Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter."

Transkript

1 Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien... 4 Guideskinne... 4 Behandlingsplan & Timing... 5 Immediat implantatindsættelse og "belastning"... 5 Forsinket immediat implantatindsættelse og "belastning"... 5 Fordele ved immediate behandlinger... 6 Immediat alveolebevarende knogleopbygning inden implantat 6 "To faset" kirurgisk behandling... 6 "Tre faset" kirurgisk behandling... 7 Behandlingsoverslag... 8 Kirurgisk service og samarbejdsrelationer... 9 Nogle referencer

2 Den indledende konsultation. (Skematisk tjekliste) Almen tilstand: - Kontraindikationer (relative/temporære): Systemiske knoglesygdomme eller hæmatologiske sygdomme. Stofskifte sygdomme ( r ) Strålebehandlet patient Medicinforbrug (antikoagulationsbehandling, immunsuppressiva) ( r ) Autoimmunsygdomme, hvor gingivit og xerostomi er fremtrædende symptomer ( r ) Osteoporosis ( r ) Alendronat Psykisk ustabil patient (forventningshorisont i forhold til virkeligheden) ( r ) Stof/alkohol misbrug. Storrygere (20 stk dgl.)( r ) Uafsluttet vækst undtaget er ortodontisk indicerede implantater af temporær karakter. Tandskade patienter og Aplasi patienter skal som tommelfingerregel vente til årsalderen (2-3 år efter radius er lukket ) Behandlingsplan skal dog udarbejdes & langtidsprovisorium fremstilles. ( Pladsholder ). Alveolebevarende behandling kan udføres. Klinisk undersøgelse Extraorale forhold: Kæbeled & tyggemuskulatur. Gabeevne: mm Læber: Sulcus mentolabialis. Læbefang? Læber i hvile, læbelukke/insufficiens Exponering af 1+1 i hvile: mm v/smil: mm. Smilelinie : Forløb distalt ? Exponering af gingiva? Midtlinie: 1+1 i forhold til læbe/ansigt - deviation mod hø/ve mm 1-1 i forhold til deviation mod hø/ve mm Intraorale forhold: Protesepatienter: Resorptionsforhold & protesernes tilstand? Bidhøjde (frivejsmellemrum). Sagitalt: Relativ mandibulær prognati? Transverselt: Krydsbid molarregioner? Proteser stabile for fingertryk? Occlusion harmonisk? Slimhinder? Betandede patienter: Occlusion: Front: dybt bid? Vertikale overbid mm åbent bid? mm Sagittale relationer: Hor.Max.overb. mm Molarocclusion: Vertikalt præmolar/molar Afstand mellem antagonist og tandløse område: mm Overeruption? Behov for retention i behandlingsperiode? 2

3 Occlusion(forsat) Trangstilling? Implantatbehandling kræver minimum vertikal højde 5 mm Processus alveolaris og nabotænder: Bredde af tandløse område facio/oralt mm mesio/distalt mm Nabotænder : Tandakser/kipninger? Rodbehandlet Fyldningstilstand? Bro/implantat? Slimhinder og Parodontale forhold: 1)Behandle marginale parodontopati 2)Extraktioner? Ustabil parodontal tilstand (pocher over 4 mm) 3)Udskyde implantatbehandling og fremstille overgangsprotese? 4)Ændre behandlingsplan? Dårlig mundhygiejne og mangel på evne til at forbedre dette ( r ) Kritiske regioner ved implantatbehandling : ( r ) 7+7 & 7-7 (gabeevne). UK-front (pladsforhold). ( Minimum afstand 6 mm mellem rodoverflade ). Røntgen undersøgelse Alle røntgenoptagelser bør tages med kuglekalibrering. Enorale ortoradiale optagelser (1 : 1) Enkelttandsimplantater Extraorale optagelser: OP (1 : 1,25): Resorptionsforhold. Relationer til sinus/canalis mandibulae & foramen mentale Donorområder - symfyse, ramus, tuber. Lateral opt. (1 : 1.25): Hældning af processus alv. OK & UK- front. Sagittal bredde af processus alv. i midtlinien. Donorområde symfyse (incisiv hældning). Behandlingsplanlægning 1) Hvor mange tænder skal erstattes funktionelt - kosmetisk? 2) Pladsforhold i tandløse område mesio-distalt & vertikalt? 3) Provisorium? Kosmetisk Tandvandring Overeruption. 4) Knoglens højde og bredde? 5) Forbehandling? PA-behandling - Ortodonti Knogleopbygning. 3

4 Tandmorfologiske aspekter ved planlægning af implantatbehandling: OK Max. m-d bredde krone Cervikal bredde UK Max. m-d bredde krone Cervikal bredde Tandmorfologiske aspekter ved planlægning af implantatbehandling (forsat) Bredde mellem spids af cusp hjørnetænder: / /- 2 Tand Længde rod Længde krone Forhold rod/krone Papilmorfologien bestemmes af: 1. Afstanden mellem marginale knogle og kontaktpunktet mellem kronerne, samt bredden af den marginale knogle mellem tand/ implantat eller implantat/implantat. 2. Patientens biotype. I den æstetiske zone (jf. registrerede smilelinie) er bløddelsmorfologien særlig kritisk for et tilfredsstillende behandlingsresultat. Indarbejde evt. langtidsprovisorium inden endelig krone. Idealafstand mellem tand(cervikalt) & implantatets periferi 1,5mm. Idealafstand mellem to implantater til erstatning af nabotænder (knoglebredde) ca. 3mm. Fuld kæbe studiemodel med sammenbid evt. i occludator/artikulator. Tandopstilling/wax up : Erstatning af mere end én tand. Fri-endesituationer Atypiske eller kritiske sammenbidsforhold (stejl incisivføring, dækbid ) Guideskinne/boreskinne fremstilles på basis af tandopstillingen 1. Protetikeren bestemmer hvor implantaterne ideelt bør placeres. 2. Specialtandlægen skaffer den nødvendige knogle eller der aftales et kompromis med patienten. 4

5 Behandlingsplan & Timing. Kompleksiteten af implantatbehandlinger bør reduceres mest muligt. Kompleksitet øger omkostninger og risikoen for utilfredsstillende resultater. Alle implantatbehandlinger har en individuel variation for så vidt angår: 1) Kirurgisk procedure 2) Belastningstidspunkt 3) Implantattype 4) Provisorisk fase 5) Protetisk konstruktion og suprastruktur. Immediat implantatindsættelse og belastning Enkelttænder/broer 3-4 led. Forudsætninger: inflammationsfri knogle og rigeligt knogletilbud så der opnås god primær stabilitet. Frarådes med få undtagelser i den æstetiske zone. 1. seance. Extraktion (evt.), implantatindsættelse. Provisorisk krone æstetisk abutment non-funktionel. 2. seance. OK 3-5 mdr. senere. UK 2 mdr. senere. Permanent implantatunderstøttet suprastruktur. Fuldkæbebroer i UK mindst 5 implantater. Fuldkæbebroer i OK 6-7 implantater. Fuldkæbebroer i UK mindst 5 implantater. Fuldkæbebroer i OK 6-7 implantater. Implantatretinerede dækproteser med barre forbindelse i UK 4 implantater. Implantatretinerede dækproteser med barre forbindelse i OK 4 implantater med gane. Implantatretinerede dækproteser med barreforbindelse OK 6 implantater uden gane. 1 seance. Extraktion (evt.), implantatindsættelse, montering af aftrykstop (replaceringsteknik ) 2. seance. Samme dag el.1-2 dage senere. Aftryk. b) 2-3 dage senere afprøvning af stel/ barre. c) 3-4 dage senere aflevering og suturfjernelse. Implantatretinerede dækproteser kan også laves billigere som 2 fraset kirurgisk behandling. Forsinket immediat implantatindsættelse og belastning Indikation: Inflammatoriske reaktive forandringer i knogle (marginalt/apikalt) Kompliceret extraktion/amotio men persisterende godt knogletilbud. 1. seance. Extraktion/amotio. 2. seance. 6-8 uger senere. Implantatindsættelse. Der vælges mellem implantatunderstøttet provisorium eller anden type provisorium hvis nødvendigt (æstetik/tandvandring). 5

6 Fordele ved immediate behandlinger: 1) Kortere samlet behandlings tid. 2) Patienter undgår en æstetisk/psykologisk belastende periode med aftagelig tanderstatning. 3) Den kirurgiske abutmentinstallation undgås. 4) Papilmorfologi og kritisk marginal knogle bevares i en vis udstrækning. Begrænsninger ved immediate behandlinger. 1) Teknik følsom både i den kirurgiske og provisoriske fase, og derfor usikker æstetisk resultat på længere sigt. 2) Rebasering af implantatretinerede dækproteser 3-4 mdr. senere. 3) Stiller krav til kommunikation & planlægning i teamet. 4) Som regel omkostnings tung. Immediat alveolebevarende knogleopbygning med senere implantatindsættelse Indikation: 0-5 uger efter tandtab i æstetiske zoner og ved flerrodede tænder. 1.seance: Atraumatisk fjernelse af tand evt. kombineret med knogleopbygning i samme seance. eller ( 2. seance ): Knogleopbygning i tomme alveole. Enkeltrod tænder ca. 4 uger senere. Flerrods tænder ca. 6 uger senere. 2.(3.) seance: 3 mdr. senere hvis alveolevæg er intakt. 4 mdr. senere alveolevæg viser vertikale defekter. Implantatindsættelse & helingsabutment ( hvis ISQ er over 55 ). 3.seance: UK-6-8 uger senere. OK uger senere. Kontrol ISQ. Hvis over videre til aftryk & implantatbåret kroner. Fordele ved alveolebevarende indgreb: 1. Forudsigelighed & sikkerhed ved implantatbehandling optimeres. 2. Større invasiv kirurgi undgås. Den kirurgiske behandlingstid i stolen er kortere. 3. Den kirurgiske abutment indstallation undgås. 4. Understøtter bløddelsmorfologi 5. Timing for implantatindsættelse efter knogleopbygning frigøres ( økonomi ). Ulemper: 1. Sikkerhed koster 1 mdr. i behandlingstid. To faset kirurgisk behandling (1) implantat (2) abutment. Behandlingstid: 4-7 mdr. Helet alveoleknogle, hvor alveolebevarende opbygning ikke har været mulig. 6

7 Indikation: Lokal åben knogleopbygning i forbindelse med implantatindsættelse evt. kombineret med membran. Utilstrækkelig primær stabilitet ved implantatindsættelsen evt. dokumenteret ved resonance frekvens analyse (ISQ Implant stability quotient under 55 ). Åbent sinusløft i forbindelse med implantatindsættelse ( resthøjde 5-8 mm og god knoglekvalitet ). 1. seance. Implantatindsættelse. 2. seance. UK 3 mdr. senere. OK 5-6 mdr. senere Åbning til implantat og indsættelse af helingsabutment. Evt. gingivoplastik. 3. seance. 4 uger senere aftrykstagning og permanent implantatunderstøttet suprastruktur. el. først gingival stimulation med implantatunderstøttet provisorium i 2-3 mdr. Dækproteser med locator/ kugler: UK 2 implantater OK 4 implantater + gane OK 6 implantater - gane Tre faset kirurgisk behandling (1) knoglerekonstruktion (2) implantat (3) abutment. Behandlingstid mdr. Indikation: Vertikal knogle defekt over flere vægge dvs. mindst 90 grader af implantat overfladen mangler knogle. (inflammatorisk betingede defekter, posttraumatiske defekter eller atrofi, aplasibehandlinger) Utilstrækkelig alveolær resthøjde(under 5-6 mm) eller ringe knoglekvalitet ved implantatindsættelse i sinusregion eller subnasalt. Atrofi af alveolær knogle over vitale strukturer (mandibula). 1. seance. Knoglerekonstruktion med frit knogletransplantat og eller åbent sinusløft med mobilisering af bløddele. Provisorier i behandlingsperioden bør så vidt muligt være dentalt understøttet. Protetisk belastning af slimhinden bør ikke finde sted før primær heling er etableret dage efter operation. Kun patienter der har et uafviseligt krav om æstetisk og eller funktionelt provisorium i behandlingsperioden indtil implantatindsættelsen bør tilbydes provisorium. 2. seance. Frit cortikalt transplantat. Ca. 5 mdr. senere afmontering af fixationsskruer og implantatindsættelse. Store sinusløft 6-8 mdr. senere. Implantatindsættelse. Osteodistraktion ca. 3 mdr. senere. 3. seance Åbning til implantat og indsættelse af helingsabutment. Gingivoplastik & evt. bindevæv/gingiva transplantater. 4. seance. 4 uger senere aftrykstagning og permanent implantatunderstøttet suprastruktur el. først gingival stimulation med implantatunderstøttet provisorium i 2-3 mdr. 7

8 Behandlingsoverslag (vejledende excl. rtg & bedøvelse ). Biomaterialer til kostpris. Bio-Oss ca. 871/ 0,5 gram. Bio-Guide membran ca. 1254/ 16x22mm Forbehandling Knogleopbygning (spec.tdl.) - Ortodonti (spec.tdl.) - PA-behandling(egen tandlæge) Guideskinne : ca. 1600kr Implantatindsættelse pr. stk. ved: /stk 3. el. flere 7.913/stk Åbning til implantat indsættelse af tandkødsformer/healingabutment pr. stk. ved /stk 3. el. flere 1.453/stk eller åbning til 2 stk. (3-3 retention) og indsættelse af 2 stk. kugleabutment incl. indkøb matricer & laboratorieimplantater: 6000 kr. Åbent sinusløft ved implantatindsættelse tillæg ca. 1850/ tand. Åbent sinusløft som separat indgreb ca. 2750/ tand. Provisorium? Husk at prissætte af og påmontering i forbindelse med flerfaset behandling. evt. temporært implantatbåret provisorium m. provisorisk abutment i æstetisk zone. Metal-keramik krone el Fuld-keramisk krone. Læg ca kroner til din kronepris hvis du vil anvende en standard abutment. Læg ca kroner til din kronepris hvis du vil anvende en keramisk abutment Atlantis virtuel abutment læg ca kr. yderligere til ovenstående. 8

9 Kirurgisk service og samarbejdsrelationer En henvisning medfører et behandlingsoplæg evt. supplerende rtg. undersøgelser med kuglekalibrering. et prisoverslag på den kirurgiske del af behandlingen og evt. samråd om endelig behandlingsplan. Konsultation & prisoverslag koster 489,00 kr. excl. nødvendige rtg-optagelser. Det er altid lettere for mig at gennemgå behandlingsforløbet med patienten på konsultationsdagen, hvis jeg på forhånd ved præcis hvor meget af behandlingen den henvisende tandlæge selv vil udføre. Skriv det derfor altid på henvisningen så der ikke er tvivl. Patienterne vil altid blive opfordret til at møde til kontrol af behandlingen på implantatklinikken f.eks.1/2 år & 1 år efter implantatindsættelsen. Det er kun for at kunne levere en rimelig statistik og kvalitetssikring det første år til vores databaseregistrering af behandlingerne. Kontrolbesøgene incl. røntgenundersøgelse udføres vederlagsfrit for patienten det første år. Det er den henvisende tandlæges ansvar/patientens ansvar at kontrollere / leve op til det forventede vedligehold af hygiejneniveauet omkring implantatet/brokonstruktionen og løbende justering af occlusion/ artikulation. 9

10 Nogle referencer : Knoglesubstitutter. Yildirim, M. et al.: Maxillary Sinus Augmentation with the Xenograft Bio-Oss and Autogenous Intraoral bone for qualitative improvement of the implant site: A Histologic and Histomorphometric Clinical Study in Humans. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Harvesting bone biopsies 7.1 month later range bone biopsies. Distribution of finding In biopsies. Bone 18.9% +/- 6.4% Range Bio-oss 29.6% +/- 8.9% Soft tissue 51.5% +/- 9.3% Hallman, M. et al. : A Clinical and histological Evaluation of implant integration in the posterior Maxilla after Sinus floor Augmentation with Autogenous bone, Bovine Hydroxyapatite, or a 20:80 Mixture. Int J Oral Maxillofac Implants 2002 :17: Knogletransplantat. Sethi, A et al.: Ridge Augmentation using mandibular block bone grafts: Preliminary Results of ongoing prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Donor sites: Ramus block graft 33 patients. Symphysis block graft 27 patients. Morbidity donor site: Only transitory complications. 118 implants. Success rate 98.3% Matsumoto,M. et al.: Microscopic Analysis of reconstructed Maxillary Alveolar Ridges using autogenous Bone Grafts from the Chin and Iliac Crest. Int J Oral Maxillofac Implants 200 :17: After 4 months both grafts presented a dynamic remodelling process demonstrated by intense osteogenesis and close incorporation in receptor sites, indicating sufficient healing time before implant placement. Biopsies from 10 patients. Osteodistraktion. Fordele Der opnås naturlig vital knogle på kort tid 3mdr. Man undgår donor område (operation) fortsættes 10

11 Ulemper Augmentering af bløddele følger med knoglen Augmenterede knogleregion relativ stabil (m.h.t. resorption) Apperaturet i behandlingsperioden. Prisen på osteodistraktionsapperatur relativ dyr. Chiapasco, M. et al.: Vertical Distraction Osteogenesis of edentolous ridges for improvement of Oral Implant Positioning: A Clinical Report of Preliminary Results. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Patients / 26 Implants in distracted areas. Success rate 100%. 12 month after functional loading of implants x-rays showed a significant increase in the density of the newly generated bone in distracted areas. Immediat belastning. Chiapasco, M. et al.: Implant retained Mandibular Overdentures with Brånemark System MKII Implants: A propesctive Comparative Study Between delayed and Immediate Loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Testgroup 10 patients 4 implants/patient. Immediately loaded. Overdenture. Control 10 patients 4 implants/patient. 4-8 month later abutment & overdenture. Implant length: mm. Follow-up: 2 years. Success rate 97.5 % in both groups. Ganeles, J. et al.: Immediate Loading of implants with Fixed Restorations in the Completely Edentolous Mandible: Report of 27 Patients from a Private Practice. Int J Oral Maxillofac Implants 2001 :16: Patients. 186 implants. 5 8 implants/ patient. Follow-up average 25 months. Success rate 99.5%. Andersen, E. et al.: Immediate loading of single-tooth ITI implants in the anterior maxilla: a prospective 5- year pilot study. Clin. Oral Impl. Res : 13: Patients. Implant length mm. Diameter: One 3.3 mm. Seven 4.1 mm. Octa-abutment tightened to 35 Ncm. Success rate : 100%. Kritisk factor ved immediate belastning anses at være mikrobevægelsernes størrelse i implantat-knogle kontaktfladerne. Det virker som om at bevægelser (i integretionsfasen) under 50 µm tolereres, medens bevægelser over 150 µm virker kompromitterende for normal osseointegration. (Szmukler-Moncler, S. 1998, Pilliar, RM. 1986, 1995). 11

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING Viborg den 12/5/2015 1 impl. Patient Sygesikring Danmark DK Max Implantatforundersøgelse enkelttand 475,00 0,00 121,00 0,00 RTG 5+ (2 stk.) 278,68 0,00 136,00 0,00 implantat operation 0,00 0,00 0,00 0,00

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Danmark. Straumann Education

Danmark. Straumann Education Danmark Straumann Education 2015 Øget faglig viden giver styrke og arbejdsglæde på tandklinikken. Velkommen til 2015 kursuskatalog fra Straumann. Vi kan tilbyde omfattende kurserprogrammer af høj kvalitet

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 2 3. Problembeskrivelse... 2 4. Problemformulering... 3 5. Metode... 3 6. Teori... 3 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier... 3 6.2 Normalt

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING RTG +4 136,36 0,00 68,00 0,00 Isættelse af Astra Implantat 1. 7.305,64 0,00 4.590,32 2.250,00* Healingabutment isat 5+ 2.100,00 193,89 400,00 400,00 Healingabutment isat +4 1.537,00 193,89 400,00 400,00

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som Osteoporotiske patienters oplevelse af en kombineret kæbekirurgiskprotetisk behandling Bente Gertz Denne kvalitative interviewundersøgelse beskriver forløb og udbytte af en kæbekirurgisk behandling, set

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere