Årsrapport Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Café Parasollen, Vejle KFUM s Sociale Arbejde 0

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning s. 2 Nøgletal s. 3 Gældsrådgivning s. 3 Højbanebrugerne fik deres Sociale Frirum s. 5 Suppeaften s. 7 Sociale mentorer s. 8 Søndagslukket s. 9 Det Grønlandske Rådgivningskontor s. 9 Mennesker i Café Parasollen s. 10 Niels, bruger af tilbuddet ACA Voksne børn af alkoholikere s. 10 Lene, en frivillig fortæller s. 11 Johannes Lohse, en bruger gennem mange år s. 12 Afsluttende bemærkninger s. 14 Fakta om Café Parasollen s. 16 1

3 Årsberetning 2014 har været et turbulent og spændende år, men set ud fra en brugervinkel også et år med en trist og bekymrende udvikling på grund af en stigende hjemløshed blandt vores brugere. Et øget pres på den enkelte med specielt ny kontanthjælpsreform, men også dagpengereform, har i større grad medført at vores svagere brugere tabes, samtidig med at den sociale ulighed er vokset. Reformerne er naturligvis tænkt for at øge motivationen hos den enkelte borger til at tage livet på sig. Skaffe sig et job eller komme i uddannelse. Motivationsstrategien virker imidlertid ikke på den svageste gruppe, når der er to eller flere svære problemstillinger ud over arbejdsløshed i spil. Når boligen / basen tabes og mennesker bliver hjemløse, ser vi ofte, at de bliver opgivende, depressive, at håbet slukkes. De kan ikke være på nettet og ofte har de kun taletid på deres telefon periodisk, så det er op ad bakke med kommunikationen mellem bruger og jobcenter. Vores nabo, Kulturakademiet, et rigtig godt tilbud som Vejle Jobcenter har kørt en del år, blev lukket i eftersommeren Et tilbud, hvor der var ca. 70 deltagere tilknyttet, som alle havde flere problemstillinger end arbejdsløshed. Deltagerne, i hvert fald de, som jeg har talt med, har været glade for tilbuddet, idet de havde noget at stå op til. Ligeledes er Fontænehuset lukket, et tilbud med meningsfyldte udfordringer til mennesker med psykiske problemstillinger. Det at udsatte brugere presses ud i fattigdom via reformer, at tilbud til dem lukkes, gør det rigtig svært at hjælpe dem på ret køl igen. Jeg kunne ønske, at der var en plan B, men den er svær at se. Endvidere er det svært at få billige lejeboliger, så mit bud er, at vi får endnu flere hjemløse i fremtiden med svære sociale problemstillinger. Derfor vil denne årsberetning have de udsatte brugere i fokus. Det handler om holdninger og måden at se dine medmennesker på. Karen Møller Thorsen i artiklen Café har plads til folk fra samfundets bund i Lokalavisen 29. december

4 Vores fornemmelse af en stigning i hjemløsheden var helt rigtig og vi fik dokumentation på det her i uge 6 i 2015, hvor der var hjemløsetælling. Der er 90 hjemløse i Vejle. En stigning på 50 % i forhold til tidligere målinger i 2013 og 2011, hvor tallet har ligget rimeligt stabilt på ca hjemløse. Endvidere oplever vi flere, som har problemer med at få kontanthjælp og flere, som er røget ud af dagpengesystemet. Men den mest kedelige udvikling er, at vi ser flere yngre brugere med begyndende misbrug samtidig med, at de ofte også slås med svære sociale og psykiske problemstillinger. Nøgletal 2014 Besøgstal på ca dagligt i caféen. Et lille fald fra 2013, hvor besøgstallet var i hverdagen. Det lille fald skyldes, at der kommer lidt færre med anden etnisk baggrund end dansk om eftermiddagene, samt at vi mangler besøg om søndagen, hvor vi siden medio oktober 2014 har haft søndagslukket. Vores torsdagssuppeaftener med gratis bespisning af aktive misbrugere løfter dog det samlede antal besøg lidt. Endvidere kommer der ca brugere i Den Grønlandske rådgivning på 1.st. salen, samt en del flere besøg i vores økonomirådgivning, plus uændret ca i selvhjælpsgrupperne alle ugens aftener på nær torsdag Dvs brugerbesøg i alt. Lidt færre besøg end i 2013 hvor tallet var brugerbesøg, men en hel del flere højbanebrugere. Faldet i brugerbesøg afspejler sig i en lidt faldende omsætning, idet omsætningen i caféen er faldet med kr. i forhold til Omsætning i tidligere år: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. Vi har nu ca. 115 brugere som har en kreditordning hos os. Dvs. brugere som har rigtig svært ved at styre deres økonomi. Af Caféens samlede salg på kr. er de kr. eller 33% salg på kreditordning. Vores gældsrådgivning har set den samme udvikling, og i 2014 har de hjulpet 120 borgere, de 90 blev gældfri eller selvkørende, de resterende 30 køres der videre med her i Her pr. 25. marts 2015 er vi oppe på 72 igangværende sager. På grund af det øgede behov for økonomisk rådgivning, og fordi vi har haft muligheden, har vi udvidet vores frivilliggruppe af økonomiske rådgivere til syv. Rådgiverholdet er i dag repræsenteret ved: Peter Refsing (koordinator), Gerda Hovmand (bankuddannet og sidder med i Café Parasollens styregruppe), Grete Hansen (bankuddannet), Anette Burchart (bankuddannet), Iben Thomsen (advokat), Knud Møller (tidl. kommunalpolitiker / landbrugskonsulent) samt Gunnar Thomasen (bankuddannet). 3

5 I 2014 sagde vi farvel til Pia Bogø, (som blev færdig som social rådgiver), Marie Hoskins (bankuddannet og socialrådgiver) samt Christina Christoffersen (jurist, nygift og nybagt mor). Stor tak til jer alle sammen for en forrygende indsats. Mange mennesker bliver socialt udsatte på grund af deres gæld, for eksempel efter en skilsmisse. Gæld er et samfundsproblem i lighed med alkoholisme, og det mangler vi at tage hånd om som samfund. Mette Stokholm Pedersen (jurist og projektmedarbejder KFUM s Sociale Arbejdes rådgivningsprojekt På fode igen)i artiklen Flere socialt udsatte får styr på gælden, Vejle Amts Folkeblad, d.12. november Socialt udsatte borgere havner tit i gældsfalden, men rådgivning i Café Parasollen hjælper mange på fode igen. Vejle Amts Folkeblad, d. 31. maj

6 Højbanebrugerne fik deres Sociale Frirum Igennem mange år har det været et stort ønske fra Højbanens brugere, at få et lokale, som er deres, hvor de kan gå i læ for det omskiftelige danske vejr og ikke -misbrugende medborgere. Et sted med ordentlige sanitære forhold, ikke mindst af hensyn til de kvindelige brugere af Højbanen. Det gik i opfyldelse d. 30. april 2014, hvor der var indvielse af lokalerne med stor bevågenhed fra interessenter, Socialdirektør, lokalpolitikere, presse, brugere og frivillige. En proces, som har været længe undervejs, og hvor omstændigheder som drikken på bænken i Vestergade, drikken i vaskeriet, udstillelse af udsattes misbrug, indtagelse af stoffer i Vestergades solcenter og butikstyverier, har skullet løses undervejs. En praktisk /fysisk omstændighed har også været at bygningen lige op til Højbanen skiftede ejer, men heldigvis var den nye ejer, murermester Michael March, med på ideen om et socialt frirum. Målet er at integrere udsatte borgere i byrummet, således at de kan drikke en bajer i fred og ro uden at blive udstillet, samtidig med at almindelige mennesker kan færdes trygt i Vestergade. Det sociale frirum ligger 6 meter fra den eksisterende udendørs Højbane-lokalitet forbundet her til med en lille korridor, som giver fin sammenhæng med selve frirummet, som er 43 m2 stort. Det indeholder et toilet og et pissoir, og i selve rummet er der opsat tre bænkebordesæt og ved den ene væg et stålbord med køkkenvask. Her står også en lille mikrobølgeovn og i lokalet er der også et køleskab. Et arkitektfirma fra Sjælland har været ind over den videre proces med at forskønne Højbanen / Det Sociale Frirum og der forestår endnu en del forbedringer af rummet og Højbanen. Brugerne har indtaget Frirummet, og hverdagen har indfundet sig. De har glædet sig, vi har glædet os på deres vegne, og forventningerne har været store. Vi har talt meget med dem om at tage ejerskab, holde det pænt og rent. At man rydder op efter sig, tager tomme dåser med sig og benytter askebægre og opstilet affaldssæk. Gulve og toiletter bliver gjort rent hver dag kl af kommunens folk. 5

7 Vi åbner kl , tømmer kanylebokse og tjekker om alt er ok. Mandag, onsdag og fredag går vi over sidst på formiddagen med kaffe, ostemadder og en snak, som vi plejer. Kl. ca er der aflevering af nøgle til en nøgleansvarlig bruger, som så skal lukke det Sociale Frirum kl (efter aftale med omkringliggende beboere /forretninger) og lægge nøglen i Café Parasollens postkasse. Dette gik fint i en lang periode, men vi erfarede at de lukkeansvarlige brugere havde svært ved at få alle ud, derfor overtog vi og lukker nu frirummet kl Besøgsmæssigt er det Sociale Frirum en succes, idet et øget antal misbrugere har frekventeret det, i forhold til tidligere. Specielt her i vintermånederne, hvor Højbanen normalt er tyndt befolket, har vi set næsten dobbelt så mange brugere som vanligt. Når jeg låser af kl sidder der ofte 6-10 brugere og hygger sig, som så skal gelejdes udenfor. I frirummet drikkes alkohol af varierende styrke, ryges hash, men også heroin, og der indtages meget intravenøst, nu er det primært kokain og ikke længere heroin. Nogle få af de gamle højbanebrugere, som er kommet der altid, har vi på fornemmelsen er blevet presset lidt ud, og vi ser nogle af dem holde kortere pauser, idet forandringen med flere og nye ansigter godt kan blive for meget. Så de tager en slapper fra fællesskabet, og det er måske meget sundt. Der er et dilemma ved at kalde det øgede brugerantal i Det Sociale Frirum for en succes og det, at vi begynder at se flere helt unge årige sammen med ældre misbrugere er også bekymrende. Vi var godt klar over, at rummet ville blive brugt som fixerum, men at omfanget er pænt større end vi havde regnet med er ligeledes bekymrende, idet faciliteterne til at fixe i det Sociale Frirum langt fra er optimale, da det er svært at opnå tilstrækkelige hygiejniske forhold. At Vejle Misbrugscenter de sidste to år har været med på sidelinjen mht. finansiering af rent værktøj har gjort, at vi i caféens åbningstid kan udlevere rent værktøj til brugerne. Det er de rigtig glade for og benytter tilbuddet flittigt og det har helt sikker medført en betydelig reduktion i antal af stikskader og infektioner. At misbrugerne kommer frem i lyset, at vi kan komme i kontakt med dem, er på sin vis positivt og det at brugerne som sådan indtager stoffer sammen, gør det mere sikkert for dem at fixe. Lettere at undgå at dø af overdosis, når man er sammen med nogen. Nogle af misbrugerne har vi en rigtig god snak med ved udleveringen af værktøj og nye ansigter får et navn. Derved er Højbanen /Det Sociale Frirum en meget fin mulighed for at etablere relationer. 6

8 Udvalgte personer blandt brugere og frivillige har fået kursus i at give antidot (modgift) til misbrugere, som har taget for meget heroin. Tak Signe for dette gode initiativ. Ligeledes er der i skrivende stund netop afholdt 2 førstehjælpskurser for brugere og frivillige her i caféen. Frirummet bliver brugt som byens flittigste fixerum, og dermed tiltrækker stedet også sælgere af stoffer. I denne ramme arbejder 2 frivillige, min stedfortræder og jeg også, hvor vi er brobyggere i forhold til socialsygeplejerske Signe, opsøgende medarbejder Jack fra misbrugscenteret og Hjemmeplejen som jævnligt skifter sår på 1 st salen i vores café. Det er typisk sår efter stikskader / fejlfix. Men også brobyggeri i forhold til Vejle Jobcenter, Famileafdeling, Borgerservice, Ydelsescenter, Krisecenter, egen læge, tandlæge samt følgen brugere til Vejle arrest etc. Suppeaften. Suppeaften torsdag, et vintertilbud i form af gratis bespisning, sponseret af Jim Hansen, Rema 1ooo købmand i skolegade og rettet mod vores hjemløse og socialt udsatte misbrugere, blev genstartet november Der mødte 30 brugere op hver gang, så vi besluttede at fortsætte i forårsmånederne, men har fortsat hele 2014, da behovet har været stigende. I snit har der været brugere hver gang. En enkelt gang har der været 80 brugere til middag. Der måtte vi rationere portionerne lidt. På disse torsdage ser vi rigtig mange misbrugere fra Højbanen, men også andre nye og yngre udsatte, som vi ikke ser i hverdagen. Udsatte brugere, som finder ind ad døren til os denne torsdag aften, hvor måltidet og hyggen er gratis. Alt sammen kittet sammen af en gruppe frivillige, med Sanne Bjerregård i spidsen, som kalder sig suppefamilien og Rema 1000 købmand Jim Hansen. Stor tak til jer frivillige, men ikke mindst en stor tak til dig Jim for dit sociale og økonomiske engagement. 7

9 Suppeaftenerne har desuden givet mig et større indblik i disse menneskers liv. Vi får lov at komme tæt på og lov til at hjælpe dem videre på vej, og det er stort, at der er så meget tillid og godhed mellem os alle. Sanne Bjerggård i artiklen Suppeaften på Parasollen i Hjerterum, vinter 2014 Sociale mentorer Ingers Hjørne v/inger Hedegaard har været et fast frivilligt holdepunkt i snart 5 år, hvor vores brugere har kunnet få hjælp til rigtig meget. Inger er tidligere fagforeningsdame, hun er rolig, tænksom og det med blanketter, skemaer, lidt jura samt kærlighed til vores udsattegruppe er et perfekt match. Inger går hele vejen med brugerne, hvor hun bisidder dem ved jobcenteret, misbrugscenteret, egen læge, etc. Hjælper med at afkode svære breve og med at skrive breve. Inger og Sanne har selv smagt hjemløsheden lidt, idet de ikke har haft noget fast kontor eller skrivebord meget længe. Det har de fået nu. Tak tømrer Kresten! 8 Sanne og Inger på kontoret Inger har heldigvis ikke kunnet undgå at møde Suppe Sanne, hende med suppeaftenerne, som er en kvinde lidt af samme støbning som Inger, med stor omsorg og kærlighed til brugerne. Sanne er iderig, impulsiv og fuld af energi og det er heldigt, for til en fusion skal

10 der være energi til stede, og Inger og Sanne er stille og roligt smeltet sammen til et stærkt frivilligteam. To sociale mentorer, der hjælper rigtig mange af vores Højbanebrugere. Inger og Sanne har ikke registreret deres sager tidligere, men siden december 2014 og frem til medio marts i år har de ført logbog, hvor de har registreret 33 sager. 6 er hjulpet med bolig. 7 er eller er på vej i behandling. 17 har fået hjælp til læge, tandlæge og sygehus. 13 har vi hjulpet som bisidder hos kommune eller anden myndighed. Og så er der alt det løse med småting, som de løser på vores vej gennem caféen. Søndagslukket I eftersommeren og hen til oktober måned oplevede vi, at det var svært at få weekenderne til at nå sammen, hvorfor vi valgte at lukke om søndagen i en periode. Det var lidt Tordenskjolds soldater som trådte til hver gang, men det er ikke holdbart i længden, når vi gerne vil fastholde gode frivillige. Der er perioder, hvor de frivillige står alene i caféen, da vi kun er 2 fastansatte, og derfor er det vigtigt, at vores frivillighold er skruet sådan sammen, at de kan klare opgaven forsvarligt. Det Grønlandske Rådgivningskontor på vores 1. sal har fået at vide, at de ikke får noget tilskud i Det er vi som nærmeste samarbejdspartner meget kede af, da de laver et godt stykke arbejde i forhold til herboende grønlændere. Det Grønlandske Rådgivningskontor laver opsøgende arbejde om tirsdagen, og om torsdagen er der kaffemik og samtaler med de grønlandske brugere, som har hjælp behov. Ud over lederen Rikke kommer der en socialrådgiver fra det Nordatlandiske Hus i Odense, som stiller sig til rådighed om torsdagen. Der er et vist sammenfald mellem brugerne af Det Grønlandske Rådgivningskontor og vores brugere i caféen. Jeg vurderer det til ca. 20 %. Øvrige brugere af det Grønlandske Rådgivningskontor er for en stor del enlige kvinder med børn. Kvinder som ikke er i misbrug, men som for størsteparten ikke har den store skolegang eller uddannelse og derfor ikke er på det ordinære arbejdsmarked. Der kommer også helt unge par med børn. At de har et fællesskab her, at de kan få støtte og hjælp betragter jeg som et stykke solidt forebyggende arbejde, idet det er så vigtigt at få brudt den sociale arv. Forebyggelse er i min optik essentiel og det er lidt katastrofalt, hvis politikere ikke er blevet klædt på eller ikke har set det arbejde, de laver. 9

11 Mennesker i Café Parasollen Bobby, stamgæst, indtager morgenmaden Christian, morgenmand bag disken. Niels (navnet anonymiseret), Bruger af tilbuddet ACA Voksne børn af alkoholikere, fortæller: Hej, jeg hedder Niels og jeg er voksenbarn. Hej., lyder det venligt fra de fremmødte rundt om bordet. Jeg er til et ACA-møde. ACA står for Adult Children of Alkoholics og andre dysfunktionelle familier. Her kan jeg dele og udtrykke alt, hvad jeg selv er i stand til at få sagt, uden at blive kommenteret på eller afbrudt. Her bliver jeg mødt med respekt og åbenhed vel vidende, at alt hvad jeg siger her ikke kommer videre. Jeg lægger ud med, hvordan jeg har det, og forskellige hengemte emner viser sig. Fra livets rygsæk, ja, man kan (u)roligt sige, at skeletterne til tider står i kø for at komme ud af mit skab. Jeg er konfronteret med mit problem på daglig basis. Problemerne opstår i mig selv og i mødet med andre mennesker. Mine familieforhold har været svære. Balancen i et venskab, og kærligheden til en partner porøs. Under uddannelse og på arbejdet har det været rigtig slemt gennem årene. Jeg er nu sygemeldt og har tid til at tage hånd om mit liv på en ny og skånsom måde. Jeg mærker lettelsen ved at dele og slutter efter et par minutters udluftning i sindet. 10

12 Gør Dit yderste Blot Dit inderste I fællesskabet har jeg mødt imødekommenhed, tolerance og ærlighed og jeg nærer stor sympati for de mennesker, som deler deres inderste og som ønsker udvikling. Jeg har været i ACA-gruppen i 3 måneder nu og mærker forandringerne igennem mit mod til at møde min familie og sætte grænser, når det kræves. Jeg prøver at opsøge gode relationer og i det hele taget gøre mit yderste for bevidst at vælge at leve et godt og sundt liv, med alt hvad dertil hører. Lene, en frivillig fortæller : Jeg hedder Lene og er en årgang 1946, er født i Vordingborg, hvor jeg voksede op ved min mormor. Jeg har lavet meget forskelligt i mit liv. Bl.a. reception, kommune, bibliotek og ejendomsmæglersekretær. Nu er jeg pensioneret og kommer fra Køge, hvor jeg har haft en andelslejlighed og boet i mange år. Jeg er fraskilt og har 2 voksne børn som er godt i vej og som bor her i det jyske og derfor prøver jeg nu Vejle. Lene, Poul og Hanna Jeg var lige flyttet til Vejle d. 15.juli To dage efter går jeg en tur på gågaden i Vejle, jeg har ikke nået at pakke flyttekasserne helt ud, men så ser jeg det her skilt om at Café Parasollen søger frivillige medarbejdere. Jeg har altid tænkt på noget med genbrug, hvis jeg skulle lave frivilligt arbejde, men jeg går altså ind på den her Café Parasollen. Efter en kop kaffe og en snak med Claus er jeg frivillig medarbejder i Café Parasollen KFUM s Sociale Arbejde i Vejle en time efter. Det er noget med at servere kaffe, snakke med vores brugere, lave ostemadder, kasseapparat, lidt rengøring og hvad der nu er brug for. Jeg er rigtig glad for frivilligarbejdet, hvor jeg har fast vagt hver tirsdag og fredag + hver anden lørdag. En ekstravagt bliver det også til, når der er brug for mig og det er der jo. 11

13 Vores brugere / gæster er som regel altid positive, opmærksomme på hinanden og de passer på hinanden. Det er rart at være en del af. Man giver noget af sig selv, men får dobbelt tilbage. Det kollegiale samvær, snak, pingpong / kærlig dril, betyder også meget. Jeg synes jeg har fået en ny dimension i min tilværelse og mine børn og venner siger også at jeg har forandret mig, er blevet mere positiv. Johannes Lohse en bruger gennem mange år. Johannes Lohse og Kirsten Leth I det tidlige forår 2014 stoppede Johannes Lohse s besøg i Café Parasollen. Han sov stille ind i sit havehus i Haveforeningen Nordly, hvor han havde boet permanent gennem mange år omgivet af sine elskede katte, som havde et lille anneks i havehuset. Johannes Lohse var en flittig gæst i Café Parasolen, og jeg har kendt ham igennem 20 år. Det er blevet til en del kopper kaffe og varme middage gennem årene. Ikke at forglemme, så havde Johannes en sød tand, så varm kakao og lagkage med flødeskum var et hyppigt eftermiddagsritual. Han var altid god for en snak, som altid blev spændende, idet han simpelthen ikke kunne lade være at øse af sine viden om utroligt mange ting. Han fiskede, samlede på mønter, rejsesouvenirs og postkort fra det gamle Vejle, men også alverdens andre postkort fra hele kloden. Han samlede på rigtig meget og havde på et tidspunkt en lille butik i Nyboesgade, som hed Samlercentralen. Vi havde engang en udstilling med Johannes Lohse, hvor han havde lavet nogle kæmpe kollager som var emneinddelt efter rejsemål. En rigtig spændende og sjov udstilling. Original og aldrig set lignende. Johannes Lohse læste rejseskildringer, historiebøger, var arkæologi- og geologinteresseret. 12

14 Kendetegn: Styrthjelm og / eller cowboyhat, pibe, soldaterstøvler samt solid påklædning til at modstå det danske vejrlig. Følgesvenden / transportmiddelet var en Puch Maxi i mange år, og siden ophør af dette adelige knallertmærke var transportmidlet forskellige motoriserede plastikplagiater af tvivlsom kvalitet, som havde svært ved at klare markvejene og skovstierne, som Johannes benyttede flittigt. Johannes kendte rigtig mange mennesker, havde venner og så boede han under bøgetræernes kroner i Haveforeningen Nordly. Han var sig selv, altid positiv og imødekommende. Jeg tror at livet har været ganske interessant for Johannes Lohse. Tak for dig Johannes. Haveforeningen Nordly, som ligger i bunden af Grejsdalens morænebakker og 20 sekunders gang fra jernbanen Vejle-Herning, der hvor Johannes Lohse boede, er delvist blevet eksproprieret til fordel for et nyt psykiatrisk hospital. Haveforeningen er i hvert fald blevet reduceret med ca. 80 havehuse, hvor der tidligere boede ca mennesker permanent. Mennesker, som har haft svært ved at bo i almindeligt boligbyggeri pga. forskellige udfordringer. En af vores stamgæster og tidligere Nordlybeboer bor nu i en campingvogn på en campingplads. 13

15 Påskegudstjeneste i Det Sociale Frirum, Højbanen. Sigrid Horsholt, Vibeke Gregersen og Maria Krogsøe Meinert. Per Afsluttende bemærkninger Det er store udfordringer / opgaver vi giver vores frivillige samtidigt med, at det er væsentligt, at vi holder momentum. At de skibe vi har søsat sejler, plus at vi skal navigere i forhold til nye indsatser / behov, som opstår i forhold til vores brugere. Så derfor vigtigt, at ressourcer og udfordringer er afstemte. Vi har udvidet frivilliggruppen af gældsrådgivere i På fode igen. Vi har i 2014 kørt torsdagssuppeaftenerne for udsatte misbrugere hele året. Udlevering / indsamling af kanyler og sprøjter steget betydeligt i Ca.200 sprøjter udleveres om ugen. Vi er med åbningen af det sociale frirum kommet betydelig nærmere på Højbanens brugere. Vi åbner og lukker hver dag hele året. Ser efter om alt er ok, tømmer kanylebøtter, hjælper brugerne med lidt oprydning. Vi får også de sidste nyheder. De ved hvor de kan få hjælp. Kirsten, vores nye kreakvinde huserer på 1.salen, med symaskine, strikketøj, maling, julepynt. Hjælper med lynlåse, tøjreparationer og meget mere. Hun er også god at snakke med. IT hjælp til de af vores brugere, der skal i gang med den her væmmelige computer, nemid og hvad har vi. Tak til Styrmand Jan Bierbaun og hans fantastisk tålmodige svende. 14

16 Samtidigt møder vi et øget pres fra kaotiske udsatte Vejleborgere, grundet stigende hjemløshed, reformer og lukning af flere steder / tilbud til mennesker med svære udfordringer. Med det øgede pres fra brugergruppen og den øgede involvering i forhold til vores udsattegruppe har vi i 2014 prioriteret at ansætte en flexjobber, Dorthe Johnsen 15 timer ugentlig (3x5timer) i vores køkken for at få enderne til at nå sammen. Dorte og hendes køkkenhold er vigtige for caféens indtjening på kr.årligt og vi havde håbet, at økonomien kunne bære. Vi kom imidlertid ud af 2014 med et underskud på kr., så umiddelbart har økonomien set rimelig fornuftig ud, men vi kan se at vores budget for indeværende år og 2016 slet ikke holder. Derfor er der her helt konkrete økonomiske udfordringer, som vi vil prøve at imødegå. Her i februar i 2015 har vi sat priserne op på dagens middag til nu 35.-kr., herudover har et par andre varegrupper også fået et lille nyk opad. Lave en støtteforening. Undersøge andre alternative muligheder for finansiering. Det skal være sjovt og spændende at være frivillig i Café Parasollen, KFUM s Sociale Arbejde i Vejle, samtidig med at I frivillige gerne skal mærke en meningsfuldhed ved at være en del af vores fællesskab, hvor alle er vigtige medspillere, som yder og bidrager til vores overordnede mål: At skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer timer har I også leveret i år. En stor tak til alle jer frivillige for fantastisk flot engageret indsats. Med Jer lader mennesker sig gøre! Og en stor tak til Vejle Kommune for et udviklende og involverende samarbejde omkring mange Vejleborgere. Ved åbenhed, respekt, tillid og en tro på det enkelte menneske bliver vi klogere på hinanden. Nye muligheder viser sig en sti, for den borger, der har brug for en ny vej at gå. Med venlig hilsen Claus Walther Sørensen 15

17 Fakta om Café Parasollen Café Parasollen er en institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, og det kristne menneskesyn er udgangspunkt for den ånd og kultur, der er grundstenen i Café Parasollens sociale arbejde. At det enkelte menneske er værdifuldt. Caféen fik i år 2002 fast driftsoverenskomst med Vejle Kommune. Styregruppe: Hans Henrik Wikmann Gerda Hovmand Henning Thuesen Tonny Riis Claus W. Sørensen Formand (Y s Men) Bankuddannet Socialpædagog Medarbejderrepræsentant Daglig leder Formål: At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, der er åbent for alle. At hjælpe og støtte enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. At tilbyde forebyggende og oplysende arbejde til personer, der er truet af misbrug. At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab også arbejdsfællesskab. At være det tredje netværk. At være springbræt for de socialt svageste i forhold til erhvervelse og udnyttelse af personlige og sociale kompetencer. Arbejdsmetoder: Caféen er med det sociale samvær og omsorgsmiljø projektets centrale element. Hjælp til selvhjælp Råd og vejledning Obs. på, at brugerne tager ansvar for egen situation. 16

18 Aktivitetstilbud i form af musik, sang, foredrag, kurser og diverse udflugter. Samarbejde med og henvisning til relevante sociale instanser. (F.eks. Vejle Kommune Socialforvaltningen og Psykiatrigruppen, Alkoholambulatoriet, VASU, psykiatrisk afdeling/daghospitalet, Kriminalforsorgen, Krisecentret, Hjemmeplejen, Praktiserende læger, Forsorgshjem og Kirkens Korshær). Opsøgende arbejde. Forebyggende arbejde. Selvhjælpsgruppe: NA (anonyme narkomaner) har 4 ugentlige møder ma-ons-fre sønd. kl. 19 til Selvhjælpsgruppe: ACA (voksne børn af alkoholikere) afholder møde hver tirsdag kl samt lørdag eftermiddag. Samarbejdspartnere: Vejle Kommune Jobcenter, Socialforvaltningen og psykiatrigruppen. Alkoholambulatoriet/VASU Jobcenter Psykiatrisk afdeling/daghospitalet Kriminalforsorgen Krisecentret Praktiserende læger/hjemmeplejen Forsorgshjem Kirkens Korshær Kolding Pædagogseminarium misbrugsvejlederuddannelsen Uddannelsesinstitutioner (Folkeskolen, KVIL, Daghøjskolen, Sygeplejeskolen, Social- og sundhedsskoler. Medarbejdere: En lønnet leder En lønnet stedfortræder To i flexjob 17

19 1 person (løbende) i aktivering / arbejdsprøvning 2-3 samfundstjenere. Samarbejde med kriminalforsorgen i Kolding. 41 frivillige medarbejdere Misbrugsvejleder-elever i øvelsespraktik Kolding Pædagog Seminarium. 18

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Årsrapport for Café Jydepotten

Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 LEDELSE: - Vi går hver forskellige veje. Mod et fælles mål. Café Jydepottens leder, Niels Christensen har et klart syn på, hvordan man bedst leder medarbejderne

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg.

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg. Kirkens Korshær i Svendborg er ved at udvikle sig til en større arbejdsplads. Årsberetning 2012 Vi er en del af Kirkens Korshærs landsorganisation med 400 lønnede og ca. 8000 frivillige medarbejdere. Kontakten

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MISBRUGSCENTRET ÅRSREDEGØRELSE

MISBRUGSCENTRET ÅRSREDEGØRELSE MISBRUGSCENTRET ÅRSREDEGØRELSE 2004 Produktion og tryk: Jannerup offset a/s www.misbrugscentret.dk 2 Årsredegørelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Kvalitet i misbrugsbehandlingen...4 Man lærer at komme hjem

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

h u sfo r bi Reddet på stregen Advares mod at rejse til Danmark millimeter fra hjemløshed for mange grønlændere ender på gaden

h u sfo r bi Reddet på stregen Advares mod at rejse til Danmark millimeter fra hjemløshed for mange grønlændere ender på gaden h u sfo r bi nr. 5 maj 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort millimeter fra hjemløshed Reddet på stregen for mange grønlændere ender på gaden Advares mod

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Den gode flytning. En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig

Den gode flytning. En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig Den gode flytning En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig ET PROJEKT UNDER DE SOCIALPSYKIATRISKE CENTRE I SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere