På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod den bæredygtige arbejdsplads"

Transkript

1 På vej mod den bæredygtige arbejdsplads PUBLIKATIONER OG VÆRKTØJER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig retning. Den vision kan kun nås, hvis der tages udgangspunkt i at udvikle bæredygtighed fra neden på de enkelte arbejdspladser. Og den vision kan kun blive til virkelighed, hvis hver eneste leder og medarbejder tager et ansvar og deltager i udviklingsprocesserne. Da LO i 2001 besluttede sig for at igangsætte et projekt om bæredygtige arbejdspladser, var målet derfor at skabe udviklingsprocesser på de deltagende arbejdspladser. Udviklingsprocesser, der pegede hen mod bæredygtige, samfundsansvarlige arbejdspladser og arbejdspladsdemokrati. I godt og vel 2 år har et netværk mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt en række forskere og organisationsfolk eksperimenteret med, udviklet og diskuteret, hvordan man i praksis kan arbejde med et begreb som bæredygtighed på arbejdspladsniveau. Vi kaldte fra start af DBA-projektet for På vej mod den bæredygtige arbejdsplads, fordi en arbejdsplads ikke bare sådan lige bliver bæredygtig fra den ene dag til den anden eller fra det ene år til det andet. DBA-projektet har lært os, at bæredygtighed mest af alt er en vision eller et orienteringspunkt, som arbejdspladserne kan fokusere på og bevæge sig i retning ad trin for trin. Og at der ikke findes en klart defineret mållinie, der markerer hvornår bæredygtighed er nået. Du kan læse meget mere om DBA-projektets mange erfaringer, resultater og refleksioner i de rapporter, temahæfter, dialogværktøjer mm., som er udarbejdet i tilknytning til projektet. Afslutningsvis skal der lyde en tak til alle de mange personer, der har været en del af og har bidraget til DBA-projektet. En særlig tak skal der lyde til de 15 arbejdspladser ledelse og medarbejdere og de 6 uddannelsesinstitutioner, som havde modet til at give sig i kast med et eksperimenterende projekt som dette. Med venlig hilsen Marie-Louise Knuppert LO-sekretær

2 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Formål og idé DBA-projektet har handlet om medarbejdernes rolle i de forandringer, der præger den moderne arbejdsplads. Hovedideen i projektet har været, at selv små bæredygtighedstiltag på arbejdspladserne kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Arbejdspladserne er vigtige brikker i det samfund, som de er en del af. Derfor skal arbejdspladserne påtage sig et ansvar over for miljø, arbejdsmiljø, socialt/etisk ansvar og viden- og kompetenceudvikling. Formålet med DBA-projektet har været at skabe udviklingsprocesser på de deltagende arbejdspladser. Udviklingsprocesser, der peger hen mod bæredygtige, samfundsansvarlige arbejdspladser og arbejdspladsdemokrati.udviklingsprocesser som vi har kunnet lære af. Projektet har ligget i forlængelse af LO s tidligere satsninger på demokratisering af arbejdspladsen heriblandt strategien om Det Udviklende Arbejde. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Hvad forstår vi ved bæredygtighed? Bæredygtighed indeholder i DBA-projektets forståelse både en indholdsmæssig og en procesmæssig del. Det er således ikke kun de resultater, der kommer ud af udviklingsprojekterne på de deltagende arbejdspladser, som skal være bæredygtige i form af forbedret arbejdsmiljø, integration af nye medarbejdergrupper på arbejdspladsen, reduktion af udledning af spildevand eller lignende. Det er også vejen derhen selve processen der betyder noget. Det har her været et af projektets udgangspunkter, at en høj grad af medarbejderdeltagelse er et afgørende element i udviklingen af bæredygtige arbejdspladser. For at forandringstiltag på arbejdspladser kan blive bæredygtige, må de personer, som berøres af forandringerne, være med til at beslutte, hvori de skal bestå og hvordan de udmøntes. Hvad har vi lært af DBA-projektet?. Bæredygtighed involverer globale, samfundsmæssige problemstillinger, men det giver god mening at arbejde med begrebet på arbejdspladsniveau.. Bæredygtighed er en vision snarere end et konkret mål. Det rummer både en indholdsdel og en procesdel: Man skal arbejde med temaer der er relevante, og man skal gøre det på en måde som i sig selv er bæredygtig.. Bæredygtighed handler i høj grad om at have blik for og kunne håndtere dilemmaer. En aktivitet der tilgodeser et element af bæredygtighed, kan have negative konsekvenser for et andet. Der findes ikke entydige, rigtige svar og handlinger man må også træffe valg.. Bæredygtighed er et stort begreb, som skal fortolkes og oversættes for at give mening på arbejdspladsen. Det er svært at få ind under huden, men når det er sket, virker det som en inspirationskilde der fastholder et bredt perspektiv på udviklingstiltag.. Den fuldbårne bæredygtige arbejdsplads eksisterer ikke. Det er en vision et perspektiv og orienteringspunkt som man som arbejdsplads kan fokusere på og bevæge sig i retning ad. Men der findes ikke en klart defineret mållinje, der markerer, hvornår bæredygtighed er nået; eller for den sags skyld et kort over, hvordan man kommer derhen.. Kompetenceudvikling er en afgørende forudsætning for arbejdet med bæredygtighed. Man har ikke overskud til at arbejde med sådanne spørgsmål, hvis man ikke føler sig kompetent til sit eget arbejde.. Medarbejderdeltagelse er ligeledes en vigtig forudsætning for bæredygtighed. Deltagelsen skal både ske gennem de formelle kanaler og gennem uformel deltagelse i arbejdsgrupper mm. Det udnytter fordele i begge former og giver plads til, at medarbejderne kan deltage på forskellig vis og på de områder, hvor de hver især har deres styrker.. Visioner er vigtige at have som ledetråde for arbejdet, men de kan godt udvikles undervejs, sideløbende med arbejdet med bæredygtighed.. Når man arbejder med bæredygtighed, er der, som i andre udviklingsprojekter, mange forskellige interesser og interessenter på spil. Men konflikterne er potentielt flere her, fordi temaerne i bæredygtighed er brede og ofte også involverer aktørernes holdninger som samfundsborgere.. Forankring af resultater og ideer på arbejdspladserne må nødvendigvis være en integreret del af arbejdet med bæredygtighed det er en del af det at være bæredygtig. Forankringen må tænkes både organisatorisk og indholdsmæssigt.. At samle arbejdspladser og øvrige projektaktører i et fælles netværk har været givende om end det først var da arbejdspladserne fik nogenlunde styr på deres egne projekter, at de for alvor fik overskud til at lære af hinanden.

3 DPU CASE RAPPORT Publikationer På vej mod den bæredygtige arbejdsplads? REFLEKSIONSRAPPORT Refleksionsrapport Medarbejderdeltagelse TEMAHÆFTE 3 og bæredygtighed Udgangspunkter TEMAHÆFTE for læring 2 om bæredygtighed opstartsfasen TEMAHÆFTE 1 Konsulentroller og bæredygtighed En fagbevægelse DPU RAPPORT for bæredygtighed En fagbevægelse for bæredygtighed En fagbevægelse DEL 2: FAGPOLITISKE PERSPEKTIVER for bæredygtighedpå DBA-PROJEKTET En fagbevægelse for bæredygtighed DEL 1: ET DEBATOPLÆG MED IDEER TIL EN NY FAGPOLITISK STRATEGI OG PRAKSIS Forskningsrapporter Temahæfter Arbejdspladsens Videnindeks Gruppens sociale ansvar Gruppens sociale ansvar 1 DIALOGKORT MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Dialog om miljø og bæredygtighed Dialog om DIALOGKORT miljø og bæredygtighed Dialog om miljø og bæredygtighed MATERIALE TIL ORDSTYRER MATERIALE TIL TOVHOLDER Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? DEBATOPLÆG Dialogværktøjer Debatoplæg

4 Oversigt over publikationer og værktøjer fra DBA-projektet Rapport På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Refleksionsrapport Temahæfter Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Temahæfte 1 Medarbejderdeltagelse og bæredygtighed Temahæfte 2 Konsulentroller og bæredygtighed Temahæfte 3 Forskningsrapporter Dialogværktøjer Debatoplæg Bæredygtighed på arbejdspladsen Refleksion og læring i arbejdet Bæredygtighed på arbejdspladsen Præsentation af udvalgte udviklingsprojekter En fagbevægelse for bæredygtighed Del 1: Et debatoplæg med ideer til en ny fagpolitisk strategi og praksis En fagbevægelse for bæredygtighed Del 2: Fagpolitiske perspektiver på DBA-projektet Arbejdspladsens videnindeks Gruppens sociale ansvar Dialog om miljø og bæredygtighed Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen Publikationer og værktøjer kan rekvireres i LO, så længe lager haves. Eller de kan downloades på På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Refleksionsrapport Refleksionsrapporten samler op på og reflekterer over en række af erfaringerne fra projektet. Der er ikke tale om en samlet afrapportering eller systematisk evaluering af resultaterne her henvises i stedet til andre publikationer fra projektet. Det er snarere et forsøg på at tage fat på centrale temaer og problemstillinger fra projektet og diskutere dem i lyset af de erfaringer projektet har givet. På den måde vil der i rapporten kunne hentes ideer til, hvordan man griber arbejdet med etablering af bæredygtige arbejdspladser an. Følgende temaer og dilemmaer behandles i refleksionsrapporten:. Hvad forstår vi ved bæredygtighed?. Mellem vision og hverdag. Balancegang mellem mange interesser. Medarbejderdeltagelse. Indholdsmæssige dilemmaer og valg. Forankring og spredning af tiltag. DBA-konsulenters rolle. Arbejde i netværk. Arbejdspladsniveau og samfundsniveau. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Rapport

5 Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen. Temahæfte 1 Dette temahæfte handler om den vanskelige start på vejen mod den bæredygtige arbejdsplads. Ikke mindst om de dilemmaer som man nødvendigvis må forholde sig til, når virksomheders medarbejdere og ledere, sammen med konsulenter og organisationer som LO, ønsker at arbejde hen imod den bæredygtige arbejdsplads. Der argumenteres i temahæftet for, at vejen hen imod en bæredygtig udvikling først og fremmest er en læreproces for alle involverede. I arbejdet på virksomhederne har det betydet, at der har skullet arbejdes med rammerne for virksomhedsintern læring. Følgende emner og dilemmaer behandles i temahæfte 1:. Hvad er bæredygtighed egentlig?. Virksomhederne og bæredygtighed. Åbne virksomhedens vindue mod omverdenen. Ingen facitliste en læreproces for alle. Er vi på rette vej?. Medarbejderdeltagelse er ikke garant for fokus på bæredygtighed. Kan dilemmaer bruges konstruktivt?. Læringsrummet i virksomhederne i fokus. Medarbejderdeltagelse og bæredygtighed. Temahæfte 2 Temahæfte 2 beskæftiger sig med medarbejdernes deltagelse i arbejde med bæredygtige udviklingstiltag på egen arbejdsplads. I temahæftet ses der nærmere på, hvad der egentlig kan forstås ved fænomener som medarbejderdeltagelse og indflydelse, samt hvad disse begreber betyder i praksis, når man arbejder med bæredygtighed. Hvem skal have indflydelse på hvad, og hvor opstår vanskeligheder og dilemmaer? Og hvilke rammer skal etableres for, at deltagelse bliver mulig og reel? Hensigten med temahæftet er at pege på nogle af de ting man skal være opmærksom på, og vanskeligheder man kan støde ind i, når man arbejder med denne type projekter. Følgende emner og spørgsmål behandles i temahæfte 2:. Hvorfor fokus på medarbejderdeltagelse?. Hvad mener vi med medarbejderdeltagelse?. Startfasen er vigtig. Arbejdet med at sikre medarbejderdeltagelse. Forskellige arbejdspladser forskellige modeller for deltagelse. Tillidsrepræsentanters rolle. Formelle organer hvad kan de bruges til?. Så mange med som muligt! Konsulentroller og bæredygtighed. Temahæfte 3 Temahæfte 3 fokuserer på DBA-konsulenternes rolle i arbejdspladsprojekterne. Temahæftet redegør for, hvordan DBA-konsulenterne har arbejdet i et spændingsfelt mellem visionen om bæredygtighed og arbejdspladsernes forventninger til dem. Temahæftet samler op på DBA-konsulenternes egne erfaringer med og refleksion over egen konsulentrolle. Der ses også på konsulenternes roller ift. projektets bæredygtighedstemaer og de rammer, som DBA-projektet har givet konsulenterne i deres arbejde med at udvikle bæredygtige arbejdspladser. Temahæftet indledes med en case "Fisk A/S" baseret på visionen om 'den bæredygtige arbejdsplads'. Casen er konstrueret, men bygger på situationer fra de DBA-projekter der er gennemført. Følgende emner og spørgsmål behandles i temahæfte 3:. Case Fisk A/S. Idealtyper som DBA-konsulent. Hvordan påvirker visionen om bæredygtighed et arbejdspladsprojekt?. Hvilke forventninger har DBA-konsulenten til egen rolle?. Hvilke forventninger har virksomhederne til DBA-konsulentens roller?. Hvilken konsulentrolle kan bidrage til at fremme bæredygtighed på arbejdspladsen?. DBA-konsulenten - en kombination af tre idealtyper. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Temahæfter

6 Bæredygtighed på arbejdspladsen Refleksion og læring i arbejdet Denne forskningsrapport sammenfatter erfaringerne fra udviklingsprojekterne på 6 udvalgte arbejdspladser: 3 offentlige og 3 private arbejdspladser. Formålet med rapporten er at fastholde viden og erfaringer genereret af udviklingsprojekterne med fokus på læreprocesser. Den grundlæggende synsvinkel i rapporten er, at de gennemførte udviklingsprojekter har givet et væsentligt bidrag til vores viden om, hvordan læring foregår på arbejdspladsen, hvordan arbejdspladsen kan være en væsentlig arena for læring, og hvordan læring kan føre til udvikling af arbejdspladsen. Følgende temaer og spørgsmål behandles i forskningsrapporten:. Bæredygtighedsbegrebet som fælles ramme for udviklingsprojekterne, herunder hvordan begrebet forstås og udmøntes i de enkelte projekter. Udvikling og afprøvning af strategier til udvikling af arbejdspladsen. Medarbejderdeltagelse i refleksion. Uddannelse og undervisning som læringskilde i projekterne. Resultater og perspektiver fra udviklingsprojekterne. Bæredygtighed på arbejdspladsen Præsentation af udvalgte udviklingsprojekter I denne forskningsrapport præsenteres 6 cases: Tre dagplejeinstitutioner og tre industrivirksomheder. I hver case gives en kort beskrivelse af arbejdspladsen og en redegørelse for det udviklingsarbejde, der har fundet sted i form af DBA-projektet. Der anlægges den synsvinkel, at udviklingsprojektet kan forstås som en særlig "udviklingsorganisation", der integreres i og spiller sammen med virksomheden. Der lægges vægt på at analysere de udviklingsstrategier der anvendes i projektet, herunder hvilke potentialer og barrierer der kan være i samspillet mellem arbejdspladsen og de udvalgte udviklingsstrategier. Ligeledes fremhæves de resultater - i form af ændringer på arbejdspladsen som udviklingsprojekterne har ført frem til. Udviklingsprojekter fra 6 arbejdspladser præsenteres i forskningsrapporten: Private arbejdspladser:. HTH Køkkener. NKT Cables. Danpo Offentlige arbejdspladser:. Dagplejen i Egtved Kommune. Silkeborg kommunale dagpleje. Århus kommunale dagpleje, Risskov. En fagbevægelse for bæredygtighed Del 1: Et debatoplæg med ideer til en ny fagpolitisk strategi og praksis Med dette debatoplæg ønsker de to RUC-forfattere at fremme en diskussion af fagbevægelsens modernisering og fremtid med udgangspunkt i bæredygtighedstemaet. Bæredygtighedstemaet rummer i forfatternes øjne mulighed for, at fagbevægelsen kan genskabe sin identitet og rolle som social bevægelse med et samfundsforandrende projekt. Fagbevægelsen har nogle fantastiske muligheder for at gøre bæredygtighed til et springbræt for en stærk faglig profil i fremtidens videns- og informationssamfund. Ligeledes har fagbevægelsen en central rolle, når det drejer sig om at gøre bæredygtighedsbestræbelserne til involverende, engagerende og udviklende aktiviteter for medlemmerne på arbejdspladserne. Følgende temaer behandles i debatoplægget:. Fagbevægelsens fornyelse i et bæredygtighedsperspektiv. Arbejde og bæredygtighed. Fagbevægelsens hidtidige praksis i relation til bæredygtighed. Udfordringen fra den businessorienterede bæredygtighed. Bæredygtighed i et fra-neden-perspektiv. En fagbevægelse for bæredygtighed Del 2: Fagpolitiske perspektiver på DBA-projektet I denne forskningsrapport analyseres DBA-projektet som et praktisk eksempel på fagbevægelsens nye engagement i bæredygtighedstemaet, og som fagbevægelsens forsøg på at udbrede bæredygtighedstanken til hverdagens arbejde. Der fokuseres i analysen på erfaringer, der kan bidrage med ny viden til spørgsmålet om fagbevægelsens fornyelse. Dette gøres konkret ved at se på, om brugen af bæredygtighedsbegrebet i DBA-projektet har vist sig befordrende for at overskride konflikten mellem partnerskabsrollen og rollen som social bevægelse. Derudover fokuseres der i analysen på barrierer og muligheder for at bruge netværksrelationer til at styrke medarbejderdeltagelsen og udviklingen af bæredygtige arbejdspladser. Følgende temaer og spørgsmål bliver behandlet i forskningsrapporten:. Muligheder og begrænsninger i forhold til at skabe sammenhæng mellem en storpolitisk samfundsvision og medlemmernes konkrete hverdag og arbejde. Fagpolitiske muligheder for at gøre noget sammen med medlemmerne med udgangspunkt i en normativ og idébaseret fælles vision for det bæredygtige samfund. Muligheder og begrænsninger for fagbevægelsen i at skabe netværk og partnerskaber omkring bæredygtighed. Muligheder og barrierer for at gøre medarbejderdeltagelse til omdrejningspunkt for arbejdspladsnære bæredygtighedsbestræbelser. Forskningsrapporter

7 Arbejdspladsens videnindeks Arbejdspladsens Videnindeks er et internetbaseret dialogværktøj til at vurdere, om arbejdspladsen er god til at holde styr på sin viden og udvikle sine medarbejdere. Det er et selvevalueringsværktøj, hvor man på arbejdspladsen skal forholde sig til, hvilken indsats der gøres for at fastholde og udvikle arbejdspladsens viden og medarbejdere, og hvad der kommer ud af denne indsats. Udarbejdelsen af et videnindeks kan være en god anledning til at drøfte, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres på arbejdspladsen. Videnindekset omhandler følgende 6 videntemaer og hovedspørgsmål:. Medarbejdere Hvilken betydning har medarbejdernes viden?. Ledelse Hvordan fremmer ledelsen arbejdspladsens viden?. Organisation Hvilken betydning har arbejdspladsens opbygning for indlæring af ny viden i organisationen?. Kultur Hvilken betydning har arbejdspladskulturen for udvikling af viden på arbejdspladsen?. Kunder, brugere og omverden Hvordan påvirker kunder, brugere og omverden arbejdspladsens viden?. Videnprocesser Hvordan udvikles viden på arbejdspladsen? Gruppens sociale ansvar Udvikling af arbejdspladsens sociale ansvar kan kun lykkes, hvis ledelse og medarbejdere er fælles om opgaven. Ledelsen skal stille de fornødne rammer til rådighed, mens medarbejderne er medansvarlige for at det sociale ansvar vil lykkes i praksis. "Gruppens sociale ansvar" er et dialogværktøj, som kan hjælpe til med at udarbejde en handlingsplan for udvikling af gruppens sociale ansvar. Handlingsplanen er resultatet af gruppens fælles ønsker til, hvordan det sociale ansvar skal fungere i praksis. Planen kan efterfølgende lægges på bordet for ledelse og kolleger som udgangspunkt for videre dialog. Værktøjet er opbygget så man kan arbejde med de 3 temaer forebyggelse, fastholdelse og integration hver for sig. I arbejdet med dialogværktøjet skal man igennem 3 trin:. Erfaringer og afklaring - Hvilke erfaringer har gruppen med socialt ansvar, og hvad er det vigtigste at tage fat på først: forebyggelse, fastholdelse eller integration?. Dialog og prioritering - Hvilke emner er det vigtigst at arbejde videre med i forhold til at udvikle gruppens sociale ansvar?. Handlingsplan - Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at udvikle gruppens sociale ansvar? Dialog om miljø og bæredygtighed Formålet med dialogværktøjet er at fremme medarbejderdeltagelsen i arbejdspladsens miljøarbejde gennem en bred debat om mål og midler i virksomhedernes miljøindsats. Ved brug af dialogkort skabes en dialog mellem medarbejderne om deres erfaringer med det hidtidige miljøarbejde, og deres ønsker til den fremtidige indsats. Ved at understøtte medarbejderens dialog om visioner, rolle og interesser i den forebyggende miljøindsats kan værktøjet være med til at sætte en proces i gang på arbejdspladser, så medarbejdernes rolle i miljøindsatsen styrkes. Værktøjet kan f.eks. bidrage til synliggørelse af, hvordan medarbejderne oplever at være inddraget i miljøarbejdet og deres ønsker til fremtidig inddragelse. Målet er at udvikle medarbejdernes handlekompetence og engagement overfor arbejdspladsens miljømæssige bæredygtighed. Følgende 4 hovedtemaer skal drøftes i arbejdet med dialogværktøjet:. Holdninger, værdier og visioner i miljøarbejdet. Miljø i hverdagen på arbejdspladsen. Kreativitet i miljøarbejdet. Politik, samarbejde og aftaler om miljøarbejdet. Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? I dette debatoplæg diskuteres, hvorfor samfundsansvar og værdier både kan være udtryk for en positiv udvikling, og i nogle sammenhænge alligevel skabe stress og frustration blandt medarbejdere. Hovedsynspunktet er, at man ikke kan sige, om samfundsmæssig ansvarlighed og værdibaseret ledelse er et gode eller et onde. Spørgsmålet er snarere, hvordan samfundsmæssig ansvarlighed og værdibaseret ledelse kan bruges på den gode måde. I dag er spørgsmålet ikke så meget, om virksomheder skal forholde sig til etiske, sociale og miljømæssige spørgsmål men snarere, hvordan de skal gøre det. Debatoplægget giver ikke et endegyldigt svar på disse spørgsmål, men det diskuterer, hvad vi i dag ved om udviklingen af samfundsmæssig ansvarlighed og værdibaseret ledelse. Følgende temaer og spørgsmål behandles bl.a. i debatoplægget:. Hvad er det for nogle værdier, virksomhederne optager? Og hvilken betydning har denne udvikling for f.eks. arbejdsmiljøet og demokratiseringen af arbejdspladsen?. Og er der tale om "hyldeværdier", som ledelsen optager og implementerer uden inddragelse af medarbejderne?. Eller er der tale om en proces, der involverer og integrerer medarbejderne i såvel valg af værdier som implementering af den valgte strategi? Dialogværktøjer Debatoplæg

8 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre miljø Kompetenceudvikling Medarbejderdeltagelse Det er hensigten, at de 5 bæredygtighedselementer, som er illustreret i de opretstående søjler, skal integreres i arbejdspladsprojekterne, og at de 3 tværgående bæredygtighedsfaktorer er forudsætninger for at kunne arbejde med elementerne. Udarbejdet af LO. LO April Landsorganisationen i Danmark, Islands Brygge 32D, DK-2300 København S. Oplag: 2000 stk. Design: Bysted A/S.Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri as. Varenr: Fakta om DBA-projektet DBA-projektet er støttet af EU s socialfond og er blevet gennemført i perioden fra efteråret 2001 til foråret LO har igangsat projektet og har varetaget projektledelsen. DBA-projektet har involveret 15 private og offentlige arbejdspladser samt en række uddannelsesinstitutioner. De deltagende arbejdspladser har været: NKT Cables, NCC, Sanistål, Egtved Kommunale Dagpleje, Danpo, Sky Light, HTH Køkkener, Esbjerg Kommunale Rengøring, EC-Maskinfabrik, Børkop Kommune, NS Maskinfabrik, Chr. Hendriksen & Søn, Århus Kommunale Dagpleje, Middelfart Sparekasse samt Silkeborg Kommunale Dagpleje. De deltagende uddannelsesinstitutioner har været: AOF daghøjskolen i Århus, Faglig Skole/AOF i Silkeborg, Esbjerg Højskole, Give Uddannelsescenter, AOF-Vejle og AMU-København. Herudover har der været etableret en fokusgruppe, hvor DBAprojektet er blevet drøftet i en bredere kreds. Fokusgruppen har bestået af ca. 30 repræsentanter fra forskningsinstitutioner samt LO s forbund og karteller. Endelig har der været etableret arbejdsgrupper, der har bidraget med ideer og sparring til de 3 arbejdsplads-værktøjer, som er blevet udviklet i projektet. Læs mere om DBA-projektet på DBA-projektet er støttet af den europæiske socialfond LO Islands Brygge 32D 2300 København S Tlf:

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads. jdf. Formidlingskonference. Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads. jdf. Formidlingskonference. Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Formidlingskonference jdf Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Fakta om DBA-projektet DBA-projektet er støttet af

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen. jdf TEMAHÆFTE 1. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen. jdf TEMAHÆFTE 1. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen jdf TEMAHÆFTE 1 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar

Læs mere

Dialog om miljø og bæredygtighed

Dialog om miljø og bæredygtighed Dialog om miljø og bæredygtighed jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL TOVHOLDER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads? jdf REFLEKSIONSRAPPORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads? jdf REFLEKSIONSRAPPORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads På vej mod den bæredygtige arbejdsplads? jdf REFLEKSIONSRAPPORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø

Læs mere

Dialog om miljø og bæredygtighed

Dialog om miljø og bæredygtighed Dialog om miljø og bæredygtighed jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø

Læs mere

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 '%$Q\KHGVEUHYQU -DQXDU 3nYHMPRG 'HQ% UHG\JWLJH$UEHMGVSODGV DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 Indhold Kort om DBA-projektet side 2 Arbejdspladsprojekter side

Læs mere

DEL 2: FAGPOLITISKE PERSPEKTIVER PÅ DBA-PROJEKTET

DEL 2: FAGPOLITISKE PERSPEKTIVER PÅ DBA-PROJEKTET En fagbevægelse for bæredygtighed jdf DEL 2: FAGPOLITISKE PERSPEKTIVER PÅ DBA-PROJEKTET Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar

Læs mere

Konsulentroller og bæredygtighed. jdf TEMAHÆFTE 3. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Konsulentroller og bæredygtighed. jdf TEMAHÆFTE 3. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Konsulentroller og bæredygtighed jdf TEMAHÆFTE 3 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre miljø

Læs mere

Medarbejderdeltagelse og bæredygtighed. jdf TEMAHÆFTE 2. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Medarbejderdeltagelse og bæredygtighed. jdf TEMAHÆFTE 2. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Medarbejderdeltagelse og bæredygtighed jdf TEMAHÆFTE 2 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv Sagsnr. 17.10-00-1098 Ref. KSB/ksb Den 30. januar 2001 LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv LO bakker op om det initiativ, som der er taget på græsrodsniveau til at komme med udspil til regeringens

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Når medarbejdere giver værdier mening

Når medarbejdere giver værdier mening KOGEBOG 2 Når medarbejdere giver værdier mening PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om medarbejderdeltagelse i arbejdet med værdier i arbejdslivet Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

2.4. Ledelse af forandringsprocessen- Susanne K. Hansen & Camilla Pantel

2.4. Ledelse af forandringsprocessen- Susanne K. Hansen & Camilla Pantel 2.4. Ledelse af forandringsprocessen- Susanne K. Hansen & Camilla Pantel 2.4.1. Fortællingen om forandringsprocessen I det følgende skal afdelingens ledelse sammensætte sin fortælling om den forandringsproces,

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere