RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE"

Transkript

1 RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER O G STUDIER /f/j-

2 JOHN HA1G WHISKY i æ VERDENS ÆLDSTE WHISKYFIRMA VERDENS FINESTE WHISKY KGL. HOFLEVERANDØR TIL KONGERNE AF ENGLAND OG SPANIEN GENERALREPRÆSENTANT FOR DANMARK: OVE T. DAVIDSEN

3 Barbermaskinen ILLUMS No. 7" med det bøjelige Blad er dansk Arbejde, nøje fremstillet efter den bekendte Gi/ette Model, der koster 18 Kr. Pris: komplet i smukt Etui med 6 Knive for KR. med 6 originale GHette Knive 565 HVORFOR kan Illums No. 7" sælges for 5 Kr., naar den amerikanske Maskine koster 18 Kr.? J O! ~ " Barbermaskinen med det ganske tynde bøjelige Blad er amerikansk Opfindelse, som er patenteret i de fleste Lande, men ikke i Danmark, og Patenthaveren har fastsat Udsalgsprisen til 18 Kr. over hele Verden. Da Fabrikationen saaledes er fri her i Landet, og ingen Patent afgift skal svares, og ingen bestemt Udsalgspris skal holdes, er det blevet mig muligt at fremskaffe Illums Nr. 7", der fuldtud har den amerikanske Maskines gode Egenskaber, til Prisen 5 Kr. Denne Pris er saa billig, at Maskinen bør være i hver Mands Eje, og No. 7" har da ogsaa efter et Aars Forløb vundet almindelig Anerkendelse og bruges af flere Tusinde Herrer, dels tit daglig Barbering, deis som Reserve (paa Helligdage eller paa Rejser), naar ingen Barber er ved Haanden. ILLUM.

4 lå JAKOB BADEN BOGBINDER-ETABLISSEMENT KØBMAGERGADE 18 : TELEF MODERNE OG ANT1KE BOGBIND INDBINDING TIL ALLE PRISER ATELIER FOR ADRESSER EB

5 Vilh. Pacht's Tubefarver Danske Bogtrykkeres Farvefabrik Fabrik og Kontor: Flnsensvej 37 København F. Holdbare, danske T ubefarver Garanteret kemisk undersøgte v Faas hos følgende Forhandlere: Andersen, A. G. GI. Kongevej 90. Andersen, Axel H. N. Frihavnsgade 68. Andersen, N. A. N. Frihavnsgade 61. Bjørn, Antoni Dannebrogsgade 32. Bjørn, Georg Griffenfeldtsgade 1. Farvemøllen Grønnegade 33. Frederiksberg Farvehandel H. C. Ørstedsvej 50 C. Frederiksen, F. GI. Kongevej 168. Gruno, G. St. Kongensgade 83. Vilh. Hansen & Co. Nørregade 30. Jensen, Carl GI. Kongevej 121. Jensen, J. C. Dr. Tværgade 40. Kleis, Vald. Vesterbrogade 58. Kultorvets Farvehandel Kultorvet 12. Lyngby Farvehandel Lyngby. Nilsson, A. Bredgade 65. Nordisk Farvefabrik Fælledvej 14. Nørrebros Material- & Farveh. Nørrebrogade 163. Reich, Georg Margrethevej 2, Hellerup. Sie, C. H. Absalonsgade 5. Sie, Frederik Falkonerallé 47. Stelling, A. GI. Torv 6. Sundby Materialhandel Amagerbrogade 154. Trojel, H. Vesterbrogade 73 A. Voldkvarterets Magasiner H. C. Ørstedsvej 70. Waldorff Valdemarsgade 30. Aug. With's Eftf. Vimmelskaftet 34. Østerbros Material- og Farveh. Østerbrogade 60. y

6 VARE.MÆRKt E U ' U T /fyame. Konfektion CL Nørrebrogade 1 A IUHJ.AfRAVN5B0RG0:1 U Alle Nyheder i Damekonfektion stort Udvalg til ekstra billige Priser. Pelsvarer, Plyds- & Fløjlskaaber, Stofkaaber, Ulster og Frakker, Spadseredragter, Gummi - Regnfrakker Vore 4 store Udstillingsvinduer er oplyste til 12 Nat.

7 AA AA Portrætstudie 2 Portrætstudie Billedfortegnelse: 3 Modelstudie af en Mand fra Ryggen Kr Norsk Landskab, Motiv fra Ulviksfjord i Hardanger. Tilh. Hr. kgl. Agent C. H. Meyer 5 Gammel Bondemand fra Hardanger » 6 Gammel Bondekone i Nationaldragt fra Hardanger 100» 7 Portrætstudie 75» 8 Kvindebuste, Studie 25» 9 Kvindehoved do 25» 10 Kvindelig Model set fra Ryggen 25» 11 Kopi efter Rubens: Salomons Dom (Brud stykke) 50» 12 Studie af en nøgen Dreng 50» 13 do. do. do 25» 14 Staaende nøgen Kvinde 50» 15 Studiehoved af en Mand 25» 16 do. af en gammel Mand 50» Studie af et Skelet 25» 18 Siddende nøgen Mand 50» 19 Toget ventes, Motiv fra en Jernbaneover* skæring i Jylland. Tilh. Hr. Kapt. Lerche 20 Toget kommer, Motiv fra Jylland 100» 21 Fra Hauserplads, Skitse 25»

8 AA Løbske Heste. Tilh. Hr. Gross. Harding. 23 Studiehoved til do 25 Kr. 24 Studie til do 50» 25 do. til do 25» 26 do. til do 25» Herreportræt, Knæstykke. Tit/fc. Hr. Malermester Kruse, Aarhus 28 Portrætskitse til do 25» 29 Aftenlandskab, Motiv fra Benzon, Jylland 300» 30 Faar paa en solbeskinnet Bakke do. 200» 31 Skitse til Hestemarked i Aarhus. Tilh.Hr. Gross. Brabrand, Aarhus. Originalen tilh. Aalborg Musæum 32 Studie af Heste (Forarb. t. Hestem. i Aarh.) 100» 33 do. af en graa Hest do. 25» 34 do. af en jysk Bonde do. 25» 35 do. af et Par Bønder med en sort Hest do. 30» 36 do. af en Hestehandler do. 20» En Fuldrigger i Bassin du Kattendyck i Antwerpen 100» 38 Studie fra Scheldefloden udenfor Ant= werpen 50» 39 Siddende ung Pige 25» 40 Portrætstudie 50» 41 En Artilleri=Køreskole ved Aarhus, i Bag* grunden gamle Wallensteins Skanse. Tilh. Fru S. Christiansen, Hellerup.

9 AA 1886 ^ En Artilleriofficer tilhest, Studie til do Kr. 43 En Fløjtespillerske, Aftenlys 50» 44 Staaende kvindelig Model 50» 45 Liggende gammel Mand 50» 46 Mandsfigur, Knajstykke 50» 47 Fløjtespillende Dreng 50» Feltartilleri i Gallop, Motiv fra Bakkerne ved Aarhus 1000» 49 Siddende Kvinde, Lampelys 50» 50 Dameportræt. (Privateje) Den forlorne Søn hos Svinene 600» 52 Skitse til do 25» 53 do. til do 25» 54 Skovinteriør, til do 25» 55 Studie af Svin, til do 30» 56 Lindeallé ved Langesø 100» 57 Septembertaage i Skoven ved Langesø.. 300» 58 Studie af en Hund (Broholmer)... 25» 59 Portræt af Wilhelm af Oranien, Kopi eft. Mierewelt 100» 60 Friluftsstudie af en nøgen Dreng i Graavejr 75» 61 do. do. do. 50» 62 Studiehovede af en Dreng i Solskin 25» 63 Kain og Abel, Skitse 25» 64 Studie af en sort Ged 20» 65 do. af en graa Ged 25» 66 Køerne drives hjem over Bakkerne, Sep= temberdag ved Langesø 400» 7

10 1888 Studie til do 68 do. til do Et Møde paa Landevejen ved Odense, tilh. Stiftsmuseet i Maribo. 70 Dragoner fra 2. Dragonregiment i Odense, Forarbejde til et Møde paa Landevejen 71 En Dagvogn, Studie til do. do 72 En Landevej ved Odense, Studie til do. do. 73 Studie af en Husar i Vinterdolman 74 do. af en Husar til Hest med Karabin 75 do. af en Dragon til Hest i Kappe.. 76 En Dragonordonants 77 Studie af en Dragon i Solskin, Odense. 78 Køer paa Græs, Motiv fra Fyen tilh Frk. Eva Christiansen. 79 Studie af et Rytterharnisk "S do. af do. med Hjelm. 81 Studiehoved af en gammel «e 53 Ti -- CJ C *= > 3 skægget Mand goi t: o.s r 82 do. af en Landsknægt.. f<jt3 OJ rt o Ct Sr 83 do. af en do. u- v.o 84 Landskab med en Vandmølle ved Langesø 85 Dragoner holder Hvil ved Langesø paa Fyn. Kulkarton med Sepia Dameportræt, Knæstykke. (Privateje) 87 Studie til do 88 En Malkeplads i Østjylland 88a Skitse til do. Tilh. Hr. Malermester Alfr. Christensen, Aarhus Kr. 35» 150 >» 50» 30» 50» 75» 100» 800» 125 >» 25» 25» 25» 50» 25» 100» 350» 25» 800»

11 AA En liggende Ko, Studie til do. Tilh.Hr. Redaktør Chr. Gulmann. 90 Interiør fra Kunstnernes Studieskole i Bredgade. I Baggrunden ses Johan Rohde, Albert Gotschalk og Georg Selig= mann 100 Kr Studie af en kvindelig Patient 25» 92 Graabroget jysk Tyr. Motiv fra Viborg* egnen 800» 93 Studie til do 150» 94 En jysk Ko 600» 95 En gaaende Mand, Studie 25» 96 Badende ung Pige, Studie 75» 97 Udsigt over en Del af København med Petri og Frue Kirke 40» Prins Christian paa Dyrskue i Viborg. Tilh. HrfEtatsraad J. HegejJ g 99 Løse jyske Køer, Studie 150» 100 To do. do 75» 101 Jørgen Skram til Tjele. Historisk stili* seret Rytterportræt 300» 102 Studie af en rød jysk Hingst 30» 103 Gamle Asketræer i Blæst, SeptembersoU skin. Motiv fra Tjele 300» 104 Sen Eftermiddagssolskin paa Marken ved Tjele 200» 1893 Kopi efter Velasquez, Philip d. IV. af Spanien, Louvre 400» 106 do. Infantinde af Spanien do 300» 9

12 AA AA 1894 ^ e n Hornblæser efter H. P. Holst. Tilh. Hr. Grosserer Odin Drewes. 108 Gamle Huse fra Provinsen 20 Kr. 109 Herreportræt. Tilh. Fru S. Christiansen. 110 Dameportræt. Tilh. do. 111 Uniformsstudier til den lille Hornblæser » 112 do. til do. 100» 113 do. til do. 50» 114 do. fra Frederik d. VI.s Tid 75» 115 do. fra do. 25» 116 Skovbal, Farvetegning. Tilh. Hr. Etatsraad J. HegeL ) j Kongemiddag i Randers. Tilh. Enkefru I. C. Tvede Mariager Klosterkirke, Tordenvejr 800» 119 Udsigt over Mariager Fjord, Bygevejr.. 130» 120 Fyraften i Lejren paa Blegdamsfælled. Enkefru I. C. Tvede. 121 Engelske Marinesoldater paa Frederiksb. Tilh. Hr. Kunsthandler Vald. Kleis. 122 Grusiner, Studie fra Kavkasus 50» 123 Gurisk Grænsesoldat do. 50» 124 Rheden ved Batoum, i Baggrunden Kav= kasusbjergene 150» 125 Studie af et gammelt Barkskib i Havnen ved Odessa 100» 126 Marinestudie fra Cap Corvoeiro i Portugal 50» 10

13 AA AA do. fra Cap St. Vincent i Spanien 50 Kr. 128 do. fra Gibraltar 50» 129 Marinestudie fra Cap Malea i Grækenland 50» 130 do. fra Kysten af Krim 50» Studie af Hertugen af Cambridge's Ride* dehest fra Dronning Vistorias Jubilæums* prosession 25» 132 do. af en af 8 krémfarvede Hingste fra do. 50» 133 do. af en af de sorte Køreheste fra Princessevognene 25» 134 Studie af en engelsk Ridehest med Felt* marskalk*ridetøj, en engelsk Kyradser* Underofficer og en Kyradserofpcershest 75» 135 Studie af en Major i den engelske Hest* garde og Trompeter i Gaiauniform » En kgl. engelsk Rideknægt 25» 137 Prinsen af Wales's (Edward VII) Ridehest 50» 138 Hertugen af Yorks Ridehest ved Dronning Vistorias Jubilæumsprosession 50» 139 Engelsk Ridehest 25» 140 do. do 25» 141 Engelsk Fodgardist 20» 142 Dampsprøjten kommer, Motiv fra Vester* bros Passage. Tilh. Hr. Kunsth. V. Kleis 143 Dommerdag paa et jysk Dyrskue. Tilh. Hr. Kunsth. V. Kleis 1899 ^ J Y sk Tyr paa Engen v.mariager Fjord. 400» 145 Køer paa Engen v. Mariager Fjord 800»

14 AA AA Studie af en rødbroget Ko 25 Kr. 147 Køer paa Græs, Motiv fra Mariageregnen Tilh. Hr. Kammerh. Bech, Engelsholm do. Studie til samme 75» En Fredsforstyrrer, Motiv fra Bakkerne ved Mariager 1000» 150 En lille gul Hund, Studie til do 25», 151 Landskabsstudie fra Mariager do 100» 152 Køerne drives hjem, Oktoberdag v. Tjele Gouache=Maleri 600» 153 Veteranfest paa Torvet i Mariager. Tilh. Hr. Konsul Ludvigsen Studie til Hingsten prøves, Motiv fra Bjerre Herred (Orig. tilh. Hr. Godsejer Treschow Larvig) 150» 155 Landskab fra Bjerre Herred med Udsigt til Fyen, Studie til Hingsten prøves » 156 En springende Hund, Studie til do 25» 157 Udsigt fra Bakkerne ved Klejs over Pals= gaards Odde til Kattegat. Tilh. Hr. For= pagter Pollner 158 Børn ved Stranden. Tilh. samme 159 De høje Herskaber ventes i Koncertpalæet Tilh. Hr. Direktør Aage Bramsen Slutning af et Høstgilde paa en jysk Herregaard (Gouashe) 200» 161 Børn i en Have. Tilh. Fru S. Christiansen Gammelt Egetræ ved Bencon 250» 12

15 AA AA Paa Engen ved Benzon, Formiddagssol. 150 Kr. 164 Frederik 111 og Hans Nansen ved Kbhvns. Belejring 1658, tilh. Enkefru Mariboe Græssende Ko, Mariageregnen, optræk* kende Torden 800» 166 Studie til do 100» 167 Veteraner blandt Ungdommen, Motiv fra Havnen med forbitrækkende Tordenbyge (Gouache) 400» 168 Landskab ved Mariager 150» Kalv n skal have Mad, Motiv fra Mari* ageregnen 400» 170 Studie af en Kalv 20» Udsi t til Hohøj ved Mariager, skiftende Lys 150» 172 Mariager Kirke, Skitse 50» 173 Drøvtyggende Ko paa en Bakke, Motiv fra Mariager 400» 174 Pløjessene, Motiv fra Mariageregnen » 175 Barneportræt (Privateje) Børneportrætter (Privateje) 177 Portrætgruppe i en Have. Tilh. Hr.fhv. Forpagter Pollner 178 Børnene og Paafuglen 400» 1903 Badende Drenge. Tilh. Forf. GustavWied 180 Ved Stranden, Portrætgruppe (Privateje) 181 En rød Tyr, Landskab fra Falster 150» Skib udenfor Dragør Havn 150»

16 AA AA Et Bestyrelsesmøde (Gouache) ] Tilh. Hr. 184 Hjem fra Malkning do, Konsul 185 Gammeldags Mejeri do. A. Kraun- 186 Malkescene do ^ Fælledblomster, Motiv fra Nørrefælled. 300 Kr. 188 Fælled=Studie 25» 189 Foraarsstueie fra Raadmandsmarken... 25» 190 Barneportræt (Privateje). 191 Paa Stranden ved Dragør, Eftermiddagssol 200» søe 192 Havnemole ved Dragør, Eftermidnagssol Tilh. Hr. Godsejer Lemming Badende Børn i Dammen paa Nørrefælled Det København som forsvandt (Gouache) 300» 194 Krig og Fred paa Nørrefælled do. 350» 195 Friluftsportræt. Tilh. Hr. Godsejer Lem= ming Heste paa Græs do. 197 Husarofficerer, Studie 150» 198 Husartrompeter og Underofficer 75» 199 Kallehave Kirke med Udsigt over Ulf* sund til Møen 150» Foruden Malerier og Studier omfatter UdstiU lingen en Samling Illustrationer, Akvareller og dekora* tive Udkast. 14

17 V, KiiferLcfø & Co, (e-tabkret 1630) ZeCef %y Østergade 4 1 (SuaneapotfeÅcti CJendomJ Jlouueautées for Toraarsscesonen er hjemkommet i stort Uduatg fra Skottand og IDest of Cngfand Meget moderate friser 6 pct. pr. Kpntcuit Den sundeste, fineste og eleganteste Underbeklædning er Dr. Carl Ottosens COTTOSAN Behagelig 1 Brug! Enestaaende stærkt! Faas ægte i Hovedudsalget Store Kongensgade Telefoner 9656, 9657, Nordeas ældste Specialforretning.

18 Prr»fp««nr Knrll hævder som Følge af sine Forsøg, at Hjernens og Nervernes Lecithinmængde er den egentlige Bærer af den specifike Nerveenergi. Jo rigere Cellerne er paa Lecithin, desto kraftigere er Livsvirksomheden. Nervøse og Overanstrængte anbefales derfor Miihlrads Lecithintabletter med den for Hjernen og Nerverne saa vigtige og styrkende Lecithin. Faas paa Apotheker, Pris pr. Æske Kr. 2,25. Brochure gratis. V B Da der findes Alll«Lecithintabletter med langt ringere Lecis thinindhold, bør man udtrykkeligt forlange IMUHLRADS! Eneforhandling for Danmark: Æfamafeizt St. Kongensgade 36 38, Kbh. HORDISK BOGTRYKKERI TELEFON TELEFON 5450 J S H L 5450 CITYGADE 24

19 Tofitiåens TZeprobuåtionsanstaft TtaadQuspfadsen 37 feoerer JCficQeer tir Jflustrations og Xatafog-Hrug fineste Udførelse Tjurtigste levering luftigste Triser forfang ZifOub Tetefon $511 Zetefon $511

20 Giv Agt paa Varemærket! FRA ^CHUISTAD C/rvr? & Iyj3VIGSEfJ t kendes paa MALT T I af dehalhd bærer lli.-'^-vi def-hemærke SØHUbSTAD budvføsbm. 1 )ØK0I3K BOOTKVKKt.N'

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; / Wm@m DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN.

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. UDSTILLING I SOMMEREN 1880 AF KUNSTINDUSTRIELLE FREMBRINGELSER OG PORTRÆTTER FRA 1S4-S T IL NUTIDEN. Trykt KJØBENHAVN. hos Nielsen Jt Lydiche. 1880. KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

KØBENHAVN I TVÆRSNIT

KØBENHAVN I TVÆRSNIT Udsigt fra Nikolaj Taarn. KØBENHAVN I TVÆRSNIT D EN, der kommer til København som Turist, for at lære den danske Hovedstad at kende, bør vælge en Sommerdag, og han skal holde sit Indtog fra Søsiden. Det

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN Med Begyndelsen af det nittende Aarhundrede syntes Forholdene at tegne sig paa en særlig gunstig Maade for Borgerne i Thisted. Det sidst forløbne

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere