Årsrapport Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde 0

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning s. 2 Nøgletal s. 3 Gældsrådgivning s. 3 Højbanebrugerne fik deres Sociale Frirum s. 5 Suppeaften s. 7 Sociale mentorer s. 8 Søndagslukket s. 9 Det Grønlandske Rådgivningskontor s. 9 Mennesker i Café Parasollen s. 10 Niels, bruger af tilbuddet ACA Voksne børn af alkoholikere s. 10 Lene, en frivillig fortæller s. 11 Johannes Lohse, en bruger gennem mange år s. 12 Afsluttende bemærkninger s. 14 Fakta om Café Parasollen s. 16 1

3 Årsberetning 2014 har været et turbulent og spændende år, men set ud fra en brugervinkel også et år med en trist og bekymrende udvikling på grund af en stigende hjemløshed blandt vores brugere. Et øget pres på den enkelte med specielt ny kontanthjælpsreform, men også dagpengereform, har i større grad medført at vores svagere brugere tabes, samtidig med at den sociale ulighed er vokset. Reformerne er naturligvis tænkt for at øge motivationen hos den enkelte borger til at tage livet på sig. Skaffe sig et job eller komme i uddannelse. Motivationsstrategien virker imidlertid ikke på den svageste gruppe, når der er to eller flere svære problemstillinger ud over arbejdsløshed i spil. Når boligen / basen tabes og mennesker bliver hjemløse, ser vi ofte, at de bliver opgivende, depressive, at håbet slukkes. De kan ikke være på nettet og ofte har de kun taletid på deres telefon periodisk, så det er op ad bakke med kommunikationen mellem bruger og jobcenter. Vores nabo, Kulturakademiet, et rigtig godt tilbud som Vejle Jobcenter har kørt en del år, blev lukket i eftersommeren Et tilbud, hvor der var ca. 70 deltagere tilknyttet, som alle havde flere problemstillinger end arbejdsløshed. Deltagerne, i hvert fald de, som jeg har talt med, har været glade for tilbuddet, idet de havde noget at stå op til. Ligeledes er Fontænehuset lukket, et tilbud med meningsfyldte udfordringer til mennesker med psykiske problemstillinger. Det at udsatte brugere presses ud i fattigdom via reformer, at tilbud til dem lukkes, gør det rigtig svært at hjælpe dem på ret køl igen. Jeg kunne ønske, at der var en plan B, men den er svær at se. Endvidere er det svært at få billige lejeboliger, så mit bud er, at vi får endnu flere hjemløse i fremtiden med svære sociale problemstillinger. Derfor vil denne årsberetning have de udsatte brugere i fokus. Det handler om holdninger og måden at se dine medmennesker på. Karen Møller Thorsen i artiklen Café har plads til folk fra samfundets bund i Lokalavisen 29. december

4 Vores fornemmelse af en stigning i hjemløsheden var helt rigtig og vi fik dokumentation på det her i uge 6 i 2015, hvor der var hjemløsetælling. Der er 90 hjemløse i Vejle. En stigning på 50 % i forhold til tidligere målinger i 2013 og 2011, hvor tallet har ligget rimeligt stabilt på ca hjemløse. Endvidere oplever vi flere, som har problemer med at få kontanthjælp og flere, som er røget ud af dagpengesystemet. Men den mest kedelige udvikling er, at vi ser flere yngre brugere med begyndende misbrug samtidig med, at de ofte også slås med svære sociale og psykiske problemstillinger. Nøgletal 2014 Besøgstal på ca dagligt i caféen. Et lille fald fra 2013, hvor besøgstallet var i hverdagen. Det lille fald skyldes, at der kommer lidt færre med anden etnisk baggrund end dansk om eftermiddagene, samt at vi mangler besøg om søndagen, hvor vi siden medio oktober 2014 har haft søndagslukket. Vores torsdagssuppeaftener med gratis bespisning af aktive misbrugere løfter dog det samlede antal besøg lidt. Endvidere kommer der ca brugere i Den Grønlandske rådgivning på 1.st. salen, samt en del flere besøg i vores økonomirådgivning, plus uændret ca i selvhjælpsgrupperne alle ugens aftener på nær torsdag Dvs brugerbesøg i alt. Lidt færre besøg end i 2013 hvor tallet var brugerbesøg, men en hel del flere højbanebrugere. Faldet i brugerbesøg afspejler sig i en lidt faldende omsætning, idet omsætningen i caféen er faldet med kr. i forhold til Omsætning i tidligere år: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. Vi har nu ca. 115 brugere som har en kreditordning hos os. Dvs. brugere som har rigtig svært ved at styre deres økonomi. Af Caféens samlede salg på kr. er de kr. eller 33% salg på kreditordning. Vores gældsrådgivning har set den samme udvikling, og i 2014 har de hjulpet 120 borgere, de 90 blev gældfri eller selvkørende, de resterende 30 køres der videre med her i Her pr. 25. marts 2015 er vi oppe på 72 igangværende sager. På grund af det øgede behov for økonomisk rådgivning, og fordi vi har haft muligheden, har vi udvidet vores frivilliggruppe af økonomiske rådgivere til syv. Rådgiverholdet er i dag repræsenteret ved: Peter Refsing (koordinator), Gerda Hovmand (bankuddannet og sidder med i Café Parasollens styregruppe), Grete Hansen (bankuddannet), Anette Burchart (bankuddannet), Iben Thomsen (advokat), Knud Møller (tidl. kommunalpolitiker / landbrugskonsulent) samt Gunnar Thomasen (bankuddannet). 3

5 I 2014 sagde vi farvel til Pia Bogø, (som blev færdig som social rådgiver), Marie Hoskins (bankuddannet og socialrådgiver) samt Christina Christoffersen (jurist, nygift og nybagt mor). Stor tak til jer alle sammen for en forrygende indsats. Mange mennesker bliver socialt udsatte på grund af deres gæld, for eksempel efter en skilsmisse. Gæld er et samfundsproblem i lighed med alkoholisme, og det mangler vi at tage hånd om som samfund. Mette Stokholm Pedersen (jurist og projektmedarbejder KFUM s Sociale Arbejdes rådgivningsprojekt På fode igen)i artiklen Flere socialt udsatte får styr på gælden, Vejle Amts Folkeblad, d.12. november Socialt udsatte borgere havner tit i gældsfalden, men rådgivning i Café Parasollen hjælper mange på fode igen. Vejle Amts Folkeblad, d. 31. maj

6 Højbanebrugerne fik deres Sociale Frirum Igennem mange år har det været et stort ønske fra Højbanens brugere, at få et lokale, som er deres, hvor de kan gå i læ for det omskiftelige danske vejr og ikke -misbrugende medborgere. Et sted med ordentlige sanitære forhold, ikke mindst af hensyn til de kvindelige brugere af Højbanen. Det gik i opfyldelse d. 30. april 2014, hvor der var indvielse af lokalerne med stor bevågenhed fra interessenter, Socialdirektør, lokalpolitikere, presse, brugere og frivillige. En proces, som har været længe undervejs, og hvor omstændigheder som drikken på bænken i Vestergade, drikken i vaskeriet, udstillelse af udsattes misbrug, indtagelse af stoffer i Vestergades solcenter og butikstyverier, har skullet løses undervejs. En praktisk /fysisk omstændighed har også været at bygningen lige op til Højbanen skiftede ejer, men heldigvis var den nye ejer, murermester Michael March, med på ideen om et socialt frirum. Målet er at integrere udsatte borgere i byrummet, således at de kan drikke en bajer i fred og ro uden at blive udstillet, samtidig med at almindelige mennesker kan færdes trygt i Vestergade. Det sociale frirum ligger 6 meter fra den eksisterende udendørs Højbane-lokalitet forbundet her til med en lille korridor, som giver fin sammenhæng med selve frirummet, som er 43 m2 stort. Det indeholder et toilet og et pissoir, og i selve rummet er der opsat tre bænkebordesæt og ved den ene væg et stålbord med køkkenvask. Her står også en lille mikrobølgeovn og i lokalet er der også et køleskab. Et arkitektfirma fra Sjælland har været ind over den videre proces med at forskønne Højbanen / Det Sociale Frirum og der forestår endnu en del forbedringer af rummet og Højbanen. Brugerne har indtaget Frirummet, og hverdagen har indfundet sig. De har glædet sig, vi har glædet os på deres vegne, og forventningerne har været store. Vi har talt meget med dem om at tage ejerskab, holde det pænt og rent. At man rydder op efter sig, tager tomme dåser med sig og benytter askebægre og opstilet affaldssæk. Gulve og toiletter bliver gjort rent hver dag kl af kommunens folk. 5

7 Vi åbner kl , tømmer kanylebokse og tjekker om alt er ok. Mandag, onsdag og fredag går vi over sidst på formiddagen med kaffe, ostemadder og en snak, som vi plejer. Kl. ca er der aflevering af nøgle til en nøgleansvarlig bruger, som så skal lukke det Sociale Frirum kl (efter aftale med omkringliggende beboere /forretninger) og lægge nøglen i Café Parasollens postkasse. Dette gik fint i en lang periode, men vi erfarede at de lukkeansvarlige brugere havde svært ved at få alle ud, derfor overtog vi og lukker nu frirummet kl Besøgsmæssigt er det Sociale Frirum en succes, idet et øget antal misbrugere har frekventeret det, i forhold til tidligere. Specielt her i vintermånederne, hvor Højbanen normalt er tyndt befolket, har vi set næsten dobbelt så mange brugere som vanligt. Når jeg låser af kl sidder der ofte 6-10 brugere og hygger sig, som så skal gelejdes udenfor. I frirummet drikkes alkohol af varierende styrke, ryges hash, men også heroin, og der indtages meget intravenøst, nu er det primært kokain og ikke længere heroin. Nogle få af de gamle højbanebrugere, som er kommet der altid, har vi på fornemmelsen er blevet presset lidt ud, og vi ser nogle af dem holde kortere pauser, idet forandringen med flere og nye ansigter godt kan blive for meget. Så de tager en slapper fra fællesskabet, og det er måske meget sundt. Der er et dilemma ved at kalde det øgede brugerantal i Det Sociale Frirum for en succes og det, at vi begynder at se flere helt unge årige sammen med ældre misbrugere er også bekymrende. Vi var godt klar over, at rummet ville blive brugt som fixerum, men at omfanget er pænt større end vi havde regnet med er ligeledes bekymrende, idet faciliteterne til at fixe i det Sociale Frirum langt fra er optimale, da det er svært at opnå tilstrækkelige hygiejniske forhold. At Vejle Misbrugscenter de sidste to år har været med på sidelinjen mht. finansiering af rent værktøj har gjort, at vi i caféens åbningstid kan udlevere rent værktøj til brugerne. Det er de rigtig glade for og benytter tilbuddet flittigt og det har helt sikker medført en betydelig reduktion i antal af stikskader og infektioner. At misbrugerne kommer frem i lyset, at vi kan komme i kontakt med dem, er på sin vis positivt og det at brugerne som sådan indtager stoffer sammen, gør det mere sikkert for dem at fixe. Lettere at undgå at dø af overdosis, når man er sammen med nogen. Nogle af misbrugerne har vi en rigtig god snak med ved udleveringen af værktøj og nye ansigter får et navn. Derved er Højbanen /Det Sociale Frirum en meget fin mulighed for at etablere relationer. 6

8 Udvalgte personer blandt brugere og frivillige har fået kursus i at give antidot (modgift) til misbrugere, som har taget for meget heroin. Tak Signe for dette gode initiativ. Ligeledes er der i skrivende stund netop afholdt 2 førstehjælpskurser for brugere og frivillige her i caféen. Frirummet bliver brugt som byens flittigste fixerum, og dermed tiltrækker stedet også sælgere af stoffer. I denne ramme arbejder 2 frivillige, min stedfortræder og jeg også, hvor vi er brobyggere i forhold til socialsygeplejerske Signe, opsøgende medarbejder Jack fra misbrugscenteret og Hjemmeplejen som jævnligt skifter sår på 1 st salen i vores café. Det er typisk sår efter stikskader / fejlfix. Men også brobyggeri i forhold til Vejle Jobcenter, Famileafdeling, Borgerservice, Ydelsescenter, Krisecenter, egen læge, tandlæge samt følgen brugere til Vejle arrest etc. Suppeaften. Suppeaften torsdag, et vintertilbud i form af gratis bespisning, sponseret af Jim Hansen, Rema 1ooo købmand i skolegade og rettet mod vores hjemløse og socialt udsatte misbrugere, blev genstartet november Der mødte 30 brugere op hver gang, så vi besluttede at fortsætte i forårsmånederne, men har fortsat hele 2014, da behovet har været stigende. I snit har der været brugere hver gang. En enkelt gang har der været 80 brugere til middag. Der måtte vi rationere portionerne lidt. På disse torsdage ser vi rigtig mange misbrugere fra Højbanen, men også andre nye og yngre udsatte, som vi ikke ser i hverdagen. Udsatte brugere, som finder ind ad døren til os denne torsdag aften, hvor måltidet og hyggen er gratis. Alt sammen kittet sammen af en gruppe frivillige, med Sanne Bjerregård i spidsen, som kalder sig suppefamilien og Rema 1000 købmand Jim Hansen. Stor tak til jer frivillige, men ikke mindst en stor tak til dig Jim for dit sociale og økonomiske engagement. 7

9 Suppeaftenerne har desuden givet mig et større indblik i disse menneskers liv. Vi får lov at komme tæt på og lov til at hjælpe dem videre på vej, og det er stort, at der er så meget tillid og godhed mellem os alle. Sanne Bjerggård i artiklen Suppeaften på Parasollen i Hjerterum, vinter 2014 Sociale mentorer Ingers Hjørne v/inger Hedegaard har været et fast frivilligt holdepunkt i snart 5 år, hvor vores brugere har kunnet få hjælp til rigtig meget. Inger er tidligere fagforeningsdame, hun er rolig, tænksom og det med blanketter, skemaer, lidt jura samt kærlighed til vores udsattegruppe er et perfekt match. Inger går hele vejen med brugerne, hvor hun bisidder dem ved jobcenteret, misbrugscenteret, egen læge, etc. Hjælper med at afkode svære breve og med at skrive breve. Inger og Sanne har selv smagt hjemløsheden lidt, idet de ikke har haft noget fast kontor eller skrivebord meget længe. Det har de fået nu. Tak tømrer Kresten! 8 Sanne og Inger på kontoret Inger har heldigvis ikke kunnet undgå at møde Suppe Sanne, hende med suppeaftenerne, som er en kvinde lidt af samme støbning som Inger, med stor omsorg og kærlighed til brugerne. Sanne er iderig, impulsiv og fuld af energi og det er heldigt, for til en fusion skal

10 der være energi til stede, og Inger og Sanne er stille og roligt smeltet sammen til et stærkt frivilligteam. To sociale mentorer, der hjælper rigtig mange af vores Højbanebrugere. Inger og Sanne har ikke registreret deres sager tidligere, men siden december 2014 og frem til medio marts i år har de ført logbog, hvor de har registreret 33 sager. 6 er hjulpet med bolig. 7 er eller er på vej i behandling. 17 har fået hjælp til læge, tandlæge og sygehus. 13 har vi hjulpet som bisidder hos kommune eller anden myndighed. Og så er der alt det løse med småting, som de løser på vores vej gennem caféen. Søndagslukket I eftersommeren og hen til oktober måned oplevede vi, at det var svært at få weekenderne til at nå sammen, hvorfor vi valgte at lukke om søndagen i en periode. Det var lidt Tordenskjolds soldater som trådte til hver gang, men det er ikke holdbart i længden, når vi gerne vil fastholde gode frivillige. Der er perioder, hvor de frivillige står alene i caféen, da vi kun er 2 fastansatte, og derfor er det vigtigt, at vores frivillighold er skruet sådan sammen, at de kan klare opgaven forsvarligt. Det Grønlandske Rådgivningskontor på vores 1. sal har fået at vide, at de ikke får noget tilskud i Det er vi som nærmeste samarbejdspartner meget kede af, da de laver et godt stykke arbejde i forhold til herboende grønlændere. Det Grønlandske Rådgivningskontor laver opsøgende arbejde om tirsdagen, og om torsdagen er der kaffemik og samtaler med de grønlandske brugere, som har hjælp behov. Ud over lederen Rikke kommer der en socialrådgiver fra det Nordatlandiske Hus i Odense, som stiller sig til rådighed om torsdagen. Der er et vist sammenfald mellem brugerne af Det Grønlandske Rådgivningskontor og vores brugere i caféen. Jeg vurderer det til ca. 20 %. Øvrige brugere af det Grønlandske Rådgivningskontor er for en stor del enlige kvinder med børn. Kvinder som ikke er i misbrug, men som for størsteparten ikke har den store skolegang eller uddannelse og derfor ikke er på det ordinære arbejdsmarked. Der kommer også helt unge par med børn. At de har et fællesskab her, at de kan få støtte og hjælp betragter jeg som et stykke solidt forebyggende arbejde, idet det er så vigtigt at få brudt den sociale arv. Forebyggelse er i min optik essentiel og det er lidt katastrofalt, hvis politikere ikke er blevet klædt på eller ikke har set det arbejde, de laver. 9

11 Mennesker i Café Parasollen Bobby, stamgæst, indtager morgenmaden Christian, morgenmand bag disken. Niels (navnet anonymiseret), Bruger af tilbuddet ACA Voksne børn af alkoholikere, fortæller: Hej, jeg hedder Niels og jeg er voksenbarn. Hej., lyder det venligt fra de fremmødte rundt om bordet. Jeg er til et ACA-møde. ACA står for Adult Children of Alkoholics og andre dysfunktionelle familier. Her kan jeg dele og udtrykke alt, hvad jeg selv er i stand til at få sagt, uden at blive kommenteret på eller afbrudt. Her bliver jeg mødt med respekt og åbenhed vel vidende, at alt hvad jeg siger her ikke kommer videre. Jeg lægger ud med, hvordan jeg har det, og forskellige hengemte emner viser sig. Fra livets rygsæk, ja, man kan (u)roligt sige, at skeletterne til tider står i kø for at komme ud af mit skab. Jeg er konfronteret med mit problem på daglig basis. Problemerne opstår i mig selv og i mødet med andre mennesker. Mine familieforhold har været svære. Balancen i et venskab, og kærligheden til en partner porøs. Under uddannelse og på arbejdet har det været rigtig slemt gennem årene. Jeg er nu sygemeldt og har tid til at tage hånd om mit liv på en ny og skånsom måde. Jeg mærker lettelsen ved at dele og slutter efter et par minutters udluftning i sindet. 10

12 Gør Dit yderste Blot Dit inderste I fællesskabet har jeg mødt imødekommenhed, tolerance og ærlighed og jeg nærer stor sympati for de mennesker, som deler deres inderste og som ønsker udvikling. Jeg har været i ACA-gruppen i 3 måneder nu og mærker forandringerne igennem mit mod til at møde min familie og sætte grænser, når det kræves. Jeg prøver at opsøge gode relationer og i det hele taget gøre mit yderste for bevidst at vælge at leve et godt og sundt liv, med alt hvad dertil hører. Lene, en frivillig fortæller : Jeg hedder Lene og er en årgang 1946, er født i Vordingborg, hvor jeg voksede op ved min mormor. Jeg har lavet meget forskelligt i mit liv. Bl.a. reception, kommune, bibliotek og ejendomsmæglersekretær. Nu er jeg pensioneret og kommer fra Køge, hvor jeg har haft en andelslejlighed og boet i mange år. Jeg er fraskilt og har 2 voksne børn som er godt i vej og som bor her i det jyske og derfor prøver jeg nu Vejle. Lene, Poul og Hanna Jeg var lige flyttet til Vejle d. 15.juli To dage efter går jeg en tur på gågaden i Vejle, jeg har ikke nået at pakke flyttekasserne helt ud, men så ser jeg det her skilt om at Café Parasollen søger frivillige medarbejdere. Jeg har altid tænkt på noget med genbrug, hvis jeg skulle lave frivilligt arbejde, men jeg går altså ind på den her Café Parasollen. Efter en kop kaffe og en snak med Claus er jeg frivillig medarbejder i Café Parasollen KFUM s Sociale Arbejde i Vejle en time efter. Det er noget med at servere kaffe, snakke med vores brugere, lave ostemadder, kasseapparat, lidt rengøring og hvad der nu er brug for. Jeg er rigtig glad for frivilligarbejdet, hvor jeg har fast vagt hver tirsdag og fredag + hver anden lørdag. En ekstravagt bliver det også til, når der er brug for mig og det er der jo. 11

13 Vores brugere / gæster er som regel altid positive, opmærksomme på hinanden og de passer på hinanden. Det er rart at være en del af. Man giver noget af sig selv, men får dobbelt tilbage. Det kollegiale samvær, snak, pingpong / kærlig dril, betyder også meget. Jeg synes jeg har fået en ny dimension i min tilværelse og mine børn og venner siger også at jeg har forandret mig, er blevet mere positiv. Johannes Lohse en bruger gennem mange år. Johannes Lohse og Kirsten Leth I det tidlige forår 2014 stoppede Johannes Lohse s besøg i Café Parasollen. Han sov stille ind i sit havehus i Haveforeningen Nordly, hvor han havde boet permanent gennem mange år omgivet af sine elskede katte, som havde et lille anneks i havehuset. Johannes Lohse var en flittig gæst i Café Parasolen, og jeg har kendt ham igennem 20 år. Det er blevet til en del kopper kaffe og varme middage gennem årene. Ikke at forglemme, så havde Johannes en sød tand, så varm kakao og lagkage med flødeskum var et hyppigt eftermiddagsritual. Han var altid god for en snak, som altid blev spændende, idet han simpelthen ikke kunne lade være at øse af sine viden om utroligt mange ting. Han fiskede, samlede på mønter, rejsesouvenirs og postkort fra det gamle Vejle, men også alverdens andre postkort fra hele kloden. Han samlede på rigtig meget og havde på et tidspunkt en lille butik i Nyboesgade, som hed Samlercentralen. Vi havde engang en udstilling med Johannes Lohse, hvor han havde lavet nogle kæmpe kollager som var emneinddelt efter rejsemål. En rigtig spændende og sjov udstilling. Original og aldrig set lignende. Johannes Lohse læste rejseskildringer, historiebøger, var arkæologi- og geologinteresseret. 12

14 Kendetegn: Styrthjelm og / eller cowboyhat, pibe, soldaterstøvler samt solid påklædning til at modstå det danske vejrlig. Følgesvenden / transportmiddelet var en Puch Maxi i mange år, og siden ophør af dette adelige knallertmærke var transportmidlet forskellige motoriserede plastikplagiater af tvivlsom kvalitet, som havde svært ved at klare markvejene og skovstierne, som Johannes benyttede flittigt. Johannes kendte rigtig mange mennesker, havde venner og så boede han under bøgetræernes kroner i Haveforeningen Nordly. Han var sig selv, altid positiv og imødekommende. Jeg tror at livet har været ganske interessant for Johannes Lohse. Tak for dig Johannes. Haveforeningen Nordly, som ligger i bunden af Grejsdalens morænebakker og 20 sekunders gang fra jernbanen Vejle-Herning, der hvor Johannes Lohse boede, er delvist blevet eksproprieret til fordel for et nyt psykiatrisk hospital. Haveforeningen er i hvert fald blevet reduceret med ca. 80 havehuse, hvor der tidligere boede ca mennesker permanent. Mennesker, som har haft svært ved at bo i almindeligt boligbyggeri pga. forskellige udfordringer. En af vores stamgæster og tidligere Nordlybeboer bor nu i en campingvogn på en campingplads. 13

15 Påskegudstjeneste i Det Sociale Frirum, Højbanen. Sigrid Horsholt, Vibeke Gregersen og Maria Krogsøe Meinert. Per Afsluttende bemærkninger Det er store udfordringer / opgaver vi giver vores frivillige samtidigt med, at det er væsentligt, at vi holder momentum. At de skibe vi har søsat sejler, plus at vi skal navigere i forhold til nye indsatser / behov, som opstår i forhold til vores brugere. Så derfor vigtigt, at ressourcer og udfordringer er afstemte. Vi har udvidet frivilliggruppen af gældsrådgivere i På fode igen. Vi har i 2014 kørt torsdagssuppeaftenerne for udsatte misbrugere hele året. Udlevering / indsamling af kanyler og sprøjter steget betydeligt i Ca.200 sprøjter udleveres om ugen. Vi er med åbningen af det sociale frirum kommet betydelig nærmere på Højbanens brugere. Vi åbner og lukker hver dag hele året. Ser efter om alt er ok, tømmer kanylebøtter, hjælper brugerne med lidt oprydning. Vi får også de sidste nyheder. De ved hvor de kan få hjælp. Kirsten, vores nye kreakvinde huserer på 1.salen, med symaskine, strikketøj, maling, julepynt. Hjælper med lynlåse, tøjreparationer og meget mere. Hun er også god at snakke med. IT hjælp til de af vores brugere, der skal i gang med den her væmmelige computer, nemid og hvad har vi. Tak til Styrmand Jan Bierbaun og hans fantastisk tålmodige svende. 14

16 Samtidigt møder vi et øget pres fra kaotiske udsatte Vejleborgere, grundet stigende hjemløshed, reformer og lukning af flere steder / tilbud til mennesker med svære udfordringer. Med det øgede pres fra brugergruppen og den øgede involvering i forhold til vores udsattegruppe har vi i 2014 prioriteret at ansætte en flexjobber, Dorthe Johnsen 15 timer ugentlig (3x5timer) i vores køkken for at få enderne til at nå sammen. Dorte og hendes køkkenhold er vigtige for caféens indtjening på kr.årligt og vi havde håbet, at økonomien kunne bære. Vi kom imidlertid ud af 2014 med et underskud på kr., så umiddelbart har økonomien set rimelig fornuftig ud, men vi kan se at vores budget for indeværende år og 2016 slet ikke holder. Derfor er der her helt konkrete økonomiske udfordringer, som vi vil prøve at imødegå. Her i februar i 2015 har vi sat priserne op på dagens middag til nu 35.-kr., herudover har et par andre varegrupper også fået et lille nyk opad. Lave en støtteforening. Undersøge andre alternative muligheder for finansiering. Det skal være sjovt og spændende at være frivillig i Café Parasollen, KFUM s Sociale Arbejde i Vejle, samtidig med at I frivillige gerne skal mærke en meningsfuldhed ved at være en del af vores fællesskab, hvor alle er vigtige medspillere, som yder og bidrager til vores overordnede mål: At skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer timer har I også leveret i år. En stor tak til alle jer frivillige for fantastisk flot engageret indsats. Med Jer lader mennesker sig gøre! Og en stor tak til Vejle Kommune for et udviklende og involverende samarbejde omkring mange Vejleborgere. Ved åbenhed, respekt, tillid og en tro på det enkelte menneske bliver vi klogere på hinanden. Nye muligheder viser sig en sti, for den borger, der har brug for en ny vej at gå. Med venlig hilsen Claus Walther Sørensen 15

17 Fakta om Café Parasollen Café Parasollen er en institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, og det kristne menneskesyn er udgangspunkt for den ånd og kultur, der er grundstenen i Café Parasollens sociale arbejde. At det enkelte menneske er værdifuldt. Caféen fik i år 2002 fast driftsoverenskomst med Vejle Kommune. Styregruppe: Hans Henrik Wikmann Gerda Hovmand Henning Thuesen Tonny Riis Claus W. Sørensen Formand (Y s Men) Bankuddannet Socialpædagog Medarbejderrepræsentant Daglig leder Formål: At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, der er åbent for alle. At hjælpe og støtte enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. At tilbyde forebyggende og oplysende arbejde til personer, der er truet af misbrug. At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab også arbejdsfællesskab. At være det tredje netværk. At være springbræt for de socialt svageste i forhold til erhvervelse og udnyttelse af personlige og sociale kompetencer. Arbejdsmetoder: Caféen er med det sociale samvær og omsorgsmiljø projektets centrale element. Hjælp til selvhjælp Råd og vejledning Obs. på, at brugerne tager ansvar for egen situation. 16

18 Aktivitetstilbud i form af musik, sang, foredrag, kurser og diverse udflugter. Samarbejde med og henvisning til relevante sociale instanser. (F.eks. Vejle Kommune Socialforvaltningen og Psykiatrigruppen, Alkoholambulatoriet, VASU, psykiatrisk afdeling/daghospitalet, Kriminalforsorgen, Krisecentret, Hjemmeplejen, Praktiserende læger, Forsorgshjem og Kirkens Korshær). Opsøgende arbejde. Forebyggende arbejde. Selvhjælpsgruppe: NA (anonyme narkomaner) har 4 ugentlige møder ma-ons-fre sønd. kl. 19 til Selvhjælpsgruppe: ACA (voksne børn af alkoholikere) afholder møde hver tirsdag kl samt lørdag eftermiddag. Samarbejdspartnere: Vejle Kommune Jobcenter, Socialforvaltningen og psykiatrigruppen. Alkoholambulatoriet/VASU Jobcenter Psykiatrisk afdeling/daghospitalet Kriminalforsorgen Krisecentret Praktiserende læger/hjemmeplejen Forsorgshjem Kirkens Korshær Kolding Pædagogseminarium misbrugsvejlederuddannelsen Uddannelsesinstitutioner (Folkeskolen, KVIL, Daghøjskolen, Sygeplejeskolen, Social- og sundhedsskoler. Medarbejdere: En lønnet leder En lønnet stedfortræder To i flexjob 17

19 1 person (løbende) i aktivering / arbejdsprøvning 2-3 samfundstjenere. Samarbejde med kriminalforsorgen i Kolding. 41 frivillige medarbejdere Misbrugsvejleder-elever i øvelsespraktik Kolding Pædagog Seminarium. 18

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Jeg, Michael, var ansat som handicaphjælper fra 1985 til 1996, hvor jeg havde 2 X 24-timers vagter om ugen i 11 år, og fik søvnproblemer. Og så knækker

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

Servicedeklaration for værestedsområdet

Servicedeklaration for værestedsområdet Servicedeklaration for værestedsområdet Udarbejdet oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Formålet med servicedeklaration.... 3 Lovgrundlag:... 3 Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder... 4 Værestedernes

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere