KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE"

Transkript

1 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 1 SOLBJERG NU Januar årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer godt, og det samme gælder for sikringen af skolevejen oppe fra de mange nye huse i Hedevejsområdet, hvor der lige nu mangler den sidste af de planlagte sikringer fra Hasselvangen over Hedevejen til gang/cykelstien langs busvejen. Nyt fra Fællesrådet side 3 til 7 Læs om væk med ensomhed, isolation side 12 og som dramadokumentarserie side 17 Sporten side 20 til 25 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 3 Nyt FRa FæLLESRåDEt Året 2014 synger snart på sidste vers, hvor vi i Solbjerg Fællesråd atter kan se tilbage på et år med travlhed og mange udfordringer, og kunsten stiger, da vi som be-kendt har modtaget et tilsagn fra Aarhus Kommune på kroner, som skal anvendes til kunst - et nyt område for os. Solbjerg har i årets løb fået udført en del forbedringer på vores vejnet, som samtidig har givet en bedre sikring af skoleveje og mere følger. Det er positivt. I de foregående år har Solbjerg stået for den største vækst i Aarhus Syd, men desværre er den udvikling gået næsten i stå. For eksempel står grundsalget i det nye udstykningsområde Møddebroparken næsten stille, ligesom handlen med huse. LEDER Årsagen er den uklarhed, der er om en kommende ny linjeføring af en omlægning af togdriften Aarhus-København, hvor Aarhus Kommune også er noget uklare i mælet. Det andet store problem er Beder-Bering vejen, som vi har arbejdet med på siden først i 1990 erne, hvor der også er påhæftet cykelstien fra Solbjerg til Tranbjerg. Aarhus Kommune praler med den store interesse for cykelstier. Hvad bliver det til? Og så tager vi lige busdriften med her er der ingen hindringer for forbedringer af busdriften til og fra Solbjerg, som har fremsat disse ønsker gennem de senere år. Fra Solbjerg er det ikke en ønskeseddel, men et krav. Fkj. SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 31. januar mandag den 5. januar 2015 lørdag den 28. februar mandag den 2. februar lørdag den 28. marts mandag den 2. marts S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra mandag den 22. december SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 4 Nyt FRa FæLLESRåDEt Borgermøde om Beder-Bering vejen Siden først i 1990 erne har Fællesrådene i Aarhus Syd arbejdet for denne sag, som gælder en bedre vejforbindelse fra Oddervej og over til motorvejen, hvor behovet gennem årene er vokset og vokset, hvilket er bekræftet i en fyldig embedsmandsrapport i Veje og Teknik/Aarhus Kommune, som konkluderede og bekræftede, at behovet fra starten og til nu aldrig har været større. Senest har Fællesrådene i Aarhus Syd for en måned siden haft foretræde i Teknisk Udvalg med ønsket Få nu den vej lavet. Foreløbig er der afsat 58 mio. kroner, som ikke rækker langt i det samlede budget for Beder-Bering vejen. Der foreligger nu en omfattende VVM redegørelse på 283 sider som grundlag for projektet, hvor Fællesrådene i Aarhus Syd forleden, den 11. december var indbudt til et møde i Veje og Teknik til en gennemgang og forberedelse til et kommende Borgermøde. Mange har nu i mange år ventet på et svar om valg af linjeføring, hvem bliver berørt af placeringen af den kommende Beder-Bering vej, hvor VVM- redegørelsen indeholder 3 linjeføringer, og hvilke konsekvenser og hjælp til de berørte ejendomsbesiddere, der kan ydes. Her har Aarhus Kommune tanker om at tilgodese mere detaljerede behov for oplysning og svar på spørgsmål og konsekvenser fra beboerne med relation til de tre linjeføringer. Fra Solbjerg har vi et hængeparti, hvor cykelstien fra Solbjerg til Tranbjerg er koblet på projektet Beder-Bering vejen. Her har vi fra Solbjerg fremsat ønske/krav om, at cykelstien nu kobles ud af denne sammenhæng og kommende tidsplan og med udførelse snarest muligt. Vi har et klart behov for etablering af denne cykelsti nu. Der vil uden tvivl være mange, som har spørgsmål og bemærkninger til denne vigtige sag. Derfor kom til Borgermøde tirsdag den 20. januar 2015 kl i grønløkkehallen i tranbjerg Kunst i Solbjerg Som bekendt fik Solbjerg og Lystrup i efteråret hver et tilsagn fra Aarhus Kommune om kroner til hver af de to områder, og siden da har kunstområdet i begge områder stået højt på dagsordenen. I Solbjerg har der i de seneste måneder været holdt en række møder, hvor kunst er indgået på forskellig vis også på Fællesrådets repræsentantskabsmøde den 3. november og i arrangementet Åben By Solbjerg. Senest den 4. december blev der holdt et møde i Fritidscentret, hvor der også indgik flere navn på konkrete kunstnere på forskellige kunstområder, som også gav anledning til en god og åben debat, hvor der ikke unaturligt blev fremført forskellige meninger og synspunkter i en positiv ånd. Herunder blev der også diskuteret forskellige muligheder for yderligere støtte fra fonde på baggrund af, at kroner i sig selv hurtigt kan få ben at gå på. Så det afholdte møde den 4. december var afslutningen på en møderække, hvor næste fase i forløbet nu skal forberedes til den videre proces i januar/februar Udkast til ny politik for Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune (Borgerservice og Biblioteker) har til fællesrådene sendt et udkast til ny politik gældende for perioden i officiel høring frem til 17/ Her indgår i udkastet overordnede mål for Borgerservice og Biblioteker 1. Borgerservice og Biblioteker, der hvor du er i din hverdag. Dvs. lokalt og der hvor du skal hen. 2. Livslang læring med Aarhus som videnby for alle borgere hele livet. 3. Et inspirerende videntilbud, hvor Biblioteket skal være for alle både i sit fysiske og sit digitale indhold. 4. Et borgerservicetilbud, der tager udgangspunkt i borgernes behov, hvor Aarhus Kommune tilrettelægger et helhedsorienteret borgerservicetilbud, som borg- 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 5 Nyt FRa FæLLESRåDEt erens naturlige indgang til den offentlige sektor. 5. Multimediehuset skal være byens åbne og demokratiske viden- og læringsrum et tilbud til alle. Det er nogle spændende mål, hvor Solbjerg fortsat ønsker lokalt bibliotek/borgerservicecenter og med plads til det lokalhistoriske arkiv, som jo er et væsentlig aktiv for Solbjergområdet - også i fremtiden. Her er det også vigtigt at se på de praktiske aktuelle forhold, som har noget med betjening og åbningstider at gøre samt den lokale beliggenhed, så borgerne i Solbjerg på visse områder kan blive betjent lokalt uden at skulle rejse ind til Multimediehuset, hvor Solbjerg i busbetjeningen betragtes som et udkantsområde af Aarhus Kommune. Derfor vil Solbjerg Fællesråd naturligvis indsende et høringssvar til dette sagsområde. SOLBJERG FÆLLESRÅD ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen kærgårdsparken/lystenlund onsdag den 18. februar 2015 kl i fritidscentret, lokale 2 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. formandens beretning. 3. indkomne forslag. 4. fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for Herunder fastlæggelse af kontingent. 5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. valg af revisorer og revisorsuppleanter. 7. eventuelt. med venlig hilsen bestyrelsen SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 6 Nyt FRa FæLLESRåDEt Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg Atter i År fik vi et godt tilbud på Solbjergs juletræ fra en glad giver, som fik en varm tak på en kold dag, hvor juletræet blev rejst fredag den 28. november på den sædvanlige plads foran Solbjerg Fritidscenter. Søndag den 30. november kom så dagen, hvor lysene i Solbjergs juletræ blev tændt kl.16 og resten af året. LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon Hjemmeside: Hjertestartere i Solbjerg Hvor Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Hvornår Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 7 Plejeboligerne i solbjerg vil gerne sige en stor tak til de handlende i solbjerg, som har doneret vores årlige julebanko: tak til: S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf Fakta- rema Apoteket - solbjerg Bageri - rokkedal el Kartoffelmanden Solbjerg Seniormotion Ordinær generalforsamling holdes tirsdag den 27. januar kl i cafeen Lokalcenter Solbjerg. Dagsorden i.h.t. lovene Kl serverer vi en kop kaffe med nybagte boller, og der kan indbetales kontingent og fornys træningstider. Glædelig jul og godt nytår! SALON KRØLLEN holder lukket 12/ til 28/ På gensyn 29. januar 2015 Venlig hilsen Esther Salon Krøllen Solbjerg Hovedgade Solbjerg Onsdag lukket Bestyrelsen SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 8 Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale HØJBJERG tandlæge CENtER tandlæge SUSaNNE CORFItSEN RUNDHØJ alle 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. TAG OS MED PÅ RÅD -FRA STARTEN AF DIT BYGGEPROJEKT. SCAN KODEN OG FIND OS PÅ AKBYG.DK ELLER RING I DAG PÅ TLF SOLBJERG NU

9 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :12 Side 9 Tilmelding til: Jonna Andreasen eller Bjarne Lampe senest søndag den 15. marts 2015 Pogram på opslagstavlen i Solbjerg Fritidscenter. Du kan også få det bragt ved henvendelse til Bjarne. Vi skal bo på Hotel Lindenwirt i Rüdesheim - i Drosselgasse. Hotellet er meget gammelt, men nænsomt restaureret, så det fuldt ud lever op til nutidens krav. Lindewirt har absolut Rüdesheims bedste beliggenhed på hjørnet af Drosselgasse og byens gågade. Her er en hyggelig atmosfære, som ikke findes magen til ret mange steder. Dejlig mad og venligt personale - Kort sagt et sted, hvor man virkeligt føler sig veltilpas. Alle værelser harbad/wc, telefon. Elevator på hotellet. Hver morgen er der morgenbuffet og aftensmaden består af en 3-retters menu. Torsdag den 8. januar kl kan du møde Jørgen Skammeritz, som gennem et langt liv som sygeplejerske har oplevet et væld af spændende, humoristiske og alvorlige hændelser med mennesker fra alle samfundslag. Kom og grin med - Det forlyder, at det er hylende morsomt. SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 10 LOKaLCENtER SOLBJERG Søndag den 11. januar kl. 14 til 16. Nytårskur Boblevand og kransekage Tirsdag den 13. januar Fællesspisning (se annonce næste side) Mandag den 19. januar kl. 19. Syng sammen Hundslund Mazurkaband/Knurrifas Pris 40,00 incl. kaffe Onsdag den 21. januar kl Tøjsalg v/ Karina Dyhr Onsdag den 28. januar kl Banko Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft SOLBJERG NU

11 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 11 LOKaLCENtER SOLBJERG SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 12 Ind med Fællesskaber på tværs af alder og tilhørsforhold væk med alenesomhed, ensomhed eller isolation. I 2015 vil styregruppen for Fællesskab uden grænser sætte fokus på at udvikle fællesskaber på tværs af grænser for alle enlige borgere i Solbjerg og omegn. Styregruppen består af 9 repræsentanter fra forskellige interessenter i lokalområdet, der arbejder sammen om at udvikle initiativer, der kan synliggøre og styrke forskellige fællesskaber for alle borgerne i Solbjerg og omegn. Styregruppen har nu søgt penge og fået bevilget støtte til at udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at minimere ensomhed blandt såvel børn unge og voksne. Indsatsen for flere fællesskaber er udsprunget af, at vi kender til forskellige borgere, som kan have svært ved at komme med i fællesskaber. Det kan dreje sig om børn, unge, studerende, enlige fædre eller mødre, nye tilflyttere, og mennesker, der er i nye overgange i livet som fx når børnene flytter hjemmefra, ved efterløn og pension eller ved skilsmisse eller dødsfald. Samværet med andre mennesker og det at blive set i sit liv er afgørende for, at vi kan finde os tilpasse i vores liv. Vi har alle brug for at have nogle, at udtrykke os sammen med og dele forskellige oplevelser sammen med, og vi er overbevist om, at alle mennesker uanset alder vil kunne bidrage og nyde godt af at gå ind i fællesskaber, de selv er med til at udvikle I 2015 invitere Fællesskab uden grænser til et informationsmøde, hvor vi håber, at interesserede vil møde op og bidrage til fællesskaber i Solbjerg by og omegn. For at initiativet kan lykkes har vi har brug for, at der vil melde sig nogle frivillige tovholdere, dels som repræsentant for børn, unge, studerende, enlige forældre samt voksne/ældre. Vi håber, at initiativet vil skærpe interessen ved skolebestyrelse, forældreråd, borger - og boligforeninger, alle grupper, råd, klubber, foreninger, sogne og menighedsråd og alle andre. I starten vil styregruppen være afhængig af, at 1-3 interesserede repræsentanter fra hvert område vil være en del af initiativet. Styregruppen vil støtte repræsentanterne fra de forskellige områder, som kan agere som tovholdere, således, at de kan gå ud i deres område og oplyse om mulighederne for fællesskaber og tiltrække potentielle deltager. Styregruppen vil støtte udvikling af initiativer ud fra de ideer, tovholderne og interesserede borgere får formuleret. Vi håber på stor tilslutning og indkalder til et informationsmøde i februar 2015 i Solbjerg NU, hvor vi bekendtgør datoen. På styregruppens vegne Inga klode Frivilligkoordinator Område Syd. Tlf Mail: 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 13 Annonce Frivillige søges til fællesskaber Frivillige søges til at indgå i oplevelser og aktiviteter med mennesker, der savner et fællesskab Kunne du tænke dig, at bruge lidt af din tid i selskab med et andet menneske. Selskabet kan være alt lige fra: - At ledsage en borger til forestillinger i biograf, teater eller til udstillinger som fx Aros o.a. - At ledsage borger på en gå - eller cykeltur eller evt. i Lokalcenter Solbjergs Rich Shaw cykel (vi har cykelpiloter, således at du kan være passager sammen med borgeren) - At få et gratis måltid i selskab med en borger i plejeboligerne - Eller at besøge en borger, der ikke kan komme udendørs, måske sammen med en anden besøgsven. Du bestemmer selv, hvor ofte - og hvor megen tid, du vil tilbyde. Tiden afhænger naturligvis også af, hvad du vælger dig ind på som frivillig. Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte: Frivilligkoordinator v. Inga Klode Frivilligkoordinator Område Syd Tlf Mail; SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 14 Solbjerg Solbjer j rg Bil Biler er h holder older åben åbentt h hus us 25 år med egen virksomhed! Det skal markeres, derfor vil det glæde os at se kunderr, forretningsforbindelser samt venner af huset: Fredag den 9. januar 2015 kl på Sol bjerg Hovedgade 19 i Solbjerrg hvor vi byder på lidt godt til ganen. I stedet for opmærksom i form af bl doneres til Kræftens Bekæmpelse p eller via www w..cancer.dk/stoet-os/giv Solbjerg Solbjerrg Bil Bi Biler er A ApS S Solbjerg olbjerg H Hovedgade ovedgade Solbjerg Solbjerg Tlf. 78 Tlf www w.ssolbjerg-bilerr.dk 14 SOLBJERG NU GRATIS G RA ATIS T ssynsgebyr ynssgebyr til de de 25 kunder, fførste ørste 2 5 kun derr, d der er bes bestiller tiller ti tid d til klargøring klar rgørin ng til ssyn yn i jan januar. nuar uarr. GRATIS G RAT ATIS TIS lygte-, dæk- og batterikontrol på dagen.

15 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 15 Solbjerg Vandværk A.m.b.a. informerer: måleraflæsning de fjernaflæselige vandmålere vil blive aflæst af vandværket tirsdag den 30. dec de husstande, hvor vandmåleren endnu ikke er skiftet, vil modtage et selvaflæsningskort i uge Vandværket skal have aflæsningen senest tirsdag 6. jan gebyret, for ikke at fremsende det aflæste tal, er 100,00 kr. der holdes generalforsamling i marts 2015 der gøres opmærksom på vedtægternes 8, hvori der står: forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar. vi ønsker vore andelshavere og jeres familier et godt nytår med venlig hilsen bestyrelsen Linedance Begynder tirsdag den 6. januar kl. 14 Vi mødes i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade og danser en time. Derefter er der socialt samvær, hvor vi drikker kaffe. Pris for 10 gange er kr. 250,00 - og kaffen betales med kr. 5,00 pr. gang. Nye dansere er velkomne. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. brugerrådet solbjerg lokalcenter Vibsen Bach Hansen SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 16 Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket TOM s AUTO v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester DaNSKE MaLERMEStRE Malerfirma Kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG Entreprenør v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg. Tlf APS 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 17 EGNSaRKIvEt/BIBLIOtEKEt 1864 BLeV LAVet som dramadokumentarserie her i efteråret på DR, men 1864 trak også tråde til vores område. I det lille hæfte Fra vugge til Grav er Seier Jensens livshistorie trukket op. Seier Jensen var på dette tidspunkt soldat, og med sit kompagni kommet op til Horsens. Men da fjenden rykker frem, bliver de bedt om at tage til Aarhus, hvorfra de blev udskibet og sejlet til Als. Dengang foregik alt jo til fods, og Sejr Jensen og hans kompagni har passeret forbi Ravnholt Skov, hvor han kommer fra, på Gl. Horsensvej. Men man stoppede ikke her, fordi fjenden var lige i hælene. Senere var han med i træfninger foran skanserne i Dybbøl, men han var ikke med i det store slag den 18. april. Alt dette kan læses og meget mere i det lille hæfte, der udgives gratis til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen i støtteforeningen og kontintentbetalingen. Mangler du lidt læsestof her til de lange vinteraftner, kan hæftet erhverves for 25 kr. på Egnsarkivet. Af øvrige hæfter har vi til salg for 25 kr.: Gerda Reppkes første erindringer, Kroliv i Østjylland i gamle dage og Beretning om Solbjerg Hovedgade 74 (Datastuen) + Østergårdsvej 189, Tulstrup. Åbningstider i julen Mandag og tirsdag kan man selv lukke sig ind på biblioteket ved hjælp af lånerkort/sundhedskort og pinkode fra kl Der er ikke betjening som normalt mandag fra Fra onsdag og til og med er biblioteket helt lukket både for betjening og Åbent Bibliotek. Fra fredag er der igen Åbent Bibliotek som normalt. Se også vores hjemmeside. Vi vil gerne ønske alle vore brugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i Kan du sovse en vovse vi rimer og remser I vinteren, foråret 2015 har vi tre arrangementer med rim og remser på biblioteket. Børn, der tidligt hører og leger med rim og remser, opnår en større sproglig bevidsthed og har bedre forudsætninger, når de senere skal lære at læse. Ordene i rim og remser udtales desuden ofte tydeligere end i almindelig tale og kan være en hjælp, når børnene tilegner sig nye ord. Desuden er rim og remser ofte sjove eller fjollede, hvilket fanger børnenes interesse. Det første arrangement er for børn på 5-6 år og finder sted mandag 26. januar kl Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden. Se også vores hjemmeside angående øvrige arrangementer eller kom og få et eksemplar af arrangementskataloget for alle biblioteker i Aarhus. I år arbejdes der på at udgive et hæfte om Ask Højskoles sidste tid. Medlemskab af Egensarkivets Støtteforening koster i årskontinget 45,- kr. for enlige og 75 kr. for par. Vores hjemmeside er blevet flyttet af Aarhus Kommune, og vil derfor ikke blive opdateret et godt stykke tid fremover. Indtil vi finder et andet sted at lægge vores hjemmeside ind, vil den se ud, som den gør nu! Man kan dog stadig finde oplysninger om arkivet på hjemmesiden bl.a. åbningstider, kontaktmuligheder og Solbjerg Bøgerne. Bøgerne sælges pr stk. for 125 kr. og samlet for 400 kr. Hjemmeside: På arkivets vegne Jørgen Christensen. Gå ikke glip af det nye års vildeste tilbud! Er du klar over, at der i dit lokalområde eksisterer et fantastisk tilbud til dig? Hver dag også om søndagen fra kl kan du selv lukke dig ind på biblioteket og bruge alle de tilbud, der findes til dig der. Du kan komme med dine børn og låne bøger, musik, spil og film til alle aldre. Dine børn kan lege med vores legetøj, og I kan hygge jer og måske spille på vores pc er, der i den nærmeste fremtid bliver erstattet med tablets. Du kan selvfølgelig også afhente dine reserverede materialer, bruge vores multifunktionsmaskine til at printe eller kopiere, samt anvende bibliotekets lokaler til møderum. Kom og bliv oprettet som bruger mandage fra eller torsdage fra Med venlig hilsen Bodil Mortensen, Solbjerg Bibliotek Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 18 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuen i Solbjerg - program for januar 2015 Åbent Hus Mandag den 19. januar kl Indmeldelse og kontingentbetaling - samt orientering om de kommende temadage. Vi byder på kaffe/te mm.. Velkommen Slægtsforskning med Kristian for både øvede og nybegyndere foregår altid fredage i de ulige uger fra kl Nybegyndere kan altid blot møde op for at se, om denne studiegruppe kan hjælpe jer videre. Første gang i det nye år er: 30. januar derefter 13. februar osv. Vi har erfaret, at en del Solbjerg-borgere reelt er interesserede i at deltage i slægtsforskning I er meget velkomne på Datastuen, hvor vi mødes og hjælper hinanden videre vi kan også bruge Datastuens PC-ere, hvis vi sammen skal søge efter noget specielt. IPad for begyndere starter onsdag den 21. januar kl Derefter er der foreløbig planlagt yderligere 3 formiddage de næstfølgende onsdage den 28. januar - samt 4. og 11. februar. E-Boks, NemID Adgang til Banken se din forskudsskat osv. Brugen af NemID Vi hjælper dig godt i gang med at komme ind på disse sider. Medbring dit NemID-kort (og husk din hemmelige kode) - så finder du ud af, at det slet ikke er så svært. (Gælder både for PCbrugere og IPad-brugere) - Fredag den 23. januar kl Excel regneark kan bruges til virkelig mange opgaver, når det gælder noget med tal Et helt nyt begynderhold starter mandag den 26. januar og fortsætter de følgende 2 mandage i februar, nemlig den 2. og 9. februar kl Instruktør er Jørgen Christensen, som er ny på Datastuen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Husk venligst, at Datastuen gerne vil holde aften-åbent for byens borgere i alle aldre! Hvis vi på nogen måde kan hjælpe jer med at få et større udbytte ud af jeres PC vil vi gerne lave nogle Tema-aftener det kræver kun, at I melder jer med jeres evt. ønsker. Så finder vi sammen ud af, hvor meget I vil lære - og hvad I gerne vil blive bedre til og hvilke aftener, I bedst kan deltage. Skriv gerne til Hanne eller ring på en aften. Mangler du at få printet nogle tryksager? Sange erindringer eller en brochure? Kom ind på Datastuen i åbningstiden eller lav en aftale med Otto E. om at komme forbi på et bestemt tidspunkt. Vi tilbyder både sort tryk eller med farver på vores laser-printer. Det kan godt betale sig! Ring til Otto E. Jensen tlf Se også hjemmesiden: åbne Google og skrive Solbjerg datastue i søgefeltet) (Det er måske lettere blot at Har du spørgsmål: Ring til formanden Ove Hesselbjerg tlf eller evt. til kassereren Otto E. Jensen tlf SOLBJERG NU

19 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 19 Tak til vores sponsorer! Den 23. november holdt FDF Solbjerg for 3. år det lækreste arrangement i byen Kagens Dag. Til denne dag var der en tombola spækfyldt med gevinster fra firmaer i og omkring, Solbjerg. Vi vil gerne sige TAK til alle disse: Biavler Torben Rasmussen, Balshøj Biavl Den Glade Slagter, Tranbjerg Djurslands Bank, Tranbjerg DM Dansk Magisterforening Eventyrsport, Århus Ideer og Blomster Jyske Bank, Odder Klinik Junibakken OutdoorPeople P-Olesen & Sønner A/S Revisionsfirmaet John Schantz Solbjerg Apoteksudsalg Solbjerg Biler Solbjerg Tømrer-, Snedker- og Murerforretning Steno Museet Tandlæge Susanne Corfitsen Østergaards Dyrehospital Støt vores sponsorer de støtter os! Vi ønsker dig en glædelig jul! FDF Solbjerg håber, at alle kredsen medlemmer får en dejlig jul og et forrygende nyt år. Vi glæder os til alle FDF-oplevelserne, som 2015 vil bringe. Vi starter FDF igen i uge 3 (med forbehold for ændringer). En gang i det nye år, vil den præcise dato fremgå på hjemmesiden. Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 20 Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf SOLBJERG NU Hovedbestyrelsen Zita Inge aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning Kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: Tennis thomas Jentzsch gmail.com tisetvej Solbjerg Bil Mail: Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

21 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 21 SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side SOLBJERG NU

23 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 23 SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 24 Forbrænd jule-dellen i Solbjerg by Til næste år vil jeg i form. Er det også din plan? Så kan vi hjælpe dig. Lige nu har Solbjerg Gymnastik/spinning /outdoor ti meget forskellige motionseller fitnesshold for voksne. Nyeste skud på stammen er Gittes udendørshold. Der er ingen tilmelding, intet kontingent, ingen binding - bare på med træningstøjet og mød op ved hallen søndage i lige uger klokken Både fleksibelt og fast medlemskab Til vores andre hold tilbyder vi både fast tilmelding, klippekort og et fælles medlemskab med Solbjerg Fitness. Du kan se hele vores udbud af hold og forskellige typer medlemskaber på solbjerg.halbooking.dk under Solbjerg IF Gymnastik/spinning/outdoor. Godt nytår til alle P.b.v. Sarah Elkjær PSSSSST: Solbjerg Gymnastik/spinning/outdoor holder generalforsamling mandag den 23. februar 2015 klokken Dagsordenen kommer på solbjerg.halbooking.dk under Solbjerg IF Gymnastik/spinning/outdoor. Mød op og vær med til at give dit bud på, hvordan vi skaber den bedste gymnastikforening for både børn og voksne. 24 SOLBJERG NU

25 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :13 Side 25 Det sker i 2015 i svømmeafdelingen. Der bliver en plads ledig i bestyrelsen. Vil du være med til at præge idrætslivet i Solbjerg og aktiviteterne i svømmeafdelingen i særdeleshed, så har du changen nu. Vi har brug for en person, der har lyst og tid til at være en aktiv del af foreningslivet. Vi har brug for en person, der har lyst til at dele idéer og engagement. Vi tilbyder til gengæld en svømmeafdeling med en masse engagerede trænere og medlemmer, en bestyrelse der har lyst til at mødes, for at sætte idræt og fællesskab i centrum. Arbejdet i bestyrelsen byder på mange gode og sjove oplevelser, som bærer præg af, at alle synes det er rart at komme i svømmehallen. Hvis du er interesseret eller har lyst til at høre mere kan, du kontakte vores formand Kristian på eller møde op til vores generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 kl i sportscaféen. Glædelig jul og godt nytår! SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 26 OM at tale Hvis du intet har at si e, sløs da ikke tiden bort. Om du ikke helt kan tie, sig det i det mindste kor kumbel Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Parkvangen 13 Tlf Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIaN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 27 SOLBJERG NU 27

28 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 28 VI SKABER NYT LIV TIL DIT BYGGERI Nybyggeri Om- og tilbygning Tagudskiftning Vinduer og døre Egen Velfac udstilling Køkken og bad Servicearbejde og vedligeholdesplaner Eget Snedkerværksted med CE-mærkning Solbjerg Tømrer- & Murerforretning A/S Solbjerg Tømre er- & Murerforretning etning A/S Solbjerg Haldshavevej Hedevej Solbjerg Tlf PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE SOlbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg Fællesråds hjemmeside: D ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENøRFIRMA Kloak - Støbning - Belægning - Dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetsordning a/s Kannevej Solbjerg Tlf Bil Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer SOLBJERG NU

29 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 29 Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIaN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf ÅBNINGSTIDER MANDAG-SøNDAG SOLBJERG NU 29

30 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 30 9 af 10 solbjerggensere læser Solbjerg NU Kan ikke dokumenteres, men spørg din nabo. Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! tlf SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen Din billigste lokale bedemand En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Skift til den lokale bank Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU

31 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 31 www. vidunderknolden.dk SOLBJERG NU 31

32 Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/ :14 Side 32 DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN DECEMBER-JANUAR Dato Kl. Hvor Hvad 23/ tiset Kirke Syng julen ind/fra I våbenhuset lidt varmt at drikke til børn og voksne 28/ tulstrup Kirke Økumenisk andagt med lys, sang og bøn tema: træet 28/ tiset Kirke Musikgudstjeneste 08/ Pensionistf. Jørgen Skammeritz kom og grin med 11/ tiset Kirke Efter gudstjeneste nytårsfrokost i sognehuset 11/ Lokalcenter Solbjerg Nytårskur med boblevand og kransekage 13/ Lokalcenter Solbjerg Café Solbjerg/aftenspisning-suppeaften 15/ tiset Sognehus Off. menighedsrådsmøde 17/01 astrup Sognehus Magt og afmagt i kristendommen Sanne thaisen 19/ Lokalcenter Solbjerg Syng sammen/hundslund Mazurkaband og Knurrifas 19/ Datastuen i Solbjerg åbent hus 21/ Lokalcenter Solbjerg tøjsalg v/karina Dyhr 27/ Lokalcenter Solbjerg Generalforsamling i Cafeén 28/ Lokalcenter Solbjerg Banko 31/ tiset Sognehus tro og magt i Det Hellige Land Peter Lodberg,lektor, dr.theol alle ugens hverdage Lokalcenter Solbjerg Cafeen åben fra til Mandag-onsdag-fredag Data-stuen åben fra kl. 9 til 12 Mandage Solbjerghallen Seniorgymnastik Mandage 13 til 16 Fritidscentret De ældres hobbyklub tirsdage Fritidscentret Gymnastik tirsdage Fritidscentret Bankospil (SIF-håndbold) tirsdag 14 til 15 Fritidscentret Linedance tirsdage Svømmehallen Off. Svømning tirsdage tiset Kirke Babysalmesang Onsdage Lokalcenter Solbjerg aktiviteter, stavgang og krolf m.m. Onsdage Lokalcenter Solbjerg Netcafe Onsdage Fritidscentret Folkedans Onsdage astrup Kirke Babysalmesang torsdage Fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen Grisen Sidste fredag i måneden i astrup Sognegård: vi synger: Højskolesangbogen Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 1Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 31. januar SOLBJERG NU

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7

SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 SOLBJERG NU MARTS 2012. 46. årgang. Nr.7 MEDLEMSBLAD FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD SUK er et af de meget populære dikoteker i Solbjerg Ungdomsklub. Diskoteker med unge fra hele Aarhus Syd er meget populære ikke

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig?

tranbjerg Succes S TIDENDE Sang, motion og brunch Mange tilbud Frivillig? tranbjerg TIDENDE 3 2013 Sang, motion og brunch Hvad enten du er medlem af AIA eller ej, er du velkommen til en dag i foreningen, hvor der efter sang og et par timers aktivitet i form at løb, stavgang,

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet tranbjerg TIDENDE 6 2013 Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet Camilla Ritter fra Vidunder Knolden i Center Syd igen sin kunnen, da hun fik 4. plads i Europamesterskabet d. 4.- 7. september

Læs mere

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 35. årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN 2 2 sogne Mail adresse for

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Hammer. Tysklandstur med forhindringer

Hammer. Tysklandstur med forhindringer Hammer NytUdgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Ny havetraktor side 5 Fra det gamle arkiv side 9 Modetøj... side

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere