Fremtidsværksted Suldrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsværksted Suldrup"

Transkript

1 Idemappe fra Fremtidsværksted i Suldrup den 2. februar 2011 Fremtidsværksted Suldrup Fremtidsværkstedet d. 2. februar 2011 blev arrangeret af Borgerforeningen, og ledet af konsulent Pia Bonde. KRITIK, FANTASI, REALISERING Som metode i forhold til det at lave et udviklingsværksted tages der udgangspunkt i Fremtidsværkstedsmodellen. Det betyder, at der i de enkelte processer arbejdes ud fra følgende faser: Kritikfasen, fantasifasen og realiseringsfasen. Det præciseres specifikt, at oplistede punkter under realiseringsfasen ikke medfører nogen form for kommunal garanti i forhold til en endelig realisering af ønsker. Evt. efterfølgende projekter større eller mindre som kræver en form for kommunal støtte, økonomisk eller ressourcemæssig, altid vil skulle behandles individuelt enten politisk eller i forvaltningsregi. I det følgende er faserne samlet under de i forvejen formulerede overskridter, hvorefter referat fra de forskellige grupper er sat ind sammen med adresselister for de arbejdsgrupper, der derefter blev nedsat! Efter mødet gjorde Pia Bonde opmærksom på, at hun fortsat kan bruges til vejledning af arbejdet i arbejdsgrupperne. Referat fra mødet blev taget af Suldrup Skoles lederteam: Skoleleder Marianne Nielsen, SFO-leder Bjørg Bech Jæger og viceskoleleder Berit Krogh 1

2 Bosætningsfremme og markedsføring af Suldrup Kritik Fantasi Realisering Måske en bedre markedsføring af Suldrup Der er ingen reel markedsføring af byen Suldrup er ikke synlig i Rebild Kommune Hvordan får man de yngre med i bylivet med fornyelse? Mere bosætning i Suldrup Opbakning til ildsjæle Man skal være bedre til fra forskellige foreninger at få noget i pressen samt hjemmesider Pressegruppe for byen At der kunne blive rift om at købe hus i Suldrup Den fantastiske natur udnyttes og markedsføres Suldrup skal have et brand ex kunstby, de tusind søers by, bæredygtig by Stor lysavis i midten af byen, der reklamerer for aktuelle arrangementer i byen Borgerforening: lav kontingent Folder hvor alle byens foreninger præsenterer sig som udleveres til alle At der kunne reklameres meget bedre for de naturperler vi har tæt på byen At det kunne lykkes at profilere Suldrups kvaliteter meget bedre end det er tilfældet Aldersintegreret daginstitution vuggestue/børnehave Byen bruger byens skole Områdets børn går i områdets skole Skole med overbygningsklasser En skole med kontakt til alle aldersklasser og åben for alle aldersklasser Suldrup Skole Danmarks bedste folkeskole Ønske at vi må bevare Suldrup Skole Bedre skole mere styr på børnene mere ren by Stærk skole, der tiltrækker nye indbyggere Rebild Kommunes bedste folkeskole Engagement fra alle i byen Markedsføring! Vi bor midt i Himmerland tæt ved alt arbejdspladser natur i rige mål Fælles og synlig strategi for Suldrup 2020 Få pressen til at omtale arrangementer, det sætter Suldrup på landkortet og skaber interesse for at bosætte sig Man skal bruge enhver lejlighed til at fremhæve det positive ved at bo i Suldrup (fx når man er sammen med folk andre steder fra) Informant til Nordjyske mv. Vi støtter godt op om skolen og omtaler de positive ting Søg økonomisk støtte hos LAG Himmerland. Giver støtte til projekter der gør et område mere attraktivt at bo i og som skaber nye arbejdspladser Mere positiv markedsføring af Suldrup Sælge byen udadtil. Vær stolt over din by. Markedsføring af Suldrup Modtagelse og integration af Tag godt imod nye tilflyttere få både Her bliver alle budt velkommen og Folder om Suldrup med relevante 2

3 tilflyttere børn og voksne med Vi er for dårlige til at modtage nye tilflyttere kan gøres meget bedre Tilflytterinformation (velkomstmappe) Tilflyttere bliver set an længe og ofte fundet for lette guidet ind i varmen I forhold til byens størrelse: fortsat god tilvækst Meget stort ønske: få nye indbyggere integreret hurtigt Velkomst til nye beboere Person til modtagelse af nye tilflyttere 1. byudvikling, flere udstykninger til parcelhuse og rækkehuse medfører mulighed for flere arbejdspladser i byen, flere butikker samt bedre sports- og fritidsaktiviteter i byen - medfører 1. og renovering af ældre, knapt så attraktive boliger i Suldrup og omegn - medfører mulighed for at skolen i Suldrup bevares medfører 1. oplysninger om byen: et velkommen til Suldrup plus en komité, der byder velkommen Lave en velkomstmappe til tilflyttere Velkomstkomité Byen skal have en velkomstambassadør til at modtage nye tilflyttere og byde dem velkommen Alle foreninger går sammen om at lave fælles folder, som præsenterer byen, folderen uddeles også til nytilflyttere, så de får information om byens mange tilbud Vi opsøger aktivt nytilflyttere og spørger om de vil med i foreningslivet og hjælpe til/være en del af byen REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Ang. nye borgere i Suldrup: - vigtigt med personlig kontakt at der kommer nogen og hilser på, evt. repræsentanter fra Borgerforeningen med en blomst og en folder fra foreningen - folderen skal give et positivt indtryk af Suldrup og fortælle hvad byen kan byde på Hvordan får vi flere medlemmer i Borgerforeningen? - Velkommen til byen -besøg til nye se ovenfor som man gør i Hjedsbæk. Tilflyttere får folder om foreningen i hånden og tilbydes første års gratis medlemskab. En gang årligt går foreningens bestyrelse rundt og stemmer dørklokker og minder folk om, at det er tid til betaling og at de kan gøre det med det samme. Hvis man ikke lige har kontanter, udleveres en seddel med kontonummer, så pengene kan overføres. - Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig nyhedsmail fra Borgerforeningens hjemmeside, så man får besked, når der kommer nye arrangementer i kalenderen men måske ved folk det ikke, og der skal reklameres for det. - Foreningen kunne arrangere fællesspisning en gang i kvartalet 3

4 - Vigtigt med arrangementer af forskellig art, så man rammer bredt og tiltrækker forskellige grupper. - Foreningen bør lave et tiltag for at hverve erhvervsdrivende med henblik på annoncering. Markedsføring af Suldrup: - vi kan lære af Øster Hornum fortæl, fortæl, fortæl den positive historie og lav pressedækning på arrangementer - udbred Suldrup-folderen til hele kommunen - gør opmærksom på vores beliggenhed tæt på Års, Støvring osv midt i Himmerland! - Finde et brand til Suldrup hvad vil vi være kendte på? - Arbejde på at ændre kreditforeningernes billede af Suldrup - Gøre det nemmere at etablere butikker i Suldrup ARBEJDSGRUPPEN OM BOSÆTNINGSFREMME OG INTEGRATION AF TILFLYTTERE ER: Tovholder: TORBEN LINDE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Hans Mikkelsen Stadionvej Brugerrådet Himmerlandshave Karen Schiøtt Frendrupvej Dan Mølgaard Frendrupvej Bjørg Bech Jæger Gravlevvej 13, SFO Myretuen Torben Linde Møllers Bakker

5 Byudvikling og byfornyelse Kritik Fantasi Realisering Manglende udvikling af byen ad Veggerbyvej ud til Dalum Manglende vedligehold af Hjedsbækvej fx felterne med planter Vejkanterne på den nordlige ende af Hjedsbækvej er kedelige og til dels umulige at gå på (mudder og pløre) For mange Til-Salg-skilte Mange huse til salg For få butikker Kun én dagligvareforretning Det kunne være rart med flere butikker Kun én dagligevarebutik butiksdød Tomme butikslokaler langs Hjedsbækvej Mangel på lægehus Manglende lægehus Lave byggegrunde i landzonen Suldrup mangler nogle af de faciliteter, der findes i de byer, der har bibliotek, fx avislæsesal Vi mangler et mødested bibliotek café Suldrup mangler et sted, hvor man kan mødes omkring kulturelle og boglige interesser Ingen byggegrunde Manglende læge Kun én butik Vi mangler en læge i byen Færre butikker Lægehus Forretningslukninger Mangler læge Få butikker Nogle flere forretninger i byen Butiksdød Forretningsdød Handelsliv Mangler byggegrunde Sundhedshuset Ny læge i lægehus Sundhedscenter læger og fysioterapeut Læge i Suldrup Læge i byen Fodgængerovergang flyttes mod nord, så man ikke bliver kørt ned i indkørslen til skolen Blomsterbutik Minimum to dagligvarebutikker og andre butikker Café/sandwichbar/kaffebar Et shoppingcenter (H og M) Kulturhus/forsamlings Flere erhvervsdrivende Flere små-iværksættere i byen (velkommen til den nye fodplejeklinik) Flere butikker Café/kaffebar Lægehus/tandlæge Bagerforretning Endnu en dagligvarebutik Sympati for landbruget Danmarks råstof! DK s fremtidige leverandør af energi! Brug i videst muligt omfang byens håndværkere/butikker Sundhedshus med læge og fysioterapi Støttende foranstaltninger til mindre erhversdrivende kan forøge antal arbejdspladser Brugsen skal være et godt sted Vareudbud så vi ikke handler udenbys Nye attraktive byggegrunde Nordea-bygningen bruges til samlingssted Søen kan vel bruges til noget! Alle generationer Byggegrunde Vi må handle mere lokalt så butikker består Fondsmidler til byfornyelse Støtte de lokale forretningsdrivende så meget som muligt Rådhus skal bygges i Suldrup Udbygge motionscentret så der oprettes spinninghold Byforskønnelsesprojekt: Ny hovedgade, nyt centrum, ny kunst Byggegrunde (vi har ingen at tilbyde) Flere fælles erhvervshuse til forretninger (billig husleje) Private udstykker byggegrunde Galleri inde på skolen Flere dagligvarebutikker kontakt til interesserede Hvad med en tættere dialog med byrådet? 5

6 Mangler cykelsti på Hjedsbækvej Fortov omlægning Elendige fortove med vippende fliser Cykelsti gennem byen (hvor de bløde trafikanter formodes at nedsætte bilernes hastighed) fungerer dårligt Attraktive tilflytningsmuligheder/grunde Hvor unge har en fremtid, fx håndværk Opretning af fortove rundt i Suldrup Fremme af flere, mindre butikker og virksomheder i Suldrup Udvidelse af indendørsfaciliteter Veggerbyvej parkering forbudt i én side Flere butikker i Suldrup Flere byggegrunde i Suldrup Mere erhvervsliv Udstykning af bolig- og erhvervsgrunde Mange dagligvarebutikker Erhvervsudvikling Kæmpeaktivitetshus ved hallen Oldekolle Blomstrende forretningsliv Mere bebyggelse omkring Suldrup Modificering af chikaner på hovedgaden, således at der kan cykles indenom Udvidelse af hallen i Suldrup Café evt. i den gamle bagerbutik Cykelsti på Hjedsbækvej og Veggerbyvej Indkøbscenter/butikker Byggegrunde Byggegrunde Ungdomsboliger Byforskønnelse Mange tomme huse og forretninger på Hjedsbækvej Huse som mangler vedligeholdelse Bagerens hus ser helt træls ud og der sker ikke noget Hundeafføring på sportspladsen Suldrups eneste skulptur kunne godt være præsenteret mere smagfuldt Manglende forskønnelse omkring bymidten Kedelig hovedgade og centrum Oprydning og rengøring af byen (veje, Genåbning af nogle af de lukkede butikker Flere arbejdspladser måske med fælles administration Pænere indgangsporte til Suldrup p-plads skal være pæn regler for renholdelse af fortov (som fx snerydning) en flot ren og ryddelig by hold de grønne områder i orden. Afskaf hundeaffald. Vil ønske kommunen kræver penge fra Ang. glatte stier: Teknisk forvaltning kunne se på deres kort, hvor stier er gratis Fortove oprettes kontakt til kommune Alle giver en hånd med til at holde offentlige steder pæne og rene Huske at tage hundepose med når man lufter hund, dermed flere offentlige skraldespande Byforskønnelse: arbejdsgruppe + midler 6

7 fortove og pladser) Hold byen ren det gælder også ejere af mange huse Folk rydder ikke op efter nytårsaften masser af skrald, affald og udbrændte nytårsbatterier Man bør holde sit fortov, så byen ser pæn ud Asfalt på sti ned til legeplads ved lille sø Bymidte ikke køn Der er beskidt og rodet omkring husene i byen mest Hjedsbækvej Manglende pleje/vedligeholdelse af områder som anlægget og søen For mange faldefærdige huse i byen Dårlige forhold omkring søen Rengøring af byen Jeg synes, det er træls, at der er nogle stier, der ikke bliver saltet. Der går skolebørn dér hver dag. Mere ren by Bedre skole Dårlig gadebelysning i villakvarterer Suldrup bymidte ser træls ud Dødt bybillede alle husstande i Suldrup til rengøring fra byskilt til byskilt Beplantning og borde og bænke omkring bytorv/bymidte En park med bord-bænkesæt, vand og en masse andet Et flot og indbydende torv, hvor man evt. kan samles Alle rydder op og pynter op på egen grund Kunst i byen Skulpturer/andet udsmykning af byen Vi mangler Knold til at feje mv. ved tomme huse. Kan vi få en ny? Byfornyelse om søen Juleudsmykning! Julemarked? Torvedag! Plantning af store træer rundt omkring Forskønnelse af hovedgaden Idyllisk by bymidte Kantsten overfor Dagli Brugsen Stensgade Forskønnelse af hovedgaden i Suldrup Forskønnelse af bymidten OPRÅB til folk om enten ikke at smide skrald og/eller møde op når der skal ryddes op Renholdelse af byens gader Kunst rundt om i byen Skolen skal passes på Bedre bymiljø fordeling af opgaver blandt byens foreninger Noget mere snerydning på de mindre gader Fonde + indsamling til kunst evt. lavet af Thorvald Odgaard fra Nibe Oprydningshold Knolds afløsere Faste regler for ren- og vedligeholdelse af fortove (som snerydningspligt) Give borger- og erhversforeningen bemyndigelse til at forskønne byen Kommunen laver en forskønnelse af bymidten med cykelstier Aktiveringsprojekt = renholdelse af byen Ejere af tomme ejendomme skal tvinges til at vedligeholde facader REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Idéer til byfornyelse: Vi kunne oprette en bank af frivillige, der kan noget forskelligt. Vigtigt, at der er en person, der koordinerer og holder kontakt til de frivillige., samt skaber et fællesskab mellem dem. Vi kunne lave en byskov, med park, stier, borde og bænke, f.eks. ude ved plejehjemmet ud mod Anlægsvej. Byskoven kunne være med til at skabe et naturskønt område til bebyggelse. Stisystem omkring søen forbindes med Hjedsbæk-stien, Møllers Bakker og Brunholm (Jørn Otte). 7

8 Handicapvenlige nedkørsler og stier. Shelters op mod Søbakken. Forskønnelse af bymidten. Få raget bagerbutikken ned og bygget et hus med butik og lejligheder. Nordea som hjemsted for fælles aktiviteter: café, læsestue/bibliotek, mødested, hvor man kan bytte bøger. Nordea-grunden til en ny dagligvarebutik. Mountainbike-ruter i Suldrups flotte natur. Oprydning i anlægget efter børnehaven sandkasserne væk osv. Korps af frivillige til oprydning o vedligeholdelse af fællesområder, f.eks. området omkring søen, anlægget. Fælles arbejdslørdage. Der skal laves ny folder med oversigt over de stier, som allerde er her. Nogle steder skal der slås græs og klippes grene m.m., så stierne bliver fri. Idéer til byudvikling: Der skal flere byggegrunde til det er for ringe, at det ikke er muligt at bygge nyt i Suldrup!. Forslag til nyt boligområde: - med udkørsel fra Anlægsvej fra indkørsel ved FDF-huset rundt om anlæg og murerfirmaet frem til Hyldalsvej - vestsiden + østsiden af Anlægsvej frem til Rodstedvej - mellem Suldrup og Hjedsbæk (Michael Skovhus) - drivhusene i midtbyen ved industrien - etablere mulighed for industri ved Pladefabrikken Aarestrupvej. ARBEJDSGRUPPEN OM BYFORSKØNNELSE ER: Tovholder: KIM MATHIESEN, / Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Inger Lunden Hjedsbækvej Jytte Baade Foldagervej Lyngberg Michael Skovhus Veggerbyvej Flemming Thomsen Trængstrupvej

9 Kim Mathiesen Veggerbyvej Arne Asp Bredkærhøj Elly Jacobsen Veggerbyvej Ejgil A. Andersen Søvænget Svens E. pedersen Dyssevej

10 Idræt, kultur og fritid Kritik Fantasi Realisering Nye klublokaler til ungdomsklubben Større lokaler til ungdomscaféen gerne over jorden Ingen tilbud til børn udover boldaktiviteter og rende på gaden For lidt aktiviteter til unge Et sted for byens unge Vi mangler en mindre hal eller gymnastiksal Vi mangler mulighed for yderligere fritid/sportsaktiviteter = mangler haltid Ungdomsaktiviteter Manglende faciliteter til indendørs idræt Kulturaktiviteter Koncerter og andre kulturarrangementer For få gymnastikhold Vi bruger skolen for lidt Ingen samlingssted for beboere i Suldrup Mangler motionscykelklub Mangler samlingssted (kulturhus, forsamlingshus) Mangler forsamlingshus/kulturhus Manglende forsamlingshus/stubhus/kulturhus Manglende Stubhus/klubhus Mødested fælleshus Minus fællessted/ex socialt værested En ekstra hal og cafeteria, som bliver byens samlingssted Et samlingssted for byens unge Fælleshus med café, bibliotek med aviser og tidsskrifter, it. Kunne drives af frivillige. Godt plejehjem også med demensafdeling Aktivitetscenter/kulturhus Aktivitetsprogrammer (fysisk) for ældre Mange gode aktiviteter på plejehjemmet Fremtidens plejehjem i Suldrup En park til plejehjemmet Kulturtilbud Aktivitetscenter Kunstgræsbane Bog/aviscafé En idé om et mødested helst centralt beliggende i byen, ville være en virkelig gevinst for byen. Kombineret med en afdeling af bibliotekerne, med andre funktioner som mødelokaler, plads til strikkeklubben, små foredragsarrangementer, adgang til it plus hjælp til dette. Brugerbetjent men med velvillig støtte fra bibliotekerne. Idéen kan udvikle sig. Åben skole som kulturcenter Vil gerne have mødested a la bibliotek med café, bøger, aviser, blade og computerhjælp IT-café evt. på skolen med elever som undervisere. LOF og AOF-kurser i Suldrup Flere fælles arrangementer: gadefester, skt. Hans, juletræ, midsommerfest, høstfest. Computermødested for børn. En mindre hal eller gymnastiksal Et hus, fx Nordeahuset, hvor vi mødet til aktiviteter, fx maling, sang, kortspil, kreative ting Den ældre generation mere aktive på skolen I Sundhedshuset kunne man lave mødested med aviser, bøger, it-hjælp, foreningsfoldere osv. Foruden læge, fysioterapeut Jo mere opbakning bag arrangementer, jo mere liv i byen Vi laver et sted hvor der er konkret itrådgivning til ældre en gang eller to om ugen, hvor man kan komme med konkrete it-problemer, der skal løses Mulighed for at udnytte skolens faciliteter efter skoletid for borgerne Mange går rundt med en miniiværksætter i maven. Kunne man forestille sig en slags basar hvor man lejer en stadeplads til sit produkt/sin aktivitet Udnytte lokale muligheder fx Sognehuset når der skal bruges lokalt samlingssted Kommunen skal forbedre forhold for unge og børn. Skolen, aktiviteter i fritid Idrætsforeningens forretningsudvalg skal drive IK FREM som et firma med mål og visioner Fællesspisning på kroen for byens borgere Foredragsforening Meld jer til skolens kommende lektiecafé (Skolebestyrelsens Trivselsambassadører), hen-vendelse skolen Endnu mere samarbejde mellem børnehave og sfo, sfo 2, skole, ungdomsklub og idrætsforeningerne 10

11 sammen med den eksisterende. Koncerter og andre kulturelle arrangementer Fællestræning af kroppen med instruktør for alle Skøjtebane Jættefesten: mere for unge mellem Blomstrende fritidsaktiviteter Udbygning af idrætsfaciliteter, kulturhus mv. Samlingssted for byens unge Idrætshal og kulturhus som projekt, der blev udarbejdet for cirka 10 år siden Skaterrampe Volleyhold i IK Frem Kommunal opbakning til idrætsforening for børn trivsel, motionsvaner og sociale kompetencer En svømmehal At børn og unge må få lov til at gå/cykle i skole mm. Udeareal for unge med skaterrampe og bord-bænkesæt En svømmehal Klubtilbud for unge med spændende aktiviteter Renovering af ungdomsklubbens bmxbane Idrætscenter Kulturcenter En svømmehal Svømmehal Svømmehal Udvidelse af motionscentret Nummer to idrætshal Førsteholdet i fodbold i Jyllandsserien Styrke det frivillige liv så det fortsat er attraktivt, også for nye generationer Bedre aktiviteter for børn og unge Kreative værksteder for børn og unge alle instanser omkring børnene Tænke folkebibliotek ind i skolens bibliotek samt mulighed for at læse avis og gå på nettet Bogbyttedag på skolen eller et andet sted (kroen?) Ved udvikling af ideer må man kunne udelukke idédræberne. Kun positiv tilgang Penge til at købe et hus, som skal være fælleshus med café, bibliotek, itstue, avis- og tidsskriftslæsning Afholde kulturdage eksempel med et tema flere der holder oplæg om emnet. Afsluttes med spisning Brugerbetaling af kulturtilbud kan ikke udelukkes Etablering af Suldrup Sports- og Kulturcenter Midler og ildsjæle til haludvidelse Nye lokaler til unge/ungdomsklub evt. på skolen Løbeklub under IK FREM eller privat Idrætsaktiviteter for unge = større hal (halgruppe) Sted til kulturelt samlingssted evt. den gamle bank Mere aftenskolen fx i skolen i deres værkstedsklasser 11

12 Friluftsliv stier Mangler udendørs aktiviteter Manglende udeareal med fx skaterramper, bord-bænke-sæt o. lign. Mangel på udendørsarealer til skaterbane og andre aktiviteter For lidt fritidsmuligheder for unge Uudnyttet natur plus omgivelser om eftermiddagen/aften Udbygge byens kulturliv med sang, teater og foredrag Vi laver idrætstilbud for alle, også de der har svært ved almindelige tilbud Lektiecafé med deltagelse af borgere Løbeklub Aktivitetshus/samlingssted hvor unge og ældre mødes Nyt klubhus/haludvidelse Haludvidelse + renovering af gamle hal Skole og idræt skal være i centrum. Foreninger skal være. Tilbud i byen til unge Kulturcenter/forsamlingshus Biograf Hal 2 Svømmehal Motionsfodbold for veteraner (plus 50) Fortsat rigt foreningsliv til bred hjælp for byen Kulturelle arrangementer for forskellige aldersgrupper Vandrestier En ren sti rundt om Suldrup Sø, altså ingen L Fornyelse af fælles og offentlige områder. Skabe flere aktiviteter Udbygning af stianlæggene i hele området Motionsstier og lignende støtte LAGmidler Renovering af søområderne, stianlæg mv. + fremtidig pleje Naturvejleder i Suldrup Aktiviteter der samler byen voksne, børn og unge Naturlegeplads, evt. med shelters, bål mm Afmærkede løbe/gåruter i skoven Motionssti rundt om byen (gang/løb) Samlingssted: Børnehavens legeplads må gerne bruges uden for åbningstiden. Der er bord-bænke, sandkasse mv. Fælles gåture i nærmiljøet Midler til projekter Mange flere vil komme til offentlige aktiviteter, fx Sct. Hans ved søen, hvis der var flere siddepladser Få inspiration til naturaktiviteter med bl.a. Naturstyrelsen den Nogle kunne gå til mødet for at høre Kommunen bevilger penge til cykelstier Skolens faciliteter/lokaler kan benyttes til foredrag mm Mere frivillig arbejde for borgerne Mere frivillig arbejde 12

13 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: En arbejdsgruppe med brugere i tilknytning til Stensbohallen primært fra IK FREM, har arbejdet med planer om en tilbygning til hallen m.h.p. at dække et akut behov for Bl.a. flere omklædningsrum til udendørs idræt (fodbold). Der er udarbejdet tegninger med forslag til haludvidelsen omfattende 4 udendørs omklædningsrum, et nyt og større motionscenter incl. spinninglokale Ombygning af indgangsparti, mødelokaler og cafeteria. Gruppen drøftede evt. andre brugergruppers ønsker til projektet bl.a. nye tidssvarende lokaler til ungdomsklubben, internetcafe m.m., med henblik på at Lave et projekt der dækker så bred en brugergruppe som muligt. Det blev foreslået at udvide den foreløbige arbejdsgruppe med repræsentanter for nye brugergrupper m.fl. Det blev endvidere foreslået snarest at få projektet præsenteret for kommunen, således at det kan komme med i deres planlægning. Arne Asp refererede fra den anden gruppe vedr. grønne områder, gangstisystem rundt om byen m.m., som jeg håber du har lidt notater om ellers spørg ham. ARBEJDSGRUPPEN OM IDRÆT, KULTUR OG FRITID ER: Tovholder: JØRN OTTE Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Brian Thomsen Bratbjergvej Gert Jensen Vikingevej Lene B. Johansen Anlægsvej Monica Nielsen Aarestrupvej Kristine F. Gregernsen?? Suldrup FDF IK Frem Gymnastik Hjedsbækvej IK Frem Gymnastik 13

14 Marianne Nielsen Bopladsen Suldrup Skole 9230 Svenstrup Børge Winther Bustedvej Dorte Lassen Sportsvænget IK Frem Gymnastik Lisbeth Linde Møllers Bakker IK Frem Håndbold Bjarne Villadsen Møllers Bakker Borgeforeningen IK Frem Fodbold 14

15 Samarbejde på tværs kommunikation og information Kritik Fantasi Realisering De muligheder der ligger i en god snak om en sag udnyttes ikke altid Generationer vi bruger ikke hinanden nok Vi snakker mest om hinanden Få ydere og mange nydere Dårlige omtaler Problemer snakkes man kommer ikke til de rette Tordenskjolds soldater vi skal have flere ildsjæle For megen negativ snak om det der lukker, skole, butikker og snak om det der var engang Mangler nye yngre mennesker at de kommer på banen. Det er altid de samme, der må tage slæbet Sammenhold Jantelov Sammenhold = kun på papir Det er Tordenskjolds soldater der gang på gang laver det frivillige stykke arbejde Arrangementer på tværs For lidt engagerede ildsjæle Vi mangler flere frivillige til lederarbejdet i idrætsforeningen For lidt koordination vedrørende arrangementer giver ofte sammenfald manglende styringsredskab For få kontinuerlige borgermøde a la nytårskuren med deltagelse af politikere Forskellige foreninger har møder på samme tidspunkter En positiv tone, når de forskellige foreninger omtaler hinanden Bedre samarbejde med oplandsbyernes foreninger Links til hinandens hjemmesider Koordinering af arrangementer Nye børnefamilier kontaktes og inviteres til prøveordning hos spejdere osv. Fortælleværksted historien skal gå i arv Partnerskaber mellem institutioner og foreninger Alle børn i byen trives der skal en hel by til at opdrage et barn alle tager ansvar for hvad de ser. Samarbejde på tværs af foreninger På-tværs-funktion og aktiviteter i skolen. Her tænkes på tværs af alder, så ansvarligehden for hinanden blomstrer. En fast person i klubber og foreninger, der tager imod nye, og følger især børnene Fælles bus/mini-bus for institutioner i Suldrup Blomstrende foreningsliv med stort samarbejde på tværs evt. arrangere Jættefesten sammen En mini-bus, som er byens egen og som for et symbolsk beløb kan lånes til eksempelvis en tur ud i det blå bl.a. af ungdomsklubben Bedre sammenhold i de forskellige foreninger Arrangementer af forskellig art i samarbejde med hinanden Kirken skal være et samlingssted for ALLE Folk kan lave arbejde passe bede Bruge sognehuset Her er ingen hærværk vi hjælpes ad Etablering af Suldrup Samråd Arbejdskraftbank = liste over frivillige folk med adresse, telefon, mail samt hvad man kan/vil bidrage med eller interesserer sig for Få gruppe i gang med at arbejde med nogle af emnerne. Vigtigt med en ildsjæl til at samle arbejdsgruppen Bak op omkring initiativgrupper, så de føler, de har stor opbakning Samarbejde mellem borgere og foreninger Frivillig bank på tværs af foreninger og institutioner udnytte spidskompetencer Støtte ildsjælene det skal være sjovt at være ildsjæl i Suldrup Benytte fælles kalender for aktiviteter i byen evt. på byens hjemmeside Aktivering af flere frivillige til at deltage i foreninger og arbejdsgrupper Påskønne ildsjæle og andre aktive, så holdningen jeg har taget min tørn ændres Bruge suldrupby.dk som aktivitetskalender At man selv gør en indsats for at få de forskellige aktiviteter i gang Frivillig arbejde Ildsjæl have grupperne i gang. Indkald jævnligt til møde for at samle. Samarbejde om at synliggøre aktiviteter og arrangementer fx gennem hjemmeside Afholde borgermøde i hvert kvartal altid med nye indlæg og informationer Alle møder (borgermøde) en til to gange årligt hvor forventninger, ønsker og behov koordineres og justeres Oprettelse af en bank med frivillige 15

16 med at passe på tingene Flere frivillige trænere og leder ville være skønt (det fordeler også trykket på de andre) Årligt forum som dette, der sikrer byens udvikling Skolen som en af byens centrale omdrejningspunkter Stærkt sammen hold foreninger/borger Et fantastisk samarbejde i hele byen, hvor vi taler med hinanden Få unge med til at præge Suldrup med initiativer deltage i foreningslivet Udenbys snakker vi ordentligt om hinanden vi kan vi tør - vi vil! Vi hjælper hinanden med at forstå hinandens særheder Flere aktiviteter sammen med unge/ældre i Suldrup Skoleelever laver noget sammen med ældre m.m. Vi har talt os frem til, hvad vi synes er værdier i Suldrup Fælles kalender for hele byen Alle arrangementer, møder osv på fælles kalender på byens hjemmeside. som kan varetage mange forskellige opgaver til fælles bedste Nedsættelse af borgerråd, der har til opgave at følge byrådspolitikernes arbejde og gøre byens borgere opmærksomme på de ting, der vedrører byen Foreninger skal arbejde endnu mere sammen Det skal være legalt måske endda rosværdigt at stå frem og være en ildsjæl! og vi har brug for mange flere Ildsjæle Skabe respekt omkring det at feje for egen dør. Skabe respekt for byen og fællesskabet Primært skal man finde sammen med ligesindede og udvikle ideer Sammenhold Kunne skolen få bevilget timer til en person, der står for koordinering af en fælleskalender. At vi alle bruger suldrupby.dk og at alt kommer til at stå der Koordinering Fælles aktivitetskalender for byen på nettet At vi hver især tager ansvar måske i én forening Ildsjæle som ikke er til at stoppe Vi laver fælles kalender på byens hjemmeside, hvor alle foreninger har alle aktiviteter, møder osv. med, så vi overlapper mindst muligt Organisere samarbejdet gennem lokale interessegrupper via eksempelvis suldrupby.dk Hjemmesiden ved Torben Tved er fin som koordineringskalender Fælles hjemmeside med oplysning om alle aktivitetsmuligheder + aktiviteter i 16

17 Andet Den samlede energi i byen bruges ikke altid optimalt uenighed/enighed Et samlet Suldrup får ikke udnyttet potentialet i forhold til at sætte en samlet synlig dagsorden i Rebild Kommune Manglende lokal it-hjælp til ældre borgere Der mangler steder hvor man kan få støtte til at orientere sig på nettet, hvis man ikke selv råder over eller magter at orientere sig på internettet Kritik fodboldafdeling Unge flytter, da der er få arbejdspladser Ingen natbus fra Aars Vi ligger på kanten af Rebild Kommune dumt vilkår Bedre infrastruktur (bus) Skolen: man sætter sit fodtøj uden for klasselokalet og tager indefodtøj på (man sparer på rengøring og ALLE gør det jo derhjemme) Rebild Kommune bør være bedre til at skabe noget mere lokalt Vi kan, vi vil, vi gør det Ældre er noget, ikke Byrde Hjælpsomhed = en vare der kan bruges Reservebedsteforældre Fælles fodslaw Indpode i alle børn, at man skal passe på inventar og bygninger det gælder børnehaven, skolen, hallen ja alle bygninger i byen, private som offentlige Gå fremtiden i møde hvor vil vi hen? Oplandet skal være med Hjælpsom by Arkiv i Øster Hornum = mange muligheder Finansieringsmuligheder når Kreditforeningen siger nej Flere busafgange også om natten Heste by Bedre indstilling fra kreditforeningerne God by at vokse op i Suldrup Nyhedsbrev til tilmeldte, når der rører sig noget i byen (møder opstart osv) Man skal sørge for at behandle alle frivillige af enhver slags GODT og opmuntre til, at der bliver flere frivillige til at gøre lidt ekstra, men ikke de ting, som naturligt skal klares kommunalt Bring også ros til dem der gør noget godt Åbenhed To årlige møder hvor alle foreninger mødes og koordinerer Politisk opbakning Politisk engagement kommunal støtte Penge Alle skal stå sammen om de gode ideer. Når man vågner om morgenen skal det være det første man tænker på Uddannet fundraiser for byen Politisk opbakning Meget mere visionære politikere for Suldrup Økonomiske muligheder til rådighed Fundraising Attraktiv familieøkonomi fornuftigere varmepriser ville/vil hjælpe kommer! Ildsjæle og dialog med myndighederne Se muligheder frem for begrænsninger Foreninger mm kan evt. lave diplom/udtalelse til unge mennesker, der laver et frivilligt stykke arbejde, som de vil kunne bruge i deres videre karriere 17

18 REFERAT FRA GRUPPEN PÅ MØDET: Negative ord: Ældrebyrden Udkantsdanmark Bred omtale eller enkeltstående negative ting/omtale Vi har brug for en ændring: Erstat ordene med noget positivt som f.eks. artiekl i Nordjyske, hvor der udelukkende er skrevet om fordele ved at bo i byen Horne. Hvis man er utilfreds, skal man gå til personer eller foreninger, der har mulighed for at ændre på tingene altså være konstruktiv i sin kritik! I januar 1961 for 50 år siden sagde Kennedy: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land! - Vi skal finde ud af, hvad fællesskabet og borgerne kan gøre for Suldrup! Vi skal satse på det gode liv i byen det er det, det drejer sig om, og det behøver ikke koste mange penge! Forslag: - gå sammen i relevante foreninger om arrangementer tænk over, hvilke muligheder, vores foreninger har. - Skolen se bilag fra dialogmøde - Opret en støtteforening - Byture til f.eks. Tumlehøj, virksomheder i byen, idrætsanlægget, plejehjemmet, skolen primært for folk, som ikke normalt færdes der. - Ingen fremtid uden fortid: arkivet har utroligt meget om Suldrup - Genopliv arrangementer omkring søen - En gang årligt inviteres nye borgere til et fælles arrangement Hvordan kan vi brande byen? Og skabe fælles værdier? Plakatsøjle ved Brugsen/torvet Bus ejet af byen med logo Suldrup en jættego by! Skolen åbne døre støtteforening (Arkiv) Borde og bænke alt er åbent information Gøre byen pæn og attraktiv feje, passe blomster organisere pasning/arbejdshold, og måske arrangere konkurrencer i udsmykning af blomsterkummerne, med afstemning Skabe relationer mellem børn og ældre historiefortælling, oplæsning m.m. 18

19 Lektiecafé Fælles præsentation udtryk 2011 på tværs af generationer Brainstorm mellemtrin overbygning Tværgående musikprojekt evt. udgive cd (Souvenirs, Jacob Rose) IT-café for unge mennesker blog hjemmeside ARBEJDSGRUPPEN OM SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION OG INFORMATION ER: Tovholder: ERLING TRADS Alle, som skriver sig på denne liste, får referat fra dette møde og denne arbejdsgruppe på mail. Navn Adresse Tfl. Mail Evt. organisation/ Institution/forening Lene Højlund Lille Æstrupvej Kirken Laursen Gudrun Hyldgaard Søsvinget Husmoderforeningen Peder Christensen Sportsvænget Grete Pedersen Søsvinget Jeanette Larsen Himmerlandshave Himmerlandshave Ældrecenter Conni Steffensen Birkevej 8b Erling Trads Møllers Bakker Arkiv Lisse Trads Ældresagen Lene Kaldahl Laursen Nihøjevej Støvring Berit Krogh Suldrup Skole Hjedsbækvej Børnehaven Tumlehøj Skolen 19

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier! Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018 Bedsted byen for aktive familier! Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve KURVEKNÆKKERNE Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve MP-Analyse Januar 2007 1 belyse muligheder og trusler i forbindelse med kommunalreformen og udviklingen på arbejdsog

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere