Afsætning af bæredygtige produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsætning af bæredygtige produkter"

Transkript

1 Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på strategier og konkret handling, som blev afdækket i en undersøgelse blandt udvalgte detailhandlere. Artiklen sætter ligeledes fokus på kommunikation med forbrugerne og foreslår, at der bliver skabt en bedre forståelse af sammenhængen mellem identiteten som forbruger og som samfundsbevidst borger. Introduktion Miljø og bæredygtig udvikling har været på dagsordenen i de nordiske lande i en del år. Ikke blot hos myndigheder og eksperter, men også blandt erhvervslivet og forbrugerne. Senest er detailhandelens rolle som brobyggere mellem producenter og forbrugere blevet en del af diskussionerne ikke kun i de nordiske lande, men også i Europa og globalt. Etableringen af EU Kommissionens Retail Forum i 2009 er et eksempel på denne udvikling. I de nordiske lande besluttede pionerer blandt detailhandlerne at lancere miljømærkede og økologiske produkter for år siden. Over årene har de haft succes med at omsætte forbrugerne interesse til stigende salg af disse produkter, ligesom sortimentet af bæredygtige produkter er blevet udvidet med fx fairtrade-, FSC- og MSC-mærkede produkter. Alligevel er der stadig stor forskel på forbrugernes udtrykte vilje til at købe de bæredygtige produkter og deres aktuelle beslutninger og valg, når de står i butikken. Kun få procent af detailhandelens omsætning kommer fra de bæredygtige produkter, men tallet er stigende. Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtigt forbrug og produktion (NMR-HKP) har sat fokus på dette dilemma og arbejder på at fremme såvel udvikling som afsætning af bæredygtige produkter. NMR-HKP har derfor støttet en undersøgelse af nordiske detailhandleres erfaringer og best practices i relation til at sælge bæredygtige produkter. Hvad er strategierne på koncernniveau og hvilke aktiviteter foregår i butikkerne for at fremme forbrugernes bevidsthed om bæredygtige produkter og ikke mindst påvirke deres valg, når det kommer til at vælge de bæredygtige produkter på hylderne? Undersøgelsen blev gennemført i 2008 som et case study med indledende undersøgelser og interviews på koncernniveau med følgende detailhandelskæder: - Coop, Meny-Ultra og Byggmakker i Norge - Coop, ICA og Polarn och Pyret i Sverige - Coop (incl. kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma) samt Matas i Danmark Hovedparten af undersøgelsen bestod af interviews og besøg i lokale butikker inden for de nævnte kæder samt i butikker fra andre kæder. Samlet set blev der gennemført 30 interviews og/eller butiksbesøg i 16 kæder, primært dagligvarehandel. Undersøgelsen dækker således ikke den samlede, nordiske detailhandel, men den giver et indblik i, hvordan ledende detailhandelskæder har etableret og udviklet et forretningsgrundlag for de bæredygtige produkter. 1

2 Den strategiske tilgang På det strategiske plan fandt undersøgelsen, at der blandt detailhandlerne var både leaders og followers, og begge typer er med til at udvikle markedet for bæredygtige produkter, men på forskellig vis. Leaders er pionerer, som brander sig på bæredygtighed for at tiltrække de bevidste kunder. De har følgende karakteristika: Bygger værdibaserede relationer med kunderne, baseret på stabilitet, troværdighed og tillid. Udvikler private labels inden for det bæredygtige produktsortiment og samarbejder tæt med producenter/leverandører af højprofilerede grønne, økologiske, fairtrade, etc. produkter. Inkluderer en moralsk stillingtagen i forretningerne: Vi vil tjene penge, men ikke på hvad som helst. Accepterer en lang tidshorisont for investeringer i udvikling af markedet for bæredygtige produkter. Samarbejder med myndigheder, NGOer og andre organisationer, som gennemfører kampagner for at øge bevidstheden om bæredygtige produkter i samfundet og blandt forbrugerne. Detailhandlere med en follower strategi kommer ind på markedet for bæredygtige produkter, når det er modnet, dvs. når markedsvolumenet har nået et vist niveau. Followers har følgende karakteristika: Branding på bæredygtighed er ikke den væsentligste parameter for at tiltrække kunder. Reagerer på kundekrav frem for at bryde nye veje - followers foretrækker at kopiere eksisterende, succesfulde produkter på markedet. Investeringer i bæredygtige produkter skal være lønsomme også på kort sigt. Stimulerer konkurrencen på markedet ved at presse priserne og udvide sortimentet af bæredygtige produkter. Lidt forenklet sagt, så skaber leaders markedet ved at lancere nye produkter og opbygge brands med fokus på bæredygtighed, mens followers udvikler markedet ved at bringe volumen og konkurrence ind på banen. Det strategiske valg er ikke nødvendigvis entydigt for den enkelte kæde, som kan vælge en leader strategi på nogle (geografiske) markeder og en follower strategi på andre markeder. Svarende til opdelingen i leaders og followers, kan det bevidste forbrugersegment opdeles i grønne og blå forbrugere. De grønne forbrugere går bevidst efter de bæredygtige produkter, mens de blå kan være villige til at købe disse produkter under givne omstændigheder. De grønne og de blå forbrugeres forskellige prioriteringer kommer til udtryk i deres adfærd i butikkerne: Grønne forbrugere: Anser bæredygtighed for at være en vigtig værdi, men går ikke på kompromis med kvaliteten Er villige til at betale mere for de rigtige produkter Vil gerne udfordres af nye, bæredygtige produkter og forventer løbende udvikling i sortimentet Er følsomme over for tomme hylder. Når de går ind i deres favoritbutik, ønsker de at kunne klare det samlede indkøb der, så de ikke skal gå i flere butikker for at få dækket deres basale behov Køber mere hvis de bæredygtige produkter har deres eget område i butikken. Her får de øje på nyhederne. Blå forbrugere: Kan købe et bæredygtigt produkt, hvis det ikke er besværligt eller for anderledes end det, de plejer at vælge Er ikke villige til at betale mere for den bæredygtige variant prisen er vigtig Vælger bæredygtige produkter, hvis disse også har andre, attraktive egenskaber Skal finde de bæredygtige varianter på samme hylder som de konventionelle produkter. De blå går ikke specifikt hen til et særligt område i butikken med fx økologiske eller fairtrade produkter. 2

3 Nogle forbrugere er 100% grønne og andre er 100% blå, men mange er en blanding afhængigt af, hvilke produkter, der er tale om. Baseret på deres vilje til at prøve nyt og betale mere for de rigtige produkter er de grønne forbrugere vigtige for detailhandlere med en leader-strategi. Omvendt er de blå forbrugere, som er klart den største gruppe, den centrale målgruppe for detailhandlere med en follower-strategi. Aktiviteter i butikkerne Uanset om man er en grøn eller en blå forbruger, har man brug for let at kunne finde de ønskede produkter og eventuelt blive fristet til ikke-planlagte indkøb. Det rigtige produktsortiment på de rigtige steder i butikken er en nøgle til at optimere salget i butikken. På dette område er det at sælge bæredygtige produkter ikke anderledes end at sælge alle andre produkter. For at nå de grønne forbrugere har nordiske detailhandlere med en leader-strategi valgt at etablere særlige områder i butikken, hvor fx miljømærkede, økologiske eller fairtrade produkter er placeret. En sådan platform er mere synlig i butikken, og den får de bevidste forbrugere til at blive lidt længere tid for at kigge efter gode tilbud eller nyheder. For at få succes med denne strategi samarbejder leaders tæt med producenter og leverandører for at udvikle produktsortimentet, så den grønne forbruger jævnligt møder nyt. Indgangsområde i en Matas butik i Danmark. I midten er ugens tilbud placeret, og her er der også miljømærkede produkter I blandt. Rundt om tilbudsplatformen er der placeret flere permanente sektioner med miljømærkede produkter som babycare, solbeskyttelse og hudplejeprodukter. Disse sektioner er markeret med pile på fotoet. Matas, Danmark Enkelte detailhandlere vælger at placere fx økologiske konservesprodukter både i et særligt område og blandt de konventionelle produkter. Hermed henvender man sig både til de grønne og de blå forbrugere, men til gengæld tager man pladsen fra et større produktsortiment. For butiksbestyreren bliver det derfor et spørgsmål om prioritering, ikke mindst i små butikker med begrænset plads. Eftersom salget af bæredygtige produkter generelt er størst i de store byer, er det også der, butikkerne med dobbelt-placering af de bæredygtige produkter især findes. Andre eksempler på salgsfremmende initiativer er beskrevet herunder. 3

4 Ubevidst køb bevidst salg Et eksempel på ubevidst køb - bevidst salg, dvs. hvor forbrugeren vælger et bæredygtigt produkt uden at være bevidst om det, men hvor butikken bevidst satser på at få kunden til at vælge dette produkt, blev set i en butik, der havde italiensk olivenolie som ugens tilbud. Olien var placeret på et synligt sted i butikken, og på en hylde lige over olien havde bestyreren valgt at placere økologiske konserves-tomater se foto nedenfor. Han var bevidst om, at mange forbrugere forbinder italiensk olivenolie med tomater og valgte derfor denne mulighed for at fremme salget af de økologiske tomater. Betydningen af det ubevidste køb blev kortlagt i en undersøgelse fra Ecolabel Danmark. Her viste det sig, at ca. 25% af de solgte, miljømærkede varer, var ubevidste køb. Forbrugerne havde ikke valgt disse produkter, fordi de var miljømærket, men af andre årsager. SuperBrugsen, Danmark Hot spots i butikkerne Undersøgelsen fandt endvidere eksempler på kampagner, som blev gennemført på tværs af salgszonerne i de enkelte butikker. Placering af produkter i områder af butikken, hvor kunderne ikke forventer at finde dem, generer en overraskelses-effekt, som stimulerer salget. Samtidig har disse kampagner en afsmittende virkning på medarbejdernes motivation: I et supermarked holder man ugentlige møder for at planlægge de kommende to ugers kampagner, og på møderne er salg af bæredygtige produkter altid på agendaen. Via møderne bliver der således skabt en fælles forståelse for, hvordan salget af bæredygtige produkter kan fremmes, også på tværs af områderne i butikken. Prøv produkterne kampagner Nogle forbrugere er tilbageholdende med at prøve produkter, som de ikke kender, og sådan er det også for de bæredygtige produkter. Vanens magt er stor. Detailhandlerne har forskellige måder at bryde barrieren på. En detailhandelskæde har fx tilbagevendende kampagner med tag 3 og betal for 2 miljømærkede produkter efter dit eget valg. Hermed får de blå forbrugere mulighed for at prøve en miljømærket variant, mens de grønne kan købe flere af deres favoritter til en god pris. I et supermarked, hvor økologiske produkter har høj prioritet, har butiksbestyreren valgt at dele en del af overskuddet i gode måneder med kunderne. I begyndelsen af den efterfølgende måned, hvor forbrugerne er mere tilbøjelige til at bruge penge end sidst på måneden, steger butikkens slagter økologisk kød af høj 4

5 kvalitet. Kunderne kan smage stegen i butikken og få et godt tilbud på kødet sammen med en opskrift, så de selv kan tilberede et lækkert måltid hjemme. Økologisk kød er generelt væsentligt dyrere end traditionelt kød, og salget er meget lavere. Begyndelsen-af-måneden kampagnen, hvor bestyreren belønner kunderne for at have købt mange økologiske produkter måneden før, skaber en positiv spiral, som stimulerer salget i den følgende måned. Kombination af information og marketing Selv om markedsføring af bæredygtige produkter har meget til fælles med markedsføring af traditionelle produkter, tyder undersøgelsen på én væsentlig forskel. Hovedparten af markedsføringen af bæredygtige produkter fokuserer på at give informationer om og argumentere for værdier, mens markedsføring af traditionelle produkter i langt højere grad handler om funktion og pris. Dette ses i både reklamer og i butikkerne. Kommunikation i butikken Mange butikker har store plakater hængende, som fortæller kunderne om de bæredygtige produkter. Der synes at være en udvikling over tid i indholdet af denne information. Fire stadier af budskaber relateret til økologiske produkter er vist i den følgende foto-sekvens: 1. Genkendelse af mærker Det første trin handler om at skabe kendskab til økologimærket, så forbrugerne kan genkende det i butikken. Meny, Norge 2. Forklaring af (forskellige) koncepter Næste trin i at fremme forbrugernes bevidsthed og viden handler om at forklare, hvad økologi er og eventuelt forklare forskellen mellem forskellige økologimærker og koncepter. ICA, Sverige 5

6 3. Værdier som drivkraft Når forbrugernes bevidsthed og kendskab til mærkerne har nået et højt niveau, bliver nye argumenter lanceret. Nu handler det om at argumentere for værdierne bag butikkens indsats og skabe et værdifællesskab med kunderne. Coop, Sverige 4. For meget af det gode Efter en lang periode med stor fokus på værdier og samfundsbevidsthed valgte en detailhandelskæde at gå i en anden retning. De var bange for, at kunderne ville få for meget af det gode og nærmere opfatte det som prædiken for en idealistisk sag. SuperBrugsen, Danmark Dette er også et eksempel på, hvordan en detailkæde bygger bro mellem de grønne og de blå forbrugere. Bæredygtige produkter er ikke blot gode for sundheden, miljøet, arbejdsforholdene mm. de bedste af dem er også produkter af høj kvalitet. Når det handler om at opbygge forbrugernes bevidsthed om de bæredygtige produkter, er detailhandelen kun én af flere aktører på scenen. Myndigheder, medier, NGO er og mange andre organisationer spiller en stor rolle. Derfor samarbejder stadig flere detailhandlere med eksterne parter fx ved økonomisk at støtte omlægning til økologisk landbrug eller deltage i større, landsdækkende kampagner. I nogle af de nordiske lande er der faste årlige kampagne-uger for miljømærker, økologi og fairtrade. Det faste, tilbagevendende flow gør det lettere for detailhandelen at planlægge langsigtet, så de har tilstrækkeligt med de ønskede produkter på hylderne, når kampagnen bliver afviklet. 6

7 Ansatte som ambassadører Medarbejdernes aktive engagement har stor betydning, hvilket detailhandlerne er opmærksomme på. Men det er ikke nødvendigvis en let opgave at opbygge dette engagement og at afklare, hvad de ansattes rolle i at fremme salget konkret skal være. Der er ikke nogen one-size-fits-all løsning, men der er flere muligheder. Tre eksempler fra de nordiske detailhandlere er præsenteret her. Find de unikke salgsargumenter I en butik, der blandt andet handler med kropsplejeprodukter, kosmetik og lignende, skulle en elev gennemføre sin afsluttende eksamen ved at planlægge og stå for en uges kampagne I butikken. Hun valgte miljømærkede produkter som sit emne og gennemførte flere aktiviteter i ugens løb. En af disse var en træningssession med kollegerne i butikken, hvor de i fællesskab udarbejdede en poster med gode salgsargumenter for de miljømærkede produkter. Samtidig diskuterede de, hvordan de skulle opfange de ofte svage købssignaler hos kunderne, dvs. hvornår står man med en kunde, som kunne være interesseret i at handle miljøbevidst. Posteren hang synligt i frokoststuen hele ugen og mindede alle ansatte om at tænke miljøbevidst. Salget af miljømærkede produkter var meget højt i ugens løb, og selv om salget faldt igen over tid, var der en blivende effekt. Konkurrence mellem butikkerne løfter overliggeren En detailhandelskæde afholder hvert år en konkurrence butikkerne imellem om, hvem der kan opnå den største, relative omsætning af økologiske produkter. Konkurrencen løfter ambitionsniveauet og inspirerer butiksbestyrerne til at gøre en ekstra indsats og til at lære af hinanden. Som en bestyrer forklarede: I år blev jeg kun nummer to, så jeg var nødt til at besøge vinderen for at finde ud af, hvad han gjorde. Han medgav også, at sådanne konkurrencer havde størst appel til de bestyrere, som var interesserede i økologiske produkter, mens andre bestyrere ikke prioriterer emnet særlig højt. Netværk af grønne agenter At dele viden og idéer var også hovedformålet da en store detailhandelskæde besluttede at etablere et netværk af grønne agenter i deres butikker. Hver butik skal udpege en nøgleperson (ikke bestyreren) som grøn agent, og denne person skal være villig til at gøre en særlig indsats for de bæredygtige produkter. De grønne agenter holder øje med og koordinerer miljøtiltagene i deres respektive butikker, men de deltager også i planlægning og koordinering af aktiviteter på tværs af butikkerne i hele kæden. Hvert år deltager de grønne agenter i særlige seminarer, hvor de får ny viden og bliver trænet i at bruge denne viden i butikkerne. På seminarerne opbygger de samtidig et netværk med de andre grønne agenter. De grønne agenter fokuserer ikke kun på kommunikation med forbrugerne, men også på fx miljøledelse i butikkerne med henblik på at reducere energiforbruget, minimere affaldet mm. Perspektiver: Detailhandelens rolle fremover Over årene er der blevet afholdt ganske mange kampagner for at højne forbrugernes miljøbevidsthed, både i de nordiske lande og i andre lande. Sådanne kampagner bidrager til at opbygge bevidsthed om bæredygtige produkter, men de fører ikke automatisk til mere salg. En mulig forklaring på dette gab kan være, at kampagnerne taler til den enkelte persons identitet som samfundsansvarlig borger, men at hun primært handler ud fra en forbruger-identitet, når hun står i butikken. 7

8 Detailhandelen har dermed en udfordring i at koble borger-identiteten og forbruger-identiteten. Denne artikel har givet eksempler fra nordisk detailhandel, hvor omsætningen af bæredygtige produkter er stigende, men stadig på et lavt niveau generelt. Eksemplerne viser også, at en aktiv rolle omfatter langt mere end blot at stille information til rådighed for forbrugerne. Et centralt spørgsmål melder sig: Hvordan gør vi det rigtige valg til det lette valg? Det er på ingen måder et simpelt spørgsmål, for hvem er vi? Hvad er de rigtige produkter? Og hvad vil et let valg sige for forskellige forbrugersegmenter? Svarene kalder både på et udvidet samarbejde mellem en række aktører, og på udvikling af konkurrencen på markedet. Detailhandelen er kun én blandt flere, potentielle aktører, som påvirker forbrugernes interesser og muligheder for bæredygtigt forbrug. Detailhandelen kunne derfor have fordel af at udbygge samarbejdet med andre aktører, fx: - myndigheder, NGO er og andre organisationer for yderligere at fremme bevidstheden om bæredygtige produkter og styrke troværdigheden af uafhængige mærkningsordninger. Disse mærker er pejlemærker for forbrugerne ude i butikkerne, men de skal vide, hvad de skal se efter; - netværk af leverandører som kan bidrage til at udvide sortimentet af bæredygtige produkter af høj kvalitet og til rimelige priser. Dette er en forudsætning for at komme fra et nichemarked til et mainstream marked for de bæredygtige produkter; - andre detailhandlere, som også ønsker at udvikle markedet for bæredygtige produkter. Et sådant samarbejde kunne samtidig være med til at bygge bro mellem identiteten som borger og som forbruger. Referencer Denne artikel er baseret på rapporten Afsætning af miljøtilpassede/etiske produkter i nordisk detailhandel eksempler på best practices. Undersøgelsen bag rapporten blev gennemført af: - Kirsten Schmidt, Aalborg Universitet, Danmark - Hanne Møller, Østfoldforskning, Norge - Cecilia Solér og Christian Lindskog, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige Rapporten (på dansk) blev publiceret i 2009 og kan uden omkostninger downloades fra: 8

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere