Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion"

Transkript

1 Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet i forbindelse med indsamling af eksempler på UBU Udarbejdet af Flemming Sjølin Bauer med bidrag af Jette Holgaard Egelund og Jeppe Læssøe.

2 Hvad er bæredygtig udvikling? Bæredygtig udvikling handler om at sikre opfyldelsen af menneskets basale behov på tværs af befolkninger og generationer. En bæredygtig udvikling må ske på et niveau og på en måde hvor naturgrundlaget ikke ødelægges og må tage hensyn til det komplekse samspil mellem sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. 2

3 Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? For at realisere en bæredygtig udvikling er det nødvendigt, at vi som individer og samfund lærer at handle ud fra overvejelser om: forholdet mellem bæredygtighed (bevarelse) og udvikling (forandring) forholdet mellem nuværende og kommende generationer (kort sigt versus lang sigt) forholdet mellem lokale interesser (egeninteresser) og globale hensyn (almene interesser) Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) handler om at understøtte udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer hertil. UBU har som mål, at vi som individer og i fællesskab lærer at indtænke disse perspektiver i vores væren og virke, samtænke dem i vores valg af handlinger og gennemføre det i praksis. I RCE Danmark har vi defineret Uddannelse for Bæredygtig Udvikling således: Uddannelse og folkeoplysning, der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på, at deltagerne får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle kompetent og engageret i samspil med andre i forhold til komplekse, kontroversielle problemstillinger - relateret til samspillet mellem naturmæssige, sociale og økonomiske forhold - af betydning for nuværende og kommende generationers livskvalitet og den globale udvikling. Ting Taler (4.-6. klasse) Eksempel 1 Ting Taler er et verdensomspændende klimaundervisningsprojekt for børn. Eleverne finder kasserede ting, som de giver nyt liv og ny værdi ved at bygge en skraldeskulptur. Den kreative kunstneriske proces giver afsæt for tanker, spørgsmål og diskussioner om de enkelte tings fortid, nutid og mulige fremtid. 3

4 TÆNKE, TALE og HANDLE Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler om, at udvikle vores måde at TÆNKE (reflektere), TALE (indgå i en dialog) og HANDLE (træffe valg og gennemføre forandringer). Vi skal kunne og ville: - forstå sammenhænge mellem økologi, økonomi og sociale forhold, såvel som sammenhængene indenfor de enkelte områder - overskue globale sammenhænge - se delen i helheden og helheden som påvirket af delene - tænke i forandringsprocesser som dynamiske samspil mellem vidt forskellige faktorer - bygge på eksisterende enkeltfaglige indsigter samt kunne kombinere dem til tværfaglige forståelser og løsninger - forholde os kritisk til information og ideologier samt til egne opfattelser og praksisser - forestille os forskellige mulige fremtider - forstå og anvende generelle videnskabelige indsigter, samt kunne bringe dem i produktivt spil med erfaringsbaseret viden og værdier - undgå at låse os fast i måder at se og gøre tingene på - iagttage fænomener ud fra andres perspektiv og forholde os etisk reflekterende til forholdet mellem egen livskvalitet og konsekvenserne af vores handlinger for andre - kunne forholde sig til barrierer og muligheder for at mindske afstanden mellem visioner og praksis - tænke teknisk og socialt innovativt med bæredygtighed som kriterium Vi skal kunne og ville: - deltage i demokratiske og teknologiske forandringsprocesser, fra problemformulering til løsning - kommunikere komplekse problemstillinger overskueligt - indgå i dialoger som gensidige lærerige processer 4

5 Vi skal kunne og ville: - træffe valg i sager kendetegnet af risici samt komplekse og konfliktfyldte problemstillinger - udvikle engagement og medejerskab - udvikle kompetencer til at gennemføre forandringer, r, herunder samarbejde, problemløsning m.v. Madspild og bæredygtig udvikling (7. klasse) Eksempel 2 I biologi og fysik arbejder eleverne med fødevareproduktion og energiforbrug. De læser om madspild på Miljøstyrelsens hjemmeside. I historie interviewer de deres bedsteforældre og forældre, for at få en idé om hvordan forholdet til mad og madrester er har ændret sig gennem tiden. I husgerning laver eleverne til sidst en realistisk madplan - uden madspild - for én uge til én familie, indenfor et fast budget. Hvordan organiserer man Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan organiseres på flere forskellige måder uanset om det er i skolen, lokalsamfundet, foreningen eller virksomheden. Som et tema indenfor eksisterende fag eller rammer Arbejdet med bæredygtig udvikling kan integreres i eksisterende fag eller projekter. Det er oplagt i fag som f.eks. natur og teknik, biologi, teknologi og samfundsfag men også i andre fag kan et tema, en case eller problembaseret tilgang skabe rum for at arbejde med bæredygtig udvikling. I virksomheden kan bæredygtig udvikling f.eks. integreres i arbejdet med udvikling og implementering af en ny indkøbspolitik. I lokalsamfundet kan det være et tema, der tages op indenfor de eksisterende foreninger. Styrken ved denne måde at organisere UBU er, at det ikke kræver strukturelle ændringer, mens svagheden er, at det kan være vanskeligt at sikre helhedsorienteringen og den tværfaglige behandling indenfor de eksisterende rammer. 5

6 Som et nyt fag eller et selvstændigt emne Hvis det er muligt at oprette nye fag/valgfag, kan det være en mulighed for at arbejde med bæredygtig udvikling. Det kan f.eks. være et nyt fag om Miljø og etik eller Samfundets ressourceforvaltning. I lokalsamfundet kan det ske gennem etablering af en Lokal Agenda 21 gruppe. I virksomheden kan bæredygtig udvikling være en selvstændig del af medarbejdernes efteruddannelse i forbindelse med virksomhedens miljøledelse. Styrken ved denne form er, at UBU ikke bliver et vedhæng til noget andet, men svagheden er, at UBU tilføjes som noget ekstra, oven i alt det andet der var der i forvejen. Som et tværfagligt samarbejde UBU kan også organiseres som et samarbejde på tværs af de eksisterende fag på uddannelserne eller på tværs af sektorer eller afdelinger i kommuner og virksomheder. I skolerne kan det være i form af projektsamarbejder mellem nogle af fagene eller i form af temauger for hele skolen. I et boligområde kan det være et projekt, som både har sociale og miljømæssige mål og aktører. På virksomheden kan det være et produktudviklingssamarbejde mellem afdelingerne, hvor samspillet mellem økonomi, miljø og sociale forhold medtænkes. Her er styrken, at helhedsorienteringen får plads gennem en tværfaglig organisering, mens svagheden er, at det let bliver noget, der gennemføres ved siden af en ellers opsplittet organisering. Som en kultur Bæredygtighed kan være en del af værdigrundlaget for organisationen. Hvis værdierne bliver efterlevet har det indflydelse på ledelsen, uddannelsesaktiviteternes form og indhold, samt på de fysisk-teknologiske rammer og den praktiske hverdag. Herigennem bliver tankegangen en del af identiteten på det personlige og det institutionelle plan. Grønt flag skoler arbejder med en sådan helhedsorienteret strategi. Nogle virksomheder arbejder med Social Corporate Responsibility, som også indebærer en sådan helhedsorientering. Tilsvarende har kommuner i Green Cities forpligtet hinanden på at arbejde for at fremme bæredygtig udvikling på en lang række områder. Styrken er, at uddannelse, organisation og praktiske forandringer tænkes sammen, mens svagheden er, at økonomiske, strukturelle og værdimæssige barrierer gør, at det kun bliver til små symbolske handlinger. 6

7 WasteLab (8.-9. klasse) Eksempel 3 Affaldsselskabet Vestforbrænding inviterer elever til at besøge deres forbrændingsanlæg, efterprøve processer fra anlægget, analysere miljøbelastningen og undersøge alternative behandlingsmuligheder. Til sidst sættes eleverne til at diskutere deres eget forbrug og affaldsadfærd i lyset af deres nye viden. Metoder og principper? Hvordan man i praksis tilrettelægger UBU afhænger selvfølgelig ikke blot af læringsmålene og de organisatoriske rammer, men også målgruppen, underviseren/facilitatoren, tiden og ressourcerne. Men følgende metoder og principper bliver ofte fremhævet, som relevante for uddannelse i bæredygtig udvikling: aktiv eksperimenteren tværfaglighed eksemplarisk læring dvs. forstå det almene gennem det konkrete løsning af problemer fra virkelighedens verden samarbejde med det omgivende samfund en kritisk tilgang, kreativitet, refleksion samt demokratiske og deltagerorienterede principper dialog dannelse gennem mødet med det anderledes og fremmede Hvor får jeg mere at vide? En undergruppe under RCE-Danmark har udarbejdet et længere dokument om UBU. Det er under færdigredigering og udsendes herefter til alle der deltager i eksempel-projektet projektet som uddybning af denne korte introduktion. Der findes også en del hjemmesider om UBU: På Danmarks undervisningsportal for bæredygtig udvikling Hvis I søger inspiration og viden for grundskole og ungdomsuddannelser: Hos organisationen Higher Education Academy i England - Hvis I søger inspiration til undervisning ing på de videregående uddannelser: 7

8 Hos Balanceakten som arbejder med folkehøjskoler og efterskoler: Eller på bloggen om uddannelse for bæredygtig udvikling i forhold til virksomheder: God fornøjelse! Spejdernes nye shelter Eksempel 4 Patruljen vandrer til deres lejrplads, hvor de skal bygge en ny shelter. På turen taler de om hvordan landskabet bliver brugt til forskellige formål og de er opmærksomme på om de kan se konflikter mellem forskellige interesser (f.eks. udstykning af landbrugsjord til boliger, en ny vej gennem skoven, grim lugt fra industri i nærheden af boliger). Da de kommer frem til lejrpladsen taler de om, hvor de bedst kan placere den nye shelter, så den hverken generer landmanden, der bor ved siden af eller ornitologerne, der har et fugletårn ved søen. Virksomhedens nye indkøbspolitik Eksempel 5 Virksomheden indfører krav om at medarbejderne skal foretage en samlet vurdering af økonomi, teknik, miljø og arbejdsmiljø, når de køber varer. En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger, forsøger at opstille retningslinjer for hvad det betyder i praksis. Til inspiration inviteres forskellige eksperter, fagforeninger og relevante NGO er til at komme med input til gruppens arbejde. Alle virksomhedens medarbejdere deltager på et internt kursus i grønne indkøb. 8

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere