Planlægningsprincipper for en bæredygtig udvikling. Öresundsvisioner 2040 Det Danske Byplanmøde oktober 2008 Pa ruc.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsprincipper for en bæredygtig udvikling. Öresundsvisioner 2040 Det Danske Byplanmøde 2. 3. oktober 2008 Pa ruc.dk"

Transkript

1 Planlægningsprincipper for en bæredygtig udvikling Öresundsvisioner 2040 Det Danske Byplanmøde oktober 2008 Pa ruc.dk

2 Hvad kan der findes af Planlægningsprincipper for en bæredygtig udvikling I besvarelserne af Realdanias idekonkurrence Öresundsvisioner 2040?

3 Program I. Begrebet om bæredygtig udvikling II. Naturens krav III. Öresundsvisioner 2040 IV. Pluk fra besvarelserne

4 Bæredygtig udvikling Imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov

5 Bæredygtig udvikling En abstrakt størrelse som ingen kan vær uenig i men kun få kan forholde sig til? Et åbent dvs. tomt begreb? Rammen og retningen for en diskussion?

6 Bæredygtig udvikling Kobler miljøbeskyttelse med udvikling Insisterer på globalitet Langsigtethed og Lighed

7 Bæredygtig udvikling Er vækstorienteret og nødvendiggør afkobling Bæredygtig udvikling begynder i etikken og ender i retten (Peter Kemp)

8 Etiske værdier bag BU: Nutidens samfund skal tage vare på de fremtidige generationers behov En fair fordeling af ressourcer blandt jordens befolkninger Naturen sætter grænser, naturen skal beskyttes og gendannelse sikres Revitalisering af økonomien: Producing more with less

9 Bæredygtig udvikling kræver At vi tænker langt (på kommende generationer)

10 Bæredygtig udvikling kræver: At vi tænker bredt (geografisk og samfundsmæssigt)

11 Bæredygtig udvikling kræver At vi tænker konkret (tænk globalt handl lokalt! F.eks. Med hjælp fra et miljøbarometer)

12 Bæredygtig udvikling kræver På én gang nærheds etik, afstandsetik og - en global etik på tværs af tid og rum

13 Bæredygtig udvikling Er en måde at organisere komplekse politiske diskussioner, hvor naturvidenskabelig rationalitet og normative argumenter kan bidrage til en mere sammenhængende forståelse.

14 II Naturens krav

15 Barry Commoners lov 1. Everything is connected to everything else! 2. Everything has to go somewhere! 3. Nature knows best! 4. There is no such a thing as a free lunch! 5. If you don t put something into the environment, it isn t there! (Making Peace with the Planet, 1975)

16 Do more with less Mer musik mindre isenkram!

17 Do more with less Energikrævende produktion og transport vil vige Satsning på lokale ressourcer vil øges Lokal bæredygtighed og lokalt forbrug vil komme i fokus

18 Naturens funktioner Natur som råstofressource: fødekilde og produktionsgrundlag Natur som leverandør af tjenester: klimamodifikation, bestøvning Naturens immaterielle betydning for identitet, symbol, æstetik, studieobjekt Natur som grundlag for jordens produktivitet og beboelighed.

19 Naturens krav Et krav om plads Et krav om sammenhæng Et krav om stabilitet Et krav om beskyttelse

20 Byen og bæredygtigheden Det er der hvor produktion og konsum er særlig koncentreret Det er der hvor der er mange stordriftsfordele f.eks. Med vand, varme og sanitet Der hvor transporten er energiøkonomisk Det er der hvor 85% af os bor

21 III Öresundsvisioner 2040

22 Öresundsvisioner 2040 Nødvendigt at vi tænker langsigtet om bæredygtighed, infrastruktur og bykvalitet for alle for at få kreative, gennemtænkte svar på disse spørgsmål: Hvordan ser den fysiske struktur ud på Sjælland og i Skåne om 30 år? Hvordan skal vi leve bo og arbejde? Hans Peter Svendler, dir. Realdania

23 Öresundsvisioner besvarelser kom ind i første runde 15 blev af dommerkomiteen udvalgt til anden runde 2 blev valgt til en delt første præmie 3 blev valgt til en anden præmie 4 blev valgt til en tredje præmie

24 Öresundsvisioner Öresundsdogmer, Landskab v.jacob Kamp og Nueva v. Caroline Beck 1. Mosaïc : region, Dahl og Uhre &70oN arkitektur 2. Krydsfeltet, Mads Farsø, Bo Andresen og Juan Palma Alvarez 2. Regionen er død borgerne længe leve, Wunderbau v. René Lindsay og Simon Sjökvist 2. Byen om Sundet, Effekt & Brainstones.

25 Öresundsvisioner Futurelab v. Kristian Bengtsson m.fl. Fremtiden er lille, Pernille Juul Schmidt Unik via komplementering, Inside out architecture & City Foerster Øresundsparlamentet, Imitio & Klar Arkitekter

26 Hovedindtryk af besvarelserne I Ingen af forslagene er konsistente dvs. har det hele med. Men der er mange gode tanker og ideer. Regionen ses som en mosaik af mange forskellige potentialer, som er svære at forholde sig til via traditionelle fysiske planer Stedet tages som udgangspunkt, og en del af besvarelserne leverer rammer for en mere flexibel planlægning

27 Hovedindtryk af besvarelserne II Hvor er Öresund? Som (inter)nationalpark? Hvor er det vi skal hen udover at styrke den kollektive trafik? I 2040 skal CO2udslippet skal mere end halveres! Hvor er pessimismen under indtryk af stigende oliepriser, klimaforandring og recession? Har vi råd? Har vi ikke også/mere brug for en afviklingsstrategi

28 Bevar by/land grænsen Af hensyn til naturen, landskabet, byen og bæredygtigheden = det modsatte af urban sprawl hvor bytæppet når fra kyst til kyst

29 Hold på byen og hold på landet Aht. fjernvarme, affald, kollektiv transport, arealøkonomi og rekreation: Byg højt og/eller tæt Stations nærhedsprincippet og natur nhp Beskyt store og sammenhængende grønne områder Men glem ikke de små: begrønning, regnvandsinfiltration, formuldning mm.

30 Naturkvalitet Vildhed Oprindelighed Sammenhæng Kontinuitet Autenticitet Øresund

31 Naturlige strukturer Autentiske strukturer Havet Kysten Vandløbene Åsene Skoven Store søer Mindre autentiske Det åbne land i øvrigt De grønne netværk Små søer Beplantninger Bygninger og infrastruktur

32 By/land Mange forslag foreslår præcise grænser mellem bebyggelse og åbent land. Det bliver blandt andet foreslået, at kystzonen omkring Ørsund skal være omfattet af en meget restriktiv planlægning for at kunne leve op til den tiltænkte rolle som det fælles, naturprægede, rekreative centrum for hele regionen.(dommerbetænkningen)

33 Hvad kræver Øresund? Beskyttelse mod forurening Beskyttelse af kystlandskabet Adgang både teknisk og juridisk Formidling v.hj.a. anlæg og information af natur og kulturværdier Hvem gør hvordan mht. formidling af den internationale skibstrafik?

34 Natur og miljø Naturplaner for alle bydele og det åbne land Naturprocesser frem for strukturer Autentisk frem for genoprettet natur Naturlige kredsløb frem for væsner Vedvarende frem for fossile energikilder Lokal frem for regional, og regional frem for global forsyning f.eks. Bylandbrug og havebrug, regional selvforsyning

35 Aktualisere byøkologien Tage udgangspunkt i stedet se på alt et sted frem for at se på et alle steder Naturen integreres aktivt i byens kredsløbsog klimasystem Solcelle anlæg i tag og vindusflader Tilbagetrækning eller digebyggeri til forsvar for lavbundsarealer

36 Bæredygtighed og lighed Man bør undgå ghettoisering blande byens funktioner Sikre velfærd Sikre sikkerhed Tolerance Frihed Adgang

37 Bæredygtighed og lighed Ligesom man tænker på at skabe legepladser i de nye kvarterer, bør man også sørge for, at der er bænke og pladser, hvor alkoholikere og misbrugere kan holde til. Ellers lukker man i realiteten nogle befolkningsgrupper ude (Preben Brandt)

38 Netværk Det røde: Bygninger, veje og tekniske anlæg Det grønne med æstetiske og tekniske funktioner: parker, kirkegårde, haver, tage, mure, rabatter Det blå: havet, søer, vandløb, overløbs bassiner, infiltrationsområder, Det gul grønne: produktionsarealer for grønsager, og landbrugsmæssig produktion

39 Store og små frizoner Det vilde hjørne i haven/parken/skoven eller landskabet, hvor naturen kan udfolde sig Frizoner for eksperimentering med enkelte eller alle forhold f.eks. som på Christiania

40 Fravælgelse af en samlet struktur En planlægning, hvor der indenfor nogle fælles, overordnede retningslinjer, som fastholder de vigtigste og umistelige kvaliteter, er plads til både lokale fortolkninger og regionale retningsskift. (Dommerbetænkningen)

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

digitaleredskaber muligheder.

digitaleredskaber muligheder. Kultur viden Strategisk digitaleredskaber byudvikling muligheder Flytning fra land til by, klimaforandringer og økonomisk krise er nogle af de forandringer, som vi står overfor netop nu. Forandringerne

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik

Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik Radikale Venstres program for 'Planlægning og arkitekturpolitik' Begrundelse for forslaget Radikale Venstres program for planlægning og arkitekturpolitik

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

DK2050 Scenarier. Forord. Indledning

DK2050 Scenarier. Forord. Indledning Indledning Forord Historien viser at store fremskridt er skabt ved optimalt at udnytte mulighederne for at skabe innovation og udvikling. Den grønne omstilling er allerede begyndt, og mulighederne er ubegrænset.

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Er Danmark blevet for lille?

Er Danmark blevet for lille? Nr. 289 maj 2015 Prioritering af fremtidens arealanvendelse Er Danmark blevet for lille? 140 procent! Det er facit, hvis man lægger alle parters, krav og forventninger om anvendelsen af Danmarks areal

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi og

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere