Maj Nummer Årgang Kemp i kamp om B&O Åbningsturnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2013. Nummer 1. 36. Årgang Kemp i kamp om B&O Åbningsturnering"

Transkript

1 RGK Medlemsblad Maj Nummer Årgang Kemp i kamp om B&O Åbningsturnering

2 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder os til at betjene dig. Tlf Rungsted Bytorv - SÅ MANGLER DER IKKE NOGET... Tlf

3 Maj Det kan du bl.a. læse: Vestre Stationsvej Rungsted Kyst Tlf.: Fax: Mail: Administration: Claus Preetzmann Jens Holm Boye Tlf.: Pro Shop: Head Pro: Mike Tulloch Starttider og shop: Tlf.: En generalforsamling efter bogen Side 4 Restaurant: Steen Berthelsen Peter Stræde Tlf.: Redaktør: Jørgen Eneqvist Tlf.: / Mail: Bladets redaktion: Hans Grønfeldt, Jørgen Pedersen (jøp) og Jan Frimodt. Skribenter Vivian Timmermann, Jan Rud Hansen og Søren Sebber. Annoncer: Viggo Wollny Tlf.: / Mail: Portræt af en charmør Side 10 Klar til tour Side 14 Sponsorudvalg: Niels Madsen Bettina Bernhoft Tryk: RGK Forsiden: Vinderne krammer nummer fire på 18. green. Kemp x to, Pollas og Frost. Artikler i bladet dækker forfatternes egne meninger og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med bestyrelsen eller redaktionens opfattelse. Redaktionen kan af pladshensyn være nødsaget til at redigere, forkorte eller udelade indsendte artikler. Lockout svømning Side 24

4 4 Nummer 1 Årets generalforsamling: RUNGSTED SKAL HELE TIDEN LØFTE AMBITIONSNIVEAUET Små 120 medlemmer var torsdag den 18. april mødt op til klubbens ordinære generalforsamling, som på forhånd tegnede uden dramatik. Og det holdt stik. Den blev ganske fredelig. Efter det nu traditionelle valg af Per Sørensen til dirigent indledte formand Morten Eldrup Jørgensen med at mindes det seneste års afdøde medlemmer: Liss Gransøe, Bent Poulsen, Kurt Jensen, Lisbeth Krogh Jensen, Flemming Stadil og Helge Hassel. Derefter tog formanden på sin sædvanlige, charmerende og småpludrende facon de fremmødte igennem kortere og længere uddybninger af den udsendte skriftlige beretning, som han forudsatte læst. Han sagde, at golfsporten stadig er præget af krisen, og at Rungsted fortsat har nogle specielle udfordringer, fordi vi konkurrerer med andre klubber i den høje ende af segmentet. Vi skal hele tiden løfte ambitionsniveauet og forbedre os i alle discipliner: bane, klubhus, serviceniveau, medlemspolitik, restaurant, golfkultur, sportslige traditioner. Vi skal prioritere totaloplevelsen. I bestræbelserne på at beskytte klubben mod krisen er det lykkedes bestyrelsen at få stillet truslen om at miste fritagelsen for grundskyld i bero. Det drejer sig om kr ,- pr. år. Der er gennemført rationaliseringer på mange områder, og formanden roste klubbens medarbej- Formanden Morten Eldrup-Jørgensen aflagde sin beretning med sikker hånd.

5 Maj dere for en positiv indstilling til bestræbelserne for at holde omkostningerne nede. Det er derved lykkedes at undgå afskedigelser. Dog har husinspektøren Jan Digmann efterfølgende opsagt sin aftale med klubben var dog ikke kun et spare-år. Der blev også investeret i produktet. Også sidste år var vinteren længe om at slippe, så det kneb lidt med banekvaliteten i starten af sæsonen. Arealerne omkring greens fik et gevaldigt løft, og det nyrenoverede 15. hul blev klart. Der var fra sæsonstart nye teesteder på 1., 3. og 10. hul, og der er gennemført dræningsarbejder mange steder på banen. Udgifterne til banen vil i år blive holdt på samme niveau, hvilket også skulle give plads til forbedringer. Endelig har køkkenet fået en længe tiltrængt modernisering bl.a. dikteret af diverse myndighedskrav, mens sparekniven igen ramte indgangspartiet, som bestyrelsen i mange år har ønsket at opgradere. Der var fyldt i restauranten til årets generalforsamling. Stolt af økonomien Formanden var stolt af, at 2012 var tiende år i træk med overskud i klubben selv om det ikke var på mere end kr ,-. Blandt de positive elementer var, at greenfeeindtægterne blev kr. højere end budgetteret og endte på kr ,-, og at de samlede indskud blev kr større end budgetteret. Dette skyldtes, at klubben tog lidt flere medlemmer ind end beregnet. Det skete, fordi bestyrelsen i dag ikke vil risikere, at potentielle medlemmer på ventelisten indmelder sig i andre klubber, mens de venter. Til gengæld blev kontingentindtægterne kr lavere end budgetteret, fordi flere medlemmer end forventet har meldt sig ud eller fortsættes næste side...

6 6 Nummer 1 fortsat fra forrige side... er overgået til passivt medlemskab. Klubben er stadig på udkig efter en ny hovedsponsor, så skulle man kende nogen..! Sporten et smertensbarn Det sportslige er i øjeblikket et af klubbens smertensbørn, men formanden udtrykte håb om, at en fornyet satsning vil give resultater. Vi har i dag en af landets største juniorafdelinger, og der var stor ros til juniorudvalget og de mange andre frivillige, der deltager i udviklingsarbejdet. Dirigent Per Sørensen havde ikke mange kontroverser at tage sig af. Formanden udtrykte stor tak til det festudvalg, der planlagde og styrede klubbens 75 års jubilæum. 320 medlemmer deltog i festen, som formanden kaldte en fornem markering af klubbens historie, kultur og traditioner men samtidig en markering af, at vi er en livskraftig golfklub med en meget engageret medlemskreds. Udviklingen i medlemstallet er væsentligt for enhver golfklub, og formanden understregede, at vi i Rungsted gennem årene har været ganske privilegerede med hensyn til at kunne tiltrække medlemmer og denne evne vil også blive vigtig i fremtiden. I den forbindelse fortsættes næste side... Bestyrelsesmedlem og baneudvalgsformand Tom Ahrenst kunne fortælle, at vi må forvente flere mælkebøtter på fairtway og flere uensartede greens i forbindelse med de nye regler for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner.

7 Maj GRATIS EFTERSYN OG OPDATERING PÅ BEOCOM 4 OG BEOCOM 6000 GlædeliG Tilbuddet gælder fra maj 2013 Bang & Olufsen Vedbæk, Vedbæk Stationsvej 13 Tlf , _B&O Vedbæk_Rungsted Golfklub.indd 1

8 8 Nummer 1 fortsat fra forrige side... kunne vi glæde os over ganske mange nye ansøgere i løbet af 2012 og har derfor kunnet fastholde indtægterne fra indskud og kontingenter. Men vi har godt kunnet mærke udviklingen ved, at ventelisten er skrumpet. I 2012 optog klubben 33 nye A-medlemmer og 29 juniorer, og til starten af den nye sæson drejer det sig om 33 A-medlemmer og 17 juniorer. Som udviklingen er, vil det i fremtiden kunne ske, at der optages flere medlemmer, end der afgår og omvendt. Så selv om vi et år eller to skulle få svært ved at opretholde indtægterne, så overlever vi nok dét. Men formanden opfordrede generalforsamlingen til at hjælpe med til at sprede budskabet om, at det i modsætning til hvad mange stadig tror ikke er umuligt at blive medlem af Rungsted Golf Klub. Ro på priser Formanden gav udtryk for, at de mange klubberi-klubben er et aktiv for klubben og udtrykte tilfredshed med, at sidste sæsons kontrovers med seniorklubben er bilagt. Desuden roste formanden vores restaurant og kunne oplyse, at klubben havde indgået en ny tre-årig kontrakt med Steen og Peter og desuden berolige med, at der for den nye sæson ikke ville ske prisforhøjelser på restaurantens basisprodukter fadøl, vand, kaffe, te, stempelkaffe, håndmadder, dagens ret og sandwich. En trøst i strenge tider! Afslutningsvis takkede formanden alle klubbens medarbejdere, sine bestyrelseskolleger og de mange frivillige, hvis indsats er rygraden i klubbens mange aktiviteter og en række sociale aktiviteter i klubben bl.a. for medlemmernes børn. I den kortvarige efterfølgende debat foreslog Trængsel ved buffetten efter generalforsamlingen. Per Hollesen, at man fjernede de indbetalte indskud fra driftsregnskabet, fordi det kunne blive et problem, hvis vi pludselig ikke kunne tiltrække nye medlemmer. I stedet kunne vi enten hæve kontingentet med kr ,- pr. medlem (næppe populært) eller spare forskellige steder i driften - eksempelvis på løn- og pensionsudgifter, ejendomsudgifter og restauranten. Formålet med den ændrede regnskabspraksis skulle være at nedbringe gæld, så vi kunne aflevere en gældfri klub til de nye generationer. Kort debat Formanden svarede, at han også selv engang havde ment, at nye medlemmers indskud ikke burde medtages i driften,

9 Maj men han havde skiftet mening og bestyrelsen var enig om, at det i dag var det rigtige sted at anbringe beløbet. Og principielt mente formanden, at når klubben hvert år præsenterer noget nær et nul-resultat, er det udtryk for, at de nuværende medlemmer betaler for, hvad driften af klubben koster, hvilket efter hans mening måtte være det rigtige. Steen Carlsen ville vide, om bestyrelsen nogle år med vilje afskrev for lidt i regnskabet, og andre år for meget, så resultatet hele tiden kom til at passe til budgettet. Hans Carstensen svarede, at det ikke var tilfældet. Når man i 2012 havde afskrevet mere end budgetteret, skyldtes det, at bestyrelsen havde opdaget, at nogle af klubbens aktiver måske var medtaget i regnskabet til større værdi, end de faktisk havde. Alle blev valgt Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt vedtaget, så der blev sagt goddag til Bettina Bernhoft, Hans Chr. Colov og Niels Holger Hansen og med tak farvel til Ole Faaborg- Andersen og Camilla Flindt-Hjælmhof. Under eventuelt spurgte Jens Schwartz, om det var med vilje, man gennem den senere tid havde lavet greens mindre. Det kendte baneformand Tom Ahrenst ikke noget til, og Course Manager Ian Tomlinson kunne oplyse, at greens efter hans seneste opmålinger snarere var blevet større. Og så var der buffet! jøp Ian Tomlinson mente, at greens var blevet større.

10 10 Nummer 1 Hulspil udløser min reservetank Michael Fiorini har altid elsket at spille - og vinde - hulspil, lige fra dengang han var på det italienske ungdomslandshold Håneretten kan antage mange særprægede former. For eksempel, som når man i sportslig kappestrid kan være med til at slå spillere fra sit hjemland, fordi man har fremmed statsborgerskab og stiller op for en anden nation. Det var præcis, hvad Michael Fiorini - 65 år og RGK-medlem i over 50 år - gjorde ved europamesterskaberne for ungdomslandshold i EM blev spillet på Peninabanen i Portugals Algarve kyst. Et hold bestod af seks spillere, og jeg var med på det italienske. Jeg kan huske, at jeg slog Svend Børge Jensen fra Nyborg i min single, og sammenlagt vandt vi over Danmark med 4-3, fortæller Fiorini. I et tonefald, der er beskedent, men alligevel med et anstrøg af tilfredshed. Som om, det passede ham meget godt at vinde. Det er, som om der udløses en reservetank, når jeg spiller hulspil, siger Fiorini om det lille ekstra, der har været med til at sende modstandere ud af turneringer gennem seks årtier, det være sig danskere eller italienere, jævnaldrende seniorer eller knægte, der kunne være hans sønner fra Klampenborg Fiorini tyvstartede sin golfkarriere - og lagde grunden til et solidt kort spil - hjemme i haven omkring familiens sommerhus i Hornbæk. Siden i Helsingør Golf Club, hvor hans onkel og tante, Bjørn og Vibeke Ringsted, spillede om sommeren. Omkring 1960 blev han meldt ind i Rungsted. Det var toget fra Klampenborg op til Rungsted. Der befandt jeg mig så alle ugens eftermiddage, indtil jeg blev arbejdsramt, husker Fiorini. Klubben havde ikke juniortræning som sådan, men unge Michael var tidligt med på den af Rungsted arrangerede årlige junioruge, hvor trænerkoryfæer som Carl Poulsen og Henning Sprinter Kristensen hersede med talenterne. Allerede i 1964 spillede Fiorini fra handicap 9 godt nok til at nå semifinalen ved DM i hulspil for juniorer på Eremitagen. Samme år var han sammen med spillere som Henry Knudsen, Esbjerg, og Claus Hove, Kolding, med til at slå et svensk juniorhold i den årlige landskamp. Det var første gang i dens mangeårige historie, at Danmark vandt en bedrift, der udløste Dansk Golf Unions Sølvur til det danske hold. I slutningen af 1960 erne og begyndelsen af 1970 erne var Fiorini flittig deltager på en tour af

11 Maj Michael Fiorini har været medlem af Rungsted Golf Klub i over 50 år og været klubmester tre gange. udnævnt til finanschef i A. P. Møller, begyndte det at gå den forkerte vej med træningen og antallet af spillede runder. Han blev tillige far til døtrene Barbara og Maria. Lysten til golf havde han skam stadig, men Hr. Møller havde ikke den store sympati for golf i arbejdstiden. spillere, der tog rundt og spillede alle de danske eliteturneringer, de kunne komme i nærheden af. Med var blandt andre RGK-folk som Hans Stenderup, Nils Elsøe, Hans Christian Colov, Palle Bjerrum, Tove Palsby, Birthe Holm-Petersen (senere Bjerrum) og Merete Meiland (dengang Korsør). Det var i samme periode, Michael mødte sin senere kone, Lene. Hun fik ikke rigtig gjort noget alvorligt ved golfspillet, men gik tit caddie, for som Fiorini i dag udtrykker det: Ellers så hun mig ikke! Han var flere gange med helt fremme, men vandt aldrig én af 72-hullers turneringerne på touren. Til gengæld blev det i Rungsted til tre klubmesterskaber, i 1971, 1973 og Alle tre i hulspil. Og en finaleplads i 2003, hvor han slog flere af klubbens unge elitespillere på vej til finalen hvor han dog blev lammetævet af Casper Grauballe. Som bedst var han nede i hcp. 2, men efter at Fiorini som 29-årig blev Blev set an på banen En af mange anekdoter fra et langt golfliv handler om en runde, Fiorini spillede kort tid før forfremmelsen til finansdirektør. A.P. Møllers nærmeste bankforbindelse i London fortsættes næste side... Tina Pollas (tv.) og Pia Olrik nyder Fiorinis selskab.

12 12 Nummer 1 fortsat fra forrige side... inviterede mig over til en selskabelig runde. Jeg forstod egentlig ikke rigtig hvorfor, men det var på Royal St. Georges, og Lene skulle med. Også ud på banen. Først mange år senere gik det op for mig, at Lenes tilstedeværelse havde været en praktisering af skibsrederens rettidige omhu. Han ville have checket, at den kommende finansdirektørs kone kunne begå sig. Nogle år senere spenderede finansdirektøren et semester på at videreuddanne sig på Harvard University i Boston. Dér nærmere bestemt i forstaden Brookline ligger også klubben med det selvsikre navn The Country Club, en af USA s ældste. Jeg havde fornøjelsen af at spille en runde med dekanen for Harvard Business School, Larry Fouraker. Han fortalte om dengang US Open blev spillet på banen i 1913, og den lokale amatør Francis Ouimet slog bl.a. legendariske Harry Vardon i omspil. Da vi kom til 17. hul, et kort par 4 dogleg med en stor bunker lige i svinget, advarede Larry mig mod bunkeren og fortalte, at Ouimet havde slået ned i den i sidste runde. Trods advarslen slog jeg selvfølgelig også ned i den, hvad Larry morede sig højlydt over. Men da jeg derefter med et fuldt 8-jern slog bolden op på green og i hul, var der ikke et øje tørt, og hver gang jeg mødte Larry på campus siden, sagde han altid: Here comes the eagle man! Til Michael Fiorinis yndlingsbaner hører Old Course på The Scandinavian, Ljunghusen og Falsterbo i Sverige, Troia og Oitavos i Portugal. Samt banerne i Singapore Island Country Club, som han lærte at kende i 1998, hvor han efter jobskifte fra A.P. Møller til ØK var udstationeret et år i Singapore. Arbejder med svinget Michael og Lene har haft en lejlighed i Firenze siden Tidligere var Michael medlem af den gamle Ugolino-klub, i dag er han medlem af en klub, der holder til på en lille bybane i selve Firenze. Når han skal på stor bane, spiller han gerne den Arnold Palmer-designede Le Pavoniere-bane lidt vest for byen. Også i de italienske omgivelser er reservetanken ind imellem blevet slået til. I 2011 blev han nr. 2 i de toscanske mesterskaber for plus 55-årige. Herhjemme foregår den konkurrenceprægede del af spillet mest i herreklubben Only Sixteens regi. Fiorini er sjælden gæst i klubmatcherne, men sidste og forrige år snuppede han alligevel Dronning Alexandrines Vandrepokal som han første gang vandt i I sæsonen 2011 tog han for første gang i mange år seriøse lektioner. Han syntes, at han havde problemer med vægtskiftet, og det hjalp Mike Tulloch med at få styr på. Han har også arbejdet med generelt at lægge svinget om til at være mere driftsikkert, langsommere og med færre bevægelige dele. Hvilket Fiorinis faste spillemakkere i Only Sixteen hvor han tituleres Miki så kan nyde godt af hver anden tirsdag. Frim

13 Maj Tre hole in ones Michael Fiorini har tre gange lavet hole in one. To af dem var i Rungsted, på huller der ikke længere findes. På det gamle 1. hul, hvor vi slog fra et teested ved siden af Werners gamle caddiemasterhus og ned til den nuværende 9. green, landede bolden i selve hulcup en, husker Fiorini. Så var der dén på det gamle 6. hul, hvor man slog fra det nuværende 6. teested og ned til den nuværende 7. green. Men den tredje er Fiorini mest stolt af: Det var i Holbæk, på 6. hul, dengang banen kun havde ni huller. Jeg måtte slå et 2-jern hen over vandet og i strid regn og blæst på det forholdsvis lange par 3-hul og i fire minutter ledte vi efter bolden bag green, før jeg fik den fikse idé at se efter i hullet. Det blev til endnu en sejr i efteråret Her vandt Michael Fiorini Dronning Alexandrines vandrepokal. Han slog Jens Holm Boye i finalen. Blikket siger mere end ord. Kom bare an I unge drenge. Også i slagspil får I kamp til stregen.

14 14 Nummer 1 Oliver Suhr: Golfen skal have gas Nu skal der fokuseres på golfen, og målet er igen at spille på Challenge Touren Vi har lige fået serveret kaffen på terrassen i Rungsted, da Oliver Suhr pointerer, at dette interview ikke skal handle om hans fødder og ankler, men om golf. Han vil ikke længere ynkes, for det kan han ikke bruge til noget. Han vil videre med sin golfkarriere. Det er over tre år siden, han brækkede begge sine ankler i en vandrutschebane på Lübker, og vejen tilbage har været hård og smertefyldt, men nu vil han gerne lægge hospitalsophold, operationer og genoptræning bag sig. -Misforstå mig ikke, folk har været fantastiske og meget omsorgsfulde, siden jeg kom galt af sted, og det har jeg virkelig sat pris på. Men nu vil jeg hellere have, at folk begynder at spørge til, hvordan det går med min golf fremfor at spørge til mine fødder. De er, som de er, og bevægeligheden bliver ikke bedre. De er lidt stive, men lægerne har sagt ok for min golf, og så må jeg bare arbejde endnu mere fysisk med mine hofter, knæ og ryg. Mine fødder skal ikke være en dårlig undskyldning for, at jeg kommer ind med en 78 er, lyder det fra Oliver Suhr. Det er efter mange og svære overvejelser, at den 29-årige golfspiller har valgt at give golfkarrieren en chance mere. -Jeg har brugt vinteren til at tænke over, om jeg skulle droppe golfen og finde på noget helt andet. Jeg har været meget i tvivl, for der er mange om buddet, og det er dygtige spillere. Og så er de yngre end jeg. -Hele november og december rørte jeg stort set ikke en golfkølle. I stedet tog jeg et job i Hillerød for at tjene nogle penge. Først på et pakkelager og siden lavede jeg sandwiches, og det passede mig perfekt. Men jeg kunne mærke, jeg fik mere og mere lyst til golfen, og da en af mine sponsorer sagde, at jeg skulle give den et år mere, var jeg klar. -Jeg har sat overliggeren højt og vil ikke bare være med. Jeg vil være med for at lave resultater, og mit mål er at være tilbage på Challenge Touren i Jeg ved, jeg har niveauet til at være med i toppen. Tæt samarbejde med træner I januar i år tog Oliver Suhr derfor 10 dage til

15 Maj Sydfrankrig for at begynde træningen til sæsonen. Hjemme igen er det blevet til et par timers styrketræning om dagen i fitnesscenteret, og den høje golfspiller har også indimellem været på træningsbanen og slået nogle spande bolde, men han indrømmer gerne, at han ikke er typen, der kan stå og slå 30 spande bolde i træk. -Jeg kan godt stå en times tid på drivingrangen og få en fornemmelse for slagene, men det kan jeg også andre steder. Når jeg sidder i sofaen derhjemme eller træner på banen. Herhjemme er det ikke blevet til meget golf på grund af vejret. Opvarmningen er foregået på den årlige forårstur til Belek i Tyrkiet med træneren Ronnie Lindskov og i Spanien, hvor Oliver igen fik fornemmelsen af at have et scorekort i baglommen. -Jeg levede ikke helt op -Jeg har brugt vinteren på at blive mentalt stærkere. Jeg har fundet ro og fået øjnene op for, hvor heldig og privilegeret jeg er at kunne leve af min hobby, fortæller Oliver Suhr. Læs mere: til min egen målsætning et klaret cut og en finalerunde i marts på La Manga, men det var lærerigt for mig at deltage. Selv et dårligt slag kan jeg bruge til noget. -Hvis vejret ellers fortsættes næste side...

16 16 Nummer 1 fortsat fra side er til det, er min næste turnering 25. til 27. april i Malmø, hvor jeg har min træner med som caddie. Og her forventer jeg et bedre resultat. Ingen tvivl om, at Ronnie og jeg skal have et meget tæt samarbejde gennem sæsonen for, at jeg kan nå mit mål, og der skal også slås mange bolde, men jeg forventer meget af mig selv. Godt rustet -Golf er heldigvis et meget mentalt game, og med alt det, jeg allerede har oplevet i en ung alder, føler jeg mig godt rustet til sæsonens udfordringer. Jeg mistede min mor for 10 år siden, og for fire år siden en af mine ældre brødre. At miste personer, som står en så nær, er svært, men det giver samtidig mulighed for at lære lidt af livet, og jeg har fået fyldt en del i min rygsæk på godt og ondt. Det har jeg tænkt mig at bruge positivt i golfen. Den skal have gas. Der skal angribes -Strategien er at jeg har spillet mig i top-20 på Nordic League ranglisten, når vi er midt i sæsonen. Fra juli går jagten ind på en top-5 placering, hvor der skal angribes for at nå målet at spille mig på Challenge Touren. Jeg ved, at konkurrencen er hårdere, end da jeg var der sidst. De unge er skarpe, men de har ikke haft et år på Jeg har sat overliggeren højt og er med for at lave resultater, lyder det fra Oliver.

17 Maj Challenge Touren, og den erfaring vil jeg udnytte. -Der er masser af bump på vejen her i livet, men jeg har lært, at man med en positiv indstilling, kan komme igennem det meste. Nu er starten gået til et nyt kapitel i mit golfliv. timm Hop med i buggyen Oliver Suhr har oprettet en side, hvor folk, som har lyst til at støtte hans vej tilbage mod golftoppen, kan læse mere om hvordan. Minimun er kr. 400 ekskl. moms. Ved indmeldelse deltager man automatisk i de månedlige lodtrækninger fra præmiebordet. Og de bliver ikke kedelige, lover Oliver. Det kræver et tæt samarbejde med min træner at nå målet, understreger Oliver

18 18 Nummer 1 Politikerne har strammet grebet Brug af pesticider i naturen og dermed også på golfbaner har gennem snart mange år været genstand for stor politisk debat. Landets golfklubber har gennem nogle år været underlagt nogle bestemmelser, hvorefter de frivilligt har underkastet sig nogle begrænsninger. Politikerne er imidlertid kommet til den konklusion, at golfklubberne ikke har været frivillige nok, så de har nu gennem nye love og forordninger strammet grebet yderligere. Mange golfspillere husker formentlig tidligere miljøminister Svend Aukens bemærkning om, at en mælkebøtte eller to på greens kunne vel ikke være noget problem. Baneformand Tom Ahrenst fremhæver, at Rungsted Golf Klub altid har været meget påpasselig med både hvilke sprøjtemidler, vi har brugt, og i hvor store mængder. Det har altid stået på klubbens dagsorden at værne om naturen. Men skal vi nu til at have mælkebøtter på greens, Tom Ahrenst? Nej, det skal vi ikke, men vi kommer ikke udenom, at politikernes stramninger vil få betydning for, hvordan vi bliver i stand til at passe og pleje vores bane Hvordan? Der bliver sat stærke begrænsninger på, hvilke midler vi må bruge, og hvordan vi må bruge dem. Som det ser ud nu, bliver det i fremtiden principielt sådan, at man kun må behandle banen forebyggende og altså ikke, når f.eks. et svampeangreb først er i udbrud. De midler, vi må bruge, virker kun, når der er vækst i græsset, og da sneskimmel og andre angreb først viser sig hen på vinteren, når der ikke mere er vækst i græsset, kan skaderne altså i realiteten ikke behandles. Det betyder, at vi må se i øjnene, at vi har stor risiko for at have greens fulde af sneskimmel ved starten af sæsonen og først kan komme af med den efter en måned eller to alt afhængig af vejret. Hvad med mælkebøtter og andet ukrudt på fairways? Jeg er ked af at sige det, men vi må nok også forudse en lidt mere forskelligartet flora på fairways og i semirough. Men var der ikke noget med, at lovgivningen tog hensyn til, hvordan naturen på de enkelte golfbaner er, så klubberne kunne behandle individuelt? Jo, det troede vi også ude i klubberne, men sådan er det ikke mere. DGU har i sine forhandlinger med myndighederne tilsyneladende ikke prioriteret dette særligt højt, så nu er alle underlagt de samme bestemmelser med de samme midler og de samme mængder. Vi var sidste år med i et forsøg på 9. green. Hvad blev der af dét? Ja, det er rigtigt. Vi ville gerne medvirke til at finde de helt rigtige sprøjtemidler til behandling af svampeangreb - netop fordi vi finder det utilstrækkeligt kun at måtte behandle forebyggende. Men midt i forsøget, som skulle vare i tre år, så vi pludselig en risiko for, at 9. green skulle blive helt ødelagt. Derfor afbrød vi forsøget. jøp

19 Maj PÅ MÆRKERNE PÅ MÆRKERNE JEANS 999,- JEANS Besøg Mr. Gorm 999,- og se forårsnyheder JAKKE fra NAVY BOSS 3.499,- Mr Gorm H E R R E M O D E Kvalitet, service og personlighed Hørsholm Midtpunkt fortsættes næste side...

20 20 Nummer 1 Justering af turneringsprogrammet skal sikre flest mulig deltagelse Vi har nu taget hul på sæson 2013, og i bestyrelsens beretning for 2012 kan vi konstatere, at der har været rimelig deltagelse i årets turneringer. Enkelte turneringer i Rungsted Ugen måtte dog aflyses på grund af manglende tilslutning, og turneringsudvalget vil i fremtiden søge at tilpasse udbud til efterspørgsel. Vi har derfor aftalt at mødes med turneringsudvalgets nye formand, Niels Holger Hansen for at få at vide, hvad det betyder. Umiddelbart ligner turneringsprogrammet sig selv. Der er kommet et par kanonstarter mere ind, og ser vi på vores flagskib Rungsted Ugen løber den i år fra onsdag til søndag, dvs. den er kortet af med en enkelt dag. -Med en kanonstart håber vi, at flere vil være til stede ved præmieoverrækkelsen, idet vi alle kommer ind på nogenlunde samme tid. Det er til glæde for både turneringens vindere, klubben og evt. sponsorer. Med hensyn til Rungsted Ugen har vi komprimeret programmet en smule. Vi afvikler således den åbne Ægteskabsturnering fra fredag til søndag, så vi kan imødekomme de arbejdsramte på en mere hensigtsmæssig måde, idet de nu kun skal afsætte én hverdag for at deltage, ligesom vores medlemmer har mulighed for at deltage i flere turneringer, hvis det er ønsket, fortæller Niels Holger Hansen. Som noget nyt afvikles en såkaldt Ventelisteturnering om onsdagen. -Vi har tidligere forsøgt os med en Velkomstturnering, som vi måtte aflyse på grund af manglende tilslutning, og sidste år led vores Kaninturnering samme skæbne. Nu prøver vi med Ventelisteturneringen for at give golfspillere på vores venteliste mulighed for at komme ud og opleve banen og fornemme stemningen i vores klub. timm Niels Holger Hansen er nyvalgt til bestyrelsen og formand for turneringsudvalget. - Vi følger udviklingen i turneringsdeltagelsen og forsøger både at nytænke og fastholde de traditioner som Rungsted Golf Klub står for, siger Turneringsudvalgets formand og opfordrer medlemmerne til at deltage i så mange turneringerne som muligt.

21 Maj DAGENS FRISKE FISK OG SKALDYR FRA FISKERIKAJEN RUNGSTED HAVN 48 JÆGERSBORG ALLÉ 37 TORVEHALLERNE KBH tlf

22 22 Nummer 1 Damerne kæmpede om Kemp. Krammene var da også fortjent. Sammen med svigerdatteren Dorte vandt parret turneringen med 38 point. Fornem start på turneringssæsonen Med 38 deltagende par blev B&O Åbningsturnering lige så stor en succes i 2013 som i Solen skinnede men flagene blafrede i den kolde vind, da kanonstarten satte bevægelse i feltet søndag morgen klokken 9:00. Kanonstarten er en nyskabelse i turneringsprogrammet. Formålet er blandt andet, at deltagerne kommer ind i samlet flok (sådan nogenlunde. Der var dog knap halvanden times forskel på første og sidste bold i mål). Til gengæld ventede der et bugnende præmiebord fra Bang & Olufsens forretning i Vedbæk. Indehaver Claus Epe gik i fast rutefart mellem parkeringsplads og klubhus. Inden for var de lækre produkter udstillet i funktionel stand og uden for blev præmiebordet fyldt til randen. Med i turneringsfeen var en velvoksen sandwich med i prisen på kr. 50 pr. par. Det var et fornemt tilbud. Ideen med sandwich til alle var også et must, fordi a la carte bestillinger til knap 80 golfspillere der anduver restauranten nogenlunde på samme tid, kræver store ressourcer.

23 Maj Vinder: Jørgen Kemp & Dorte Buck Kemp 38 point 2: Claus Tang-Holbek & Frederik Asbjørn 35 point 3: Søren Kjeldsgaard & Gustav Kjeldsgaard Schacht 34 point 4: Tina Pollas & Lise Frost 34 point 5: Camilla Faaborg-Andersen & Louis Mark Berthelsen 34 point Billedet øverst: Jørgen Kemp med svigerdatter Dorte Buck Kemp vandt Bang & Olufsen Åbningsturnering. Det er indehaver af B&O forretningen i Vedbæk Claus Epe i midten. Billedet herover: Terrassen var fyldt til præmieoverrækkelsen. Kanonstarten var en væsentlig årsag til dette. Billedet til højre: Claus Epe gør klar til præmieoverrækkelsen. Bemærk det imponerende præmiebord.

24 24 Nummer 1 Lockouttræningen har nu varet i knapt tre uger. Vi har løbet, golftrænet og spillet golf hver dag - vi nyder det fortsat. Fra venstre; Christoffer Olrik, Max-Emil Petri, Alfred Balschmidt, Nikolaj Horneman, Louis Berthelsen, Johannes (gæst) og Valdemar Obel Der er gang i juniorerne Junior Vintertræningen har været i gang stort set hele vinteren igennem kun afbrudt af en lille jule/nytårspause. Der er slået rigtig mange slag, og løbet rigtig mange kilometer i klubbens nærområde - og juniorerne har virkelig været disciplinerede og aktive - stor ros! Besøg af Iben Tinning Den 14. februar havde vi besøg af Danmarks bedste, kvindelige golfspiller - Iben Tinning. Vi fik mulighed for at få Iben til at komme og fortælle lidt om sin golfkarriere, og til at sprede inspiration og motivation hos vores aktive juniorer. De fik nogle rigtig gode idéer til, hvordan de selv kan optimere deres selvtræning, og til, hvordan de kan holde gejsten oppe, når ikke slagene helt vil, som de helst skal. En super aften med hyggeligt socialt samvær, fælles spisning og nogle meget givtige indspark til, hvordan man bliver en

25 Maj Endelig kan vi sige, vi har været på stranden Fra venstre; Ida Sofie Strøm, Nicolai Buck Kemp, Christoffer Olrik, Gustav Malling og Alfred Balschmidt. Vi nupper lige en puste-pause ved 15. hul bedre golfspiller. En stor gruppe af vores juniorer er nu godt klædt på til at starte en effektiv og målrettet træning i sæson Så de sportslige forventningerne for sæsonen er store. Påsketræningslejr Igen i år var der arrangeret påsketræningslejr. Et flot fremmøde af fortsættes næste side... Vi benytter os af bænke, bomme og andre faste genstande i naturen - til styrkeøvelser - så vi får stærke armmuskler.

26 26 Nummer 1 fortsat fra forrige side... friske, glade juniorer, som brænder for at træne og hele tiden blive bedre - og ikke pjævser over at frosten stadig bider i vores dejlige golfbane. Nogle hyggelige og sjove dage med mange golfslag på rangen - og på banen. Derudover løb og påskeægpræmier. Tak til de forældre, som havde bagt til juniorer og trænere - det var dejligt! Golftræning under skolelærernes lockout Da lærernes lockout blev en realitet, gav det chancen for at stable endnu mere golftræning på benene - for vi skal jo fortsættes side Junior Åbningsmatch - vinderholdet af dagens 9 hullers scramble. Ben Tomlinson, Max-Emil Petri, Christian Bræmer og Jacob Tuxen. YES - endelig kan vi starte med at træne på puttinggreen. Fra venstre; Christoffer Olrik, Jacob Buhl-Jørgensen, Nikolaj Horneman, Johan Asbjørn, Gustav (gæst) og Valdemar Obel.

27 Maj EDC Poul Erik Bech E xclusive Danmarks EnEstE landsdækkende liebhavermægler landsdækkende netværk af specialister Eksklusiv præsentation i butikken lands dækkende liebhavermagasin markant liebhaverannoncering Finn Jensen Afd.leder, statsaut. ejendm. Valuar, HA, HD, MDE Tlf

28 28 Nummer 1 fortsat fra side ikke spilde tiden. Tre dage - med udelukkende golftræning på skoleskemaet - blev hurtigt sat i værk, og vi samlede en flok juniorer, som havde nogle super dage i frost og høj sol - ude i den friske luft hele dagen - herligt. Seriøs juniortræning - ro - koncentration. En sand fornøjelse! Husk det er med til at optimere jeres træning. Skolelærernes lockout...det generer os ikke synderligt.vi har det jo ret fedt her, og vi bliver gode golfspillere. Men husk nu...åben også lige jeres bøger venner! Fra venstre; Amanda Frithjof Bonde, Oliver Buck Kemp, Max-Emil Petri, Christoffer Olrik, Gustav Malling, Jacob Buhl-Jørgensen, Johan Asbjørn og Nicolai Buck Kemp Åbningsturnering Traditionen tro er der ingen rigtig start på golfsæsonen uden en Åbningsturnering. Søndag den 7. April kunne vi åbne sæson Vi spillede 9 hullers scrambleturnering en god, blid og sjov måde at starte på. Vinderholdet kan ses på side 26. Samtidig var det den dag, vi kunne byde et stort, varmt velkommen til nye juniorer i teamet. Vi glæder os til at lære jer endnu bedre at kende, og vi glæder os til, at følge jeres sportslige udvikling. Dagen sluttede af med fælles frokost - køkkenets lækre buffet. Dejligt at se jer juniorer og familier - og skønt at kunne byde velkommen til nye juniorer og deres familier. Vi ønsker alle juniorer og familier en rigtig god sæson 2013, hvor vi skal gi den max gas i juniorteamet - både sportsligt og socialt - og hvor alle

29 Maj Vi har nu ikke fået undervisning i knapt tre uger. Vi har løbetrænet, golftrænet og spillet golf hver dag, så nu er det sjovt også at få et bad. Løbeskoene var spændt på fra morgenstunden op til Hørsholm Svømmehal - vi flik flakkede og meget andet sjovt i vandet, inden turen gik i fuld galop - hjem til RGK igen - så vi også lige kunne nå at spille 18 hullers Fredags Tour. To af vores nye juniorer Johan Duckert og Phillip Drachman Jensen er også faldet rigtig godt til i RGK. bidrager til godt sammenhold og god stemning - for så er det bare SÅ meget sjovere at komme i RGK. Vi glæder os - så på med handsken. Mange hilsner fra Juniorudvalget Fra venstre; Valdemar Obel, Mikkel Ravn Christensen, Nikolaj Horneman, Max-Emil Petri, Christoffer Olrik, Gustav Malling, Phillip Drachman Jensen og Johan Duckert

30 30 Nummer 1 Læserbreve Farvel og... Tak! Det slog mig, da jeg så husbudgettet for 2013 og erfarede, at Jan Digman havde sagt op, at der kan være en tilbøjelighed til at se på bygningsmassens tilstand og drift i dag og fremskrive udviklingen. Lad os derfor gå tilbage til 2001, hvor bestyrelsen og husudvalget konstaterede, at der ikke var styr på drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på klubhuset. Det årlige forbrug var på 1,2 mio. kr. med en stigende tendens. Desuden kom uventede årlige omkostninger til udbedring af skader på grund af klubhusets skjulte, dårlige stand. Budgettet blev styret af kontoret, og arbejdet udført af en kreds af faste håndværksfirmaer. Gitte Wisbech, der var formand for husudvalget, foreslog, at der skulle ansættes en alt-mulig-mand med hænderne skruet rigtigt på til at passe huset og omgivelserne. Jan Digman blev ansat til jobbet i Jan konstaterede hurtigt, at klubbens kontrakter med diverse leverandører lod meget tilbage at ønske. Stort økonomisk udbytte Han genforhandlede et par stykker af dem med stort økonomisk udbytte for klubben. Resultatet blev, at Jan fik overdraget hele ansvaret for leverandørforhandlinger og håndtering. Samtidig ændredes stillingen fra alt-mulig-mand til ejendomsinspektør og gav også Jan ansvaret for Piet Heins Vej (Ian s hus) og bygningerne i materielgården. Så nu dækkede jobbet vicevært- og håndværkeropgaver samt leverandøraftaler og håndtering af samme. Lønnen blev fastsat baseret på, hvad en faglært håndværker fik i løn plus et tillæg for leverandørhåndteringen. Arbejdstid seks timer pr. dag. Resultaterne viste sig hurtigt og har holdt gennem snart 11 år. Budgettet for klubhuset er nu nede på niveauet kr. i faste priser. Dvs., at Jan Digman - ud over sin egen løn - har sparet klubben for mindst kr. per år. En værdifuld medarbejder hvad formanden også har fremhævet år efter år på generalforsamlingen senest for et par dage siden. Ansvaret hos Club Manager Bestyrelsen besluttede i slutningen af sidste år at nedlægge stillingen som ejendomsinspektør og lægge leverandøraftaler og håndtering af samme over til Club Manageren for at spare penge. Jan Digman fik tilbudt et job som vicevært mod at gå væsentlig ned i løn og fremover referere til Club Manageren - fra at have haft sit eget budget og selvstændige ansvar. Det stod ham hurtigt klart, at løsningen ikke kunne fungere. Fra at have haft det fulde ansvar og kunne disponere i forbindelse med den daglige gennemgang af huset, skulle det fremover ændres til, at han heller ikke skulle tjekke rengøringen, håndklædebeholdningen, containere osv., dvs. de faste kontraktydelser. Hertil kom, at Jan Digman - på trods af husinspektørstillingen - ikke var blevet inddraget i klubbens seneste projekter i form af nyt tankanlæg i materielgården og nyt køkken i klubhuset, der begge blev dyrere end først budgetteret. Forårsaget af mangelfuld rådgivning, projektbeskrivelse og -styring. Forsøget på at etablere en dialog herom blev ikke til noget, hvorfor Jan Digman besluttede at sige op. Lad os så håbe, at vi ikke om 4, 5, 6 år må konstatere, at husbudgettet igen stiger, fordi de skjulte svagheder ved klubhuset, Piet Heins Vej og materielgården ikke er blevet opdaget i tide og

31 Maj udbedret. Til sidst en stor tak til Jan Digman for et engageret, pligtopfyldende og værdifuldt arbejde for Rungsted Golf Klub. Held og lykke fremover. Stig Backén, Medlemsnr. 397 Bestyrelsens kommentar til Stig Backéns indlæg: Bestyrelsen vil for sit vedkommende fastholde det mangeårige princip om ikke at drøfte enkelte medarbejderes konkrete ansættelseseller fratrædelsesforhold i offentlighed. Vi vil dog gerne bemærke, at projekterne med nyt tankanlæg og køkken efter vores opfattelse ikke har lidt under mangelfuld styring. Der blev i forbindelse med begge projekter afdækket uventede problemer fra fortiden (forældede/ulovlige installationer, anlæg m.v.), men vi er godt tilfredse med den måde, problemerne er blevet løst på. Og vi vil gerne også på dette sted gentage vores egen tak til Jan Digmann for god og samvittighedsfuld tjeneste for Rungsted Golf Klub. Bestyrelsen Rungsteds lyksagligheder Hvilken herlig week-end morgen. Solen lyser banen op i et vidunderligt lys fra en blå himmel.der er en let kølighed i luften og en herlig duft af nyslået græs. Bolden flyver i en flot bue ud ad fairway, hvor jeg finder den liggende på et dejligt saftigt grønt græstæppe. Wauw. Et leje lige til en spoon. Køllen går perfekt gennem græsset, og bolden lander kort før green, hvor den ruller ind mod flaget. Og så er det jeg vågner. Jeg er stadig på første tee, og det er min tur til at slå ud. Lige i et kort øjeblik har jeg mistet orienteringen. Hvor er min dejlige grønne fairway. Så vågner jeg helt. Fairway har forvandlet sig til en tætklippet grøn plet derude i terrainet. At den ser grøn ud skal man ikke forlede sig af. Det ser bare sådan ud. Når man kommer nærmere konstaterer man hurtigt, at græsset ikke kun er klippet utroligt tæt, men der er heller ikke så meget af det. Ofte ikke nok til at bære en bold oppe, den ligger nærmest på jorden. Ak ja, Rungsteds lyksagligheder var desværre kun en kort drøm. Tænk hvis man undlod at klippe helt så ofte og helt så tæt som nu, så fik græsset i det mindste en chance for at vokse op og danne et græstæppe, som bolden kan ligge PÅ. Man kunne da gøre forsøget. Så kunne det også være, at der kunne blive penge til, at vi atter fik fairways af en rimelig størrelse, så også vores damer kan komme på fairway i udslaget. Klubben har efter min mening fokuseret alt for meget på greens i de sidste mange år og helt glemt, at langt de fleste af os også er nødt til at bruge en fairway for at komme på green Jeg ved ikke, hvad vi med rette kan forvente at få for over 6 millioner til banen om året ( heraf alene over 4 millioner til løn) - hvert år vel at mærke. Er det for meget at ønske bedre fairways? Så kunne vi måske en dag virkeligt tale om Rungsteds lyksagligheder. Henrik Svendsen Medlemsnr. 20.

32 32 Nummer 1 JØRGEN DOHLMANN Af Søren Sebber Erik Stærks tegning af Jørgen Dohlmann er vellignende, men rummer ikke den dynamik, som flere af Eriks andre tegninger udstråler, al den stund, at Erik ikke levede længe nok til at lære Jørgen nærmere at kende. Vi, Grethe og jeg blev medlemmer, da Jørgen Lundborg var formand for klubben, og alle vi nye var så tilpas usikre over hans formandskabs imponerende, overvældende elegance, at vi følte uro i vores etikette, blot vi så ham på terrassen. Læg vel mærke til Jørgens meget karakteristiske formulering. Jørgen Lundborg blev snart én af Jørgens bedste venner. Så spillede han og Grethe golf i nogle år. Christian Jacobsen havde forinden gjort sig nogle tanker om seniorgolferne og deres svækkede formåen, men det blev Jørgen som skulle blive den urkraft, fra hvilken den eksklusive klub i klubben blev organiseret og navngivet som Superligaen Her var Jørgen i sit es. Han opfandt nye regler, andre regler og vinterregler var noget Superligaen benyttede hele året. Man spillede 9 huller og alle skulle være med til frokosten og kunne man ikke spille, skulle man møde op og hjælpe med at dække frokostbord. De nød det, de drenge, og det gjorde deres hustruer såmænd også. Vi spiller også andre baner, men én gang om året spiller vi fremmed Personen bag tegningerne i klubhuset. Hvem er de. Hvem var de? Vi forsøger på bedste vis at fortælle historien om profilerne i Rungsted Golf Klub. De fleste er ikke mere, men enkelte er - heldigvis - stadig blandt os. Som noget særligt kommer de ikke til orde. Vi spidder dem kærligt, set fra Sebbers sidelinie. bane, Rungsteds sidste 9 huller. Men først har vi generalforsamling, hvor jeg gør status, der bliver valgt årets Superligaspiller, det gælder for et helt år, revisoren, det er også mig, aflægger regnskab, som jeg godkender alt sammen på ca. 45 sec. Superligamedlemmer gider ikke høre på vrøvl, og de smukke damer venter jo utålmodigt på den efterfølgende middag. Jørgen Dohlmann blev allerede til en af de store legendariske fester i 70`erne opfordret til at holde talen for damerne. Den blev honoreret med kæmpe og langvarigt bifald, og man kan sige, at det egentligt aldrig helt ophørte. Karakteristisk var også Jørgens elegante fornemmelse for anekdoter, hvori han integrerede sin egen person. Jeg har netop været hos min læge som spurgte, hvor meget jeg drak. Drikker og drikker, svarede jeg, et par whiskyer hen under aftenen, fortsættes side 34...

33 Maj

34 34 Nummer 1 Fortsat fra side højst 15 cl.. Plus altså det løse. Jamen det løber op i ca. 8-9 genstande, svarede min læge, hvortil jeg replicerede at jeg ikke vidste, hvorfra han kom, men derfra hvor jeg kommer svarer det til knap 3 genstande. Ja vi hører jo ikke så godt i Superligaen. Forleden sad jeg på bagsædet af min søns bil og hørte ham fortælle om en kæmpe fest med fire svenskere og da det lød interessant, rykkede jeg lidt frem og sagde, at det lød da morsomt med de fire svenskere, hvorefter min søn spurgte, hvad jeg mente med fire svenskere fordi han talte om firs mennesker. Mogens Sabroe valgte rigtigt, da han i midten af 80 erne opfordrede Jørgen til at varetage klubbladets annoncesalg. Jørgens utraditionelle, progressive og charmerende facon gav bonus og han huskes for sin henvendelse til Jaguarforhandlerne med ønske om at de ville annoncere deres folkevogne i RKG s blad Jo, fordi i Rungsted Golf Klub blev en Jaguar anset for en folkevogn. I en høj alder fik Jørgen et hole in one og desangående adspurgt svarede han, at det jo ingenlunde var tilfældighedernes spil, men et resultat af målbevidst træning, overlegent overblik parret med høj intelligens og determineret jernvilje og derfor hilser alle med hole in one ærbødigt på hverandre. Jørgen kunne ikke lade være.

35 Maj Dansk Golf er nu en selvhenter Golfunionens magasin kan fra og med denne sæson hentes gratis i klubhuset. Måske har du undret dig over, hvorfor årets første nummer af magasinet fra Dansk Golf Union, Dansk Golf, endnu ikke er dumpet ind gennem brevsprækken. Måske ved du allerede hvorfor: DGU vil i lyset af at man har mistet portostøtte ikke bruge penge på at sende magasinet hjem til medlemmerne af danske golfklubber. I stedet har du tre muligheder, hvis du vil læse Dansk Golf. Du kan snuppe et gratis eksemplar i klubhuset og tage det med hjem, sådan, som vi kender det fra gratisaviserne Golf Bladet og GOLFavisen. Du kan tegne et abonnement. Det koster 249 kr. for seks numre. I magasin nr. 1/2013 lokkede DGU dog med et tilbud på et årsabonnement for 149 kr. Det finder du på danskgolf.dk. Og det er også på denne website, at tredje mulighed ligger: Elektroniske kopier af alle sider i magasinet, som du gratis kan klikke ind på og bladre i. I klubhuset er standeren med de gratis eksemplarer placeret uden for administrationens dør. Claus Preetzmann fortæller, at man fylder standeren efter behov med de i alt 400 eksemplarer, som klubben, i lighed med andre medlemmersklubber, har fået leveret. Frim Johan Niordson nupper et eksemplar af Dansk Golf.. Klubben modtager 400 eksemplarer, så der regnes med, at hver husstand tager et magasin.

36 36 Nummer 1 Hvornår er en green god - og hvordan finder man ud af det? Puttningen kan for mange spillere være et frustrerende element af golfspillet. Fordi det virker så nemt og så alligevel ved fintællingen er så svært. Derfor har mange golfspillere opbygget et velvoksent lager af undskyldninger, som træder i funktion, når (endnu) et af de nemme korte putts igen har sneget sig uden om hullet: Undskyldningerne rækker fra kraftig sidevind, solen i øjnene, det forbikørende tog, over makkers raslen med køllerne i det kritiske øjeblik, konens sædvanlige dårlige humør og de for høje ølpriser i baren til den vel oftest brugte: Det er også de møggreens! Og når greens først er blevet udråbt til skurken i fortællingen, har dette billede det med at tage over, og uanset kendsgerninger bliver det sandheden om banens greens: De er noget møg! Her i klubben kan vi se tilbage på en 12 (tolv!) år gammel diskussion om beskaffenheden af greens. Efter det store genopretningsprojekt hævder nogle, at vores greens har en ypperlig standard, mens andre har meldt sig ud af klubben, fordi de syntes, greens ikke levede op til klubbens øvrige kvaliteter og det deraf følgende lidt højere kontingent-niveau. Begge parter kan jo ikke have ret! Eller kan de? Det fundamentale problem Et fundamentalt problem i alle klubbers evige diskussion om beskaffenheden af deres greens har været, at ingen har rådet over metoder til at afgøre, om greens rent faktisk er gode eller ikke. Ofte har én gruppe medlemmer givet udtryk for, at greens var helt fine, mens en anden har kaldt dem elendige. Skillelinjen mellem de to grupper har som regel hængt sammen med handicapniveauet. Hurtigheden har hidtil været dén parameter, langt de fleste har brugt som målestok for, om en green er god eller ikke. Jo hurtigere en green er, des bedre må den være. Det lyder som simpel logik. Men for en hcp. 24 spiller kan greens sagtens opleves som dårligere, jo hurtigere de er, for kommer hastigheden over et bestemt niveau, vil mange opleve, at det bliver meget sværere at få bolden i hul og så bliver greens hurtigt beskyldt for at være dårlige. Når hastigheden gennem tiden har spillet så stor en rolle, hænger det formentlig sammen med, at det eneste hjælpemiddel, menneskeheden har været i stand til at udtænke til opklaring af det eksistentielle spørgsmål om, hvornår en green er god og hvornår, den ikke er, er det såkaldte Stimpmeter - et instrument til at måle hastigheden, når en golfbold ruller hen over græstæppet. Et simpelt instrument Det er et meget simpelt instrument: En stang på en meter med en fordybning på langs og plads til at lægge

37 Maj en golfbold i en fordybning i den ene ende. Når man så løfter stangen i den ende med bolden, får denne på et tidspunkt overbalance, triller ned ad stangen og ruller videre ud på green. Hurtigheden på green fastslås så ved at måle afstanden i fod fra stangens nedre ende til dét sted, hvor bolden stopper. Ruller bolden otte en halv fod, noterer man, at greens hastighed (dén dag) er 8,5. Det lyder meget simpelt - og er det også. Men problemet er, at det er en tand for simpelt. For hurtigheden er nemlig ikke det eneste, der afgør, om en green er god eller ikke. Der skal nogle flere boller på suppen for at etablere reelt objektive kriterier for en green s kvaliteter i modsætning til de gældende subjektive, som alene baserer sig på den enkelte spillers personlige opfattelse. Brok og arbejde Og mens alle vi andre har nøjedes med fortsat at frustreres (og brokke os) over de (mange?) mistede putts, har andre arbejdet for at etablere netop de objektive kriterier, som kunne bringe diskussionen om kvaliteten af greens op på et seriøst niveau. En af dem er Nick Park, en pensioneret tandlæge, som gennem 25 år har arbejdet meget målrettet for at finde metoder til at forbedre kvaliteten af greens. Han Støttebenene sikrer, at bolden triller med samme hastighed hver gang. har i mange forbindelser været rådgiver for R&A i St. Andrews. Nick Park beskriver i en artikel i den engelske publikation The Golf Club Secretary fra april i år udviklingen frem til i dag - og afslører, at der nu faktisk er etableret objektive kriterier for at afgøre, om en green er god eller ikke. Han påpeger, at tre parametre bør indgå i arbejdet med at måle en greens kvalitet: 1. Hårdhedsgrad 2. Hastighed 3. Pålidelighed fortsættes næste side...

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere