Rådsmøde den 09/ kl. 19:00 i Centerbygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen"

Transkript

1 Rådsmøde den 09/ kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jacob H. S. Rasmussen (JSR), 8C Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund (KF), 7A Mads Housø Hansen (MHH), 15C Marie Viholt Oxfeldt (MOX), 7D Suppleanter til stede Janni Sandlykke (JS), 6D Thea Grastrup-Hansen (TGH), 1D Andre til stede Jean 13B (Centerleder) Solveig 5C Jesper 5F Maria 11B Referat 1. Formalia Valg af referent: MOX. Valg af dirigent: CGB. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Godkendelse af referat fra sidste møde (november): Godkendt. Godkendelse af referat fra tidligere møde (juni): Kan ikke godkendes, da det stadig mangler at blive rettet. Dennis sender det ud som noget andet end PDF. 2. Meddelelser a. Bestyrelsen i. Techem Vores måleapparater ser ud til at måle. Bestyrelsen ser gerne, at vi inden for ½-1 år begynder at køre de målere på, der virker. Tommas finder tallene på hovedmåleren og holder dem op på mod de målinger, Techem har lavet. ii. iii. iv. Rotteaffæren Flere fælder end beregnet. Prisen bliver i alt kroner. Tommas har opsagt kontrakten med det gamle rottefirma. Overfladebekæmpelsen skal ryddes sammen. PKS Vil gerne i løbet af året invitere os til et møde omkring fremtiden for PKS samt de IT mæssige foranstaltninger omkring PKS. Mobilantennen Senere punkt. 3. Nyt fra/til centerlederen Side 1 af 7

2 a. Fra i. Telefonpenge, hvem skal have dem? Det skal PKS. b. Til i. Hvordan ser det ud med morgenåbningstiden? Der vil blive ændret på det, så morgenåbningstiden kun bliver en halv time og så kommer der en ekstra time på en af aftenerne. 4. Nyt fra/til inspektørerne a. Fra b. Til Vi skal have mails omkring det arbejde, der udføres herude. Vi skal have inspektørernes beretning. Der er budgetteret, at vi skal have renoveret lamperne på parkeringspladsen. Det bliver sat i gang først i det nye år. Vi vil gerne opfordre til, at der bliver arbejdet på sensoren, så lamperne ikke lyser to timer for meget i hver ende af dagen. 5. Inspektørordningen Der er blevet mere og mere utilfredshed med inspektørerne på kollegiet. Vi er en sammenslutning af kollegier, der hører under de samme inspektører, og derfor er påstanden fra insp. at vi får favorable priser, når vi køber materialer, maskiner osv. Vi skal have lavet en undersøgelse af tilfredsheden med inspektørerne på kollegiet, så vi har noget konkret at gå videre med. Der kommer et spørgeskema rundt både digitalt og fysisk, og på næste rådsmøde følger vi op på de svar, der er kommet. Hvis der ikke er kommet nok svar ind, udskyder vi det til mødet i februar. Vi skal have eksakte priser fra PKS om, hvad det koster os at have den nuværende inspektørordning. Det skal udredes, hvilke opgaver, der er vores og hvilke opgaver, der er inspektørernes. I forhold til det skal vi også sørge for, at de stiller materialer til rådighed. Dennis har arbejdet på et system, hvor beboere og inspektører har adgang til, så man kan følge sin sag, og så begge parter kan gå ind at skrive, når der er ændringer i sagen og når den bliver afsluttet. Vi opretter en inspektørkontakt , så alle s ikke kommer ind på rådsmailen, og så inspektørkontakten kan holde styr på sagerne. På denne måde kan man også videregive informationerne til næste inspektørkontakt. Dette samt andet inspektørrelateret vil blive taget op på et særskilt møde efter resultatet fra tilfredshedsundersøgelsen foreligger. 6. Enkeltsager i forhold til inspektørerne a. Kritik af rottesagen i avisen Ifølge beboeren har inspektørerne ikke reageret på, at beboerne har haft mistanke om rotter. Beboerne har fået forskellige ting at høre fra rottefirmaet (det gamle) end inspektørerne har hørt fra dem. Beboerne har fået at vide, af rottefirmaet at de har anbefalet inspektørerne at få sat diverse undersøgelser i gang. Inspektørerne siger at de har fået at vide, at der ikke er noget problem. Det er ord mod ord. Inspektørerne har i denne sag haft problemer med kommunikationen til beboerne, der for eksempel har fået at vide, at de bare skal vænne sig til lydene under gulvet og lukke døren ind til skraldeskuret. Der kan desværre ikke konkluderes noget ud fra dette andet end at det er et problem med inspektørernes kommunikation. b. Problemer i 12A omkring skimmelsvamp Inspektørerne er i gang med at undersøge sagen. Det er flere år siden, der første gang blev fundet svamp i lejligheden, og der bør inspektørerne have set det. I mellemtiden har der boet andre i lejligheden, der har malet over, da de flyttede for et halvt års tid siden, og nu er det begyndt at komme igennem malingen. Tommas indrømmer, at det generelt er et problem i endelejlighederne, og derfor vil det være interessant at få tjekket alle endelejlighederne. Dette vil der blive vendt Side 2 af 7

3 tilbage til på et senere tidspunkt. c. Problemer med svamp på badeværelserne Det er et tilbagevendende problem, når der blokeres en dør ud til badeværelset. Det anbefales at rense ventilationsskakten jævnligt, gerne hver anden måned for at holde ventilationen i gang. Der er gang i at udskifte ventilationssystemet, og der er skiftet i 4 huse indtil videre. Der bliver installeret nyt ventilationssystem i 2 huse om året. d. Sagen mellem Maria 11A og René omkring snerydning foran bedet ved gavlen af hus 11 Det er et problem, at maskinen til at rydde sne er for bred til fortovet på stykket foran hus 11. Maria brugte lang tid i sommer på at rette fliserne op, og det er helt skævt igen. René påstår, at han det seneste halve år har informeret rådet om, at tingene skal fjernes i forbindelse med snerydning. Dette har ingen i rådet fået information om. Andet problem i sagen er, at René har overfuset Maria, da de talte om sagen, og han har blandt andet truet hendes kat. Dette fører til en skriftlig advarsel til René. 7. Nyt fra diverse udvalg a. DFK Vi havde ingen deltagende ved seneste møde, men referatet fortæller: Studieaktivitets undersøgelsen 2010 er gået godt. Forhåbentligt stadig fuldbelægning. Ønske om at holde åbent hus ved DTU med deltagere fra hvert kollegie og fra PKS Findbolig.nu har stadig problemer med deres hjemmeside Utilfredshed med håndværkeres færdige resultater Problemer med tyveri af biler Procedure for intern flytning, PKS får 500 kr. I administrations gebyr. b. Netgruppen Ny kalender på hjemmesiden. Det nye mail system er i gang med at blive sat i kraft. Henrik og Jesper, der kan oprette adgang til K-net er ikke til rådighed i øjeblikket, og derfor har de, der er flyttet ind i december ikke få adgang til internettet. Er man en af dem, der ikke kan komme på nettet af denne årsag, kan man gå på knet.bolignet.dk og købe direkte adgang til internettet. Beløbet kan efterfølgende søges hos konto 25. c. Aktivitetsforeningen Børnegymnastik virker til at gå godt. Der opstartes Zumba /aerobic i det nye år. Juletræsfesten gik godt med mere end 30 tilmeldte. Rådet opfordrer Aktivitetsforeningen til at købe et julemandskostume, når julen er ovre der kan de garanteret erhverves billigt. På søndag er der indendørs loppemarked efterfulgt af julebal i række 3. Der arbejdes på at finde ud af, hvad der skal ske med motionsrummet. Den nye bestyrelse har masser af gå-på-mod, og der bliver arbejdet godt sammen. d. Avisgruppen Der er fra avisgruppens side tilfredshed med seneste nummer af avisen, og det er dejligt, at beboerne er begyndt at være mere med blandt andet i form af læserbreve. Redaktionen er kede af, at vi ikke har modtaget nogle beskeder på vores nye mail adresse. e. KAF Der er stilstand i øjeblikket. Den nye aftale bør træde i kraft 1. januar. Mads vil opdatere hjemmesiden (www.kaf.nu) 8. Gennemgang af rækkemødereferater a. Række 8 Det bliver påpeget, at beboermødet var meget langt, og det bør overvejes at sætte tidsbegrænsninger på punkterne. Side 3 af 7

4 9. Ansøgninger til konto 25 a. Miljøgruppen søger 100 kroner til julefrokost. Godkendt. b. Rådet søger kroner til toner til printeren. Godkendt. c. Rådet søger 600 kroner til papir til printeren. Godkendt. d. Lysnissen søger 152 kroner til fyrfadslys. Godkendt. e. Solveig 5C søger 500 kroner til køb af Zumba dvd til mandags aerobic. Godkendt. f. Kvindemadklubben søger 50 kroner pr person til opstartsmiddagen og op til kroner til opstart. Der er debat i rådet omkring, hvorvidt man i rådet bør give penge til noget, der i dette tilfælde kun omhandler kvinder. Der stemmes om det i beboerrådet. 4 stemmer for, og 3 stemmer i mod. Godkendt. g. Aktivitetsforeningen søger kroner til juleloppemarked og julebal. Godkendt. h. Række 8 søger 250 kroner til afholdelse af næste rækkehavedag, der afholdes i marts. Godkendt. 10. Punkter til næste rækkemødedagsorden a. Kommende rådsmøde: torsdag den 6. januar 2011, mandag den 7. februar og mandag den 7. marts. b. Ekstraordinært beboermøde mandag den 17. januar c. Forårets havedag lørdag den 9. april d. Ikke udlåns ting må ikke fjernes fra centerbygningen for eksempel skal borde og stole blive i centerbygningen. 11. Fremlæggelse af konkret lejekontrakt fra Telenor/Rambøll omkring mobilmasten Der blev på bestyrelsesmøde fremlagt en konkret lejekontrakt. Opfattelsen i rådet var, at det var et oplæg til diskussion, men på bestyrelsesmødet blev der rykket fra Rambøll omkring underskrivelsen. I rådet er der enighed om, at der ikke er blevet godkendt noget endeligt. Lejekontrakten siger, at vi afgiver 22 m 2 til en 20 meter høj mobilmast samt skabe. Det vil give os kroner årligt pr. selskab, og lige nu har vi et selskab plus to der er interesserede. Det er kun PKS, der fra vores side har været inde over sagen, og vi vil få det tjekket igennem af en uvildig rådgiver. Vi skal også have lagt fast, hvordan containerpladsen efterfølgende kommer til at se ud. Forslaget skal til beboerne på det kommende ekstraordinære beboermøde. Bestyrelsen anbefaler os at takke ja, og beboerrådet vil også melde sin holdning ud. Dette vil ske efter næste rådsmøde. 12. Udarbejdelse af ændring i husordnen omkring havedagsbetaling Med stemmerne 3 for 500 kroner, 2 for 300 kroner og 2 blanke fastsættes beløbet til 500 kroner for udeblivelse til havedagene. Forslaget kommer til at lyde: Vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejde på kollegiets område sker primært på de 2 årlige havedage. Datoen for havedagen udmeldes senest 4 måneder i forvejen. Hver lejlighed skal stille med mindst en arbejdsdygtig voksen. Deltager man ikke i den pågældende havedag, betaler man 500 kroner, som opkræves via huslejen. Har man ikke mulighed for at deltage på havedagen, kan man ansøge rådet om at få lov til at udføre sin del af arbejdet efter aftale. Man fritages for at betale, hvis man er flyttet ind samme måned eller måneden før, havedagen falder eller hvis man flytter ud i samme måned. Der vil blive stemt om det på det kommende ekstraordinære beboermøde, og der vil blive stemt mellem dette forslag og en accept af en mulig huslejestigning på omkring 400 kroner per måned. 13. Punkter fra møde med Grønærten onsdag den 8. december 2010 Marie og Mads har holdt møde med den daglige leder af Grønærten, hvor der blev talt om, hvordan vi får kommunikeret ud til kollegiets beboere, at vi har en institution på kollegiets område, og hvad der Side 4 af 7

5 foregår og er foregået deroppe. Vi skal have en bedre kommunikation kollegiet og Grønærten imellem. Vi skal have information på hjemmesiden og i velkomstfolderen samt i avisen. Grønærten vil gerne have en side i avisen, hvor de kan informere om, hvad der foregår i institutionen. Der vil blive afholdt et årligt åbent hus arrangement, hvor man kan komme og se institutionen. Vi skubber diskussionen omkring, hvorvidt Grønærten skal have lov til at låne pejsestuen formiddage ind i mellem, til et senere rådsmøde. 14. Nøgle til printerrummet til de forskellige udvalg Printeren bliver flyttet til studierummet i et aflåst skab, hvor de forskellige udvalg vil få adgang. Netgruppen står for i samarbejde med avisgruppen og inspektørkontakten at anskaffe skab og hængelås. Konkret forslag ligger ved næstkommende rådsmøde. 15. Brug af sociale medier som kommunikationsmiddel og hvordan Aktivitetsforeningen foreslår at Aktivitetsforeningens gruppe på Facebook nedlægges, og man i stedet benytter den gruppe, der er for kollegiet til at invitere til events. Alternativt kan man lave en gruppe for nuværende beboere og en gruppe for tidligere beboere. Vi er enige om, at vi vil bruge Facebook. Den nuværende gruppe vil blive brugt til at informere om events. De øvrige udvalg får adgang. Der oprettes en gruppe for tidligere beboere. 16. Legepladsen mellem hus 9 og 10 Vi udskyder punktet til et møde tættere på havedagen. Vi opfordrer kollegianerne til at komme med forslag til brug af området. 17. Rækkerepræsentanter Det er vigtigt, at vi får rækkerne til at fungere, for på den måde får vi også de nye med. Claus er i gang med at undersøge, hvordan det går med arbejdet i rækkerne og fastlægge, hvad en rækkerepræsentant skal lave. Claus taler med samtlige rækkerepræsentanter inden næste møde. 18. Vaskeri få lavet tørretumblerne om til reservering Det kan godt lade sig gøre at få lavet reservering på tørretumblerne. Er vi interesserede i det? Muligvis er vi, men i første omgang vil vi prøve at appellere til, at reglementet deroppe bliver overholdt. Reglerne vil blive gjort mere tydelige i vaskeriet. Det indskærpes at vaskerireglerne SKAL overholdes, ellers kan det medføre en skriftlig advarsel. Vi minder om følgende: 1) Tøjet skal tages ud af maskinen umiddelbart efter vasketiden er færdig 2) Tørretumbleren er reserveret til dem der har haft vasketid før. 19. Langtidsbudget efter afholdt tilstandsrapportmøde a. Kollegiearbejde Der lægges op til, at kollegianerne som udgangspunkt står for alt udvendigt vedligeholdelsesarbejde, så inspektørerne kun skal lave specifikke opgaver. b. Fliser Vi vil gerne have renoveret fliserne langs vejen. Som udgangspunkt har vi ikke råd til det, og vi vil gerne have lagt de rør om, der ligger under. Det er blevet omlagt i regnskabet, så der kan blive repareret nogle af de kritiske steder med det samme. c. Sparetoiletter Side 5 af 7

6 Det vil fremover blive indført, når det er tid til at udskifte toiletter. Genindtjeningen er omkring halvandet år. d. Ventilation i kælderen Det bliver der gået videre med i samme e. Renovering af dørtrin 44 dørtrin skal repareres. Det er blevet påskrevet næste regnskabsår, så arbejdet kan gå i gang, når det nye regnskabsår går i gang. f. Revner i mur ind mod børnehaven Hvis mur er det? Charlotte fra Grønærten går videre med det. g. Techem Tommas mener, at strøm- og varmemålerne virker. Det skal der følges op på ved at sammenligne målingerne med hovedmåleren. h. Kæmpeprojekter Vi skal have lavet tage indenfor nær fremtid. Tommas anbefaler, at vi søger fonde til betaling af denne meget store post. Vi har et hængeparti med nogle varmerør. Det vil blive undersøgt nærmere. Badeværelser skal renoveres indenfor år. Renovering af et badeværelse koster omkring kroner. i. Fondsansøgninger VKR har fået 2 millioner fra fond til renovering af køkkener samt indgangspartier. Det anbefales, at vi søger fonde til store projekter. j. Beskæring af træer Tommas mangler en liste over, hvilke træer, vi gerne vil have fældet, og så vil han gå en tur med en kommunemand. Jesper laver liste med placering og billeder 20. Wiki til rådet Der er oprettet en wiki til rådet, så vi kan beholde den information vi har og nemmere kan give det videre til det nye råd. Der er sendt en mail med link til rådet, og det tjekkes i gennem. 21. Salg af CO 2 overskud fra fyret Det henstilles, at CO 2 skrives rigtigt fremover. NRGi har tilbudt at købe CO 2 overskuddet på det nye fyr. En løsning er, at vi får pengene i hånden (28.000), en anden løsning er, at de giver os nogle rådgivningstimer samt EMO rapport. Da EMO rapporten koster vælger vi enstemmigt at tage den anden nævnte løsning. 22. Installering af TKOL i sin gmail (medbring bærbar) Udskudt 23. Mødekalender a. Rådsmøder i. Torsdag den 6. januar 2011 (afbud fra Jesper) i. Mandag den 7. februar 2011 (afbud fra Jacob) ii. Mandag den 7. marts 2011 b. Ekstraordinært beboermøde j. Mandag den 17. januar 2011 c. Havedag k. Lørdag den 9. april 2011 Side 6 af 7

7 24. Eventuelt a. Mail omkring udlån af ting fra centerlederen kan der være lettere adgang til de forskellige ting? Rækkerepræsentanten skal have adgang til kælderen i centerbygningen, og udlånstingene vil blive placeret der, så de er tilgængelige. b. Problem i flere lejligheder med klonk lyde fra gulvet. Man fandt muligvis årsagen til denne lyd ved renoveringen af 1A. For at lave det, skal hele gulvet hives op, lejlighedens beboere skal genhuses, problemet skal laves, og gulvet skal lægges igen. Kristian stiller sig meget mistroisk overfor den forklaring, inspektørerne har givet om, hvad problemet er. Side 7 af 7

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund (KF), 7A Mads Housø Hansen

Læs mere

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Deltagere: Marie 7D Claus 11B Mads 15C Janni 6B Kristian 7A Lea 8C (Centerleder) Jacob 8C Afbud: Thea Dennis Formalia Valg af dirigent

Læs mere

Referat af beboermøde den 19. april 2010

Referat af beboermøde den 19. april 2010 Referat af beboermøde den 19. april 2010 Valg af dirigent: Mads er valgt. Valg af referent: Cecilie er referent. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Referatet er godkendt. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Sidsel Marie Andersen (SA) 19B Randi Larsen (RL) 11A Kenneth Hytting

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Rådsmedlemmer ikke

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Februar 2012 Årgang 39. Nr. 1, Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer Kære hundeejere I bedes lufte jeres hunde uden for kollegiets område. Det er jeres

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere