RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE"

Transkript

1 RASMUS CHRISTIANSENS RETROSPEKTIVE UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER O G STUDIER /f/j-

2 JOHN HA1G WHISKY i æ VERDENS ÆLDSTE WHISKYFIRMA VERDENS FINESTE WHISKY KGL. HOFLEVERANDØR TIL KONGERNE AF ENGLAND OG SPANIEN GENERALREPRÆSENTANT FOR DANMARK: OVE T. DAVIDSEN

3 Barbermaskinen ILLUMS No. 7" med det bøjelige Blad er dansk Arbejde, nøje fremstillet efter den bekendte Gi/ette Model, der koster 18 Kr. Pris: komplet i smukt Etui med 6 Knive for KR. med 6 originale GHette Knive 565 HVORFOR kan Illums No. 7" sælges for 5 Kr., naar den amerikanske Maskine koster 18 Kr.? J O! ~ " Barbermaskinen med det ganske tynde bøjelige Blad er amerikansk Opfindelse, som er patenteret i de fleste Lande, men ikke i Danmark, og Patenthaveren har fastsat Udsalgsprisen til 18 Kr. over hele Verden. Da Fabrikationen saaledes er fri her i Landet, og ingen Patent afgift skal svares, og ingen bestemt Udsalgspris skal holdes, er det blevet mig muligt at fremskaffe Illums Nr. 7", der fuldtud har den amerikanske Maskines gode Egenskaber, til Prisen 5 Kr. Denne Pris er saa billig, at Maskinen bør være i hver Mands Eje, og No. 7" har da ogsaa efter et Aars Forløb vundet almindelig Anerkendelse og bruges af flere Tusinde Herrer, dels tit daglig Barbering, deis som Reserve (paa Helligdage eller paa Rejser), naar ingen Barber er ved Haanden. ILLUM.

4 lå JAKOB BADEN BOGBINDER-ETABLISSEMENT KØBMAGERGADE 18 : TELEF MODERNE OG ANT1KE BOGBIND INDBINDING TIL ALLE PRISER ATELIER FOR ADRESSER EB

5 Vilh. Pacht's Tubefarver Danske Bogtrykkeres Farvefabrik Fabrik og Kontor: Flnsensvej 37 København F. Holdbare, danske T ubefarver Garanteret kemisk undersøgte v Faas hos følgende Forhandlere: Andersen, A. G. GI. Kongevej 90. Andersen, Axel H. N. Frihavnsgade 68. Andersen, N. A. N. Frihavnsgade 61. Bjørn, Antoni Dannebrogsgade 32. Bjørn, Georg Griffenfeldtsgade 1. Farvemøllen Grønnegade 33. Frederiksberg Farvehandel H. C. Ørstedsvej 50 C. Frederiksen, F. GI. Kongevej 168. Gruno, G. St. Kongensgade 83. Vilh. Hansen & Co. Nørregade 30. Jensen, Carl GI. Kongevej 121. Jensen, J. C. Dr. Tværgade 40. Kleis, Vald. Vesterbrogade 58. Kultorvets Farvehandel Kultorvet 12. Lyngby Farvehandel Lyngby. Nilsson, A. Bredgade 65. Nordisk Farvefabrik Fælledvej 14. Nørrebros Material- & Farveh. Nørrebrogade 163. Reich, Georg Margrethevej 2, Hellerup. Sie, C. H. Absalonsgade 5. Sie, Frederik Falkonerallé 47. Stelling, A. GI. Torv 6. Sundby Materialhandel Amagerbrogade 154. Trojel, H. Vesterbrogade 73 A. Voldkvarterets Magasiner H. C. Ørstedsvej 70. Waldorff Valdemarsgade 30. Aug. With's Eftf. Vimmelskaftet 34. Østerbros Material- og Farveh. Østerbrogade 60. y

6 VARE.MÆRKt E U ' U T /fyame. Konfektion CL Nørrebrogade 1 A IUHJ.AfRAVN5B0RG0:1 U Alle Nyheder i Damekonfektion stort Udvalg til ekstra billige Priser. Pelsvarer, Plyds- & Fløjlskaaber, Stofkaaber, Ulster og Frakker, Spadseredragter, Gummi - Regnfrakker Vore 4 store Udstillingsvinduer er oplyste til 12 Nat.

7 AA AA Portrætstudie 2 Portrætstudie Billedfortegnelse: 3 Modelstudie af en Mand fra Ryggen Kr Norsk Landskab, Motiv fra Ulviksfjord i Hardanger. Tilh. Hr. kgl. Agent C. H. Meyer 5 Gammel Bondemand fra Hardanger » 6 Gammel Bondekone i Nationaldragt fra Hardanger 100» 7 Portrætstudie 75» 8 Kvindebuste, Studie 25» 9 Kvindehoved do 25» 10 Kvindelig Model set fra Ryggen 25» 11 Kopi efter Rubens: Salomons Dom (Brud stykke) 50» 12 Studie af en nøgen Dreng 50» 13 do. do. do 25» 14 Staaende nøgen Kvinde 50» 15 Studiehoved af en Mand 25» 16 do. af en gammel Mand 50» Studie af et Skelet 25» 18 Siddende nøgen Mand 50» 19 Toget ventes, Motiv fra en Jernbaneover* skæring i Jylland. Tilh. Hr. Kapt. Lerche 20 Toget kommer, Motiv fra Jylland 100» 21 Fra Hauserplads, Skitse 25»

8 AA Løbske Heste. Tilh. Hr. Gross. Harding. 23 Studiehoved til do 25 Kr. 24 Studie til do 50» 25 do. til do 25» 26 do. til do 25» Herreportræt, Knæstykke. Tit/fc. Hr. Malermester Kruse, Aarhus 28 Portrætskitse til do 25» 29 Aftenlandskab, Motiv fra Benzon, Jylland 300» 30 Faar paa en solbeskinnet Bakke do. 200» 31 Skitse til Hestemarked i Aarhus. Tilh.Hr. Gross. Brabrand, Aarhus. Originalen tilh. Aalborg Musæum 32 Studie af Heste (Forarb. t. Hestem. i Aarh.) 100» 33 do. af en graa Hest do. 25» 34 do. af en jysk Bonde do. 25» 35 do. af et Par Bønder med en sort Hest do. 30» 36 do. af en Hestehandler do. 20» En Fuldrigger i Bassin du Kattendyck i Antwerpen 100» 38 Studie fra Scheldefloden udenfor Ant= werpen 50» 39 Siddende ung Pige 25» 40 Portrætstudie 50» 41 En Artilleri=Køreskole ved Aarhus, i Bag* grunden gamle Wallensteins Skanse. Tilh. Fru S. Christiansen, Hellerup.

9 AA 1886 ^ En Artilleriofficer tilhest, Studie til do Kr. 43 En Fløjtespillerske, Aftenlys 50» 44 Staaende kvindelig Model 50» 45 Liggende gammel Mand 50» 46 Mandsfigur, Knajstykke 50» 47 Fløjtespillende Dreng 50» Feltartilleri i Gallop, Motiv fra Bakkerne ved Aarhus 1000» 49 Siddende Kvinde, Lampelys 50» 50 Dameportræt. (Privateje) Den forlorne Søn hos Svinene 600» 52 Skitse til do 25» 53 do. til do 25» 54 Skovinteriør, til do 25» 55 Studie af Svin, til do 30» 56 Lindeallé ved Langesø 100» 57 Septembertaage i Skoven ved Langesø.. 300» 58 Studie af en Hund (Broholmer)... 25» 59 Portræt af Wilhelm af Oranien, Kopi eft. Mierewelt 100» 60 Friluftsstudie af en nøgen Dreng i Graavejr 75» 61 do. do. do. 50» 62 Studiehovede af en Dreng i Solskin 25» 63 Kain og Abel, Skitse 25» 64 Studie af en sort Ged 20» 65 do. af en graa Ged 25» 66 Køerne drives hjem over Bakkerne, Sep= temberdag ved Langesø 400» 7

10 1888 Studie til do 68 do. til do Et Møde paa Landevejen ved Odense, tilh. Stiftsmuseet i Maribo. 70 Dragoner fra 2. Dragonregiment i Odense, Forarbejde til et Møde paa Landevejen 71 En Dagvogn, Studie til do. do 72 En Landevej ved Odense, Studie til do. do. 73 Studie af en Husar i Vinterdolman 74 do. af en Husar til Hest med Karabin 75 do. af en Dragon til Hest i Kappe.. 76 En Dragonordonants 77 Studie af en Dragon i Solskin, Odense. 78 Køer paa Græs, Motiv fra Fyen tilh Frk. Eva Christiansen. 79 Studie af et Rytterharnisk "S do. af do. med Hjelm. 81 Studiehoved af en gammel «e 53 Ti -- CJ C *= > 3 skægget Mand goi t: o.s r 82 do. af en Landsknægt.. f<jt3 OJ rt o Ct Sr 83 do. af en do. u- v.o 84 Landskab med en Vandmølle ved Langesø 85 Dragoner holder Hvil ved Langesø paa Fyn. Kulkarton med Sepia Dameportræt, Knæstykke. (Privateje) 87 Studie til do 88 En Malkeplads i Østjylland 88a Skitse til do. Tilh. Hr. Malermester Alfr. Christensen, Aarhus Kr. 35» 150 >» 50» 30» 50» 75» 100» 800» 125 >» 25» 25» 25» 50» 25» 100» 350» 25» 800»

11 AA En liggende Ko, Studie til do. Tilh.Hr. Redaktør Chr. Gulmann. 90 Interiør fra Kunstnernes Studieskole i Bredgade. I Baggrunden ses Johan Rohde, Albert Gotschalk og Georg Selig= mann 100 Kr Studie af en kvindelig Patient 25» 92 Graabroget jysk Tyr. Motiv fra Viborg* egnen 800» 93 Studie til do 150» 94 En jysk Ko 600» 95 En gaaende Mand, Studie 25» 96 Badende ung Pige, Studie 75» 97 Udsigt over en Del af København med Petri og Frue Kirke 40» Prins Christian paa Dyrskue i Viborg. Tilh. HrfEtatsraad J. HegejJ g 99 Løse jyske Køer, Studie 150» 100 To do. do 75» 101 Jørgen Skram til Tjele. Historisk stili* seret Rytterportræt 300» 102 Studie af en rød jysk Hingst 30» 103 Gamle Asketræer i Blæst, SeptembersoU skin. Motiv fra Tjele 300» 104 Sen Eftermiddagssolskin paa Marken ved Tjele 200» 1893 Kopi efter Velasquez, Philip d. IV. af Spanien, Louvre 400» 106 do. Infantinde af Spanien do 300» 9

12 AA AA 1894 ^ e n Hornblæser efter H. P. Holst. Tilh. Hr. Grosserer Odin Drewes. 108 Gamle Huse fra Provinsen 20 Kr. 109 Herreportræt. Tilh. Fru S. Christiansen. 110 Dameportræt. Tilh. do. 111 Uniformsstudier til den lille Hornblæser » 112 do. til do. 100» 113 do. til do. 50» 114 do. fra Frederik d. VI.s Tid 75» 115 do. fra do. 25» 116 Skovbal, Farvetegning. Tilh. Hr. Etatsraad J. HegeL ) j Kongemiddag i Randers. Tilh. Enkefru I. C. Tvede Mariager Klosterkirke, Tordenvejr 800» 119 Udsigt over Mariager Fjord, Bygevejr.. 130» 120 Fyraften i Lejren paa Blegdamsfælled. Enkefru I. C. Tvede. 121 Engelske Marinesoldater paa Frederiksb. Tilh. Hr. Kunsthandler Vald. Kleis. 122 Grusiner, Studie fra Kavkasus 50» 123 Gurisk Grænsesoldat do. 50» 124 Rheden ved Batoum, i Baggrunden Kav= kasusbjergene 150» 125 Studie af et gammelt Barkskib i Havnen ved Odessa 100» 126 Marinestudie fra Cap Corvoeiro i Portugal 50» 10

13 AA AA do. fra Cap St. Vincent i Spanien 50 Kr. 128 do. fra Gibraltar 50» 129 Marinestudie fra Cap Malea i Grækenland 50» 130 do. fra Kysten af Krim 50» Studie af Hertugen af Cambridge's Ride* dehest fra Dronning Vistorias Jubilæums* prosession 25» 132 do. af en af 8 krémfarvede Hingste fra do. 50» 133 do. af en af de sorte Køreheste fra Princessevognene 25» 134 Studie af en engelsk Ridehest med Felt* marskalk*ridetøj, en engelsk Kyradser* Underofficer og en Kyradserofpcershest 75» 135 Studie af en Major i den engelske Hest* garde og Trompeter i Gaiauniform » En kgl. engelsk Rideknægt 25» 137 Prinsen af Wales's (Edward VII) Ridehest 50» 138 Hertugen af Yorks Ridehest ved Dronning Vistorias Jubilæumsprosession 50» 139 Engelsk Ridehest 25» 140 do. do 25» 141 Engelsk Fodgardist 20» 142 Dampsprøjten kommer, Motiv fra Vester* bros Passage. Tilh. Hr. Kunsth. V. Kleis 143 Dommerdag paa et jysk Dyrskue. Tilh. Hr. Kunsth. V. Kleis 1899 ^ J Y sk Tyr paa Engen v.mariager Fjord. 400» 145 Køer paa Engen v. Mariager Fjord 800»

14 AA AA Studie af en rødbroget Ko 25 Kr. 147 Køer paa Græs, Motiv fra Mariageregnen Tilh. Hr. Kammerh. Bech, Engelsholm do. Studie til samme 75» En Fredsforstyrrer, Motiv fra Bakkerne ved Mariager 1000» 150 En lille gul Hund, Studie til do 25», 151 Landskabsstudie fra Mariager do 100» 152 Køerne drives hjem, Oktoberdag v. Tjele Gouache=Maleri 600» 153 Veteranfest paa Torvet i Mariager. Tilh. Hr. Konsul Ludvigsen Studie til Hingsten prøves, Motiv fra Bjerre Herred (Orig. tilh. Hr. Godsejer Treschow Larvig) 150» 155 Landskab fra Bjerre Herred med Udsigt til Fyen, Studie til Hingsten prøves » 156 En springende Hund, Studie til do 25» 157 Udsigt fra Bakkerne ved Klejs over Pals= gaards Odde til Kattegat. Tilh. Hr. For= pagter Pollner 158 Børn ved Stranden. Tilh. samme 159 De høje Herskaber ventes i Koncertpalæet Tilh. Hr. Direktør Aage Bramsen Slutning af et Høstgilde paa en jysk Herregaard (Gouashe) 200» 161 Børn i en Have. Tilh. Fru S. Christiansen Gammelt Egetræ ved Bencon 250» 12

15 AA AA Paa Engen ved Benzon, Formiddagssol. 150 Kr. 164 Frederik 111 og Hans Nansen ved Kbhvns. Belejring 1658, tilh. Enkefru Mariboe Græssende Ko, Mariageregnen, optræk* kende Torden 800» 166 Studie til do 100» 167 Veteraner blandt Ungdommen, Motiv fra Havnen med forbitrækkende Tordenbyge (Gouache) 400» 168 Landskab ved Mariager 150» Kalv n skal have Mad, Motiv fra Mari* ageregnen 400» 170 Studie af en Kalv 20» Udsi t til Hohøj ved Mariager, skiftende Lys 150» 172 Mariager Kirke, Skitse 50» 173 Drøvtyggende Ko paa en Bakke, Motiv fra Mariager 400» 174 Pløjessene, Motiv fra Mariageregnen » 175 Barneportræt (Privateje) Børneportrætter (Privateje) 177 Portrætgruppe i en Have. Tilh. Hr.fhv. Forpagter Pollner 178 Børnene og Paafuglen 400» 1903 Badende Drenge. Tilh. Forf. GustavWied 180 Ved Stranden, Portrætgruppe (Privateje) 181 En rød Tyr, Landskab fra Falster 150» Skib udenfor Dragør Havn 150»

16 AA AA Et Bestyrelsesmøde (Gouache) ] Tilh. Hr. 184 Hjem fra Malkning do, Konsul 185 Gammeldags Mejeri do. A. Kraun- 186 Malkescene do ^ Fælledblomster, Motiv fra Nørrefælled. 300 Kr. 188 Fælled=Studie 25» 189 Foraarsstueie fra Raadmandsmarken... 25» 190 Barneportræt (Privateje). 191 Paa Stranden ved Dragør, Eftermiddagssol 200» søe 192 Havnemole ved Dragør, Eftermidnagssol Tilh. Hr. Godsejer Lemming Badende Børn i Dammen paa Nørrefælled Det København som forsvandt (Gouache) 300» 194 Krig og Fred paa Nørrefælled do. 350» 195 Friluftsportræt. Tilh. Hr. Godsejer Lem= ming Heste paa Græs do. 197 Husarofficerer, Studie 150» 198 Husartrompeter og Underofficer 75» 199 Kallehave Kirke med Udsigt over Ulf* sund til Møen 150» Foruden Malerier og Studier omfatter UdstiU lingen en Samling Illustrationer, Akvareller og dekora* tive Udkast. 14

17 V, KiiferLcfø & Co, (e-tabkret 1630) ZeCef %y Østergade 4 1 (SuaneapotfeÅcti CJendomJ Jlouueautées for Toraarsscesonen er hjemkommet i stort Uduatg fra Skottand og IDest of Cngfand Meget moderate friser 6 pct. pr. Kpntcuit Den sundeste, fineste og eleganteste Underbeklædning er Dr. Carl Ottosens COTTOSAN Behagelig 1 Brug! Enestaaende stærkt! Faas ægte i Hovedudsalget Store Kongensgade Telefoner 9656, 9657, Nordeas ældste Specialforretning.

18 Prr»fp««nr Knrll hævder som Følge af sine Forsøg, at Hjernens og Nervernes Lecithinmængde er den egentlige Bærer af den specifike Nerveenergi. Jo rigere Cellerne er paa Lecithin, desto kraftigere er Livsvirksomheden. Nervøse og Overanstrængte anbefales derfor Miihlrads Lecithintabletter med den for Hjernen og Nerverne saa vigtige og styrkende Lecithin. Faas paa Apotheker, Pris pr. Æske Kr. 2,25. Brochure gratis. V B Da der findes Alll«Lecithintabletter med langt ringere Lecis thinindhold, bør man udtrykkeligt forlange IMUHLRADS! Eneforhandling for Danmark: Æfamafeizt St. Kongensgade 36 38, Kbh. HORDISK BOGTRYKKERI TELEFON TELEFON 5450 J S H L 5450 CITYGADE 24

19 Tofitiåens TZeprobuåtionsanstaft TtaadQuspfadsen 37 feoerer JCficQeer tir Jflustrations og Xatafog-Hrug fineste Udførelse Tjurtigste levering luftigste Triser forfang ZifOub Tetefon $511 Zetefon $511

20 Giv Agt paa Varemærket! FRA ^CHUISTAD C/rvr? & Iyj3VIGSEfJ t kendes paa MALT T I af dehalhd bærer lli.-'^-vi def-hemærke SØHUbSTAD budvføsbm. 1 )ØK0I3K BOOTKVKKt.N'

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

PRODUKTKATALOG SPECTACULARS

PRODUKTKATALOG SPECTACULARS PRODUKTKATALOG SPECTACULARS don t blend in TAND OU T PLACERINGER Aalborg 71 4 9 5 3 2 10 11 G 6 8 4 For optimal visning: Randers Århus Adobe Reader / browser 71 4 9 5 3 2 10 11 6 8 F 4 Går til skrevne

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Lagkagehuset VISUEL AFLEVERING. - af Christian Olin

Lagkagehuset VISUEL AFLEVERING. - af Christian Olin Lagkagehuset VISUEL AFLEVERING - af Christian Olin Farvepalette 1 Pantone 208 C C: 0%, M: 100%, Y:36%, K:37% Pantone 4625 C C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 79% Sort Texture: flødeskum Hvid Bomærke 2 Bomærke

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling Undervisningsmateriale til Indskolingen Karen Blixen Museet 2014 Tekst: Naja Pedersen 1 Til underviserne: Formålet med dette undervisningsmateriale er at give

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 Skuespilhuset - København Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 System: Indfarvet slutpuds 407 Udførende: Pihl & Søn A/S Belis Bar Lokale: Restaurant Areal:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær KIRKENS KORSHÆR FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær HVAD ER KIRKENS KORSHÆR? Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker. EN FRIVILLIGORGANISATION

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

En stilhed som også betyder at lyng og urter er klar til at forny sig - som en anden Fugl Phønix, der genopstår af asken.

En stilhed som også betyder at lyng og urter er klar til at forny sig - som en anden Fugl Phønix, der genopstår af asken. Anmeldelse af bogen Lyngheden gennem årtusinder Det europæiske hedelandskab. Af Svein Haaland. Stilhed. Larmende stilhed. For få øjeblikke siden var lyngheden et inferno af flammer og larm fra ilden. Når

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Farvepaletten. Pantone 208 C C: 0%, M: 100%, Y:36%, K:37% Pantone 4625 C C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 79% Sort. Texture: flødeskum.

Farvepaletten. Pantone 208 C C: 0%, M: 100%, Y:36%, K:37% Pantone 4625 C C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 79% Sort. Texture: flødeskum. Forside Farvepaletten Pantone 208 C C: 0%, M: 100%, Y:36%, K:37% Pantone 625 C C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 79% Sort Texture: flødeskum Hvid Bomærke Bomærke - komposition chokolade ornament (snirkel) initialer

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Wismann Property Consult A/S www.wismann-as.dk Åboulevard 1, st. 1635 Kbh. V. 4088 1998

Wismann Property Consult A/S www.wismann-as.dk Åboulevard 1, st. 1635 Kbh. V. 4088 1998 Wismann Property Consult A/S www.wismann-as.dk Åboulevard 1, st. 1635 Kbh. V. 4088 1998 lw@wismann-as.dk Kolonnneforklaringer Opdateret af Lars Wismann 14-04-2014 1) nr., adresse, dato f. handel., post,

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere