Sejs-Svejbæk Lokalråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejs-Svejbæk Lokalråd"

Transkript

1 Sejs-Svejbæk Lokalråd Borgermøde onsdag den 24. august 2011 TEMA: Strukturplan og lokalplan for Svejbæk Nord Arr: Sejs-Svejbæk Lokalråd i samarbejde med Silkeborg Kommune Tid og sted: Kl i Multihuset, Julsøvej, Sejs. Mødeleder: Referent: Helle Præsius Busk Aase I. Madsen Deltagere: Antal deltagere: ca. 90 Fra lokalrådet deltog: Helle Præsius Busk, Klaus Kirkegaard, Anette Frost, Aase I. Madsen og suppleant Simon Elkjær Christensen Silkeborg Kommune: Fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget deltog: Hans Okholm, Leif Bæk, Lars Faarup, Søren Stauning Goldmann, Alexander Thorvaldsen, Martin Jakobsen og Leif Lund. Fra Teknik- og Miljøafdelingen deltog: byansvarlig Henrik H. K. Jensen og sektionsleder Svend Jakobsen, Plan- og Bygsektionen samt Teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen. Dagsorden Referat Introduktion Helle Busk, formand for Sejs- Svejbæk Lokalråd: Hans Okholm, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Strukturplanen er en del af en lang proces, der startede med strategiplan 2007 med naturpræg, attraktivt for vores område. I 2009 kom så kommuneplanen, hvor vi ønskede relativt store parceller. Det er nyt, at der også tænkes på økologi og klima, som bl.a. vores klimagruppe har ønsket. I forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 6 skrev vi i vores høringssvar, at vi ønsker en strukturplan, som vi så også blev lovet og det er den, der nu er undervejs. Strukturarbejdet har været i gang siden efteråret Vi er enige i langt de fleste af planens kvaliteter, som ligger i umiddelbar forlængelse af vores klimafokus. I aften er vi her for at lytte til jer. Jeg har bedt mit udvalg om at være til stede præsentation. Strukturplanen har fokus på de landskabelige kvaliteter og klimaet, det er godt. Vi har snakket om grønne tage i udvalget i halvandet år. Strukturplanens idé er, at her ikke bliver tale om traditionelt byggeri, der skal være en særlig bæredygtighed i området. Side 1 af 5

2 Fremlæggelse af strukturplanen Byansvarlig Henrik H. K. Jensen, Plan- og Byg: Hvad er en strukturplan? En strukturplan er ikke lovbundet. Vi bruger stregkode-princippet og terrasse-princippet, lægger vægt på oplevelsesværdier. Bebyggelsen vil være synlig fra Sindbjerg/Stoubjerg, det stiller særlige krav. Virkemidler: 1. Beplantning (lyng, træer). 2. Diskret bebyggelse med mørke farver (lyse farver er mere dominerende) og grønne tage (det er mange ting). Alle taghældninger kan bruges. Refleksioner i taget skal mindskes. Sverige og Tyskland er meget længere fremme end Danmark. Strukturplanen giver nogle muligheder for udendørs opholdsarealer. 3. Enklaver og klynger med veje i mellem, f.eks. en rundkreds. Naturen ligger lige op til bebyggelserne. 4. Stigende bygningshøjder (vi bygger lavest længst mod syd for at forstærke effekten af højdeforskelle). 5. Veje en ny nordlig vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej. Forskellig identitet i de enkelte områder/ klynger. 6. Separering af regnvand med LAR (lokalt afledt regnvand). 7. Varmen skal være fjernvarme plus vedvarende energi, som kan kobles på. 8. Lokalplanerne afgør de endelige streger og målestoksforhold. Strukturplan-debat Spørgsmål 1. runde Svar 1. runde Havde forventet at området ikke skulle bebygges. Forsvinder området, når der kommer huse på? Tidligere byggede man bare, som man ville, det skal I fortsætte med for at få variation i byggeriet. Enkeltdelene er OK, men ikke når man lægger det hele sammen. Hvem skal bo der, hvem har råd til det, når I laver så mange restriktioner? Er bekymret over kommuneplanen, men vil nu gerne kvittere for et godt stykke grundarbejde. Der er en god tilknytning og en glidende overgang til det landskab, som vi er så glade for. Glæder sig meget til at se det og at færdes i det. Til de kommende grundejere: Ja, I kommer til at betale mere. Men når I skal sælge det, så er den gode beliggenhed et godt afsæt. Vil godt tage hatten af for det. Der er gode tanker i det. Jeg er en af dem, der har købt en grund i området, det er spændende, erfaringer andre steder fra.* (* = grundkøber, også i resten af referatet) Henrik H. K. Jensen: Ualmindelige løsninger, det der fordyrer byggeriet er de grønne tage. Kommunen er begyndt at lave grønne tage på div. byggerier, f.eks. det nye Søsportens Hus og Psykiatriens Hus. Der har været helt særlige overvejelser for at få lov at bebygge området på grund af de landskabelige værdier. Lyngarealer kan etableres og vedligeholdes ret billigt à la Sindbjerg og Stoubjerg. Har I erfaringer fra andre steder/byer? Der er kun meget få Side 2 af 5

3 erfaringer fra Silkeborg Kommune.* Henrik H. K. Jensen: Der bliver boliger i alt, ikke afgjort endnu. Erfaringer fra andre steder: Nordjylland, Malmø, Augustenborg. I Tyskland har man mange erfaringer. Et sted skal vi jo starte for at få erfaringerne. Hans Okholm: Pengekassen er ikke så stor, som den kunne være. Vi har ikke så mange erfaringer med grønne tage endnu, vi har været i Malmø, hvor de har ansat en gartner til at vise rundt, her bliver 80 % af vandet holdt tilbage. Vi har rigeligt med vand, det skal vi have gjort noget ved. Grønne tage varmer om vinteren, køler om sommeren og tagkonstruktionerne holder i længere tid. Men vi skal ikke have grønne tage overalt. Tagpap knækker pga. solens stråler. Vi gør det ikke for at genere folk, vi har også lyttet til lokalrådet. Udvalget har fremsat forslaget og indtil videre så lytter vi, jeg er ikke skræmt voldsomt endnu. Spørgsmål 2. runde Hvilken målgruppe har I tænkt ind? Jeg ser det som børnefamilie-område. Lyng er ikke særligt børnevenligt, umiddelbart.* Bygning ved Svejbæk-snævringen har græs på taget, meget tidligt, direkte ned til Snævringen (Leif Lund). Synes ikke det skal være et krav med grønne tage. Kun lille besparelse i CO2, det giver kun en begrænset effekt mht. vand.* Åh nej, kun problemer (kommentarer fra tandlæge Tandrup refereret).* Vejene er et problem Julsøvej er nærmest en motorvej. Ånden i strukturplanen kan den stå til troende?* Grønne tage skal være et bærende element, men ikke nødvendigt at alle enklaver skal have det over det hele (Alexander Thorvaldsen). Grønne tage - klima eller æstetiske hensyn?* Priserne på tagene?* Jordvarme f.eks. hvad med det? Svar 2. runde Henrik H. K. Jensen: Målgruppen er bred ingen er valgt fra. Samarbejde mellem ejere og kommunen, der kan f.eks. godt være ældre i et område, unge i et andet. Hans Okholm: Ja, det er æstetiske overvejelser. Vejene: Der skal gøres noget bl.a. ved Borgdalsvej, når motorvejen kommer. Svar til Krista: Vi har fået at vide, at fjernvarme er vejen frem, naturgassen bliver for usikkert. Vi tror på at fjernvarmen er fremtiden. Henrik H. K. Jensen: Der er nogle balancer i det her, derfor er det bedst at satse på fjernvarme. Man kan også forestille sig et fælles jordvarmeanlæg, hvis det bliver gjort muligt gennem en lokalplan. Side 3 af 5

4 Fremlæggelse af lokalplanen Byansvarlig Henrik H. K. Jensen, Plan- og Byg: Lokalplanen må ikke stride imod kommuneplanen m.v. og den er bindende. Der kan dispenseres, men ikke mod planens princip. Men der kan ikke dispenseres ved tillæg, så skal der en helt ny lokalplan til. Her er regnet med 30 pct. bebyggelse, men med mulighed for at bebygge minimum 230 m 2, selv om der er nogle små grunde. Byggeriet må men skal ikke være i to etager. Der skal være mørke farver, men i varierende grad. Ubehandlet træ eller lak, men der kan ikke males lyst, ingen blanke, reflekterende materialer. Maksimum-grænser i tagfladen for at undgå refleksion, solceller mv. skal integreres i tagfladen. Mest lynghede, overskudsjord kan placeres på fællearealerne, tjørnehæk eller lignende i skel. Lokalplan-debat Udvisker det ikke virkningen at sætte en kile ind?* Spørgsmål 1. runde Et regnvandsbassin er ikke børnevenligt, det er farligt. Hellere underjordiske faskiner. Det her område kan netop ikke ses fra Sindbjerg/ Stoubjerg.* Nu skal det hele være mørkt, det bliver ensformigt efterhånden. Der er flere grunde under 700 m2, hvem er målgruppen for dem der skal BO i området?* Hvor meget skov forsvinder? Bliver der plantet andet i stedet for? Svar 1. runde Henrik H. K. Jensen: Vand er et meget fremtrædende element i vores kommune, det kan give en oplevelse og et regnvandsbassin er billigere end at grave det ned. Arealet er synligt fra Stoubjerg (billede fremvist). Arealforbrug er vigtigt, mindre areal end vi har været vant til det skal vi nok vænne os til fremover. Parcelhuse, enfamiliehuse eller andet, det kommer an på udstykkeren. Skov vi har ikke fredskov i det her område, så der skal ikke rejses ny skov. Det her var produktionsskov, ikke fredskov. Spørgsmål 2. runde Regnvandet gav problemer i vinter. Vi frygter for den vinter der kommer her. Denne udstykning kan ikke ses fra Sindbjerg/Stoubjerg.* Hushøjde?* Spir på taget for at omgå reglen?* Kroneputte i en tjørnehæk? Ikke børnevenlig!* Stor ros til en fremsynet lokalplan. Har købt grund, der er for mange restriktioner, lidt for meget stregkode, det er for strømlinet, for små grunde.* Har købt grund, der er kun få, der benytter områderne nu. Idéerne er fine, men kommunen mangler erfaring, det er meget restriktivt.* Kommentarer til situationen, Langdalsvej og Langdalsvænget var engang samme matrikelnummer. Tegltage siden 28. februar 2000, hvorfor skal vi så bygge med grønne tage nu? De 13, der har købt grund, er stillet i en vanskelig situation og også os, der har grunden. Køberne har ikke fået at vide, at der ville komme alle de Side 4 af 5

5 Svar 2. runde restriktioner. Jeg synes, der er mange rigtig fine elementer i det her, men vi skal ikke lave et projekt, som ikke kan gennemføres i praksis. Man har ikke erfaring nok i DK, jeg har et forslag: Større arealer, færre boliger i området.* I Midtjyllands Avis stod: Man skal ikke købe grund, før der er lavet en lokalplan, hvis I havde været ærlige dengang, havde vi vidst, at ingen ville købe grund her. Hans Okholm: Vi har fået priser, fordi der er vand overalt her i vores område. Bassiner er godt, f.eks. som en oversvømmet fodboldbane. Grundstørrelserne er en balance, som vi har forsøgt at lave. Ny skov vi er begunstiget af meget skov, så der kommer mere skov alligevel, også selv om der er fældet ved motorvejen. Uklogt at købe noget inden man ved, hvad der skal ske, vi skulle tage hensyn til lokalrådet og andre, have en dialog i det hele taget. Det var også uklogt at begynde at sælge, før man vidste, hvad der skulle ske med området. Humoristisk svar vedr. hushøjde: Det kunne være en antennemast i stedet for et spir Det er vigtigt, at I skriver til os. Vi har lyttet og vi får en god snak, også i Byrådet. Ikke alle får det som de vil have det... Henrik H. K. Jensen: En tjørnehæk er rimelig hårdfør, tage højde for vækstforholdene herude, bl.a. jordtyper. Atypisk at købe grunde før lokalplanen er endeligt vedtaget, det vil vi aldrig anbefale. Vi har mailkorrespondance, der viser, at vi ikke har anbefalet det. Afslutning på mødet Helle Busk, formand for Sejs- Svejbæk Lokalråd: Lokalrådet sender et høringssvar bl.a. på baggrund af dette møde. Vi vil opfordre jer til, at I skriver jeres eget høringssvar! Det er sikkert ikke alle, der er enige i vores. Tak for fremmødet og den positive dialog! Side 5 af 5

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster 14. Bilag Bilag 1 - To kvindelige gæster...1 Bilag 2 - Byggekonstruktør...4 Bilag 3 - Kristine Samson (Visuel Kultur og Performance-Design)...7 Bilag 4 - Par, Ulla...9 Bilag 5 - Par, Mand...11 Bilag 6

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen -

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere