CRAMO DÆKKER HELE LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRAMO DÆKKER HELE LANDET"

Transkript

1 6. årgang nr 2 marts 2008

2 CRAMO DÆKKER HELE LANDET både lokalt og landsdækkende - ÅLBORG ÅRHUS ÅRHUS C KVISTGÅRD HILLERØD ESBJERG FREDERICIA HORSENS KBH. S HOLBÆK GLOSTRUP KØGE RINGSTED ODENSE S ODENSE SLAGELSE NÆSTVED ÅBENRÅ NYKØBING F. MARIBO RØDBY

3 LEDER 5 Finanslov med mislyde Adm. direktør Mogens Hansen TEMA: KONJUNKTURER Selvom der er tale om en opbremsning i aktiviten i byggeog anlægsbranchen, er niveauet stadig højt 6 Byggeriet foran en vending 7 Renoveringsmarkedet går ned i gear 8 Tvangsflytning til provinsen - for dem der ikke har råd 10 Vigtigt med en strømpil for fremtiden 24 Tiger på spring Portræt af frescomaler i Danmark FAGLIGT 26 Syv myter når man lejer en vikar Fire medarbejdere fra Dansk Byggeri afliver myterne 27 Arbejdsudleje eller entrepriseaftale - forskellen er meget afgørende En række medlemmer er kommet i klemme, fordi, de ikke var inde i reglerne 28 Nu har byggevirksomheder Visual Administration 30 Hvad er syn og skøn, og hvordan foregår det? KORT OG GODT 12 Nyt fra bygge- og anlægsbranchen MENNESKER MED MENINGER 17 Byfornyelse på portugisisk Facaden står tilbage - mens der bygges nyt inde bag ved 18 Verdensrekord i Østrig 20 Designet i beton Brillefirmaet Billinger har fået opført helt nyt domicil 22 Dansk Byggeri totalinddækker domicil Nørre Voldgade 106 bygges om SERVICESTOF 33 Paragraffer 35 Nye kurser i Dansk Byggeri 37 Produktnyheder 39 Nyt om navne 41 Kalender INDKØBSNYT 43 Nyt om rabatordninger INDHOLD MARTS 2008 Redaktion Martin K.I. Christensen (redaktør), Anders Hundahl (ansv.), Anja Binderup, Heidi Theresa Coretto, Louise Falborg, Mogens Hjelm, Charlotte Larsen, Mette Schmidt, Kristoffer Soelberg og Morten Toftegaard Wehner. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum og salomet-lucky group. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag , 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN Elektronisk ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale og læserbreve. Forside: Den nye bypark i Ørestad under anlæggelse. Foto: Nicky Bonne. 6. årgang nr 2 marts

4 LEJ DANMARKS BEDSTE MANDSKAB! MAXFORCE tilbyder 2 stærke koncepter du kan tjene penge på: 1. Professionelt mandskab MAXFORCE tilbyder komplette sjak af murere, tømrere, malere, tagdækkere, anlægsfolk, VVS ere, blikkenslagere, elektrikere inkl. arbejdstøj, håndværktøj og servicevogne. 2. Stilladsudlejning MAXFORCE tilbyder montering og udlejning af alle typer stillads og overdækninger. På projekter udfører vi opgaver over hele landet. Lokalt udfører vi alle typer stilladsopgaver. Vores værdier er medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og effektivitet. Du kan læse meget mere om hvad vi kan gøre for dig på herunder også historien om hvorfor vi skifter navn fra CleanForce til MAXFORCE. ÅRHUS ODENSE NYBORG ST. HEDDINGE GREIFSWALD Administration: Dannebrogsgade 1 DK-5000 Odense C Telefon Telefax

5 MOGENS HANSEN, Adm. direktør, foto RICKY JOHN MOLLOY leder Finanslov med mislyde. Mens disse linjer skrives, er forhandlingerne i fuld gang om regeringens finanslovsforslag. Desværre lyder det som om, det bliver en finanslov med mislyde. For det første vil regeringen have arbejdsgiverne til at betale sygedagpenge i 21 dage i stedet for 15 dage. Konsekvensen bliver, at arbejdsgiverne er mere tilbageholdende med at ansætte svage medarbejdere, der kan bliver syge for det kommer til at koste dyrt. " I stedet for at gøre det sværere at drive virksomhed, ville det være hensigtsmæssigt med et finanslovsforslag, der gør det lettere at drive virksomhed." - Mogens Hansen For det andet planlægger regeringen at forlænge det antal dage, som arbejdsgiveren skal betale som godtgørelse til medarbejdere, der bliver ledige de såkaldte g-dage. Men det er med til at begrænse den fleksibilitet, som kendetegner den succesfulde, danske model. Jo flere g-dage jo sværere bliver det for svage grupper at komme ind på arbejdsmarkedet, for risikoen ved at ansætte dem vokser. For det tredje er der den annoncerede besparelse på 1% - svarende til 1 milliard kr. Det er signalpolitik, som risikerer hovedsagligt at ramme bygge- og anlægsvirksomhederne. I stedet for at gøre det sværere at drive virksomhed, ville det være hensigtsmæssigt med et finanslovsforslag, der gør det lettere at drive virksomhed. En lov som sikrer en jævn, langsigtet udvikling, hvor virksomhederne kender rammebetingelserne og som også gerne indeholder forslag til regelforenkling og til offentlige-private samarbejder. 2 5

6 Byggeriet foran SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER Vibeke Gaardsholt understreger, at selvom bygge- og anlægsbranchen står over for en opbremsning, er udgangspunktet højt, og aktiviteten i 2009 vil stadigvæk være højere end i Der er derfor ikke udsigt til en krise, snarere til en kærkommen pause efter nogle hektiske år en vending Det er især opbremsningen i det private boligbyggeri og nye bundrekorder i byggeriet af almene boliger, der betyder, at bygge- og anlægssektoren står over for en opbremsning i aktivitetsniveauet. Der er også en afmatning på renoveringsmarkedet, mens aktiviteten inden for erhvervsbyggeriet og anlægsområdet er stabil af VIBEKE GAARDSHOLT, foto MARTIN RIGET NIELSEN. Der er udsigt til faldende aktivitet i byggeog anlægssektoren i de kommende år og der er tilbagegang på alle områder. Faldet sker dog fra et historisk højt niveau. I 2007 toppede beskæftigelsen i byggeog anlægssektoren med personer, men Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i 2009 er faldet til En nedgang på personer. Afmatningen vil kunne mærkes i de virksomheder, som har indstillet kapaciteten til de senere års meget høje aktivitetsniveau, men aktiviteten vil i de kommende år stadig befinde sig på et højt niveau, hvis man ser tilbage på tidligere omsving i byggeriet. Størst tilbagegang i boligbyggeriet Det er nybyggeriet af boliger, der er i stærkest tilbagegang. Af de knap 10 mia. kr. som bygge- og anlægsaktiviteten falder med i år, skyldes de 8 mia. nedgangen i boligbyggeriet. Også i 2009, hvor er der udsigt til en nedgang på yderligere 9 mia. kr., skyldes den største del af nedgangen nybyggeriet af boliger. I alt forventes aktiviteten i bygge- og anlægssektoren at falde fra 215,5 mia. i 2007 til 196,5 mia. kr. i I år forventer Dansk Byggeri at antallet af påbegyndte boliger falder med 22%. Og det fortsætter til næste år, med et fald på 5%. Den kraftige tilbagegang betyder, at der i 2009 bliver påbegyndt boliger. Det skal holdes op imod de boliger som blev påbegyndt i 2005, da boligbyggeriet toppede. Den kraftige tilbagegang i boligbyggeriet skyldes en markant tilbagegang i det private boligbyggeri, samtidig med at byggeriet af almene boliger slår nye bundrekorder. Med et alment boligbyggeri på et mere 'almindeligt' niveau ville det samlede boligbyggeri være boliger højere. Stabilt erhvervsbyggeri Erhvervsbyggeriet vil ligge nogenlunde stabilt i 2008, hvis man ser bort fra landbrugsbyggeriet, der svinger meget fra år til år. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder forventes at være uændret i år og til næste år, med et påbegyndelsesniveau omkring kvm. Selvom industrien næsten udnytter sine bygninger fuldt ud og på trods af stigende produktion, er fabriksbyggeriet forblevet nogenlunde konstant igennem de senere år, og der er ikke udsigt til at denne tendens vil vende. Ganske overraskende faldt administrationsbyggeriet i Det var ellers forventet, at den kraftige beskæftigelsesfremgang indenfor serviceerhvervene ville løfte byggeriet af lokaler til kontor, lager og handel. Dansk Byggeri forventer, at administrationsbyggeriet vil stige til 1,4 mio. kvm i 2008 for derefter at falde til 1,2 mio. Aftagende renoveringsaktivitet Også renoveringsaktiviteten aftager i de kommende år. Det sker efter en årrække, hvor hvert år bød på nye omsætningsrekorder. Det professionelle marked for renovering og vedligeholdelse forventes at falde med ca. 5,5% fra 2007 til 2009 til 58,8 mia. kr. Det er på niveau med 2006, der på ingen måde var et aktivitetsmæssigt dårligt år. Man kan derfor med en vis ret sige, at der er udsigt til at aktiviteten normaliseres efter en årrække med et meget højt niveau. Den forventede afdæmpning af det samlede marked kan tilskrives en forholdsvis kraftig nedgang i renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteten på det private boligmarked. Til gengæld ventes renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteten i erhvervslivet og i det offentlige at udvikle sig henholdsvis stabilt og stigende. Stabilt anlægsmarked Anlægsaktiviteten ser ud til at holde sig på et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år, med en beskæftigelse på mand. Staten og kommunerne budgetterer med en stigning i de samlede investeringer i anlæg på 1,5 mia. kr. eller knap 10% i Hermed er der udsigt til samlede anlægsinvesteringer på 19 mia. kr. Et niveau som Dansk Byggeri forventer bliver opretholdt i 2008 til Stadig på et højt niveau Selvom udviklingen i bygge- og anlægssektoren i de kommende år er præget af tilbagegang er det vigtigt at bemærke, at aktiviteten i 2009 stadigvæk vil være højere end i Der er derfor ikke udsigt til krise i byggeriet, og for nogle virksomheder vil de kommende års afmatning formentlig mest af alt opleves som en kærkommen pause, efter et par meget hektiske år. 2 konjunktur 6

7 Renoveringsmarkedet går ned i gear Dieselmotoren i byggeriet - det knap så konjunkturfølsomme og samtidig arbejdskraftintensive marked for renovering og vedligeholdelse - vil i de kommende år gå noget ned i gear. Det sker efter en række år, hvor turboen ellers har været slået til, og vi har oplevet den ene omsætningsrekord efter den anden af HENRIK STIG SØRENSEN, mia. kr Samlet opgørelse af Hovedreparation, reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i 2006-priser % 60 Kilde: DANMARKS STATISTIK og egne beregninger. Det høje udgangspunkt betyder, at der ikke er udsigt til at aktivitetsudviklingen når ned i katastrofalt lave niveauer på grund af et par år med vigende vækst. Man kan sige, at der er udsigt til, at markedet normaliseres efter et par år med ekstraordinær høj aktivitet. Dansk Byggeri forudser i sin nye Konjunkturanalyse, at markedet for renovering og vedligeholdelse (inklusiv materialer købt af private) falder fra 92,7 mia. kr. i 2007 til 90,3 mia. kr. i 2008 (målt i 2006 priser). I 2009 ventes omsætningen at falde yderligere 2,6 mia. kroner til 87,7 mia. kr. Samlet set vil det indebære et fald på knap 5,5% over de næste to år. Nedgangen ventes at føre til et fald i beskæftigelsen på ca personer frem til og med 2009 på dette område alene. Stemningsskift på boligmarkedet den vigtigste årsag til afdæmpning Siden 2001 har de stigende boligpriser har medført friværdier, der er gået til eksempelvis samtalekøkkener og nye badeværelser. Det har været med til at understøtte markedet, og betyder at markedet for renovering og vedligeholdelse er steget med cirka 25% over de sidste 10 år. Men i efteråret 2006 skete, der en opbremsning, og selvom det hovedsageligt er i hovedstadsområdet og Århus, at boligpriserne er faldet, så har det skabt en bekymring blandt boligejerne. De oplever ikke længere den nærmest 'automatiske' formueforøgelse, og det forventes at lægge en dæmper på renoveringslysten i de kommende år. Den stigende rente er med til at forstærke denne udvikling, da det de sidste to år er blevet dyrere at finansiere forbedringer på boligen, hvis man har brug for at tage lån i boligen. Men aktiviteten på boligmarkedet vil i de kommende år fortsat ligge på et fornuftigt niveau historisk set. Det bliver sikret af en fundamental sund udvikling i dansk økonomi, fortsat stor jobsikkerhed og en fornuftig reallønsfremgang i de kommende år. Renoveringsaktiviteten i erhvervslivet ventes at holde kadence Mens pilen peger nedad på aktiviteten på boligmarkedet, er forventningerne til erhvervslivets renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet mere optimistiske. Eller sagt med andre ord, så forventes erhvervslivet at holde et stort set uændret aktivitetsniveau i de kommende år. Den kraftige fremgang i beskæftigelsen vil også i de kommende år give et stort behov for ombygning og tilpasning af domiciler og produktionsfaciliteter. Og selvom at såvel dansk som global økonomi ventes at gå et gear ned, er væksten fortsat på et fornuftigt niveau. Det burde skabe basis for fortsatte sorte tal på bundlinjen i erhvervslivet, og mindske behovet for store sparerunder. Men det kræver dog, at den øjeblikkelige kreditkrise i USA ikke udvikler sig, og at den amerikanske dollar ikke fortsat bliver svækket markant fra dagens niveauer. Forventning til stigning i det offentliges renoveringsaktivitet i fare I Konjunkturanalysen forventer Dansk Byggeri, at det offentliges renoveringsaktivitet i de kommende år vil stige, men det finanslovsudspil for 2008, som regeringen netop har fremlagt, kan meget vel gøre disse forventninger til skamme. Kommuneaftalen for 2008 burde ellers give forventninger til en øget aktivitet da den giver øget adgang til investeringer på folkeskoleområdet på 1,6 mia. kr. samt en særlig låneadgang for kommuner med en svag likviditetsstilling på 800 millioner kr. Endvidere er mange kommuner ved at finde deres ben efter kommunalreformen og har nu bedre overblik over den samlede bygningsmasse og investeringsbehovet. Også det forventes at ville løft aktivitetsniveau. Hertil kommer senere års debat om renoveringsbehovet på folkeskoleområdet og på landets hospitaler, som også gav grund til forventning om stigende aktivitetsniveau. Alle at disse faktorer burde løfte aktiviteten med ca. 800 millioner kroner over de kommende to år, men vedtages regeringens finanslovsudspil, hvor der lægges op til besparelser på 1 mia. kroner i 2008, kan renoveringsaktiviteten i 2008 meget vel blive en del lavere. Dansk Byggeri frygter, at besparelserne kan kappe omkring 500 millioner kroner af renoveringsaktiviteten i de kommende år. 2 konjunktur 7

8 Tvangsflytning til provinsen SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER for dem, der ikke har råd til at vælge En af årsagerne til opbremsningen i byggesektoren er, at der bygges for få almene boliger. Og dem, der bygges, opføres i områder, hvor der ikke er stort behov. Det vil sige i områder, hvor det i flere tilfælde bedre betaler sig at bo i parcelhus af KRISTOFFER SOELBERG, foto RICKY JOHN MALLOY 8 Eksempel fra Holbæk, hvor villaer og et socialt

9 . En af de ting, der er med til at påvirke temperaturen i den danske byggesektor, er den almene boligsektor. Dog har det i de sidste 10 år været ejerboligprisernes himmelflugt, der har været samtaleemne under mange middagsselskaber. Det vil nok ikke forandre sig foreløbig, men der er et andet emne i den danske boligudvikling, der efterhånden er blevet en varm kartoffel, og som samtidig er mindst lige så alvorlig, som store rentespring er, for trængte boligejere. Problematikken er manglende familieboliger til personer med lav- og mellemindkomst. Fx social- og sundhedsassistenter, betjente, sygeplejersker og pædagogmedhjælpere eller skolelærere. Nedslående tal Set over en syvårs periode er den geografiske fordeling af tilsagn til almene boliger uhensigtsmæssig. De to regioner, der har fået flest tilsagn, er Region Midtjylland og Region Syddanmark, på trods af lange ventelister i København. Fordelingen af tilsagn er uforståelig, da huslejen i en typisk almen bolig ligger på kr. om måneden, hvilket er godt det samme for privatudlejning og boligafgifter i provinsen. De almene boliger er derfor unødvendige i disse områder. Sammenligner man med København og Århus, er priserne på privatleje og ejerbolig skyhøje, og der er altså langt større behov for billige boliger her frem for i provinsen. Derudover har de senere års massive jobvækst i byerne medført et lige så et stort behov for boliger, hvilket gør, at manglen på billige boliger yderligere bliver centreret i og omkring byerne. Københavns kommune skønner fx, at de mangler billige boliger inden for en kort årrække, hvis efterspørgslen bare nogenlunde skal efterkommes. På trods af det, blev der kun påbegyndt 700 almene familieboliger i på landsplan. Inddrager man også de andre typer almene boliger det vil sige ungdoms- og ældreboliger - blev der i samme år sat en 20 års bundrekord med kun påbegyndte enheder. Til sammenligning blev der påbegyndt ca i 1997 og ca i Det lave antal påbegyndelser påvirker altså alle lige fra studerende på SU, Sygeplejersker med middelindkomst og ældre og syge på pension. Selv om tallene er nedslående læsning for mange, skal der lægges det faktum oveni, at antallet af tilsagn til at bygge almene boliger ligeledes er faldet - og at et sådan tilsagn ikke engang er en garanti for, at boligerne overhovedet bliver bygget. Det kan generelt konstateres, at en pæn procentdel af boligerne ikke bliver påbegyndt i det år, tilsagnet bliver givet. For otte år siden blev lidt over halvdelen af boligerne påbegyndt i samme år, som der blev givet tilsagn, mens den resterende del blev påbegyndt i løbet af de næste par år. Men af de boliger, der blev givet tilsagn til i 2005, var næsten 25% endnu ikke påbegyndt ved udgangen af Kø på motorvejen eller virksomheder uden ansatte Konsekvenserne af de manglende almene familieboliger er, at man som fx pædagog eller politimand bliver økonomisk tvunget til at bosætte sig i provinsen og herefter hensat til adskillige timers transport til og fra arbejde. Desuden kan de manglende boliger medføre, at færre ønsker at tage job i byen pga. afstanden mellem arbejde og hjem, og der vil derfor opstå mangel på arbejdskraft, hvilket kan medføre fald i væksten og stigende inflation. Problemet gælder også for ældre- og plejeboliger, for ser man på statistikken, er der ingen tvivl om, at der bliver flere og flere ældre, og når der til gengæld bliver bygget færre og færre ældre- og pleje boliger, opstår der et hul, som ingen ønsker at ansvar for, og der er således behov for langsigtede politiske løsninger. 2 barometer boligbyggeri ligger på hver side af vejen 9

10 SÆSONUDJÆVNING KONJUNKTURER Byggeaktivitet i Ørestad VIGTIGT MED EN STRØMPIL FOR FREMTIDEN For de fleste virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er det vigtigt at vide, hvordan branchen vil udvikle sig økonomisk både på kort og lidt længere sigt. Her bruger mange Dansk Byggeris konjunkturanalyse som udgangspunkt for deres vurdering af fremtiden af KRISTOFFER SOELBERG, foto NICKY BONNE. Byggeriet har derfor talt med et af Dansk Byggeris medlemmer for at få et bud på, hvordan hans virksomhed bruger analysen i det strategiske arbejde. Konjunkturanalyser er ikke just en mangelvare i dagens Danmark, og det er ikke altid nemt at vælge, hvem man skal vælge at lytte til og hvorfor. Preben Hillebo, der er salgs-, marketingsog forretningsudviklingschef hos Hoffmann A/S, har tidligere oplevet, at man valgte de fire største og meste kendte analyser - blandede dem sammen og bagefter tog et gennemsnit af dem alle. Den metode benytter han sig ikke længere af. I dag benytter han sig primært af Dansk Byggeris konjunkturanlayse, fordi han har tillid til den, og fordi den har fokus på de områder, som er vigtige for Hoffmann A/S. "Det er ikke sådan, at vi blindt kun følger den analyse - slet ikke. Man kan sige, at opskriften på vores strategiudvikling er en blanding af flere ting. Men som fundament bruger vi altid Dansk Byggeris konjunkturanalyse, som vi løbende supplerer med andres udregninger og intuitioner til at korrigere med. Og afslutningsvis tilføjer vi selv lidt mavefornemmelse." Der er selvfølgelig områder, hvor Dansk Byggeris konjunkturanalyse og mavefornemmelsen ikke stemmer helt overens, men de grundlæggende hovedtendenser er realistiske, mener Preben Hillebo, og det er netop disse tendenser, som han er opmærksom på i sin strategiudvikling. Normalisering af byggeriet På trods af megen usikkerhed om fremtiden for byggebranchen så tager Preben Hillebo det roligt og mener ikke, at det er nødvendigt at tale om decideret lavkonjunktur. "I de 35 år jeg har været entreprenør, har jeg aldrig oplevet, at alle fire hovedområder - bolig, renovering, anlæg og erhvervsbyggeri - har været oppe og ringe på samme tid. Der har altid været mindst et område, som har været nede, og det er nok meget godt, hvis vi kommer tilbage til noget lidt mere almindeligt. Så jeg ser bestemt ikke udviklingen i 2008 og 2009 som et tegn på krise, men nærmere som en normalisering." Til gengæld er han spændt på prisudviklingen på materialer, som han synes har udviklet sig helt ude af takt med den egentlige vækst. Men selvom priserne ikke skulle falde, tror han ikke, at de vil begynde at importere fra andre lande, for Hoffmanns indkøbsafdeling mener ikke, det kan gøres bedre og billigere end med de indkøbsaftaler, de har nu

11 Tømrere > Murere > Malere > Elektrikere > VVS ere > Blikkenslagere > Smede > Svejsere > Maskinarbejdere > Montører > Maskinførere > Håndmænd NÅR DU LEJER EN FAGLÆRT HÅNDVÆRKER FRA GLOBEL FÅR DU: Faste priser og klare aftaler Vi laver altid skriftlige tilbud med faste aftaler om pris, opsigelsesvarsler og tidsforbrug. Tilfredshedsgaranti Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med håndværkeren, erstatter vi ham med en ny inden for 3 dage. Overenskomster Vi overholder alle gældende overenskomster og har styr på det administrative. Altid kvalificeret arbejdskraft Vi giver dig fuld valuta for pengene uden at gå på kompromis med fagligheden. Bestil din håndværker på O O O VIL DU UNDGA MEROMKOSTNINGER OG DARLIG PRESSEOMTALE - Lej TRYGT EN FAGLA RT HANDVA RKER FRA GLOBEL Om Globel Globel er en dansk bemandingsvirksomhed, der udlejer faglærte håndværkere inden for teknik, bygge- og anlægssektoren samt til industrien. Globel har hovedkontor i Århus samt lokale kontorer fordelt over hele landet. Globel har en fast medarbejderstab på 90 medarbejdere og udlejer hver dag mere end 1000 håndværkere til virksomheder i Danmark og Norge. Globel er medlem af: Vikarbureauer i Dansk Byggeri

12 KORT OG GODT Vidste du... at du kan læse om tæthed i byggeriet på bygviden. dk. Temaet sætter fokus på lufttæthed, isolering og varmetab, og hvordan du kan sikre tætheden i dit byggeri. En del af materialet bruges også på Dansk Byggeris kurser om tæthed - og den byggetekniske viden ligger frit tilgængelig for dig. Regeringen sætter store vejbyggerier i stå. Stik mod infrastrukturkommissionens anbefalinger sætter regeringen syv konkrete vejbyggerier i står i mindst et år. Det sker som en konsekvens af budgetoverskridelser på 2,2 mia. kr. Dansk standard for godt indeklima. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk Standard vil udarbejde dansk standard for indeklima. Og der forventes et forslag i starten af 2009 til en dansk standard for indeklima at være færdigt og blive sendt i høring. Glas er godt. En ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet viser, at glasfacader fortsat er i stand til at overholde de nye energikrav i bygningsreglementet fra april af MOGENS HJELM, Dansk Byggeri er som medlem af Arbejdsmiljørådet med i den kampagne, som for nu og de kommende 12 uger løber over tv-skærmen. Her bliver seerne gjort bekendt med mange af de arbejdsmiljøpåvirkninger, som man udsættes for i dagligdagen på blandt andet byggearbejdspladser. Mange har måske allerede stiftet bekendtskab med den lettere koleriske I. B. Hundsemann, som er formand for 'Folkebevægelsen mod arbejdsmiljø' i aviserne Urban og 24 timer, eller hørt ham søge støtte til sin folkebevægelse på radiostationen 100FM. Han skal være med til at AF ANJA BINDERUP, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. Den 1. april 2008 træder en ny lov om obligatorisk byggeskadeforsikring i kraft. Forsikringen skal tegnes af byggevirksomheder, der opfører nye private boligbyggerier med videresalg eller udlejning for øje. Forsikringen dækker blandt andet udgifter til udbedring af byggeskader samt følgeskader. Forsikringsselskaberne mangler dog stadig vigtig information fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forsikringsordningen indeholder både et 1- og 5-års eftersyn, som skal sikre, at byggeskader opdages og udbedres. Men det ligger stadig hen i det uvisse, hvad eftersynene præcist skal omfatte. Dermed kan forsikringsselskaberne heller ikke ARBEJDSMILJØ: Bonus som vej til bedre sikkerhed fange opmærksomheden hos alle, der i det daglige arbejder på danske arbejdspladser og er med til at påvirke arbejdsmiljøet for sig selv eller i forhold til kollegaer. Dansk Byggeri slår i forbindelse med kampagnen til lyd for at udvide brugen af bonusordninger ved at belønne god sikkerhedsadfærd hos virksomhedernes medarbejdere. DR2 sætter i en række programmer, der sendes søndag kl , netop fokus på brug af belønning til at fremme et godt arbejdsmiljø. "Blandt Dansk Byggeris medlemmer finder vi hos Enemærke og Petersen har man besluttet at give bonus til virksomhedens medarbejdere, hvis de forfølger virksomhedens værdier, som blandt andet omhandler godt arbejdsklima og LOVÆNDRING: Ny byggeskadeforsikring fra april fastsætte forsikringspræmien. Det rammer i sidste ende byggevirksomhederne og deres kunder: "Byggevirksomhederne kan på nuværende tidspunkt ikke indregne forsikringen i deres tilbud til kunderne, når de ikke kender præmien. Det er ikke tilfredsstillende for virksomhederne, at de skal operere med en så stor ukendt faktor, når de skal fastsætte prisen på fx et nyt parcelhus," siger Vibeke Gaardsholt, afdelingschef i Dansk Byggeri. Stor prisforskel "Byggeskadeforsikringen er skruet sammen, så det i princippet er forsikringsselskaberne, som skal vurdere byggefirmaerne. Det kan ske ved, at de differentierer forsikringspræmien i pris og tilbyder de solide virksomheder en billigere forsikring. Og prisforskellen på forsikringen kan blive meget stor fra til kr.," vurderer Vibeke Gaardsholt. "Vores pris kommer til at afhænge af byggefirmaets økonomiske formåen og risikoen for konkurs, for det vil påvirke vores eventuelle udbetalinger i sidste ende. Men vi vil sikkert også kigge på, hvilke kvalitetsprogrammer, der er i det pågældende firma. For er de gode, medarbejderinvolvering. Det føler medarbejderne er med til at fremme arbejdsmiljøet og trivselen i virksomheden," forklarer afdelingschef for Miljø og Arbejdsmiljø, Jesper Kielsgaard, Dansk Byggeri. "Bonusordninger kan ikke stå alene. Vi har brug for både pisk og gulerod. Bøder og bonusordninger supplerer derfor fint hinanden. Derfor vil vi nu tage kontakt til fagbevægelsen, så vi i regi af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg får udviklet værktøjer, vi efterfølgende kan bruge i virksomhederne, når de ønsker at indføre arbejdsmiljøbonus." 2 arbejdsmiljoe vil sandsynligheden for fejl være mindre. Så det vil være en individuel præmie fra kunde til kunde," siger pressechef Jens Nüchel fra Codan til Licitationen. Kritik fra Dansk Byggeri Dansk Byggeri har længe kritiseret Byggeskadeforsikringen og har rettet henvendelse til både erhvervsog økonomiminister Bendt Bendtsen samt Folketingets Boligudvalg for at få dem til at kigge en ekstra gang på forsikringsordningen og brugen af eftersyn. "Vi frygter blandt andet, at forsikringen bliver meget dyr. Ifølge vores beregninger vil præmieomkostningerne give ekstraomkostninger på i alt 720 mio. kr. om året. Og det er begrænset, hvad forbrugerne får ud af de mange penge, siger Vibeke Gaardsholt, og fortsætter: "For nogle forbrugere kan byggeskadeforsikringen give en falsk tryghed. De tror, de er dækket ind for fejl og mangler ved nybyggeriet. Men forsikringen dækker kun grove fejl. Derfor kan nogle forbrugere ende med at blive slemt skuffede, hvis de står med en lang liste af mindre fejl og mangler, som det så viser sig, ikke er dækket." 2 12

13 Færre på efterløn. Det viser en undersøgelse fra AK-Samvirke. Hvor 72% af a-kassernes ældre medlemmer i år 2000 var på efterløn, var det tilsvarende tal i 2007 reduceret til 57%. Tendensen gælder alle aldersgrupper. 92%. af de årige var overgået til efterløn i Dette tal er syv år senere reduceret til 79%. I samme periode mindskedes andelen af 61-årige på efterløn fra 59 til 53%. Flere og flere private midler i byfornyelsen. Det viser Velfærdsministeriets evaluering af byfornyelsesreformen fra De private investorers stigende interesse for byfornyelse gælder ikke alene boligerne, men også i høj grad områdefornyelsen, der har været med til at sætte gang i væksten i byområder og givet betragtelige følgeinvesteringer. KONFERENCE: Politisk opbakning til Offentligt Privat Samarbejde Heriette Kjær, Konservativ Trafikpolitisk ordfører af ANJA BINDERUP, foto KAJ BONNE. Den gamle Børssal fra Christian den 4's tid var stuvende fuld, da Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Foreningen af Rådgivende Ingeniører havde sat Christiansborgpolitikere stævne om OPP på infrastrukturområdet. "På konferencen fik vi slået fast, at der er politisk opbakning til OPP. Det betyder, at der absolut ikke er grund til, at vi venter længere," siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Han undrer sig over, at staten endnu ikke er gået i gang med OPP på infrastruktur-området, når staten allerede har igangsat OPP-pilotprojekter på bygningsområdet med udbygningen af Rigsarkivet. Flemming Bækkeskov, direktør Pihl & Søn Løfte om pilotprojekt I paneldebatten på konferencen deltog Kristian Pihl Lorentzen (V), Henriette Kjær (K), Kim Christiansen (DF), Jens Christian Lund (S) og Pia Olsen Dyhr (SF). Alle i panelet var åbne overfor OPP - gående fra 'ikke afvisende' til helhjertet opbakning. "De trafikpolitiske ordførere gav udtryk for, at der bør igangsættes et pilotprojekt, så vi kan få konkrete erfaringer på bordet, og alle var interesseret i at få fremskaffet mere viden om udfordringerne og mulighederne ved OPP, herunder en afklaring af skatte- og ejerskabsforholdene. Det er vi meget tilfredse med, og vi forventer, at vi nu får det længe ventede startskud for OPP på infrastruktur-området," pointerer Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen,direktør Dansk Byggeri Regeringen vil udpege projekter Pointerede transportminister Carina Christensen om, at regeringen i forbindelse med den kommende investeringsplan for infrastrukturen vil vurdere, hvilke projekter det vil være relevant at gennemføre som OPP. Direktør Flemming Bækkeskov fra Pihl & Søn redegjorde for, at der efterhånden er stor erfaring med og konsensus om OPP-modellen i Europa. Han undrede sig over, at OPP-selskaber i Danmark skal eje anlægget, mens der ikke er samme krav om privat ejerskab i forbindelse med OPP i andre lande Center sætter fokus på byggeriet. Professor Kristian Kreiner vil sammen med Center for Ledelse i Byggeriet sætte fokus på, hvad der skal til for at man inden for byggeriet kan undgå misforståelser og fejl. Den viden som forskningen foreløbig er resulteret i, formidles dels gennem en antologi, som vil blive udgivet senere på året, og dels gennem en række seminarier. DIGITALISERING: Bips basisbeskrivelser på bygviden.dk af MORTEN TOFTEGAARD WEHNER, Bygviden.dk tilbyder nu Dansk Byggeris medlemmer en abonnementsordning til samtlige elektroniske udgaver af bips basisbeskrivelser. Bips basisbeskrivelserne er fagspecifikke de facto standarder, som sammen med den projektspecifikke beskrivelse udgør den samlede beskrivelse af en byggesag. Basisbeskrivelserne er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det er specifikationer, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Basisbe- skrivelserne er et dagligt brugbart værktøj til både projekterende og udførende inden for byggeriet. På bygviden.dk tegnes det elektroniske abonnement for hver byggefaglig medarbejder defineret som medarbejdere med funktion som konduktør, byggeleder eller tilsvarende, samt indehavere. Bygviden.dk's abonnement til bips gør det let for alle byggefaglige medarbejdere at finde den rette information, når der er behov for det. Abonnementet giver adgang til bips basisbeskrivelser i et år fra tegningstidspunktet. På Bygviden.dk kan man finde yderligere information om bips under 'Biblioteket'. Man kan også tegne abonnement og downloade bips-basisbeskrivelser

14 KORT OG GODT Nej til flere g-dage. Dansk Byggeri vender sig sammen med en række andre erhvervsorganisationer mod regeringens planer om at arbejdsgiverne vil skulle betale for endnu flere sygedage og ledighedsdage til medarbejdere, end de gør i dag. Unge indvandrere fra ikke-vestlige lande får nu for alvor job. I 2004 var én ud af seks indvandrere mellem 20 og 29 år på start- eller kontanthjælp, mens det i dag kun gælder for én ud af 11, viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. KLIMATOPMØDET: Markedsmuligheder på klimaog energiområdet af HENRIETTE THUEN, foto BICKY BONNE. I tiden frem til FN's klimakonference i 2009, vil der være stærkt fokus på alle emner, 'der bare lugter' af klima, miljø og vedvarende energi samt energieffektivisering. Der vil være en omfattende kampagneindsats rettet mod den danske befolkning for at øge opmærksomheden på mulige initiativer i de enkelte husholdninger for at spare på energien. Der vil blive stillet krav til industriens virksomheder om at nedsætte CO2 udslippet, og der vil komme skærpede krav til at energieffektivisere den eksisterende boligmasse. Fra international side vil der komme øget fokus på Danmark, og det vil være muligt for danske virksomheder at få profileret deres produkter og kompetencer ved fremstød i udlandet. For at alle disse initiativer ikke løber i 400 forskellige retninger og for at sikre, at store begivenheder ikke falder på de samme datoer og for at sikre, at vi arbejder mest effektivt og med størst mulig synergi, er der oprettet et Klimakonsortium, betående af en række ministerier og erhvervsorganisationer herunder Dansk Byggeri. Dansk Byggeri ser det derfor som en central opgave at inddrage de medlemsvirksomheder, der har interesser i erhvervsaktiviteter omkring energieffektivisering af bygninger samt sikring mod virkninger af klimaændringer. Vi vil dels søge at bidrage til markedsføring af virksomheder og faggrupper og dels styrke informationsindsatsen til virksomheder om den generelle udvikling på de enkelte markedsområder. Interesserede i dette uformelle netværk og løbende information, kan kontakte afdelingschef Henriette Thuen på telefon eller via på 2 Praktikpladspræmier er under massivt pres fra både politikere og organisationer, herunder Dansk Byggeri, der længe har betvivlet effekten af ordningen. Forhandlingerne er netop indledt, og meget tyder på at ordningen bliver markant anderledes fremover. dk/uddannelse Behov for bedre sikring mod brandspredning i undertage. Ny vejledning fra DBI skal øge brandsikkerhed i beboelsesejendomme. Vejledningen er behandlet i et bredt sammensat teknisk udvalg med repræsentanter fra blandt andet Dansk Byggeri.dk KURSUS: Små virksomheder skal lære at tjene penge af ANJA BINDERUP, foto POUL-ERIK HENRIKSEN. 'Hvordan øger jeg indtjeningen i min virksomhed?' Det er titlen på et kursus, som Dansk Byggeris Områdeforeninger og Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydvestjylland, Sydøstjylland og Sønderjylland har inviteret til i januar og februar. "Kurset er udviklet især for mestre og medarbejdende ægtefæller i nystartede og etablerede firmaer med op til 15 ansatte. Det er til- VOKSENLÆRLINGE: Uforståeligt stop af MOGENS HJELM, foto JENS HEMMEL. "Det er helt uventet og meget beklageligt, at Beskæftigelsesministeriet stopper voksenlærlingeordningen. Virksomhederne i byggeriet har stor gavn af ordningen og var netop kommet i gang med at bru- Louise Pihl Ole Holm Nielsen og Claus Griepentrog fra Holme & Gripentrog I/S i Haderslev, på et af de tidligere kurser rettelagt så deltagerne inddrages mest muligt ved diskussioner og gruppeopgaver," fortæller Poul- Erik Henriksen, seniorkonsulent i Dansk Byggeri. Der bliver fokuseret på de områder i virksomheden, som er afgørende for, at man kan øge indtjeningen og udvikle firmaet. Og ifølge Poul-Erik Henriksen er der rigtig mange, som kan have gavn af en tur på skolebænken: ge ordningen igen, efter stort set at have været udelukket fra ordningen i første halvår 2007, på grund af den nye struktur på beskæftigelsesområdet"," siger afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri. "Den 'stop and go'-politik, som Beskæftigelsesministeriet udøver i "I de seneste år er ordrerne strømmet ind. Der er måske blevet ansat flere, og man har fart på. Men i travlheden glemmer mange at få virksomheden justeret til den nye situation. Kurset sætter derfor fokus på blandt andet ledelse og samarbejde, driftsøkonomi samt tilbudsgivning og sagsstyring. Men vi kigger også nærmere på emner som overenskomster og personaleforhold." 2 forhold til voksenlærlingeordningen, er fuldstændig uforståelig og skaber forvirring blandt virksomheder og medarbejdere. Den ene dag bliver der planlagt voksenlærlingekampagner, og den næste dag smækker man kassen i. Det er ikke troværdig adfærd og harmonerer ikke med regeringens plan om at øge kompetenceniveauet i Danmark." 2 uddannelse 14

15 Økonomer dumper jobplan. Regeringens finanslovsforslag kræver ekstra par hænder på arbejdsmarkedet allerede i år. Men jobplanen vil spille fallit - den vil ikke kunne skaffe den ekstra arbejdskraft, mener 29 af landets førende økonomer i Ritzau og RB-Børsens økonomiske panel. Regeringens forslag til at modernisere kommunernes byggesagsbehandling er et skridt i den rigtige retning, mener Dansk Byggeri. "Det fremsatte forslag er en god begyndelse, men det er stadig nødvendigt med en samlet og mere omfattende plan for moderniseringen af byggesagsbehandlingen," siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Niels Nielsen. dk/erhvervsteknik REALKOMPETENCEAFKLARING: Det bliver lettere at gennemføre en voksen- eller efteruddannelse af KRISTOFFER SOELBERG, 'Du kan mere, end du tror og nu kan du også få papir på det'. Sådan lyder sloganet bag en ny kampagne, der skal gøre opmærksom på, at det er blevet lettere at gennemføre en voksen- eller efteruddannelse. Har en af din virksomheds ansatte planer om at tage en vokseneller efteruddannelse, så kan vedkommende nu få papir på alt det, han eller hun kan og ved også det han eller hun har lært uden for skolen fx på arbejdspladsen af ANJA BINDERUP, Mange virksomheder møder en mur, når de forsøger at opkræve deres penge fra det offentlige. Tidligere indgåede aftaler eller almindelige forretningsbetingelser om rykkergebyr ved for sen betaling bliver alt for ofte sat ud af kraft. Den manglende betaling koster årligt virksomhederne knap 100 mio. kr. i renteomkostninger. "Men vi kan naturligvis ikke skære alle offentlige myndigheder over én kam - mange steder er der orden i regnskabsafdelingen. Så vi vil nu fokusere vores indsats på de kommuner og offentlige myndig- eller i fritiden. På den måde kan den ansatte lettere komme ind på en uddannelse og kan måske endda forkorte den, så vedkommende slipper for at sidde på skolebænken for noget, han eller hun allerede har lært. Pointen bag realkompetence afklaring er, at skjulte talenter skal frem i lyset. Desuden skal det også give virksomhederne et overblik over, hvilke kompetencer medarbejderne reelt besidder. På den måde bliver virksomheden styrket, da den for det første får et klart overblik over, hvad den i virkeligheden har kapacitet til, og samtidig er det nemmere og hurtigere at opkvalificere sine medarbejdere og derved opnå konkurrencefordele. Man kan kontakte den skole, der udbyder uddannelsen og høre mere om mulighederne for at få vurderet kompetencerne. Dansk Byggeri står også til rådighed, ved spørgsmål til emnet. Kontakt Louise Pihl, afdelingschef for uddannelsespolitisk afdeling på tlf DANSK BYGGERI: Dårlige offentlige betalere skal frem i lyset heder, som vi ved, er dårlige betalere. Derfor har vi startet en undersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder for at finde ud af, præcist hvilke myndigheder, som har problemer. Når vi har sat navn på, vil vi kontakte den pågældende myndighed og få en dialog i gang," fortæller Jørn Jensen, projektchef i Dansk Byggeri, og fortsætter: "Vi mener, vi når længst ved at samarbejde med de enkelte kommuner og diskutere løsningsmodeller, så vi fremover kan sikre, at betalingen sker rettidigt." I sommeren 2007 gennemførte Dansk Byggeri en undersøgelse Jørn Jensen blandt sine medlemsvirksomheder, der viste, at op mod 70% oplever de offentlige myndigheder som dårlige betalere. "Vi vil gennemføre en ny analyse i marts måned for at gøre status seks måneder efter, at vi gjorde myndighederne opmærksomme på problemet. Men ud fra antallet af henvendelser er det vores opfattelse, at det ikke er blevet bedre. Den rigtige vej frem er derfor, at de dårlige betalere kommer frem i lyset, så vi kan finde en løsning og komme videre," siger Jørn Jensen. 2 afregning Byggeriets Lederuddannelse rykker til Nuuk, som retter sig mod håndværkere, bliver nu også udbudt i Nuuk. Dansk Byggeri har udbudt uddannelsen i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening. "Der stilles store krav til byggebranchen, og det er helt afgørende, at virksomhederne har nogle dygtige ledere.", siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri. EINDKOMST: Uhørt arrogance hos SKAT af MOGENS HJELM, Skatteministeren og SKAT har vidst om, at det ville give alvorlige problemer at haste den såkaldte eindkomst igennem allerede fra nytår. SKAT har faktisk indrømmet, at systemet ikke fungerer, og at problemstillingen om hovedkort/bikort og hvilke arbejdsgivere, der har ret til at anvende hovedkortet, først vil fungere om et halvt år. Nu står så virksomhederne og deres medarbejdere midt i problemerne. Til det svarer SKAT i en presseudmelding, at det er arbejdsgiverne, som har 'kludret' i det. "Magen til frækhed. Det er utro- lig arrogant," siger projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri, som mener, at det i stedet ville have klædt skatteministeren at rose virksomhederne for den store indsats, der er blevet gjort for at sikre medarbejderne deres løn. "Sandheden er, at der i lønbogholderiet hos alle arbejdsgiverne og hos udbydere af lønsystemer i den seneste måned er blevet knoklet utroligt meget. Vores medlemmer fortæller, at der i denne periode bruges op til 3-4 gange så mange resurser som normalt for at tilpasse sig eindkomst," fortæller Jørn Jensen, som derfor finder det uklædeligt og frækt, at SKAT nu giver arbejdsgiverne skylden. "SKAT burde lige nu have meget travlt med at får rettet fejl og mangler og hjælpe og vejlede virksomhederne ordentligt og tilstrækkeligt. Hverken telefonservice eller hjemmeside har været gearet til denne store mundfuld, og det understreger vel blot, at SKAT ikke har taget de nødvendige forholdsregler før lanceringen," understreger Jørn Jensen, som også peger på, at SKAT vel burde have lært af fejlene fra indførelsen af e-fakturering, som stadig ikke fungerer alle steder

16

17 Byfornyelse på portugisisk tekst og foto MARTIN K.I. CHRISTENSEN, Bydelen Bairro Alto (Det øvre kvarter) i Lissabon stammer fra 1600-tallet og er i dag en blanding af boliger, shopping, barer og restauranter. Det er også centrum for den særlige portugisiske fado-musik. Byrådet i Lissabon har gennem de senere år gennemført en omfattende byfornyelse, som stadig er i gang. Nogle bygninger er dog så forfaldne, at man vælger at lade facaden stå og rive al indmaden ud. Mens renoveringen er i gang, og det indre af huset er i gang, støttes facaden af solide jernkonstruktioner. De snævre forhold giver helt særlige betingelser for bygningsarbejderne, og kranerne skal manøvre på meget lidt plads

18 Hvorfor passivhuse? "Passivhuse handler både om godt indeklima og totaløkonomi. For når varmebehovet sænkes så langt som i et passivhus, kan radiatorer, rørføring og det meste af varmeanlægget undværes. De sparede udgifter til varmeanlægget er med til at betale den ekstra investering for at sænke varmebehovet så langt. Det giver simpelthen et dyk i anlægsudgiften og dermed totaludgiften, når varmebehovet falder til ca. 15 kwh pr. år," siger Søren Pedersen fra Hundsbæk og Henriksen A/S er med i et konsortium sammen med blandt andre betonelementfirmaet Expan og byggefirmaet Kurt Kirkegaard A/S om i Vejle at bygge et ud af 10 enfamilieshuse efter passivhusstandard. Huset er i beton og ingeniør Flemming Hoff har netop sammen med isoleringsfirmaet Isover og betonelementfirmaet Expan holdt oplæg for en række producenter om at bygge lavenergihuse i beton. Han oplever, at det nye bygningsreglement (BR 08) og den næste stramning i 2010 sætter skub i alle i retning af lavenergi. "Byggebranchen i Danmark - herunder producenterne - viser reel interesse nu, for de kan se at toget allerede er i bevægelse," siger Flemming Hoff. Passivhuse: Verdensrekord i Østrig Det anslås, at hver fjerde nybyggede østrigske hus vil være et passivhus i I Danmark tages de første passivhuse i brug i år tekst og foto JESPER WITH, Privat villa tegnet af Atelier Graf i byen Melk. Bydelen Pichling i Linz har fra de første spadestik i 1992 været et eksperimentarium for østrigsk lavenergibyggeri. Gradvist er bydelen blevet udvidet med nye etageejendomme i en lang række forskellige former og farver - og altid med den grundbetingelse, at byggerierne skal være lavenergi. Vi er i den flade nordlige del af Østrig og ude på den åbne mark og med kun 10 minutters bybuskørsel til centrum, ligger Pichling, hvor mere end mennesker har deres hjem. I dag har Østrig passivhus boliger, og det forventes, at antallet fordobles i år til Østrig er sammen med Tyskland den absolutte frontløber inden for passivhuse på verdensplan. Derfor er en række danske arkitekter og ingeniører taget på rundtur i landet for at se nærmere på, hvordan østrigerne bygger og renoverer efter passivhus standard - lige fra boligbyggeri over børnehaver og skoler til erhvervsejendomme. "Det handler om 'integreret design', hvis man skal have energiforbruget meget langt ned. Arkitekter og ingeniører skal samarbejde fra første skitse og byggefirmaerne skal 18

19 KRAFTIG VÆKST I ØSTRIG Ifølge Günther Lang, der er leder af IG Passivhaus Österreich, vil 2008 medføre en fordobling i antal passivhuse. I Innsbruck igangsættes et boligkompleks med 350 boliger og i Salzburg et tilsvarende med 1000 boliger. I Wien påbegyndes et byggeri i to etaper med 800 boliger i 2008 og 700 flere i Günther Lang anslår, at mindst hver fjerde nybyggeri i 2010 bygges efter passivhusstandard. I delstaterne Niederösterreich, Salzburg og Vorarlberg er det vedtaget, at i løbet af 2008 skal al offentligt nybyggeri være passivhus standard. Renoveringsområdet er mere kompliceret, men her går det også ganske stærkt. Ny regeringsbygning for delstaten Niederösterreich i St. Pölten. Det er Østrigs største kontorbyggeri efter passivhusstandard tidligt med på banen," fortæller Ewald Reinthaler, der er projektkoordinator i Pichling. Det er arkitekt Martin Trebersburg enig i: "Det gælder om at komme i gang, så arkitekter, ingeniører, byggefirmaer, håndværkere og producenter blive trygge ved en lidt anderledes måde at bygge på. Her i Østrig er der efterhånden så mange firmaer hele paletten rundt, der kan bidrage til byggeprocessen, at vi relativt nemt kan finde firmaer med den nødvendige ekspertise." Det betaler sig Trebersburgs tegnestue har tegnet en række etageboliger i alpelandet,og et af dem står her i Pichling: Et betonelementbyggeri med almene boliger på kvm. Huset er fra 2003 og har et årligt energiforbrug på 22 kwh pr. kvm. Et nyere almennyttigt byggeri med 114 boliger i Pantucek Strasse i Wien er nede på 13 kwh. Byggeudgifterne har været ca. 14% højere end ved normalt byggeri. Boligselskabet har i henhold til lovgivningen om socialt boligbyggeri ikke lov til at tage højere husleje end gennemsnittet i Wien. Men de store energibesparelser gør, at det kan betale sig at bygge med den højere byggepris. Tyskere bygger i Århus Et andet boligbyggeri i Pichling med 151 almene lejeboliger (energiforbrug 22 kwh pr. kvm pr år) er tegnet af det tyske arkitektfirma Herzog + Partner. Det er 13 meter dybe kompakte blokke med supplerende lysindtag fra opholdsatrier mellem boligerne. Samme Herzog har i Lystrup ved Århus tegnet 33 toplansboliger i lavenergiklasse 1 med boligforeningen Ringgården som bygherre. Boligerne får et energiforbrug til opvarmning på 18,3 kwh pr. kvm og en beregnet månedlig varmeudgift på bare kr. pr bolig. "Vi valgte det tyske byggefirma O-LUX, fordi de kunne garantere den nødvendige kvalitet til en bedre pris end de danske," siger arkitekt Rie Øhlenschlæger fra AplusB, der er rådgiver for Ringgården. Husene i Lystrup har vist sig meget tætte og uden kuldebroer. Hun har en fornemmelse af, at der i passivhusbyggeriet eksisterer en større faglig stolthed blandt håndværkere i Østrig og Tyskland end normalt i Danmark. "Kvaliteten af passivhusene i Østrig er høj. Man går tydeligvis op i detaljerne. Her kunne vi blive dygtigere i Danmark og det er nok nødvendigt, hvis danske byggefirmaer vil klare sig i den globale konkurrence," siger Rie Øhlenschlæger. Dygtige østrigere Ingeniør Flemming Hoff fra Hundsbæk og Henriksen A/S er med på studiebesøget i Østrig. Hans firma bygger 'kwh-huset' - et af 10 såkaldte Komforthuse i Vejle. "Østrigerne er virkelig dygtige og formår generelt at få den arkitektoniske udformning til at hænge sammen med de skrappe energikrav. Der er ingen tvivl om, at arkitekter og ingeniører skal samarbejde endnu tættere i fremtiden - også med byggefirmaerne hvis Danmark skal følge med vores naboer på området," siger Flemming Hoff

20 FIRMAET BELLINGER er stiftet og ejet af designerparret Malene og Claus Bellinger Diederichsen. Malene og Claus er atypiske i brillebranchen; ingen af dem er optikere, men begge har de arbejdet inden for mange forskellige brancher både herhjemme og i udlandet. Indretningen af det nye Bellinger hovedsæde er foretaget af artikekt Henrik Bønnelycke Randers-firmaet Hedebo A/S har haft hovedenteprisen på byggeriet, der er på 950 kvm. Designet i beton På en byggegrund i Risskov er et spektakulært byggeri skudt op. Hovedsædet for brillefirmaet Bellinger er støbt i beton på stedet, og er præget af skæve og kreative designlinjer af JAKOB SCHULTZ, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. Man kan se det på lang afstand. Det runde vindue øverst på bygningen, der som et altseende øje skuer ud over det mudrede byggelandskab, hvor det kun den intermistiske jordvej, som vidner om, at der er gang i byggeriet af noget helt specielt på grunden i Århusforstaden Risskov. At fortolke vinduespartiet som et slags altseende øje er der en helt særlig grund til, for den hvide 950 kvm store toplans betonbygning huser i dag det danske brilledesignfirma Bellinger, der med specielt designende brillestel på få år er blevet et banebrydende firma i brilleindustrien. Organiske former Og Bellingers nye domicil og showroom er ikke et helt almindeligt byggeri. Det er der én mand, der ved. Hans Jørgen Hedebo har været hovedentreprenør på opgaven siden de første streger og ideer blev luftet for et år siden. I dag er bygningen færdig og Bellinger er flyttet ind. For Hans Jørgen Hedebo har det været et år med et byggeri, som har været anderledes end alt andet end hans firma Hedebo A/S nogensinde tidligere har beskæftiget sig med i de 15 år virksomheden har eksisteret. "Det har været en spændende opgave, fordi den har budt på rigtig mange udfordringer og fordi man ikke bare kunne bruge de standardiserede løsninger, man ellers ofte bruger i nybyggeri. Det her har krævet lidt mere forberedelse, fordi huset ikke er bygget i betonelementer, men er støbt på stedet," siger Hans Jørgen Hedebo og forklarer, at bygningens buede linjer ikke bare kunne bygges op med betonelementer. "For at bygge huset ud fra det design, som arkitekterne har tegnet, har det været nødvendigt at støbe på stedet. Det er en proces, som foregår i etaper, og man kan risikere, at støbningen ikke lykkes og så er det ned med betonen igen og forfra. Det var vi dog ikke udsat for, og alt gik, som det skulle," siger Hans Jørgen Hedebo. Specielle løsninger Udover hele processen med at støbe murene op på stedet, så er hele bygningen præget at løsninger, som har fået et twist. Det gælder betontrappen, som er støbt med meget tynde trin, for at give trappen et luftigt udseende, og det gælder den måde, som trappen er monteret på. Derudover spiller lys og farver en væsentlig rolle i hele bygningen. Indgangspartiet er blandt andet oplyst med spots og malet i en orange farve, som skiller den ud fra resten af bygningen. "Trappen har været en af de mest udfordrende opgaver i forbindelse med byggeriet. Den har et svævende udseende i en konstruktion med lange rør i rustfrit stål som går igennem etageadskillelsen og bærer trappen, så den får et meget unikt udseende,"siger Hans Jørgen Hedebo og forklarer: "Der er intet, der er overladt til tilfældighederne i dette byggeri. Der er ikke sparet på noget og derfor er det fascinerende at være med til sådan en opgave. Jeg har ikke været med til at lave noget lignende tidligere, så det har været en utrolig udfordring."

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 Økonomisk kvartalsoversigt 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere