GENERELLE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 GENERAL NFORMATON Content GENERELLE OPLYSNNGER Omregningstabel J2 Formler og definitioner J2 Tailor Made-muligheder J3 Sikkerhedsoplysninger J7 Krydsreferenceliste over materialer J8 Coromant genbrugskoncept (CRC) J13 Alfanumerisk indeks J14 J 1

2 GENERAL NFORMATON General formulas GENERELLE OPLYSNNGER Generelle formler Omregningstabel Metrisk til imperial Afstand mperial til metrisk Afstand 1 meter = tomme 25,40 mm = 25,4 millimeter 1 meter = fod 1 foot = 0.3 meter 1 millimeter = tomme 1 foot = millimeter Vægt Vægt 1 kilogram = pounds 1 pound = 0.45 kilogram 1 kilogram = ounces 1 ounce = gram Moment Moment 1 newtonmeter (Nm) = pound-force foot (ft-lbf) 1 pound-force foot (ft-lbf) = 1.4 newtonmeter (Nm) 1 newtonmeter (Nm) = 8,851 pound-force tommer (in-lbf) 1 pound-force foot (ft-lbf) = 0.1 newtonmeter (Nm) Formler og definitioner: Metrisk mperial v c = Skærehastighed m/min. (meter/minut) ft/min (fod/minut) n = Spindelhastighed o/min. (omdrejning pr. minut) v f = bordtilspænding mm/min. tomme/min. z n = samlet antal effektive skærkanter z c = antal effektive skærkanter z f = tilspænding pr. tand mm/z tomme/z n f = Tilspænding pr. omdrejning mm/o. tomme/o. h ex = maks. tykkelse mm Tomme a p = Spåndybde mm Tomme l a = skærbredde mm Tomme a e = spånbredde mm Tomme a e/d c % = Radial neddykning % % n = bearbejdningstid min. min. Q = spånvolumen cm 3 /min. tomme 3 /min. nap = antal overløb t.p.i. = gevind pr. tomme k c = specifik skærekraft N/mm 2 lbs/in 2 R a = Overfladeruhed µm µin Skær-størrelse ic = indskrevet cirkel i tommer oplysningerjcoroturn SL D = skærkantlængde i mm J 2

3 GENERAL NFORMATON Tailor Made Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Flere muligheder med værktøj tilpasset til dine specielle krav. Udover det omfattende stadardprogram tilbyder vi også Tailor Madeservice for en bred vifte af vores produkter. Vi skræddersyer standardværktøjet så det passer til dine forhold - det er hurtigere og billigere end specialværktøj. - Tegning og tilbud med det samme - Levering ca. 3 uger Specialfremstillede løsninger vis vores standard- og Tailor Made-løsninger ikke opfylder dine behov, kan du trygt stole på, at Sandvik Coromants store erfaring inden for specialfremstillede værktøjsløsninger er i stand til at imødekomme selv de mest krævende opgaver. Download Tailor Made Tool Selection-guiden i PDF-format på For nærmere oplysninger kontakt din Coromant-konsulent. oplysningerjcoroturn SL J 3

4 GENERAL NFORMATON Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Tailor Made Oversigt over Tailor Made-produktfamilier Af- og sporstikning CoroCut 1-2-skær Ekstra værktøjsmuligheder - Skærbredde - Næseradius - Skærform - Skærkvalitet CoroCut 3-skærs T-Max Q-Cut og CoroCut-holdere Gevinddrejning T-Max U-Lock-skær CoroThread 266-skær T-Max Q-Cut-skær - Skærbredde - Næseradius - Skærform - Skærkvalitet - Koblings-/skaftstørrelse - Spåndybder - Skærsystem - oldertype - Diametre - Stikdybde - Udvendig/indvendig - Skær-størrelse - Profiler - Stigning - Stigningsvinkler - Gevindtype - Udvendig/indvendig - Skær-størrelse - Profiler - Stigning - Stigningsvinkler - Gevindtype oplysningerjcoroturn SL J 4

5 GENERAL NFORMATON Tailor Made Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Fræsning Ekstra værktøjsmuligheder CoroMill 200 plan- og profilfræser - Skær-størrelse - Antal skær - Underlagsplatte CoroMill 210 til planfræsning og - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 245 planfræser - Antal skær - /V, diameter CoroMill 290 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Antal skær - /V, diameter - Underlagsplatte Fræsning CoroMill 390 valsefræsere Ekstra værktøjsmuligheder - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 490 plan- og hjørnefræser - Antal skær - Kølevæske (D c<63) CoroMill Century planfræserskær - Skærkvalitet - øjre-/venstreudførelse - Spåndybde - jørneform - Wiper-design CoroMill 790 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 331 skivefræser - Fræsertype - øjre-/venstreudførelse - Skær-størrelse CoroMill 300 plan- og profilfræser - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 390 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Kølevæske CoroMill 390 pindfræsere - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 331-skær Slidsfræser Skær-størrelse - Skærgeometri - Skær form/radius - jørneradius - Skærkvalitet - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske Q-Cut-skær til slidsfræser Skær-størrelse - Skærkvalitet - Skærbredde - Tolerance - Fas oplysningerjcoroturn JGenerelle SL J 5

6 GENERAL NFORMATON Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Tailor Made oring CoroDrill Delta-C solide hårdmetalbor Coromant Delta hårdmetalbor med CoroDrill 854, 855, 856 CoroDrill 880 bor med vendbart skær CoroDrill 881 vendeskærsbor Ekstra værktøjsmuligheder - ordiameter/trin - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter/trin - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter - orlængde - uldybde - Spånkanallængde - ordiameter - orlængde - uldybde - Værktøjssystem Skafter til system med udskiftelig skærenhed (E) - CoroMill E koblingsstørrelse - Cylindrisk eller Weldon - Skaftlængde - Design, konisk eller lige oplysningerjcoroturn SL CoroDrill 880 trin og fas Coromant U bor med vendbart skær T-MAX justerbare borehoveder - ordiameter - uldybde - Fas/hjørneradius - Kølevæsketilførsel - Styrende skær - ordiameter/trin - Antal ekstra skær - Fasskær - orlængde - uldybde - Spånkanallængde - ordiameter - ndfæstning, størrelse J 6

7 GENERAL NFORMATON Safety information Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med slibning af hårdmetal Materialesammensætning årdmetalprodukter indeholder wolframkarbid og kobolt, og de kan også indeholde titankarbid, tantalkarbid, niobiumkarbid, kromkarbid, molybdænkarbid eller vanadiumkarbid. Nogle kvaliteter indeholder titancarbonitrid og/eller nikkel. Eksponeringsveje Slibning eller opvarmning af hårdmetalblanks eller produkter frembringer støv eller dampe, der indeholder farlige stoffer, som ikke må indåndes, sluges eller komme i kontakt med hud eller øjne. Akut giftighed Støvet er giftigt ved indånding. ndånding kan forårsage irritation og betændelse i luftvejene. Undersøgelser har vist, at den akutte indåndingsfare er mærkbart større ved samtidig indånding af kobolt og wolframkarbid end ved indånding af kobolt alene. udkontakt kan forårsage irritation og kløe. Eksponering kan forårsage en allergisk reaktion hos særligt følsomme personer. Kronisk giftighed Gentagen indånding af aerosoler, der indeholder kobolt, kan forårsage obstruktion i åndedrætsorganerne. Længere tids indånding af øgede koncentrationer kan forårsage lungefibrose eller lungekræft. Epidemiologiske undersøgelser har vist, at arbejdere, der har været udsat for høje koncentrationer af wolframkarbid/kobolt, har en øget risiko for at udvikle lungekræft. Kobolt og nikkel er kraftige hudsensibiliserende stoffer. Gentagen eller længere tids hudkontakt kan forårsage irritation. Risikoudtryk Giftigt: Alvorlig helbredsrisiko ved længere tids indånding. Giftigt ved indånding. egrænset tegn på kræftfremkaldende effekt. Kan forårsage sensibilisering ved indånding og hudkontakt. Forholdsregler Undgå dannelse og indånding af støv. Det anbefales at anvende lokal udblæsningsventilation, der kan reducere den mængde støv, som medarbejderne udsættes for, til et niveau, der ligger inden for de tilladte grænseværdier iht. nationale forskrifter. vis det ikke er muligt at anvende ventilation, eller hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig, anbefales det at anvende åndedrætsværn, som er godkendt til formålet i henhold til nationale forskrifter. Anvend om nødvendigt sikkerhedsbriller eller briller med sideafskærmning. Undgå gentagen hudkontakt. Anvend egnede handsker. Vask huden grundigt efter håndtering. Anvend egnet beskyttelsestøj. Vask tøjet efter behov. Undgå at spise, drikke eller ryge i værkstedet. Vask huden grundigt, inden du spiser, drikker eller ryger. GENERELLE OPLYSNNGER oplysningerjcoroturn SL J 7

8 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer Materiale krydsreferenceliste GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan oplysningerjcoroturn JGenerelle SL P Stål Ulegeret stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS P1.1.Z.AN 01.1 S235JR G C 1311 A E 24-2 Ne STKM 12A;C P1.1.Z.AN 01.1 S235J2 G A E 24-U Fe37-3 P1.1.Z.AN 01.1 C M CC12 C15C16 F P1.1.Z.AN 01.1 C A20 2C/2D CC20 C20C21 F P1.1.Z.AN 01.1 C15E M15 32C XC12 C16 C15K S15C P1.1.Z.AN 01.1 C25E S25C P1.1.Z.AN 01.1 S380N E 2145 A FeE390KG P1.1.Z.AN MnV E 2142 A NFA E P1.1.Z.AN Si A S7 55Si8 56Si7 - P1.1.Z.AN S P1.2.Z.AN 01.2 C A CC35 C35 F P1.2.Z.AN 01.2 C M CC45 C45 F P1.2.Z.AN Mn M M P1.2.Z.AN MN M5 36Mn5 SMn438() P1.2.Z.AN Mn M28 14A M5 C28Mn - SCMn1 P1.2.Z.AN 01.2 C35G A XC38TS C36 - S35C P1.2.Z.AN 01.2 C45E M XC42 C45 C45K S45C P1.2.Z.AN 01.2 C53G A XC48TS C53 - S50C P1.2.Z.AN 01.3 C M C P1.2.Z.AN 01.3 C55E M XC55 C50 C55K S55C P1.2.Z.AN 02.1 S275J2G C 1412 A E SM 400A;;C P1.2.Z.AN 02.1 S355J2G3+C E36-3 Fe52FN/Fe52CFN - SM490A;;C;YA;Y P1.2.Z.AN 02.1 S355J2G M MC 5 Fe52 F-431 P1.3.Z.AN 01.3 C60E A62 43D CC55 C P1.3.Z.AN 01.3 C60E A62 43D XC60 C60 - S58C P1.3.Z.AN 01.4 C101E A XC F-5117 P1.3.Z.AN 01.4 C101u W 1A 1880 W 1 Y105 C36KU F-5118 SK 3 P1.3.Z.AN 01.4 C105W1 W W210 Y120 C120KU F.515 SUP4 P1.3.Z.AN 02.1 S340 MGC SC7 60SiCr8 60SiCr8 - P1.4.Z.AN SMn M S250 CF9SMn28 11SMn28 SUM22 P1.4.Z.AN SMnPb L13 S250Pb CF9SMnPb28 11SMnPb28 SUM22L P1.4.Z.AN SPb PbF2 CF10SPb20 10SPb20 - P1.4.Z.AN SMn M S 300 CF9SMn36 12SMn35 - P1.4.Z.AN SMnPb L14 S300Pb CF9SMnPb36 12SMnP35 - P1.4.Z.AN S M36 8M MF4 - F210G - P1.5.C.UT 01.1 GC16E A04 1A Lavtlegeret stål P2.1.Z.AN Mo A204Gr.A 15D3 16Mo3KW 16Mo3 - P2.1.Z.AN Ni A350LF5 16N6 14Ni6 15Ni6 - P2.1.Z.AN NiCrMo M NCD2 20NiCrMo2 20NiCrMo2 SNCM220() P2.1.Z.AN CrNiMo A NCD6-14NiCrMo13 - P2.1.Z.AN Cr M C3 - - SCr415() P2.1.Z.AN Cr A C3 - - SUP9(A) P2.1.Z.AN CrMo CD4-12CrMo4 SCM415() P2.1.Z.AN CrMo Gr A182 F11;F12 15CD3.5 14CrMo4 5 14CrMo45-15CD4.5 P2.1.Z.AN CrMo Gr.31; A182 F.22 12CD9, 10 12CrMo9, 10 TU. - P2.1.Z.AN MoV MoCrV6 - P2.1.Z.AN CoMo M M P2.1.Z.AN NiCr NC11 16NiCr11 15NiCr11 SNC415() P2.1.Z.AN NiCr M13; A12 36A ; NC SNC815() P2.1.Z.AN 02.1/ MnCr (527M20) MC5 16MnCr5 16MnCr5 - P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo A ; CD4 35CrMo4 34CrMo4 SCM432;SCCRM3 P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo M40 19A ; CD4TS 41CrMo4 42CrMo4 SCM 440 P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo M40 19A CD4 42CrMo4 42CrMo4 SCM440() P2.1.Z.AN NiCrMo M13 36C NiCrMo13 14NiCrMo131 - P2.2.Z.AN CrMo M CD 12 30CrMo12 F-1712 P2.2.Z.AN CrMoV M39 40C CrMoV P2.2.Z.AN CrS A L1-105WCR P2.2.Z.AN NiCr L6 55NCV6 - F-528 P2.2.Z.AN WCrV S S1-45WCrV8KU 45WCrSi8 - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrNiMo M NCD3 38NiCrMo4(K) 35NiCrMo4 - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrNiMo M NCD6 35NiCrMo6(K) - - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ Cr A C4 34Cr4(K) 35Cr4 SCr430() P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ Cr A C4 41Cr4 42Cr4 SCr440() P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrMo M CD12 32CrMo12 F.124.A - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrV A CV4 50CrV4 51CrV4 SUP10 P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrAlMo M CAD6, 12 41CrAlMo7 41CrAlMo7 - P2.3.Z.AN Cr A C6 100Cr6 F.131 SUJ2 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 02.1/ WCr WC13 10WCr6 105WCr5 SKS31 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 107WCr5KU SKS2, SKS3 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 02.1/ L6 55NCDV7 - F.520.S SKT4 P2.3.Z.AN/1.3.Z.A 02.1/ Cr L3 - - L3 Y100C6-100Cr6 - J 8

9 Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan P P2.4.Z.AN MnCr P2.5.Z.T Mo Mo5 16Mo5 - P2.5.Z.T NiCrMo Type NiCrMo2(K) 40NiCrMo2 SNCM240 P2.5.Z.T Cr Cr4 SCr440 P2.5.Z.T NiCrMo M F-1270 P2.5.Z.T NiCr A35 111A NC6 - - SNC236 P2.6.C.UT Mo A F520.S - P2.6.C.UT 02.1/ CrMo CDS CD4 25CrMo4(K) AM26CrMo4 SCM420;SCM430 P2.6.C.UT øjtlegeret stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS Stål P3.0.Z.AN X210Cr D3 - - D3 Z200C12 X210Cr13KU X210Cr12 SKD1 X250Cr12KU P3.0.Z.AN X43Cr P3.0.Z.AN X40CrMoV Z40CDV5 X35CrMoV05KU X40CrMoV5 SKD61 X40CrMoV511KU P3.0.Z.AN X100CrMoV A A2 Z100CDV5 X100CrMoV51KU X100CrMoV5 SKD12 P3.0.Z.AN X210CrW X215CrW12 1KU X210CrW12 SKD2 P3.0.Z.AN X30WCrV Z30WCV9 X28W09KU X30WCrV9 SKD5 X30WCrV9 3KU P3.0.Z.AN X165CrMoV X165CrMoW12KU X160CrMoV12 - P3.0.Z.AN X155CrMoV NV P3.0.Z.T X8Ni ; ASTM A353 - X10Ni9 XNi09 - P3.0.Z.T Ni Z18N P3.1.Z.AN S A D3 Z40CSD10 15NiCrMo13 - SU3 P3.1.Z.AN M M 2 Z85WDCV S F SK 51 P3.1.Z.AN S M M S F-5613 SK 55 P3.1.Z.AN S M 7 - S F P3.2.C.AQ G-X120Mn Z120M L3 Z120M12 XG120Mn12 X120Mn12 SCMn/1 Ferritisk/martensitisk rustfrit stål P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL S Z10C13 X10CrAl12 F.311 SUS405 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL S Z10CAS18 X8Cr17 F.3113 SUS430 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL Z10CAS24 X16Cr26 - SU446 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X1CrMoTi S P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6Cr S Z6C13 X6Cr13 F.3110 SUS403 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T X7Cr F P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X10Cr S21 56A Z10C14 X12Cr13 F.3401 SUS410 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6Cr S Z8C17 X8Cr17 F3113 SUS430 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6CrAL S Z8CA12 X6CrAl P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X20Cr S Z20C13 X20Cr P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6CrMo S Z8CD17.01 X8CrMo17 - SUS434 P5.0.Z.T X45CrS S W3 Z45CS9 X45GrSi8 F322 SU1 P5.0.Z.T 05.11/15.11 X85CrMoV S NV6 Z80CSN20.02 X80CrSiNi20 F.320 SU4 P5.0.Z.T 05.11/15.11 X20CrMoV X20CrMoNi P5.0.Z.P 05.11/15.11 X12CrS S Z11CF13 X12 CrS 13 F-3411 SUS 416 P5.0.Z.P 05.11/15.11 X46Cr S45 56D Z40CM X40Cr14 F.3405 SUS420J2 P5.0.Z.P 05.11/15.11 X19CrNi S Z15CNi6.02 X16CrNi16 F.3427 SUS431 P5.0.Z.P 05.12/15.12 X5CrNiCuNb Z7CNU P5.0.Z.P X4 CrNiMo Z6CND P5.1.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X14CrMoS F Z10CF17 X10CrS17 F.3117 SUS430F P2.1.Z.AN 02.1 P2.2.Z.AN P2.2.Z.AN 02.1 P2.5.Z.T 02.2 P1.2.Z.AN P1.2.Z.AN P1.2.Z.AN P2.5.Z.T P2.5.Z.T 02.2 P2.5.Z.T 02.2 P2.5.Z.T Varemærker OVAKO 520M (Ovako Steel) FORMAX (Uddeholm Tooling) MACRO NT (matra Steel) NEXA 482 (XM) (nexa Profil) S355J2G3(XM) C45(XM) 16MnCrS5(XM) NEXA280(XM) 070M20(XM) ARDOX 500 (SSA Swedish Steel Corp.) WELDOX 700 (SSA Swedish Steel Corp.) oplysningerjcoroturn JGenerelle SL J 9

10 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer oplysningerjcoroturn SL SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan M Rustfrit stål Austenitisk rustfrit stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS M1.0.Z.AQ 05.11/15.11 X3CrNiMo C CA6-NM Z4CND13.4M (G)X6CrNi304 - SCS5 Z38C13M M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.11/15.11 X53CrMnNiN S54 - EV8 Z52CMN21.09 X53CrMnNiN SU35, SU36 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiN S LN Z2CN SUS304LN M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMoN LN Z2CND SUS316LN M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND17-12 X2CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND17.12 X2CrNiMo SCS16, SUS316L M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X3CrNiMo S , Z6CND X8CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND19.15 X2CrNiMo SUS317L M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X6CrNiNb S17 58F Z6CNNb18.10 X6CrNiNb18 11 F.3552 F.3524 SUS347 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X6CrNiMoTi S17 58J Ti Z6NDT17.12 X6CrNiMoTi17 12 F M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X10CrNiMoNb Z6CNDNb17 13 X6CrNiMoNb M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X15CrNiSi S Z15CNS SU309 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMoN S21 58C Z1NCDU F.8414 SCS17 M1.0.Z.AQ 05.21/15.21 X1CrNiMoCuN S31254 Z1CNDU AZ M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X9CrNi Z12CN17.07 X12CrNi17 07 F.3517 SUS301 M1.0.Z.P 05.22/15.22 X7CrNiAL S P Z8CNA17-07 X2CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNi S L Z2CN18-10 X2CrNi S12 M1.1.Z.AQ 05.21/ S31 58E 2332, Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3504 F.3541 SUS304 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X5CrNi S15 58E Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3551 SUS304 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X5CrNiMo S16 58J Z6CND17.11 X5CrNiMo17 12 F.3543 SUS316 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X6CrNiTi S Z6CNT18.10 X6CrNiTi18 11 F.3553 F.3523 SUS321 M1.2.Z.AQ 05.21/15.21 X8CrNiS S21 58M Z10CNF X10CrNiS F.3508 SUS303 Superaustenitisk rustfrit stål (Ni > 20%) M2.0.C.AQ G-X40NiCrSi C XG50NiCr SC15 M2.0.Z.AQ 05.21/15.21 X1NiCrMoCu UNS V 0890A Z2 NCDU M2.0.Z.AQ 05.21/15.21 X8CrNi S S Z12CN25 20 X6CrNi25 20 F.331 SU310 M2.0.Z.AQ X12NiCrSi Z12NCS35.16 F SU330 M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 X1NiCrMoCu NO8028 Z1NCDU Rustfrie duplex- (austenitiske/ferritiske) ståltyper. M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ 05.51/15.51 X2CrNiN S M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ 05.51/15.51 X8CrNiMo S M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/15.52 X2CrNiN S32304 Z2CN23-04AZ M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/ M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/15.52 X2CrNiMoN S31803 Z2CND M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.0.Z.AQ 05.23/15.23 M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 Varemærker SANMAC 304 (Sandvik Steel) SANMAC 304L (Sandvik Steel) SANMAC 316 (Sandvik Steel) SANMAC 316L (Sandvik Steel) 254 SMO 654 SMO SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel) SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel) J 10

11 oplysningerjcoroturn SL Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan K Støbejern Aducérgods DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS K1.1.C.NS / MN 32-8 FCM310 K1.1.C.NS 07.1 EN-GJM / MN FCMW330 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P 440/ Mn 450 GMN 45 FCMW370 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P 510/ MP 50-5 GMN 55 FCMP490 P 570/ MP 60-3 FCMP540 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P570/ A Mn GMN 65 - FCMP590 K1.1.C.NS 07.3 EN-GJM P690/ A Mn700-2 GMN 70 FCMP690 Gråt støbejern Standard K2.1.C.UT K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL No 20 Ft 10 D FC100 K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL Grade No 25 Ft 15 D G 15 FG 15 FC150 K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL Grade No 30 Ft 20 D G 20 FC200 K2.1.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 35 Ft 25 D G 25 FG 25 FC250 K2.1.C.UT 08.2 EN-JLZ Grade No 55 Ft 40 D K2.2.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 45 Ft 30 D G 30 FG 30 FC300 K2.2.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 50 Ft 35 D G 35 FG 35 FC350 K2.3.C.UT 08.3 GGL-NiCr L-NiCuCr A436 Type 2 L-NC Nodulært støbejern K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS SNG 420/ FCS GS FGE FCD400 K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS LT SNG 370/ FGS K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS LT K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS SNG 500/ FGS GS 500 FGE 50-7 FCD500 K3.2.C.UT 09.2 EN-GJS SNG 600/ FGS FCD600 K3.3.C.UT 09.2 EN-GJS SNG 700/ FGS GS FGS 70-2 FCD700 K3.5.C.UT - EN-GJSA-XNiCr Grade S A43D2 S-NC Kompakt grafitjern K4.1.C.UT - EN-GJV-300 K4.1.C.UT - EN-GJV-350 K4.2.C.UT - EN-GJV-400 K4.2.C.UT - EN-GJV-450 K4.2.C.UT - EN-GJV-500 Udglødet duktilt jern K5.1.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 1 K5.1.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 2 K5.2.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 3 K5.2.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 4 K5.3.C.NS ASTM A897 No. 5 J 11

12 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan N kke-jernholdige metaller Standard Aluminium-baserede legeringer DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS N1.3.C.AG G-AS9MGWA SC64D A-S7G C4S N1.3.C.UT G-ALMG5 LM GD-AS12 A-SU12 AC4A N1.3.C.UT/N1.3.C.AG 30.21/30.22 LM A5052 N1.3.C.UT GD-AlSi A413.0 A6061 N1.3.C.AG GD-AlSi8Cu3 LM A380.1 A7075 N1.3.C.UT G-AlSi12(Cu) LM A413.1 ADC12 N1.3.C.UT G-AlSi12 LM A413.2 N1.3.C.AG G-AlSi10Mg(Cu) LM A360.2 S Nikkel-baserede legeringer oplysningerjcoroturn JGenerelle SL ærdede materialer Varmebestandige superlegeringer S2.0.Z.AG S-NiCr13A16MoNb LW mar NC12AD - - S2.0.C.UT NiCo15Cr10MoAlTi LW AMS S2.0.Z.AG NiFe35Cr14MoTi LW ZSNCDT S2.0.Z.AG NiCr19Fe19NbMo LW R NC19eN - - S2.0.Z.AG NiCr20TiAk r NC20TA - - S2.0.Z.AG NiCr19Co11MoTi AMS 5399 NC19KDT - - S2.0.Z.AG NiCr19Fe19NbMo LW AMS 5544 NC20K S2.0.Z.AN A NC22FeD - - S2.0.Z.AN NiCr22Mo9Nb NC22FeDN - - S2.0.Z.AN NiCr20Ti R NC20T - - S2.0.Z.AG NiCu30AL3Ti Kobolt-baserede legeringer CoCr20W15Ni C, AMS KC20WN - - S3.0.Z.AG CoCr22W14Ni LW KC22WN Titaniumlegeringer S4.2.Z.AN TiAl5Sn TA14/ UNS R54520 T-A5E - - UNS R56400 S4.2.Z.AN TiAl6V TA10-13/TA UNS R56401 T-A6V - - S4.3.Z.AN TiAl5V5Mo5Cr3 S4.2.Z.AN TiAl4Mo4Sn4Si S2.0.Z.UT/S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN 20.2 S2.0.Z.AN 20.2 S2.0.Z.AG 20.2 S2.0.Z.AG 20.2 S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.C.NS S3.0.Z.AG 20.3 S3.0.Z.AG 20.3 ærdede materialer Varemærker Jern-baseret ncoloy 800 Nikkel-baseret aynes 600 Nimocast PD16 Nimonic PE 13 Rene 95 astelloy C ncoloy 825 nconel 600 Monet 400 nconel 700 nconel 718 Mar M 432 Nimonic 901 Waspaloy Jessop G 64 Kobolt-baseret Air Resist 213 Jetalloy Z.A 04.1 X100CrMo A C4S 1.3.Z.A 04.1 X110CrMoV AC4A 1.2.Z.A 04.1 X65CrMo AC4A J 12

13 A GENERELLE OPLYSNNGER Coromant genbrugskoncept (CRC) For miljøets skyld! enyt dig af Coromants genbrugskoncept (CRC) nu! Af- og sporstikning Coromants genbrugskoncept (CRC) er en omfattende service, som Sandvik Coromant tilbyder alle kunder, der vil medvirke til at genbruge brugte hårdmetalskær. lyset af det stigende forbrug af ikke-genbrugelige råvarer har alle producenter en pligt til at deltage i den økonomiske styring af de sparsomme ressourcer. Fordelene ved genbrugskonceptet taler for sig selv! Et verdensomspændende genbrugssystem. Omfatter alle vores kunder. Enkel procedure ved hjælp af indsamlings- og transportkasser. Mindre affald, hvilket giver mindre belastning af miljøet. edre udnyttelse af ressourcerne. Vi tager også imod hårdmetalskær fra andre producenter. C Gevinddrejning - G estil en indsamlingskasse til hver enkelt drejebænk, fræsemaskine, boremaskine eller bearbejdningscenter. Vi anbefaler én indsamlingskasse til hver maskine med et skærende værktøj. J estillingsnumre GENERAL NFORMATON Coromant Recycling Concept (CRC) J 13 Generelle oplysninger ndsamlingskasse (gul): Transportboks til værktøj i solidt hårdmetal (træ): Transportkasse til skær (træ): CoroTurn SL

14 J 14 Generelle oplysninger ndeks JCoroTurn SL oplysninger 131 A L A N A P A W A ,70,75 254LG RG LG C13-C22 266LL C13-C22 266R/LFA C37 266R/LFG C36 266R/LFGZ C36 266R/LG C11-C33 266R/LKF C41-C44 266R/LL C11-C33 266RFGZ C36 266RG C14-C31 266RKF C41,C43 266RL C11-C G G G G A G ,67,70,86,91,92, C 61, C 62,66,67,88,89, AX C C-SVUR/L DCLNR/L DDUNR/L 22, DDXNR/L 22, DSKNR/L 23, DTFNR/L 24, DVUNR/L 25, DWLNR/L SCLCR/L SCLPR/L SDUCR/L 28, SDUPR/L SDXCR/L SDXPR/L STFCR/L STFPR/L SVLR/L 30, SVQCR/L SVUCR/L SWLPR/L 35 A A570-2C 61,65 A570-3C 63,66,88,89 A570-4C 64 Axxx-DCLNR/L A253 Axxx-DDUNR/L A254 Axxx-DSKNR/L A255 Axxx-DTFNR/L A255 Axxx-DWLNR/L A256 Axxx-DVUNR/L A256 Axxx-MWLNR/L A260 Axxx-SCLCR/L A270,A271 Axxx-SCLPR/L A293,A294 Axxx-SDQCR/L A274,A277 Axxx-SDUCR/L A272,A273,A275,A276 Axxx-SDUPR/L A295A296,A297,A298 Axxx-SDXCR/L A274,A277,A278 Axxx-SDXPR/L A296,A297,A298 Axxx-SRDDN A279 Axxx-SRXDR/L A279 Axxx-SSKCR/L A281 Axxx-STFCR/L A282-A285 Axxx-STFPR/L A299,A300 Axxx-STUCR/L A286 Axxx-SWLPR/L A301.A302 Axxx-SVPR/L A289,A290 Axxx-SVQR/L A287,A289,A290 Axxx-SVQCL/R A288,A291 Axxx-SVUL/R A214,A292 Axxx-SVUCR/L A288,A291 T-TK-02 G39 C CCNR/L A195 CC-ET G41 CCET-UM A46 CCGT-UM A46 CCGW A82 CCGX-AL A47 CCLNR/L A195 CCMT-KF A45 CCMT-KM A46 CCMT-KR A47 CCMT-MF A45 CCMT-MM A46 CCMT-MR A47 CCMT-PF A45 CCMT-PM A45 CCMT-PR A46 CCMT-UF A45 CCMT-UM A46 CCMT-UR A47 CCMT-WF A45 CCMT-WM A45 CCMW A46 CCRNR/L A195 CDJNR/L A197 CDNNN A197 CDNNR/L A197 CDNNR/L A197 C-P G45 CKJNR/L A150 CNG A70 CNGA A67,A68,A69 CNGG-SGF A20 CNGN A70 CNGP A21 CNGQ A67,A68 CNGX A68,A69 CNMA A69 CNMA-KR A24 CNMG-M A23 CNMG-KF A20 CNMG-KM A22 CNMG-KR A24 CNMG-LC A20 CNMG-MF A20,A21 CNMG-MM A21 CNMG-MR A23 CNMG-PF A20 CNMG-PM A21 CNMG-PR A23 CNMG-QF A21 CNMG-QM A22 CNMG-SF A20 CNMG-SM A22 CNMG-SMR A22 CNMG-WF A20 CNMG-WL A20 CNMG-WM A21 CNMG-WMX A21 CNMM-R A24 CNMM-MR A23 CNMM-PR A23 CNMM-QR A24 CNMM-WR A23 CNMX-SM A22 CPMT-KF A60 CPMT-KM A60 CPMT-MF A60 CPMT-MM A60 CPMT-PF A60 CPMT-PM A60 CPMT-UM A60 CRDCN A204 CRDCR/L A204 CRDNN A205 CRSNR/L A205 CS A308 CSNR/L A200 CSDNN A201 CSG 86 CSKNR/L A200,A201 CSRNR/L A200,A201 CSSNR/L A200,A201 CTGNR/L A203 C-TK G39 CU-3C 94 Cx-131 G26,13 Cx Cx-266R/LFG C35 Cx-266R/LFGZ C35 Cx-266R/LKF C39,C40 Cx G28 Cx R G30 Cx G29 Cx R G30 Cx G32 Cx G33 Cx-391.E G31 Cx ,69,26 Cx-570-2C 56,60 Cx-570-3C 57,87 Cx-570-4C 58 Cx-A391.E G31 Cx-AL G44 Cx-AMT G46 Cx-APA 33 Cx-APR/L 33 Cx-ASA 28,32 Cx-ASR/L 29,32 Cx-ASR/L3 31,32 Cx-ASR/L45 30,32 Cx-ASS 29 Cx-C-4000 G43 Cx-C-5000 G43 Cx-C G43 Cx-CCLNR/L A187 Cx-CCRNR/L A187 Cx-CDJNR/L A188 Cx-CP G41 Cx-CRDCN A193 Cx-CRSCR/L A193 Cx-CRSNR/L A193 Cx-CSDNN A190 Cx-CSKNR/L A190 Cx-CSRNR/L A190 Cx-CSSNR/L A191 Cx-CTGNR/L A192 Cx-DCKNR/L A103 Cx-DCLNR/L A103,A245,A186 Cx-DCMNN 15 Kode Side Kode Side Kode Side Generelle oplysninger ndeks

15 J 15 JCoroTurn SL oplysninger ndeks Generelle oplysninger Cx-DCRNR/L A103,A186 Cx-DDNR/L A104 Cx-DDJNR/L A104,A188 Cx-DDMNL 16 Cx-DDNNN A104 Cx-DDUNR/L A104,A245 Cx-DRSNR/L A105 Cx-DSDNN A106,A189 Cx-DSKNR/L A106,A189 Cx-DSRNR/L A106,A189 Cx-DSSNR/L A106,A191 Cx-DTFNR/L A107,A246 Cx-DTGNR/L A107,A192 Cx-DTJNR/L A107 Cx-DTTNR/L A107 Cx-DVJNR/L A108 Cx-DWLNR/L A109,A246 Cx-DVMNL 16 Cx-DVVNN A108 Cx-LC2050 G18 Cx-LC2065 G15 Cx-LF123U 57 Cx-MAS G46 Cx-MTJNR/L A120 Cx-MVJNR/L A122 Cx-MWLNR/L A121,A251 Cx-MVUNR/L A252 Cx-NC2000 G12 Cx-NC3000 G12 Cx-NC3000 G12 Cx-NC5010 G24 Cx-NC5010 G24 Cx-NC5110 G24 Cx-NC5110 G24 Cx-NC5210 G25 Cx-NR G27 Cx-PCLNR/L A111,A115,A247,22 Cx-PCMNN 22 Cx-PCRNR/L A115 Cx-PDJNR/L A112,A116,23 Cx-PDMNR/L A112,23 Cx-PDUNR/L A248 Cx-PL G44 Cx-PMU G45 Cx-PRDCN A117 Cx-PRSCR/L A117 Cx-PSDNN A113,A119 Cx-PSKNR/L A113,A118,A249 Cx-PSRNR/L A113,A118 Cx-PSSNR/L A114,A119,24 Cx-PTFNR/L A249,A250 Cx-R/L166.0KF C53 Cx-R/L166.5FA C51 Cx-R/LC2030 G18 Cx-R/LC2040 G18 Cx-R/LC2045 G15 Cx-R/LC2050 G18 Cx-R/LC2055 G15 Cx-R/LC2060 G18 Cx-R/LC2065 G15 Cx-R/LC2080 G14 Cx-R/LC2085 G13 Cx-R/LC2090 G16 Cx-R/LCE80 G21 Cx-R/LC80 G20 Cx-R/LF123 28,29 Cx-R/LF Cx-R166.0KFZ C53 Cx-R166.5FAZ C51 Cx-RC2050 G18 CXS A312-A327 Cx-SCLCR/L A154,A264 Cx-SCMCN 17 Cx-SDJCR/L A154 Cx-SDNCN A154 Cx-SDUCR/L A265 Cx-SL3 59 Cx-SL70-R/LF 103 Cx-SL70-R/LG 103 Cx-SL70-R/LX 103 Cx-SL70-RX 27 Cx-SRDCN A152,A155,17 Cx-SRSCR/L A152,A156 Cx-SSKCR/L A266 Cx-SSRCR/L A157 Cx-STFCR/L A267 Cx-STGCR/L A158 Cx-STJCR/L A158 Cx-SVR/L A159 Cx-SVJR/L A153,A159 Cx-SVML 18 Cx-SVMR/L 25 Cx-SVQR/L A268,A269 Cx-SVVN A159 Cx-T-DCL12DCL12 12,13 Cx-T-DCL16DCL16 12,13 Cx-T-DCM12DDM15 11,13 Cx-T-DCM16DDM15 11,13 Cx-WDT G41 D DCNR/L A125,A194 DCET-UM A49 DCFNR/L A124 DCGNR/L A124 DCGT-UM A49 DCGW A83 DCGX-AL A49 DCKNR/L A124 DCLNR/L A123,A194 DCMT-KF A48 DCMT-KM A48 DCMT-KR A49 DCMT-MF A48 DCMT-MM A48 DCMT-MR A49 DCMT-PF A48 DCMT-PM A48 DCMT-PR A49 DCMT-UF A48 DCMT-UM A49 DCMT-UR A49 DCMW A49,A83 DCMX-WF A48 DCMX-WM A48 DCRNR/L A125,A194 DCWG A83 DDNR/L A126 DDJNR/L A126,A196 DDNNN A127,A196 DDNNR/L A196 DDPNN A127 DDQNR/L A126 DNG A73 DNGA A71 DNGG-SGF A25 DNGN A73 DNGQ A71 DNGX A72 DNMA A72 DNMA-KR A28 DNMG A26 DNMG-KF A25 DNMG-KM A27 DNMG-KR A28 DNMG-LC A25 DNMG-MF A25 DNMG-MM A26 DNMG-MR A27 DNMG-PF A25 DNMG-PM A26 DNMG-PR A27 DNMG-QF A25 DNMG-QM A27 DNMG-SF A25 DNMG-SM A27 DNMG-SMR A27 DNMM-MR A28 DNMM-PR A27 DNMM-QR A28 DNMX-WF A25 DNMX-WM A26 DNMX-WMX A26 DPMT-KF A61 DPMT-KM A61 DPMT-MF A61 DPMT-MM A61 DPMT-PF A61 DPMT-PM A61 DRSNR/L A128 DSNR/L A130 DSDNN A132,A198,A199 DSKNR/L A129,A334,A348 DSRNR/L A130,A199 DSSNR/L A131,A198 DTFNR/L A134,A335,A348 DTGNR/L A135,A202 DTJNR/L A133 DTRNR/L A135 DTTNR/L A135 DVJNR/L A136 DWLNR/L A137,A335,A348 DVPNR/L A136 DVPNR/L A136 DVTNR/L A136 DVVNN A136 E Exxx-SCLCR/L A270,A271,A293 Exxx-SCLPR/L A293,A294 Exxx-SDUCR/L A272,A276 Exxx-SDUPR A295,A296,A298 Exxx-STFCR/L A282-A284 Exxx-STFPR/L A299,A300 Exxx-SWLPR/L A301 Exxx-SVQCR/L A288 F Fxxx-SDUCR/L A272 Fxxx-SDUPR A295 Fxxx-STFCR/L A282 Fxxx-STFPR A299 K KNMX A43 KNUX A43 L L123-CF 16 L123-CM 16 L123-CR 16 L123-CR 16 L E 61 L E 61 L F 60 L E 60 Kode Side Kode Side Kode Side

16 J 16 Generelle oplysninger ndeks JCoroTurn SL oplysninger L166.0L C47,C48,C50 LF123U 58 LS LVMJN A261 M M-32Cx 5 M-40Cx 5 MAL 92 MAR 92 MACR/L 90 MAFL 92 MAFR 92 MAGR/L 91 MATR/L 93 MAXR/L 93 M M-07G 97,98 M-07GX 101 M-07R 101 M-07T 99 M-07T 103;104,105 M-09FA 102 M-09F 102 M-09G 97 M-09R 101 M-A0 107,108 M-E 107,108 MG 106 MSLDAV 77 MS-R MS-R MS-RF MSSNR/L A145 MTENN A147 MTGNR/L A147 MTJNR/L A146 MWLNR/L A148,A339 MVTNR/L A149 N N123 16,23,30 N123-G 26,56 N123-CM 16,53 N123-CR 16 N123-CS 53 N123-GE 21 N123-GF 18 N123-GM 19,20 N123-GR 20 N123-GS 54 N123-RE 23 N123-RE 23 N123-RM 22 N123-RO 22 N123-RS 23,55 N123-TF 24 N123-TM 24 N N N E 61 N G 62 N P 65 N T 67 N U 68 N E 61 N F 60 N G 63 N P 65 N T 67 N E 60 N E 60 N151.2-E-G 64 N151.2-E-P 66 N G 78 N G 79 N P 79 NF123 36,38,39,42 NX P PCNR/L A138 PCFNR/L A336 PCGNR/L A336 PCLNR/L A138,A336 PDJNR/L A139 PRDCN A140 PRGCR/L A140 PRGNR/L A140 PSNR/L A141 PSDNN A142 PSKNR/L A141,A337 PSRNR/L A141,A337 PSSNR/L A142,A337 PTDNR/L A144 PTFNR/L A143,A338 PTGNR A143,A208,A338 PTSNR/L A338 PTTNR/L A144,A338 PTWNR/L A338 Q QS A223,A233 QS-266RFA A232,C38 QS-LF123U A222,A229 QS-PTGNR A224 QS-R/LF123 A231 QS-RF123T A222,A229 QS-SCACR A219,A225 QS-SDJCR A219,A226 QS-SDNCN A226 QS-SDPCN A226 QS-SMALR /L A221,A230 QS-STJCR A227 QS-SVAR/L A228 QS-SVJR A228 QS-SVJCR/L A220 QS-SVVN A228 R R/L123-CF 16 R/L123-CM 16 R/L123-CR 16 R/L123-CS 17 R/L123T-CS 53 R/L123U-CS 53 R/L140.0 A350 R/L141.0 A350 R/L142.0 A350 R/L R/L F 60 R/L166.0KF C54,C55 R/L166.0L C48,C49,C50 R/L166.5FA C52 R/L170.5 A150 R/L A139 R/L176.9 A204 R/L566.0KFC 54 R/L R/L571.31C 26 R/L571.35C 26 R/LAF R/LAG123 49,50 R/LAG R/LAG ,83 R/LAG R/LAX R/LF123 31,48 R/LF R/LF R/LF ,81 R/LG123,44,45,47 R/LG123-G 26 R/LG123-GS 25 R/LG123-RS 25 R/LG ,81 R/LS R/LVMJN A261 R/LX123 26,42,43 R154.0KF C56 R166.0KF C54,C55 R166.0L C47-C50 R166.39FG C60 R166.5FA C52 R300 A280 R466.39KF C61 R466.3KW C62 R566.39KF C60 R566.39KF 54 RCGX A84 RCGX-AL A50 RCMT A50 RCMX A29 RNG A74 RNGA A73 RNGN A74 RNMG A29 RPG A84 RPGN A84 RPGX A84 RS S SCACR/L A161,A209 SCFCR/L A342,A346 SCGW A85 SCGX-AL A52 SCLCR/L A160,A209 SCMT-KF A51 SCMT-KM A51 SCMT-KR A52 SCMT-MF A51 SCMT-MM A51 SCMT-MR A52 SCMT-PF A51 SCMT-PM A51 SCMT-PR A52 SCMT-UF A51 SCMT-UM A52 SCMT-UR A52 SCMW A52 SDACR/L A163,A210 SDJCR/L A162,A210 SDNCN A163,A210 SDPCN A163,A210 SL 76 SL-266R/LFG 52 SL-266R/LKF 53,86 SL70A-SRDCR/L 100 SL70-CRDCR/L- 99 SL70-CRSCR/L 99 SL70-R/L ,102 SL70-RF 92 SL70-RG 92 SL70-SRDCR/L 100 SL-CS 104 Kode Side Kode Side Kode Side

17 J 17 JCoroTurn SL oplysninger ndeks Generelle oplysninger SL-PCLNR/L 16 SL-PDJNR/L 12 SL-PDUNR/L 16 SL-PSRNR/L 13 SL-PSSNR/L 13 SL-PTFNR/L 17 SL-QC 76 SL-SCLCR 73 SL-SDUCR 74 SL-SDXCR 74 SL-SVLR 75,85 SMALR 94 SNG A76 SNGA A75 SNGN A76 SNGQ A75 SNGX A75 SNMA A75 SNMA-KR A32 SNMG-M A31 SNMG-KM A30 SNMG-KR A32 SNMG-MF A30 SNMG-MM A30 SNMG-MR A32 SNMG-PF A30 SNMG-PM A30 SNMG-PR A31 SNMG-QF A30 SNMG-QM A31 SNMG-SM A30 SNMG-SMR A31 SNMM-R A33 SNMM-MR A32 SNMM-PR A31 SNMM-QR A33 SPGN A85 SPMT-UM A62 SPU A85 SPUN A85 SRACR/L A164 SRDCN A164 SRDCR/L A164 SRGCR/L A165 SRSCR/L A165,A342 SSCR/L A166 SSDCN A166 SSDCR /L A166 SSKCR/L A166,A343 SSSCR/L A343 STDCR/L A168 STFCR/L A167,A169,A344 STGCR/L A167,A344 STJCR/L A169,A211 STSCR/L A345 STTCR /L A168,A345 STWCR/L A344 SVAR/L A170,A213 SVR/L A170 SVCR/L A170 SVJR/L A171,A172,A212 SVVN A173,A174,A213 Sxxx-CKUNR/L A262 Sxxx-CRSNR/L A303 Sxxx-CRSPR/L A303 Sxxx-MWLNR/L A260 Sxxx-MVUNR/L A261 Sxxx-PCLNR/L A257 Sxxx-PDUNR/L A258 Sxxx-PSKNR/L A258 Sxxx-PTFNR/L A259 T TCEX A53 TCGT A54 TCGT -UM A55 TCGW A86 TCGX-AL A55 TCGX-WK A54 TCMT-KF A53 TCMT-KM A54 TCMT-KR A55 TCMT-MF A53 TCMT-MM A54 TCMT-MR A55 TCMT-PF A53 TCMT-PM A54 TCMT-PR A55 TCMT-UF A54 TCMT-UM A55 TCMT-UR A55 TCMW A55,A86 TCMX-WF A53 TCMX-WM A54 TNG A78 TNGA A77 TNGN A78 TNMA A77 TNMA-KR A36 TNMG A34 TNMG-M A36 TNMG-KF A34 TNMG-KM A35 TNMG-KR A36 TNMG-LC A34 TNMG-MF A34 TNMG-MM A35 TNMG-MR A36 TNMG-PF A34 TNMG-PM A35 TNMG-PR A36 TNMG-QF A34 TNMG-QM A35 TNMG-SF A34 TNMG-SM A35 TNMM-R A37 TNMM-MR A36 TNMM-PR A36 TNMM-QR A37 TNMX-WF A34 TNMX-WM A35 TNMX-WMX A35 TNMX-WR A36 TPG A87 TPGN A87 TPGW A87 TPMT-KF A63 TPMT-KM A63 TPMT-MF A63 TPMT-MM A63 TPMT-PF A63 TPMT-PM A63 TPMT-UM A63 TPU A87 TPUN A87 TR-Cx-D13JCR/L A179 TR-Cx-D13MCL A179,19 TR-Cx-D13NCN A179 TR-Cx-V13JR/L A180 TR-Cx-V13ML 20 TR-Cx-V13VN A180 TR-D13JCR/L A181,A182,A215 TR-D13NCN A181,A182,A215 TR-DC13 A177 TR-SL-D13JCR/L 14 TR-SL-D13UCR/L 18,36 TR-SL-D13XCR/L 19,36 TR-SL-V13JR/L 15,37 TR-SL-V13PR/L 37 TR-V13JR/L A183,A184,A215 TR-V13VN A183,A184,A215 TR-V13 A178 V VGT-UM A57 VGW A88 VMT -PR A57 VMT-KF A56 VMT-KM A56 VMT-KR A57 VMT-MF A56 VMT-MM A56 VMT-MR A57 VMT-PF A56 VMT-PM A56 VMT-UF A56 VMT-UM A57 VMT-UR A57 VMW A57,A88 VCET-UM A57 VCEX A56 VCGT-UM A57 VCGX-AL A58 VCMT-KF A59 VCMT-KM A59 VCMT-MF A59 VCMT-MM A59 VCMT-PF A59 VCMT-PM A59 VCMW A88 VNGA A81 VNGG-SGF A38 VNGP A38 VNMG-KM A39 VNMG-LC A38 VNMG-MF A38 VNMG-MM A39 VNMG-PF A38 VNMG-PM A39 VNMG-QM A39 VNMG-SF A38 VNMG-SM A39 VNMG-SM A39 W WNGA A79,A80 WNGG-SGF A40 WNMA-KR A42 WNMG-KF A40 WNMG-KM A41 WNMG-KR A42 WNMG-LC A40 WNMG-MF A40 WNMG-MM A41 WNMG-MR A42 WNMG-PF A40 WNMG-PM A41 WNMG-PR A42 WNMG-QM A41 WNMG-SF A40 WNMG-SM A41 WNMG-WF A40 WNMG-WL A40 WNMG-WM A41 WNMG-WMX A41 WNMM-MR A42 WPMT-KF A64 Kode Side Kode Side Kode Side

18 Generelle oplysninger ndeks oplysningerjcoroturn SL Kode Side Kode Side Kode Side WPMT-MF A64 WPMT-MM A64 WPMT-PF A64 WPMT-PM A64 WTENN A147 WTFNR/L A146 WTGNR/L A147 WTJNR A146 J 18

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER GNRAL INFORMATION Content GNRLL OPLYSNINGR Omregningstabel J2 Formler og definitioner J2 Tailor Made-muligheder J3 Sikkerheds J7 Krydsreferenceliste over materialer J8 Coromant genbrugskoncept (CRC) J13

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant Roterende værktøjer ræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Indhold Omregningstabel 3 ormler og definitioner Tailor Made-muligheder Sikkerhedsoplysninger 3

Læs mere

Materialeliste for Klaus Kuhn Edelstahlgiesserei GmbH

Materialeliste for Klaus Kuhn Edelstahlgiesserei GmbH Materialeliste for Klaus Kuhn Edelstahlgiesserei GmbH (Grundlag: 28/03/2012) 1 Austenitisk støbejern... 4 2 Stål som er sejt ved lav temperatur... 5 2.1 Martensitisk stål... 5 2.2 Austenitisk stål... 5

Læs mere

18CrNiMo7-6 G. 1. 6587 Ø 20 - Ø 550 mm sort/gul 17CrNi6-6 G. 1. 5919 Ø 20 - Ø 300 mm sort/blå 16MnCr5 G. 1. 7139 Ø 20 - Ø 700 mm sort/grøn

18CrNiMo7-6 G. 1. 6587 Ø 20 - Ø 550 mm sort/gul 17CrNi6-6 G. 1. 5919 Ø 20 - Ø 300 mm sort/blå 16MnCr5 G. 1. 7139 Ø 20 - Ø 700 mm sort/grøn Konstruktionsstål Kvalitet Wst. nr. Dimension Dimension 4kt. Farvemarkering Sejhærdningsstål efter EN 10083: 30CrNiMo8 V. 1. 6580 Ø 20 - Ø 300 mm Rød/Sort 34CrNiMo6 V. 1. 6582 Ø 16 - Ø 550 mm Rød/Grøn

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Drejeværktøjer. Almindelig drejning Af- og sporstikning Gevinddrejning Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Drejeværktøjer. Almindelig drejning Af- og sporstikning Gevinddrejning Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik oromant Drejeværktøjer Almindelig drejning Af- og sporstikning evinddrejning Værktøjssystemer 2012 A TURN - DAN ndhold ENERELLE OPLYSNNER ENERELLE OPLYSNNER Omregningstabel

Læs mere

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov Det produktive valg Gevindbearbejdning til ethvert behov Et værktøj til enhver lejlighed Vores gevindbearbejdningsløsninger er din nøgle til højere produktivitet flere steder end nogensinde før. Tag for

Læs mere

TEKNISKE DATA. Boreværktøj, Forsænkere Rivaler Gevindskæreværktøj Fræseværktøj Saveværktøj Spændeværktøj Måleteknik, Måleenheder Overfladeteknik

TEKNISKE DATA. Boreværktøj, Forsænkere Rivaler Gevindskæreværktøj Fræseværktøj Saveværktøj Spændeværktøj Måleteknik, Måleenheder Overfladeteknik TEKNISKE DATA Boreværktøj, Forsænkere Rivaler Gevindskæreværktøj Fræseværktøj Saveværktøj Spændeværktøj Måleteknik, Måleenheder Overfladeteknik AFSNIT 367 Anbefalet brug af spiralbor 3 x D boredybde Der

Læs mere

TN værktøjsslibning Standardprogram

TN værktøjsslibning Standardprogram 2014-2015 TN Standardprogram Datablad Prislister Skæredata 01 02 Indholdsfortegnelse Materialegrupper 04 TN P-Jet 17 Særdeles gode egenskaber i hærdet og rustfri stål. TN E-Jet 27 Allround for alle materialer

Læs mere

Sådan vælges det rigtige værktøj til af- og sporstikning

Sådan vælges det rigtige værktøj til af- og sporstikning PARTNG AND GROOVNG ow to choose the right tool for parting and grooving Sådan vælges det rigtige værktøj til af- og sporstikning 1 Definer den bearbejdningstype og det system, der skal anvendes dentificer

Læs mere

Startværktøjssæt. til nye maskiner

Startværktøjssæt. til nye maskiner Startværktøjssæt til nye maskiner Få et startværktøjssæt sammen med din nye maskine! En ny maskine er en stor investering, så en kort tilbagebetalingstid er altid velkommen! For at gøre det let at komme

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant Roterende værktøjer ræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 BORIN Sådan vælges det rette bor Sådan vælges det rette bor 1 astlæg huldiameter og huldybde I

Læs mere

Vi leverer de billigste spåner

Vi leverer de billigste spåner Forord til Bearbejdigsdata til HSS & HM spåtagig Velkomme til KJ Værktøj as ye katalog med skæredata. Med dette katalog vil vi gere gøre hverdage emmere for brugere af HSS og HM spåtagigsværktøjer. Alle

Læs mere

Skrubbearbejdning. Sletbearbejdning/profilfræsning. Aluminium. Vælg den rigtige fræser til opgaven. FRÆSNING CoroMill til enhver operation

Skrubbearbejdning. Sletbearbejdning/profilfræsning. Aluminium. Vælg den rigtige fræser til opgaven. FRÆSNING CoroMill til enhver operation FRÆIG Coroill til enhver operation Vælg den rigtige fræser til opgaven IO/AI Coroill 245 Coroill 200 krubbearbejdning Coroill 390 Coroill 245 letbearbejdning/profilfræsning Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Læs mere

Værktøjer til effektiv af- og sporstikning

Værktøjer til effektiv af- og sporstikning Værktøjer til effektiv af- og sporstikning Skabt til afstikning CoroCut QD er det stærkeste og mest avancerede af- og sporstikningsværktøj på markedet. Det er perfekt til sikker afstikning eller bearbejdning

Læs mere

MC7000. En revolution inden for drejning i rustfrit stål B201DK

MC7000. En revolution inden for drejning i rustfrit stål B201DK B201DK ISO platter til drejning af rustfrit stål MC7000 En revolution inden for drejning i rustfrit stål Fremragende modstandsevne mod stråleslid og ingen gratdannelse. Lang levetid for værktøjet opnås

Læs mere

Perforerede plader - teknisk information

Perforerede plader - teknisk information Fra Lager Over 1000 forskellige standardpositioner er tilgængelige fra vore leverandørers lagre. Heraf ca. 400 positioner til omgående levering fra vort lager, Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg. Lagerføres

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Den nye råstyrke inden for spåntagning.

Den nye råstyrke inden for spåntagning. Produkthåndbog Fræsning _ Sølv, sort, stærk Den nye råstyrke inden for spåntagning. Fræsning hører fortiden til slip tigeren løs! Tiger tec sætter endnu en gang nye standarder inden for spåntagende bearbejdning

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant Roterende værktøjer ræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 VÆRKTØSHOLDRSYSTMR Sådan vælger du værktøjsholder Sådan vælger du værktøjsholder 1 Vælg værktøjssammensætningsmetode

Læs mere

CoroMil -koncepter DAN DAN

CoroMil -koncepter DAN DAN CoroMill -koncepter CoroMill Dit førstevalg Siden det blev introduceret har CoroMill præget udviklingen inden for fræsning. Takket være deres typiske karakteristika med letskærende skær, forskellige tanddelinger

Læs mere

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 2 VI KLARER SKÆRENE FOR DIG Hos Seco er formålet med alt, hvad vi gør, at hjælpe dig med at klare de udfordringer, du står over for i dag og i fremtiden. Vores globale team

Læs mere

DANISH. Euro High Performance-katalog

DANISH. Euro High Performance-katalog DANISH Euro High Performance-katalog Anvendelsesvejledning Valg af farvebånd Sutton Tools har gjort valg af værktøj til skæring af forskellige materialer let ved at anvende bånd med farvekode på værktøjernes

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

Vi tilbyder en omfattende service...

Vi tilbyder en omfattende service... Sutton Tools Vi er stolte over at repræsentere Sutton Tools og deres store udvalg af højkvalitetsprodukter indenfor skærende værktøj. Sutton Tools er australsk og består af et fokuseret og højkvalificeret

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data:

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data: Materialer Stål 240 YP EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240 Ståltype baseret på S 235 JRG2 iht. EN 10025 med forbedrede egenskaber for koldbearbejdning og styrke samt bedre tolerancer. Teknisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Hvidbog. Udnyttelse af fordelene ved køling i af- og sporstikning

Hvidbog. Udnyttelse af fordelene ved køling i af- og sporstikning Hvidbog Udnyttelse af fordelene ved køling i af- og sporstikning Af- og sporstikning er normalt ikke de foretrukne bearbejdningsopgaver i maskinværksteder. Kombinationen af tynde skær og holdere sammen

Læs mere

skærende værktøj 2013 / 14

skærende værktøj 2013 / 14 skærende værktøj 2013 / 14 Hulsave i sæt Hulsave HSS M3 Bi-Metal Combitand 4/6. Til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. 60 261 125 60 261

Læs mere

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m.

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m. Momentspænding Tilspændingsmoment Tilspændingsmoment er et mål for den kraft, der trækkes med i skruen/møtrikken, når den spændes. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt.

Læs mere

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed PRODUKT INFORMATION NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS NEO Serien - Endefræsere med variabel helix VOL.2 Nyhed Variabel helix - Endefræser NEO Serien Stabil og effektiv fræsning takket være den innovative

Læs mere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere High performance løsninger - Løsninger for not, slet, skrub & konveks - Hårdmetal af mikro og ultra fine korn - Standard og specielle geometrier Hårdmetal fræsere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AS5500

SIKKERHEDSDATABLAD AS5500 ACC SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF INDHOLD/PRÆPARAT OG VIRKSOMHED/FORETAGENDE PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER: 80044014 LEVERANDØR: ACC SILICONE LTD. AMBER HOUSE SHOWGROUND ROAD BRIDGWATER SOMERSET

Læs mere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere ENDEFRÆSERE PRODUCTION Hårdmetal endefræsere Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere Vores vision er i Danmark, at producere fræsere af høj kvalitet til meget konkurrence dygtige

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Værktøjer og strategier

Læs mere

1 Grundlæggende information om gevind

1 Grundlæggende information om gevind Indholdsfortegnelse Indledning 2 1 Grundlæggende information om gevind 3 APPLIKATIONSVEJLEDNING Gevindbearbejdning Gevinddrejning og gevindfræsning 2 Applikationer Gevindbearbejdningsmetoder Gevinddrejning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 22072009 / ABB Erstatter den: 07062007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger.

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger. UDDEHOLM RAMAX LH LØFTER STANDARDEN TIL ET HØJERE NIVEAU Uddeholm Ramax LH er et førsteklasses holderstål, der matcher de høje krav, der stilles i dag indenfor værktøjsindustrien. Uddeholm Ramax LH tilbyder

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

FTO-3D Nyt FTO HM bor med indvendig køling

FTO-3D Nyt FTO HM bor med indvendig køling PRODUKT INFORMATION Nyt FTO HM bor med indvendig køling FTO - 3D FTO - 3D borene er miljøvenlige! Lang standtid er miljøvenligt En ny "bølget" spidsgeometri Ny spidsgeometri giver større skarphed og længere

Læs mere

Større pålidelighed ved dybere afstikning

Større pålidelighed ved dybere afstikning Større pålidelighed ved dybere afstikning Prioriterede brugerkrav...... til dybere afstikningsoperationer blev erkendt på et tidligt stadie af udviklingen af et nyt koncept. Det skete på basis af en bred

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

CoroTurn SL. Anvendelse. Produkter. Tilbehør. Reservedele. Udskiftelige skærhoveder. Udvendig bearbejdning - Udborestænger og skærhoveder

CoroTurn SL. Anvendelse. Produkter. Tilbehør. Reservedele. Udskiftelige skærhoveder. Udvendig bearbejdning - Udborestænger og skærhoveder CoroTurn Content Anvendelse ndledning Produkter Oversigt Udskiftelige skærhoveder Udvendig bearbejdning - Udborestænger og skærhoveder ndvendig bearbejdning Udborestænger og skærhoveder CoroCut udskiftelige

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Materialer til indsætning og nitrering

Materialer til indsætning og nitrering Materialer til indsætning og nitrering V. Flemming Larsen, FMV Temadag om Varmebehandling 2. november 2006 Sauer-Danfoss Konstruktionsstål / Værktøjsstål Typiske stål for gasnitrering Konstruktionsstål

Læs mere

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Juni 15 (MSDB) : Bronzelod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Underlagsplatte og skærleje. Fastspændingsskruer. Kontaktflader. GENERELLE OPLYSNINGER Praktiske tips Vedligeholdelse af værktøj

Underlagsplatte og skærleje. Fastspændingsskruer. Kontaktflader. GENERELLE OPLYSNINGER Praktiske tips Vedligeholdelse af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Underlagsplatte og skærleje Kontrollér underlagsplatten for skader. Rengør skærlejet og kontrollér at værktøjet er intakt. Vend eller udskift om nødvendigt underlagsplatten.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Revision: 10012008 / ABB UDDEHOLM A/S Kokmose 8 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Sådan vælges det rette værktøj til gevinddrejning

Sådan vælges det rette værktøj til gevinddrejning TREANG ow to choose threading tool Sådan vælges det rette værktøj til gevinddrejning Sådan vælges det rette værktøj til gevinddrejning Af- og sporstikning 1 2 efiner typen af operation Vælg metode til

Læs mere

Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk

Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk Lagerprogram 2013 sterby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk Indholdsfortegnelse Bitssæt PB 23 / PB 31 / PB 31-3 Side 34

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31 Produktnavn: Equitone Linea Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Equitone Linea Anvendelse: Facadebeklædning Leverandør: ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro,

Læs mere

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE-343 Älmhult, Sverige Tel +46 (0)0 445 95 00 Fax +46 (0)0 445 95 0 Stena Aluminium A/S Metalvej 0 DK-6000 Kolding, Danmark Tel +45 76 30 56 00 Fax +45 76 30

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Produktnavn: ivarcem 700T, Villacem 702 Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarcem 700T, Villacem 702 Anvendelse: Tag og facade beklædning. Leverandør: ivarsson

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

Ledhoveder og ledlejer

Ledhoveder og ledlejer 66 Ledhoveder og ledlejer INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333 Fax 4386 8388 E-mail: klee@klee.dk www.klee-online.dk Introduktion Ledhoveder og -lejer er maskindele samlet i henhold til DIN ISO

Læs mere

Specialstål til individuelle behov Produktoverblik

Specialstål til individuelle behov Produktoverblik Specialstål til individuelle behov Produktoverblik 2 Steeltec Group & SCHMOLZ+BICKENBACH Group: Produktion af specialstål. Providing Special Steel Solutions Velkommen til Steeltec SCHMOLZ+BICKENBACH Group

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Stålgrupper Stålbetegnelser

Stålgrupper Stålbetegnelser Stålgrupper Stålbetegnelser Stålnormer og ståltyper EN stålstandarder EN = Europäische norm = Europæisk standard Efter EN 10020»Definition og klassifikation af stål«er stål defineret som: Et materiale,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING.

HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING. HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING. TRE GANGE HURTIGERE FRÆSNING ÅBNER OP FOR NYE, STORE FORRETNINGSMULIGHEDER Tiderne skifter. Den stadigt stigende konkurrence

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

KEYSTONE OPTISEAL WAFER OG LUGGED

KEYSTONE OPTISEAL WAFER OG LUGGED OptiSeal er en videreudvikling af tidligere vellykkede blødtættende ventildesign. Sortimentet indeholder flere funktioner, som yderligere øger ventilens levetid og ydeevne FUNKTIONER GENEREL ANVENDELSE

Læs mere

Metal koldrundsave fra JEPSON

Metal koldrundsave fra JEPSON THE INVENTOR OF THE DRY CUTTER Metal koldrundsave fra JEPSON Optimale bærbare maskiner til byggepladsen og værkstedet 9435 Super Dry Cutter 9430 Premium Dry Cutter 8219 Metal håndrundsav 8230 Metal håndrundsav

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Cylindrisk induktiv føler E2A. Bestillingsoplysninger. DC 3-leder-modeller (NO+NC: DC 4-leder) *2

Cylindrisk induktiv føler E2A. Bestillingsoplysninger. DC 3-leder-modeller (NO+NC: DC 4-leder) *2 Cylindrisk induktiv føler Høj kvalitet giver ekstra lang levetid bredt udvalg i kraft af det modulopbyggede koncept designet og testet til ekstra lang levetid IP67 og IP69k giver den bedste beskyttelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Reuter CLEANER II-Eletrolyt Efter (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD Reuter CLEANER II-Eletrolyt Efter (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) DK Version 1 / Side 1 af 5 1 IDENTIFIKATION Handelsnavn : Anvendelse: Producent / leverandør : REUTER CLEANER II elektrokemisk rengøring af rustfrit stål REUTER GmbH & Co KG Hoffeldstraße 104 40235 Düsseldorf

Læs mere

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 Graviertechnik Handelsnavn GRAVOXYD Sværtningsbejdse GR-K, Kat.-nr. 838 Anvendelsesformål Sværtning af graveringer på messing, og sølv og hurtigbrunering

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Svejse tilsatsmaterialer

Svejse tilsatsmaterialer Svejse tilsatsmaterialer Overflade og Hårdpålægning UTP-Produkt DIN 8555 5.13 Hærdning af det rene svejsegods RØR- nvendelsesområde TRÅD CHRONOS E 7-UM-200-KP Svejsningsforhold: ca. 220 HB Efter hærdning:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

TN MC-JET. værktøjsslibning Tlf. +45 5687 2001 Fax +45 5687 2650 info@tnslib.dk

TN MC-JET. værktøjsslibning Tlf. +45 5687 2001 Fax +45 5687 2650 info@tnslib.dk Netto prisliste 2014/15 Alle priser gældende ab fabrik, inkl. emballage, ekskl. moms. Stål Højlegeret Stål Rustfri Støbejern Nickel/Titan HSS & Hærdet Aluminium Kobber Grafit 1 Netto prisliste 2014/15

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 91/155/EØF

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 91/155/EØF Produktnavn: Frontline Natura Pro, Pictura Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Frontline Natura Pro, Pictura Anvendelse: Facadebeklædning Leverandør: ivarsson

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere