CRAMO DÆKKER HELE LANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRAMO DÆKKER HELE LANDET"

Transkript

1 6. årgang nr 2 marts 2008

2 CRAMO DÆKKER HELE LANDET både lokalt og landsdækkende - ÅLBORG ÅRHUS ÅRHUS C KVISTGÅRD HILLERØD ESBJERG FREDERICIA HORSENS KBH. S HOLBÆK GLOSTRUP KØGE RINGSTED ODENSE S ODENSE SLAGELSE NÆSTVED ÅBENRÅ NYKØBING F. MARIBO RØDBY

3 LEDER 5 Finanslov med mislyde Adm. direktør Mogens Hansen TEMA: KONJUNKTURER Selvom der er tale om en opbremsning i aktiviten i byggeog anlægsbranchen, er niveauet stadig højt 6 Byggeriet foran en vending 7 Renoveringsmarkedet går ned i gear 8 Tvangsflytning til provinsen - for dem der ikke har råd 10 Vigtigt med en strømpil for fremtiden 24 Tiger på spring Portræt af frescomaler i Danmark FAGLIGT 26 Syv myter når man lejer en vikar Fire medarbejdere fra Dansk Byggeri afliver myterne 27 Arbejdsudleje eller entrepriseaftale - forskellen er meget afgørende En række medlemmer er kommet i klemme, fordi, de ikke var inde i reglerne 28 Nu har byggevirksomheder Visual Administration 30 Hvad er syn og skøn, og hvordan foregår det? KORT OG GODT 12 Nyt fra bygge- og anlægsbranchen MENNESKER MED MENINGER 17 Byfornyelse på portugisisk Facaden står tilbage - mens der bygges nyt inde bag ved 18 Verdensrekord i Østrig 20 Designet i beton Brillefirmaet Billinger har fået opført helt nyt domicil 22 Dansk Byggeri totalinddækker domicil Nørre Voldgade 106 bygges om SERVICESTOF 33 Paragraffer 35 Nye kurser i Dansk Byggeri 37 Produktnyheder 39 Nyt om navne 41 Kalender INDKØBSNYT 43 Nyt om rabatordninger INDHOLD MARTS 2008 Redaktion Martin K.I. Christensen (redaktør), Anders Hundahl (ansv.), Anja Binderup, Heidi Theresa Coretto, Louise Falborg, Mogens Hjelm, Charlotte Larsen, Mette Schmidt, Kristoffer Soelberg og Morten Toftegaard Wehner. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum og salomet-lucky group. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag , 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN Elektronisk ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale og læserbreve. Forside: Den nye bypark i Ørestad under anlæggelse. Foto: Nicky Bonne. 6. årgang nr 2 marts

4 LEJ DANMARKS BEDSTE MANDSKAB! MAXFORCE tilbyder 2 stærke koncepter du kan tjene penge på: 1. Professionelt mandskab MAXFORCE tilbyder komplette sjak af murere, tømrere, malere, tagdækkere, anlægsfolk, VVS ere, blikkenslagere, elektrikere inkl. arbejdstøj, håndværktøj og servicevogne. 2. Stilladsudlejning MAXFORCE tilbyder montering og udlejning af alle typer stillads og overdækninger. På projekter udfører vi opgaver over hele landet. Lokalt udfører vi alle typer stilladsopgaver. Vores værdier er medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og effektivitet. Du kan læse meget mere om hvad vi kan gøre for dig på herunder også historien om hvorfor vi skifter navn fra CleanForce til MAXFORCE. ÅRHUS ODENSE NYBORG ST. HEDDINGE GREIFSWALD Administration: Dannebrogsgade 1 DK-5000 Odense C Telefon Telefax

5 MOGENS HANSEN, Adm. direktør, foto RICKY JOHN MOLLOY leder Finanslov med mislyde. Mens disse linjer skrives, er forhandlingerne i fuld gang om regeringens finanslovsforslag. Desværre lyder det som om, det bliver en finanslov med mislyde. For det første vil regeringen have arbejdsgiverne til at betale sygedagpenge i 21 dage i stedet for 15 dage. Konsekvensen bliver, at arbejdsgiverne er mere tilbageholdende med at ansætte svage medarbejdere, der kan bliver syge for det kommer til at koste dyrt. " I stedet for at gøre det sværere at drive virksomhed, ville det være hensigtsmæssigt med et finanslovsforslag, der gør det lettere at drive virksomhed." - Mogens Hansen For det andet planlægger regeringen at forlænge det antal dage, som arbejdsgiveren skal betale som godtgørelse til medarbejdere, der bliver ledige de såkaldte g-dage. Men det er med til at begrænse den fleksibilitet, som kendetegner den succesfulde, danske model. Jo flere g-dage jo sværere bliver det for svage grupper at komme ind på arbejdsmarkedet, for risikoen ved at ansætte dem vokser. For det tredje er der den annoncerede besparelse på 1% - svarende til 1 milliard kr. Det er signalpolitik, som risikerer hovedsagligt at ramme bygge- og anlægsvirksomhederne. I stedet for at gøre det sværere at drive virksomhed, ville det være hensigtsmæssigt med et finanslovsforslag, der gør det lettere at drive virksomhed. En lov som sikrer en jævn, langsigtet udvikling, hvor virksomhederne kender rammebetingelserne og som også gerne indeholder forslag til regelforenkling og til offentlige-private samarbejder. 2 5

6 Byggeriet foran SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER Vibeke Gaardsholt understreger, at selvom bygge- og anlægsbranchen står over for en opbremsning, er udgangspunktet højt, og aktiviteten i 2009 vil stadigvæk være højere end i Der er derfor ikke udsigt til en krise, snarere til en kærkommen pause efter nogle hektiske år en vending Det er især opbremsningen i det private boligbyggeri og nye bundrekorder i byggeriet af almene boliger, der betyder, at bygge- og anlægssektoren står over for en opbremsning i aktivitetsniveauet. Der er også en afmatning på renoveringsmarkedet, mens aktiviteten inden for erhvervsbyggeriet og anlægsområdet er stabil af VIBEKE GAARDSHOLT, foto MARTIN RIGET NIELSEN. Der er udsigt til faldende aktivitet i byggeog anlægssektoren i de kommende år og der er tilbagegang på alle områder. Faldet sker dog fra et historisk højt niveau. I 2007 toppede beskæftigelsen i byggeog anlægssektoren med personer, men Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i 2009 er faldet til En nedgang på personer. Afmatningen vil kunne mærkes i de virksomheder, som har indstillet kapaciteten til de senere års meget høje aktivitetsniveau, men aktiviteten vil i de kommende år stadig befinde sig på et højt niveau, hvis man ser tilbage på tidligere omsving i byggeriet. Størst tilbagegang i boligbyggeriet Det er nybyggeriet af boliger, der er i stærkest tilbagegang. Af de knap 10 mia. kr. som bygge- og anlægsaktiviteten falder med i år, skyldes de 8 mia. nedgangen i boligbyggeriet. Også i 2009, hvor er der udsigt til en nedgang på yderligere 9 mia. kr., skyldes den største del af nedgangen nybyggeriet af boliger. I alt forventes aktiviteten i bygge- og anlægssektoren at falde fra 215,5 mia. i 2007 til 196,5 mia. kr. i I år forventer Dansk Byggeri at antallet af påbegyndte boliger falder med 22%. Og det fortsætter til næste år, med et fald på 5%. Den kraftige tilbagegang betyder, at der i 2009 bliver påbegyndt boliger. Det skal holdes op imod de boliger som blev påbegyndt i 2005, da boligbyggeriet toppede. Den kraftige tilbagegang i boligbyggeriet skyldes en markant tilbagegang i det private boligbyggeri, samtidig med at byggeriet af almene boliger slår nye bundrekorder. Med et alment boligbyggeri på et mere 'almindeligt' niveau ville det samlede boligbyggeri være boliger højere. Stabilt erhvervsbyggeri Erhvervsbyggeriet vil ligge nogenlunde stabilt i 2008, hvis man ser bort fra landbrugsbyggeriet, der svinger meget fra år til år. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder forventes at være uændret i år og til næste år, med et påbegyndelsesniveau omkring kvm. Selvom industrien næsten udnytter sine bygninger fuldt ud og på trods af stigende produktion, er fabriksbyggeriet forblevet nogenlunde konstant igennem de senere år, og der er ikke udsigt til at denne tendens vil vende. Ganske overraskende faldt administrationsbyggeriet i Det var ellers forventet, at den kraftige beskæftigelsesfremgang indenfor serviceerhvervene ville løfte byggeriet af lokaler til kontor, lager og handel. Dansk Byggeri forventer, at administrationsbyggeriet vil stige til 1,4 mio. kvm i 2008 for derefter at falde til 1,2 mio. Aftagende renoveringsaktivitet Også renoveringsaktiviteten aftager i de kommende år. Det sker efter en årrække, hvor hvert år bød på nye omsætningsrekorder. Det professionelle marked for renovering og vedligeholdelse forventes at falde med ca. 5,5% fra 2007 til 2009 til 58,8 mia. kr. Det er på niveau med 2006, der på ingen måde var et aktivitetsmæssigt dårligt år. Man kan derfor med en vis ret sige, at der er udsigt til at aktiviteten normaliseres efter en årrække med et meget højt niveau. Den forventede afdæmpning af det samlede marked kan tilskrives en forholdsvis kraftig nedgang i renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteten på det private boligmarked. Til gengæld ventes renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteten i erhvervslivet og i det offentlige at udvikle sig henholdsvis stabilt og stigende. Stabilt anlægsmarked Anlægsaktiviteten ser ud til at holde sig på et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år, med en beskæftigelse på mand. Staten og kommunerne budgetterer med en stigning i de samlede investeringer i anlæg på 1,5 mia. kr. eller knap 10% i Hermed er der udsigt til samlede anlægsinvesteringer på 19 mia. kr. Et niveau som Dansk Byggeri forventer bliver opretholdt i 2008 til Stadig på et højt niveau Selvom udviklingen i bygge- og anlægssektoren i de kommende år er præget af tilbagegang er det vigtigt at bemærke, at aktiviteten i 2009 stadigvæk vil være højere end i Der er derfor ikke udsigt til krise i byggeriet, og for nogle virksomheder vil de kommende års afmatning formentlig mest af alt opleves som en kærkommen pause, efter et par meget hektiske år. 2 konjunktur 6

7 Renoveringsmarkedet går ned i gear Dieselmotoren i byggeriet - det knap så konjunkturfølsomme og samtidig arbejdskraftintensive marked for renovering og vedligeholdelse - vil i de kommende år gå noget ned i gear. Det sker efter en række år, hvor turboen ellers har været slået til, og vi har oplevet den ene omsætningsrekord efter den anden af HENRIK STIG SØRENSEN, mia. kr Samlet opgørelse af Hovedreparation, reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i 2006-priser % 60 Kilde: DANMARKS STATISTIK og egne beregninger. Det høje udgangspunkt betyder, at der ikke er udsigt til at aktivitetsudviklingen når ned i katastrofalt lave niveauer på grund af et par år med vigende vækst. Man kan sige, at der er udsigt til, at markedet normaliseres efter et par år med ekstraordinær høj aktivitet. Dansk Byggeri forudser i sin nye Konjunkturanalyse, at markedet for renovering og vedligeholdelse (inklusiv materialer købt af private) falder fra 92,7 mia. kr. i 2007 til 90,3 mia. kr. i 2008 (målt i 2006 priser). I 2009 ventes omsætningen at falde yderligere 2,6 mia. kroner til 87,7 mia. kr. Samlet set vil det indebære et fald på knap 5,5% over de næste to år. Nedgangen ventes at føre til et fald i beskæftigelsen på ca personer frem til og med 2009 på dette område alene. Stemningsskift på boligmarkedet den vigtigste årsag til afdæmpning Siden 2001 har de stigende boligpriser har medført friværdier, der er gået til eksempelvis samtalekøkkener og nye badeværelser. Det har været med til at understøtte markedet, og betyder at markedet for renovering og vedligeholdelse er steget med cirka 25% over de sidste 10 år. Men i efteråret 2006 skete, der en opbremsning, og selvom det hovedsageligt er i hovedstadsområdet og Århus, at boligpriserne er faldet, så har det skabt en bekymring blandt boligejerne. De oplever ikke længere den nærmest 'automatiske' formueforøgelse, og det forventes at lægge en dæmper på renoveringslysten i de kommende år. Den stigende rente er med til at forstærke denne udvikling, da det de sidste to år er blevet dyrere at finansiere forbedringer på boligen, hvis man har brug for at tage lån i boligen. Men aktiviteten på boligmarkedet vil i de kommende år fortsat ligge på et fornuftigt niveau historisk set. Det bliver sikret af en fundamental sund udvikling i dansk økonomi, fortsat stor jobsikkerhed og en fornuftig reallønsfremgang i de kommende år. Renoveringsaktiviteten i erhvervslivet ventes at holde kadence Mens pilen peger nedad på aktiviteten på boligmarkedet, er forventningerne til erhvervslivets renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet mere optimistiske. Eller sagt med andre ord, så forventes erhvervslivet at holde et stort set uændret aktivitetsniveau i de kommende år. Den kraftige fremgang i beskæftigelsen vil også i de kommende år give et stort behov for ombygning og tilpasning af domiciler og produktionsfaciliteter. Og selvom at såvel dansk som global økonomi ventes at gå et gear ned, er væksten fortsat på et fornuftigt niveau. Det burde skabe basis for fortsatte sorte tal på bundlinjen i erhvervslivet, og mindske behovet for store sparerunder. Men det kræver dog, at den øjeblikkelige kreditkrise i USA ikke udvikler sig, og at den amerikanske dollar ikke fortsat bliver svækket markant fra dagens niveauer. Forventning til stigning i det offentliges renoveringsaktivitet i fare I Konjunkturanalysen forventer Dansk Byggeri, at det offentliges renoveringsaktivitet i de kommende år vil stige, men det finanslovsudspil for 2008, som regeringen netop har fremlagt, kan meget vel gøre disse forventninger til skamme. Kommuneaftalen for 2008 burde ellers give forventninger til en øget aktivitet da den giver øget adgang til investeringer på folkeskoleområdet på 1,6 mia. kr. samt en særlig låneadgang for kommuner med en svag likviditetsstilling på 800 millioner kr. Endvidere er mange kommuner ved at finde deres ben efter kommunalreformen og har nu bedre overblik over den samlede bygningsmasse og investeringsbehovet. Også det forventes at ville løft aktivitetsniveau. Hertil kommer senere års debat om renoveringsbehovet på folkeskoleområdet og på landets hospitaler, som også gav grund til forventning om stigende aktivitetsniveau. Alle at disse faktorer burde løfte aktiviteten med ca. 800 millioner kroner over de kommende to år, men vedtages regeringens finanslovsudspil, hvor der lægges op til besparelser på 1 mia. kroner i 2008, kan renoveringsaktiviteten i 2008 meget vel blive en del lavere. Dansk Byggeri frygter, at besparelserne kan kappe omkring 500 millioner kroner af renoveringsaktiviteten i de kommende år. 2 konjunktur 7

8 Tvangsflytning til provinsen SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER for dem, der ikke har råd til at vælge En af årsagerne til opbremsningen i byggesektoren er, at der bygges for få almene boliger. Og dem, der bygges, opføres i områder, hvor der ikke er stort behov. Det vil sige i områder, hvor det i flere tilfælde bedre betaler sig at bo i parcelhus af KRISTOFFER SOELBERG, foto RICKY JOHN MALLOY 8 Eksempel fra Holbæk, hvor villaer og et socialt

9 . En af de ting, der er med til at påvirke temperaturen i den danske byggesektor, er den almene boligsektor. Dog har det i de sidste 10 år været ejerboligprisernes himmelflugt, der har været samtaleemne under mange middagsselskaber. Det vil nok ikke forandre sig foreløbig, men der er et andet emne i den danske boligudvikling, der efterhånden er blevet en varm kartoffel, og som samtidig er mindst lige så alvorlig, som store rentespring er, for trængte boligejere. Problematikken er manglende familieboliger til personer med lav- og mellemindkomst. Fx social- og sundhedsassistenter, betjente, sygeplejersker og pædagogmedhjælpere eller skolelærere. Nedslående tal Set over en syvårs periode er den geografiske fordeling af tilsagn til almene boliger uhensigtsmæssig. De to regioner, der har fået flest tilsagn, er Region Midtjylland og Region Syddanmark, på trods af lange ventelister i København. Fordelingen af tilsagn er uforståelig, da huslejen i en typisk almen bolig ligger på kr. om måneden, hvilket er godt det samme for privatudlejning og boligafgifter i provinsen. De almene boliger er derfor unødvendige i disse områder. Sammenligner man med København og Århus, er priserne på privatleje og ejerbolig skyhøje, og der er altså langt større behov for billige boliger her frem for i provinsen. Derudover har de senere års massive jobvækst i byerne medført et lige så et stort behov for boliger, hvilket gør, at manglen på billige boliger yderligere bliver centreret i og omkring byerne. Københavns kommune skønner fx, at de mangler billige boliger inden for en kort årrække, hvis efterspørgslen bare nogenlunde skal efterkommes. På trods af det, blev der kun påbegyndt 700 almene familieboliger i på landsplan. Inddrager man også de andre typer almene boliger det vil sige ungdoms- og ældreboliger - blev der i samme år sat en 20 års bundrekord med kun påbegyndte enheder. Til sammenligning blev der påbegyndt ca i 1997 og ca i Det lave antal påbegyndelser påvirker altså alle lige fra studerende på SU, Sygeplejersker med middelindkomst og ældre og syge på pension. Selv om tallene er nedslående læsning for mange, skal der lægges det faktum oveni, at antallet af tilsagn til at bygge almene boliger ligeledes er faldet - og at et sådan tilsagn ikke engang er en garanti for, at boligerne overhovedet bliver bygget. Det kan generelt konstateres, at en pæn procentdel af boligerne ikke bliver påbegyndt i det år, tilsagnet bliver givet. For otte år siden blev lidt over halvdelen af boligerne påbegyndt i samme år, som der blev givet tilsagn, mens den resterende del blev påbegyndt i løbet af de næste par år. Men af de boliger, der blev givet tilsagn til i 2005, var næsten 25% endnu ikke påbegyndt ved udgangen af Kø på motorvejen eller virksomheder uden ansatte Konsekvenserne af de manglende almene familieboliger er, at man som fx pædagog eller politimand bliver økonomisk tvunget til at bosætte sig i provinsen og herefter hensat til adskillige timers transport til og fra arbejde. Desuden kan de manglende boliger medføre, at færre ønsker at tage job i byen pga. afstanden mellem arbejde og hjem, og der vil derfor opstå mangel på arbejdskraft, hvilket kan medføre fald i væksten og stigende inflation. Problemet gælder også for ældre- og plejeboliger, for ser man på statistikken, er der ingen tvivl om, at der bliver flere og flere ældre, og når der til gengæld bliver bygget færre og færre ældre- og pleje boliger, opstår der et hul, som ingen ønsker at ansvar for, og der er således behov for langsigtede politiske løsninger. 2 barometer boligbyggeri ligger på hver side af vejen 9

10 SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER Byggeaktivitet i Ørestad VIGTIGT MED EN STRØMPIL FOR FREMTIDEN For de fleste virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er det vigtigt at vide, hvordan branchen vil udvikle sig økonomisk både på kort og lidt længere sigt. Her bruger mange Dansk Byggeris konjunkturanalyse som udgangspunkt for deres vurdering af fremtiden af KRISTOFFER SOELBERG, foto NICKY BONNE. Byggeriet har derfor talt med et af Dansk Byggeris medlemmer for at få et bud på, hvordan hans virksomhed bruger analysen i det strategiske arbejde. Konjunkturanalyser er ikke just en mangelvare i dagens Danmark, og det er ikke altid nemt at vælge, hvem man skal vælge at lytte til og hvorfor. Preben Hillebo, der er salgs-, marketingsog forretningsudviklingschef hos Hoffmann A/S, har tidligere oplevet, at man valgte de fire største og meste kendte analyser - blandede dem sammen og bagefter tog et gennemsnit af dem alle. Den metode benytter han sig ikke længere af. I dag benytter han sig primært af Dansk Byggeris konjunkturanlayse, fordi han har tillid til den, og fordi den har fokus på de områder, som er vigtige for Hoffmann A/S. "Det er ikke sådan, at vi blindt kun følger den analyse - slet ikke. Man kan sige, at opskriften på vores strategiudvikling er en blanding af flere ting. Men som fundament bruger vi altid Dansk Byggeris konjunkturanalyse, som vi løbende supplerer med andres udregninger og intuitioner til at korrigere med. Og afslutningsvis tilføjer vi selv lidt mavefornemmelse." Der er selvfølgelig områder, hvor Dansk Byggeris konjunkturanalyse og mavefornemmelsen ikke stemmer helt overens, men de grundlæggende hovedtendenser er realistiske, mener Preben Hillebo, og det er netop disse tendenser, som han er opmærksom på i sin strategiudvikling. Normalisering af byggeriet På trods af megen usikkerhed om fremtiden for byggebranchen så tager Preben Hillebo det roligt og mener ikke, at det er nødvendigt at tale om decideret lavkonjunktur. "I de 35 år jeg har været entreprenør, har jeg aldrig oplevet, at alle fire hovedområder - bolig, renovering, anlæg og erhvervsbyggeri - har været oppe og ringe på samme tid. Der har altid været mindst et område, som har været nede, og det er nok meget godt, hvis vi kommer tilbage til noget lidt mere almindeligt. Så jeg ser bestemt ikke udviklingen i 2008 og 2009 som et tegn på krise, men nærmere som en normalisering." Til gengæld er han spændt på prisudviklingen på materialer, som han synes har udviklet sig helt ude af takt med den egentlige vækst. Men selvom priserne ikke skulle falde, tror han ikke, at de vil begynde at importere fra andre lande, for Hoffmanns indkøbsafdeling mener ikke, det kan gøres bedre og billigere end med de indkøbsaftaler, de har nu

11 Tømrere > Murere > Malere > Elektrikere > VVS ere > Blikkenslagere > Smede > Svejsere > Maskinarbejdere > Montører > Maskinførere > Håndmænd NÅR DU LEJER EN FAGLÆRT HÅNDVÆRKER FRA GLOBEL FÅR DU: Faste priser og klare aftaler Vi laver altid skriftlige tilbud med faste aftaler om pris, opsigelsesvarsler og tidsforbrug. Tilfredshedsgaranti Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med håndværkeren, erstatter vi ham med en ny inden for 3 dage. Overenskomster Vi overholder alle gældende overenskomster og har styr på det administrative. Altid kvalificeret arbejdskraft Vi giver dig fuld valuta for pengene uden at gå på kompromis med fagligheden. Bestil din håndværker på O O O VIL DU UNDGA MEROMKOSTNINGER OG DARLIG PRESSEOMTALE - Lej TRYGT EN FAGLA RT HANDVA RKER FRA GLOBEL Om Globel Globel er en dansk bemandingsvirksomhed, der udlejer faglærte håndværkere inden for teknik, bygge- og anlægssektoren samt til industrien. Globel har hovedkontor i Århus samt lokale kontorer fordelt over hele landet. Globel har en fast medarbejderstab på 90 medarbejdere og udlejer hver dag mere end 1000 håndværkere til virksomheder i Danmark og Norge. Globel er medlem af: Vikarbureauer i Dansk Byggeri

12 KORT OG GODT Vidste du... at du kan læse om tæthed i byggeriet på bygviden. dk. Temaet sætter fokus på lufttæthed, isolering og varmetab, og hvordan du kan sikre tætheden i dit byggeri. En del af materialet bruges også på Dansk Byggeris kurser om tæthed - og den byggetekniske viden ligger frit tilgængelig for dig. Regeringen sætter store vejbyggerier i stå. Stik mod infrastrukturkommissionens anbefalinger sætter regeringen syv konkrete vejbyggerier i står i mindst et år. Det sker som en konsekvens af budgetoverskridelser på 2,2 mia. kr. Dansk standard for godt indeklima. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk Standard vil udarbejde dansk standard for indeklima. Og der forventes et forslag i starten af 2009 til en dansk standard for indeklima at være færdigt og blive sendt i høring. Glas er godt. En ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet viser, at glasfacader fortsat er i stand til at overholde de nye energikrav i bygningsreglementet fra april af MOGENS HJELM, Dansk Byggeri er som medlem af Arbejdsmiljørådet med i den kampagne, som for nu og de kommende 12 uger løber over tv-skærmen. Her bliver seerne gjort bekendt med mange af de arbejdsmiljøpåvirkninger, som man udsættes for i dagligdagen på blandt andet byggearbejdspladser. Mange har måske allerede stiftet bekendtskab med den lettere koleriske I. B. Hundsemann, som er formand for 'Folkebevægelsen mod arbejdsmiljø' i aviserne Urban og 24 timer, eller hørt ham søge støtte til sin folkebevægelse på radiostationen 100FM. Han skal være med til at AF ANJA BINDERUP, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. Den 1. april 2008 træder en ny lov om obligatorisk byggeskadeforsikring i kraft. Forsikringen skal tegnes af byggevirksomheder, der opfører nye private boligbyggerier med videresalg eller udlejning for øje. Forsikringen dækker blandt andet udgifter til udbedring af byggeskader samt følgeskader. Forsikringsselskaberne mangler dog stadig vigtig information fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forsikringsordningen indeholder både et 1- og 5-års eftersyn, som skal sikre, at byggeskader opdages og udbedres. Men det ligger stadig hen i det uvisse, hvad eftersynene præcist skal omfatte. Dermed kan forsikringsselskaberne heller ikke ARBEJDSMILJØ: Bonus som vej til bedre sikkerhed fange opmærksomheden hos alle, der i det daglige arbejder på danske arbejdspladser og er med til at påvirke arbejdsmiljøet for sig selv eller i forhold til kollegaer. Dansk Byggeri slår i forbindelse med kampagnen til lyd for at udvide brugen af bonusordninger ved at belønne god sikkerhedsadfærd hos virksomhedernes medarbejdere. DR2 sætter i en række programmer, der sendes søndag kl , netop fokus på brug af belønning til at fremme et godt arbejdsmiljø. "Blandt Dansk Byggeris medlemmer finder vi hos Enemærke og Petersen har man besluttet at give bonus til virksomhedens medarbejdere, hvis de forfølger virksomhedens værdier, som blandt andet omhandler godt arbejdsklima og LOVÆNDRING: Ny byggeskadeforsikring fra april fastsætte forsikringspræmien. Det rammer i sidste ende byggevirksomhederne og deres kunder: "Byggevirksomhederne kan på nuværende tidspunkt ikke indregne forsikringen i deres tilbud til kunderne, når de ikke kender præmien. Det er ikke tilfredsstillende for virksomhederne, at de skal operere med en så stor ukendt faktor, når de skal fastsætte prisen på fx et nyt parcelhus," siger Vibeke Gaardsholt, afdelingschef i Dansk Byggeri. Stor prisforskel "Byggeskadeforsikringen er skruet sammen, så det i princippet er forsikringsselskaberne, som skal vurdere byggefirmaerne. Det kan ske ved, at de differentierer forsikringspræmien i pris og tilbyder de solide virksomheder en billigere forsikring. Og prisforskellen på forsikringen kan blive meget stor fra til kr.," vurderer Vibeke Gaardsholt. "Vores pris kommer til at afhænge af byggefirmaets økonomiske formåen og risikoen for konkurs, for det vil påvirke vores eventuelle udbetalinger i sidste ende. Men vi vil sikkert også kigge på, hvilke kvalitetsprogrammer, der er i det pågældende firma. For er de gode, medarbejderinvolvering. Det føler medarbejderne er med til at fremme arbejdsmiljøet og trivselen i virksomheden," forklarer afdelingschef for Miljø og Arbejdsmiljø, Jesper Kielsgaard, Dansk Byggeri. "Bonusordninger kan ikke stå alene. Vi har brug for både pisk og gulerod. Bøder og bonusordninger supplerer derfor fint hinanden. Derfor vil vi nu tage kontakt til fagbevægelsen, så vi i regi af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg får udviklet værktøjer, vi efterfølgende kan bruge i virksomhederne, når de ønsker at indføre arbejdsmiljøbonus." 2 arbejdsmiljoe vil sandsynligheden for fejl være mindre. Så det vil være en individuel præmie fra kunde til kunde," siger pressechef Jens Nüchel fra Codan til Licitationen. Kritik fra Dansk Byggeri Dansk Byggeri har længe kritiseret Byggeskadeforsikringen og har rettet henvendelse til både erhvervsog økonomiminister Bendt Bendtsen samt Folketingets Boligudvalg for at få dem til at kigge en ekstra gang på forsikringsordningen og brugen af eftersyn. "Vi frygter blandt andet, at forsikringen bliver meget dyr. Ifølge vores beregninger vil præmieomkostningerne give ekstraomkostninger på i alt 720 mio. kr. om året. Og det er begrænset, hvad forbrugerne får ud af de mange penge, siger Vibeke Gaardsholt, og fortsætter: "For nogle forbrugere kan byggeskadeforsikringen give en falsk tryghed. De tror, de er dækket ind for fejl og mangler ved nybyggeriet. Men forsikringen dækker kun grove fejl. Derfor kan nogle forbrugere ende med at blive slemt skuffede, hvis de står med en lang liste af mindre fejl og mangler, som det så viser sig, ikke er dækket." 2 12

13 Færre på efterløn. Det viser en undersøgelse fra AK-Samvirke. Hvor 72% af a-kassernes ældre medlemmer i år 2000 var på efterløn, var det tilsvarende tal i 2007 reduceret til 57%. Tendensen gælder alle aldersgrupper. 92%. af de årige var overgået til efterløn i Dette tal er syv år senere reduceret til 79%. I samme periode mindskedes andelen af 61-årige på efterløn fra 59 til 53%. Flere og flere private midler i byfornyelsen. Det viser Velfærdsministeriets evaluering af byfornyelsesreformen fra De private investorers stigende interesse for byfornyelse gælder ikke alene boligerne, men også i høj grad områdefornyelsen, der har været med til at sætte gang i væksten i byområder og givet betragtelige følgeinvesteringer. KONFERENCE: Politisk opbakning til Offentligt Privat Samarbejde Heriette Kjær, Konservativ Trafikpolitisk ordfører af ANJA BINDERUP, foto KAJ BONNE. Den gamle Børssal fra Christian den 4's tid var stuvende fuld, da Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Foreningen af Rådgivende Ingeniører havde sat Christiansborgpolitikere stævne om OPP på infrastrukturområdet. "På konferencen fik vi slået fast, at der er politisk opbakning til OPP. Det betyder, at der absolut ikke er grund til, at vi venter længere," siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Han undrer sig over, at staten endnu ikke er gået i gang med OPP på infrastruktur-området, når staten allerede har igangsat OPP-pilotprojekter på bygningsområdet med udbygningen af Rigsarkivet. Flemming Bækkeskov, direktør Pihl & Søn Løfte om pilotprojekt I paneldebatten på konferencen deltog Kristian Pihl Lorentzen (V), Henriette Kjær (K), Kim Christiansen (DF), Jens Christian Lund (S) og Pia Olsen Dyhr (SF). Alle i panelet var åbne overfor OPP - gående fra 'ikke afvisende' til helhjertet opbakning. "De trafikpolitiske ordførere gav udtryk for, at der bør igangsættes et pilotprojekt, så vi kan få konkrete erfaringer på bordet, og alle var interesseret i at få fremskaffet mere viden om udfordringerne og mulighederne ved OPP, herunder en afklaring af skatte- og ejerskabsforholdene. Det er vi meget tilfredse med, og vi forventer, at vi nu får det længe ventede startskud for OPP på infrastruktur-området," pointerer Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen,direktør Dansk Byggeri Regeringen vil udpege projekter Pointerede transportminister Carina Christensen om, at regeringen i forbindelse med den kommende investeringsplan for infrastrukturen vil vurdere, hvilke projekter det vil være relevant at gennemføre som OPP. Direktør Flemming Bækkeskov fra Pihl & Søn redegjorde for, at der efterhånden er stor erfaring med og konsensus om OPP-modellen i Europa. Han undrede sig over, at OPP-selskaber i Danmark skal eje anlægget, mens der ikke er samme krav om privat ejerskab i forbindelse med OPP i andre lande Center sætter fokus på byggeriet. Professor Kristian Kreiner vil sammen med Center for Ledelse i Byggeriet sætte fokus på, hvad der skal til for at man inden for byggeriet kan undgå misforståelser og fejl. Den viden som forskningen foreløbig er resulteret i, formidles dels gennem en antologi, som vil blive udgivet senere på året, og dels gennem en række seminarier. DIGITALISERING: Bips basisbeskrivelser på bygviden.dk af MORTEN TOFTEGAARD WEHNER, Bygviden.dk tilbyder nu Dansk Byggeris medlemmer en abonnementsordning til samtlige elektroniske udgaver af bips basisbeskrivelser. Bips basisbeskrivelserne er fagspecifikke de facto standarder, som sammen med den projektspecifikke beskrivelse udgør den samlede beskrivelse af en byggesag. Basisbeskrivelserne er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det er specifikationer, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Basisbe- skrivelserne er et dagligt brugbart værktøj til både projekterende og udførende inden for byggeriet. På bygviden.dk tegnes det elektroniske abonnement for hver byggefaglig medarbejder defineret som medarbejdere med funktion som konduktør, byggeleder eller tilsvarende, samt indehavere. Bygviden.dk's abonnement til bips gør det let for alle byggefaglige medarbejdere at finde den rette information, når der er behov for det. Abonnementet giver adgang til bips basisbeskrivelser i et år fra tegningstidspunktet. På Bygviden.dk kan man finde yderligere information om bips under 'Biblioteket'. Man kan også tegne abonnement og downloade bips-basisbeskrivelser

14 KORT OG GODT Nej til flere g-dage. Dansk Byggeri vender sig sammen med en række andre erhvervsorganisationer mod regeringens planer om at arbejdsgiverne vil skulle betale for endnu flere sygedage og ledighedsdage til medarbejdere, end de gør i dag. Unge indvandrere fra ikke-vestlige lande får nu for alvor job. I 2004 var én ud af seks indvandrere mellem 20 og 29 år på start- eller kontanthjælp, mens det i dag kun gælder for én ud af 11, viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. KLIMATOPMØDET: Markedsmuligheder på klimaog energiområdet af HENRIETTE THUEN, foto BICKY BONNE. I tiden frem til FN's klimakonference i 2009, vil der være stærkt fokus på alle emner, 'der bare lugter' af klima, miljø og vedvarende energi samt energieffektivisering. Der vil være en omfattende kampagneindsats rettet mod den danske befolkning for at øge opmærksomheden på mulige initiativer i de enkelte husholdninger for at spare på energien. Der vil blive stillet krav til industriens virksomheder om at nedsætte CO2 udslippet, og der vil komme skærpede krav til at energieffektivisere den eksisterende boligmasse. Fra international side vil der komme øget fokus på Danmark, og det vil være muligt for danske virksomheder at få profileret deres produkter og kompetencer ved fremstød i udlandet. For at alle disse initiativer ikke løber i 400 forskellige retninger og for at sikre, at store begivenheder ikke falder på de samme datoer og for at sikre, at vi arbejder mest effektivt og med størst mulig synergi, er der oprettet et Klimakonsortium, betående af en række ministerier og erhvervsorganisationer herunder Dansk Byggeri. Dansk Byggeri ser det derfor som en central opgave at inddrage de medlemsvirksomheder, der har interesser i erhvervsaktiviteter omkring energieffektivisering af bygninger samt sikring mod virkninger af klimaændringer. Vi vil dels søge at bidrage til markedsføring af virksomheder og faggrupper og dels styrke informationsindsatsen til virksomheder om den generelle udvikling på de enkelte markedsområder. Interesserede i dette uformelle netværk og løbende information, kan kontakte afdelingschef Henriette Thuen på telefon eller via på 2 Praktikpladspræmier er under massivt pres fra både politikere og organisationer, herunder Dansk Byggeri, der længe har betvivlet effekten af ordningen. Forhandlingerne er netop indledt, og meget tyder på at ordningen bliver markant anderledes fremover. dk/uddannelse Behov for bedre sikring mod brandspredning i undertage. Ny vejledning fra DBI skal øge brandsikkerhed i beboelsesejendomme. Vejledningen er behandlet i et bredt sammensat teknisk udvalg med repræsentanter fra blandt andet Dansk Byggeri.dk KURSUS: Små virksomheder skal lære at tjene penge af ANJA BINDERUP, foto POUL-ERIK HENRIKSEN. 'Hvordan øger jeg indtjeningen i min virksomhed?' Det er titlen på et kursus, som Dansk Byggeris Områdeforeninger og Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydvestjylland, Sydøstjylland og Sønderjylland har inviteret til i januar og februar. "Kurset er udviklet især for mestre og medarbejdende ægtefæller i nystartede og etablerede firmaer med op til 15 ansatte. Det er til- VOKSENLÆRLINGE: Uforståeligt stop af MOGENS HJELM, foto JENS HEMMEL. "Det er helt uventet og meget beklageligt, at Beskæftigelsesministeriet stopper voksenlærlingeordningen. Virksomhederne i byggeriet har stor gavn af ordningen og var netop kommet i gang med at bru- Louise Pihl Ole Holm Nielsen og Claus Griepentrog fra Holme & Gripentrog I/S i Haderslev, på et af de tidligere kurser rettelagt så deltagerne inddrages mest muligt ved diskussioner og gruppeopgaver," fortæller Poul- Erik Henriksen, seniorkonsulent i Dansk Byggeri. Der bliver fokuseret på de områder i virksomheden, som er afgørende for, at man kan øge indtjeningen og udvikle firmaet. Og ifølge Poul-Erik Henriksen er der rigtig mange, som kan have gavn af en tur på skolebænken: ge ordningen igen, efter stort set at have været udelukket fra ordningen i første halvår 2007, på grund af den nye struktur på beskæftigelsesområdet"," siger afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri. "Den 'stop and go'-politik, som Beskæftigelsesministeriet udøver i "I de seneste år er ordrerne strømmet ind. Der er måske blevet ansat flere, og man har fart på. Men i travlheden glemmer mange at få virksomheden justeret til den nye situation. Kurset sætter derfor fokus på blandt andet ledelse og samarbejde, driftsøkonomi samt tilbudsgivning og sagsstyring. Men vi kigger også nærmere på emner som overenskomster og personaleforhold." 2 forhold til voksenlærlingeordningen, er fuldstændig uforståelig og skaber forvirring blandt virksomheder og medarbejdere. Den ene dag bliver der planlagt voksenlærlingekampagner, og den næste dag smækker man kassen i. Det er ikke troværdig adfærd og harmonerer ikke med regeringens plan om at øge kompetenceniveauet i Danmark." 2 uddannelse 14

15 Økonomer dumper jobplan. Regeringens finanslovsforslag kræver ekstra par hænder på arbejdsmarkedet allerede i år. Men jobplanen vil spille fallit - den vil ikke kunne skaffe den ekstra arbejdskraft, mener 29 af landets førende økonomer i Ritzau og RB-Børsens økonomiske panel. Regeringens forslag til at modernisere kommunernes byggesagsbehandling er et skridt i den rigtige retning, mener Dansk Byggeri. "Det fremsatte forslag er en god begyndelse, men det er stadig nødvendigt med en samlet og mere omfattende plan for moderniseringen af byggesagsbehandlingen," siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Niels Nielsen. dk/erhvervsteknik REALKOMPETENCEAFKLARING: Det bliver lettere at gennemføre en voksen- eller efteruddannelse af KRISTOFFER SOELBERG, 'Du kan mere, end du tror og nu kan du også få papir på det'. Sådan lyder sloganet bag en ny kampagne, der skal gøre opmærksom på, at det er blevet lettere at gennemføre en voksen- eller efteruddannelse. Har en af din virksomheds ansatte planer om at tage en vokseneller efteruddannelse, så kan vedkommende nu få papir på alt det, han eller hun kan og ved også det han eller hun har lært uden for skolen fx på arbejdspladsen af ANJA BINDERUP, Mange virksomheder møder en mur, når de forsøger at opkræve deres penge fra det offentlige. Tidligere indgåede aftaler eller almindelige forretningsbetingelser om rykkergebyr ved for sen betaling bliver alt for ofte sat ud af kraft. Den manglende betaling koster årligt virksomhederne knap 100 mio. kr. i renteomkostninger. "Men vi kan naturligvis ikke skære alle offentlige myndigheder over én kam - mange steder er der orden i regnskabsafdelingen. Så vi vil nu fokusere vores indsats på de kommuner og offentlige myndig- eller i fritiden. På den måde kan den ansatte lettere komme ind på en uddannelse og kan måske endda forkorte den, så vedkommende slipper for at sidde på skolebænken for noget, han eller hun allerede har lært. Pointen bag realkompetence afklaring er, at skjulte talenter skal frem i lyset. Desuden skal det også give virksomhederne et overblik over, hvilke kompetencer medarbejderne reelt besidder. På den måde bliver virksomheden styrket, da den for det første får et klart overblik over, hvad den i virkeligheden har kapacitet til, og samtidig er det nemmere og hurtigere at opkvalificere sine medarbejdere og derved opnå konkurrencefordele. Man kan kontakte den skole, der udbyder uddannelsen og høre mere om mulighederne for at få vurderet kompetencerne. Dansk Byggeri står også til rådighed, ved spørgsmål til emnet. Kontakt Louise Pihl, afdelingschef for uddannelsespolitisk afdeling på tlf DANSK BYGGERI: Dårlige offentlige betalere skal frem i lyset heder, som vi ved, er dårlige betalere. Derfor har vi startet en undersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder for at finde ud af, præcist hvilke myndigheder, som har problemer. Når vi har sat navn på, vil vi kontakte den pågældende myndighed og få en dialog i gang," fortæller Jørn Jensen, projektchef i Dansk Byggeri, og fortsætter: "Vi mener, vi når længst ved at samarbejde med de enkelte kommuner og diskutere løsningsmodeller, så vi fremover kan sikre, at betalingen sker rettidigt." I sommeren 2007 gennemførte Dansk Byggeri en undersøgelse Jørn Jensen blandt sine medlemsvirksomheder, der viste, at op mod 70% oplever de offentlige myndigheder som dårlige betalere. "Vi vil gennemføre en ny analyse i marts måned for at gøre status seks måneder efter, at vi gjorde myndighederne opmærksomme på problemet. Men ud fra antallet af henvendelser er det vores opfattelse, at det ikke er blevet bedre. Den rigtige vej frem er derfor, at de dårlige betalere kommer frem i lyset, så vi kan finde en løsning og komme videre," siger Jørn Jensen. 2 afregning Byggeriets Lederuddannelse rykker til Nuuk, som retter sig mod håndværkere, bliver nu også udbudt i Nuuk. Dansk Byggeri har udbudt uddannelsen i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening. "Der stilles store krav til byggebranchen, og det er helt afgørende, at virksomhederne har nogle dygtige ledere.", siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri. EINDKOMST: Uhørt arrogance hos SKAT af MOGENS HJELM, Skatteministeren og SKAT har vidst om, at det ville give alvorlige problemer at haste den såkaldte eindkomst igennem allerede fra nytår. SKAT har faktisk indrømmet, at systemet ikke fungerer, og at problemstillingen om hovedkort/bikort og hvilke arbejdsgivere, der har ret til at anvende hovedkortet, først vil fungere om et halvt år. Nu står så virksomhederne og deres medarbejdere midt i problemerne. Til det svarer SKAT i en presseudmelding, at det er arbejdsgiverne, som har 'kludret' i det. "Magen til frækhed. Det er utro- lig arrogant," siger projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri, som mener, at det i stedet ville have klædt skatteministeren at rose virksomhederne for den store indsats, der er blevet gjort for at sikre medarbejderne deres løn. "Sandheden er, at der i lønbogholderiet hos alle arbejdsgiverne og hos udbydere af lønsystemer i den seneste måned er blevet knoklet utroligt meget. Vores medlemmer fortæller, at der i denne periode bruges op til 3-4 gange så mange resurser som normalt for at tilpasse sig eindkomst," fortæller Jørn Jensen, som derfor finder det uklædeligt og frækt, at SKAT nu giver arbejdsgiverne skylden. "SKAT burde lige nu have meget travlt med at får rettet fejl og mangler og hjælpe og vejlede virksomhederne ordentligt og tilstrækkeligt. Hverken telefonservice eller hjemmeside har været gearet til denne store mundfuld, og det understreger vel blot, at SKAT ikke har taget de nødvendige forholdsregler før lanceringen," understreger Jørn Jensen, som også peger på, at SKAT vel burde have lært af fejlene fra indførelsen af e-fakturering, som stadig ikke fungerer alle steder

16

17 Byfornyelse på portugisisk tekst og foto MARTIN K.I. CHRISTENSEN, Bydelen Bairro Alto (Det øvre kvarter) i Lissabon stammer fra 1600-tallet og er i dag en blanding af boliger, shopping, barer og restauranter. Det er også centrum for den særlige portugisiske fado-musik. Byrådet i Lissabon har gennem de senere år gennemført en omfattende byfornyelse, som stadig er i gang. Nogle bygninger er dog så forfaldne, at man vælger at lade facaden stå og rive al indmaden ud. Mens renoveringen er i gang, og det indre af huset er i gang, støttes facaden af solide jernkonstruktioner. De snævre forhold giver helt særlige betingelser for bygningsarbejderne, og kranerne skal manøvre på meget lidt plads

18 Hvorfor passivhuse? "Passivhuse handler både om godt indeklima og totaløkonomi. For når varmebehovet sænkes så langt som i et passivhus, kan radiatorer, rørføring og det meste af varmeanlægget undværes. De sparede udgifter til varmeanlægget er med til at betale den ekstra investering for at sænke varmebehovet så langt. Det giver simpelthen et dyk i anlægsudgiften og dermed totaludgiften, når varmebehovet falder til ca. 15 kwh pr. år," siger Søren Pedersen fra Hundsbæk og Henriksen A/S er med i et konsortium sammen med blandt andre betonelementfirmaet Expan og byggefirmaet Kurt Kirkegaard A/S om i Vejle at bygge et ud af 10 enfamilieshuse efter passivhusstandard. Huset er i beton og ingeniør Flemming Hoff har netop sammen med isoleringsfirmaet Isover og betonelementfirmaet Expan holdt oplæg for en række producenter om at bygge lavenergihuse i beton. Han oplever, at det nye bygningsreglement (BR 08) og den næste stramning i 2010 sætter skub i alle i retning af lavenergi. "Byggebranchen i Danmark - herunder producenterne - viser reel interesse nu, for de kan se at toget allerede er i bevægelse," siger Flemming Hoff. Passivhuse: Verdensrekord i Østrig Det anslås, at hver fjerde nybyggede østrigske hus vil være et passivhus i I Danmark tages de første passivhuse i brug i år tekst og foto JESPER WITH, Privat villa tegnet af Atelier Graf i byen Melk. Bydelen Pichling i Linz har fra de første spadestik i 1992 været et eksperimentarium for østrigsk lavenergibyggeri. Gradvist er bydelen blevet udvidet med nye etageejendomme i en lang række forskellige former og farver - og altid med den grundbetingelse, at byggerierne skal være lavenergi. Vi er i den flade nordlige del af Østrig og ude på den åbne mark og med kun 10 minutters bybuskørsel til centrum, ligger Pichling, hvor mere end mennesker har deres hjem. I dag har Østrig passivhus boliger, og det forventes, at antallet fordobles i år til Østrig er sammen med Tyskland den absolutte frontløber inden for passivhuse på verdensplan. Derfor er en række danske arkitekter og ingeniører taget på rundtur i landet for at se nærmere på, hvordan østrigerne bygger og renoverer efter passivhus standard - lige fra boligbyggeri over børnehaver og skoler til erhvervsejendomme. "Det handler om 'integreret design', hvis man skal have energiforbruget meget langt ned. Arkitekter og ingeniører skal samarbejde fra første skitse og byggefirmaerne skal 18

19 KRAFTIG VÆKST I ØSTRIG Ifølge Günther Lang, der er leder af IG Passivhaus Österreich, vil 2008 medføre en fordobling i antal passivhuse. I Innsbruck igangsættes et boligkompleks med 350 boliger og i Salzburg et tilsvarende med 1000 boliger. I Wien påbegyndes et byggeri i to etaper med 800 boliger i 2008 og 700 flere i Günther Lang anslår, at mindst hver fjerde nybyggeri i 2010 bygges efter passivhusstandard. I delstaterne Niederösterreich, Salzburg og Vorarlberg er det vedtaget, at i løbet af 2008 skal al offentligt nybyggeri være passivhus standard. Renoveringsområdet er mere kompliceret, men her går det også ganske stærkt. Ny regeringsbygning for delstaten Niederösterreich i St. Pölten. Det er Østrigs største kontorbyggeri efter passivhusstandard tidligt med på banen," fortæller Ewald Reinthaler, der er projektkoordinator i Pichling. Det er arkitekt Martin Trebersburg enig i: "Det gælder om at komme i gang, så arkitekter, ingeniører, byggefirmaer, håndværkere og producenter blive trygge ved en lidt anderledes måde at bygge på. Her i Østrig er der efterhånden så mange firmaer hele paletten rundt, der kan bidrage til byggeprocessen, at vi relativt nemt kan finde firmaer med den nødvendige ekspertise." Det betaler sig Trebersburgs tegnestue har tegnet en række etageboliger i alpelandet,og et af dem står her i Pichling: Et betonelementbyggeri med almene boliger på kvm. Huset er fra 2003 og har et årligt energiforbrug på 22 kwh pr. kvm. Et nyere almennyttigt byggeri med 114 boliger i Pantucek Strasse i Wien er nede på 13 kwh. Byggeudgifterne har været ca. 14% højere end ved normalt byggeri. Boligselskabet har i henhold til lovgivningen om socialt boligbyggeri ikke lov til at tage højere husleje end gennemsnittet i Wien. Men de store energibesparelser gør, at det kan betale sig at bygge med den højere byggepris. Tyskere bygger i Århus Et andet boligbyggeri i Pichling med 151 almene lejeboliger (energiforbrug 22 kwh pr. kvm pr år) er tegnet af det tyske arkitektfirma Herzog + Partner. Det er 13 meter dybe kompakte blokke med supplerende lysindtag fra opholdsatrier mellem boligerne. Samme Herzog har i Lystrup ved Århus tegnet 33 toplansboliger i lavenergiklasse 1 med boligforeningen Ringgården som bygherre. Boligerne får et energiforbrug til opvarmning på 18,3 kwh pr. kvm og en beregnet månedlig varmeudgift på bare kr. pr bolig. "Vi valgte det tyske byggefirma O-LUX, fordi de kunne garantere den nødvendige kvalitet til en bedre pris end de danske," siger arkitekt Rie Øhlenschlæger fra AplusB, der er rådgiver for Ringgården. Husene i Lystrup har vist sig meget tætte og uden kuldebroer. Hun har en fornemmelse af, at der i passivhusbyggeriet eksisterer en større faglig stolthed blandt håndværkere i Østrig og Tyskland end normalt i Danmark. "Kvaliteten af passivhusene i Østrig er høj. Man går tydeligvis op i detaljerne. Her kunne vi blive dygtigere i Danmark og det er nok nødvendigt, hvis danske byggefirmaer vil klare sig i den globale konkurrence," siger Rie Øhlenschlæger. Dygtige østrigere Ingeniør Flemming Hoff fra Hundsbæk og Henriksen A/S er med på studiebesøget i Østrig. Hans firma bygger 'kwh-huset' - et af 10 såkaldte Komforthuse i Vejle. "Østrigerne er virkelig dygtige og formår generelt at få den arkitektoniske udformning til at hænge sammen med de skrappe energikrav. Der er ingen tvivl om, at arkitekter og ingeniører skal samarbejde endnu tættere i fremtiden - også med byggefirmaerne hvis Danmark skal følge med vores naboer på området," siger Flemming Hoff

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 6. årgang nr 4 juni/juli 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri Indflydelse 2 Repræsentantskab 2008 2 Nyt og gammelt Tømrerhåndværk hånd i hånd 2 afklaring af kompetencer interesseorganisationerne

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT 4. årgang nr 4 juni/juli 2006 22 9 6 LEDER 5 Den danske model gør livet lettere Jens Klarskov AKTUELT 6 Dansk Byggeris Repræsentantskab TEMA: ARBEJDSKRAFT Bygge- og anlægssektoren skal arbejde målrettet

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

Særnummer om indkøb og logistik

Særnummer om indkøb og logistik Særnummer om indkøb og logistik 3. årgang nr 7 oktober/november 2005 25 19 12 LEDER 5 Særnummer - om indkøb og logistik Anders Hundahl KORT OG GODT 8 Nyheder om bygge- og anlægsbranchen TEMA: INDKØB OG

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 2 marts 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk er

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri

magasin for byggeri, anlæg og industri 8. årgang nr 5 september 2010 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 EUROPAS SKÆVESTE BYGNING 2 FORTIDEN ER FREMTIDENS BYGGERI 2 NYE ADVARSELS-SYMBOLER PÅ VEJ UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER INDENFOR BYGGERI

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

FAGLIGT SERVICESTOF. 31 Paragraffer 33 Entreprenørskolens kurser 35 Produktnyheder 37 Navne 39 Kalender INDKØBSNYT. 41 Nyt fra indkøbspartnerne

FAGLIGT SERVICESTOF. 31 Paragraffer 33 Entreprenørskolens kurser 35 Produktnyheder 37 Navne 39 Kalender INDKØBSNYT. 41 Nyt fra indkøbspartnerne 4. årgang nr 1 januar 2006 19 0 8 24 LEDER 5 Det kan vi ikke være bekendt Børge Elgaard AKTUELT 7 kontrol skal forbedre byggeriets omdømme Interview med Povl Christensen om Dansk Byggeris nye kontrolordning

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere