Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter."

Transkript

1 Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien... 4 Guideskinne... 4 Behandlingsplan & Timing... 5 Immediat implantatindsættelse og "belastning"... 5 Forsinket immediat implantatindsættelse og "belastning"... 5 Fordele ved immediate behandlinger... 6 Immediat alveolebevarende knogleopbygning inden implantat 6 "To faset" kirurgisk behandling... 6 "Tre faset" kirurgisk behandling... 7 Behandlingsoverslag... 8 Kirurgisk service og samarbejdsrelationer... 9 Nogle referencer

2 Den indledende konsultation. (Skematisk tjekliste) Almen tilstand: - Kontraindikationer (relative/temporære): Systemiske knoglesygdomme eller hæmatologiske sygdomme. Stofskifte sygdomme ( r ) Strålebehandlet patient Medicinforbrug (antikoagulationsbehandling, immunsuppressiva) ( r ) Autoimmunsygdomme, hvor gingivit og xerostomi er fremtrædende symptomer ( r ) Osteoporosis ( r ) Alendronat Psykisk ustabil patient (forventningshorisont i forhold til virkeligheden) ( r ) Stof/alkohol misbrug. Storrygere (20 stk dgl.)( r ) Uafsluttet vækst undtaget er ortodontisk indicerede implantater af temporær karakter. Tandskade patienter og Aplasi patienter skal som tommelfingerregel vente til årsalderen (2-3 år efter radius er lukket ) Behandlingsplan skal dog udarbejdes & langtidsprovisorium fremstilles. ( Pladsholder ). Alveolebevarende behandling kan udføres. Klinisk undersøgelse Extraorale forhold: Kæbeled & tyggemuskulatur. Gabeevne: mm Læber: Sulcus mentolabialis. Læbefang? Læber i hvile, læbelukke/insufficiens Exponering af 1+1 i hvile: mm v/smil: mm. Smilelinie : Forløb distalt ? Exponering af gingiva? Midtlinie: 1+1 i forhold til læbe/ansigt - deviation mod hø/ve mm 1-1 i forhold til deviation mod hø/ve mm Intraorale forhold: Protesepatienter: Resorptionsforhold & protesernes tilstand? Bidhøjde (frivejsmellemrum). Sagitalt: Relativ mandibulær prognati? Transverselt: Krydsbid molarregioner? Proteser stabile for fingertryk? Occlusion harmonisk? Slimhinder? Betandede patienter: Occlusion: Front: dybt bid? Vertikale overbid mm åbent bid? mm Sagittale relationer: Hor.Max.overb. mm Molarocclusion: Vertikalt præmolar/molar Afstand mellem antagonist og tandløse område: mm Overeruption? Behov for retention i behandlingsperiode? 2

3 Occlusion(forsat) Trangstilling? Implantatbehandling kræver minimum vertikal højde 5 mm Processus alveolaris og nabotænder: Bredde af tandløse område facio/oralt mm mesio/distalt mm Nabotænder : Tandakser/kipninger? Rodbehandlet Fyldningstilstand? Bro/implantat? Slimhinder og Parodontale forhold: 1)Behandle marginale parodontopati 2)Extraktioner? Ustabil parodontal tilstand (pocher over 4 mm) 3)Udskyde implantatbehandling og fremstille overgangsprotese? 4)Ændre behandlingsplan? Dårlig mundhygiejne og mangel på evne til at forbedre dette ( r ) Kritiske regioner ved implantatbehandling : ( r ) 7+7 & 7-7 (gabeevne). UK-front (pladsforhold). ( Minimum afstand 6 mm mellem rodoverflade ). Røntgen undersøgelse Alle røntgenoptagelser bør tages med kuglekalibrering. Enorale ortoradiale optagelser (1 : 1) Enkelttandsimplantater Extraorale optagelser: OP (1 : 1,25): Resorptionsforhold. Relationer til sinus/canalis mandibulae & foramen mentale Donorområder - symfyse, ramus, tuber. Lateral opt. (1 : 1.25): Hældning af processus alv. OK & UK- front. Sagittal bredde af processus alv. i midtlinien. Donorområde symfyse (incisiv hældning). Behandlingsplanlægning 1) Hvor mange tænder skal erstattes funktionelt - kosmetisk? 2) Pladsforhold i tandløse område mesio-distalt & vertikalt? 3) Provisorium? Kosmetisk Tandvandring Overeruption. 4) Knoglens højde og bredde? 5) Forbehandling? PA-behandling - Ortodonti Knogleopbygning. 3

4 Tandmorfologiske aspekter ved planlægning af implantatbehandling: OK Max. m-d bredde krone Cervikal bredde UK Max. m-d bredde krone Cervikal bredde Tandmorfologiske aspekter ved planlægning af implantatbehandling (forsat) Bredde mellem spids af cusp hjørnetænder: / /- 2 Tand Længde rod Længde krone Forhold rod/krone Papilmorfologien bestemmes af: 1. Afstanden mellem marginale knogle og kontaktpunktet mellem kronerne, samt bredden af den marginale knogle mellem tand/ implantat eller implantat/implantat. 2. Patientens biotype. I den æstetiske zone (jf. registrerede smilelinie) er bløddelsmorfologien særlig kritisk for et tilfredsstillende behandlingsresultat. Indarbejde evt. langtidsprovisorium inden endelig krone. Idealafstand mellem tand(cervikalt) & implantatets periferi 1,5mm. Idealafstand mellem to implantater til erstatning af nabotænder (knoglebredde) ca. 3mm. Fuld kæbe studiemodel med sammenbid evt. i occludator/artikulator. Tandopstilling/wax up : Erstatning af mere end én tand. Fri-endesituationer Atypiske eller kritiske sammenbidsforhold (stejl incisivføring, dækbid ) Guideskinne/boreskinne fremstilles på basis af tandopstillingen 1. Protetikeren bestemmer hvor implantaterne ideelt bør placeres. 2. Specialtandlægen skaffer den nødvendige knogle eller der aftales et kompromis med patienten. 4

5 Behandlingsplan & Timing. Kompleksiteten af implantatbehandlinger bør reduceres mest muligt. Kompleksitet øger omkostninger og risikoen for utilfredsstillende resultater. Alle implantatbehandlinger har en individuel variation for så vidt angår: 1) Kirurgisk procedure 2) Belastningstidspunkt 3) Implantattype 4) Provisorisk fase 5) Protetisk konstruktion og suprastruktur. Immediat implantatindsættelse og belastning Enkelttænder/broer 3-4 led. Forudsætninger: inflammationsfri knogle og rigeligt knogletilbud så der opnås god primær stabilitet. Frarådes med få undtagelser i den æstetiske zone. 1. seance. Extraktion (evt.), implantatindsættelse. Provisorisk krone æstetisk abutment non-funktionel. 2. seance. OK 3-5 mdr. senere. UK 2 mdr. senere. Permanent implantatunderstøttet suprastruktur. Fuldkæbebroer i UK mindst 5 implantater. Fuldkæbebroer i OK 6-7 implantater. Fuldkæbebroer i UK mindst 5 implantater. Fuldkæbebroer i OK 6-7 implantater. Implantatretinerede dækproteser med barre forbindelse i UK 4 implantater. Implantatretinerede dækproteser med barre forbindelse i OK 4 implantater med gane. Implantatretinerede dækproteser med barreforbindelse OK 6 implantater uden gane. 1 seance. Extraktion (evt.), implantatindsættelse, montering af aftrykstop (replaceringsteknik ) 2. seance. Samme dag el.1-2 dage senere. Aftryk. b) 2-3 dage senere afprøvning af stel/ barre. c) 3-4 dage senere aflevering og suturfjernelse. Implantatretinerede dækproteser kan også laves billigere som 2 fraset kirurgisk behandling. Forsinket immediat implantatindsættelse og belastning Indikation: Inflammatoriske reaktive forandringer i knogle (marginalt/apikalt) Kompliceret extraktion/amotio men persisterende godt knogletilbud. 1. seance. Extraktion/amotio. 2. seance. 6-8 uger senere. Implantatindsættelse. Der vælges mellem implantatunderstøttet provisorium eller anden type provisorium hvis nødvendigt (æstetik/tandvandring). 5

6 Fordele ved immediate behandlinger: 1) Kortere samlet behandlings tid. 2) Patienter undgår en æstetisk/psykologisk belastende periode med aftagelig tanderstatning. 3) Den kirurgiske abutmentinstallation undgås. 4) Papilmorfologi og kritisk marginal knogle bevares i en vis udstrækning. Begrænsninger ved immediate behandlinger. 1) Teknik følsom både i den kirurgiske og provisoriske fase, og derfor usikker æstetisk resultat på længere sigt. 2) Rebasering af implantatretinerede dækproteser 3-4 mdr. senere. 3) Stiller krav til kommunikation & planlægning i teamet. 4) Som regel omkostnings tung. Immediat alveolebevarende knogleopbygning med senere implantatindsættelse Indikation: 0-5 uger efter tandtab i æstetiske zoner og ved flerrodede tænder. 1.seance: Atraumatisk fjernelse af tand evt. kombineret med knogleopbygning i samme seance. eller ( 2. seance ): Knogleopbygning i tomme alveole. Enkeltrod tænder ca. 4 uger senere. Flerrods tænder ca. 6 uger senere. 2.(3.) seance: 3 mdr. senere hvis alveolevæg er intakt. 4 mdr. senere alveolevæg viser vertikale defekter. Implantatindsættelse & helingsabutment ( hvis ISQ er over 55 ). 3.seance: UK-6-8 uger senere. OK uger senere. Kontrol ISQ. Hvis over videre til aftryk & implantatbåret kroner. Fordele ved alveolebevarende indgreb: 1. Forudsigelighed & sikkerhed ved implantatbehandling optimeres. 2. Større invasiv kirurgi undgås. Den kirurgiske behandlingstid i stolen er kortere. 3. Den kirurgiske abutment indstallation undgås. 4. Understøtter bløddelsmorfologi 5. Timing for implantatindsættelse efter knogleopbygning frigøres ( økonomi ). Ulemper: 1. Sikkerhed koster 1 mdr. i behandlingstid. To faset kirurgisk behandling (1) implantat (2) abutment. Behandlingstid: 4-7 mdr. Helet alveoleknogle, hvor alveolebevarende opbygning ikke har været mulig. 6

7 Indikation: Lokal åben knogleopbygning i forbindelse med implantatindsættelse evt. kombineret med membran. Utilstrækkelig primær stabilitet ved implantatindsættelsen evt. dokumenteret ved resonance frekvens analyse (ISQ Implant stability quotient under 55 ). Åbent sinusløft i forbindelse med implantatindsættelse ( resthøjde 5-8 mm og god knoglekvalitet ). 1. seance. Implantatindsættelse. 2. seance. UK 3 mdr. senere. OK 5-6 mdr. senere Åbning til implantat og indsættelse af helingsabutment. Evt. gingivoplastik. 3. seance. 4 uger senere aftrykstagning og permanent implantatunderstøttet suprastruktur. el. først gingival stimulation med implantatunderstøttet provisorium i 2-3 mdr. Dækproteser med locator/ kugler: UK 2 implantater OK 4 implantater + gane OK 6 implantater - gane Tre faset kirurgisk behandling (1) knoglerekonstruktion (2) implantat (3) abutment. Behandlingstid mdr. Indikation: Vertikal knogle defekt over flere vægge dvs. mindst 90 grader af implantat overfladen mangler knogle. (inflammatorisk betingede defekter, posttraumatiske defekter eller atrofi, aplasibehandlinger) Utilstrækkelig alveolær resthøjde(under 5-6 mm) eller ringe knoglekvalitet ved implantatindsættelse i sinusregion eller subnasalt. Atrofi af alveolær knogle over vitale strukturer (mandibula). 1. seance. Knoglerekonstruktion med frit knogletransplantat og eller åbent sinusløft med mobilisering af bløddele. Provisorier i behandlingsperioden bør så vidt muligt være dentalt understøttet. Protetisk belastning af slimhinden bør ikke finde sted før primær heling er etableret dage efter operation. Kun patienter der har et uafviseligt krav om æstetisk og eller funktionelt provisorium i behandlingsperioden indtil implantatindsættelsen bør tilbydes provisorium. 2. seance. Frit cortikalt transplantat. Ca. 5 mdr. senere afmontering af fixationsskruer og implantatindsættelse. Store sinusløft 6-8 mdr. senere. Implantatindsættelse. Osteodistraktion ca. 3 mdr. senere. 3. seance Åbning til implantat og indsættelse af helingsabutment. Gingivoplastik & evt. bindevæv/gingiva transplantater. 4. seance. 4 uger senere aftrykstagning og permanent implantatunderstøttet suprastruktur el. først gingival stimulation med implantatunderstøttet provisorium i 2-3 mdr. 7

8 Behandlingsoverslag (vejledende excl. rtg & bedøvelse ). Biomaterialer til kostpris. Bio-Oss ca. 871/ 0,5 gram. Bio-Guide membran ca. 1254/ 16x22mm Forbehandling Knogleopbygning (spec.tdl.) - Ortodonti (spec.tdl.) - PA-behandling(egen tandlæge) Guideskinne : ca. 1600kr Implantatindsættelse pr. stk. ved: /stk 3. el. flere 7.913/stk Åbning til implantat indsættelse af tandkødsformer/healingabutment pr. stk. ved /stk 3. el. flere 1.453/stk eller åbning til 2 stk. (3-3 retention) og indsættelse af 2 stk. kugleabutment incl. indkøb matricer & laboratorieimplantater: 6000 kr. Åbent sinusløft ved implantatindsættelse tillæg ca. 1850/ tand. Åbent sinusløft som separat indgreb ca. 2750/ tand. Provisorium? Husk at prissætte af og påmontering i forbindelse med flerfaset behandling. evt. temporært implantatbåret provisorium m. provisorisk abutment i æstetisk zone. Metal-keramik krone el Fuld-keramisk krone. Læg ca kroner til din kronepris hvis du vil anvende en standard abutment. Læg ca kroner til din kronepris hvis du vil anvende en keramisk abutment Atlantis virtuel abutment læg ca kr. yderligere til ovenstående. 8

9 Kirurgisk service og samarbejdsrelationer En henvisning medfører et behandlingsoplæg evt. supplerende rtg. undersøgelser med kuglekalibrering. et prisoverslag på den kirurgiske del af behandlingen og evt. samråd om endelig behandlingsplan. Konsultation & prisoverslag koster 489,00 kr. excl. nødvendige rtg-optagelser. Det er altid lettere for mig at gennemgå behandlingsforløbet med patienten på konsultationsdagen, hvis jeg på forhånd ved præcis hvor meget af behandlingen den henvisende tandlæge selv vil udføre. Skriv det derfor altid på henvisningen så der ikke er tvivl. Patienterne vil altid blive opfordret til at møde til kontrol af behandlingen på implantatklinikken f.eks.1/2 år & 1 år efter implantatindsættelsen. Det er kun for at kunne levere en rimelig statistik og kvalitetssikring det første år til vores databaseregistrering af behandlingerne. Kontrolbesøgene incl. røntgenundersøgelse udføres vederlagsfrit for patienten det første år. Det er den henvisende tandlæges ansvar/patientens ansvar at kontrollere / leve op til det forventede vedligehold af hygiejneniveauet omkring implantatet/brokonstruktionen og løbende justering af occlusion/ artikulation. 9

10 Nogle referencer : Knoglesubstitutter. Yildirim, M. et al.: Maxillary Sinus Augmentation with the Xenograft Bio-Oss and Autogenous Intraoral bone for qualitative improvement of the implant site: A Histologic and Histomorphometric Clinical Study in Humans. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Harvesting bone biopsies 7.1 month later range bone biopsies. Distribution of finding In biopsies. Bone 18.9% +/- 6.4% Range Bio-oss 29.6% +/- 8.9% Soft tissue 51.5% +/- 9.3% Hallman, M. et al. : A Clinical and histological Evaluation of implant integration in the posterior Maxilla after Sinus floor Augmentation with Autogenous bone, Bovine Hydroxyapatite, or a 20:80 Mixture. Int J Oral Maxillofac Implants 2002 :17: Knogletransplantat. Sethi, A et al.: Ridge Augmentation using mandibular block bone grafts: Preliminary Results of ongoing prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Donor sites: Ramus block graft 33 patients. Symphysis block graft 27 patients. Morbidity donor site: Only transitory complications. 118 implants. Success rate 98.3% Matsumoto,M. et al.: Microscopic Analysis of reconstructed Maxillary Alveolar Ridges using autogenous Bone Grafts from the Chin and Iliac Crest. Int J Oral Maxillofac Implants 200 :17: After 4 months both grafts presented a dynamic remodelling process demonstrated by intense osteogenesis and close incorporation in receptor sites, indicating sufficient healing time before implant placement. Biopsies from 10 patients. Osteodistraktion. Fordele Der opnås naturlig vital knogle på kort tid 3mdr. Man undgår donor område (operation) fortsættes 10

11 Ulemper Augmentering af bløddele følger med knoglen Augmenterede knogleregion relativ stabil (m.h.t. resorption) Apperaturet i behandlingsperioden. Prisen på osteodistraktionsapperatur relativ dyr. Chiapasco, M. et al.: Vertical Distraction Osteogenesis of edentolous ridges for improvement of Oral Implant Positioning: A Clinical Report of Preliminary Results. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Patients / 26 Implants in distracted areas. Success rate 100%. 12 month after functional loading of implants x-rays showed a significant increase in the density of the newly generated bone in distracted areas. Immediat belastning. Chiapasco, M. et al.: Implant retained Mandibular Overdentures with Brånemark System MKII Implants: A propesctive Comparative Study Between delayed and Immediate Loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Testgroup 10 patients 4 implants/patient. Immediately loaded. Overdenture. Control 10 patients 4 implants/patient. 4-8 month later abutment & overdenture. Implant length: mm. Follow-up: 2 years. Success rate 97.5 % in both groups. Ganeles, J. et al.: Immediate Loading of implants with Fixed Restorations in the Completely Edentolous Mandible: Report of 27 Patients from a Private Practice. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Patients. 186 implants. 5 8 implants/ patient. Follow-up average 25 months. Success rate 99.5%. Andersen, E. et al.: Immediate loading of single-tooth ITI implants in the anterior maxilla: a prospective 5- year pilot study. Clin. Oral Impl. Res : 13: Patients. Implant length mm. Diameter: One 3.3 mm. Seven 4.1 mm. Octa-abutment tightened to 35 Ncm. Success rate : 100%. Kritisk factor ved immediate belastning anses at være mikrobevægelsernes størrelse i implantat-knogle kontaktfladerne. Det virker som om at bevægelser (i integretionsfasen) under 50 µm tolereres, medens bevægelser over 150 µm virker kompromitterende for normal osseointegration. (Szmukler-Moncler, S. 1998, Pilliar, RM. 1986, 1995). 11

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 08.30-09.00 Registrering, kaffe og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 09.15-10.00 Autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer Ved Simon Storgaard Jensen Autolog knogle

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 3.3.2015 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand Mikkel Ro Larsen & Michael Kristensen botiss Regeneration System maxresorb

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING Viborg den 12/5/2015 1 impl. Patient Sygesikring Danmark DK Max Implantatforundersøgelse enkelttand 475,00 0,00 121,00 0,00 RTG 5+ (2 stk.) 278,68 0,00 136,00 0,00 implantat operation 0,00 0,00 0,00 0,00

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING START GUIDE Juni 2013 LITEWIRELEARNING LiteWire - KONCEPT 1 Hvad er LiteWire? LiteWire er et fast apparatur til kosmetisk regulering af det anteriore segment hos voksne patienter uden funktionelle problemer.

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis Gældende fra 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl Bækken traumer Michael Brix Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital Dele venligst udlånt af MSl Komplekse bækkenfrakturer Tab af mekanisk stabilitet Rotatorisk stabilitet Vertikal stabilitet

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Temanummer om agenesi

Temanummer om agenesi 1162 VIDENSK & KLINIK Forord Temanummer om agenesi I forrige nummer af Tandlægebladet blev de første tre artikler af temanummeret om agenesi bragt. Der blev fokuseret på, hvor hyppigt forskellige typer

Læs mere

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Nyhedsbrev Special Camlog Kongres 2016

Nyhedsbrev Special Camlog Kongres 2016 Nyhedsbrev Special Camlog Kongres 2016 Kære læser. Så er vi klar med program og EltiDents tur til Camlog s kongres i Krakow næste år. Kort om selve kongressen: - Hovedkongressen afholdes i dagene 10. og

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 18.3.2014 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

Mål. De 6 vigtigste ting! Uddannelse. Fabrikskurser 4/10/2011. Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater?

Mål. De 6 vigtigste ting! Uddannelse. Fabrikskurser 4/10/2011. Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater? Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater? nders Nattestad Professor, Ph.D. University of The Pacific, an Francisco øren chou Professor, Dr. Odont. arhus Universitet one Nyhuus fdelingstandlæge arhus

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer 2009/1 BSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. oktober 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret Forebygger implantatretineret helprotese knogletab i underkæben? En femårskontrolundersøgelse Nina von Wowern og Klaus Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

EiDORFF dental inspiration

EiDORFF dental inspiration EiDORFF dental inspiration MK KRONE & BRO Materiale: Metalhætte med påbrændt porcelæn. Styrke: 850 Mpa. Præparationsteknik: Knife edge, chamfer, skulder. Cement: Alle typer. Egenskaber: Kosmetisk flot

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis Gældende fra 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere