Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson."

Transkript

1 Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson.

2 Klar bekendelse: Vores kunder i centrum. Alt, hvad vi gør, er orienteret efter vores kunder: Vores løsninger skal hjælpe dig med at udforme dine projekter hurtigere, bedre og mere økonomisk og afslutte dem med godt resultat. Vores fælles værdier ses i resultatet i alle vores produkter og INNOVATION tjenester. Innovation og kvalitet henviser til, at vores løsninger Et eksempel for fremtiden. KUNDE er fremtidssikrede og pålidelige, mens ydelse og karakter beskriver vores holdning. Vores værdigrundlag er altid med os - i Energieffektivitet, miljøbeskyttelse og innovationskraft bestemmer altid udviklingen hos Wacker Neuson enhver udvikling og enhver proces og i udvekslingen med dig og hører med til vores succeshistorie: Stadig flere af vores løsninger opfylder kriterierne for ECO- som kunde. I hele verden nu og i fremtiden. KVALITET KARAKTER YDELSE mærket, som vi tildeler maskiner og redskaber, som sætter nye standarder for økonomisk og miljørigtig funktion. Dermed opfylder vi ikke kun det ansvar, vi har som en af verdens førende producenter. Vi imødekommer også de store forventninger hos vores kunder, som ud over det økonomiske aspekt i stigende grad også lægger vægt på bæredygtighed ved sammensætningen af deres maskinpark. For os som koncern med aktiviteter i hele verden begynder ressourcebevarelsen og miljøbeskyttelsen allerede ved anskaffelsen af råstoffer og komponenter lokalt og er gennemgående gennem hele fremstillingsprocessen og produktets livscyklus og rækker endnu videre: Eksempelvis når det drejer sig om gensalgsværdien eller genbrug af materialer. I den forbindelse identificerer vi stadigt nye spareog optimeringspotentialer, som vi giver videre til vores kunder i form af bæredygtige løsninger med Ægte teamwork: Vi lever op til vores ansvar som virksomhed. ECO-mærke. Det giver vi dig vores ord på! At påtage sig vores samfundsmæssige ansvar, at arbejde effektivt Direktionen og ressourcebevarende og samtidigt at leve op til og videreudvikle vores virksomhedsværdier det er målet for vores strategi for bæredygtighed. For at kunne behandle alle aspekter omkring bæredygtighed og miljø har vi oprettet vores egen CSR Steering Committee, der består af direktionen og central- og fagområder. CSR tilføres innovative idéer fra forskellige arbejdsgrupper i koncernen og fastlægger en gang årligt koncernens strategi for bæredygtighed i en åben workshop. Martin Lehner, CTO Günther Binder, CFO Cem Peksaglam, CEO Flydende processer: Effektiv affaldsreduktion. På samtlige vores lokaliteter har vi stillet os selv over for den opgave at bruge så lidt rent vand som muligt. Derfor renser vi brugsvand internt og anvender procesvand flere gange i arbejdscyklusserne det er en styring af vand og spildevand, der til fulde har stået sin prøve i vores fabrikker. Derudover satser vi på en gennemtænkt styring af affaldsbortskaffelsen, som også leverer et bidrag til bevarelse af de naturlige ressourcer

3 Dokumenteret effektiv: Miljøbeskyttelse i virksomheden. Økologi og økonomi supplerer hinanden på en produktiv måde hos os og resulterer i ressourcebevarende og effektivt fremstillede kvalitetsprodukter med grænseværdier, der ofte ligger væsentligt under det anbefalede og lovmæssige niveau. Vores produktionsenheder sætter nye standarder på flere måder. Således medtager vi miljøhensyn på alle trin af værdiskabelsen i vores beslutninger. Vi indfører de internationale standarder DIN EN ISO og DIN EN ISO for at kunne arbejde endnu mere energi- og ressourcebevarende i fremtiden. Således kan vi kontrollere og dokumentere, om vi arbejder miljøvenligt og energieffektivt og gøre det stadigt bedre. Det kan vi gøre, fordi vi bruger flere forskellige innovative teknologier: Varmtvandsbehandling ved hjælp af vedvarende energiformer Intelligent lysstyring Varmegenvinding i lakerings- og ventilationsanlæg Biologisk spildevandsbehandling Røggastilbageføring ved varmekedler ECOlogy + ECOnomy = ECO Det er vores mål at tilbyde vores kunder løsninger, som både med hensyn til økonomi og miljøvenlighed er helt i top og dette mål kan vi dokumentere med tal og fakta. De produkter, som i særlig grad opfylder disse kriterier, tildeler vi vores ECO-mærke, som står for både ECOlogy (miljøvenlighed) og ECOnomy (økonomi). ECOlogy + ECOnomy = Bæredygtighed bliver stadig vigtigere. Perfekt gennemtænkt: Lakeringsprocessen. Lakeringen er den mest energikrævende proces ved fremstillingen af vores produkter. Derfor sørger vi for, at hele processen udføres effektivt og ressourcebevarende. Ved behandlingen af komponenter optimerer vi energiforbruget med et hastighedsreguleret sprøjteanlæg, der sikrer, at vi bruger mindre sprøjtemaling, og at den i højere grad kan genbruges. Ventilationsanlæg med effektive rotationsvarmevekslere yder et væsentligt bidrag til varmegenvindingen: Det betyder, at en stor del af varmen til lakeringsboksene kommer fra afgangsluften, så den ønskede temperatur kan opnås med et meget lille energiforbrug. Wacker Neuson-produktion i Linz»Hvis man vil have succes også i fremtiden, er det nødvendigt at gøre CSR til en integreret bestanddel af virksomhedskulturen det er vores faste overbevisning. En kritisk belysning af vores processer og en transparent rapportering gør det muligt at identificere forbedringspotentialet og omdanne det til konkrete foranstaltninger. Det er til gavn for alle vores interessenter. I den forbindelse er en professionel bæredygtighedsledelse med henblik på en endnu mere effektiv styring af processernei virksomheden og offentliggørelse af relevante oplysninger om bæredygtigheden i fokus. Disse emner får også stadig større betydning for vores kunder. I flere og flere lande får virksomheder, der agerer særligt miljøbevidst, en fortrinsret ved offentlige licitationer. Miljøbeskyttelse har allerede i lang tid har stået øverst på vores dagsorden, hvilket mange af vores anerkendte og gennemprøvede produkter og løsninger er et bevis på. Med ECO-mærket vil Wacker Neuson gøre opmærksom på produkter, der beviset, at de to krav - økonomi og miljøbeskyttelse - sagtens kan gå hånd i hånd til gavn for vores kunder. Hjullæsseren WL20e er ligeledes en innovation, som markerer endnu et skridt hen imod elektrisk mobilitet. Den batteridrevne hjullæsser fra Wacker Neuson arbejder helt uden udstødningsgasser og er meget støjsvag. Derudover har Wacker Neuson udviklet den første batteridrevne stamper. Det betyder, at brugeren er beskyttet mod udstødningsgasser fra arbejdet med komprimering af jorden i udgravninger. og virksomheden sparer driftsomkostninger. ECO-produkterne er en byggesten i Wacker Neusons strategi for bæredygtighed, som danner grundlaget for virksomhedens succes på lang sigt.«cem Peksaglam, CEO Wacker Neuson SE Et plus mere: Højeffektiv infrarød-tørring til hurtig og perfekt hærdning af komponenterne. Ud over den fleksible justering af tørreintensiteten får vores afgangsluftenheder deres energi fra tørrezonernes restvarme. I tomgangsperioder tilføres der overhovedet ikke energi. På den måde kan vi garantere et optimalt energiforbrug for hver enkelt komponent. Et af de største emner i diskussionen om reduktion af emissionerne er nye, alternative fremdriftssystemer. Gravemaskinen 803 dual power fra Wacker Neuson er en innovation på dette område. Gravemaskinen med dual power-funktion opfylder alle krav om en kompakt dieseldrevet gravemaskine, men kan på få minutter omdannes til en emissionsfri maskine og det uden tab af maskinkraft eller fleksibel anvendelse

4 Fuld indsats uden emissioner: Elektriske stampere AS 30e og AS 50e. Økonomiske kraftpakker: Elektriske hamre EH 75 og EH 100. De elektriske stampere fra Wacker Neuson er perfekte ledsagere ved komprimeringsopgaver, helt uden udledning af udstødningsgasser. De udmærker sig ved lave drifts- og energiomkostninger, fuldstændig emissionsfri drift og en markant mindre støjbelastning samt et lavere hånd-arm-vibrationsniveau, der opnås med en ny affjedring af håndtaget. Og ydelsen? Den er der ikke noget i vejen med! Et ægte alternativ til tryklufthammeren i samme vægtklasse: De elektriske hamre EH 75 og EH 100 kan sagtens konkurrere med en 30 eller 40 kg tryklufthammer og med helt klare fordele: For i forhold til den klassiske tryklufthammer giver anvendelse af den elektriske hammer en betydelig besparelse, og samtidig er den væsentlig lavere vægt en stor fordel. AS50e EH100 AS30e Miljøvenlig funktion uden sundhedsrisici i bykerner, lukkede rum og udgravninger, da maskinen er 100 % emissionsfri Lave driftsomkostninger Lavt vibrationsniveau mellem hånd og arm takket være et intelligent affjedringssystem i håndtaget EH75 Dine ECO-fordele * : Besparelse på op til 1,2 tons CO 2 Brændstofbesparelse på op til Op til 50 % lavere investeringsomkostninger * Forudsætninger for beregningen: Maskinens brugstid = 5 år à 100 timer. Måledataene for Wacker Neuson EH100 blev sammenholdt med generatoren GV7000 og en almindelig tryklufthammer i 40 kg klassen med kompressor. Overbevisende ved omkostningssammenligning. Overlegen økonomi. EUR »Vi arbejder med 'preferred suppliers', dvs. leverandører, der kan opfylde vores strenge kriterier. Ud over leveringstider og produkttilgængelighed, reservedelsleverancer og uddannelsesmuligheder er forankringen af emnet bæredygtighed i virksomheden et væsentligt aspekt.«marcel van Kesteren, CEO i den hollandske udlejningskæde Workx Transportomkostninger Energiomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger Reparationsomkostninger Anskaffelsesomkostninger 0 EH 75/EH 100 med generator Tryklufthammer med kompressor Lufthamre EH100 EH

5 Mesteren i lave emissioner: Totaktsmotoren WM 80 til stampere og benzinhamre. Uovertruffen styrke: Vibrationspladen DPU 130. Optimal brugerbeskyttelse, meget miljøvenlig: Takket være katalysatoren i totaktsmotoren WM 80, som vi har udviklet, ligger emissionsgrænseværdierne allerede i dag væsentligt under alle aktuelt og fremtidigt gældende niveauer. Totaktsstampere og benzinhamre fra Wacker Neuson er udstyret med WM 80-motoren. Kompakt, fleksibel, mobil: Med kun kg er den fjernstyrede vibrationsplade DPU130 en ægte letvægter og opnår alligevel den samme komprimeringsydelse som en 7 tons tromle. Konceptet med to undermasser betyder, at DPU 130 kan styres helt eksakt, hvad der gør den meget manøvredygtig. Takket være infrarød-fjernstyringen udsættes operatøren for langt færre belastninger på grund af vibrationer, støv og larm. DPU130 Lav emission Ydeevne Førsteklasses holdbare motorkomponenter Lav vægt BS50-2i en af 8 stampermodeller med WM 80-motor Sammenligning af driftsomkostninger med 7 t tromlen. DPU T TROMLE Brændstofforbrug 4 l/h 9,4 l/h 1 Transportvægt 1,2 t 7 t Gennemsnitlige transportomkostninger /år /år Lønomkostninger 3 Operatør/tromlefører Som den eneste producent på verdensplan tilbyder vi den emissionsfattige stamper med totaktsmotor. 1 Gennemsnitligt forbrug for en almindelig 7 t tromle 2 Gennemsnitlige transportomkostninger ved 12 transporter om året; DPU 130 transport med almindelig lastvogn, tromletransport med blokvogn. 3 Beregning af lønomkostninger på basis af almindelige tyske timelønninger ved en maskinbrugstid på 5 år. BH65 en af 3 benzinhammermodeller med WM 80-motor Opnå en høj enkeltslagsenergi ved reduceret emission: Også benzinhammeren arbejder med WM 80-motoren, som er specielt afstemt efter hammerens slagsystem. Komprimeringsydelse pr. time * DPU130 Tromle 5 t Tromle 7 t 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 30 % 132 m 3 0 % 100 m m 3 * Afhængigt af jordforhold og omgivende påvirkninger Ligger under alle grænseværdier Tilladte maks. værdier totaktsmotorer Totaktsmotor i Wacker Neuson stamper Totaktsmotor i Wacker Neuson benzinhamre Akkumulerede emissioner i g/kwh»vibrationspladen DPU 130 vejer kun 1,2 tons ved en centrifugalkraft på 130 kn. Dermed er den den absolut stærkeste vibrationsplade på markedet, da dens komprimeringsydelse svarer til det, som en 7 tons tromle yder. Samtidigt er den væsentlig mere økonomisk og har derfor fået tildelt Wacker Neuson ECO-mærket.«Oliver Kolmar, produktmanager for komprimeringsteknik,wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG HC + NOX CO emissioner iht. EU-direktiv 2011/88 EU 08 09

6 Skæve idéer, effektive løsninger: Vertical Digging System (VDS) til kompakte gravemaskiner. Effektivt arbejde med største sikkerhed: Førerassistentsystemet Vertical Lift System (VLS) til teleskoplæssere. Med Vertical Digging System (VDS) fra Wacker Neuson kan du placere dig i den perfekte arbejdsstilling. Den trinløse hældning af overvognen på op til 15 grader udligner lynhurtigt stigninger på op til 27 procent: Det betyder kortere udgravningstider, øget produktivitet, komfort og effektivitet og du sparer op til 25 procent i materialer, brændstof og emissioner! Optimalt arbejde med fuld sikkerhed med Vertical Lift System (VLS) klarer du nemt denne udfordring. Den jævne, hurtige sænkning af teleskoparmen og den delvist automatiske teleskopering giver en let og flydende arbejdsfunktion. Maskinen udmærker sig desuden ved en fremragende stabilitet på grund af den næsten vertikale løfte- og sænkebevægelse, som også understøtter mindre øvede førere optimalt under arbejdet. Dine ECO-fordele 1 : Besparelse med VDS under udgravningen: Op til 25 m 3 Besparelse med VDS under opfyldningen: Op til 25 m 3 Besparelse med VDS med opfyldningsmaterialet: Op til 25 % Tidsbesparelser reducerer lønomkostninger, brændstofomkostninger og emissioner. TH412 en af 4 teleskoplæssere med VLS 1 Besparelse pr. 100 m udgravning standardudgravning (iht. Önorm 1610) H 1,25 m, B 0,6 m, L 100 m. Ved en hældningsfaktor på 15. ET20 en af 8 gravemaskiner med VDS Effektiv og sikker drift Større stabilitet Ingen afbrydelse af arbejdsgangen 15 Mærkbar reduktion af udgravningsmængde og arbejdstid. med VDS Sammenligning af sænkemekanismer. 1 Traditionelle systemer (uden VLS) Ved ren sænkning kan maskinerne nå til hældningsgrænsen. uden VDS 15 2 Førerassistsystem VLS A2 A1 Nødvendig udgravning * : A1 x længde 0,75 x 100 = 75 m 3 uden VLS med VLS Næsten lodret bevægelse. Næsten ingen lastmomentforskydning i maskinens længderetning. Nødvendig udgravning * : (A1 + A2) x længde (0,75 + 0,25) x 100 = 100 m 3 Nødvendig udgravning Udgravning uden VDS Retningslinjer for betjening Ladeanlæggets reaktion 10 11

7 To drivsystemer, fuld fleksibilitet: Det er dual power-løsningen til kompakte gravemaskiner fra Wacker Neuson. Arbejde uden emissioner: Wacker Neuson hjullæsser WL20e med elektrisk drev. Wacker Neuson dual power er et innovativt koncept, der giver mulighed for at arbejde både indendørs og udendørs: Til effektivt gravearbejde i lukkede rum skal du blot tilslutte det elektrohydrauliske aggregat HPU 8 til undervognen på din Wacker Neuson gravemaskine 803 og så udføres gravearbejdet fuldstændigt emissionsfrit. Takket være den kraftige elmotor ændres gravemaskinens arbejdsydelse ikke. Og gravemaskinen har også sin fulde bevægelighed i emissionsfri drift. Emissionsfrihed uden reduktion i ydelsen den batteridrevne hjullæsser WL20e gør det muligt. Den klarer alt forekommende arbejde for dig fuldt elektrisk, mens den klassiske hjullæssers fordele bibeholdes: Alle påbygningsredskaber kan anvendes i fuldt omfang, og den anerkendte betjeningsfilosofi er uændret. På den måde yder du et aktivt bidrag til reduktion af udledningen af CO 2 og sodpartikler samt begrænsning af støjbelastningen og samtidigt har du fordel af lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger! % emissionsfri To fremdriftsmuligheder: Diesel- og elektrohydraulisk drivkraft Plug & Play: Driftsklar med få håndgreb Ensartet ydelse med begge drivsystemer også ved pladevibratorarbejde Uændret vægt og 360 bevægelsesfrihed Nem og prisbillig transport WL20e Emissionsfri drift i op til 5 timer Ydelsesparametrene, de terrængående egenskaber og betjeningskomforten er de samme som ved den konventionelle hjullæsser. Reduceret støjbelastning Besparelser i energiomkostningerne på op til 48 procent Potentiale for besparelser ved vedligeholdelse og service HPU8 Garanteret 360 bevægelsesfrihed. Ideel til arbejde i lukkede rum, f.eks. i parkeringskældre. Perfekt til anvendelse i bykerneområder. 10 m bevægelsesradius 360 bevægelsesfrihed 12 13

8 Stor ydelse, lavt forbrug: Den mobile gravemaskine EW100. Produktiv ved alle udendørstemperaturer: Hydronisk varmekanon til flader og rum. Førsteklasses økonomiske og økologiske værdier, som vil overbevise dig: 10 tons gravemaskinen EW100 er god både for miljøet og din pengepung. Ved reduktion af hastigheden og tilpasning af arbejdspumpen kører gravemaskinen i driftstilstanden ECO med stærkt reduceret forbrug, og der opnås derved en brændstofbesparelse på op til 20 procent. Og takket være begrænsningen til kun en kørepedal til både vejkørsel og arbejdsdrift er den mobile gravemaskine EW100 enestående nem at betjene. Med de hydroniske varmekanoner til rum og flader er det slut med arbejdsafbrydelser på grund af frost og kulde: For den supereffektive cirkulation af varm væske ved hjælp af varmeslanger og varmevekslere skaber ideelle arbejdsbetingelser under alle temperaturforhold. Det giver planlægningssikkerhed og det optimale arbejdsklima øger dine medarbejderes produktivitet. Dertil kommer produkternes store energieffektivitet. HSH380 HP % mere motorydelse med op til 20 % mindre brændstofforbrug Med 40km/h den hurtigste mobile gravemaskine i sin klasse! Moderne Jog Dial System i kabinen, der kendes fra bilindustrien: Maskinen betjenes via et joystick med en hånd. Som standard med indstillelig udligger; ekstra lang gravearm fås som ekstraudstyr. EW100 Reduktion af driftsomkostninger takket være den store varmeeffektivitet Signifikant reduktion af CO 2 -udledningen på op til 95 % Energibesparelser på mellem 50 og 95 % Besparelser på arbejdsomkostninger og materialer på over 40 % Dine fordele i tal + 15 % Miljøvenlig og økonomisk: Ca. 20 % mindre brændstofforbrug takket være topmoderne motorteknologi og et avanceret hydrauliksystem. Optøningsmetoder sammenlignet mht. effektivitet. Wacker Neuson overfladevarmer: Opvarmet overdækning: Isoleringsmåtter og vanddampspærrefolie 94 % VARMEEF- FEKTIVITET Diesel 5 % VARME- EFFEKTIVITET ydelse * Varmekanon Op til 20 % forbrug * Op til + 30 % trækkraft ** Hed Varm Frosset Jord Varm Frosset Jord 14 EW100 * Sammenligning med tidligere model ** ved 20 km/t Optøningstid: 1,5 dage Isolering med Wacker Neuson isoleringsmåtter Tid til opstilling og nedtagning: 7 timer Dieselforbrug: 234 liter Optøningstid: 10 dage Isolering med en overdækning Tid til opstilling og nedtagning: 10 timer Dieselforbrug: liter (4 olievarmere à 70 kw varmeydelse) 15

9 WN /2015 DK

Benzinhammere BH65 BH55

Benzinhammere BH65 BH55 Brydeteknik Se hvorfor du skal vælge brydeteknik fra Wacker Neuson. Kompetence inden for brydeteknik i hver eneste detalje. 1. "Hammer"-kompetence garanteret hvor kvalitet møder mangfoldighed. Med vores

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

HØJERE EFFEKTIVITET STØRRE BESPARELSER 2015 2016

HØJERE EFFEKTIVITET STØRRE BESPARELSER 2015 2016 NYE SYSTEMER TIL HJEMMET HØJERE EFFEKTIVITET STØRRE BESPARELSER 2015 2016 Panasonic, the Air of your Life Since 1958 MERE END ÉN MILLION KUNDER I NORDEN BOLIG // VARME- OG KØLESYSTEMER 2015-2016 NYHED

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Vito E-CELL. Kassevogn og Kombi.

Vito E-CELL. Kassevogn og Kombi. Vito E-CELL. Kassevog n og Kombi. Beg y ndelse på Bæredygtighed uden begrænsninger. f remtiden. Frisk luft som standard. 100 % lastrum som standard. Syv sæder som standard. Du kan allerede profitere af

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

ARTNERS. Dette er en imponerende verdensrekord:

ARTNERS. Dette er en imponerende verdensrekord: ARTNERS THE WORLD OF NEW HOLLAND AGRICULTURE 11 2014 Dette er en imponerende verdensrekord: med 797,656 ton hvede høstet på 8 timer har New Holland Agriculture slået den tidligere rekord med 120 ton. Verdens

Læs mere

Mejetærskere 8370 P 8400 P 8370 P AL 8400 P AL

Mejetærskere 8370 P 8400 P 8370 P AL 8400 P AL Mejetærskere 8370 P 8400 P 8370 P AL 8400 P AL Fendts mejetærskere i P-serien høstmaskiner til professionelle Fendts mejetærskere i P-serien er udstyret med det enestående system med 8 halmrystere. Sammen

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S DUMPERE GRAVEMASKINER LÆSSEMASKINER RENDEGRAVERE GRADERE SERVICE RESERVEDELE TILBEHØR indhold Service er vor lidenskab... VOLVO

Læs mere

Actros. Langturskørsel. 18 26 ton. Sværgodstrækkere. Op til 250 ton.

Actros. Langturskørsel. 18 26 ton. Sværgodstrækkere. Op til 250 ton. Actros. Langturskørsel. 18 26 ton. Sværgodstrækkere. Op til 250 ton. RoadStars: Stig ind, det betaler sig. RoadStars. RoadStars er den nye interaktive kommunikationsplatform fra Mercedes-Benz til chauffører,

Læs mere

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos ARTNERS THE WORLD OF NEW HOLLAND AGRICULTURE 10 2014 Innovationsånden lever i høj grad hos New Holland. Vi arbejder hver dag på at være den stærkeste partner for maskinstationer og landmænd og tilbyde

Læs mere

Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere.

Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere. Grønnevarer. 2 En bæredygtig udvikling Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere. Bosch-sortimentet Green Technology inside er nødvendigt i disse tider med høje energipriser og vigtige klimamål. I Europa

Læs mere

T SERIES 155-250 HK YOUR WORKING MACHINE

T SERIES 155-250 HK YOUR WORKING MACHINE T SERIES 155-250 HK YOUR WORKING MACHINE YOUR WORKING MACHINE Din jord er dit liv. Din gård er dit fundament. Din afgrøde er din karriere. Din traktor er værktøjet i dit fag. Derfor er det en Valtra. Ligesom

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle.

INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle. FZ / FS PROFILINE. 2 INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle. Jeg lægger vægt på høj kvalitet og derfor har jeg valgt en STOLL-frontlæsser.

Læs mere

- the choice of. professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER

- the choice of. professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER - the choice of professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER HYDRAULIC POWER 2 e systemer - med kun ÉN drivkilde: HYCONs HPP drivstationer! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Vedligeholdelse

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Vi introducerer den nye Småt er det nye stort Designet til at passe ind Holder hjulene i gang Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Folk stoler på dig Hvem kan du stole på? Hvem er afhængige

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere