48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer."

Transkript

1 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling Hvem kan søge Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Krav til ansøgning Udvælgelseskriterier Finansiering Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes af 11

3 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling I en del år har Danmark arbejdet målrettet på at passe på miljøet og bruge ressourcer med omtanke. Ved at gøre en ekstraordinær indsats i de større byer, hvor der bor mange mennesker og ligger mange virksomheder, er der gevinster at hente for både miljø og erhvervsliv. Derfor skal der ekstra fokus på at udvikle bæredygtige, grønne løsninger i byerne. Som et led i gennemførelsen af EU-2020 strategien er det besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr., der forventes udmøntet inden for de næste par år. Heraf skal ca. 48 mio. kr. udmøntes i 2015 ved denne ansøgningsrunde. Årsagen er enkel. I 2020 forventes op mod 80 pct. af Europas befolkning at bo i byer. De store byer i Danmark er også kendetegnet ved en befolkningstilvækst mest markant i København og Aarhus hvor befolkningen forventes at vokse med hhv. 19 og 12 pct. over de næste 10 år. Det betyder, at der vil komme mere og mere pres på byerne og deres ressourcer. Det medfører nogle miljømæssige udfordringer, men i høj grad også et grønt vækstpotentiale for de kommuner, der evt. i samarbejde med andre aktører - kan lave de bedste løsninger. Allerede i dag anslår EU-Kommissionen, at ca. 3,5 mio. europæiske arbejdspladser kan bidrage til produktionen af grønne teknologier eller produkter. Kommissionen forventer, at der kan skabes yderligere 1,5 mio. grønne arbejdspladser inden 2020, hvis udledningen af drivhusgasser sænkes med 25 pct. 2. Hvem kan søge Kommuner med byer på mere end indbyggere kan søge om midlerne se boksen nedenfor. I udgangspunktet er alle byerne i konkurrence med hinanden om regionalfondsmidlerne. Målgruppe: Byer med over indbyggere: Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Herning, Helsingør, Silkeborg, Fredericia, Viborg, Holstebro, Taastrup, Hillerød, Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse, Greve og Hovedstadsområdet. Med Hovedstadsområdet forstås følgende: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Rudersdal, Furesø og Ishøj Kommuner. Kommuner i Hovedstadsområdet med under indbyggere skal ansøge i samarbejde med nabokommuner, således at det sammenhængende byområde bliver minimum indbyggere. Et sammenhængende byområde vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Kilde: 3 af 11

4 3. Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Der kan søges om EU-medfinansiering til gennemførelsen af integrerede bystrategier, men udelukkende til de dele af de integrerede bystrategier, der har til formål: at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder inden for områderne genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere samt at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere inden for områderne byggeaffaldshåndtering og/eller spildevandshåndtering. Når kommunen søger skal der søges om støtte til to indsatser inden for to forskellige temaer (investeringsprioriteter): Investeringsprioritet 1: En Indsats, der har fokus på at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere. Investeringsprioritet 2: En Indsats, der vedrører spildevand og/eller byggeaffaldshåndtering og som har til formål at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. 3.1 Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg. Innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg er en af de indsatser, som vurderes at have markedspotentiale for danske virksomheder. På den baggrund indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier. Disse skal blandt andet have særligt fokus på udviklingen af nye innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg, herunder særligt nye processer eller produkter og med fokus på cirkulær tankegang. Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byggerier og anlæg skaber hvert år store mængder af affald i Danmark. Hovedparten af affaldet består af materialer, som kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller til andre formål. For at affaldet kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres uden tilladelse, skal materialerne være ikke forurenede og kildesorterede. Dette kræver fokus på nye og innovative løsninger i de små- og mellemstore virksomheder, som er involveret i nedrivning og genopbygning. Teknisk set er det muligt at anvende en stor del af det genanvendelige nedrevne byggeaffaldsmateriale i forbindelse med fx opførelse af nye ejendomme. Kommuner og offentlige myndigheder varetager og vedligeholder en stor række ejendomme, og byggerier, der tilrettes løbende efter brugernes behov - mange gange i et byggeris levetid. I både et økonomisk og ressourcemæssig perspektiv er det relevant at udvikle innovative, bæredygtige og grønne byudviklingsprojekter, hvor ressourceforbrug og totalomkostninger vurderes i bygningens hele levetid - eller som minimum 15 års horisont - og at dette inddrages i valg af løsninger. 4 af 11

5 Det har længe været tradition at genbruge og genanvende mursten fra huse, man har revet ned. Mursten er bl.a. blevet knust og genanvendt som vejfyld. Når der her tales om genbrug af byggematerialer, er det med henblik på, at materialerne skal bruges til deres oprindelige formål, dvs. mursten skal bruges som mursten og ikke som vejfyld. Dette forudsætter, at virksomhederne udvikler innovative løsninger i forhold til nedrivningen, hvor gamle mursten eksempelvis udtages på en skånsom måde i nedrivningsprojekter, således at direkte genbrug er en mulighed. Der kan opnås en betragtelig CO 2 reduktion ved at bygge med gamle mursten. Ser man på genanvendelsespotentialet, viser en udregning fra Miljøstyrelsen, at man kan spare ca. 100 kg CO 2 pr tons mursten. Ved nedbrydning af et typisk byhus på 80 m 2 fra 50 erne frigøres ca. 160 tons materialer. Et eksempel på en indsats der kunne få støtte med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling er Genbyg Skive. Genbyg Skive Genbyg Skive i Skive Kommune handler om genbrug af byggeaffald. Her udarbejdes nye og innovative forretningsmodeller for nedbrydning og anvendelse af materialer. Modellerne skal tage hensyn til miljø, men også beregninger af hvor store mængder der skal håndteres, for at det bliver økonomisk rentabelt. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive håndteringsmetoder mere interessante og dermed en økonomisk attraktiv forretning. Ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50erne frigøres ca.160 tons materialer for 80 m 2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO 2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO 2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstensrensning på mio. kroner. 3.2 Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Danmarks energiforbrug er koncentreret om aktiviteter i landets byer. Derfor spiller udviklingen af grønne energi- og ressourceeffektive (smarte 1 ) byer en central rolle i Danmarks arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser. I forbindelse med reduktion af energiforbruget indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier, der blandt andet har særligt fokus på energieffektivitet baseret på lokale udfordringer, og som vedrører et eller begge temaområder: Klima, vand og byer Byudvikling, planlægning og håndtering af vand i byer har væsentlig betydning for mulighederne for at optimere energi- og ressourceforbruget i samfundet. Der kan peges på en række sammenhænge, hvor effektiv håndtering af vand i byer gennem smarte byløsninger, ny miljøteknologi og teknologiudvikling har positive konsekvenser for energi- og ressourcedagsordenen. Fx er håndteringen af spildevand fra såvel byer som industrier et område, hvor energieffektivisering og nye former for samspil med energiforsyning og andre sektorer udgør et udviklingspotentiale. Det betyder, at man kan gå fra at anvende 1-2 pct. af det samlede nationale energiforbrug til vand- og spildevandsområdet til at, vand- og spildevandssektoren i højere grad udnytter potientialet for energiudnyttelse af spildevandet. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og 1 5 af 11

6 ressourceeffektiviteten i byer, evt. i form af konkrete symbioseprojekter. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. Grindsted renseanlæg På Grindsted renseanlæg, en del af Billund Vand, behandles organisk affald sammen med spildevandsslam i anlæggets anaerobe behandlingstrin. Derved forøges produktionen af biogas væsentligt i forhold til konventionelle renseanlæg. Indholdet af organisk nedbrydeligt kulstof i indløbsspildevand på Grindsted Renseanlæg suppleres af våd bioslam fra Billund til deres rådnetank, husholdningsaffald, affald fra Dupont og ethanol/glykol affald fra Billund lufthavn. Der tilføres således væsentlig mere fra eksterne kilder end med indløbsspildevandet. Det eksternt tilførte kulstof bidrager til en forøgelse af biogasproduktionen på 120 procent for Billund Vand, og gør at energiproduktionen på anlægget samlet set er væsentligt større end forbruget. Det er desuden en central del af projektet Billund Biorefinery at spildevandets indhold af næringsstoffer recirkuleres og nyttiggøres i nærliggende landbrug. Projektet viser, hvordan affald kan genanvendes ud fra en cirkulær tankegang, hvor by og land spiller sammen på nye måder. Ejby Mølle renseanlæg Lokal afledning af regnvand (LAR) bliver brugt til at reducere behovet for udbygning af kloakinfrastrukturen i de danske byer. LAR-anlæg placeres i overfladen, og kræver typisk færre rør og brønde. Erfaringer fra Ejby Mølle renseanlæg har vist, at de har en meromkostning på 18-35% af det sædvanlige el-forbrug på tidspunkter, hvor flowet på grund af regn overstiger 2,5 gange den daglige middel. Jo mere regn der håndteres lokalt, desto mindre skal der pumpes på renseanlæggene. Dermed kan LAR give en energimæssig besparelse både i anlæg og drift af byens drænsystemer. Ved at håndtere regnvandet i et særskilt ledningssystem eller beholde det på overfladen, reduceres regnvands negative indflydelse på renseanlæggene. Eksisterende løsninger på dette problem omfatter bl.a. etablering af åbne bassiner til at udligne afledningen af regnvandet til en lokal recipient eller ved nedsivning. Tanken bag LAR-løsninger er at etablere en lokal infrastruktur, hvor håndtering af regnvand er en integreret del af en helhedsplan for hele området Håndtering og forebyggelse af affald fra byggeri og anlæg i byerne (ressourceanvendelse og genanvendelse) Byerne er udfordret af store mængder affald fra byggeri og anlæg. Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg vil i et livscyklusperspektiv medfører mindre miljø- og energibelastning. Det kan også reducere spild på centrale områder, og kan derfor bidrage til at reducere byernes klimaaftryk. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer, herunder fokus på cirkulær tankegang indenfor genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. 6 af 11

7 1. Digital affaldsbørs 2. Et eksempel på en smart løsning kan være etablering af en digital affaldsbørs, hvor myndigheder og virksomheder kan få et hurtigt overblik over udbud af brugte materialer og produkter fra byggeri og anlæg. Dette vil sikre nødvendig viden om, hvor genbrugte materialer kan leveres samt i hvilke mængder mv. Der findes i dag lignende løsninger som affaldsbørs.dk og storskrald.dk, men disse er ikke særligt rettet mod genanvendelse af affald fra byggeri og anlæg. Genbrugsasfalt Et andet eksempel på en genbrugsløsning er genbrug af asfalt i Hamborg. Her prioriteres genbrug af asfalt højt, og der eksisterer forsøgsproduktioner med op til 85% genbrugsasfalt. Tal fra den Europæiske Asfaltorganisation (EAPA) peger på, at der i udlandet anvendes højere genbrugsprocenter end i Danmark. Data fra Asfaltindustrien (2013) angiver, at mængden af opbrudt asfalt genbrugt som varmblandet asfalt var ca tons, mens den i 2009 kun var på ca tons. Den egentlige genbrugsprocent er ikke opgjort, men iflg Der Asfaltindustrien (2013), genbruges ca. 70% af en mængde af opbrudt asfalt på mindst tons i produktion af ny asfalt (Krog, 2013). Der er derfor potentiale for en mere smart ressourceudnyttelse af opbrudt asfalt. 4. Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Som det fremgår af afsnit 3 kan målgruppen søge om EU medfinansiering til implementeringen af en helhedsorienteret bystrategi. De konkrete aktiviteter, som kommunen i sidste ende skal udvælge, skal være: 1. Udvikling af metoder og/eller teknologier. For indsatser under temaet reduktion af energiforbrug gælder det, at udviklingen af metoder/teknologier skal resultere i smarte produkter 2, der kan øge energi- og ressourceeffektiviteten i byer. 2. Test af den pågældende metode og/eller teknologi i rammerne af projekter, der foregår i udvalgte byområder i danske byer med over indbyggere. 3. Evaluering af projektet og formidling af resultater, herunder eventuelt hvordan indsatsen har et forretningspotentiale 3, dvs. et potentiale for at kunne afsættes til andre byer med lignende bæredygtighedsudfordringer. Indsatserne gennemføres i udgangspunktet over en tre årig periode. 2 Smarte produkter er teknologiske, fx it-teknologiske, løsninger, der skaber større effekt og mindsker ressourceforbruget. Udgangspunktet kan være kendt teknologi, der så anvendes på en ny måde. 3 Veje til en Bæredygtig Fremtid, Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller, 2013, s af 11

8 5. Krav til ansøgning De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra nærværende temabeskrivelse og ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. For at komme i betragtning skal en kommune for den pågældende by præsentere en helhedsorienteret bystrategi, der blandt indeholder en strategisk indsats på ovennævnte områder. Bystrategi Helhedsorienterede strategier for bæredygtig byudvikling er i EU regionalpolitik en integreret tilgang, der omfatter økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer. Danmark har i en årrække anvendt helhedsorienterede bæredygtige indsatser målrettet mod kvarterer og bydele med særlige udfordringer. Indsatserne er nationalt finansierede. Bæredygtighed er desuden integreret i byplaner og lokale Agenda 21-strategier. Kommunen kan tage afsæt i allerede udarbejdede strategier for udviklingen af de pågældende byer eller byområder, herunder fx kommuneplaner og Agenda 21-strategier for bæredygtig udvikling. Kommunen har ansvaret for gennemførelsen af den integrerede bystrategi, og det er kommunen, der forestår opgaven vedrørende udvælgelsen af de konkrete projekter og aktiviteter, der skal gennemføres for regionalfondsbevillingen. Kommunen skal i den forbindelse overholde de krav til udvælgelse af projekter, som fremgår af regionalfondsprogrammet. Se bilag 1, hvor det af tjeklisten fremgår hvilke krav, der skal opfyldes for at komme i betragtning til EUmedfinansiering til implementeringen af en bystrategi. 6. Udvælgelseskriterier Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra temabeskrivelsen her samt kravene beskrevet under afsnit 5. Ved gennemgangen af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på: 1. at det er tydeligt beskrevet, hvordan den del af bystrategien, der skal medfinansieres med regionalfondsmidler, indgår som en velintegreret del af den samlede strategi og samtidig understøtter de specifikke mål for hhv. investeringsprioritet 1 og 2. En ansøgning kan tildeles fra 0-50 point på dette kriterium 2. i hvor høj grad de ansøgte indsatser er knyttet til en smart grøn innovativ indsats. En ansøgning kan tildeles fra 0-20 point på dette kriterium 3. realismen bag og begrundelser (om muligt evidensbaserede) for de anførte måltal i effektkæden (aktiviteter, output og resultater). En ansøgning kan tildeles fra 0-30 point på dette kriterium For indsatser med formål at reducere energiforbruget (investeringsprioritet 2) gælder det desuden: 8 af 11

9 1. At indsatser, der støtter samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier, vil blive prioriteret frem for projekter, der kun fremmer innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. 7. Finansiering Indsatser vil blive finansieret via midler afsat til regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4, bæredygtig grøn byudvikling. I alt er der afsat ca. 72 mio. kr. til bæredygtig grøn byudvikling. Af disse er ca. 14 mio. kr. øremærket til indsatser, der skal øge antallet af innovative virksomheder, mens ca. 58 mio. kr. er afsat til indsatser, der skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere 4. Der vil i udgangspunktet blive indkaldt ansøgninger 2 gange i programperioden. Det er forventningen, at ca. 2/3 af midlerne disponeres i første ansøgningsrunde. Dvs. ca. 48 mio. kr. Der kan ydes EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget. EUmedfinansieringen skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. I det omfang en indsats vil indebære statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU medfinansiering blive mindre end 50 pct. Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet samt i Støtteberettigelsesregler Den offentlige støtte til strukturfondsprojekter skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler. 8. Ansøgningsprocedure Kun kommuner kan ansøge om EU medfinansiering og vil ligeledes blive den kontraktansvarlige partner. Kommunen kan inddrage andre partnere. Der skal indsendes to ansøgninger via det elektroniske ansøgningsskema, som findes på regionalt.dk eller direkte via dette link For at komme i betragtning til EU-medfinansiering skal en kommune ansøge inden for begge temaer (investeringsprioritet 1 og 2). Dvs. kommunen skal udarbejde én ansøgning vedr. en indsats, der har fokus på at øge antallet af innovative virksomheder i byerne og én ansøgning vedr. reduktion af energiforbrug i byerne. Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere den 23. februar 2015 kl hos Kolding Kommune, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Ansøgninger til at modtage EU medfinansiering vil foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsregler (legalitetskontrol), herunder fx kravet om additionalitet blive 4 Hertil kommer, at ud af de ca. 14 mio. kr. er ca. 3 mio. afsat til de 5 byer i Region Sjælland, der falder inden for målgruppen, mens der ud af de ca. 58 mio. kr. er afsat ca. 12 mio. kr. til disse 5 byer i Region Sjælland. 9 af 11

10 vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår ovenfor. Kun ansøgninger, der støtter op om opgaverne i denne temabeskrivelse, kan komme i betragtning til EU medfinansiering. Ansøgningerne behandles af et indstillingsudvalg, som udvælger og indstiller et mindre antal ansøgninger til Erhvervsstyrelsen, der i sidste ende træffer afgørelse om tildeling af EUmedfinansiering. Administrativt set-up for udmøntning Midlerne udmøntes af et indstillingsudvalg med deltagelse af et medlem fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter (formand), Miljøministeriet, Ministeriet for Klima-, Energi- og Bygninger, KL, tre medlemmer, der er indstillet af de regionale vækstfora i fællesskab, samt to medlemmer med særlig viden om byer. 8.1 Ansøgningsfrist Fristen for indsendelse af ansøgninger til EU s Regionalfond til udvikling af bæredygtige, grønne byer er 20. april Endelig afgørelse om kontrakt om EU medfinansiering og afslag forventes tidligst i sommeren Yderligere information For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt: Helle Sjælland Andersen tlf , eller Pernille von Lillienskjold, tlf , Find yderligere information via følgende links: Regionalfondsprogram Regler for EU-medfinansiering , støtteberettigelsesregler Statsstøttehåndbog 10 af 11

11 Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes Generelle krav Det fremgår af ansøgningen, hvilke udfordringer og muligheder i bystrategien, som kommunen vil imødegå med midlerne fra Regionalfonden. Det skal således være tydeligt, hvad regionalfonds-midlerne skal anvendes til uden at de konkrete aktiviteter nødvendigvis skal være beskrevet i detaljer. Ansøgningen beskriver, hvordan strategien forventes at adressere relevante økonomiske, klima- og miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byområder. Ansøgningen beskriver, hvordan indsatsen forventes implementeret, og hvorfor den regionalfondsfinansierede del af indsatsen er additionel. By-strategien beskriver i relevant omfang en integreret indsats i forhold til økonomiske, klimaog miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byer og er baseret på relevante socioøkonomiske analyser (det vil sige faktabaserede statistiske analyser). Ansøgningen sandsynliggør, hvordan et projekt medvirker til at løfte den samlede udvikling i den pågældende by eller det pågældende byområde og sikrer lokal empowerment Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet (NEEAP) er iagttaget, hvor det er relevant. Det samlede budget for en kommunes to ansøgninger skal fordeles således, at 20 pct. heraf afsættes til en indsats under investeringsprioritet 1, mens 80 pct. af midlerne skal afsættes til en indsats under investeringsprioritet 2. Investeringsprioritet 1: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering, og målet er at øge andelen af innovative SMV er i byerne med mere end indbyggere. Beskriver en indsats, der har til formål at øge andelen af innovative virksomheder. Indsatsen har særligt fokus på at udvikle nye, innovative løsninger gerne nye processer eller produkter. Der er et samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier. Virksomheder fra byer med over indbyggere skal deltage, men virksomheder fra andre områder kan deltage, så længe der er en virksomhed fra en by med over indbyggere involveret. Der er lavet en effektkæde, der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling. Her skal også indgå, hvordan regionalfondsmidlerne skal øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder og hvordan de miljømæssige udfordringer i området adresseres. Investeringsprioritet 2: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering og/eller håndtering af spildevand og skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Indsatsen skal fokusere på energieffektivitet i forhold til lokale udfordringer og falde inden for rammerne for innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. Beskriver en indsats, der har til formål at reducere energiforbruget. Der er lavet en effektkæde der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling, herunder reduktion i energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Her skal også indgå, hvordan de miljø- og klimamæssige udfordringer i området adresseres. 11 af 11

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Smart urban innovation Indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig grøn byudvikling 56 mio. kr. i EU medfinansiering

Smart urban innovation Indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig grøn byudvikling 56 mio. kr. i EU medfinansiering Side 1 af 12 Smart urban innovation Indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig grøn byudvikling 56 mio. kr. i EU medfinansiering 1. Baggrund De store og mellemstore byer i Danmark tiltrækker flere

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark FL European SMEs and the Circular Economy - DK Da Hvor mange medarbejdere (svarende til fuldtidsansatte)

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 04.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere