Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:"

Transkript

1 Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret

2 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Mini-kalenderen... 5 Min dag... 6 Markér aktivitet som udført overstregning... 7 Alarm på aktivitet... 7 Chat om aktivitet... 8 Planlæg... 9 Opret ny aktivitet Favoritter Genbrug af aktiviteter Vælg aktiviteter fra Favoritter Fjern favorit Aktivitet Overskrift Favorit - stjernemarkér Farvekode start og slut Alarm Beskrivelse Tilføj billede Huskeliste Tilføj linje til huskeliste Flyt linje på huskeliste Slet linje på huskeliste Rediger aktivitet Rediger Genvej til at ændre varighed eller flytte aktivitet Vis uge Kontakt - kommunikation Ny samtale besked Ny samtale Planlægger Ny samtale Afvikler Notifikationer

3 Notifikationstyper Fjern notifikation Skift plan Min profil Avatar tilføj og fjern Mine indstillinger Alarm indstillinger Vis tekst og ikon indstillinger Log ud Ordforklaring Device Swipe Modul

4 GENERELT Denne guide er ment som en vejledning til brug af PlaNet som værktøj og hjælpemiddel, og indeholder derfor ikke pædagogiske overvejelser. Der vil være enkelte forskelle i layout afhængig af om du anvender iphone eller Android, samt skærmens størrelse og opløsning. Navnet PlaNet er en forkortelse af Plan og Netværk. LOGIN Åbn PlaNet ved at trykke på ikonet Indtast dit brugernavn og kodeord Hvis du ikke har et login til PlaNet, tilmeld dig på Mobilize Me s hjemmeside Du vil blive oprettet i systemet indenfor 24 timer. ROLLER Brugeren får tildelt én eller flere rolle(r) i PlaNet som afgør hvilke moduler brugeren har adgang til at se. PLANLÆGGER Brugernavn: XXXX Kodeord: XXXX Rollen Planlægger er kun for personer, der har ansvar for eller deltager i planlægning af en eller flere borgeres aktiviteter. AFVIKLER Brugernavn: XXXX Kodeord: XXXX Rollen Afvikler er for personer som har behov for hjælp og støtte til struktur i hverdagen. Som Afvikler er det også muligt selv at være med til at planlægge aktiviteter. Det kræver blot at man også har rollen Planlægger. 4

5 ROLLER OG MODULER På billederne herunder kan du se de moduler som de forskellige roller i PlaNet giver adgang til. PLANLÆGGER AFVIKLER Screenshot 1: Moduler som brugere med rollen Planlægger har adgang til. Navnet i toppen af menuen viser hvis hvem du er logget in som. Screenshot 2: Moduler som brugere med rollen Afvikler har adgang til. Screenshot 3: Moduler som brugere med rollen Afvikler og Planlægger med støttede netværk har adgang til. Screenshot 4: Moduler som brugere med rollen Afvikler og Planlægger uden støttede netværk har adgang til. MINI-KALENDEREN Mini-kalenderen er synlig på Min dag, Planlæg og Vis uge. Herunder er mini-kalenderen beskrevet i detaljer. Screenshot 5: Mini-kalenderen med den 21. maj som den valgte dag. I dag vises med et rødt tal. Valgt dag her er den 21. maj valgt. Det vises med en lys baggrund og federe grøn streg i bunden af minikalenderen. Planlagte aktiviteter vises med tynd streg og farvekode, disse er ikke godkendte. Godkendte aktiviteter vises med fed streg og farvekode Lørdag, søndage og helligedage er markeret med en grå baggrund. Ved månedsskift vises datoer med angivelse af måned dd/mm. 5

6 MIN DAG På Min dag kan man få overblik over dagens aktiviteter fx Hvilke aktiviteter er passeret i tid? Hvilken aktivitet er du i gang med? Er der kommunikeret omkring en aktivitet? Hvilken type information er knyttet til en aktivitet? Herunder er funktioner og udvalgte ikoner på Min dag beskrevet nærmere for brugere med rollen Planlægger, Afvikler og Afvikler, der kan planlægge. For at illustrere forskelle mellem rollerne og det de ser på Min dag tager beskrivelsen udgangspunkt i screenshots fra Min dag hvor de forskellige roller har den samme dag åben i PlaNet. Planlægger Afvikler Afvikler, der kan planlægge Screenshot 6: Viser Min dag ved login som Planlægger. Screenshot 7: Viser Min dag ved login som Afvikler. Screenshot 8: Viser Min dag ved login som Afvikler, der også kan planlægge. Min dag beskrevet med udgangspunkt i Screenshot 6 - Screenshot 7: A: Godkend dag - På mini-kalenderen viser den tynde streg at der er en aktivitet som ikke er godkendt på Min dag. Aktiviteten er derfor ikke synlige for afvikler. På skærmen træder aktiviteten tydeligere frem og Godkend dag dukker op i bunden af skærmen. Se Screenshot 6. B: Genveje Se Screenshot 6 : Godkend dag Opret ny aktivitet 6

7 Favoritter og Genbrug af aktiviteter C: Viser antallet af ulæste beskeder og notifikationer. Se Screenshot 7 D: Viser Afviklers avatar eller initialer. Se Screenshot 7 E: MARKÉR AKTIVITET SOM UDFØRT OVERSTREGNING Det er kun Afvikler som kan markere aktiviteter som udført. Se Screenshot 7. Tryk på aktivitetsnavnet aktiviteten bliver markeret som udført Fortryd markér som udført tryk på aktivitetsnavnet igen. Overstregningen forsvinder. Markér linje på huskeliste som udført sæt flueben og overstreg Tryk på linje linjen bliver markeret som udført. Fortryd markér som udført tryk på linjen igen. Overstregningen og flueben forsvinder. Som Planlægger kan man se hvilke aktiviteter og linjer afvikler har markeret som udført. Bemærk, at Planlægger ikke har adgang til at ændre markér som udført. F: Chat om aktivitet - Se Screenshot 7 Ved tryk på chat-ikonet åbnes chatten og der kan skrives beskeder omkring aktiviteten det tomme chat-ikon viser at der ikke er kommunikation omkring aktiviteten det udfyldte chat-ikon viser at der er kommunikeret omkring aktiviteten billedet på det udfyldte chat-ikon viser at der er tilknyttet billeder til beskeder om aktiviteten. G: I dag vises med røde tal på mini-kalenderen. På billedet er det dagen i dag som er åben. Se Screenshot 8. H: Mulighed for at opdatere og slette aktivitet. Se Screenshot 8. ALARM PÅ AKTIVITET Når ikonet vises på en aktivitet er funktionen alarm slået til. Det betyder, at der kommer en alarm på din smartphone hvis PlaNet ikke er åben og du er logget ind i appen. Benytter du PlaNet på ipad er der ikke lyd på alarmer, da PlaNet er en Phone-app og dette ikke understøttes i ios. Bemærk, at alarmer kun virker for brugere med rollen Afvikler. 7

8 CHAT OM AKTIVITET Første besked om en aktivitet kan kun oprettes og sendes fra Min dag ved at trykke på aktivitetens chat-ikon. Se side 6 - Screenshot 7. På Screenshot 9 ses én besked fra Afvikleren Dorte Nielsen til Planlægger Lars Møller-Jakobsen. Bemærk, at Chat-beskeder kan ses af alle med rollen Planlægger i afviklers netværk. Ønsker Afvikler eller Planlægger at sende besked til bestemt eller udvalgte personer så skal funktionen Ny samtale i kontakt-modulet anvendes. Se Screenshot 24 på side 17. Screenshot 9: Afvikleren Dorte Nielsen har her sendt en besked om aktiviteten Skole. 8

9 PLANLÆG Modulet Planlæg er tilgængeligt for brugere med rollen Planlægger. Planlæg giver et andet blik på dagen, da aktiviteter vises på en tidslinje. I dette afsnit er de enkelte funktioner og ikoner på Planlæg beskrevet i detaljer for hhv. brugere med rollen planlægger og afviklere som selv kan planlægge. Planlægger Godkend dag Afvikler, der også kan planlægge Screenshot 10: Viser Planlæg ved login som Planlægger. Screenshot 11: Menuen med 'Godkend dag'. På billedet er aktiviteter som endnu ikke er godkendte markeret med D. Screenshot 12: Viser Planlæg ved login som Afvikler, der kan planlægge. Planlæg beskrevet med udgangspunkt i screenshot 8-10: A: Her kan man se hvem der har oprettet aktiviteten B: Ikonerne viser at aktiviteten har tilknyttet: - Beskrivelse - Huskeliste og evt. beskrivelse - Alarm eller påmindelse C: Menu de tre prikker - Chat kommunikation omkring aktiviteten Her er knappen Godkend dag placeret ved tryk på knappen godkendes planlagte aktiviteter på den valgte dag. Se Screenshot 11. 9

10 D: Godkendt og planlagte aktiviteter Planlagte aktiviteter vises med skygge svæver på planlæg og er endnu ikke godkendt. Godkendte aktiviteter er flade se fx aktiviteten Skole på Screenshot 10. I mini-kalenderen vises godkendte aktiviteter med en fed streg og valgte farve, mens planlagte vises med en tynd streg og valgte farve. E: Aktivitetens navn - vises med fed tekst i den valgte farve. Er aktiviteten startet eller passeret i tid vises aktivitetsnavnet i kursiv og med en mindre fontstørrelse. OPRET NY AKTIVITET Opret en ny aktivitet på enten Min dag eller Planlæg. Start med at vælge dagen hvor aktiviteten skal foregå på minikalenderen. Scroll på mini-kalenderen til den ønskede dag kommer til syne. I dette eksempel er dagen 14. november valgt. Se Screenshot 13. På Min dag tryk på genvejen i bunden af skærmen. På Planlæg tryk på dagen. Screenshot 13: I mini-kalenderen er fredag den 14. valgt. Ønsker du at genbruge en aktivitet i PlaNet kaldet Favoritter, så tryk på genvejen er beskrevet nærmere i afsnittet Favorit - stjernemarkér. i bunden af skærmen. Favoritter 10

11 FAVORITTER GENBRUG AF AKTIVITETER På Min dag eller Planlæg tryk på genvejen. Favoritter åbnes. Her kan man vælge blandt aktiviteter, som har været anvendt tidligere. Listen viser: Favoritter - stjernemarkerede aktiviteter Aktiviteter fra dagen før Samme ugedag i sidste uge Samme ugedag i forrige uge Seneste anvendte aktiviteter (max. 20) På Screenshot 14 vises et udsnit af aktiviteter som man i eksemplet her kan genbruge tirsdag d. 3/5. Ved scroll på favoritter kommer der flere aktiviteter frem, hvis der vel og mærke er aktiviteter oprettet i PlaNet som opfylder betingelserne for at blive vist på siden Favoritter. I eksemplet indeholder favoritter: De stjernemarkerede aktiviteter Mandag 2/5 aktiviteter fra dagen før Tirsdag 26/4 Tirsdag i sidste uge Tirsdag 19/4 Tirsdag i forrige uge De seneste anvendte aktiviteter Screenshot 14: Favoritter med listen af aktiviteter som man kan genbruge på tirsdag d. 3/5 11

12 VÆLG AKTIVITETER FRA FAVORITTER Med et let tryk på aktiviteten kan den vælges til og fra. I eksemplet fredag d. 6/5. Se Screenshot 15. Når en aktivitet er valgt til, vises den med grøn tekst og flueben i check-boksen. Ved tryk på fluebenet bliver aktiviteterne gemt og oprettet på Min dag eller Planlæg på det tidspunkt som vises på aktiviteten. Bemærk, at som: Planlægger vil aktiviteterne blive oprettet på Min dag eller Planlæg i stadiet planlagt og vil afvente godkendelse. Afvikler med mulighed for at planlægge bliver aktiviteterne oprette og godkendt med det samme. Screenshot 15: De røde markeringer på Favoritter viser de valgte aktiviteter til genbrug på fredag d. 6/5. FJERN FAVORIT Du kan fjerne aktiviteter under Favoritter ved brug af swipe (til højre eller venstre). Swipe dialogen (Screenshot 16) kommer frem på skærmen. Bemærk, at muligheden for fortryde din handling først forsvinder når siden Favoritter lukkes. Fjerner du flere aktiviteter efter hinanden vil det kun være den sidste aktivitet du kan fortryde. Du fortryder din handling ved at trykke på linjen med teksten Fortryd. Screenshot 16: Efter swipe på favorit vises dialog hvor det er muligt at fortryde handlingen. 12

13 AKTIVITET Med udgangspunkt i Screenshot 17 er de forskellige elementer på aktivitetsdialogen beskrevet i detaljer. OVERSKRIFT Aktivitetens overskrift bliver vist hos afvikler på Min dag og Vis uge og skal derfor kort og præcist beskrive den pågældende aktivitet. FAVORIT - STJERNEMARKÉR Når en aktivitet er markeret med stjerne Favoritter indtil du selv aktivt fjerner dem. vises de altid under FARVEKODE Der kan vælges mellem fem farvekoder. Farvernes betydning vælges af brugerne. Farvekoden vises på Min dag og Planlæg. START OG SLUT Her er det muligt at justere hvornår den enkelte aktivitet starter og slutter. ALARM Screenshot 17: Ny aktivitet med visning af standardindstillinger. Alarmen er som udgangspunkt slået til. Er alarmen slået til og sat til 0 (standard-indstillingen) kommer der en alarm på aktivitetens starttidspunkt. Indtast det ønskede antal minutter før aktivitets start du ønsker at der skal komme en alarm. Alarmen kommer kun én gang. Ønsker du at ændre standardindstillingen for alarmer på aktiviteter kan det ændres under Mine indstillinger se side 22. BESKRIVELSE Her har du mulighed for at skrive en uddybende tekst til aktiviteten. TILFØJ BILLEDE På fanen beskrivelse kan du tilføje billeder til aktiviteten. Der er pt. ingen begrænsning på antallet af billeder som kan tilføjes til den enkelte aktivitet. Bemærk, at på Android er det kun muligt at tilføje billede fra Galleri det som på ios hedder Kamera-rulle. Du skal derfor tage billedet med kameraet på din telefon og efterfølgende gå ind i PlaNet og tilføje billedet til aktiviteten. 13

14 HUSKELISTE Med udgangspunkt i Screenshot 18 er fanen huskeliste beskrevet i detaljer. TILFØJ LINJE TIL HUSKELISTE Skriv teksten på linjen og tryk herefter på huskelisten.. Teksten tilføjes til FLYT LINJE PÅ HUSKELISTE Indeholder huskelisten flere linjer, kan man ændre rækkefølge på linjerne. Det gør du ved at tage fat i ikonet og flytte op eller ned til ønskede position på huskelisten. SLET LINJE PÅ HUSKELISTE Screenshot 18: På dialogen Aktivitet er fanen Huskeliste åben. Tryk på ikonet. Den valgte linje bliver slettet. Fortryder du din handling skal du trykke på krydset i øverste venstre hjørne. 14

15 REDIGER AKTIVITET Du kan redigere aktiviteter på både Min dag og Planlæg. Vælg dagen i mini-kalenderen hvor der er én eller flere aktiviteter som skal opdateres. Rediger på Planlæg Rediger på Min dag Screenshot 19: Redigering er aktiveret på Planlæg for aktiviteten Skole. Screenshot 20: Redigér aktiviteten Skole på Min dag. REDIGER På Planlæg, tryk på aktiviteten som skal redigeres. Der kommer nu en grøn markering omkring aktiviteten som viser at den kan opdateres. Tryk igen på aktiviteten (eller tryk på ikonet med blyanten) for at redigere aktivitetens navn, farvekode, alarm, beskrivelse mv. Markeret med B på Screenshot 19. Ændringer bliver først gemt når du trykker på Gem. På Min dag, tryk på ikonet for at redigere aktiviteten. Se Screenshot 20. Bemærk, at hvis du er logget ind som planlægger bliver du ved opdatering af godkendte aktiviteter spurgt, om der skal sendes en notifikation til Afvikler. GENVEJ TIL AT ÆNDRE VARIGHED ELLER FLYTTE AKTIVITET Når redigering er aktiveret på Planlæg, kan du: Ændre aktivitetens varighed ved at tage fat i snippen med de tre hvide streger. Markeret med A på Screenshot 19. Flytte aktiviteten til andet tidspunkt på dagen. Tag fat i aktiviteten og flyt den til det ønskede tidspunkt på dagen. Bemærk, at ændringer foretaget på denne måde bliver gemt med det samme. 15

16 VIS UGE I modulet Vis uge kan du få overblik over de kommende 5 dage. Vis uge er herunder beskrevet med login som henholdsvis Planlægger eller Afvikler. Se Screenshot 21 og Screenshot 22. Screenshot 21: Vis uge hos planlægger viser både de planlagte og godkendte aktiviteter. Screenshot 22: Vis uge hos Afvikler viser kun godkendte aktiviteter. I øverste højre hjørne vises enten avatar eller initialer der indikerer hvis plan du kigger på. Markeret med A på Screenshot 21 og Screenshot 22. Ved tryk på dato åbnes den valgte dag i modulet Planlæg. Markeret med C på Screenshot 21 og Screenshot 22. Har du rollen Afvikler, der ikke selv kan planlægge åbnes den valgte dag i modulet Min dag. Er du logget ind med rollen Planlægger kan du også se aktiviteter, som mangler at blive godkendt. Markeret med B på Screenshot 21. Bemærk, at Afvikler kun kan se godkendte aktiviteter. 16

17 KONTAKT - KOMMUNIKATION Kontaktmodulet indeholder en samlet oversigt over kommunikationen i PlaNet. Dvs. beskeder omkring aktiviteter (Chat) og ad hoc beskeder, der oprettes via Ny samtale. Den første tråd i en samtale om en aktivitet, bliver oprettet i modulet Min dag ved tryk på chat-ikonet. Se side 6 hvor chat-ikonet er markeret med F på Screenshot 7. Herefter kan samtalen følges i kontaktmodulet. Ad hoc beskeder oprettes i kontaktmodulet. Se Screenshot 24. Herunder er kontaktmodulet nærmere beskrevet. Screenshot 23 Kontaktmodulet: A: Ikon for nye beskeder på device. B: Menu (se evt. Screenshot 24: Udsnit som viser kontaktmodulets menu hvor funktionen Ny samtale er placeret.) Her kan du oprette en samtale (besked) og sende til udvalgte personer i dit netværk. Samtalerne er ikke tilknyttet en aktivitet. Se Screenshot 24. C: Fanen Samtaler viser alle beskeder sorteret efter seneste besked som vi kender det fra meddelelser (sms er) på mobiltelefonen. Ulæste beskeder vises med et rødt beskedikon. D: Fanen Personer viser alle personer man har kommunikeret med sorteret alfabetisk. Screenshot 23: Kontakt åbnet i default visning Ulæste beskeder vises som på fanen Samtaler med et rødt beskedikon. E: Besked om aktivitet vises med aktivitetens navn, ugedag og dato. Screenshot 24: Udsnit som viser kontaktmodulets menu hvor funktionen Ny samtale er placeret. F: Besked som ikke er tilknyttet en aktivitet vises med den første linje i beskeden. 17

18 NY SAMTALE BESKED I kontaktmodulet; tryk på knappen Ny samtale for at sende en ny besked. Se Screenshot 24 side 17. Screenshot 25: Samtale åben hos planlægger Lars Møller- Jakobsen. Screenshot 26: Samtale åben hos afvikleren Dorte Nielsen. NY SAMTALE PLANLÆGGER Planlægger kan skrive beskeder til Afviklere og planlæggere. Under overskriften Bruger vises tilknyttede afviklere og under Netværk vises alle kontaktpersoner i afviklernes netværk. Bemærk, beskeder kan højest have én Afvikler som modtager. Hvis én afvikler er på listen af modtagere, sendes beskeden kun til personer i afviklerens netværk. NY SAMTALE AFVIKLER Afvikler kan skrive beskeder til kontaktpersoner i sit netværk. A på Screenshot 26 viser personerne i Dorte Nielsens netværk. B på Screenshot 26 giver mulighed for at tilføje et billede til beskeden. A på Screenshot 25 viser de personer som er en del af brugeren Dorte Nielsens Netværk. 18

19 NOTIFIKATIONER Notifikationsmodulet vises kun i menuen hvis afvikler har støttepersoner tilknyttet i sit netværk. Dvs. brugere med rollen planlægger. Her opsamles alle beskeder til afvikler omkring opdateringer af ugeplanen. NOTIFIKATIONSTYPER Der findes tre notifikationstyper i PlaNet: Dag planlagt Info om dagen som er blevet godkendt og om hvem der har godkendt dagen Aktivitet opdateret info om aktiviteten der er blevet opdateret og hvem der har opdateret den Aktivitet slettet info om aktiviteten der er blevet slettet og hvem der har slettet den Ved tryk på en notifikation åbnes modulet Min dag på den angivne dato. Dette gælder ikke for typen Aktivitet slettet. Screenshot 27: Menuen er åben og viser at der er én notifikation som afvikler endnu ikke har set. Antal ulæste notifikationer: Når afvikleren åbner notifikationsmodulet forsvinder ikonet med visning af antal ulæste notifikationer. Markeret med A på Screenshot 28. FJERN NOTIFIKATION En enkelt notifikation kan fjernes fra oversigten ved brug af swipe. (Se ordforklaring på side 23) Bemærk, at det ikke er muligt at fortryde handlingen. Med Ryd knappen kan afvikler fjerne alle notifikationer. Det er ikke muligt at fortryde denne handling. Screenshot 28: Udsnit af liste med notifikationer. 19

20 SKIFT PLAN I modulet Skift plan kan man skifte mellem de afviklere man har en relation til. Modulet er tilgængeligt for brugere der kun har rollen planlægger. I menuen vælg Skift plan. (Se Screenshot 1 på side 5) Vælg plan åbnes se Screenshot 29. Listen med Afviklere du har adgang til at planlægge for vises: For hver Afvikler vises et 2 ugers overblik. Planlagte aktiviteter fra dagsdato og frem. Dage som er passeret i tid er grå. På Screenshot 29 er mandag og tirsdag passeret i tid. Dage med aktiviteter som endnu ikke er godkendte har ingen baggrundsfarve. Dage hvor alle aktiviteter er godkendte vises med grøn baggrund. Screenshot 29: Siden 'Vælg plan' i modulet Skift plan 20

21 MIN PROFIL Du finder Min profil øverst i menuen. Herunder er Min profil vist med standard billede på Screenshot 30. Screenshot 30: Tryk på biledet markeret med A for at åbne Min profil. Screenshot 31: Her er indgangen til Min profil vist med Avatar. Tryk på billedet Markeret med A for at åbne Min profil. AVATAR TILFØJ OG FJERN Du kan gøre PlaNet mere personlig ved at tilføje en avatar under Min Profil. På Screenshot 32 herunder kan du se hvordan du tilføjer en avatar. På Screenshot 33 kan du se hvordan du fjerner eller opdaterer din avatar. Screenshot 32: Tryk på billedet markeret med A for at tilføje en Avatar din profil. Screenshot 33: Tryk på ikonet markeret med B for at fjerne eller opdatere din avatar. 21

22 MINE INDSTILLINGER Under Mine indstillinger har du mulighed for at sætte standardindstilling for alarm ved oprettelse af aktiviteter og visning af ikoner og tekst i PlaNet. ALARM INDSTILLINGER Som standard er alarm slået til på aktiviteter og sat til 0 minutter før aktiviteten starter. Se Screenshot 32. Du kan ændre alarm-indstillingen så den passer til dit behov. VIS TEKST OG IKON INDSTILLINGER Som standard er Vis tekst slået til. Ønsker du kun at få vist ikoner, skal du slå Vis tekst fra som vist på Screenshot 35. Screenshot 34: Vis tekst er slået til - markeret med rødt på billedet. Screenshot 35: På billedet er Vis tekst er slået fra LOG UD Log ud af PlaNet. Log ud finder du i bunden af Min profil. Se Screenshot 34. Når brugeren logger ud af PlaNet modtager de ikke længere notifikationer om beskeder og opdateringer på deres smartphone. 22

23 ORDFORKLARING DEVICE I dette tilfælde: den smartphone eller tablet du planlægger eller afvikler på. Der vil, som nævnt under Generelt, være enkelte forskelle i layout afhængig af om du anvender iphone eller Android, samt skærmens størrelse og opløsning. SWIPE At trække fingeren (normalt mod højre eller mod venstre) langs et device med touchskærm. MODUL I dette tilfælde: En undermenu som indeholder flere funktionaliteter. Hvilke moduler du har adgang til, afhænger af den rolle du har. 23

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL Kom i gang... 1 Oprette og redigere brugere... 3 Oprette relationer... 4 Opret relation til bruger placeret i en anden gruppe... 4 Flyt bruger... 4 Grupper... 5 Opret gruppe...

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android BRUGERVEJLEDNING TDC MobilTekst på Android Indhold Indhold... 2 1 Hvad er TDC MobilTekst... 3 1.1 Ny Installation... 3 1.2 Før du starter... 3 1.3 Programopdatering... 3 2 Skærmbillede TDC MobilTekst...

Læs mere

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android Installation (Bemærk: for at kunne bruge app en skal du have et aktivt abonnement fra SkyHost) 1: Gå ind i Appstore eller Google Play Butik og søg på Skyhost (hvis ikonet ikke er på skrivebordet findes

Læs mere

Deltagelse i projektet "Remind" herunder videosamtaler mellem behandler og patient

Deltagelse i projektet Remind herunder videosamtaler mellem behandler og patient Deltagelse i projektet "Remind" herunder videosamtaler mellem behandler og patient Samtykkeerklæring om deltagelse Brugervejledning til Remind Side 1 af 9 Side 2 af 9 Video Test Afprøv dit videoudstyr

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN

BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN INDHOLD BRUGERVEJLEDNING TIL ReACT-APPEN Side Indhold 3 Funktioner i ReACT-appen 5 Opret en aftale 6 Gentag en aftale 7 Få påmindelser om dine aftaler 8 Brug tjeklister

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Quickguide Connect App 3.0

Quickguide Connect App 3.0 Quickguide Connect App 3.0 Information Denne guide beskriver de grundlæggende funktionaliteter i Connect App 3.0 til din smartphone. Vær opmærksom på at der kan være funktionaliteter beskrevet i denne

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tilføj eller fravælg kort...3 Foretrukne...4 Bestem min startside...6 Mine links...7 Favoritter...8 Notifikationer...9 Pop up...10 LANDMAND.DK ER

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

App manual. Android/ ios

App manual. Android/ ios i App manual Android/ ios Indhold Minuba App... 2 Indstillinger... 2 Min tid... 3 Registrering af arbejdstid... 3 Aflevering af timesedler... 1 Min plan... 1 På ordren... 2 Status... 2 Noter... 3 Materialeregistrering...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

Smartday Touch. Kom godt i gang

Smartday Touch. Kom godt i gang Smartday Touch Kom godt i gang Log på Smartday Touch Hent Smartday Touch fra Apple App Store eller Google Play Butik Når appen er hentet vil ikonet lægge sig på din hjemmeskærm Ikonet ser således ud Tryk

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning til app og web-indgang

Brugervejledning. Brugervejledning til app og web-indgang 1 til app og web-indgang 2 Indhold... 1 App... 3 Login... 3 Forside mulighed 1... 3 Forside mulighed 2... 4 Indstilling og profil... 5 Kort over netværksgrupper... 5 Virksomhedsoversigt... 6 Medlemsoversigt...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Iportalen bruger manual.

Iportalen bruger manual. Iportalen bruger manual. Via jeres Iportal side kan I finde en uddybende manual i menuen i højre side, på hjemmesiden, dette er blot en kort udgave der dækker det helt basale. Iportalen er til den daglige

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på iphone... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 14 FAQ... 16 Kontaktinformation... 18 VELKOMMEN

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 16 FAQ... 18 Kontaktinformation... 20 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web.

Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet enhed) og via web. Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web. Beskedmodulet i Remind er en sikker måde at kommunikere med din behandler/medarbejderen

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Brunata App Brugervejledning

Brunata App Brugervejledning Side 1 Indhold 1. Hvad er Bruanta App?... 2 2. Hvem har adgang til Brunata App?... 2 3. Aktivering... 2 3. Log ind... 3 4. Glemt adgangskode... 3 5. Forbrugsoverblik... 3 6. Forbrugssammenligning... 4

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Hold styr på aftalerne på både pc og mobil VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN 4. DEL

Hold styr på aftalerne på både pc og mobil VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN 4. DEL VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMER: Opret en ny kalender Lav en kalenderaftale Del din kalender med andre Sådan bruger du flere kalendere på én gang GRATIS 0 KR Hold styr på aftalerne på både

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det LOGIN & INTRO Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det Indtast password App en forbliver logget ind efter første gang Tryk login Gennemgå intro-guide Swipe mod venstre eller brug

Læs mere

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Bliv KampKlar med Aalborg Chang

Bliv KampKlar med Aalborg Chang Bliv KampKlar med Aalborg Chang Indledning Flere hold i Changs børneafdeling benytter DBU s system KampKlar, der bl.a. giver mulighed for at trænere og holdledere kan kommunikere med holdets spillere/forældre

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA BØRNEHUSET PÅ TOPPEN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. D.I.I. Børnehuset på Toppen,

Læs mere

Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed

Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed Klik på linjen og se den ønskede funktion: Aktiviteter og kvalitetshændelser.. Aktivitetsrapport..... APP løsningen.. Alarmer

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Start med at downloade app en Youtube via App Store.

Start med at downloade app en Youtube via App Store. APP #7 Youtube I denne uge kigger vi på Youtubes app. På Youtube kan du finde næsten alt! Youtube bliver brugt til alt fra gamle tv-klip fra hele verden til musikvideoer til folk der lave video-blogs (de

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7 Indholdsfortegnelse 1. Log ind... 2 2. Glemt adgangskode?... 3 3. Ændre sprog... 6 4. Dashboard = Forsiden... 7 Side 1 af 8 IndFak er opdateret så du igen kan anvende alle typer anbefalede browsere: Internet

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere