Årsberetning Polyteknisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Polyteknisk Forening 13. april 2012

2

3 Indhold 1 Organisationen Formand Næstformand Forretningsrådsformand S-Hus Formand Den socialpolitiske ordfører Uddannelsespolitisk Ordfører International og boligpolitisk ordfører PF s fællesråd BRUTTO Valg PF Valget nu kaldt rådsaften DTU valget Faglige råd Civil Civil BYG-rådet Civil Design-rådet Civil FN-rådet Civil Medico Civil Miljø-rådet Civil P&K Civil S/M-rådet Civil ElKo-rådet Civil K/Bio/TBM-rådene Faglige råd Diplom Diplom Kemi Diplom IT/ITØ Diplom Trafik og Transport Forretningssektoren Ansatte Polyteknisk Boghandel PB Forretningsrådet FRR Ekstern Revision Polyteknisk Telefoni Forening PTF Fundraising og samarbejde Kritisk revision

4 4 INDHOLD 3 Socialsektoren Socialudvalget Socialudvalgsmøde d. 17. januar Socialudvalgsmøde d. 16. februar Socialudvalgsmøde d. 17. marts Socialudvalgsmøde d. 12. april Socialudvalgsmøde d. 11. maj Socialudvalgsmøde d. 06. juni Socialudvalgsmøde d. 13. september Socialudvalgsmøde d. 10. oktober Socialudvalgsmøde d. 11. november Socialudvalgsmøde d. 04. januar SocialPolitisk Gruppe SPG Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg PFIU DTU Idtrætten DTUs Biblioteksforum Fredagscaféudvalget Klubudvalget Klubber PF Klubuge Anvendt Træ og Metal ATM PF Foto Elektronikværkstedet PRG PF Friluft Pfantasy Dome PF Vin ArbejdsMiljøUdvalg - AMU Koncern ArbejdsMiljøUdvalget - KAMU StudieMiljøUdvalget SMU AMU Nanotech AMU Kemi AMU Miljø Studiestart Koordinering Af Bachelor Studiestarten KABS Kandidatstudiestart Rusbogen BUDDY Arrangementer Årsfesten Årets underviser Årsfesttalen PFs Fodboldturnering PFs Motionsløb PF Skitur PF Fest PF Åbent Hus Aktivfest DTU LAN-party SenSommmerFest SSF

5 INDHOLD Grøn dyst Folketingsvalgdebat Uddannelsespolitisk sektor UddannelsesPolitisk Råd - UPR UddannelsesPolitisk Gruppe - UPG DTUs kollegiale organer Akademisk Råd Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civilingeniøruddannelsen CUU Institutstudienævn på DTUs institutter og centre DTU BYG DTU Fotonik DTU Fysik DTU Kemiteknik DTU Elektro DTU Management DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Nanotech DTU Risø DTU Space DTU Transport DTU Veterinærinstitut S-Huset Kaffestuen PF Caféen Kælderbaren Studenterhusets renovering Aktivitetsudvalget Crew Polyjoint Booking Polyteknisk Forenings kommunikationsgruppe PR gruppen Scenelys Studenterhusets interne arrangementer Eksterne samarbejdspartnere Danske Studerendes Fællesråd DSF Politikkonferencer Uddannelsespolitisk Udvalg LevevilkårdsUdvalget Landsforum LF Ingeniørkoordineringen ved DSF IngKoo Ingeniørforeningen i Danmark IDA samarbejdet IUS og følgegruppen for ingeniør uddannelsen StudenterSamfundet Øresund SSØ

6 6 INDHOLD 8 Projekter Lektiecafé Lokaleomfordeling og Sekretariatsflytning Læsesalen PF på Roskilde Diverse beretninger PF Nyt PF s stand på DTU Åbent Hus DSE messen IHK sagen Krydsfelt Arkivering i Polyteknisk Forening PF Kino DTUs studenterbiograf Studiemesse PF og Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og hustru Andrea K.M. Mogensens Legat PFs Sudentersociale fond BEST IAESTE KollegieKonsulentOrdningen KKO Polyteknisk Boghandel Polyteknisk Boghandel Forkortelsesliste Hvem Sad Hvor PFs udvalg Organisation S-husets udvalg PFs repræsentanter i DTU udvalg Eksterne udvalg Udvalg i DSF Udvalg i IDA Andre udvalg

7

8

9 1 Organisationen Formand 2011 blev startet med en stor tro på at vi i 2011 ville kunne få vist at PF både er en levestærk og politisk aktiv forening med en klar profil. De forrige års regnskaber så ud til at indikere at vi nærmede os et driftsoverskud for første gang i lang tid, og der lå også uudnyttede muligheder for merindtjening i foreningens virke. En del af dette potentiale blev realiseret da det lykkedes at overbevise DTU om at en hævning af grundstøttebeløbet med kr. pr. år grundet højre optag. På den politiske scene er årsfesten som altid en vigtig opgave og i år krævede det her en del arbejde at finde en løsning der håndterede at få flyttet 600 spisende gæster fra et telt og ind på en landingsbane. Dette resulterede i at rektors reception blev flyttet til læsesalen bagerst i s-huset, hvilket medførte at DTU gennemførte den renovering som dette rum havde sukket efter i mange år. Senere lykkedes det også at få borde og stole til rummet takket være Knud Højgaardsfond og PF s studentersocialefond. Sådan kan mange ting vise sig at hænge mere sammen end man først antager. Formandens rolle i foreningen har altid været en af kontraster, imellem at være den allermest offentlige person og som den allermest interne person i det daglige arbejde. En bestyrelse er nemlig ikke en enhed når de starter og er det sjældent heller når de slutter, og det er formandens opgave at håndtere de sager der måtte være på bedste vis så alle arbejder i samme retning. Det foregår ofte via sparring med bestyrelsesmedlemmerne og det er en opgave som jeg, som mine forgængeren har brugt utroligt meget tid på. Allerede inden vi startede havde vi i bestyrelsen opfyldt et af vores fokus punkter idet, vi fik redigeret faglige råds paragrafferne i PF s love og statutter således at oprettelsen af faglige råd i fremtiden er en mere smidig process. Det er håbet at denne ændring i fremtiden vil føre til at PF får flere og mere aktive faglige råd. DTU har i år også skiftet adgangskontrolsystem og via TH Mogensens fond blev det i denne omgang muligt at få kortlæsere på det nye kopirum i stueetagen og kælderbaren. Begge dele burde envidere styrke mulighederne for aktivteterne i alle PF s lokaler også uden for åbningstid. Derudover har denne sag igen vist hvor stor PF er i og med vi anvender mere end 20 adgangsniveauer for at kunne sikre at de rigtige får adgang de rigtige steder, intet institut på DTU overstiger 5. Jeg har igennem året brugt meget tid på IHk sagen, boghandelomlægningen, kontakten med IDA, foreningens omflytning fra 1.sal til stueetagen og fremtidssikring af studiestarten, men mere deltaljerede gennemgange af disse projekter kan læses under disses egne punkter i årsberetningen. I slutningen af året viste det sig at imod vores ellers positive forventninger i starten af året ville PF komme ud med et historisk ringe økonomisk resultat, og derfor deltog jeg som formand i den process der lagde grunden for det, vi håber, bliver et opgør med ansvarsforflygtigelse og overbelastning af enkelt frivillige i foreningen. Jeg er stålsat i min overbevisning om at vi kan bruge den nye organisation til at opnå en

10 10 Organisationen større kontinuitet, bedre økonomi og en klarere politisk profil. Aske Nydam Guldberg Næstformand Posten som næstformand i bestyrelsen er en mærkværdig plads. Få ting er foruddefineret; At træde i formanden sted hvis han ikke er tilgængelig og hjælpe til med generelle bestyrelsesting samt mange andre. Man skal derfor ikke være bange for at være kreativ og tænke nyt. Det første jeg kastede mig over var selvfølgelig PF s historie og andre gamle dokumenter som kunne give en viden og forståelse for foreningen. Dernæst satte jeg igang med at finde studierabatter til alle studerende. Jeg tjekkede op på flere af de gamle samt fik lavet nogle enkelte men betydningsfulde nye. På DSE-messen begyndte Nicolas og jeg at brainstorme omkring projekt samarbejde med jobbank. Vi kontaktede derfor alle jobbankene på messen. Dette resultede først i et samarbejde med ingeniør/itjobbanken, men grundet internt pres fra DTU, stoppede dette samarbejde og et nyt begyndte med DTU i stedet. Efter en lang række møder er vi nu klar til at implementere et nyt feed på hjemmesiden hvor nye hotte studiejobs ville blive vist. Folketingsdebatten skulle også vise sig at være et mere interessant projekt end først forudtaget. DTU var intet mindre end imponeret over vores line-up og efter samtale med Gitte Andreassen fra DTUs administation, blev vi enige om at de ville støtte arrangementet økonomisk hvis vi mødtes og snakkede om et potentielt fremtidigt samarbejde. Dette endte ud i en lang række møder med Afdelingen for Policy og Kommunikation og Afdelingen for Erhverv og Myndigheder, både af den uformelle slags og af den direkte, hårde men konstruktive slags. Der er nu skabt en bro bedre end jeg har hørt om før, og dette vil formentlig kunne lede til et samarbejde der kan bære frugt i mange år. Projekt Lokale-Rokade-Roulade også kendt som forhandlingerne med studentercenterrådet tog også en del tid i året Jeg prøvede at lede forhandlingerne til de møder der nu var arrangeret, og trods mange bump på vejen endte forhandlingerne positivt. Når Inge får en mail, som hun enten ikke har den nødvendige viden eller tid til at besvare sendes den normalt videre til næstformanden. Jeg har igennem mit år som bestyrelsesmedlem gjort en ære ud af at besvare alle mail, gerne fyldestgørende og hurtigst muligt, trods dette nærmest er en umulighed. Ydermere har det også været vigtigt for mig sende så få mails videre som overhovedet muligt, idet at det vil være tidstagende og forstyrrende for de andre bestyrelsesmedlemmer. Dette har også gjort at jeg har haft en utrolig stor mængde kontortid. Denne kontortid har jeg dog også prøvet at udnytte til at kunne give de andre bestyrelsesmedlemmer så meget sparring som muligt for at effektivisere og drive projekter fremad. Peter Busk Forretningsrådsformand Bestyrelsesåret 2011 har budt på mange ting, et af de gennemgående elementer har været en oprydning i foreningens økonomi og dens forretninger, efter mange år, hvor ansvarlige har ladt det stå til. Dette har bla. betydet en ældre aconto konto hvor diverse udlæg til blandt andet KABS blev lukket. Dette betød en mindre afskrivning af udlæg som blev anset for at være for små og for gamle til at det kunne betale sig at få dem ind igen. Co2penhagen spøgte på samme måde og blev lukket, hvilket betød en straksafskrivning på kr.

11 11 Regnskabsåret 2010 til 2011 gav et større økonomisk underskud end forventet. Polyteknisk Scenelys fylder en del i dette underskud grundet den satsning der blev valgt at gøre her, strømligning af lageret gjorde det nødvendigt at indkøbe nye ting. Polyteknisk Boghandel et problembarn i mange år i foreningen blev også udsat for en større gennemgang, hvilket medførte omdannelsen til et aktieselskab. Boghandlen har i mange år optrådt i foreningens regnskab med en mellemregning og et basislån, hovedparten af disse penge kommer fra ældre tid. For at gennemføre flytningen af boghandlen, var det nødvendigt at foretage en række bygningsunderstøttende foranstaltninger for at de paller med bøger, at boghandel modtager løbende, ikke gik igennem gulvet. PTF blev lukket efter at have været inaktiv. Efter en række længere undersøgelser blev 3 valgt på baggrund af deres pris samt deres interesse i at give fordele til medlemmerne af foreningen. Grundet antallet af telefon numre tog selve overflytningen længere tid end forventet og var først gennemført i efteråret. Sommeren 2011 oplevede forening et indbrud i kaffestuen hvor en række cigaretter og andre småting blev stjålet. Dette medførte en afvisning på fuld dækning fra vores forsikringsselskab, og medførte en større gennemgang af forsikringerne i foreningen. Denne gennemgang viste at der ikke tidligere havde været foretaget et sikringstjek i foreningen. Selve forsikringssummen på løsøre blev hævet med ,00 kr. for at dække lageret, og der blev stillet større krav til lager og opbevaring blev fremsagt fra forsikringsselskabets side af. For at tjekke vores bankudgifter, i forhold til vores nuværende, blev der i foråret gennemgået en række større banker. Gennemgangen medførte en bekræftigelse på at selv med flytning af danske bank væk fra DTU var den stadig billigst og nemmest at benytte som bank. I samme forbindelse blev der også kigget på håndteringen af foreningens grundfond, idet at forretningsrådet mente at denne skulle mere i spil. grundet den økonomisk nedgang på de finiselle markeder blev dette arbejde sat i bero, for at afvente bedre tider. Tanken om bedre administration af grundfonden er blevet overleveret til næste års forretningsrådsformand. Hvert år modtager PF et direkte tilskud fra DTU til støtte for foreningens politiske arbejde. Det lykkedes i år, med argumentationen, at der er lineær sammenhæng mellem PFs arbejdsbyrde og antal studerende, at hæve vores tilskud fra DTU fra til DKK pa. Foreningens IT-systemer har i mange år levet som en mindre del af økonomien. Gennem støtte fra DTU lykkedes det at udskifte en række af systemerne fra de gamle terminaler til nyere samt få lagt kimen til en ny serverstruktur, så ældre specieldesignede serversystemer ikke generede driften blev året hvor foreningens kassekredit ikke slog til. Dette medførte at hen over sommeren samt efteråret blev denne udvidet for at sikre driften af foreningen. Ved udgangen af året blev denne mulighed desværre udtømt da det kun var sket midlertidig, dette gør at den kommende bestyrelse er nød til at tage en beslutning om foreningens kassekredit. I løbet af efteråret blev en ekstern konsulent tilsluttet foreningen dette medførte en større gennemgang af foreningens forretningssektor, set med professionelle øjne. Gennemgangen medførte en større liste af kritikpunkter og forslag til ændringer, altsammen for at hjælpe foreningen med at få styr på økonomien. Fremhævede punkter dækker over: Skift af revisionsselskab, styr på forretningsgange samt en mere konsekvent linje for ansatte. Starten af november dannede ramme om et temamøde i FR om den økonomiske situationen. Oprindeligt et foredrag fra 2006 som blev afpudset og genfremlagt for FR, dette foredrag omhandlede den økonomiske situation i forening samt hvor foreningen var på vej hen såfremt der ikke skete større ændringer i forret-

12 12 Organisationen ningstilgangen. Michael Kjeldsen S-Hus Formand Fra bestyrelsesårets start var der lagt op til at Studenterhusformandsposten ikke var veldefineret og det har i stor udstrækning været op til Studenterhusformanden selv, at definere sin rolle og sine arbejdesopgaver. Af driften i Studenterhuset har undertegnede så vidt muligt ladet Erik (Studenterhusbestyrer) udføre sit arbejde som leder af den daglige drift. Ved problemstillinger omkring ansatte har beslutninger været taget i samråd med Studenterhusformanden, men samtaler og konfrontationer af de påvirkede har så vidt muligt været foretaget af Erik. Hvor den tidligere Studenterhusformand deltog i Studenterhus arrangementer som booker har Studenterhusformanden i år påtaget sig opgaven som afvikler. Dette har tidligere være administret alene af Studenterhusbestyreren, og denne nye opgavefordeling har derfor medført aflastning af de mange forskellige arrangementer der afvikles i Studenterhusets omgivelser, såvel interne som eksterne. Dette giver bestyreren mulighed for, at bruge mere tid på den daglige drift. Dette har virket positivt og har givet mere struktur. Det ville formentlig være en fordel at have en fast post til afvikleren, der ikke nødvedigvis er Studenterhusformanden. En opgave der er tilfaldet Studenterhusformanden er, at administrere nogle af de større ændringer i Studenterhuset, men også følgevirkningerne af ombygning, afsprærring osv. Der har været lavet en større omrokering og allokering af lokalerne i Studenterhuset. Dette har krævet stor debat med alle indvolverede men også en stor praktisk opgave at få flyttet alle de remedier klubber m.m. har samlet. Der er i år blevet lavet ny facade i Studenterhuset, samt glasparti til Kaffestuen, Pejsestuen og det nye sekretariat. Der er blevet lagt nyt gulv i det ny sekretariat, det nye administrationskontor, præsidiet, det nye mødelokale, det nye bestyrelseskontor og i Læsesalen. Der er desuden kommet nyt loft i det nye mødelokale, det nye bestyrelseskontor, Sekretariatet, baggangen, Kaffestuen, Pejsestuen og Læsesalen. Store dele af disse ombygninger har være delvist finaniceret eller dele af andre projekter for DTU. Eller udført af Studenterhusets samarbejdspartnere. For at dette har kunne lade sig gøre har frivillige fra Studenterhuset udført en stor del rydning af lokaler og klargøring, så den reelle arbejdesopgave lå klar. Der er derfor i perioder lagt tidsmæssigt svarende til en 60-timers arbejdsuge i Studenterhusformandsposten. Dels for at administrere, tilrettelægge og håndtere ombygning og omrokering, men også manuel frigøring af opbevaringsplads og klargøring af lokaler til håndværkere. Derudover har det været nødvendigt at tjekke op på om arbejdet bliver lavet og udført som foreskrevet. Der har været behov for en løbende korrespondance med DTUs byggeleder og hyppige fejlmeldinger. Derudover har det været nødvendigt at overtage styring af Studenterhusets daglige ledelse i den periode hvor S-hus bestyreren har være sygemeldt med knæskade. Alt vedrørende ombygning ville ikke have kunnet lade sig gøre hvis der ikke var gjort en større indstats end tidligere år for at få positiv kommunikation med Polyteknisk Forenings klubber, Studentergangen, samt den praktiske berøringsflade med DTU, såsom Campusservice, DTUs Servicecenter, Dybendahl flytteforretning m.fl.

13 13 Der er skabt et positivt billede af Studenterhuset hos samarbejdspartnere og dette skal vedligeholdes. Der er et forbedret samarbejde med Campusservice, både i forbindelse med ombygningerne, men også helt generelt. Dette er vigtigt da der løbende er brug for deres hjælp, fx. el-distribution til Sensommerfesten, men også almindelig slitage, døre der ikke virker osv. Studenterhusformanden har sørget for at holde Dansikring opdateret, og få et samarbejde op at stå, både med hensyn til Studenterhusets arrangementer men også fredagsbarenes arragementer og deres omfang. Dette har medført, at der har været flere vagter tilstede ved joints og at der har været givet tiladelse fra vagterne til færdsel i tunnelerne ved varslede specifikke opgaver, som fragt af computere fra DTU byg I samarbjede med Socialudvalgsformanden er der er skabt et bedre samarbjde med DTU omkring PF Åbent Hus, der i øjeblikket får støtte til tryk, bespisning og andre udgifter, samt kommunikation ud til de studerende om de 2 sideløbende arrangementer. Der er endvidere skabt en kommunikationsbase for fredagscaféerne. Som foreningsstrukturen er nu, er der nogle problemer med Studenterhus formandens rolle, da den er for udefineret og spænder for bredt. Studenterhusformandens fornemmeste opgave er at sørge for at Studenterhuset kører optimalt, dette kan gøres ved at hjælpe Studenterhusbestyreren når han akut har brug for en ekstra hånd, at sørge for at Studenterhusets bygninger og inventar giver ordentlige arbejdsforhold og at sikre at både de frivillige og de ansatte har det godt og at kommunikationen rundt i huset fungerer på ordentlig vis. Der bør derfor i det kommende år være forkus på at definere studenterhusformandens rolle tydeligere. Som det sidste vil jeg gerne have lov til at takke de samarbejdspartnere jeg har arbejdet med i år og alle de folk der altid er villige til lige at lægge den ekstra time for at vi leverer et lidt bedre produkt. Kristine Clemmensen-Rotne, Studenterhusformand Den socialpolitiske ordfører Mit arbejde som socialpolitisk ordfører i 2011 for PF har bestået af både interne aktiviteter på DTU og mange eksterne arrangementer. Interne aktiviteter Af de interne kan nævnes formandsposten for socialudvalget, som i 2011 har udviklet sig til et stort og handlekraftigt udvalg. Med en høj mødedeltagelse og engagerede medlemmer har udvalgets events udviklet sig, med både højere kvalitet og større synlighed. Deltagerrekord for PF skitur med 400 deltagere og meget positive tilbagemeldinger i forbindelse med motionsløbet fra fredagscaféer, frivillige og gæster, kan fremhæves som nogen af de meget positive takter som udvalget har vist i Det intensive arbejde med at få synliggjort klubberne i PF har været en fremragende succes. Med en vækst i antallet af PF klubber på ca. 60 % og en mærkbar fremgang af medlemmer i de enkelte klubber har vist det store potentiale som klubber har for foreningen. Der er blevet afholdt en PF klubuge for første gang, hvor alle klubberne kan vise deres faciliteter frem for studerende. Dette er sket med stor hjælp fra studiestarten og har virket som en katalysator for den store medlemstilgang som klubberne har oplevet. Der er også blevet afholdt to PF åbent hus, der nu ligger samme dag som DTU åbent hus og afløser S-hus åbent, som dagen tidligere har heddet. I 2012 vil socialudvalget overtage den organisatoriske styring af PF åbent hus, da der derigennem kan kanaliseres flere kræfter i arrangementet.

14 14 Organisationen Med hensyn til fredagscaféernes fælles udvalg har der været et rimeligt mødeflow i Det er lykkedes gennem udvalget at indgå en aftale med DTU om hvordan caféerne samarbejder med DTU s Servicecenter. Dette er sket i dialog mellem caféerne, dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, Martin Vigild og sektionsleder Nils Turpie. Samarbejdet som PF gennem udvalget har hjulpet med at skabe har betydet en større forståelse og gensidig kommunikation. Dermed er caféerne sikret en fremtid som vigtig identitetsskabende enhed på DTU, ud over at udfylde en vigtig studentersocial rolle. Jeg havde i juli den store fornøjelse at byde velkommen til 18 studerende fra Technische Universiteit Eindhoven. Deres studietur til Danmark for at se på energiforsyning og produktion, førte dem naturligt forbi DTU. Med hjælp fra DTU s internationale kontor blev der organiseret en dag med rundvisning på Sterling Danmark og DTU BYG s solfanger testcenter. Dagen blev på behørig vis afsluttet i kælderbaren. PF har i den forbindelse fået en venskabsstudenterorganisation i W.S.V. Simon Stevin, studenterorganisationen for mekanikstuderende på Technische Universiteit Eindhoven. Den daglige opdatering af PF s hjemmeside er i årets løb overgået til en webansvarlig. Dermed har min opgave primært det sidste halve år været at overlevere viden til denne nye webansvarlige. Ud over disse opgaver har jeg også siddet som medlem i DTU s studiemiljøudvalg og koncernarbejdsmiljøudvalg. Arbejdet i disse udvalg beskrives i senere afsnit. Eksterne aktiviteter Dansk Center for Undervisnings Miljø oprettede i 2011 et netværk på tværs af de danske universiteter for at styrke indsatsen i forhold til studiemiljø. Der har været afholdt to møder i netværket. Det første var på Aalborg Universitet, hvor jeg selv og fuldmægtig fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Ulrik Okkels, deltog. Det andet møde blev afholdt på DTU og omhandlede fysisk studiemiljø. Til dette arrangement var ansatte i Bygningsstyrelsen inviteret til at holde oplæg om universitets byggeri og studiemiljø. Der bliver i netværket udvekslet erfaringer og sammenlignet strategier for studiemiljøindsatsen på universiteterne. Et nyt initiativ der blev sat i søen i år var Roskilde.dtu.dk. Dette kom ud af det glimrende samarbejde som PF og GrønVision havde i 2011 hvor ca. 40 DTU studerende blev sendt til Roskilde for at forbedre festivalen. Dette projekt fortsætter i 2012, nu med to ansatte studerende og en fast kontakt til DTU s Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Dette projekt har modtaget kr. i støtte fra Scandic Sustainability Fund som skal gå til det fremtidige samarbejde mellem roskilde.dtu.dk og Roskilde festivalens Odeon scene. I Danske Studerendes Fællesråd har der været mange glimrende møder og seminarer, med repræsentanter fra flere medlemsorganisationer. PF har været massivt til stede i DSF gennem året og der igennem vist os som en stor positiv indflydelse på organisationen. Igennem dette arbejde er jeg blevet valgt til Studenterrådgivningens bestyrelse for perioden på vegne af DSF. På et seminar om mobile app s i undervisningen på Syddansk Universitet holdt jeg i efteråret et oplæg om studenterinddragelse. Dette gjorde jeg på baggrund af det arbejde som jeg har lavet i forbindelse med at skabe grundlaget for en PF app. I samarbejde med Institut for Informatik er der blevet skabt et glimrende grundlag for, at der kan komme mere undervisning på mobile platforme. Samtidig skal disse app s gøre det nemmere at være studerende på DTU. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle dem der gennem udvalgsarbejde, frivilligt arbejde og samarbejde, har gjort dette arbejde til en fornøjelse. Tak for et godt år!

15 15 Jakob Berg Johansen, Socialpolitisk Ordfører Uddannelsespolitisk Ordfører Navnet Uddannelsespolitisk Ordfører er kun delvist dækkende for det udførte arbejde i 2011 da jeg som den uddannelsespolitiske ordfører også har haft rollen som Uddannelsespolitisk Koordinator jf. PFs Love & Statutter. Titlen kan for så vidt være ligegyldig, men arbejdet har været meget forskelligt, hvoraf en del kan henføres til primært at tilhører ordfører-rollen, hvor andre ting primært tilhører koordinator-rollen. Året har som altid været præget af mange ad hoc opgaver der skulle klares ind imellem alle de faste tilbagevendende opgaver for en Uddannelsespolitisk Koordinator. Af opgaver kan i flæng nævnes: Opstart af Uddannelsespolitisk Gruppe og mødeafholdelse i dette organ Uddannelsespolitisk Råd og koordinering af kollegiale organer Koordinering af PF-valget i forbindelse med DTU-valget Kåring af Årets Underviser Arbejdet og møder i DSF Landsforum Arbejdet og møder i DSF Uddannelsespolitisk Udvalg Andre ad hoc opgaver forbundet med DSF Delegationsleder på to DSF Politikkonferencer (koordinering før og mens) Folketingsvalgdebat DTU-valgkoordinering Ugentlige PF-bestyrelsesmøder af 4 timers varighed Folketingsvalgdebat Der var i år folketingsvalg og i den forbindelse stablede medlemmer af bestyrelsen og andre aktive meget hurtigt en folketingsvalgdebat på benene. Der blev booket tid i politikernes kalendere d. 7. september. kun én uge før valget, kunne PF byde de studerende på DTU til debat med tidligere ministre og nuværende folketingspolitikere i alle aldre og fra alle partier. Arrangementet demonstrerede tydeligt, hvad PF kan udrette med hjælp fra Scenelys og andre samarbejdspartnere, deriblandt DTUs Afdeling for Policy og Kommunikation. Eksterne arrangementer En af de ting jeg har fundet interessant i mit arbejde har været diverse eksterne arrangementer afholdt af bl.a. Styrelsen for Internationale Uddannelser (IU) og Universitets- og Byggestyrelsen (UBST). Begge har afholdt konference på hhv. CBS og ITU, som jeg har deltaget i. Konferencerne har givet et meget spændende indblik i studerendes mobilitet i Norden og Europa og hvilke forhold de studere lever under. Det giver en god faglig ballast i det løbende arbejde i både DSF og lokalet på DTU som uddannelsespolitisk koordinator og giver blod på tanden til selv at undersøge mere. Desuden giver det mulighed for at vise PF-flaget og få kontakt til diverse direktører og fuldmægtige i embedsværket i Uddannelsesministeriet (tidligere: Videnskabsministeriet).

16 16 Organisationen Afholdelse af DSF Politikkonference I 2011 takkede PF ja til at afholde politikkonferencen i efteråret. Der blev nedsat en meget kapabel styregruppe uden bestyrelsens deltagelse som fik afholdt en rigtig god konference. Trods diverse småproblemer og større udfordringer der opstod i planlægningsfasen og undervejs klappede det hele i weekenden d november, hvor PF var vært for studenterpolitikere fra hele landet, der også nåede at opleve en vaskeægte S-hus Joint med Basshunter live i Oticon-salen og ministerbesøg på konferencens anden dag i form af Danmarks nye uddannelsesminister Morten Østergaard. Fremtiden 2011 har været hektisk, men forhåbentlig bliver 2012 mindst lige så travl for min(e) efterfølger(e). Der pågår forhandlinger mellem DTU og IHK om fusion og i den forbindelse må og skal kvaliteten af vores undervisning og uddannelser ikke lide under nye organisationsstrukturer eller sparetiltag og sammenlægninger, hverken for civil-studerende eller diplom-studerende. Tværtimod skal DTU stadig stræbe efter at uddanne de bedste ingeniører gennem de bedste uddannelser. Forhåbentlig kan den nye struktur for den uddannelsespolitiske sektor i PF med Uddannelsespolitisk Gruppe vel søsat være med til at støtte op om dette mål og sikre bedre og mere kvalificeret uddannelsespolitisk engagement fra PFs side. Sven Johansen Hermann International og boligpolitisk ordfører Posten som international ordfører blev oprettet sidste år, og har, udover at holde kontakt til de internationale studerende, få faste opgaver, den mest markante af disse, ansættelse af buddy koordinatorer. Da relevente emner for internationale studerende er både af studie- og studiemiljømæssig karakter, har der været et tæt samarbejde med både den uddannelsespolitisk ansvarlige og den socialpolistisk ansvarlige. Boligpolitisk ordfører er den titel som blev oprettet i år, da vi mente det var på tide med noget fokus på den boligmæssige situation for de studerende ved DTU, specielt med det fortsat voksende optag, hvilket betyder et behov for en langt større boligmasse til studerende i den nære fremtid, et problem som kun bliver endnu større, da DTU har fået besked om at dispentationen for Campus Village ikke bliver forlænget. Vi har derfor været i kontakt med DTU og andre interessenter i lokalmiljøet, for at se på en løsning sammen, således at både internationale og danske studerende kan få en bolig i rimelig afstand af deres studie. Der er dog ikke kommet nogle faste aftaler på plads endnu. Derudover har vi også fået opsagt kontrakten med findbolig.nu, da der længe har været utilfredshed fra kollegierne og boligsøgende over portalen. PKS er gået i gang med lave et nyt indstillingssystem til de kollegier de administrerer, og systemet bør være klar til studiestarten sommeren Da de ovenævnte emner har været af tidsmæssig begrænset omfang, har der været en del tid til at påtage sig andre opgaver. DSF har fyldt en del, hvor vi i år har haft et stærkt hold som har sørget for at vores meninger blev hørt og taget seriøst af de andre medlemsorganisationer. Jeg selv har været PF s DSF-kampagneanvarlige. Vi har dog deltaget i DSF s kampagner i meget begrænset omfang, da PF s og DSF s måde at gøre tingene på er noget forskellig, og har derfor kun deltaget egentligt i en enkelt kampagne omhandlende boliggaranti for studerende der bor langt fra deres nye studie. Jeg har også sammen med næstformanden, arbejdet på et projekt for at gøre det lettere at få studiejobs. Dette er endt i et samarbejde med DTU jobbank, hvor vi skal hjælpe til med at gøre jobbanken mere henvendt studerende, således at det ikke kun er for alumner. Studiemessen har også haft fokus, hvor dette års halvsløje

17 1.1 PF s fællesråd 17 fremmøde har vist os nødvendigheden af et større fokus i fremtiden. Undertegnede, dette års næstformand og sidste års næstformand, er derfor allerede gået i gang med at planlægge næste års studiemesse, således at vi kan få langt flere stande og dermed et forhåbentligt større fremmøde. Fra starten af december 2011 har jeg overtaget det økonomiske ansvar for Scenelys, og har fået til opgave at støtte den socialpolitiske ordfører, Jakob Berg Johansen, i ansvaret for vores ansatte. Nicolas de Crook Weikop 1.1 PF s fællesråd BRUTTO BRUTTO har i år været brugt til Årsfesttalen, samt en kort kontakt i forbindelse med Rektorvalget på DTU. Der blev i forbindelse med årsfesten afholdt et møde med BRUTTO hvor syv gamle bestyrelsesmedlemmer dukkede op, ligesom der kom rigtig mange gode svar på indholdet og formuleringerne i talen via mail. BRUTTO har dog ikke svaret da det blev forsøgt at finde folk med ekstern erfaring til Bestyrelsens evalueringsudvalg, hvilket selvfølgelig er uheldigt, men dog ikke overraskende. Aske Nydam Guldberg 1.2 Valg PF Valget nu kaldt rådsaften Efter en længere diskussion i Fællesrådet, blev det besluttet at Pf-valget skulle omstruktureres. Der blev derfor nedsat en gruppe indeholdende Lisbeth Kronborg, Sven Hermann, Simon Grønnegård, Søren Fischer, Peter Tofte og undertegnede. Det blev besluttet at arrangementet skulle afholdes i Oticon salen i stedet for i S-huset, hvor det har været afholdt tidligere år. Samtidig besluttede gruppen at delen hvor folk skulle indskrive sig på rådslisterne med fordel kunne udskydes, så rådene senere under mere rolige omstændigheder kunne koordinere deres pladser i diverse organer. Der blev i løbet af aftenen uddelt nogle få priser for at honorere, dem der havde ydet en ekstraordinær indsats gennem det seneste år. Prisen for årets råd gik i 2011 gik til Diplom IT. Dette råd har fået organiseret et udvalg for alle diplomretninger hvor erfaring og viden kan deles. Årets politiker blev tildelt Andreas Moesgaard for hans aktive deltagelse i UPR, CUU og Danske Studerendes Fællesråd. Årets PF er blev tildelt Matthias Fuglsang-Damgaard for hans engagement i adskellige afdelinger. Eksempelvis som tovholder på PF-kino, indkører og trofast medhjælper overalt i PF. Man kan altid regne med Matthias. I år blev også den ekstraordinære pris, PF s ærespris, kåret. Prisen gik til Dennis Hellner for den ualmindeligt store arbejdsindsats han har lagt i foreningen de sidste 5 år. Af eksempler kan nævnes: Et år i PF s bestyrelse, design og implementering af både online medlems- og rusturstilmelding samt mangeårigt engagement i PF s styrende organer og udvalg. Derudover blev den traditionsrige rådscup også afholdt. Dette indebar tre discipliner. Først en lille hurtig tip 13 er om DTU og PF. Der var dog ingen råd som formåede at svare rigtigt på alle spørgsmål.

18 18 Organisationen Dernæst fulgte en ingeniøropgave om at bygge den niceste skulptur ud af et halvt spil kort. Denne konkurrence blev suverænt vundet af S/M-rådet Sidste disciplin var at alle rådene skulle skrive en lille strofe som til sidst ville blive sat sammen til PFsangen. Dette skulle vise sig at være en mægtig opgave som udmundede i intet mindre end et mesterværk. Peter Busk, Næstformand DTU valget DTU-valget omhandler de officielle organer, der hører under DTU, det vil sige ISN, CUU, DUU, Akademisk Råd samt DTU bestyrelse. DTUs valgsekretær var i 2011 Thomas Overgaard Jensen og de studerende der sad med i DTUs valgbestyrelse var Jakob Berg Johansen og Sven Johansen Hermann. I 2011 blev det elektroniske valgsystem benyttet anden gang med nogle komplikationer til følge. DTUs elektroniske valgsystem er bygget op efter DTUs valgregler og derfor er diplomstuderende og civilstuderende to forskellige valggrupper i systemet selvom der i PF ikke skelnes mellem diplom- og civiler. Der var i år kun problemer med at få fyldt op på et institut i modsætning til tidligere år. Således lykkedes det i år at få alle studienævn fyldt helt op med et enkelt suppleringsvalg til ISN DTU Aqua. Ved enkelte institutter var der flere opstillede end pladser, men disse blev prioriteret af FR i fordragelighed, således at der er den bedst mulige spredning af studerende på tværs af retninger, uddannelsestype og faglige råd. Der blev også uden de store problemer fundet kandidater til CUU, DUU og Akademisk Råd. Valgene til CUU og DUU bliver først afholdt i 2012 grundet stor udskiftning blandt VIP erne med uforudsigelige konstitueringer til følge. Alle studentervalg foregik ved fredsvalg bortset fra valget til ISN DTU Mekanik og DTUs bestyrelse, hvor PF havde konkurrence af listen Studerende mod dårligt indeklima v/ Aleksander Hamdan & Joe Alexandersen. Pladsen i DTUs bestyrelse blev dog sikkert vundet af PF mens den konkurrence liste fik en ordinær og en suppleantplads på DTU Mekanik. Grundet omstruktureringer på Risø DTU med helt nye institutter til følge forventes desuden nogle genvalg eller omlægninger af ISN er, så det undervisningsmæssige ansvar for de, af institutterne berørte, udbudte uddannelser er klart forankret. Sikkerhedsudvalgene skiftede i 2011 navn til Arbejdsmiljøudvalg og flyttede organisatorisk internt i PF til Socialudvalgsformanden. Sven Johansen Hermann 1.3 Faglige råd Civil Civil BYG-rådet Civil BYG-rådet har i 2011 arbejdet videre med en række tiltag der blev foretaget i Vi har igen i år haft fokus på at afholde sociale arrangementer for civil-retningerne på Institut for Byggeri og Anlæg Civil Byggeteknologi og den nystartede Civil Bygningsdesign.

19 1.3 Faglige råd Civil 19 I foråret afholdt Civil BYG-rådet en tema-fest i Rævegraven på Professor Ostenfeld Kollegiet. Festen var arrangeret med spisning for alle årgange fra bachelor- samt kandidatdelen af Civil Byggeteknologi. Ligesom sidste år var festen en stor succes, men selve festen forløb langt bedre baseret på forrige års erfaringer, hvilket resulterede i et næsten udsolgt spisearrangement. Efterfølgende var studerende fra andre årgange inviteret og festen endte med at være rigtig velbesøgt. Der arbejdes allerede på at gentage succesen til foråret Inspireret af mange af de andre faglige råd og studieretninger på DTU arrangerede Civil BYG-rådet i det sene forår den første hyttetur for alle årgange på Civil Byggeteknologi. Selvom de ansvarlige fra rådet var tidligt ude med datoen var der ikke den store tilslutning til turen, da den bookede hytte kun blev halvt fyldt. Men al begyndelse er svær og en ny hyttetur til foråret 2012 er allerede på tegnebrættet, hvor vi håber at få endnu flere med. Ved semesterstart arbejdede Civil BYG-rådet sammen med P&K-rådet om at arrangere og stå for afholdelse af Sensommerfesten i telt B. Festen var en enorm stor succes, hvor telt B endte med at være det telt med den største omsætning til hele Sensommerfesten. Vi regner med at gentage succesen til næste år. Rådet har for vane at afholde en såkaldt BYG-rådsdag, med det formål at hilse de nystartende velkommen samt at give dem information om vigtigheden af de faglige råd og deres arbejde. I år blev der imidlertid afholdte to sådanne arrangementer, da Civil BYG-rådet har valgt at hjælpe den nye Civil Bygningsdesign retning i gang med at starte deres eget faglige råd. For at lokke folk til serverede vi igen i år pølser og brød, mens folk fra rådet fik forklaret ruserne om rådets arbejde. Dagene resulterede i nye medlemmer til Civil BYG-rådet og Civil Bygningsdesign konstituerede deres eget råd med ti medlemmer. I et samarbejde mellem Festudvalget i Diagonalen og Civil BYG-rådet, blev der, traditionen tro, afholdt julefrokost i slutningen af november i foyeren af bygning 116. Festen var for diplomretningerne Bygning, Bygningsdesign og Trafik og Transport samt civilretningerne Byggeteknologi og Bygningsdesign. Grundet overholdelse af brandsikkerheden under festen var der en deltagerbegrænsning under spisningen på 150 mennesker, og der kunne derfor meldes totalt udsolgt. Festen var godt repræsenteret af de fem forskellige byg-retninger. Da festen åbnede for alle andre studerende var der en sand folkevandring fra Hegnet hvor Kenneth Bager havde spillet. Alt i alt var julefrokosten og den efterfølgende fest en stor succes. Vores fokus igennem året har generelt været at skabe sammenhold årgangene imellem. For at opnå dette har rådet lavet en række arrangementer. Der er allerede planlagt lignende arrangementer for næste år. I Institutstudienævnet (ISN) på BYG har rådets repræsentanter lagt mange kræfter i kursusforbedringer i tæt samarbejde med undervisere. I gennem ISN har rådet ligeledes fået en repræsentant i det udvalg der skal designe den nye bygning i 1. kvadrant til Civil Bygningsdesign. Rådets fokus vil desuden ligge på at få hjulpet det nystartede Civil Bygdesign-råd godt i gang, hvorfor vi også håber at kunne komme til at arbejde tæt sammen med dem i fremtiden. På vegne af Civil BYG-rådet Anders Bøwig Rasmussen, Formand for Civil BYG-rådet Civil Design-rådet I år har vi i designrådet udviklet vores samarbejde med DTU, blandt andet har vores opfordringer til ISN MAN båret frugt, og vi har med største fornøjelse udført blandt andet Åbent hus arrangementet. Også ved omlægning af vores uddannelse er det åbenlyst at instituttet for management har taget vores fore-

20 20 Organisationen spørgsler til efterretning. Den gode kommunikation med Mek-IT og Mek værkstedet fortsætter stadig, og vi takker for den venlige service. Pascal Civil FN-rådet Det Faglige Råd for Fysik & Nanoteknologi-retningen har i året 2011 fortsat arbejdet mod atfå bred indflydelse på beslutningstagen indenfor lokaler og kurser på alle, for fysikere, relevanteinstitutter. Vi har medlemmer i ikke mindre end seks studienævn og tre arbejds- og miljøudvalg. Vi startede året med projektdag i februar. Her stillede forskere og undervisere fra institutternefysik, Nanotech, Fotonik og Risø sig til rådighed med plakater og ideer til projekter til alt fra fagprojekt og miniprojekter til kandidatspecialer. Til dette arrangement kårede vi også årets Underviser for FN studerende blandt disse institutter. Den øre tilfaldt Jørn Bindslev Hansen i sin undervisning i Faststoffysik. I marts arrangerede rådet den traditionelle hyttetur for alle på retningen, hvor vi var omkring 40 af sted. Som altid blev der spillet ølkroket i en 7-8 timer, lavet natløb og hygget om aftenen. I juni perioden havde vi vores vanlige grillaften, som vi denne gang også havde slået sammen med den årlige ølkroketturnering for fysikere. Der blev til dette arrangement også set på året der gik, samt forklaret til de tilstedeværende hvad PF og FN-Rådet er. I september delte fysikerne telt med Medico og Diplom Kemi til sensommerfest. Vi havde en rigtig god fest, med nytårstema og et næsten konstant fyldt telt. I november fejrede vi de nye færdige bachelorer. Dette blev gjort med øl og sandwich i vores opholdsrum, Nanobar. Vores studieleder holdt tale og derefter var der selskabskonkurrence mellem de nyfærdige. Dette arrangement står en gruppe af andetårsstuderende for sammen med vores studieleder. Også i november havde vi vores julefrokost for retningen. Denne blev holdt i læsesalen bagerst i S-huset. En undergruppe i det faglige råd stod for arrangementet og russerne lavede mad til festen sammen med deres vektorer. Vi havde en rigtig god aften, med alt hvad en julefrokost skal indebære. Til slut vil jeg sige tak for et godt år til rådet og til PF. Samt en stor tak til alle FN studerende, som har bakket op om alle de arrangementer og tiltag vi har haft i løbet af året. For ovenstående, Bjarne Bach Civil Medico Det har været endnu et godt og roligt år i MedTek rådet med både nye og gamle medlemmer. Vi har endnu engang i år budt 60 nye studerende ind i vores MedTek familie. Studiestarten var en succes og for det vil vi meget gerne takke den nu afgående KABS Malene Uhrbrand Sørensen for et rigtig stort arbejde i den forbindelse. Og også et sort tillykke til den nye KABS Martin Nørgaard, vi er sikre på han sagtens kan gøre Malene kunsten efter blev året hvor MedTek rådet fik ny formand. Vi vil derfor gerne sige mange tak til Mikael Ott- Ebbesen for flere års godt formandskab. Mikael har været en yderst engageret formand som har gjort meget

21 1.3 Faglige råd Civil 21 godt for rådet. Vi er derfor meget glade for at Mikael stadig er aktivt medlem i rådet. I 2011 har vores studieudvalg også taget et skridt videre mod at gøre vores kandidatretning international. Vi glæder os til at se hvad dette vil komme til at betyde fremover. Vi har i 2011 også fået nye fag på bacheloren, Medicoteknisk instrumentering og et nyrevideret cellebiologi kursus i samarbejde med Københavns Universitet. Vi er meget glade for at være med til løbende at forbedre retningen. Mette Marie Nielsen på vegne af Medico-rådet Civil Miljø-rådet 2011 blev skudt i gang med afholdelse af ét af de store initiativer fra Miljørådet den første Miljø Kandidathyttetur. En tur der fremover ligger fast i september og som er blevet mødt med åbne arme. Turen har som ønsket bidraget til et tættere sammenhold blandt studerende fra DTU der fortsætter på kandidaten og de mange nye nationale og internationale studerende. Derefter tog 2011 fart med et stærkt konstitueret Miljøråd 2011, hvor hygge, stigende engagement og strukturering blev kendetegnende. Miljørådet har fortsat arbejdet fra 2010 mod øget gennemsigtighed i foreningen ved udarbejdelse af en plakat med det nyvalgte råd. Samling af vedtægter og nedskrivning af konklusioner fra tidligere diskussionsemner er ligeledes påbegyndt. Der er gennem året blevet afholdt flere succesfulde arrangementer for miljøsterne; bl.a. en meget velafholdt fest for de aktive i Miljørådet, Miljøfest i H.C. Andersens tegn, grillfest i 3-ugers perioden i juni og Miljøhytteturen E11. Tidligere retningskonstellationer blev i år genfundet da Miljø og Elko atter delte telt til Sensommerfest samt afholdt en efterhånden traditionsrig julefrokost sammen i det flotte ny indviede Hegnet. Daphnies Lounge (miljøsternes hyggerum i bygning 114) dannede i september rammen om Miljørådets og instituttets afskedsreception for retningens fantastiske bachelorstudiestarts-koordinator Rasmus Jacobsen. En varm velkomst blev ved samme højtidelighed givet til den nye koordinator Eva Eriksson, som Miljørådet ser frem til et tæt samarbejde med. IDA Miljø og engagerede miljøster har i årets løb arrangeret flere spændende aftener med samfundsrelevante miljøproblematikker på dagsordenen. Der har været stort fremmøde og vi glæder os til flere spændende arrangementer næste år blev et betydningsfuldt år for Miljørådet, der har oplevet stor stigning i mødedeltagelse. Den nye miljøårgang 11 har med gejst, talstærk sluttet sig til rådet og ivrigt engageret sig i dets arbejde. For første gang i mange år, oplevede rådet i år, kampvalg til flere af PF s råd og organer. Miljørådet har nu 27 medlemmer og står derfor stærkere og mere solidt. Desuden har rådet fået en ny, dygtig formand Kim Louise Ettrup, samt indført næstformandsposten, der er besat af Ditte Marie Reinholdt Jensen. Derudover er Miljørådet stolte over for andet år i træk at have fået valgt en Miljøst ind i pf s bestyrelse. Miljørådet ønsker Kim Louise Ettrup stort tillykke med begge poster.

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009 Formalier: Navnerunde: Simon, Michael, Anders Schlaikjer, Solveig, Hyldig, Lasse, Andreas, Sigurd, Lukas, Stinne, Bjarke, Anders Chr., Anders, Lasse Valentini, Henrik, Halvor, Bjarne, Dennis. Derudover

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Mandag d. 15.04.2013 kl. 18:00 i Delta 1. Formalia - Valg af dirigent Christian - Valg af referent Signe - Godkendelse af re ferater fra de sidste møder Ændres til

Læs mere

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening Årsberetning 2013 Polyteknisk Forening 4. februar 2014 Forord Kære Læser, Så er endnu et år gået, og foran dig ligger nu årsberetningen for Polyteknisk Forening 2013. PF året løber fra februar til februar,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 (a) Ordstyrer: Trine (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte fra pkt. 5, Kim fra pkt. 5, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse

Læs mere

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 1. Formalia Valg af dirigent Christian Wolff Nygaard Valg af referent Rune L Andersen Godkendelse af referater fra

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Kim (c) Til stede: Kim, Kolding, Camilla, Ditte, Monika, Trine, Natashia, Moesgaard (under punkt 5).

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Kolding, Natashia, Ditte, Kim, Camilla, Monika, Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 (a) Ordstyrer: Monika (b) Referant: Natashia (c) Til stede: Alle pånær Trine og Ditte. (d) Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk.

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu Studiestartskalender Hos os finder du: Vi gør din studiestart meget nemmere Husk! 10% Deltag på.dk/ida studie.lsb 5 01 2.2 Kon 13.1 d kurre e

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 27. maj 2010 Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 26. maj kl. 17.00 - Ridderlokalet, Ordinære medlemmer: Niels Haldrup Jensen, formand Emma Bernt Mogensen, næstformand Martin

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012

Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012 Referat af ATM bestyrelses-møde 15-05-2012 Til stede var følgende: Daniel Kim Nyholm Petersen Mikkel Bjerregård Nicolaj Ma Stefano Fazzi Karl-Emil Nielsen Daniel Twellmann Punkt 1 - Valg af kasserer: Stefano

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Møde i studentersamfundets bestyrelse

Møde i studentersamfundets bestyrelse Møde i studentersamfundets bestyrelse Den d 25. marts 2014 klokken 17:00, Ridderlokalet/Wunderbar,. Ordinære medlemmer: Daniel Mose Thiilborg, Anne Kathrine Krushave, næstformand Kasper Gram, kasserer

Læs mere

KABS13 møde 31/10-2013

KABS13 møde 31/10-2013 1. Formalia KABS13 møde 31/10-2013 i. Referent: Kirstrand ii. Ordstyrer:Vinge iii. Tilstedeliste: 1. Vinge 2. Kirstrand 3. Legenden 4. Norge 5. Igor 6. Boyshower 7. kanna 8. Christina 9. Mejbritt 10. Ciabatta

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012

Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012 Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012 Den 10. nov. 2012 kl. 16:00 18:30 1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer Alle tilstedeværende godkendes. 2. Valg af dirigent Christian Kryger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

KABS13 møde 7/2 2013

KABS13 møde 7/2 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Igor c. Tilstedeliste: 1. Maag 2. Gugliotta 3. Toke 4. Igor 5. Sissel 6. Susanne 7. Christina 8. Norge 9. Trunte 10. Legenden 11. Gearstang 12. ChristianE

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere