Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson."

Transkript

1 Bæredygtig udvikling. Med ECO-løsningerne fra Wacker Neuson.

2 Klar bekendelse: Vores kunder i centrum. Alt, hvad vi gør, er orienteret efter vores kunder: Vores løsninger skal hjælpe dig med at udforme dine projekter hurtigere, bedre og mere økonomisk og afslutte dem med godt resultat. Vores fælles værdier ses i resultatet i alle vores produkter og INNOVATION tjenester. Innovation og kvalitet henviser til, at vores løsninger Et eksempel for fremtiden. KUNDE er fremtidssikrede og pålidelige, mens ydelse og karakter beskriver vores holdning. Vores værdigrundlag er altid med os - i Energieffektivitet, miljøbeskyttelse og innovationskraft bestemmer altid udviklingen hos Wacker Neuson enhver udvikling og enhver proces og i udvekslingen med dig og hører med til vores succeshistorie: Stadig flere af vores løsninger opfylder kriterierne for ECO- som kunde. I hele verden nu og i fremtiden. KVALITET KARAKTER YDELSE mærket, som vi tildeler maskiner og redskaber, som sætter nye standarder for økonomisk og miljørigtig funktion. Dermed opfylder vi ikke kun det ansvar, vi har som en af verdens førende producenter. Vi imødekommer også de store forventninger hos vores kunder, som ud over det økonomiske aspekt i stigende grad også lægger vægt på bæredygtighed ved sammensætningen af deres maskinpark. For os som koncern med aktiviteter i hele verden begynder ressourcebevarelsen og miljøbeskyttelsen allerede ved anskaffelsen af råstoffer og komponenter lokalt og er gennemgående gennem hele fremstillingsprocessen og produktets livscyklus og rækker endnu videre: Eksempelvis når det drejer sig om gensalgsværdien eller genbrug af materialer. I den forbindelse identificerer vi stadigt nye spareog optimeringspotentialer, som vi giver videre til vores kunder i form af bæredygtige løsninger med Ægte teamwork: Vi lever op til vores ansvar som virksomhed. ECO-mærke. Det giver vi dig vores ord på! At påtage sig vores samfundsmæssige ansvar, at arbejde effektivt Direktionen og ressourcebevarende og samtidigt at leve op til og videreudvikle vores virksomhedsværdier det er målet for vores strategi for bæredygtighed. For at kunne behandle alle aspekter omkring bæredygtighed og miljø har vi oprettet vores egen CSR Steering Committee, der består af direktionen og central- og fagområder. CSR tilføres innovative idéer fra forskellige arbejdsgrupper i koncernen og fastlægger en gang årligt koncernens strategi for bæredygtighed i en åben workshop. Martin Lehner, CTO Günther Binder, CFO Cem Peksaglam, CEO Flydende processer: Effektiv affaldsreduktion. På samtlige vores lokaliteter har vi stillet os selv over for den opgave at bruge så lidt rent vand som muligt. Derfor renser vi brugsvand internt og anvender procesvand flere gange i arbejdscyklusserne det er en styring af vand og spildevand, der til fulde har stået sin prøve i vores fabrikker. Derudover satser vi på en gennemtænkt styring af affaldsbortskaffelsen, som også leverer et bidrag til bevarelse af de naturlige ressourcer

3 Dokumenteret effektiv: Miljøbeskyttelse i virksomheden. Økologi og økonomi supplerer hinanden på en produktiv måde hos os og resulterer i ressourcebevarende og effektivt fremstillede kvalitetsprodukter med grænseværdier, der ofte ligger væsentligt under det anbefalede og lovmæssige niveau. Vores produktionsenheder sætter nye standarder på flere måder. Således medtager vi miljøhensyn på alle trin af værdiskabelsen i vores beslutninger. Vi indfører de internationale standarder DIN EN ISO og DIN EN ISO for at kunne arbejde endnu mere energi- og ressourcebevarende i fremtiden. Således kan vi kontrollere og dokumentere, om vi arbejder miljøvenligt og energieffektivt og gøre det stadigt bedre. Det kan vi gøre, fordi vi bruger flere forskellige innovative teknologier: Varmtvandsbehandling ved hjælp af vedvarende energiformer Intelligent lysstyring Varmegenvinding i lakerings- og ventilationsanlæg Biologisk spildevandsbehandling Røggastilbageføring ved varmekedler ECOlogy + ECOnomy = ECO Det er vores mål at tilbyde vores kunder løsninger, som både med hensyn til økonomi og miljøvenlighed er helt i top og dette mål kan vi dokumentere med tal og fakta. De produkter, som i særlig grad opfylder disse kriterier, tildeler vi vores ECO-mærke, som står for både ECOlogy (miljøvenlighed) og ECOnomy (økonomi). ECOlogy + ECOnomy = Bæredygtighed bliver stadig vigtigere. Perfekt gennemtænkt: Lakeringsprocessen. Lakeringen er den mest energikrævende proces ved fremstillingen af vores produkter. Derfor sørger vi for, at hele processen udføres effektivt og ressourcebevarende. Ved behandlingen af komponenter optimerer vi energiforbruget med et hastighedsreguleret sprøjteanlæg, der sikrer, at vi bruger mindre sprøjtemaling, og at den i højere grad kan genbruges. Ventilationsanlæg med effektive rotationsvarmevekslere yder et væsentligt bidrag til varmegenvindingen: Det betyder, at en stor del af varmen til lakeringsboksene kommer fra afgangsluften, så den ønskede temperatur kan opnås med et meget lille energiforbrug. Wacker Neuson-produktion i Linz»Hvis man vil have succes også i fremtiden, er det nødvendigt at gøre CSR til en integreret bestanddel af virksomhedskulturen det er vores faste overbevisning. En kritisk belysning af vores processer og en transparent rapportering gør det muligt at identificere forbedringspotentialet og omdanne det til konkrete foranstaltninger. Det er til gavn for alle vores interessenter. I den forbindelse er en professionel bæredygtighedsledelse med henblik på en endnu mere effektiv styring af processernei virksomheden og offentliggørelse af relevante oplysninger om bæredygtigheden i fokus. Disse emner får også stadig større betydning for vores kunder. I flere og flere lande får virksomheder, der agerer særligt miljøbevidst, en fortrinsret ved offentlige licitationer. Miljøbeskyttelse har allerede i lang tid har stået øverst på vores dagsorden, hvilket mange af vores anerkendte og gennemprøvede produkter og løsninger er et bevis på. Med ECO-mærket vil Wacker Neuson gøre opmærksom på produkter, der beviset, at de to krav - økonomi og miljøbeskyttelse - sagtens kan gå hånd i hånd til gavn for vores kunder. Hjullæsseren WL20e er ligeledes en innovation, som markerer endnu et skridt hen imod elektrisk mobilitet. Den batteridrevne hjullæsser fra Wacker Neuson arbejder helt uden udstødningsgasser og er meget støjsvag. Derudover har Wacker Neuson udviklet den første batteridrevne stamper. Det betyder, at brugeren er beskyttet mod udstødningsgasser fra arbejdet med komprimering af jorden i udgravninger. og virksomheden sparer driftsomkostninger. ECO-produkterne er en byggesten i Wacker Neusons strategi for bæredygtighed, som danner grundlaget for virksomhedens succes på lang sigt.«cem Peksaglam, CEO Wacker Neuson SE Et plus mere: Højeffektiv infrarød-tørring til hurtig og perfekt hærdning af komponenterne. Ud over den fleksible justering af tørreintensiteten får vores afgangsluftenheder deres energi fra tørrezonernes restvarme. I tomgangsperioder tilføres der overhovedet ikke energi. På den måde kan vi garantere et optimalt energiforbrug for hver enkelt komponent. Et af de største emner i diskussionen om reduktion af emissionerne er nye, alternative fremdriftssystemer. Gravemaskinen 803 dual power fra Wacker Neuson er en innovation på dette område. Gravemaskinen med dual power-funktion opfylder alle krav om en kompakt dieseldrevet gravemaskine, men kan på få minutter omdannes til en emissionsfri maskine og det uden tab af maskinkraft eller fleksibel anvendelse

4 Fuld indsats uden emissioner: Elektriske stampere AS 30e og AS 50e. Økonomiske kraftpakker: Elektriske hamre EH 75 og EH 100. De elektriske stampere fra Wacker Neuson er perfekte ledsagere ved komprimeringsopgaver, helt uden udledning af udstødningsgasser. De udmærker sig ved lave drifts- og energiomkostninger, fuldstændig emissionsfri drift og en markant mindre støjbelastning samt et lavere hånd-arm-vibrationsniveau, der opnås med en ny affjedring af håndtaget. Og ydelsen? Den er der ikke noget i vejen med! Et ægte alternativ til tryklufthammeren i samme vægtklasse: De elektriske hamre EH 75 og EH 100 kan sagtens konkurrere med en 30 eller 40 kg tryklufthammer og med helt klare fordele: For i forhold til den klassiske tryklufthammer giver anvendelse af den elektriske hammer en betydelig besparelse, og samtidig er den væsentlig lavere vægt en stor fordel. AS50e EH100 AS30e Miljøvenlig funktion uden sundhedsrisici i bykerner, lukkede rum og udgravninger, da maskinen er 100 % emissionsfri Lave driftsomkostninger Lavt vibrationsniveau mellem hånd og arm takket være et intelligent affjedringssystem i håndtaget EH75 Dine ECO-fordele * : Besparelse på op til 1,2 tons CO 2 Brændstofbesparelse på op til Op til 50 % lavere investeringsomkostninger * Forudsætninger for beregningen: Maskinens brugstid = 5 år à 100 timer. Måledataene for Wacker Neuson EH100 blev sammenholdt med generatoren GV7000 og en almindelig tryklufthammer i 40 kg klassen med kompressor. Overbevisende ved omkostningssammenligning. Overlegen økonomi. EUR »Vi arbejder med 'preferred suppliers', dvs. leverandører, der kan opfylde vores strenge kriterier. Ud over leveringstider og produkttilgængelighed, reservedelsleverancer og uddannelsesmuligheder er forankringen af emnet bæredygtighed i virksomheden et væsentligt aspekt.«marcel van Kesteren, CEO i den hollandske udlejningskæde Workx Transportomkostninger Energiomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger Reparationsomkostninger Anskaffelsesomkostninger 0 EH 75/EH 100 med generator Tryklufthammer med kompressor Lufthamre EH100 EH

5 Mesteren i lave emissioner: Totaktsmotoren WM 80 til stampere og benzinhamre. Uovertruffen styrke: Vibrationspladen DPU 130. Optimal brugerbeskyttelse, meget miljøvenlig: Takket være katalysatoren i totaktsmotoren WM 80, som vi har udviklet, ligger emissionsgrænseværdierne allerede i dag væsentligt under alle aktuelt og fremtidigt gældende niveauer. Totaktsstampere og benzinhamre fra Wacker Neuson er udstyret med WM 80-motoren. Kompakt, fleksibel, mobil: Med kun kg er den fjernstyrede vibrationsplade DPU130 en ægte letvægter og opnår alligevel den samme komprimeringsydelse som en 7 tons tromle. Konceptet med to undermasser betyder, at DPU 130 kan styres helt eksakt, hvad der gør den meget manøvredygtig. Takket være infrarød-fjernstyringen udsættes operatøren for langt færre belastninger på grund af vibrationer, støv og larm. DPU130 Lav emission Ydeevne Førsteklasses holdbare motorkomponenter Lav vægt BS50-2i en af 8 stampermodeller med WM 80-motor Sammenligning af driftsomkostninger med 7 t tromlen. DPU T TROMLE Brændstofforbrug 4 l/h 9,4 l/h 1 Transportvægt 1,2 t 7 t Gennemsnitlige transportomkostninger /år /år Lønomkostninger 3 Operatør/tromlefører Som den eneste producent på verdensplan tilbyder vi den emissionsfattige stamper med totaktsmotor. 1 Gennemsnitligt forbrug for en almindelig 7 t tromle 2 Gennemsnitlige transportomkostninger ved 12 transporter om året; DPU 130 transport med almindelig lastvogn, tromletransport med blokvogn. 3 Beregning af lønomkostninger på basis af almindelige tyske timelønninger ved en maskinbrugstid på 5 år. BH65 en af 3 benzinhammermodeller med WM 80-motor Opnå en høj enkeltslagsenergi ved reduceret emission: Også benzinhammeren arbejder med WM 80-motoren, som er specielt afstemt efter hammerens slagsystem. Komprimeringsydelse pr. time * DPU130 Tromle 5 t Tromle 7 t 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 30 % 132 m 3 0 % 100 m m 3 * Afhængigt af jordforhold og omgivende påvirkninger Ligger under alle grænseværdier Tilladte maks. værdier totaktsmotorer Totaktsmotor i Wacker Neuson stamper Totaktsmotor i Wacker Neuson benzinhamre Akkumulerede emissioner i g/kwh»vibrationspladen DPU 130 vejer kun 1,2 tons ved en centrifugalkraft på 130 kn. Dermed er den den absolut stærkeste vibrationsplade på markedet, da dens komprimeringsydelse svarer til det, som en 7 tons tromle yder. Samtidigt er den væsentlig mere økonomisk og har derfor fået tildelt Wacker Neuson ECO-mærket.«Oliver Kolmar, produktmanager for komprimeringsteknik,wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG HC + NOX CO emissioner iht. EU-direktiv 2011/88 EU 08 09

6 Skæve idéer, effektive løsninger: Vertical Digging System (VDS) til kompakte gravemaskiner. Effektivt arbejde med største sikkerhed: Førerassistentsystemet Vertical Lift System (VLS) til teleskoplæssere. Med Vertical Digging System (VDS) fra Wacker Neuson kan du placere dig i den perfekte arbejdsstilling. Den trinløse hældning af overvognen på op til 15 grader udligner lynhurtigt stigninger på op til 27 procent: Det betyder kortere udgravningstider, øget produktivitet, komfort og effektivitet og du sparer op til 25 procent i materialer, brændstof og emissioner! Optimalt arbejde med fuld sikkerhed med Vertical Lift System (VLS) klarer du nemt denne udfordring. Den jævne, hurtige sænkning af teleskoparmen og den delvist automatiske teleskopering giver en let og flydende arbejdsfunktion. Maskinen udmærker sig desuden ved en fremragende stabilitet på grund af den næsten vertikale løfte- og sænkebevægelse, som også understøtter mindre øvede førere optimalt under arbejdet. Dine ECO-fordele 1 : Besparelse med VDS under udgravningen: Op til 25 m 3 Besparelse med VDS under opfyldningen: Op til 25 m 3 Besparelse med VDS med opfyldningsmaterialet: Op til 25 % Tidsbesparelser reducerer lønomkostninger, brændstofomkostninger og emissioner. TH412 en af 4 teleskoplæssere med VLS 1 Besparelse pr. 100 m udgravning standardudgravning (iht. Önorm 1610) H 1,25 m, B 0,6 m, L 100 m. Ved en hældningsfaktor på 15. ET20 en af 8 gravemaskiner med VDS Effektiv og sikker drift Større stabilitet Ingen afbrydelse af arbejdsgangen 15 Mærkbar reduktion af udgravningsmængde og arbejdstid. med VDS Sammenligning af sænkemekanismer. 1 Traditionelle systemer (uden VLS) Ved ren sænkning kan maskinerne nå til hældningsgrænsen. uden VDS 15 2 Førerassistsystem VLS A2 A1 Nødvendig udgravning * : A1 x længde 0,75 x 100 = 75 m 3 uden VLS med VLS Næsten lodret bevægelse. Næsten ingen lastmomentforskydning i maskinens længderetning. Nødvendig udgravning * : (A1 + A2) x længde (0,75 + 0,25) x 100 = 100 m 3 Nødvendig udgravning Udgravning uden VDS Retningslinjer for betjening Ladeanlæggets reaktion 10 11

7 To drivsystemer, fuld fleksibilitet: Det er dual power-løsningen til kompakte gravemaskiner fra Wacker Neuson. Arbejde uden emissioner: Wacker Neuson hjullæsser WL20e med elektrisk drev. Wacker Neuson dual power er et innovativt koncept, der giver mulighed for at arbejde både indendørs og udendørs: Til effektivt gravearbejde i lukkede rum skal du blot tilslutte det elektrohydrauliske aggregat HPU 8 til undervognen på din Wacker Neuson gravemaskine 803 og så udføres gravearbejdet fuldstændigt emissionsfrit. Takket være den kraftige elmotor ændres gravemaskinens arbejdsydelse ikke. Og gravemaskinen har også sin fulde bevægelighed i emissionsfri drift. Emissionsfrihed uden reduktion i ydelsen den batteridrevne hjullæsser WL20e gør det muligt. Den klarer alt forekommende arbejde for dig fuldt elektrisk, mens den klassiske hjullæssers fordele bibeholdes: Alle påbygningsredskaber kan anvendes i fuldt omfang, og den anerkendte betjeningsfilosofi er uændret. På den måde yder du et aktivt bidrag til reduktion af udledningen af CO 2 og sodpartikler samt begrænsning af støjbelastningen og samtidigt har du fordel af lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger! % emissionsfri To fremdriftsmuligheder: Diesel- og elektrohydraulisk drivkraft Plug & Play: Driftsklar med få håndgreb Ensartet ydelse med begge drivsystemer også ved pladevibratorarbejde Uændret vægt og 360 bevægelsesfrihed Nem og prisbillig transport WL20e Emissionsfri drift i op til 5 timer Ydelsesparametrene, de terrængående egenskaber og betjeningskomforten er de samme som ved den konventionelle hjullæsser. Reduceret støjbelastning Besparelser i energiomkostningerne på op til 48 procent Potentiale for besparelser ved vedligeholdelse og service HPU8 Garanteret 360 bevægelsesfrihed. Ideel til arbejde i lukkede rum, f.eks. i parkeringskældre. Perfekt til anvendelse i bykerneområder. 10 m bevægelsesradius 360 bevægelsesfrihed 12 13

8 Stor ydelse, lavt forbrug: Den mobile gravemaskine EW100. Produktiv ved alle udendørstemperaturer: Hydronisk varmekanon til flader og rum. Førsteklasses økonomiske og økologiske værdier, som vil overbevise dig: 10 tons gravemaskinen EW100 er god både for miljøet og din pengepung. Ved reduktion af hastigheden og tilpasning af arbejdspumpen kører gravemaskinen i driftstilstanden ECO med stærkt reduceret forbrug, og der opnås derved en brændstofbesparelse på op til 20 procent. Og takket være begrænsningen til kun en kørepedal til både vejkørsel og arbejdsdrift er den mobile gravemaskine EW100 enestående nem at betjene. Med de hydroniske varmekanoner til rum og flader er det slut med arbejdsafbrydelser på grund af frost og kulde: For den supereffektive cirkulation af varm væske ved hjælp af varmeslanger og varmevekslere skaber ideelle arbejdsbetingelser under alle temperaturforhold. Det giver planlægningssikkerhed og det optimale arbejdsklima øger dine medarbejderes produktivitet. Dertil kommer produkternes store energieffektivitet. HSH380 HP % mere motorydelse med op til 20 % mindre brændstofforbrug Med 40km/h den hurtigste mobile gravemaskine i sin klasse! Moderne Jog Dial System i kabinen, der kendes fra bilindustrien: Maskinen betjenes via et joystick med en hånd. Som standard med indstillelig udligger; ekstra lang gravearm fås som ekstraudstyr. EW100 Reduktion af driftsomkostninger takket være den store varmeeffektivitet Signifikant reduktion af CO 2 -udledningen på op til 95 % Energibesparelser på mellem 50 og 95 % Besparelser på arbejdsomkostninger og materialer på over 40 % Dine fordele i tal + 15 % Miljøvenlig og økonomisk: Ca. 20 % mindre brændstofforbrug takket være topmoderne motorteknologi og et avanceret hydrauliksystem. Optøningsmetoder sammenlignet mht. effektivitet. Wacker Neuson overfladevarmer: Opvarmet overdækning: Isoleringsmåtter og vanddampspærrefolie 94 % VARMEEF- FEKTIVITET Diesel 5 % VARME- EFFEKTIVITET ydelse * Varmekanon Op til 20 % forbrug * Op til + 30 % trækkraft ** Hed Varm Frosset Jord Varm Frosset Jord 14 EW100 * Sammenligning med tidligere model ** ved 20 km/t Optøningstid: 1,5 dage Isolering med Wacker Neuson isoleringsmåtter Tid til opstilling og nedtagning: 7 timer Dieselforbrug: 234 liter Optøningstid: 10 dage Isolering med en overdækning Tid til opstilling og nedtagning: 10 timer Dieselforbrug: liter (4 olievarmere à 70 kw varmeydelse) 15

9 WN /2015 DK

Benzinhammere BH65 BH55

Benzinhammere BH65 BH55 Brydeteknik Se hvorfor du skal vælge brydeteknik fra Wacker Neuson. Kompetence inden for brydeteknik i hver eneste detalje. 1. "Hammer"-kompetence garanteret hvor kvalitet møder mangfoldighed. Med vores

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Fladevarmer. Varm vinteren ordenlig op. Wacker Neusons fladevarmere.

Fladevarmer. Varm vinteren ordenlig op. Wacker Neusons fladevarmere. Fladevarmer Varm vinteren ordenlig op. Wacker Neusons fladevarmere. Giv vinteren den kolde skulder. Når vinteren kommer, bliver byggeriet sædvanligvis sat på pause. Men ikke hos os. Vi har i flere år arbejdet

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere KOMFORT I SÆRKLASSE Høj-teknologi til fordel for dig, for din bil og for miljøet Uanset hvor godt bilerne er udstyret i dag: Der er altid noget der kan

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Vibrationsplader og råjordskompaktorer med vibrator

Vibrationsplader og råjordskompaktorer med vibrator Vibrationsplader og råjordskompaktorer med vibrator Fordele ved komprimeringsudstyr fra Wacker Neuson. Eksperter i komprimering. 1. Økonomisk i drift! Innovativ teknologi til optimal komprimeringsydelse.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Vi laver medbringertrucks med lidenskab

Vi laver medbringertrucks med lidenskab Vi laver medbringertrucks med lidenskab Vi giver vores kunder mere succes At søge efter "en bedre løsning" har på samme tid tradition og fremtid hos PALFINGER. Maskinkonstruktionsvirksomheden fra Salzburg

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

NISSAN. Skal din virksomhed køre bedre?

NISSAN. Skal din virksomhed køre bedre? NISSAN Erhvervssalg Skal din virksomhed køre bedre? Sørg for at din virksomhed får den bedste plads Grøn er vores yndlingsfarve Vi har alle et ansvar for at passe på miljøet. Ikke mindst, når man er en

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL 2012 SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL Model Vinterdæk Størrelse Varenr. Stålfælg Pris Spark Bridgestone LM18 155/80QR13 451715 95975379 4.495,- Spark Firestone Winterhawk 2 Evo 155/80TR13 451716 95975379

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Derfor gør vi arbejdet elektrisk

Derfor gør vi arbejdet elektrisk Derfor gør vi arbejdet elektrisk I Danmark favoriserer vi elektriske køretøjer, som kan tappe strøm fra el-nettet, fordi det gavner vores energisystem som helhed, og det giver os mulighed for at udnytte

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det lave støjniveau. Maskinen har høj produktivitet og lave omkostninger. PLUS Det simple design

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY 2 FORRETNINGSLEDELSE PERFORMANCE FOR SIMPLICITY Dr. Sven Bär Administrerende direktør ESYLUX GmbH Peter Kremser Administrerende direktør ESYLUX GmbH Mareks Peters

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Velkommen i en varm og behagelig bil

Velkommen i en varm og behagelig bil Velkommen i en varm og behagelig bil Få en god start på dagen. Med en Webasto bilvarmer er bilen varm og køreklar, når jeg har brug for det Mere komfort Sæt dig ind, nyd varmen, start så bekvem kan vinteren

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 www.kaeser.com Made in Germany I Coburg i den nordlige del af Bayern tæt på KAESERs hovedfabrik fremstilles

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E N B E K Y M R I N G E R U D E N M O D I F I C E R I

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere