Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010"

Transkript

1 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. juli 2010 klokken 19:15 på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. : På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Til stede: EJ, CH, JCK, HC, LM, MM Afbud: BL. Dagsorden Nu sekretær ansat Martin Mehlsen Ekstraordinært punkt Ny computer til sekretæren, da den gamle lader til at have udviklet en fatal fejl. 5000,- bevilget. 1. Valg af ordstyrer og referent Referent: MM Ordstyrer: JKC Referentens bemærkning: Dette er del to af et møde påbegyndt torsdag den 17. juni. De dagsordenspunkter skrevet med gråt er dækket på det første møde, og er at finde i et referat af HC 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra maj 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering a. Beboerkort (EJ) b. Husdyr database (PHS) c. TV kanaler (PHS, KA, DB og JCK) d. Rengøring i BF (KA) e. Garage/elbilsarbejdsgruppen (JCK) (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 1 af 7

2 f. VoIP og telefonsystemet (DB og JCK) g. Bestyrelseskursus (PHS, HC og CH) h. Projektor (JCK og KA) i. Udlåns vaskekort til beboerkontoret (BL) j. Havevandring 5. Post og meddelelser Orientering 6. Nyt fra kassereren Orientering 7. Forretningsorden, 2. behandling (CH og JCK) Bilag 1 Følgende ændringer blev forslået: Ud med forkortelser af forretningsordenen og erstat dem med den fulde ordlyd Pkt 14 omformuleres til abc underpunkter Pkt 13 stryg nummer inddelingen Pkt 23b bladgruppens arbejde (HC) skal man gå via AB for at tage kontakt til andre organisationer? Pkt 22 og 23c Hvem ansætter sekretæren? Står ikke i forretningsordenen! Bør ændres til AB ansætter personale til det nødvendige arbejde. Vedtægtsændringer! Kapitel 4 fjernes fra forretningsordenen, og et punkt vedr. vedtægtsændringer føjes til næste dagsorden. Ændringer i pkt. 22 og 23 annulleres Pkt 6 beslutningsdygtighed? Er et medlem beslutningsdygtigt? AB er beslutningsdygtig når minimum 1/3 af AB s medlemmer er til stede! Under nyt Pkt 5 Forretningsorden skal være offentlig tilgængelig! Forretningsorden er vedtaget med ændringer! (Bilag 1: Rettet forretningsorden) 8. AB Wiki (JCK) Orientering Udsættes til næste møde 9. Booking af Beboerkontoret (CH + JCK) Der er efterhånden kommet en del aktivitet i Beboerforeningen. Deriblandt bliver mødelokalet til (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 2 af 7

3 beboerkontoret benyttet en del. Det skaber til tider konflikter. Derfor foreslås det, at vi benytter en kalender til booking af beboerkontoret. Bookning af fællessalen efter samme model kan også være en fordel (JCK) Elektronisk(JCK): Alle har mulighed for at booke og slå op i kalenderen hjemmefra (kræver googlekonto) Beboerne kan se om lokalerne er ledige på hjemmesiden. Papirkalender(CH): Det er nemmest Det blev besluttet at benytte en elektronisk kalender. Festlokalet kan kun bookes af private i weekenderne via servicemedarbejdere. Grupper kan ikke længere leje festlokalet i hverdagen. Mødelokale AB og udvalg under AB kan booke selv. Beboergrupper kan kun booke hos servicemedarbejdere Fællessalen AB og udvalg under AB kan booke selv. Grupper kan booke hos servicemedarbejderne. Kalender på nettet 10.Kopimaskine (CH + JCK) Hvorfor har vi 2 kopi maskiner? Kan det mon betale sig, at vi kommer af med begge og investere i en multifunktionsprinter? Den ene virker ikke (AUB s gamle), den anden virker næsten og er leaset for 1100,- kvartalet hos XEROX. Der er brug for en printer/kopimaskine, der kan klare A3-format. CH finder ud af hvad vores aftale er, undersøg rentabiliteten i at reparere den leasede maskine. 11.Debatmøde om A og B ordning (DB) Debat og beslutning Christian foreslog at vi invitere en ud fra BL med til mødet. Han vil gerne undersøge om de har mulighed for at stille en person til rådighed for at opkvalificere debatten. DB kommer med forslag til dato i anden halvdel af DB er i Marokko. CH har snakket med PHS og er kommet frem til at der er rabat hvis det er AUB der booker hos Boligselskabernes Landsforening der ikke fås hvis Morbærhaven booker. AUB holder næste møde i september og kan ikke beslutte før. CH taler med DB og PHS om dato og booking hos Boligselskabernes Landsforening 12.AB vs. AUB (CH + EJ) Debat Hvad er AB og AUBs resort område. (CH) EJ har bemærket Vi har modstridende vedtægter. Træder et tvunget medlem af AB (redaktør, netværksadministrator og bestyrer) ud af AUB, vil vi stå med enten en tom plads i AUB, eller have for mange i AB. (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 3 af 7

4 EJ s del bliver trukket ud til det udvalg der kigger på vedtægter, resten udsættes til næste møde med PHS s tilstedeværelse. 13.Sikkerhed i beboerforeningens lokaler (PHS og HC) Debat Intet nyt. Der er ikke tjekket brandsikkerhed i alle beboerforeningens lokaler. Skal det tjekkes, skal der sikres adgang til alle rum. Der skal bruges forskellige nøgler til forskellige rum og døre. Helge har nøgler til alt, men skal formelt godkendes af AUB. Hvad er de lovgivningsmæssige regler? HC kontakter en konsulent for et møde for at gennemgå lokalerne og få et tilbud på evt. lovliggørelse af observerede problemer Indeklima gennemgås til næste møde. 14.Tydeligere info om fremleje (EJ og CH) Debat EJ ønsker at stryges fra det punkt. Folk følger ikke formalia ved fremleje. (HC)Infogruppen har lagt en slagplan. Info om boligselskabet først i informationsmaterialet. Dette punkt hører under her. Infogruppen er en uofficiel enhed der pt. ikke er oprettet under AB, og flere medlemmer ønsker ikke at være under AB lige nu. Er man en selvstændig gruppe der mødes for egen regning og risiko, eller er man en gruppe der målrettet arbejder for information i Morbærhaven. : Infogruppen fungerer som autonom projektgruppe, AB fungerer som styregruppe, der udelukkende skal godkende projektgruppens output, og skal udstikke retningslinjer for i hvor stor grad infogruppen selvstændig sender information ud. Punkt til næste møde: Identifikation af udvalg og udstikning af arbejdsrammer og ansvarsområder/beslutningskompetancer (CH) 15.Kontorudvalgets beslutningskompetenceområde (JCK og CH)Debat og beslutning Citat fra mail af Christian: Jeg vil også gerne lige nævne, at der - for os i kontorudvalget - hersker den klare opfattelse, at den daglige drift, herunder ledelse af beboerforeningens ansatte, ER kontorudvalgets resortområde, ligesom det også er kontorudvalget som står for udarbejdelse af jobannoncer, ansættelsessamtaler osv.. Det er naturligvis vigtigt, at alle i AB er enige om dette, og dette ikke er tilfældet, så vil vi meget gerne have det som selvstændigt debat/beslutningspunkt på næste AB-møde, da det naturligvis ikke er tilfredstillende for hverken de ansatte eller os i kontorudvalget, ikke at vide hvilket mandat vi arbejder på. At AB-medlemmer udstikker retningslinjer for medarbejderne udenom kontorudvalget, fungerer ikke. Kontorudvalget ønsker at have kompetencen til at lede arbejdet, og AB-medlemmers kommunikation (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 4 af 7

5 vedr. arbejdsfordeling og arbejdsgange skal gå via kontorudvalget! Vedtaget! 16.Festlokale gulv (CH) Gulvet i festlokalet trænger til en kærlig hånd. Der er en irriterende metalliste som gør rengøringsarbejdet besværligt. Kan vi få lavet en finere anordning evt. af træ, så der ikke er niveau forskel. AUB-opgave (HC) tager kontakt til Helge 17.Notat om forurening pa Blomsterkrogen (JCK) Bilag 3 AB har fået et notat om potentiel forurening i jorden ved nyttehaverne. Johnny har sendt en mail til beboeren om, at henvendelsen vil blive behandlet på et senere møde. AUB-opgave HC tager kontakt til AUB s bestyrelse og informerer Helge 18.Udlæg til grupper (CH) Hvordan gør vi arbejdet nemmere for servicepersonalet, at håndtere udlæg til grupper. Det kan være meget svært at vide, om en beboer er medlem og har ret til at få udbetalt udlæg for en given gruppe. Er det evt. en fordel ved, at grupperne ikke får udbetalt kontant, men direkte til deres konto? 19.Fremtidige møder (JCK) Debat og beslutning Vi har pt. kun et møde om måneden. Hele 2010 har vi indtil videre haft rigtig mange ting på dagsordenen, og et møde har vi flyttet pga. det blev for sent efter FM. Derfor vil jeg gerne have, at vi finder en langsigtet løsning. Forslag: De måneder hvor der er FM, holder vi møde søndagen efter FM. 20.Nøgler 21.Næste Fællesmøde (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 5 af 7

6 a. Punkter til FM -Valg af 2 AB medlemmer -Valg af 3 KNIU-medlemmer -Anke af AB s stadfæstelse af nyttehavegruppens eksklusion af et medlem (Bilag. AB s beslutning og evt indlæg fra Nyttehavegruppen og impliceret medlem) (JCK tager kontakt til de implicerede) -Beretninger. 1)AB informerer om udvalg under AB hvad er der sket 2)Info om sager der har været oppe i AB (beboer + grupperelavante sager)(nice to know need to know) (JCK) - om etablering af el-ladestandere -Forsøgsmæssig etablering af videoovervågning af P-plads b. Hvem deltager? JCK, HC, LM, MM og muligvis CH c. Praktiske opgaver Ordstyrer: CH alternativt JCK, referent: MM 22.Næste møde Punkter til næste møde: Afholdelse af et sommerloppemarked (HC) Nedsætning af et udvalg til gennemgang af vedtægter for nødvendige ændringer jf. pkt. 7 og 12 (JCK) Indeklima i Beboerforeningens lokaler jf. pkt. 13 (PHS og HC) Identifikation af udvalg og udstikning af arbejdsrammer og ansvarsområder/beslutningskompetancer jf. pkt. 14 (CH) Næste møde er 19. august efter fællesmødet. 23.Eventuelt Infogruppen og kommunikationsgruppen skulle måske identificeres og defineres på et punkt på næste møde. Helge er ikke gået i gang med at renovere det gamle mørkekammer endnu pga. skimmelsvamp Servicemedarbejder Katrine, festkontrollant Rene, og sekretær Martin er ansat. Morbærhaven i Albertslund Posten. Det er voldsomt skadeligt at Morbærhaven skal ende med dårlige flytteafregningssager. Det er for dårligt, og vi har alle en fælles opgave for at få minimeret de uheldige sager. (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 6 af 7

7 24.Evaluering (CH), Henrik Conradsen (HC), Kasserer: Lars Munter (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Side 7 af 7

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Deltagere: Marie 7D Claus 11B Mads 15C Janni 6B Kristian 7A Lea 8C (Centerleder) Jacob 8C Afbud: Thea Dennis Formalia Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas 19-22 referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie 16-40 Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund (KF), 7A Mads Housø Hansen

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere