Fremtidsværksted Suldrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsværksted Suldrup"

Transkript

1 Idemappe fra Fremtidsværksted i Suldrup den 2. februar 2011 Fremtidsværksted Suldrup Fremtidsværkstedet d. 2. februar 2011 blev arrangeret af Borgerforeningen, og ledet af konsulent Pia Bonde. KRITIK, FANTASI, REALISERING Som metode i forhold til det at lave et udviklingsværksted tages der udgangspunkt i Fremtidsværkstedsmodellen. Det betyder, at der i de enkelte processer arbejdes ud fra følgende faser: Kritikfasen, fantasifasen og realiseringsfasen. Det præciseres specifikt, at oplistede punkter under realiseringsfasen ikke medfører nogen form for kommunal garanti i forhold til en endelig realisering af ønsker. Evt. efterfølgende projekter større eller mindre som kræver en form for kommunal støtte, økonomisk eller ressourcemæssig, altid vil skulle behandles individuelt enten politisk eller i forvaltningsregi. I det følgende er faserne samlet under de i forvejen formulerede overskridter, hvorefter referat fra de forskellige grupper er sat ind sammen med adresselister for de arbejdsgrupper, der derefter blev nedsat! Efter mødet gjorde Pia Bonde opmærksom på, at hun fortsat kan bruges til vejledning af arbejdet i arbejdsgrupperne. Referat fra mødet blev taget af Suldrup Skoles lederteam: Skoleleder Marianne Nielsen, SFO-leder Bjørg Bech Jæger og viceskoleleder Berit Krogh 1

2 Bosætningsfremme og markedsføring af Suldrup Kritik Fantasi Realisering Måske en bedre markedsføring af Suldrup Der er ingen reel markedsføring af byen Suldrup er ikke synlig i Rebild Kommune Hvordan får man de yngre med i bylivet med fornyelse? Mere bosætning i Suldrup Opbakning til ildsjæle Man skal være bedre til fra forskellige foreninger at få noget i pressen samt hjemmesider Pressegruppe for byen At der kunne blive rift om at købe hus i Suldrup Den fantastiske natur udnyttes og markedsføres Suldrup skal have et brand ex kunstby, de tusind søers by, bæredygtig by Stor lysavis i midten af byen, der reklamerer for aktuelle arrangementer i byen Borgerforening: lav kontingent Folder hvor alle byens foreninger præsenterer sig som udleveres til alle At der kunne reklameres meget bedre for de naturperler vi har tæt på byen At det kunne lykkes at profilere Suldrups kvaliteter meget bedre end det er tilfældet Aldersintegreret daginstitution vuggestue/børnehave Byen bruger byens skole Områdets børn går i områdets skole Skole med overbygningsklasser En skole med kontakt til alle aldersklasser og åben for alle aldersklasser Suldrup Skole Danmarks bedste folkeskole Ønske at vi må bevare Suldrup Skole Bedre skole mere styr på børnene mere ren by Stærk skole, der tiltrækker nye indbyggere Rebild Kommunes bedste folkeskole Engagement fra alle i byen Markedsføring! Vi bor midt i Himmerland tæt ved alt arbejdspladser natur i rige mål Fælles og synlig strategi for Suldrup 2020 Få pressen til at omtale arrangementer, det sætter Suldrup på landkortet og skaber interesse for at bosætte sig Man skal bruge enhver lejlighed til at fremhæve det positive ved at bo i Suldrup (fx når man er sammen med folk andre steder fra) Informant til Nordjyske mv. Vi støtter godt op om skolen og omtaler de positive ting Søg økonomisk støtte hos LAG Himmerland. Giver støtte til projekter der gør et område mere attraktivt at bo i og som skaber nye arbejdspladser Mere positiv markedsføring af Suldrup Sælge byen udadtil. Vær stolt over din by. Markedsføring af Suldrup Modtagelse og integration af Tag godt imod nye tilflyttere få både Her bliver alle budt velkommen og Folder om Suldrup med relevante 2

3 tilflyttere børn og voksne med Vi er for dårlige til at modtage nye tilflyttere kan gøres meget bedre Tilflytterinformation (velkomstmappe) Tilflyttere bliver set an længe og ofte fundet for lette guidet ind i varmen I forhold til byens størrelse: fortsat god tilvækst Meget stort ønske: få nye indbyggere integreret hurtigt Velkomst til nye beboere Person til modtagelse af nye tilflyttere 1. byudvikling, flere udstykninger til parcelhuse og rækkehuse medfører mulighed for flere arbejdspladser i byen, flere butikker samt bedre sports- og fritidsaktiviteter i byen - medfører 1. og renovering af ældre, knapt så attraktive boliger i Suldrup og omegn - medfører mulighed for at skolen i Suldrup bevares medfører 1. oplysninger om byen: et velkommen til Suldrup plus en komité, der byder velkommen Lave en velkomstmappe til tilflyttere Velkomstkomité Byen skal have en velkomstambassadør til at modtage nye tilflyttere og byde dem velkommen Alle foreninger går sammen om at lave fælles folder, som præsenterer byen, folderen uddeles også til nytilflyttere, så de får information om byens mange tilbud Vi opsøger aktivt nytilflyttere og spørger om de vil med i foreningslivet og hjælpe til/være en del af byen REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Ang. nye borgere i Suldrup: - vigtigt med personlig kontakt at der kommer nogen og hilser på, evt. repræsentanter fra Borgerforeningen med en blomst og en folder fra foreningen - folderen skal give et positivt indtryk af Suldrup og fortælle hvad byen kan byde på Hvordan får vi flere medlemmer i Borgerforeningen? - Velkommen til byen -besøg til nye se ovenfor som man gør i Hjedsbæk. Tilflyttere får folder om foreningen i hånden og tilbydes første års gratis medlemskab. En gang årligt går foreningens bestyrelse rundt og stemmer dørklokker og minder folk om, at det er tid til betaling og at de kan gøre det med det samme. Hvis man ikke lige har kontanter, udleveres en seddel med kontonummer, så pengene kan overføres. - Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig nyhedsmail fra Borgerforeningens hjemmeside, så man får besked, når der kommer nye arrangementer i kalenderen men måske ved folk det ikke, og der skal reklameres for det. - Foreningen kunne arrangere fællesspisning en gang i kvartalet 3

4 - Vigtigt med arrangementer af forskellig art, så man rammer bredt og tiltrækker forskellige grupper. - Foreningen bør lave et tiltag for at hverve erhvervsdrivende med henblik på annoncering. Markedsføring af Suldrup: - vi kan lære af Øster Hornum fortæl, fortæl, fortæl den positive historie og lav pressedækning på arrangementer - udbred Suldrup-folderen til hele kommunen - gør opmærksom på vores beliggenhed tæt på Års, Støvring osv midt i Himmerland! - Finde et brand til Suldrup hvad vil vi være kendte på? - Arbejde på at ændre kreditforeningernes billede af Suldrup - Gøre det nemmere at etablere butikker i Suldrup ARBEJDSGRUPPEN OM BOSÆTNINGSFREMME OG INTEGRATION AF TILFLYTTERE ER: Tovholder: TORBEN LINDE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Hans Mikkelsen Stadionvej Brugerrådet Himmerlandshave Karen Schiøtt Frendrupvej Dan Mølgaard Frendrupvej Bjørg Bech Jæger Gravlevvej 13, SFO Myretuen Torben Linde Møllers Bakker

5 Byudvikling og byfornyelse Kritik Fantasi Realisering Manglende udvikling af byen ad Veggerbyvej ud til Dalum Manglende vedligehold af Hjedsbækvej fx felterne med planter Vejkanterne på den nordlige ende af Hjedsbækvej er kedelige og til dels umulige at gå på (mudder og pløre) For mange Til-Salg-skilte Mange huse til salg For få butikker Kun én dagligvareforretning Det kunne være rart med flere butikker Kun én dagligevarebutik butiksdød Tomme butikslokaler langs Hjedsbækvej Mangel på lægehus Manglende lægehus Lave byggegrunde i landzonen Suldrup mangler nogle af de faciliteter, der findes i de byer, der har bibliotek, fx avislæsesal Vi mangler et mødested bibliotek café Suldrup mangler et sted, hvor man kan mødes omkring kulturelle og boglige interesser Ingen byggegrunde Manglende læge Kun én butik Vi mangler en læge i byen Færre butikker Lægehus Forretningslukninger Mangler læge Få butikker Nogle flere forretninger i byen Butiksdød Forretningsdød Handelsliv Mangler byggegrunde Sundhedshuset Ny læge i lægehus Sundhedscenter læger og fysioterapeut Læge i Suldrup Læge i byen Fodgængerovergang flyttes mod nord, så man ikke bliver kørt ned i indkørslen til skolen Blomsterbutik Minimum to dagligvarebutikker og andre butikker Café/sandwichbar/kaffebar Et shoppingcenter (H og M) Kulturhus/forsamlings Flere erhvervsdrivende Flere små-iværksættere i byen (velkommen til den nye fodplejeklinik) Flere butikker Café/kaffebar Lægehus/tandlæge Bagerforretning Endnu en dagligvarebutik Sympati for landbruget Danmarks råstof! DK s fremtidige leverandør af energi! Brug i videst muligt omfang byens håndværkere/butikker Sundhedshus med læge og fysioterapi Støttende foranstaltninger til mindre erhversdrivende kan forøge antal arbejdspladser Brugsen skal være et godt sted Vareudbud så vi ikke handler udenbys Nye attraktive byggegrunde Nordea-bygningen bruges til samlingssted Søen kan vel bruges til noget! Alle generationer Byggegrunde Vi må handle mere lokalt så butikker består Fondsmidler til byfornyelse Støtte de lokale forretningsdrivende så meget som muligt Rådhus skal bygges i Suldrup Udbygge motionscentret så der oprettes spinninghold Byforskønnelsesprojekt: Ny hovedgade, nyt centrum, ny kunst Byggegrunde (vi har ingen at tilbyde) Flere fælles erhvervshuse til forretninger (billig husleje) Private udstykker byggegrunde Galleri inde på skolen Flere dagligvarebutikker kontakt til interesserede Hvad med en tættere dialog med byrådet? 5

6 Mangler cykelsti på Hjedsbækvej Fortov omlægning Elendige fortove med vippende fliser Cykelsti gennem byen (hvor de bløde trafikanter formodes at nedsætte bilernes hastighed) fungerer dårligt Attraktive tilflytningsmuligheder/grunde Hvor unge har en fremtid, fx håndværk Opretning af fortove rundt i Suldrup Fremme af flere, mindre butikker og virksomheder i Suldrup Udvidelse af indendørsfaciliteter Veggerbyvej parkering forbudt i én side Flere butikker i Suldrup Flere byggegrunde i Suldrup Mere erhvervsliv Udstykning af bolig- og erhvervsgrunde Mange dagligvarebutikker Erhvervsudvikling Kæmpeaktivitetshus ved hallen Oldekolle Blomstrende forretningsliv Mere bebyggelse omkring Suldrup Modificering af chikaner på hovedgaden, således at der kan cykles indenom Udvidelse af hallen i Suldrup Café evt. i den gamle bagerbutik Cykelsti på Hjedsbækvej og Veggerbyvej Indkøbscenter/butikker Byggegrunde Byggegrunde Ungdomsboliger Byforskønnelse Mange tomme huse og forretninger på Hjedsbækvej Huse som mangler vedligeholdelse Bagerens hus ser helt træls ud og der sker ikke noget Hundeafføring på sportspladsen Suldrups eneste skulptur kunne godt være præsenteret mere smagfuldt Manglende forskønnelse omkring bymidten Kedelig hovedgade og centrum Oprydning og rengøring af byen (veje, Genåbning af nogle af de lukkede butikker Flere arbejdspladser måske med fælles administration Pænere indgangsporte til Suldrup p-plads skal være pæn regler for renholdelse af fortov (som fx snerydning) en flot ren og ryddelig by hold de grønne områder i orden. Afskaf hundeaffald. Vil ønske kommunen kræver penge fra Ang. glatte stier: Teknisk forvaltning kunne se på deres kort, hvor stier er gratis Fortove oprettes kontakt til kommune Alle giver en hånd med til at holde offentlige steder pæne og rene Huske at tage hundepose med når man lufter hund, dermed flere offentlige skraldespande Byforskønnelse: arbejdsgruppe + midler 6

7 fortove og pladser) Hold byen ren det gælder også ejere af mange huse Folk rydder ikke op efter nytårsaften masser af skrald, affald og udbrændte nytårsbatterier Man bør holde sit fortov, så byen ser pæn ud Asfalt på sti ned til legeplads ved lille sø Bymidte ikke køn Der er beskidt og rodet omkring husene i byen mest Hjedsbækvej Manglende pleje/vedligeholdelse af områder som anlægget og søen For mange faldefærdige huse i byen Dårlige forhold omkring søen Rengøring af byen Jeg synes, det er træls, at der er nogle stier, der ikke bliver saltet. Der går skolebørn dér hver dag. Mere ren by Bedre skole Dårlig gadebelysning i villakvarterer Suldrup bymidte ser træls ud Dødt bybillede alle husstande i Suldrup til rengøring fra byskilt til byskilt Beplantning og borde og bænke omkring bytorv/bymidte En park med bord-bænkesæt, vand og en masse andet Et flot og indbydende torv, hvor man evt. kan samles Alle rydder op og pynter op på egen grund Kunst i byen Skulpturer/andet udsmykning af byen Vi mangler Knold til at feje mv. ved tomme huse. Kan vi få en ny? Byfornyelse om søen Juleudsmykning! Julemarked? Torvedag! Plantning af store træer rundt omkring Forskønnelse af hovedgaden Idyllisk by bymidte Kantsten overfor Dagli Brugsen Stensgade Forskønnelse af hovedgaden i Suldrup Forskønnelse af bymidten OPRÅB til folk om enten ikke at smide skrald og/eller møde op når der skal ryddes op Renholdelse af byens gader Kunst rundt om i byen Skolen skal passes på Bedre bymiljø fordeling af opgaver blandt byens foreninger Noget mere snerydning på de mindre gader Fonde + indsamling til kunst evt. lavet af Thorvald Odgaard fra Nibe Oprydningshold Knolds afløsere Faste regler for ren- og vedligeholdelse af fortove (som snerydningspligt) Give borger- og erhversforeningen bemyndigelse til at forskønne byen Kommunen laver en forskønnelse af bymidten med cykelstier Aktiveringsprojekt = renholdelse af byen Ejere af tomme ejendomme skal tvinges til at vedligeholde facader REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Idéer til byfornyelse: Vi kunne oprette en bank af frivillige, der kan noget forskelligt. Vigtigt, at der er en person, der koordinerer og holder kontakt til de frivillige., samt skaber et fællesskab mellem dem. Vi kunne lave en byskov, med park, stier, borde og bænke, f.eks. ude ved plejehjemmet ud mod Anlægsvej. Byskoven kunne være med til at skabe et naturskønt område til bebyggelse. Stisystem omkring søen forbindes med Hjedsbæk-stien, Møllers Bakker og Brunholm (Jørn Otte). 7

8 Handicapvenlige nedkørsler og stier. Shelters op mod Søbakken. Forskønnelse af bymidten. Få raget bagerbutikken ned og bygget et hus med butik og lejligheder. Nordea som hjemsted for fælles aktiviteter: café, læsestue/bibliotek, mødested, hvor man kan bytte bøger. Nordea-grunden til en ny dagligvarebutik. Mountainbike-ruter i Suldrups flotte natur. Oprydning i anlægget efter børnehaven sandkasserne væk osv. Korps af frivillige til oprydning o vedligeholdelse af fællesområder, f.eks. området omkring søen, anlægget. Fælles arbejdslørdage. Der skal laves ny folder med oversigt over de stier, som allerde er her. Nogle steder skal der slås græs og klippes grene m.m., så stierne bliver fri. Idéer til byudvikling: Der skal flere byggegrunde til det er for ringe, at det ikke er muligt at bygge nyt i Suldrup!. Forslag til nyt boligområde: - med udkørsel fra Anlægsvej fra indkørsel ved FDF-huset rundt om anlæg og murerfirmaet frem til Hyldalsvej - vestsiden + østsiden af Anlægsvej frem til Rodstedvej - mellem Suldrup og Hjedsbæk (Michael Skovhus) - drivhusene i midtbyen ved industrien - etablere mulighed for industri ved Pladefabrikken Aarestrupvej. ARBEJDSGRUPPEN OM BYFORSKØNNELSE ER: Tovholder: KIM MATHIESEN, / Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Inger Lunden Hjedsbækvej Jytte Baade Foldagervej Lyngberg Michael Skovhus Veggerbyvej Flemming Thomsen Trængstrupvej

9 Kim Mathiesen Veggerbyvej Arne Asp Bredkærhøj Elly Jacobsen Veggerbyvej Ejgil A. Andersen Søvænget Svens E. pedersen Dyssevej

10 Idræt, kultur og fritid Kritik Fantasi Realisering Nye klublokaler til ungdomsklubben Større lokaler til ungdomscaféen gerne over jorden Ingen tilbud til børn udover boldaktiviteter og rende på gaden For lidt aktiviteter til unge Et sted for byens unge Vi mangler en mindre hal eller gymnastiksal Vi mangler mulighed for yderligere fritid/sportsaktiviteter = mangler haltid Ungdomsaktiviteter Manglende faciliteter til indendørs idræt Kulturaktiviteter Koncerter og andre kulturarrangementer For få gymnastikhold Vi bruger skolen for lidt Ingen samlingssted for beboere i Suldrup Mangler motionscykelklub Mangler samlingssted (kulturhus, forsamlingshus) Mangler forsamlingshus/kulturhus Manglende forsamlingshus/stubhus/kulturhus Manglende Stubhus/klubhus Mødested fælleshus Minus fællessted/ex socialt værested En ekstra hal og cafeteria, som bliver byens samlingssted Et samlingssted for byens unge Fælleshus med café, bibliotek med aviser og tidsskrifter, it. Kunne drives af frivillige. Godt plejehjem også med demensafdeling Aktivitetscenter/kulturhus Aktivitetsprogrammer (fysisk) for ældre Mange gode aktiviteter på plejehjemmet Fremtidens plejehjem i Suldrup En park til plejehjemmet Kulturtilbud Aktivitetscenter Kunstgræsbane Bog/aviscafé En idé om et mødested helst centralt beliggende i byen, ville være en virkelig gevinst for byen. Kombineret med en afdeling af bibliotekerne, med andre funktioner som mødelokaler, plads til strikkeklubben, små foredragsarrangementer, adgang til it plus hjælp til dette. Brugerbetjent men med velvillig støtte fra bibliotekerne. Idéen kan udvikle sig. Åben skole som kulturcenter Vil gerne have mødested a la bibliotek med café, bøger, aviser, blade og computerhjælp IT-café evt. på skolen med elever som undervisere. LOF og AOF-kurser i Suldrup Flere fælles arrangementer: gadefester, skt. Hans, juletræ, midsommerfest, høstfest. Computermødested for børn. En mindre hal eller gymnastiksal Et hus, fx Nordeahuset, hvor vi mødet til aktiviteter, fx maling, sang, kortspil, kreative ting Den ældre generation mere aktive på skolen I Sundhedshuset kunne man lave mødested med aviser, bøger, it-hjælp, foreningsfoldere osv. Foruden læge, fysioterapeut Jo mere opbakning bag arrangementer, jo mere liv i byen Vi laver et sted hvor der er konkret itrådgivning til ældre en gang eller to om ugen, hvor man kan komme med konkrete it-problemer, der skal løses Mulighed for at udnytte skolens faciliteter efter skoletid for borgerne Mange går rundt med en miniiværksætter i maven. Kunne man forestille sig en slags basar hvor man lejer en stadeplads til sit produkt/sin aktivitet Udnytte lokale muligheder fx Sognehuset når der skal bruges lokalt samlingssted Kommunen skal forbedre forhold for unge og børn. Skolen, aktiviteter i fritid Idrætsforeningens forretningsudvalg skal drive IK FREM som et firma med mål og visioner Fællesspisning på kroen for byens borgere Foredragsforening Meld jer til skolens kommende lektiecafé (Skolebestyrelsens Trivselsambassadører), hen-vendelse skolen Endnu mere samarbejde mellem børnehave og sfo, sfo 2, skole, ungdomsklub og idrætsforeningerne 10

11 sammen med den eksisterende. Koncerter og andre kulturelle arrangementer Fællestræning af kroppen med instruktør for alle Skøjtebane Jættefesten: mere for unge mellem Blomstrende fritidsaktiviteter Udbygning af idrætsfaciliteter, kulturhus mv. Samlingssted for byens unge Idrætshal og kulturhus som projekt, der blev udarbejdet for cirka 10 år siden Skaterrampe Volleyhold i IK Frem Kommunal opbakning til idrætsforening for børn trivsel, motionsvaner og sociale kompetencer En svømmehal At børn og unge må få lov til at gå/cykle i skole mm. Udeareal for unge med skaterrampe og bord-bænkesæt En svømmehal Klubtilbud for unge med spændende aktiviteter Renovering af ungdomsklubbens bmxbane Idrætscenter Kulturcenter En svømmehal Svømmehal Svømmehal Udvidelse af motionscentret Nummer to idrætshal Førsteholdet i fodbold i Jyllandsserien Styrke det frivillige liv så det fortsat er attraktivt, også for nye generationer Bedre aktiviteter for børn og unge Kreative værksteder for børn og unge alle instanser omkring børnene Tænke folkebibliotek ind i skolens bibliotek samt mulighed for at læse avis og gå på nettet Bogbyttedag på skolen eller et andet sted (kroen?) Ved udvikling af ideer må man kunne udelukke idédræberne. Kun positiv tilgang Penge til at købe et hus, som skal være fælleshus med café, bibliotek, itstue, avis- og tidsskriftslæsning Afholde kulturdage eksempel med et tema flere der holder oplæg om emnet. Afsluttes med spisning Brugerbetaling af kulturtilbud kan ikke udelukkes Etablering af Suldrup Sports- og Kulturcenter Midler og ildsjæle til haludvidelse Nye lokaler til unge/ungdomsklub evt. på skolen Løbeklub under IK FREM eller privat Idrætsaktiviteter for unge = større hal (halgruppe) Sted til kulturelt samlingssted evt. den gamle bank Mere aftenskolen fx i skolen i deres værkstedsklasser 11

12 Friluftsliv stier Mangler udendørs aktiviteter Manglende udeareal med fx skaterramper, bord-bænke-sæt o. lign. Mangel på udendørsarealer til skaterbane og andre aktiviteter For lidt fritidsmuligheder for unge Uudnyttet natur plus omgivelser om eftermiddagen/aften Udbygge byens kulturliv med sang, teater og foredrag Vi laver idrætstilbud for alle, også de der har svært ved almindelige tilbud Lektiecafé med deltagelse af borgere Løbeklub Aktivitetshus/samlingssted hvor unge og ældre mødes Nyt klubhus/haludvidelse Haludvidelse + renovering af gamle hal Skole og idræt skal være i centrum. Foreninger skal være. Tilbud i byen til unge Kulturcenter/forsamlingshus Biograf Hal 2 Svømmehal Motionsfodbold for veteraner (plus 50) Fortsat rigt foreningsliv til bred hjælp for byen Kulturelle arrangementer for forskellige aldersgrupper Vandrestier En ren sti rundt om Suldrup Sø, altså ingen L Fornyelse af fælles og offentlige områder. Skabe flere aktiviteter Udbygning af stianlæggene i hele området Motionsstier og lignende støtte LAGmidler Renovering af søområderne, stianlæg mv. + fremtidig pleje Naturvejleder i Suldrup Aktiviteter der samler byen voksne, børn og unge Naturlegeplads, evt. med shelters, bål mm Afmærkede løbe/gåruter i skoven Motionssti rundt om byen (gang/løb) Samlingssted: Børnehavens legeplads må gerne bruges uden for åbningstiden. Der er bord-bænke, sandkasse mv. Fælles gåture i nærmiljøet Midler til projekter Mange flere vil komme til offentlige aktiviteter, fx Sct. Hans ved søen, hvis der var flere siddepladser Få inspiration til naturaktiviteter med bl.a. Naturstyrelsen den Nogle kunne gå til mødet for at høre Kommunen bevilger penge til cykelstier Skolens faciliteter/lokaler kan benyttes til foredrag mm Mere frivillig arbejde for borgerne Mere frivillig arbejde 12

13 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: En arbejdsgruppe med brugere i tilknytning til Stensbohallen primært fra IK FREM, har arbejdet med planer om en tilbygning til hallen m.h.p. at dække et akut behov for Bl.a. flere omklædningsrum til udendørs idræt (fodbold). Der er udarbejdet tegninger med forslag til haludvidelsen omfattende 4 udendørs omklædningsrum, et nyt og større motionscenter incl. spinninglokale Ombygning af indgangsparti, mødelokaler og cafeteria. Gruppen drøftede evt. andre brugergruppers ønsker til projektet bl.a. nye tidssvarende lokaler til ungdomsklubben, internetcafe m.m., med henblik på at Lave et projekt der dækker så bred en brugergruppe som muligt. Det blev foreslået at udvide den foreløbige arbejdsgruppe med repræsentanter for nye brugergrupper m.fl. Det blev endvidere foreslået snarest at få projektet præsenteret for kommunen, således at det kan komme med i deres planlægning. Arne Asp refererede fra den anden gruppe vedr. grønne områder, gangstisystem rundt om byen m.m., som jeg håber du har lidt notater om ellers spørg ham. ARBEJDSGRUPPEN OM IDRÆT, KULTUR OG FRITID ER: Tovholder: JØRN OTTE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Brian Thomsen Bratbjergvej Gert Jensen Vikingevej Lene B. Johansen Anlægsvej Monica Nielsen Aarestrupvej Kristine F. Gregernsen?? Suldrup FDF IK Frem Gymnastik Hjedsbækvej IK Frem Gymnastik 13

14 Marianne Nielsen Bopladsen Suldrup Skole 9230 Svenstrup Børge Winther Bustedvej Dorte Lassen Sportsvænget IK Frem Gymnastik Lisbeth Linde Møllers Bakker IK Frem Håndbold Bjarne Villadsen Møllers Bakker Borgeforeningen IK Frem Fodbold 14

15 Samarbejde på tværs kommunikation og information Kritik Fantasi Realisering De muligheder der ligger i en god snak om en sag udnyttes ikke altid Generationer vi bruger ikke hinanden nok Vi snakker mest om hinanden Få ydere og mange nydere Dårlige omtaler Problemer snakkes man kommer ikke til de rette Tordenskjolds soldater vi skal have flere ildsjæle For megen negativ snak om det der lukker, skole, butikker og snak om det der var engang Mangler nye yngre mennesker at de kommer på banen. Det er altid de samme, der må tage slæbet Sammenhold Jantelov Sammenhold = kun på papir Det er Tordenskjolds soldater der gang på gang laver det frivillige stykke arbejde Arrangementer på tværs For lidt engagerede ildsjæle Vi mangler flere frivillige til lederarbejdet i idrætsforeningen For lidt koordination vedrørende arrangementer giver ofte sammenfald manglende styringsredskab For få kontinuerlige borgermøde a la nytårskuren med deltagelse af politikere Forskellige foreninger har møder på samme tidspunkter En positiv tone, når de forskellige foreninger omtaler hinanden Bedre samarbejde med oplandsbyernes foreninger Links til hinandens hjemmesider Koordinering af arrangementer Nye børnefamilier kontaktes og inviteres til prøveordning hos spejdere osv. Fortælleværksted historien skal gå i arv Partnerskaber mellem institutioner og foreninger Alle børn i byen trives der skal en hel by til at opdrage et barn alle tager ansvar for hvad de ser. Samarbejde på tværs af foreninger På-tværs-funktion og aktiviteter i skolen. Her tænkes på tværs af alder, så ansvarligehden for hinanden blomstrer. En fast person i klubber og foreninger, der tager imod nye, og følger især børnene Fælles bus/mini-bus for institutioner i Suldrup Blomstrende foreningsliv med stort samarbejde på tværs evt. arrangere Jættefesten sammen En mini-bus, som er byens egen og som for et symbolsk beløb kan lånes til eksempelvis en tur ud i det blå bl.a. af ungdomsklubben Bedre sammenhold i de forskellige foreninger Arrangementer af forskellig art i samarbejde med hinanden Kirken skal være et samlingssted for ALLE Folk kan lave arbejde passe bede Bruge sognehuset Her er ingen hærværk vi hjælpes ad Etablering af Suldrup Samråd Arbejdskraftbank = liste over frivillige folk med adresse, telefon, mail samt hvad man kan/vil bidrage med eller interesserer sig for Få gruppe i gang med at arbejde med nogle af emnerne. Vigtigt med en ildsjæl til at samle arbejdsgruppen Bak op omkring initiativgrupper, så de føler, de har stor opbakning Samarbejde mellem borgere og foreninger Frivillig bank på tværs af foreninger og institutioner udnytte spidskompetencer Støtte ildsjælene det skal være sjovt at være ildsjæl i Suldrup Benytte fælles kalender for aktiviteter i byen evt. på byens hjemmeside Aktivering af flere frivillige til at deltage i foreninger og arbejdsgrupper Påskønne ildsjæle og andre aktive, så holdningen jeg har taget min tørn ændres Bruge suldrupby.dk som aktivitetskalender At man selv gør en indsats for at få de forskellige aktiviteter i gang Frivillig arbejde Ildsjæl have grupperne i gang. Indkald jævnligt til møde for at samle. Samarbejde om at synliggøre aktiviteter og arrangementer fx gennem hjemmeside Afholde borgermøde i hvert kvartal altid med nye indlæg og informationer Alle møder (borgermøde) en til to gange årligt hvor forventninger, ønsker og behov koordineres og justeres Oprettelse af en bank med frivillige 15

16 med at passe på tingene Flere frivillige trænere og leder ville være skønt (det fordeler også trykket på de andre) Årligt forum som dette, der sikrer byens udvikling Skolen som en af byens centrale omdrejningspunkter Stærkt sammen hold foreninger/borger Et fantastisk samarbejde i hele byen, hvor vi taler med hinanden Få unge med til at præge Suldrup med initiativer deltage i foreningslivet Udenbys snakker vi ordentligt om hinanden vi kan vi tør - vi vil! Vi hjælper hinanden med at forstå hinandens særheder Flere aktiviteter sammen med unge/ældre i Suldrup Skoleelever laver noget sammen med ældre m.m. Vi har talt os frem til, hvad vi synes er værdier i Suldrup Fælles kalender for hele byen Alle arrangementer, møder osv på fælles kalender på byens hjemmeside. som kan varetage mange forskellige opgaver til fælles bedste Nedsættelse af borgerråd, der har til opgave at følge byrådspolitikernes arbejde og gøre byens borgere opmærksomme på de ting, der vedrører byen Foreninger skal arbejde endnu mere sammen Det skal være legalt måske endda rosværdigt at stå frem og være en ildsjæl! og vi har brug for mange flere Ildsjæle Skabe respekt omkring det at feje for egen dør. Skabe respekt for byen og fællesskabet Primært skal man finde sammen med ligesindede og udvikle ideer Sammenhold Kunne skolen få bevilget timer til en person, der står for koordinering af en fælleskalender. At vi alle bruger suldrupby.dk og at alt kommer til at stå der Koordinering Fælles aktivitetskalender for byen på nettet At vi hver især tager ansvar måske i én forening Ildsjæle som ikke er til at stoppe Vi laver fælles kalender på byens hjemmeside, hvor alle foreninger har alle aktiviteter, møder osv. med, så vi overlapper mindst muligt Organisere samarbejdet gennem lokale interessegrupper via eksempelvis suldrupby.dk Hjemmesiden ved Torben Tved er fin som koordineringskalender Fælles hjemmeside med oplysning om alle aktivitetsmuligheder + aktiviteter i 16

17 Andet Den samlede energi i byen bruges ikke altid optimalt uenighed/enighed Et samlet Suldrup får ikke udnyttet potentialet i forhold til at sætte en samlet synlig dagsorden i Rebild Kommune Manglende lokal it-hjælp til ældre borgere Der mangler steder hvor man kan få støtte til at orientere sig på nettet, hvis man ikke selv råder over eller magter at orientere sig på internettet Kritik fodboldafdeling Unge flytter, da der er få arbejdspladser Ingen natbus fra Aars Vi ligger på kanten af Rebild Kommune dumt vilkår Bedre infrastruktur (bus) Skolen: man sætter sit fodtøj uden for klasselokalet og tager indefodtøj på (man sparer på rengøring og ALLE gør det jo derhjemme) Rebild Kommune bør være bedre til at skabe noget mere lokalt Vi kan, vi vil, vi gør det Ældre er noget, ikke Byrde Hjælpsomhed = en vare der kan bruges Reservebedsteforældre Fælles fodslaw Indpode i alle børn, at man skal passe på inventar og bygninger det gælder børnehaven, skolen, hallen ja alle bygninger i byen, private som offentlige Gå fremtiden i møde hvor vil vi hen? Oplandet skal være med Hjælpsom by Arkiv i Øster Hornum = mange muligheder Finansieringsmuligheder når Kreditforeningen siger nej Flere busafgange også om natten Heste by Bedre indstilling fra kreditforeningerne God by at vokse op i Suldrup Nyhedsbrev til tilmeldte, når der rører sig noget i byen (møder opstart osv) Man skal sørge for at behandle alle frivillige af enhver slags GODT og opmuntre til, at der bliver flere frivillige til at gøre lidt ekstra, men ikke de ting, som naturligt skal klares kommunalt Bring også ros til dem der gør noget godt Åbenhed To årlige møder hvor alle foreninger mødes og koordinerer Politisk opbakning Politisk engagement kommunal støtte Penge Alle skal stå sammen om de gode ideer. Når man vågner om morgenen skal det være det første man tænker på Uddannet fundraiser for byen Politisk opbakning Meget mere visionære politikere for Suldrup Økonomiske muligheder til rådighed Fundraising Attraktiv familieøkonomi fornuftigere varmepriser ville/vil hjælpe kommer! Ildsjæle og dialog med myndighederne Se muligheder frem for begrænsninger Foreninger mm kan evt. lave diplom/udtalelse til unge mennesker, der laver et frivilligt stykke arbejde, som de vil kunne bruge i deres videre karriere 17

18 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Negative ord: Ældrebyrden Udkantsdanmark Bred omtale eller enkeltstående negative ting/omtale Vi har brug for en ændring: Erstat ordene med noget positivt som f.eks. artiekl i Nordjyske, hvor der udelukkende er skrevet om fordele ved at bo i byen Horne. Hvis man er utilfreds, skal man gå til personer eller foreninger, der har mulighed for at ændre på tingene altså være konstruktiv i sin kritik! I januar 1961 for 50 år siden sagde Kennedy: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land! - Vi skal finde ud af, hvad fællesskabet og borgerne kan gøre for Suldrup! Vi skal satse på det gode liv i byen det er det, det drejer sig om, og det behøver ikke koste mange penge! Forslag: - gå sammen i relevante foreninger om arrangementer tænk over, hvilke muligheder, vores foreninger har. - Skolen se bilag fra dialogmøde - Opret en støtteforening - Byture til f.eks. Tumlehøj, virksomheder i byen, idrætsanlægget, plejehjemmet, skolen primært for folk, som ikke normalt færdes der. - Ingen fremtid uden fortid: arkivet har utroligt meget om Suldrup - Genopliv arrangementer omkring søen - En gang årligt inviteres nye borgere til et fælles arrangement Hvordan kan vi brande byen? Og skabe fælles værdier? Plakatsøjle ved Brugsen/torvet Bus ejet af byen med logo Suldrup en jættego by! Skolen åbne døre støtteforening (Arkiv) Borde og bænke alt er åbent information Gøre byen pæn og attraktiv feje, passe blomster organisere pasning/arbejdshold, og måske arrangere konkurrencer i udsmykning af blomsterkummerne, med afstemning Skabe relationer mellem børn og ældre historiefortælling, oplæsning m.m. 18

19 Lektiecafé Fælles præsentation udtryk 2011 på tværs af generationer Brainstorm mellemtrin overbygning Tværgående musikprojekt evt. udgive cd (Souvenirs, Jacob Rose) IT-café for unge mennesker blog hjemmeside ARBEJDSGRUPPEN OM SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION OG INFORMATION ER: Tovholder: ERLING TRADS Alle, som skriver sig på denne liste, får referat fra dette møde og denne arbejdsgruppe på mail. Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Lene Højlund Lille Æstrupvej Kirken Laursen Gudrun Hyldgaard Søsvinget Husmoderforeningen Peder Christensen Sportsvænget Grete Pedersen Søsvinget Jeanette Larsen Himmerlandshave Himmerlandshave Ældrecenter Conni Steffensen Birkevej 8b Erling Trads Møllers Bakker Arkiv Lisse Trads Ældresagen Lene Kaldahl Laursen Nihøjevej Støvring Berit Krogh Suldrup Skole Hjedsbækvej Børnehaven Tumlehøj Skolen 19

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere