Fremtidsværksted Suldrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsværksted Suldrup"

Transkript

1 Idemappe fra Fremtidsværksted i Suldrup den 2. februar 2011 Fremtidsværksted Suldrup Fremtidsværkstedet d. 2. februar 2011 blev arrangeret af Borgerforeningen, og ledet af konsulent Pia Bonde. KRITIK, FANTASI, REALISERING Som metode i forhold til det at lave et udviklingsværksted tages der udgangspunkt i Fremtidsværkstedsmodellen. Det betyder, at der i de enkelte processer arbejdes ud fra følgende faser: Kritikfasen, fantasifasen og realiseringsfasen. Det præciseres specifikt, at oplistede punkter under realiseringsfasen ikke medfører nogen form for kommunal garanti i forhold til en endelig realisering af ønsker. Evt. efterfølgende projekter større eller mindre som kræver en form for kommunal støtte, økonomisk eller ressourcemæssig, altid vil skulle behandles individuelt enten politisk eller i forvaltningsregi. I det følgende er faserne samlet under de i forvejen formulerede overskridter, hvorefter referat fra de forskellige grupper er sat ind sammen med adresselister for de arbejdsgrupper, der derefter blev nedsat! Efter mødet gjorde Pia Bonde opmærksom på, at hun fortsat kan bruges til vejledning af arbejdet i arbejdsgrupperne. Referat fra mødet blev taget af Suldrup Skoles lederteam: Skoleleder Marianne Nielsen, SFO-leder Bjørg Bech Jæger og viceskoleleder Berit Krogh 1

2 Bosætningsfremme og markedsføring af Suldrup Kritik Fantasi Realisering Måske en bedre markedsføring af Suldrup Der er ingen reel markedsføring af byen Suldrup er ikke synlig i Rebild Kommune Hvordan får man de yngre med i bylivet med fornyelse? Mere bosætning i Suldrup Opbakning til ildsjæle Man skal være bedre til fra forskellige foreninger at få noget i pressen samt hjemmesider Pressegruppe for byen At der kunne blive rift om at købe hus i Suldrup Den fantastiske natur udnyttes og markedsføres Suldrup skal have et brand ex kunstby, de tusind søers by, bæredygtig by Stor lysavis i midten af byen, der reklamerer for aktuelle arrangementer i byen Borgerforening: lav kontingent Folder hvor alle byens foreninger præsenterer sig som udleveres til alle At der kunne reklameres meget bedre for de naturperler vi har tæt på byen At det kunne lykkes at profilere Suldrups kvaliteter meget bedre end det er tilfældet Aldersintegreret daginstitution vuggestue/børnehave Byen bruger byens skole Områdets børn går i områdets skole Skole med overbygningsklasser En skole med kontakt til alle aldersklasser og åben for alle aldersklasser Suldrup Skole Danmarks bedste folkeskole Ønske at vi må bevare Suldrup Skole Bedre skole mere styr på børnene mere ren by Stærk skole, der tiltrækker nye indbyggere Rebild Kommunes bedste folkeskole Engagement fra alle i byen Markedsføring! Vi bor midt i Himmerland tæt ved alt arbejdspladser natur i rige mål Fælles og synlig strategi for Suldrup 2020 Få pressen til at omtale arrangementer, det sætter Suldrup på landkortet og skaber interesse for at bosætte sig Man skal bruge enhver lejlighed til at fremhæve det positive ved at bo i Suldrup (fx når man er sammen med folk andre steder fra) Informant til Nordjyske mv. Vi støtter godt op om skolen og omtaler de positive ting Søg økonomisk støtte hos LAG Himmerland. Giver støtte til projekter der gør et område mere attraktivt at bo i og som skaber nye arbejdspladser Mere positiv markedsføring af Suldrup Sælge byen udadtil. Vær stolt over din by. Markedsføring af Suldrup Modtagelse og integration af Tag godt imod nye tilflyttere få både Her bliver alle budt velkommen og Folder om Suldrup med relevante 2

3 tilflyttere børn og voksne med Vi er for dårlige til at modtage nye tilflyttere kan gøres meget bedre Tilflytterinformation (velkomstmappe) Tilflyttere bliver set an længe og ofte fundet for lette guidet ind i varmen I forhold til byens størrelse: fortsat god tilvækst Meget stort ønske: få nye indbyggere integreret hurtigt Velkomst til nye beboere Person til modtagelse af nye tilflyttere 1. byudvikling, flere udstykninger til parcelhuse og rækkehuse medfører mulighed for flere arbejdspladser i byen, flere butikker samt bedre sports- og fritidsaktiviteter i byen - medfører 1. og renovering af ældre, knapt så attraktive boliger i Suldrup og omegn - medfører mulighed for at skolen i Suldrup bevares medfører 1. oplysninger om byen: et velkommen til Suldrup plus en komité, der byder velkommen Lave en velkomstmappe til tilflyttere Velkomstkomité Byen skal have en velkomstambassadør til at modtage nye tilflyttere og byde dem velkommen Alle foreninger går sammen om at lave fælles folder, som præsenterer byen, folderen uddeles også til nytilflyttere, så de får information om byens mange tilbud Vi opsøger aktivt nytilflyttere og spørger om de vil med i foreningslivet og hjælpe til/være en del af byen REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Ang. nye borgere i Suldrup: - vigtigt med personlig kontakt at der kommer nogen og hilser på, evt. repræsentanter fra Borgerforeningen med en blomst og en folder fra foreningen - folderen skal give et positivt indtryk af Suldrup og fortælle hvad byen kan byde på Hvordan får vi flere medlemmer i Borgerforeningen? - Velkommen til byen -besøg til nye se ovenfor som man gør i Hjedsbæk. Tilflyttere får folder om foreningen i hånden og tilbydes første års gratis medlemskab. En gang årligt går foreningens bestyrelse rundt og stemmer dørklokker og minder folk om, at det er tid til betaling og at de kan gøre det med det samme. Hvis man ikke lige har kontanter, udleveres en seddel med kontonummer, så pengene kan overføres. - Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig nyhedsmail fra Borgerforeningens hjemmeside, så man får besked, når der kommer nye arrangementer i kalenderen men måske ved folk det ikke, og der skal reklameres for det. - Foreningen kunne arrangere fællesspisning en gang i kvartalet 3

4 - Vigtigt med arrangementer af forskellig art, så man rammer bredt og tiltrækker forskellige grupper. - Foreningen bør lave et tiltag for at hverve erhvervsdrivende med henblik på annoncering. Markedsføring af Suldrup: - vi kan lære af Øster Hornum fortæl, fortæl, fortæl den positive historie og lav pressedækning på arrangementer - udbred Suldrup-folderen til hele kommunen - gør opmærksom på vores beliggenhed tæt på Års, Støvring osv midt i Himmerland! - Finde et brand til Suldrup hvad vil vi være kendte på? - Arbejde på at ændre kreditforeningernes billede af Suldrup - Gøre det nemmere at etablere butikker i Suldrup ARBEJDSGRUPPEN OM BOSÆTNINGSFREMME OG INTEGRATION AF TILFLYTTERE ER: Tovholder: TORBEN LINDE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Hans Mikkelsen Stadionvej Brugerrådet Himmerlandshave Karen Schiøtt Frendrupvej Dan Mølgaard Frendrupvej Bjørg Bech Jæger Gravlevvej 13, SFO Myretuen Torben Linde Møllers Bakker

5 Byudvikling og byfornyelse Kritik Fantasi Realisering Manglende udvikling af byen ad Veggerbyvej ud til Dalum Manglende vedligehold af Hjedsbækvej fx felterne med planter Vejkanterne på den nordlige ende af Hjedsbækvej er kedelige og til dels umulige at gå på (mudder og pløre) For mange Til-Salg-skilte Mange huse til salg For få butikker Kun én dagligvareforretning Det kunne være rart med flere butikker Kun én dagligevarebutik butiksdød Tomme butikslokaler langs Hjedsbækvej Mangel på lægehus Manglende lægehus Lave byggegrunde i landzonen Suldrup mangler nogle af de faciliteter, der findes i de byer, der har bibliotek, fx avislæsesal Vi mangler et mødested bibliotek café Suldrup mangler et sted, hvor man kan mødes omkring kulturelle og boglige interesser Ingen byggegrunde Manglende læge Kun én butik Vi mangler en læge i byen Færre butikker Lægehus Forretningslukninger Mangler læge Få butikker Nogle flere forretninger i byen Butiksdød Forretningsdød Handelsliv Mangler byggegrunde Sundhedshuset Ny læge i lægehus Sundhedscenter læger og fysioterapeut Læge i Suldrup Læge i byen Fodgængerovergang flyttes mod nord, så man ikke bliver kørt ned i indkørslen til skolen Blomsterbutik Minimum to dagligvarebutikker og andre butikker Café/sandwichbar/kaffebar Et shoppingcenter (H og M) Kulturhus/forsamlings Flere erhvervsdrivende Flere små-iværksættere i byen (velkommen til den nye fodplejeklinik) Flere butikker Café/kaffebar Lægehus/tandlæge Bagerforretning Endnu en dagligvarebutik Sympati for landbruget Danmarks råstof! DK s fremtidige leverandør af energi! Brug i videst muligt omfang byens håndværkere/butikker Sundhedshus med læge og fysioterapi Støttende foranstaltninger til mindre erhversdrivende kan forøge antal arbejdspladser Brugsen skal være et godt sted Vareudbud så vi ikke handler udenbys Nye attraktive byggegrunde Nordea-bygningen bruges til samlingssted Søen kan vel bruges til noget! Alle generationer Byggegrunde Vi må handle mere lokalt så butikker består Fondsmidler til byfornyelse Støtte de lokale forretningsdrivende så meget som muligt Rådhus skal bygges i Suldrup Udbygge motionscentret så der oprettes spinninghold Byforskønnelsesprojekt: Ny hovedgade, nyt centrum, ny kunst Byggegrunde (vi har ingen at tilbyde) Flere fælles erhvervshuse til forretninger (billig husleje) Private udstykker byggegrunde Galleri inde på skolen Flere dagligvarebutikker kontakt til interesserede Hvad med en tættere dialog med byrådet? 5

6 Mangler cykelsti på Hjedsbækvej Fortov omlægning Elendige fortove med vippende fliser Cykelsti gennem byen (hvor de bløde trafikanter formodes at nedsætte bilernes hastighed) fungerer dårligt Attraktive tilflytningsmuligheder/grunde Hvor unge har en fremtid, fx håndværk Opretning af fortove rundt i Suldrup Fremme af flere, mindre butikker og virksomheder i Suldrup Udvidelse af indendørsfaciliteter Veggerbyvej parkering forbudt i én side Flere butikker i Suldrup Flere byggegrunde i Suldrup Mere erhvervsliv Udstykning af bolig- og erhvervsgrunde Mange dagligvarebutikker Erhvervsudvikling Kæmpeaktivitetshus ved hallen Oldekolle Blomstrende forretningsliv Mere bebyggelse omkring Suldrup Modificering af chikaner på hovedgaden, således at der kan cykles indenom Udvidelse af hallen i Suldrup Café evt. i den gamle bagerbutik Cykelsti på Hjedsbækvej og Veggerbyvej Indkøbscenter/butikker Byggegrunde Byggegrunde Ungdomsboliger Byforskønnelse Mange tomme huse og forretninger på Hjedsbækvej Huse som mangler vedligeholdelse Bagerens hus ser helt træls ud og der sker ikke noget Hundeafføring på sportspladsen Suldrups eneste skulptur kunne godt være præsenteret mere smagfuldt Manglende forskønnelse omkring bymidten Kedelig hovedgade og centrum Oprydning og rengøring af byen (veje, Genåbning af nogle af de lukkede butikker Flere arbejdspladser måske med fælles administration Pænere indgangsporte til Suldrup p-plads skal være pæn regler for renholdelse af fortov (som fx snerydning) en flot ren og ryddelig by hold de grønne områder i orden. Afskaf hundeaffald. Vil ønske kommunen kræver penge fra Ang. glatte stier: Teknisk forvaltning kunne se på deres kort, hvor stier er gratis Fortove oprettes kontakt til kommune Alle giver en hånd med til at holde offentlige steder pæne og rene Huske at tage hundepose med når man lufter hund, dermed flere offentlige skraldespande Byforskønnelse: arbejdsgruppe + midler 6

7 fortove og pladser) Hold byen ren det gælder også ejere af mange huse Folk rydder ikke op efter nytårsaften masser af skrald, affald og udbrændte nytårsbatterier Man bør holde sit fortov, så byen ser pæn ud Asfalt på sti ned til legeplads ved lille sø Bymidte ikke køn Der er beskidt og rodet omkring husene i byen mest Hjedsbækvej Manglende pleje/vedligeholdelse af områder som anlægget og søen For mange faldefærdige huse i byen Dårlige forhold omkring søen Rengøring af byen Jeg synes, det er træls, at der er nogle stier, der ikke bliver saltet. Der går skolebørn dér hver dag. Mere ren by Bedre skole Dårlig gadebelysning i villakvarterer Suldrup bymidte ser træls ud Dødt bybillede alle husstande i Suldrup til rengøring fra byskilt til byskilt Beplantning og borde og bænke omkring bytorv/bymidte En park med bord-bænkesæt, vand og en masse andet Et flot og indbydende torv, hvor man evt. kan samles Alle rydder op og pynter op på egen grund Kunst i byen Skulpturer/andet udsmykning af byen Vi mangler Knold til at feje mv. ved tomme huse. Kan vi få en ny? Byfornyelse om søen Juleudsmykning! Julemarked? Torvedag! Plantning af store træer rundt omkring Forskønnelse af hovedgaden Idyllisk by bymidte Kantsten overfor Dagli Brugsen Stensgade Forskønnelse af hovedgaden i Suldrup Forskønnelse af bymidten OPRÅB til folk om enten ikke at smide skrald og/eller møde op når der skal ryddes op Renholdelse af byens gader Kunst rundt om i byen Skolen skal passes på Bedre bymiljø fordeling af opgaver blandt byens foreninger Noget mere snerydning på de mindre gader Fonde + indsamling til kunst evt. lavet af Thorvald Odgaard fra Nibe Oprydningshold Knolds afløsere Faste regler for ren- og vedligeholdelse af fortove (som snerydningspligt) Give borger- og erhversforeningen bemyndigelse til at forskønne byen Kommunen laver en forskønnelse af bymidten med cykelstier Aktiveringsprojekt = renholdelse af byen Ejere af tomme ejendomme skal tvinges til at vedligeholde facader REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Idéer til byfornyelse: Vi kunne oprette en bank af frivillige, der kan noget forskelligt. Vigtigt, at der er en person, der koordinerer og holder kontakt til de frivillige., samt skaber et fællesskab mellem dem. Vi kunne lave en byskov, med park, stier, borde og bænke, f.eks. ude ved plejehjemmet ud mod Anlægsvej. Byskoven kunne være med til at skabe et naturskønt område til bebyggelse. Stisystem omkring søen forbindes med Hjedsbæk-stien, Møllers Bakker og Brunholm (Jørn Otte). 7

8 Handicapvenlige nedkørsler og stier. Shelters op mod Søbakken. Forskønnelse af bymidten. Få raget bagerbutikken ned og bygget et hus med butik og lejligheder. Nordea som hjemsted for fælles aktiviteter: café, læsestue/bibliotek, mødested, hvor man kan bytte bøger. Nordea-grunden til en ny dagligvarebutik. Mountainbike-ruter i Suldrups flotte natur. Oprydning i anlægget efter børnehaven sandkasserne væk osv. Korps af frivillige til oprydning o vedligeholdelse af fællesområder, f.eks. området omkring søen, anlægget. Fælles arbejdslørdage. Der skal laves ny folder med oversigt over de stier, som allerde er her. Nogle steder skal der slås græs og klippes grene m.m., så stierne bliver fri. Idéer til byudvikling: Der skal flere byggegrunde til det er for ringe, at det ikke er muligt at bygge nyt i Suldrup!. Forslag til nyt boligområde: - med udkørsel fra Anlægsvej fra indkørsel ved FDF-huset rundt om anlæg og murerfirmaet frem til Hyldalsvej - vestsiden + østsiden af Anlægsvej frem til Rodstedvej - mellem Suldrup og Hjedsbæk (Michael Skovhus) - drivhusene i midtbyen ved industrien - etablere mulighed for industri ved Pladefabrikken Aarestrupvej. ARBEJDSGRUPPEN OM BYFORSKØNNELSE ER: Tovholder: KIM MATHIESEN, / Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Inger Lunden Hjedsbækvej Jytte Baade Foldagervej Lyngberg Michael Skovhus Veggerbyvej Flemming Thomsen Trængstrupvej

9 Kim Mathiesen Veggerbyvej Arne Asp Bredkærhøj Elly Jacobsen Veggerbyvej Ejgil A. Andersen Søvænget Svens E. pedersen Dyssevej

10 Idræt, kultur og fritid Kritik Fantasi Realisering Nye klublokaler til ungdomsklubben Større lokaler til ungdomscaféen gerne over jorden Ingen tilbud til børn udover boldaktiviteter og rende på gaden For lidt aktiviteter til unge Et sted for byens unge Vi mangler en mindre hal eller gymnastiksal Vi mangler mulighed for yderligere fritid/sportsaktiviteter = mangler haltid Ungdomsaktiviteter Manglende faciliteter til indendørs idræt Kulturaktiviteter Koncerter og andre kulturarrangementer For få gymnastikhold Vi bruger skolen for lidt Ingen samlingssted for beboere i Suldrup Mangler motionscykelklub Mangler samlingssted (kulturhus, forsamlingshus) Mangler forsamlingshus/kulturhus Manglende forsamlingshus/stubhus/kulturhus Manglende Stubhus/klubhus Mødested fælleshus Minus fællessted/ex socialt værested En ekstra hal og cafeteria, som bliver byens samlingssted Et samlingssted for byens unge Fælleshus med café, bibliotek med aviser og tidsskrifter, it. Kunne drives af frivillige. Godt plejehjem også med demensafdeling Aktivitetscenter/kulturhus Aktivitetsprogrammer (fysisk) for ældre Mange gode aktiviteter på plejehjemmet Fremtidens plejehjem i Suldrup En park til plejehjemmet Kulturtilbud Aktivitetscenter Kunstgræsbane Bog/aviscafé En idé om et mødested helst centralt beliggende i byen, ville være en virkelig gevinst for byen. Kombineret med en afdeling af bibliotekerne, med andre funktioner som mødelokaler, plads til strikkeklubben, små foredragsarrangementer, adgang til it plus hjælp til dette. Brugerbetjent men med velvillig støtte fra bibliotekerne. Idéen kan udvikle sig. Åben skole som kulturcenter Vil gerne have mødested a la bibliotek med café, bøger, aviser, blade og computerhjælp IT-café evt. på skolen med elever som undervisere. LOF og AOF-kurser i Suldrup Flere fælles arrangementer: gadefester, skt. Hans, juletræ, midsommerfest, høstfest. Computermødested for børn. En mindre hal eller gymnastiksal Et hus, fx Nordeahuset, hvor vi mødet til aktiviteter, fx maling, sang, kortspil, kreative ting Den ældre generation mere aktive på skolen I Sundhedshuset kunne man lave mødested med aviser, bøger, it-hjælp, foreningsfoldere osv. Foruden læge, fysioterapeut Jo mere opbakning bag arrangementer, jo mere liv i byen Vi laver et sted hvor der er konkret itrådgivning til ældre en gang eller to om ugen, hvor man kan komme med konkrete it-problemer, der skal løses Mulighed for at udnytte skolens faciliteter efter skoletid for borgerne Mange går rundt med en miniiværksætter i maven. Kunne man forestille sig en slags basar hvor man lejer en stadeplads til sit produkt/sin aktivitet Udnytte lokale muligheder fx Sognehuset når der skal bruges lokalt samlingssted Kommunen skal forbedre forhold for unge og børn. Skolen, aktiviteter i fritid Idrætsforeningens forretningsudvalg skal drive IK FREM som et firma med mål og visioner Fællesspisning på kroen for byens borgere Foredragsforening Meld jer til skolens kommende lektiecafé (Skolebestyrelsens Trivselsambassadører), hen-vendelse skolen Endnu mere samarbejde mellem børnehave og sfo, sfo 2, skole, ungdomsklub og idrætsforeningerne 10

11 sammen med den eksisterende. Koncerter og andre kulturelle arrangementer Fællestræning af kroppen med instruktør for alle Skøjtebane Jættefesten: mere for unge mellem Blomstrende fritidsaktiviteter Udbygning af idrætsfaciliteter, kulturhus mv. Samlingssted for byens unge Idrætshal og kulturhus som projekt, der blev udarbejdet for cirka 10 år siden Skaterrampe Volleyhold i IK Frem Kommunal opbakning til idrætsforening for børn trivsel, motionsvaner og sociale kompetencer En svømmehal At børn og unge må få lov til at gå/cykle i skole mm. Udeareal for unge med skaterrampe og bord-bænkesæt En svømmehal Klubtilbud for unge med spændende aktiviteter Renovering af ungdomsklubbens bmxbane Idrætscenter Kulturcenter En svømmehal Svømmehal Svømmehal Udvidelse af motionscentret Nummer to idrætshal Førsteholdet i fodbold i Jyllandsserien Styrke det frivillige liv så det fortsat er attraktivt, også for nye generationer Bedre aktiviteter for børn og unge Kreative værksteder for børn og unge alle instanser omkring børnene Tænke folkebibliotek ind i skolens bibliotek samt mulighed for at læse avis og gå på nettet Bogbyttedag på skolen eller et andet sted (kroen?) Ved udvikling af ideer må man kunne udelukke idédræberne. Kun positiv tilgang Penge til at købe et hus, som skal være fælleshus med café, bibliotek, itstue, avis- og tidsskriftslæsning Afholde kulturdage eksempel med et tema flere der holder oplæg om emnet. Afsluttes med spisning Brugerbetaling af kulturtilbud kan ikke udelukkes Etablering af Suldrup Sports- og Kulturcenter Midler og ildsjæle til haludvidelse Nye lokaler til unge/ungdomsklub evt. på skolen Løbeklub under IK FREM eller privat Idrætsaktiviteter for unge = større hal (halgruppe) Sted til kulturelt samlingssted evt. den gamle bank Mere aftenskolen fx i skolen i deres værkstedsklasser 11

12 Friluftsliv stier Mangler udendørs aktiviteter Manglende udeareal med fx skaterramper, bord-bænke-sæt o. lign. Mangel på udendørsarealer til skaterbane og andre aktiviteter For lidt fritidsmuligheder for unge Uudnyttet natur plus omgivelser om eftermiddagen/aften Udbygge byens kulturliv med sang, teater og foredrag Vi laver idrætstilbud for alle, også de der har svært ved almindelige tilbud Lektiecafé med deltagelse af borgere Løbeklub Aktivitetshus/samlingssted hvor unge og ældre mødes Nyt klubhus/haludvidelse Haludvidelse + renovering af gamle hal Skole og idræt skal være i centrum. Foreninger skal være. Tilbud i byen til unge Kulturcenter/forsamlingshus Biograf Hal 2 Svømmehal Motionsfodbold for veteraner (plus 50) Fortsat rigt foreningsliv til bred hjælp for byen Kulturelle arrangementer for forskellige aldersgrupper Vandrestier En ren sti rundt om Suldrup Sø, altså ingen L Fornyelse af fælles og offentlige områder. Skabe flere aktiviteter Udbygning af stianlæggene i hele området Motionsstier og lignende støtte LAGmidler Renovering af søområderne, stianlæg mv. + fremtidig pleje Naturvejleder i Suldrup Aktiviteter der samler byen voksne, børn og unge Naturlegeplads, evt. med shelters, bål mm Afmærkede løbe/gåruter i skoven Motionssti rundt om byen (gang/løb) Samlingssted: Børnehavens legeplads må gerne bruges uden for åbningstiden. Der er bord-bænke, sandkasse mv. Fælles gåture i nærmiljøet Midler til projekter Mange flere vil komme til offentlige aktiviteter, fx Sct. Hans ved søen, hvis der var flere siddepladser Få inspiration til naturaktiviteter med bl.a. Naturstyrelsen den Nogle kunne gå til mødet for at høre Kommunen bevilger penge til cykelstier Skolens faciliteter/lokaler kan benyttes til foredrag mm Mere frivillig arbejde for borgerne Mere frivillig arbejde 12

13 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: En arbejdsgruppe med brugere i tilknytning til Stensbohallen primært fra IK FREM, har arbejdet med planer om en tilbygning til hallen m.h.p. at dække et akut behov for Bl.a. flere omklædningsrum til udendørs idræt (fodbold). Der er udarbejdet tegninger med forslag til haludvidelsen omfattende 4 udendørs omklædningsrum, et nyt og større motionscenter incl. spinninglokale Ombygning af indgangsparti, mødelokaler og cafeteria. Gruppen drøftede evt. andre brugergruppers ønsker til projektet bl.a. nye tidssvarende lokaler til ungdomsklubben, internetcafe m.m., med henblik på at Lave et projekt der dækker så bred en brugergruppe som muligt. Det blev foreslået at udvide den foreløbige arbejdsgruppe med repræsentanter for nye brugergrupper m.fl. Det blev endvidere foreslået snarest at få projektet præsenteret for kommunen, således at det kan komme med i deres planlægning. Arne Asp refererede fra den anden gruppe vedr. grønne områder, gangstisystem rundt om byen m.m., som jeg håber du har lidt notater om ellers spørg ham. ARBEJDSGRUPPEN OM IDRÆT, KULTUR OG FRITID ER: Tovholder: JØRN OTTE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Brian Thomsen Bratbjergvej Gert Jensen Vikingevej Lene B. Johansen Anlægsvej Monica Nielsen Aarestrupvej Kristine F. Gregernsen?? Suldrup FDF IK Frem Gymnastik Hjedsbækvej IK Frem Gymnastik 13

14 Marianne Nielsen Bopladsen Suldrup Skole 9230 Svenstrup Børge Winther Bustedvej Dorte Lassen Sportsvænget IK Frem Gymnastik Lisbeth Linde Møllers Bakker IK Frem Håndbold Bjarne Villadsen Møllers Bakker Borgeforeningen IK Frem Fodbold 14

15 Samarbejde på tværs kommunikation og information Kritik Fantasi Realisering De muligheder der ligger i en god snak om en sag udnyttes ikke altid Generationer vi bruger ikke hinanden nok Vi snakker mest om hinanden Få ydere og mange nydere Dårlige omtaler Problemer snakkes man kommer ikke til de rette Tordenskjolds soldater vi skal have flere ildsjæle For megen negativ snak om det der lukker, skole, butikker og snak om det der var engang Mangler nye yngre mennesker at de kommer på banen. Det er altid de samme, der må tage slæbet Sammenhold Jantelov Sammenhold = kun på papir Det er Tordenskjolds soldater der gang på gang laver det frivillige stykke arbejde Arrangementer på tværs For lidt engagerede ildsjæle Vi mangler flere frivillige til lederarbejdet i idrætsforeningen For lidt koordination vedrørende arrangementer giver ofte sammenfald manglende styringsredskab For få kontinuerlige borgermøde a la nytårskuren med deltagelse af politikere Forskellige foreninger har møder på samme tidspunkter En positiv tone, når de forskellige foreninger omtaler hinanden Bedre samarbejde med oplandsbyernes foreninger Links til hinandens hjemmesider Koordinering af arrangementer Nye børnefamilier kontaktes og inviteres til prøveordning hos spejdere osv. Fortælleværksted historien skal gå i arv Partnerskaber mellem institutioner og foreninger Alle børn i byen trives der skal en hel by til at opdrage et barn alle tager ansvar for hvad de ser. Samarbejde på tværs af foreninger På-tværs-funktion og aktiviteter i skolen. Her tænkes på tværs af alder, så ansvarligehden for hinanden blomstrer. En fast person i klubber og foreninger, der tager imod nye, og følger især børnene Fælles bus/mini-bus for institutioner i Suldrup Blomstrende foreningsliv med stort samarbejde på tværs evt. arrangere Jættefesten sammen En mini-bus, som er byens egen og som for et symbolsk beløb kan lånes til eksempelvis en tur ud i det blå bl.a. af ungdomsklubben Bedre sammenhold i de forskellige foreninger Arrangementer af forskellig art i samarbejde med hinanden Kirken skal være et samlingssted for ALLE Folk kan lave arbejde passe bede Bruge sognehuset Her er ingen hærværk vi hjælpes ad Etablering af Suldrup Samråd Arbejdskraftbank = liste over frivillige folk med adresse, telefon, mail samt hvad man kan/vil bidrage med eller interesserer sig for Få gruppe i gang med at arbejde med nogle af emnerne. Vigtigt med en ildsjæl til at samle arbejdsgruppen Bak op omkring initiativgrupper, så de føler, de har stor opbakning Samarbejde mellem borgere og foreninger Frivillig bank på tværs af foreninger og institutioner udnytte spidskompetencer Støtte ildsjælene det skal være sjovt at være ildsjæl i Suldrup Benytte fælles kalender for aktiviteter i byen evt. på byens hjemmeside Aktivering af flere frivillige til at deltage i foreninger og arbejdsgrupper Påskønne ildsjæle og andre aktive, så holdningen jeg har taget min tørn ændres Bruge suldrupby.dk som aktivitetskalender At man selv gør en indsats for at få de forskellige aktiviteter i gang Frivillig arbejde Ildsjæl have grupperne i gang. Indkald jævnligt til møde for at samle. Samarbejde om at synliggøre aktiviteter og arrangementer fx gennem hjemmeside Afholde borgermøde i hvert kvartal altid med nye indlæg og informationer Alle møder (borgermøde) en til to gange årligt hvor forventninger, ønsker og behov koordineres og justeres Oprettelse af en bank med frivillige 15

16 med at passe på tingene Flere frivillige trænere og leder ville være skønt (det fordeler også trykket på de andre) Årligt forum som dette, der sikrer byens udvikling Skolen som en af byens centrale omdrejningspunkter Stærkt sammen hold foreninger/borger Et fantastisk samarbejde i hele byen, hvor vi taler med hinanden Få unge med til at præge Suldrup med initiativer deltage i foreningslivet Udenbys snakker vi ordentligt om hinanden vi kan vi tør - vi vil! Vi hjælper hinanden med at forstå hinandens særheder Flere aktiviteter sammen med unge/ældre i Suldrup Skoleelever laver noget sammen med ældre m.m. Vi har talt os frem til, hvad vi synes er værdier i Suldrup Fælles kalender for hele byen Alle arrangementer, møder osv på fælles kalender på byens hjemmeside. som kan varetage mange forskellige opgaver til fælles bedste Nedsættelse af borgerråd, der har til opgave at følge byrådspolitikernes arbejde og gøre byens borgere opmærksomme på de ting, der vedrører byen Foreninger skal arbejde endnu mere sammen Det skal være legalt måske endda rosværdigt at stå frem og være en ildsjæl! og vi har brug for mange flere Ildsjæle Skabe respekt omkring det at feje for egen dør. Skabe respekt for byen og fællesskabet Primært skal man finde sammen med ligesindede og udvikle ideer Sammenhold Kunne skolen få bevilget timer til en person, der står for koordinering af en fælleskalender. At vi alle bruger suldrupby.dk og at alt kommer til at stå der Koordinering Fælles aktivitetskalender for byen på nettet At vi hver især tager ansvar måske i én forening Ildsjæle som ikke er til at stoppe Vi laver fælles kalender på byens hjemmeside, hvor alle foreninger har alle aktiviteter, møder osv. med, så vi overlapper mindst muligt Organisere samarbejdet gennem lokale interessegrupper via eksempelvis suldrupby.dk Hjemmesiden ved Torben Tved er fin som koordineringskalender Fælles hjemmeside med oplysning om alle aktivitetsmuligheder + aktiviteter i 16

17 Andet Den samlede energi i byen bruges ikke altid optimalt uenighed/enighed Et samlet Suldrup får ikke udnyttet potentialet i forhold til at sætte en samlet synlig dagsorden i Rebild Kommune Manglende lokal it-hjælp til ældre borgere Der mangler steder hvor man kan få støtte til at orientere sig på nettet, hvis man ikke selv råder over eller magter at orientere sig på internettet Kritik fodboldafdeling Unge flytter, da der er få arbejdspladser Ingen natbus fra Aars Vi ligger på kanten af Rebild Kommune dumt vilkår Bedre infrastruktur (bus) Skolen: man sætter sit fodtøj uden for klasselokalet og tager indefodtøj på (man sparer på rengøring og ALLE gør det jo derhjemme) Rebild Kommune bør være bedre til at skabe noget mere lokalt Vi kan, vi vil, vi gør det Ældre er noget, ikke Byrde Hjælpsomhed = en vare der kan bruges Reservebedsteforældre Fælles fodslaw Indpode i alle børn, at man skal passe på inventar og bygninger det gælder børnehaven, skolen, hallen ja alle bygninger i byen, private som offentlige Gå fremtiden i møde hvor vil vi hen? Oplandet skal være med Hjælpsom by Arkiv i Øster Hornum = mange muligheder Finansieringsmuligheder når Kreditforeningen siger nej Flere busafgange også om natten Heste by Bedre indstilling fra kreditforeningerne God by at vokse op i Suldrup Nyhedsbrev til tilmeldte, når der rører sig noget i byen (møder opstart osv) Man skal sørge for at behandle alle frivillige af enhver slags GODT og opmuntre til, at der bliver flere frivillige til at gøre lidt ekstra, men ikke de ting, som naturligt skal klares kommunalt Bring også ros til dem der gør noget godt Åbenhed To årlige møder hvor alle foreninger mødes og koordinerer Politisk opbakning Politisk engagement kommunal støtte Penge Alle skal stå sammen om de gode ideer. Når man vågner om morgenen skal det være det første man tænker på Uddannet fundraiser for byen Politisk opbakning Meget mere visionære politikere for Suldrup Økonomiske muligheder til rådighed Fundraising Attraktiv familieøkonomi fornuftigere varmepriser ville/vil hjælpe kommer! Ildsjæle og dialog med myndighederne Se muligheder frem for begrænsninger Foreninger mm kan evt. lave diplom/udtalelse til unge mennesker, der laver et frivilligt stykke arbejde, som de vil kunne bruge i deres videre karriere 17

18 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Negative ord: Ældrebyrden Udkantsdanmark Bred omtale eller enkeltstående negative ting/omtale Vi har brug for en ændring: Erstat ordene med noget positivt som f.eks. artiekl i Nordjyske, hvor der udelukkende er skrevet om fordele ved at bo i byen Horne. Hvis man er utilfreds, skal man gå til personer eller foreninger, der har mulighed for at ændre på tingene altså være konstruktiv i sin kritik! I januar 1961 for 50 år siden sagde Kennedy: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land! - Vi skal finde ud af, hvad fællesskabet og borgerne kan gøre for Suldrup! Vi skal satse på det gode liv i byen det er det, det drejer sig om, og det behøver ikke koste mange penge! Forslag: - gå sammen i relevante foreninger om arrangementer tænk over, hvilke muligheder, vores foreninger har. - Skolen se bilag fra dialogmøde - Opret en støtteforening - Byture til f.eks. Tumlehøj, virksomheder i byen, idrætsanlægget, plejehjemmet, skolen primært for folk, som ikke normalt færdes der. - Ingen fremtid uden fortid: arkivet har utroligt meget om Suldrup - Genopliv arrangementer omkring søen - En gang årligt inviteres nye borgere til et fælles arrangement Hvordan kan vi brande byen? Og skabe fælles værdier? Plakatsøjle ved Brugsen/torvet Bus ejet af byen med logo Suldrup en jættego by! Skolen åbne døre støtteforening (Arkiv) Borde og bænke alt er åbent information Gøre byen pæn og attraktiv feje, passe blomster organisere pasning/arbejdshold, og måske arrangere konkurrencer i udsmykning af blomsterkummerne, med afstemning Skabe relationer mellem børn og ældre historiefortælling, oplæsning m.m. 18

19 Lektiecafé Fælles præsentation udtryk 2011 på tværs af generationer Brainstorm mellemtrin overbygning Tværgående musikprojekt evt. udgive cd (Souvenirs, Jacob Rose) IT-café for unge mennesker blog hjemmeside ARBEJDSGRUPPEN OM SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION OG INFORMATION ER: Tovholder: ERLING TRADS Alle, som skriver sig på denne liste, får referat fra dette møde og denne arbejdsgruppe på mail. Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Lene Højlund Lille Æstrupvej Kirken Laursen Gudrun Hyldgaard Søsvinget Husmoderforeningen Peder Christensen Sportsvænget Grete Pedersen Søsvinget Jeanette Larsen Himmerlandshave Himmerlandshave Ældrecenter Conni Steffensen Birkevej 8b Erling Trads Møllers Bakker Arkiv Lisse Trads Ældresagen Lene Kaldahl Laursen Nihøjevej Støvring Berit Krogh Suldrup Skole Hjedsbækvej Børnehaven Tumlehøj Skolen 19

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2017

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2017 Ansøgning til: Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2017 Det anbefales, at diverse godkendelser søges inden projektpuljen til byzonebyer søges, da beløbet bevilges under forudsætning af, at gældende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

DESIGN - OPSAMLING PÅ WORKSHOP 2

DESIGN - OPSAMLING PÅ WORKSHOP 2 #1 BOLIGER, HANDEL OG TOMME BYGNINGER Generelt Boliger: Mange lejeboliger er forholdsvis dyre, der er mangel på mindre og billigere lejeboliger, bl.a. til unge. Der mangler også ældreboliger, og de må

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016 Ansøgning til: Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016 Det anbefales, at diverse godkendelser søges inden projektpuljen til byzonebyer søges, da beløbet bevilges under forudsætning af, at gældende

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Notat Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Der er gennemført 12 vokseninterviews, hvoraf 10 er repræsenteret af par Profiler: Mellem 22 og 65 år Indfødte Tilflyttere I erhverv Selvstændige

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo? Vive Forsamlingshus søndag den 30. oktober 2005 1. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 28. januar 2014 i Hedehuset Ruth Trier Stine Vad Johansen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Fra Erhvervskontaktudvalget deltog: - Preben Christensen - Inge Dines - Brian Sigtenbjerggaard - Henrik Christiansen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere