KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE"

Transkript

1 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 1 SOLBJERG NU Januar årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer godt, og det samme gælder for sikringen af skolevejen oppe fra de mange nye huse i Hedevejsområdet, hvor der lige nu mangler den sidste af de planlagte sikringer fra Hasselvangen over Hedevejen til gang/cykelstien langs busvejen. Nyt fra Fællesrådet side 3 til 7 Læs om væk med ensomhed, isolation side 12 og som dramadokumentarserie side 17 Sporten side 20 til 25 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 3 Nyt FRa FæLLESRåDEt Året 2014 synger snart på sidste vers, hvor vi i Solbjerg Fællesråd atter kan se tilbage på et år med travlhed og mange udfordringer, og kunsten stiger, da vi som be-kendt har modtaget et tilsagn fra Aarhus Kommune på kroner, som skal anvendes til kunst - et nyt område for os. Solbjerg har i årets løb fået udført en del forbedringer på vores vejnet, som samtidig har givet en bedre sikring af skoleveje og mere følger. Det er positivt. I de foregående år har Solbjerg stået for den største vækst i Aarhus Syd, men desværre er den udvikling gået næsten i stå. For eksempel står grundsalget i det nye udstykningsområde Møddebroparken næsten stille, ligesom handlen med huse. LEDER Årsagen er den uklarhed, der er om en kommende ny linjeføring af en omlægning af togdriften Aarhus-København, hvor Aarhus Kommune også er noget uklare i mælet. Det andet store problem er Beder-Bering vejen, som vi har arbejdet med på siden først i 1990 erne, hvor der også er påhæftet cykelstien fra Solbjerg til Tranbjerg. Aarhus Kommune praler med den store interesse for cykelstier. Hvad bliver det til? Og så tager vi lige busdriften med her er der ingen hindringer for forbedringer af busdriften til og fra Solbjerg, som har fremsat disse ønsker gennem de senere år. Fra Solbjerg er det ikke en ønskeseddel, men et krav. Fkj. SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 31. januar mandag den 5. januar 2015 lørdag den 28. februar mandag den 2. februar lørdag den 28. marts mandag den 2. marts S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra mandag den 22. december SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 4 Nyt FRa FæLLESRåDEt Borgermøde om Beder-Bering vejen Siden først i 1990 erne har Fællesrådene i Aarhus Syd arbejdet for denne sag, som gælder en bedre vejforbindelse fra Oddervej og over til motorvejen, hvor behovet gennem årene er vokset og vokset, hvilket er bekræftet i en fyldig embedsmandsrapport i Veje og Teknik/Aarhus Kommune, som konkluderede og bekræftede, at behovet fra starten og til nu aldrig har været større. Senest har Fællesrådene i Aarhus Syd for en måned siden haft foretræde i Teknisk Udvalg med ønsket Få nu den vej lavet. Foreløbig er der afsat 58 mio. kroner, som ikke rækker langt i det samlede budget for Beder-Bering vejen. Der foreligger nu en omfattende VVM redegørelse på 283 sider som grundlag for projektet, hvor Fællesrådene i Aarhus Syd forleden, den 11. december var indbudt til et møde i Veje og Teknik til en gennemgang og forberedelse til et kommende Borgermøde. Mange har nu i mange år ventet på et svar om valg af linjeføring, hvem bliver berørt af placeringen af den kommende Beder-Bering vej, hvor VVM- redegørelsen indeholder 3 linjeføringer, og hvilke konsekvenser og hjælp til de berørte ejendomsbesiddere, der kan ydes. Her har Aarhus Kommune tanker om at tilgodese mere detaljerede behov for oplysning og svar på spørgsmål og konsekvenser fra beboerne med relation til de tre linjeføringer. Fra Solbjerg har vi et hængeparti, hvor cykelstien fra Solbjerg til Tranbjerg er koblet på projektet Beder-Bering vejen. Her har vi fra Solbjerg fremsat ønske/krav om, at cykelstien nu kobles ud af denne sammenhæng og kommende tidsplan og med udførelse snarest muligt. Vi har et klart behov for etablering af denne cykelsti nu. Der vil uden tvivl være mange, som har spørgsmål og bemærkninger til denne vigtige sag. Derfor kom til Borgermøde tirsdag den 20. januar 2015 kl i grønløkkehallen i tranbjerg Kunst i Solbjerg Som bekendt fik Solbjerg og Lystrup i efteråret hver et tilsagn fra Aarhus Kommune om kroner til hver af de to områder, og siden da har kunstområdet i begge områder stået højt på dagsordenen. I Solbjerg har der i de seneste måneder været holdt en række møder, hvor kunst er indgået på forskellig vis også på Fællesrådets repræsentantskabsmøde den 3. november og i arrangementet Åben By Solbjerg. Senest den 4. december blev der holdt et møde i Fritidscentret, hvor der også indgik flere navn på konkrete kunstnere på forskellige kunstområder, som også gav anledning til en god og åben debat, hvor der ikke unaturligt blev fremført forskellige meninger og synspunkter i en positiv ånd. Herunder blev der også diskuteret forskellige muligheder for yderligere støtte fra fonde på baggrund af, at kroner i sig selv hurtigt kan få ben at gå på. Så det afholdte møde den 4. december var afslutningen på en møderække, hvor næste fase i forløbet nu skal forberedes til den videre proces i januar/februar Udkast til ny politik for Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune (Borgerservice og Biblioteker) har til fællesrådene sendt et udkast til ny politik gældende for perioden i officiel høring frem til 17/ Her indgår i udkastet overordnede mål for Borgerservice og Biblioteker 1. Borgerservice og Biblioteker, der hvor du er i din hverdag. Dvs. lokalt og der hvor du skal hen. 2. Livslang læring med Aarhus som videnby for alle borgere hele livet. 3. Et inspirerende videntilbud, hvor Biblioteket skal være for alle både i sit fysiske og sit digitale indhold. 4. Et borgerservicetilbud, der tager udgangspunkt i borgernes behov, hvor Aarhus Kommune tilrettelægger et helhedsorienteret borgerservicetilbud, som borg- 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 5 Nyt FRa FæLLESRåDEt erens naturlige indgang til den offentlige sektor. 5. Multimediehuset skal være byens åbne og demokratiske viden- og læringsrum et tilbud til alle. Det er nogle spændende mål, hvor Solbjerg fortsat ønsker lokalt bibliotek/borgerservicecenter og med plads til det lokalhistoriske arkiv, som jo er et væsentlig aktiv for Solbjergområdet - også i fremtiden. Her er det også vigtigt at se på de praktiske aktuelle forhold, som har noget med betjening og åbningstider at gøre samt den lokale beliggenhed, så borgerne i Solbjerg på visse områder kan blive betjent lokalt uden at skulle rejse ind til Multimediehuset, hvor Solbjerg i busbetjeningen betragtes som et udkantsområde af Aarhus Kommune. Derfor vil Solbjerg Fællesråd naturligvis indsende et høringssvar til dette sagsområde. SOLBJERG FÆLLESRÅD ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen kærgårdsparken/lystenlund onsdag den 18. februar 2015 kl i fritidscentret, lokale 2 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. formandens beretning. 3. indkomne forslag. 4. fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for Herunder fastlæggelse af kontingent. 5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. valg af revisorer og revisorsuppleanter. 7. eventuelt. med venlig hilsen bestyrelsen SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 6 Nyt FRa FæLLESRåDEt Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg Atter i År fik vi et godt tilbud på Solbjergs juletræ fra en glad giver, som fik en varm tak på en kold dag, hvor juletræet blev rejst fredag den 28. november på den sædvanlige plads foran Solbjerg Fritidscenter. Søndag den 30. november kom så dagen, hvor lysene i Solbjergs juletræ blev tændt kl.16 og resten af året. LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Hvornår Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 7 Plejeboligerne i solbjerg vil gerne sige en stor tak til de handlende i solbjerg, som har doneret vores årlige julebanko: tak til: S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf Fakta- rema Apoteket - solbjerg Bageri - rokkedal el Kartoffelmanden Solbjerg Seniormotion Ordinær generalforsamling holdes tirsdag den 27. januar kl i cafeen Lokalcenter Solbjerg. Dagsorden i.h.t. lovene Kl serverer vi en kop kaffe med nybagte boller, og der kan indbetales kontingent og fornys træningstider. Glædelig jul og godt nytår! SALON KRØLLEN holder lukket 12/ til 28/ På gensyn 29. januar 2015 Venlig hilsen Esther Salon Krøllen Solbjerg Hovedgade Solbjerg Onsdag lukket Bestyrelsen SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 8 Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale HØJBJERG tandlæge CENtER tandlæge SUSaNNE CORFItSEN RUNDHØJ alle 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. TAG OS MED PÅ RÅD -FRA STARTEN AF DIT BYGGEPROJEKT. SCAN KODEN OG FIND OS PÅ AKBYG.DK ELLER RING I DAG PÅ TLF SOLBJERG NU

9 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 9 Tilmelding til: Jonna Andreasen eller Bjarne Lampe senest søndag den 15. marts 2015 Pogram på opslagstavlen i Solbjerg Fritidscenter. Du kan også få det bragt ved henvendelse til Bjarne. Vi skal bo på Hotel Lindenwirt i Rüdesheim - i Drosselgasse. Hotellet er meget gammelt, men nænsomt restaureret, så det fuldt ud lever op til nutidens krav. Lindewirt har absolut Rüdesheims bedste beliggenhed på hjørnet af Drosselgasse og byens gågade. Her er en hyggelig atmosfære, som ikke findes magen til ret mange steder. Dejlig mad og venligt personale - Kort sagt et sted, hvor man virkeligt føler sig veltilpas. Alle værelser harbad/wc, telefon. Elevator på hotellet. Hver morgen er der morgenbuffet og aftensmaden består af en 3-retters menu. Torsdag den 8. januar kl kan du møde Jørgen Skammeritz, som gennem et langt liv som sygeplejerske har oplevet et væld af spændende, humoristiske og alvorlige hændelser med mennesker fra alle samfundslag. Kom og grin med - Det forlyder, at det er hylende morsomt. SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 10 LOKaLCENtER SOLBJERG Søndag den 11. januar kl. 14 til 16. Nytårskur Boblevand og kransekage Tirsdag den 13. januar Fællesspisning (se annonce næste side) Mandag den 19. januar kl. 19. Syng sammen Hundslund Mazurkaband/Knurrifas Pris 40,00 incl. kaffe Onsdag den 21. januar kl Tøjsalg v/ Karina Dyhr Onsdag den 28. januar kl Banko Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft SOLBJERG NU

11 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 11 LOKaLCENtER SOLBJERG SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 12 Ind med Fællesskaber på tværs af alder og tilhørsforhold væk med alenesomhed, ensomhed eller isolation. I 2015 vil styregruppen for Fællesskab uden grænser sætte fokus på at udvikle fællesskaber på tværs af grænser for alle enlige borgere i Solbjerg og omegn. Styregruppen består af 9 repræsentanter fra forskellige interessenter i lokalområdet, der arbejder sammen om at udvikle initiativer, der kan synliggøre og styrke forskellige fællesskaber for alle borgerne i Solbjerg og omegn. Styregruppen har nu søgt penge og fået bevilget støtte til at udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at minimere ensomhed blandt såvel børn unge og voksne. Indsatsen for flere fællesskaber er udsprunget af, at vi kender til forskellige borgere, som kan have svært ved at komme med i fællesskaber. Det kan dreje sig om børn, unge, studerende, enlige fædre eller mødre, nye tilflyttere, og mennesker, der er i nye overgange i livet som fx når børnene flytter hjemmefra, ved efterløn og pension eller ved skilsmisse eller dødsfald. Samværet med andre mennesker og det at blive set i sit liv er afgørende for, at vi kan finde os tilpasse i vores liv. Vi har alle brug for at have nogle, at udtrykke os sammen med og dele forskellige oplevelser sammen med, og vi er overbevist om, at alle mennesker uanset alder vil kunne bidrage og nyde godt af at gå ind i fællesskaber, de selv er med til at udvikle I 2015 invitere Fællesskab uden grænser til et informationsmøde, hvor vi håber, at interesserede vil møde op og bidrage til fællesskaber i Solbjerg by og omegn. For at initiativet kan lykkes har vi har brug for, at der vil melde sig nogle frivillige tovholdere, dels som repræsentant for børn, unge, studerende, enlige forældre samt voksne/ældre. Vi håber, at initiativet vil skærpe interessen ved skolebestyrelse, forældreråd, borger - og boligforeninger, alle grupper, råd, klubber, foreninger, sogne og menighedsråd og alle andre. I starten vil styregruppen være afhængig af, at 1-3 interesserede repræsentanter fra hvert område vil være en del af initiativet. Styregruppen vil støtte repræsentanterne fra de forskellige områder, som kan agere som tovholdere, således, at de kan gå ud i deres område og oplyse om mulighederne for fællesskaber og tiltrække potentielle deltager. Styregruppen vil støtte udvikling af initiativer ud fra de ideer, tovholderne og interesserede borgere får formuleret. Vi håber på stor tilslutning og indkalder til et informationsmøde i februar 2015 i Solbjerg NU, hvor vi bekendtgør datoen. På styregruppens vegne Inga klode Frivilligkoordinator Område Syd. Tlf Mail: 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 13 Annonce Frivillige søges til fællesskaber Frivillige søges til at indgå i oplevelser og aktiviteter med mennesker, der savner et fællesskab Kunne du tænke dig, at bruge lidt af din tid i selskab med et andet menneske. Selskabet kan være alt lige fra: - At ledsage en borger til forestillinger i biograf, teater eller til udstillinger som fx Aros o.a. - At ledsage borger på en gå - eller cykeltur eller evt. i Lokalcenter Solbjergs Rich Shaw cykel (vi har cykelpiloter, således at du kan være passager sammen med borgeren) - At få et gratis måltid i selskab med en borger i plejeboligerne - Eller at besøge en borger, der ikke kan komme udendørs, måske sammen med en anden besøgsven. Du bestemmer selv, hvor ofte - og hvor megen tid, du vil tilbyde. Tiden afhænger naturligvis også af, hvad du vælger dig ind på som frivillig. Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte: Frivilligkoordinator v. Inga Klode Frivilligkoordinator Område Syd Tlf Mail; SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 14 Solbjerg Solbjer j rg Bil Biler er h holder older åben åbentt h hus us 25 år med egen virksomhed! Det skal markeres, derfor vil det glæde os at se kunderr, forretningsforbindelser samt venner af huset: Fredag den 9. januar 2015 kl på Sol bjerg Hovedgade 19 i Solbjerrg hvor vi byder på lidt godt til ganen. I stedet for opmærksom i form af bl doneres til Kræftens Bekæmpelse p eller via www w..cancer.dk/stoet-os/giv Solbjerg Solbjerrg Bil Bi Biler er A ApS S Solbjerg olbjerg H Hovedgade ovedgade Solbjerg Solbjerg Tlf. 78 Tlf www w.ssolbjerg-bilerr.dk 14 SOLBJERG NU GRATIS G RA ATIS T ssynsgebyr ynssgebyr til de de 25 kunder, fførste ørste 2 5 kun derr, d der er bes bestiller tiller ti tid d til klargøring klar rgørin ng til ssyn yn i jan januar. nuar uarr. GRATIS G RAT ATIS TIS lygte-, dæk- og batterikontrol på dagen.

15 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 15 Solbjerg Vandværk A.m.b.a. informerer: måleraflæsning de fjernaflæselige vandmålere vil blive aflæst af vandværket tirsdag den 30. dec de husstande, hvor vandmåleren endnu ikke er skiftet, vil modtage et selvaflæsningskort i uge Vandværket skal have aflæsningen senest tirsdag 6. jan gebyret, for ikke at fremsende det aflæste tal, er 100,00 kr. der holdes generalforsamling i marts 2015 der gøres opmærksom på vedtægternes 8, hvori der står: forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar. vi ønsker vore andelshavere og jeres familier et godt nytår med venlig hilsen bestyrelsen Linedance Begynder tirsdag den 6. januar kl. 14 Vi mødes i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade og danser en time. Derefter er der socialt samvær, hvor vi drikker kaffe. Pris for 10 gange er kr. 250,00 - og kaffen betales med kr. 5,00 pr. gang. Nye dansere er velkomne. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. brugerrådet solbjerg lokalcenter Vibsen Bach Hansen SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 16 Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester DaNSKE MaLERMEStRE Malerfirma Kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 17 EGNSaRKIvEt/BIBLIOtEKEt 1864 BLeV LAVet som dramadokumentarserie her i efteråret på DR, men 1864 trak også tråde til vores område. I det lille hæfte Fra vugge til Grav er Seier Jensens livshistorie trukket op. Seier Jensen var på dette tidspunkt soldat, og med sit kompagni kommet op til Horsens. Men da fjenden rykker frem, bliver de bedt om at tage til Aarhus, hvorfra de blev udskibet og sejlet til Als. Dengang foregik alt jo til fods, og Sejr Jensen og hans kompagni har passeret forbi Ravnholt Skov, hvor han kommer fra, på Gl. Horsensvej. Men man stoppede ikke her, fordi fjenden var lige i hælene. Senere var han med i træfninger foran skanserne i Dybbøl, men han var ikke med i det store slag den 18. april. Alt dette kan læses og meget mere i det lille hæfte, der udgives gratis til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen i støtteforeningen og kontintentbetalingen. Mangler du lidt læsestof her til de lange vinteraftner, kan hæftet erhverves for 25 kr. på Egnsarkivet. Af øvrige hæfter har vi til salg for 25 kr.: Gerda Reppkes første erindringer, Kroliv i Østjylland i gamle dage og Beretning om Solbjerg Hovedgade 74 (Datastuen) + Østergårdsvej 189, Tulstrup. Åbningstider i julen Mandag og tirsdag kan man selv lukke sig ind på biblioteket ved hjælp af lånerkort/sundhedskort og pinkode fra kl Der er ikke betjening som normalt mandag fra Fra onsdag og til og med er biblioteket helt lukket både for betjening og Åbent Bibliotek. Fra fredag er der igen Åbent Bibliotek som normalt. Se også vores hjemmeside. Vi vil gerne ønske alle vore brugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i Kan du sovse en vovse vi rimer og remser I vinteren, foråret 2015 har vi tre arrangementer med rim og remser på biblioteket. Børn, der tidligt hører og leger med rim og remser, opnår en større sproglig bevidsthed og har bedre forudsætninger, når de senere skal lære at læse. Ordene i rim og remser udtales desuden ofte tydeligere end i almindelig tale og kan være en hjælp, når børnene tilegner sig nye ord. Desuden er rim og remser ofte sjove eller fjollede, hvilket fanger børnenes interesse. Det første arrangement er for børn på 5-6 år og finder sted mandag 26. januar kl Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden. Se også vores hjemmeside angående øvrige arrangementer eller kom og få et eksemplar af arrangementskataloget for alle biblioteker i Aarhus. I år arbejdes der på at udgive et hæfte om Ask Højskoles sidste tid. Medlemskab af Egensarkivets Støtteforening koster i årskontinget 45,- kr. for enlige og 75 kr. for par. Vores hjemmeside er blevet flyttet af Aarhus Kommune, og vil derfor ikke blive opdateret et godt stykke tid fremover. Indtil vi finder et andet sted at lægge vores hjemmeside ind, vil den se ud, som den gør nu! Man kan dog stadig finde oplysninger om arkivet på hjemmesiden bl.a. åbningstider, kontaktmuligheder og Solbjerg Bøgerne. Bøgerne sælges pr stk. for 125 kr. og samlet for 400 kr. Hjemmeside: På arkivets vegne Jørgen Christensen. Gå ikke glip af det nye års vildeste tilbud! Er du klar over, at der i dit lokalområde eksisterer et fantastisk tilbud til dig? Hver dag også om søndagen fra kl kan du selv lukke dig ind på biblioteket og bruge alle de tilbud, der findes til dig der. Du kan komme med dine børn og låne bøger, musik, spil og film til alle aldre. Dine børn kan lege med vores legetøj, og I kan hygge jer og måske spille på vores pc er, der i den nærmeste fremtid bliver erstattet med tablets. Du kan selvfølgelig også afhente dine reserverede materialer, bruge vores multifunktionsmaskine til at printe eller kopiere, samt anvende bibliotekets lokaler til møderum. Kom og bliv oprettet som bruger mandage fra eller torsdage fra Med venlig hilsen Bodil Mortensen, Solbjerg Bibliotek Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 18 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuen i Solbjerg - program for januar 2015 Åbent Hus Mandag den 19. januar kl Indmeldelse og kontingentbetaling - samt orientering om de kommende temadage. Vi byder på kaffe/te mm.. Velkommen Slægtsforskning med Kristian for både øvede og nybegyndere foregår altid fredage i de ulige uger fra kl Nybegyndere kan altid blot møde op for at se, om denne studiegruppe kan hjælpe jer videre. Første gang i det nye år er: 30. januar derefter 13. februar osv. Vi har erfaret, at en del Solbjerg-borgere reelt er interesserede i at deltage i slægtsforskning I er meget velkomne på Datastuen, hvor vi mødes og hjælper hinanden videre vi kan også bruge Datastuens PC-ere, hvis vi sammen skal søge efter noget specielt. IPad for begyndere starter onsdag den 21. januar kl Derefter er der foreløbig planlagt yderligere 3 formiddage de næstfølgende onsdage den 28. januar - samt 4. og 11. februar. E-Boks, NemID Adgang til Banken se din forskudsskat osv. Brugen af NemID Vi hjælper dig godt i gang med at komme ind på disse sider. Medbring dit NemID-kort (og husk din hemmelige kode) - så finder du ud af, at det slet ikke er så svært. (Gælder både for PCbrugere og IPad-brugere) - Fredag den 23. januar kl Excel regneark kan bruges til virkelig mange opgaver, når det gælder noget med tal Et helt nyt begynderhold starter mandag den 26. januar og fortsætter de følgende 2 mandage i februar, nemlig den 2. og 9. februar kl Instruktør er Jørgen Christensen, som er ny på Datastuen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk venligst, at Datastuen gerne vil holde aften-åbent for byens borgere i alle aldre! Hvis vi på nogen måde kan hjælpe jer med at få et større udbytte ud af jeres PC vil vi gerne lave nogle Tema-aftener det kræver kun, at I melder jer med jeres evt. ønsker. Så finder vi sammen ud af, hvor meget I vil lære - og hvad I gerne vil blive bedre til og hvilke aftener, I bedst kan deltage. Skriv gerne til Hanne eller ring på en aften. Mangler du at få printet nogle tryksager? Sange erindringer eller en brochure? Kom ind på Datastuen i åbningstiden eller lav en aftale med Otto E. om at komme forbi på et bestemt tidspunkt. Vi tilbyder både sort tryk eller med farver på vores laser-printer. Det kan godt betale sig! Ring til Otto E. Jensen tlf Se også hjemmesiden: åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) (Det er måske lettere blot at Har du spørgsmål: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJERG NU

19 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 19 Tak til vores sponsorer! Den 23. november holdt FDF Solbjerg for 3. år det lækreste arrangement i byen Kagens Dag. Til denne dag var der en tombola spækfyldt med gevinster fra firmaer i og omkring, Solbjerg. Vi vil gerne sige TAK til alle disse: Biavler Torben Rasmussen, Balshøj Biavl Den Glade Slagter, Tranbjerg Djurslands Bank, Tranbjerg DM Dansk Magisterforening Eventyrsport, Århus Ideer og Blomster Jyske Bank, Odder Klinik Junibakken OutdoorPeople P-Olesen & Sønner A/S Revisionsfirmaet John Schantz Solbjerg Apoteksudsalg Solbjerg Biler Solbjerg Tømrer-, Snedker- og Murerforretning Steno Museet Tandlæge Susanne Corfitsen Østergaards Dyrehospital Støt vores sponsorer de støtter os! Vi ønsker dig en glædelig jul! FDF Solbjerg håber, at alle kredsen medlemmer får en dejlig jul og et forrygende nyt år. Vi glæder os til alle FDF-oplevelserne, som 2015 vil bringe. Vi starter FDF igen i uge 3 (med forbehold for ændringer). En gang i det nye år, vil den præcise dato fremgå på hjemmesiden. Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 20 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf SOLBJERG NU Hovedbestyrelsen Zita Inge aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning Kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com tisetvej Solbjerg Bil Mail: Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

21 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 21 SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side SOLBJERG NU

23 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 23 SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 24 Forbrænd jule-dellen i Solbjerg by Til næste år vil jeg i form. Er det også din plan? Så kan vi hjælpe dig. Lige nu har Solbjerg Gymnastik/spinning /outdoor ti meget forskellige motionseller fitnesshold for voksne. Nyeste skud på stammen er Gittes udendørshold. Der er ingen tilmelding, intet kontingent, ingen binding - bare på med træningstøjet og mød op ved hallen søndage i lige uger klokken Både fleksibelt og fast medlemskab Til vores andre hold tilbyder vi både fast tilmelding, klippekort og et fælles medlemskab med Solbjerg Fitness. Du kan se hele vores udbud af hold og forskellige typer medlemskaber på solbjerg.halbooking.dk under Solbjerg IF Gymnastik/spinning/outdoor. Godt nytår til alle P.b.v. Sarah Elkjær PSSSSST: Solbjerg Gymnastik/spinning/outdoor holder generalforsamling mandag den 23. februar 2015 klokken Dagsordenen kommer på solbjerg.halbooking.dk under Solbjerg IF Gymnastik/spinning/outdoor. Mød op og vær med til at give dit bud på, hvordan vi skaber den bedste gymnastikforening for både børn og voksne. 24 SOLBJERG NU

25 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 25 Det sker i 2015 i svømmeafdelingen. Der bliver en plads ledig i bestyrelsen. Vil du være med til at præge idrætslivet i Solbjerg og aktiviteterne i svømmeafdelingen i særdeleshed, så har du changen nu. Vi har brug for en person, der har lyst og tid til at være en aktiv del af foreningslivet. Vi har brug for en person, der har lyst til at dele idéer og engagement. Vi tilbyder til gengæld en svømmeafdeling med en masse engagerede trænere og medlemmer, en bestyrelse der har lyst til at mødes, for at sætte idræt og fællesskab i centrum. Arbejdet i bestyrelsen byder på mange gode og sjove oplevelser, som bærer præg af, at alle synes det er rart at komme i svømmehallen. Hvis du er interesseret eller har lyst til at høre mere kan, du kontakte vores formand Kristian på eller møde op til vores generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 kl i sportscaféen. Glædelig jul og godt nytår! SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 26 OM at tale Hvis du intet har at si e, sløs da ikke tiden bort. Om du ikke helt kan tie, sig det i det mindste kor kumbel Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Parkvangen 13 Tlf Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIaN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 27 SOLBJERG NU 27

28 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 28 VI SKABER NYT LIV TIL DIT BYGGERI Nybyggeri Om- og tilbygning Tagudskiftning Vinduer og døre Egen Velfac udstilling Køkken og bad Servicearbejde og vedligeholdesplaner Eget Snedkerværksted med CE-mærkning Solbjerg Tømrer- & Murerforretning A/S Solbjerg Tømre er- & Murerforretning etning A/S Solbjerg Haldshavevej Hedevej Solbjerg Tlf PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE SOlbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg Fællesråds hjemmeside: D ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENøRFIRMA Kloak - Støbning - Belægning - Dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetsordning a/s Kannevej Solbjerg Tlf Bil Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer SOLBJERG NU

29 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 29 Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIaN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf ÅBNINGSTIDER MANDAG-SøNDAG SOLBJERG NU 29

30 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 30 9 af 10 solbjerggensere læser Solbjerg NU Kan ikke dokumenteres, men spørg din nabo. Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! tlf SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen Din billigste lokale bedemand En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Skift til den lokale bank Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU

31 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 31 www. vidunderknolden.dk SOLBJERG NU 31

32 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 32 DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN DECEMBER-JANUAR Dato Kl. Hvor Hvad 23/ tiset Kirke Syng julen ind/fra I våbenhuset lidt varmt at drikke til børn og voksne 28/ tulstrup Kirke Økumenisk andagt med lys, sang og bøn tema: træet 28/ tiset Kirke Musikgudstjeneste 08/ Pensionistf. Jørgen Skammeritz kom og grin med 11/ tiset Kirke Efter gudstjeneste nytårsfrokost i sognehuset 11/ Lokalcenter Solbjerg Nytårskur med boblevand og kransekage 13/ Lokalcenter Solbjerg Café Solbjerg/aftenspisning-suppeaften 15/ tiset Sognehus Off. menighedsrådsmøde 17/01 astrup Sognehus Magt og afmagt i kristendommen Sanne thaisen 19/ Lokalcenter Solbjerg Syng sammen/hundslund Mazurkaband og Knurrifas 19/ Datastuen i Solbjerg åbent hus 21/ Lokalcenter Solbjerg tøjsalg v/karina Dyhr 27/ Lokalcenter Solbjerg Generalforsamling i Cafeén 28/ Lokalcenter Solbjerg Banko 31/ tiset Sognehus tro og magt i Det Hellige Land Peter Lodberg,lektor, dr.theol alle ugens hverdage Lokalcenter Solbjerg Cafeen åben fra til Mandag-onsdag-fredag Data-stuen åben fra kl. 9 til 12 Mandage Solbjerghallen Seniorgymnastik Mandage 13 til 16 Fritidscentret De ældres hobbyklub tirsdage Fritidscentret Gymnastik tirsdage Fritidscentret Bankospil (SIF-håndbold) tirsdag 14 til 15 Fritidscentret Linedance tirsdage Svømmehallen Off. Svømning tirsdage tiset Kirke Babysalmesang Onsdage Lokalcenter Solbjerg aktiviteter, stavgang og krolf m.m. Onsdage Lokalcenter Solbjerg Netcafe Onsdage Fritidscentret Folkedans Onsdage astrup Kirke Babysalmesang torsdage Fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen Grisen Sidste fredag i måneden i astrup Sognegård: vi synger: Højskolesangbogen Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 1Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 31. januar SOLBJERG NU

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN Solbjerg NU oktober 2015 nr. 2_Solbjerg NU - 17-09-2015 11:03 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2015. 50. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 Solbjerg NU december 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-11-2013 12:58 Side 1 SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fredag den 14. november kl. 08.00 slog

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE SN NOV12 nr. 3_Solbjerg NU - 10/23/2014 13:27 Side 1 SOLBJERG NU November 2014. 49. årgang. Nr. 3 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Hovedgade og kælkebakken i Fastrup vil blomstre til foråret.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU juni-august 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/8/2013 10:15 AM Side 1 SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Foto: BjarNe LaMPe Aarhus

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 Solbjerg NU frebruar 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 1/24/2013 1:01 PM Side 1 SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Et smukt vinterparti fra Højlundsparken

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også tid til sjov og spas. Solbjerg NU april 2016.qxpny_Solbjerg NU - 17-03-2016 14:21 Side 1 SOLBJERG NU April 2016. 50. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fedt at være på konkurrenceholdet i svømning, og der er også

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 250814. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Beboerhuset:

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Solbjerg NU februar 2016 nr. 6 nyok_solbjerg NU - 1/16/2016 05:55 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2016. 50. årgang. Nr. 6 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Indhold: Nyt fra Fællesrådet side 3 til 6 * Vinterfest

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD

MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Solbjerg NU januar 2016 nr. 5_Solbjerg NU - 12/18/2015 05:24 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2016. 50. årgang. Nr. 5 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD Indhold: Nyt fra Fællesrådet side 3 til 6 * Tysk er også

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 Solbj Nu april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/21/2013 1:19 PM Side 1 SOLBJERG NU April 2013. 47. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd FDF som religionsforsoner, hvor islam og kristendom

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Generalforsamling i mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 9 31. årgang Oktober 2006. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 9 31. årgang Oktober 2006. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 9 31. årgang Oktober 2006 Skautrup 10 km Morre STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 300315. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Beboerhuset:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere