GENERELLE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 GENERAL NFORMATON Content GENERELLE OPLYSNNGER Omregningstabel J2 Formler og definitioner J2 Tailor Made-muligheder J3 Sikkerhedsoplysninger J7 Krydsreferenceliste over materialer J8 Coromant genbrugskoncept (CRC) J13 Alfanumerisk indeks J14 J 1

2 GENERAL NFORMATON General formulas GENERELLE OPLYSNNGER Generelle formler Omregningstabel Metrisk til imperial Afstand mperial til metrisk Afstand 1 meter = tomme 25,40 mm = 25,4 millimeter 1 meter = fod 1 foot = 0.3 meter 1 millimeter = tomme 1 foot = millimeter Vægt Vægt 1 kilogram = pounds 1 pound = 0.45 kilogram 1 kilogram = ounces 1 ounce = gram Moment Moment 1 newtonmeter (Nm) = pound-force foot (ft-lbf) 1 pound-force foot (ft-lbf) = 1.4 newtonmeter (Nm) 1 newtonmeter (Nm) = 8,851 pound-force tommer (in-lbf) 1 pound-force foot (ft-lbf) = 0.1 newtonmeter (Nm) Formler og definitioner: Metrisk mperial v c = Skærehastighed m/min. (meter/minut) ft/min (fod/minut) n = Spindelhastighed o/min. (omdrejning pr. minut) v f = bordtilspænding mm/min. tomme/min. z n = samlet antal effektive skærkanter z c = antal effektive skærkanter z f = tilspænding pr. tand mm/z tomme/z n f = Tilspænding pr. omdrejning mm/o. tomme/o. h ex = maks. tykkelse mm Tomme a p = Spåndybde mm Tomme l a = skærbredde mm Tomme a e = spånbredde mm Tomme a e/d c % = Radial neddykning % % n = bearbejdningstid min. min. Q = spånvolumen cm 3 /min. tomme 3 /min. nap = antal overløb t.p.i. = gevind pr. tomme k c = specifik skærekraft N/mm 2 lbs/in 2 R a = Overfladeruhed µm µin Skær-størrelse ic = indskrevet cirkel i tommer oplysningerjcoroturn SL D = skærkantlængde i mm J 2

3 GENERAL NFORMATON Tailor Made Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Flere muligheder med værktøj tilpasset til dine specielle krav. Udover det omfattende stadardprogram tilbyder vi også Tailor Madeservice for en bred vifte af vores produkter. Vi skræddersyer standardværktøjet så det passer til dine forhold - det er hurtigere og billigere end specialværktøj. - Tegning og tilbud med det samme - Levering ca. 3 uger Specialfremstillede løsninger vis vores standard- og Tailor Made-løsninger ikke opfylder dine behov, kan du trygt stole på, at Sandvik Coromants store erfaring inden for specialfremstillede værktøjsløsninger er i stand til at imødekomme selv de mest krævende opgaver. Download Tailor Made Tool Selection-guiden i PDF-format på For nærmere oplysninger kontakt din Coromant-konsulent. oplysningerjcoroturn SL J 3

4 GENERAL NFORMATON Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Tailor Made Oversigt over Tailor Made-produktfamilier Af- og sporstikning CoroCut 1-2-skær Ekstra værktøjsmuligheder - Skærbredde - Næseradius - Skærform - Skærkvalitet CoroCut 3-skærs T-Max Q-Cut og CoroCut-holdere Gevinddrejning T-Max U-Lock-skær CoroThread 266-skær T-Max Q-Cut-skær - Skærbredde - Næseradius - Skærform - Skærkvalitet - Koblings-/skaftstørrelse - Spåndybder - Skærsystem - oldertype - Diametre - Stikdybde - Udvendig/indvendig - Skær-størrelse - Profiler - Stigning - Stigningsvinkler - Gevindtype - Udvendig/indvendig - Skær-størrelse - Profiler - Stigning - Stigningsvinkler - Gevindtype oplysningerjcoroturn SL J 4

5 GENERAL NFORMATON Tailor Made Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Fræsning Ekstra værktøjsmuligheder CoroMill 200 plan- og profilfræser - Skær-størrelse - Antal skær - Underlagsplatte CoroMill 210 til planfræsning og - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 245 planfræser - Antal skær - /V, diameter CoroMill 290 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Antal skær - /V, diameter - Underlagsplatte Fræsning CoroMill 390 valsefræsere Ekstra værktøjsmuligheder - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 490 plan- og hjørnefræser - Antal skær - Kølevæske (D c<63) CoroMill Century planfræserskær - Skærkvalitet - øjre-/venstreudførelse - Spåndybde - jørneform - Wiper-design CoroMill 790 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 331 skivefræser - Fræsertype - øjre-/venstreudførelse - Skær-størrelse CoroMill 300 plan- og profilfræser - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 390 retvinklet hjørnefræser - Skær-størrelse - Kølevæske CoroMill 390 pindfræsere - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske CoroMill 331-skær Slidsfræser Skær-størrelse - Skærgeometri - Skær form/radius - jørneradius - Skærkvalitet - Skær-størrelse - Antal skær - Kølevæske Q-Cut-skær til slidsfræser Skær-størrelse - Skærkvalitet - Skærbredde - Tolerance - Fas oplysningerjcoroturn JGenerelle SL J 5

6 GENERAL NFORMATON Tailor Made GENERELLE OPLYSNNGER Tailor Made oring CoroDrill Delta-C solide hårdmetalbor Coromant Delta hårdmetalbor med CoroDrill 854, 855, 856 CoroDrill 880 bor med vendbart skær CoroDrill 881 vendeskærsbor Ekstra værktøjsmuligheder - ordiameter/trin - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter/trin - årdmetalkvalitet - uldybde - Fas/hjørneradius - Tolerance - Kølevæsketilførsel - ordiameter - orlængde - uldybde - Spånkanallængde - ordiameter - orlængde - uldybde - Værktøjssystem Skafter til system med udskiftelig skærenhed (E) - CoroMill E koblingsstørrelse - Cylindrisk eller Weldon - Skaftlængde - Design, konisk eller lige oplysningerjcoroturn SL CoroDrill 880 trin og fas Coromant U bor med vendbart skær T-MAX justerbare borehoveder - ordiameter - uldybde - Fas/hjørneradius - Kølevæsketilførsel - Styrende skær - ordiameter/trin - Antal ekstra skær - Fasskær - orlængde - uldybde - Spånkanallængde - ordiameter - ndfæstning, størrelse J 6

7 GENERAL NFORMATON Safety information Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med slibning af hårdmetal Materialesammensætning årdmetalprodukter indeholder wolframkarbid og kobolt, og de kan også indeholde titankarbid, tantalkarbid, niobiumkarbid, kromkarbid, molybdænkarbid eller vanadiumkarbid. Nogle kvaliteter indeholder titancarbonitrid og/eller nikkel. Eksponeringsveje Slibning eller opvarmning af hårdmetalblanks eller produkter frembringer støv eller dampe, der indeholder farlige stoffer, som ikke må indåndes, sluges eller komme i kontakt med hud eller øjne. Akut giftighed Støvet er giftigt ved indånding. ndånding kan forårsage irritation og betændelse i luftvejene. Undersøgelser har vist, at den akutte indåndingsfare er mærkbart større ved samtidig indånding af kobolt og wolframkarbid end ved indånding af kobolt alene. udkontakt kan forårsage irritation og kløe. Eksponering kan forårsage en allergisk reaktion hos særligt følsomme personer. Kronisk giftighed Gentagen indånding af aerosoler, der indeholder kobolt, kan forårsage obstruktion i åndedrætsorganerne. Længere tids indånding af øgede koncentrationer kan forårsage lungefibrose eller lungekræft. Epidemiologiske undersøgelser har vist, at arbejdere, der har været udsat for høje koncentrationer af wolframkarbid/kobolt, har en øget risiko for at udvikle lungekræft. Kobolt og nikkel er kraftige hudsensibiliserende stoffer. Gentagen eller længere tids hudkontakt kan forårsage irritation. Risikoudtryk Giftigt: Alvorlig helbredsrisiko ved længere tids indånding. Giftigt ved indånding. egrænset tegn på kræftfremkaldende effekt. Kan forårsage sensibilisering ved indånding og hudkontakt. Forholdsregler Undgå dannelse og indånding af støv. Det anbefales at anvende lokal udblæsningsventilation, der kan reducere den mængde støv, som medarbejderne udsættes for, til et niveau, der ligger inden for de tilladte grænseværdier iht. nationale forskrifter. vis det ikke er muligt at anvende ventilation, eller hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig, anbefales det at anvende åndedrætsværn, som er godkendt til formålet i henhold til nationale forskrifter. Anvend om nødvendigt sikkerhedsbriller eller briller med sideafskærmning. Undgå gentagen hudkontakt. Anvend egnede handsker. Vask huden grundigt efter håndtering. Anvend egnet beskyttelsestøj. Vask tøjet efter behov. Undgå at spise, drikke eller ryge i værkstedet. Vask huden grundigt, inden du spiser, drikker eller ryger. GENERELLE OPLYSNNGER oplysningerjcoroturn SL J 7

8 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer Materiale krydsreferenceliste GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan oplysningerjcoroturn JGenerelle SL P Stål Ulegeret stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS P1.1.Z.AN 01.1 S235JR G C 1311 A E 24-2 Ne STKM 12A;C P1.1.Z.AN 01.1 S235J2 G A E 24-U Fe37-3 P1.1.Z.AN 01.1 C M CC12 C15C16 F P1.1.Z.AN 01.1 C A20 2C/2D CC20 C20C21 F P1.1.Z.AN 01.1 C15E M15 32C XC12 C16 C15K S15C P1.1.Z.AN 01.1 C25E S25C P1.1.Z.AN 01.1 S380N E 2145 A FeE390KG P1.1.Z.AN MnV E 2142 A NFA E P1.1.Z.AN Si A S7 55Si8 56Si7 - P1.1.Z.AN S P1.2.Z.AN 01.2 C A CC35 C35 F P1.2.Z.AN 01.2 C M CC45 C45 F P1.2.Z.AN Mn M M P1.2.Z.AN MN M5 36Mn5 SMn438() P1.2.Z.AN Mn M28 14A M5 C28Mn - SCMn1 P1.2.Z.AN 01.2 C35G A XC38TS C36 - S35C P1.2.Z.AN 01.2 C45E M XC42 C45 C45K S45C P1.2.Z.AN 01.2 C53G A XC48TS C53 - S50C P1.2.Z.AN 01.3 C M C P1.2.Z.AN 01.3 C55E M XC55 C50 C55K S55C P1.2.Z.AN 02.1 S275J2G C 1412 A E SM 400A;;C P1.2.Z.AN 02.1 S355J2G3+C E36-3 Fe52FN/Fe52CFN - SM490A;;C;YA;Y P1.2.Z.AN 02.1 S355J2G M MC 5 Fe52 F-431 P1.3.Z.AN 01.3 C60E A62 43D CC55 C P1.3.Z.AN 01.3 C60E A62 43D XC60 C60 - S58C P1.3.Z.AN 01.4 C101E A XC F-5117 P1.3.Z.AN 01.4 C101u W 1A 1880 W 1 Y105 C36KU F-5118 SK 3 P1.3.Z.AN 01.4 C105W1 W W210 Y120 C120KU F.515 SUP4 P1.3.Z.AN 02.1 S340 MGC SC7 60SiCr8 60SiCr8 - P1.4.Z.AN SMn M S250 CF9SMn28 11SMn28 SUM22 P1.4.Z.AN SMnPb L13 S250Pb CF9SMnPb28 11SMnPb28 SUM22L P1.4.Z.AN SPb PbF2 CF10SPb20 10SPb20 - P1.4.Z.AN SMn M S 300 CF9SMn36 12SMn35 - P1.4.Z.AN SMnPb L14 S300Pb CF9SMnPb36 12SMnP35 - P1.4.Z.AN S M36 8M MF4 - F210G - P1.5.C.UT 01.1 GC16E A04 1A Lavtlegeret stål P2.1.Z.AN Mo A204Gr.A 15D3 16Mo3KW 16Mo3 - P2.1.Z.AN Ni A350LF5 16N6 14Ni6 15Ni6 - P2.1.Z.AN NiCrMo M NCD2 20NiCrMo2 20NiCrMo2 SNCM220() P2.1.Z.AN CrNiMo A NCD6-14NiCrMo13 - P2.1.Z.AN Cr M C3 - - SCr415() P2.1.Z.AN Cr A C3 - - SUP9(A) P2.1.Z.AN CrMo CD4-12CrMo4 SCM415() P2.1.Z.AN CrMo Gr A182 F11;F12 15CD3.5 14CrMo4 5 14CrMo45-15CD4.5 P2.1.Z.AN CrMo Gr.31; A182 F.22 12CD9, 10 12CrMo9, 10 TU. - P2.1.Z.AN MoV MoCrV6 - P2.1.Z.AN CoMo M M P2.1.Z.AN NiCr NC11 16NiCr11 15NiCr11 SNC415() P2.1.Z.AN NiCr M13; A12 36A ; NC SNC815() P2.1.Z.AN 02.1/ MnCr (527M20) MC5 16MnCr5 16MnCr5 - P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo A ; CD4 35CrMo4 34CrMo4 SCM432;SCCRM3 P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo M40 19A ; CD4TS 41CrMo4 42CrMo4 SCM 440 P2.1.Z.AN 02.1/ CrMo M40 19A CD4 42CrMo4 42CrMo4 SCM440() P2.1.Z.AN NiCrMo M13 36C NiCrMo13 14NiCrMo131 - P2.2.Z.AN CrMo M CD 12 30CrMo12 F-1712 P2.2.Z.AN CrMoV M39 40C CrMoV P2.2.Z.AN CrS A L1-105WCR P2.2.Z.AN NiCr L6 55NCV6 - F-528 P2.2.Z.AN WCrV S S1-45WCrV8KU 45WCrSi8 - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrNiMo M NCD3 38NiCrMo4(K) 35NiCrMo4 - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrNiMo M NCD6 35NiCrMo6(K) - - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ Cr A C4 34Cr4(K) 35Cr4 SCr430() P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ Cr A C4 41Cr4 42Cr4 SCr440() P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrMo M CD12 32CrMo12 F.124.A - P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrV A CV4 50CrV4 51CrV4 SUP10 P2.2.Z.AN/P2.5.Z.T 02.1/ CrAlMo M CAD6, 12 41CrAlMo7 41CrAlMo7 - P2.3.Z.AN Cr A C6 100Cr6 F.131 SUJ2 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 02.1/ WCr WC13 10WCr6 105WCr5 SKS31 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 107WCr5KU SKS2, SKS3 P2.3.Z.AN/1.2.Z.A 02.1/ L6 55NCDV7 - F.520.S SKT4 P2.3.Z.AN/1.3.Z.A 02.1/ Cr L3 - - L3 Y100C6-100Cr6 - J 8

9 Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan P P2.4.Z.AN MnCr P2.5.Z.T Mo Mo5 16Mo5 - P2.5.Z.T NiCrMo Type NiCrMo2(K) 40NiCrMo2 SNCM240 P2.5.Z.T Cr Cr4 SCr440 P2.5.Z.T NiCrMo M F-1270 P2.5.Z.T NiCr A35 111A NC6 - - SNC236 P2.6.C.UT Mo A F520.S - P2.6.C.UT 02.1/ CrMo CDS CD4 25CrMo4(K) AM26CrMo4 SCM420;SCM430 P2.6.C.UT øjtlegeret stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS Stål P3.0.Z.AN X210Cr D3 - - D3 Z200C12 X210Cr13KU X210Cr12 SKD1 X250Cr12KU P3.0.Z.AN X43Cr P3.0.Z.AN X40CrMoV Z40CDV5 X35CrMoV05KU X40CrMoV5 SKD61 X40CrMoV511KU P3.0.Z.AN X100CrMoV A A2 Z100CDV5 X100CrMoV51KU X100CrMoV5 SKD12 P3.0.Z.AN X210CrW X215CrW12 1KU X210CrW12 SKD2 P3.0.Z.AN X30WCrV Z30WCV9 X28W09KU X30WCrV9 SKD5 X30WCrV9 3KU P3.0.Z.AN X165CrMoV X165CrMoW12KU X160CrMoV12 - P3.0.Z.AN X155CrMoV NV P3.0.Z.T X8Ni ; ASTM A353 - X10Ni9 XNi09 - P3.0.Z.T Ni Z18N P3.1.Z.AN S A D3 Z40CSD10 15NiCrMo13 - SU3 P3.1.Z.AN M M 2 Z85WDCV S F SK 51 P3.1.Z.AN S M M S F-5613 SK 55 P3.1.Z.AN S M 7 - S F P3.2.C.AQ G-X120Mn Z120M L3 Z120M12 XG120Mn12 X120Mn12 SCMn/1 Ferritisk/martensitisk rustfrit stål P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL S Z10C13 X10CrAl12 F.311 SUS405 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL S Z10CAS18 X8Cr17 F.3113 SUS430 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X10CrAL Z10CAS24 X16Cr26 - SU446 P5.0.Z.AN 05.11/15.11 X1CrMoTi S P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6Cr S Z6C13 X6Cr13 F.3110 SUS403 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T X7Cr F P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X10Cr S21 56A Z10C14 X12Cr13 F.3401 SUS410 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6Cr S Z8C17 X8Cr17 F3113 SUS430 P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6CrAL S Z8CA12 X6CrAl P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X20Cr S Z20C13 X20Cr P5.0.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X6CrMo S Z8CD17.01 X8CrMo17 - SUS434 P5.0.Z.T X45CrS S W3 Z45CS9 X45GrSi8 F322 SU1 P5.0.Z.T 05.11/15.11 X85CrMoV S NV6 Z80CSN20.02 X80CrSiNi20 F.320 SU4 P5.0.Z.T 05.11/15.11 X20CrMoV X20CrMoNi P5.0.Z.P 05.11/15.11 X12CrS S Z11CF13 X12 CrS 13 F-3411 SUS 416 P5.0.Z.P 05.11/15.11 X46Cr S45 56D Z40CM X40Cr14 F.3405 SUS420J2 P5.0.Z.P 05.11/15.11 X19CrNi S Z15CNi6.02 X16CrNi16 F.3427 SUS431 P5.0.Z.P 05.12/15.12 X5CrNiCuNb Z7CNU P5.0.Z.P X4 CrNiMo Z6CND P5.1.Z.AN/P5.0.Z.T 05.11/15.11 X14CrMoS F Z10CF17 X10CrS17 F.3117 SUS430F P2.1.Z.AN 02.1 P2.2.Z.AN P2.2.Z.AN 02.1 P2.5.Z.T 02.2 P1.2.Z.AN P1.2.Z.AN P1.2.Z.AN P2.5.Z.T P2.5.Z.T 02.2 P2.5.Z.T 02.2 P2.5.Z.T Varemærker OVAKO 520M (Ovako Steel) FORMAX (Uddeholm Tooling) MACRO NT (matra Steel) NEXA 482 (XM) (nexa Profil) S355J2G3(XM) C45(XM) 16MnCrS5(XM) NEXA280(XM) 070M20(XM) ARDOX 500 (SSA Swedish Steel Corp.) WELDOX 700 (SSA Swedish Steel Corp.) oplysningerjcoroturn JGenerelle SL J 9

10 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer oplysningerjcoroturn SL SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan M Rustfrit stål Austenitisk rustfrit stål Standard DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS M1.0.Z.AQ 05.11/15.11 X3CrNiMo C CA6-NM Z4CND13.4M (G)X6CrNi304 - SCS5 Z38C13M M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.11/15.11 X53CrMnNiN S54 - EV8 Z52CMN21.09 X53CrMnNiN SU35, SU36 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiN S LN Z2CN SUS304LN M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMoN LN Z2CND SUS316LN M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND17-12 X2CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND17.12 X2CrNiMo SCS16, SUS316L M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X3CrNiMo S , Z6CND X8CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMo S L Z2CND19.15 X2CrNiMo SUS317L M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X6CrNiNb S17 58F Z6CNNb18.10 X6CrNiNb18 11 F.3552 F.3524 SUS347 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X6CrNiMoTi S17 58J Ti Z6NDT17.12 X6CrNiMoTi17 12 F M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X10CrNiMoNb Z6CNDNb17 13 X6CrNiMoNb M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X15CrNiSi S Z15CNS SU309 M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNiMoN S21 58C Z1NCDU F.8414 SCS17 M1.0.Z.AQ 05.21/15.21 X1CrNiMoCuN S31254 Z1CNDU AZ M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X9CrNi Z12CN17.07 X12CrNi17 07 F.3517 SUS301 M1.0.Z.P 05.22/15.22 X7CrNiAL S P Z8CNA17-07 X2CrNiMo M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT 05.21/15.21 X2CrNi S L Z2CN18-10 X2CrNi S12 M1.1.Z.AQ 05.21/ S31 58E 2332, Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3504 F.3541 SUS304 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X5CrNi S15 58E Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3551 SUS304 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X5CrNiMo S16 58J Z6CND17.11 X5CrNiMo17 12 F.3543 SUS316 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 X6CrNiTi S Z6CNT18.10 X6CrNiTi18 11 F.3553 F.3523 SUS321 M1.2.Z.AQ 05.21/15.21 X8CrNiS S21 58M Z10CNF X10CrNiS F.3508 SUS303 Superaustenitisk rustfrit stål (Ni > 20%) M2.0.C.AQ G-X40NiCrSi C XG50NiCr SC15 M2.0.Z.AQ 05.21/15.21 X1NiCrMoCu UNS V 0890A Z2 NCDU M2.0.Z.AQ 05.21/15.21 X8CrNi S S Z12CN25 20 X6CrNi25 20 F.331 SU310 M2.0.Z.AQ X12NiCrSi Z12NCS35.16 F SU330 M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 X1NiCrMoCu NO8028 Z1NCDU Rustfrie duplex- (austenitiske/ferritiske) ståltyper. M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ 05.51/15.51 X2CrNiN S M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ 05.51/15.51 X8CrNiMo S M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/15.52 X2CrNiN S32304 Z2CN23-04AZ M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/ M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ 05.52/15.52 X2CrNiMoN S31803 Z2CND M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 M1.0.Z.AQ 05.23/15.23 M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 Varemærker SANMAC 304 (Sandvik Steel) SANMAC 304L (Sandvik Steel) SANMAC 316 (Sandvik Steel) SANMAC 316L (Sandvik Steel) 254 SMO 654 SMO SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel) SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel) J 10

11 oplysningerjcoroturn SL Krydsreferenceliste over materialer GENERELLE OPLYSNNGER SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan K Støbejern Aducérgods DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS K1.1.C.NS / MN 32-8 FCM310 K1.1.C.NS 07.1 EN-GJM / MN FCMW330 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P 440/ Mn 450 GMN 45 FCMW370 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P 510/ MP 50-5 GMN 55 FCMP490 P 570/ MP 60-3 FCMP540 K1.1.C.NS 07.2 EN-GJM P570/ A Mn GMN 65 - FCMP590 K1.1.C.NS 07.3 EN-GJM P690/ A Mn700-2 GMN 70 FCMP690 Gråt støbejern Standard K2.1.C.UT K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL No 20 Ft 10 D FC100 K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL Grade No 25 Ft 15 D G 15 FG 15 FC150 K2.1.C.UT 08.1 EN-GJL Grade No 30 Ft 20 D G 20 FC200 K2.1.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 35 Ft 25 D G 25 FG 25 FC250 K2.1.C.UT 08.2 EN-JLZ Grade No 55 Ft 40 D K2.2.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 45 Ft 30 D G 30 FG 30 FC300 K2.2.C.UT 08.2 EN-GJL Grade No 50 Ft 35 D G 35 FG 35 FC350 K2.3.C.UT 08.3 GGL-NiCr L-NiCuCr A436 Type 2 L-NC Nodulært støbejern K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS SNG 420/ FCS GS FGE FCD400 K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS LT SNG 370/ FGS K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS LT K3.1.C.UT 09.1 EN-GJS SNG 500/ FGS GS 500 FGE 50-7 FCD500 K3.2.C.UT 09.2 EN-GJS SNG 600/ FGS FCD600 K3.3.C.UT 09.2 EN-GJS SNG 700/ FGS GS FGS 70-2 FCD700 K3.5.C.UT - EN-GJSA-XNiCr Grade S A43D2 S-NC Kompakt grafitjern K4.1.C.UT - EN-GJV-300 K4.1.C.UT - EN-GJV-350 K4.2.C.UT - EN-GJV-400 K4.2.C.UT - EN-GJV-450 K4.2.C.UT - EN-GJV-500 Udglødet duktilt jern K5.1.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 1 K5.1.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 2 K5.2.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 3 K5.2.C.NS - EN-GJS ASTM A897 No. 4 K5.3.C.NS ASTM A897 No. 5 J 11

12 GENERELLE OPLYSNNGER Krydsreferenceliste over materialer SO MC CMC Land Europa Tyskland Storbritannien Sverige USA Frankrig talien Spanien Japan N kke-jernholdige metaller Standard Aluminium-baserede legeringer DN EN W.-nr S EN SS AS/SAE/ASTM AFNOR UN UNE JS N1.3.C.AG G-AS9MGWA SC64D A-S7G C4S N1.3.C.UT G-ALMG5 LM GD-AS12 A-SU12 AC4A N1.3.C.UT/N1.3.C.AG 30.21/30.22 LM A5052 N1.3.C.UT GD-AlSi A413.0 A6061 N1.3.C.AG GD-AlSi8Cu3 LM A380.1 A7075 N1.3.C.UT G-AlSi12(Cu) LM A413.1 ADC12 N1.3.C.UT G-AlSi12 LM A413.2 N1.3.C.AG G-AlSi10Mg(Cu) LM A360.2 S Nikkel-baserede legeringer oplysningerjcoroturn JGenerelle SL ærdede materialer Varmebestandige superlegeringer S2.0.Z.AG S-NiCr13A16MoNb LW mar NC12AD - - S2.0.C.UT NiCo15Cr10MoAlTi LW AMS S2.0.Z.AG NiFe35Cr14MoTi LW ZSNCDT S2.0.Z.AG NiCr19Fe19NbMo LW R NC19eN - - S2.0.Z.AG NiCr20TiAk r NC20TA - - S2.0.Z.AG NiCr19Co11MoTi AMS 5399 NC19KDT - - S2.0.Z.AG NiCr19Fe19NbMo LW AMS 5544 NC20K S2.0.Z.AN A NC22FeD - - S2.0.Z.AN NiCr22Mo9Nb NC22FeDN - - S2.0.Z.AN NiCr20Ti R NC20T - - S2.0.Z.AG NiCu30AL3Ti Kobolt-baserede legeringer CoCr20W15Ni C, AMS KC20WN - - S3.0.Z.AG CoCr22W14Ni LW KC22WN Titaniumlegeringer S4.2.Z.AN TiAl5Sn TA14/ UNS R54520 T-A5E - - UNS R56400 S4.2.Z.AN TiAl6V TA10-13/TA UNS R56401 T-A6V - - S4.3.Z.AN TiAl5V5Mo5Cr3 S4.2.Z.AN TiAl4Mo4Sn4Si S2.0.Z.UT/S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN 20.2 S2.0.Z.AN 20.2 S2.0.Z.AG 20.2 S2.0.Z.AG 20.2 S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AN S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.Z.AG S2.0.C.NS S3.0.Z.AG 20.3 S3.0.Z.AG 20.3 ærdede materialer Varemærker Jern-baseret ncoloy 800 Nikkel-baseret aynes 600 Nimocast PD16 Nimonic PE 13 Rene 95 astelloy C ncoloy 825 nconel 600 Monet 400 nconel 700 nconel 718 Mar M 432 Nimonic 901 Waspaloy Jessop G 64 Kobolt-baseret Air Resist 213 Jetalloy Z.A 04.1 X100CrMo A C4S 1.3.Z.A 04.1 X110CrMoV AC4A 1.2.Z.A 04.1 X65CrMo AC4A J 12

13 A GENERELLE OPLYSNNGER Coromant genbrugskoncept (CRC) For miljøets skyld! enyt dig af Coromants genbrugskoncept (CRC) nu! Af- og sporstikning Coromants genbrugskoncept (CRC) er en omfattende service, som Sandvik Coromant tilbyder alle kunder, der vil medvirke til at genbruge brugte hårdmetalskær. lyset af det stigende forbrug af ikke-genbrugelige råvarer har alle producenter en pligt til at deltage i den økonomiske styring af de sparsomme ressourcer. Fordelene ved genbrugskonceptet taler for sig selv! Et verdensomspændende genbrugssystem. Omfatter alle vores kunder. Enkel procedure ved hjælp af indsamlings- og transportkasser. Mindre affald, hvilket giver mindre belastning af miljøet. edre udnyttelse af ressourcerne. Vi tager også imod hårdmetalskær fra andre producenter. C Gevinddrejning - G estil en indsamlingskasse til hver enkelt drejebænk, fræsemaskine, boremaskine eller bearbejdningscenter. Vi anbefaler én indsamlingskasse til hver maskine med et skærende værktøj. J estillingsnumre GENERAL NFORMATON Coromant Recycling Concept (CRC) J 13 Generelle oplysninger ndsamlingskasse (gul): Transportboks til værktøj i solidt hårdmetal (træ): Transportkasse til skær (træ): CoroTurn SL

14 J 14 Generelle oplysninger ndeks JCoroTurn SL oplysninger 131 A L A N A P A W A ,70,75 254LG RG LG C13-C22 266LL C13-C22 266R/LFA C37 266R/LFG C36 266R/LFGZ C36 266R/LG C11-C33 266R/LKF C41-C44 266R/LL C11-C33 266RFGZ C36 266RG C14-C31 266RKF C41,C43 266RL C11-C G G G G A G ,67,70,86,91,92, C 61, C 62,66,67,88,89, AX C C-SVUR/L DCLNR/L DDUNR/L 22, DDXNR/L 22, DSKNR/L 23, DTFNR/L 24, DVUNR/L 25, DWLNR/L SCLCR/L SCLPR/L SDUCR/L 28, SDUPR/L SDXCR/L SDXPR/L STFCR/L STFPR/L SVLR/L 30, SVQCR/L SVUCR/L SWLPR/L 35 A A570-2C 61,65 A570-3C 63,66,88,89 A570-4C 64 Axxx-DCLNR/L A253 Axxx-DDUNR/L A254 Axxx-DSKNR/L A255 Axxx-DTFNR/L A255 Axxx-DWLNR/L A256 Axxx-DVUNR/L A256 Axxx-MWLNR/L A260 Axxx-SCLCR/L A270,A271 Axxx-SCLPR/L A293,A294 Axxx-SDQCR/L A274,A277 Axxx-SDUCR/L A272,A273,A275,A276 Axxx-SDUPR/L A295A296,A297,A298 Axxx-SDXCR/L A274,A277,A278 Axxx-SDXPR/L A296,A297,A298 Axxx-SRDDN A279 Axxx-SRXDR/L A279 Axxx-SSKCR/L A281 Axxx-STFCR/L A282-A285 Axxx-STFPR/L A299,A300 Axxx-STUCR/L A286 Axxx-SWLPR/L A301.A302 Axxx-SVPR/L A289,A290 Axxx-SVQR/L A287,A289,A290 Axxx-SVQCL/R A288,A291 Axxx-SVUL/R A214,A292 Axxx-SVUCR/L A288,A291 T-TK-02 G39 C CCNR/L A195 CC-ET G41 CCET-UM A46 CCGT-UM A46 CCGW A82 CCGX-AL A47 CCLNR/L A195 CCMT-KF A45 CCMT-KM A46 CCMT-KR A47 CCMT-MF A45 CCMT-MM A46 CCMT-MR A47 CCMT-PF A45 CCMT-PM A45 CCMT-PR A46 CCMT-UF A45 CCMT-UM A46 CCMT-UR A47 CCMT-WF A45 CCMT-WM A45 CCMW A46 CCRNR/L A195 CDJNR/L A197 CDNNN A197 CDNNR/L A197 CDNNR/L A197 C-P G45 CKJNR/L A150 CNG A70 CNGA A67,A68,A69 CNGG-SGF A20 CNGN A70 CNGP A21 CNGQ A67,A68 CNGX A68,A69 CNMA A69 CNMA-KR A24 CNMG-M A23 CNMG-KF A20 CNMG-KM A22 CNMG-KR A24 CNMG-LC A20 CNMG-MF A20,A21 CNMG-MM A21 CNMG-MR A23 CNMG-PF A20 CNMG-PM A21 CNMG-PR A23 CNMG-QF A21 CNMG-QM A22 CNMG-SF A20 CNMG-SM A22 CNMG-SMR A22 CNMG-WF A20 CNMG-WL A20 CNMG-WM A21 CNMG-WMX A21 CNMM-R A24 CNMM-MR A23 CNMM-PR A23 CNMM-QR A24 CNMM-WR A23 CNMX-SM A22 CPMT-KF A60 CPMT-KM A60 CPMT-MF A60 CPMT-MM A60 CPMT-PF A60 CPMT-PM A60 CPMT-UM A60 CRDCN A204 CRDCR/L A204 CRDNN A205 CRSNR/L A205 CS A308 CSNR/L A200 CSDNN A201 CSG 86 CSKNR/L A200,A201 CSRNR/L A200,A201 CSSNR/L A200,A201 CTGNR/L A203 C-TK G39 CU-3C 94 Cx-131 G26,13 Cx Cx-266R/LFG C35 Cx-266R/LFGZ C35 Cx-266R/LKF C39,C40 Cx G28 Cx R G30 Cx G29 Cx R G30 Cx G32 Cx G33 Cx-391.E G31 Cx ,69,26 Cx-570-2C 56,60 Cx-570-3C 57,87 Cx-570-4C 58 Cx-A391.E G31 Cx-AL G44 Cx-AMT G46 Cx-APA 33 Cx-APR/L 33 Cx-ASA 28,32 Cx-ASR/L 29,32 Cx-ASR/L3 31,32 Cx-ASR/L45 30,32 Cx-ASS 29 Cx-C-4000 G43 Cx-C-5000 G43 Cx-C G43 Cx-CCLNR/L A187 Cx-CCRNR/L A187 Cx-CDJNR/L A188 Cx-CP G41 Cx-CRDCN A193 Cx-CRSCR/L A193 Cx-CRSNR/L A193 Cx-CSDNN A190 Cx-CSKNR/L A190 Cx-CSRNR/L A190 Cx-CSSNR/L A191 Cx-CTGNR/L A192 Cx-DCKNR/L A103 Cx-DCLNR/L A103,A245,A186 Cx-DCMNN 15 Kode Side Kode Side Kode Side Generelle oplysninger ndeks

15 J 15 JCoroTurn SL oplysninger ndeks Generelle oplysninger Cx-DCRNR/L A103,A186 Cx-DDNR/L A104 Cx-DDJNR/L A104,A188 Cx-DDMNL 16 Cx-DDNNN A104 Cx-DDUNR/L A104,A245 Cx-DRSNR/L A105 Cx-DSDNN A106,A189 Cx-DSKNR/L A106,A189 Cx-DSRNR/L A106,A189 Cx-DSSNR/L A106,A191 Cx-DTFNR/L A107,A246 Cx-DTGNR/L A107,A192 Cx-DTJNR/L A107 Cx-DTTNR/L A107 Cx-DVJNR/L A108 Cx-DWLNR/L A109,A246 Cx-DVMNL 16 Cx-DVVNN A108 Cx-LC2050 G18 Cx-LC2065 G15 Cx-LF123U 57 Cx-MAS G46 Cx-MTJNR/L A120 Cx-MVJNR/L A122 Cx-MWLNR/L A121,A251 Cx-MVUNR/L A252 Cx-NC2000 G12 Cx-NC3000 G12 Cx-NC3000 G12 Cx-NC5010 G24 Cx-NC5010 G24 Cx-NC5110 G24 Cx-NC5110 G24 Cx-NC5210 G25 Cx-NR G27 Cx-PCLNR/L A111,A115,A247,22 Cx-PCMNN 22 Cx-PCRNR/L A115 Cx-PDJNR/L A112,A116,23 Cx-PDMNR/L A112,23 Cx-PDUNR/L A248 Cx-PL G44 Cx-PMU G45 Cx-PRDCN A117 Cx-PRSCR/L A117 Cx-PSDNN A113,A119 Cx-PSKNR/L A113,A118,A249 Cx-PSRNR/L A113,A118 Cx-PSSNR/L A114,A119,24 Cx-PTFNR/L A249,A250 Cx-R/L166.0KF C53 Cx-R/L166.5FA C51 Cx-R/LC2030 G18 Cx-R/LC2040 G18 Cx-R/LC2045 G15 Cx-R/LC2050 G18 Cx-R/LC2055 G15 Cx-R/LC2060 G18 Cx-R/LC2065 G15 Cx-R/LC2080 G14 Cx-R/LC2085 G13 Cx-R/LC2090 G16 Cx-R/LCE80 G21 Cx-R/LC80 G20 Cx-R/LF123 28,29 Cx-R/LF Cx-R166.0KFZ C53 Cx-R166.5FAZ C51 Cx-RC2050 G18 CXS A312-A327 Cx-SCLCR/L A154,A264 Cx-SCMCN 17 Cx-SDJCR/L A154 Cx-SDNCN A154 Cx-SDUCR/L A265 Cx-SL3 59 Cx-SL70-R/LF 103 Cx-SL70-R/LG 103 Cx-SL70-R/LX 103 Cx-SL70-RX 27 Cx-SRDCN A152,A155,17 Cx-SRSCR/L A152,A156 Cx-SSKCR/L A266 Cx-SSRCR/L A157 Cx-STFCR/L A267 Cx-STGCR/L A158 Cx-STJCR/L A158 Cx-SVR/L A159 Cx-SVJR/L A153,A159 Cx-SVML 18 Cx-SVMR/L 25 Cx-SVQR/L A268,A269 Cx-SVVN A159 Cx-T-DCL12DCL12 12,13 Cx-T-DCL16DCL16 12,13 Cx-T-DCM12DDM15 11,13 Cx-T-DCM16DDM15 11,13 Cx-WDT G41 D DCNR/L A125,A194 DCET-UM A49 DCFNR/L A124 DCGNR/L A124 DCGT-UM A49 DCGW A83 DCGX-AL A49 DCKNR/L A124 DCLNR/L A123,A194 DCMT-KF A48 DCMT-KM A48 DCMT-KR A49 DCMT-MF A48 DCMT-MM A48 DCMT-MR A49 DCMT-PF A48 DCMT-PM A48 DCMT-PR A49 DCMT-UF A48 DCMT-UM A49 DCMT-UR A49 DCMW A49,A83 DCMX-WF A48 DCMX-WM A48 DCRNR/L A125,A194 DCWG A83 DDNR/L A126 DDJNR/L A126,A196 DDNNN A127,A196 DDNNR/L A196 DDPNN A127 DDQNR/L A126 DNG A73 DNGA A71 DNGG-SGF A25 DNGN A73 DNGQ A71 DNGX A72 DNMA A72 DNMA-KR A28 DNMG A26 DNMG-KF A25 DNMG-KM A27 DNMG-KR A28 DNMG-LC A25 DNMG-MF A25 DNMG-MM A26 DNMG-MR A27 DNMG-PF A25 DNMG-PM A26 DNMG-PR A27 DNMG-QF A25 DNMG-QM A27 DNMG-SF A25 DNMG-SM A27 DNMG-SMR A27 DNMM-MR A28 DNMM-PR A27 DNMM-QR A28 DNMX-WF A25 DNMX-WM A26 DNMX-WMX A26 DPMT-KF A61 DPMT-KM A61 DPMT-MF A61 DPMT-MM A61 DPMT-PF A61 DPMT-PM A61 DRSNR/L A128 DSNR/L A130 DSDNN A132,A198,A199 DSKNR/L A129,A334,A348 DSRNR/L A130,A199 DSSNR/L A131,A198 DTFNR/L A134,A335,A348 DTGNR/L A135,A202 DTJNR/L A133 DTRNR/L A135 DTTNR/L A135 DVJNR/L A136 DWLNR/L A137,A335,A348 DVPNR/L A136 DVPNR/L A136 DVTNR/L A136 DVVNN A136 E Exxx-SCLCR/L A270,A271,A293 Exxx-SCLPR/L A293,A294 Exxx-SDUCR/L A272,A276 Exxx-SDUPR A295,A296,A298 Exxx-STFCR/L A282-A284 Exxx-STFPR/L A299,A300 Exxx-SWLPR/L A301 Exxx-SVQCR/L A288 F Fxxx-SDUCR/L A272 Fxxx-SDUPR A295 Fxxx-STFCR/L A282 Fxxx-STFPR A299 K KNMX A43 KNUX A43 L L123-CF 16 L123-CM 16 L123-CR 16 L123-CR 16 L E 61 L E 61 L F 60 L E 60 Kode Side Kode Side Kode Side

16 J 16 Generelle oplysninger ndeks JCoroTurn SL oplysninger L166.0L C47,C48,C50 LF123U 58 LS LVMJN A261 M M-32Cx 5 M-40Cx 5 MAL 92 MAR 92 MACR/L 90 MAFL 92 MAFR 92 MAGR/L 91 MATR/L 93 MAXR/L 93 M M-07G 97,98 M-07GX 101 M-07R 101 M-07T 99 M-07T 103;104,105 M-09FA 102 M-09F 102 M-09G 97 M-09R 101 M-A0 107,108 M-E 107,108 MG 106 MSLDAV 77 MS-R MS-R MS-RF MSSNR/L A145 MTENN A147 MTGNR/L A147 MTJNR/L A146 MWLNR/L A148,A339 MVTNR/L A149 N N123 16,23,30 N123-G 26,56 N123-CM 16,53 N123-CR 16 N123-CS 53 N123-GE 21 N123-GF 18 N123-GM 19,20 N123-GR 20 N123-GS 54 N123-RE 23 N123-RE 23 N123-RM 22 N123-RO 22 N123-RS 23,55 N123-TF 24 N123-TM 24 N N N E 61 N G 62 N P 65 N T 67 N U 68 N E 61 N F 60 N G 63 N P 65 N T 67 N E 60 N E 60 N151.2-E-G 64 N151.2-E-P 66 N G 78 N G 79 N P 79 NF123 36,38,39,42 NX P PCNR/L A138 PCFNR/L A336 PCGNR/L A336 PCLNR/L A138,A336 PDJNR/L A139 PRDCN A140 PRGCR/L A140 PRGNR/L A140 PSNR/L A141 PSDNN A142 PSKNR/L A141,A337 PSRNR/L A141,A337 PSSNR/L A142,A337 PTDNR/L A144 PTFNR/L A143,A338 PTGNR A143,A208,A338 PTSNR/L A338 PTTNR/L A144,A338 PTWNR/L A338 Q QS A223,A233 QS-266RFA A232,C38 QS-LF123U A222,A229 QS-PTGNR A224 QS-R/LF123 A231 QS-RF123T A222,A229 QS-SCACR A219,A225 QS-SDJCR A219,A226 QS-SDNCN A226 QS-SDPCN A226 QS-SMALR /L A221,A230 QS-STJCR A227 QS-SVAR/L A228 QS-SVJR A228 QS-SVJCR/L A220 QS-SVVN A228 R R/L123-CF 16 R/L123-CM 16 R/L123-CR 16 R/L123-CS 17 R/L123T-CS 53 R/L123U-CS 53 R/L140.0 A350 R/L141.0 A350 R/L142.0 A350 R/L R/L F 60 R/L166.0KF C54,C55 R/L166.0L C48,C49,C50 R/L166.5FA C52 R/L170.5 A150 R/L A139 R/L176.9 A204 R/L566.0KFC 54 R/L R/L571.31C 26 R/L571.35C 26 R/LAF R/LAG123 49,50 R/LAG R/LAG ,83 R/LAG R/LAX R/LF123 31,48 R/LF R/LF R/LF ,81 R/LG123,44,45,47 R/LG123-G 26 R/LG123-GS 25 R/LG123-RS 25 R/LG ,81 R/LS R/LVMJN A261 R/LX123 26,42,43 R154.0KF C56 R166.0KF C54,C55 R166.0L C47-C50 R166.39FG C60 R166.5FA C52 R300 A280 R466.39KF C61 R466.3KW C62 R566.39KF C60 R566.39KF 54 RCGX A84 RCGX-AL A50 RCMT A50 RCMX A29 RNG A74 RNGA A73 RNGN A74 RNMG A29 RPG A84 RPGN A84 RPGX A84 RS S SCACR/L A161,A209 SCFCR/L A342,A346 SCGW A85 SCGX-AL A52 SCLCR/L A160,A209 SCMT-KF A51 SCMT-KM A51 SCMT-KR A52 SCMT-MF A51 SCMT-MM A51 SCMT-MR A52 SCMT-PF A51 SCMT-PM A51 SCMT-PR A52 SCMT-UF A51 SCMT-UM A52 SCMT-UR A52 SCMW A52 SDACR/L A163,A210 SDJCR/L A162,A210 SDNCN A163,A210 SDPCN A163,A210 SL 76 SL-266R/LFG 52 SL-266R/LKF 53,86 SL70A-SRDCR/L 100 SL70-CRDCR/L- 99 SL70-CRSCR/L 99 SL70-R/L ,102 SL70-RF 92 SL70-RG 92 SL70-SRDCR/L 100 SL-CS 104 Kode Side Kode Side Kode Side

17 J 17 JCoroTurn SL oplysninger ndeks Generelle oplysninger SL-PCLNR/L 16 SL-PDJNR/L 12 SL-PDUNR/L 16 SL-PSRNR/L 13 SL-PSSNR/L 13 SL-PTFNR/L 17 SL-QC 76 SL-SCLCR 73 SL-SDUCR 74 SL-SDXCR 74 SL-SVLR 75,85 SMALR 94 SNG A76 SNGA A75 SNGN A76 SNGQ A75 SNGX A75 SNMA A75 SNMA-KR A32 SNMG-M A31 SNMG-KM A30 SNMG-KR A32 SNMG-MF A30 SNMG-MM A30 SNMG-MR A32 SNMG-PF A30 SNMG-PM A30 SNMG-PR A31 SNMG-QF A30 SNMG-QM A31 SNMG-SM A30 SNMG-SMR A31 SNMM-R A33 SNMM-MR A32 SNMM-PR A31 SNMM-QR A33 SPGN A85 SPMT-UM A62 SPU A85 SPUN A85 SRACR/L A164 SRDCN A164 SRDCR/L A164 SRGCR/L A165 SRSCR/L A165,A342 SSCR/L A166 SSDCN A166 SSDCR /L A166 SSKCR/L A166,A343 SSSCR/L A343 STDCR/L A168 STFCR/L A167,A169,A344 STGCR/L A167,A344 STJCR/L A169,A211 STSCR/L A345 STTCR /L A168,A345 STWCR/L A344 SVAR/L A170,A213 SVR/L A170 SVCR/L A170 SVJR/L A171,A172,A212 SVVN A173,A174,A213 Sxxx-CKUNR/L A262 Sxxx-CRSNR/L A303 Sxxx-CRSPR/L A303 Sxxx-MWLNR/L A260 Sxxx-MVUNR/L A261 Sxxx-PCLNR/L A257 Sxxx-PDUNR/L A258 Sxxx-PSKNR/L A258 Sxxx-PTFNR/L A259 T TCEX A53 TCGT A54 TCGT -UM A55 TCGW A86 TCGX-AL A55 TCGX-WK A54 TCMT-KF A53 TCMT-KM A54 TCMT-KR A55 TCMT-MF A53 TCMT-MM A54 TCMT-MR A55 TCMT-PF A53 TCMT-PM A54 TCMT-PR A55 TCMT-UF A54 TCMT-UM A55 TCMT-UR A55 TCMW A55,A86 TCMX-WF A53 TCMX-WM A54 TNG A78 TNGA A77 TNGN A78 TNMA A77 TNMA-KR A36 TNMG A34 TNMG-M A36 TNMG-KF A34 TNMG-KM A35 TNMG-KR A36 TNMG-LC A34 TNMG-MF A34 TNMG-MM A35 TNMG-MR A36 TNMG-PF A34 TNMG-PM A35 TNMG-PR A36 TNMG-QF A34 TNMG-QM A35 TNMG-SF A34 TNMG-SM A35 TNMM-R A37 TNMM-MR A36 TNMM-PR A36 TNMM-QR A37 TNMX-WF A34 TNMX-WM A35 TNMX-WMX A35 TNMX-WR A36 TPG A87 TPGN A87 TPGW A87 TPMT-KF A63 TPMT-KM A63 TPMT-MF A63 TPMT-MM A63 TPMT-PF A63 TPMT-PM A63 TPMT-UM A63 TPU A87 TPUN A87 TR-Cx-D13JCR/L A179 TR-Cx-D13MCL A179,19 TR-Cx-D13NCN A179 TR-Cx-V13JR/L A180 TR-Cx-V13ML 20 TR-Cx-V13VN A180 TR-D13JCR/L A181,A182,A215 TR-D13NCN A181,A182,A215 TR-DC13 A177 TR-SL-D13JCR/L 14 TR-SL-D13UCR/L 18,36 TR-SL-D13XCR/L 19,36 TR-SL-V13JR/L 15,37 TR-SL-V13PR/L 37 TR-V13JR/L A183,A184,A215 TR-V13VN A183,A184,A215 TR-V13 A178 V VGT-UM A57 VGW A88 VMT -PR A57 VMT-KF A56 VMT-KM A56 VMT-KR A57 VMT-MF A56 VMT-MM A56 VMT-MR A57 VMT-PF A56 VMT-PM A56 VMT-UF A56 VMT-UM A57 VMT-UR A57 VMW A57,A88 VCET-UM A57 VCEX A56 VCGT-UM A57 VCGX-AL A58 VCMT-KF A59 VCMT-KM A59 VCMT-MF A59 VCMT-MM A59 VCMT-PF A59 VCMT-PM A59 VCMW A88 VNGA A81 VNGG-SGF A38 VNGP A38 VNMG-KM A39 VNMG-LC A38 VNMG-MF A38 VNMG-MM A39 VNMG-PF A38 VNMG-PM A39 VNMG-QM A39 VNMG-SF A38 VNMG-SM A39 VNMG-SM A39 W WNGA A79,A80 WNGG-SGF A40 WNMA-KR A42 WNMG-KF A40 WNMG-KM A41 WNMG-KR A42 WNMG-LC A40 WNMG-MF A40 WNMG-MM A41 WNMG-MR A42 WNMG-PF A40 WNMG-PM A41 WNMG-PR A42 WNMG-QM A41 WNMG-SF A40 WNMG-SM A41 WNMG-WF A40 WNMG-WL A40 WNMG-WM A41 WNMG-WMX A41 WNMM-MR A42 WPMT-KF A64 Kode Side Kode Side Kode Side

18 Generelle oplysninger ndeks oplysningerjcoroturn SL Kode Side Kode Side Kode Side WPMT-MF A64 WPMT-MM A64 WPMT-PF A64 WPMT-PM A64 WTENN A147 WTFNR/L A146 WTGNR/L A147 WTJNR A146 J 18

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov Det produktive valg Gevindbearbejdning til ethvert behov Et værktøj til enhver lejlighed Vores gevindbearbejdningsløsninger er din nøgle til højere produktivitet flere steder end nogensinde før. Tag for

Læs mere

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 2 VI KLARER SKÆRENE FOR DIG Hos Seco er formålet med alt, hvad vi gør, at hjælpe dig med at klare de udfordringer, du står over for i dag og i fremtiden. Vores globale team

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Værktøjer og strategier

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Større pålidelighed ved dybere afstikning

Større pålidelighed ved dybere afstikning Større pålidelighed ved dybere afstikning Prioriterede brugerkrav...... til dybere afstikningsoperationer blev erkendt på et tidligt stadie af udviklingen af et nyt koncept. Det skete på basis af en bred

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING.

HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING. HIGH FEED-FRÆSNING FJERN MERE METAL. FREMSTIL FLERE DELE. MAKSIMER DIN FORRETNING. TRE GANGE HURTIGERE FRÆSNING ÅBNER OP FOR NYE, STORE FORRETNINGSMULIGHEDER Tiderne skifter. Den stadigt stigende konkurrence

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Styring af mekaniske

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

O O O O O INDHOLDSFORTEGNELSE

O O O O O INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bech volumenfræsere (hårdmetal) Side 2-8 Bech sletfræsere (hårdmetal) Side 9, 10 Fræsere for hærdede materialer (hårdmetal) Side 11 Plunge fræsere (hårdmetal) Side 11 Bech Ecoline (hårdmetal)

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

KONVERTERINGSTABEL MIGATRONIC / ESAB / THYSSEN / FILARC

KONVERTERINGSTABEL MIGATRONIC / ESAB / THYSSEN / FILARC SÅ NEMT ER DET AT SKIFTE TIL ORIGINALT MIGATRONIC TILSATSMATERIALE Migatronic udvikler, producerer og sælger nog le af verdens bedste svejsemaskiner. Og da det perfekte svejseresultat er afhængig af det

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8.

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... 26 27/1 26 27/1 2010 2010 40 % side 8 Værdikupon 10 000,- side 5 *) De 100 første kunder, den 26. januar 2010, der bestiller for mindst 10.000 kr. får en

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning 810823-00 Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

BRUGER- OG KØBERGUIDE. Quick Change til CNC-drejebænke

BRUGER- OG KØBERGUIDE. Quick Change til CNC-drejebænke BRUGER- OG KØBERGUIDE Quick Change til CNC-drejebænke Indholdsfortegnelse Quick Change 3 Afgørende fordele 6 Forbedr udnyttelsen af maskinen Green Light-bearbejdning 6 Større sikkerhed og brugervenlighed

Læs mere

METALBEARBEJDNING 2009/2010

METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 1 METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 22 Tilbehør Save 708597 Lukket understel med indbygget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

UDDEHOLM STAVAX ESR. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM STAVAX ESR. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM STAVAX ESR Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Stavax ESR Produkt- og egenskabsprofil Stavax ESR er et kromlegeret korrosionsbestandigt

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Savning med stiksave 02

Savning med stiksave 02 Utrolig præcis Savning med stiksave 02 Oversigt over anvendelser 29 Maskinoversigt 0 TRION stiksav 2 PS 00, PSB 00 Stiksav 5 PS 200 Systemoversigt og tilbehør 6 Stiksavklinger 7 01 02 0 0 05 06 07 08 09

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør 80 Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør Fixpunktbøjle FFPS Side 83 Glideelementer GL, GLL Side 85 SB Side 89 81 FFPK Side 83 SBS Side 86 FSC 1 Side 87 GLK Side 88 PDH, PDH K Side 90 82 Længdeændring

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789 Arbejdssikkerhed Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-kvalitet afspejler sig også i et komplet tilbehørsprogram for

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for gymnasiet og hf y 0,5x 2,5 200 Karsten Juul I dette häfte har jeg gjort meget for at teksten er skrevet sçdan at du nemmere kan fç overblik over reglerne og den sammenhäng der er

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

UDDEHOLM UHB 11. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM UHB 11. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM UHB 11 S SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD S LEADING SUPPLIER OF TOOLIN TIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

BIM SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! FASTX4 50% 5 HURTIGERE. SERIE 550 Hårdmetal skær. SERIE 551 Bi-Metal plus 8% Kobolt.

BIM SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! FASTX4 50% 5 HURTIGERE. SERIE 550 Hårdmetal skær. SERIE 551 Bi-Metal plus 8% Kobolt. FASTX4 SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! Det innovative patenterede FASTX4 system gør de traditionelle hulsave forældede. Disse hulsave er designet specielt til at sikre maksimal levetid og ydelse i alle

Læs mere

Husudstillingen 2007 7.-9. november, kl. 9-16

Husudstillingen 2007 7.-9. november, kl. 9-16 Velkommen til Husudstillingen 2007 7.-9. november, kl. 9-16 Ansvar - Viden - Nytænkning... Velkommen til Husudstillingen 2007 7.-9. november, kl. 9-16 Kom og se de seneste nyheder inden for drejning, fræsning,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan?

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Claus Qvist Jessen, Damstahl a/s Damstahl a/s: Rustfri stålgrossist Danmarks største Medlem af Neumo-Ehrenberg-gruppen: Sterile

Læs mere