Årsberetning Polyteknisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Polyteknisk Forening 13. april 2012

2

3 Indhold 1 Organisationen Formand Næstformand Forretningsrådsformand S-Hus Formand Den socialpolitiske ordfører Uddannelsespolitisk Ordfører International og boligpolitisk ordfører PF s fællesråd BRUTTO Valg PF Valget nu kaldt rådsaften DTU valget Faglige råd Civil Civil BYG-rådet Civil Design-rådet Civil FN-rådet Civil Medico Civil Miljø-rådet Civil P&K Civil S/M-rådet Civil ElKo-rådet Civil K/Bio/TBM-rådene Faglige råd Diplom Diplom Kemi Diplom IT/ITØ Diplom Trafik og Transport Forretningssektoren Ansatte Polyteknisk Boghandel PB Forretningsrådet FRR Ekstern Revision Polyteknisk Telefoni Forening PTF Fundraising og samarbejde Kritisk revision

4 4 INDHOLD 3 Socialsektoren Socialudvalget Socialudvalgsmøde d. 17. januar Socialudvalgsmøde d. 16. februar Socialudvalgsmøde d. 17. marts Socialudvalgsmøde d. 12. april Socialudvalgsmøde d. 11. maj Socialudvalgsmøde d. 06. juni Socialudvalgsmøde d. 13. september Socialudvalgsmøde d. 10. oktober Socialudvalgsmøde d. 11. november Socialudvalgsmøde d. 04. januar SocialPolitisk Gruppe SPG Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg PFIU DTU Idtrætten DTUs Biblioteksforum Fredagscaféudvalget Klubudvalget Klubber PF Klubuge Anvendt Træ og Metal ATM PF Foto Elektronikværkstedet PRG PF Friluft Pfantasy Dome PF Vin ArbejdsMiljøUdvalg - AMU Koncern ArbejdsMiljøUdvalget - KAMU StudieMiljøUdvalget SMU AMU Nanotech AMU Kemi AMU Miljø Studiestart Koordinering Af Bachelor Studiestarten KABS Kandidatstudiestart Rusbogen BUDDY Arrangementer Årsfesten Årets underviser Årsfesttalen PFs Fodboldturnering PFs Motionsløb PF Skitur PF Fest PF Åbent Hus Aktivfest DTU LAN-party SenSommmerFest SSF

5 INDHOLD Grøn dyst Folketingsvalgdebat Uddannelsespolitisk sektor UddannelsesPolitisk Råd - UPR UddannelsesPolitisk Gruppe - UPG DTUs kollegiale organer Akademisk Råd Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civilingeniøruddannelsen CUU Institutstudienævn på DTUs institutter og centre DTU BYG DTU Fotonik DTU Fysik DTU Kemiteknik DTU Elektro DTU Management DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Nanotech DTU Risø DTU Space DTU Transport DTU Veterinærinstitut S-Huset Kaffestuen PF Caféen Kælderbaren Studenterhusets renovering Aktivitetsudvalget Crew Polyjoint Booking Polyteknisk Forenings kommunikationsgruppe PR gruppen Scenelys Studenterhusets interne arrangementer Eksterne samarbejdspartnere Danske Studerendes Fællesråd DSF Politikkonferencer Uddannelsespolitisk Udvalg LevevilkårdsUdvalget Landsforum LF Ingeniørkoordineringen ved DSF IngKoo Ingeniørforeningen i Danmark IDA samarbejdet IUS og følgegruppen for ingeniør uddannelsen StudenterSamfundet Øresund SSØ

6 6 INDHOLD 8 Projekter Lektiecafé Lokaleomfordeling og Sekretariatsflytning Læsesalen PF på Roskilde Diverse beretninger PF Nyt PF s stand på DTU Åbent Hus DSE messen IHK sagen Krydsfelt Arkivering i Polyteknisk Forening PF Kino DTUs studenterbiograf Studiemesse PF og Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og hustru Andrea K.M. Mogensens Legat PFs Sudentersociale fond BEST IAESTE KollegieKonsulentOrdningen KKO Polyteknisk Boghandel Polyteknisk Boghandel Forkortelsesliste Hvem Sad Hvor PFs udvalg Organisation S-husets udvalg PFs repræsentanter i DTU udvalg Eksterne udvalg Udvalg i DSF Udvalg i IDA Andre udvalg

7

8

9 1 Organisationen Formand 2011 blev startet med en stor tro på at vi i 2011 ville kunne få vist at PF både er en levestærk og politisk aktiv forening med en klar profil. De forrige års regnskaber så ud til at indikere at vi nærmede os et driftsoverskud for første gang i lang tid, og der lå også uudnyttede muligheder for merindtjening i foreningens virke. En del af dette potentiale blev realiseret da det lykkedes at overbevise DTU om at en hævning af grundstøttebeløbet med kr. pr. år grundet højre optag. På den politiske scene er årsfesten som altid en vigtig opgave og i år krævede det her en del arbejde at finde en løsning der håndterede at få flyttet 600 spisende gæster fra et telt og ind på en landingsbane. Dette resulterede i at rektors reception blev flyttet til læsesalen bagerst i s-huset, hvilket medførte at DTU gennemførte den renovering som dette rum havde sukket efter i mange år. Senere lykkedes det også at få borde og stole til rummet takket være Knud Højgaardsfond og PF s studentersocialefond. Sådan kan mange ting vise sig at hænge mere sammen end man først antager. Formandens rolle i foreningen har altid været en af kontraster, imellem at være den allermest offentlige person og som den allermest interne person i det daglige arbejde. En bestyrelse er nemlig ikke en enhed når de starter og er det sjældent heller når de slutter, og det er formandens opgave at håndtere de sager der måtte være på bedste vis så alle arbejder i samme retning. Det foregår ofte via sparring med bestyrelsesmedlemmerne og det er en opgave som jeg, som mine forgængeren har brugt utroligt meget tid på. Allerede inden vi startede havde vi i bestyrelsen opfyldt et af vores fokus punkter idet, vi fik redigeret faglige råds paragrafferne i PF s love og statutter således at oprettelsen af faglige råd i fremtiden er en mere smidig process. Det er håbet at denne ændring i fremtiden vil føre til at PF får flere og mere aktive faglige råd. DTU har i år også skiftet adgangskontrolsystem og via TH Mogensens fond blev det i denne omgang muligt at få kortlæsere på det nye kopirum i stueetagen og kælderbaren. Begge dele burde envidere styrke mulighederne for aktivteterne i alle PF s lokaler også uden for åbningstid. Derudover har denne sag igen vist hvor stor PF er i og med vi anvender mere end 20 adgangsniveauer for at kunne sikre at de rigtige får adgang de rigtige steder, intet institut på DTU overstiger 5. Jeg har igennem året brugt meget tid på IHk sagen, boghandelomlægningen, kontakten med IDA, foreningens omflytning fra 1.sal til stueetagen og fremtidssikring af studiestarten, men mere deltaljerede gennemgange af disse projekter kan læses under disses egne punkter i årsberetningen. I slutningen af året viste det sig at imod vores ellers positive forventninger i starten af året ville PF komme ud med et historisk ringe økonomisk resultat, og derfor deltog jeg som formand i den process der lagde grunden for det, vi håber, bliver et opgør med ansvarsforflygtigelse og overbelastning af enkelt frivillige i foreningen. Jeg er stålsat i min overbevisning om at vi kan bruge den nye organisation til at opnå en

10 10 Organisationen større kontinuitet, bedre økonomi og en klarere politisk profil. Aske Nydam Guldberg Næstformand Posten som næstformand i bestyrelsen er en mærkværdig plads. Få ting er foruddefineret; At træde i formanden sted hvis han ikke er tilgængelig og hjælpe til med generelle bestyrelsesting samt mange andre. Man skal derfor ikke være bange for at være kreativ og tænke nyt. Det første jeg kastede mig over var selvfølgelig PF s historie og andre gamle dokumenter som kunne give en viden og forståelse for foreningen. Dernæst satte jeg igang med at finde studierabatter til alle studerende. Jeg tjekkede op på flere af de gamle samt fik lavet nogle enkelte men betydningsfulde nye. På DSE-messen begyndte Nicolas og jeg at brainstorme omkring projekt samarbejde med jobbank. Vi kontaktede derfor alle jobbankene på messen. Dette resultede først i et samarbejde med ingeniør/itjobbanken, men grundet internt pres fra DTU, stoppede dette samarbejde og et nyt begyndte med DTU i stedet. Efter en lang række møder er vi nu klar til at implementere et nyt feed på hjemmesiden hvor nye hotte studiejobs ville blive vist. Folketingsdebatten skulle også vise sig at være et mere interessant projekt end først forudtaget. DTU var intet mindre end imponeret over vores line-up og efter samtale med Gitte Andreassen fra DTUs administation, blev vi enige om at de ville støtte arrangementet økonomisk hvis vi mødtes og snakkede om et potentielt fremtidigt samarbejde. Dette endte ud i en lang række møder med Afdelingen for Policy og Kommunikation og Afdelingen for Erhverv og Myndigheder, både af den uformelle slags og af den direkte, hårde men konstruktive slags. Der er nu skabt en bro bedre end jeg har hørt om før, og dette vil formentlig kunne lede til et samarbejde der kan bære frugt i mange år. Projekt Lokale-Rokade-Roulade også kendt som forhandlingerne med studentercenterrådet tog også en del tid i året Jeg prøvede at lede forhandlingerne til de møder der nu var arrangeret, og trods mange bump på vejen endte forhandlingerne positivt. Når Inge får en mail, som hun enten ikke har den nødvendige viden eller tid til at besvare sendes den normalt videre til næstformanden. Jeg har igennem mit år som bestyrelsesmedlem gjort en ære ud af at besvare alle mail, gerne fyldestgørende og hurtigst muligt, trods dette nærmest er en umulighed. Ydermere har det også været vigtigt for mig sende så få mails videre som overhovedet muligt, idet at det vil være tidstagende og forstyrrende for de andre bestyrelsesmedlemmer. Dette har også gjort at jeg har haft en utrolig stor mængde kontortid. Denne kontortid har jeg dog også prøvet at udnytte til at kunne give de andre bestyrelsesmedlemmer så meget sparring som muligt for at effektivisere og drive projekter fremad. Peter Busk Forretningsrådsformand Bestyrelsesåret 2011 har budt på mange ting, et af de gennemgående elementer har været en oprydning i foreningens økonomi og dens forretninger, efter mange år, hvor ansvarlige har ladt det stå til. Dette har bla. betydet en ældre aconto konto hvor diverse udlæg til blandt andet KABS blev lukket. Dette betød en mindre afskrivning af udlæg som blev anset for at være for små og for gamle til at det kunne betale sig at få dem ind igen. Co2penhagen spøgte på samme måde og blev lukket, hvilket betød en straksafskrivning på kr.

11 11 Regnskabsåret 2010 til 2011 gav et større økonomisk underskud end forventet. Polyteknisk Scenelys fylder en del i dette underskud grundet den satsning der blev valgt at gøre her, strømligning af lageret gjorde det nødvendigt at indkøbe nye ting. Polyteknisk Boghandel et problembarn i mange år i foreningen blev også udsat for en større gennemgang, hvilket medførte omdannelsen til et aktieselskab. Boghandlen har i mange år optrådt i foreningens regnskab med en mellemregning og et basislån, hovedparten af disse penge kommer fra ældre tid. For at gennemføre flytningen af boghandlen, var det nødvendigt at foretage en række bygningsunderstøttende foranstaltninger for at de paller med bøger, at boghandel modtager løbende, ikke gik igennem gulvet. PTF blev lukket efter at have været inaktiv. Efter en række længere undersøgelser blev 3 valgt på baggrund af deres pris samt deres interesse i at give fordele til medlemmerne af foreningen. Grundet antallet af telefon numre tog selve overflytningen længere tid end forventet og var først gennemført i efteråret. Sommeren 2011 oplevede forening et indbrud i kaffestuen hvor en række cigaretter og andre småting blev stjålet. Dette medførte en afvisning på fuld dækning fra vores forsikringsselskab, og medførte en større gennemgang af forsikringerne i foreningen. Denne gennemgang viste at der ikke tidligere havde været foretaget et sikringstjek i foreningen. Selve forsikringssummen på løsøre blev hævet med ,00 kr. for at dække lageret, og der blev stillet større krav til lager og opbevaring blev fremsagt fra forsikringsselskabets side af. For at tjekke vores bankudgifter, i forhold til vores nuværende, blev der i foråret gennemgået en række større banker. Gennemgangen medførte en bekræftigelse på at selv med flytning af danske bank væk fra DTU var den stadig billigst og nemmest at benytte som bank. I samme forbindelse blev der også kigget på håndteringen af foreningens grundfond, idet at forretningsrådet mente at denne skulle mere i spil. grundet den økonomisk nedgang på de finiselle markeder blev dette arbejde sat i bero, for at afvente bedre tider. Tanken om bedre administration af grundfonden er blevet overleveret til næste års forretningsrådsformand. Hvert år modtager PF et direkte tilskud fra DTU til støtte for foreningens politiske arbejde. Det lykkedes i år, med argumentationen, at der er lineær sammenhæng mellem PFs arbejdsbyrde og antal studerende, at hæve vores tilskud fra DTU fra til DKK pa. Foreningens IT-systemer har i mange år levet som en mindre del af økonomien. Gennem støtte fra DTU lykkedes det at udskifte en række af systemerne fra de gamle terminaler til nyere samt få lagt kimen til en ny serverstruktur, så ældre specieldesignede serversystemer ikke generede driften blev året hvor foreningens kassekredit ikke slog til. Dette medførte at hen over sommeren samt efteråret blev denne udvidet for at sikre driften af foreningen. Ved udgangen af året blev denne mulighed desværre udtømt da det kun var sket midlertidig, dette gør at den kommende bestyrelse er nød til at tage en beslutning om foreningens kassekredit. I løbet af efteråret blev en ekstern konsulent tilsluttet foreningen dette medførte en større gennemgang af foreningens forretningssektor, set med professionelle øjne. Gennemgangen medførte en større liste af kritikpunkter og forslag til ændringer, altsammen for at hjælpe foreningen med at få styr på økonomien. Fremhævede punkter dækker over: Skift af revisionsselskab, styr på forretningsgange samt en mere konsekvent linje for ansatte. Starten af november dannede ramme om et temamøde i FR om den økonomiske situationen. Oprindeligt et foredrag fra 2006 som blev afpudset og genfremlagt for FR, dette foredrag omhandlede den økonomiske situation i forening samt hvor foreningen var på vej hen såfremt der ikke skete større ændringer i forret-

12 12 Organisationen ningstilgangen. Michael Kjeldsen S-Hus Formand Fra bestyrelsesårets start var der lagt op til at Studenterhusformandsposten ikke var veldefineret og det har i stor udstrækning været op til Studenterhusformanden selv, at definere sin rolle og sine arbejdesopgaver. Af driften i Studenterhuset har undertegnede så vidt muligt ladet Erik (Studenterhusbestyrer) udføre sit arbejde som leder af den daglige drift. Ved problemstillinger omkring ansatte har beslutninger været taget i samråd med Studenterhusformanden, men samtaler og konfrontationer af de påvirkede har så vidt muligt været foretaget af Erik. Hvor den tidligere Studenterhusformand deltog i Studenterhus arrangementer som booker har Studenterhusformanden i år påtaget sig opgaven som afvikler. Dette har tidligere være administret alene af Studenterhusbestyreren, og denne nye opgavefordeling har derfor medført aflastning af de mange forskellige arrangementer der afvikles i Studenterhusets omgivelser, såvel interne som eksterne. Dette giver bestyreren mulighed for, at bruge mere tid på den daglige drift. Dette har virket positivt og har givet mere struktur. Det ville formentlig være en fordel at have en fast post til afvikleren, der ikke nødvedigvis er Studenterhusformanden. En opgave der er tilfaldet Studenterhusformanden er, at administrere nogle af de større ændringer i Studenterhuset, men også følgevirkningerne af ombygning, afsprærring osv. Der har været lavet en større omrokering og allokering af lokalerne i Studenterhuset. Dette har krævet stor debat med alle indvolverede men også en stor praktisk opgave at få flyttet alle de remedier klubber m.m. har samlet. Der er i år blevet lavet ny facade i Studenterhuset, samt glasparti til Kaffestuen, Pejsestuen og det nye sekretariat. Der er blevet lagt nyt gulv i det ny sekretariat, det nye administrationskontor, præsidiet, det nye mødelokale, det nye bestyrelseskontor og i Læsesalen. Der er desuden kommet nyt loft i det nye mødelokale, det nye bestyrelseskontor, Sekretariatet, baggangen, Kaffestuen, Pejsestuen og Læsesalen. Store dele af disse ombygninger har være delvist finaniceret eller dele af andre projekter for DTU. Eller udført af Studenterhusets samarbejdspartnere. For at dette har kunne lade sig gøre har frivillige fra Studenterhuset udført en stor del rydning af lokaler og klargøring, så den reelle arbejdesopgave lå klar. Der er derfor i perioder lagt tidsmæssigt svarende til en 60-timers arbejdsuge i Studenterhusformandsposten. Dels for at administrere, tilrettelægge og håndtere ombygning og omrokering, men også manuel frigøring af opbevaringsplads og klargøring af lokaler til håndværkere. Derudover har det været nødvendigt at tjekke op på om arbejdet bliver lavet og udført som foreskrevet. Der har været behov for en løbende korrespondance med DTUs byggeleder og hyppige fejlmeldinger. Derudover har det været nødvendigt at overtage styring af Studenterhusets daglige ledelse i den periode hvor S-hus bestyreren har være sygemeldt med knæskade. Alt vedrørende ombygning ville ikke have kunnet lade sig gøre hvis der ikke var gjort en større indstats end tidligere år for at få positiv kommunikation med Polyteknisk Forenings klubber, Studentergangen, samt den praktiske berøringsflade med DTU, såsom Campusservice, DTUs Servicecenter, Dybendahl flytteforretning m.fl.

13 13 Der er skabt et positivt billede af Studenterhuset hos samarbejdspartnere og dette skal vedligeholdes. Der er et forbedret samarbejde med Campusservice, både i forbindelse med ombygningerne, men også helt generelt. Dette er vigtigt da der løbende er brug for deres hjælp, fx. el-distribution til Sensommerfesten, men også almindelig slitage, døre der ikke virker osv. Studenterhusformanden har sørget for at holde Dansikring opdateret, og få et samarbejde op at stå, både med hensyn til Studenterhusets arrangementer men også fredagsbarenes arragementer og deres omfang. Dette har medført, at der har været flere vagter tilstede ved joints og at der har været givet tiladelse fra vagterne til færdsel i tunnelerne ved varslede specifikke opgaver, som fragt af computere fra DTU byg I samarbjede med Socialudvalgsformanden er der er skabt et bedre samarbjde med DTU omkring PF Åbent Hus, der i øjeblikket får støtte til tryk, bespisning og andre udgifter, samt kommunikation ud til de studerende om de 2 sideløbende arrangementer. Der er endvidere skabt en kommunikationsbase for fredagscaféerne. Som foreningsstrukturen er nu, er der nogle problemer med Studenterhus formandens rolle, da den er for udefineret og spænder for bredt. Studenterhusformandens fornemmeste opgave er at sørge for at Studenterhuset kører optimalt, dette kan gøres ved at hjælpe Studenterhusbestyreren når han akut har brug for en ekstra hånd, at sørge for at Studenterhusets bygninger og inventar giver ordentlige arbejdsforhold og at sikre at både de frivillige og de ansatte har det godt og at kommunikationen rundt i huset fungerer på ordentlig vis. Der bør derfor i det kommende år være forkus på at definere studenterhusformandens rolle tydeligere. Som det sidste vil jeg gerne have lov til at takke de samarbejdspartnere jeg har arbejdet med i år og alle de folk der altid er villige til lige at lægge den ekstra time for at vi leverer et lidt bedre produkt. Kristine Clemmensen-Rotne, Studenterhusformand Den socialpolitiske ordfører Mit arbejde som socialpolitisk ordfører i 2011 for PF har bestået af både interne aktiviteter på DTU og mange eksterne arrangementer. Interne aktiviteter Af de interne kan nævnes formandsposten for socialudvalget, som i 2011 har udviklet sig til et stort og handlekraftigt udvalg. Med en høj mødedeltagelse og engagerede medlemmer har udvalgets events udviklet sig, med både højere kvalitet og større synlighed. Deltagerrekord for PF skitur med 400 deltagere og meget positive tilbagemeldinger i forbindelse med motionsløbet fra fredagscaféer, frivillige og gæster, kan fremhæves som nogen af de meget positive takter som udvalget har vist i Det intensive arbejde med at få synliggjort klubberne i PF har været en fremragende succes. Med en vækst i antallet af PF klubber på ca. 60 % og en mærkbar fremgang af medlemmer i de enkelte klubber har vist det store potentiale som klubber har for foreningen. Der er blevet afholdt en PF klubuge for første gang, hvor alle klubberne kan vise deres faciliteter frem for studerende. Dette er sket med stor hjælp fra studiestarten og har virket som en katalysator for den store medlemstilgang som klubberne har oplevet. Der er også blevet afholdt to PF åbent hus, der nu ligger samme dag som DTU åbent hus og afløser S-hus åbent, som dagen tidligere har heddet. I 2012 vil socialudvalget overtage den organisatoriske styring af PF åbent hus, da der derigennem kan kanaliseres flere kræfter i arrangementet.

14 14 Organisationen Med hensyn til fredagscaféernes fælles udvalg har der været et rimeligt mødeflow i Det er lykkedes gennem udvalget at indgå en aftale med DTU om hvordan caféerne samarbejder med DTU s Servicecenter. Dette er sket i dialog mellem caféerne, dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, Martin Vigild og sektionsleder Nils Turpie. Samarbejdet som PF gennem udvalget har hjulpet med at skabe har betydet en større forståelse og gensidig kommunikation. Dermed er caféerne sikret en fremtid som vigtig identitetsskabende enhed på DTU, ud over at udfylde en vigtig studentersocial rolle. Jeg havde i juli den store fornøjelse at byde velkommen til 18 studerende fra Technische Universiteit Eindhoven. Deres studietur til Danmark for at se på energiforsyning og produktion, førte dem naturligt forbi DTU. Med hjælp fra DTU s internationale kontor blev der organiseret en dag med rundvisning på Sterling Danmark og DTU BYG s solfanger testcenter. Dagen blev på behørig vis afsluttet i kælderbaren. PF har i den forbindelse fået en venskabsstudenterorganisation i W.S.V. Simon Stevin, studenterorganisationen for mekanikstuderende på Technische Universiteit Eindhoven. Den daglige opdatering af PF s hjemmeside er i årets løb overgået til en webansvarlig. Dermed har min opgave primært det sidste halve år været at overlevere viden til denne nye webansvarlige. Ud over disse opgaver har jeg også siddet som medlem i DTU s studiemiljøudvalg og koncernarbejdsmiljøudvalg. Arbejdet i disse udvalg beskrives i senere afsnit. Eksterne aktiviteter Dansk Center for Undervisnings Miljø oprettede i 2011 et netværk på tværs af de danske universiteter for at styrke indsatsen i forhold til studiemiljø. Der har været afholdt to møder i netværket. Det første var på Aalborg Universitet, hvor jeg selv og fuldmægtig fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Ulrik Okkels, deltog. Det andet møde blev afholdt på DTU og omhandlede fysisk studiemiljø. Til dette arrangement var ansatte i Bygningsstyrelsen inviteret til at holde oplæg om universitets byggeri og studiemiljø. Der bliver i netværket udvekslet erfaringer og sammenlignet strategier for studiemiljøindsatsen på universiteterne. Et nyt initiativ der blev sat i søen i år var Roskilde.dtu.dk. Dette kom ud af det glimrende samarbejde som PF og GrønVision havde i 2011 hvor ca. 40 DTU studerende blev sendt til Roskilde for at forbedre festivalen. Dette projekt fortsætter i 2012, nu med to ansatte studerende og en fast kontakt til DTU s Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Dette projekt har modtaget kr. i støtte fra Scandic Sustainability Fund som skal gå til det fremtidige samarbejde mellem roskilde.dtu.dk og Roskilde festivalens Odeon scene. I Danske Studerendes Fællesråd har der været mange glimrende møder og seminarer, med repræsentanter fra flere medlemsorganisationer. PF har været massivt til stede i DSF gennem året og der igennem vist os som en stor positiv indflydelse på organisationen. Igennem dette arbejde er jeg blevet valgt til Studenterrådgivningens bestyrelse for perioden på vegne af DSF. På et seminar om mobile app s i undervisningen på Syddansk Universitet holdt jeg i efteråret et oplæg om studenterinddragelse. Dette gjorde jeg på baggrund af det arbejde som jeg har lavet i forbindelse med at skabe grundlaget for en PF app. I samarbejde med Institut for Informatik er der blevet skabt et glimrende grundlag for, at der kan komme mere undervisning på mobile platforme. Samtidig skal disse app s gøre det nemmere at være studerende på DTU. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle dem der gennem udvalgsarbejde, frivilligt arbejde og samarbejde, har gjort dette arbejde til en fornøjelse. Tak for et godt år!

15 15 Jakob Berg Johansen, Socialpolitisk Ordfører Uddannelsespolitisk Ordfører Navnet Uddannelsespolitisk Ordfører er kun delvist dækkende for det udførte arbejde i 2011 da jeg som den uddannelsespolitiske ordfører også har haft rollen som Uddannelsespolitisk Koordinator jf. PFs Love & Statutter. Titlen kan for så vidt være ligegyldig, men arbejdet har været meget forskelligt, hvoraf en del kan henføres til primært at tilhører ordfører-rollen, hvor andre ting primært tilhører koordinator-rollen. Året har som altid været præget af mange ad hoc opgaver der skulle klares ind imellem alle de faste tilbagevendende opgaver for en Uddannelsespolitisk Koordinator. Af opgaver kan i flæng nævnes: Opstart af Uddannelsespolitisk Gruppe og mødeafholdelse i dette organ Uddannelsespolitisk Råd og koordinering af kollegiale organer Koordinering af PF-valget i forbindelse med DTU-valget Kåring af Årets Underviser Arbejdet og møder i DSF Landsforum Arbejdet og møder i DSF Uddannelsespolitisk Udvalg Andre ad hoc opgaver forbundet med DSF Delegationsleder på to DSF Politikkonferencer (koordinering før og mens) Folketingsvalgdebat DTU-valgkoordinering Ugentlige PF-bestyrelsesmøder af 4 timers varighed Folketingsvalgdebat Der var i år folketingsvalg og i den forbindelse stablede medlemmer af bestyrelsen og andre aktive meget hurtigt en folketingsvalgdebat på benene. Der blev booket tid i politikernes kalendere d. 7. september. kun én uge før valget, kunne PF byde de studerende på DTU til debat med tidligere ministre og nuværende folketingspolitikere i alle aldre og fra alle partier. Arrangementet demonstrerede tydeligt, hvad PF kan udrette med hjælp fra Scenelys og andre samarbejdspartnere, deriblandt DTUs Afdeling for Policy og Kommunikation. Eksterne arrangementer En af de ting jeg har fundet interessant i mit arbejde har været diverse eksterne arrangementer afholdt af bl.a. Styrelsen for Internationale Uddannelser (IU) og Universitets- og Byggestyrelsen (UBST). Begge har afholdt konference på hhv. CBS og ITU, som jeg har deltaget i. Konferencerne har givet et meget spændende indblik i studerendes mobilitet i Norden og Europa og hvilke forhold de studere lever under. Det giver en god faglig ballast i det løbende arbejde i både DSF og lokalet på DTU som uddannelsespolitisk koordinator og giver blod på tanden til selv at undersøge mere. Desuden giver det mulighed for at vise PF-flaget og få kontakt til diverse direktører og fuldmægtige i embedsværket i Uddannelsesministeriet (tidligere: Videnskabsministeriet).

16 16 Organisationen Afholdelse af DSF Politikkonference I 2011 takkede PF ja til at afholde politikkonferencen i efteråret. Der blev nedsat en meget kapabel styregruppe uden bestyrelsens deltagelse som fik afholdt en rigtig god konference. Trods diverse småproblemer og større udfordringer der opstod i planlægningsfasen og undervejs klappede det hele i weekenden d november, hvor PF var vært for studenterpolitikere fra hele landet, der også nåede at opleve en vaskeægte S-hus Joint med Basshunter live i Oticon-salen og ministerbesøg på konferencens anden dag i form af Danmarks nye uddannelsesminister Morten Østergaard. Fremtiden 2011 har været hektisk, men forhåbentlig bliver 2012 mindst lige så travl for min(e) efterfølger(e). Der pågår forhandlinger mellem DTU og IHK om fusion og i den forbindelse må og skal kvaliteten af vores undervisning og uddannelser ikke lide under nye organisationsstrukturer eller sparetiltag og sammenlægninger, hverken for civil-studerende eller diplom-studerende. Tværtimod skal DTU stadig stræbe efter at uddanne de bedste ingeniører gennem de bedste uddannelser. Forhåbentlig kan den nye struktur for den uddannelsespolitiske sektor i PF med Uddannelsespolitisk Gruppe vel søsat være med til at støtte op om dette mål og sikre bedre og mere kvalificeret uddannelsespolitisk engagement fra PFs side. Sven Johansen Hermann International og boligpolitisk ordfører Posten som international ordfører blev oprettet sidste år, og har, udover at holde kontakt til de internationale studerende, få faste opgaver, den mest markante af disse, ansættelse af buddy koordinatorer. Da relevente emner for internationale studerende er både af studie- og studiemiljømæssig karakter, har der været et tæt samarbejde med både den uddannelsespolitisk ansvarlige og den socialpolistisk ansvarlige. Boligpolitisk ordfører er den titel som blev oprettet i år, da vi mente det var på tide med noget fokus på den boligmæssige situation for de studerende ved DTU, specielt med det fortsat voksende optag, hvilket betyder et behov for en langt større boligmasse til studerende i den nære fremtid, et problem som kun bliver endnu større, da DTU har fået besked om at dispentationen for Campus Village ikke bliver forlænget. Vi har derfor været i kontakt med DTU og andre interessenter i lokalmiljøet, for at se på en løsning sammen, således at både internationale og danske studerende kan få en bolig i rimelig afstand af deres studie. Der er dog ikke kommet nogle faste aftaler på plads endnu. Derudover har vi også fået opsagt kontrakten med findbolig.nu, da der længe har været utilfredshed fra kollegierne og boligsøgende over portalen. PKS er gået i gang med lave et nyt indstillingssystem til de kollegier de administrerer, og systemet bør være klar til studiestarten sommeren Da de ovenævnte emner har været af tidsmæssig begrænset omfang, har der været en del tid til at påtage sig andre opgaver. DSF har fyldt en del, hvor vi i år har haft et stærkt hold som har sørget for at vores meninger blev hørt og taget seriøst af de andre medlemsorganisationer. Jeg selv har været PF s DSF-kampagneanvarlige. Vi har dog deltaget i DSF s kampagner i meget begrænset omfang, da PF s og DSF s måde at gøre tingene på er noget forskellig, og har derfor kun deltaget egentligt i en enkelt kampagne omhandlende boliggaranti for studerende der bor langt fra deres nye studie. Jeg har også sammen med næstformanden, arbejdet på et projekt for at gøre det lettere at få studiejobs. Dette er endt i et samarbejde med DTU jobbank, hvor vi skal hjælpe til med at gøre jobbanken mere henvendt studerende, således at det ikke kun er for alumner. Studiemessen har også haft fokus, hvor dette års halvsløje

17 1.1 PF s fællesråd 17 fremmøde har vist os nødvendigheden af et større fokus i fremtiden. Undertegnede, dette års næstformand og sidste års næstformand, er derfor allerede gået i gang med at planlægge næste års studiemesse, således at vi kan få langt flere stande og dermed et forhåbentligt større fremmøde. Fra starten af december 2011 har jeg overtaget det økonomiske ansvar for Scenelys, og har fået til opgave at støtte den socialpolitiske ordfører, Jakob Berg Johansen, i ansvaret for vores ansatte. Nicolas de Crook Weikop 1.1 PF s fællesråd BRUTTO BRUTTO har i år været brugt til Årsfesttalen, samt en kort kontakt i forbindelse med Rektorvalget på DTU. Der blev i forbindelse med årsfesten afholdt et møde med BRUTTO hvor syv gamle bestyrelsesmedlemmer dukkede op, ligesom der kom rigtig mange gode svar på indholdet og formuleringerne i talen via mail. BRUTTO har dog ikke svaret da det blev forsøgt at finde folk med ekstern erfaring til Bestyrelsens evalueringsudvalg, hvilket selvfølgelig er uheldigt, men dog ikke overraskende. Aske Nydam Guldberg 1.2 Valg PF Valget nu kaldt rådsaften Efter en længere diskussion i Fællesrådet, blev det besluttet at Pf-valget skulle omstruktureres. Der blev derfor nedsat en gruppe indeholdende Lisbeth Kronborg, Sven Hermann, Simon Grønnegård, Søren Fischer, Peter Tofte og undertegnede. Det blev besluttet at arrangementet skulle afholdes i Oticon salen i stedet for i S-huset, hvor det har været afholdt tidligere år. Samtidig besluttede gruppen at delen hvor folk skulle indskrive sig på rådslisterne med fordel kunne udskydes, så rådene senere under mere rolige omstændigheder kunne koordinere deres pladser i diverse organer. Der blev i løbet af aftenen uddelt nogle få priser for at honorere, dem der havde ydet en ekstraordinær indsats gennem det seneste år. Prisen for årets råd gik i 2011 gik til Diplom IT. Dette råd har fået organiseret et udvalg for alle diplomretninger hvor erfaring og viden kan deles. Årets politiker blev tildelt Andreas Moesgaard for hans aktive deltagelse i UPR, CUU og Danske Studerendes Fællesråd. Årets PF er blev tildelt Matthias Fuglsang-Damgaard for hans engagement i adskellige afdelinger. Eksempelvis som tovholder på PF-kino, indkører og trofast medhjælper overalt i PF. Man kan altid regne med Matthias. I år blev også den ekstraordinære pris, PF s ærespris, kåret. Prisen gik til Dennis Hellner for den ualmindeligt store arbejdsindsats han har lagt i foreningen de sidste 5 år. Af eksempler kan nævnes: Et år i PF s bestyrelse, design og implementering af både online medlems- og rusturstilmelding samt mangeårigt engagement i PF s styrende organer og udvalg. Derudover blev den traditionsrige rådscup også afholdt. Dette indebar tre discipliner. Først en lille hurtig tip 13 er om DTU og PF. Der var dog ingen råd som formåede at svare rigtigt på alle spørgsmål.

18 18 Organisationen Dernæst fulgte en ingeniøropgave om at bygge den niceste skulptur ud af et halvt spil kort. Denne konkurrence blev suverænt vundet af S/M-rådet Sidste disciplin var at alle rådene skulle skrive en lille strofe som til sidst ville blive sat sammen til PFsangen. Dette skulle vise sig at være en mægtig opgave som udmundede i intet mindre end et mesterværk. Peter Busk, Næstformand DTU valget DTU-valget omhandler de officielle organer, der hører under DTU, det vil sige ISN, CUU, DUU, Akademisk Råd samt DTU bestyrelse. DTUs valgsekretær var i 2011 Thomas Overgaard Jensen og de studerende der sad med i DTUs valgbestyrelse var Jakob Berg Johansen og Sven Johansen Hermann. I 2011 blev det elektroniske valgsystem benyttet anden gang med nogle komplikationer til følge. DTUs elektroniske valgsystem er bygget op efter DTUs valgregler og derfor er diplomstuderende og civilstuderende to forskellige valggrupper i systemet selvom der i PF ikke skelnes mellem diplom- og civiler. Der var i år kun problemer med at få fyldt op på et institut i modsætning til tidligere år. Således lykkedes det i år at få alle studienævn fyldt helt op med et enkelt suppleringsvalg til ISN DTU Aqua. Ved enkelte institutter var der flere opstillede end pladser, men disse blev prioriteret af FR i fordragelighed, således at der er den bedst mulige spredning af studerende på tværs af retninger, uddannelsestype og faglige råd. Der blev også uden de store problemer fundet kandidater til CUU, DUU og Akademisk Råd. Valgene til CUU og DUU bliver først afholdt i 2012 grundet stor udskiftning blandt VIP erne med uforudsigelige konstitueringer til følge. Alle studentervalg foregik ved fredsvalg bortset fra valget til ISN DTU Mekanik og DTUs bestyrelse, hvor PF havde konkurrence af listen Studerende mod dårligt indeklima v/ Aleksander Hamdan & Joe Alexandersen. Pladsen i DTUs bestyrelse blev dog sikkert vundet af PF mens den konkurrence liste fik en ordinær og en suppleantplads på DTU Mekanik. Grundet omstruktureringer på Risø DTU med helt nye institutter til følge forventes desuden nogle genvalg eller omlægninger af ISN er, så det undervisningsmæssige ansvar for de, af institutterne berørte, udbudte uddannelser er klart forankret. Sikkerhedsudvalgene skiftede i 2011 navn til Arbejdsmiljøudvalg og flyttede organisatorisk internt i PF til Socialudvalgsformanden. Sven Johansen Hermann 1.3 Faglige råd Civil Civil BYG-rådet Civil BYG-rådet har i 2011 arbejdet videre med en række tiltag der blev foretaget i Vi har igen i år haft fokus på at afholde sociale arrangementer for civil-retningerne på Institut for Byggeri og Anlæg Civil Byggeteknologi og den nystartede Civil Bygningsdesign.

19 1.3 Faglige råd Civil 19 I foråret afholdt Civil BYG-rådet en tema-fest i Rævegraven på Professor Ostenfeld Kollegiet. Festen var arrangeret med spisning for alle årgange fra bachelor- samt kandidatdelen af Civil Byggeteknologi. Ligesom sidste år var festen en stor succes, men selve festen forløb langt bedre baseret på forrige års erfaringer, hvilket resulterede i et næsten udsolgt spisearrangement. Efterfølgende var studerende fra andre årgange inviteret og festen endte med at være rigtig velbesøgt. Der arbejdes allerede på at gentage succesen til foråret Inspireret af mange af de andre faglige råd og studieretninger på DTU arrangerede Civil BYG-rådet i det sene forår den første hyttetur for alle årgange på Civil Byggeteknologi. Selvom de ansvarlige fra rådet var tidligt ude med datoen var der ikke den store tilslutning til turen, da den bookede hytte kun blev halvt fyldt. Men al begyndelse er svær og en ny hyttetur til foråret 2012 er allerede på tegnebrættet, hvor vi håber at få endnu flere med. Ved semesterstart arbejdede Civil BYG-rådet sammen med P&K-rådet om at arrangere og stå for afholdelse af Sensommerfesten i telt B. Festen var en enorm stor succes, hvor telt B endte med at være det telt med den største omsætning til hele Sensommerfesten. Vi regner med at gentage succesen til næste år. Rådet har for vane at afholde en såkaldt BYG-rådsdag, med det formål at hilse de nystartende velkommen samt at give dem information om vigtigheden af de faglige råd og deres arbejde. I år blev der imidlertid afholdte to sådanne arrangementer, da Civil BYG-rådet har valgt at hjælpe den nye Civil Bygningsdesign retning i gang med at starte deres eget faglige råd. For at lokke folk til serverede vi igen i år pølser og brød, mens folk fra rådet fik forklaret ruserne om rådets arbejde. Dagene resulterede i nye medlemmer til Civil BYG-rådet og Civil Bygningsdesign konstituerede deres eget råd med ti medlemmer. I et samarbejde mellem Festudvalget i Diagonalen og Civil BYG-rådet, blev der, traditionen tro, afholdt julefrokost i slutningen af november i foyeren af bygning 116. Festen var for diplomretningerne Bygning, Bygningsdesign og Trafik og Transport samt civilretningerne Byggeteknologi og Bygningsdesign. Grundet overholdelse af brandsikkerheden under festen var der en deltagerbegrænsning under spisningen på 150 mennesker, og der kunne derfor meldes totalt udsolgt. Festen var godt repræsenteret af de fem forskellige byg-retninger. Da festen åbnede for alle andre studerende var der en sand folkevandring fra Hegnet hvor Kenneth Bager havde spillet. Alt i alt var julefrokosten og den efterfølgende fest en stor succes. Vores fokus igennem året har generelt været at skabe sammenhold årgangene imellem. For at opnå dette har rådet lavet en række arrangementer. Der er allerede planlagt lignende arrangementer for næste år. I Institutstudienævnet (ISN) på BYG har rådets repræsentanter lagt mange kræfter i kursusforbedringer i tæt samarbejde med undervisere. I gennem ISN har rådet ligeledes fået en repræsentant i det udvalg der skal designe den nye bygning i 1. kvadrant til Civil Bygningsdesign. Rådets fokus vil desuden ligge på at få hjulpet det nystartede Civil Bygdesign-råd godt i gang, hvorfor vi også håber at kunne komme til at arbejde tæt sammen med dem i fremtiden. På vegne af Civil BYG-rådet Anders Bøwig Rasmussen, Formand for Civil BYG-rådet Civil Design-rådet I år har vi i designrådet udviklet vores samarbejde med DTU, blandt andet har vores opfordringer til ISN MAN båret frugt, og vi har med største fornøjelse udført blandt andet Åbent hus arrangementet. Også ved omlægning af vores uddannelse er det åbenlyst at instituttet for management har taget vores fore-

20 20 Organisationen spørgsler til efterretning. Den gode kommunikation med Mek-IT og Mek værkstedet fortsætter stadig, og vi takker for den venlige service. Pascal Civil FN-rådet Det Faglige Råd for Fysik & Nanoteknologi-retningen har i året 2011 fortsat arbejdet mod atfå bred indflydelse på beslutningstagen indenfor lokaler og kurser på alle, for fysikere, relevanteinstitutter. Vi har medlemmer i ikke mindre end seks studienævn og tre arbejds- og miljøudvalg. Vi startede året med projektdag i februar. Her stillede forskere og undervisere fra institutternefysik, Nanotech, Fotonik og Risø sig til rådighed med plakater og ideer til projekter til alt fra fagprojekt og miniprojekter til kandidatspecialer. Til dette arrangement kårede vi også årets Underviser for FN studerende blandt disse institutter. Den øre tilfaldt Jørn Bindslev Hansen i sin undervisning i Faststoffysik. I marts arrangerede rådet den traditionelle hyttetur for alle på retningen, hvor vi var omkring 40 af sted. Som altid blev der spillet ølkroket i en 7-8 timer, lavet natløb og hygget om aftenen. I juni perioden havde vi vores vanlige grillaften, som vi denne gang også havde slået sammen med den årlige ølkroketturnering for fysikere. Der blev til dette arrangement også set på året der gik, samt forklaret til de tilstedeværende hvad PF og FN-Rådet er. I september delte fysikerne telt med Medico og Diplom Kemi til sensommerfest. Vi havde en rigtig god fest, med nytårstema og et næsten konstant fyldt telt. I november fejrede vi de nye færdige bachelorer. Dette blev gjort med øl og sandwich i vores opholdsrum, Nanobar. Vores studieleder holdt tale og derefter var der selskabskonkurrence mellem de nyfærdige. Dette arrangement står en gruppe af andetårsstuderende for sammen med vores studieleder. Også i november havde vi vores julefrokost for retningen. Denne blev holdt i læsesalen bagerst i S-huset. En undergruppe i det faglige råd stod for arrangementet og russerne lavede mad til festen sammen med deres vektorer. Vi havde en rigtig god aften, med alt hvad en julefrokost skal indebære. Til slut vil jeg sige tak for et godt år til rådet og til PF. Samt en stor tak til alle FN studerende, som har bakket op om alle de arrangementer og tiltag vi har haft i løbet af året. For ovenstående, Bjarne Bach Civil Medico Det har været endnu et godt og roligt år i MedTek rådet med både nye og gamle medlemmer. Vi har endnu engang i år budt 60 nye studerende ind i vores MedTek familie. Studiestarten var en succes og for det vil vi meget gerne takke den nu afgående KABS Malene Uhrbrand Sørensen for et rigtig stort arbejde i den forbindelse. Og også et sort tillykke til den nye KABS Martin Nørgaard, vi er sikre på han sagtens kan gøre Malene kunsten efter blev året hvor MedTek rådet fik ny formand. Vi vil derfor gerne sige mange tak til Mikael Ott- Ebbesen for flere års godt formandskab. Mikael har været en yderst engageret formand som har gjort meget

21 1.3 Faglige råd Civil 21 godt for rådet. Vi er derfor meget glade for at Mikael stadig er aktivt medlem i rådet. I 2011 har vores studieudvalg også taget et skridt videre mod at gøre vores kandidatretning international. Vi glæder os til at se hvad dette vil komme til at betyde fremover. Vi har i 2011 også fået nye fag på bacheloren, Medicoteknisk instrumentering og et nyrevideret cellebiologi kursus i samarbejde med Københavns Universitet. Vi er meget glade for at være med til løbende at forbedre retningen. Mette Marie Nielsen på vegne af Medico-rådet Civil Miljø-rådet 2011 blev skudt i gang med afholdelse af ét af de store initiativer fra Miljørådet den første Miljø Kandidathyttetur. En tur der fremover ligger fast i september og som er blevet mødt med åbne arme. Turen har som ønsket bidraget til et tættere sammenhold blandt studerende fra DTU der fortsætter på kandidaten og de mange nye nationale og internationale studerende. Derefter tog 2011 fart med et stærkt konstitueret Miljøråd 2011, hvor hygge, stigende engagement og strukturering blev kendetegnende. Miljørådet har fortsat arbejdet fra 2010 mod øget gennemsigtighed i foreningen ved udarbejdelse af en plakat med det nyvalgte råd. Samling af vedtægter og nedskrivning af konklusioner fra tidligere diskussionsemner er ligeledes påbegyndt. Der er gennem året blevet afholdt flere succesfulde arrangementer for miljøsterne; bl.a. en meget velafholdt fest for de aktive i Miljørådet, Miljøfest i H.C. Andersens tegn, grillfest i 3-ugers perioden i juni og Miljøhytteturen E11. Tidligere retningskonstellationer blev i år genfundet da Miljø og Elko atter delte telt til Sensommerfest samt afholdt en efterhånden traditionsrig julefrokost sammen i det flotte ny indviede Hegnet. Daphnies Lounge (miljøsternes hyggerum i bygning 114) dannede i september rammen om Miljørådets og instituttets afskedsreception for retningens fantastiske bachelorstudiestarts-koordinator Rasmus Jacobsen. En varm velkomst blev ved samme højtidelighed givet til den nye koordinator Eva Eriksson, som Miljørådet ser frem til et tæt samarbejde med. IDA Miljø og engagerede miljøster har i årets løb arrangeret flere spændende aftener med samfundsrelevante miljøproblematikker på dagsordenen. Der har været stort fremmøde og vi glæder os til flere spændende arrangementer næste år blev et betydningsfuldt år for Miljørådet, der har oplevet stor stigning i mødedeltagelse. Den nye miljøårgang 11 har med gejst, talstærk sluttet sig til rådet og ivrigt engageret sig i dets arbejde. For første gang i mange år, oplevede rådet i år, kampvalg til flere af PF s råd og organer. Miljørådet har nu 27 medlemmer og står derfor stærkere og mere solidt. Desuden har rådet fået en ny, dygtig formand Kim Louise Ettrup, samt indført næstformandsposten, der er besat af Ditte Marie Reinholdt Jensen. Derudover er Miljørådet stolte over for andet år i træk at have fået valgt en Miljøst ind i pf s bestyrelse. Miljørådet ønsker Kim Louise Ettrup stort tillykke med begge poster.

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk.

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu Studiestartskalender Hos os finder du: Vi gør din studiestart meget nemmere Husk! 10% Deltag på.dk/ida studie.lsb 5 01 2.2 Kon 13.1 d kurre e

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Årsrapport 2005-2006. International Medical Cooperation Commettee. www.imcc.dk. IMCC Landskontor Margrethevej 2 5000 Odense C

Årsrapport 2005-2006. International Medical Cooperation Commettee. www.imcc.dk. IMCC Landskontor Margrethevej 2 5000 Odense C IMCC Landskontor Margrethevej 2 5000 Odense C IMCC København Panum Instituttet 9.2.2 Blegdamsvej 3B 2200 København N International Medical Cooperation Commettee IMCC Odense Winsløvparken 17, 1. 5000 Odense

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere