Mundtlig beretning RSBolig, onsdag den 18. maj i Rofi-Centret, Ringkøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning RSBolig, onsdag den 18. maj i Rofi-Centret, Ringkøbing"

Transkript

1 Mundtlig beretning RSBolig, onsdag den 18. maj i Rofi-Centret, Ringkøbing Velkommen til alle her i Rofi-Centret. Vi har denne gang valgt at afvikle repræsentantskabsmødet her i centret, i stedet for i Lem, som egentlig er midt i hele vores område. Vi kunne derved undgå at indsætte fællestransport fra 2 steder. Fremover vil vi afvikle repræsentantskabsmøderne skiftevis i Tarm og Ringkøbing. På bordene ligger der et kort i bedes udfylde. Jeg har kaldt det et stamkort. Hvorfor nu det? - Måske ville det i flere tilfælde være lettere, hvis der blev arrangeret samkørsel i stedet for bus, derved er det rart at have jeres kontonumre så evt. udlæg, kørepenge kan udbetales. Langt de fleste af jer har mail, og derfor bedes i særdeleshed udfylde feltet om mailadresser. Ved at få jeres mailadresser kan vi i ny og næ sende informationer ud, og indkalde til møder. Det vil lette arbejdet på kontoret ret så gevaldig. Alle kender reglerne om rygning indendørs og bliver der for meget uro i geledderne, skal dirigenten nok bevilge en pause. Drikkevarerne er beregnet til at bruge, der vil ikke komme til mangle noget af dette. I har fået tilsendt en dagsorden med regnskab samt efterfølgende den skriftlige beretning. Vi arbejder i dag efter de nye vedtægter, som blev vedtaget i efteråret, hvor der også blev foretaget valg til bestyrelsen. For at få valgturnussen sat i gang, er der også valg i alle tre områder. Formanden er på valg hvert eneste år. Fra Ringkøbing er der valg af 2 personer og fra Tarm 1 person. I Skjern skal der ikke fortages valg førend i I aften skal vi igennem 3 valgrunder. Første runde er valg af formand, og alle stemmeberettigede i lokalet deltager i dette. Repræsentantskabsmedlemmer fra tidligere Ringkjøbing Boligforenings afdelinger deltager kun i valget af deres 2 repræsentanter og de tidligere boligorganisationer i Tarm-området, altså repræsentantskabsmedlemmerne herfra, skal vælge 1 person i dag. Hertil kommer de respektive suppleanter for de enkelte områder. Det var sådan aftalen om valg skal afvikles i forbindelse med fusionsaftalen. Det er første officielle møde i RSBoligs repræsentantskab, derfor mener jeg også, at vi skal igennem en hurtig præsentation af samtlige deltagere, og man nævner bare sit navn, titel i afdeling samt bebyggelse, værsgo Dagsordenens første punkt er valg af dirigent. Vi har spurgt Erik Nielsen, afd.formand på Kronager om han vil påtage sig opgaven, men samtidigt skal jeg spørge om der er andre forslag.. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 1

2 Erik bliver nok valgt og gennemgår proceduren. Mundtlig beretning Vi skal i gang, vi skal dog heller ikke forhaste noget igennem, alle skal få svar på deres evt. spørgsmål. Nu kan det godt være at tal ikke er min stærke side men jeg har dog optalt at 1705 enheder fordelt på 1688 boliger over 57 afdelinger har valgt 164 folkevalgte - det viser i hvert fald adresselisten over folkevalgte. 40 er valgt som suppleanter og ca. 124 som afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller bestyrelse. 90 er valgt ind i repræsentantskabet efter de regler vi har om adgang hertil. Som Erik nævnte er der i alt 60 stemmeberettigede tilstede foruden de inviterede ansatte. Det er skønt at så mange møder op. Det bliver lidt af en anderledes beretning I vil komme til at opleve. Normalt er en beretning en status for det seneste år. Dagens beretning vil holde sig til de sidste 5 måneder, og se fremad samt på de tiltag vi har sat i gang. Som nævnt i den skriftlige beretning vil vi ikke komme ind på de tidligere organisationer da vi mener der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Samtlige regnskaber for de tidligere organisationer kom ud med fornuftige resultater. Økonomien er altså i orden. De enkelte regnskaber er revideret af revisorerne og uden nogen som helst bemærkninger. Jørgen Bitsch vil senere gennemgå de enkelte regnskaber. Forvaltningsrevisionen har vi også øje for. Det er et værktøj, hvor vi måler effektivitet, økonomi, standard osv. Der er heller ingen tvivl om at fusionen mellem os, er den bedste løsning på langt sigt. Beboerne vil i dagligdagen ikke kunne mærke nogen forskel, enkelte vil endda mærke en forbedring. Som en fusioneret organisation vil der være forskelle, og er der er faktisk en forskel i forhold til tidligere. Der er meget vi skal have tilpasset, og mange ting er ligesom sat i gang for at gøre det lidt mere ensartet. Bestyrelsen har afholdt 1. seminar og næste en rundtur til de fleste afdelinger. Dele af beslutningerne på seminaret danner baggrund for beretningen RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 2

3 Den lokale råderet Råderet er lovbestemt. Vi ønsker nu, at der skal være ensartet i den nye organisation, derfor har vi besluttet at råderet med tilskud, skal indføres i samtlige afdelinger. Forbedringer via råderetten til køkkener, bad m.m. er/var populært i nogle af Ringkøbings afdelinger. Succesen skyldes at RB finansierer udgiften og opkræver forrentning og afskrivning over huslejen. En succes, som vi håber, vil sprede sig til resten. Samtlige boliger vil få besked herom. Eks. Beboer i tæt/lav ønsker nyt køkken eller bad: RSBolig og afdelingen giver et tilskud, beboere skal betale mindst 10% max kr. resten finansieres over 10 år. Enkelte afdelinger har besluttet at der ikke er egenbetaling for beboere. Boliger til erhverv altså om beboerne må drive en mindre virksomhed hjemmefra. En tradition RB har brugt i mange år, dog ikke helt efter loven. Det har været mindre virksomheder såsom regnskab, it, taxa osv. Ordningen bliver indført i øvrige afdelinger. Begrundelsen er, at vi ikke vil afvise initiativrige beboere, og dermed kan vi forhåbentlig fastholde disse beboere. Der er dog en betingelse: Virksomheden må ikke være til gene for øvrige beboere. Det er administrationen der i hver enkelt tilfælde giver de fornødne tilladelser. Vi vil dog heller ikke skilte med beslutningen. Måske skulle vi gennem lovgivningen arbejde på, at kunne udleje enkelte af de ledige boliger i de større områder til liberale erhverv såsom tandlæge og lignende..? Service Igennem viceværterne bliver der udført en hel række serviceopgaver for beboerne. Disse opgaver skal så vidt muligt også være ensartet. Her i Ringkøbing er vi i gang med at bygge nyt til den ene teams af viceværter. Her og nu kommer der ikke de store ændringer, men vi forbeholder os ret til arbejde med nye ideer på dette område. Vi skal udnytte synergien på dette felt, her tænkes på maskiner og personale. Det er vores opfattelse at viceværterne gør et godt stykke arbejde, og beboerne er tilfredse. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 3

4 Dispositionsfondsmidler På et tidspunkt kommer der rigtig mange midler ind på den konto, med mindre lovgivningen beslutter noget andet. Når lånene i de enkelte afdelinger ophører, skal der fortsat indbetales samme beløb til Landsbyggefonden. 2/3 skal indbetales til Landsbyggefonden, mens 1/3 skal indbetales til den lokale dispositionsfond. Hvis man ser vores protokol bliver dispositionsfonden brugt mange gange til forskellige ting. Dispositionsfondens midler kan bruges som ydelsesstøtte til realkreditlån, der optages til finansiering af en afdelings udgifter til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder, miljøforbedring og tab ved lejeledighed. Der er mange muligheder. Vi mener midlerne skal ud at gøre gavn til forbedringer, og vi vil hen over sommeren/efteråret prøve at få udarbejdet et katalog på, hvordan vi mener de skal bruges. Eks. kunne det være til køkken og bad. Henlæggelser / Vedligeholdelsesstandard, kontra midler Langt de fleste afdelinger har henlæggelserne i orden, og kan som sådan holde en fornuftig vedligeholdelsesplan. - Vi skal ligesom have de sidste med. - Er det acceptabelt at afdelinger ikke henlægger det fornødne, men i stedet får de indbetalte dispositionsmidler tilbage som tilskud..? - Det er det ikke, hvis ellers pengene, skal bruges til det som vi ønsker, nemlig til forbedring. Vi har dog også valgt at tage hensyn til gamle skader så ordningen vil køre lidt fremover endnu. Budget for foreningen det er den kostægte administrationsbidrag vi betaler. Ved sammenligning via benchmark, så er vores administrationsbidrag i den billige del af skalaen. Der er nøjagtig det, som der er budgetteret med og til. Der er desværre ikke midler i nuværende budget til at kunne give tilskud til udsmykning eller sociale aktiviteter i afdelinger. I gamle RB har vi været usandsynlige heldige der har aldrig manglet penge til sådanne ting, pga. af renteindtægt og byggesagshonorarer, som vi i dag lader komme byggeriet til gode. Derfor vil vi gerne om i vil udfylde den liste om pejlemærker. Er det noget vi skal sætte i værk. Hvis positivt, så skal budgettet for 2012 rettes til. Måske skal budgettet reguleres med kr. 100 så vi får kr. til disse tiltag. Det er mindre end 9 kr. pr. måned pr. husstand. Der skal selvfølgelig opsættes et sæt regler for, RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 4

5 hvordan man opnår tilskud. (pejlemærker udfyldes) Beboerdemokrati Vi skal igen udfylde pejlemærker. Uddannelse af folkevalgte er vigtigt. Vi har igennem mange år besøgt Laugesens Have en weekend pr. år. Vi mener indholdet var en succes i år men deltagerantallet var lavt. Kan det gøres anderledes, skal det kun være om lørdagen eller over flere aftener eller bare en enkelt aften. Igennem kredsen eller BL-regi er også en mulighed. (udfyld pejlemærke) Ledige boliger Her i morges var annonceret 44 ledige boliger på vores hjemmeside. Et meget højt tal, som vi slet ikke vant til. Foruden de almene boliger er der en række ledige ældreboliger i Skjern. Disse boliger giver dog ikke tab, da det er kommunen der har anvisningsretten, og dermed giver garanti for husleje. Vi mener der er lidt taktik i de ledige ældreboliger fra kommunens side. Måske har det lidt at gøre med de plejehjem man påtænker at lukke. Det er faktisk tidligere Ringkjøbing Boligforening der har de ledige boliger. Ud af de 44 er de 16 ungdomsboliger. Damtoften har 10 ledige. Tulipanhaven har 4, resten er fordelt på de mindre byer omkring Ringkøbing. Hvad er årsagen til disse høje tal? Det er der mange årsager til. De unge vælger noget andet, desuden er arbejdssituationen ikke hvad den har været her i området. Så er der nok den lidt ulige konkurrence fra ejerboligerne. Til de som tør ja, så kan man faktisk med et pauselån bo i et parcelhus i Ringkøbing til 1,7 mio for netto 5,600 kr. mdl. Næsten det samme eller mindre end det man skal give i Tulipanhaven i Ringkøbing. Det er næsten ikke til at konkurrere i mod! Vi er overbevist om, at det ikke er standarden af vore boliger der har hovedårsagen. Der er mange der ikke vil foretrække etagebebyggelser, hvis tæt/lav er en mulighed. Vi er ikke den store uddannelses by, derfor de ledige ungdomsboliger. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 5

6 Det kan blive nødvendigt at gå ind og se på om en midlertidig huslejenedsættelse i enkelte områder vil være en mulighed. Markedsføring Vi kan ikke sidde ledige boliger overhørig. For mange ledige boliger i et område kan betyde at mange fravælger afdelingen. Det kan altså være selvforstærkende. Markedsføring har faktisk været et ukendt begreb inden for den almene sektor. Vi har dog hver gang chancen bød sig, fået spalteplads i de lokale medier. Vi skal til at gøre noget helt andet. Vi starter lidt forsigtigt ud med, igennem ugeaviserne i hele området, at gøre opmærksom på vores hjemmeside og enkelte afdelinger. Hjemmesiden vil også blive omdrejningspunktet for beboerne. Det er her de kan se referater fra afdelinger og organisationsbestyrelse samt indkaldelser til møder osv. Vi bliver dog meget mere synligt på andre måder. Vi har en række køretøjer, som er en del af det daglige gadebillede i hele vores område. Disse vogne vil blive kørende reklamesøjler for RSBolig. Måske vil idrætshaller / lokalradioer og andre fornuftige muligheder blive inddraget. Vi skal have fortalt om vores service og de mange skønne boliger der er samt de andre værdier der ved at bo i RSBolig. Vi skal have involveret de ansatte, de er faktisk vore ansigter udadtil, lige fra kontor til viceværter. Der skal heller ikke herske tvivl om at afdelingsbestyrelserne vil blive indblandet, så har i et par gode ideer, er de meget velkomne. Beboerambassadørerne (altså de som taler positivt om vore boliger) skal vi også have i arbejde. De er faktisk meget mere værd en de dyre markedsføringskroner. Der er ingen tvivl om at det vil koste en del at fortælle om alle vore lyksaligheder i RSBolig. Lad det falde, som der ikke kan stå Salg og nedrivning af boliger, Hanning, Hover, Torsted og ungdomsboliger på Isagervej. Vi har faktisk taget en principbeslutning om at ansøge Landsbyggefonden om frasalg af boliger i nævnte bebyggelser. Vi vil dog også forsøge udleje boligerne til nedsat husleje. Vi skal så vidt det er muligt, bevare de boliger vi har. Er det en umulighed, skal vi forsøge at afhænde boligerne. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 6

7 Energi tiltag Vi skal som organisation tænke i nye baner når en renovering nærmer. Det er ikke nok bare at tænke i mursten osv. Der skal ligesom lidt mere på. V. Strandsbjerg. Blæsenborgparken. Målinger fra begge efter 12 måneder. Beregninger på hvad der kan betale og ikke kan betale sig, skal man nok lade ligge i første omgang. I stedet skal vi være visionære på dette felt så langt øjet rækker. Kan også være med til at fastholde beboerne. Afdelingsbestyrelser, skal tænke i energitiltag, og kan vi få beboerne med er det alle tiders. Vi skal have udarbejdet et sæt regler til, hvordan tilskud kan opnås, evt. fra dispositionsfonden. Finde samarbejdspartner fra energisektoren så evt. større tilskud kan opnås. Renoveringer / nybyggeri Tarm: Skolevænget: Damtoften: Nybyggeri: Styringsdialogen Samarbejde med kommunen til gavn for beboerne. Boligydelser ind til os, så tab undgås ved fraflytninger o. lign. Miljøafgift når viceværter afleverer haveaffald fra afdelinger. Ældreboliger i Hanning og ungdomsboliger kommer under salg. Beboerdemokrati. Administrativt 2 gange årligt og et årligt politisk møde. Sidste møde er forhåbentligt med lokal politikere. Vi kan og vil meget men alt har en pris, og i den sidste ende er det kun os selv der kommer til at betale. Vi skal tage de rigtige valg på de rigtige tidspunkter. Vi skal derfor i kommende tid, bruge meget energi på at få undersøgt de forskellige muligheder, og det i samarbejde med alle i organisationen. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 7

8 I kan faktisk selv gøre meget for forbedringer, hvis det tænkes ind i Jeres markvandringer. Det er her I kan være med til at forme afdelingens fremtid. Der er ingen tvivl om at velholdte afdelinger, ude som inde, sælger ligeså godt, som de dyre markedsføringskroner. Nu skal det heller ikke lyde, som om det kun er problemer vi har, nej det er bare udfordringer. Jeg er faktisk overbevist om, at vi kan løse samtlige fremtidige udfordringer til gavn for de, som bor i RSBolig. Samtlige nye tiltag vil blive meddelt beboerne igennem info-hæfte, som nu endelig kan sendes på gaden. Jeg vil slutte med at takke for Jeres indsats i de respektive afdelinger. De ansatte, skal tillige have et skulderklap for deres indsats igennem året. Dette var beretningen, og nu til spørgsmål. RSBolig - Mundtlig beretning 2011 Side 8

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Tilstede: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (EC) Jytte Secher (JS) Per Kjærgaard (PK) Erwin Bülow Light (EL) Lene

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Side 23 En fælles Boligorganisation

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere