyrelsesformanden er Steen Hahn Andersen. Steen kan kontaktes på tlf eller Du kan finde yderligere kontaktinformation på den øvrige del af skolebestyrelsen på under Kontakt og Bestyrelsen. De vigtigste år Værdier Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft, og modet og nysgerrigheden på livet styrkes. Elevens evner og interesser skal styrkes og udvikles. På vej Skolen skal ruste eleven til mere uddannelse og en livslang læring. Eleven skal have gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Hver enkelt elev skal udfordres til det yderste af sit potentiale. En del af fælleskabet Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de skal nyde godt af de store og små fælleskaber, der udgør deres dagligdag. De skal med tryghed og engagement indgå i relationer med andre. Fælleskabet på skolen og i klassen skal være båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger. Eleven skal udvikle sig både individuelt og som en del af fælleskabet. Motiveret og engageret Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb. Motivation er udviklingens og læringens drivkraft. Eleven skal igennem forskellige læringsmiljøer udvikle sine kreative og innovative evner. De voksne går forrest Eleven skal møde anerkendende og professionelle voksne i skolen. Alle medarbejdere omkring eleverne skal arbejde sammen for at give eleven det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleven skal opleve, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer. 4 af 32

5 Politiker Fraværspolitik På Sorø Privatskole synes vi, at fællesskab og faglighed er vigtigt. At være en del af fællesskabet, og for at få fuldt udbytte af fagligheden, kræver det, at man er til stede. Derfor er det vigtigt, at man er i skole hver dag. Derfor forventer skolen, at vores elever har et lavt fravær. Når eleven alligevel bliver ramt af sygdom, er det vigtigt, at forældrene skriver dette til klasselæreren i kontaktbogen på Intra og ved længerevarende sygdomsforløb medsender en lægeerklæring. Skolen er af den holdning, at planlagt ekstraordinært fravær så vidt muligt skal undgås. Når forældre alligevel, tvunget af omstændigheder som f.eks. arbejdspladsens ferieplanlægning, beder om et barns fritagelse, påhviler der forældrene et undervisningsmæssigt ansvar og forpligtelse i den pågældende periode. Meddelelse om ekstraordinært fravær skal ske til klasselæreren via kontaktbogen på Intra og ved længere fritagelse (mere en 1 dag) til både klasselærer og viceskoleleder. Lektiepolitik Lektier tager altid afsæt i kendt stof eller metode. Der skal med andre ord ikke indlæreres nyt stof i lektiesituationen. De skal give eleverne mulighed for at arbejde med de redskaber, som de lærer i undervisningen. Derudover skal de sikre, at eleverne er i stand til at opnå en sikkerhed i brugen af det faglige stof, termer og metoder, som der kræves af elever i grundskolen. Skolen har fokus på følgende 4 lektieformer: Træningslektier: Lektien skal træne eleven indenfor faglige områder, som eleven er bekendt med og som har været præsenteret i klassen. Eksempel: Regnemetoder som er gennemgået i klassen på et tidligere tidspunkt. 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning kan eleverne vælge mellem tre opgaveark med hver deres sværhedsgrad. Forberedelseslektier: Lektien skal motivere og forberede eleven på viden og færdigheder, som de skal lære at mestre i en fremtidig undervisning. Eksempel: Eleverne læser en novelle derhjemme, som de skal analysere og fortolke i klassen. Udbygningslektier: Lektien skal styrke og udvikle elevens viden og færdigheder, ved at arbejde med stoffet på en anderledes måde. Eksempel: Eleverne formidler et allerede kendt stof ved brug af andre medier. Integrerede lektier: Lektien, der involverer eleven i mange fagområder, og som eleven igennem fordybende arbejde videreudvikler. Eksempel: Projektarbejde. Øvrige politikker På skolens hjemmeside under Skolen og Politiker findes Antimobbe-politik og Sorg og kriseplan. 5 af 32

6 I kan hjælpe jeres barn til en god skoledag ved: Forventninger At jeres barn møder til tiden og på bedste vis passer sin skole. At skoletasken indeholder, hvad der skal bruges til dagens undervisning. At jeres barn medbringer madpakke hver dag eller har mulighed for at købe mad i Spisestuen. At jeres barn laver lektier, hvis det er påkrævet. At jeres barn ved, at man behandler hinanden pænt. At I forældre holder jer orienteret om barnets aktiviteter på skolen. At I forældre bakker skolen op. Forældrenævn Forældrenævnet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse på skolen. Nævnet har ikke selvstændig kompetence, men kan, som kontaktled mellem skole og forældre, være rådgivende og inspirerende for forældrekredsen, bestyrelsen, ledelsen og lærerne. Valg til forældrenævn finder sted ved første forældremøde ved skoleårets begyndelse. Forældrenævnet mødes med skolens ledelse tre gange årligt og drøfter emner, der alle har betydning for skolen og elevernes hverdag. Skole Forældrebetaling Der betales et indmeldelsesgebyr på kr , når eleven tilbydes en plads fra ventelisten. Skolepenge betales 11 måneder om året i perioden 1/8-30/6. Skolen har Betalingsservice. Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne er pr. 1. august 2015: årgang kr x 11 mdr. 10. årgang.kr x 11 mdr. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. Udover skolepenge er der følgende udgifter til ekskursioner og lejrskoler. Lejrskolebetalingen for 2. årgang opkræves d. 1/8. Lejrskolebetalingen for 5., 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. Lejrskolebetalingen er: 2. årgang kr (Bildsøskov) 5. årgang kr (Skagen) 8. årgang kr (Tjekkiet) 9. årgang kr (Berlin) 6 af 32

7 7 af 32

8 SFO Er barnet indmeldt i SFO koster det for O.-3. årgang: kr pr. mdr. I sommerferien er der lukket i uge 28 og 29, og uge 27 er særskilt betalingsuge. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. Klub Er barnet indmeldt i Juniorklub koster det for elever i årgang: kr. 560,- pr. mdr. I sommerferien er der lukket, bortset fra uge 26 og 31, hvor klubben er på koloni. Der gives ikke søskenderabat i klubben. Musikskolen SpireKor og SkoleKor er gratis. MusikSFO er gratis for børn, der er tilmeldt SFO. Værksted med håndarbejde, sløjd eller billedkunst er gratis for børn, der er tilmeldt Klub. Værksteder, MusikSamspil og MusikHold koster kr. 900,- pr. halvår. SoloSang og SoloInstrument koster kr pr. halvår. Buskort Der kan ansøges om buskort (skolekort) for barnet til befordring mellem skole og hjem. Betaling for skolekortet opkræves sammen med skolepenge for september måned. Buskort-zonepriserne er: VT ZONER: 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr STS ZONER: (syd) 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr Der skal minimum betales for 2 zoner. Ved en VT- og en STS-zone er prisen kr Skolen refunderer 50% af udgiften. Skolebod Går barnet i klasse kan der købes sund og frisklavet mad i skoleboden (Spisestuen), som er tilberedt af skolens kok. Betaling sker kontant eller for elever i årgang med MobilePay (nr ). Et godt supplement til madpakken eller hvis man har glemt den derhjemme. Mælk/skolefrugt Der er mulighed for tilmelding af mælkeordning eller skolefrugtordning, hvis barnet ønsker at få leveret frisk mælk eller frugt alle hverdage på skolen. Tilmelding og betaling sker på eller Skolefest Der kan købes billetter i håndkøb op til skolefesten d. 27. februar Skolefestpriserne er (med forbehold for ændringer): Mad Barn under 12 år kr. 085 Barn over 12 år kr. 135 Voksen kr. 135 Drama+Musik Elev.kr. 00 Barn.kr. 60 Voksen kr af 32

9 10. klasse Vælger barnet at modtage undervisning i et af skolens Cambridgefag (IGCSE-fag) i 10. klasse, koster det et prøvegebyr sidst på skoleåret på kr. 600 for hver IGCSE-prøve. Bankoplysninger Skolens bank er Nordea med følgende registrerings- og kontonummer: Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en almindelig familieansvars- og ulykkesforsikring. Skolens forsikringer Skolen har en række forsikringer. Deriblandt en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker fx tandskader. Skolens ipad er også omfattet af en forsikring. Forsætlige skader dækkes dog ikke. Derudover har skolen en rejseforsikring i forbindelse med rejser til udlandet. Bygninger Bygninger & lokaler Skolen består af følgende 9 forskellige bygninger (se evt. efterfølgende oversigtskort): Frederiksvej 1: Kommende lokaler for klub. Frederiksvej 2 (Teknisk skole): Fysik/kemi, klasselokaler for 4. årgang og 5. årgang. Frederiksvej 4: Bibliotek, klasselokaler for 5. årgang Frederiksvej 5 (Frøhuset): SFO, klasselokaler for 0. årgang. Frederiksvej 6: Klasselokaler for 3. årgang og 2. årgang, lærerarbejdspladser. Frederiksvej 7: (Kærnehuset) - SFO, klasselokaler for, 1. årgang og 2. årgang. Frederiksvej 8: Administration, personalerum og lærerarbejdspladser. Frederiksvej 10: Spisestuen, klasselokaler for 8. og 9. årgang. Nybygning: Kunst & håndværk, klasselokaler for 6. og 7. årgang. Salen: Gymnastiksal, Scene, Musiklokale. Oversigten er med forbehold for ændringer, da skolen planlægger byggeri i skoleåret Lokaler Alle vores klasselokaler og faglokaler har numre. De(t) første ciffer indikerer bygningens nummer. Det andet ciffer indikerer etagen. Det tredje og sidste ciffer indikerer nummeret på lokalet. Et eksempel: Lokale 1014 betyder bygningen Frederiksvej 10, 1. sal, nr af 32

10 Lokaleoversigt 10 af 32

11 Ringetider Børnehaveklasserne: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 10:35-11:20 lektion 11:20-12:20 pause 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion klasse: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 10:35-11:20 lektion 11:30-12:00 pause klasse: 8:00-8:45 lektion 8:45-9:30 lektion 9:30-9:50 pause 9:50-10:35 lektion 12:00-12:20 læsebånd 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion 13:50-13:55 pause 13:55-14:40 lektion 10:35-11:20 lektion 11:20-12:20 pause 12:20-13:05 lektion 13:05-13:50 lektion 13:50-14:20 læsebånd 11 af 32

12 Ferieplan 2015 Antal skoledage Antal fridage August Første skoledag mandag den 10. august September 22 8 Oktober Efterårsferie fra lørdag den 10/10 til søndag den 18/10 (incl.) November 21 9 December Juleferie fra lørdag den 19/12 (incl.) Antal skoledage Antal fridage Januar Juleferie til søndag den 3/ (incl.) Februar Marts April Maj Vinterferie fra lørdag den 13/2 til søndag den 21/2 (incl.) Påskeferie fra lørdag den 19/3 til mandag den 28/3(incl.) St. Bededag fredag den 22/4 (incl.) Kr. Himmelfartsferie fra torsdag den 5/5 til søndag den 8/5(incl.) Pinseferie fra lørdag den 14/5 til mandag den 16/5(incl.) Juni Sommerferie fra lørdag den 25/6(incl.) Juli Sommerferie 0 31 Samlede antal skole- og fridage af 32

13 Vigtige datoer Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på opslagstavlen og i aktivitetskalenderen på ElevIntra og ForældreIntra. Månedsoversigt Nedenstående oversigt er kun vejledende, da der kan ske forskellige ændringer i løbet af skoleåret August: Sommerferie; Nye børn i SFO; Juniorklub-koloni Bornholm; Skolestart; Udmelding skole-hjem-samtaler; Overnatning på skolen 10.X; 1. projektdag 7. årg.; Musikskolen starter; Fællessamlinger sommer starter; 2. projektdag 7. årg.; 1. projektdag årg. September: Skolefoto; Praktik 9. årg.; Høstgudstjeneste; Lejrskole Bildsø skov; Lejrskole Skagen; Lejrskole Tjekkiet; Projektuge 7. årg; F-uge; Skolefoto omfoto; Aktiv rundt i Danmark. Oktober: Aktiv rundt i Danmark; 2. projektdag årg.; Overnatning på skolen 6. årg.; Motionsdag; Efterårsferie; Brobygning 10.X; Karakterer udleveres årgang; B-møde. November: Uddannelsesdag årg; Karakterer udleveres 10. årg.; 3. projektdag årg.; F-uge; Terminsprøver årg.; Fejring af Børnerettighedsdag; Infomøde kommende 0. årg. December: Projektuge årg.; Projektfremlæggelser årg.; Juleafslutning i kirken. SFO åben dec.; Juleferie Januar: Skolestart; Karakterer udleveres årg.; Fællessamlinger vinter starter; Forældresamtale årg. Februar: Fastelavn; Skoletime kommende 0. årg.; Vinterferie; F-uge; Trivselsdag; Skolefest. Marts: Sprogskole 10.X; Karakterer udleveres årg.; Studietur Berlin; Studiepraktik 8. årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Påskeferie. April: Skoletime kommende 0. årg.; St. Bededag; Generalforsamling. Maj: Skriftlige prøver årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Kr. Himmelfartsdag; Pinseferie; Karakterer udleveres årg; F-uge; Festival; Terminsprøver 8. årg; Sidste skoledag. Juni: Mundtlige prøver årg.; Skoletime kommende 0. årg.; Besøgsdag nye elever; Dimission; Klasselærerdag; Bogaflevering; Sommerafslutning og OL; Sommerferie. Juli: Særskilt betalingsuge SFO; Juniorklub Vilde Vulkaner; Sommerferie. 13 af 32

14 14 af 32

15 Første skoledag Alle elever starter samme dag i august måned. Vi mødes i skolegården ved Kastanjetræet kl. 9, hvor vi byder hinanden velkommen til det nye skoleår. Efter fællessamlingen følger klasselærerne klasserne ud i deres respektive klasselokaler, hvor der er klasselærerdag indtil kl. 11:30. SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Skoleskemaet træder i kraft efter første skoledag. Musikskolen begynder i skoleårets 2. skoleuge. Første skoledag er mandag d. 10. august Skolefotografering Alle elever fotograferes en gang årligt - henholdsvis klassevis og enkeltvis. Hvorefter der er mulighed for at købe billederne direkte hos fotograf Kim Lundsgaard, Datoerne for fotografering er fra den september. Omfotografering finder sted den 21. september. Alle elever fotograferes, da billederne anvendes i skolens interne elevadministration. Skolen tager desuden løbende billeder af skolens elever i forskellige situationer. Der tages fx billeder af elever, som modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i skolegården og lignende. Disse billeder lægges på skolens hjemmeside, ElevIntra, ForældreIntra eller sociale medieplatforme, ligesom de kan bruges i relevante brochurer og foldere. Fællessamlinger Der er fællessamlinger for indskolingen (0.-3. årgang), mellemtrinnet (4.-6. årgang) og for overbygningen ( årgang). Indskolingen to ugentlige fællessamlinger og mellemtrinet og overbygningen har en ugentlig fællessamling. Forældre er meget velkomne til at deltage. De aktuelle tidspunkter fremgår af skemaet på ElevIntra og ForældreIntra. Fællessamlingerne er aflyst i fordybelsesugerne (F-uge) og på skoledage med specielle aktiviteter. Høstgudstjeneste Eleverne i indskolingen tager til Høstgudstjeneste i Sorø Klosterkirke tirsdag d. 8. september, hvor de medbringer forskellige høstgenstande som korn, frugt eller lignende. Der er normal undervisning før og efter Høstgudstjenesten. 15 af 32

16 Lejrskoler Der er planlagt følgende lejerskoler i skoleåret 2015/16: 2. årgang, Bildsø skov den september årgang, Skagen, den september årgang, Kongsøre Næbbe, september årgang, Tjekkiet den september årgang, Berlin, den marts årgang, Sprogskole i Manchester, den marts 2016 Motionsdag Der er motionsdag fredagen før efterårsferien (fredag i uge 41). Eleverne møder på skolen kl. 8:00, og går samlet ned til Flommen, hvor der er løbe og vandreruter på hhv. 2,5 km og 4,5 km. Alle elever deltager i motionsdagen, der ofte laves som et sponsorløb, hvor forældre er velkomne til at sponsorere fx med 1 kr. pr. løbet kilometer. Dagen afsluttes kl SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Børnerettighedsdag Torsdag d. 20. nov. fejrer vi, som Red Barnet Ambassadørskole, FN s børnerettighedsdag på skolen. Ved at holde en festlig og lærerig dag, giver vi eleverne mulighed for at lære deres rettigheder at kende. Juleafslutning Fredag før juleferien holder vi juleafslutning i Sorø Klosterkirke. Alle elever møder på skolen kl. 8:00 til klasselærerdag. Kl. ca. 10:30-12:00 går vi i kirke og afslutter året med salmesang og juleevangeliet. Forældre er meget velkomne til at deltage i festlighederne i kirken (OBS ståpladser pga. pladsmangel). SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. 16 af 32

17 Fastelavn I februar fejrer vi fastelavn på skolen. Eleverne i indskolingen og mellemtrinnet møder udklædte om morgenen, hvorefter vi slår katten af tønden i skolegården. I den lille skolegård slår 0. og 1. klasserne katten af tønden fra kl. 8-9:30. Efterfølgende slår 2. og 3. klasserne katten af tønden fra kl. 9:50-11:20. I den store skolegård slår klasse katten af tønden fra kl. 8.-9:30. Bagefter er der fastelavnsboller og juice til alle eleverne. Eleverne på mellemtrinnet afslutter i salen, hvor de kårer kattekonger og kattedronninger og bedste udklædning fra hver klasse samt synger og danser. Trivselsdag Skolernes Trivselsdag afholdes typisk den første fredag i marts eller i forbindelse med en af skolens fordybelsesuger. Sorø Privatskole bruger trivselsdagen til at synliggøre vores trivselsarbejde i klasserne og markere, at vi arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørigheden på skolen. Skolefest Lørdag d. 27. februar 2016 er der skolefest i Sorø Hallen. Skolefesten er årets helt store festdag for elever og familier på tværs af klasser og årgange. Der er mulighed for at købe mad og drikke og vi underholder med drama+musik. Det er muligt at købe billetter i håndkøb med mad, hvis der ønskes bespisning forud for resten af skolefesten. Der kan også købes biletter med drama+musik, hvor skolens dramahold og dramaband opfører årets dramastykke og der er livemusik og diskotek. Generalforsamling I henhold til vedtægterne indkalder skolen forældrekredsen til ordinær generalforsamling i april. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne varetages den øverste myndighed af skolebestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen. 17 af 32

18 Festival I forbindelse med årets sidste fordybelsesuge (F-uge) i maj er der festival på skolen. Festivalen er en anderledes skoledag for børn og voksne. Det betyder, at eleverne, som afslutning på fordybelsesugen, er her fra kl. 8:00-19:00. Om formiddagen forbereder vi os på at tage imod alle de voksne, så vi kan holde officiel åbning kl. 14. Kl. 17 er der fællesspisning i skolegården. Festivalen slutter kl. 19. Sidste skoledag Sidste skoledag fejres med et OL, hvor alle elever dyster i diverse konkurrencer. Eleverne er delt op i hold og er i skole fra kl. 8:00 til ca. 12:00. Dagen afsluttes i skolens Amfiteater, hvor vi ønsker hinanden god sommerferie. Forældre er altid velkomne til at være med i afslutningen. Sidste skoledag er fredag d. 24. juni SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. Fordybelsesuger/dage I skoleåret 2015/16 har vi 3 fordybelsesuger (F-uger) samt 3 fordybelsesdage (F-dage). I fordybelsesugerne erstattes elevernes normale skema med undervisningstid fra kl. 8:00-13:05. Formålet med fordybelsesugerne er, at eleverne fordyber sig med ét enkelt fag/emne i en hel skoledag eller flere. Fordybelsesugerne giver mulighed for samarbejde på tværs af klasser, årgange og afdelinger, og der skabes mulighed for emnearbejder og projektarbejder. I fordybelsesuger/på fordybelsesdage er fællessamlingerne aflyst, og der er ingen undervisning i Musikskolen. Projektuger/dage Der arbejdes med informationssøgning, disponering af tid, samarbejde i gruppen/med lærer og vejleder, opstilling og opfyldelse af problemstilling, fremlæggelsesform med mere. Dette sker i en progressiv proces hen over de tre år i udskolingen, hvor kravene gradvist øges. Slutmålet er, at eleverne kan leve op til de officielle krav, der er for projektopgaven i 9. klasse. På 7. årgang er der to enkeltstående projektdage samt en sammenhængende projektuge (fire dage) og en dag til fremlæggelser. Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-13:05. For 8. årgang er der tre projektdage samt en projektuge (fem dage), hvor grupperne til sidst afleverer deres projekt mellem kl Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-13:05. På 9. årgang er der tre projektdage samt en projektuge (fem dage), hvor grupperne på femtedagen afleverer deres projekt mellem kl Eleverne er i skole hver dag fra kl. 8:00-13:05. Der afsættes to dage til fremlæggelser. 18 af 32

19 19 af 32

20 Studietid Formålet med studietid er at indarbejde rutiner og arbejdsmønstre, der kan gavne den enkelte elevs faglige kompetencer og læringsstrategier. Studietid sigter mod at opøve sociale og relationelle kompetencer, der kan gavne i såvel nuværende som senere uddannelsesforløb. Studietiden giver desuden mulighed for at støtte eleverne i gruppearbejdet, i lektiesituationen og ved at planlægge korte fagkurser. På alle årgange er der afsat 3 lektioner om ugen til lektielæsning. I studietiden vil der være lærere tilstede, som kan give faglig støtte i lektiesituationen. Læsebånd Formålet med læsebåndet er, at styrke læseforståelse og -hastighed. Der er i kommende skoleår afsat tid hver dag til læsning. Helt konkret er der afsat minutter til daglig læsning. Læsebåndet planlægges af dansklærerne på årgangen i tæt samarbejde med vores læsevejledere. Faglærerne står også for planlægningen af kortere forløb for at understøtte den faglige læsning. Idræt/svømning årgang har idræt i skolens egen gymnastiksal årgang har idrætsundervisning i Sorø Hallen. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Elever i 3. klasse vil blive fulgt til og fra Sorø Hallerne. Fra skoleårets start, og frem til efterårsferien, foregår idrætsundervisningen udendørs. Fra efterårsferien og frem til påskeferien foregår idrætsundervisningen indendørs. Såfremt vejret tillader det, rykker idrætsundervisningen igen udendørs efter påskeferien. Sorø Helsebad udgør rammerne for svømmeundervisningen i 5. klasse. Alle elever klæder om og bader i forbindelse med idræts- og svømmeundervisningen. Konfirmationsforberedelse I skoleåret 2015/16 er der reserveret 2 lektioner konfirmationsforberedelse om onsdagen i skoleskemaet på 7. årgang. Konfirmationsforberedelsen finder sted i den valgte kirke/sognegård og på skolen. På Sorø Sogns hjemmeside ligger informationer om de kommende års konfirmationer i Sorø Sogn. Her kan I bl.a. finde datoer med mere. Ellers er I velkomne til at kontakte præsten i jeres sogn/kirke eller kirkekontoret. 20 af 32

21 Linjefag Fra skoleåret 2014/15 oprettede vi linjefag i udskolingen. Linjefagene fortsætter i skoleåret 2015/16. Formålet med linjefagene er, at styrke elevernes forståelse af verden omkring os, samt at arbejde med tillærte kompetencer i konkrete opgave- og problemløsningsforløb. Det bærende princip er at eleverne i dialog med deres lærere og forældre vælger linje efter interesse og kompetencer. Eleverne vælger linjefag for det kommende skoleår i juni måned. Eleverne kan skifte linje efter hvert skoleår, men kan også vælge at følge linjen i alle tre år. Eleverne kan vælge mellem følgende linjefag: International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Drama & musik Kommunikation & medier Linjefagslektionerne ligger som to sammenhængende lektioner om ugen fælles for udskolingen, så alle elever har linjefag på samme tid. Frikvarterer Skolen har forlænget pauserne, for at give bedre plads til leg og spisning i mellem lektionerne. På den måde er der både tid til at spise sin mad og stadig nå at spille bold eller lege. Formiddagspausen er på 20. min. Det skulle give god tid til både at spise en bolle og få leget eller spillet bold årgang har spisepause i 60 min årgang har pause i 40 min. de første 15 min. er i klassen til spisning og de sidste 25 min. er i gården/klassen. Umiddelbart efter pausen har de 20 min. læsebånd. Spisestuen har åbent for eleverne på årgang alle hverdage kl. 9:20-10:00 og igen kl. 11:00-12:00. Det er ikke tilladt at tage skolens ipads med ud i frikvarterne. Vores legebod, legepatrulje og asfaltbal vil fortsat være af stor betydning for aktiviteterne i pauserne. ipads i undervisningen Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af undervisningen på skolen. I foråret 2015 fik eleverne i klasse udleveret skolens ipads. I Efteråret 2015 udleveres skolens ipads til eleverne i klasse. Skolens ipads må ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en ipad. I forbindelse med udleveringen af ipads har skolen udarbejdet en række mål, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet samt retningslinjer for brug af skolens ipads. Læs mere om dette på skolens hjemmeside under ipads i undervisningen. 21 af 32

22 Dukseordning Eleverne i årgang er klassens dukse på skift. Fx fejer de gulv, rengør tavle og borde, tømmer papirkurv og åbner vinduer for udluftning ved skoledagens afslutning dette gælder også i faglokaler. Rengøringen, der tager min., foregår umiddelbart efter sidste lektion. Læreren har ansvaret for, at det bliver gennemført, samt at de øvrige elever forlader lokalet, så oprydningen kan gå i gang. Testning Skolen benytter læsevejledere i dansk og matematikvejledere i matematik. Vejlederne samler alle resultater fra de diagnostiske test, som faglærerne tager i klasserne. Herefter afholdes der klassekonferencer i de respektive fag. Disse klassekonferencer har til hensigt at sætte fokus på lærernes undervisning med henblik på at højne den enkelte elev fagligt. Skolens eget testprogram har vist en solid faglighed i dansk og matematik på alle årgange. Skolen har derudover et testprogram med test i både natur/teknologi og i engelsk. De nationale test kan kun tages i prøveperioden. Skolen har i november og december 2014 deltaget i nationale test i følgende fag og årgange: Dansk læsning 2., 4., 6. og 8. årgang, engelsk 7. årgang, matematik 3. og 6. årgang, geografi og biologi 8. årgang. Dette forventes afholdt på samme måde i dette skoleår. CHIPS-test CHIPS-testning anvendes i forbindelse med optagelse på skolen. Testen er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin. Det vil sige, hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. Bibliotek Lige i skolens hjerte er biblioteket placeret. Her kan alle elever og lærere hente inspiration til projekter, undervisning og opgaveskrivning. Biblioteket fungerer som det forlængede klasseværelse, der er med til at understøtte en god og aktiv læseudvikling og en faglig fordybelse. Derudover er det eventyrets holdeplads. Bibliotekaren læser den gode historie sammen med de yngste årgange og deler deres glæde ved litteraturen med de ældste. I frikvartererne fungerer skolebiblioteket som stedet, hvor man kan hygge sig med en god bog, quizze med kammeraterne eller tjekke sin mail. Her er plads til både fordybelse og hygge. Biblioteket har også en multiprinter og andet IT til rådighed for elever på mellemtrinnet samt i udskolingen. E-bøger Biblioteket tilbyder e-bøger for årgang fra forlaget Tellerup. E-bøgerne kan downloades fra Du skal blot logge ind med dit UNI Login. Derefter kan du downloade bogen til ibooks eller Adobe Digital Editions alt efter, hvilken enhed du har. 22 af 32

23 23 af 32

24 Kontakt Skolebibliotekarerne er Gitte Vænggård og Mie Højland-Nielsen. Kontakt: tlf , Se åbningstiderne på skolens hjemmeside under Om skolen og Bibliotek. SFO Skolens SFO kan benyttes af årgang alle skoledage mandag-torsdag kl. 6:30-17:00 og fredag kl. 6:30-16:30, hvis barnet er indmeldt. SFO en har lokaler i Frederiksvej 5 og Frederiksvej 7, men benytter sig i øvrigt af alle skolens faglokaler som salen, musik eller kunst og håndværk. Er barnet indmeldt i SFO koster det: kr pr. mdr. Der gives søskenderabat på 26%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 74% af normalprisen. SFO en er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt i sommerferien i uge 28 og 29. Uge 27 er særskilt betalingsuge, hvis I ønsker at benytte SFO en i denne uge. Klub Skolens Juniorklub kan benyttes af 4.-6.årgang alle skoledage mandag-torsdag kl. 14:30-17:00 og fredag kl. 14:30-16:30. Klubben befinder sig i egne lokaler i Frederiksvej 1, hvor der er trådløst netværk, interaktiv tavle, elevskabe og gode muligheder for leg og fordybelse. Derudover er der en dejlig grøn have med de muligheder, som det indebærer. Klubben benytter sig også af skolens øvrige lokaler. Som udgangspunkt har klubben lukket på skolefridage der vil dog være særlige arrangementer, hvor klubben har åbent. I sommerferien holder klubben lukket i uge I uge 26 og 30 tager klubben på koloni. Er barnet indmeldt i Juniorklub koster det: kr. 560,- pr. mdr. Der kan i forbindelse med aftenarrangementer eller turdage være en mindre betaling (fx entre på museum). Der gives ikke søskenderabat. Frivillige undervisningstilbud Musikskolen Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud. Undervisningen har en brugerbetaling og foregår efter den normale skoletid. Eleverne kan vælge mellem værksteder med henholdsvis billedkunst, håndarbejde, sløjd og musikalsk samspil. Derudover er der instrumental undervisning på musikhold eller soloinstrument samt sangundervisning i kor eller solo. 24 af 32

25 SpireKor og SkoleKor er gratis. MusikSFO er gratis for børn, der er tilmeldt SFO. Værksted med Håndarbejde, Sløjd eller Billedkunst er gratis for børn, der er tilmeldt Klub. Værksteder, MusikSamspil og MusikHold koster kr. 900,- pr. halvår. SoloSang og SoloInstrument koster kr pr. halvår. De frivillige undervisningstilbud vælges for et år ad gangen, og tilmeldingen til undervisningen er bindende for hele sæsonen (med undtagelse af MusikSFO). Undervisningen følger skolen med de aflysninger det indebærer. Der er ikke undervisning i fordybelsesuger/dage. Læs mere i Musikskolen sæson 16, som findes på ElevIntra og ForældreIntra under Nyt fra og Musikskolen. Elevråd Elevrådet er en betydelig del af skolen, hvor eleverne gennem en frivillig indsats varetager elevernes interesser. Elevrådsarbejdet er i mange tilfælde første gang, at eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokrati. Dermed giver det et indblik i, hvordan holdninger fremføres under demokratisk forhold. Elevrådet tager også initiativ til, eller igangsætter, forskellige aktiviteter eller projekter på skolen til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen. Fx MGstoreP og MGlilleP, hvor hver klasse fra hhv. udskolingen og mellemtrinnet deltager med et musiknummer under et bestemt hovedtema. En elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver af klasserne på årgang udgør skolens ambitiøse elevråd. I slutningen af skoleåret er der valg i hver klasse. I september måned mødes elevrådsrepræsentanterne til en årlig elevrådsdag. Her brainstormer de og vælger emner til det kommende års arbejde. Legebod/legepatrulje Legeboden/legepatruljen er en central del af frikvarterne på skolen, når eleverne gennem en frivillig indsats sætter gang i legen. Eleverne står også for udlån af bolde, sjippetorve, stylter osv. På den måde er de med til at sikre, at alle har mulighed for at bruge frikvarterene aktivt. Skolepatrulje Skolepatruljen er en vigtig del af skolen, når eleverne gennem en frivillig indsats hjælper de andre elever sikkert i skole. Det er eleverne på 6. og 7. årgang, som kan melde sig til skolepatruljen. Belønningen er en heldagstur til Hansspark sidst på skoleåret. 25 af 32

26 Skolen beder alle respektere skolepatruljens anvisninger, og huske på, at standsning og parkering kun er tilladt i de afmærkede båse på p-pladsen (bagved Frederiksvej 5). Skolepatruljen står om morgenen i fodgængerfeltet på Frederiksvej i tidsrummet mellem kl. 7:50 og 8:05. Læs mere om skolepatruljen på Uddannelsesvejledning Ifølge loven skal al uddannelsesvejledning varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. For skolens vedkommende er det i området Vestsjælland. Skolen er således tilknyttet uddannelsesvejleder Mette Andersen. Kontakt tlf , Læs mere om UU på eller kontakt dem på: Sundhedspleje Skolen er tilknyttet sundhedsplejersken Sine Rex. Kontakt: tlf , Skolens sundhedsplejerske tilbyder følgende på skolen: Indskolingsundersøgelse. Formål: Barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed vurderes. Det er vigtigt, at forældrene er til stede sammen med barnet. Udskolingsundersøgelse. Formål: En vurdering af helbred og sundhed ved skolegangens afslutning. Unge over 15 år kan selv give samtykke til undersøgelsen. Sundhedspædagogiske aktiviteter på 4. og 8. klassetrin. Temaer kan f.eks. være pubertet, kammeratskab, mobning, prævention og seksuelt overførte sygdomme. Individuel samtale/undersøgelse i 6. og 9. klasse. Behovssamtale og undersøgelse på alle klassetrin. Elever og forældre kan altid få rådgivning og vejledning hos sundhedsplejersken, når behovet opstår. Skoletandpleje Sorø Kommunale Tandpleje tilbyder alle kommunens børn og unge fra 0 til 18 år gratis tandpleje. Tandplejen omfatter foruden regelmæssige undersøgelser af tænder, alle former for nødvendig behandling. Ved undersøgelserne kontrolleres desuden, hvordan tandstillingen udvikler sig, og bliver der behov for tandregulering, udføres den også i den kommunale tandpleje. De regelmæssige undersøgelser foregår ca. hver 18. måned eller oftere, hvis der er behov for det. 26 af 32

27 Eleverne i de yngste klasser får tilsendt individuelle tider til undersøgelse sammen med deres forældre. De ældre elever får også individuelle tider, og nogle kommer med deres forældre, medens andre selv kommer til klinikken. Ingen børn og unge får foretaget større behandlinger før der er truffet aftale herom med forældrene. Kontakt Borgerskolens Tandklinik, Rådhusvej 15, 4180 Sorø. Tlf.: , Åbningstider: man. & ons. kl , tir. & tor. kl , fre. kl Tandplejen har åbent hver dag for Quick- konsultationer imellem kl og Tilsyn Skolerne skal har tilknyttet en ekstern tilsynsførende, der er certificeret til at gennemføre evaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Skolens tilsynsførende har været positiv overfor kvaliteten af skolens faglighed og vi har ved flere møder haft mulighed for at drøfte undervisningsopgaver, efteruddannelse af lærere, it strategi mv. Læs alle tilsynsrapporterne på skolens hjemmeside under evaluering og tilsyn. Skolebod Spisestuen I skoleboden (Spisestuen) sælges sund og frisklavet mad fra skolens eget køkken til eleverne fra årgang. Betaling sker kontant eller for elever i årgang med MobilePay (nr ). Spisestuen har åbent dagligt kl. 9:20 til kl. 10:00 og igen kl. 11:00 til kl. 12:00. Kontakt: Skolemælk & skolefrugt Der er en mælkeordning eller skolefrugtordning, hvis barnet ønsker at få leveret frisk mælk eller frugt alle hverdage på skolen. Tilmelding sker på eller Buskort Der kan ansøges om buskort (skolekort) for barnet til befordring mellem skole og hjem. Læs mere om reglerne for buskort med 50% egenbetaling på skolens hjemmeside under Om skolen og Buskort. 27 af 32

28 28 af 32

29 Aflevering/afhentning af børn Mange af vores elever ankommer til skolen i bil. Skolen vil i den forbindelse bede bilisterne om at vise hensyn generelt og i myldretiden specielt uanset om det regner eller sner. Stands og parker kun i de afmærkede båse på p-pladsen (bagved Frederiksvej 5). Vis ekstra hensyn til fodgængere og cyklister. Respekter altid skolepatruljens anvisninger. Dette gælder også ved Sorø Hallen, Sorø Husholdningsskole og Sorø Helsebad, hvor eleverne har hhv. idræts-, madkundskabs- og svømmeundervisning. Skole-hjem-samtaler Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandage, onsdage, fredage kl og tirsdage og torsdage kl Forældremøder ligger fra kl Skolehjemsamtaler ligger fra kl. 15 og frem. Forældre og elever vil 2 gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales. Ved skolehjemsamtalerne, fra årgang, er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om hele elevens skolegang, fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer. I indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale. For elever på årgang vil forældre og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed for at tale med klassens øvrige lærere. Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage I skolehjemsamtalerne. Så hvis man føler, at det hele bare kører og der ikke er noget der skal tages op, behøver man ikke at skrive sig på en samtaletid. ElevIntra/ForældreIntra Skolen har eget ElevIntra og ForældreIntra samt SFO - Tabulex, som elever og forældre får tildelt et personligt login/adgangskode til. Sidstnævnte er dog kun, hvis barnet er indmeldt i SFO. På Intra vil der løbende være relevant information fra skolen. Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på opslagstavlen og i aktivitetskalenderen på ElevIntra og ForældreIntra. Det er muligt at modtage , når der er nye opslag på Intra. Ved mistet adgangskode kan ny adgangskode skaffes ved at trykke på linjen glemt adgangskoden?. Ved andre udfordringer kontaktes kontoret. 29 af 32

30 Sociale medier Skolen bruger aktivt de sociale medier i forskellige sammenhænge. Det kan være deling af hverdagsmomenter, events, informationer, presseklip, stillingsopslag eller lignende. Det er også på de sociale medier, at der deles forskellige situationsbilleder af eleverne. Der tages fx billeder af elever, som modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i skolegården eller lignende. Skolen har profiler på følgende sociale medier: Facebook YouTube Instagram LinkedIn 30 af 32

31 31 af 32

32 32 af 32

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Information om aktiviteter & tiltag 2015 SORØ PRIVATSKOLE

Information om aktiviteter & tiltag 2015 SORØ PRIVATSKOLE Information om aktiviteter & tiltag 2015 Information om aktiviteter & tiltag 2015 2 Kære forældre I denne skrivelse kan I læse mere om skolens aktiviteter og de forventede tiltag i det kommende års tid.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere